AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY"

Transkript

1 DIŞ TİCARET RİSKLERİ VE ÖDEME ŞEKİLLERİ 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu

2 SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması ve farklı bakış açılarıyla yorumlanmaya müsait yapısı nedeniyle ayrıca dikkat ve uzmanlık ister. olarak hazırlamış olduğumuz çalışmaların, dış ticaret işlemlerinizin her aşamasında katma değer sağlayacağını düşünüyoruz. Dış ticaret mevzuatı ile ilgili olarak gerçekleşebilecek değişiklikler, kısıtlamalar ve ilaveler uzman ekibimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Biz olarak, çok dikkat isteyen bu alanda her hangi bir hataya mahal bırakmamak için, konunun uzmanlarından yardım alınmasını öneririz. AB GÜMRÜK MÜAŞVİRLİĞİ VE DANIŞMANLIK A.Ş. uzmanları tarafından hazırlanan ve bu çalışmalarda yer alan, bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. SAYGILARIMIZLA, AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş. kurulduğu yıldan bu güne kadar yapmış olduğu yatırımlar ve yürütmüş olduğu projeler ile ticari kar elde etmenin yanında, sosyal sorumluluk anlayışı ve yaratılan ekonomik katma değerler ile birlikte büyük bir heyecanla faaliyetlerini, sürdürmektedir. AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş. bugün; ilgili departmanlarında görevli organizasyon kabiliyetleri yüksek, ekip ruhu ile hareket eden ve her biri kendi alanlarında uzmanlaşmış organize personel yapısıyla entegre dış ticaret ve lojistik hizmetlerin en önemli temel taşlarından sayılan gümrük müşavirliği ve danışmanlık hizmetleri vermenin yanında aynı zamanda; müşterileri adına çeşitli projeler ile ilgili dış ticaret strateji planları hazırlama, efektif stratejik çözümler üretme ve bu projelerin başından sonuna kadar yürütülmesini sağlamakta uzmanlaşmış personelleri ile sektörde marka olmak hedefiyle, hali hazırda faaliyetlerine devam etmektedir.

3 Alıcı Riski Alıcının kendisinden kaynaklanan riskleri kapsar. Alıcının iflası, şirketin tasfiye ilan etmesi, konkordato haline girmesi veya kötü niyetli olması bu tür risk grubundandır. Alıcı Riskini Azaltma Yolları İyi bir ödeme şekli tercihi yapmanın yanı sıra, iyi bir istihbarat yapılması, sözleşme oluşturulması, Eximbank sigorta programından istifade edilmesi veya factoring programından yararlanılması başlıca riski azaltmaya yönelik yapılabilecekler arasındadır. Satıcı Riski Sipariş verdiği ürünün satıcı tarafından istenilen gönderilmemesi, zamanında yüklenmemesi, veya peşin ödeme gerçekleştirildi ise, ürünün gelmemesi gibi riskler anlaşılmaktadır. Satıcı Riskini Azaltma Yolları İyi bir ödeme şekli, istihbarat yapılması, sözleşme oluşturulması gibi faktörlerin yanı sıra, gözetim şirketlerinden yararlanılarak ürünün niteliği üzerine bir tespit yaptırılarak, düzenlenen rapor doğrultusunda yüklemenin yaptırılması şeklinde bir önlemin alınabilmesi mümkündür. Ülke Riski Savaş,iç savaş,ihtilal,grev gibi hallerden ortaya çıkabilecek risklerdir. Bunların yanı sıra para transferlerinde hükümetlerin getirebileceği kısıtlamalar da bu tür riskler arasındadır. Ülke Riskini Azaltma Yolları Yine iyi bir ödeme şekli tespitinin yanı sıra, sözleşme oluşturulması, Eximbank sigortası veya factoring riski azaltma yolları olarak sıralanabilir. Taşıma Riski İhracat veya ithalata konu olan eşyanın taşınması esnasında ortaya çıkabilecek her tür risk bu grupta yer almaktadır. Taşıma Riskini Azaltma Yolları Nakliye sigortasının (anlaşma çerçevesinde alıcı veya satıcıdan herhangi birisi yapabilir) yaptırılması ile bu risk minimize edilebilir. Kur Riski Daha çok vadeli satışlarda kurlardaki dalgalanma ve ticaretin yapıldığı ülkeler arasındaki para birimlerinin farklı olması halinde kur riski ortaya çıkabilmektedir. Kur Riskini Azaltma Yolları Factoring işlemleri ile vade öncesi alacağın iskontosu, döviz forwardı, future kontratları veya döviz opsiyonları bu riskleri azaltmaya yönelik birer finansman yöntemidir. Ortak özellikleri ileriye yönelik kur sabitlemesinin gerçekleştirilmesidir.

4 Öncelikle ödeme şekillerinin ne anlam taşıdığından kısaca bahsetmekte yarar vardır. Uluslararası Ticarette; taraflar arasındaki para hareketinin milletlerarası düzenlenmiş prosedürlerine verilen isimdir. Toplam 4 Ayrı Ödeme Şekli Bulunmaktadır. Peşin Ödeme Mal Mukabili Vesaik Mukabili Akreditif Ödeme şekillerini incelerken sevk vesaikinin düzenlenme şeklinin ve nasıl gönderildiğinin son derece önemli olduğunu gözlemleyeceğiz.

5 PEŞİN ÖDEME (CASH PAYMENT) Alıcının mal bedelinin bir kısmını veya tamamını malın sevkiyatından önce göndermesi halinde ödeme peşin ödeme adını alır. İhracat anında peşin gönderilen oran belirtilerek bu oranın karşısına peşin ödeme olduğu belirtilir, geri kalan kısmı için ise, hangi ödeme şekli olduğu ifade edilir. Peşin ödemenin tercih edilmesi iki sebebe dayalı olabilir; bunlardan ilki satıcının alıcıya güven duymaması olabilir ve risk almamak için mal bedelini peşin talep edebilir. İkinci sebep ise malı satan tarafın daha çok üretimi finanse edebilmek amacıyla, avans niteliğinde bir ön ödeme talep etmesi olabilir. bu tür ödemeler prefinansman adını alır. Bu ödeme şekli alıcı için en riskli ödeme şekli olup, satıcı açısından ise son derece avantajlıdır. VESAİK MUKABİLİ (CASH AGAINST DOCUMENTS CAD) İhracatçının ithalatçıyı yeterince tanımadığı hallerde tercih edilen ödeme şeklidir. Prosedürü iş akışı şeklinde inceleyecek olursak; İhracatçı ihracata konu olan eşyayı taşıyıcıya teslim eder. Eşyalara ait vesaiki tanzim eder, (genellikle taşıma belgesi alıcının bankası adına düzenlenir) ve Malın alıcıya gönderimi sağlanır. Tanzim edilen sevk vesaiki satıcı tarafından, alıcının bankasına gönderilmek üzere kendi bankasına bir talimat ile teslim edilir. Vesaiki teslim alan satıcının bankası; bir ön yazı ile birlikte bu vesaiki alıcının bankasına kargo yolu ile gönderir, Vesaikin eline ulaştığı alıcının bankası; alıcıya ihbarda bulunur ve malın bedelini ödemesini ister. (vadeli ise poliçeyi imzalamasını ister) Alıcı (eğer caymadıysa) mal bedelini öder (veya poliçeyi kabul eder) ve bankasının vesaiki kendisine teslim etmesini ister,(taşıma belgesi banka emrine ise; konşimentonun cirosuyla, diğer hallerde ise talimatıyla bu belgeyi kendi adına çevirttirmiş olur.) İlgili sevk vesaiki ile malı gümrüğünden çeker. Alıcı banka mal bedelini satıcının bankasına, oda satıcıya teslim eder ve alış esnasında DAB (Döviz Alım Belgesi) tanzim edilir. Vesaik Mukabili ödeme şekli taraflar açısından tercih edilme olasılığı hayli yüksek bir ödeme şekli olup; riski de olabildiğince her iki taraf için de azaltıcı bir özelliğe sahiptir. Ancak alıcının cayabilme riski bu ödeme şeklinde de göz ardı edilmemelidir.

6 MAL MUKABİLİ ÖDEME (CASH AGAINST GOODS-CAG) Bahse konu olan ihraç ürünlerinin alıcı emrine düzenlenmiş olan belgelerle ve serbest olarak gönderilmesi ve alıcının malın ithalinden sonra bedelini transfer etmesi durumuna mal mukabili ödeme adı verilir. Bu tür işlemlerde satıcının alıcının bedeli transfer edeceğine dair güveniyor olması gerekmektedir; zira Mal Mukabili ödemeler satıcı açısından büyük risk taşımaktadırlar.alıcının mali durumunun bozulması veya kötü niyetli olması halinde bedeli transfer etmeyebilir. AKREDİTİF (LETTER OF CREDIT L/C) Yukarıdaki ödeme şekillerinin tümünde; riskin hep bir tarafta daha fazla taşındığını gördük. En az risk olduğunu düşündüğümüz Vesaik Mukabili nde bile alıcının cayabileceği riskini göz önünde bulundurma zorunluluğu vardır. Risklerin mutlak surette eşitlendiği, tarafların birbirilerini bütünüyle tanımadan dahi ticaret yapabilecekleri, alıcıya cayma şansı taşımayan tek ödeme şekli olarak karşımıza akreditif çıkmaktadır. Akreditif diğer ödeme şekillerinden farklı olarak taraflar arasındaki anlaşmanın küşat mektubu adı verdiğimiz ve bankalarca tanzim edilmiş bir tür sözleşmeye dayalıdır. Buna göre her iki tarafta mutlak surette bu metine göre hareket etmek durumundadırlar. AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Dönülemez Akreditif (Irrevovable Credit) Bu akreditif akreditif vadesinden önce lehdarın rızası olmaksızın tadil veya iptal edilemez. Akreditifin lehdarı belirtilen koşullara uygun vesaiki ihbar eden bankaya ibraz ettiğinde vesaik bedelinin akreditifin ödeme metoduna göre kendisine dair akreditifi açan bankanın kesin bir taahhüdüne sahiptir. Dönülebilir Akreditif (Revocable Credit) Bu şekilde açılan akreditiflerde önceden uyarma veya ihbar yapılmaksızın amirin istediği an iptal veya tadil edilebilir.ihbar eden banka tarafından tediye anına kadar akreditif amir tarafından iptal edilebilir. Bu tip akreditifler alıcıya azami elastikiyet sağlarken satıcıyı mal bedelini tahsil etme problemi ile karşı karşıya bırakacağından tercih edilmeyen bir şekildir.

7 AKREDİTİF İŞ AKIŞI

8 1-) Alıcı ile satıcı ticaretin gerçekleşmesi konusunda uzlaşmaya varırlar. 2-) Satıcı alıcının emrine; satışa ilişkin tüm şartları gösteren bir Proforma Fatura tanzim eder. 3-) Alıcı; gayri nakdi kredi limitinin mevcut olduğu bir bankaya müracaat ederek, proforma fatura ile birlikte akreditif açma talimatı verir. Alıcının bankası akreditif metnini tanzim eder ve kontrol için müşterisine gönderir, 4-) Kontrollerden sonra oluşan küşat mektubu; proformada belirtilen bankaya swift yada telex yolu ile gönderilir. Bazı akreditiflerde proforma üzerinde herhangi bir banka adı yazılmayabilir; bu durumda alıcının bankası kendi seçtiği bir bankaya küşadı yollar. Küşatın ulaştığı banka; metni müşterisine (ihracatçı) gönderir, ihracatçı ihbar tarihinden itibaren 7 işgünü içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir. 5-) İhracatçı belirtilen şekilde ve zamanda yüklemeyi gerçekleştirir. 6-) Akreditife konu olan vesaiki akreditif vadesi içerisinde kendi bankasına teslim eder. 7-) İhracatçının bankası 7 iş günü içerisinde söz konusu vesaiki inceleyerek rezerv tespitini gerçekleştirir; varsa rezervlerin açıklamasını yapar, açıklamalar ile birlikte en geç bu süre sonunda vesaiki alıcının bankasına gönderir. 8-) Alıcının bankası da aynı süre zarfında aynı işlemleri gerçekleştirir rezervlerin tespitini tamamlar, Rezerv olmaması halinde alıcı ; eşyayı kabul etmek zorundadır, rezerv olması halinde ise banka tarafından rezervlerin kabul edilip edilmediği sorulur; alıcının onayı halinde rezervler kaldırılır. 9-) Sevk vesaiki alıcıya mal bedelinin ödenmesi mukabili teslim edilir (veya poliçe imzalattırılır); alıcının mali durumu mal bedelini ödemeye müsait olmasa bile teyitsiz işlemlerde banka tarafından bu bedel tazmin edilmek durumundadır. 10-) Alıcı malı ithal eder, satıcı ise mal bedelinin kendi bankasına ulaşması ile parasını tahsil etmiş olur.

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Dış Ticaret Belgeleri 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Kullanılmış İkinci El Makina İthalatı 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY DAHİLDE İŞLEME REJİMİ 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ

İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ Hazırlayan: Arif ŞAHİN Şube Müdürü Mart 2002 İGEME İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İÇİNDEKİLER İHRACATTA ÖDEME YÖNTEMLERİ...4 A- PEŞİN ÖDEME...5 (CASH IN ADVANCE/CASH BEFORE

Detaylı

3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI

3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI 3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI 348 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ Ferudun KAYA 349 3. ÖDEME ġekġllerġ VE MUHASEBE KAYITLARI 177 Düşüncelerle karşılaşınca, zayıflar korkar,

Detaylı

I. KARŞI TİCARET(Counter Trade)

I. KARŞI TİCARET(Counter Trade) DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ Bir dış ticaret işleminde en önemli sorunlardan birisi ihracatçı ile ithalatçı arasındaki güven konusudur. Birbirinden mal alıp satmak isteyen ihracatçı ile ithalatçı farklı

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY TIR Karnesi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 Ankara, 201 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI

DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI Herkese finansçı lazım Takım ruhumuz, güçlü iletişimimiz ve akıllı çözümlerimizle finansçınız olarak dış ticaretin her aşamasında yanınızdayız. Amacımız; geleneksel

Detaylı

T.C. TEZ EDİRNE 2010

T.C. TEZ EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ İKTİSATT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DIŞ TİCARETTEE ÖDEME ŞEKİLLERİ AYLİN MUSTAFA TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İSMAİL SADİ UZUNOĞLU EDİRNE 2010 i ÖNSÖZ

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN İTHALAT KAYITLARI 344MV0053 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN İHRACAT KAYITLARI 344MV0054 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri Yrd. Doç.Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri Peşin Ödeme Açık Hesap Yöntemi Konsinyasyon Mal Mukabili Ödeme Vesaik Mukabili

Detaylı

İHRACAT REHBERİ İHRACAT REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1

İHRACAT REHBERİ İHRACAT REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 İHRACAT REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 (1) Bkz. İhracat Planı Hazırlama Süreci dokümanı. Ayrıca; İhracatçılar, ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yatırım Teşvik Belgesi 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 194-224 Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Zekai Özdemir * Özet: XX. Yüzyıl sona ererken uluslar

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI TARİH : 01/02/2015 BİRİM : Operasyon ve Raporlama Müdürlüğü Müşteri İlişkileri Müdürlüğü Ankara Bölge Sigorta Müdürlüğü Tazminat

Detaylı

T.C KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ

T.C KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ T.C KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ DIŞ TĐCARETTE BANKACILIK VE GÜMRÜK PROSEDÜRÜ DANIŞMAN : Doç. Dr. HARUN TERZĐ HAZIRLAYAN : 079688 - Özgür Küçükarslan

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 1991-9 DIŞ TiCAREYlE ULUSLARARASIKURALLAR BANKA UYGULAMALARI Erdoğdu PEKCAN İKİNCİ BASKI istanbul- 1991

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 1991-9 DIŞ TiCAREYlE ULUSLARARASIKURALLAR BANKA UYGULAMALARI Erdoğdu PEKCAN İKİNCİ BASKI istanbul- 1991 istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 1991-9 DIŞ TiCAREYlE ULUSLARARASIKURALLAR VE BANKA UYGULAMALARI Erdoğdu PEKCAN İKİNCİ BASKI istanbul- 1991 C YAYlNLARI Cağaloğlu-iSTANBUL s2a sa 12 ÖN SÖZ Dünya pazarlarına

Detaylı

ULUSLARARSI TİCARİ TERİMLER

ULUSLARARSI TİCARİ TERİMLER ULUSLARARSI TİCARİ TERİMLER AÇIK PAZAR AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ AÇIK POZİSYON AKP ÜLKELERİ AKREDİTİF (L/C) ANTREPO ARBİTRAJ ATR BELGESİ AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU (AET) Open market Alıcılar ya da satıcılar

Detaylı

İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ

İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ İhracatta Mal Teslim Yöntemleri Y ve Ödeme Şekilleri Bu proje Avrupa Birliği i tarafından finanse edilmekte, Ulusal Ajans tarafından takip edilmekte ve Makro Danış ışmanlık tarafından yürütülmektedir.

Detaylı

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ 12.Bölüm Bankaların Kredi İşlemleri Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ Amaçlarımız: Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. Bankaların fonksiyonları Bankaların Kredi

Detaylı

ÖRNEKTİR GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1/20

ÖRNEKTİR GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1/20 SZL-006 / 12 1/20 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No: 206671 Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye/İSTANBUL www.albarakaturk.com.tr albarakaturk@hs03.kep.tr

Detaylı

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 Kredi Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının;

Detaylı

İTHALATIN PÜF NOKTALARI

İTHALATIN PÜF NOKTALARI İTHALATIN PÜF NOKTALARI Türkiye de ithalat yapmayı düşünen ithalatçıların ithalat kararını vermeden önce aşağıda belirtilen hususları dikkate alması gerekmektedir. 1. PAZAR ANALİZİ İÇ PIYASADA PAZARLAMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı