KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR RLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR RLİĞİ"

Transkript

1 DPT MÜSTEŞARLIĞI KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR KAMU-ÖZEL İŞBİRL RLİĞİ 26 Aralık YATIRIMLARIN GSMH İÇİNDEKİ PAYI (%) YÜZDE , , ,8 24,2 22,8 19,0 18,0 18,4 17,3 15,9 16,1 14,2 12,6 11,0 11,3 6,2 6,8 6,4 6,3 4,8 4,2 20,4 21,0 TOPLAM 15,3 16,0 ÖZEL 5,1 5,0 KAMU (Ort.) (Ort.) (T) 2006(P) KAMU ÖZEL TOPLAM 2

2 SEKTÖR 2006 YILI KAMU YATIRIM STOKU PROJE SAYISI (Adet) PROJE TUTARI KÜMÜLATİF HARCAMA PROGRAM ÖDENEK (*) (Milyar YTL) ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (Yıl) TARIM ,8 17,9 1,3 19,8 ENERJİ ,5 25,4 2,6 6,7 ULAŞT.-HAB ,9 26,3 5,4 5,9 EĞİTİM ,5 3,9 2,6 1,5 SAĞLIK 177 7,5 2,9 1,2 2,7 DİĞER KAMU HİZ ,2 8,7 3,3 3,1 T O P L A M ,4 86,5 17,8 5,4 (*) Kamulaştırma ve yatırım işçiliği hariç, kamu yatırımı niteliğindeki sermaye transferleri dahil ödeneklerdir. 3 1.DSİ GN. MD. (Toplam) -Sulama -Enerji - İçmesuyu 2.TCK GN. MD. (Toplam) - Devlet ve İl Yolları - Otoyollar 3.DLH GN. MD. 4.MİLLİ EĞİTİM BAK. BÜYÜK K KURULUŞLARIN LARIN 2006 ve 2007 YILI GENEL ve ÖZEL BÜTÇE B E YATIRIMLARI (*) KURULUŞ / SEKTÖR 5.SAĞLIK BAK. 6.ÜNİVERSİTELER (Toplam) -Eğitim -Sağlık -Diğer 2006 PROGRAM ÖDENEK PROGRAM ÖDENEK (Milyon YTL) 2007 / 06 ARTIŞ (%) -0,9 11,7-9,1-4,8-16,8-26,1 0,0 12,8 6 KURULUŞUN TOPLAMI ,9 T O P L A M (**) ,9 (*) Kamulaştırma ve yatırım işçiliği hariçtir. 4 (**) 2006 yılında TMSF gelirlerinden yapılan tahsis dahildir. Bu tutarın yaklaşık 1 milyar YTL si vakıflar, hudut ve sahiller, işyurtlarının kendi gelirlerinden yapılan yatırımlardır. 3,0 7,4 1,6 0,5 2,5 3,9

3 KAMU YATIRIM STOKUNUN GENEL SORUNLARI Kamu projeleri başlangıçta öngörülen sürede ve maliyetle tamamlanamamakta, bu durum projelerden beklenen ekonomik faydalarının sağlanamamasına ve kaynak israfına yol açmaktadır. Bu temel sorunun başlıca nedenleri; - Kuruluşlar tarafından yatırım programına dahil edilecek yeni projelerin sağlıklı ve gerçekçi maliyet ve süre öngörüsüne sahip fizibilite etüdlerine dayandırılmaması, - Finansman imkanlarının üstünde çok sayıda ve yüksek maliyetli projenin aynı anda yürütülmeye çalışılması, -Yatırımlara yeterli kaynak ayrılamamasıdır. 5 KAMU YATIRIM STOKUYLA İLGİLİ ÖNERİLER Kamu yatırım stokunun sorunlarının çözümüne yönelik; Kuruluşlar tarafından yatırım programına dahil edilecek yeni projeler için başlangıçta yeterli teknik, finansal ve ekonomik analizleri ve gerçekçi maliyet tahminlerini içeren fizibilite etüdleri hazırlanmalı, Kuruluşların yatırım stoku finansman imkanlarıyla uyumlu sayıda ve maliyette öncelikli projelerden oluşturulmalı, Bir taraftan kamu yatırımlarına ayrılan ödenekler azami ölçüde artırılırken, diğer taraftan kamu-özel işbirliği modelleri hayata geçirilmelidir. 6

4 Kamu-Özel birliğinin inin Tanımı Kamu-Özel kleri (KÖİ); kamu idarelerinin özel sektör ile bir altyapı projesi veya bir hizmetin gerçekleştirilmesi amacıyla, finansman, yapım, işletme, yenileme gibi alanlarda işbirliği yapmasıdır. Avrupa Komisyonu, KÖİ uygulamalarına 4 temel rol biçmektedir*: 1. İlave sermaye sağlamak, 2. Alternatif yönetim ve uygulama becerileri geliştirmek, 3. Tüketiciye ve toplumun geneline ilave katma değer sağlamak, 4. İhtiyaçların daha doğru şekilde belirlenmesini ve kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlamak. Kaynak*: Guidelines for Succesful Public-Private Partnerships, AB Komisyonu, Dünyada Uygulanmakta Olan Kamu-Özel birliği i Modelleri KÖİ Modelleri Yap-İşlet-Devret (YİD) Yap-İşlet (Yİ) Yap-Kirala-Devret İşletme Hakkı Devri Uzun Dönemli Kiralama Türkiye de İlgili Mevzuatın Bulunduğu Modeller Tasarla-Yap-Finanse Et-İşlet (TYFİ) Yap-Sahiplen-İşlet-Devret (YSİD) Rehabilite Et-İşlet-Devret (REİD) Yap-Sahiplen-İşlet (YSİ) Yap-Devret-İşlet İlave Yatırım Yap-İşlet (İYYİ) Özel Sektörle Ortak Şirket Kurmak Vb. 8

5 Kamu-Özel birliği İle İlgili Mevcut Yasal DüzenlemeD Yap-İşlet-Devret Mevzuatı 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hk. Kanun 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hk. Kanun 3465 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hk. Kanun Yap-İşlet Mevzuatı 4283 Sayılı Yap-İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışının Düzenlenmesi Hk Kanun Yap-Kirala Mevzuatı 5396 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hk. Kanun İşletme Hakkı Devri ve Uzun Dönemli Kiralama Mevzuatı 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 5335 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 9 Türkiye de Kamu-Özel birliği Uygulamaları İle İlgili Temel Sorunlar Yasal Mevzuatın Dar Kapsamlı ve Dağınık bir Yapıda Olması Kamu-Özel ği Uygulamalarında Kurumsal Bir Yapılanma Eksikliği 10

6 Yasal Mevzuatın n Dar Kapsamlı ve Dağı ğınık Bir Yapıda Olması Sorun Farklı Sektörlere Yönelik ve Farklı KÖİ Modellerini Düzenleyen Çok Sayıda Kanunun Bulunması Mevcut Mevzuatın Yİ, YİD ve YKD gibi sınırlı sayıda modeli kapsaması nedeniyle alternatif KÖİ modellerinin uygulanamaması Çözüm Önerisi Bütün sektörleri kapsayan ve çeşitli kamu-özel işbirliği modellerinin hayata geçirilmesine imkan verecek çerçeve bir kanun hazırlanması 11 Kamu-Özel birliği Uygulamalarında Kurumsal Bir Yapılanma Eksikliği Sorun KÖİ Projelerinin Yürütülmesine Yönelik Farklı Kanunlarda Farklı İdari Birimlerin Sorumlu Tayin Edilmesi Çeşitli İdari Birimlerin Görev Aldığı Süreçte Koordinasyon Eksikliği Kamu-Özel ği Projelerini Sahiplenecek ve KÖİ Politikası Belirleyecek Merkezi Bir Birim Gereksinimi Çözüm KÖİ Süreçlerini Koordine Edecek, Kamu Kuruluşlarındaki İdari Kapasiteyi Geliştirecek Bir Merkezi KÖİ Birimin Kurulması 12

7 Kamu-Özel birliği İle İlgili Yeni Çerçeve eve Mevzuat Taslağı Farklı sektörlere yönelik ve farklı KÖİ modellerini düzenleyen çok sayıda mevzuat yerine; muhtemel bütün sektörleri ve alternatif KÖİ modellerini kapsayan, etkin bir koordinasyon sağlamaya yönelik bir kurumsal yapılanma öngören yeni ve kapsayıcı bir çerçeve KÖİ kanunu taslağı DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak ilgili bütün kurum ve kuruluşların görüşüne açılmıştır. Bu modele ilişkin ihale usul ve esasları Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanmakta olan ayrı bir kanunla düzenlenecektir. 13

Kamu-Özel İşbirliği Projeleri ve Kırgızistan Ekonomisi Açısından Önemi. Public-Private Partnership and Its Importance for Kyrgyzstan Economy

Kamu-Özel İşbirliği Projeleri ve Kırgızistan Ekonomisi Açısından Önemi. Public-Private Partnership and Its Importance for Kyrgyzstan Economy 246 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2011 Kamu-Özel İşbirliği Projeleri ve Kırgızistan Ekonomisi Açısından Önemi Ahmet Burçin Yereli (Hacettepe University, Turkey) Mustafa Kızıltan (Hacettepe

Detaylı

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT Nisan 2012 YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Ülkemizde kamu yatırım ve

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

İktisat İşletme ve Finans 24 (284) 2009 : 9-45. www.iif.com.tr doi: 10.3848/iif.2009.284.2456

İktisat İşletme ve Finans 24 (284) 2009 : 9-45. www.iif.com.tr doi: 10.3848/iif.2009.284.2456 . İktisat İşletme ve Finans 24 (284) 2009 : 9-45 www.iif.com.tr doi: 10.3848/iif.2009.284.2456 Türkiye de altyapı hizmetlerinin özel sektöre gördürülmesi: Neden, ne zaman, nasıl? Uğur Emek * 22 Haziran

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

Ulaştırma Altyapısı İhtiyaç Değerlendirmesi Teknik Yardım Çalışması

Ulaştırma Altyapısı İhtiyaç Değerlendirmesi Teknik Yardım Çalışması Katılım Öncesi Türkiye ye Mali Yardım Ulusal Programı 2003 Türkiye nin Ulaştırma Altyapısı İhtiyaç Değerlendirmesi Teknik Yardım Çalışması Bu proje Avrupa Birliği TINA Türkiye Ortak Girişimi tarafından

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) GİRİŞ 2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ 2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI UYGULAMASI ADMINISTRATION OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN HEALTH CARE

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI UYGULAMASI ADMINISTRATION OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN HEALTH CARE Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.3, s.1-23. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2012,

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ MART - 2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

PUBLIC PRIVATE SECTOR COOPERATION (PPP) MODEL

PUBLIC PRIVATE SECTOR COOPERATION (PPP) MODEL KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ (PPP) MODELİ Arş. Gör. Selman Sacit BOZ ÖZET Devlet klasik kamu hizmetlerini özel hukuk kişilerine gördürme noktasında, bulunulan döneme göre bir tercih yapıp o dönemin durum ve şartlarına

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) 18 Aralık 2018 GENEL ÇERÇEVE Cumhuriyetimizin 100. yıl ufkunu ortaya koyan 2023 vizyonuyla ve katılımcı bir yaklaşımla (7.200 ü yerelden, 10.000 i aşkın kişi ve kurum

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ Coşkun Can Aktan I. GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na göre, ülke sınırları içinde yaşayan herkesin, sağlıklı bir

Detaylı