Uzaktan Öğrenimde Eşzamanlı veya Eşzamanlı Olmayan İletişim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uzaktan Öğrenimde Eşzamanlı veya Eşzamanlı Olmayan İletişim"

Transkript

1 inet-tr 06 - XI. "Türkiye'de İnternet" Konferansı Bildirileri Uzaktan Öğrenimde Eşzamanlı veya Eşzamanlı Olmayan İletişim Oğuz Dönmez 1, Ata Önal 2 1 Ege Üniversitesi, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Tire İzmir 2 Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İzmir Özet: Bu çalışmada, uzaktan öğrenimde iletişimin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği saptanmaya çalışılmıştır. Uzaktan öğrenimdeki iletişim türlerinden olan eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan iletişim tanımlanıp, bu iletişim türlerini gerçekleştirmek için kullanılan araç ve teknolojiler incelenmiştir. Bu araç ve teknolojilerin uzaktan öğrenim açısından avantaj ve dezavantajlarına değinilmiştir. Bu avantaj ve dezavantajlardan yola çıkılarak eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan iletişimin karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca Türkiye de uzaktan eğitim yapan üniversitelerin hangi tür iletişimi kullandığı belirtilmiştir. Abstract: In this study, we tried to find out how communication should be achieved in distance learning. Distance learning communication types-synchronous and asynchronous communication-have been described. Tools and technologies which used for implementing these communication types have been examined. Advantages and disadvantages of these tools and technologies have been stated. Synchronous and asynchronous communication have been compared by the help of these advantages and disadvantages. Turkish universities which have distance learning programs have been examined to state what kind of communication is used. Anahtar Kelimeler: Uzaktan öğrenme, e-eğitim, eşzamanlı iletişim, eşzamanlı olmayan iletişim 1. Giriş Öğrenimi yer ve zamandan bağımsız hale getiren uzaktan öğrenimde tartışılan konulardan biri iletişimin nasıl gerçekleştirileceğidir. İletişim; eş zamanlı, eş zamanlı olmayan yada ikisinin de kullanıldığı karma yapıda gerçekleştirilebilir. Eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan iletişiminin birbirlerine karşı üstünlükleri ve eksiklikleri bulunmaktadır. Elektronik posta gibi eş zamanlı olmayan iletişim teknolojileri ile geleneksel eğitimde elde edilebilen anında geri besleme elde edilemez. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte geleneksel eğitimde yapılabilenler videokonferans gibi eş zamanlı iletişim teknolojileri sayesinde uzaktan öğrenimle de gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Fakat amaç birebir geleneksel eğitimi gerçekleştirmek olmadığı için bu yönteminde kısıtlamaları ve eksiklikleri bulunmaktadır. Bu makele şu şekilde organize edilmiştir: Bölüm 2 eş zamanlı ve eşzamanlı olmayan uzaktan öğrenimi tanımlar. Bölüm 3 eş zamanlı olmayan iletişim teknolojilerini tanımlayıp avantaj ve dezavantajlarını belirtir. Bölüm 4 eş zamanlı iletişim teknolojilerini tanımlayıp avantaj ve dezavantajlarını belirtir. Bölüm 5 eş zamanlı olmayan ve eş zamanlı iletişimin genel bir karşılaştırmasını yapıp birbirlerine karşı üstünlük ve eksikliklerini gösterir. Bölüm 6 da Türkiye de uzaktan öğrenim hakkında bilgi verilmiştir. Bölüm 7 de ise yapılan çalışma sonucunda elde sonuçlar verilmiştir. 2. Olmayan ve Uzaktan Öğrenim Geleneksel dersler eğitmen ve öğrencilerin aynı zamanda aynı yerde olmasıyla karakterize edilmiştir çünkü eğitmen ve onun öğrencileri aynı zamanda tek bir sınıfta konumlanırlar. Eş 143

2 Uzaktan Öğrenimde Eşzamanlı veya Eşzamanlı Olmayan İletişim Oğuz Dönmez, Ata Önal zamanlı olmayan uzaktan öğrenmede; eğitmen ve öğrenciler, uzaktan ve gerçek zamanlı olmadan etkileşimde bulunurlar. Eş zamanlı uzaktan öğrenmede ise, eğitmen ve öğrenciler ders için aynı zamanda farklı yerlerde bulunurlar (örneğin farklı sınıflarda). Aynı yerde fakat farklı zamanda gerçekleşen öğrenime ise eş zamanlı olmayan öğrenme denir [1,2]. Şekil 1, zaman ve yer açısından eğitmen ve öğrenci ilişkisini göstermektedir. Aynı Zaman Farklı Zaman Aynı Yer Geleneksel Öğrenme Olmayan Öğrenme Şekil 1. Zaman ve Yer Açısından Eğitmen ve Öğrenci İlişkisi Farklı Yer Uzaktan Öğrenme Olmayan Uzaktan Öğrenme Tablo 1; tesisatların, öğrencilerin ve eğitmenlerin özelliklerini geleneksel uzaktan olmayan öğrenim, eş zamanlı uzaktan öğrenim ve eş zamanlı olmayan uzaktan öğrenim için karşılaştırmaktadır. Eğitimin bu farklı modları için farklı tesisatlar gereklidir. Eş zamanlı uzaktan öğrenim için tesisatlar, uzaktan teslime imkan vermek için geleneksel sınıfları iyileştirme eğilimindedir. Eş zamanlı olmayan uzaktan öğrenim için tesisatlar, fiziksel sınıf kullanılmadığı için önemli ölçüde farklıdır. Geleneksel öğrenim, eş zamanlı uzaktan öğrenim ve eş zamanlı olmayan uzaktan olmayan öğrenim için farklı öğrenciler çekilebilir. Uzaktan öğrenim programları; odaklanmış ve yüksek şekilde motive olmuş olmuş geleneksel olmayan öğrencileri hedef alır. Odak ve motive olmak uzaktan öğrenimin başarısında önemlidir. Eş zamanlı olmayan uzaktan öğrenimin başarısı aynı zamanda yüksek derecede bağımsızlık ve kendi kendine öğrenme yeteneğine bağlıdır. Farklı eğitim modlarında eğitim personelleri de farklılık göstermektedir. Eş zamanlı uzaktan öğrenim için, personel olarak en azından iki tarafta da idari ve teknik yardım bulunmalıdır. Eş zamanlı olmayan uzaktan öğrenim eğitim personeli, sadece eğitmen ve belki değerlendiriciler içerebilir [1]. Tesisatlar Öğrenciler Öğretmenler Geleneksel Olmayan Sınıflar Tahta Projeksiyon Laboratuar Kitaplar Tam zamanlı geleneksel öğrenciler Çeşitli öğrenme yetenekleri Okutman Laboratuar eğitmeni Değerlendiriciler Sınıflar Elektronik Beyaztahta Sıkıştırılmış Video Bilgisayar ekran yakalama Internet Kitaplar Kısmi zamanlı, geleneksel olmayan Odaklı ve motive Okutman Uzak personel Değerlendiriciler Bilgisayarda öğrenci Akım ortamı Internet Kitaplar Kısmi zamanlı, geleneksel olmayan Odaklı ve motive Bağımsız kendi kendine öğrenen İçerik uzmanı Ders tasarımcısı Kolaylaştırıcı Değerlendiriciler Tablo 1. Her eğitim modu için tesisatların, öğrencilerin ve eğitmenlerin özellikleri[1] 3. Olmayan İletişim Araç ve Teknolojileri 144 Öğrenimi istenilen zamanda istenilen yerde gerçekleştirmeyi sağlayan araç ve teknolojiler arasında elektronik posta, ses postası, çoklu ortam postası ve tartışma grupları(forumlar) bulunur. Eş zamanlı olmayan etkileşimin avantajlarından biri, kullanıcılar kendi uygunluklarına göre, istedikleri zaman istedikleri yerden iletişime katılabilirler. Ayrıca tartışmaları yeniden ziyaret etme imkanı vardır. Bu tipteki etkile-

3 inet-tr 06 - XI. "Türkiye'de İnternet" Konferansı Bildirileri şim kullanılarak yapılan konuşma, mesajlar ve cevapları arasındaki süre çok uzun olduğu için ağır çekim olarak adlandırılmaktadır [3]. 3.1 Elektronik Posta Metin ile kişiler arası haberleşmeyi sağlar. Elektronik postaların tutulacağı her kullanıcı için posta kutusunun olduğu posta sunucusuna ihtiyaç vardır [4]. Uzaktan öğrenimi gerçekleştiren kurum kendi elektronik posta sunucusunu kullanabileceği gibi başka sunucular da kullanılabilir. Bu yöntemin avantajı en basit, en yaygın ve en az kaynak yiyen iletişim teknolojisi olmasıdır. Jest, mimik ve tonlama gibi iletişimi kolaylaştırıcı unsurlar yoktur. Mesajlara cevap almak çok uzun sürebilir. 3.2 Ses Postası Kişiler arasında konuşma mesajlarıyla haberleşmeyi sağlar. Konuşma mesajlarının tutulacağı her kullanıcı için ses posta kutusunun olduğu ses posta sunucusuna ihtiyaç vardır. Mesaj posta kutusu sahibi tarafından onun sunucuyla bir dahaki ilişkisinde alınabilir [4]. Daha çok dil derslerinde, öğrencilere dinleme ve konuşma pratiği kazandırmak için kullanılır. Arizona da Rio Salado kolejinde ispanyolca dersinde kullanılmaktadır. Öğrenciler ses postasıyla kısa bir ders anlatımını dinledikten sonra, onlardan haftanın dersleri hakkında sorulan soruları ispanyolca cevaplamaları istenmektedir. Öğrencilerin cevapları kaydedilip, eğitmenin ses posta kutusuna yollanmaktadır [3]. Bu yöntemin avantajları: Metin ile sağlanamayan bazı eğitim faaliyetleri bu yöntemle gerçekleştirilebilmektedir (dil derslerinde dinleme ve konuşma gibi). İletişimi kolaylaştırıcı unsurlardan biri olan tonlama kullanılabilir. Mesajlara cevap almak uzun sürebilir Sunucuda elektronik postaya göre daha fazla yer işgal eder. Alıcı terminallerde gönderilen ses formatının desteklenmeme ihtimali vardır. Elektronik postaya göre daha fazla bantgenişliğine ihtiyaç duyar. 3.3 Çokluortam Postası Metnin yanında; şekil, konuşma mesajı ve video mesajının bulunabildiği posta türüdür. Metnin yanında eklenerek gönderilen diğer mesaj türleri, direk olarak kullanıcının posta kutusuna gönderilebileceği gibi mesaj okunurken kullanıcı tarafından da istenilebilir [4]. Bu yöntemin avantajları: Eğitim faaliyetleri için gerekli olan ses, metin ve video mesajlarının üçünü de içerebilir. İletişimi kolaylaştırıcı unsurlardan tonlama, jest ve mimiklerden faydalanılabilir. Mesajlara cevap almak uzun sürebilir. Sunucuda diğer posta türlerine göre daha fazla yer işgal eder. Alıcı terminallerde gönderilen ses ve video formatlarının desteklenmeme ihtimali vardır. En fazla bantgenişliğine ihtiyaç duyan posta türüdür. 3.4 Tartışma Grupları(Forumlar) Kullanıcıların ders materyaliyle ilgili sorular sorup, tartışmalara katılabildiği araçtır. Bu yöntemin avantajları: Bir sunucuda posta hesabına sahip olmak gerekmez. Diğer kullanıcılar arası iletişim de izlenilebilir. İletişimi kolaylaştırıcı unsurlardan jest ve mimik gibi unsurlar yoktur. 145 Kullanıcıya özel mesaj gönderilemez. Metin ile cevaplanamayan yada anlatıla-

4 Uzaktan Öğrenimde Eşzamanlı veya Eşzamanlı Olmayan İletişim Oğuz Dönmez, Ata Önal mayan bazı konularda yetersiz kalır. Jest, mimik ve tonlama gibi iletişimi kolaylaştırıcı unsurlar yoktur. Mesajlara cevap almak çok uzun sürebilir. 4. İletişim Araç ve Teknolojileri Eş zamanlı uzaktan öğrenme, gerçek zamanlı haberleşmeye izin vermek için sohbet odaları, telekonferans, video konferans, VoIP ve video telefonu gibi araç ve teknolojileri kullanır. İletişime katılmak için belirtilen zamana uyulmak zorunda olunulduğundan daha az esnek bir seçenektir. Eş zamanlı sistemler, uzaktan öğrenicilere daha az izole edilmiş duygusu yaratarak, öğrenme grubundan enerji ilham almalarını sağlar. Uzaktan dil öğreniminde geribesleme önemli bir rol oynamaktadır. Eş zamanlı iletişim, anında geribeslemeye izin verir. Eş zamanlı iletişimde, bütün öğreniciler iletişime katılamadığı için esneklik kaybı olur. Bazı öğreniciler bir derse katılmak için sabit bir zamanın bulunmasını tercih ederken bazıları bunu çok kısıtlayıcı bulabilir [3]. 4.1 Sohbet Odaları Kullanıcıların birbirleriyle metin tabanlı iletişimde bulunmasını sağlayan araçtır. İletişime katılacak kişilerin belirtilen zamanda sohbet odalarında bulunması gerekir. Bu yöntemin avantajları: En basit, en yaygın en az maliyetli yöntemdir. En az bantgenişliğine ihtiyaç duyan yöntemdir. Jest, mimik ve tonlama gibi iletişimi kolaylaştırıcı unsurlar yoktur. Kullanıcılar belirtilen zamanda odada bulunmayan kişilerle iletişimde bulunamaz. İyi klavye kullanma yeteneğine ihtiyaç duyar. 4.2 Telekonferans Telekonferans, birden çok sayıda bağlı telefon/pc içerir. Her kullanıcı, diğer kullanıcıları duyabilir ve onların hepsine konuşabilir. Bu tipteki çağrıya konferans çağrısı denir. Ses köprüsü(audio bridge) diye merkezi bir birime ihtiyaç duyar. Bu birim konferans çağrısını otomatik olarak kurmak için gerekli olan desteği sağlar[4]. Bu yöntemin avantajları: Metin ile sağlanamayan bazı eğitim faaliyetleri bu yöntemle gerçekleştirilebilmektedir (dil derslerinde dinleme ve konuşma gibi). İletişimi kolaylaştırıcı unsurlardan biri olan tonlama kullanılabilir. İletişime katılmak için PC ye ihtiyaç yoktur. Ses köprüsüne ihtiyaç duyar. Eş zamanlı olmayan araç ve teknolojilere göre daha fazla bantgenişliğine ihtiyaç duyar. İletişimi kolaylaştırıcı unsurlardan jest ve mimik gibi unsurlar yoktur. 4.3 Videokonferans Birden fazla kullanıcının ses ve görüntülü iletişimde bulunmasını sağlayan teknolojidir. Kullanıcıların iletişime katılabilmesi için kullanıcıların video kamera, mikrofon ve hoparlöre sahip olması gerekir. Videokonferansı desteklemek için MCU(multipoint control unit) yada videokonferans sunucusu diye adlandırılan merkezi bir birime ihtiyaç duyulabilir [4]. Bu yöntemin avantajları: Eğitim faaliyetleri için gerekli olan ses ve görüntü içerebilir. İletişimi kolaylaştırıcı unsurlardan tonlama, jest ve mimiklerden faydalanılabilir. Kullanıcılar daha az izole edilmiş duygusuna kapılırlar. 146

5 MCU ya ihtiyaç duyulabilir. En fazla bantgenişliğine ihtiyaç duyan yöntemdir. 4.4 VoIP(Voice over IP) İnternet üzerinden telefon ve PC ler arası sesli görüşme yapabilmeyi sağlayan teknolojidir. İnternet ile ilgili ağ protokolü IP(Internet Protocol) olduğu için bu teknolojiye VoIP(Voice over IP) denilmiştir. İnternet paket modunda, telefon ağları ise devre anahtarlamalı modda çalıştığı için arada dönüşümü sağlayan telefon geçiti (telephony gateway) kullanılmalıdır [4]. Bu yöntemin avantajları: Metin ile sağlanamayan bazı eğitim faaliyetleri bu yöntemle gerçekleştirilebilmektedir (dil derslerinde dinleme ve konuşma gibi). İletişimi kolaylaştırıcı unsurlardan biri olan tonlama kullanılabilir. İletişime katılmak için PC ye ihtiyaç yoktur. Eş zamanlı olmayan araç ve teknolojilere göre daha fazla bantgenişliğine ihtiyaç duyar. İletişimi kolaylaştırıcı unsurlardan jest ve mimik gibi unsurlar yoktur. Aynı anda iki kişi iletişimde bulunabilir. Görüşmeyi PC başlatabilir. 4.5 Video Telefon İki kullanıcının ses ve görüntülü iletişimde bulunmasını sağlayan teknolojidir. Kullanıcılar cep telefonundan yada PC den iletişime katılabilirler. PC kullanıcılarının iletişime katılabilmesi için kullanıcıların video kamera, mikrofon ve hoparlöre sahip olması gerekir [4]. Cep telefonu kullanıcılarının iletişime katılabilmesi için uyumlu bir cep telefonu ve UMTS(Universal Mobile Telecommunications System) şebekesi kapsamında olunması gerekir. Bu yöntemin avantajları: inet-tr 06 - XI. "Türkiye'de İnternet" Konferansı Bildirileri 147 Eğitim faaliyetleri için gerekli olan ses ve görüntü içerebilir. İletişimi kolaylaştırıcı unsurlardan tonlama, jest ve mimiklerden faydalanılabilir. Kullanıcılar daha az izole edilmiş duygusuna kapılırlar. İletişim için PC kullanma zorunluluğu yoktur. Fazla bantgenişliğine ihtiyaç duyar. Aynı anda iki kişi iletişimde bulunabilir. Cep telefonundan iletişime katılmak için cep telefonunun uyumlu olması ve UMTS şebekesi kapsamında olunması gerekir. 5. ve Olmayan İletişim Karşılaştırması Özel olarak eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan iletişim araç ve teknolojilerinin avantaj ve dezavantajları önceki bölümde belirtilmişti. Genel olarak geleneksel, eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan iletişimin karşılaştırılması tablo 2 de gösterilmiştir. Bütün faktörler eşitse çoğu öğrenci ve fakülte; canlı ve kişisel etkileşimin bulunduğu geleneksel dersleri tercih etmektedir. Bununla birlikte; zaman ve yer engelleri, çoğu geleneksel olmayan öğrencinin geleneksel derslere katılımını engellemektedir. Öğrenme stillerindeki farklılık yüzünden, bazı öğrenciler geleneksel sınıf ortamında etkin bir şekilde öğrenemeyebilir. Eş zamanlı uzaktan öğrenim, yer gibi bazı sınırlamaları ortadan kaldırmıştır fakat öğrencilerin hala belirtilen zamanda iletişimin sağlanacağı ortamda bulunması gerekir. Mesafe sınırlamalarını ortadan kaldırma, üniversiteden uzakta bulunan öğrenciler için önemli bir özelliktir. Eş zamanlı olmayan uzaktan öğrenim, yer ve zaman engellerini etkin bir şekilde ortadan kaldırır. Bu; farklı grupta öğrencilerin derse erişimine izin verir. Uzaktan eğitim yönteminin etkin

6 Uzaktan Öğrenimde Eşzamanlı veya Eşzamanlı Olmayan İletişim Oğuz Dönmez, Ata Önal bir şekilde kullanılabilmesi için; eğitmenin, eş öğrenimini ve grup projelerini gerçekleştirebilmek için öğrenim toplulukları yaratmasına ihtiyaç duyulur. Bu eş zamanlı olmayan uzaktan öğrenim için daha uğraştırıcıdır çünkü eğitim topluluğu sanal dır [1]. Üç farklı eğitim modu için, öğrenime değer biçme ve değerlendirme için farklı modeller gerekir. Bireysel ev ödevi bütün eğitim modları için benzer olabilir. Uzak öğrenen öğrencilerden materyal toplamayı sağlayan bir mekanizma bulunmalıdır. Bu; web, elektronik posta, standart posta yada fax aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Eş zamanlı uzaktan öğrenme için, ödevleri toplamak için uzaktaki personel kullanılabilir. Gözetmenli sınıfta yapılan sınavlar eş zamanlı olmayan uzaktan öğrenim için uğraştırıcı konulardan biridir. Bununla birlikte, ticari sınama servisleri makul fiyatla gözetmenli sınavlar yapmaktadır. Üç eğitim modunda da grup projeleri kullanılabilir. Eş zamanlı uzaktan öğrenim sınıfları için gruplar aynı yerden oluşturulabilir. Farklı yerden gruplara ihtiyaç duyulduğu eş zamanlı olmayan ve eş zamanlı sınıflar için grup işbirliğine imkan sağlamak için teknoloji gerekir [1]. 6. Türkiye de Uzaktan Öğrenim Türkiye de uzaktan öğrenim bazı üniversitelerin meslek yüksekokullarında uygulanmaktadır. Bu üniversiteler arasında; Anadolu Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Geleneksel Olmayan Avantajlar Dezavantajlar Canlı, öğrenciler ve Yer engellerini ortadan kaldırır Yer ve zaman engellerini eğitmen ve öğrenciler Tam zamanlı profesyoneller için ortadan kaldırır arasında kişisel eğitime erişim Herkes için eğitime erişim etkileşim Gerçek zamanlı tartışma ve beyin Farklı arkaplanlara izin verir Gerçek zamanlı fırtınası Eğitimin tartışma ve beyin Geleneksel sınıf ortamına yakın uluslararasılaştırılması fırtınası olduğu için öğrencide daha az izole Cevapları birleştirme için Çok fazla teknolojiye edilmiş etkisi yaratır zaman verir. ihtiyaç duymaz Anında geri besleme alınabilir Öğrenci derse ve tartışmalara Öğrenci izole edilmiş birden fazla kez katılabilir. etkisine kapılmaz Hızla şekilde iletişimde Anında geri besleme bulunamayan ve utangaç alınabilir kişilerin derse katılımı artar. Farklı öğrenim Derslerin zamanlanması Bağlı sanal dağıtık öğrenim stillerine uyarlama Bağlı dağıtık öğrenim topluluğu topluluğu yaratma Öğrencinin derse ve yaratma Bazı dersler için diğerlerinden tartışmalara katılması Uzak personel yoksa gözetmenli daha uygundur için tek fırsatı vardır sınav gerçekleştirmede dışarıya Öz-disiplin ve olgunluğa Hızla şekilde bağımlıdır ihtiyaç duyar iletişimde Farklı yerden gruplar Gözetmenli sınav bulunamayan ve oluşturulurken işbirliği için gerçekleştirmede dışarıya utangaç kişilerin derse teknolojiye ihtiyaç duyulur bağımlıdır katılımı azdır Öğrencinin derse ve tartışmalara Farklı yerden gruplar katılması için tek fırsatı vardır oluşturulurken işbirliği için Belirtilen zamanda bütün öğrenciler teknolojiye ihtiyaç duyulur aynı ortamda bulunmayabilir Öğrencilerde izole edilmiş Zaman kuşakları problem etkisi yaratabilir yaratabilir Anında geribesleme alınamaz Hızla şekilde iletişimde bulunamayan ve utangaç kişilerin derse katılımı azdır Belirtilen zamana uyulması gerekir Tablo 2. Her eğitim moduyla ilgili avantaj ve dezavantajlar[1,5,6,7] 148

7 inet-tr 06 - XI. "Türkiye'de İnternet" Konferansı Bildirileri Maltepe Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi bulunmaktadır [8]. Tablo 3 de gösterildiği gibi Çukurova Üniversitesi dışındaki üniversitelerde eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan iletişim birlikte kullanılırken, Çukurova Üniversitesi nde eş zamanlı olmayan iletişim kullanılmaktadır. Üniversite Program Sayısı İletişim Olmayan İletişim Anadolu 1 * * Çukurova 1 * Gazi 2 * * Maltepe 1 * * Mersin 3 * * Sakarya 5 * * Tablo 3. Uzaktan öğrenimin uygulandığı üniversitelerde kullanılan iletişim türleri 7. Sonuç Uzaktan öğrenimde kullanılan iletişim türlerinden olan eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan iletişim türlerinin birbirine karşı ve geleneksel öğrenime karşı üstünlükleri vardır. Uzaktan öğrenimin amacı geleneksel eğitimin üstünlüklerini koruyup onun da ilerisine gitmektir. Bunu sağlayabilmekte ancak eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan iletişimin birlikte kullanılmasıyla yapılabilir. Geleneksel eğitimin avantajlarını uzaktan eğitimde de kullanabilmek için dersler veya tartışmalar canlı yapılarak, bu yapılan ders veya tartışmalar kaydedilerek daha sonra katılamayanlar tarafından veya yeniden katılmak isteyenler tarafından izlenilebilir. Eş zamanlı iletişimin gerekmediği ders ve tartışmalar eş zamanlı olmayan bir şekilde gerçekleştirilebilir. Derslerin daha karmaşık ve zor olan bölümleri eş zamanlı iletişim kullanılarak gerçekleştirilebilir, daha basit ve kolay bölümleri ise eş zamanlı olmayan bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu çalışma, aynı zamanda Türkiye deki üniversitelerin çoğunun eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan iletişimi birlikte kullandığını göstermiştir. Kaynaklar [1] Midkiff S. P., DaSilva L. A., Leveraging the Web for Synchronous versus Asynchronous Distance Learning mscis/313/midkiff.pdf [2] Rada R., Interactive Media, Springler- Verlag, [3] White C., Language Learning in Distance Education, Cambridge University Press, [4] Halsall F., Multimedia Communications, Addison-Wesley, [5] Berge Z. L., Computer Conferencing and the On-Line Classroom, International Journal of Educational Telecommunications, [6] Taylor R. W., Pros and cons of online learning-a faculty perspective, Journal of European Industrial Training, [7] Burgstahler S., Universal Design of Distance Learning, products/phase2/pdf/027d(1)-h01.pdf [8] YÖK, 149

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Servet GÜNOĞLU İSTANBUL, 2008 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ

Detaylı

İNTERNET VE İNTRANET E DAYALI SANAL DERSHANE SİSTEMİ THE VIRTUAL CLASSROOM OF SYSTEM THAT USING INTERNET AND INTRANET

İNTERNET VE İNTRANET E DAYALI SANAL DERSHANE SİSTEMİ THE VIRTUAL CLASSROOM OF SYSTEM THAT USING INTERNET AND INTRANET Mart 2006 Cilt:14 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 101-112 İNTERNET VE İNTRANET E DAYALI SANAL DERSHANE SİSTEMİ Hüseyin ÇAKIR, Nursel YALÇIN G.Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Eğitimi

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ VE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YATKINLIKLARI Sinan YALÇINKAYA YÜKSEK LİSANS

Detaylı

BĠLĠġSEL ERGONOMĠ. 17.Ulusal Ergonomi Kongresi 14-16 Ekim 2011 ESKİŞEHİR 43

BĠLĠġSEL ERGONOMĠ. 17.Ulusal Ergonomi Kongresi 14-16 Ekim 2011 ESKİŞEHİR 43 BĠLĠġSEL ERGONOMĠ 17.Ulusal Ergonomi Kongresi 14-16 Ekim 2011 ESKİŞEHİR 43 BANKAMATĠK SĠSTEMLERĠNDE ERGONOMĠK ARAYÜZ TASARIMI VE KULLANILABĠLĠRLĠLĠK Gizem AKALP 1, Ebru YENİMAN 2, Utku AYTAÇ 3 1 Öğr. Gör.

Detaylı

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANIMI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANIMI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİM DALI İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANIMI:

Detaylı

EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI

EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI Veli AKÇAKAYA Sabancı Üniversitesi Bilgi Teknolojisi akcakaya@sabanciuniv.edu Yrd.Doç.Dr. Taner TANRISEVER Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi taner@balikesir.edu.tr

Detaylı

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİMİ AYRINTILAMA KURAMINA DAYALI OLARAK TASARLANAN İNTERNET TEMELLİ UZAKTAN

Detaylı

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, Ankara info@tankutaslantas.com ÖZET İletişim

Detaylı

Web Tabanlı Eş Zamanlı (Senkron) Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Web Tabanlı Eş Zamanlı (Senkron) Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Web Tabanlı Eş Zamanlı (Senkron) Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi Ali Hakan Işık

Detaylı

BÜROLARDA E-TOPLANTI YÖNETİMİNE GEÇİŞ VE UYGULAMALAR

BÜROLARDA E-TOPLANTI YÖNETİMİNE GEÇİŞ VE UYGULAMALAR BÜROLARDA E-TOPLANTI YÖNETİMİNE GEÇİŞ VE UYGULAMALAR Sami ACAR, Funda KILIÇ Özet Bu araştırma, bürolarda e-toplantı yönetimine geçişi, e-toplantı yönetimi uygulamalarını ve büro çalışanlarının e-toplantı

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULUT TABANLI BİR DERS YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİNE DAYALI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ KABULLERİNİN İNCELENMESİ HAKAN

Detaylı

2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU

2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU 2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU Prof. Dr. Asaf VAROL West Virginia University, US College of Engineering&Mineral Resources asaf_varol@yahoo.com (üniversitedeki e-postanızda yazılabilir) ArĢ.

Detaylı

The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET July 2004 ISSN: 1303-6521 volume 3 Issue 3 Article 20

The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET July 2004 ISSN: 1303-6521 volume 3 Issue 3 Article 20 Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersindeki Uzaktan Eğitim İhtiyacı Ünitesinin Web Tabanlı Sunumunun Hazırlanması Bu çalışma G.Ü. araştırma fonunca(bap) desteklenmektedir. Prof. Dr. Zeki KAYA G.Ü. Endüstriyel

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI DANIŞMAN: Doç. Dr.Seyfettin DALGIÇ

Detaylı

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA GÜNDÜZ T.C. İSTANBUL, 2009 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri

E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Mahinur Altıparmak, İnci Dürdane Kurt, Yrd.Doç.Dr. Metin Kapıdere

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ

UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ 5 65 Uzaktan eğitim şelinde öğretim son yıllarda popülerliğini arttırdı ve giderek bu alanda yapılan çalışmalar daha da hız kazanmıştır. Günümüzde insanları

Detaylı

3.18. ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMDE İLETİŞİM MODÜLÜ

3.18. ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMDE İLETİŞİM MODÜLÜ 3.18. ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMDE İLETİŞİM MODÜLÜ Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yalın Kılıç Türel Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ÖZET Eğitim sisteminde verimliliğin

Detaylı

AÇIK KAYNAK KODLU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI

AÇIK KAYNAK KODLU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI AÇIK KAYNAK KODLU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI Zerrin Ayvaz Reis stanbul Üniversitesi ayvazzer@istanbul.edu.tr H. Özgür Baktır Türk Telekomünikasyon A.Ş. ozgur.baktir@gmail.com

Detaylı

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar Web-Based Distance Education Systems: Required Features and Standards Umut Al * ve R. Orçun Madran ** Öz Web tabanlı

Detaylı

Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü

Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yalın Kılıç Türel Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ÖZET Eğitim sisteminde verimliliğin

Detaylı

E- Öğrenmede Açık Kaynak Kodlu Öğretim Yönetim Sistemleri ve Moodle

E- Öğrenmede Açık Kaynak Kodlu Öğretim Yönetim Sistemleri ve Moodle BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 2, MAYIS 2008 31 E- Öğrenmede Açık Kaynak Kodlu Öğretim Yönetim Sistemleri ve Moodle Cansu Çiğdem AYDIN 1, Serdar BİROĞUL 2 1 İşletme Fakültesi, Atılım Üniversitesi,

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE UZAKTAN EĞİTİM ve BİR PROJE ÖNERİSİ. Prof.Dr. M.Erdal BALABAN

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE UZAKTAN EĞİTİM ve BİR PROJE ÖNERİSİ. Prof.Dr. M.Erdal BALABAN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE UZAKTAN EĞİTİM ve BİR PROJE ÖNERİSİ Prof.Dr. M.Erdal BALABAN Işık Üniversitesi, Şubat 2012 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti... 1 1. Giriş... 2 2. YÜKSEKÖĞRETİMDE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARI...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AİLE HEKİMLERİNİN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ (Düzce İli Örneği) Abdullah Alper ERTEM SAĞLIK EĞİTİMİ ANABİLİM

Detaylı

E-ÖĞRENME ve MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ

E-ÖĞRENME ve MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ E-ÖĞRENME ve MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL - Anadolu Üniversitesi AÖF Dekanı 1. Giriş Geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğiyle birlikte insanlık tarım ve sanayi devriminden sonra üçüncü büyük

Detaylı

Uzaktan ve Teknoloji Destekli Eğitimin Gelişimi

Uzaktan ve Teknoloji Destekli Eğitimin Gelişimi Uzaktan ve Teknoloji Destekli Eğitimin Gelişimi Serhat Çoban 1 1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Serhatcoban17@yahoo.com Özet: ve internet teknolojisinin toplumda gittikçe yaygınlaşan bir

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kluzem Uzaktan Eğitim Sözlüğü Uzman Süleyman ASLAN Uzaktan Eğitim Merkezi İletişim Bilgileri Kluzem Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bora ASLAN

Detaylı