Öğretmenler için Vetsbye İş Oyunu Rehberi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğretmenler için Vetsbye İş Oyunu Rehberi"

Transkript

1 VET STUDENTS BEING YOUNG ENTREPRENEURS PROJECT MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ GİRİŞİMCİ OLUYOR PROJESİ Hayatboyu Öğrenme Programı ( ) Leonardo da Vinci Programı Çok Taraflı Projeler - Yenilik Transferi Öğretmenler için Vetsbye İş Oyunu Rehberi

2 2

3 "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans, yürütülen Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz." 3

4 4

5 2023 vizyonunda birçok alanda hızlı bir gelişme sergilemesi öngörülen ülkemizde ekonominin gelişmesi ve büyümesi daha fazla girişimcinin ekonomiye aktif katılımları ile söz konusudur. Ülkemizde her geçen gün başarılı girişimcilere yeni bir halka eklemek bizim için de önemlidir. Bu kapsamda Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığının Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kategorisinde hibe alan ve belediyemizce yürütülen Meslek Lisesi Öğrencileri Girişimci Oluyor Projesi ile, gençlerin deneyerek öğrenmelerine imkân sağlayacak bir iş simülasyonunun ülkemize adapte edilmesini ve böylece girişimcilik ve iş yönetimi kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Vetsbye İş Oyunu nda öğrenciler önce kendi şirketlerini kuracaklar, bunu yaparken gerçek hayattaki adımları birebir takip edecekler. Ardından diğer rakiplerle birlikte oluşan piyasa ortamında kendi şirketlerini maksimum kâra geçirmek için pazarlama, araştırma ve geliştirme, tedarik, lojistik, üretim, finans, insan kaynakları ve perakendecilik gibi iş yönetimi alanlarında bir dizi kararlar vermeleri gerekecek. Ancak bu kararları verirken çevresel konulara ve sürdürülebilirliğe önem vermeleri de istenecek. Böylelikle, öğrenci iş kurma ve yönetmenin inceliklerini öğrenirken ekolojik dengeyi koruma duyarlılığını da edinecek. Girişimcilik ve iş yönetimi yanında pek çok kişisel niteliklerin gelişimine de katkı sağlayacağına inandığımız Vetsbye İş Oyunu nun uygulamasına yönelik bilgi veren bu rehberin, öğrencilerimiz tarafından kullanımına yardımcı olmasını ve gençlerimizin yeni girişimciler olarak ekonomiye katılımlarını artırmasını ümit ediyoruz. Murat Aydın 5

6 -İÇİNDEKİLER- MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ GİRİŞİMCİ OLUYOR PROJESİ 7 Leonardo Da Vinci Programı Nedir? 7 Yenilik Transferi Projeleri Nedir? 7 Projenin Arka Planı 8 İş Oyunu Nedir? 9 Projenin Amaçları 10 Proje Konsorsiyumu 10 Proje Faaliyetleri 11 Beklenen Sonuçlar 11 ÖĞRETMENLER IÇİN VETSBYE İŞ OYUNU REHBERİ 12 GİRİŞ 13 Oyunun Kullanımı İçin Gerekli Koşullar 14 Teknik Gereksinimler 14 Temel Bilgi 14 Kelimelerin Anlamları İŞ OYUNU TURNUVASI ESNASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER 15 OYUNDAN ÖNCE 15 OYUN SIRASINDA 21 OYUN SONRASINDA PLATFORMUN TANIMI OYUNDAKİ KARARLARIN ETKİSİ 32 Ek1: Kanvas İş Modeli 40 Ek 2: İş Modeli İle Rekabet Gücünüzü Nasıl Güçlendirirsiniz? 40 6

7 VET STUDENTS BEING YOUNG ENTREPRENEURS PROJECT (VETS-BYE) MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ GİRİŞİMCİ OLUYOR PROJESİ Leonardo Da Vinci Programı nedir? Leonardo da Vinci (LdV), mesleki eğitimi geliştirmek amacı ile katılımcı ülkeler arasında gerçekleştirilen iyi uygulamaların değişimine olanak sağlayan bir Avrupa Birliği Programıdır. Leonardo da Vinci (LdV) Mesleki Eğitim Programı, temel mesleki eğitimden geçmekte olan gençlerin, eğiticilerin ve eğitim yöneticilerinin; ülkeler arası hareketliliğini artırmak, yenilikleri desteklemek ve eğitim kalitesini arttırmak için eğitim kuruluşları, üniversiteler, işletmeler, ticaret odaları gibi mesleki eğitim alanında yer alan değişik paydaşlar arasındaki işbirliğine dayanan projelere destek vermektedir. Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı, çalışan veya iş arayan yetişkinleri kapsayan çok geniş bir kitleyi hedef almaktadır. Program Erasmus+ çatısı altında farklı bir biçimde uygulanmaya devam etmektedir. Yenilik Transferi Projeleri nedir? Yenilik Transferi Projeleri, AB ortaklığı yoluyla iyi uygulamaların ülkeler arasında yaygınlaştırılmasını amaçlayan proje tipidir. Yenilik transferi faaliyeti, farklı içeriklerde geliştirilmiş yenilikçi ürün, araç, yöntem ve uygulamaların yeni ülkelere, bölgelere veya sektörlere; ulusal, dilsel, kültürel ve sektörel ihtiyaçlar gözetilerek transfer edilmesi amacıyla hazırlanan projelere destek sağlamaktadır. Yenilik Transferi Projeleri somut proje sonuçları ortaya koymayı amaçlamakta, daha önce hazırlanmış bir projenin birebir transferini değil; söz konusu projenin sonuçlarının ve çıktılarının uyarlanarak ortaklar yoluyla yeni yararlanıcılara kazandırılmasını amaçlamaktadır. 7

