TEZİN ADI. Yeşim KARSLI.. TEZİ. DANIŞMAN Prof. Dr... OCAK-2008 KARS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEZİN ADI. Yeşim KARSLI.. TEZİ. DANIŞMAN Prof. Dr... OCAK-2008 KARS"

Transkript

1 EK 1: DIŞ KAPAK T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI TEZİN ADI Yeşim KARSLI.. TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr... OCAK-2008 KARS

2 EK 2:İÇ KAPAK Bu tez çalışması.. numaralı proje ile tarafından desteklenmiştir.(not:eğer Tez bir proje tarafından desdeklenmiş ise bu bölüm yazılacak) T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI TEZİN ADI Yeşim KARSLI.. TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr... OCAK-2008 KARS ii

3 EK 3:ONAY SAYFASI T.C. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi in Prof. Dr.... nın danışmanlığında yüksek lisans tezi olarak hazırladığı adlı bu çalışma, yapılan tez savunması sınavı sonunda jüri tarafından Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği uyarınca değerlendirilerek oy.. ile kabul edilmiştir.... /.../200. Adı ve Soyadı imza Başkan :... Üye :... Üye :.... Bu tezin kabulü, Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun.../.../200. gün ve.../... sayılı kararı ile onaylanmıştır... Enstitü Müdürü iii

4 EK 4:ÖNSÖZ ÖNSÖZ Bu çalışma Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim dalında yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışmada Lineer Schrödinger denklemi için I. ve II. tip sınır değer problemleri ve onların nümerik çözümü ele alınmıştır. Tezde incelenen sınır değer problemlerinin Fourier metodu ile incelenmesi açısından bu çalışma daha önce yapılan çalışmalardan farklıdır. Schrödinger denklemi için sınır değer problemleri çoğunlukla Galorkin metodu ile incelenmiştir. Tezde göz önüne alınan sınır değer problemlerinde katsayılar yalnız x değişkenine bağımlı olduğunda Fourier metodunu uygulamak işlem kolaylığı açısından çok önemlidir. Tez çalışmamda en büyük emeği geçen, yoğun çalışmalarından bana zaman ayırarak derin bilgilerinden faydalanma fırsatı veren, öğrencisi olmaktan her zaman gurur duyduğum, değerli bilim adamı, Sayın Prof. Dr.. en içten teşekkürlerimi sunarım. Çalışmalarım esnasında ve tezin hazırlanması sürecinde yine katkılarını esirgemeyen Sayın Yrd. Doç. Dr..., Sayın Doç.Dr.. ve Sayın Yrd. Doç. Dr...'ye de teşekkürlerimi sunarım. Kars-2008 iv

5 İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ RESİMLER DİZİNİ CIZELGELER DİZİNİ iii iv v vi vii viii 1. GİRİS 1 2. GENEL BİCİM ve YAZIM PLANI Kullanılacak Kağıdın Özelliği Yazım Özelliği Kenar Boşlukları ve Sayfa Düzeni Yazım Planı Satır Aralıkları Anlatım Başlıklar Sayfaların Numaralandırılması Bölüm ve Alt Bölümler Metin İçinde Kaynak Gösterme Formül Yazımı Simgeler ve Kısaltmalar 6 3. ŞEKİLLER, RESİMLER ve CIZELGELER Şekil, Çizelge ve Resimlerin Yerleştirilmesi Şekil, Çizelge ve Resimlerin Numaralanması Şekil, Çizelge ve Resimlerin Başlık ve Açıklamaları 9 4. TEZ İCERİGİNİN DÜZENLENMESİ 11 v

6 4.1 Tez İçindeki Bölümlerin Sıralanması Tez Bölümlerinin Düzenlenişi Dış Kapak İç Kapak Onay Sayfası Özet ve Abstract Teşekkür İçindekiler Dizini Simgeler ve Kısaltmalar Şekiller Dizini Resimler Dizini Çizelgeler Dizini Tez Metni Giriş Bolümü Genel Bilgiler Materyal Metot Bulgular Tartışma ve Sonuç Kaynaklar Kaynakların Yazılması 16 ÖZGEÇMİŞ 18 vi

7 ÖZET Bu kılavuz Enstitümüzde hazırlanan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Doktora Tez Önerileri, Yüksek Lisans ve Doktora Seminerleri ve Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projeleri metinlerinin yazımında biçim ve içerik açısından birliktelik sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuz hazırlanırken daha önceki yıllarda kullanılmakta olan kılavuzlarda karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, diğer üniversitelere ait kılavuzlar taranarak bilimsel yazımda üniversiteler arasında uyumluluk sağlamak ta hedeflenmiştir. Bu güne kadar hazırlanmış olan kılavuzlarla enstitümüzde bilimsel yazım konusunda bir gelenek oluşturulmuş bulunmaktadır. Geleneğin oluşmasındaki katkılarından dolayı daha önce enstitümüzde görev yapmış olan yöneticiler ile kılavuzun gerçek kullanıcısı ve uygulamada karşılaştıkları problemler konusunda sağladıkları geri bildirim ile geliştiricisi olan anabilim dallarındaki öğretim üyeleri ve öğrencilerimize teşekkür borçluyuz. Kılavuz enstitü internet sitesinde yayınlanacak ve öğretim yılı başından itibaren uygulamaya konulacaktır. Kılavuzun sürekli geliştirilmesi konusunda her kesimin önerileri ile destek olması beklenmektedir. 2008, 18 sayfa Anahtar Kelimeler: Bilimsel Yazma, Yüksek Lisans, Doktora, Tez Önerisi vii

8 ABSTRACT This manual is approved to ensure the standards of presentation in terms of all pertinent physical properties, including format as well as paper and print quality of M.Sc and Ph.D Thesis, Proposal for the Ph.D Thesis, seminar manuscripts for both M.Sc and Ph.D studies, and, project manuscript of M.Sc study without thesis. During the preparation of the manual, the discrepancies of the former manuals are considered as well as the consideration of similarity among the Turkish Universities academic writing standards. An academic writing tradition is established by now depending on the previous manuals. We are grateful to former managers of the institute for their valuable efforts on the establishment of the tradition. We are also indebted to the stuff and students of the academic programs as the real users and developers of the manual with the feedback supplied from the application areas. The manual is published at the web site of the institute and valid from the beginning of academic year. Advices from all peoples are welcome for the continuous improvement of the manual. 2008, 18 sayfa Anahtar Kelimeler: Academic Writing, M. Sc., Ph. D., Thesis Proposal viii

9 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ 1. Simgeler rad o L h D r m A,S V Radyan Derece Uzunluk Yükseklik Çap Yarıçap Metre Alan Hacim v, u Hız a a g İvme Açısal ivme Yerçekim ivmesi 2. Kısaltmalar Me Et n-pr i-pr Ac ABS BBP DEGSE DMF Metil Etil n-propil izo-propil Asetil Akrilonitril/bütadien/stiren Benzil bütil ftalat Dietilen glikol sebazat Dimetil formamid ix

10 ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa No Şekil 4.17 Kirmir çayında kalsiyum değerlerinin aylara göre değişimi 8 Şekil 4.18 Kirmir çayında magnezyum değerlerinin aylara göre değişimi Şekil 4.22 Etiella zinckenella nm ergin çıkışını ve periyodunu belirlemede 56 kullanılan feromon tuzağı RESİMLER DİZİNİ Sayfa No Resim 2.1 İlk denenen örneklerde izolasyon sonuçları 20 Resim 2.2 G6PDHG: Glukoz-6-fosfatdehidrojenaz kontrol Resim 3.3 İkinci grup DNA izolasyonu sonu 45 x

11 ÇİZELGELER DİZİNİ Sayfa No Çizelge 1.1 Çeşitli eşik değerlerinde yapılan kodlamalar sonucu tekrar 17 oluşturulan çerçeveler için elde edilen sınır değerleri Çizelge 1.2 Zar gelişimini tamamladıktan sonra alkol dereceleri 25 yükseltilen Narince şaraplarının genel bileşimi.... Çizelge 4.1 I. Devre domates yapraklarında çinko analizine ait varyans 78 analizleri Çizelge 4.2 Arılaştırılmış polifenol oksidaz enzimi üretiminde enzim 80 aktivitesi ile enzimin bakır kapsamları arasındaki ilişki xi

12 1. GİRİŞ Bu kılavuz Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünde hazırlanan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Doktora Tez Önerileri, Yüksek Lisans ve Doktora Seminerleri ve Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projeleri metinlerinin yazımında biçim ve içerik açısından birliktelik sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuz hazırlanırken daha önceki yıllarda kullanılmakta olan kılavuzlarda karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, diğer üniversitelere ait kılavuzlar taranarak bilimsel yazımda üniversiteler arasında uyumluluk sağlamak hedeflenmiştir. Bu güne kadar hazırlanmış olan kılavuzlarla enstitümüzde bilimsel yazım konusunda bir gelenek oluşturulmuş bulunmaktadır. Geleneğin oluşmasındaki katkılarından dolayı daha önce enstitümüzde görev yapmış olan yöneticiler ile kılavuzun gerçek kullanıcısı ve uygulamada karşılaştıkları problemler konusunda sağladıkları geri bildirim ile geliştiricisi olan anabilim dallarındaki öğretim üyeleri ve öğrencilerimize teşekkür borçluyuz. Kılavuz enstitü internet sitesinde yayınlanacak ve öğretim yılı başından itibaren uygulamaya konulacaktır. Kılavuzun sürekli geliştirilmesi konusunda her kesimin önerileri ile destek olması beklenmektedir. 1

13 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI 2.1 Kullanılacak Kağıdın Özelliği Tez yazımında kullanılacak kağıtlar A4 standardında (21.0 cm x 29.7 boyutlarında), en az 75 g/m 2 ağırlığında, birinci hamur beyaz kağıt olmalıdır. Tezin en son hali iki adet CD Rom ile birlikte 5 kopya olarak teslim edilecektir. Bu aşamada Yüksek Öğretim Kurulu tez merkezine ait kurallar ve gerekli evraklar sağlanmış olacaktır. Gerekli belgeler adresinden temin edilecektir. 2.2 Yazım Özelliği Yazım bilgisayar ile yapılmalı; Times New Roman karakteri kullanılmalı ve kağıdın yalnız bir yüzüne yazılmalıdır. Dış kapak ve cilt kapağı dahil, tezin tümünde harf büyüklüğü Oniki (12) punto olmalıdır. Ancak geniş ve/veya uzun Çizelgelerde ve formüllerde en küçük Sekiz (8) punto harfler kullanılabilir. Yazımda noktalama işaretlerinden önce boşluk bırakılmamalı, sonra ise bir karakterlik boşluk bırakılmalıdır. 2.3 Kenar Boşlukları ve Sayfa Düzeni Yazımda, her sayfanın sol kenarlarında 4.0 cm (1.58 inç), alt ve üst kenarlarında 3.0 cm (1.18 inç), sağ kenarında ise 2 cm (0.79 inç) boşluk bırakılmalıdır. Ciltlendikten sonra yazının sayfayı ortalaması için; ortalanan yazıların yazım bloğuna göre ortalanması gerekir. 2.4 Yazım Planı Tezler 4. Bölümde açıklanan yazım planına uygun olarak yazılmalıdır. Bölüm ve alt bölüm başlıkları ile satır başları ve paragraf başları sol boşluk çerçevesi kenarında 2

14 başlamalıdır. Sağ kenarda tüm satırlar sağa yaslamalı form kullanılarak aynı hizada bitirilmelidir. 3.0 cm 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI 2.1 Kullanılacak Kağıdın Özelliği 4.0 cm Tez yazımında kullanılacak kağıtlar A4 standardında (21.02 cm x boyutlarında), en az 75 g/m 2 ağırlığında, birinci hamur beyaz kağıt olmalıdır. Tezin en son hali iki adet CD Rom ile birlikte 5 kopya olarak teslim edilecektir. Bu aşamada Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tez merkezine ait kurallar ve gerekli evraklar sağlanmış olacaktır. Gerekli belgeler adresinden temin edilecektir. 2 cm 2.0 cm 29.7 cm 3.0 cm/sayfa numarası 21.0 cm 3

15 2.4.1 Satır Aralıkları Kılavuz içinde belirtilen özel durumlar dışında tezin tamamının yazımında 1.5 tam satır aralığı kullanılmalıdır Anlatım Tez, kolay ve anlaşılır bir Türkçe ile, dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun bilimsel bir anlatımla yazılmalı ve anlatım üçüncü şahıs ağzından yapılmalıdır. Kısa ve öz cümleler kullanılmalıdır. Bilim dalına ait yabancı dilde bir kelime ilk defa kullanıldığında parantez içinde Türkçe karşılığı yazılmalıdır. Tez içinde bir başka kaynaktan alınmış bir bölüm aynen aktarılmak isteniyorsa, bu alıntı açıkça görülebilecek şekilde tırnak içinde yazılmalı, uygun şekilde kaynak gösterilmelidir. Bu alıntılar bir ticari hak oluşturuyorsa gerekli izinler öğrenci ve danışman tarafından alınmış olmalıdır. Bilimsel alıntılarda etik ve yasal sorumluluklarla ilgili bilgilere KAU Fen bilimler enstitü web sayfasında bulunan bilimsel etik bağlantısından ulaşılabilir Başlıklar Özet, Abstract, Teşekkür, İçindekiler, Şekiller Dizini, Çizelgeler Dizini, Simgeler ve Kısaltmalar Dizini gibi tez ön sayfaları dahil tezin tüm ana başlık içeren bölümleri daima yeni bir sayfadan başlamalıdır. Tezin Kaynaklar gibi, ana başlıklar ve alt bölüm başlıkları ve bunları izleyen ilk paragraf arasında kullanılan aralığa göre bir (1) aralık; başlık ile başlıktan hemen önceki 4

16 metin arasında iki (2) aralık boşluk bırakılmalıdır. Metin içerisinde paragraflar başlarken bir (1) aralık boşluk bırakılarak yazılmalıdır. 2.5 Sayfaların Numaralandırılması Sayfa numaraları parantez ve çizgi kullanmadan alt orta kısma yazılmalıdır. Birinci ve ikinci iç kapak, onay sayfası ve teşekkür sayfası(önsöz) numaralanmaz. Özet, Abstract, İçindekiler ve varsa Şekiller Dizini, Çizelgeler Dizini, Simgeler ve Kısaltmalar Dizini gibi tez ön sayfaları, i, ii, iii, iv, v, vi,... şeklinde küçük harf Romen rakamları ile; Giriş bölümüyle başlayan tez metni sayfaları ise 1, 2, 3,... şeklinde numaralanmalıdır. Ekler kısmında yer alan sayfalar ise 4. bölümde açıklandığı gibi sıralanmalıdır. Bu tez yazım kılavuzundaki numaralama sistemi örnek olarak kullanılabilir. 2.6 Bölüm ve Alt Bölümler Tezin, bölüm ve alt bölümlerinin belirlenmesinde gereksiz ayrıntıya inilmemeli; bölüm ve alt bölümlerin birbirlerine göre öncelik sırasına dikkat edilmelidir. Her bölüm, birinci derece başlıklı olması nedeniyle sayfa başından başlamalıdır. Birinci derece bölüm başlıkları yazımda kullanılan puntoda (12 punto) koyu ve BÜYÜK HARF ile; ikinci derecede alt bölüm başlıklarında her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harfle ve koyu yazılmalıdır. İkinci derece başlıklarda eğer ve / veya / ile gibi bağlaçlar varsa, bunlar küçük harflerle yazılmalıdır. Dördüncü dereceden daha ileri derecede alt bölüm başlığı kullanılmamalıdır. Tüm bölüm başlıkları sol sayfa boşluğuna dayalı olarak numaralandırılmalıdır. 2.7 Metin İçinde Kaynak Gösterme Kaynakların metin içinde gösterimi numara sistemine göre olmalıdır. Kaynaklar verildiği yerde köşeli parantez içinde, örneğin [1], [2] vb. rakamlarla numaralandırılarak belirtilmeli. 5

17 Örnek: Elektronlar, elektromanyetik süreçte oluşur. X o =1 civarında olmalıdır[1]. Şekil de görüldüğü gibi proton hedefe çarptığında yüklü ve nötr parçacıklar oluşur[2]. Güçlü bir manyetik alandan (manyetik hedef) dolayı yüklü parçacıkların hepsi saptırılır veya engellenir[1-5, 8-12]. Aynı anda birden fazla kaynağa değinme yapılıyorsa bunlar en küçük numaradan başlayarak[1,2,5,7,14] büyük numaraya doğru sıralanmalı. 2.8 Formül Yazımı Formüllerin numaralandırılması ve yazı büyüklüğü genel olarak 12 punto olmalıdır. Bununla birlikte çok uzun formüllerde 10 puntoya kadar daha küçük punto kullanılabilir ve numaralandırılması da her bölüm içinde sıralı olacak şekilde ve sağa dayalı olarak yapılmalı ve bağıntı satırbaşından yazılmalıdır. Metin içerisindeki bütün formüller veya denklemler baştan itibaren (1), (2), (3)..., veya bulundukları bölüm numaralarına göre (1.1), (1.2), (1.3)..., şeklinde Ekteki denklemler ise (E.1), (E.2), (E.3), şeklinde numaralandırılmalıdır. Örnek: θ η = ln tan( ) (2.8.1) 2 δ = 1/2 (m/ Pbeam ) 2 (2.8.2) 6

18 2.9 Simgeler ve Kısaltmalar Tezde simgeler, SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ" sayfasında, Simgeler baslığı altında alfabetik sıraya göre verilmelidir. Simgeler sol çerçeve boşluğundan sonra alt alta olmalıdır. Simgelerin tanımları veya açıklamaların başlangıcı alt alta gelecek şekilde sekme tuşu ile ayarlanarak blok halinde yazılmalıdır. Tezde çok kullanılan birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir. Bu durumda yapılan kısaltma ilk geçtiği yerde ayraç içinde yalnız bir kez açıklanmalıdır. Bunlar SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ sayfasında Kısaltmalar alt başlığı altında alfabetik sırayla sunulmalıdır. Temel ve uygulamalı bilimlerde kullanılan büyüklük, birim ve simgeler SI birim sistemini oluşturan ve sık kullanılan başlıca birim ve simgelerden seçilmelidir. Tezlerdeki sayısal değerlendirmeler ve boyut değerlendirmelerinde SI birim sistemine uyulması zorunludur. Birden fazla sözcüğün baş harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda sözcüğün baş harfinden sonra nokta konulmamalıdır. Örnek: TC, KAÜ, TSE, TÜBİTAK, NATO, ABD, AB, UNESCO, CMS, LHC 7

19 3. ŞEKİLLER, RESİMLER VE ÇİZELGELER Tez içinde anlatıma yardımcı olma amacıyla yer alan çizelge ve şekillerin her birinin bir başlığı olmalıdır. Çizelge başlığı çizelgenin üstüne, şekil ve/veya resim başlığı şeklin ve/veya resmin altına yazılmalıdır. Şekil ve çizelgelerde yer alacak tüm çizgi, işaret, simge, rakam ve yazılar, yalnızca bilgisayar yazıcısı kullanılarak yapılmalı, el yazısı olmamalı; bunların okunabilir büyüklükte olmasına dikkat edilmelidir. 3.1 Şekil, Çizelge ve Resimlerin Yerleştirilmesi Şekil, çizelge ve resimlere metin içinde mutlaka değinilmelidir. Şekiller, çizelgeler ve resimler metinde ilk değinildiği sayfada veya bir sonrakinde yer almalıdır. Bunların yerleştirilmesinde sayfa kenarlarında bırakılması gerekli boşluklar kesinlikle aşılmamalıdır ve bunların hem kendileri hem de başlıkları sayfaya ortalanarak yerleştirilmelidir. Taşma durumunda olan şekiller ya küçültülmeli ya da ek olarak sunulmalıdır. Tez içinde katlanmış şekil veya çizelge olmamalıdır. Bir sayfadan uzun olan çizelgeler tez metni içinde bulunmak zorunda ise bir çizelge numarası ile aynı başlıkla verilmeli; ancak, çizelge numarasından sonra (Devam) ibaresi yazılmalıdır. Örnek: Çizelge 3.1 Türkiye de yıllara göre hazır beton kullanımı. Çizelge 3.1 (Devam) Türkiye de yıllara göre hazır beton kullanımı 3.2 Şekil, Resim ve Çizelgelerin Numaralanması. Tüm şekil, resim ve çizelgelerin kendine ait bir numarası olmalıdır. Numaralama rakamlarla yapılmalıdır. Numaralar ilk bölümden başlayarak birbirini takip eder şekilde, bölüm numarasıyla birlikte verilmelidir. 8

20 Örnek: Şekil 1.1, Şekil , Şekil 2.1, Şekil 2.2 Çizelge 3.1, Çizelge , Çizelge 5.1, Çizelge Şekil, Çizelge ve Resimlerin Başlık ve Açıklamaları Şekil, çizelge ve resimlerin başlıklarının yazımında 1.5 aralık ve 12 Punto kullanılmalı, bunlar tablo ve şekille birlikte sayfaya ortalanmalıdır. Çizelge başlıkları şizelgenin üstüne, şekil ve resim başlıkları ise bunların altına yazılmalıdır. Çizelge ve şekillerin genişlikleri mümkün olduğunca sayfa genişliğini kaplayacak şekilde yapılmalı, daha dar olmaları halinde başlıkları da kendilerine uygun olarak daraltılarak tablo ve şekle uydurulmalıdır. Çizelge, resim ve şekil başlıklarından ayrı olarak bunlarla ilgili açıklama yapılması gerekli ise bunlar çizelge 1 in altındaki örnekte olduğu gibi 10 punto büyüklüğünde ve 1 satır aralıklı olmalıdır. Bu açıklamalar olabildiğince öz ve açıklayıcı olmalıdır. Açıklamaların bir satırı aşması halinde diğer satırla birinci satır başı aynı kolonda başlamalı, blok yazım yapılmalıdır. Aşağıda ise Çizelge, şekil ve resimle ilgili örnekler yer almaktadır. Çizelge Çizelge adı Yazım Alanı (mm) A4 Kağıt (mm) Derinlik Genişlik

21 Resim LHC süper iletken mıknatısının Tünel içerisinden bir görünüşü Hedef Manyetik Hedef Kurşun dönüştürücü Şekil Proton ışınından elektronların elde edilme şeması[11]. 10

22 4. TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ Tezin ana konu başlıkları genel olarak Giriş, Genel Bilgiler, Materyal Ve Metot, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir. Enstitümüze bağlı olan Anabilim Dalları farklı alanlarda olduğundan tez içeriğinde Giriş, Genel Bilgiler, Sonuç ve Kaynaklar bölümleri dışındaki bölüm başlıkları anabilim dalı tarafından belirlenebilir. Örneğin; Materyal ve Metot yerine Analiz ve Hesaplamalar ; Sonuç yerine; Sonuç ve Öneriler gibi anabilim dallarına özel başlıklandırmalar yapılabilir. Çalışma yöntemine göre, yazarın ve danışmanın uygun gördüğü şekilde Tartışma Ve Sonuç birlikte verilebilir. Gerekli görüldüğü taktirde Ekler ayrı bir başlık halinde verilmelidir. Tezin en sonunda ise adayın Özgeçmiş i yer almalıdır. 4.1 Tez İçindeki Bölümlerin Sıralanışı Tez içindeki bölümler aşağıda verilen sırada düzenlenmelidir. Gerekli görülen durumlarda kılavuz sonuna örnekler eklenmiştir. Genel olarak bu kılavuz tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlandığından tereddüde düşülen durumlarda kılavuz örnek alınabilir. 1. Dış Kapak (Ek1) 2. İç Kapak (Ek 2) 3. Onay Sayfası (Ek 3) 4. Özet (Ek 4) 5. Abstract (Kılavuzun abstract bölümüne bakınız)) 6. Teşekkür (Kılavuzun teşekkür bölümüne bakınız)) 7. İçindekiler (Kılavuzun içindekiler bölümüne bakınız) 8. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini (Kılavuzun özet bölümüne bakınız) 9. Şekiller Dizini (Kılavuzun özet bölümüne bakınız) 10. Resimler Dizini (Kılavuzun özet bölümüne bakınız) 11. Çizelgeler Dizini (Kılavuzun özet bölümüne bakınız) 12. Giriş, Genel Bilgiler, Materyal ve Metot Kaynaklar 14. Özgeçmiş 15. Ekler (varsa) 11

23 4.2 Tez Bölümlerinin Düzenlenmesi Dış Kapak Tez, jüri tarafından kabul edildikten ve tez savunmasının başarılmasından sonra ciltlenir. Cilt rengi Yüksek Lisans tezleri için siyah ve Doktora ve Sanatta Yeterlilik tezleri için ise Lacivert renkte olmalıdır. Cilt kapağı için Ek 5 e bakınız. Kapaktaki yazılar, sayfa üst kenarından yaklaşık 5 cm aşağıdan başlayarak ve kapağın düşey orta çizgisine göre ortalanarak, 13 punto büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır. Kapakta, Ek-1 de verilen bilgiler bulunmalıdır. Tezin adı 13 punto harflerle, üstten yaklaşık 5 cm ara verilerek, kapağın düşey orta çizgisine göre ortalanarak yazılır. Tezin adı, olabildiğince kısa ve öz olarak yazılmalı; ancak, tez konusunu ve içeriğini eksiksiz biçimde yansıtmalıdır İç Kapak İç kapak sayfasının içeriği ve düzeni Ek 2 deki gibi olmalıdır. Tez çalışması bir proje kapsamında gerçekleştirilmiş ise, projenin adı ve numarası ile ilgili kuruluşun adı da Bu tez çalışması KAÜ BAPK-022.TEF.16 nolu proje ile desteklenmiştir şeklinde iç kapağın üst kısmında verilmelidir Onay Sayfası Tez savunmasından sonra başarılı olan adaylarca, (...) ile boş bırakılan yerlere, jüri üyelerinin unvan ve isimleri yazılmalı ve bu sayfa çoğaltılarak jüri üyelerine ayrı ayrı imzalatılmalıdır. Ek-3 de jürideki üye sayısının 3 olduğu(master Tezi için) kabul edilerek hazırlanmıştır. Bu bölüm düzenlenirken jürideki üye sayısı dikkate alınmalıdır. Bu bölüm doktora için hazırlandığında üye sayısı 5 olarak değiştirilmelidir. 12

24 4.2.4 Özet ve Abstract Bu bölüm, okuyucuyu araştırma konusu ve sonuçları hakkında bilgilendirmeyi amaçlar. Özet kısmında doyurucu bilgi verecek şekilde çalışmanın önemi, amacı, materyal ve metodu, bulguları ve bulunan sonuçlar açık ve öz olarak Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun bir biçimde belirtilmelidir. Yabancı dilde Abstract İngilizce dilbilgisi kurallarına uygun hazırlanmalı ve Türkçe özetten tam bir çeviri yapılarak verilmelidir. Özet/Abstract bölümünde tez başlığı, tezi yapan, danışman, tez türü gibi bilgiler yer almalıdır. Abstract bölümünde tez türü olarak Yüksek Lisans için, M. Sc. Thesis, Doktora için, Ph. D. Thesis ifadeleri kullanılmalıdır. Özet/Abstract metninden sonra Anahtar Kelimeler / Keywords yazılmalı ve kelime sayısı 10 u geçmemelidir. Tezin yapıldığı yıl ve sayfa sayısı formata uygun biçimde yazılmalıdır. Bu kılavuzdaki özet ve abstract bölümleri örnek olarak alınabilir. Ayrıca web sayfasında bulunan şablon bu amaçla kullanılabilir Teşekkür Tez çalışmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişilerle, doğrudan ilgili olmadığı halde olağan görevi dışında katkıda bulunmuş kişi ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir. Teşekkür edilen kişilerin varsa unvanı, adı soyadı, parantez içinde görevli olduğu kuruluş ve çalışmaya olan katkısı kısa ve öz biçimde belirtilmelidir. Bu kılavuzdaki teşekkür bölümü örnek olarak alınabilir İçindekiler Dizini Tez metninde yer alan bütün bölüm ve alt bölüm başlıkları, kaynaklar ve varsa ekler, içindekiler dizininde eksiksiz olarak verilmelidir. Tezde kullanılan her başlık, içindekiler dizininde hiçbir değişiklik olmaksızın aynen yer almalıdır. İçindekiler başlığı, sayfa ortalanarak, büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır. Sayfa no yazısı 13

25 başlıktan 2 aralık aşağıda, altı çizili, sayfanın sağına yaslanmalıdır. Bu kılavuzdaki içindekiler bölümü örnek olarak alınabilir Simgeler ve Kısaltmalar Metin içinde kullanılan simgelerin ve kısaltmaların açıklamalarının verilerek sunulduğu bölümdür. Simgeler ve kısaltmalar ilgili bilim alanının standart simge ve kısaltmaları olmalı ve metin içinde ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır. Örnek dizin için kılavuzun simgeler ve kısaltmalar bölümüne bakınız Şekiller Dizini Açıklanan yazım kuralları, büyük/küçük harf ilişkileri ve sayfa düzenine dikkat edilerek aynı kurallar çerçevesinde bu dizin oluşturulmalıdır. İlk sayfada ŞEKİLLER DİZİNİ başlığı olmalı, başlık ortalanmalı, eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. Örnek dizin için kılavuzun şekiller dizini bölümüne bakınız Resimleri Dizini Açıklanan yazım kurallarına dikkat edilerek bu dizin oluşturulmalıdır. İlk sayfada RESİMLER DİZİNİ başlığı olmalı, başlık ortalanmalı, eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. Örnek dizin için kılavuzun resimler dizini bölümüne bakınız Çizelgeler Dizini Açıklanan yazım kurallarına dikkat edilerek bu dizin oluşturulmalıdır. İlk sayfada ÇİZELGELER DİZİNİ başlığı olmalı, başlık ortalanmalı, eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. Örnek dizin için kılavuzun 14

26 çizelgeler dizini bölümüne bakınız. 4.3 Tez Metni Giriş Bölümü Tezin ilk ve önemli bölümlerinden birincisini oluşturan giriş bölümü GİRİŞ başlığı altında yazılmalıdır. Okuyucuyu konuya hazırlayıcı bilgiler verildikten sonra araştırmanın önemi, amaç ve kapsamı açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümü yapılan tez çalışması hakkında bilgi verici, tezin kısa bir özeti niteliğinde olmalıdır Genel Bilgiler Bu başlık altında, araştırma konusu ile ilgili temel bilgiler verilmeli, bu konu hakkında yapılan başlıca çalışmalar, özellikle ulaşılan sonuçların kavranmasını kolaylaştırmak üzere özet olarak sunulmalıdır. Bu bölümde ders kitabı niteliğindeki eserlerden ziyade, yapılan çalışma ile ilgili mümkün olduğunca yeni tarihli literatürlerden yararlanılmalıdır Materyal ve Metot (Analiz ve Hesaplamalar) Materyal ve Metot başlığı altında tez çalışmasında kullanılan materyal, malzeme ve deney düzeneği, araştırma ile incelemede uygulanan yöntemler hakkında tekrar edilebilirlik düzeyinde anlaşılır açıklamalar yer almalıdır Bulgular Araştırmanın amacına uygun olarak çalışma sonucunda elde edilen veriler ve sunulması planlanan bilgi ve bulgular, metin, çizelge, fotoğraf ve ölçüm cihazlarından alınan çıktılar olarak sunulduğu bölümdür. Her görsel malzeme için metin içinde mutlaka bir değinme bulunmalı, genel olarak görsel malzemenin kapladığı alan kadar bir açıklama 15

27 metin içinde bulunmalıdır Tartışma ve Sonuç Tez çalışmasında elde edilen sonuçların literatürdeki yerlerinin, konuyla ilgili olarak daha önce yayınlanmış çalışma sonuçları ile kıyaslanarak tartışılması bu bölümde yer almalıdır. Araştırma sonunda saptanmış sorunlar ve bu sorunlara uygun çözüm önerileri tartışma bitiminde verilmelidir. Tartışmanın bulgular bölümünde yapıldığı tez çalışmasında bu bölüm Sonuç ve Öneriler başlığı altında da verilebilir. Bu durumda elde edilen sonuçlar ve sonraki çalışmalara yönelik öneriler maddeler halinde sıralanmalıdır. 5. KAYNAKLAR Tezin hazırlanmasında yararlanılmayan hiçbir kaynak, kaynaklar bölümüne alınmamalıdır. Kaynak olabildiğince yeni tarihli olmalıdır. Kaynak seçminde kitaplardan daha çok süreli yayınlara, mümkün mertebe SCI kapsamına giren yabancı dergilerle birlikte ulusal yayınlara da önem verilmelidir. Tezde verilen kaynağın kendisi okunmuş ve incelenmiş olmalıdır. Bir kaynağı okumakla, o kaynağın yararlandığı kaynaklar okunmuş sayılmaz ve tezde ayrı bir kaynak olarak gösterilemez. Kaynaklar metin içinde köşeli parantez içerisinde numaralandırılarak verilmelidir Kaynaklar listesi metin içinde verilen sıraya göre yazılmalıdır. Kaynaklar; Makale, Bildiri, Kitap, Tez, Özel konuşma ve İnternet olmaları durumuna göre aşağıdaki örneklerdeki düzene göre verilmelidir. Yararlanılan eser bir makale ise; [1] G. Baiatian et al, CMS: Hadronic calorimetry, jets, and E/ T performance, Eur 16

28 Phys J C 34, s01, s99 s108 (2004). [2] Atakök, G. ve Kurt, M., Parametrik Yaklaşımları Temel Alan CAD Modellerinin Birbirine Dönüşümü, Makine Market, Sayı:59, Not: Yazar sayısı ikiden fazla olma durumunda ilk yazarın soyadından sonra ve diğerleri anlamına gelen vd. (Yazar Türk ise) veya et al (Yazar yabancı ise) kısaltması kullanılmalıdır. Bildiri ise; [3] Korkmaz, H., Can, B., A Thermal Expansion Measurement System Using A High Temperature Unguided Half Bridge Displacement Transducer, 20 th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, , USA, Mayıs Kitap ise; [4] Uzun, H., Fındık, F., Salman, S., Malzeme Biliminin Temelleri, ISBN: , Değişim Yayınları Kitabevi, İstanbul, [5] Şimşek,M., "Sorularla Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri", Alfa Yayınevi, ISBN , İstanbul, Tez ise; [6] Ekren, N., Türkiye de 1980 Sonrasında Yabancı Sermaye Yatırımlarının Teknolojiye ve İstihdama Etkileri: Elektrikli Makine-Elektronik Sanayi ile İlgili Bir İnceleme, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, [7] Soysal, T., Röprodüksiyon Filmlerinin Deneysel ve Analitik İrdelenmesi, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik yayın ise; [8] (Erişim tarihi: Şubat 2005). 17

29 Adı Soyadı : Doğum Yeri : Doğum Tarihi : Medeni Hali : Yabancı Dili : ÖZGEÇMİŞ Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl) Lise : Lisans : Yüksek Lisans: Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl Yayınları (SCI ve diğer) Diğer konular 18

30 Yeşim KARSLI KOMPAKT MÜON SOLENOİD CERN DENEYİNDE HADRON SONBAŞLIK 2008 KALORİMETRESİNİN KALİBRASYONU EK5:CİLT KAPAĞI EK5:CİLT KAPAĞI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. ANABİLİMDALI TEZİN ADI Yeşim KARSLI Yeşim KARSLI YÜKSEK LİSANS TEZİ.. TEZİ.. DANIŞMAN Prof. Dr... OCAK-2008 OCAK-2008 KARS TEZİN BAŞLIĞI DANIŞMAN KARS 19

31 Yeşim KARSLI KOMPAKT MÜON SOLENOİD CERN DENEYİNDE HADRON SONBAŞLIK 2008 KALORİMETRESİNİN KALİBRASYONU EK5:CİLT KAPAĞI EK5:CİLT KAPAĞI T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ.. ANABİLİMDALI TEZ KONUSU YAZARIN ADI DOKTORA TEZİ DANIŞMAN OCAK-2008 KARS 20

TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AFYONKARAHİSAR 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 2 2.1 Kullanılacak Kağıdın Özelliği...

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ TEZİN ADI Son Güncelleme Tarihi : 10/06/2013 1. GİRİŞ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİPLOMA ÇALIŞMASI HAZIRLAMA KILAVUZU B u k ı l a v u z u n h a z ı r l a n m a s ı n d a P A Ü F e n B i l i m l e r i E n s t i t ü s ü T e z Y a z ı m K

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Son Güncelleme Tarihi : 24/12/2014 1. GİRİŞ Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü (GTÜ) Fen Bilimleri ile

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1213 (ders kodu)..proje RAPORU 20.. KONYA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler 1993 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül İçindekiler 1. GENEL İLKELER 2. GENEL BİÇİM BİLGİLERİ 2.1. Kullanılacak Kağıt ve Baskı Niteliği 2.2. Kapak

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Ankara, 2014 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... i ÖNSÖZ... 1 1.Tez/Dönem Projesi Biçim Standartları...

Detaylı

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SEMİNER İLKE ve STANDARTLARI 3. SEMİNER İÇERİĞİ 3.1. Ön sayfalar 3.2. Seminer metni

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2010 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ 2 1.1.Kılavuzun Amacı 2 1.2. Tezin Bölümleri 2 Ön Sayfalar 4 Tez Metni 4 2. TEZİN BİÇİM VE

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2010 ADIYAMAN

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2010 ADIYAMAN ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2010 ADIYAMAN 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KOCAELİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KOCAELİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KOCAELİ 2012 ÖNSÖZ Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nce 1997 ve 2007 yıllarında hazırlanmış olan tez yazım kılavuzlarının,

Detaylı

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Dış Kapak T.C. KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Adı Soyadı Danışman Nisan 2012 TRABZON Dış kapağın arka

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA Tez Yazım Kılavuzu

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA Tez Yazım Kılavuzu KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA Tez Yazım Kılavuzu Trabzon - 2015 ÖNSÖZ Enstitümüzde yüksek lisans ve doktora programlarında tez yazımı önemli bir aşama olup,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ I. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MADDE 1-Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU ISPARTA 2011 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTITÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU HAZIRLAYANLAR: Doç.Dr.Ali

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Istanbul 2007 1 /49 Bu kılavuz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu'nun

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZMA KILAVUZU EYLÜL 2006 1. GİRİŞ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TEZ YAZIM KILAVUZU Yüksek Lisans ve Doktora programlarında Tez yazımı için hazırlanan bu kılavuz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEZ YAZIM KILAVUZU 2. BASKI EDİTÖRLER Dr. Oya Gürbüz Dr. Berrak Yeğen Dr. Tolga E. Dağlı Dr. Pamir Atagündüz

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2012 1 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Yazım Kılavuzunun amacı; Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim,

Detaylı

OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1.Giriş Okan Üniversitesi (O.Ü.) Sosyal Bilimler Enstitüsü ne (S.B.E.) bağlı anabilim dallarında hazırlanan Lisansüstü (Yüksek Lisans ve

Detaylı

BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU Hazırlayanlar Ömer Saatcioğlu Ejder A. Yıldırım 2012-İSTANBUL (Revize edilmiştir) BAKIRKÖY

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı