İngilizce Build-Operate-Transfer (BOT) olarak adlandırılan Yap-İşlet-Devret (YİD) uygulaması, bir yatırım ve hizmet modelidir. Bu modelde yatırımcı,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İngilizce Build-Operate-Transfer (BOT) olarak adlandırılan Yap-İşlet-Devret (YİD) uygulaması, bir yatırım ve hizmet modelidir. Bu modelde yatırımcı,"

Transkript

1 İngilizce Build-Operate-Transfer (BOT) olarak adlandırılan Yap-İşlet-Devret (YİD) uygulaması, bir yatırım ve hizmet modelidir. Bu modelde yatırımcı, önce yatırımı gerçekleştirmekte, sonra belli bir süre (10 yıl, 20 yıl, 40 yıl vs.) işletmekte, ardından da arsa sahibi kişi ya da şirkete veya Devlete devretmektedir. Yap-İşlet-Devret modeli iki türlü uygulanmaktadır: 1- Özel YİD ler: Bu modelde, bir gerçek kişi ya da kuruma ait arsa üzerine (otel, hastane, fabrika, akaryakıt, bayii, öğrenci yurdu, eğlence merkezi, alış veriş merkezi, iş merkezi vb.) bina inşa edilmekte, inşa eden tarafından belirli bir süre (10 yıl, 20 yıl, 40 yıl gibi) kullanıldıktan sonra, arsa sahibine devredilmektedir.

2 2- Kamu YİD ler: Bu model, kamu yatırımlarının finansmanında, kamu-özel sektör işbirliği olarak da adlandırılmaktadır. Yap-İşlet-Devret uygulamaları ile ilgili yasal düzenleme, tarih ve 3096 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile yapılmıştır. Bu model yardımıyla büyük elektrik santralleri, köprü, tünel ve barajlar, turizm yatırımları, hava alanları, metrolar, oto yolların yapımı gerçekleştirilmiştir. Devlete mali bir yük getirilmeden, bir çok tesisin ya da hizmetin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Devam da etmektedir.

3 Bu tür yatırımların vergilendirilmesinde yatırımcılara son zamanlara kadar gerek özel YİD lerde gerek kamu YİD lerde bazı avantajlar tanınmıştır. Ancak, Maliye Bakanlığı, ekonomik etki analizi yaparak Kanunla veya Genel Tebliğ düzeyinde bir düzenlemeyle hayata geçirebileceği Yap-İşlet-Devret Modelindeki vergilendirme sistemini, herhangi bir etki analizi yapmadan verdiği bir özelgeyle tam tersi istikamette değiştirmiştir. Ekonomik dengeler başta olmak üzere, büyük boyutlu yatırımları temelden olumsuz etkileyebilecek olan bu özelge ( tarih ve 2013/ sayılı özelge) ile, yatırımcılara peşin vergi getirilmiştir. Kiraladıkları arsa üzerine enerji santralleri, havaalanı, otoyol, otel, fabrika, okul, hastane, öğrenci yurdu, eğlence merkezi, akaryakıt istasyonu gibi binaları inşa edenler bir vergi şoku ile karşı karşıya kalmışlardır.

4 Öteden Beri Süregelen Vergi Uygulaması Öteden beri süregelen uygulamaya göre; Kiracı, 1- Yap-İşlet-Devret sözleşmesiyle kiraladığı arsaya, bina inşaatı için yaptığı harcamaları özel maliyet bedeli olarak aktifleştirip defterine kaydediyor (Bu aşamada, arsa sahibine fatura kesimi ve KDV hesaplaması söz konusu değil), 2- Ardından bu özel maliyet bedelini kira sözleşmesi süresine, örneğin 10 yıla ya da 30 yıla bölerek belirlediği oran üzerinden her yıl gider yazıyor. 3- Kira süresi bitiminde, yaptıkları bina ve tesisi arsa sahibine yıllık kiraya karşılık emsal bedeli üzerinden bedelsiz devrediyor, 4- Bu aşamada kiracının, kiralayana bedelsiz devrinde emsal bedel üzerinden KDV hesaplanıyordu (Kiraya veren gerçek kişi ise ayrıcayüzde 20 de stopaj hesaplanıyordu).

5 3996 sayılı Kanun kapsamındaki Yap-İşlet-Devret modelinde ise süre sonunda tesisin işletici tarafından ilgili kuruma tesliminde emsal bedel üzerinden KDV aranılmamakta, sözleşmede öngörülen bedel üzerinden KDV hesaplanmaktaydı. 5- Kiraya veren de aynî (bina ve tesis) olarak tahsil ettiği kira gelirini, beyan edip vergi ödüyordu.bunun yasal dayanağını oluşturan Gelir Vergisi Kanunu nun 72/3. maddesi ise aynen aşağıdadır: Kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini devamlı surette artıracak şekilde gayrimenkule ilave edilen kıymetler, kira müddetinin hitamında bedelsiz (Kıymetlerin emsal bedelinden düşük değerle devri halinde, aradaki fark bedelsiz devir sayılır) olarak kiralayana devrolunduğu takdirde, mezkur kıymetler kiralayan bakımından, bu tarihte aynen tahsil olunmuş addolunur.

6 Özelge İle Getirilen Yeni Uygulama 1- Kiracı, kiraladığı arsa üzerine inşa ettiği bina ve tesisi, fiilen kullanmaya başladığı tarihte; bina inşaatı harcamalarına, kâr marjı (örneğin yüzde 20) ekleyerek bulacağı tutarı (+ yüzde 18) KDV siyle bina yapım hizmeti olarak kiralayana yani mal sahibine fatura edecek. 2- Kiracı şirket, inşaat harcamalarını, özel maliyet bedeli olarak aktifine alamayacak. 3- Kiracı, bina ve tesisin yapım hizmeti nedeniyle oluşacak yüzde 20 kazanç ya da yüzde 25 kazancı faturanın düzenlendiği yılın kurum kazancına dahil edecek (örneğin 100 milyon TL maliyeti olan bina ve tesis için 20 milyon TL ya da 25 milyon TL kazanç bildirilip, kurumlar vergisi ödenecek) ve % 18 KDV hesaplanacak. Hesaplanan KDV den o tarihe kadar oluşmuş olan İndirilecek KDV indirim konusu yapılacak ve kalan tutar, vergi dairesine yatırılacak.

7 4- Kiracı, arsa sahibine fatura ettiği ancak tahsil etmediği tutarı alacak olarak kayıtlarına intikal ettirecek. Bu tutarı kira süresine bölerek,alacak tutarından düşüp gider yazacak. 5- Arsa sahibine bu şekilde peşin olarak hesaben yapılan kira ödemesi (arsa sahibi gerçek kişi ise) yüzde 20 stopaja tabi tutulacak. 6- Arsa sahibi her yıl hesaben elde ettiği kira gelirini beyan edip, vergisini ödeyecek. Yeni Düzenlemenin Muhtemel Etkileri ve Değerlendirilmesi 1- Yap-İşlet-Devret e Özelgeyle Peşin Vergi Getirildi Ortada uygulamayı ters yönde değiştirecek bir yasal değişiklik söz konusu değil. Vergi Usul Kanunu nun, Yap-İşlet-Devret modeline ilişkin uygulamayı özel maliyet bedeli çerçevesinde açıklayan 272 ve 327. maddeleri halen yürürlükte.

8 Maliye Bakanlığı, mevcut yasalar yürürlükte olmasına rağmen, verdiği bir özelge ile Yap-İşlet-Devret şeklindeki yatırımların vergilendirilmesini, özellikle Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve KDV yönüyle yeniden belirliyor. Yatırımcıya, yatırımı tamamladığı anda, peşin Kurumlar Vergisi ve KDV yükü getiriyor, bu güne kadar olan uygulamayı neredeyse bütünüyle değiştiriyor. 2- Yeni Vergilendirme Sistemi Geriye Dönük Uygulanırsa Yatırımcı Mağdur Olabilir Yatırımcılar için vergi şoku yaratan ve Maliye Bakanlığı nın uygulamaya ilişkin görüşlerini yansıtan bu düzenlemeler, geriye dönük olarak 2009 dan bu yana uygulanırsa, çok sayıda yatırımcı vergi ziyaı cezalı, gecikme faizli vergi tarhiyatlarıyla karşılaşabilir, yatırımcı şirketler perişan olabilir. Bu yüksek bir ihtimaldir. Maliye Bakanlığı nın bu konuda açıklama yapmaması da, bu ihtimali güçlendirmektedir.

9 3- Yeni Vergilendirme Sistemi Yatırımcıların Finansman Maliyetlerini % 50 Olumsuz Etkileyecek Yeni sistem, sözleşme süresi sonunda yapılacak vergilemeyi, yatırımın gerçekleştirildiği tarihe doğru daha öne getirmekte, vergilemenin peşin yapılmasını öngörmektedir. Bu durum ise, sözleşme süresine göre belki yıl sonra kazandıkça ödenecek olan verginin, daha kazanmadan yatırım aşamasında ödenmesi zorunluluğunu getirmektedir. Enerji, baraj, otoyol gibi büyük yatırımların kredilerle finanse edildiği gözönüne alındığında, yeni getirilen peşin vergileme sistemi yatırımcının finansman planlamasını alt üst edecek, vergi için de finansman bulunması gerekecektir. Bu ise yatırım maliyetini beklendiğinden öte artıracaktır. Hatta yatırımdan bile vazgeçilmesine neden olacaktır.

10 4- Yeni Vergilendirme Sistemi Ekonominin Önünü Tıkar, Yatırımdan Uzaklaştırır Yeni getirilen peşin vergileme sistemi, ekonominin önünü tıkar, yerli ve yabancı şirketleri, yatırım yapmaktan uzaklaşır. Bu ise, ülkemiz ekonomisini sıkıntıya sokabilir. Bu nedenle, bu tür önemli kararlar verilirken, mutlak suretle ekonomik etki analizi yapılmalıdır. Çözüm Önerimiz Türkiye nin yatırımlara ve istihdam yaratmaya en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde, bir özelge ile YAP-İŞLET-DEVRET olayı YAPMA-İŞLETME- DEVRETME ye dönüştürülüyor!.. Uygulamada yaratacağı sıkıntılar gözönüne alınarak Maliye Bakanlığı nın konuyu yeniden değerlendirmesi ve hiçbir etki analizi yapılmadan verilen özelgedeki görüşten ülke ekonomimizin yararı bakımından vazgeçmesi uygun olacaktır. Hükümetimizin ülkeye yabancı yatırımcı çekmek için verdiği büyük mücadeleyi olumsuz etkileyebilecek bu uygulama yürürlükten kaldırılmalıdır.

11 ESKİ UYGULAMA -Kiracı, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptığı binanın/tesis maliyetini özel maliyet bedeli olarak yasal defterlerinde aktifleştiriyordu. -Kiracı binayı/tesisi tamamlandığında arsa sahibi adına fatura düzenlenmiyordu. YENİ UYGULAMA -Kiracı; yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptığı binanın/tesisin maliyetini özel maliyet bedeli olarak yasal defterlerinde aktifleştiremeyecektir. -Bina tamamlanıp cins tashihinin yapıldığında veya fiilen bina/tesis kullanılmaya başlandığı tarihte kiracı tarafından, arsa sahibi adına (binanın/tesisin yapım maliyetine emsale uygunluk ilkesine göre belirlenecek kar marjı örneğin %20- ilavesi ile ) fatura düzenlemelidir.

12 ESKİ UYGULAMA - Kiracı; özel maliyet bedeli olarak aktifleştirdiği tutarı kira süresi boyunca örneğin kira süresi 20 yılsa 20 yılda, kira süresi belli değilse 5 yılda gider yazıyordu. YENİ UYGULAMA - Kiracı, bina/tesis tamamlandığında arsa sahibi adına düzenlediği fatura nedeni ile alacaklı konumdadır. Ancak bu tutar arsa sahibi tarafından (ayni olarak ödenen kira bedeli olduğu için) kiracıya ödenmeyecektir. - Kiracı, nakden tahsil etmeyeceği bu alacağı, binanın/tesisin kullanılmaya başlandığı tarihi müteakip kalan kira süresine bölecek ve bu şekilde hesapladığı tutarı ilgili yıllar itibariyle alacak tutarından düşerek, gider olarak dikkate alacaktır.

13 ESKİ UYGULAMA -Kiracı, kira süresi sonunda arsa sahibi adına emsal bedeli dikkate alarak düzenlediği fatura tutarı üzerinden %18 KDV beyan ediyordu. - Arsa sahibi gerçek kişi ise kiracı ayrıca, kira süresi sonunda arsanın emsal bedeli dikkate alarak düzenlediği fatura tutarı üzerinden %20 gelir vergisi stopajı beyan ediyordu. - Arsa sahibi kurumlar vergisi mükellefi veya arsa bir ticari işletmeye kayıtlı ise kiracının GV stopajı yapmaması ve arsa sahibinden fatura alması gerekiyordu. YENİ UYGULAMA - Kiracı arsanın sahibi adına bina tamamlandığında düzenlediği fatura tutarı üzerinden % 18 KDV beyan edecektir. -Kiracı, (arsanın sahibi gerçek kişi ise) ; kira süresi sonunda değil, her yıl yukarıdaki şekilde hesapladığı tutar üzerinden %20 GV stopajı yapmalıdır. -Arsa sahibi kurumlar vergisi mükellefi veya gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olması halinde ise, her yıl yukarıdaki şekilde hesaplanan tutar üzerinden GV stopajı yapılmayacaktır.

14 ESKİ UYGULAMA - Arsanın mülk sahibi ( kiraya veren )kira süresi sonunda ayni olarak ( adına emsal bedel dikkate alınarak düzenlenen fatura tutarını ) elde ettiği kira gelirini kendi vergi beyannamesinde beyan ediyordu. Arsa sahibi adına kiracı tarafından yapılan GV stopajı hesaplanan GV den mahsup ediliyordu. YENİ UYGULAMA - Arsa sahibinin kiracıya olan borcundan yıllar itibariyle mahsup edilen tutarlar (kiracının kira giderleri) tahsil hükmünde olduğundan, GVK nın 86/(1/c)maddesinde yer alan haddin (2014 yılı için TL) aşılması halinde, gerçek kişiler tarafından elde edilen ve kesinti yoluyla vergilendirilmiş olan söz konusu kira gelirlerinin, arsa sahibi tarafından beyan edilmesi gerekir. Arsa sahibi adına kiracı tarafından yapılan GV stopajı hesaplanan GV den mahsup edilebilecektir.

15 Özellikle elektrik ve doğalgaz perakende satış lisansı ve dağıtım lisansı sahibi firmalar imtiyaz sözleşmesi hükümleri çerçevesinde abonelerden tahsil ettikleri güvence bedellerini abonelik sözleşmesinin feshi halinde veya görev süresi sonunda güncelleştirilmiş kıymetleri üzerinden aboneye geri ödemektedirler. Buradaki sorun, güvence bedellerinin her dönem sonunda vergilendirme bakımından değerlemesinin yapılıp yapılmayacağı ve değerleme sonucu oluşan farkların kar/zarar hesaplarına intikal ettirilip ettirilmeyeceğidir. Çünkü, değerleme yapılıp yapılmayacağı hususu, ödenecek vergilerin tutarını doğrudan etkilemektedir. Maliye Bakanlığı nın bu konudaki görüşü şu şekildedir:

16 «Abonelerden (Türk Lirası ve/veya yabancı para cinsinden) tahsil edilen güvence bedellerinin VUK un 265. maddesinde düzenlemesi yapılan mukayyet değere ait hükümler ile 280 ve 285. maddelerindeki hükümler kapsamında değerlemesinin yapılması gerekmekte olup, dönem sonlarında yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca değerlenmesi Vergi Usul Kanununa göre mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu güvence bedellerinin; ayrılan abonelere veya sözleşme süresinin dolması nedeniyle devralan şirkete güncelleştirilmiş değeri üzerinden iade edilmesi halinde, güncelleştirme nedeniyle ilave olarak iade edilen tutarlar iadenin yapıldığı dönemde kurum kazancının tespitinde gider olarak yazılabilecektir.» (MB. GİB. Kahramanmaraş VDB.nin tarih ve VUK-5-10 sayılı özelgesi)

17 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa dayanılarak çıkarılan "Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği"nin 39. maddesinde; «Abonelik sözleşmesi sona eren veya müşterinin muvafakati ile mekanik sayacı ön ödemeli sayaç ile değiştirilen abonenin, dağıtım şirketinde bulunan güvence bedeli, tüm borçların ödenmiş olması ve nakit olarak alınan güvence bedellerinin ise ilgili mevzuat çerçevesinde güncelleştirilmesi kaydıyla, talep tarihinden itibaren beş gün içerisinde aboneye veya onun yetkili temsilcisine iade edilir.«hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla, güvence bedellerinin güncelleştirilmesi yani değerlemesinin yapılması, tamamen ilgili sektöre ilişkin yasal bir mevzuattan kaynaklanmaktadır.

18 Güncelleme işlemi, şirketler tarafından kendiliğinden yapılan bir işlem değildir. Tamamen tüketicilerin güvence bedellerinin korunması amacıyla yasal bir mevzuatla getirilmiş yasal bir uygulamadır. Güvence bedellerinin her yıl sonunda değerlenmesi yani güncelleştirilmesi nedeniyle ortaya çıkan farkların her yılda gider olarak dikkate alınması, şirketlerin ilgili yıl kazanç tutarlarının doğru olarak hesaplanmasının da bir gereğidir. Toptan bir anlayışla güncelleştirme bedellerinin sadece güvence bedellerinin iade edildiği yılda gider yazılmasına izin verilmesi doğru bir yaklaşım olmadığı gibi, vergilendirmedeki tahakkuk ilkesine de aykırıdır. Her yılın geliri ve giderinin, o yılın kazancı ile ilişkilendirilmesi temel ilkedir. Bu nedenle, özellikle dağıtım şirketleri bakımından büyük önem taşıyan bu sorunun çözümlenmesi için, ilgili sektör mevzuatında yer alan güncelleme düzenlemesinin Vergi Usul Kanununa aktarılması gerekmektedir. Bu konuda gerekli girişimlerin başlatılmasında fayda görülmektedir.

19 Ülkemiz cari açığının en büyük nedenlerinden birisi, yabancı ülkelere olan enerji bağımlılığımızdır. Bu bağımlılığın azaltılabilmesinin bir yolu da, yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık vermek, enerji üretimimizi ve ekonomik kaynaklarımızı buna yönlendirmektir. Bu nedenle, yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji üretimi her yönüyle teşvik edilmelidir. Bu alan olağan ve olağanüstü bazı vergisel teşvikler sağlanabilir: - Yenilenebilir enerji yatırımı yapan şirketler belli bir süreyle (5 yıl gibi) kurumlar vergisinden istisna tutulabilir. - Yenilenebilir enerji ile çalışan elektrik santrallarında kullanılan makine-teçhizat Gümrük Vergisinden muaf tutulabilir. - Yenilenebilir enerji üretim tesislerinde çalışan personelin ücretleri gelir vergisinden istisna tutulabilir, SGK primleri belli bir süre Devlet tarafından ödenebilir.

20 Yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan elektrik santrallerinin kredi ile finansmanının sağlanması durumunda, santral kredi borcunu ödeyene kadar vergi muafiyeti ve istisnası uygulanabilir. Enerji sektörüne başta sözleşmeler olmak üzere genel olarak Damga Vergisi istisnası getirilebilir.

21 -213 sayılı VUK un 272 nci maddesine göre normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı artıracak nitelikteki giderler elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet bedeline eklenir. TEDAŞ adına yapılan yatırımlar belirtilen madde hükmü uyarınca maliyete eklenip, kira süresine göre amortismana tabi tutulmaktadır. TEDAŞ tan sağlanan finansal kaynakların gelir yazılması fiktif karlara neden olmaktadır. Bir kanun değişikliği ile gelir ve giderin aynı şekilde vergi matrahını etkilemesi sağlanmalıdır.

22 Elektrik dağıtımında hedef kayıp kaçak oranları ilan edilmektedir. Bu oranlar sürekli azaltılmaktadır. Bu oranların üzerinde gerçekleşen kayıplar, vergi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmemektedir. Ancak fiili olarak gerçekleşen kayıpların işin doğası gereği ortaya çıkan fire olduğu kabul edilmelidir.

23 Güvence bedeli: Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, müşterinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep edebilir. Güncelleştirme: Güvence bedelleri her yıl TÜİK tarafından yayımlanan Eylül ayı 12 aylık TÜFE değişim oranları dikkate alınarak artırılır ve her yıl Ocak ayı itibariyle Kurul onayıyla yürürlüğe girer.

24 Şirketler güvence bedellerini her yıl güncellemek zorundadır. Maliye Bakanlığı tarih ve [ /48]-28 sayılı özelgede güvence bedellerinin borç mahiyetinde olduğunu, güncelleştirme farklarının ödendiği dönemde gider yazılması gerektiğini belirtmiştir Ancak söz konusu farklar, tahakkuk ilkesi gereği mahiyet ve miktar itibariyle kesinleştiği dönemde gider yazılmalıdır.

25

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Celal ÇELİK Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası - Aralık 2000) Giriş Bu yazıda gelir (ticari kazanç) ve kurumlar vergisi mükellefleri

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

Turizm sektörüne özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014

Turizm sektörüne özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014 Turizm sektörüne özgü vergisel konular Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014 İçindekiler 1. Incoming Turlarda KDV Uygulaması 2. Outgoing Turlarda KDV Uygulaması 3. Turist Rehberlerine

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

Vergi Gündemi Özel Dosyası

Vergi Gündemi Özel Dosyası Vergi Gündemi Özel Dosyası Gelir Vergisi Kanunu Taslağı ve İtibari Finansman Gider İndiriminin Taslağa İlave Önerisi Abdulkadir Kahraman Örtülü Sermaye Kapsamında Değerlendirilen Borçlanmalarda Düzeltme

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ. Đstanbul, 04.01.2012. Sirküler No: 2012 / 05 Konu: Özel Maliyetler

MUHASEBE BÖLÜMÜ. Đstanbul, 04.01.2012. Sirküler No: 2012 / 05 Konu: Özel Maliyetler MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 Đkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-Đstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 02.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısında Yer Alan Önemli Hususlar Mevcut uygulamada, gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi Kanununa göre, kurumların kazançları

Detaylı

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir:

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir: ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME ANLAŞMALARI: Çifte Vergilendirme, konusu, mükellefi ve dönemi aynı olan kazanç üzerinden birden fazla vergileme yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile mükellefi, kaynağı, konusu aynı

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 Konusu : Tarihi : / /2011 Sayısı : KDVK-60/2011-1 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına ilişkin mevcut

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları

Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları Dr. Hakan ERKUŞ İnönü Üniversitesi, İİBF Özet Bilindiği gibi uzun yıllar süren çalışmaların sonucunda enflasyon muhasebesi

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

AMORTİSMANLARDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR

AMORTİSMANLARDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR Sayfa 1 / 7 AMORTİSMANLARDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR Yazar: AliTUĞLU (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- İKTİSADİ KIYMETLERİN AMORTİSMANA TABİ TUTULMA NEDENİ Vergi Usul Kanunu nun 313. maddesi

Detaylı

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER 10 SORUDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI: 1. TRANSFER FİYATLANDIRMASI NEDİR? Transfer Fiyatlandırması genel olarak malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde

Detaylı

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT Nisan 2012 YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Ülkemizde kamu yatırım ve

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı