AKÜ 2013 Yılı Merkez Kampüsleri Bakım Onarım İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKÜ 2013 Yılı Merkez Kampüsleri Bakım Onarım İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI"

Transkript

1 AKÜ 203 Yılı Merkez Kapüsleri Bakı Onarı İnşaatı İKN (İhale Kayıt Nuarası): 203/63252 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde - Sözleşenin tarafları.. Bu Sözleşe, bir tarafta Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdediliştir. Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 2.. İdarenin a) Adı:Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ b) Adresi:AHMET NECDET SEZER KAMPUSU GAZLIGÖL YOLU 5.KM AFYONKARAHİSAR MERKEZ / AFYONKARAHİSAR c) Telefon nuarası: ç) Faks nuarası: d) Elektronik posta 2.2. Yüklenicinin a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı:... b) T.C. Kilik No:... c) Vergi Kilik No:... ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:... d) Telefon nuarası:... e) Bildirie esas faks nuarası:... f) Bildirie esas elektronik posta adresi: Her iki taraf, 2.. ve 2.2. addelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ ediledikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılış sayılır. Yüklenicinin ortak girişi olası duruunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişii oluşturan bütün ortaklara yapılış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildiri yapabilirler. Madde 3 - İşin adı, yapıla yeri, niteliği, türü ve iktarı 3.. İşin adı : AKÜ 203 Yılı Merkez Kapüsleri Bakı Onarı İnşaatı 3.2. İşin yapıla yeri: AKÜ ANS Kapusü Eğiti,2,3,4,5,6 Binaları, Rektörlük B-C Bloklar,ANS Kapusü Çevre,Rapa+Merdiven,Kuğu Kafe çevresi, Kuha,,Tua Binaları 3.3. İşin niteliği, türü ve iktarı:

2 Sıra No İş Kalei No Açıklaa Birii Miktarı El ile sert küskülük kazılası (ayrı şış ve çatlaklı kaya, ayrışış yap ıdaki gre, şist, taşlaşış arn ve ki ³ l, 0,00-0,400 ³ büyüklükte parça 32,702 lanıp el ile atılabilen her cins blok t aşlar ve benzeri zeinler) / El ile her derinlikte yuuşak ve se rt toprakta geniş derin kazı yapıl ası (gevşek ve bitkisel toprak, gevş ek silt, ku, kil, siltli, kulu ve ge ³ 29,057 vşek kil, killi ku ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri ze inler) /2 Teel tabanına el ile tuvenan ku ³ çakıl serilesi ve sıkıştırılası 7,44 Makine ile tuvenan ku çakıl tei /4 n edilerek, akine ile sere, sula ³ 28,8 a, sıkıştıra yapılası Makine ile tuvenan ku çakıl tei /5 n edilerek, el ile sere, sulaa, sık ³ 58,45 ıştıra yapılası /MK 8 c yüksekliğinde noral çient olu buhar kürlü beton çi taşı ile d öşee kaplaası yapılası (Her re 20,29 nk ve her ebatta) /MK 50x20x0 c boyutlarında noral çientolu buhar kürlü beton bordü r döşenesi (pahlı, her renk) (Kare 245,5 kteristik eğile dayanıı 3,5 MPa ) 8 7.9/MK (30x0xserbest boy) c boyutların da noral çientolu buhar kürlü b 339,4 eton oluk taşı döşenesi (her renk) /B 2 Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolg ulu böle duvar yapılası (Tek pr 2,3 ofil-40 c aks aralığı) (2,5 te k kat alçı duvar levhası ile) /B 3 Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolg ulu böle duvar yapılası (Çift pr 4,2 ofil-60 c aks aralığı) (2,5 te k kat alçı duvar levhası ile) 8.38/C7 Yangına dayanıklı alçı duvar levha ları ile çift iskeletli taş yünü levha dolgulu yüksek böle duvar (>=4, 5) yapılası (Tek profil-60 c a ks aralığı) Böle duvarın her iki y üzünde (2,5 +2,5 ) çift k 9,2 2

3 at alçı duvar levhası ile) /D Suya ve yangına dayanklı alçı duv ar levhaları ile çift iskeletli askı sis teli asa tavan yapılası (2,5 46 tek kat alçı duvar levhası ile) Patlayıcı adde kullanadan harç sız kargir inş. yıkılası 3 67, Patlayıcı adde kullanadan çie 3 nto harçlı kargir inş. yıkıl 6,066 Patlayıcı adde kullanadan dei rli ve deirsiz beton inşaatın yıkıl ³ 35,602 ası / Makine ile deirli ve deirsiz bet on inşaatın yıkılası ³ 7, Parke, beton plak, adi kaldırı ve blokaj sökülesi 2 29,28 Her türlü ahşap, kapı kasası, kapı k anadı pencere ve caekan söküle 2 5,456 si /02 Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağ ur borusu sökülesi.02, / Her kalınlıkta erer, traverten, te rrazo karo ve andezit kaplaa sök 0,054 ülesi /20 Her türlü kapı ve pencere caı sök ülesi 7, /2 Merer, traverten ve andezit plakt an denizlik, parapet ve harpuşta sö 57,872 külesi /28 Alüinyu ve PVC den yapılan h er türlü kapı ve pencere doğraası 42,32 nın sökülesi /29 Her türlü deir (kapı, pencere, ca ekan, korkuluk, paraklık, sac k kg 505,657 apı kasası vb.) ialatın sökülesi /0 Mevcut ahşap, çelik, betonare kir iş veya aşıklı çatı üzerine (4 c) p olistren dolgulu (Üst 0.70 trap ezoidal Alt 0.50 düz) Alüiny 54,9 u levhalar (EN AW 3003,Al-Mn Cu) ile ısı yalıtılı çatı örtüsü ya pılası /A/MK Dış duvarlarda alüinyu kapaklı adeni dilatasyon fugası yapılası Düz yüzeyli beton ve betonare k alıbı 48,62 Çatı örtüsü altına rendesiz tahta ka plaa yapılası (evcut ertekle 5,635 r üzerine) Çatı örtüsü altına rendesiz çıta çakı 5,635 3

4 / / / / / / / / / /A /2A / /3 lası (evcut ertekler üzerine) (6 ) kalınlığında çientolu yo nga levha ile ahşap karkas duvar k 8,4 aplaası yapılası (iç veya dışta) 3 c ile 5 c (5 c dahil) arası ya lıtı kalınlıkları için alüinyu s u basan (başlangıç) profili yapıl 4,8 ası ve yerine tespiti 30x30x ebadında alüinyu köşe profili yapılası ve yerine tes.78,23 piti 30x30x ebadında PVC köşe profili (fileli) yapılası ve yerine t 594 espiti 30x30 c ebadında 0,50 kalınl ığında iniu 20 ikron elektro statik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüünyu plakadan (EN 293,9 AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sist e asa tavan yapılası Ø 00 çapında bir ucu uflu s ert PVC yağur borusu teini ve 7,3 yerine tespiti Ø 25 çapında bir ucu uflu s ert PVC yağur borusu teini ve 720 yerine tespiti Boyası bozuluş ahşap ialatın ik i kat sentetik boya ile boyanası 876,084 Deir ialatın bir kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanası 226,333 Deir ialatın iki kat antipas,iki k at sentetik boya ile boyanası 653,598 Çıplak beton veya ince sıva yüzeyl erin astar çekilerek akrilik esaslı in ce alzee ile her renkte boyan 32,208 ası Eski plastik ve sentetik boyalı yüze ylere astar çekilerek iki kat su bazlı.984,508 at plastik boya yapılası Eski plastik ve sentetik boyalı yüze ylere astar çekilerek iki kat su bazlı 646,98 yarıat plastik boya yapılası Yeni sıva yüzeylerine renkli üç kat kireç badana yapılası 8,4 Saten alçılı yüzlere astar çekilerek iki kat su bazlı at plastik boya ya 55,53 pılası Saten alçılı yüzeylere astar çekilere k iki kat yarıat su bazlı plastik bo 53,765 ya yapılası 4

5 / /4A /028A /28A /79A /MK /C /C /C /C /C /C /MK Yeni sıva yüzeylere 0,350 kg acu n çekilerek iki kat su bazlı yarıat 5,298 plastik boya yapılası Yeni sıva yüzeylere,250 kg acu n çekilerek iki kat su bazlı yarıat 79,683 plastik boya yapılası 30x30 c ebadında odüler ölçüd e üretiliş rölyef yüzeyli her renk ve desende seraik yer karosu ile f ugalı döşee kaplaası yapılası 406,62 (Fayans ve seraik yapıştırıcısı ile ) 30x45 c ebadında odüler ölçüd e üretiliş düz yüzeyli her renk ve desende seraik duvar karosu ile f ugalı duvar ve cephe kaplaası ya 45,64 pılası(fayans ve seraik yapıştır ıcısı ile) 60x60 c ebadında düz yüzeyli, he r renk ve desende, sırlı porselen (gr anit) karolar ile fugalı döşee kapl 3,6 aası yapılası (Fayans ve serai k yapıştırıcısı ile) Preslee yöntei ile üretilen, üst k ısı beyaz çientolu, alt kısı nor al çientolu, yivli-yivsiz, renklirenksiz, terrazo karo plak (karosi 438 an-sınıf ) ile dış ekanlarda döşe e kaplaası yapılası 3 c kalınlığında beyaz erer il e döşee kaplaası yapılası (3x 6,5 30xSerbestboy) 3 c kalınlığında renkli erer il e döşee kaplaası yapılası (3x 63,043 30xSerbestboy) Beyaz erer plaklar ile erdiven basaağı kaplaası (basaak 3 c, rıht 2 c kalınlığında) yapılas 2,2 ı Renkli erer plaklar ile erdive n basaağı kaplaası (basaak 3 c, rıht 2 c kalınlığında) yapıla 6 sı 3 c kalınlığında beyaz erer pl aklar ile dış denizlik yapılası (3x 36,256 30xSerbestboy) 3 c kalınlığında renkli erer pl aklar ile dış denizlik yapılası (3x 0,042 30xSerbestboy) 250/300 çiento dozlu harçla düz sıva yapılası (Dış duvar yüzeyler 2,55 5

6 /MK / / / / /MK /MK / /MK /MK /MK /MK 7 Y.5.00/A 72 Y.5.00/2B 73 Y.5.006/A 74 Y.5.006/2B 75 Y.6.050/0 76 Y.6.050/03 i ile bodru iç duvarlarında) 250/400 çiento dozlu harçla düz sıva yapılası (Dış duvar yüzeyler 7,4 i ile subasanlarda) Kaba sıva vb. yüzeyler üzerine 5 kalınlığında saten alçı kaplaa 46,275 yapılası İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler ü zerine 3 kalınlığında saten alçı 76,785 kaplaa yapılası Hazır akine sıvası ile duvarlara 2 0 kalınlığında tek kat alçı sıva yapılası (Beton, tuğla ve benzeri 08,35 yüzeylere) Kireç çiento karışıı harçla düz sıva yapılası (sönüş kireç torba 3,698 lı) Kireç-çiento karışıı harçla düz sıva yapılası 57,26 Kireç-çiento karışıı harçla bir k at düz sıva yapılası 45,64 Silikon esaslı dış cephe boyası (su bazlı) yapılası 7,4 Mozayik duvar kaplaası yapıla sı 93 Her genişlikte kargir duvar üzerine ozayik kaplı beton harpuşta yapıl 70,23 ası (Beyaz çientolu) 200 kg çiento dozlu tesviye taba kası yapılası 968,93 4 c kalınlığında 500 kg çiento dozlu şap yapılası 42,02 Makine ile yuuşak ve sert toprak ³ kazılası (Serbest kazı) 22,275 Makine ile her derinlik ve her geni şlikte yuuşak ve sert toprak kazıl ³ 3,04 ası (Derin kazı) Makine ile yuuşak ve sert küskül ³ ük kazılası (serbest kazı) 23,563 Makine ile her derinlik ve her geni şlikte yuuşak ve sert küskülük ka ³ 75,36 zılası (Derin kazı) Beton santralinde üretilen veya satı n alınan ve beton popasıyla basıl an, C 8/0 basınç dayanı sınıfınd ³ 7,384 a beton dökülesi (beton nakli dah il) Beton santralinde üretilen veya satı n alınan ve beton popasıyla basıl ³ 3,045 an, C 6/20 basınç dayanı sınıfın 6

7 77 Y.6.050/04 78 Y.6.050/05 79 Y.8.00/C0 80 Y.8.00/C04 8 Y.8.00/F04 82 Y.8.00/F06 83 Y.8.00/K0 84 Y.8.46/04 85 Y.8.46/03 86 Y.2.05/C0 87 Y.2.05/C03 88 Y da beton dökülesi (beton nakli da hil) Beton santralinde üretilen veya satı n alınan ve beton popasıyla basıl an, C 20/25 basınç dayanı sınıfın ³ 424,706 da beton dökülesi (beton nakli da hil) Beton santralinde üretilen veya satı n alınan ve beton popasıyla basıl an, C 25/30 basınç dayanı sınıfın ³ 4,948 da beton dökülesi (beton nakli da hil) 85 kalınlığında yatay delikli tu ğla (90 x 85 x 90 ) ile duvar 4,56 yapılası 35 kalınlığında yatay delikli t uğla (90 x 35 x 90 ) ile duv 80,848 ar yapılası 90 kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 90 x 235 ) ile du var yapılası (W Sınıfı kg/ 4,95 3) 250 kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 250 x 235 ) ile du var yapılası (W Sınıfı kg/ 24,265 3) 90 kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 90 x 35 ) ile du var yapılası (AB Sınıfı kg/ 4,2 3) 3 kalınlıkta plastoer esaslı (- 0 soğukta büküleli) polyester ke çe taşıyıcılı ve 3,3 kalınlıkta pl astoer esaslı (-0 soğukta bükül eli) polyester keçe taşıyıcılı bir y 446,88 üzü ineral kaplı polier bitülü örtüler ile iki kat su yalıtıı yapıl ası 3 kalınlıkta elastoer esaslı (- 20 soğukta büküleli) polyester ke çe taşıyıcılı polier bitülü örtü il 5,635 e tek kat yalıtı yapılası Çelik borudan ta güvenlikli ceph e iş iskelesi yapılası (0,00-5, ,932 arası) Çelik borudan tavanlar için ta gü venlikli iş iskelesi yapılası (0,00- ³.902,25 2,50 arası) Nervürlü çelik hasırın yerine konul ası,500-3,000 kg/2 (3,000 kg/ Ton 7,559 2 dahil) 7

8 89 Y.23.0 Nervürlü çelik hasırın yerine konul ası 3,00-0,000 kg/2 (0,000 Ton 0,246 kg/2 dahil) Ø 8- Ø 2 nervürlü beton çelik 90 Y çubuğu, çubukların kesilesi, bük Ton 0,353 ülesi ve yerine konulası Ø 4- Ø 28 nervürlü beton çeli 9 Y k çubuğu, çubukların kesilesi, bü Ton 0,67 külesi ve yerine konulası. 92 Y Her türlü profil deirlerin ünferi t veya birleşik olarak hazırlanası ve yerine tespit edilesi (aşık olar ak yapılan ertekler, hurdi döşee Ton ler, üteadi kirişler, basit olarak 0,37 kullanılan ünferit çatı aşıkları ve ertekleri, lentolar, hurdi döşeel er, k 93 Y Profil deirlerinden çatı akası ya Ton pılası ve yerine konulası.,308 Kare ve dikdörtgen profillerle penc 94 Y ere ve kapı yapılası ve yerine ko kg 50 nulası Çeşitli profil deiri ve sac levhalar 95 Y dan ünferit ialat yapılası ve y kg erine konulası (su depoları ve be.59,85 nzeri) 96 Y Laa ve profil deirlerden çeşitli deir işleri yapılası ve yerine ko kg 7.9,954 nulası 97 Y Baklava desenli sacla döşee yapıl ası ve yerine konulası (evcut kg kiriş, böle, erdiven ve taşıyıcı ü 432 zerine) Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtılı 98 Y /L alüinyu doğraa ialatı yapıl kg 8,56 ası ve yerine konulası PVC ve alüinyu doğraaya pr ofil ile 4+6 kalınlıkta 2 a 99 Y /C23 ra boşluklu ilk caı ısı kontrol kap 7,752 laalı çift calı pencere ünitesi ta kılası Deontaj,Montaj Çelik kalorifer k /DM azanı (duan borulu, 3 Atü, kcal/h) Deontaj, Çelik kalorifer kazanı ( /D duan borulu, 3 Atü, kcal 2 /h) Deontaj,Montaj Çelik kalorifer k /DM azanı (duan borulu, 3 Atü, kcal/h) /D Deontaj, Köür atıcı (sonsuz vid 2 8

9 /DM /D alı tip) (00 kg/h'a kadar köür ya kacak) Deontaj,Montaj Köür atıcı (son suz vidalı tip) (00 kg/h'a kadar kö 2 ür yakacak) Özel sac pano-önden ve arkadan k apaklı Deontaj, Özel sac pano-önden ve arkadan kapaklı 2 İlave sac pano-900 genişliğind e Sıva üstü sac tablo (0,40 dahil) 3 Seçici Pako şalter-tablo üstü-3x40 A'e kadar 3 Noral Pako Şalter-tablo arkası-3 x25 A'e kadar Noral tip etanş pako şalter-2x6 A'e kadar 2 Terik Magnetik Şalter-tablo arka sı-3x25 A'e kadar Terik Magnetik Şalter-tablo arka sı-3x40 A'e kadar 8 Terik Magnetik Şalter-tablo arka sı-3x63 A'e kadar 7 Terik Magnetik Şalter-tablo arka sı-3x00 A'e kadar 3 Terik Magnetik Şalter-tablo arka sı-3x600 A'e kadar Terik Magnetik Şalter-tablo arka sı-3x400 A'e kadar, Icu:35 ka, II:0,8- In Terik Magnetik Şalter-tablo arka sı-x60 A'e kadar, Icu:25 ka 3 Terik Magnetik Şalter-tablo arka sı-3x25 A'e kadar, Icu:25 ka 7 Terik Magnetik Şalter-tablo arka sı-3x250 A'e kadar, Icu:35 ka Elektronik otor korua cihazı-3x 2 A'e kadar Kuru tip koruyucusuz kontaktör-3x 6 A'e kadar 4 Kuru tip Terik Kontaktör-3x6 A 'e kadar 2 Kaçak akı korua şalterleri-4x4 0 A'e kadar (30 A) 3 Kaçak akı korua şalterleri-4x6 3 A'e kadar (30 A) 6 Anahtarlı otoatik sigorta (6 ka)- 6 A'e kadar 29 9

10 Anahtarlı otoatik sigorta (6 ka)- 3x40 A'e kadar Voltetre V'a kadar Voltetre koutatörü-5 pozisyonl u Aperetre A'e kadar 2 Multietre, 3 Faz akı (A), 3 Faz gerili, Cos?, ve Frekans (Hz) PN ), 2 fazlı ve tek fazlı AC sisteleri nde kullanılabilen tipte, TS 447#y e uygun İşaret labası 250 V'a kadar Topraklaa hattı-0 (borusuz ) çıplak örgülü veya dolu bakır tel Topraklaa hattı-6 (borusuz ) Topraklaa hattı-50 (borusuz ) çıplak örgülü veya dolu bakır tel Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kab lo-2x2, Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kab lo-2x, Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kab lo-4x2, kv yeraltı kablosu (NYY)-3x kv yeraltı kablosu (NYY)-4x kv yeraltı kablosu (NYY)-4x2, Güvenlik hatlı priz sortisi Etanş kurşunsuz antigron (NYM)- noral sorti Etanş kurşunsuz antigron (NYM)- koütatör sorti 32 Linye hattı NYA, sorti hattı kurşun suz NYM alzee ile Etanş priz s 32 ortisi Tip J3 göe noktasal ışık aratü rü-noral apullü LED PRJ - 40 W'a kadar (40 W da hil ) (220 V. AC.), Led Projektörle 6 r LED PRJ W'a kadar (200 W dahil ) (220 V. AC.), Led Projektör 64 ler Donana duyu: (Ölçü: ) (TS 289 EN 60238) /D Deontaj, Balast-220 V-25 W ci va buharlı laba için, TS EN

11 W-600 Lüen E.27 duylu (Bala stı gövde içinde) Kopakt flüoresa 32 n apul W-200 Lüen E.27 duylu (Ba lastı gövde içinde) Kopakt flüore 48 san apul /D Deontaj, 23 W-500 Lüen E.27 duylu (Balastı gövde içinde) Kop akt flüoresan apul ,5 kalınlığında galvaniz sac k kg ablo tavası Aleve dayanıklı N2XHFE 80 0,6 0/ kv kablo 4x4re Aleve dayanıklı N2XHFE 80 0,6 0/ kv kablo 4x6re 480 Dikişli siyah boru /2" Bina içinde kaynaklı döşeniş boru ontaj a 75 lzee bedeli dahil Dikişli siyah boru 3/4" Bina içinde kaynaklı döşeniş boru ontaj a 36 lzee bedeli dahil Dikişli siyah boru " Bina içinde k aynaklı döşeniş boru ontaj al 2 zee bedeli dahil Dikişli siyah boru (vidalı, /4") Bina içinde kaynaklı döşeniş bor 44 u ontaj alzee bedeli dahil Dikişli siyah boru /2" Bina için de kaynaklı döşeniş boru ontaj 88 alzee bedeli dahil Dikişli siyah boru 2" Bina içinde k aynaklı döşeniş boru ontaj al 54 zee bedeli dahil Dikişli siyah boru 2 /2" Bina için de kaynaklı döşeniş boru ontaj 95 alzee bedeli dahil Dikişli siyah boru (vidalı, 3") Bina içinde kaynaklı döşeniş boru o 40 ntaj alzee bedeli dahil Dikişli siyah boru (vidalı, 4") Bina içinde kaynaklı döşeniş boru o 85 ntaj alzee bedeli dahil Pn 20 polipropilen teiz su boru / 2" 20/3, Pn 20 polipropilen teiz su boru 3/ 4" 25/4, Pn 20 polipropilen teiz su boru " 32/5, Pn 20 polipropilen boru /4" 40/ 5

12 6, Pn 20 polipropilen boru /2", 50/ Pn 20 polipropilen boru 2", 63/ Sert PVC pis su borusu (geçe u flu, çap: 50-40, et kalınlığı 3 95 ) Sert PVC pis su borusu (geçe u flu, çap: 75-70, et kalınlığı 3 68 ) Sert PVC pis su borusu (geçe u flu, çap: 00-0, et kalınlığı 54 3 ) Sert PVC pis su borusu (geçe u flu, çap: 25, et kalınlığı 3,2 8 ) PE00 sınıfı SDR 7 serisi PN 0 polietilen boru (dış çap: 32, atü) PE00 sınıfı SDR 7 serisi PN 0 polietilen boru (dış çap: 50, atü) Kol kuandalı kelebek vana: (PN ) (TSE kalite belgeli) 25 4 Boru izolasyonu, ca yünü üzeri b ez kaplaalı (boru dış çapı: 27 2, ca yünü et kalınlığı: 25 ) Boru izolasyonu, ca yünü üzeri b ez kaplaalı (boru dış çapı: 34 44, ca yünü et kalınlığı: 30 ) Boru izolasyonu, ca yünü üzeri b ez kaplaalı (boru dış çapı: 42 88, ca yünü et kalınlığı: 30 ) Boru izolasyonu, ca yünü üzeri b ez kaplaalı (boru dış çapı: 57 54, ca yünü et kalınlığı: 30 ) Boru izolasyonu, ca yünü üzeri b ez kaplaalı (boru dış çapı: 63 95, ca yünü et kalınlığı: 30 ) Boru izolasyonu, ca yünü üzeri b ez kaplaalı (boru dış çapı: 83 40, ca yünü et kalınlığı: 40 ) Boru izolasyonu, ca yünü üzeri b ez kaplaalı (boru dış çapı: 02 20, ca yünü et kalınlığı: 40 ) Boru boyanası, sülyen boya ile 2 kat (çap: 5-50 ) Boru boyanası, sülyen boya ile

13 kat (çap: ) Boru boyanası, yağlı boya ile 2 k at (çap: 5-50 ) Alaturka hela taşı (fayans ekstra sı nıf) plastik sifonlu, 50x60 c Alaturka hela tesisatı (flüzoetreli Tk ) Pisuar ve tesisatı (özel plastik taslı, Tk ekstra sınıf), 30x25x40 c Pisuar bölesi (fayans, calaşış çini, 40x50 c, ekstra Duş teknesi (fayans, ekstra kalite), 80x80x5 c Duş tesisatı kople (.kalite) Tk Musluk (kısa).sınıf, /2" Filtreli ara usluk, paslanaz çeli k filtre, rozet dahil Musluk rozeti, ara-taharet, kısa, uz un usluklar ile kullanılak üzere Plastik lavabo ve eviye sifonu Fotoselli lavabo bataryası ve tesisa tı, tek su girişli (kroe) Kağıtlık (paslanaz çelik) Elektrikli su ısıtıcısı (60 l, 720 kc al/h, 800 watt) x3,5 ebadında şartnaesine uygun galvanizli çelik laa TS 435 / T standardına uygun, To prak elektrodu (Çubuk)elektrolitik 0 bakır /0 2x2.5 2, LIYCY Sinyal kablos u Ø 50 entegre contalı, buhar k ürlü (uflu) beton boru döşen Parsel bacası halkasının yerine o ntajı ile parsel bacası teşkili 0 Stabilize alzeenin (08 008) titre şili silindirle sıkıştırılarak yapı in /İB-2 şaatları, sınai ialatlar ve saha bet ³ 23,066 onları altında teel ve teel altı d olgusu yapılası Prefabrik Beton Bordür Yapılası 208 KGM/7505/ ve Yerine Döşenesi (Düz Bordür.56,04 ) 209 MSB.44 Mevcut Merer Plak veya Karo M ozaik Döşee Kaplaasının Onarı 25,425 lası ve Silinesi 20 MSB.658 Beyaz Çientolu Suni Merer Pla klarla Süpürgelik Yapılası 3,2 2 MSB.82 Bizuteli Flotal Ayna (5 kalınlı 8,7 3

14 ğında) x52 Bakır Bara (0.89 kg/) kg x52 Bakır Bara (. kg/) kg 34, x02 Bakır Bara (3.56 kg/) kg 35, I Boyalı Kaynaklı Deir Direk (Şeh kg iriçi) I Boyalı Deir Travers ve Konsol ( Şehiriçi) kg kV, 400A, 6kA Modüler Giriş/ Çıkış Hüc kV, 250A, 6kA Mod. Kesicili Çıkış Hüc PB, Prefabrik Beton Trafo Köşkü kv, 3x95sc/50sc 2 Alvinal-D Kablo (aynı kanala) kV, x95s/6 2 XLPE Kablo (aynı kanala) kV, x95s/6 2 YE3SV Hari ci Kablo Başlığı /0 Her türlü kireit örtülü çatılarda ki reit aktarılası 42, /02 Eğili çatılarda kireit ve etal ç atı örtüsü altına iki yüzü polietilen fil kaplı polyester keçe taşıyıcılı l 42,663 ainesiz polier bitülü örtü ile b ir kat su yalıtıı yapılası /A 0 CM.Kalınlığında renksiz betond an çitaşı döşee 95,8 226 MSB.3 Döke Mozaik, Karo Mozaik ve F ayans Söküü 255, MSB.3/A Asa Tavan Sökülesi 280,8 2 kalınlığında copact lain 228 Ö.İN.02 ant ile wc böle duvarı ve kapısı y 87,2 apılası 229 Ö.İN.06 2*30*60 ebatlarında siyah granit k aplaa yapılası 6,2 230 Ö.İN.07 Siyah granit erdiven basaağı ve t rıhtı ialatı (2 c) 6 23 Ö.İN.08 Paslanaz çelik erdiven korkulu t k 46, Ö.İN.04 Renkli eksiz saç oluk yapılası t,7 233 Ö.İN. 0. renkli polikarbon alzee 2 ile çatı kaplaası yapılası 7,5 234 Ö.İN.4 Grenit cephe kaplaası sökülesi( 2 ekanik kaplaa) 235 Ö.İN.5 Sökülen granitlerin yerine onte e 2 dilesi 236 Ö.İN.6 Granit cephe kaplaası(işçilik,al 2 zee ekenik kaplaa) 4

15 237 Ö.İN.7 Q60 PVC kalın etli yağur i t niş borusu yapılası 856,3 238 Ö.İN.8 Dış cephe personel seraik kapla a Ö.İN.26 Döşee halı kaplaa (Süpürgelik ve geçiş profili dahil) yapılası 877, Ö.İN.3 Polyürea esaslı izalasyon alzee si ile çatı kaplaası yapılası 64, Ö.İN.34 Grenli silikonlu dış cephe boyası+a M2 star dahil (2) 2.892, Ö.İN.4 Alüiyu kopozit cephe kapla 2 ası 843, Ö.İN.5 Alüinyu giydire cephe kapla ası yapılası 3, Ö.İN.84 Baskı beton yapılası 2.576,6 245 Ö.İN.85 Doğal taş ererlerin silinesi ve cilalanası 604, Ö.İN.87 Göre engelliler için özel T.P.U hi t ssedilebilir klavuz/uyarıcı yüzey 23,3 247 Ö.İN.88 Göre engelliler için latin-braille a lfabeli pirait kabartalı ayaklı ka ad 9 t planı-harita 248 Ö.İN.92 Taşıalı vinç ile alzee nakli ya sa pılası Ö.İN.36 Akrikor kaplı ererit tezgah yapı t lası 57,6 250 Ö.İN.39 Renkli epoksi zein kaplaası( 3 ) 2 309, Ö.İN.83 Mevcut etal konstrüksiyon üzeri ne 6 OSB kaplaa yapılası 877, ÖZ-AY-2 Makinalı beton perdahlaa yapıl 2 ası 546, ÖZ.AY. Stabilize alzee veya elenesi g erekeyen ince agrega lz.ile te 3 el tabanı ve hendek dolgusu yapıl 73,054 ası 254 ÖZEL-ELK- LEDLİ ŞARJLI ACİL DURUM A AD RMATÜRÜ ÖZEL-ELK-7 65 W - E27 DUYLU (BALASTI G ÖVDE İÇİNDE) KOMPAKT FLO AD 20 RASAN AMPUL 256 ÖZEL-ELK-2 2 * 28 W BANT TİPİ ARMATÜR AD ÖZEL-ELK-234 ENGELLİ PLATFORMU AD ÖZEL-ELK-235 ENGELLİ ASANSÖRÜ AD ÖZEL-ELK-36 40*60 PLASTİK PANO AD ÖZEL-ELK-40 50*80 PLASTİK PANO AD 2 26 ŞAPKALI VE ÇİFT KOLLU AY ÖZEL-ELK-58-D DINLATMA DİREĞİ DEMONT M AJI AD 5 5

16 262 ÖZEL-KAL ÖZEL-SIH Y.9.055/02A 265 Y.9.055/23A 266 Y /L0 Madde 4 - Sözleşenin dili 4.. Sözleşenin dili Türkçe'dir. ANS BESYO Kazan dairesinden Kcal/h ve Kcal/h 2 kazan ve stokerin AHMET K ARAHİSAR Kapüsü kazan daire Ad sine taşınası-ahet karahisari ka zan dairesindeki Kcal/h 2 adet stokerli kazanın ANS kapüs üne taşınası Tezgah üstü onte edilir tip paslan az çelik sıvı sabun akinası 500 Ad 36 l 3 c kalınlıkta expande polistren l evhalar (EPS - 35 kg/3 yoğunluk ta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıt 46,336 ıı ve üzerine ısı yalıtı sıvası ya pılası (Mantolaa) 5 c kalınlıkta expande polistren l evhalar (EPS - 35 kg/3 yoğunluk ta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıt.690,63 ıı ve üzerine ısı yalıtı sıvası ya pılası (Mantolaa) Elk. toz boya renkli evcut alüin kg 258,7 yu doğraa il. ontajı Madde 5 - Tanılar 5.. Bu Sözleşenin uygulanasında, 4734 sayılı Kau İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kau İhale Sözleşeleri Kanunu ile Yapı İşleri Genel Şartnaesinde ve ihale doküanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanılar geçerlidir. Madde 6 - Sözleşenin türü ve bedeli 6.. Bu Sözleşe, biri fiyat sözleşe olup, ihale doküanında yer alan kesin projeye/projelere ve bunlara ilişkin ahal listeleri ile biri fiyat tariflerine dayalı olarak, İdarece hazırlanış biri fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleinin iktarı ile bu iş kaleleri için yüklenici tarafından teklif edilen biri fiyatların çarpıı sonucu bulunan tutarların toplaı olan... (raka ve yazıyla) bedel üzerinden akdediliştir Yapılan işlerin bedellerinin ödenesinde, biri fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşe bedelinin tespitinde kullanılan biri fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni biri fiyatlar esas alınır. Madde 7 - Sözleşe bedeline dahil olan giderler 7.. Taahhüdün yerine getirilesine ilişkin her türlü vergi, resi, harç, yapı kullanı izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşı, sözleşe kapsaındaki her türlü sigorta giderleri sözleşe bedeline dahildir. İlgili evzuatı uyarınca hesaplanacak Kata Değer Vergisi sözleşe bedeline dahil olayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir. Madde 8 Sözleşenin ekleri 8.. Sözleşe, ekindeki ihale doküanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşe hüküleri ile ihale doküanını oluşturan belgelerdeki hüküler arasında çelişki veya farklılık olası halinde, ihale doküanında yer alan hüküler esas alınır. 8.2.İhale doküanını oluşturan belgeler İhale doküanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaası aşağıdaki gibidir 6

17 -Yapı İşleri Genel Şartnaesi 2-İdari Şartnae, 3-Sözleşe Tasarısı, 4-Biri Fiyat Tarifleri ve Cetveli, 5-Mahal Listesi, 6-Özel Teknik Şartnae, 7-Genel Teknik Şartnae, 8-Ön / Kesin Projeler, 9-Açıklaalar (varsa), 0-Diğer Ekler Varsa, zeyilnaeler ait oldukları doküanın öncelik sırasına sahiptir. Madde 9 - İşe başlaa ve bitire tarihi 9.. Sözleşenin izalandığı tarihten itibaren 5 (Beş ) gün içinde Yapı İşleri Genel Şartnaesi hükülerine göre yer teslii yapılarak işe başlanır Yüklenici taahhüdün tüünü, işyeri tesli tarihinden itibaren 00 (Yüz) gün içinde taalayarak geçici kabule hazır hale getirek zorundadır. Sürenin hesaplanasında; havanın fen noktasından çalışaya uygun olayan dönei ile resi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatıı verilez Bu adde boş bırakılıştır Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışaya uygun oladığı günler tarihleri arasındaki 2 (Yüzyiribir) gündür. Ancak, işin bitiinde bu devre dikkate alınaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi taalaası için bu dönede çalışasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışaya uygun olayan devre, ödenek duruuna ve ialatın cinsine göre dikkate alınır. Madde 0-Teinata ilişkin hüküler 0.. Kesin teinat 0... Yüklenici,... (raka ve yazıyla) kesin teinat veriştir Teinatın, teinat ektubu şeklinde verilesi halinde; kesin teinat ektubunun süresi../../... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşede belirtilen haller ile cezalı çalışa nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılası duruunda teinat ektubunun süresi de işteki gecikeyi karşılayacak şekilde uzatılır Ek kesin teinat Fiyat farkı hesaplanasının öngörülesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olası halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teinat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teinat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teinat hakedişlerden kesinti yapılak suretiyle de karşılanabilir Ek kesin teinatın teinat ektubu olası halinde, ek kesin teinat ektubunun süresi, kesin teinat ektubunun süresinden daha az olaaz Yüklenici tarafından verilen kesin teinat ve ek kesin teinat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü addesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teinatlar haczedileez ve üzerine ihtiyati tedbir konulaaz Kesin teinatın ve ek kesin teinatın geri verilesi Kesin teinatın ve ek kesin teinatın geri verilesi hususunda Yapı İşleri Genel Şartnaesindeki hüküler uygulanır. Madde - Ödee yeri ve şartları.. Yüklenicinin hakedişi Afyon Kocatepe Üniversitesi Strateji Geliştire Daire Başkanlığı veznesince ödenir..2. Hakediş raporları, bu Sözleşenin eki olan Yapı işleri Genel Şartnaesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hazırlanan hakedişler raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir. 7

18 Bu iş için sözleşe bedeli üzerinden; % ödenek tespit olunuştur. Yüklenici yapı işi için sözleşede belirtilen ödenekleri iş prograına uygun şekilde ialat ve/veya ihzarat olarak sarf etek zorundadır..3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, topla sözleşe bedeli içinde kalak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş prograına uygun şekilde yılı içinde ialat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirek zorundadır..4. İdarenin talebi olaksızın Yüklenici iş prograına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini ikan bulduğu takdirde öder..5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olaksızın başkalarına telik edeez. Teliknaelerin noter tarafından düzenlenesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıası gerekir. Madde 2 - İş prograı 2.. Yüklenici, iş prograını yer tesliinin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşe bedeli üzerinden bir günde yapılası gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılı esasları ile varsa işin kısıları ile bitire tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu prograda ayrıca; iş kaleleri, aylık ialat ve iş iktarları, (ihzarat ödeesi öngörülen işlerde ihzaratı,) yıllık ödenek dilileri ve bunların aylara dağılıı gösterilir ve iş prograı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanak üzere İdareye tesli edilir İdare, iş prograını verildiği tarihten başlaak üzere 0 gün içinde onaylar İş prograının hazırlanası ve uygulanası ile ilgili diğer hususlarda Yapı İşleri Genel Şartnaesi hüküleri uygulanır. Madde 3 - Avans verilesi şartları ve iktarı 3.. Bu iş için avans verileyecektir. Madde 4 - Fiyat farkı ödenesi ve hesaplanası şartları 4.. Yüklenici, gerek sözleşe süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşenin taaen ifasına kadar, vergi, resi, harç ve benzeri ali yükülülüklerde artışa gidilesi veya yeni ali yükülülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilesi talebinde bulunaaz Yükleniciye fiyat farkı verileyecektir. Ancak, ücbir sebepler veya İdarenin kusuru nedeniyle işin biti tarihinin süre uzatıı verilek suretiyle uzatılası halinde, ilan/davet tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı esasları uyarınca fiyat farkı ödenir Sözleşede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşe izalandıktan sonra değişiklik yapılaaz. Madde 5 - Alt yükleniciler 5.. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir İşin taaı alt yüklenicilere yaptırılaaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorululuğu yüklenicinin sorululuğunu ortadan kaldıraz Alt yüklenicilerin çalıştırası ve sorululukları konusunda Yapı İşleri Genel Şartnaesinde yer alan hüküler uygulanır. Madde 6 - Montaj, işleteye ala, eğiti, bakı onarı, yedek parça gibi destek hizetlerine ait şartlar 6.. Teknik Şartnaelerde verilen işlerin taaının ve bu işlere ait cihazların alzee, araç - gereç teini, nakliyesi, ontaj ve işçilikleri gerekli ise eğitileri yüklenici tarafından bedelsiz 8

19 yapılacaktır Teknik şartnaelerde verilen işlerin taaının garanti süresi boyunca; bakıı, onarıı, işçilik ve parça teini dahil zorunlu periyodik bakı anlaşaları idare adına yüklenici tarafından bedelsiz yapılacaktır. 6.3 İhale konusu işte, Yüklenici tarafından ialatı ve ontajı yapılan her türlü Elektrik, Elektronik ve Mekanik cihazların taaının geçici kabul tarihi itibariyle garanti süresi boyunca, İdare tarafından kullanılsın veya kullanılasın, Tü işleteye ala, eğiti, onarı, periyodik bakı giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Garanti süresince, Yüklenici tarafından İdareiz adına cihazlarla ilgili ücretsiz periyodik bakı sözleşeleri yapılarak idareize tesli edilecektir. (Periyodik bakı hizetleri her hangi bir kusur ve eksiğe dayanayan yapılış olan ialatların işler halde ve kullanıa hazır biçide bulunasını sağlaaya dönük periyodik hizetlerdir.) Madde 7 - İşin ve iş yerinin korunası ve sigortalanası 7.. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, alzee, ihzarat, iş ve hizet akineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşe konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlaa tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek depre, su baskını, toprak kayası, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapı İşleri Genel Şartnaesinde yer alan hüküler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırak zorundadır Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin, a) Yüklenicinin sözleşe şartları dahilindeki yükülülükleri kapsaında eksik ve kusurların giderilesi aacıyla yaptığı çalışalar sırasında sigortalı kıyetlere verdiği zarar ve ziyanlar, b) Bakı devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorulu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara karşı genişletiliş bakı devresi teinatını içeren sigorta yaptırak zorundadır Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunası ve sigortalanası ile ilgili sorululukları konusunda Yapı İşleri Genel Şartnaesinde yer alan hüküler uygulanır. Madde 8 - Süre uzatıı verilebilecek haller ve şartları 8.. Süre uzatııyla ilgili hususlarda Yapı İşleri Genel Şartnaesi hüküleri uygulanır. Madde 9 - Tesli, uayene ve kabul işlelerine ilişkin şartlar 9.. İşin tesli ete ve tesli ala şekil ve şartları ile kısi kabul, geçici ve kesin kabul işleleri Yapı İşleri Genel Şartnaesi hükülerine göre yürütülür Madde boş bırakılıştır. Madde 20 - Teinat süresi 20.. Teinat süresi 24 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar. Madde 2 - Yapı denetii ve sorululuğuna ilişkin şartlar 2.. İşlerin denetii, yapı deneti görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı deneti görevlisi arasındaki anlaşazlıklar ve diğer hususlarda Yapı İşleri Genel Şartnaesi hüküleri uygulanır. Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorululuğu 22.. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorululuğuna ilişkin hususlarda Yapı İşleri Genel Şartnaesinde yer alan hüküler uygulanır. Madde 23 - Teknik personel, akine, teçhizat ve ekipan bulundurulası 23.. Yüklenici, addesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş prograına göre iş yerinde bulundurak zorundadır. Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri 9

20 Şantiye Şefi İnş. Yük. Müh. veya İnş. Müh. Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyili Saha Mühendisi Elektrik Yük. Müh. veya Elektrik Mühendisi Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyili Saha Teknikeri İnşaat Teknikeri Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyili Yüklenici, yukarıda adet ve esleki unvanı belirtilen teknik personeli iş prograına göre iş başında bulunduradığı takdirde; İnş. Yük. Müh. veya İnş. Müh. için 250 TL/Gün - 2- Elektrik Yük. Müh. veya Elektrik Mühendisi 250 TL/Gün 3- İnşaat Teknikeri 200 TL/Gün ceza üteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir Teknik personelin idareye bildirilesi ve iş yerinde bulundurulasıyla ilgili hususlarda Yapı İşleri Genel Şartnaesinde yer alan hüküler uygulanır Yüklenici, işe başlaa tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen akine, teçhizat ve ekipanı iş prograına uygun olarak iş yerinde bulundurak zorundadır. Çeşidi Adedi Kapasitesi Cinsi Madde 24 - Sözleşede değişiklik yapılası 24.. Sözleşe izalandıktan sonra, sözleşe bedelinin aşılaası ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşası kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşe hükülerinde değişiklik yapılabilir: a) İşin yapıla yeri, b) İşin süresinden önce yapılası kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödee şartları. Madde 25 - Gecike halinde uygulanacak cezalar ve sözleşenin feshi 25.. Bu sözleşede belirtilen süre uzatıı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşeye uygun olarak işi süresinde bitirediği takdirde en az 0 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecike cezası uygulanır. 20

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri)

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 1 1 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç için Teknik Tarifi: Kazı alanı içine

Detaylı

Hizmet Binası ıslak hacimlerde, Wc, mutfak ve abdesthane taban döşemelerinde ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İKİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM MALZEMESİ KG

Hizmet Binası ıslak hacimlerde, Wc, mutfak ve abdesthane taban döşemelerinde ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İKİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM MALZEMESİ KG 01 İNŞAAT Hizmet Binası Ön cephe ve yan cephe drenaj kanalı ø 150 mm ANMA ÇAPLI TÜNEL TİPİ DRENAJ BORU (PVC ESASLI) MT Q150 mm. Lik drenaj borusunun drenaj kanalı boyunca tekniğine uygun döşenmesi için

Detaylı

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN VİNÇ(OPERATÖRLÜ-YARDIMCISI) VE KEPÇE(FOLKLİFT ÖZELLİKLİ OPERATÖRLÜ) KİRALAMA İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 HİZMET

Detaylı

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 -

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri

Detaylı

TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-) İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN İŞLER GENEL MÜDÜRLÜK

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE

TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE T.M.O GÜVERCĠNLĠK TESĠSLERĠ ÇEVRE DÜZENLEME VE BAKIM ONARIM ĠġĠ ĠNġAAT TEKNĠK ġartnamesġ 2014 İnşaat Şartnamesi

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ DERS NOTLARI

YAPI İŞLETMESİ DERS NOTLARI YAPI İŞLETMESİ DERS NOTLARI Şehir içi kazılarında kazı yapanların yan binaya karşı sorumlulukları ve yan binaların bu çerçevede sorumlulukları; 4708 sayılı Yapı Denetimi kanunu ve yönetmeliklerinde de

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2013/15933 HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşin Adı: Konak Belediyesi Alsancak Kültür Tuvalet Elektrik Tesisatı Yapılması İşi E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN TARİFİ 1.1. Belediyemize ait Alsancak Kültür

Detaylı

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/151686 Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI ŞANLIURFA 2009 1. YAPI İŞLETMESİYLE İLGİLİ TEMEL TANIMLAR Yapı İşletmesi: İnsanların

Detaylı

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15 İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A-GENEL HÜKÜMLER GENEL.1 Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce idareden malzeme onayı almalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu ÖN PROTOKOL Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu m 2 lik gayrimenkulün hissedarları olarak hissemi. daire karşılığında Karatay Belediyesine vermeyi kabul ediyoruz. 1: Bu ön anlaşmaya göre

Detaylı

TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA

TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA o TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA OFİS YAPTIRILACAKTIR. 1 - Etimesgut Yerieşkesinde Bulunan Çadır Üretim Müdürlüğü

Detaylı

AHMET YÜKSEL KARAHAN İNŞ.YÜK.MÜH.

AHMET YÜKSEL KARAHAN İNŞ.YÜK.MÜH. AHMET YÜKSEL KARAHAN İNŞ.YÜK.MÜH. Şehir içi kazılarında kazı yapanların yan binaya karşı sorumlulukları ve yan binaların bu çerçevede sorumlulukları; 4708 sayılı Yapı Denetimi kanunu ve yönetmeliklerinde

Detaylı

POZ TARİFLERİ İşin Adı : TOKAT VALİ KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

POZ TARİFLERİ İşin Adı : TOKAT VALİ KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ 01 İNŞAAT İŞLERİ Poz No 16.003/MK Sıra No: 1 Tanımı 250 DOZLU DEMİRSİZ BETON Birimi: M3 0,500 m³ elenmiş kum (Poz No: 08.003-08.009/1), 0,720 m³ elenmiş çakıl (Poz No: 08.003-08.009/1),0,110 m³ su ve 250

Detaylı