Farklı Kür Metotlarının Betonun Kırılma Parametreleri Üzerine Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Farklı Kür Metotlarının Betonun Kırılma Parametreleri Üzerine Etkisi"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergii Siene and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), , (3), , 2007 Farklı Kür Metotlarının Betonun Kırılma arametreleri Üzerine Etkii Kürşat Eat ALYAMAÇ ve Ragıp İNCE Fırat Üniveritei Mühendilik Fakültei İnşaat Mühendiliği Bölümü, Elazığ (Geliş/Reeived: ; Kabul/Aepted: ) Özet: Bu çalışmada, farklı kür metotlarının betonun kırılma parametreleri üzerine etkii araştırılmıştır. Beton karışım heabı, TS 802 dikkate alınarak yapılmıştır. 15x15x45 m boyutlarında beton kiriş ve 15x15x15 m lik küp numuneler üretilmiştir. Üretilen numuneler 28 gün boyuna, u, platik örtü altı ve hava kürüne maruz bırakılmışlardır. Daha onra kiriş numuneler, menet açıklığı 37.5 m olmak üzere üç noktalı eğilme deneylerine tabi tutularak, kırılma yükleri heaplanmıştır. Beton küp numunelerden de numunelerin baınç dayanımları belirlenmiştir. Kırılma yükleri, kırılma mekaniği metotlarından iki parametreli model ile analiz edilerek, betonların kırılma parametreleri; kritik gerilme şiddet çarpanı K ve kritik çatlak uu açılımı CTOD heaplanmıştır. Bununla beraber, u, hava ve platik örtü altı kür şartları içeriinde, u kürüne maruz bırakılan betonun en yükek kırılma parametrelerine ahip olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, literatürde betonun kırılma parametreleri genellikle baınç dayanımına bağlanmakla birlikte, bu çalışmada kür şartlarının da dikkate alınmaı gerektiği belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Beton, Kür, Kırılma Mekaniği, İki arametreli Model Effet of Different Curing Condition on Frature arameter of Conrete Abtrat: In thi tudy, the effet of different uring method on frature parameter of onrete wa invetigated. Turkih Standard (TS) 802 wa ued for onrete mix deign. Conrete tet peimen of 15x15x15 m and 15x15x45 m beam were produed. Thee peimen were expoed in laboratory ondition, under a plati over and in the water during 28 day. The failure load were meaured on the peimen teted by three-point bending and then the ompreive trength of peimen wa determined. The frature parameter of peimen were alulated by Two-arameter Model whih propoe two parameter, the ritial tre intenity fator K and the ritial rak tip opening diplaement CTOD. In addition, the frature parameter of onrete in the water uring were more uitable than thoe of other. Conequently, it i oberved in thi tudy that the uring ondition are highly ignifiant on frature parameter of onrete although the ompreive trength of onrete ha been aumed a an important parameter in the literature. Keyword: Conrete, Curing, Frature Mehani, Two-arameter Model 1. Giriş Mühendilik yapılarında kullanılaak olan malzemelerin özelliklerini çok iyi bilmek gerekir. Bu özelliklerin en önemlilerinden biri de mekanik mukavemettir. Malzemelerin dayanımı, kullanıldıkları yapı birimi için yeterli olmalıdır. Fakat malzemelerde teorik olarak heaplanan dayanım, pratikte elde edilememektedir. Bu da önemli bir orun olan, malzemelerin akma yoluyla değil, kırılma diye bilinen gevrek davranış onuu dayanımlarını yitirmelerinin bir onuudur. Bu orun beton ve betonarme yapılar içinde geçerlidir. Özellikle beton ve betonarme yapılarda haara yol açıp, yükek oranlarda an ve mal kaybına ebep olabileek bu orunun giderilebilmei için konunun ayrıntılı bir şekilde inelenip, analiz edilmei gerekir. Beton ve betonarme yapıların göçme analizi için birçok lineer ve lineer olmayan yaklaşımlar kullanılmaktadır. Anak özellikle imik yüklemelere maruz beton/betonarme yapılarda göçme meydana gelmeden taşıyıı itemlerde

2 K. E. Alyamaç ve R. İne yerelleşen çatlak veya çatlaklar oluşabilmekte ve malzeme yumuşama adı verilen dayanım kaybına uğrayabilmektedir. Çatlamış bir yapı, anak Kırılma Mekaniği renipleri kullanılarak gerçekçi bir şekilde analiz edilebilir. Kırılma Mekaniği Bilimi malzemede varolan çentik, çatlak ve boşluk gibi gerilme yığılmaını artıran kuurları ve bunlara bağlı olarak meydana gelen haarları ineler. İlk olarak Griffith [1] tarafından temeli atılan Lineer Elatik Kırılma Mekaniği (LEKM) teorii, 1960 lı yılların başında Kaplan [2] tarafından betona uygulanmıştır. Anak daha onra yapılan deneyel çalışmalar LEKM kanunlarının beton için yeteriz olduğunu götermiştir [3]. Bu amaçla birçok araştırmaı tarafından teknolojik ve nümerik alanlardaki gelişmelere paralel olarak, lineer olmayan kırılma mekaniği yaklaşımları geliştirilmiştir [4-8]. Bu çalışmada İki arametreli Model kullanılmıştır. Betonun dayanım ve dayanıklılık performanı, üretimi, dökümü ve bakımı ile ilgili birçok etkene bağlıdır. Bunların hepi betonun kırılma parametreleri üzerine de etkilidir. Betonun üretimi ile ilgili, agrega tipi, u/çimento oranı (W/C), çimento dozu ve en büyük agrega tane çapı (d max ) gibi faktörler betonun kırılma parametreleri üzerine büyük oranda etkilidir [9]. Betonun kalıba yerleştirilme biçimi, ayrışmaı ve ıkıştırılmaı işlemleri ve betonun kürü gibi dayanımı doğrudan etkileyen durumlarda mutlaka kırılma parametrelerini değiştirmektedir. Kür, beton dayanımını doğrudan etkileyen unurlardan biridir. Dayanım ie betonun kırılma parametreleri üzerine en etkili faktördür. Uygulamada birçok beton yapıda, çeşitli ebeplerle farklı kür metotlarına ihtiyaç duyulmaktadır [10]. Betona kürün etkii ile ilgili literatür çalışmaları kontrol edildiğinde genellikle kürün, beton baınç ve çekme dayanımına etkii konularının çalışıldığı görülmüştür [11-12]. Bununla beraber, kür şartları (çeşidi, ürei vb.) ile betonun kırılma parametreleri araındaki ilişkiyi ineleyen bir çalışma literatürde bulunmamaktadır. Bu çalışma da farklı kür metotları uygulanmış betonların, kırılma parametreleri belirlenmei amaçlanmıştır. Böylee farklı kür metotlarının, betonun kırılma parametreleri üzerine etkii araştırılmıştır. 2. İki arametreli Model (IM) Beton bir yapıyı kırılma mekaniğine göre analiz edebilmek için ilk öne kullanılan malzemenin kırılma parametrelerinin belirlenmei gerekir. Betonun kırılma parametrelerinin belirlenmei üzerine yapılan ilk çalışmalar Kaplan [2] tarafından başlatılmıştır. Kaplan, çalışmalarında, betonun kırılmaı için tek bir parametre öneren (kritik gerilme şiddet çarpanı K veya kırılma tokluğu G gibi ) LEKM preniplerinden faydalanmıştı. Bununla beraber daha onra yapılan deneyel araştırmalar, K veya G gibi parametrelerinin numunenin boyut ve geometriye bağlı olarak değiştiğini göterdi. LEKM nin uygulamadaki bu kuurları, çatlağın uunda yer alan ve diğer malzemelere nazaran daha büyük bir yer işgal eden kırılma işlem ürei bölgeinin varlığından kaynaklanmaktadır (Şekil 1). Bu ebeple daha onraları bazı araştırmaılar tarafından bu bölgeyi karakterize edebilmek için birkaç lineerolamayan kırılma mekaniği yaklaşımları önerilmiştir. Başlangıç çatlağı Kırılma işlem ürei bölgei mikroçatlaklar Şekil 1. Betonda kırılma işlem ürei bölgei Bu modeller kohezif çatlak modelleri (Hayali Çatlak Modeli [4], Çatlak Bant Modeli [5]) ve eşdeğer elatik çatlak yaklaşımları (İki arametreli Model [6], Efektif Çatlak Modeli [7] ve Boyut Etkii Modeli [8]) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kohezif çatlak yaklaşımları, kırılma ürei bölgeini çatlak uunda azalan çatlağa baınç yapan bir gerilme bloğu ile modellerken, eşdeğer elatik çatlak yaklaşımları efektif bir çatlak uzunluğu kullanarak modellemektedir. Herhangi bir kırılma modelindeki temel amaç İfade (1) de tanımlanan, pik yükte kritik çatlak uzama miktarını (kırılma ürei bölgeinin uzunluğu) belirlemektir [13]. 348

3 Farklı Kür Metotlarının Betonun Kırılma arametreleri Üzerine Etkii a = a (1) a 0 Burada, a pik yükteki kritik çatlak boyu ve a 0 başlangıç çatlak boyudur. Bununla beraber a kritik çatlak boyu numune boyutunun artmaıyla azaldığından dolayı yapıal boyutu bağlıdır. Bu ebeple, lineer olmayan kırılma mekaniği yaklaşımları betonun kırılmaı için en az iki parametrenin kullanılmaını önermektedir. Lineer olmayan kırılma mekaniği yaklaşımları içeriinde, İki arametreli Model, beton bir yapıda, gerilme şiddet çarpanı K I (burada adee Mod I durumu dikkate alınmaktadır) ve çatlak uu açılımı CTOD değerleri, kritik gerilme şiddet çarpanı K ve kritik çatlak uu açılımı CTOD olan kritik değerlerine eriştiğinde göçmenin meydana geldiğini kabul etmektedir. Bu kırılma parametreleri Lineer Elatik Kırılma Mekaniğine (LEKM) ait denklemlerle aşağıdaki şekilde bulunabilir: K CTOD = σ π a (2) N f 1 4σ Na = f 2 f 3 (3) E Burada σ N göçmedeki nominal dayanım (makimum yükün numune keit alanına oranı) E betonun elatiite modülü ve f 1, f 2 ve f 3 numunenin geometriine ve yükleme durumuna bağlı fonkiyonları ifade etmektedir. Bu fonkiyonlar herhangi bir kırılma mekaniği elkitaplarında bulunabilir [14]. İfade (4) de, f betonun ilindir baınç dayanımı olmak üzere, malzemenin betonun elatiite modülü ACI-318 [15] den aşağıda verilen şekliyle heaplanabilir. E = 4785 f [Ma] (4) faydalanarak heaplanır [17]. Modeldeki kritik çatlak boyu a, başlangıç (C i ) ve pik yük onraı pik yükün %95 değerinde ölçülen (C u ) gibi iki komplian değerinden faydalanarak heaplanır (Şekil 2b). Komplian yönteminde, aynı zamanda başlangıç ve pik yükteki komplian değerlerinden (C i ve C u ) betonun elatiite modülü de heaplanabilir. İkini yaklaşımda, biriniine nazaran daha az kapaiteli deney ekipmanına gerek duymaına rağmen, ya aynı boyutta farklı çentik boylu ya da farklı boyutta aynı relatif çentik boyuna ahip en az iki numunenin pik yük değerinin belirlenmei gereklidir [18, 19]. Sonuç olarak K CTOD ilişkiinden İfade (5) de tanımlanan tandart apmanın minimum olduğu değerden kırılma parametreleri heaplanabilir. ( CTOD ) n ort i [ ( K ) ( K ) ] i= 1 = (5) n 1 ratikte komplian yönteminde kırılma parametreleri adee üç noktalı eğilme kirişleri kullanılarak heaplanabilirken, pik-yük metodunda bu tip numunenin yanında Şekil 3 görüldüğü gibi çentikli ilindir yarma, boşluklu ilindir yarma ve ekantrik baına maruz prizmatik numuneler kullanılabilmektedir. Özellikle ilindir tipindeki numunelerin kullanımı, pik-yük metodunun mevut yapıların kırılma mekaniğine göre analizini mümkün kılmaktadır [19]. ik yük metodu yaklaşımı aynı zamanda K ve CTOD parametreleri ile malzemenin elatiite modülü E i kombine ederek yapının gevreklik indeki adı verilen uzunluk boyutunda Q parametreini de kullanmaktadır. Büyük, Q değerleri, malzemenin daha ünek bir davranış ergilediğini götermektedir. 2 Yaklaşım bu parametreleri deneyel olarak iki yolla belirlemektedir. Bunlar, komplian [6] ve pik-yük metodudur [16]. Birini yöntemde kırılma parametreleri, kapalı devre deney ekipmanı kullanarak, Şekil 2 de görüldüğü gibi çentikli bir üç noktalı eğilme numuneinin (ki bu çalışmada da bu tip numuneler kullanıldı) Yük- Çatlak Ağzı Açılımı (-CMOD) ilişkiinden E. CTOD Q = (6) K

4 K. E. Alyamaç ve R. İne u 0.95u d CTOD KI = a CMOD S L KIC ao b Ci 1 Cu 1 CMOD (a) (b) Şekil 2. İki parametreli modelde kırılma parametrelerinin tayini a) çentikli üç noktalı eğilme numunei, b) tipik bir -CMOD diyagramı. R 2a 2a a d L a) b) ) Şekil 3. ik-yük metodunda kullanılan farklı numune tipleri a) çentikli ilindir yarma, b) boşluklu ilindir yarma, ) ekantrik yüklü çentikli prizma. Yapılan deneyel araştırmalar Q değerlerinin ertleşmiş çimento harı için mm, harç betonu için mm ve beton için mm aralığında değiştiğini götermektedir [18]. Literatürde adee beton dayanımını dikkate alarak kırılma parametrelerini heaplayan formüllerde yer almaktadır [20]. İfade (6) ve (7) de verilen bu formüllerle betonun yaklaşık kırılma parametreleri heaplanabilir. S f K = (7) f CTOD = (8) 3. Deneyel Çalışma Bu çalışma, 3 eri beton numuneden oluşmaktadır. Her bir eri 6 adet çentikli kiriş ve 3 adet tandart küp numuneden oluşmaktadır. 350

5 Farklı Kür Metotlarının Betonun Kırılma arametreleri Üzerine Etkii Toplam 18 adet çentikli kiriş ve 9 adet tandart küp numune, bir dökümde üretilmiştir. Daha öne yapılmış çalışmalarda, u kürü uygulanmış numuneler ile açık havada bırakılmış numunelerin baınç dayanımlarının birbirlerinden ortalama %15 farklı olduğu görülmüştür [19]. Bu çalışma ile kürün betonun kırılma parametreleri üzerine etkii belirlenmiştir. Çalışmada 15x15x15 m tandart numuneler ve 15x15x45 (bxdxl) m beton kiriş numuneler kullanılmıştır. Kirişlerin relatif çentik boyları yaklaşık olarak α 0 = a 0 /d = 0.1, 0.2 ve 0.25 olarak eçilmiş ve her bir çentik boyundan iki adet numune dökülmüştür. Çalışmada çelik kalıplar kullanılmış ve beton, kalıplara yatay poziyonda dökülmüştür. Beton karışım heapları TS 802 dikkate alınarak yapılmıştır [22]. En büyük agrega çapı 16 mm olan doğal malzeme kullanılarak, 400 dozlu beton üretilmiştir. Kullanılan doğal agreganın fizikel özellikleri (Tablo 1) ve granülometrii (Şekil 4) unulmuştur. CEM I 42.5 N tipi tandart ortland Çimentou kullanılmıştır (Tablo 2). Akışkanlaştırıı kimyaal katkı olarak Sikament FFN tipi katkı kullanılmıştır. Katkı çimento ağırlığının %1.2 i oranında karışım uyuna ilave edilerek kullanılmıştır. Beton karışım miktarları Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 1. Agreganın fizikel özellikleri Özellikler Miktar Özgül ağırlık (gr/m 3 ) 2,62 Aşınma (500 devir) (%) 13 Donma-Çözülme kaybı (%) 9 Kil miktarı (%) 3 Su emme miktarı (%) 2 Elekten Geçen Malzeme (%) İri agrega Kum Karışım A16 C Elek Göz Açıklığı (mm) Şekil 4. Agrega granülometrii Tablo 2. Çimentonun fizikel ve kimyaal özellikleri Özellik Miktar Çözünmeyen kalıntı (%) 0.91 SO 3 (%) 2.49 Kızdırma kaybı (%) 2.56 Özgül ağırlık (gr/m 3 ) 3.1 Özgül yüzey (m 2 /gr) günlük baınç dayanımı (N/mm 2 ) 44.5 Tablo 3. Beton karışım miktarları [kg/m 3 ] Çimento Su İri agrega Kum Katkı

6 K. E. Alyamaç ve R. İne Beton karıştırıı yardımıyla elde edilen, çökme değeri m olan beton, çelik kalıplara laboratuar vibratörü yardımıyla yerleştirilmiştir. 24 aat onra kalıplardan çıkarılan beton numuneler, kür işlemine tabi tutulmuştur. 1. eriye (IM1) 28 gün u kürü, 2. eriye (IM2) 28 gün platik örtü altı kür, 3. eriye (IM3) 28 gün laboratuarda açık hava kürü uygulanmıştır. Su kürü abit 23 o C ıaklıkta gerçekleşmiştir. latik örtü altı ve açık hava kürü laboratuar şartlarında gerçekleşmiştir. Deneyin yapıldığı 28 gün içeriinde laboratuarda en düşük ıaklık 24 o C ve en yükek ıaklık 33 o C olarak tepit edilmiştir. 28 gün onunda kirişler, menet açılığı 37.5 m olan üç noktalı eğilme deneyine tabi tutulmuş ve her bir numunenin kırılma yükü tepit edilmiştir. Ayrıa küp numuneler yardımıyla her bir erinin beton baınç dayanımı tepit edilmiştir. Deneyler onuunda elde edilen değerler Tablo 4 de verilmiştir. Seri Adı IM1 IM2 IM3 Tablo 4. Deney onuçları Ortalama çentik Ortalama kırılma boyları [mm] yükleri [N] Küp beton baınç dayanımı [N/mm 2 ] Analiz Betonun kırılma parametrelerinin en iyi en iyi lineer olmayan kırılma mekaniği yöntemleri ile tepit edileeği belirtilmişti. Deneylerden elde edilip, Tablo 4 de verilen değerler, ik Yük Metodu kullanılarak, İki arametreli Modele göre analiz edilmiştir. K ve CTOD araında eğriler düzenlenmiştir. Bir eride her bir çentik boyu için bulunan K ler araındaki fonkiyonun minimum olduğu nokta CTOD değerini vermektedir. Bu şekilde Bölüm 3 de açıklandığı gibi her bir eri için ayrı ayrı, kritik gerilme şiddet çarpanı K ve kritik çatlak uu açılım deplamanı CTOD heaplanmıştır. Kırılma parametreleri ayrıa Formül (7) ve (8) e göre de heaplanmışlardır. Deneylerden ve literatürde yer alan formüllerden elde edilen değerler Tablo 5 de unulmuştur. Betonun kırılma parametreleri, yaklaşık formülle de heaplanarak Tablo 5 de unulmuştur. IM1 eriine ait ik Yük Metodu analizi grafiği de örnek olarak Şekil 5 de verilmiştir. Seri Adı Tablo 5. Analiz onuçları ve karşılaştırma İki arametreli Model Yaklaşık Formüller K CTOD K CTOD [Ma.m 1/2 ] [mm] [Ma.m 1/2 ] [mm] Q [mm] IM IM IM

7 Farklı Kür Metotlarının Betonun Kırılma arametreleri Üzerine Etkii Şekil 5. Su kürü pik yük metodu analiz grafiği 5. Sonuçlar Betonun bakım şartlarından olan kür, beton dayanımını önemli miktarda etkilemektedir. Olumuz hava şartlarına (güneş, rüzgar v.) maruz kalmamaına rağmen hava kürü uygulanmış beton numune (IM3) dayanımları, u kürü uygulanmış beton numune (IM1) dayanımından yaklaşık %18 daha düşüktür. Dayanımdaki bu azalma betonun kırılma parametreleri kritik gerilme şiddet çarpanı K nin %13, kritik çatlak uu açılım deplamanı CTOD nin %7 azalmaına ebep olmuştur. latik örtü ile örtmek gibi bait bir yöntemle bile kür edilmiş betonun (IM2) kırılma parametreleri, hava kürüne tabi betonun (IM3) kırılma parametrelerinden ortalama %2 daha yükektir. Bundan betonun mümkün olduğu kadar u kürüne yakın onuçlar vereek yöntemlerle kür edilmei gerektiği anlaşılmaktadır. Gevreklik indeki değerleri göz önüne alındığında, IM1 eriinin IM3 eriinden %5, IM2 eriinin IM3 eriinden %4 daha ünek olduğu görülmektedir. %90 toprakları ve %95 nüfuu aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde, yapıların ünek davranmaı itenmektedir. Su kürüne en yakın yöntemlerin betona uygulanmaıyla, beton yapılarda ünek davranışa bir adım daha yaklaşılaağı açıktır. Yaklaşık formüllerle elde edilen onuçlar, ik Yük Metoduyla elde edilen onuçlardan daha düşük çıkmıştır. Bu da betonun kırılma parametrelerinin adee beton dayanımıyla açıklanamayaağını götermektedir. Dayanım artışı ile kür çeşidinin betonun kırılma parametreleri üzerine yaklaşık aynı oranda etkili olduğu Şekil 6 ve Şekil 7 de görülmektedir. 353

8 K. E. Alyamaç ve R. İne 1.1 Kritik gerilme şiddet çarpanı (Ma.m 1/2 ) 1.05 y = 0.017x y = x Deneyel Formül (6) Beton baınç dayanımı (Ma) Şekil 6. Kein ve yaklaşık yönteme göre K - f grafiği 0.02 Kritik çatlak uu açılım deplamanı (mm) y = x y = 3E-05x Deneyel Formül (7) Beton baınç dayanımı (Ma) Şekil 7. Kein ve yaklaşık yönteme göre CTOD - f grafiği 354

9 Farklı Kür Metotlarının Betonun Kırılma arametreleri Üzerine Etkii 6. Kaynaklar 1. Griffith, A. A. (1920). The henomena of Rupture and Flow in Solid. hil. Tran. Roy. So., A (221), Kaplan, M. F. (1961). Crak ropagation and the Frature of Conrete. Journal of ACI, 58, Keler, C. E., Nau, D. J., Lott J. L. (1971). Frature Mehani It Appliability to Conrete. The Soiety of Material Siene, 4, Hillerborg, A., Modeer, M., eteron,. E. (1976). Analyi of Crak Formation and Growth in Conrete by Mean of Frature Mehani and Finite Element. Cement & Conrete Reearh, 6, Bazant, Z.., Oh, B. H. (1983). Crak Band Theory for Frature Conrete. Material & Struture (RILEM), 16(93), Jenq, Y. S., Shah, S.. (1985). A Two-arameter Model for Conrete, Journal of Engineering Mehani- ASCE, 111, Nallathambi,., Karihaloo, B. L. (1986). Determination of the Speimen Size Independent Frature Toughne of lain Conrete. Magazine of Conrete Reearh, 38, Bazant, Z.., Kazemi, M. T. (1990). Determination of Frature Energy, roe Zone Length, and Brittlene Number from Size Effet with Appliation to Rok and Conrete. International Journal of Frature, 44 (2), Alyamaç, K.E. (2004). Betonun Kırılma arametreleri Üzerine Malzeme arametrelerinin Etkii. Yükek Lian Tezi, Fırat Üniveritei Fen Bilimleri Entitüü, Şimşek, O. (2004). Eğik Yüzeyli Betonlara Farklı Kür Metotlarının Etkii, İMO Teknik Dergi, 15 (2), Topçu, İ. B., and Toprak, M. U. (2005). Fine Aggregate and Curing Temperature Effet on Conrete Maturity. Cement and Conrete Reearh, 35 (4), Conroy-Jone, G. A., and Barr, B. I. G. (2004). Effet of Curing on The Tenile Strength of Medium to High Strength Conrete. Magazine of Conrete Reearh, 56 (3), Taşdemir, M. A., Lydon, F. D. Barr, B. I. G. (1996). The Tenile Strain Capaity of Conrete. Magazine of Conrete Reearh, 176(48), Tada, H., ari,. C., Irwin, G. R. (1987). Stre Analyi of Crak Handbook, St. Loui: ari rodution. 15. ACI-318, Building Code Requirement for Reinfored Conrete, Amerian Conrete Intitue, Detroit, Tang, T., Ouyang, C., Shah, S.. (1996). A Simple Method for Determining Material Frature arameter from eak Load. ACI Material Journal, 93(2), RILEM Reommendation. (1990). Determination of the Frature arameter ( K and CTOD ) of lain Conrete Uing Three-oint Bend Tet. Material & Struture, 23(138), İne, R., Alyamaç, K. E. (2004). Agrega Tipinin Betonun Kırılma arametreleri Üzerine Etkii. İMO XVII. Teknik Kongre ve Sergii, ( Nian 2004) Bildirileri, A. Ergin ve G. Özdemir (Editörler), İtanbul, Yang, S., Tang, T., Zollinger, D. G., Gurjar, A. (1997). Splitting Tenion Tet to Determine Conrete Frature arameter by eak-load Method. Advaned Cement Baed Material, 5, John, Y.S., and Shah, S.. (1989). Frature Mehani Analyi of High Strength Conrete. Journal of Material in Civil Engineering, ASCE, 1(4), Özkul, M. H. (2004). Influene of Moiture State of Natural And Reyled Aggregate On The Slump And Compreive Strength Of Conrete. Cement and Conrete Reearh, 34 (1), TS 802, Beton Karışım Heap Eaları, Türk Standartları Entitüü, Ankara,

7. ULUSLARARASI KIRILMA KONFERANSI

7. ULUSLARARASI KIRILMA KONFERANSI 7. ULUSLARARASI KIRILMA KONFERANSI 7 th. INTERNATIONAL FRACTURE CONFERENCE DANIŞMA VE BİLİM KURULU SCINTIFIC COMMITTEE Prof. Dr. Surkay AKBAROV Prof.Dr. Tevfik AKSOY Prof. Dr. Ahmet AVCI Prof. Dr. Mutafa

Detaylı

KÜR SÜRES N BETONUN KIRILMA PARAMETRELER ÜZER NE

KÜR SÜRES N BETONUN KIRILMA PARAMETRELER ÜZER NE 8. Ulular Ara K lma Konferan Bildiriler Kitab 7 9 Ka m 2007 Prooeeding of 8th International Frature Conferene 7 9 November 2007 Itanbul/TURKEY KÜR SÜRES N BETONUN KIRILMA PARAMETRELER ÜZER NE ETK N NCELENMES

Detaylı

GELENEKSEL BETONDA NEM ORANI-KIRILMA PARAMETRELER

GELENEKSEL BETONDA NEM ORANI-KIRILMA PARAMETRELER 8. Ulular Ara K lma Konferan Bildiriler Kitab 7 9 Ka m 2007 Prooeeding of 8th International Frature Conferene 7 9 November 2007 Itanbul/TURKEY GELENEKSEL BETONDA NEM ORANI-KIRILMA PARAMETRELER N BEL RLENMES

Detaylı

Betonarme Kolonların Yanal Öngerme Metodu İle Depreme Karşı Güçlendirilmesi

Betonarme Kolonların Yanal Öngerme Metodu İle Depreme Karşı Güçlendirilmesi ECAS2002 Ululararaı Yaı ve Derem Mühendiliği Semozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniveritei, Ankara, Türkiye Betonarme Kolonların Yanal Öngerme Metodu İle Dereme Karşı Güçlendirilmei M. Saatçioğlu

Detaylı

NWSA-Engineering Sciences Received: May 2013 NWSA ID: 2013.8.4.1A0350 Accepted: October 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Engineering Sciences Received: May 2013 NWSA ID: 2013.8.4.1A0350 Accepted: October 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7231 Status : Original Study NWSA-Engineering Sciences Received: May 2013 NWSA ID: 2013.8.4.1A0350 Accepted: October 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Metin Hüsem Serhat

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye FİBER TAKVİYELİ POLİMERLE GÜÇLENDİRİLEN BETONARME KİRİŞLERİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİ NONLINEAR ANALYSIS OF RC BEAM STRENGTHENED WITH FIBER REINFORCED POLYMERS MERT N., ELMAS M. Pota Adrei: Sakarya Üniveritei,

Detaylı

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini S. Yıldız 1, Y. Bölükbaş

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

ÇELİK LİF KULLANIMININ YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARIN SÜNEKLİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ

ÇELİK LİF KULLANIMININ YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARIN SÜNEKLİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ ÇELİK LİF KULLANIMININ YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARIN SÜNEKLİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ Araş.Gör. Hüseyin YİĞİTER Yard.Doç.Dr.Selçuk TÜRKEL huseyin.yigiter@deu.edu.tr selcuk.turkel@deu.edu.tr D.E.Ü. Müh. Fak.

Detaylı

KOCAELİ DE YER ALAN KİLLİ ZEMİNLERİN ZEMİN-SU ve KAYMA DAYANIMI ÖZELLİKLERİ

KOCAELİ DE YER ALAN KİLLİ ZEMİNLERİN ZEMİN-SU ve KAYMA DAYANIMI ÖZELLİKLERİ Uygulamalı Yerbilimleri Sayı:2 (Ekim-Kaım 2009) 28-35 KOCAELİ DE YER ALAN KİLLİ ZEMİNLERİN ZEMİN-SU ve KAYMA DAYANIMI ÖZELLİKLERİ Soil-Water and Shear Strength Propertie of Kocaeli Clay Cengiz KURTULUŞ

Detaylı

MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 3 Tokluk özelliklerinin belirlenmesi Kırılma Mekaniği

MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 3 Tokluk özelliklerinin belirlenmesi Kırılma Mekaniği MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 3 Tokluk özelliklerinin belirlenmesi Kırılma Mekaniği Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Bahar Yarıyılı 3. Tokluk özelliklerinin belirlenmesi 3.1. Kırılma 3.2. Kırılmayla

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

DIŞMERKEZLİK DEĞİŞİMİ ALTINDA BETON BOYUT ETKİSİ

DIŞMERKEZLİK DEĞİŞİMİ ALTINDA BETON BOYUT ETKİSİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 27 : 13 : 2 : 1-7 DIŞMERKEZLİK

Detaylı

X-X DOĞRULTUSUNDA KESİT DONATI HESABI

X-X DOĞRULTUSUNDA KESİT DONATI HESABI 1 KİRİŞ DONATI HESABI Kiriş yükleri heaplandıktan onra keitler alınarak tatik heap yapılır. Keitler alınırken her kirişin bir keit içinde kalmaı ağlanır. BİRO yöntemi uygulanarak her kirişin menet ve açıklık

Detaylı

BETONUN KIRILMA MEKANİĞİ: TASARIMDA KULLANILAN MEKANİK ÖZELİKLER İLE KIRILMA PARAMETRELERİ ARASINDAKİ BAĞINTILAR

BETONUN KIRILMA MEKANİĞİ: TASARIMDA KULLANILAN MEKANİK ÖZELİKLER İLE KIRILMA PARAMETRELERİ ARASINDAKİ BAĞINTILAR BETONUN KIRILMA MEKANİĞİ: TASARIMDA KULLANILAN MEKANİK ÖZELİKLER İLE KIRILMA PARAMETRELERİ ARASINDAKİ BAĞINTILAR Yılmaz AKKAYA(*), Fikret BAYRAMOV(**), Mehmet Ali TAŞDEMİR(***) 1. GİRİŞ Betonun kırılma

Detaylı

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi Eksenel çekme deneyi A-A Kesiti Kiriş eğilme deneyi A: kesit alanı Betonun çekme dayanımı: L b h A A f ct A f ct L 4 3 L 2 2 bh 2 bh 6 Silindir yarma deneyi f ct 2 πld Küp yarma deneyi L: silindir numunenin

Detaylı

HAFİF VE NORMAL BETONDAN YAPILMIŞ ÇİFT KONSOL NUMUNELERİN BASINÇ GÖÇMESİNDE BOYUT ETKİSİ

HAFİF VE NORMAL BETONDAN YAPILMIŞ ÇİFT KONSOL NUMUNELERİN BASINÇ GÖÇMESİNDE BOYUT ETKİSİ HAFİF VE NORMAL BETONDAN YAPILMIŞ ÇİFT KONSOL NUMUNELERİN BASINÇ GÖÇMESİNDE BOYUT ETKİSİ Varol KOÇ Sıddık ŞENER varolkoc@mynet.com Siddik@gazi.edu.tr kvarol@gazi.edu.tr 0312-2317400/2224 0312-2317400/2245

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ (2015 Yılı Birim Fiyat Listesi) GENEL HUSUSLAR 1. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesince, protokollü

Detaylı

DEFORMASYON AĞLARINDA DATUMUN DUYARLILIĞA ETKİSİ EFFECT OF GEODETIC DATUM ON SENSITIVITY OF DEFORMATION NETWORKS

DEFORMASYON AĞLARINDA DATUMUN DUYARLILIĞA ETKİSİ EFFECT OF GEODETIC DATUM ON SENSITIVITY OF DEFORMATION NETWORKS DEFORMASYON AĞLARINDA DATUMUN DUYARLILIĞA ETKİSİ N. TEKİN 1, C. AYDIN 2, U. DOĞAN 2 1 Erciye Üniveritei, Mühendilik Fakültei, Harita Mühendiliği Bölümü, Kayeri, nihaltekin@erciye.edu.tr 2 Yıldız Teknik

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER KOD DENEY ADI SAYFA NO 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı

Kaya Numunelerinin Dinamik Yükler Altında Mekanik Davranışının İncelenmesi

Kaya Numunelerinin Dinamik Yükler Altında Mekanik Davranışının İncelenmesi Süleyman Demirel Üniveritei, Fen Bilimleri Entitüü Dergii, 6-( ), 96- Kaya Numunelerinin Dinamik Yükler Altında Mekanik Davranışının İncelenmei Hüeyin YAVUZ *, Kenan TÜFEKÇİ, Ramazan KAYACAN, Halim CEVİZCİ

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

MMU 420 FINAL PROJESİ. 2015/2016 Bahar Dönemi. Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi

MMU 420 FINAL PROJESİ. 2015/2016 Bahar Dönemi. Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi MMU 420 FNAL PROJESİ 2015/2016 Bahar Dönemi Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi Giriş Makine mühendisliğinde mekanik parçaların tasarımı yapılırken temel olarak parça

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Sıcak havada beton dökümlerinde; Taze beton sıcaklığı, Rüzgar hızı, Bağıl nem, Ortam sıcaklığı gibi etkenler denetlenmeli ve önlemler bu doğrultuda alınmalıdır.

Detaylı

FARKLI KARIŞIM ORANLARINA SAHİP POLİPROPİLEN LİFLİ BETONLARIN DAYANIM VE DURABİLİTE ÖZELLİKLERİ

FARKLI KARIŞIM ORANLARINA SAHİP POLİPROPİLEN LİFLİ BETONLARIN DAYANIM VE DURABİLİTE ÖZELLİKLERİ Farklı Karışım Oranlarına Sahip Polipropilen Lifli Betonların Dayanım ve Durabilite Özellikleri 41 SDU International Technologic Science pp. 41-54 Constructional Technologies FARKLI KARIŞIM ORANLARINA

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (4), 681-685, 25 17 (4), 681-685, 25 Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Salih YAZICIOĞLU,

Detaylı

DENİZALTI MUKAVİM TEKNELERİNİN NİHAİ MUKAVEMETİNİN SAYISAL, ANALİTİK VE DENEYSEL METOTLARLA BELİRLENMESİ

DENİZALTI MUKAVİM TEKNELERİNİN NİHAİ MUKAVEMETİNİN SAYISAL, ANALİTİK VE DENEYSEL METOTLARLA BELİRLENMESİ DENİZALTI MUKAVİM TEKNELERİNİN NİHAİ MUKAVEMETİNİN SAYISAL, ANALİTİK VE DENEYSEL METOTLARLA BELİRLENMESİ Bülent FIRAT*, Yalçın ÜNSAN* *İtanbul Teknik Üniveritei, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültei

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA ELASTİK VE PLASTİK YÖNTEM ÇÖZÜMLERİ VE BİRLEŞİMLER

ÇELİK YAPILARDA ELASTİK VE PLASTİK YÖNTEM ÇÖZÜMLERİ VE BİRLEŞİMLER Omangazi Üniveritei Müh.Mim.Fak.Dergii C.XVII, S.1, 2003 Eng.&Arch.Fac.Omangazi Univerit, Vol.XVII, o: 1, 2003 ÇELİK YAPILARDA ELASTİK VE PLASTİK YÖTEM ÇÖZÜMLERİ VE BİRLEŞİMLER Selim ŞEGEL 1, evzat KIRAÇ

Detaylı

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 3 s. 239243, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 3 pp. 239243, 2010 Cam Elyaf Katkısının Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı Üzerindeki Etkisi Servet YILDIZ, Yakup BÖLÜKBAŞ,

Detaylı

Malzemenin Mekanik Özellikleri

Malzemenin Mekanik Özellikleri Bölüm Amaçları: Gerilme ve şekil değiştirme kavramlarını gördükten sonra, şimdi bu iki büyüklüğün nasıl ilişkilendirildiğini inceleyeceğiz, Bir malzeme için gerilme-şekil değiştirme diyagramlarının deneysel

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON of QUALITY HARDENING TESTS STRENGTH RESULTS IN CONCRETE Dilek Eryurtlu Lafarge Beton Mehmet Işık Lafarge Beton Mehmet

Detaylı

PASTERNAK ZEMİNİNE OTURAN TIMOSHENKO KİRİŞİNİN DEĞİŞKEN HIZLI VE ŞİDDETİ ZAMANLA ARTAN TEKİL YÜK ALTINDA DİNAMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

PASTERNAK ZEMİNİNE OTURAN TIMOSHENKO KİRİŞİNİN DEĞİŞKEN HIZLI VE ŞİDDETİ ZAMANLA ARTAN TEKİL YÜK ALTINDA DİNAMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ PASTERNAK ZEMİNİNE OTURAN TIMOSHENKO KİRİŞİNİN DEĞİŞKEN HIZLI VE ŞİDDETİ ZAMANLA ARTAN TEKİL YÜK ALTINDA DİNAMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Oan ÇELİK*, İbrahim BAKIRTAŞ* *İtanbul Teknik Üniveritei, İnşaat

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks d) Betonda Elastisite modülü deneyi: Elastisite modülü, malzemelerin normal gerilme (basınç, çekme) altında elastik şekil değiştirmesinin ölçüsüdür. Diğer bir ifadeyle malzemenin sekil değiştirmeye karşı

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Univ Muh Bilim Derg, 23(3), 23-28, 217 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Bazalt liflerin geleneksel betonların mekanik

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ AMAÇ: İnşaat ve madencilik sektöründe beton, dolgu vb. içerisinde kullanılacak olan agreganın uygun gradasyona (üniform bir tane boyut dağılımına)

Detaylı

MMU 402 FINAL PROJESİ. 2014/2015 Bahar Dönemi

MMU 402 FINAL PROJESİ. 2014/2015 Bahar Dönemi MMU 402 FNAL PROJESİ 2014/2015 Bahar Dönemi Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi Giriş Makine mühendisliğinde mekanik parçaların tasarımı yapılırken temel olarak parça

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

POMZA AGREGALI TAŞIYICI HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

POMZA AGREGALI TAŞIYICI HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 27 : 13 : 3 : 353-359

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

Kemer Barajların Drucker-Prager Yaklaşımı Kullanılarak Lineer Olmayan Dinamik Analizi 1

Kemer Barajların Drucker-Prager Yaklaşımı Kullanılarak Lineer Olmayan Dinamik Analizi 1 İMO eknik Dergi, 2004 3085-3103, Yazı 207 Kemer Barajların Drucker-Prager Yaklaşımı Kullanılarak Lineer Olmayan Dinamik Analizi 1 Yuu CALAYIR * Muhammet KARAON ** ÖZ Bu çalışmada, betonun lineer olmayan

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

A. Dönmez, H. Kalaycıoğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Trabzon

A. Dönmez, H. Kalaycıoğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Trabzon //. Ululararaı Bor Sempozyumu, 23-25 Eylül 200 Ekişehir Türkiye Borik Ait ve Borak ile Muamele Edilen Kavak Yongalarından Üretilmiş Yonga Levhaların Fizikel ve Mekanik Özellikleri Mechanical and Phyical

Detaylı

AKÜ FEBİD 12 (2012) 025201 (1-5) AKU J. Sci. 12 (2012) 025201 (1-5)

AKÜ FEBİD 12 (2012) 025201 (1-5) AKU J. Sci. 12 (2012) 025201 (1-5) Afyon Kocatepe Üniveritei Fen Bilimleri Dergii Afyon Kocatepe Univerity Journal of Science AKÜ FEBİD 12 (212) 2521 (1-5) AKU J. Sci. 12 (212) 2521 (1-5) Farklı Yüzey Açılarındaki Işınım Şiddetlerinin Afyonkarahiar

Detaylı

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :...

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :... Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi KAYIT FORMU İnşaat Mühendisleri Odası TMMOB ADI SOYADI : Ziyafeddin BABAYEV KURULUŞ :. Erciyes Üniversitesi YAZIŞMA ADRESİ :. E.Ü. Yozgat Müh.

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Şirin Kurbetci, Şakir Erdoğdu, Ali Recai Yıldız KTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080 TRABZON

Detaylı

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 1 uygunoglu@aku.edu.tr, 2 unal@aku.edu.tr ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Basınç Dayanımı (MPa) Basınç Dayanımı (psi) Kürlemenin Beton Dayanımına Etkisi - Betonun prizini alması ve dayanım kazanması

Detaylı

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi İnşaat Mühendisliği nde 100. Yıl Teknik Kongresi, 22 24 Kasım 2012 Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi Ali Mardani-Aghabaglou,

Detaylı

Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır.

Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır. YORULMA 1 Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır. Bulunan bu gerilme değerine malzemenin statik dayanımı adı verilir. 2 Ancak aynı

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

7.3 ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (BTÜ DE YAPILAN DENEYLER) BTÜ de Yapılan Deneyler

7.3 ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (BTÜ DE YAPILAN DENEYLER) BTÜ de Yapılan Deneyler 7. ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (BTÜ DE YAPILAN DENEYLER) 7..1 BTÜ de Yapılan Deneyler Braunscweig Teknik Üniversitesi nde [15] ve Tames Polytecnic de [16] Elastik zemine oturan çelik tel

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ

METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altında elastik ve plastik davranışını belirlemek amacıyla uygulanır. Çekme deneyi, asıl malzemeyi temsil etmesi için hazırlanan

Detaylı

Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi nin Önemi

Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi nin Önemi ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi

Detaylı

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ Mehmet Alpaslan KÖROĞLU * Yrd. Doç. Dr. Ali KÖKEN ** * Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği

Detaylı

Kuruca Dağından Elde Edilen Agregaların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği

Kuruca Dağından Elde Edilen Agregaların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 1-7 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Kuruca Dağından Elde

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

ÇELİK TEL HALAT DEMETİNİN MODELLENMESİ VE SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ

ÇELİK TEL HALAT DEMETİNİN MODELLENMESİ VE SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ ÇELİK TEL HALAT DEMETİNİN MODELLENMESİ VE SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ Prof.Dr. C.Erdem İMRAK 1 ve Mak.Y.Müh. Özgür ŞENTÜRK 2 1 İTÜ. Makina Fakültei, Makina Mühendiliği Bölümü, İtanbul 2 Oyak- Renault, DITECH/DMM

Detaylı

Bazalt Lifli Donatının Yüksek Dayanımlı Betondaki Aderans Performansı

Bazalt Lifli Donatının Yüksek Dayanımlı Betondaki Aderans Performansı Journal of Engineering and Technological Sciences (214/1) Bazalt Lifli Donatının Yüksek Dayanımlı Betondaki Aderans Performansı Ahmet BEYCİOĞLU 1*, Yılmaz ARUNTAŞ 2 1 Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

KARAYOLU VE DEMİRYOLU PROJELERİNDE ORTOMETRİK YÜKSEKLİK HESABI: EN KÜÇÜK KARELER İLE KOLLOKASYON

KARAYOLU VE DEMİRYOLU PROJELERİNDE ORTOMETRİK YÜKSEKLİK HESABI: EN KÜÇÜK KARELER İLE KOLLOKASYON TMMOB Harita ve Kadatro Mühendileri Odaı 13. Türkiye Harita Bilimel ve Teknik Kurultayı 18 Nian 011, Ankara KARAYOLU VE DEMİRYOLU PROJELERİNDE ORTOMETRİK YÜKSEKLİK HESABI: EN KÜÇÜK KARELER İLE KOLLOKASYON

Detaylı

Çelik Tel ve Matris Dayanımlarının Betonların Kırılma Enerjisine Ortak Etkisi

Çelik Tel ve Matris Dayanımlarının Betonların Kırılma Enerjisine Ortak Etkisi Çelik Tel ve Matris Dayanımlarının Betonların Kırılma Enerjisine Ortak Etkisi Yuşa Şahin, Fuat Köksal Bozok Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, İnşaat Müh.Bölümü, Yozgat/Türkiye (0 354) 242 10 01-104 fuatkoksal@gmail.com

Detaylı

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI CONCRETE WORKS CARRIED OUT BY THE AGGREGATES WITH HIGH METHYLENE BLUE VALUE AND DIFFERENT BASED

Detaylı

KALIP SÖKME SÜRELERİNİN OLGUNLUKLA BELİRLENMESİ

KALIP SÖKME SÜRELERİNİN OLGUNLUKLA BELİRLENMESİ KALIP SÖKME SÜRELERİNİN OLGUNLUKLA BELİRLENMESİ İlker Bekir TOPÇU 1, Müh. Aydın AKMAN 2 ilkerbt@ogu.edu.tr, aydinakman@hotmail.com Öz: Betonun sertleşme durumunu belirleyen bir faktör olarak olgunluk derecesi

Detaylı

FARKLI ORTAMLARDA KÜR EDİLMİŞ LİF KATKILI BETONLARIN DEPREM YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI

FARKLI ORTAMLARDA KÜR EDİLMİŞ LİF KATKILI BETONLARIN DEPREM YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI FARKLI ORTAMLARDA KÜR EDİLMİŞ LİF KATKILI BETONLARIN DEPREM YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1 unal@aku.edu.tr, 2 uygunoglu@aku.edu.tr ÖZ: Deprem kuşağının

Detaylı

R A. P=67 kn. w=100 kn/m. 3,0 m. İstenenler. 550 mm 70mm. 550 mm. 660 mm. 590mm. 590mm. 660 mm

R A. P=67 kn. w=100 kn/m. 3,0 m. İstenenler. 550 mm 70mm. 550 mm. 660 mm. 590mm. 590mm. 660 mm Soru-1 Kirişe etkien kataılarla artırılmış ükler şekilde verilmiştir. (Kiriş öz ağırlığı dahil edilmiştir). Kiriş keiti tüm boda abittir. Çit ıra donatı durumunda pa paı 70 mm, tek ıra donatı durumunda

Detaylı

Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı

Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (3), 463-469, 2005 17 (3), 463-469, 2005 Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı Erkut SAYIN ve Bekir YILDIRIM Fırat

Detaylı

ÇELİK LİFLİ BETONUN DİREKT ÇEKME DAYANIMININ ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

ÇELİK LİFLİ BETONUN DİREKT ÇEKME DAYANIMININ ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA ÇELİK LİFLİ BETONUN DİREKT ÇEKME DAYANIMININ ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Fehmi ÇİVİCİ(*), İlker EREN(*) Özet Beton agrega ile bağlayıcı elemanların birleşiminden oluşan kompozit bir malzemedir.

Detaylı

YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI

YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI İsa YÜKSEL 1, Turhan BİLİR 2 yuksel@karaelmas.edu.tr, turhanbilir@karaelmas.edu.tr Öz: Beton Endüstrisi doğal kaynakların çok tüketildiği

Detaylı

ÇİMENTOLARIN BASINÇ DAYANIMLARININ TAYİNİNDE PRİZMATİK NUMUNELER YERİNE KÜP NUMUNELERİN KULLANILABİLİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

ÇİMENTOLARIN BASINÇ DAYANIMLARININ TAYİNİNDE PRİZMATİK NUMUNELER YERİNE KÜP NUMUNELERİN KULLANILABİLİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XV, S.1, 2002 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XV, No: 1, 2002 ÇİMENTOLARIN BASINÇ DAYANIMLARININ TAYİNİNDE PRİZMATİK NUMUNELER YERİNE KÜP NUMUNELERİN

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ, TERMODİNAMİK HATIRLATMALAR

BÖLÜM 1 GİRİŞ, TERMODİNAMİK HATIRLATMALAR BÖLÜM GİİŞ, EMODİNAMİK HAILAMALA.-ermodinamik hatırlatmalar..- Mükemmel gaz..- İç enerji e antali..3- ermodinamiğin. kanunu..4- Antroi e termodinamiğin. kanunu..5- Antroinin healanmaı..6- İzantroik bağıntılar.-

Detaylı

Taze beton karışımının yapısına ve ıslaklık derecesine bağlı olarak betonun göstereceği farklı çökme şekilleri:

Taze beton karışımının yapısına ve ıslaklık derecesine bağlı olarak betonun göstereceği farklı çökme şekilleri: LABORATUVAR ORTAMINDA BETON ÜRETİMİ: Laboratuvar koşullarında genel olarak iki şekilde beton üretimi ve karıştırma yapılabilir. Bunlar; kürekle ve betoniyer denilen karıştırma cihazları kullanılarak yapılmasıdır.

Detaylı

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KOMPOZĠT VE SERAMĠK MALZEMELER ĠÇĠN ÜÇ NOKTA EĞME DENEYĠ FÖYÜ BURSA - 2016 1. GĠRĠġ Eğilme deneyi

Detaylı

TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI

TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI Fikri Barış UZUNLAR bari.uzunlar@tr.chneider-electric.com Özcan KALENDERLİ ozcan@elk.itu.edu.tr İtanbul Teknik Üniveritei, Elektrik-Elektronik Fakültei Elektrik

Detaylı

Küp numunelerin yarmada-çekme dayanımında agrega granülometrisinin boyut değişimi üzerine etkisi

Küp numunelerin yarmada-çekme dayanımında agrega granülometrisinin boyut değişimi üzerine etkisi mühendislik dergisi Cilt: 8, 3, 443-451 3-9 Temmuz 2017 Küp numunelerin yarmada-çekme dayanımında agrega granülometrisinin boyut değişimi üzerine etkisi Senem YILMAZ ÇETİN *,1, Ragıp İNCE 2 1 Dicle Üniversitesi,

Detaylı

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ Polipropilen Lif Katkılı Yarı Hafif Betonların Basınç Dayanımı Özellikleri SDU International Technologic Science Vol. 2, No 1, February 20 pp. -14 Construction Technology POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır.

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ LABORATUVARINDA DÖNER SERMAYE ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK DENEY, ÖLÇME VE MUAYENELERİN 2017 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. Uludağ

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

BETONARME-I 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

BETONARME-I 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli BETONARME-I 3. Hafta Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Betonun Nitelik Denetimi ile İlgili Soru Bir şantiyede imal edilen betonlardan alınan numunelerin

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

TÜRKİYE İNŞAT MÜHENDİSLİĞİ XVII. TEKNİK KONGRE SEKRETERLİĞİ NE

TÜRKİYE İNŞAT MÜHENDİSLİĞİ XVII. TEKNİK KONGRE SEKRETERLİĞİ NE TÜRKİYE İNŞAT MÜHENDİSLİĞİ XVII. TEKNİK KONGRE SEKRETERLİĞİ NE ANKARA İlişikte Teknik Kongre de unulmak üzere hazırlamış olduğumuz Kımen Öngerilmeli Yükek Başarımlı Beton Kirişlerin Eğilmede Davranışları

Detaylı