TÜREV ÜRÜNLER KATALOĞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.akbank.com/private TÜREV ÜRÜNLER KATALOĞU"

Transkript

1

2 TÜREV ÜRÜNLER KATALOĞU

3 İçindekiler 1. OPSİYON ÇEŞİTLERİ A. Vanilya Opsiyon B. Bariyerli Opsiyon i. Knock-in ii. Knock-out iii. Window Knock-in C. Dijital Opsiyon i. Double No Touch (DNT) ii. Double One Touch (DOT) iii. No Touch (NT) iv. One Touch (OT) v. Range Accrual 2. OPSİYON STRATEJİLERİ A. Put Spread B. Call Spread C. Straddle D. Strangle E. Risk Reversal F. Asymetric Forward G. Pivot Forward 3. OPSİYONA BAĞLI ÜRÜNLER A. Dual Currency Deposit B. Boosted Range Deposit C. Piyasa Endeksli Mevduat i. Double No Touch-No Touch-One Touch-Double One Touch ii. Range Accrual D. Minimum Garantili Piyasa Endeksli Mevduat E. Altın Opsiyon F. Hisse Opsiyon

4 OPSİYON ÇEŞİTLERİ OPSİYON ÇEŞİTLERİ

5 OPSİYON ÇEŞİTLERİ A. Vanilya Opsiyon Opsiyon, satın alan tarafa herhangi bir ürünün fiyatını vade başında sabitlemek koşulu ile bu ürünü belli bir vadede veya vade boyunca satın alma ya da satma hakkını veren bir anlaşmadır. Opsiyonu satın alan taraf, aldığı bu hak karşılığında satıcıya prim öder. Dolayısıyla opsiyon sözleşmesi, alıcı taraf açısından bir hak sağlamakta, buna karşılık satıcı tarafı, bu hakkı satan taraf olarak yükümlülük altına sokmaktadır. CALL (Alım) Opsiyonu: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma hakkı veren, ancak almayı zorunlu tutmayan, satan tarafı ise alıcının talebi halinde satmaya yükümlü kılan sözleşmeyi ifade eder. Bir Yatırımcı gelecekte, ilgilendiği menkul kıymetin fiyatının yükseleceğini düşünüyorsa, bugünden ilgili menkul kıymetin fiyatını sabitlemek için alım opsiyonu satın alır. PUT (Satım) Opsiyonu: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi satma hakkı veren (ancak satmaya zorunlu tutmayan), satan tarafı ise opsiyon alıcısının talebi halinde almaya yükümlü kılan sözleşmeyi ifade eder. Bir Yatırımcı gelecekte, ilgilendiği menkul kıymetin fiyatının düşeceğini düşünüyorsa, bugünden ilgili menkul kıymetin fiyatını sabitlemek için PUT (satım) opsiyonu satın alır. Opsiyon Alıcısı: Call opsiyonlarında primi ödeyen ve dolayısıyla dayanak varlığı belli bir vadeye kadar veya vadede alma hakkını elde eden, Put opsiyonlarında ise, ödediği prim karşısında dayanak varlığı belli bir vadeye kadar veya vadede satma hakkını elde eden taraftır. Opsiyon Satıcısı: Call opsiyonlarında opsiyon primini alan ve dayanak varlığı belli bir vadeye kadar veya vadede satma yükümlülüğü altında olan, Put opsiyonlarında ise, dayanak varlığı belli bir vadeye kadar veya vadede alma yükümlülüğü altında bulunan taraftır. Avrupa Tipi Opsiyonlar: Opsiyonu alan tarafın, sözleşmeye konu mal veya kıymeti satın alma veya satma hakkını sadece vade sonunda kullanmasını sağlayan opsiyonlardır. Amerikan Tipi Opsiyonlar: Vade sonu da dahil olmak üzere opsiyon alıcısına istediği zaman hakkını kullanma imkanını sağlayan opsiyonlardır. Diğer bir ifadeyle bu tip opsiyonlarda erken kullanım hakkı mevcuttur. Opsiyon alıcısı için beklenilen yönde hareket olması durumunda hakkın kullanım ile birlikte spot kurdan daha avantajlı kurla işlem yapılarak getiri elde edilir. Opsiyon satıcısı için beklenilen yönde hareket olması durumunda, alıcı hakkını kullanmayacağından prim getirisi elde edilerek işlem sonuçlanır. Satıcı için vade sonunda diğer para birimine geçiş riski vardır. - Call opsiyonu satıcısı için, opsiyonun kullanılması durumunda, spot fiyattan daha düşük fiyatla elindeki kıymetin satım yükümlülüğü vardır. - Put opsiyonu satıcısı için, opsiyonun kullanılması durumunda, spot fiyattan daha yüksek fiyatla kıymet alma yükümlülüğü vardır. Alıcı için prim kadar zarar etme riski vardır. Opsiyon satım işleminden elde edilen prim kazancı üzerinden %10 stopaj kesilmektedir. Eğer işlem vadesinde opsiyon hakkı alıcı tarafından kullanılırsa ve Yatırımcı nın zararı söz konusu olursa, prim üzerinden kesilen stopaj kadar kısım Yatırımcı hesabına yatırılacak ve de yapılan döviz alım ya da satım işleminde kullanılacaktır. Opsiyon alım işleminde işlem başlangıcında vergi söz konusu değildir. Eğer işlem vadesinde opsiyon hakkı kullanılırsa, elde edilen kârdan başta ödenen prim düşüldükten sonra kalan getiri üzerinden %10 stopaj yükümlülüğü bulunmaktadır. Kurumsal Yatırımcılar için opsiyon ile ilgili stopaj söz konusu değildir. Vade Sonu Senaryolar Call opsiyonu alıcısı Vade sonunda spot kur < strike Yatırımcı almış olduğu CALL opsiyonunu kullanmaz. Prim kadar zarar söz konusudur. Vade sonunda spot kur > strike Yatırımcı almış olduğu CALL opsiyonunu kullanır, strike seviyesinden kıymet alır. Spot kur seviyesine göre elde edilen kârdan prim düşüldükten sonraki miktar kadar getiri elde edilir. Put opsiyonu alıcısı Vade sonunda spot kur > strike Yatırımcı almış olduğu PUT opsiyonunu kullanmaz. Prim kadar zarar söz konusudur. Vade sonunda spot kur < strike Yatırımcı almış olduğu PUT opsiyonunu kullanır, strike seviyesinden kıymet satar. Spot kur seviyesine göre elde edilen kardan prim düşüldükten sonrakı miktar kadar getiri elde edilir. Call opsiyonu satıcısı Vade sonunda spot kur < strike Prim kadar getiri söz konusudur. Vade sonunda spot kur > strike Yatırımcı nın satmış olduğu CALL opsiyonu kullanır, strike seviyesinden kıymet satar. Prim ile spot kur seviyesine göre edilen zarar karşılaştırılarak işlem kârı ya da zararı oluşur. Put opsiyonu satıcısı Vade sonunda spot kur > strike Prim kadar getiri söz konusudur. Vade sonunda spot kur < strike Yatırımcı nın satmış olduğu PUT opsiyonu kullanır, strike seviyesinden kıymet alır. Prim ile spot kur seviyesine göre edilen zarar karşılaştırılarak işlem kârı ya da zararı oluşur.

6 OPSİYON ÇEŞİTLERİ B. Bariyerli Opsiyon i. KNOCK-IN Opsiyon işlemlerinde Knock-in, herhangi bir opsiyon işleminde dayanak varlığın belli bir seviyeye ulaşması durumunda opsiyonun devreye girmesi ile ilgili bir koşul oluşturmaktır. Opsiyon vade başında geçersiz olarak başlar. Dayanak varlık önceden belirlenen seviyeye ulaşırsa ancak bu durumda geçerlilik kazanacaktır. Knock-in seviyesine erişilip erişilmediğinin kontrol edildiği dönem opsiyonun normal süresi ile aynı olabileceği gibi daha kısa da olabilir (gözlem dönemi window period). Knock-in seviyesine erişilip erişilmediğine dair kontrol, gözlem dönemi boyunca yapılabilceği gibi (Amerikan), belirli bir günde de yapılabilir (Avrupa). Dayanak varlığın belli bir seviyeye ulaşmayacağını bekleyen opsiyon satıcısı KI koşulu ekleyerek riskini azaltmayı amaçlayabilir. Aynı şekilde dayanak varlığın belli bir seviyeye ulaşması durumunda opsiyonunun değer kazanacağını düşünen, maliyetini düşürmek isteyen alım yönündeki Yatırımcı, KI koşulu ekleyebilir. ii. KNOCK-OUT Opsiyon işlemlerinde Knock-out, herhangi bir opsiyon işleminde dayanak varlığın belli bir seviyeye ulaşması durumunda opsiyonun devre dışı kalması ile ilgili bir koşul oluşturmaktır. Opsiyon vade başında geçerli olarak başlar. Dayanak varlık önceden belirlenen seviyeye ulaşırsa ancak bu durumda geçerliliği sona erecektir. Knock-out seviyesine erişilip erişilmediğinin kontrol edildiği dönem opsiyonun normal süresi ile aynı olabileceği gibi daha kısa da olabilir (gözlem dönemi window period). Knock-out seviyesine erişilip erişilmediğine dair kontrol, gözlem dönemi boyunca yapılabileceği gibi (Amerikan), belirli bir günde de yapılabilir (Avrupa). Dayanak verlığın belli bir seviyeye ulaştığında riskinin artacağını düşünen bir opsiyon satıcısı KO koşulu ile riskini azaltmayı amaçlayabilir. Aynı şekilde dayanak varlığın belli bir seviyeye ulaşması durumunda hakkını kullanmanın gereksiz olacağını düşünen, maliyetini azaltmak isteyen, alım yönündeki Yatırımcı, alım opsiyonuna KO koşulu ekleyebilir. Bu koşullar alınan opsiyonun maliyetini düşürmek için kullanılabileceği gibi satılan opsiyonun riskini azaltmak içinde kullanılabilir. Bir işlemde Yatırımcı hem KO hem de KI koşulları koyabilir. KI ya da KO koşulu eklenmiş olan opsiyonların primleri, dolayısıyla satıcı için getirisi, alıcı için de maliyeti, Vanilla opsiyonlara göre düşüktür. KI ve KO opsiyonlarda vergilendirme tamamen üzerine koşul koyulmuş olan opsiyonun alım yönünde mi satım yönünde mi olmasına göre değişmektedir. Vanilla opsiyonlardan vergilendirme açısından farkı yoktur. Opsiyona eklenmiş bariyer cinsinden ve işlemin bariyerine ulaşılmasından bağımsız olarak Yatırımcı opsiyon sattığı durumda %10 stopaj uygulanmaktadır. Vade sonunda yapılacak olan stopaj iadesi işlemin zarar ile sonuçlanıp sonuçlanmadığına bağlı olduğundan bariyere değilmesi önem kazanmaktadır. Yatırımcı nın opsiyon aldığı durumda işlemin getiri ile sonuçlanması bariyere değilip değilmemesi ile bağlantılı olduğundan yine stopaj bu duruma göre değişecektir. İşlemin getiri ile sonuçlanması durumunda getiri üzerinden %10 stopaj yükümlülüğü bulunmaktadır. Kurumsal Yatırımcılar için opsiyon ile ilgili stopaj söz konusu değildir. iii. WINDOW KNOCK-IN Yatırımcı Avrupa tipi opsiyon satar. Opsiyonun devreye girmesi için (Knock-in) kurun belli bir seviyeye ulaşması gerekmektedir. Kur belirlenen seviyeye ulaşmaz ise opsiyon geçersiz olacak ve Yatırımcı nın riski ortadan kalkacaktır. Kurun belli bir seviyeye ulaşması için belirlenen periyod (window period) opsiyon vadesinden kısadır ve bu dönem boyunca her gün boyunca kurun bu seviyeye gelip gelmediği kontrol edilir. Genellikle uzun vadeli, yüksek dayanak varlık seviyelerine opsiyon yapmayı tercih eden Yatırımcılar için risk süresini kısaltma amacı ile yapılır. Window period boyunca kur belirlenen seviyeyi test etmez ise Yatırımcı nın vade başında almış olduğu opsiyon primi getirisi olacak ve riski ortadan kalkacaktır. Opsiyonun devreye girmesi durumunda da Yatırımcı nın vade sonuna kadar riski devam edecek olmasına rağmen vade sonu kur seviyesine göre gelir potansiyeli mevcuttur. Opsiyonun devreye girmesi durumunda Yatırımcı nın anapara riski doğar. Kurdaki sert hareketler ve her iki yöne dalgalanmalar işlemin riskini arttırır. Vade sonunda spot kur ile opsiyon uygulama fiyatı arasındaki farkın kazanılan prim miktarından fazla olması durumunda Yatırımcı nın anapara kaybı söz konusu olacaktır. Bireysel hesaplarda %10 stopaj söz konusudur. Opsiyon satıcısı her halükarda işlem başlangıcında kazandığı prim üzerinden %10 stopaj öder. Opsiyon alıcısının stopaj durumu işlemin KI koşulunun gerçekleşmesine bağımlıdır, koşul gerçekleşir işlem devreye girer ve getiri ile sonuçlanırsa, vade sonunda müşteri stopaj öder. Kurumsal hesaplarda stopaj söz konusu değildir.

7 OPSİYON ÇEŞİTLERİ C. Dijital Opsiyon (Opsiyon Alıcısı İçin Açıklamalar) i. DOUBLE NO TOUCH (DNT) Kurun belli bir bant içerisinde kalacağı beklentisi. Opsiyonun doğası gereği ödenen prim karşılığında, primin belli bir katı şeklinde getiri potansiyeli bulunmaktadır. 1 kur bandı içermektedir. Belirlenen bant daraldıkça getiri artmaktadır. Bant dışına çıkıldığında işlem getirisiz sonuçlanır. Kur vade boyunca herhangi bir anda bant dışına çıkmaz ise Yatırımcı potansiyel getiriyi kazanacaktır. Belirlenen dönem için kurun volatilitesi yüksekse potansiyel getiri artacaktır. Döviz kurundaki vade boyunca yaşanacak tüm sert hareketler riski artırır. Bandın bir kere kırılmış olması durumunda yeniden bant içine dönülse dahi ürünün getirisi %0 olacaktır. Bireysel Yatırımcılar için %10 stopaja tabidir. Yatırımcı nın alıcı olması durumunda, vade sonunda işlem getiri ile sonuçlanırsa, işlem getirisi (pay-out - ödenen prim) üzerinden %10 stopaj ödenir. Yatırımcı nın satıcı olması durumunda, vade başında Yatırımcıya ödenen prim üzerinden %10 stopaj tahsil edilir. ii. DOUBLE ONE TOUCH (DOT) Kurun belli bir bandı aşağı ya da yukarı doğru kırma beklentisi. Opsiyonun doğası gereği ödenen prim karşılığında, primin belli bir katı şeklinde getiri potansiyeli bulunmaktadır. 1 kur bandı içermektedir. Belirlenen bant genişledikçe getiri artmaktadır. Bant aşağı ya da yukarı kırılmaz ise getirisiz sonuçlanır. Kur vade içerisinde herhangi bir zamanda üst yada alt banda değer ise Yatırımcı potansiyel getiriyi kazanacaktır. Belirlenen dönem için kurun volatilitesi yüksekse potansiyel getiri artacaktır. Döviz kurundaki vade boyunca yaşanacak yatay hareketler riski arttırır. Bireysel Yatırımcılar için %10 stopaja tabidir. Yatırımcı nın alıcı olması durumunda, vade sonunda işlem getiri ile sonuçlanırsa, işlem getirisi (pay-out - ödenen prim) üzerinden %10 stopaj ödenir. Yatırımcı nın satıcı olması durumunda, vade başında Yatırımcıya ödenen prim üzerinden %10 stopaj tahsil edilir.

8 OPSİYON ÇEŞİTLERİ C. Dijital Opsiyon iii. NO TOUCH (NT) Kurun belli bir kur seviyesine değmeyeceği beklentisi. Opsiyonun doğası gereği ödenen prim karşılığında, primin belli bir katı şeklinde getiri potansiyeli bulunmaktadır. 1 kur seviyesi içermektedir. Belirlenen seviye yaklaştıkça getiri artmaktadır. Belirlenen seviyeye değilmesi durumunda işlem getirisiz sonuçlanır. Kur vade boyunca hiçbir zaman belirlenen seviyeye değmez ise Yatırımcı potansiyel getiriyi kazanacaktır. Belirlenen dönem için kurun volatilitesi yüksekse potansiyel getiri artacaktır. Döviz kurundaki vade boyunca yaşanacak tüm sert hareketler riski arttırır. Belirlenen seviyeye bir kere değilmesi durumunda ürünün getirisi %0 olacaktır. Bireysel Yatırımcılar için %10 stopaja tabidir. Yatırımcı nın alıcı olması durumunda, vade sonunda işlem getiri ile sonuçlanırsa, işlem getirisi (pay-out - ödenen prim) üzerinden %10 stopaj ödenir. Yatırımcı nın satıcı olması durumunda, vade başında Yatırımcıya ödenen prim üzerinden %10 stopaj tahsil edilir. iv. ONE TOUCH (OT) Kurun belli bir kur seviyesine değeceği beklentisi. Opsiyonun doğası gereği ödenen prim karşılığında, primin belli bir katı şeklinde getiri potansiyeli bulunmaktadır. 1 kur seviyesi içermektedir. Belirlenen seviye uzaklaştıkça getiri artmaktadır. Belirlenen seviyeye değilmemesi durumunda işlem getirisiz sonuçlanır. Kur vade boyunca herhangi bir anda belirlenen seviyeye değer ise Yatırımcı potansiyel getiriyi kazanacaktır. Belirlenen dönem için kurun volatilitesi yüksekse potansiyel getiri artacaktır. Döviz kurundaki vade boyunca yaşanacak yatay hareketler riski arttırır. Bireysel Yatırımcılar için %10 stopaja tabidir. Yatırımcı nın alıcı olması durumunda, vade sonunda işlem getiri ile sonuçlanırsa, işlem getirisi (pay-out - ödenen prim) üzerinden %10 stopaj ödenir. Yatırımcı nın satıcı olması durumunda, vade başında Yatırımcıya ödenen prim üzerinden %10 stopaj tahsil edilir.

9 OPSİYON ÇEŞİTLERİ C. Dijital Opsiyon v. RANGE ACCRUAL (RA) Kurun belli bir bant içerisinde kalacağı beklentisi. Opsiyonun doğası gereği ödenen prim karşılığında, primin belli bir katı şeklinde getiri potansiyeli bulunmaktadır. 1 kur bantı içermektedir. Belirlenen bant daraldıkça getiri artmaktadır. Bant içerisine giriş ya da çıkış değil bant içerisinde kalınan gün sayısı takip edilir. Kurun bant içinde kaldığı gün sayısı ile orantılı getiri elde edilir. Kur vade boyunca hiçbir zaman bant dışına çıkmaz ise Yatırımcı başta bildirilen potansiyel getiriyi tam olarak kazanacaktır. Toplam getiri kurun bant içerisinde kaldığı gün sayısına göre belirlenir. Belirlenen dönem için kurun volatilitesi yüksekse potansiyel getiri artacaktır. Döviz kurundaki vade boyunca yaşanacak tüm sert hareketler riski arttırır. Kur bandın dışına işlemin bağlandığı gün çıkıp hiçbir gün bant içerisine girmez ise işlem getirisiz sonuçlanır. Bireysel Yatırımcılar için %10 stopaja tabidir. Yatırımcı nın alıcı olması durumunda, vade sonunda işlem getiri ile sonuçlanırsa, işlem getirisi (pay-out - ödenen prim) üzerinden %10 stopaj ödenir.

10 OPSİYON STRATEJİLERİ OPSİYON STRATEJİLERİ

11 OPSİYON STRATEJİLERİ A. Put Spread Döviz kurunun aşağı yönlü hareketi olacağı ancak bu hareketin belli bir seviyeyinin altına inmeyeceği beklentisi. Yatırımcı, baz alınan döviz kurunda aşağı yönlü harekete karşı pozisyon almak amacıyla PUT opsiyonu satın alır. Bu opsiyonun kısmi finansmanı için aynı vadede daha alt bir strike dan PUT opsiyonu satar. Kurun aşağı yönlü belli bir seviyeye kadar olan hareketine iştirak etme imkanı sağlar. Vade sonunda kurun, alınan PUT opsiyonu strike 1 üzerinde olması durumunda opsiyonların hiçbiri kullanılmaz. Vade sonunda kurun, alınan PUT opsiyonu strike 1 ile satılan PUT opsiyonu strike 2 arasında olması durumunda, Yatırımcı aldığı PUT opsiyonunu kullanır ve pozisyonunu kapatmak istemesi durumunda, spot seviyeden dövizini alarak getiri elde eder. Vade sonunda kurun, satılan PUT opsiyonu strike 2 altında olması durumunda, Yatırımcı opsiyonunu kullanıp döviz satarken, Yatırımcı nın satmış olduğu PUT opsiyonu da kullanılacağından dövizi geri alır. İki opsiyon strikeları arasındaki kısım getiri olarak sonuçlanır. Başlangıçta işlem maliyeti alınan opsiyon ile satılan opsiyon arasındaki fark kadardır. Vade sonunda kurun satılan PUT opsiyonu strike 2 altında olması durumunda piyasa kurundan daha yüksek bir kurdan döviz alınması yükümlülüğü vardır. Nette prim ödeniyor olduğundan başlangıçta vergi söz konusu değildir. Vade sonunda işlemin getiri ile sonuçlanması durumunda getiri üzerinden %10 stopaj tahsil edilir. Kurumsal Yatırımcılar için opsiyon ile ilgili stopaj söz konusu değildir. Vade Sonu Senaryolar Vade sonunda alınan PUT opsiyon strike > spot kur > satılan PUT strike Yatırımcı almış olduğu PUT opsiyonunu kullanır, strike seviyesinden döviz satar. Yatırımcı tercihine göre satmış olduğu dövizi spot seviyeden alarak pozisyonunu kapatabilir. Vade sonunda spot kur < satılan PUT opsiyon strike Yatırımcı almış olduğu PUT opsiyonunu kullanır, strike seviyesinden döviz satar. Yatırımcı nın satmış olduğu PUT opsiyonu kullanılır, strike seviyesinden dövizi geri alır. Aradaki farktan ödenen prim düşüldükten sonraki kısım işlem getirisidir. Vade sonunda spot kur > alınan PUT opsiyon strike Yatırımcı almış olduğu PUT opsiyonunu kullanmaz. Pozisyonda bir değişiklik olmaz. Vade Sonu Spot Kur STRIKE 1 STRIKE 2 Spot Kur Strike 1 seviyesinin üzerinde ise, Yatırımcı pozisyonunda değişiklik olmaz. Spot kur Strike 1 ve Strike 2 arasında ise, Strike 1 seviyesinden USD satar. Spot Kur Strike 2 seviyesinin altında ise, Yatırımcı Strike 1 seviyesinden USD satar, Yatırımcı Strike 2 seviyesinden USD alır.

12 OPSİYON STRATEJİLERİ B. Call Spread Döviz kurunun yukarı yönlü hareketi olacağı ancak bu hareketin belli bir seviyeyi geçmeyeceği beklentisi. Yatırımcı, baz alınan döviz kurunda yukarı yönlü harekete karşı pozisyon almak amacıyla CALL opsiyonu satın alır. Bu opsiyonun kısmi finansmanı için aynı vadede daha üst bir strike dan CALL opsiyonu satar. Kurun yukarı yönlü belli bir seviyeye kadar olan hareketine iştirak etme imkanı sağlar. Vade sonunda kurun alınan CALL opsiyonu strike 1 altında olması durumunda opsiyonların hiçbiri kullanılmaz. Vade sonunda kurun alınan CALL opsiyonu strike 1 ile satılan CALL opsiyonu strike 2 arasında olması durumunda Yatırımcı aldığı CALL opsiyonunu kullanır ve pozisyon kapatmak istemesi durumunda, spot seviyeden dövizini satarak getiri elde eder. Vade sonunda kurun satılan CALL opsiyonu strike 2 üzerinde oması durumunda Yatırımcı opsiyonunu kullanıp döviz alırken, Yatırımcı nın satmış olduğu CALL opsiyonu da kullanılacağından dövizini satar. İki opsiyon strikeları arasındaki kısım getiri olarak sonuçlanır. Başlangıçta işlem maliyeti alınan opsiyon ile satılan opsiyon arasındaki fark kadardır. Vade sonunda kurun satılan CALL opsiyonu strike 2 üzerinde olması durumunda piyasa kurundan daha düşük bir kurdan döviz satılması yükümlülüğü vardır. Nette prim ödeniyor olduğundan başlangıçta vergi söz konusu değildir. Vade sonunda işlemin getiri ile sonuçlanması durumunda getiri üzerinden %10 stopaj tahsil edilir. Kurumsal Yatırımcılar için opsiyon ile ilgili stopaj söz konusu değildir. Vade Sonu Senaryolar Vade sonunda alınan CALL opsiyon strike < spot kur < satılan CALL strike Yatırımcı almış olduğu CALL opsiyonunu kullanır, strike seviyesinden döviz alır. Yatırımcı tercihine göre almış olduğu dövizi spot seviyeden satarak pozisyonunu kapatabilir. Vade sonunda spot kur > satılan CALL opsiyon strike Yatırımcı almış olduğu CALL opsiyonunu kullanır, strike seviyesinden döviz alır. Yatırımcı nın satmış olduğu CALL opsiyonu kullanılır, strike seviyesinden dövizini satar. Aradaki farktan ödenen prim düşüldükten sonraki kısım işlem getirisidir. Vade sonunda spot kur < alınan CALL opsiyon strike Yatırımcı almış olduğu CALL opsiyonunu kullanmaz. Pozisyonda bir değişiklik olmaz. Vade Sonu Spot Kur STRIKE 2 STRIKE 1 Spot Kur Strike 2 seviyesinin üzerinde ise, Yatırımcı Strike 2 seviyesinden USD satar, Strike 1 seviyesinden USD alır. Spot kur Strike 1 ve Strike 2 arasında ise Strike 1 seviyesinden USD alır Spot Kur Strike 1 seviyesinin altında ise, Yatırımcı pozisyonunda değişiklik olmaz.

13 OPSİYON STRATEJİLERİ C. Straddle Alıcı için döviz kurunun belli seviyeyi aşağı ya da yukarı kıracağı beklentisi. Satıcı için döviz kurunun aynı seviyede kalacağı beklentisi. İşlemde aynı vade için aynı strike seviyesinden hem CALL hem PUT opsiyonu alınır/satılır. Vade sonunda kurun hangi seviyede olduğu kontrol edilir. Vade sonunda kur seviyenin üzerinde ya da altında olabileceğinden, Yatırımcı nın yalnızca bir yönde riski bulunmaktadır. Vade sonunda kurun aynı seviyede kalması durumunda Yatırımcı nın satmış olduğu opsiyonlar kullanılmaz, işlem getiri ile sonuçlanır. Vade sonunda kurun aşağı ya da yukarı doğru kırmış olması durumunda alıcı opsiyon hakkını kullanır ve işlem getiri ile sonuçlanır. Hareketsizlik beklentisi olan Yatırımcı tek bir opsiyon işlemine göre daha yüksek getiriye sahip olmaktadır. Kurda aşağı ya da yukarı doğru sert hareket beklentisi olan Yatırımcı opsiyon alıcısı yönünde pozisyon alıp her türlü yöndeki hareketten getiri elde eder. Satıcı için vade sonunda kurun strike ın altında ya da üstünde olması durumunda Yatırımcı nın mevcut para biriminden diğer para birimine geçme riski bulunmaktadır. Alıcı için kurun hareketsiz kalması durumunda ödemiş olduğu prim kadar zarar etmesi riski vardır. Bireysel Yatırımcılar için opsiyon işlemi %10 stopaja tabidir. Vade başında Yatırımcıya ödenen primden stopaj tahsil edilir. Vade sonunda işlemin zarar ile sonuçlanması durumunda zarar oranına göre stopaj iadesi yapılabilir. Kurumsal Yatırımcılar için opsiyon ile ilgili stopaj söz konusu değildir. Vade Sonu Senaryolar Satıcı Vade sonunda spot kur < strike Yatırımcı nın satmış olduğu PUT opsiyonu kullanılır. Strike dan döviz alır. Vade sonunda spot kur > strike Yatırımcı nın satmış olduğu CALL opsiyonu kullanılır. Strike dan döviz satar. Vade sonunda spot kur = PUT strike Yatırımcı nın satmış olduğu opsiyonlar kullanılmaz, pozisyon değişikliği olmaz. Alıcı Vade sonunda spot kur < strike Yatırımcı almış olduğu CALL opsiyonunu kullanmaz. Yatırımcı almış olduğu PUT opsiyonunu kullanır, strike dan döviz satar. Vade sonunda spot kur > strike Yatırımcı almış olduğu PUT opsiyonunu kullanmaz. Yatırımcı almış olduğu CALL opsiyonunu kullanır, strike dan döviz alır. Vade sonunda spot kur = PUT strike Yatırımcı almış olduğu opsiyonları kullanmaz, pozisyon değişikliği olmaz. Vade Sonu Spot Kur STRADDLE STRIKE SEVİYESİ (TEK STRIKE) STRADDLE STRIKE SEVİYESİ (TEK STRIKE) OPSİYON SATICISI OLUNMASI DURUMUNDA: Vade sonunda Spot Kur Strike seviyesinin üzerinde ise, Yatırımcı Strike seviyesinden USD satar. Vade sonunda spot kur Strike seviyesine eşit ise pozisyon değişikliği olmaz, opsiyon getiri ile sonuçlanır. Vade sonunda Spot Kur Strike seviyesinin altında ise, Yatırımcı Strike seviyesinden USD alır. OPSİYON ALICISI OLUNMASI DURUMUNDA: Vade sonunda Spot Kur Strike seviyesinin üzerinde ise, Yatırımcı Strike seviyesinden USD alır. Vade sonunda spot kur Strike seviyesine, eşit ise pozisyon değişikliği olmaz. Vade sonunda Spot Kur Strike seviyesinin altında ise, Yatırımcı Strike seviyesinden USD satar.

14 OPSİYON STRATEJİLERİ D. Strangle Satıcı için döviz kurunun belli bir bant dışına çıkmayacağı beklentisi. Alıcı için döviz kurunun belli bir bant dışına çıkacağı beklentisi. İşlemde aynı vade için farklı strike seviyelerinden hem CALL hem PUT opsiyonu satılır. Vade sonunda kurun hangi seviyede olduğu kontrol edilir. Satıcı için vade sonunda kur bant üzerinde ya da altında olabileceğinden, Yatırımcı nın yalnızca bir yönde riski bulunmaktadır. Satıcı için, vade sonunda kurun bant içerisinde kalması durumunda Yatırımcı nın satmış olduğu opsiyonlar kullanılmaz, işlem getiri ile sonuçlanır. Alıcı için, vade sonunda kurun bant dışına çıkmış olması durumunda Yatırımcı almış opsiyonlardan birini kullanır, işlem getiri ile sonuçlanır. Bant hareketi beklentisi olan Yatırımcı tek bir opsiyon işlemine göre daha yüksek getiriye sahip olmaktadır. Satıcı için, vade sonunda kurun üst bandın üzerinde ya da alt bandın altında olması durumunda Yatırımcı nın mevcut para biriminden diğer para birimine geçme riski bulunmaktadır. Alıcı için, vade sonunda kurun bant içinde olması durumunda Yatırımcı nın ödediği prim tutarı kadar zarar etmesi riski bulunmaktadır. Bireysel Yatırımcılar için opsiyon işlemi %10 stopaja tabidir. Vade başında Yatırımcıya ödenen primden stopaj tahsil edilir. Vade sonunda işlemin zarar ile sonuçlanması durumunda zarar oranına göre stopaj iadesi yapılabilir. Kurumsal Yatırımcılar için opsiyon ile ilgili stopaj söz konusu değildir. Vade Sonu Senaryolar Satıcı Vade sonunda PUT strike < spot kur < CALL strike Yatırımcı pozisyonunda değişiklik olmaz. Prim kadar kâr elde edilmiş olur. Vade sonunda spot kur > CALL strike Yatırımcı nın satmış olduğu CALL opsiyonu kullanılır, üst bant seviyesinden dövizini satar. Alıcı Vade sonunda PUT strike < spot kur < CALL strike Yatırımcı almış olduğu CALL opsiyonunu kullanmaz. Yatırımcı almış olduğu PUT opsiyonunu kullanmaz. Yatırımcı pozisyonunda değişiklik olmaz. Prim kadar zarar edilir. Vade sonunda spot kur > CALL strike Yatırımcı almış olduğu CALL opsiyonu kullanılır, üst bant seviyesinden döviz alır. Vade sonunda spot kur < PUT strike Yatırımcı almış olduğu PUT opsiyonu kullanır, alt bant seviyesinden döviz satar. Vade Sonu Spot Kur OPSİYON SATICISI OLUNMASI DURUMUNDA: ÜST STRIKE ALT STRIKE OPSİYON ALICISI OLUNMASI DURUMUNDA: ÜST STRIKE Spot Kur Üst Strike seviyesinin üzerinde ise, Yatırımcı Üst Strike seviyesinden USD satar. Spot Kur Alt Strike ve Üst Strike arasında ise, pozisyon değişikliği olmaz, opsiyon getiri ile sonuçlanır. Spot Kur Alt Strike seviyesinin altında ise, Yatırımcı Alt Strike seviyesinden USD alır. Spot Kur Üst Strike seviyesinin üzerinde ise, Yatırımcı Üst Strike seviyesinden USD alır. Spot Kur Alt Strike ve Üst Strike arasında ise, pozisyon değişikliği olmaz. Vade sonunda spot kur < PUT strike Yatırımcı nın satmış olduğu PUT opsiyonu kullanılır, alt bant seviyesinden dövizini alır. ALT STRIKE Spot Kur Alt Strike seviyesinin altında ise, Yatırımcı Alt Strike seviyesinden USD satar.

15 OPSİYON STRATEJİLERİ E. Risk Reversal ZERO COST Döviz kurunun belli bir seviyenin altına geleceği beklentisi ile pozisyon alımı ya da mevcut pozisyonunda zararı önleme amacı ile koruma pozisyonu. Yatırımcı, baz alınan döviz kurunda aşağı yönlü harekete karşı pozisyon almak ya da pozisyonunu korumak amacıyla PUT opsiyonu satın alır. Bu opsiyonun finansmanı için aynı vadede CALL opsiyonu satar. Kurun aşağı hareketinde koruma sağlanır ya da kâr edilirken, yukarı hareketinde döviz satım riski vardır. Vade sonunda kurun PUT strike altında olması durumunda Yatırımcı PUT opsiyonunu kullanır. Vade sonunda kurun CALL strike üzerinde olması durumunda Yatırımcı nın strike seviyesinden dövizini satma yükümlülüğü vardır. Vade sonunda kur iki seviye arasında ise hiç bir opsiyon kullanılmaz. Başlangıçta işlem maliyeti yoktur. Vade sonunda kurun üst bant üzerinde olması durumunda, Yatırımcı nın bu seviyeden döviz satım yükümlülüğü vardır. Bireysel Yatırımcılar için opsiyon işlemi %10 stopaja tabidir. Vade başında prim ödemesi olmadığından stopaj kesintisi yoktur. Vade sonunda işlemin getiri ile sonuçlanması durumunda getiri üzerinden %10 stopaj tahsil edilir. Kurumsal Yatırımcılar için opsiyon ile ilgili stopaj söz konusu değildir. Vade Sonu Senaryolar Vade sonunda PUT strike < spot kur < CALL strike Yatırımcı almış olduğu PUT opsiyonunu kullanmaz. Yatırımcı pozisyonunda değişiklik olmaz. Vade sonunda spot kur > CALL strike Yatırımcı almış olduğu PUT opsiyonunu kullanmaz. Yatırımcı nın satmış olduğu CALL opsiyonu kullanılır, üst bant seviyesinden dövizini satar. Vade sonunda spot kur < PUT strike Yatırımcı almış olduğu PUT opsiyonunu kullanır, alt seviyeden dövizini satar. Vade Sonu Spot Kur ÜST STRIKE ALT STRIKE Spot Kur Üst Strike seviyesinin üzerinde ise, Yatırımcı Üst Strike seviyesinden USD satar. Spot kur Alt Strike ve Üst Strike seviyeleri arasında ise, pozisyon değişikliği olmaz. Spot Kur Strike seviyesinin altında ise, Yatırımcı Alt Strike seviyesinden USD satar.

16 OPSİYON STRATEJİLERİ F. Asymetric Forward Özellikler Yatırımcı dayanak para biriminde satıcı ise belirlenen vadelerde PUT opsiyonu alır, belli bir çarpanı kadar CALL opsiyonu satar. Yatırımcı dayanak para biriminde alıcı ise belirlenen vadelerde CALL opsiyonu alır, belli bir çarpanı kadar PUT opsiyonu satar. İşlem için satılan opsiyon miktarının karşılığında teminat alınması gerekmektedir. İşlem için gözlem döneminin 2 katı kadar opsiyon işlemi yapılmaktadır. Her dönem için Yatırımcı 1 opsiyon alır ve 1 opsiyon satar. Amaç, satıcı olan taraf için forward üzerinde bir kurdan satış yapmak, alış yapan taraf için forward kur altından alım yapmaktır. Bu farkı sağlayabilmek için satılan opsiyon miktarı genellikle alınan miktardan daha yüksektir. Gözlem dönem sonlarında Yatırımcı satıcı ise her halükarda dayanak para birimini satmakta, alıcı ise de almaktadır. Satılan miktar ya da alınan miktar strike seviyesine göre değişmektedir. Satıcı için forward kurdan daha yüksek seviyeden döviz satımı gerçekleşir. Alıcı için forward kurdan daha düşük seviyeden döviz alımı gerçekleşir. Her durumda döviz satım ya da alım yapılır. Vade sonunda satıcı için kurun strike altında oluşması durumunda spot seviyeden daha avantajlı döviz satım imkanı doğmaktadır. Vade sonunda alıcı için kurun strike üstünde oluşması durumunda spot seviyeden daha avantajlı döviz alım imkanı doğmaktadır. Vade sonunda satıcı için spot kurun strike üstünde oluşması durumunda belirlenen strike seviyesinden çarpan kadar döviz satımı gerçekleştirmek durumunda kalması. Vade sonunda alıcı için spot kurun strike altında oluşması durumunda belirlenen strike seviyesinden çarpan kadar döviz alımı gerçekleştirmek durumunda kalması. Yatırımcı nın döviz alıcısı olduğu durumda: Gözlem döneminde spot kur < strike Yatırımcı CALL opsiyonunu kullanmaz. Yatırımcı nın satmış olduğu PUT opsiyonu kullanılır, Yatırımcı strike seviyesinden işlem başında belirlenen çarpan kadar döviz alır. Gözlem döneminde spot kur > strike Yatırımcı CALL opsiyonunu kullanır ve strike kurdan döviz alır. Gözlem Dönemi Spot Kur *Döviz cinsi USD/TRY ve işlem miktarı maksimum 1 mio USD olarak örneklendirilmiştir. STRIKE USD SATIM Spot kur Strike üzerinde ise, Yatırımcı Strike seviyesinden 1 mio USD satar. USD SATIM Spot kur Strike altında ise, Yatırımcı Strike seviyesinden 500,000 USD satar. İşlem başlangıçta primsiz olarak yapıldığından stopaj kesintisi bulunmamaktadır. İşlemin sonucunda Yatırımcı nın hakkını kullanması durumunda oluşan kârlılık üzerinden stopaj kesilir. İşlemin sonucunda karşı tarafın hakkını kullanması durumunda Yatırımcı zararı üzerinde stopaj iadesi hakkı doğar. Vade Sonu Senaryolar Yatırımcı nın döviz satıcısı olduğu durumda: Gözlem döneminde spot kur < strike Yatırımcı PUT opsiyonunu kullanır ve strike kurdan döviz satar. Gözlem döneminde spot kur > strike Yatırımcı PUT opsiyonunu kullanmaz. Yatırımcı nın satmış olduğu CALL opsiyonu kullanılır, Yatırımcı strike seviyesinden işlem başında belirlenen çarpan kadar döviz satar. STRIKE USD ALIM Spot kur Strike üzerinde ise, Yatırımcı Strike seviyesinden 500,000 USD alır. USD ALIM Spot kur Strike üzerinde ise, Yatırımcı Strike seviyesinden 1,000,000 USD alır.

17 OPSİYON STRATEJİLERİ G. Pivot Forward Özellikler Yatırımcı dayanak para biriminde, belirlenen vadelerde spot üzerinde bir strike belirleyerek, PIVOT seviyesi Avrupa tipi knock-out olan bir PUT opsiyonu alır, belli bir çarpanı kadar CALL opsiyonu satar. Yatırımcı dayanak para biriminde, belirlenen vadelerde spot altında bir strike belirleyerek, PIVOT seviyesi Avrupa tipi knock-out olan bir CALL opsiyonu alır, belli bir çarpanı kadar PUT opsiyonu satar. İşlem için, satılan opsiyon miktarının karşılığında teminat alınması gerekmektedir. İşlem için gözlem döneminin 4 katı kadar opsiyon işlemi yapılmaktadır her dönem için Yatırımcı 2 opsiyon alır 2 opsiyon satar. Amaç, PIVOT seviye altındayken dayanak para birimini satın almak, üstündeyken dayanak para birimini satmaktır. Her gözlem süresi vadesinde, spot kur üst strike seviyesi üzerindeyse belli bir çarpanı kadar fazla satım yapılırken, spot kur alt seviye altında ise belli bir çarpanı kadar fazla alım yapılır. Gözlem dönemlerinde Yatırımcı satıcı ise dayanak para birimini satmakta, alıcı ise de almaktadır. Satılan miktar ya da alınan miktar strike seviyesine göre değişmektedir. Kurun üst strike altında oluşması durumunda spot kurdan daha avantajlı bir seviyeden döviz satım imkanına sahip olunmaktadır. Kurun alt strike üstünde oluşması durumunda spot kurdan daha avantajlı bir seviyeden döviz alım imkanına sahip olunmaktadır. PIVOT seviyesine göre döviz alımı ya da satımı. Kurun üst strike üstünde oluşması durumunda spot kurdan daha dezavantajlı bir seviyeden çarpan kadar döviz satımı yapılır. Kurun alt strike altında oluşması durumunda spot kurdan daha dezavantajlı bir seviyeden çarpan kadar döviz alımı yapılır. İşlem başlandıçta primsiz olarak yapıldığından stopaj kesintisi bulunmamaktadır. İşlemin sonucunda Yatırımcı nın hakkını kullanması durumunda oluşan kârlılık üzerinden stopaj kesilir. İşlemin sonucunda karşı tarafın hakkını kullanması durumunda Yatırımcı zararı üzerinde stopaj iadesi hakkı doğar. Vade Sonu Senaryolar Gözlem döneminde PIVOT < spot kur < üst STRIKE Yatırımcı almış olduğu put opsiyonunu kullanır ve döviz satar. Yatırımcı nın almış olduğu CALL opsiyonu knock-out/iptal olmuştur. Spot kur ile fark kadar kâr elde edilir. Gözlem döneminde spot kur > üst STRIKE Yatırımcı nın satmış olduğu CALL opsiyonu kullanılır, Yatırımcı çarpan miktarı kadar döviz satar. Yatırımcı nın almış olduğu CALL opsiyonu knock-out/iptal olmuştur. Yatırımcı almış olduğu PUT opsiyonunu kullanmaz. Gözlem döneminde alt STRIKE < spot kur < PIVOT Yatırımcı almış olduğu CALL opsiyonunu kullanır ve döviz alır. Yatırımcı nın almış olduğu PUT opsiyonu knock-out/iptal olmuştur. Spot kur ile fark kadar kâr elde edilir. Gözlem döneminde spot kur < alt STRIKE Yatırımcı nın satmış olduğu PUT opsiyonu kullanılır, Yatırımcı çarpan miktarı kadar döviz alır. Yatırımcı nın almış olduğu PUT opsiyonu knock-out/iptal olmuştur. Yatırımcı almış olduğu CALL opsiyonunu kullanmaz. Gözlem Dönemi Spot Kur *Döviz cinsi USD/TRY ve işlem miktarı maksimum 1 mio USD olarak örneklendirilmiştir. ÜST STRIKE PİVOT SEVİYESİ ALT STRIKE USD SATIM Spot kur, Üst Strike seviyesinin üzerinde ise, Yatırımcı Üst Strike seviyesinden 1 mio USD satar. USD SATIM Spot Kur, Pivot seviyesi ile Üst Strike seviyesi arasında ise, Yatırımcı Strike seviyesinden 500,000 USD satar. USD ALIM Spot kur Pivot seviyesi ile Alt Strike seviyesi arasında ise, Yatırımcı Alt Strike seviyesinden 500,000 USD alır. USD ALIM Spot kur Alt Strike seviyesinin altında ise, Yatırımcı Alt Strike seviyesinden 1 mio USD alır.

18 OPSİYONA BAĞLI ÜRÜNLER OPSİYONA BAĞLI ÜRÜNLER

19 OPSİYONA BAĞLI ÜRÜNLER A. Dual Currency Deposit (DCD) Mevduat getirisini yükseltmek amacı ve dövizin belli bir seviye altına inmeyeceği ya da belli bir seviye üzerine çıkmayacağı beklentisi. İşlem miktarı kadar mevduat bağlanır. Yatırımcı anaparasanın para birimine göre CALL ya da PUT opsiyonu satar. Üründe kullanılan opsiyonlar Avrupa tipi olduğundan baz para biriminin seviyesi sadece vade sonunda kontrol edilmektedir, dönem boyunca yaşanan kur hareketleri getiriyi etkilememektedir. Anaparanın vade sonunda karşı para cinsine dönüşme riski vardır. Her halükarda işlem başlangıcında anlaşılan toplam getiri kazanılır. (Mevduat getirisi ve satılan opsiyon getirisinin toplamı) Belirlenen dönem için kurun volatilitesi yüksekse potansiyel getiri artacaktır. Vade sonunda, CALL opsiyonu satılması durumunda kurun strike üzerinde olması, PUT opsiyonu satılması durumunda kurun strike altında olması durumunda karşı para birimine dönüş yapılır. Dönem içerisinde bant dışında hareketlenme ürünün getirisini etkilememektedir. Vade sonunda diğer para birimine geçiş riski vardır. - USD anaparalı DCD'de vade sonunda kur strike seviyesi üzerinde ise, Yatırımcı nın anaparası olan USD yi piyasadan daha düşük kurdan TRY ye dönme yükümlülüğü bulunmaktadır. - TRY anaparalı DCD'de vade sonunda kur strike seviyesi altında ise, Yatırımcı nın anaparası olantry yi piyasadan yüksek kurdan USD ye dönme yükümlülüğü bulunmaktadır. Yatırımcı nın parası tüm vade boyunca mevduata bağlı kalacaktır. Ara dönemde çıkış yoktur. Vade sonunda Yatırımcı nın mevduat hesabı faizi üzerinden anaparasına bağlı olarak TRY veya USD mevduat stopajı kesilmektedir. Opsiyon satım işleminden elde edilen prim kazancı üzerinden %10 stopaj kesilmektedir. Eğer işlem vadesinde opsiyon hakkı alıcı tarafından kullanılırsa ve Yatırımcı nın zararı söz konusu olursa, stopaj iadesi yapılır. Kurumsal Yatırımcılar için opsiyon ile ilgili stopaj söz konusu değildir. Vade Sonu Senaryolar USD mevduatlı DCD Vade sonunda spot kur < strike Anapara USD olarak kalır. Yatırımcı DCD getirisini kazanır. Vade sonunda spot kur > strike Yatırımcı nın satmış olduğu CALL opsiyonu kullanılır, strike seviyesinden USD satar. Yatırımcı DCD getirisini kazanır. TRY mevduatlı DCD Vade sonunda spot kur > strike Anapara TRY olarak kalır. Yatırımcı DCD getirisini kazanır. Vade sonunda spot kur < strike Yatırımcı nın satmış olduğu PUT opsiyonu kullanılır, strike seviyesinden USD alır. Yatırımcı DCD getirisini kazanır.

20 OPSİYONA BAĞLI ÜRÜNLER B. Boosted Range Deposit (BRD) Döviz kurunun belli bir bant içerisinde hareket edeceği beklentisi ile minimum bir mevduat getirisi garanti edilerek, bant içerisinde kalınması durumunda yüksek getiri elde etmek. Minimum mevduat faizinin verilebilmesi için Yatırımcı nın anaparası mevduata bağlanır. Yatırımcı anaparasanın para birimine göre CALL ya da PUT opsiyonu satar. Yatırımcı bu opsiyondan elde edilen gelir ile Double No Touch opsiyonu satın alır. Ürün 1 kur bandı içermektedir. Belirlenen bant daraldıkça getiri artmaktadır. Üründe kullanılan opsiyonlar Avrupa tipi olduğundan baz para biriminin seviyesi sadece vade sonunda kontrol edilmektedir, dönem boyunca bant içerisine giriş çıkışlar getiriyi etkilememektedir. Bant dışına çıkıldığında mevduat faizi kazanılıyor olmasına rağmen, anaparanın vade sonunda karşı para cinsine dönüşme riski vardır. Vade sonunda bandın içerisinde kalındığı sürece Yatırımcı potansiyel getiriyi kazanacaktır. Belirlenen dönem için kurun volatilitesi yüksekse potansiyel getiri artacaktır. Dönem içerisinde bant dışında hareketlenme ürünün getirisini etkilememektedir. Her durumda Yatırımcı mevduat getirisini kazanmaktadır. Vade sonunda bandın dışına çıkılması durumunda Yatırımcı nın diğer para birimine geçiş riski vardır. - USD anaparalı BRD vade sonunda kur bandı yukarı doğru kırıldıysa, Yatırımcı nın üst bant değerinden anaparası olan USD yi TRY ye dönme yükümlülüğü bulunmaktadır. - TRY anaparalı BRD vade sonunda kur bandı aşağı doğru kırıldıysa, Yatırımcı nın alt bant değerinden anaparası olantry yi USD ye dönme yükümlülüğü bulunmaktadır. Yatırımcı nın parası tüm vade boyunca mevduata bağlı kalacaktır. Ara dönemde çıkış yoktur. Vade sonunda Yatırımcı nın mevduat hesabı faizi üzerinden anaparasına bağlı olarak TRY veya USD mevduat stopajı kesilmektedir. Opsiyon satım işleminden elde edilen prim kazancı üzerinden %10 stopaj kesilmektedir. Opsiyon alım işlemi üzerinden kâr edilmesi durumunda gelir üzerinden %10 stopaj kesilecektir. Eğer işlem vadesinde opsiyon hakkı alıcı tarafından kullanılırsa ve Yatırımcı nın zararı söz konusu olursa, stopaj iadesi yapılır. Kurumsal Yatırımcılar için opsiyon ile ilgili stopaj söz konusu değildir. Vade Sonu Senaryolar USD mevduatlı BRD Vade sonunda alt bant < spot kur < üst bant Yatırımcı almış olduğu DNT karşılığında pay-out kazanır. Yatırımcı olası max. mevduat getirisini kazanır. Vade sonunda spot kur > üst bant Yatırımcı almış olduğu DNT karşılığında pay-out kazanamaz. Yatırımcı nın satmış olduğu CALL opsiyonu kullanılır, üst bant seviyesinden USD satar, anapara TRY ye geçer. Yatırımcı min. mevduat getirisini kazanır. Vade sonunda spot kur < alt bant Yatırımcı almış olduğu DNT karşılığında pay-out kazanamaz. Yatırımcı min. mevduat getirisini kazanır. TRY mevduatlı BRD Vade sonunda alt bant < spot kur < üst bant Yatırımcı almış olduğu DNT karşılığında pay-out kazanır. Yatırımcı olası max. mevduat getirisini kazanır. Vade sonunda spot kur > üst bant Yatırımcı almış olduğu DNT karşılığında pay-out kazanamaz. Yatırımcı min. mevduat getirisini kazanır. Vade sonunda spot kur < alt bant Yatırımcı almış olduğu DNT karşılığında pay-out kazanamaz. Yatırımcı nın satmış olduğu PUT opsiyonu kullanılır, alt bant seviyesinden USD alır, anapara USD ye geçer. Yatırımcı min. mevduat getirisini kazanır.

Tezgahüstü Türev Araçlar Risk Bildirim Formu

Tezgahüstü Türev Araçlar Risk Bildirim Formu Tezgahüstü Türev Araçlar Risk Bildirim Formu Tezgahüstü piyasalarda türev araç alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle Müşteri, tezgahüstü

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER KATALOĞU

TÜREV ÜRÜNLER KATALOĞU TÜREV ÜRÜNLER KATALOĞU VADELİ DÖVİZ ALIM-SATIM İŞLEMİ (FORWARD) Belirli bir döviz tutarının, ileri bir tarihte, önceden anlaşılan fiyattan alım veya satımının yapılması işlemidir. tarihinde, piyasadaki

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN TÜREV PİYASA ARAÇLARI 343FBS046 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Her Kategoride Türkiye nin En yi Özel Bankac l k Kuruluşu... Overall Best Private Bank in Turkey

Her Kategoride Türkiye nin En yi Özel Bankac l k Kuruluşu... Overall Best Private Bank in Turkey Her Kategoride Türkiye nin En yi Özel Bankac l k Kuruluşu... Overall Best Private Bank in Turkey 2006, 2008, 2010, 2011 ve 2012 y llar nda Euromoney den Her Kategoride Türkiye nin En yi Özel Bankas ödülünü

Detaylı

Döviz ve Faiz Riskinden Korunma Önerileri. 08 Mart 2011, Denizli

Döviz ve Faiz Riskinden Korunma Önerileri. 08 Mart 2011, Denizli Döviz ve Faiz Riskinden Korunma Önerileri 08 Mart 2011, Denizli İÇERİK - KUR BEKLENTİLERİ (Sayfa 3) - DÖVİZ RİSKLERİNDEN KORUNMA ÖNERİLERİ (Sayfa 7) - FAİZ RİSKLERİNDEN KORUNMA ÖNERİLERİ (Sayfa 28) - İLETİŞİM

Detaylı

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi:

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi: Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine bağlı olan türetilen finansal araçlar türev araç olarak adlandırılmaktadır. Türev araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Borsa İstanbul VİOP

İÇİNDEKİLER. Borsa İstanbul VİOP İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 1 2 Opsiyon Sözleşmeleri... 1 2.1 Opsiyon Sözleşmesinin Tanımı... 1 2.1.1 Opsiyon Sözleşmesine İlişkin Temel Kavramlar... 1 2.1.2 Opsiyon Sınıfı... 2 2.1.3 Opsiyon Tipleri... 2 2.1.4

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri www.borsaistanbul.com İÇINDEKILER 1 Giriş 1 2 Vadeli İşlem Sözleşmeleri 1 3 Opsiyon Sözleşmeleri 5 4 Risk Yönetimi ve Teminatlandırma 16 5 Vadeli Piyasalarda Yatırım

Detaylı

Tarafların alıp sattığı vadeli işlem sözleşmelerinin hangi varlıkla ilgili olduğunun ifadesidir (hisse senedi endeksi, döviz, pay senedi v.b.).

Tarafların alıp sattığı vadeli işlem sözleşmelerinin hangi varlıkla ilgili olduğunun ifadesidir (hisse senedi endeksi, döviz, pay senedi v.b.). 1.BÖLÜM VIOP HESAP AÇILIŞI Finans Yatırım da hesabı bulunan ESKİ müşterilerimizin mevcut hesaplarını VIOP a tanımlayabiliriz. Bunun için Müşteri Temsilciniz ile irtibata geçip ek sözleşmeleri imzalamanız

Detaylı

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Hazırlayan Özgür Himmet

Detaylı

21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR)

21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) 21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) Finansal piyasalar, gerçekleştirilen alım-satım işlemi sonucunda el değiştiren kıymetlerin vadesine bağlı olarak spot ve türev piyasalar olmak üzere ikiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

OPSİYONLU DÖVİZ MEVDUATI VE OPSİYON İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

OPSİYONLU DÖVİZ MEVDUATI VE OPSİYON İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: OPSİYONLU DÖVİZ MEVDUATI VE OPSİYON İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta Sabancı Center 4.Levent İstanbul adresinde mukim AKBANK T.A.Ş. ile (Kısaca Banka olarak adlandırılacaktır)

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ)

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / /20 Versiyon: 0115 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Türev Araçlar Risk

Detaylı

No: 2012/22 Tarih: 21.01.2012. Konu: 89 Seri No.lu Gider Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

No: 2012/22 Tarih: 21.01.2012. Konu: 89 Seri No.lu Gider Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. No: 2012/22 Tarih: 21.01.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Atılım MURAT

Yrd. Doç. Dr. Atılım MURAT RİSK VE GETİRİ Yrd. Doç. Dr. Atılım MURAT 1 İçerik Risk ve Getiri Sistematik Risk ve Beta Varyans ve Standart Sapma Kovaryans ve Korelasyon Modern Portföy Teorisi Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli Sharpe,

Detaylı

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat 7. Bölüm Risk ve Getiri Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Uluslararası portföy yatırımları ile ilgili temel kavramları

Detaylı

GüNDeM SAYI 121 EYLÜL 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 121 EYLÜL 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 121 EYLÜL 2012 ISSN 1304-8155 Opsiyon Sözleşmeleri (sayfa 5) Gelişmekte Olan Ülkelerde Türev Piyasaları (sayfa 20) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi Attila Köksal, CFA

Detaylı

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Ekim 2014 Önemli Uyarı: Bu doküman Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) tarafından sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu dokümanda yer alan

Detaylı

TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR VE VERGİLENDİRİLMESİ TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR VE VERGİLENDİRİLMESİ A. Bora ELÇİN E. Maliye Başmüfettişi Özet 1970 li yılların başında Bretton Woods Uluslararası Ödemeler ve Kur Sisteminin sona ermesi ve aynı dönemlerde yaşanan

Detaylı

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Vadeli işlem sözleşmesi nedir? Vadeli işlem sözleşmeleri, dayanak varlığın önceden belirlenen bir fiyattan ya da önceden belirlenen bir tarihte

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar. Eylül 2014

Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar. Eylül 2014 Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar Eylül 2014 Sunum Planı Vadeli İşlem Sözleşmeleri Opsiyonlar Opsiyon Fiyatlama Opsiyon Riskleri Yatırım Stratejileri Yükseliş Beklentisine Yatırım Düşüş Beklentisine Yatırım

Detaylı

Aracı Kuruluş Varantları

Aracı Kuruluş Varantları Aracı Kuruluş Varantları www.imkb.gov.tr İçindekiler 1 Varant Nedir? 2 Varant Ne Sağlamaz? 3 Varant Bileşenleri 4 Varant - Opsiyon Karşılaştırması 5 Varant İhracı 6 Varant - İşlem Görme 7 İşlem Kodu 9

Detaylı

NANSAL TÜREVLERLE HEDGING: FORWARD VE FUTURES

NANSAL TÜREVLERLE HEDGING: FORWARD VE FUTURES Ders Notu FĐNANSAL TÜREVLERLE HEDGING: FORWARD VE FUTURES ĐŞLEMLERĐ Dr. Veli AKEL 1.GĐRĐŞ Son yıllarda, uluslararası piyasalarda mal ve ürün fiyatlarında olduğu kadar döviz kuru ve faiz oranlarındaki değişmelerin

Detaylı

BIST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)

BIST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) BIST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VİOP: Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası 1 Borsa İstanbul (BIST) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), ekonomik veya finansal göstergeler ile sermaye piyasası

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BANKACILIK VE FİNANS ANABİLİM DALI BANKACILIK VE FİNANS YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

9. Bölüm. Türev Araçların Muhasebeleştirilmesi. Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ

9. Bölüm. Türev Araçların Muhasebeleştirilmesi. Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ 9. Bölüm Türev Araçların Muhasebeleştirilmesi Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Hedging araçlarını tanıma, Türev araçlarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S102 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR

Detaylı