8 Projenin Arka Planı Yeni iş alanlarının oluşturulmasına ve istihdam sorunlarının çözümüne önemli katkılar sağlayacak bir araç olarak girişimcilik, son yıllarda giderek önem kazanmıştır. Girişimciler günümüzde iş hayatının sürükleyici unsurları olarak kabul edilmektedir. Girişimcilik ekonomik büyüme ve kalkınmanın motoru, yenilik ve yaratıcılığın kaynağıdır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde girişimciliğin oynadığı rol çok büyüktür. Girişimcilik, yeni kaynaklarla ve yeni teknolojilerle toplumu tanıştırır. Bu aracın işlevsel hale gelmesi için girişimcilik ruhunu oluşturacak ve başarılı girişimcileri ortaya çıkaracak eğitimlerin sağlanması gerekmektedir. Girişimcilik eğitiminin verilmesi öğrencilerdeki girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarması ve bireylerin gelecekte yapacakları girişimlerin başarı şansını arttırması açısından önemlidir. Türkiye de de girişimcilik eğitimi son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Girişimcilik, Ticaret Meslek Liseleri, Endüstri Meslek Liseleri ve Kız Meslek Liseleri gibi meslek liselerinde ders olarak okutulmaktadır. Ancak okullarda ve ders modüllerinde girişimciliği öğretmek için kullanılan yöntem, araç ve ekipmanlar yetersiz ve piyasa ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Meslek okullarında eğitim çoğunlukla teknik ve teoriktir, gerçek iş dünyası tecrübesi ve bilişim teknolojileri avantajlarından faydalanılmamaktadır. Daha girişimci bir Avrupa oluşturma doğrultusunda girişimciliğin geliştirilmesi Avrupa Birliği nin de öncelikli politikaları arasında yer almaktadır. Avrupa Komisyonu nun raporlarında da belirtildiği gibi Avrupa meslek okullarında girişimcilik eğitiminin etkinliği hala istenen seviyede değildir. Bu ihtiyaçlardan yola çıkılarak Zeytinburnu Belediyesi tarafından hazırlanan Vet Students Being Young Entrepreneurs / VETS-BYE (Meslek Lisesi Öğrencileri Girişimci Oluyor) projesi Ulusal Ajans ın koordine ettiği Hayat Boyu Öğrenme Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Programı kapsamında 2013 yılında destek almaya hak kazanmıştır. VETS-BYE projesi, iş yönetiminde gerekli temel becerileri kazandırmayı sağlayan bir yazılım programını, oyun formatında kullanıma sunan MEET Business Game Projesinin ürünlerini transfer edip geliştirerek Türkiye ve Almanya daki meslek lisesi öğrencileri ve genç girişimcilerin kullanımına açmayı hedeflemektedir. 8

9 İş Oyunu Nedir? İş Oyunu, rekabetçi piyasada iş gören sanal bir şirketin yönetimini öngören bir simülasyondur. Oyun takımlar halinde ve yarışma formatında oynanır. Oyuncular piyasayı temsil eder ve pazarlama, araştırma ve geliştirme, tedarik, lojistik, üretim, finans, insan kaynakları ve perakendecilik gibi iş yönetimi alanlarında kararlar almaları beklenir. Oyuncuların kararları analiz edilir ve toplam iş trendlerini yansıtacak şekilde işleme sokulur. İş Oyunu, gerçek hayatta karşılaşılan durumları üreterek, oyuncuların belli kurallar çerçevesinde, belli stratejiler izleyerek ve belirli bilgileri kullanarak nihai hedefe ulaşmalarını öngörür. İş Oyunu, kullanıcıyı oldukça motive eden, görsel algı ve dikkatini kuvvetlendiren, hafızasını geliştiren, sıra dışı ve şaşırtıcı bir sanal deneyim sunmaktadır. Sanal bir risksiz ortamda yaparak öğrenme teorisine dayanmakta; gerçek bir tecrübeyi içselleştirme imkânı sunmaktadır. Böylece öğrenme çok daha hızlı gerçekleşir ve klasik öğrenme metotlarının uygulandığı derslere nazaran çok daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar. Ayrıca, oyuncu işbirliği yaparak oynaması gereken bir ortamda lider rolü üstlenerek kendini geliştirme fırsatı kazanır. İş Oyunu, yenilikçi bir araçtır, çünkü: Oyuncu öğrenme sürecinde başrolü oynar, kendi potansiyelini keşfetme ve geliştirme imkânı bulur, yetenek ve becerilerini geliştirir, işgücü piyasası ihtiyaçlarını daha iyi anlama ve karşılama fırsatı yakalar. Oyunculara, problem çözme tekniği kullanarak gerçek hayatta karşılaşılan durumlara yeni çözümler üretme ve işlevsel, sezgisel ve mantıksal becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Bilişim teknolojilerini kullanarak cazip ve kişiselleştirilmiş, etkin ve etkili bir öğrenme süreci sunar. Hayal gücünü ve motivasyonu geliştirir. İş Oyunu, İş yönetimi tekniklerinin öğrenilmesine, Stratejik planlama ve farklı iş yönetim fonksiyonları ile ilgili konuların anlaşılmasına, Riskli ve belirsiz durumlara karşı aşinalık kazanılmasına, Zamanında ve etkili karar-alma becerilerinin geliştirilmesine, 9

10 Katılımcıların liderlik, takım çalışması gibi becerilerinin gelişmesine imkân sağlar. Sanal işletme oyunları dünyada özellikle üniversiteler kapsamında yaygın kullanımı olan simülasyonlardır. Ancak meslek liselerinde kullanımı çok sınırlıdır. Ülkemizde ise üniversiteler düzeyinde çok sınırlı bir kullanımı olmakla birlikte, meslek liselerine uygun bir versiyonu bulunmamaktadır. Projenin Amaçları: VETS-BYE projesinin temel amacı, Mesleki eğitim okullarında girişimcilik eğitiminin cazibesini ve kalitesini artırmak; MEET Business Game Projesinin ürünlerini transfer edip geliştirmek Türkiye, İtalya ve Almanya da mesleki eğitim veren öğretmenler, meslek okulu öğrencileri ve genç girişimcilerin mesleki eğitim ve öğretim alanındaki temel becerileri edinmelerini sağlamak üzere farklı eğitim aktiviteleri sağlamak; Mesleki eğitim ve öğretimde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlamak; İtalya, Almanya ve Türkiye den bir araya gelen ortaklar arasında kaliteli bir işbirliğinin gelişmesini sağlamaktır. Proje Konsorsiyumu Zeytinburnu Belediyesi, İtalya dan The Business Game Srl., Almanya dan Kompass Zentrüm für Exiztengründungen, İtalya dan Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Zeytinburnu 100. Yıl Ticaret Meslek Lisesi, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, MÜSİAD, Maya Araştırma ve Danışmanlık tan oluşmaktadır. 10

11 Proje Faaliyetleri 18 ay sürecek olan proje faaliyetleri 8 iş paketinden oluşmaktadır. Proje yönetimi, İhtiyaç analizi, Pedagojik ve kültürel adaptasyon, Yazılım adaptasyon ve tercümesinin gerçekleştirilmesi, Transfer ve test süreçleri, Pilot uygulama, Yaygınlaştırma ve sonuçların aktarımı, İzleme ve değerlendirme Beklenen Sonuçlar Proje ile bilişim teknolojilerini baz alan bir metedolojiyle öğrenme, yarışma ve eğlence bir araya getirilerek girişimcilik ve işletme yönetimini öğreten Business Game yazılımı Türkiye ve Almanya daki meslek lisesi öğrencileri, genç girişimciler ve ilgilenenlerin hizmetine sunulmuş olacaktır. Mesleki ve teknik eğitimin kalitesini ve cazibesini artıracak olan bu yöntem meslek lisesi öğrencileri kadar öğretmenler ve girişimcilik eğitimi veren diğer kurumlar için de iyi bir araç olacaktır. Business Game oyununu oynayan öğrenciler ve gençler karar-verme, liderlik, takım çalışması, risk analizi gibi konularda kendilerini geliştirirken AB ve Türkiye den ortaklar arasındaki iletişim ve işbirliği ve kalitesi de artmış olacaktır. Proje ile bilişim teknolojileri tabanlı interaktif bir öğrenme yöntemi kullanılarak özellikle ticaret meslek liselerindeki girişimcilik ve işletme yönetimi ders programı, içerik ve yöntemleri zenginleştirilmiş olacaktır. 11

12 Öğretmenler için Vetsbye İş Oyunu Rehberi 12

13 GİRİŞ Bu el kitabı, öğretmenlerin öğrencilere İş Oyununu tanıtması ve sınıf içinde oyunu yönetmesi için ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri sunmayı amaçlamaktadır. Kitap 3 bölüme ayrılmıştır: Birinci kısım (Bölüm 1) İş Oyununun öğrencilerle oynanabilmesi için turnuva sırasında, öncesinde ve sonrasında yapılması gereken tüm faaliyetleri adım adım açıklar; İkinci kısım (Bölüm 2) tüm platformları açıklar; Üçüncü kısım (Bölüm 3 ve Bölüm 4) oyunun temeli olan ekonomik modelin ayrıntılı bir analizini içerir. Tüm modelin veya oyundaki tüm formüllerin açıklaması yoktur, ancak verilen her kararın model üzerindeki etkisine ait bir açıklama verilmektedir. Oyunun amacı, öğrencilerin normal ders esnasında sınıfta zaten görmüş olduğu bazı ekonomik dinamikleri anlamalarına yardımcı olmaktır. İş Oyunu, İtalyan üniversitelerinde test edilmiş bulunan bir oyun modeli ile dene & öğren yöntemini kullanarak bunu başarmaktadır. Sistem kısaca şu şekilde işlemektedir: öğrenciler oyuna kararlarını girerler ve sistem kendilerine kararlarına dayalı olarak beklenen sonuçları verir. Sonuçlardan memnun değil iseler, geri dönüp verdikleri kararlarını değiştirebilirler ve böylece daha önceki sonuçlar ile karşılaştırarak farklılıkları değerlendirebilirler. Bu işlem çok kez tekrar edilebilir. Öğrencilere bir seferde sadece bir kararı değiştirmeleri tavsiye edilmelidir, böylece kararın etkisi şirketin sonuçlarında çok daha açık görülecektir. 13

14 Dene & öğren yaklaşımının başarısız olmasını önlemek için öğrencilere bu el kitabının üçüncü kısmında yer alan bilgiler (özellikle Bölüm 4 teki detaylı bilgiler) verilmemelidir. Ancak, nihai karar öğretmene bırakılmıştır. Bu oyun, temelde Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF) 4 ve 5 düzeyinde yer alan İşletme, Maliye, İktisat ve Muhasebe öğrencileri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler tarafından İş Oyunundan en iyi şekilde verim alınabilmesi için daha önce öğrencilerin iş yönetimi, mali ve ekonomik konularda bilgi ve anlayış sahibi olmaları gerekir. Bu koşulları sağlayan diğer eğitim kurumları ve kişiler de oyundan fayda sağlayabileceklerdir. Bu gereksinimleri yerine getirmeyen öğrenciler için oyunu kullanmadan önce bu kavramların öğretimi ve öğrenmesi için sınıfta ekstra zaman tahsis edilmesi gerekir (temel bilgilere ayrılmış bölüme bakınız). Oyunun Kullanımı için Gerekli Koşullar Teknik gereksinimler Oyunu kullanmak için gerekli teknik şartlar şunlardır: Bir internet bağlantısı Oyunda her takım için bir bilgisayar Kullanılabilir tarayıcılar (aşağıda belirtilmemiş tarayıcıların kullanımı oyunu engelleyebilir): o Internet Explorer 8 veya üstü o Mozilla Firefox 3.6 veya üstü o Google Chrome 15.0 veya üstü o Safari 5.1 veya üstü Temel Bilgi Öğrenciler bazı temel ekonomik kavramlara aşina olmalıdır: Arz ve talep (ekonomik model) Finansal tablolar Bilanço oranları 14

15 Not: Öğrencilere İş Oyununu tanıtacak öğretmenin bu el kitabını ve (http://vetsbye.thebusinessgame.it) platformuna yüklenmiş tüm belgeleri okumuş olması çok önemlidir. Ayrıca öğretmen mutlaka oyunu önceden kendi denemiş olmalıdır. Oyunun arkasındaki konseptin, fonksiyonların, adımlarını ve gereksinimlerin oyuna başlamadan önce anlaşılmış olduğundan emin olun; Öğrencilerin oyunu oynamak için gerekli bilgi ve beceri düzeyine sahip olduğundan emin olun; Öğretmenin öğrencilerin sorabileceği soruları yanıtlamaya hazır olduğundan emin olun. Kelimelerin anlamları Turnuva: Öğrencilerin yer aldığı yarışma. Turnuva içinde bir veya daha fazla oyun olabilir. Oyun: Öğrencilerden kurulmuş takımların sanal şirketleri temsil ederek kıyasıya rekabet ettiği kapalı bir pazar simülasyonudur. Dönem: Oyun dönemlere ayrılmıştır. Her dönem sanal şirketin "ömründe" üç ayı temsil eder. 1. İŞ OYUNU TURNUVASI ESNASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER OYUNDAN ÖNCE Bağlantı Testi İlk iş internet bağlantısının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmektir. Eğer herhangi bir problem varsa teknik ekip bilgilendirilmelidir. Böylece (öğretmen tanıtım sunumunu yaparken)sorunu çözmek için zaman kazanılmış olur. 15

16 Tanıtım sunumu Öğretmenler, sunumu platformdaki "öğretmen alanı" içinde bulabilirler ("Öğretim Materyali" alanında, "Powerpoint sunumu"na tıklayınız). Bu sunum oyunu anlamak için gereken kavramları adım adım tanıtmaya yardımcı olur. Öğretmen öğrencilere oyunu tanıttıktan sonra, Kanvas İş Modeli kavramını anlatmalıdır. Modeldeki dokuz alandan her biri tek tek analiz edilerek her alanın anlamı ve amacı öğrencilere açıklanmalıdır. Öğrencilerin turnuvaya kaydedilmesi Öğretmen öğrencilere oyunu tanıttıktan sonra öğrenciler kayıt platformunu kullanarak (http://vetsbye.thebusinessgame.it) ve onları oyuna bağlayacak kodu girerek turnuvaya kayıt olurlar. Öğretmen öğrencilere verilecek kodu oluşturmak için "Turnuvayı yönet" bölümüne gider ve kendi hesabına bağlı bir Turnuva Kodu oluşturmak için "Ders kodlarını oluştur/ gör" bağlantısına tıklar. 16

17 Daha sonra öğretmen formu aşağıda gösterildiği biçimde doldurur: Turnuva Adı: Öğretmen turnuva için bir isim seçer. Kayıt başlangıcı: Bu tarihten itibaren öğrenciler turnuvaya katılabilirler. Kayıt sonu: Bu tarihten sonra öğrenciler turnuvaya katılamazlar. Not: Turnuva Kodu sunumdan sonra sınıfta oluşturulabilir ve öğrencilere hemen orada verilebilir. Bu yolla öğrenciler oyuna katılabilir ve öğretmen kayıt sürecini kontrol edebilir (bu işlem 45 dakika kadar sürebilir). Kod başka bir zamanda da oluşturulabilir ve öğrencilerin turnuvaya ders dışında kendi başlarına katılabilmeleri için öğrencilere belli bir süre (örneğin bir hafta) verilebilir. 17

18 Öğrencilere turnuvaya katılmaları için atılması gereken adımları açıklayın. Öğretmen öğrencilere Turnuva Kodunu ve kayıt platformunun URL'sini söyler (http://vetsbye.thebusinessgame.it); Öğretmen ve öğrenciler sınıfta hangi öğrencilerin Lider (1) ve hangilerinin Kullanıcı (2) olacağına birlikte karar verir. (1) Liderler takımı (sanal şirketi) kuracak öğrencilerdir. Sanal şirket kurulduktan sonra liderler diğer öğrencileri (Kullanıcıları) takıma katılmaları için davet etmek zorundadırlar. (2) Kullanıcılar, Liderler tarafından verilen davetiyeleri alacak olan öğrencilerdir (sanal takım kurmazlar). Not: Bu işlemlerin tümü kayıt platformunda yapılmaktadır. Öğretmen öğrencilere platform üzerindeki kaydın Ad & Soyad içeren (örn: bir e-posta adresiyle yapılması gerektiğini hatırlatmalıdır. Öğrenciler için talimatlar Öğretmen aşağıdaki kutuda bulunan talimatların fotokopisini çekip öğrencilere verebilir veya onlara ne yapmaları gerektiğini anlatabilir. 18

19 Öğrencilere: Öğretmen size bir Turnuva Kodu verdiğinde, platforma kaydolunuz (http://vetsbye.thebusinessgame.it). Giriş yaptıktan sonra Turnuva Kodunu "DERS KODUNU GİRİN" alanına giriniz. Eğer Liderseniz: o Şirketinizi kurun (kişisel alanınızda yer alan talimatları takip edin); o Şirkete katılmaları için Kullanıcılara davetiye gönderin (kişisel alanınızda yer alan talimatları takip edin). Eğer Kullanıcıysanız: o Bir Liderden gelecek olan davetiyeyi bekleyin (davetiyeler e-posta yoluyla gönderilir; davetiyeleri platformdaki kişisel alanınızda da görebilirsiniz). Öğretmenin size ne zaman oynamaya başlayacağınızı söylemesini bekleyin. Öğretmenin talimatından sonra platforma giriş yapıp oyunu oynayabilirsiniz. Turnuva sürecini değiştirin Kayıt süreci sona erdiğinde, öğretmen turnuva kapsamındaki oyunları oluşturmak için belli bir zamana ihtiyaç duyar. Bu yüzden bu süreçte öğrenciler takım kuramaz veya davetiye gönderemezler. Öğretmen "Turnuvayı yönet" bölümünde ilk önce "Turnuva sürecini değiştirin" ve daha sonra Bekle bölümüne tıklar: bu işlem durumu dondurma ve öğretmene Oyunları Oluşturma olanağı verir. Öğrenciler bu esnada "Öğretmen oyunu kuruyor" bilgisi veren bir sayfa göreceklerdir. 19

20 Oyunları oluştur Öğretmen "Turnuvayı yönet" bölümünde, turnuva kapsamındaki oyunları oluşturmak için "Bir oyun oluştur" bölümüne tıklar. Ders kodlarını oluştur/gör Bir oyun oluştur Turnuva sürecini değiştir Öğretmen formu şu şekilde doldurur: Oyun Adı: Öğretmen turnuvadaki oyunun adını seçer. Eğer takım sayısı 10'dan az olursa sadece bir oyun vardır. Dönem Sayısı: Öğretmen oyunun kaç dönemden oluşacağını belirler (başka bir deyişle, oyunun ne kadar süreciğini belirler). Dijital dünyadaki her bir dönem, bir şirketin "yaşamındaki" üç ayı temsil eder. Standart bir oyun 8 dönemden oluşmaktadır; fakat öğretmen dönemlerin sayısını düşürme ve yükseltme imkânına sahiptir. Şimdi öğretmen oyunda oynayacak takımları seçer (Eğer takım sayısı 10'dan az olursa, sadece bir tane oyun oluşturulabilir; eğer takım sayısı 10'dan fazla olursa, takımlar iki veya daha fazla oyuna ayrılmalıdır) ve daha sonra "Oluştur" sekmesine tıklar. 20

21 Not: Oyun sadece öğrenciler kayıt olduktan ve takımlarını oluşturduktan sonra kurulabilir! Turnuva programını girin (İsteğe bağlı) Öğretmen oyunu (veya oyunları) oluşturduktan sonra oyunun programını girmek için "Turnuva sürecini değiştir" ve daha sonra "takvim" bölümüne tıklayabilir. Öğrenciler oyun takvimini doğrudan kayıt platformundaki kendi kişisel alanlarından görüntüleyebilir. Eğer turnuva tek bir alanda yürütülmeyecekse takvim oluşturmak faydalı olacaktır. Eğer turnuva öğretmenin bulunduğu ortamda gerçekleşecekse, öğretmen öğrencilere son başvuru tarihlerini sesli bildirebilir. Turnuva sürecini değiştirin Öğretmen oyunu (veya oyunları) oluşturduktan sonra ilk önce "Turnuva sürecini değiştir" ve daha sonra Oyna bölümüne tıklar. Öğrenciler şimdi oyunu oynayabilirler. OYUN SIRASINDA Kanvas İş Modeli Turnuvanın ilk aşamasında, öğrenciler Kanvas İş Modelini kullanarak teknoloji alanında iş gören bir şirket kurarlar. Böylece öğrenciler Vetsbye İş Oyununda yönetecekleri şirkete benzer bir yapıyı kendileri kurarak tanıma fırsatı yakalayacaklardır. 21

22 Kanvas İş Modeline yönlendirecek platforma ulaşmak için öğrenciler kendi kişisel alanlarına giriş yapmak ve erişim butonuna tıklamak zorundadırlar (aşağıdaki şekle bakınız). Öğrenciler Kanvas İş Modelini doldururken öğretmen onların faaliyetlerini gözlemleyebilir. Bunun İçin öğretmen Turnuvalar Listesi alanına gider ve Kanvas a tıklar. Sonraki sayfa farklı Kanvas İş Modeli ile ilişkili turnuvalar listesini içermektedir. 22

23 Öğretmen Detaylar alanına giderek buradan takımların çalışmalarındaki ilerlemeyi kontrol edebilir. Öğretmen her takımın ilerleyişini değerlendirmek ve takımların her alana ekledikleri içerikleri okumak için Plan alanına gider. Aynı alanda öğretmen takımın çalışmasının genel değerlendirmesini de yapabilir. Bu değerlendirme, Vetsbye İş Oyunu nun sonucu ile birlikte ele alınarak takımlara final notları verilir. 23

24 Kanvas İş Modeli nin oluşturulmasından sonra öğrenciler bir sonraki aşama olan İş Oyunu na geçebilirler. 1 Deneme Oyunu Öğretmen yeni oluşturduğu bir oyunu "Deneme Oyunu" olarak kullanabilir. Deneme oyunu bittiğinde aynı takımlarla farklı bir oyun oluşturulabilir. Deneme oyunu sırasında öğrenciler kendi kararlarını vermeye çalışırken yazılımı ve oyunun kendisini tanırlar. Bu sürecin amacı öğrencilere deneyimsizliğin getirdiği hatalardan kaçınmak için oyunda alınan tüm farklı kararlar hakkında genel bir bilgi vermektir. İş Oyunu kapalı bir piyasadır. Bu piyasada sadece oyuna katılan takımlar tarafından temsil edilen şirketler vardır ve şirketlerin sayısı değişmeyecektir. Eğer bir şirket yeteri kadar üretim yapmazsa, müşteriler başka bir şirketten ürün satın alırlar. Bu aşağıdaki durumların ortaya çıkmasına neden olacaktır: Şirket satış kaybına ve bununla bağlantılı olarak kâr kaybına uğrayacaktır. Diğer şirketler pazar payı ve kazanç elde edecektir. Şirket gerçek satış potansiyelini keşfedemeyecektir. Bu tür etmenlere karşı koymak için bu aşamada öğrencilerin dikkatini üretim (bakım, vardiya sayısı, personelin uzmanlaşması ve mesai...) ile ilgili kararlara yöneltmek önemlidir. İlk dönemin başlangıcında öğrencilere, piyasadaki şirketlerin sayısına bölünmüş toplam beklenen talebe denk bir satış hacmi oluşturmaları önerilmelidir. Böylece öğrenciler işletimsel kararlar üzerine yoğunlaşacaktır. Öğretmen bu aşamada her bir şirketin Bütçe sayfasının özellikle üç yönünü kontrol ederek oynayan takımlar arasında hareket etmelidir: 1. İş modelleri ve Kanvas İş Modeli ile ilgili detaylı tablo ve açıklamaları dokümanın ekinde bulabilirsiniz. Bkz. Ek1 ve Ek2. 24

25 Takımların maksimum verimlilik değerine ulaşmış olmaları gerekir; eğer ulaşamadılarsa, şirketin bakım yatırımlarını arttırması tavsiyesinde bulunulmalıdır. Satış tahmini piyasadaki şirketlerin sayısının en az %100'ü kadar olmalıdır. Üretim satış tahminini geçmeli ve şirket belli bir stok miktarına sahip olmalıdır. Eğer bir takıma bu üç özelliği anlamak zor geliyorsa öğretmen takım üyelerine bu özellikleri tekrar açıklamalıdır. Gerçek Oyun Oyunun en başında takımlara kendi stratejilerini oluşturmaları ve oyun sonunda bu stratejilerini sunmaları gerektiğini hatırlatmak önemlidir. Not: Öğretmen takımların stoklarının tükenmeyeceğinden emin olmalıdır. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse öğrencilere stok tükenmesinin getirdiği dezavantajları onların kapalı bir piyasada iş yaptıkları gerçeğine vurgu yaparak hatırlatılmalıdır. Tüm takımlar bir önceki dönemle ilgili kararlarını ONAYLAMADIKÇA takımlar bir sonraki döneme geçemez. Öğretmen bunu öğrencilere açıklamalı ve her bir takımın makul bir sürede kararlarını girdiğinden emin olmalıdır. Eğer oyun kısmen uzaktan oynanıyorsa, kararların zamanında girilmesini sağlamak amacıyla öğretmen "Dersin öğrencilerine bir e-posta yolla" seçeneğini kullanabilir (daha fazla bilgiyi Bölüm 2'de bulabilirsiniz). Eğer bir takım "kararları onaylamazsa" oyunun ilerlemesi sekteye uğrar ve öğretmen girişi yapılmayan kararlar yerine bilgisayarın rastgele karar vermesi için "simülasyonu zorla" (daha fazla bilgiyi Bölüm 2'de bulabilirsiniz) seçeneğini kullanabilir. Böylece bilgisayar kararlarını henüz girmeyen takımların yerine oynamış olur. 25

26 Öğretmenlerin oyun sırasında yapabileceği şeyler Turnuvanın üyelerini gör Öğretmen "Turnuva Listesi" alanına gider ve turnuvaya kimin kayıt yaptırdığını görmek için "üyeler" bağlantısına tıklar. Raporları indir Öğretmen "Turnuva Listesi" alanına gider ve öğrenciler ile simülasyonun sonuçları tarafından girilen verilerin yer aldığı Excel raporlarını ve oyun sonuçlarını özetleyen grafiksel raporları (pdf formatında) indirmek için "Raporu indir" seçeneğine tıklar. 4 tip Excel raporu vardır: Şirketlere göre gruplanmış şirket verileri: Bu rapor şirketi ilgilendiren ve oyunun her döneminde öğrenciler tarafından girilen ve şirketlere göre gruplandırılmış tüm kararları (makine sayısını, onarımı, çalışan sayısını) içerir. Karşılaştırma tüm dönemlerdeki her bir takımın verileri arasında yapılır. Şirketlere göre gruplanmış ürün verileri: Bu rapor ürünleri ilgilendiren ve oyunun her döneminde öğrenciler tarafından girilen ve şirketlere göre gruplandırılmış tüm kararları (fiyat, reklam, tasarım ve teknoloji yatırımlarını) içerir. Karşılaştırma tüm dönemlerdeki her bir takımın verileri arasında yapılır. 26

27 Dönemlere göre gruplanmış şirket verileri: Bu rapor şirketi ilgilendiren ve oyunun her döneminde öğrenciler tarafından girilen ve dönemlere göre gruplandırılmış tüm kararları (makine sayısını, onarımı, çalışan sayısını) içerir. Karşılaştırma tüm dönemlerdeki tüm takımların verileri arasında yapılır. Dönemlere göre gruplanmış ürünler: Bu rapor ürünleri ilgilendiren ve oyunun her döneminde öğrenciler tarafından girilen ve dönemlere göre gruplandırılmış tüm kararları (fiyat, reklam, tasarım ve teknoloji yatırımlarını) içerir. Karşılaştırma tüm dönemlerdeki tüm takımların verileri arasında yapılır. Not: Öğretmen oyunun gelişimini takip etmek için bu raporları dilediği zaman indirebilir. 27

28 Oyunların durumunu kontrol et Öğretmen "Turnuva Listesi" alanına gider ve kimin kararlarını girip kimin girmediğini görmek için "Durumu kontrol et" seçeneğine tıklar. Öğretmen sayfa içinde "Simülasyonu zorla" butonuna tıklayarak bilgisayarın kararlarını henüz girmeyen takımların yerine oynamasına olanak tanıyabilir. Bu yolla oyun bir sonraki döneme geçebilir. Kursun öğrencilerine bir e-posta yolla Öğretmen "Turnuva Listesi" alanına gider ve öğrencilere e-posta yollamak için "Dersin öğrencilerine bir e-posta yolla" seçeneğine tıklar. Beklenmedik Olayların Eklenmesi Öğretmen Turnuva Listesi alanına gider ve oyundaki beklenmedik olayları görmek ve oyuna eklemek için Beklenmedik Olaylar butonuna tıklar. Grev: Bu olay şirketteki çalışanların greve gittiği, üretimin bu nedenle belli bir süre için engellendiği ve iç üretim miktarının düştüğü bir durumun simülasyonunu devreye sokar. Dış kaynaklı üretim iç üretimin belli bir yüzdesi olarak hesaplandığından bu olayın dış kaynaklı üretimde de etkisi olacaktır. Öğretmen kaç saat grev olacağını ve hangi dönemde gerçekleşeceğini belirleyebilir. İç üretimde düşüş: Bu olay üretimde düşüşün simülasyonunu devreye sokar, bu düşüş makinelerde uygulanan bakım seviyesi ile ters orantılı olarak gerçekleşir. Bakıma daha çok yatırım yapan şirketler, bakıma daha az yatırım yapan şirketlere kıyasla daha az üretim düşüşü yaşayacaktır. Öğretmen düşüşün maksimum oranını ve düşüşün yaşanacağı dönemi seçebilirler. Dış kaynaklı üretimde düşüş: Bu olay dış kaynaklı ürünlerin dağıtımında düşüşü simüle eder. Dış kaynak üretimi belli bir yüzde ile azalırken dahili olarak üretilen parçalar bundan etkilenmez. Öğretmen düşüşün oranını ve hangi dönemde gerçekleşeceğini belirleyebilir. 28

29 Dış kaynak maliyetlerinde artış: Bu olay tedarikçilerin yüklediği dış kaynak maliyetlerinin artışını simüle eder. Öğretmen artışın oranına ve hangi dönemde gerçekleşeceğine karar verebilir. Öğrencilerin düşünmek ve zararlarını azaltmak üzere karşı-hamle uygulamalarına imkân vermek için, beklenmedik olayların en az bir dönem önceden (öğretmen "öğretim materyali" içindeki sunumu kullanabilir) öğrencilere bildirilmesi gerekmektedir. Not: Bütün beklenmedik olaylar yalnız aktive edildikleri dönemde etkilidirler. Bütün beklenmedik olayların etkileri yalnız simülasyondan sonra gösterilebilir, öğrenciler Bütçe butonuna basarak etkileri göremezler. Kanvas Platformunun İçindeki Öğretmen Alanına Girişi Öğretmen Turnuva Listesi alanına gider ve Kanvas Platformu içindeki öğretmen alanına girmek için Kanvas butonuna tıklar. Buradan takımların Kanvas İş Modeli üzerindeki çalışmalarını gözlemleyebilir ve takımların çalışmalarını değerlendirebilir. Turnuva iptal et Öğretmen "Turnuva Listesi" alanına gider ve seçilen turnuvayı silmek için "Sil" seçeneğine tıklar. 29

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YRD.DOÇ.DR. ECE PİŞKİNSÜT ŞENGÜLER

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YRD.DOÇ.DR. ECE PİŞKİNSÜT ŞENGÜLER ATILIM ÜNİVERSİTESİ YRD.DOÇ.DR. ECE PİŞKİNSÜT ŞENGÜLER İŞ MODELLEMESİ NEDİR? Bir işin kuruluş aşamasından sonuca kadar, işin işleyişi ile ilgili olarak temel konuların belirlendiği ve takip edildiği bir

Detaylı

Öğrenciler için Vetsbye İş Oyunu Rehberi

Öğrenciler için Vetsbye İş Oyunu Rehberi VET STUDENTS BEING YOUNG ENTREPRENEURS PROJECT MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ GİRİŞİMCİ OLUYOR PROJESİ Hayatboyu Öğrenme Programı (2007-2013) Leonardo da Vinci Programı Çok Taraflı Projeler - Yenilik Transferi

Detaylı

T E M E L B Ü Y Ü M E İ

T E M E L B Ü Y Ü M E İ T E M E L B Ü Y Ü M E İ ş S i m ü l a s y o n u O y u n u K U L L A N I M K I L A V U Z U İşleyiş ve Amaçlar Temel Büyüme (Yapay Zeka) İş Simülasyonu oyununun işleyişini ve başarılı olmak için dikkat etmemiz

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim

Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim PROJE nº: 2011-1-ES1-LEO05-35863 Öğrenci Kılavuzu Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL UYUM İÇİN DİJİTAL BECERİLER

İSTİHDAM VE SOSYAL UYUM İÇİN DİJİTAL BECERİLER İSTİHDAM VE SOSYAL UYUM İÇİN DİJİTAL BECERİLER Proje Referans No: 2015-1-TR01-KA201-021424 Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union Elektronik Tablo Görevi Öğrenme Sayfaları İstihdam ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ Leonardo da Vinci Programı Türkiye Uygulaması ve Mesleki Eğitim Kurumlarına Etkileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Odalar ve Borsalar

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL UYUM İÇİN DİJİTAL BECERİLER

İSTİHDAM VE SOSYAL UYUM İÇİN DİJİTAL BECERİLER İSTİHDAM VE SOSYAL UYUM İÇİN DİJİTAL BECERİLER Proje Referans No: 2015-1-TR01-KA201-021424 Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union Oyun Arayüzü Öğrenme Sayfaları İstihdam ve Sosyal Uyum

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Katılımcı Portalı Kullanım Kılavuzu yatırımınızdan daha fazlasını almak için en etkili araç

Katılımcı Portalı Kullanım Kılavuzu yatırımınızdan daha fazlasını almak için en etkili araç Katılımcı Portalı Kullanım Kılavuzu yatırımınızdan daha fazlasını almak için en etkili araç Rakiplerinizden bir adım önde olun Profiliniz ile dikkat çekin Performansınızı ölçün İçerik Oturumunuzu açın

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

Türk Mesleki Eğitiminde Girişimcilik

Türk Mesleki Eğitiminde Girişimcilik Leonardo Da Vinci ortaklık projesi GİRİŞİMCİLİK İÇİN ORTAKLIK Türk Mesleki Eğitiminde Girişimcilik 1. Lütfen ülkenizde mesleki eğitim seviyesinde okullarda girişimciliğin nasıl sunulduğunu açıklayınız.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi LLP Leonardo da Vinci Project SCOGATT Serious Computer Games as a Teaching Tool Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi Uyarlama, hazırlama ve transfer İÇİNDEKİLER TERİMLER GİRİŞ: MODÜL ÇERÇEVESİ

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Web Uygulaması Kullanım Kılavuzu

Web Uygulaması Kullanım Kılavuzu Web Uygulaması Kullanım Kılavuzu 1- Biotekno Hakkında... 2 2- Kullanıcı Bilgileri... 3 3- Sisteme Giriş... 3 4- Telefon Rehberinin Eklenmesi... 5 4.1- Kayıt Ekleme... 6 4.2- Excel den Yapıştırarak Ekleme...

Detaylı

Admin. Admin.

Admin. Admin. Admin İçindekiler VeduBox Admin... 3 Ana Sayfa... 3 Ayarlar... 3 Genel... 3 Ödeme... 4 Ders... 4 Sms-Email... 4 Diğer... 5 Şube Yetkilileri... 5 Öğretmenler... 5 Kullanıcı İşlemleri... 5 Şubeler... 5 Şube

Detaylı

Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. / 25

Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. / 25 Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. 2 Bakım yerleri Android uygulama Ödemeler Raporlama Arızalar Faturalar Aylık bakım

Detaylı

CEPIS e-yetkinlik Karşılaştırması Kullanım Kılavuzu

CEPIS e-yetkinlik Karşılaştırması Kullanım Kılavuzu CEPIS e-yetkinlik Karşılaştırması Kullanım Kılavuzu İçindekiler: 1 Giriş 3 2 Nasıl Kayıt Olunur 3 3 Belirlenen Parolanızı Kullanarak İlk Giriş 5 4 Kıyaslamanın Kullanımı 6 4 Kişisel Sonuçlarınız 9 6 Parola

Detaylı

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve kurumsallaşmak isteyen tüm kuaförlere hitap eden programı

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

Öğrenci Kullanım Kılavuzu

Öğrenci Kullanım Kılavuzu Öğrenci Kullanım Kılavuzu Web tabanlı ALMS adresinizden sisteminize web tarayıcınızla (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Safari vb.) giriş yapınız. Açılan sayfada gerekli alanlara kullanıcı adı

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

Araç Karşılaştırma Programı

Araç Karşılaştırma Programı 1 Araç Karşılaştırma Programı Sık Sorulan Sorular 01 Ocak 2015 2 Konu: Genel 1. Soru: Sistemdeki bilgiler nereden geliyor? Cevap: Görüntüleme ve karşılaştırma yapılan programda yer alan tüm bilgiler (sonuç

Detaylı

AKADEMİK LMS Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Genel Bilgi ve Ders Aktivitelerine Erişim Öğrenci Kullanım Kılavuzu

AKADEMİK LMS Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Genel Bilgi ve Ders Aktivitelerine Erişim Öğrenci Kullanım Kılavuzu AKADEMİK LMS Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Genel Bilgi ve Ders Aktivitelerine Erişim Öğrenci Kullanım Kılavuzu ÖNSÖZ Akademik LMS (ALMS), Türkiye'deki yüksek öğrenim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

İleriye doğru açık bir yol

İleriye doğru açık bir yol Broşür İleriye doğru açık bir yol Bir HP PartnerOne İş Ortağı ile çalışmanın avantajlarını keşfedin HP portföyünün eşsiz zenginliği, yetkili HP PartnerOne İş Ortağı nın becerileriyle birlikte size piyasada

Detaylı

Oturum aç butonuna tıklayın.

Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın. İpucu: Eğer şifrenizi hatırlayamazsanız, Şifrenizi mi unuttunuz? istemini kullanın. Adım 2 Profilinizi

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA

GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA Google Docs yani Google Dokümanlar hizmeti bir süre önce Google Drive adlı bulut depolama hizmetinin içerisine alındı ve çok daha gelişerek yoluna devam etti. Google

Detaylı

Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı Kullanıcı Kılavuzu

Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı Kullanıcı Kılavuzu Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı Kullanıcı Kılavuzu Türkiye ve Avrupa ülkelerinde bulunan eğitim ve istihdam fırsatlarına ulaşmak için sisteme üye olarak kayıt yaptırmanız gerekir. Nasıl Üye Olurum? Ø Sayfamızın

Detaylı

KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4

KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4 KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4 HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU Bu dokümanda programı çok kısa sürede kullanmaya başlayabilmeniz için gerekli olan birkaç parametre ayarın nasıl yapılacağı tarif edilecektir. Çalışanlarınızın

Detaylı

Öğrenci Kullanım Kılavuzu

Öğrenci Kullanım Kılavuzu Öğrenci Kullanım Kılavuzu Web tabanlı ALMS adresinizden sisteminize web tarayıcınızla (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Safari vb.) giriş yapınız. Açılan sayfada gerekli alanlara TC kimlik numaranızı

Detaylı

Persono Dijital İK Yönetim Sistemi

Persono Dijital İK Yönetim Sistemi Persono Dijital İK Yönetim Sistemi Persono Dijital İK Yönetim Sistemi; içerisinde online olarak 360 Dereceye kadar Performans Yönetimi, Anket Yönetimi ve Öneri Yönetimi yapabileceğiniz pratik, esnek ve

Detaylı

ÖZETLE OYUN PLAY4GUIDANCE TİCARET OYUNU KULLANICI KILAVUZU

ÖZETLE OYUN PLAY4GUIDANCE TİCARET OYUNU KULLANICI KILAVUZU ÖZETLE OYUN PLAY4GUIDANCE TİCARET OYUNU KULLANICI KILAVUZU ÖZETLE OYUN Play 4 Guidance Ticaret Oyunu - Takımlar arası oynana bir simulasyon oyunudur. Herbir takım diğer takımlarla pazarda rekabet halindeyken

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı

İÇİNDEKİLER 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI

İÇİNDEKİLER 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI İÇİNDEKİLER 10 MICROSOFT OUTLOOK 2010 TEMEL e-öğrenme EĞİTİMİ 11 MICROSOFT WORD 2010

Detaylı

1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 1.Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı 2016

1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 1.Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı 2016 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 1.Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı 2016 Çağrının Amacı 1512 Teknogirişim

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

Detaylı

LLL, LEONARDO DA VINCI, İnovasyon Transferi KOBİ'lerin I-CIA Proje No TR1-LEO Kullanıcı Rehberi

LLL, LEONARDO DA VINCI, İnovasyon Transferi KOBİ'lerin I-CIA Proje No TR1-LEO Kullanıcı Rehberi Kullanıcı Rehberi PROJE: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Rekabetçi İstihbarat Kapasitelerinin Geliştirilmesi (2013-1-TR1-LEO05-) İçindekiler Giriş... 2 Genel Bilgiler... 2 Kayıt... 2 İçindekiler...

Detaylı

expomed & labtechmed Fuarları Katılımcı Portalı Kullanım Kılavuzu

expomed & labtechmed Fuarları Katılımcı Portalı Kullanım Kılavuzu expomed & labtechmed Fuarları Katılımcı Portalı Kullanım Kılavuzu Yatırımınızdan daha fazlasını almanın en etkin aracı Firma profilinizle alıcıları cezp edin, performansınızı ölçün. Index Oturumunuzu açın

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Adımız kalite! Her biri sektöründe lider üstün nitelikli birçok firma kurumsal internet çözümlerinde Egebilgi yi tercih etti.

Adımız kalite! Her biri sektöründe lider üstün nitelikli birçok firma kurumsal internet çözümlerinde Egebilgi yi tercih etti. Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Kurumsal ve tam profesyonel bir çözüm arıyorsanız, uzun soluklu ve kaliteli işleri hayata geçirmek adına Egebilgi sizleri

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları İlanı. KAYS Tanıtım Sunumu

2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları İlanı. KAYS Tanıtım Sunumu 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları İlanı KAYS Tanıtım Sunumu Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? 24.12.2013 www.kuzka.gov.tr 2 Sisteme Nasıl Giriş Yapılır? http://portal.kays.kalkinma.gov.tr

Detaylı

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER Önsöz Sevgili Çalışma Arkadaşlarım, Şirketimiz için net stratejik öncelikler ve iddialı hedef ler belirledik. Henkel de iş performansımızı arttırmamızda, önceliklerimizi

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ web uygulamaları Üyelik Koşulları; TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (Tebliğ

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ U Z A K T A N E Ğ İ T İ M M E R K E Z İ Öğretim Yönetim Sistemi ve Sanal Sınıf (ESLMS) Öğrenci Kılavuzu İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Sisteminde tüm eğitim

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

Öğrenci Kullanım Kılavuzu

Öğrenci Kullanım Kılavuzu Öğrenci Kullanım Kılavuzu Web tabanlı ALMS adresinizden sisteminize web tarayıcınızla (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Safari vb.) giriş yapınız. Açılan sayfada gerekli alanlara kullanıcı adı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Bilgi, birikim ve deneyimlerinizle yön verin, destekleyin!.. 1 Haziran 2015 Son Katılım Tarihi

TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Bilgi, birikim ve deneyimlerinizle yön verin, destekleyin!.. 1 Haziran 2015 Son Katılım Tarihi İŞ REHBERLERİ TEKNİK REHBERLER Turkey SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK REHBERLERİ YARIŞMA JÜRİSİ VE PANELİSTLER TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Bilgi, birikim ve deneyimlerinizle yön verin, destekleyin!..

Detaylı

Hoş geldiniz. Twinspace Kılavuzu. Bu kılavuz, TwinSpace de yeni olan Öğretmen Yöneticiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Hoş geldiniz. Twinspace Kılavuzu. Bu kılavuz, TwinSpace de yeni olan Öğretmen Yöneticiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hoş geldiniz Twinspace Kılavuzu Bu kılavuz, TwinSpace de yeni olan Öğretmen Yöneticiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sizlere: - TwinSpace inize erişme - Profilinizi düzenleme - Proje aktiviteleri

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015 Elektrik Perakende Sektörü Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları 30 Eylül 2015 2015 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 1 Elektrik perakende pazarında sektör içi/dışı oyuncularla

Detaylı

İLETİŞİM: Telefon: (0272) 228 11 74. Faks : (0272) 444 03 03-1383. E-Posta: uemyo@aku.edu.tr. Web: www.uemyo.aku.edu.tr

İLETİŞİM: Telefon: (0272) 228 11 74. Faks : (0272) 444 03 03-1383. E-Posta: uemyo@aku.edu.tr. Web: www.uemyo.aku.edu.tr İLETİŞİM: Adres: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, Ahmet Necdet Sezer Kampusü, Gazlıgöl Yolu, 03200 Merkez / Afyonkarahisar Telefon: (0272) 228 11 74 Faks : (0272) 444 03

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Fikirden Girişime EN HIZLI YOL

Fikirden Girişime EN HIZLI YOL Fikirden Girişime EN HIZLI YOL Mayıs 2011 de, girişimcilerin toplumun ekonomik ve refah gelişiminin sürdürülebilir olmasındaki en önemli oyuncular olduğu inancıyla hayata geçirdiğimiz Girişim Fabrikası

Detaylı

ONLINE DERSLER. Ortak Dersler nedir?

ONLINE DERSLER. Ortak Dersler nedir? ONLINE DERSLER Ortak Dersler nedir? Üniversitemizde eğitim-öğretim kapsamında, örgün eğitim olarak verilen temel derslerle birlikte, bazı ortak dersler Online Eğitim olarak verilmektedir. Ortak dersleri

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE

ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK : ANİMATÖR MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Konaklama tesislerinde, özel organizasyonlarda, kişilerin hoş, eğlenceli

Detaylı

Business Game (İşletme Oyunu)

Business Game (İşletme Oyunu) Business Game (İşletme Oyunu) Business Game Şirketler iki çeşit ürün üretirler Tüm şirketler bu ürünleri aynı pazarda satarlar Müşteriler Pazar Oyunun başlangıcında, her takım tamamlayacağı senaryo hakkında

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi

JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi JetMail JetMail, düzenli yaptığınız E-Mail gönderimlerinizi hedef kitlenizin önemsiz kutusundan çıkartarak gerçek bir satış aktivitesine dönüştürür. E- Mail

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBE YARDIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBE YARDIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBE YARDIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Kesişen Yollar Derneği Deniz Yıldızı Proje Yarışması

Kesişen Yollar Derneği Deniz Yıldızı Proje Yarışması Kesişen Yollar Derneği Deniz Yıldızı Proje Yarışması Resmi Kurallar Bu yarışma sadece Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı liselerde okuyan uygunluk kriterlerine uyan öğrencilerin ve danışmanlarının

Detaylı

TÜSİAD Gençlik Platformu

TÜSİAD Gençlik Platformu TÜSİAD Gençlik TÜSİAD Gençlik TÜSİAD Gençlik TÜSİAD Gençlik üniversite gençliği ile iş dünyasını sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefi etrafında bir araya getiren ve Türkiye nin geleceğini şekillendiren

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk SERVER TANFER Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk Rethink IT. Reinvent Business. Onur Buçukoğlu Tivoli Ürün Yöneticisi, Orta ve Doğu Avrupa / Türkiye / Rusya Başlıca Üç Dönüşüm Gerçekleşiyor Akıllı

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ İçerik: 1. Amaçları, hedefleri ve hedef grubu 1.1. Hangi değişiklikleri oluşturmaya çalışacak? 1.2. Neden bu proje yürütülecek? 1.3. Beklenen sonuçlar ne?

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı