ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Adı TR ENG Dışa Açık makro ekonomi Open Macroeconomics Programına Adı (tezli yüksek lisans) Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu / Seçmeli Güz Türkçe S Ön Koşul(lar) Öğretim Elemanı Doç.Dr. Sabri AZGÜN Mail Ders Yardımcısı Mail : Gruplar / Sınıflar Dışa açık makro ekonomi, dışa açık bir ekonomilerde uygulanan döviz kuru sistemlerini, kur teorilerini ödemeler bilançosu dengesizliklerini, gidermeye yönelik politikaları, küreselleşme ve küresel örgütleri ve acıka ekonomilerde uygulanacak para maliye politikalarını analiz etmeye çalışır. - Dışa Açık Makro ekonominin mahiyetini ve temel ekonomik sorunları kavrar. - Dışa açık bir ekonomide kullanılan temel model, teori ve değişkenleri analiz etme gücüne erişir. - Kapalı ve dışa açık ekonomileri anlama ve aralarındaki farlılıkları ayırt etme gücüne sahip olur. - Dışa açık Makro ekonomi teorisinin temel modellerini anlama ve analiz etme gücüne sahip olma. -Döviz kuru teorilerini ve kur sistemlerini anlama ve analiz etme gücüne sahip olma. -Ödemler dengesi, ödemeler dengesi açıklarının nedenlerini ve açıkların kapatılmasına yönelik politikaları anlama ve analiz etme - Uluslararası mali kuruluşlar ve küreselleşeme sürecini anlama.

2 Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Değerlendirme Ölçütleri - Maurice Obstfeld, Kenneth Rogoff (00) Foundations of International Macro Economics, MIT Press, Cabridge. -Kemal Yıldırım, Doğan Karaman ve Murat Taşdemir (01) Makro Ekonomi, Seçkin Yayıncılık-Ankara. - Kenan Çelik (01), Uluslararası İktisat, Derya kitabevi, Trabzon. Halil Seyidoğlu (013) Uluslararası İktisat, Güzem Yayınları, İstanbul Dersin İşleniş Yöntemi Anlatım, tartışma, beyin fırtınası ve ödev Varsa (x) Olarak İşaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1.Ara Sınavı %0.Ara Sınavı 3. Ara Sınavı. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuvar, Proje vb.) Yıl Sonu Sınavı %60 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları Döviz kuru sistemleri Döviz kuru Teorileri Ödemeler bilançosu Ödemler bilançosu dengesizliğinin nedenleri Ödemeler Bilançosundaki dengesizliği gidermeye yönelik politikalar Ödemeler bilançosunda denkleşme Uluslararası Mali Kuruluşlar Ve Dünya Ticaret Örgütü I: Doğusu, Gelişimi Ve Amaçları Uluslararası Mali Kuruluşlar Ve Dünya Ticaret Örgütü II: Dünya ticaret örgütünün karar alma mekanizması ve ilkeleri

3 Uluslararası Mali Kuruluşlar Ve Dünya Ticaret Örgütü III: Dünya ticaret örgütünün temel ilkelerinde istisnalar Uluslararası Mali Kuruluşlar Ve Dünya Ticaret Örgütü IV: Çek taraflı görüşmeler Uluslararası Mali Kuruluşlar Ve Dünya Ticaret Örgütü Uluslararası Mali Kuruluşlar Ve Dünya Ticaret Örgütü IV: Hizmet ticareti, fikri mülkiyet hakları, Tarife dışı kısıtlamalar vb. Dışa Açık Bir Ekonomide Mal Ticareti, Piyasa Dengesi Ve Sermaye Hareketliliği Sabit kur sisteminde talep yönlü makroekonomik politikaların etkinliği Değişken kur sisteminde talep yönlü makroekonomik politikaların etkinliği Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Dersin Katkısı Program Kazanımları Hiç Yok Kısmen Tam Katkı 1 İktisat bilimi ile model kurma ve analiz etme gücüne sahip olur. x İktisatla ilgili bilgileri eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirebilme gücüne sahip olur x 3 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahip olur. İktisat bilimi ile ilgili teorik ve uygulama eksikliklerini saptama gücüne sahip olur x x * Göndereceğiniz bu.doc uzantılı dosyasının adına dersin ismini yazınız. ** İlgili formu adresine mail olarak gönderiniz. Hazırlayan :Doç.Dr.Sabri AZGÜN Tarih :

4 Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Adı TR ENG EKONOMETRİK MODELLER ECONOMETRICS MODELS Programına Adı (tezli, tezsiz yüksek lisans ve doktora programı) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu / Seçmeli II Türkçe Seçmeli Ön Koşul(lar) - Öğretim Elemanı Prof.Dr.Hüseyin ÖZER Mail : Ders Yardımcısı Arş.Gör. Aslı Cansın DOKER Mail : Gruplar / Sınıflar Ekonometri ve ekonometrik tahmin yöntemleri önceleri seçkin bir azınlığa hitap ederken, bugün tüm ekonometri ve iktisat öğrencileri ile bazı işletme ve maliye öğrencilerinin öğrenimlerindeki temel öğelerden biri haline gelmiştir. İktisatçılar ekonometrik tekniklere gittikçe artan ölçülerde güven duydukları sürece, bu disiplindeki herhangi bir öğrencide de ekonometrik modellerin gücü ve çok yönlülüğü hakkında bir takdir hissi geliştirilmesi gerekir. İktisatta profesyonel görev alma durumunda olanlar ise ek bir amaca daha sahiptir. Bu ders teorik bilgiler, açıklayıcı örnekler ve uygulamalardan oluşmaktadır. Öğrencilerin bir sonraki derse hazırlık yaparak gelmeleri beklenmektedir. Her bir ders için önerilen kaynakların okunması faydalı olacaktır. Ayrıca, dersin daha iyi anlaşılabilmesi için dönem boyunca bilgisayar uygulamalı ödevler verilecektir. Bu amaçla Econometric Views (Eviews) v. 7.0 bilgisayar paket programı kullanılacaktır. -İktisat, işletme ve yakın sosyal bilimler alanındaki temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri tanımlar ve uzmanlaşır. -Ekonometri alanında aldığı kuramsal bilgileri gerçek problemlerin çözümünde kullanır ve uzmanlaşır. -İktisat ve yakın sosyal bilimler alanındaki olguların ölçümüne dayalı olarak ekonometri bilim dalındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri tanımlar ve uzmanlaşır.

5 Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Değerlendirme Ölçütleri Ana kaynak -Tarı, Recep (010), Ekonometri, 6. Baskı, Kocaeli Üniv. Yay. No. 17, İstanbul. Yardımcı kaynaklar: - Gujarati, Damodar N. (1995), Basic Econometrics, 3rd Ed., Literatür Yay., İstanbul. - Gujarati, Damodar N. (1999), Temel Ekonometri, Çev. Ümit Şenesen&Gülay Günlük Şenesen, Literatür Yay., İstanbul. - A Koutsoyiannis, Econometrics, -Enders, Walter (1995), Applied Econometric Time Series, John Wiley and Sons, USA. -Diğer ders materyalleri: Dersle ilgili paket programlar Dersin İşleniş Yöntemi Yüz yüze Varsa (x) Olarak İşaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1.Ara Sınavı () %0.Ara Sınavı 3. Ara Sınavı. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuvar, Proje vb.) Yıl Sonu Sınavı () %60 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları Ekonometrik Model Değişken Veri Ölçek Model Kurma ve Ölçme Hataları Model Seçimi,Simülasyon Modelleri,Öngörü Doğrusal Regresyon modellerinde kullnaılan başlıca fonksiyonel biçimler

6 Çok terimli Regresyon modellerinde kullnaılan başlıca fonksiyonel biçimler Logaritmik Regresyon modellerinde kullnaılan başlıca fonksiyonel biçimler Çoklu Doğrusal Bağlantı, Otokorelasyon, Değişen Varyans Gölge Bağımsız Değişkenli Modeller,Gölge Bağımlı Değişkenli Modeller Gecikmesi Dağıtılmış Modeller, Ardışık Bağlanımlı Modeller Modelin Yapısı ve Belirlenme, Eşanlı Model Tahmin Yöntemleri Durağanlık ve Eşbütünleşme, VAR ve ARIMA Modelleri Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Dersin Katkısı Program Kazanımları Hiç Yok Kısmen Tam Katkı 1 İktisat Bilimi ile model kurma ve analiz etme gücüne sahip olur. İktisatla ilgili bilgileri eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirebilme gücüne sahip olur. 3 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahip olur. İktisat bilimi ile ilgili teorik ve uygulama eksikliklerini saptama gücüne sahip olur. * Göndereceğiniz bu.doc uzantılı dosyasının adına dersin ismini yazınız. ** İlgili formu adresine mail olarak gönderiniz. Hazırlayan : Tarih : Prof. Dr. Hüseyin ÖZER 08/1/01

7 Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Adı TR ENG EKONOMİK KALKINMA ECONOMIC DEVELOPMENT Programına Adı (tezli, tezsiz yüksek lisans ve doktora programı) Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu / Seçmeli GÜZ TÜRKÇE SEÇMELİ Ön Koşul(lar) Öğretim Elemanı DOÇ. DR. BURHAN KABADAYI Mail Ders Yardımcısı Mail : Gruplar / Sınıflar EKONOMİK KALKINMA KAVRAMININ AÇIKLANMASI, EKONOMİK KALKINMA MODELLERİ VE TEORİLERİNİN İNCELENMESİ VE EKONOMİK KALKINMANIN SEBEP VE SONUÇLARININ TETKİK EDİLMESİ AMAÇLANMAKTADIR. EKONOMİK KALKINMA KAYRAMININ TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ÖĞRETİLMESİ. KALKINMANIN GEREKLİLİĞİ VE KALKINMAYA YOL AÇACAK DONELERİN BİLİNMESİ. KALKINMA HIZI YAVAŞLATACAK VE EKONOMİK DARALMAYA YOL AÇACAK FAKTÖRLERİN TEŞHİS EDİLMESİ HEDEFLENMEKTEDİR. KALKINMA KAVRAMININ TAHLİLİ BÜYÜME VE KALKINMANIN FARKLARININ TESBİTİ KALKINMA MODELLERİNİN BİLİNMESİ TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİLERİNİN YILLARA GÖRE BÜYÜME SEYRİ VE İNSANİ GELİŞİM DEĞERLERİ

8 Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Değerlendirme Ölçütleri İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA, PROF. DR. METİN BERBER İKTİSADİ KALKINMA, PRO. DR. MUHTEŞEM KAYNAK ECONOMIC DEVELOPMENT, TODARO VE SMİTH KALKINMA EKONOMİSİ, FERİDE DOĞANER GÖNEL Dersin İşleniş Yöntemi TEORİK VE UYGULAMALI ANLATIM Varsa (x) Olarak İşaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1.Ara Sınavı %0.Ara Sınavı 3. Ara Sınavı. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuvar, Proje vb.) Yıl Sonu Sınavı %60 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları KALKINMA DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ EKONOMİK KALKINMANIN ÖLÇÜLMESİ YOKSULLUK EKONOMİK KALKINMA İLE İLGİLİ TEMEL ANALİZLER İKİLİ YAPI NÜFUS VE KALKINMA İNSAN KAYNAKLARI VE KALKINMA KALKINMANIN YURTİÇİ FİNANSMANI KALKINMANIN YURT DIŞI FİNANSMANI

9 KALKINMA VE TARIM İLİŞKİSİ SANAYİLEŞME TEKNOLOJİ VE KALKINMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TÜRKİYE NİN KALKINMA SERÜVENİ Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Dersin Katkısı Program Kazanımları Hiç Yok Kısmen Tam Katkı 1 KALKINMA KAVRAMININ TAHLİLİ BÜYÜME VE KALKINMANIN FARKLARININ TESBİTİ 3 KALKINMA MODELLERİNİN BİLİNMESİ TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİLERİNİN YILLARA GÖRE BÜYÜME SEYRİ 5 KALKINMA VE TARIM İLİŞKİSİ 6 KALKINMA VE SANAYİ İLİŞKİSİ 7 KALKINMA VE TEKNOLOJİ/BEŞERİ SERMAYE * Göndereceğiniz bu.doc uzantılı dosyasının adına dersin ismini yazınız. ** İlgili formu adresine mail olarak gönderiniz. Hazırlayan : DOÇ. DR. BURHAN KABADAYI Tarih :

10 Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Adı TR ENG FAKTÖR PİYASASI ANALİZİ INPUT MARKET ANALYSIS Programına Adı (tezli, tezsiz yüksek lisans ve doktora programı) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu / Seçmeli II Türkçe Seçmeli Ön Koşul(lar) - Öğretim Elemanı Prof.Dr.Murat NİŞANCI Mail : Ders Yardımcısı Mail : Gruplar / Sınıflar Dersimizin başlıca amacı, üretim faktörleri fiyatları ile istihdamının nasıl belirleneceğini ortaya koymaktır. Rekabetçi bir firmanın tek değişken faktör talebi ile birden fazla faktöre olan talebi, rekabetçi bir endüstri ve piyasanın işgücüne olan talebi, işgücü ücretindeki değişikliklerin ortaya çıkardığı gelir ve ikame etkileri, işgücü arzı, ekonomik rant, rant benzeri, firmanın mal piyasalarında eksik rekabetçi dikkate alınarak faktör piyasası analizi öğrenciye aktarılmaya çalışılmaktadır. Dersimizde öğrencinin elde ettiği bilgi ile gerçek hayata dair mikro iktisadi olayları kavrama ve yorumlama becerilerini yüksek lisans düzeyinde kazandırmak ve faktör piyasası analizi, farklı faktör piyasalarında üretim faktörleri fiyatları ile istihdamının nasıl belirlendiğini incelemektedir.

11 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri 1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak ekonomideki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün katkıları elde etmek. - İktisat ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmelerinde uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak. 3- İktisat alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve ekonomiyle ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzey beceri kazanabilmek. - İktisat alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilmek. Ana kaynak ve Yardımcı kaynaklar: DİNLER, Zeynel(013): Mikto İktisat, Ekin YaYINLARI, Bursa. YAYLALI, Muammer (00): Mikroiktisat, 3. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul. PARKIN, Michael, (01)Microeconomics (10th Edition) (Pearson Series in Economics) Dersin İşleniş Yöntemi Yüz yüze Varsa (x) Olarak İşaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1.Ara Sınavı () %0.Ara Sınavı 3. Ara Sınavı. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuvar, Proje vb.) Yıl Sonu Sınavı () %60 Yarıyıl Ders Planı Hafta 1 Konuları TAM REKABET PİYASALARINDA FAKTÖR FİYATLANDIRILMASI VE FAKTÖR İSTİHDAMI REKABETÇİ BİR FİRMANIN FAKTÖR TALEP EĞRİSİ

12 REKABETÇİ BİR ENDÜSTRİ VE PİYASANIN FAKTÖR TALEP EĞRİSİ ÜRETİM FAKTÖRLERİ ARZI: İŞGÜCÜ ARZI ÜRETİM FAKTÖRLERİ ARZI: İŞGÜCÜ ARZI BİR FAKTÖRÜN DENGE FİYATI-İSTİHDAMI, EKONOMİK RANT ve RANT BENZERİ EKSİK REKABET PİYASALARINDA FAKTÖR FİYATLANDIRILMASI ve FAKTÖR İSTİHDAMI EKSİK REKABET PİYASALARINDA FAKTÖR FİYATLANDIRILMASI ve FAKTÖR İSTİHDAMI MONOPSON: TEK DEĞİŞKEN FAKTÖR MONOPSON: TEK DEĞİŞKEN FAKTÖR İŞGÜCÜ PİYASASINDA MONOPSON ve MAL PİYASASINDA TAM REKABET İŞGÜCÜ PİYASASINDA MONOPSON ve MAL PİYASASINDA MONOPOL MONOPSON: BİRDEN FAZLA DEĞİŞKEN FAKTÖR ve İKİ YANLI MONOPOL İŞGÜCÜ MONOPSONUNA KARŞI İŞGÜCÜ SENDİKASI Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Dersin Katkısı Program Kazanımları Hiç Yok Kısmen Tam Katkı 1 İktisat Bilimi ile model kurma ve analiz etme gücüne sahip olur. İktisatla ilgili bilgileri eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirebilme gücüne sahip olur. 3 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahip olur. İktisat bilimi ile ilgili teorik ve uygulama eksikliklerini saptama gücüne sahip olur. * Göndereceğiniz bu.doc uzantılı dosyasının adına dersin ismini yazınız. ** İlgili formu adresine mail olarak gönderiniz. Hazırlayan : Tarih : Prof. Dr. Murat NİŞANCI 08/1/01

13 Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Adı TR ENG MAKRO FİNANS MACRO FİNANCE Programına Adı Tezli Yüksek Lisans Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu / Seçmeli Türkçe Seçmeli Ön Koşul(lar) Yok Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZER Mail Ders Yardımcısı Mail : Gruplar / Sınıflar Küreselleşme ile birlikte gelişen ve önemi artan uluslararası finansman kavramını, parite koşullarını özümsemek ve bu doğrultuda oluşabilecek risk kavramlarını anlayarak,bunlardan korunma yollarını öğrenmek. Uluslararası para sisteminin tarihçesi, çok uluslu işletmelerin finansal karar alma sürecinde yaşanan problemler ve uygulanan teknikler, döviz piyasalarının analizi, ödemeler dengesi, uluslararası parite koşulları, döviz piyasalarında riskten korunma ve türev ürünleri kullanımı konularında yetkinlik kazandırmaktır. - Uluslararası para sisteminin tarihini altın sistemi, Bretton-Woods, karma system, ve Avrupa para sistemini dikkate alarak anlatabilmek, - Ülke riskini etkileyen sosyal, kültürel ve ekonomik faktörleri, para krizlerine sebep olan ana nedenler ve mekanizmalar ışığında açıklayabilme, - Serbest dalgalanma, kontrollü dalgalanma ve sabit döviz kuru sistemlerini göz önüne alarak döviz kurlarını etkileyen faktörleri tanımlayabilmek, - Spot döviz kurları, forward döviz kuları, enflasyon oranları ve faiz oranları arasındaki teorik ilişkileri göz önüne alarak Satın Alma Gücü Paritesini, Fisher Etkisini, Uluslararası Fisher Etkisini, Faiz Oranı Paritesini ve Forward Kurları açıklayabilmek, - Kur riski yönetiminde döviz future, opsiyon ve swap sözleşmelerinin kullanımını açıklayabilmek.

14 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri 1 Çok Uluslu İşletmeler ve Uluslararası Finansman Konusunu İnceleyebilme Uluslararası Sermaye Hareketlerini Anlama ve Ödemeler Bilançosunu Analiz Edebilme 3 Döviz Kuru Tahmini Yöntemlerini Öğrenebilme İşletmelerin Uluslararasılaşma Süreci ve Teorilerini Öğrenebilme 5 Dış Ticaretin Finansmanını Anlayabilme 1. Shapiro, A., (009). Multinational Financial Management, 9th Edition, John Wiley & Sons.. Eun, C., Resnick, B. (008). International Financial Management, 5th Edition, McGraw-Hill. Varsa (x) Olarak İşaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1.Ara Sınavı 0 Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuvar, Proje vb.) Yıl Sonu Sınavı 60 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları Uluslararası Finans ve Genel Çerçevesi Çok Uluslu İşletmelerde Finansal Yönetim Ülke Riski ve Etkileri Doğrudan Yabancı Yatırımlar Çokuluslu Sermaye Bütçelemesi Uluslar arası Ticaretin Finansmanı Döviz Kurlarının Belirlenmesi Ara sınav Çok Uluslu İşletmeler Açısından Temel Parite Koşulları Uluslararası Mali Piyasalar(Para Piyasaları) Döviz ve Faiz Gelecek İşlemleri

15 Döviz Opsiyon ve Swap İşlemleri Uluslararası Nakit Yönetimi Uluslararası Stok Yönetimi ve Alacak Yönetimi Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Dersin Katkısı Program Kazanımları Hiç Yok Kısmen Tam Katkı 1 İktisat bilimi ile model kurma ve analiz etme gücüne sahip olur. İktisatla ilgili bilgileri eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirebilme gücüne sahip olur 3 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahip olur. İktisat bilimi ile ilgili teorik ve uygulama eksikliklerini saptama gücüne sahip olur. Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZER Tarih :

16 Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Adı TR ENG Makro İktisat Politikası Macroeconomic Policy Programına Adı (tezli yüksek lisans) Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu / Seçmeli Güz Türkçe S Ön Koşul(lar) Öğretim Elemanı Yard. Doç. Dr.Metin Uçar Mail : Ders Yardımcısı Mail : Gruplar / Sınıflar Küreselleşen dünyada makro ekonomik dengesizlikleri anlamak ve bunları önlemeye yönelik politikaları öğrenmek. - Makro ekonominin mahiyetini ve temel ekonomik sorunları kavrar. - Makro ekonomik teorilerden hareketle iktisat politikaları oluşturmayı öğrenir. - Öğrendiklerini kullanarak Türkiye ekonomisini yapısal olarak yorumlar -Makro ekonomi teorisinin temel modellerini anlama ve analiz etme gücüne sahip olma. -İktisat politikalarının teorik ve kurumsal altyapısını öğrenme. - Teorilerden faydalanarak politika modelleri oluşturma. -Öğrendiklerinden hareketle Türkiye ekonomisini geçmişten günümüze analiz etme.

17 Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Değerlendirme Ölçütleri -Richart T. Froyen (00) Macroeconımics: theory and policies, pearson- New Jersey -Kemal Yıldırım, Doğan Karaman ve Murat Taşdemir (01) Makro Ekonomi, Seçkin Yayıncılık-Ankara. - Dersin İşleniş Yöntemi Anlatım, tartışma, beyin fırtınası ve ödev Varsa (x) Olarak İşaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1.Ara Sınavı %0.Ara Sınavı 3. Ara Sınavı. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuvar, Proje vb.) Yıl Sonu Sınavı %60 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları Ekonomik denge ve dengesizlik Ekonomi politikasının oluşumunda yer alan Ulusal ve Uluslar arası kurumlar Kamu kesiminin mali yapısı Maliye politikası Para ve sermaye piyasaları Para politikası Sermaye hareketleri ve makro ekonomik etkileri Alternatif politika araçları Beklentiler ve beklenti yönetimi

18 Bölgesel entegrasyonlar ve makro ekonomik politikalar Ekonomi politikalarının oluşumunda baskı ve çıkar gruplarının rolü Türkiye de ekonomi politikası uygulamaları Krizler ve ekonomi politikası Ekonomik gelişmelerin izlenmesi Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Dersin Katkısı Program Kazanımları Hiç Yok Kısmen Tam Katkı 1 İktisat bilimi ile model kurma ve analiz etme gücüne sahip olur. x İktisatla ilgili bilgileri eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirebilme gücüne sahip olur x 3 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahip olur. İktisat bilimi ile ilgili teorik ve uygulama eksikliklerini saptama gücüne sahip olur x x * Göndereceğiniz bu.doc uzantılı dosyasının adına dersin ismini yazınız. ** İlgili formu adresine mail olarak gönderiniz. Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Metin Uçar Tarih :

19 Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Adı TR ENG TÜRK VERGİ SİSTEMİ TURKISH TA SYSTEM Programına Adı (tezli, tezsiz yüksek lisans ve doktora programı) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu / Seçmeli II Türkçe Seçmeli Ön Koşul(lar) - Yok Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Zülküf AYRANGÖL Mail : Ders Yardımcısı Mail : Gruplar / Sınıflar Türkiye deki vergi sisteminin yapısı ve uygulamasının öğretilmesi. Bu ders teorik bilgiler, açıklayıcı örnekler ve uygulamalardan oluşmaktadır. - Öğrencilerin aldığı teorik ve uygulamalı derslerden sonra teoride ve uygulamada vergi sistemini kavrama ve olayları analiz etme becerisine sahip olur. - Türkiye de vergi çeşitleri ve dağılımını kavrama becerisine sahip olur

20 Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Değerlendirme Ölçütleri Prof. Dr. Nurettin Bilici, Türk Vergi Sistemi ve Analizi Prof. Dr. Osman Pehlivan, Türk Vergi Sistemi ve Analizi Prof. Dr. Nihal Saban, Türk Vergi Sistemi ve Analizi Dersin İşleniş Yöntemi Teorik, uygulama ve ödev Varsa (x) Olarak İşaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1.Ara Sınavı () %0.Ara Sınavı 3. Ara Sınavı. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuvar, Proje vb.) Yıl Sonu Sınavı () %60 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları Türk Vergi Sisteminin tarihçesi Gelir kavramı ve mükellefiyet çeşitleri Ticari kazanç ve zirai kazanç Ücret ve serbest meslek kazancı Menkul sermaye iradı, gayrı menkul sermaye iradı ve diğer kazançlar Gelir vergisinin tarhı Kurumlar Vergisi Harcamalar üzerinden alınan vergiler Katma Değer Vergisi Özel Tüketim Vergisi

21 Diğer harcama vergiler Servet üzerinden alınan vergiler Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Veraset İntikal Vergisi Gelir, harcama ve servet vergilerinin değerlendirilmesi Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Dersin Katkısı Program Kazanımları Hiç Yok Kısmen Tam Katkı 1 3 * Göndereceğiniz bu.doc uzantılı dosyasının adına dersin ismini yazınız. ** İlgili formu adresine mail olarak gönderiniz. Hazırlayan : Tarih : Yrd. Doç. Dr. Zülküf AYRANGÖL

22 Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Adı TR ENG Uluslararası İktisat Politikası International Economic Policy Programına Adı (tezli, tezsiz yüksek lisans ve doktora programı) Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu / Seçmeli 3 7 Ön Koşul(lar) Öğretim Elemanı Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen Mail Ders Yardımcısı Arş. Gör. Adem Türkmen Mail Gruplar / Sınıflar Uluslararası İktisat Politikası dersinin amacı, Uluslararası İktisat Politikasına ait belirli konuları öğrencilere aktarmaktır. Derste iktisat politikasına değinilerek, politika araçları olan gümrük tarifeleri ve tarife dışı araçlar ve son dönemde yaygın kullanım alanı bulan Yeni Korumacılık akımları ele alınmaktadır. Bu politikaların Türkiye ve dünyadaki uygulamaları incelenmektedir. Ayrıca Uluslararası ekonomik işlemlerin ödemeyle ilgili yönü ve ticaretten kaynaklanmayan sınır ötesi para ve sermaye akımlarını ele alarak, uluslararası parasal iktisat teorisinin temel konuları olan ödemeler bilançosu ve döviz kuru hakkında bilgiler vermektir. Dış ticaretin ülke ekonomileri üzerindeki etkilerini, ülkelerin uluslararası ticareti artırabilmelerinin hangi koşullarda hangi politikalarla mümkün olacağını öğretir.

23 Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Değerlendirme Ölçütleri Dış ticaret politikasının amaç ve araçları ile ulusal dış ticaret politikası uygulamalarını belirtme, Türkiye ve Dünyada uygulanan dış ticaret politikalarını ele alma ve bu politikaların ülkelerin iktisadi kalkınmaları üzerindeki etkilerini inceleme, Küreselleşme ve dış ticaret ilişkilerini ele alarak ekonomik entegrasyon teorilerini kısaca belirtme ve uluslararası ve bölgesel ekonomik entegrasyon uygulamalarını inceleme, Dış ödemeler Bilançosu kavramını ve ana hesap gruplarını kavrama ve dış açıkların nedenleri irdeleyerek Türkiye nin ödemeler bilançosunun inceleme, Döviz piyasasını tanımlama ve döviz piyasası işlemcilerini irdeleme. Chacholiades, M., International Economics, McGraw-Hill Int. Editions, Çelik, K., Uluslararası İktisat, Derya Kitabevi, Trabzon, 005. Ertürk E., Uluslararası İktisat, Alfa Yayınları, İstanbul 001. Seyidoğlu H., Uluslararası İktisat Teori, Politika ve Uygulama, Geliştirilmiş 19. Baskı, İstanbul 013. Dersin İşleniş Yöntemi Varsa (x) Olarak İşaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1.Ara Sınavı x.ara Sınavı 3. Ara Sınavı. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuvar, Proje vb.) Yıl Sonu Sınavı x Yarıyıl Ders Planı Hafta 1 Konuları Dış Ticaret Politikasına Giriş: Dış Ticaret Politikasının Amacı ve Araçları Gümrük Tarifeleri

24 Tarife Dışı Ticaret Politikası Araçları Küreselleşme ve Dış Ticaret İlişkisi Ekonomik Entegrasyon Teorisi: Gümrük Birlikleri, Ekonomik Entegrasyonların Az Gelişmiş Ülkeler Üzerindeki Etkisi Avrupa Birliği ve Dünyadaki Diğer Ekonomik Gruplaşmalar Dış Ödemeler Bilançosu Kavramı ve Dış Ödeme Açıklarının Nedenleri Türkiyede Ödemeler Bilançosu Döviz Piyasası Analizleri I (Döviz Piyasalarının İşlemcileri ve İşlem Türleri) Döviz Piyasası Analizleri II (Döviz Arbitrajı ve Spekülasyonu) Geleceğe Yönelik Döviz Piyasaları Kur Riskine Karşı Korunma Yöntemleri ve Faiz Oranı Arbitrajı Açık Ekonomilerde Makro Ekonomik Politika Analizleri: İç ve Dış Ekonomik Denge Açık Ekonomilerde Fiyatlar ve Ulusal Üretim: Toplam Talep Ve Toplam Arz Analizleri Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Dersin Katkısı Program Kazanımları Hiç Yok Kısmen Tam Katkı 1 3 * Göndereceğiniz bu.doc uzantılı dosyasının adına dersin ismini yazınız. ** İlgili formu adresine mail olarak gönderiniz. Hazırlayan : Tarih :

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: E-ticaret ve İnternet Yolu ile Pazarlama Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

Ders Programı ve İçerikleri

Ders Programı ve İçerikleri Ders Programı ve İçerikleri 1. Sınıf 1. Dönem İKT 101 İKTİSADA GİRİŞ-I (3+0) 3; AKTS:5 Bu derste iktisat bilimine ilişkin Temel Bilgiler: İktisadi Faaliyet, İktisat Biliminin Konusu, Yöntem ve Sistematik;

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

ZORUNLU DERSLER. Dersin Adı Dersin kodu IKT 501 Dersin Kredisi 3 ECTS Kredisi 6

ZORUNLU DERSLER. Dersin Adı Dersin kodu IKT 501 Dersin Kredisi 3 ECTS Kredisi 6 ZORUNLU DERSLER Dersin kodu IKT 501 Uluslararası Ekonomi Dersin amacı, gerek devletler bazında gerekse bölgesel ve küresel düzeyde ekonomiler arasındaki karmaşık ilişkinin farklı kuramsal perspektiflerden

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL İKTİSADA GİRİŞ I (3-0) 3 Sosyal bilim olarak iktisat, mikro iktisadın temel kavramları, kıtlık ve seçim, arz ve talep,

Detaylı

MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye Giriş -

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL UTF101 MİKRO İKTİSAT DERS İÇERİKLERİ İktisat biliminin temelleri, ekonomik sistemler, ekonomik kavramlar, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) & TEZLİ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) Neden Yeditepe MBA Yeni küresel iş ortamı

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

Ders Programı ve İçerikleri

Ders Programı ve İçerikleri Ders Programı ve İçerikleri 1. Sınıf 1. Dönem İKT 101 İKTİSADA GİRİŞ-I (3+0) 3; AKTS:5 Bu derste iktisat bilimine ilişkin Temel Bilgiler: İktisadi Faaliyet, İktisat Biliminin Konusu, Yöntem ve Sistematik;

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS ÖNERİ FORMU *

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS ÖNERİ FORMU * NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS ÖNERİ FORMU * Anabilim Dalı Bilim Dalı İŞLETME Muhasebe ve Finansman Programı Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora X İLK KEZ AÇILACAK DERSİN

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N.Ö)

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N.Ö) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N.Ö) Afyon Kocatepe Ünivesitesi Kamu Yönetimi Bölümü 8.08.008 de Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı nın 39 sayılı kararı

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir.

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir. A.Amaçlar Finansal nitelikteki olayları kaydeden, sınıflayıp, raporlayan ve yorumlayan bir bilim dalı olan muhase günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Özellikle son yıllarda yaşanan global ekonomik krizler

Detaylı

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 2.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ TEMEL BÖLÜM DERSLERİ KODU

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı