PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION. Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION. Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi"

Transkript

1 PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi PROJENİN BAŞLAMA TARİHİ: PROJENİN SÜRESİ: 2 yıl ORTAKLAR Almanya- Humboldt Üniversitesi Avusturya- Viyana Üniversitesi Bosna-Hersek- Sarajevo Üniversitesi Türkiye- Yıldız Teknik Üniversitesi Almanya- Arbeitgeberverband Gesamtmetall PROJE FİKRİ VE TASARIMI: Tanja Tajmel ve Dr. Klaus Starl KOORDİNASYON Dr. Klaus Starl (ETC-Graz) BİLİM KURULU Prof. Dr. Lutz-Helmut Schön, Tanja Tajmel (Humboldt Üniversitesi) PROJE GİDERLERİ Projenin bütçesi Avrupa Komisyonu 6. Çerçeve Programı kapsamında Avrupa Komisyonu, Humboldt Üniversitesi ve Gesamtverband der deutschen Arbeitgeberverbande der Metall- und Elektroindustrie tarafından sağlanmaktadır. Web Sitesi:

2 PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİLER PROMISE- Göçmenlerin Fen Eğitiminde İyileştirilmesi (Promotion of Migrants in Science Education). Avrupa Komisyonu nu tarafından 6. Çerçeve Programı tarafından desteklenen projede Avusturya, Almanya, Türkiye ve Bosna-Hersek ten toplam 6 katılımcı ile yürütülmektedir. PROMISE projesi 2004/2005 te Humboldt Üniverstiesi nden Tanja Tajmel ve Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitim ve Araştırma Merkezi (ETC- Graz) nde görev yapmakta olan Klaus Starl tarafından geliştirilmiştir. Ekim 2005 itibari ile proje ETC koordinatörlüğünde Humbold Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Saraybosna Üniversitesi, Viyana Üniversitesi ve Gesamtverband der deutschen Arbeitgeberverbande der Metall- und Elektroindustrie tarafından yürütülmektedir. Projenin bütçesi Avrupa Komisyonu 6. Çerçeve Programı kapsamında Avrupa Komisyonu, Humboldt Üniversitesi ve Gesamtverband der deutschen Arbeitgeberverbande der Metall- und Elektroindustrie tarafından sağlanmaktadır. 1 Ekim 2005 tarihinde başlayan proje 24 ay sürecek ve 30 Eylül 2007 tarihinde bitecektir. İletişim ve daha fazla bilgi için: Ortaklar: Koordinasyon Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitim ve Araştırma Merkezi (ETC-Graz) İçerik Yönetimi ve Bilisel Uygulama Humboldt Üniversitesi Viyana Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi

3 Yıldız Teknik Üniversitesi Gesamtverband der deutschen Arbeitgeberverbande der Metall- und Elektroindustrie ÖZET PROMISE (Göçmenlerin Fen Eğitiminde İyileştirilmesi) projesi Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitim ve Araştırma Merkezi (ETC-Graz) tarafından desteklenmekte ve koordine edilmektedir. Humboldt Üniversitesi Fizik Eğitimi Bölümü tarafından bilimsel bir şekilde uygulanmaktadır. Projenin amacı, uluslararası işbirliği yoluyla göçmen öğrencilerin Fen Eğitimi ve bu alanda kariyer seçmeye yönelik çalışmalarda desteklenmesidir. Projenin hedef grubunu göçmen çocukları oluşturmaktadır. Fen eğitimi alanında farklı yöntem ve standartlar arası uyumu sağlayabilmek amacıyla, göçmen çocukların anavatanları ile yaşadıkları ülke arasında yoğun işbirliği sağlanması hedeflenmektedir. Göçmenlerin entegrasyonunda özellikle dil ve kültürel farklılıkların, sorun yarattığı düşünülmekte ve konulara odaklanılmaktadır. Projenin amacına üç tür etkinlikle ulaşılmaya çalışılmaktadır: 1. Üniversiteler tarafından Lise Kulüpleri kurularak Göçmen kızların doğrudan desteklenmesi: Bu kulüpler yoluyla, göçmen kızların fen bilimleri alanında seçilen konular üzerinde çalışmaları, fen bilimleri alanında kariyer seçmeye yüreklendirilmeleri amaçlanmaktadır. Fen Bilimleri alanında daha çok erkek üstünlüğü olduğu göz önüne alınarak, göçmen kız öğrencilerin kendileri gibi göçmen altyapısı olan bayan bilimcilerle ve fen bilimleri alanında öğrenim görmekte olan bayan üniversite öğrencileri ile birlikte çalışmaları hedeflenmiştir.

4 2. Öğretmenlerin, eğitim bilimcilerin, göçmenlik, dil ve kültürlerarası araştırma uzmanların işbirliği ile göçmenler için Fen Bilimleri eğitiminin desteklenmesi: Uzman kişilerden oluşan takımlar yoluyla öğrencilerin dilsel ve kültürel çeşitliliği düşünülerek Fen eğitiminde yeni yöntemlerin ve uygulamaların geliştirilmesi ve bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. 3. Göçmenlerle çalışmakta olan öğretmenlerin eğitiminin kurumsallaştırılması: Bu eğitimler sayesinde farklı ülkelerde Fen eğitimi alanındaki farklı yöntem ve standartların uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Promise Takımlarının çalışmaları Berlin Anadilleri Almanca olmayan öğrencilerin Almanca yürütülen Fen derslerinde yaşadıkları dil problemleri Berlin takımının çalışması fen eğitimi uzmanları ile dil eğitimi uzmanlarının (ikinci dil olarak Almanca) yoğun işbirliğine odaklanmaktadır. Göçmenlerle çalışma deneyimi olan tüm fen öğretmenleri, dil probleminin öğrenci başarısı önündeki en büyük engel olduğu konusunda fikir birliği içerisinde olduklarından, bu projenin amacı fen derslerinde ikinci dil öğretimin ilkelerini dikkate alınması yönünde çalışmalar yapılmasını desteklemektir. Proje içerisinde yer alan öğretmenler, kullandıkları materyalleri, bu ilkeleri göz önünde bulundurarak değiştirecek ve sonuçta ortaya bu ilkelere duyarlı yeni materyaller çıkacaktır. Proje kapsamında yapılan çalışmaların başarısı için öğretmenlerin kişisel ve gündelik deneyimleri son derece önem kazanmaktadır. Yaşanan problemlerin çözümüne yönelik olarak geliştirilen stratejiler öğretmenler tarafından sınıf ortamına aktarılmakta dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerin bu çalışmanın çıktılarından hemen yararlanması sağlanmaktadır. Viyana Viyana takımının çalışması hem alandaki iyi uygulamaları ortaya çıkarmaya ve paylaşmaya hem de öğrencilerin görüşleri ve bilimsel yaklaşımlar yoluyla öğretmenlerin deneyimlerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. İlk aşamada öğretmenlerin uzmanlarla işbirliği yapmalarını, görüş ve önerilerin paylaşımını

5 kapsamaktadır. Bu aşama ayrıca öğretmenlerin anketler yoluyla öğrencilerinin fen eğitimi ve göçmenlik konularındaki deneyimlerine ilişkin bilgi edinmesine olanak tanıyacaktır. Fen dersleri izlenecek ve yazılı ya da görsel olarak kaydedilecektir. İkinci aşama ise öğretmenler göçmen öğrencilerle yaptıkları çalışmaları gözden geçirmelerini ve bu öğrencilere uygun öğretim materyalleri geliştirmelerini kapsamaktadır. Saraybosna Saraybosna takımının amacı kız öğrencilerin,genelde fen bilimleri özelde fizik alanındaki çalışmalarına desteklemektir. Proje kapsamındaki dört üniversitenin işbirliği ve görüş alış verişi projenin çok önemli bir parçasıdır çünkü Almanya ve Avusturya da kız öğrencilerin fen bilimleri alanında öğrenim görmeyi tercih etmemesi sorununa sahipken bu sorun Bosna-Hersek ve Türkiye deki görünmemektedir. Bosna_Hersek ve Türkiye de tam tersi bir durum söz konusudur ve fen bilimleri alanında öğrenim görmekte olan kız öğrencilerin oranı oldukça fazladır. İstanbul İstanbul takımının amacı öğretmenlerin fen öğretimine, fen bilimleri alanında kız öğrencilerin durumuna ilişkin farkındalıklarının artırılması ve karşılaşılan sorunların çözüm yolları bulunarak fen eğitiminde iyi uygulamalar geliştirilmesidir. İstanbul takımı ayrıca Avusturya ve almanya da yaşayan göçmen Türk kızlarını dilsel ve kültürel farklılıklardan dolayı fen eğitimi alanında yaşamakta oldukları problemlere odaklanmakta ve bu problemler için çözüm yollarının bulunmasında diğer ülke takımları ile işbirliği yapmaktadır. Diğer proje ortaklarının çalışmaları: Avusturya nın Graz şehrinde bulunan Avrupa Demokrasi ve İnsan hakları Araştırma ve Eğitim Merkezi (ETC) proje koordinatörlüğü görevini yerine getirmekte ve Avrupa Komisyonu, basın, projeyle işbirliği yapan ve projeye ilgi gösteren tüm kurum ve kuruluşlarla iletişimi sağlamaktadır. Bir insan hakları enstitüsü olarak ETC, projeye etik ve disiplinlerarası bir boyut katmaktadır. ETC projeye özellikle eşit fırsatlar sağlanması, ayrımcılığın engellenmesi ve sosyal farklılıklar konularında katkı sağlamaktadır.

6

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tınaztepe

Detaylı

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER İŞLETME 2023 AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PAZARYERİ 10 ARALIK 2O14 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 2014 Metodolojisi Kurumsal

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

Bu doküman Türkiye deki Üniversite Yaşam Boyu Öğrenme ve Gönüllülük arasındaki ilişkiyi incelemektedir.

Bu doküman Türkiye deki Üniversite Yaşam Boyu Öğrenme ve Gönüllülük arasındaki ilişkiyi incelemektedir. VALUE: Türkiye Ulusal Raporu Nuray YILDIRIM, Emrah YILDIRIM Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi İLKYAR (İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı) 29 April 2010 Bu doküman Türkiye deki Üniversite

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER

HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER Bankalar Cad. Minerva Han No: 2 Kat: 5 Karaköy 34420, İstanbul T +90 212 292 05 42

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz/2015 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

ULUSAL AJANS IN SUNDUĞU AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI FIRSATLARI. Musa CEYLAN Türk Ulusal Ajansı Başkanı.

ULUSAL AJANS IN SUNDUĞU AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI FIRSATLARI. Musa CEYLAN Türk Ulusal Ajansı Başkanı. ULUSAL AJANS IN SUNDUĞU AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI FIRSATLARI Musa CEYLAN Türk Ulusal Ajansı Başkanı 19 Ocak 2013 1 KURUMSAL BİLGİ Başta Erasmus olmak üzere Avrupa da 1987 yılından beri

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir GAZİ ÜNİVERSİTESİ E Jİ 2014 2018 Gazi Gelecektir Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. SUNUŞ Gazi Üniversitesinin

Detaylı

TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ÖZETİ

TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ÖZETİ TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ÖZETİ GİRİŞ AB Çerçeve Programları kapsamındaki etkinliklerin koordinasyonu resmi olarak AB Çerçeve Programları

Detaylı

TOPLULUK PROGRAMLARI, JEAN MONNET BURS PROGRAMI VE AB 7. ÇP MARIE CURIE ARAŞTIRMA PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

TOPLULUK PROGRAMLARI, JEAN MONNET BURS PROGRAMI VE AB 7. ÇP MARIE CURIE ARAŞTIRMA PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU TOPLULUK PROGRAMLARI, JEAN MONNET BURS PROGRAMI VE AB 7. ÇP MARIE CURIE ARAŞTIRMA PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU İçindekiler TOPLULUK PROGRAMLARI... 2 Gençlik (Youth-in-Action) Programı... 2 Hayatboyu

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE]

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Hayat Boyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Deliverable 6 WP2 Ref. num: 2013-1-IT1-LEO05-03968

Detaylı

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Okuryazarlık ve Cinsiyet Eşitliği Konusunda Türkiye'nin Gerçekleri Okuryazarlık ve eğitimin ülkelerin ekonomik

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Murat Karakaya 1 Atila Bostan 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Atılım Üniversitesi, Ankara kmkaraya@atilim.edu.tr,

Detaylı

Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet

Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet Federal Hükümetin Ulusal Uyum Eylem Plan ı na Dair Aç ıklamas ı Eyaletlerin Ulusal Uyum Eylem Planı na Katkısı Yerel Yönetim Organizasyonları Federal Birliği nin

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016 Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Mustafa Kemal Atatürk TÜRKİYE

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı

Bu Sayıda: Sayın Rektörümüzün Önsözü. ARPROGED Koordinatörü Önsözü. Okan Üniversitesi Vizyonu, 2011-2015 Stratejik Planı

Bu Sayıda: Sayın Rektörümüzün Önsözü. ARPROGED Koordinatörü Önsözü. Okan Üniversitesi Vizyonu, 2011-2015 Stratejik Planı Bu Sayıda: Sayın Rektörümüzün Önsözü ARPROGED Koordinatörü Önsözü Okan Üniversitesi Vizyonu, 2011-2015 Stratejik Planı Okan Üniversitesi ve Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi ARPROGED Misyon ve

Detaylı

21 proje eğitim ve gençlik

21 proje eğitim ve gençlik T.C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı BÖLGESEL PROJE FUARLARI AB Eğitim ve Gençlik Programları 6 E R Z U RU M KÜLTÜR MERKEZİ 27-29 MAYIS 2010 Hayatboyu Öğrenme (LLP) ve Gençlik

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 Mart 2005 ODTÜ SP 2005-2010 (Sür. 1.0) Mart 2005 ii ODTÜ Stratejik Planı 2005 2010 8 Mart 2005 tarihli Senato Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Tezer BATTAL Yönetim Kurulu Başkanı Enstitü Müdürü YÖNETİM BİLİMLERİNDE 35 YIL eğitimde drama uygulamaları eğitimde drama uygulamaları Türkiye Sanayi Sevk ve İdare

Detaylı

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU 2006-2010 Raporun hazırlanmasına katkı ve destek verenler: Milli Eğitim Bakanlığı Koç Holding Vehbi Koç Vakfı MLMM Bursiyerleri MLMM Proje Okulları Temsilcileri

Detaylı