Uzaktan Öğrenimde Eşzamanlı veya Eşzamanlı Olmayan İletişim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uzaktan Öğrenimde Eşzamanlı veya Eşzamanlı Olmayan İletişim"

Transkript

1 inet-tr 06 - XI. "Türkiye'de İnternet" Konferansı Bildirileri Uzaktan Öğrenimde Eşzamanlı veya Eşzamanlı Olmayan İletişim Oğuz Dönmez 1, Ata Önal 2 1 Ege Üniversitesi, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Tire İzmir 2 Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İzmir Özet: Bu çalışmada, uzaktan öğrenimde iletişimin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği saptanmaya çalışılmıştır. Uzaktan öğrenimdeki iletişim türlerinden olan eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan iletişim tanımlanıp, bu iletişim türlerini gerçekleştirmek için kullanılan araç ve teknolojiler incelenmiştir. Bu araç ve teknolojilerin uzaktan öğrenim açısından avantaj ve dezavantajlarına değinilmiştir. Bu avantaj ve dezavantajlardan yola çıkılarak eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan iletişimin karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca Türkiye de uzaktan eğitim yapan üniversitelerin hangi tür iletişimi kullandığı belirtilmiştir. Abstract: In this study, we tried to find out how communication should be achieved in distance learning. Distance learning communication types-synchronous and asynchronous communication-have been described. Tools and technologies which used for implementing these communication types have been examined. Advantages and disadvantages of these tools and technologies have been stated. Synchronous and asynchronous communication have been compared by the help of these advantages and disadvantages. Turkish universities which have distance learning programs have been examined to state what kind of communication is used. Anahtar Kelimeler: Uzaktan öğrenme, e-eğitim, eşzamanlı iletişim, eşzamanlı olmayan iletişim 1. Giriş Öğrenimi yer ve zamandan bağımsız hale getiren uzaktan öğrenimde tartışılan konulardan biri iletişimin nasıl gerçekleştirileceğidir. İletişim; eş zamanlı, eş zamanlı olmayan yada ikisinin de kullanıldığı karma yapıda gerçekleştirilebilir. Eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan iletişiminin birbirlerine karşı üstünlükleri ve eksiklikleri bulunmaktadır. Elektronik posta gibi eş zamanlı olmayan iletişim teknolojileri ile geleneksel eğitimde elde edilebilen anında geri besleme elde edilemez. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte geleneksel eğitimde yapılabilenler videokonferans gibi eş zamanlı iletişim teknolojileri sayesinde uzaktan öğrenimle de gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Fakat amaç birebir geleneksel eğitimi gerçekleştirmek olmadığı için bu yönteminde kısıtlamaları ve eksiklikleri bulunmaktadır. Bu makele şu şekilde organize edilmiştir: Bölüm 2 eş zamanlı ve eşzamanlı olmayan uzaktan öğrenimi tanımlar. Bölüm 3 eş zamanlı olmayan iletişim teknolojilerini tanımlayıp avantaj ve dezavantajlarını belirtir. Bölüm 4 eş zamanlı iletişim teknolojilerini tanımlayıp avantaj ve dezavantajlarını belirtir. Bölüm 5 eş zamanlı olmayan ve eş zamanlı iletişimin genel bir karşılaştırmasını yapıp birbirlerine karşı üstünlük ve eksikliklerini gösterir. Bölüm 6 da Türkiye de uzaktan öğrenim hakkında bilgi verilmiştir. Bölüm 7 de ise yapılan çalışma sonucunda elde sonuçlar verilmiştir. 2. Olmayan ve Uzaktan Öğrenim Geleneksel dersler eğitmen ve öğrencilerin aynı zamanda aynı yerde olmasıyla karakterize edilmiştir çünkü eğitmen ve onun öğrencileri aynı zamanda tek bir sınıfta konumlanırlar. Eş 143

2 Uzaktan Öğrenimde Eşzamanlı veya Eşzamanlı Olmayan İletişim Oğuz Dönmez, Ata Önal zamanlı olmayan uzaktan öğrenmede; eğitmen ve öğrenciler, uzaktan ve gerçek zamanlı olmadan etkileşimde bulunurlar. Eş zamanlı uzaktan öğrenmede ise, eğitmen ve öğrenciler ders için aynı zamanda farklı yerlerde bulunurlar (örneğin farklı sınıflarda). Aynı yerde fakat farklı zamanda gerçekleşen öğrenime ise eş zamanlı olmayan öğrenme denir [1,2]. Şekil 1, zaman ve yer açısından eğitmen ve öğrenci ilişkisini göstermektedir. Aynı Zaman Farklı Zaman Aynı Yer Geleneksel Öğrenme Olmayan Öğrenme Şekil 1. Zaman ve Yer Açısından Eğitmen ve Öğrenci İlişkisi Farklı Yer Uzaktan Öğrenme Olmayan Uzaktan Öğrenme Tablo 1; tesisatların, öğrencilerin ve eğitmenlerin özelliklerini geleneksel uzaktan olmayan öğrenim, eş zamanlı uzaktan öğrenim ve eş zamanlı olmayan uzaktan öğrenim için karşılaştırmaktadır. Eğitimin bu farklı modları için farklı tesisatlar gereklidir. Eş zamanlı uzaktan öğrenim için tesisatlar, uzaktan teslime imkan vermek için geleneksel sınıfları iyileştirme eğilimindedir. Eş zamanlı olmayan uzaktan öğrenim için tesisatlar, fiziksel sınıf kullanılmadığı için önemli ölçüde farklıdır. Geleneksel öğrenim, eş zamanlı uzaktan öğrenim ve eş zamanlı olmayan uzaktan olmayan öğrenim için farklı öğrenciler çekilebilir. Uzaktan öğrenim programları; odaklanmış ve yüksek şekilde motive olmuş olmuş geleneksel olmayan öğrencileri hedef alır. Odak ve motive olmak uzaktan öğrenimin başarısında önemlidir. Eş zamanlı olmayan uzaktan öğrenimin başarısı aynı zamanda yüksek derecede bağımsızlık ve kendi kendine öğrenme yeteneğine bağlıdır. Farklı eğitim modlarında eğitim personelleri de farklılık göstermektedir. Eş zamanlı uzaktan öğrenim için, personel olarak en azından iki tarafta da idari ve teknik yardım bulunmalıdır. Eş zamanlı olmayan uzaktan öğrenim eğitim personeli, sadece eğitmen ve belki değerlendiriciler içerebilir [1]. Tesisatlar Öğrenciler Öğretmenler Geleneksel Olmayan Sınıflar Tahta Projeksiyon Laboratuar Kitaplar Tam zamanlı geleneksel öğrenciler Çeşitli öğrenme yetenekleri Okutman Laboratuar eğitmeni Değerlendiriciler Sınıflar Elektronik Beyaztahta Sıkıştırılmış Video Bilgisayar ekran yakalama Internet Kitaplar Kısmi zamanlı, geleneksel olmayan Odaklı ve motive Okutman Uzak personel Değerlendiriciler Bilgisayarda öğrenci Akım ortamı Internet Kitaplar Kısmi zamanlı, geleneksel olmayan Odaklı ve motive Bağımsız kendi kendine öğrenen İçerik uzmanı Ders tasarımcısı Kolaylaştırıcı Değerlendiriciler Tablo 1. Her eğitim modu için tesisatların, öğrencilerin ve eğitmenlerin özellikleri[1] 3. Olmayan İletişim Araç ve Teknolojileri 144 Öğrenimi istenilen zamanda istenilen yerde gerçekleştirmeyi sağlayan araç ve teknolojiler arasında elektronik posta, ses postası, çoklu ortam postası ve tartışma grupları(forumlar) bulunur. Eş zamanlı olmayan etkileşimin avantajlarından biri, kullanıcılar kendi uygunluklarına göre, istedikleri zaman istedikleri yerden iletişime katılabilirler. Ayrıca tartışmaları yeniden ziyaret etme imkanı vardır. Bu tipteki etkile-

3 inet-tr 06 - XI. "Türkiye'de İnternet" Konferansı Bildirileri şim kullanılarak yapılan konuşma, mesajlar ve cevapları arasındaki süre çok uzun olduğu için ağır çekim olarak adlandırılmaktadır [3]. 3.1 Elektronik Posta Metin ile kişiler arası haberleşmeyi sağlar. Elektronik postaların tutulacağı her kullanıcı için posta kutusunun olduğu posta sunucusuna ihtiyaç vardır [4]. Uzaktan öğrenimi gerçekleştiren kurum kendi elektronik posta sunucusunu kullanabileceği gibi başka sunucular da kullanılabilir. Bu yöntemin avantajı en basit, en yaygın ve en az kaynak yiyen iletişim teknolojisi olmasıdır. Jest, mimik ve tonlama gibi iletişimi kolaylaştırıcı unsurlar yoktur. Mesajlara cevap almak çok uzun sürebilir. 3.2 Ses Postası Kişiler arasında konuşma mesajlarıyla haberleşmeyi sağlar. Konuşma mesajlarının tutulacağı her kullanıcı için ses posta kutusunun olduğu ses posta sunucusuna ihtiyaç vardır. Mesaj posta kutusu sahibi tarafından onun sunucuyla bir dahaki ilişkisinde alınabilir [4]. Daha çok dil derslerinde, öğrencilere dinleme ve konuşma pratiği kazandırmak için kullanılır. Arizona da Rio Salado kolejinde ispanyolca dersinde kullanılmaktadır. Öğrenciler ses postasıyla kısa bir ders anlatımını dinledikten sonra, onlardan haftanın dersleri hakkında sorulan soruları ispanyolca cevaplamaları istenmektedir. Öğrencilerin cevapları kaydedilip, eğitmenin ses posta kutusuna yollanmaktadır [3]. Bu yöntemin avantajları: Metin ile sağlanamayan bazı eğitim faaliyetleri bu yöntemle gerçekleştirilebilmektedir (dil derslerinde dinleme ve konuşma gibi). İletişimi kolaylaştırıcı unsurlardan biri olan tonlama kullanılabilir. Mesajlara cevap almak uzun sürebilir Sunucuda elektronik postaya göre daha fazla yer işgal eder. Alıcı terminallerde gönderilen ses formatının desteklenmeme ihtimali vardır. Elektronik postaya göre daha fazla bantgenişliğine ihtiyaç duyar. 3.3 Çokluortam Postası Metnin yanında; şekil, konuşma mesajı ve video mesajının bulunabildiği posta türüdür. Metnin yanında eklenerek gönderilen diğer mesaj türleri, direk olarak kullanıcının posta kutusuna gönderilebileceği gibi mesaj okunurken kullanıcı tarafından da istenilebilir [4]. Bu yöntemin avantajları: Eğitim faaliyetleri için gerekli olan ses, metin ve video mesajlarının üçünü de içerebilir. İletişimi kolaylaştırıcı unsurlardan tonlama, jest ve mimiklerden faydalanılabilir. Mesajlara cevap almak uzun sürebilir. Sunucuda diğer posta türlerine göre daha fazla yer işgal eder. Alıcı terminallerde gönderilen ses ve video formatlarının desteklenmeme ihtimali vardır. En fazla bantgenişliğine ihtiyaç duyan posta türüdür. 3.4 Tartışma Grupları(Forumlar) Kullanıcıların ders materyaliyle ilgili sorular sorup, tartışmalara katılabildiği araçtır. Bu yöntemin avantajları: Bir sunucuda posta hesabına sahip olmak gerekmez. Diğer kullanıcılar arası iletişim de izlenilebilir. İletişimi kolaylaştırıcı unsurlardan jest ve mimik gibi unsurlar yoktur. 145 Kullanıcıya özel mesaj gönderilemez. Metin ile cevaplanamayan yada anlatıla-

4 Uzaktan Öğrenimde Eşzamanlı veya Eşzamanlı Olmayan İletişim Oğuz Dönmez, Ata Önal mayan bazı konularda yetersiz kalır. Jest, mimik ve tonlama gibi iletişimi kolaylaştırıcı unsurlar yoktur. Mesajlara cevap almak çok uzun sürebilir. 4. İletişim Araç ve Teknolojileri Eş zamanlı uzaktan öğrenme, gerçek zamanlı haberleşmeye izin vermek için sohbet odaları, telekonferans, video konferans, VoIP ve video telefonu gibi araç ve teknolojileri kullanır. İletişime katılmak için belirtilen zamana uyulmak zorunda olunulduğundan daha az esnek bir seçenektir. Eş zamanlı sistemler, uzaktan öğrenicilere daha az izole edilmiş duygusu yaratarak, öğrenme grubundan enerji ilham almalarını sağlar. Uzaktan dil öğreniminde geribesleme önemli bir rol oynamaktadır. Eş zamanlı iletişim, anında geribeslemeye izin verir. Eş zamanlı iletişimde, bütün öğreniciler iletişime katılamadığı için esneklik kaybı olur. Bazı öğreniciler bir derse katılmak için sabit bir zamanın bulunmasını tercih ederken bazıları bunu çok kısıtlayıcı bulabilir [3]. 4.1 Sohbet Odaları Kullanıcıların birbirleriyle metin tabanlı iletişimde bulunmasını sağlayan araçtır. İletişime katılacak kişilerin belirtilen zamanda sohbet odalarında bulunması gerekir. Bu yöntemin avantajları: En basit, en yaygın en az maliyetli yöntemdir. En az bantgenişliğine ihtiyaç duyan yöntemdir. Jest, mimik ve tonlama gibi iletişimi kolaylaştırıcı unsurlar yoktur. Kullanıcılar belirtilen zamanda odada bulunmayan kişilerle iletişimde bulunamaz. İyi klavye kullanma yeteneğine ihtiyaç duyar. 4.2 Telekonferans Telekonferans, birden çok sayıda bağlı telefon/pc içerir. Her kullanıcı, diğer kullanıcıları duyabilir ve onların hepsine konuşabilir. Bu tipteki çağrıya konferans çağrısı denir. Ses köprüsü(audio bridge) diye merkezi bir birime ihtiyaç duyar. Bu birim konferans çağrısını otomatik olarak kurmak için gerekli olan desteği sağlar[4]. Bu yöntemin avantajları: Metin ile sağlanamayan bazı eğitim faaliyetleri bu yöntemle gerçekleştirilebilmektedir (dil derslerinde dinleme ve konuşma gibi). İletişimi kolaylaştırıcı unsurlardan biri olan tonlama kullanılabilir. İletişime katılmak için PC ye ihtiyaç yoktur. Ses köprüsüne ihtiyaç duyar. Eş zamanlı olmayan araç ve teknolojilere göre daha fazla bantgenişliğine ihtiyaç duyar. İletişimi kolaylaştırıcı unsurlardan jest ve mimik gibi unsurlar yoktur. 4.3 Videokonferans Birden fazla kullanıcının ses ve görüntülü iletişimde bulunmasını sağlayan teknolojidir. Kullanıcıların iletişime katılabilmesi için kullanıcıların video kamera, mikrofon ve hoparlöre sahip olması gerekir. Videokonferansı desteklemek için MCU(multipoint control unit) yada videokonferans sunucusu diye adlandırılan merkezi bir birime ihtiyaç duyulabilir [4]. Bu yöntemin avantajları: Eğitim faaliyetleri için gerekli olan ses ve görüntü içerebilir. İletişimi kolaylaştırıcı unsurlardan tonlama, jest ve mimiklerden faydalanılabilir. Kullanıcılar daha az izole edilmiş duygusuna kapılırlar. 146

5 MCU ya ihtiyaç duyulabilir. En fazla bantgenişliğine ihtiyaç duyan yöntemdir. 4.4 VoIP(Voice over IP) İnternet üzerinden telefon ve PC ler arası sesli görüşme yapabilmeyi sağlayan teknolojidir. İnternet ile ilgili ağ protokolü IP(Internet Protocol) olduğu için bu teknolojiye VoIP(Voice over IP) denilmiştir. İnternet paket modunda, telefon ağları ise devre anahtarlamalı modda çalıştığı için arada dönüşümü sağlayan telefon geçiti (telephony gateway) kullanılmalıdır [4]. Bu yöntemin avantajları: Metin ile sağlanamayan bazı eğitim faaliyetleri bu yöntemle gerçekleştirilebilmektedir (dil derslerinde dinleme ve konuşma gibi). İletişimi kolaylaştırıcı unsurlardan biri olan tonlama kullanılabilir. İletişime katılmak için PC ye ihtiyaç yoktur. Eş zamanlı olmayan araç ve teknolojilere göre daha fazla bantgenişliğine ihtiyaç duyar. İletişimi kolaylaştırıcı unsurlardan jest ve mimik gibi unsurlar yoktur. Aynı anda iki kişi iletişimde bulunabilir. Görüşmeyi PC başlatabilir. 4.5 Video Telefon İki kullanıcının ses ve görüntülü iletişimde bulunmasını sağlayan teknolojidir. Kullanıcılar cep telefonundan yada PC den iletişime katılabilirler. PC kullanıcılarının iletişime katılabilmesi için kullanıcıların video kamera, mikrofon ve hoparlöre sahip olması gerekir [4]. Cep telefonu kullanıcılarının iletişime katılabilmesi için uyumlu bir cep telefonu ve UMTS(Universal Mobile Telecommunications System) şebekesi kapsamında olunması gerekir. Bu yöntemin avantajları: inet-tr 06 - XI. "Türkiye'de İnternet" Konferansı Bildirileri 147 Eğitim faaliyetleri için gerekli olan ses ve görüntü içerebilir. İletişimi kolaylaştırıcı unsurlardan tonlama, jest ve mimiklerden faydalanılabilir. Kullanıcılar daha az izole edilmiş duygusuna kapılırlar. İletişim için PC kullanma zorunluluğu yoktur. Fazla bantgenişliğine ihtiyaç duyar. Aynı anda iki kişi iletişimde bulunabilir. Cep telefonundan iletişime katılmak için cep telefonunun uyumlu olması ve UMTS şebekesi kapsamında olunması gerekir. 5. ve Olmayan İletişim Karşılaştırması Özel olarak eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan iletişim araç ve teknolojilerinin avantaj ve dezavantajları önceki bölümde belirtilmişti. Genel olarak geleneksel, eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan iletişimin karşılaştırılması tablo 2 de gösterilmiştir. Bütün faktörler eşitse çoğu öğrenci ve fakülte; canlı ve kişisel etkileşimin bulunduğu geleneksel dersleri tercih etmektedir. Bununla birlikte; zaman ve yer engelleri, çoğu geleneksel olmayan öğrencinin geleneksel derslere katılımını engellemektedir. Öğrenme stillerindeki farklılık yüzünden, bazı öğrenciler geleneksel sınıf ortamında etkin bir şekilde öğrenemeyebilir. Eş zamanlı uzaktan öğrenim, yer gibi bazı sınırlamaları ortadan kaldırmıştır fakat öğrencilerin hala belirtilen zamanda iletişimin sağlanacağı ortamda bulunması gerekir. Mesafe sınırlamalarını ortadan kaldırma, üniversiteden uzakta bulunan öğrenciler için önemli bir özelliktir. Eş zamanlı olmayan uzaktan öğrenim, yer ve zaman engellerini etkin bir şekilde ortadan kaldırır. Bu; farklı grupta öğrencilerin derse erişimine izin verir. Uzaktan eğitim yönteminin etkin

6 Uzaktan Öğrenimde Eşzamanlı veya Eşzamanlı Olmayan İletişim Oğuz Dönmez, Ata Önal bir şekilde kullanılabilmesi için; eğitmenin, eş öğrenimini ve grup projelerini gerçekleştirebilmek için öğrenim toplulukları yaratmasına ihtiyaç duyulur. Bu eş zamanlı olmayan uzaktan öğrenim için daha uğraştırıcıdır çünkü eğitim topluluğu sanal dır [1]. Üç farklı eğitim modu için, öğrenime değer biçme ve değerlendirme için farklı modeller gerekir. Bireysel ev ödevi bütün eğitim modları için benzer olabilir. Uzak öğrenen öğrencilerden materyal toplamayı sağlayan bir mekanizma bulunmalıdır. Bu; web, elektronik posta, standart posta yada fax aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Eş zamanlı uzaktan öğrenme için, ödevleri toplamak için uzaktaki personel kullanılabilir. Gözetmenli sınıfta yapılan sınavlar eş zamanlı olmayan uzaktan öğrenim için uğraştırıcı konulardan biridir. Bununla birlikte, ticari sınama servisleri makul fiyatla gözetmenli sınavlar yapmaktadır. Üç eğitim modunda da grup projeleri kullanılabilir. Eş zamanlı uzaktan öğrenim sınıfları için gruplar aynı yerden oluşturulabilir. Farklı yerden gruplara ihtiyaç duyulduğu eş zamanlı olmayan ve eş zamanlı sınıflar için grup işbirliğine imkan sağlamak için teknoloji gerekir [1]. 6. Türkiye de Uzaktan Öğrenim Türkiye de uzaktan öğrenim bazı üniversitelerin meslek yüksekokullarında uygulanmaktadır. Bu üniversiteler arasında; Anadolu Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Geleneksel Olmayan Avantajlar Dezavantajlar Canlı, öğrenciler ve Yer engellerini ortadan kaldırır Yer ve zaman engellerini eğitmen ve öğrenciler Tam zamanlı profesyoneller için ortadan kaldırır arasında kişisel eğitime erişim Herkes için eğitime erişim etkileşim Gerçek zamanlı tartışma ve beyin Farklı arkaplanlara izin verir Gerçek zamanlı fırtınası Eğitimin tartışma ve beyin Geleneksel sınıf ortamına yakın uluslararasılaştırılması fırtınası olduğu için öğrencide daha az izole Cevapları birleştirme için Çok fazla teknolojiye edilmiş etkisi yaratır zaman verir. ihtiyaç duymaz Anında geri besleme alınabilir Öğrenci derse ve tartışmalara Öğrenci izole edilmiş birden fazla kez katılabilir. etkisine kapılmaz Hızla şekilde iletişimde Anında geri besleme bulunamayan ve utangaç alınabilir kişilerin derse katılımı artar. Farklı öğrenim Derslerin zamanlanması Bağlı sanal dağıtık öğrenim stillerine uyarlama Bağlı dağıtık öğrenim topluluğu topluluğu yaratma Öğrencinin derse ve yaratma Bazı dersler için diğerlerinden tartışmalara katılması Uzak personel yoksa gözetmenli daha uygundur için tek fırsatı vardır sınav gerçekleştirmede dışarıya Öz-disiplin ve olgunluğa Hızla şekilde bağımlıdır ihtiyaç duyar iletişimde Farklı yerden gruplar Gözetmenli sınav bulunamayan ve oluşturulurken işbirliği için gerçekleştirmede dışarıya utangaç kişilerin derse teknolojiye ihtiyaç duyulur bağımlıdır katılımı azdır Öğrencinin derse ve tartışmalara Farklı yerden gruplar katılması için tek fırsatı vardır oluşturulurken işbirliği için Belirtilen zamanda bütün öğrenciler teknolojiye ihtiyaç duyulur aynı ortamda bulunmayabilir Öğrencilerde izole edilmiş Zaman kuşakları problem etkisi yaratabilir yaratabilir Anında geribesleme alınamaz Hızla şekilde iletişimde bulunamayan ve utangaç kişilerin derse katılımı azdır Belirtilen zamana uyulması gerekir Tablo 2. Her eğitim moduyla ilgili avantaj ve dezavantajlar[1,5,6,7] 148

7 inet-tr 06 - XI. "Türkiye'de İnternet" Konferansı Bildirileri Maltepe Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi bulunmaktadır [8]. Tablo 3 de gösterildiği gibi Çukurova Üniversitesi dışındaki üniversitelerde eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan iletişim birlikte kullanılırken, Çukurova Üniversitesi nde eş zamanlı olmayan iletişim kullanılmaktadır. Üniversite Program Sayısı İletişim Olmayan İletişim Anadolu 1 * * Çukurova 1 * Gazi 2 * * Maltepe 1 * * Mersin 3 * * Sakarya 5 * * Tablo 3. Uzaktan öğrenimin uygulandığı üniversitelerde kullanılan iletişim türleri 7. Sonuç Uzaktan öğrenimde kullanılan iletişim türlerinden olan eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan iletişim türlerinin birbirine karşı ve geleneksel öğrenime karşı üstünlükleri vardır. Uzaktan öğrenimin amacı geleneksel eğitimin üstünlüklerini koruyup onun da ilerisine gitmektir. Bunu sağlayabilmekte ancak eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan iletişimin birlikte kullanılmasıyla yapılabilir. Geleneksel eğitimin avantajlarını uzaktan eğitimde de kullanabilmek için dersler veya tartışmalar canlı yapılarak, bu yapılan ders veya tartışmalar kaydedilerek daha sonra katılamayanlar tarafından veya yeniden katılmak isteyenler tarafından izlenilebilir. Eş zamanlı iletişimin gerekmediği ders ve tartışmalar eş zamanlı olmayan bir şekilde gerçekleştirilebilir. Derslerin daha karmaşık ve zor olan bölümleri eş zamanlı iletişim kullanılarak gerçekleştirilebilir, daha basit ve kolay bölümleri ise eş zamanlı olmayan bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu çalışma, aynı zamanda Türkiye deki üniversitelerin çoğunun eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan iletişimi birlikte kullandığını göstermiştir. Kaynaklar [1] Midkiff S. P., DaSilva L. A., Leveraging the Web for Synchronous versus Asynchronous Distance Learning mscis/313/midkiff.pdf [2] Rada R., Interactive Media, Springler- Verlag, [3] White C., Language Learning in Distance Education, Cambridge University Press, [4] Halsall F., Multimedia Communications, Addison-Wesley, [5] Berge Z. L., Computer Conferencing and the On-Line Classroom, International Journal of Educational Telecommunications, [6] Taylor R. W., Pros and cons of online learning-a faculty perspective, Journal of European Industrial Training, [7] Burgstahler S., Universal Design of Distance Learning, products/phase2/pdf/027d(1)-h01.pdf [8] YÖK, 149

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN Fatma Özer & Hümeyra AKMAN 1 İÇERİK 1. Uzaktan Eğitimin Tanımı 2. Uzaktan Eğitimin Aşamaları A. Evreleri i. 1. Evre : Posta İle Eğitim ii. 2. Evre : Çoklu Ortam Modeli iii. 3. Evre : Tele Öğrenme Modeli

Detaylı

e-öğrenme, Uzaktan Eğitim Çözümleri, Ürünleri ve Hizmetleri

e-öğrenme, Uzaktan Eğitim Çözümleri, Ürünleri ve Hizmetleri Dünyayı Değiştiren Yenilikçi Teknolojiler ve Çözümler e-öğrenme, Uzaktan Eğitim Çözümleri, Ürünleri ve Hizmetleri Ürünler Çözümler Hizmetler e-öğrenme Uzaktan Eğitim Çözümleri Temel e-öğrenme, Ders Yönetim,

Detaylı

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi PlaceCam Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi 2014 Telif Hakkı: Bu doküman kısmın veya tamamen kopyalanamaz. İçindeki fikirler ve iş modeli paylaşılamaz. İletişim: Bilgin Yazar, bilginyazar@etgigrup.com,

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme Gökhan Eryol III. ULAKNET Çalıştayı ve Eğitimi Adnan Menderes Üniversitesi Didim MYO/Aydın 31 Mayıs - 3 Haziran 2009 Gündem Tanımlar Uzaktan Eğitim E-Öğrenme kavramları Ürünler

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ BÖTE 2014 EMRE KARAHAN ORÇUN KEMAL OTRUŞ MUHAMMED BAYHAN UZAKTAN EĞİTİM Zaman ve mekandan tamamen bağımsız, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmadan

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

Türkiye de e- Öğrenme

Türkiye de e- Öğrenme Türkiye de e- Öğrenme Yrd. Doç. Dr. M. Emin MUTLU Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi Osmangazi Üniversitesi İnternet Haftası 2004 Etkinlikleri Nisan 2004 Türkiye

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

Turk Telekom A.S. BuluTT Konferans. Sık Sorulan Sorular

Turk Telekom A.S. BuluTT Konferans. Sık Sorulan Sorular Turk Telekom A.S. BuluTT Konferans Sık Sorulan Sorular 1. BuluTT Konferans nedir? Bulutt Konferans Türk Telekom Veri Merkezinde kurulmuş olan Video Konferans ve Web Konferans uygulamaları sayesinde; kullanıcıların

Detaylı

Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet

Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet 2. Ders Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK Veri İletişimi Nedir? Haberleşmenin temel problemi bir noktadan gönderilen mesajın diğer noktada aynı veya aynıya yakın bir

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon. Sayı 1 / Eylül 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon. Sayı 1 / Eylül 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, uzaktan eğitimle ilgili gelişen teknolojiyi takip ederek, öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında,

Detaylı

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 Açık e-öğrenme Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları M. Emin Mutlu İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

Huawei Enterprise A Better Way. www.huawei.com/enterprise

Huawei Enterprise A Better Way. www.huawei.com/enterprise Huawei Enterprise A Better Way www.huawei.com/enterprise Huawei Enterprise A Better Way www.huawei.com/enterprise Huawei Enterprise A Better Way Huawei Enterprise A Better Way İletişim, kaynaklar arasındaki

Detaylı

Web Tabanlı Ödev-Proje Takip Sistemi İçin Veri Tabanı ve Site Tasarımı. Database and Site Design for Web Based Homework-Project Follow System

Web Tabanlı Ödev-Proje Takip Sistemi İçin Veri Tabanı ve Site Tasarımı. Database and Site Design for Web Based Homework-Project Follow System Web Tabanlı Ödev-Proje Takip Sistemi İçin Veri Tabanı ve Site Tasarımı Hakan KÖR Hitit Üniversitesi, Çorum hakankor@hitit.edu.tr Özet: Bu çalışma, öğretim elemanlarının ödev ve proje ağırlık derslerde

Detaylı

BİR ÖZGÜR YAZILIM İLE E-ÖĞRENME PORTALI: MOODLE. Arda Çetin arda@beykoz.edu.tr

BİR ÖZGÜR YAZILIM İLE E-ÖĞRENME PORTALI: MOODLE. Arda Çetin arda@beykoz.edu.tr BİR ÖZGÜR YAZILIM İLE E-ÖĞRENME PORTALI: MOODLE Arda Çetin arda@beykoz.edu.tr DÜNYADAKİ EĞİTİM MODELLERİ Geçmişte kalan modeller Sınava hazırlık modeli (Allama Iqbal OU, Pakistan) Mektupla eğitim modeli

Detaylı

PlaceCam Akademik İletişim Sistemi

PlaceCam Akademik İletişim Sistemi Dünyayı Değiştiren Yenilikçi Teknolojiler ve Çözümler PlaceCam Akademik İletişim Sistemi Uzaktan Ders : Örnek Canlandırma Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Osmaniye Üniversitesi Öğrenciler Temel

Detaylı

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, Ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini

Detaylı

Öğrenci Kullanım Kılavuzu

Öğrenci Kullanım Kılavuzu Öğrenci Kullanım Kılavuzu Web tabanlı ALMS adresinizden sisteminize web tarayıcınızla (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Safari vb.) giriş yapınız. Açılan sayfada gerekli alanlara kullanıcı adı

Detaylı

Bilgisayarın Kullanım Alanları Nelerdir?

Bilgisayarın Kullanım Alanları Nelerdir? BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayarın Kullanım Alanları Nelerdir? ŞEYDA BETÜL KÖSE UFUK TAŞDURMAZLI 1 www.bilgisayarnedir.net 2 Bilgisayarın Kullanım Alanları Nelerdir? Bilgisayarın Kullanım Alanları Nelerdir?

Detaylı

Ortak Dersler Sanal Sınıf Sistemi Kullanım Kılavuzu

Ortak Dersler Sanal Sınıf Sistemi Kullanım Kılavuzu Ortak Dersler Sanal Sınıf Sistemi Kullanım Kılavuzu Ortak Dersler, tüm üniversite bölümlerinde fakülte ve meslek yüksekokulu farkı gözetmeksizin, aynı olan bazı derslerin tek bir sistem üzerinden öğretimin

Detaylı

1. DERS VE KULLANICI BİLGİLERİ HAKKINDA

1. DERS VE KULLANICI BİLGİLERİ HAKKINDA 1. DERS VE KULLANICI BİLGİLERİ HAKKINDA Mardin Artuklu Üniversitesi 2015-2016 güz yarıyıldan itibaren Senato kararı ile üniversitemiz bünyesinde bulunan ön lisans ve lisans programlarında görülmekte olan

Detaylı

Prof. Dr. İrfan Kaymaz

Prof. Dr. İrfan Kaymaz Prof. Dr. İrfan Kaymaz Özet... Bu notlar, Erzurum Teknik Üniversitesindeki derslerde Google tools for Education araçlarından Google Classroom (GCL) kullanımı ile ilgili bilgiler içermektedir. Erzurum Teknik

Detaylı

Öğrenci Kullanım Kılavuzu

Öğrenci Kullanım Kılavuzu Öğrenci Kullanım Kılavuzu Web tabanlı ALMS adresinizden sisteminize web tarayıcınızla (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Safari vb.) giriş yapınız. Açılan sayfada gerekli alanlara kullanıcı adı

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Mobil Öğrenme

Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Mobil Öğrenme Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Mobil Öğrenme Özlem Güzelyazıcı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Buket Dönmez, İstanbul Aydın Üniversitesi Güneş Kurtuluş, Beykent Üniversitesi Özlem Hacıosmanoğlu, Beykent Üniversitesi

Detaylı

İLETİŞİM: Telefon: (0272) 228 11 74. Faks : (0272) 444 03 03-1383. E-Posta: uemyo@aku.edu.tr. Web: www.uemyo.aku.edu.tr

İLETİŞİM: Telefon: (0272) 228 11 74. Faks : (0272) 444 03 03-1383. E-Posta: uemyo@aku.edu.tr. Web: www.uemyo.aku.edu.tr İLETİŞİM: Adres: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, Ahmet Necdet Sezer Kampusü, Gazlıgöl Yolu, 03200 Merkez / Afyonkarahisar Telefon: (0272) 228 11 74 Faks : (0272) 444 03

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve Görüntülü İletişim Çözümleri

Uzaktan Eğitim ve Görüntülü İletişim Çözümleri Dünyayı Değiştiren Yenilikçi Teknolojiler ve Çözümler Pratik, Ekonomik, Yenilikçi Uzaktan Eğitim ve Görüntülü İletişim Çözümleri Biz size en iyi hizmeti sunabiliriz Kolay Basit Pratik Yenilikçi Ekonomik

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM ORTAMLARI Bireylerin zamandan ve mekandan bağımsız öğretim sürecine

Detaylı

Türkiye de Uzaktan Eğitim*

Türkiye de Uzaktan Eğitim* Türkiye de Uzaktan Eğitim* Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi Sorumlusu *Bu sunum Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL un katkılarıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

RAINBOW SCADA UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMİ REV-03 25.12.2014

RAINBOW SCADA UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMİ REV-03 25.12.2014 RAINBOW SCADA UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMİ REV-03 25.12.2014 NASIL ÇALIŞIR? KONTROL CİHAZI İNTERNET RAINBOW SCADA SUNUCUSU JENERATÖR WEB TARAYICI AKILLI TELEFON İNTERNET ÜZERİNDEN HABERLEŞME LAN +

Detaylı

Add your company slogan UZAKTAN EĞİTİM LOGO

Add your company slogan UZAKTAN EĞİTİM LOGO Add your company slogan UZAKTAN EĞİTİM LOGO Eğitim Nedir? Eğitim Neden Eğitim? Eğitim Nasıl Yapılır? Eğitimin Kullanım Alanları? ? in Eğitim Nedir? Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin

Detaylı

INTERNET TABANLI UZAKTAN EĞİTİM MODELLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Şen ÇAKIR, Berna ŞİMŞEK

INTERNET TABANLI UZAKTAN EĞİTİM MODELLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Şen ÇAKIR, Berna ŞİMŞEK INTERNET TABANLI UZAKTAN EĞİTİM MODELLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Şen ÇAKIR, Berna ŞİMŞEK İçerik Uzaktan Eğitim DEU-DEU Modeli Sanal Okul Modeli Aktif Eğitim ile ilişkisi 1.Aktif Eğitim Kurultayı 2004 Berna

Detaylı

İçerik. Öğretici TV. Öğretici Video 02.04.2012. İLETIŞIM TEKNOLOJILERININ ÖĞRETIMDE KULLANıLMASı. Öğretici TV ve Video

İçerik. Öğretici TV. Öğretici Video 02.04.2012. İLETIŞIM TEKNOLOJILERININ ÖĞRETIMDE KULLANıLMASı. Öğretici TV ve Video İçerik İLETIŞIM TEKNOLOJILERININ ÖĞRETIMDE KULLANıLMASı Öğretici TV ve Video Internet tabanlı öğretici TV ve video Mobil öğrenme ve araçları Karma öğrenme ve araçları Öğretici TV TV tek yönlü olarak kodlanmış

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı

ESRI Türkiye Konferansı ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım, veri ve işletim sistemi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Eğitim Teknolojisi, Öğretim Teknolojisi ve Öğretim Tasarım Kavramları... 3 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

Detaylı

Bilişim Teknolojilerine Giriş

Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve iletilmesini sağlayan teknolojilerin bütününe bilişim teknolojileri denir. Bilişim Teknolojisi Girilen verileri saklayan, işleyen,

Detaylı

Öğrenciler İçin Moodle Kullanma Kılavuzu

Öğrenciler İçin Moodle Kullanma Kılavuzu ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, Ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini değişik biçimlerde paylaşma ve tartışma, derslere kayıt olma,

Detaylı

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ÖZET Genel Bilgiler Moodle nedir? Sistem Gereksinimleri Moodle Sisteminin Kurulumu Ders ve kategori eklenmesi Bir dersin sistem özellikleri İstatistikler Sonuç ve öneriler

Detaylı

Uzaktan Eğitim Sistemi

Uzaktan Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sistemi Campusium Nedir? Campusium 7/24 eğitimlerinizi organize etmenizi sağlayan, sadece kurumunuza ait, internet tabanlı bir yazılımdır. Neler Yapabilirsiniz? Canlı Dersler Sanal sınıflar

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları - 1 (BİL 403)

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları - 1 (BİL 403) Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları - 1 (BİL 403) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Yrd.Doç. Dr. Birim BALCI Ofis : MUH 310 Ofis Saatleri : Telefon : 0216 626 10

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMİ (LMS-LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) KULLANIM KILAVUZU 2013 İÇERİK Uzaktan Eğitim Merkezi Hakkında Genel Bilgi...3 Uzaktan Eğitim Merkezi

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

VOIP. Voice Over Internet Protocol (Internet Protokolü Üzerinden Ses) SEBAHAT111TİN GÜÇLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1

VOIP. Voice Over Internet Protocol (Internet Protokolü Üzerinden Ses) SEBAHAT111TİN GÜÇLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1 VOIP Voice Over Internet Protocol (Internet Protokolü Üzerinden Ses) 16541905 SEBAHAT111TİN GÜÇLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1 VOIP NEDİR Açılımı; "Voice Over Internet Protocol" yani "Internet

Detaylı

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar.

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar. İnternet Nedir? Internet Nedir? Internet, bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır. Farklı büyüklükteki ve tipteki birbirinden bağımsız binlerce bilgisayar ağından oluşur. Bu ağların her birinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Kavramı... 3 Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... 4 Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... 7 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi

Detaylı

Uzaktan Eğitim Sistemi

Uzaktan Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sistemi METOT EĞİTİM LTD.ŞTİ. / CAMPUSIUMPRO / LMS TEKNİK ÖZELLİKLERİ Sayfa 1 CampusiumPro Nedir? CampusiumPro 7/24 eğitimlerinizi organize etmenizi sağlayan, sadece kurumunuza ait, internet

Detaylı

Öğrenci Kullanım Kılavuzu

Öğrenci Kullanım Kılavuzu Öğrenci Kullanım Kılavuzu Web tabanlı ALMS adresinizden sisteminize web tarayıcınızla (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Safari vb.) giriş yapınız. Açılan sayfada gerekli alanlara TC kimlik numaranızı

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar İletişimi Nedir? Veri İşleme Modelleri ve Ağ Gelişimi Merkezi İşleme

BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar İletişimi Nedir? Veri İşleme Modelleri ve Ağ Gelişimi Merkezi İşleme BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar ağlarının kullanımındaki temel amaç bilgi ve servislerin paylaşımıdır. Bu bölümde bilgisayar ağlarının sınıflandırılması ve kullanım amaçları anlatılmaktadır. Bu bilgi ve servislerin

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Güz Yarıyılı 22-23 EKi. 2015 Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım,

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 4454

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 4454 Dersi Veren Birim: Bilgisayar Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: AĞ SERVİSLERİ VE UYGULAMALARI Dersin Orjinal Adı: NETWORK SERVICES AND APPLICATIONS Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Detaylı

Kerem FIRAT Elektrik-Elektronik Müh.

Kerem FIRAT Elektrik-Elektronik Müh. Kerem FIRAT Elektrik-Elektronik Müh. 4.5G TEKNOLOJİSİ 4.5G/LTE ADVANCED MOBİL CİHAZLAR Mobil İletişim Teknolojisi 2G Teknolojisi GSM/GPRS, EDGE 3G Teknolojisi WCDMA/UMTS, HSPA+ 4G Teknolojisi LTE 4.5G

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme Çıktıları RADYO TV TEKNOLOJİSİ Öğr.

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

İletişimde Şimdi ve Gelecek. www.birtel.com.tr

İletişimde Şimdi ve Gelecek. www.birtel.com.tr İletişimde Şimdi ve Gelecek Türkiye nin önde gelen IT/Telekom firmalarından biridir. Bir çok büyük projede yer almıştır : Birtel Hakkında 2010 Tivibu - Türk Telekom/TTNET IPTivibu (Ev) - Türk Telekom /TTNET

Detaylı

AKADEMİK LMS Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Genel Bilgi ve Ders Aktivitelerine Erişim Öğrenci Kullanım Kılavuzu

AKADEMİK LMS Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Genel Bilgi ve Ders Aktivitelerine Erişim Öğrenci Kullanım Kılavuzu AKADEMİK LMS Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Genel Bilgi ve Ders Aktivitelerine Erişim Öğrenci Kullanım Kılavuzu ÖNSÖZ Akademik LMS (ALMS), Türkiye'deki yüksek öğrenim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

İTÜGVONET KULLANIM KILAVUZU

İTÜGVONET KULLANIM KILAVUZU İTÜGVONET KULLANIM KILAVUZU İTÜGVONET NEDİR? İTÜGVONET, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları tarafından geliştirilen bir okul otomasyon yazılımıdır. Sistem üç yıldır okul yöneticileri, öğretmenler ve personeller

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA IV Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Open System Interconnection (OSI) OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen satıcılar ve standart

Detaylı

Türkiye de e-öğrenme

Türkiye de e-öğrenme Türkiye de e-öğrenme Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR KULÜBÜ 3 Ocak 2006 Salı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi

Detaylı

Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Moodle Uzaktan Öğretim Sistemi

Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Moodle Uzaktan Öğretim Sistemi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Moodle Uzaktan Öğretim Sistemi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilecik Üniversitesi, Bilecik

Detaylı

e-öğrenme Hizmetlerinde Bütünsellik, Kalite ve Sürdürülebilirlik

e-öğrenme Hizmetlerinde Bütünsellik, Kalite ve Sürdürülebilirlik e-öğrenme Hizmetlerinde Bütünsellik, Kalite ve Sürdürülebilirlik Abdulkadir KARADENİZ abdulkadirkaradeniz@anadolu.edu.tr Misyon Bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında eğitim, araştırma ve projelerle

Detaylı

EĞİTMENLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

EĞİTMENLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU EĞİTMENLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

o Önceden programlanamaz. o Bireysel kullanılamaz. o Hazırlık için süre gereklidir. o Görüntü yüksekliği faktörü

o Önceden programlanamaz. o Bireysel kullanılamaz. o Hazırlık için süre gereklidir. o Görüntü yüksekliği faktörü Tepegöz ÖĞRETĠM ARAÇLARI VE ETKĠLĠ KULLANIMI Bayburt Üniversitesi, Egitim Fakültesi www.sakipkahraman.wordpress.com o Üzerinde hareketli bir parça taşıyan büyük bir kutu olan tepegöz basit bir araçtır.

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

SANAL SANTRAL HİZMETİ.

SANAL SANTRAL HİZMETİ. SANAL SANTRAL HİZMETİ 11:29 18/08/12 11:29 18/08/12 BULUT SANTRAL (SANAL SANTRAL) NEDİR? Bulut Santral (Sanal Santral), eski tip fiziksel telefon santrallerinin yerini alan, bulut teknolojisiyle internet

Detaylı

Her yerden akıllı bağlantı. Inmarsat ın küresel 3G uydu ağı tarafından desteklenmektedir

Her yerden akıllı bağlantı. Inmarsat ın küresel 3G uydu ağı tarafından desteklenmektedir Her yerden akıllı bağlantı Inmarsat ın küresel 3G uydu ağı tarafından desteklenmektedir IsatHub: her yerden akıllı bağlantı Nereye giderseniz gidin en değer verdiğiniz araçlarınızdan biri olan akıllı cihazınızla

Detaylı

MOBİL CİHAZLARDA KULLANIM REHBERİ

MOBİL CİHAZLARDA KULLANIM REHBERİ MOBİL CİHAZLARDA KULLANIM REHBERİ (Öğrenciler için) Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi MOBİL CİHAZLARDAN UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ Web ortamında ilgili

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

ALMS SUNUMU KARİYER TEKNOPARK

ALMS SUNUMU KARİYER TEKNOPARK ALMS SUNUMU KARİYER TEKNOPARK www.globaxsoft.com 28.10.2016 1 www.advancity.com.tr HAKKIMIZDA 1999 dan bu yana faaliyet gösteren Advancity uzaktan eğitim ve yazılım çözümleri sunmaktadır. Ofislerimiz:

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 1 İçindekiler Office 365 Nedir?... 2 Office 365 Özellikleri ve Kullanımı... 3 Kurumsal Zimbra E-Posta Adresindeki E-Postaları Yönlendirme... 9 2 Office 365 Nedir? Office

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi YUZEM. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Sanal Sınıf Kullanım Kılavuzu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi YUZEM. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Sanal Sınıf Kullanım Kılavuzu İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi YUZEM Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Sanal Sınıf Kullanım Kılavuzu Öğrenci Rehberi Hazırlayan Adem Sucu http://uzem.yeniyuzyil.edu.tr adem.sucu@yeniyuzyil.edu.tr

Detaylı

3. Bölüm: Ağ Protokolleri ve İletişimleri

3. Bölüm: Ağ Protokolleri ve İletişimleri 3. Bölüm: Ağ Protokolleri ve İletişimleri CCNA 1 - Ağlara Giriş Yrd.Doç.Dr. Ersan Okatan v 1.0 Presentation_ID 1 3. Bölüm: Hedefler Öğrenciler aşağıdakileri yapabilecek: Kuralların iletişimi kolaylaştırmak

Detaylı

Uzaktan Eğitim Nedir? Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ

Uzaktan Eğitim Nedir? Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ Uzaktan Eğitim Nedir? Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ Tanım 1 UE Tanımı Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin çeşitli iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal

Detaylı

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012 Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler Yrd.Doç. Güz 2012 Teknoloji ve Medya 1950 ler 1980 lerde bilgisayar Teknoloji ve Medya: Eğilimler Toplum ve Medya 1 yılda basılan kitap 967,474 1 günde dağıtılan

Detaylı

Açık Kaynak Öğrenme Yönetim Sistemleri (Learning Management Systems) Ceren Çalıcı

Açık Kaynak Öğrenme Yönetim Sistemleri (Learning Management Systems) Ceren Çalıcı Açık Kaynak Öğrenme Yönetim Sistemleri (Learning Management Systems) Ceren Çalıcı Aralık, 2012 İçindekiler 1 Giriş.................................................... 2 2 En İyi 6 Açık Kaynak Öğrenme Yönetim

Detaylı

Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemleri için Ders Tasarımı. Eğitim Teknolojileri ve Pedagojisi Ofisi ETPO

Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemleri için Ders Tasarımı. Eğitim Teknolojileri ve Pedagojisi Ofisi ETPO Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemleri için Ders Tasarımı Eğitim Teknolojileri ve Pedagojisi Ofisi ETPO İçerik e-öğrenme için Ders Tasarımı Web Tabanlı Tasarım için Modeller İçerik Geliştirme Süreci Sesli

Detaylı

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi IPTV'nin Tarihçesi IPTV IPTV'nin Gelişimi IPTV Nedir? IPTV'nin Sunduğu Servisler VoD (Video on Demand Talep Üzerine Görüntü) IPTV

Detaylı

İletişim. http://uzem.kemerburgaz.edu.tr. uzem@kemerburgaz.edu.tr

İletişim. http://uzem.kemerburgaz.edu.tr. uzem@kemerburgaz.edu.tr İletişim http://uzem.kemerburgaz.edu.tr uzem@kemerburgaz.edu.tr 1 İçindekiler 1. Ders ve Kullanıcı Bilgileri Hakkında... 3 1.1. Derslere Giriş Saatleri... 5 2. Kişisel Bilgisayarlar Üzerinden Sanal Sınıflara

Detaylı

Taşınabilir Teknolojiler

Taşınabilir Teknolojiler Taşınabilir Teknolojiler Nelerdir? Akıllı cep telefonları Dizüstü bilgisayarlar Tablet PC ler Giyilebilir teknolojiler Akıllı cep telefonları Fotoğraf makinesi, video kamera, sesli ve görüntülü ortam oynatıcılar,

Detaylı

ÖĞRENCİLER İÇİN MOODLE KULLANIM KILAVUZU

ÖĞRENCİLER İÇİN MOODLE KULLANIM KILAVUZU ÖĞRENCİLER İÇİN MOODLE KULLANIM KILAVUZU Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 2016-2017 İçerik Sisteme Giriş... 3 Derslere Erişim... 4 Ders Sayfaları... 4 Moodle Etkinliklerine Katılma... 4 1. Adobe

Detaylı

SOME-Bus Mimarisi Üzerinde Mesaj Geçişi Protokolünün Başarımını Artırmaya Yönelik Bir Algoritma

SOME-Bus Mimarisi Üzerinde Mesaj Geçişi Protokolünün Başarımını Artırmaya Yönelik Bir Algoritma SOME-Bus Mimarisi Üzerinde Mesaj Geçişi Protokolünün Başarımını Artırmaya Yönelik Bir Algoritma Çiğdem İNAN, M. Fatih AKAY Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Balcalı-ADANA İçerik Çalışmanın

Detaylı

2 Ders Kodu: BIL Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans

2 Ders Kodu: BIL Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans UZAKTAN EĞİTİMDE KURAM ve UYGULAMA 1 Ders Adi: UZAKTAN EĞİTİMDE KURAM ve UYGULAMA 2 Ders Kodu: BIL5109 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl

Detaylı

ECHO 360 UZAKTAN EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ

ECHO 360 UZAKTAN EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ ECHO 360 UZAKTAN EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ Sayın Yetkili, Avitec, Echo 360 Uzaktan Eğitim Çözümlerimiz ile ilgili tanıtım metinleri ve iletişim bilgilerimiz ekte tarafınıza sunulmuş olup; her türlü sorunuzu cevaplamaktan

Detaylı

EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIM: E-ÖĞRENME

EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIM: E-ÖĞRENME EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIM: E-ÖĞRENME Melisa KORKMAZ Her geçen gün hızla gelişen teknoloji ve küreselleşmenin etkisiyle bilgi toplumu haline gelen ülkeler, sürdürülebilir bir büyüme için en önemli kaynakları

Detaylı

PlaceCam Desktop Video Konferans

PlaceCam Desktop Video Konferans Dünyayı Değiştiren Yenilikçi Teknolojiler ve Çözümler PlaceCam Desktop Video Konferans Çoklu Toplantı Dokunmatik Yeni Arayüz - 2013 Dinamik ve Dokunmatik Ekran Düzeni Dinamik ve Dokunmatik Ekran Düzeni

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

Webinar Kullanım Kitapçığı

Webinar Kullanım Kitapçığı Webinar Kullanım Kitapçığı Tel: 0(312) 344 88 83 Email: bilgi@etgigrup.com Web: http://www.etgigrup.com.tr İçindekiler Webinar Kullanıcı Kitapçığı... 2 Mute... 3 Unmute... 3 Ses Ayarları... 3 Select a

Detaylı

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İŞ YERİNDE GELİŞİM Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İş gücünüz, müşterileriniz, ortaklarınız ve tedarikçileriniz, farklı konumlara dağılmış durumda ve hareketli. Akıllı telefonlar ve

Detaylı

BLGM 343 DENEY 8 * TCP İLE VERİ İLETİŞİMİ

BLGM 343 DENEY 8 * TCP İLE VERİ İLETİŞİMİ BLGM 343 DENEY 8 * TCP İLE VERİ İLETİŞİMİ Amaçlar 1. TCP protokolünün öğrenilmesi 2. Ağ programlamada kullanacağımız sistem komutlarının öğrenilmesi 3. Ağ programlamanın kavranması TCP ile veri alışverişi

Detaylı

Hızlı Başlangıç: Ses ve Görüntüyü kullanma

Hızlı Başlangıç: Ses ve Görüntüyü kullanma Hızlı Başlangıç: Ses ve Görüntüyü kullanma Uygun bir mikrofon ve hoparlörlere sahipseniz, Microsoft Lync 2010 iletişim yazılımını sesli aramalar için kullanabilirsiniz. Kurumunuzda kullanımı önerilen,

Detaylı

İletişimin Yeni Yolu

İletişimin Yeni Yolu Referanslar İletişimin Yeni Yolu Günümüz iletişim dünyası SIP ve OTT - Gelişen dünyada sabit hatlar iletişim azalmaktadır. GSM altyapısı ile iletişim azalmaktadır. İnternet üzerinden sağlanan iletişim

Detaylı

VISISYS. Akıllı Görüntüleme Sistemleri

VISISYS. Akıllı Görüntüleme Sistemleri VISISYS Akıllı Görüntüleme Sistemleri 2008 Gözlem Teknolojileri: İhtiyaçlarınıza uygun Yürürlükteki Güvenlik yatırımlarını geliştirme Güvenlik İşletim Sistemi Açık Dağıtım Mimarisi Olay güdümlü Sistem

Detaylı

Murat ÇINAR Dilek DOĞAN S. Sadi SEFEROĞLU. Eğitimde Dijital Araçlar: Google Sınıf Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme

Murat ÇINAR Dilek DOĞAN S. Sadi SEFEROĞLU. Eğitimde Dijital Araçlar: Google Sınıf Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme Murat ÇINAR Dilek DOĞAN S. Sadi SEFEROĞLU Eğitimde Dijital Araçlar: Google Sınıf Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme Amaç Araştırma Soruları Google Sınıf ın Temel Bileşenleri ve Özellikleri Google Sınıf

Detaylı

3CX SOFT PHONE V15 KULLANIMI

3CX SOFT PHONE V15 KULLANIMI 3CX SOFT PHONE V15 KULLANIMI 1. konumunda iken Softphone konumunda olur. (PC nize Kulaklık takarak kullanabilirsiniz.) Not: Diğer isimler resimde gösterilmemiştir. 2. CTI konumunda Masada Kullandığınız

Detaylı

Microsoft Office 365 le. Küçük işletmenizi mobil hale getirin MICROSOFT OFFICE 365 LE KÜÇÜK IŞLETMENIZI MOBIL HALE GETIRIN 1

Microsoft Office 365 le. Küçük işletmenizi mobil hale getirin MICROSOFT OFFICE 365 LE KÜÇÜK IŞLETMENIZI MOBIL HALE GETIRIN 1 Microsoft Office 365 le Küçük işletmenizi mobil hale getirin MICROSOFT OFFICE 365 LE KÜÇÜK IŞLETMENIZI MOBIL HALE GETIRIN 1 Şunu kabul edelim: Müşterilerinizin ve çalışanlarınız çoğu zaten mobil. Her gün

Detaylı

SafeLine SL1. SafeLine SL1, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar.

SafeLine SL1. SafeLine SL1, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar. Kataloğu - SafeLine 2011, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar. EN81-28 ve EN81-70 koşullarını yerine getirerek, asansörün en gelişmiş teknoloji olduğunu gösterirken ihtiyacınız olan tüm

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM TARİHSEL GELİŞİMİ

UZAKTAN EĞİTİM TARİHSEL GELİŞİMİ 2014 UZAKTAN EĞİTİM TARİHSEL GELİŞİMİ Mehmet ÇAKMAK Anadolu Üniversitesi çakmak By NeC 2010 Katilimsiz.Com 01.01.2014 İÇERİK Uzaktan Eğitimin Tarihçesi Birinci Evre: Posta İle Eğitim (Mektupla Eğitim)

Detaylı