AKÜ 2013 Yılı Merkez Kampüsleri Bakım Onarım İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKÜ 2013 Yılı Merkez Kampüsleri Bakım Onarım İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI"

Transkript

1 AKÜ 203 Yılı Merkez Kapüsleri Bakı Onarı İnşaatı İKN (İhale Kayıt Nuarası): 203/63252 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde - Sözleşenin tarafları.. Bu Sözleşe, bir tarafta Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdediliştir. Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 2.. İdarenin a) Adı:Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ b) Adresi:AHMET NECDET SEZER KAMPUSU GAZLIGÖL YOLU 5.KM AFYONKARAHİSAR MERKEZ / AFYONKARAHİSAR c) Telefon nuarası: ç) Faks nuarası: d) Elektronik posta 2.2. Yüklenicinin a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı:... b) T.C. Kilik No:... c) Vergi Kilik No:... ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:... d) Telefon nuarası:... e) Bildirie esas faks nuarası:... f) Bildirie esas elektronik posta adresi: Her iki taraf, 2.. ve 2.2. addelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ ediledikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılış sayılır. Yüklenicinin ortak girişi olası duruunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişii oluşturan bütün ortaklara yapılış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildiri yapabilirler. Madde 3 - İşin adı, yapıla yeri, niteliği, türü ve iktarı 3.. İşin adı : AKÜ 203 Yılı Merkez Kapüsleri Bakı Onarı İnşaatı 3.2. İşin yapıla yeri: AKÜ ANS Kapusü Eğiti,2,3,4,5,6 Binaları, Rektörlük B-C Bloklar,ANS Kapusü Çevre,Rapa+Merdiven,Kuğu Kafe çevresi, Kuha,,Tua Binaları 3.3. İşin niteliği, türü ve iktarı:

2 Sıra No İş Kalei No Açıklaa Birii Miktarı El ile sert küskülük kazılası (ayrı şış ve çatlaklı kaya, ayrışış yap ıdaki gre, şist, taşlaşış arn ve ki ³ l, 0,00-0,400 ³ büyüklükte parça 32,702 lanıp el ile atılabilen her cins blok t aşlar ve benzeri zeinler) / El ile her derinlikte yuuşak ve se rt toprakta geniş derin kazı yapıl ası (gevşek ve bitkisel toprak, gevş ek silt, ku, kil, siltli, kulu ve ge ³ 29,057 vşek kil, killi ku ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri ze inler) /2 Teel tabanına el ile tuvenan ku ³ çakıl serilesi ve sıkıştırılası 7,44 Makine ile tuvenan ku çakıl tei /4 n edilerek, akine ile sere, sula ³ 28,8 a, sıkıştıra yapılası Makine ile tuvenan ku çakıl tei /5 n edilerek, el ile sere, sulaa, sık ³ 58,45 ıştıra yapılası /MK 8 c yüksekliğinde noral çient olu buhar kürlü beton çi taşı ile d öşee kaplaası yapılası (Her re 20,29 nk ve her ebatta) /MK 50x20x0 c boyutlarında noral çientolu buhar kürlü beton bordü r döşenesi (pahlı, her renk) (Kare 245,5 kteristik eğile dayanıı 3,5 MPa ) 8 7.9/MK (30x0xserbest boy) c boyutların da noral çientolu buhar kürlü b 339,4 eton oluk taşı döşenesi (her renk) /B 2 Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolg ulu böle duvar yapılası (Tek pr 2,3 ofil-40 c aks aralığı) (2,5 te k kat alçı duvar levhası ile) /B 3 Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolg ulu böle duvar yapılası (Çift pr 4,2 ofil-60 c aks aralığı) (2,5 te k kat alçı duvar levhası ile) 8.38/C7 Yangına dayanıklı alçı duvar levha ları ile çift iskeletli taş yünü levha dolgulu yüksek böle duvar (>=4, 5) yapılası (Tek profil-60 c a ks aralığı) Böle duvarın her iki y üzünde (2,5 +2,5 ) çift k 9,2 2

3 at alçı duvar levhası ile) /D Suya ve yangına dayanklı alçı duv ar levhaları ile çift iskeletli askı sis teli asa tavan yapılası (2,5 46 tek kat alçı duvar levhası ile) Patlayıcı adde kullanadan harç sız kargir inş. yıkılası 3 67, Patlayıcı adde kullanadan çie 3 nto harçlı kargir inş. yıkıl 6,066 Patlayıcı adde kullanadan dei rli ve deirsiz beton inşaatın yıkıl ³ 35,602 ası / Makine ile deirli ve deirsiz bet on inşaatın yıkılası ³ 7, Parke, beton plak, adi kaldırı ve blokaj sökülesi 2 29,28 Her türlü ahşap, kapı kasası, kapı k anadı pencere ve caekan söküle 2 5,456 si /02 Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağ ur borusu sökülesi.02, / Her kalınlıkta erer, traverten, te rrazo karo ve andezit kaplaa sök 0,054 ülesi /20 Her türlü kapı ve pencere caı sök ülesi 7, /2 Merer, traverten ve andezit plakt an denizlik, parapet ve harpuşta sö 57,872 külesi /28 Alüinyu ve PVC den yapılan h er türlü kapı ve pencere doğraası 42,32 nın sökülesi /29 Her türlü deir (kapı, pencere, ca ekan, korkuluk, paraklık, sac k kg 505,657 apı kasası vb.) ialatın sökülesi /0 Mevcut ahşap, çelik, betonare kir iş veya aşıklı çatı üzerine (4 c) p olistren dolgulu (Üst 0.70 trap ezoidal Alt 0.50 düz) Alüiny 54,9 u levhalar (EN AW 3003,Al-Mn Cu) ile ısı yalıtılı çatı örtüsü ya pılası /A/MK Dış duvarlarda alüinyu kapaklı adeni dilatasyon fugası yapılası Düz yüzeyli beton ve betonare k alıbı 48,62 Çatı örtüsü altına rendesiz tahta ka plaa yapılası (evcut ertekle 5,635 r üzerine) Çatı örtüsü altına rendesiz çıta çakı 5,635 3

4 / / / / / / / / / /A /2A / /3 lası (evcut ertekler üzerine) (6 ) kalınlığında çientolu yo nga levha ile ahşap karkas duvar k 8,4 aplaası yapılası (iç veya dışta) 3 c ile 5 c (5 c dahil) arası ya lıtı kalınlıkları için alüinyu s u basan (başlangıç) profili yapıl 4,8 ası ve yerine tespiti 30x30x ebadında alüinyu köşe profili yapılası ve yerine tes.78,23 piti 30x30x ebadında PVC köşe profili (fileli) yapılası ve yerine t 594 espiti 30x30 c ebadında 0,50 kalınl ığında iniu 20 ikron elektro statik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüünyu plakadan (EN 293,9 AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sist e asa tavan yapılası Ø 00 çapında bir ucu uflu s ert PVC yağur borusu teini ve 7,3 yerine tespiti Ø 25 çapında bir ucu uflu s ert PVC yağur borusu teini ve 720 yerine tespiti Boyası bozuluş ahşap ialatın ik i kat sentetik boya ile boyanası 876,084 Deir ialatın bir kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanası 226,333 Deir ialatın iki kat antipas,iki k at sentetik boya ile boyanası 653,598 Çıplak beton veya ince sıva yüzeyl erin astar çekilerek akrilik esaslı in ce alzee ile her renkte boyan 32,208 ası Eski plastik ve sentetik boyalı yüze ylere astar çekilerek iki kat su bazlı.984,508 at plastik boya yapılası Eski plastik ve sentetik boyalı yüze ylere astar çekilerek iki kat su bazlı 646,98 yarıat plastik boya yapılası Yeni sıva yüzeylerine renkli üç kat kireç badana yapılası 8,4 Saten alçılı yüzlere astar çekilerek iki kat su bazlı at plastik boya ya 55,53 pılası Saten alçılı yüzeylere astar çekilere k iki kat yarıat su bazlı plastik bo 53,765 ya yapılası 4

5 / /4A /028A /28A /79A /MK /C /C /C /C /C /C /MK Yeni sıva yüzeylere 0,350 kg acu n çekilerek iki kat su bazlı yarıat 5,298 plastik boya yapılası Yeni sıva yüzeylere,250 kg acu n çekilerek iki kat su bazlı yarıat 79,683 plastik boya yapılası 30x30 c ebadında odüler ölçüd e üretiliş rölyef yüzeyli her renk ve desende seraik yer karosu ile f ugalı döşee kaplaası yapılası 406,62 (Fayans ve seraik yapıştırıcısı ile ) 30x45 c ebadında odüler ölçüd e üretiliş düz yüzeyli her renk ve desende seraik duvar karosu ile f ugalı duvar ve cephe kaplaası ya 45,64 pılası(fayans ve seraik yapıştır ıcısı ile) 60x60 c ebadında düz yüzeyli, he r renk ve desende, sırlı porselen (gr anit) karolar ile fugalı döşee kapl 3,6 aası yapılası (Fayans ve serai k yapıştırıcısı ile) Preslee yöntei ile üretilen, üst k ısı beyaz çientolu, alt kısı nor al çientolu, yivli-yivsiz, renklirenksiz, terrazo karo plak (karosi 438 an-sınıf ) ile dış ekanlarda döşe e kaplaası yapılası 3 c kalınlığında beyaz erer il e döşee kaplaası yapılası (3x 6,5 30xSerbestboy) 3 c kalınlığında renkli erer il e döşee kaplaası yapılası (3x 63,043 30xSerbestboy) Beyaz erer plaklar ile erdiven basaağı kaplaası (basaak 3 c, rıht 2 c kalınlığında) yapılas 2,2 ı Renkli erer plaklar ile erdive n basaağı kaplaası (basaak 3 c, rıht 2 c kalınlığında) yapıla 6 sı 3 c kalınlığında beyaz erer pl aklar ile dış denizlik yapılası (3x 36,256 30xSerbestboy) 3 c kalınlığında renkli erer pl aklar ile dış denizlik yapılası (3x 0,042 30xSerbestboy) 250/300 çiento dozlu harçla düz sıva yapılası (Dış duvar yüzeyler 2,55 5

6 /MK / / / / /MK /MK / /MK /MK /MK /MK 7 Y.5.00/A 72 Y.5.00/2B 73 Y.5.006/A 74 Y.5.006/2B 75 Y.6.050/0 76 Y.6.050/03 i ile bodru iç duvarlarında) 250/400 çiento dozlu harçla düz sıva yapılası (Dış duvar yüzeyler 7,4 i ile subasanlarda) Kaba sıva vb. yüzeyler üzerine 5 kalınlığında saten alçı kaplaa 46,275 yapılası İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler ü zerine 3 kalınlığında saten alçı 76,785 kaplaa yapılası Hazır akine sıvası ile duvarlara 2 0 kalınlığında tek kat alçı sıva yapılası (Beton, tuğla ve benzeri 08,35 yüzeylere) Kireç çiento karışıı harçla düz sıva yapılası (sönüş kireç torba 3,698 lı) Kireç-çiento karışıı harçla düz sıva yapılası 57,26 Kireç-çiento karışıı harçla bir k at düz sıva yapılası 45,64 Silikon esaslı dış cephe boyası (su bazlı) yapılası 7,4 Mozayik duvar kaplaası yapıla sı 93 Her genişlikte kargir duvar üzerine ozayik kaplı beton harpuşta yapıl 70,23 ası (Beyaz çientolu) 200 kg çiento dozlu tesviye taba kası yapılası 968,93 4 c kalınlığında 500 kg çiento dozlu şap yapılası 42,02 Makine ile yuuşak ve sert toprak ³ kazılası (Serbest kazı) 22,275 Makine ile her derinlik ve her geni şlikte yuuşak ve sert toprak kazıl ³ 3,04 ası (Derin kazı) Makine ile yuuşak ve sert küskül ³ ük kazılası (serbest kazı) 23,563 Makine ile her derinlik ve her geni şlikte yuuşak ve sert küskülük ka ³ 75,36 zılası (Derin kazı) Beton santralinde üretilen veya satı n alınan ve beton popasıyla basıl an, C 8/0 basınç dayanı sınıfınd ³ 7,384 a beton dökülesi (beton nakli dah il) Beton santralinde üretilen veya satı n alınan ve beton popasıyla basıl ³ 3,045 an, C 6/20 basınç dayanı sınıfın 6

7 77 Y.6.050/04 78 Y.6.050/05 79 Y.8.00/C0 80 Y.8.00/C04 8 Y.8.00/F04 82 Y.8.00/F06 83 Y.8.00/K0 84 Y.8.46/04 85 Y.8.46/03 86 Y.2.05/C0 87 Y.2.05/C03 88 Y da beton dökülesi (beton nakli da hil) Beton santralinde üretilen veya satı n alınan ve beton popasıyla basıl an, C 20/25 basınç dayanı sınıfın ³ 424,706 da beton dökülesi (beton nakli da hil) Beton santralinde üretilen veya satı n alınan ve beton popasıyla basıl an, C 25/30 basınç dayanı sınıfın ³ 4,948 da beton dökülesi (beton nakli da hil) 85 kalınlığında yatay delikli tu ğla (90 x 85 x 90 ) ile duvar 4,56 yapılası 35 kalınlığında yatay delikli t uğla (90 x 35 x 90 ) ile duv 80,848 ar yapılası 90 kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 90 x 235 ) ile du var yapılası (W Sınıfı kg/ 4,95 3) 250 kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 250 x 235 ) ile du var yapılası (W Sınıfı kg/ 24,265 3) 90 kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 90 x 35 ) ile du var yapılası (AB Sınıfı kg/ 4,2 3) 3 kalınlıkta plastoer esaslı (- 0 soğukta büküleli) polyester ke çe taşıyıcılı ve 3,3 kalınlıkta pl astoer esaslı (-0 soğukta bükül eli) polyester keçe taşıyıcılı bir y 446,88 üzü ineral kaplı polier bitülü örtüler ile iki kat su yalıtıı yapıl ası 3 kalınlıkta elastoer esaslı (- 20 soğukta büküleli) polyester ke çe taşıyıcılı polier bitülü örtü il 5,635 e tek kat yalıtı yapılası Çelik borudan ta güvenlikli ceph e iş iskelesi yapılası (0,00-5, ,932 arası) Çelik borudan tavanlar için ta gü venlikli iş iskelesi yapılası (0,00- ³.902,25 2,50 arası) Nervürlü çelik hasırın yerine konul ası,500-3,000 kg/2 (3,000 kg/ Ton 7,559 2 dahil) 7

8 89 Y.23.0 Nervürlü çelik hasırın yerine konul ası 3,00-0,000 kg/2 (0,000 Ton 0,246 kg/2 dahil) Ø 8- Ø 2 nervürlü beton çelik 90 Y çubuğu, çubukların kesilesi, bük Ton 0,353 ülesi ve yerine konulası Ø 4- Ø 28 nervürlü beton çeli 9 Y k çubuğu, çubukların kesilesi, bü Ton 0,67 külesi ve yerine konulası. 92 Y Her türlü profil deirlerin ünferi t veya birleşik olarak hazırlanası ve yerine tespit edilesi (aşık olar ak yapılan ertekler, hurdi döşee Ton ler, üteadi kirişler, basit olarak 0,37 kullanılan ünferit çatı aşıkları ve ertekleri, lentolar, hurdi döşeel er, k 93 Y Profil deirlerinden çatı akası ya Ton pılası ve yerine konulası.,308 Kare ve dikdörtgen profillerle penc 94 Y ere ve kapı yapılası ve yerine ko kg 50 nulası Çeşitli profil deiri ve sac levhalar 95 Y dan ünferit ialat yapılası ve y kg erine konulası (su depoları ve be.59,85 nzeri) 96 Y Laa ve profil deirlerden çeşitli deir işleri yapılası ve yerine ko kg 7.9,954 nulası 97 Y Baklava desenli sacla döşee yapıl ası ve yerine konulası (evcut kg kiriş, böle, erdiven ve taşıyıcı ü 432 zerine) Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtılı 98 Y /L alüinyu doğraa ialatı yapıl kg 8,56 ası ve yerine konulası PVC ve alüinyu doğraaya pr ofil ile 4+6 kalınlıkta 2 a 99 Y /C23 ra boşluklu ilk caı ısı kontrol kap 7,752 laalı çift calı pencere ünitesi ta kılası Deontaj,Montaj Çelik kalorifer k /DM azanı (duan borulu, 3 Atü, kcal/h) Deontaj, Çelik kalorifer kazanı ( /D duan borulu, 3 Atü, kcal 2 /h) Deontaj,Montaj Çelik kalorifer k /DM azanı (duan borulu, 3 Atü, kcal/h) /D Deontaj, Köür atıcı (sonsuz vid 2 8

9 /DM /D alı tip) (00 kg/h'a kadar köür ya kacak) Deontaj,Montaj Köür atıcı (son suz vidalı tip) (00 kg/h'a kadar kö 2 ür yakacak) Özel sac pano-önden ve arkadan k apaklı Deontaj, Özel sac pano-önden ve arkadan kapaklı 2 İlave sac pano-900 genişliğind e Sıva üstü sac tablo (0,40 dahil) 3 Seçici Pako şalter-tablo üstü-3x40 A'e kadar 3 Noral Pako Şalter-tablo arkası-3 x25 A'e kadar Noral tip etanş pako şalter-2x6 A'e kadar 2 Terik Magnetik Şalter-tablo arka sı-3x25 A'e kadar Terik Magnetik Şalter-tablo arka sı-3x40 A'e kadar 8 Terik Magnetik Şalter-tablo arka sı-3x63 A'e kadar 7 Terik Magnetik Şalter-tablo arka sı-3x00 A'e kadar 3 Terik Magnetik Şalter-tablo arka sı-3x600 A'e kadar Terik Magnetik Şalter-tablo arka sı-3x400 A'e kadar, Icu:35 ka, II:0,8- In Terik Magnetik Şalter-tablo arka sı-x60 A'e kadar, Icu:25 ka 3 Terik Magnetik Şalter-tablo arka sı-3x25 A'e kadar, Icu:25 ka 7 Terik Magnetik Şalter-tablo arka sı-3x250 A'e kadar, Icu:35 ka Elektronik otor korua cihazı-3x 2 A'e kadar Kuru tip koruyucusuz kontaktör-3x 6 A'e kadar 4 Kuru tip Terik Kontaktör-3x6 A 'e kadar 2 Kaçak akı korua şalterleri-4x4 0 A'e kadar (30 A) 3 Kaçak akı korua şalterleri-4x6 3 A'e kadar (30 A) 6 Anahtarlı otoatik sigorta (6 ka)- 6 A'e kadar 29 9

10 Anahtarlı otoatik sigorta (6 ka)- 3x40 A'e kadar Voltetre V'a kadar Voltetre koutatörü-5 pozisyonl u Aperetre A'e kadar 2 Multietre, 3 Faz akı (A), 3 Faz gerili, Cos?, ve Frekans (Hz) PN ), 2 fazlı ve tek fazlı AC sisteleri nde kullanılabilen tipte, TS 447#y e uygun İşaret labası 250 V'a kadar Topraklaa hattı-0 (borusuz ) çıplak örgülü veya dolu bakır tel Topraklaa hattı-6 (borusuz ) Topraklaa hattı-50 (borusuz ) çıplak örgülü veya dolu bakır tel Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kab lo-2x2, Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kab lo-2x, Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kab lo-4x2, kv yeraltı kablosu (NYY)-3x kv yeraltı kablosu (NYY)-4x kv yeraltı kablosu (NYY)-4x2, Güvenlik hatlı priz sortisi Etanş kurşunsuz antigron (NYM)- noral sorti Etanş kurşunsuz antigron (NYM)- koütatör sorti 32 Linye hattı NYA, sorti hattı kurşun suz NYM alzee ile Etanş priz s 32 ortisi Tip J3 göe noktasal ışık aratü rü-noral apullü LED PRJ - 40 W'a kadar (40 W da hil ) (220 V. AC.), Led Projektörle 6 r LED PRJ W'a kadar (200 W dahil ) (220 V. AC.), Led Projektör 64 ler Donana duyu: (Ölçü: ) (TS 289 EN 60238) /D Deontaj, Balast-220 V-25 W ci va buharlı laba için, TS EN

11 W-600 Lüen E.27 duylu (Bala stı gövde içinde) Kopakt flüoresa 32 n apul W-200 Lüen E.27 duylu (Ba lastı gövde içinde) Kopakt flüore 48 san apul /D Deontaj, 23 W-500 Lüen E.27 duylu (Balastı gövde içinde) Kop akt flüoresan apul ,5 kalınlığında galvaniz sac k kg ablo tavası Aleve dayanıklı N2XHFE 80 0,6 0/ kv kablo 4x4re Aleve dayanıklı N2XHFE 80 0,6 0/ kv kablo 4x6re 480 Dikişli siyah boru /2" Bina içinde kaynaklı döşeniş boru ontaj a 75 lzee bedeli dahil Dikişli siyah boru 3/4" Bina içinde kaynaklı döşeniş boru ontaj a 36 lzee bedeli dahil Dikişli siyah boru " Bina içinde k aynaklı döşeniş boru ontaj al 2 zee bedeli dahil Dikişli siyah boru (vidalı, /4") Bina içinde kaynaklı döşeniş bor 44 u ontaj alzee bedeli dahil Dikişli siyah boru /2" Bina için de kaynaklı döşeniş boru ontaj 88 alzee bedeli dahil Dikişli siyah boru 2" Bina içinde k aynaklı döşeniş boru ontaj al 54 zee bedeli dahil Dikişli siyah boru 2 /2" Bina için de kaynaklı döşeniş boru ontaj 95 alzee bedeli dahil Dikişli siyah boru (vidalı, 3") Bina içinde kaynaklı döşeniş boru o 40 ntaj alzee bedeli dahil Dikişli siyah boru (vidalı, 4") Bina içinde kaynaklı döşeniş boru o 85 ntaj alzee bedeli dahil Pn 20 polipropilen teiz su boru / 2" 20/3, Pn 20 polipropilen teiz su boru 3/ 4" 25/4, Pn 20 polipropilen teiz su boru " 32/5, Pn 20 polipropilen boru /4" 40/ 5

12 6, Pn 20 polipropilen boru /2", 50/ Pn 20 polipropilen boru 2", 63/ Sert PVC pis su borusu (geçe u flu, çap: 50-40, et kalınlığı 3 95 ) Sert PVC pis su borusu (geçe u flu, çap: 75-70, et kalınlığı 3 68 ) Sert PVC pis su borusu (geçe u flu, çap: 00-0, et kalınlığı 54 3 ) Sert PVC pis su borusu (geçe u flu, çap: 25, et kalınlığı 3,2 8 ) PE00 sınıfı SDR 7 serisi PN 0 polietilen boru (dış çap: 32, atü) PE00 sınıfı SDR 7 serisi PN 0 polietilen boru (dış çap: 50, atü) Kol kuandalı kelebek vana: (PN ) (TSE kalite belgeli) 25 4 Boru izolasyonu, ca yünü üzeri b ez kaplaalı (boru dış çapı: 27 2, ca yünü et kalınlığı: 25 ) Boru izolasyonu, ca yünü üzeri b ez kaplaalı (boru dış çapı: 34 44, ca yünü et kalınlığı: 30 ) Boru izolasyonu, ca yünü üzeri b ez kaplaalı (boru dış çapı: 42 88, ca yünü et kalınlığı: 30 ) Boru izolasyonu, ca yünü üzeri b ez kaplaalı (boru dış çapı: 57 54, ca yünü et kalınlığı: 30 ) Boru izolasyonu, ca yünü üzeri b ez kaplaalı (boru dış çapı: 63 95, ca yünü et kalınlığı: 30 ) Boru izolasyonu, ca yünü üzeri b ez kaplaalı (boru dış çapı: 83 40, ca yünü et kalınlığı: 40 ) Boru izolasyonu, ca yünü üzeri b ez kaplaalı (boru dış çapı: 02 20, ca yünü et kalınlığı: 40 ) Boru boyanası, sülyen boya ile 2 kat (çap: 5-50 ) Boru boyanası, sülyen boya ile

13 kat (çap: ) Boru boyanası, yağlı boya ile 2 k at (çap: 5-50 ) Alaturka hela taşı (fayans ekstra sı nıf) plastik sifonlu, 50x60 c Alaturka hela tesisatı (flüzoetreli Tk ) Pisuar ve tesisatı (özel plastik taslı, Tk ekstra sınıf), 30x25x40 c Pisuar bölesi (fayans, calaşış çini, 40x50 c, ekstra Duş teknesi (fayans, ekstra kalite), 80x80x5 c Duş tesisatı kople (.kalite) Tk Musluk (kısa).sınıf, /2" Filtreli ara usluk, paslanaz çeli k filtre, rozet dahil Musluk rozeti, ara-taharet, kısa, uz un usluklar ile kullanılak üzere Plastik lavabo ve eviye sifonu Fotoselli lavabo bataryası ve tesisa tı, tek su girişli (kroe) Kağıtlık (paslanaz çelik) Elektrikli su ısıtıcısı (60 l, 720 kc al/h, 800 watt) x3,5 ebadında şartnaesine uygun galvanizli çelik laa TS 435 / T standardına uygun, To prak elektrodu (Çubuk)elektrolitik 0 bakır /0 2x2.5 2, LIYCY Sinyal kablos u Ø 50 entegre contalı, buhar k ürlü (uflu) beton boru döşen Parsel bacası halkasının yerine o ntajı ile parsel bacası teşkili 0 Stabilize alzeenin (08 008) titre şili silindirle sıkıştırılarak yapı in /İB-2 şaatları, sınai ialatlar ve saha bet ³ 23,066 onları altında teel ve teel altı d olgusu yapılası Prefabrik Beton Bordür Yapılası 208 KGM/7505/ ve Yerine Döşenesi (Düz Bordür.56,04 ) 209 MSB.44 Mevcut Merer Plak veya Karo M ozaik Döşee Kaplaasının Onarı 25,425 lası ve Silinesi 20 MSB.658 Beyaz Çientolu Suni Merer Pla klarla Süpürgelik Yapılası 3,2 2 MSB.82 Bizuteli Flotal Ayna (5 kalınlı 8,7 3

14 ğında) x52 Bakır Bara (0.89 kg/) kg x52 Bakır Bara (. kg/) kg 34, x02 Bakır Bara (3.56 kg/) kg 35, I Boyalı Kaynaklı Deir Direk (Şeh kg iriçi) I Boyalı Deir Travers ve Konsol ( Şehiriçi) kg kV, 400A, 6kA Modüler Giriş/ Çıkış Hüc kV, 250A, 6kA Mod. Kesicili Çıkış Hüc PB, Prefabrik Beton Trafo Köşkü kv, 3x95sc/50sc 2 Alvinal-D Kablo (aynı kanala) kV, x95s/6 2 XLPE Kablo (aynı kanala) kV, x95s/6 2 YE3SV Hari ci Kablo Başlığı /0 Her türlü kireit örtülü çatılarda ki reit aktarılası 42, /02 Eğili çatılarda kireit ve etal ç atı örtüsü altına iki yüzü polietilen fil kaplı polyester keçe taşıyıcılı l 42,663 ainesiz polier bitülü örtü ile b ir kat su yalıtıı yapılası /A 0 CM.Kalınlığında renksiz betond an çitaşı döşee 95,8 226 MSB.3 Döke Mozaik, Karo Mozaik ve F ayans Söküü 255, MSB.3/A Asa Tavan Sökülesi 280,8 2 kalınlığında copact lain 228 Ö.İN.02 ant ile wc böle duvarı ve kapısı y 87,2 apılası 229 Ö.İN.06 2*30*60 ebatlarında siyah granit k aplaa yapılası 6,2 230 Ö.İN.07 Siyah granit erdiven basaağı ve t rıhtı ialatı (2 c) 6 23 Ö.İN.08 Paslanaz çelik erdiven korkulu t k 46, Ö.İN.04 Renkli eksiz saç oluk yapılası t,7 233 Ö.İN. 0. renkli polikarbon alzee 2 ile çatı kaplaası yapılası 7,5 234 Ö.İN.4 Grenit cephe kaplaası sökülesi( 2 ekanik kaplaa) 235 Ö.İN.5 Sökülen granitlerin yerine onte e 2 dilesi 236 Ö.İN.6 Granit cephe kaplaası(işçilik,al 2 zee ekenik kaplaa) 4

15 237 Ö.İN.7 Q60 PVC kalın etli yağur i t niş borusu yapılası 856,3 238 Ö.İN.8 Dış cephe personel seraik kapla a Ö.İN.26 Döşee halı kaplaa (Süpürgelik ve geçiş profili dahil) yapılası 877, Ö.İN.3 Polyürea esaslı izalasyon alzee si ile çatı kaplaası yapılası 64, Ö.İN.34 Grenli silikonlu dış cephe boyası+a M2 star dahil (2) 2.892, Ö.İN.4 Alüiyu kopozit cephe kapla 2 ası 843, Ö.İN.5 Alüinyu giydire cephe kapla ası yapılası 3, Ö.İN.84 Baskı beton yapılası 2.576,6 245 Ö.İN.85 Doğal taş ererlerin silinesi ve cilalanası 604, Ö.İN.87 Göre engelliler için özel T.P.U hi t ssedilebilir klavuz/uyarıcı yüzey 23,3 247 Ö.İN.88 Göre engelliler için latin-braille a lfabeli pirait kabartalı ayaklı ka ad 9 t planı-harita 248 Ö.İN.92 Taşıalı vinç ile alzee nakli ya sa pılası Ö.İN.36 Akrikor kaplı ererit tezgah yapı t lası 57,6 250 Ö.İN.39 Renkli epoksi zein kaplaası( 3 ) 2 309, Ö.İN.83 Mevcut etal konstrüksiyon üzeri ne 6 OSB kaplaa yapılası 877, ÖZ-AY-2 Makinalı beton perdahlaa yapıl 2 ası 546, ÖZ.AY. Stabilize alzee veya elenesi g erekeyen ince agrega lz.ile te 3 el tabanı ve hendek dolgusu yapıl 73,054 ası 254 ÖZEL-ELK- LEDLİ ŞARJLI ACİL DURUM A AD RMATÜRÜ ÖZEL-ELK-7 65 W - E27 DUYLU (BALASTI G ÖVDE İÇİNDE) KOMPAKT FLO AD 20 RASAN AMPUL 256 ÖZEL-ELK-2 2 * 28 W BANT TİPİ ARMATÜR AD ÖZEL-ELK-234 ENGELLİ PLATFORMU AD ÖZEL-ELK-235 ENGELLİ ASANSÖRÜ AD ÖZEL-ELK-36 40*60 PLASTİK PANO AD ÖZEL-ELK-40 50*80 PLASTİK PANO AD 2 26 ŞAPKALI VE ÇİFT KOLLU AY ÖZEL-ELK-58-D DINLATMA DİREĞİ DEMONT M AJI AD 5 5

16 262 ÖZEL-KAL ÖZEL-SIH Y.9.055/02A 265 Y.9.055/23A 266 Y /L0 Madde 4 - Sözleşenin dili 4.. Sözleşenin dili Türkçe'dir. ANS BESYO Kazan dairesinden Kcal/h ve Kcal/h 2 kazan ve stokerin AHMET K ARAHİSAR Kapüsü kazan daire Ad sine taşınası-ahet karahisari ka zan dairesindeki Kcal/h 2 adet stokerli kazanın ANS kapüs üne taşınası Tezgah üstü onte edilir tip paslan az çelik sıvı sabun akinası 500 Ad 36 l 3 c kalınlıkta expande polistren l evhalar (EPS - 35 kg/3 yoğunluk ta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıt 46,336 ıı ve üzerine ısı yalıtı sıvası ya pılası (Mantolaa) 5 c kalınlıkta expande polistren l evhalar (EPS - 35 kg/3 yoğunluk ta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıt.690,63 ıı ve üzerine ısı yalıtı sıvası ya pılası (Mantolaa) Elk. toz boya renkli evcut alüin kg 258,7 yu doğraa il. ontajı Madde 5 - Tanılar 5.. Bu Sözleşenin uygulanasında, 4734 sayılı Kau İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kau İhale Sözleşeleri Kanunu ile Yapı İşleri Genel Şartnaesinde ve ihale doküanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanılar geçerlidir. Madde 6 - Sözleşenin türü ve bedeli 6.. Bu Sözleşe, biri fiyat sözleşe olup, ihale doküanında yer alan kesin projeye/projelere ve bunlara ilişkin ahal listeleri ile biri fiyat tariflerine dayalı olarak, İdarece hazırlanış biri fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleinin iktarı ile bu iş kaleleri için yüklenici tarafından teklif edilen biri fiyatların çarpıı sonucu bulunan tutarların toplaı olan... (raka ve yazıyla) bedel üzerinden akdediliştir Yapılan işlerin bedellerinin ödenesinde, biri fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşe bedelinin tespitinde kullanılan biri fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni biri fiyatlar esas alınır. Madde 7 - Sözleşe bedeline dahil olan giderler 7.. Taahhüdün yerine getirilesine ilişkin her türlü vergi, resi, harç, yapı kullanı izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşı, sözleşe kapsaındaki her türlü sigorta giderleri sözleşe bedeline dahildir. İlgili evzuatı uyarınca hesaplanacak Kata Değer Vergisi sözleşe bedeline dahil olayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir. Madde 8 Sözleşenin ekleri 8.. Sözleşe, ekindeki ihale doküanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşe hüküleri ile ihale doküanını oluşturan belgelerdeki hüküler arasında çelişki veya farklılık olası halinde, ihale doküanında yer alan hüküler esas alınır. 8.2.İhale doküanını oluşturan belgeler İhale doküanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaası aşağıdaki gibidir 6

17 -Yapı İşleri Genel Şartnaesi 2-İdari Şartnae, 3-Sözleşe Tasarısı, 4-Biri Fiyat Tarifleri ve Cetveli, 5-Mahal Listesi, 6-Özel Teknik Şartnae, 7-Genel Teknik Şartnae, 8-Ön / Kesin Projeler, 9-Açıklaalar (varsa), 0-Diğer Ekler Varsa, zeyilnaeler ait oldukları doküanın öncelik sırasına sahiptir. Madde 9 - İşe başlaa ve bitire tarihi 9.. Sözleşenin izalandığı tarihten itibaren 5 (Beş ) gün içinde Yapı İşleri Genel Şartnaesi hükülerine göre yer teslii yapılarak işe başlanır Yüklenici taahhüdün tüünü, işyeri tesli tarihinden itibaren 00 (Yüz) gün içinde taalayarak geçici kabule hazır hale getirek zorundadır. Sürenin hesaplanasında; havanın fen noktasından çalışaya uygun olayan dönei ile resi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatıı verilez Bu adde boş bırakılıştır Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışaya uygun oladığı günler tarihleri arasındaki 2 (Yüzyiribir) gündür. Ancak, işin bitiinde bu devre dikkate alınaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi taalaası için bu dönede çalışasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışaya uygun olayan devre, ödenek duruuna ve ialatın cinsine göre dikkate alınır. Madde 0-Teinata ilişkin hüküler 0.. Kesin teinat 0... Yüklenici,... (raka ve yazıyla) kesin teinat veriştir Teinatın, teinat ektubu şeklinde verilesi halinde; kesin teinat ektubunun süresi../../... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşede belirtilen haller ile cezalı çalışa nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılası duruunda teinat ektubunun süresi de işteki gecikeyi karşılayacak şekilde uzatılır Ek kesin teinat Fiyat farkı hesaplanasının öngörülesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olası halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teinat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teinat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teinat hakedişlerden kesinti yapılak suretiyle de karşılanabilir Ek kesin teinatın teinat ektubu olası halinde, ek kesin teinat ektubunun süresi, kesin teinat ektubunun süresinden daha az olaaz Yüklenici tarafından verilen kesin teinat ve ek kesin teinat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü addesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teinatlar haczedileez ve üzerine ihtiyati tedbir konulaaz Kesin teinatın ve ek kesin teinatın geri verilesi Kesin teinatın ve ek kesin teinatın geri verilesi hususunda Yapı İşleri Genel Şartnaesindeki hüküler uygulanır. Madde - Ödee yeri ve şartları.. Yüklenicinin hakedişi Afyon Kocatepe Üniversitesi Strateji Geliştire Daire Başkanlığı veznesince ödenir..2. Hakediş raporları, bu Sözleşenin eki olan Yapı işleri Genel Şartnaesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hazırlanan hakedişler raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir. 7

18 Bu iş için sözleşe bedeli üzerinden; % ödenek tespit olunuştur. Yüklenici yapı işi için sözleşede belirtilen ödenekleri iş prograına uygun şekilde ialat ve/veya ihzarat olarak sarf etek zorundadır..3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, topla sözleşe bedeli içinde kalak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş prograına uygun şekilde yılı içinde ialat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirek zorundadır..4. İdarenin talebi olaksızın Yüklenici iş prograına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini ikan bulduğu takdirde öder..5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olaksızın başkalarına telik edeez. Teliknaelerin noter tarafından düzenlenesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıası gerekir. Madde 2 - İş prograı 2.. Yüklenici, iş prograını yer tesliinin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşe bedeli üzerinden bir günde yapılası gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılı esasları ile varsa işin kısıları ile bitire tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu prograda ayrıca; iş kaleleri, aylık ialat ve iş iktarları, (ihzarat ödeesi öngörülen işlerde ihzaratı,) yıllık ödenek dilileri ve bunların aylara dağılıı gösterilir ve iş prograı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanak üzere İdareye tesli edilir İdare, iş prograını verildiği tarihten başlaak üzere 0 gün içinde onaylar İş prograının hazırlanası ve uygulanası ile ilgili diğer hususlarda Yapı İşleri Genel Şartnaesi hüküleri uygulanır. Madde 3 - Avans verilesi şartları ve iktarı 3.. Bu iş için avans verileyecektir. Madde 4 - Fiyat farkı ödenesi ve hesaplanası şartları 4.. Yüklenici, gerek sözleşe süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşenin taaen ifasına kadar, vergi, resi, harç ve benzeri ali yükülülüklerde artışa gidilesi veya yeni ali yükülülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilesi talebinde bulunaaz Yükleniciye fiyat farkı verileyecektir. Ancak, ücbir sebepler veya İdarenin kusuru nedeniyle işin biti tarihinin süre uzatıı verilek suretiyle uzatılası halinde, ilan/davet tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı esasları uyarınca fiyat farkı ödenir Sözleşede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşe izalandıktan sonra değişiklik yapılaaz. Madde 5 - Alt yükleniciler 5.. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir İşin taaı alt yüklenicilere yaptırılaaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorululuğu yüklenicinin sorululuğunu ortadan kaldıraz Alt yüklenicilerin çalıştırası ve sorululukları konusunda Yapı İşleri Genel Şartnaesinde yer alan hüküler uygulanır. Madde 6 - Montaj, işleteye ala, eğiti, bakı onarı, yedek parça gibi destek hizetlerine ait şartlar 6.. Teknik Şartnaelerde verilen işlerin taaının ve bu işlere ait cihazların alzee, araç - gereç teini, nakliyesi, ontaj ve işçilikleri gerekli ise eğitileri yüklenici tarafından bedelsiz 8

19 yapılacaktır Teknik şartnaelerde verilen işlerin taaının garanti süresi boyunca; bakıı, onarıı, işçilik ve parça teini dahil zorunlu periyodik bakı anlaşaları idare adına yüklenici tarafından bedelsiz yapılacaktır. 6.3 İhale konusu işte, Yüklenici tarafından ialatı ve ontajı yapılan her türlü Elektrik, Elektronik ve Mekanik cihazların taaının geçici kabul tarihi itibariyle garanti süresi boyunca, İdare tarafından kullanılsın veya kullanılasın, Tü işleteye ala, eğiti, onarı, periyodik bakı giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Garanti süresince, Yüklenici tarafından İdareiz adına cihazlarla ilgili ücretsiz periyodik bakı sözleşeleri yapılarak idareize tesli edilecektir. (Periyodik bakı hizetleri her hangi bir kusur ve eksiğe dayanayan yapılış olan ialatların işler halde ve kullanıa hazır biçide bulunasını sağlaaya dönük periyodik hizetlerdir.) Madde 7 - İşin ve iş yerinin korunası ve sigortalanası 7.. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, alzee, ihzarat, iş ve hizet akineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşe konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlaa tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek depre, su baskını, toprak kayası, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapı İşleri Genel Şartnaesinde yer alan hüküler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırak zorundadır Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin, a) Yüklenicinin sözleşe şartları dahilindeki yükülülükleri kapsaında eksik ve kusurların giderilesi aacıyla yaptığı çalışalar sırasında sigortalı kıyetlere verdiği zarar ve ziyanlar, b) Bakı devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorulu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara karşı genişletiliş bakı devresi teinatını içeren sigorta yaptırak zorundadır Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunası ve sigortalanası ile ilgili sorululukları konusunda Yapı İşleri Genel Şartnaesinde yer alan hüküler uygulanır. Madde 8 - Süre uzatıı verilebilecek haller ve şartları 8.. Süre uzatııyla ilgili hususlarda Yapı İşleri Genel Şartnaesi hüküleri uygulanır. Madde 9 - Tesli, uayene ve kabul işlelerine ilişkin şartlar 9.. İşin tesli ete ve tesli ala şekil ve şartları ile kısi kabul, geçici ve kesin kabul işleleri Yapı İşleri Genel Şartnaesi hükülerine göre yürütülür Madde boş bırakılıştır. Madde 20 - Teinat süresi 20.. Teinat süresi 24 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar. Madde 2 - Yapı denetii ve sorululuğuna ilişkin şartlar 2.. İşlerin denetii, yapı deneti görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı deneti görevlisi arasındaki anlaşazlıklar ve diğer hususlarda Yapı İşleri Genel Şartnaesi hüküleri uygulanır. Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorululuğu 22.. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorululuğuna ilişkin hususlarda Yapı İşleri Genel Şartnaesinde yer alan hüküler uygulanır. Madde 23 - Teknik personel, akine, teçhizat ve ekipan bulundurulası 23.. Yüklenici, addesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş prograına göre iş yerinde bulundurak zorundadır. Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri 9

20 Şantiye Şefi İnş. Yük. Müh. veya İnş. Müh. Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyili Saha Mühendisi Elektrik Yük. Müh. veya Elektrik Mühendisi Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyili Saha Teknikeri İnşaat Teknikeri Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyili Yüklenici, yukarıda adet ve esleki unvanı belirtilen teknik personeli iş prograına göre iş başında bulunduradığı takdirde; İnş. Yük. Müh. veya İnş. Müh. için 250 TL/Gün - 2- Elektrik Yük. Müh. veya Elektrik Mühendisi 250 TL/Gün 3- İnşaat Teknikeri 200 TL/Gün ceza üteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir Teknik personelin idareye bildirilesi ve iş yerinde bulundurulasıyla ilgili hususlarda Yapı İşleri Genel Şartnaesinde yer alan hüküler uygulanır Yüklenici, işe başlaa tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen akine, teçhizat ve ekipanı iş prograına uygun olarak iş yerinde bulundurak zorundadır. Çeşidi Adedi Kapasitesi Cinsi Madde 24 - Sözleşede değişiklik yapılası 24.. Sözleşe izalandıktan sonra, sözleşe bedelinin aşılaası ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşası kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşe hükülerinde değişiklik yapılabilir: a) İşin yapıla yeri, b) İşin süresinden önce yapılası kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödee şartları. Madde 25 - Gecike halinde uygulanacak cezalar ve sözleşenin feshi 25.. Bu sözleşede belirtilen süre uzatıı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşeye uygun olarak işi süresinde bitirediği takdirde en az 0 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecike cezası uygulanır. 20

AKÜ 2014 Yılı Merkez Kampüsleri Altyapı İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

AKÜ 2014 Yılı Merkez Kampüsleri Altyapı İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI AKÜ 2014 Yılı Merkez Kapüsleri Altyapı İnşaatı İKN (İhale Kayıt Nuarası): 2014/49614 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşenin tarafları 1.1. Bu Sözleşe, bir tarafta YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYON

Detaylı

2014 YILI YAPI İŞLERİ

2014 YILI YAPI İŞLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 21 2014 YILI YAPI İŞLERİ İNŞAAT BİRİM FİYAT TARİFLERİ EKİ FİYAT LİSTESİ GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- Biri fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

2013 YILI YAPI İŞLERİ

2013 YILI YAPI İŞLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 21 2013 YILI YAPI İŞLERİ İNŞAAT BİRİM FİYAT TARİFLERİ EKİ FİYAT LİSTESİ GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- Biri fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

UYGULAMA ALANI. m3 Vaziyet planı kanal kazı kesiti. zemin kat ve1.katwc+lav. duvarları yük=2m.,1. kat banyo duvar m2 sökülüp toplanması

UYGULAMA ALANI. m3 Vaziyet planı kanal kazı kesiti. zemin kat ve1.katwc+lav. duvarları yük=2m.,1. kat banyo duvar m2 sökülüp toplanması Ordu -Sakarat TV/FM ana verici istasyonu onarıı işi Sayfa1 İNŞAAT S.NO İMALATIN ÇİNSİ 14.002 El ile sert toprak 1 kazılası 14.018 Dolguya geliş seriliş her cins kazının elle 2 tokaklanarak tabaka tabaka

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

AKÜ 2013 Yılı Altyapı ve Çevre Düzenlemeleri İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

AKÜ 2013 Yılı Altyapı ve Çevre Düzenlemeleri İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Nuarası): 203/62772 AKÜ 203 Yılı Altyapı ve Çevre Düzenleeleri İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde - Sözleşenin tarafları.. Bu Sözleşe, bir tarafta Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Detaylı

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/1668 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi

Detaylı

5500 m2 Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilat İşi ve 1500 m2 Çevre Düzenlemesi İşi

5500 m2 Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilat İşi ve 1500 m2 Çevre Düzenlemesi İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/116593 A.K.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilatı işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AKÜ Hayvan Barınağı (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemleri Binası) İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

AKÜ Hayvan Barınağı (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemleri Binası) İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI AKÜ Hayvan Barınağı (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemleri Binası) İnşaatı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/57696 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/131304 Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/241648 TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma

Detaylı

Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/121842 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme,

Detaylı

KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/152395 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta ÇORLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra

Detaylı

754 ADET KAÇAK YAPI YIKILMASI İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

754 ADET KAÇAK YAPI YIKILMASI İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/90576 754 ADET KAÇAK YAPI YIKILMASI İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

YAKLAŞIK MALİYET. Tarih REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI Kuvvetli Akım. Sayfa 1/1. Sıra No

YAKLAŞIK MALİYET. Tarih REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI Kuvvetli Akım. Sayfa 1/1. Sıra No Tarih 08.11.2017 REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI 03.01 - Kuvvetli Akım Poz Tanımı Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 1 742.129 180 duvar tipi sıva üstü hareket sensörü AD 14 2 780.102

Detaylı

2013 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan 5 Adet Su Sondaj Kuyusunun Açılması ve Kuyu Binalarının Yapılması

2013 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan 5 Adet Su Sondaj Kuyusunun Açılması ve Kuyu Binalarının Yapılması 203 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan 5 Adet Su Sondaj Kuyusunun Açılması ve Kuyu Binalarının Yapılması İKN (İhale Kayıt Numarası): 203/4686 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde - Sözleşmenin tarafları..

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE I DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

LOJMANLARIN KOMBİ DÖNÜŞÜMÜ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

LOJMANLARIN KOMBİ DÖNÜŞÜMÜ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/36346 LOJMANLARIN KOMBİ DÖNÜŞÜMÜ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ Türkiye Vagon Sanayii / Satınalma Daire

Detaylı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı Format 1 grubu 15.001/2B Örnek Formatı in Adı: Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil, gevşek kil, killi kum

Detaylı

34,5 KV YER ALTI ENERJİ HATTI TRAFO MERKEZİ YAPIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

34,5 KV YER ALTI ENERJİ HATTI TRAFO MERKEZİ YAPIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI 34,5 KV YER ALTI ENERJİ HATTI TRAFO MERKEZİ YAPIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/101833 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ TÜRKİYE VAGON

Detaylı

Çeşidi Adedi Kapasitesi

Çeşidi Adedi Kapasitesi TRT Trabzon Müdürlüğü Lojmanlarının Doğalgaz Dönüşüm İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/124895 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : antrenman salonu 2012 Sayfa: 1 İş Grubu: Elektrik Tesisat ı 1 30.4.2 2 m, 65x65x7'lik galv.toprak elektrot ve gömülmesi 2 32.16.5-003 1kV, 3x35sc/16 mm2 Alvinal-D Kablo (aynı 3 32.16.5-004 1kV,

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme) Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

İlimiz, Fatih İlçesinde Bulunan Defterdarlık Hizmet Binası Çevre Aydınlatma Sistemi Yenilenmesi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

İlimiz, Fatih İlçesinde Bulunan Defterdarlık Hizmet Binası Çevre Aydınlatma Sistemi Yenilenmesi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İlimiz, Fatih İlçesinde Bulunan Defterdarlık Hizmet Binası Çevre Aydınlatma Sistemi Yenilenmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/193771 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1.

Detaylı

SÖZLEŞME TASARISI EMET YOL YARMA HENDEĞİNİN BETONLA KAPLANMASI

SÖZLEŞME TASARISI EMET YOL YARMA HENDEĞİNİN BETONLA KAPLANMASI SÖZLEŞME TASARISI EMET YOL YARMA HENDEĞİNİN BETONLA KAPLANMASI EMET YOL YARMA HENDEĞİNİN BETONLA KAPLANMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/142220 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ Sayfa: 1 1 30.1.1 Topraklama şeridi (0.8kg/m) ve gömülmesi m + - - 2 30.4 2 m, 65x65x7'lik galv.köşebent ve 5m galv.örgülü çelik tel ve gömülmesi 3 701-101 Sac pano-800 mm genişliğinde 4 704-102 Sıva üstü

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017. Birim Fiyat Tutarı 1

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017. Birim Fiyat Tutarı 1 Sayı : / 012 Konu : Teklif Mektubu Hakkında T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017 Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

KEŞĐF ÖZETĐ. : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü

KEŞĐF ÖZETĐ. <Ahır> : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü (Aşağıdaki Keşif özetine yazılan isimler, poz numaraları ve miktarlar sadece örnektir. Başvurunuza ait gerekliliklere göre teknik şartnamenizi oluşturunuz.) KEŞĐF ÖZETĐ Yatırımın Adı Yatırımın Adresi :

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

AKÜ Asansörleri Revizyon ve Makine Müh Odası Periyodik Kontrol Raporuna Uygun hale getirilmesi. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

AKÜ Asansörleri Revizyon ve Makine Müh Odası Periyodik Kontrol Raporuna Uygun hale getirilmesi. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI AKÜ Asansörleri Revizyon ve Makine Müh Odası Periyodik Kontrol Raporuna Uygun hale getirilmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/129003 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu

Detaylı

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

YÜKSEK FEN KURULU KARARI Sayı : B.09.0.YFK.0.00. YÜKSEK FEN KURULU KARARI 01.01.2011 tarihinden geçerli olak üzere Bakanlığıız nın 24.03.2011 tarih ve 412/-522 sayılı kararı ile; 2011 yılına ait İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatıyla

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU YAPI A.Ş. İNŞAAT TİCARET MÜTEAHHİTLİK YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU Tarih: 13/12/2011 Firma Adı (ticari unvanı) : Yapı AŞ İnşaat Ticaret Müteahhitlik Adresi

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : 2012 YILI A.K.Ü MERKEZ KAMPÜSLERĠ VE ĠLÇELER BÜYÜK ONARIM ĠġĠ Sayfa: 1 Poz 1 071-112 2 071-112/D 3 072-601 Fayans lavabo (ekstra sınıf), 45x55 cm konsollu Yarım Ayaklı Tk + - + - - - + - - -

Detaylı

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ ÇALDAĞI TV/FM İSTASYONU ENH VE TRAFO MONTAJI YAPIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/99016 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir

Detaylı

AKÜ Kampüsler 2016 Yılı Büyük Onarım ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

AKÜ Kampüsler 2016 Yılı Büyük Onarım ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/164694 AKÜ Kampüsler 2016 Yılı Büyük Onarım ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı

Detaylı

2012 MALĠ YILI HASTANEMĠZ PRĠZMATĠK MODÜLER SU DEPOSU YAPIM ĠġĠ. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

2012 MALĠ YILI HASTANEMĠZ PRĠZMATĠK MODÜLER SU DEPOSU YAPIM ĠġĠ. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI 2012 MALĠ YILI HASTANEMĠZ PRĠZMATĠK MODÜLER SU DEPOSU YAPIM ĠġĠ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/29139 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU...1../2017

TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU...1../2017 TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU....1../2017 SUŞEHRİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİGİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIGINA SUŞEHRİ Teklif sahibinin; Adı Soyadı I Ticari unvanı, Uyruğu Tebligata esas

Detaylı

MUHTELİF MAHALLELERDE YOL TRETUVAR YAPIM İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

MUHTELİF MAHALLELERDE YOL TRETUVAR YAPIM İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI MUHTELİF MAHALLELERDE YOL TRETUVAR YAPIM İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/356247 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ

Detaylı

MUHTELİF MAHALLELERDE YOL,TRETUVAR YAPIM İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

MUHTELİF MAHALLELERDE YOL,TRETUVAR YAPIM İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI MUHTELİF MAHALLELERDE YOL,TRETUVAR YAPIM İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/131070 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ

Detaylı

YaĢlı Gündüz Bakım Evi Yapılması ĠĢi ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

YaĢlı Gündüz Bakım Evi Yapılması ĠĢi ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 202/78437 YaĢlı Gündüz Bakım Evi Yapılması ĠĢi ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde - SözleĢmenin tarafları.. Bu Sözleşme, bir tarafta KONAK BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ (bundan

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AĞUSTOS 2011 1 KÜHAM İDARİ BİNA İdari binada tüm pencerelerde açılır kanatlara sineklik takılacaktır. Zemin katta koridor

Detaylı

AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/59904 AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TATBİKAT CAMİİ ONARIM VE YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TATBİKAT CAMİİ ONARIM VE YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/105805 TATBİKAT CAMİİ ONARIM VE YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

2011 YILI YAPI İŞLERİ

2011 YILI YAPI İŞLERİ T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 21 2011 YILI YAPI İŞLERİ İNŞAAT BİRİM FİYAT TARİFLERİ EKİ FİYAT LİSTESİ YAPI İŞLERİ İNŞAAT BİRİM FİYAARINA AİT GENEL HÜKÜMLER ve AÇIKLAMALAR

Detaylı

MUHTELİF MAHALLELERDE YAPIM ONARIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

MUHTELİF MAHALLELERDE YAPIM ONARIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI MUHTELİF MAHALLELERDE YAPIM ONARIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/127987 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü KAMPÜSLERİ ALTYAPI İNŞAATI Sayfa 1 Poz 1 03.1.1-008 40x5mm2 Bakır Bara (1.78 kg/m) kg - - - + - - 2 03.1.1-009 40x10mm2 Bakır Bara (3.56 kg/m) kg - - - + - - 3 03.1.1-013 60x10mm2 Bakır

Detaylı

AKÜ 180 Yataklı Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi ile Radyasyon Nükleer Tıp Ünitesi Yapım ĠĢi. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

AKÜ 180 Yataklı Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi ile Radyasyon Nükleer Tıp Ünitesi Yapım ĠĢi. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI AKÜ 80 Yataklı Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi ile Radyasyon Nükleer Tıp Ünitesi Yapım ĠĢi İKN (İhale Kayıt Numarası): 204/76026 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde - SözleĢmenin tarafları.. Bu Sözleşme,

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS Kampüsü Eğitim 2 Binası Aydınlatma Tadilatı. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS Kampüsü Eğitim 2 Binası Aydınlatma Tadilatı. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS Kampüsü Eğitim 2 Binası Aydınlatma Tadilatı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/364215 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ PREFABRĐK KAPALI PAZARYERĐ YAPTIRILACAKTIR TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Prefabrik Kapalı Pazaryeri Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta bundan

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODASI

TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI VE SAMSUN TİCARET BORSASI ODA/BORSA YENİ HİZMET BİNASI İNŞAATI KAZI, HAFRİYAT VE ZEMİNİNE BETONARME FORE KAZIK YAPILMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRLÜGÜ

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRLÜGÜ T.C BARTIN il ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRLÜGÜ TARiH: 23/01/2015 SAYı: TEKliF MEKTUBU Adı SoyadifTicaret Ünvanı Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi Nuarası T.C.Kilik Nuarası

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 BODRUM KAT B01 Uygulama Projesi (Mevcut Projesinde B01 olarak numaralandırılmıştır.) DÖŞEME : Döşeme üzerinde bulunan tüm

Detaylı

AKÜ Hastane Poliklinik Ek Binası İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

AKÜ Hastane Poliklinik Ek Binası İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/33296 AKÜ Hastane Poliklinik Ek Binası İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Yapı

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 ZEMİN KAT (MEVCUT PROJE) Z01 GİRİŞ : Sahne kısmında bulunan ahşap kaplamanın sökülmesi : Ahşap asma tavan sökümü : Ahşap

Detaylı

A.K.Ü. ALİ ÇETİNKAYA KAMPÜSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG,DEPO,KAFETERYA VE İNŞAAT TADİLATLARI İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

A.K.Ü. ALİ ÇETİNKAYA KAMPÜSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG,DEPO,KAFETERYA VE İNŞAAT TADİLATLARI İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI A.K.Ü. ALİ ÇETİNKAYA KAMPÜSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG,DEPO,KAFETERYA VE İNŞAAT TADİLATLARI İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/95101 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

TRT ARI STÜDYOSU ÇATI TADİLATI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRT ARI STÜDYOSU ÇATI TADİLATI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/71118 TRT ARI STÜDYOSU ÇATI TADİLATI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel

Detaylı

YAKLAŞIK MALİYET PURSANTAJ TABLOSU

YAKLAŞIK MALİYET PURSANTAJ TABLOSU TEDES YÖNETİM BİNASI YAPIM İŞİ İNŞAAT YAKLAŞIK MALİYET PURSANTAJ TABLOSU ( Pursantajlar) 04.773/A3 STOP (NİKELAJLI) AD 0.04564 04.773/B KAVRAMALI İSPANYOLET TAKIMI 00 cm. 3 Kavramalı AD 0.034667 3 04.773/B3

Detaylı

T.C BARTIN ü, ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF SAHIBININ

T.C BARTIN ü, ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF SAHIBININ T.C BARTIN ü, ÖZEL idaresi Plan Prje inşaat ve Yatırı Müdürlüğü TARiH 21.10.2014 SAYı TEKliF MEKTUBU!Aaı ::;yadıllıcaret Unvanı Tebligat Adresi TEKLIF SAHIBININ..... Vergi Nuarası T.C.Kilik Nuarası Telefn

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü ANTREMAN SALONU,KAPALI VE AÇIK SPOR TESĠSLERĠ ĠNġAATI ĠġĠ Sayfa: 1 1 071-103 Fayans lavabo (ekstra sınıf) 40x50 cm konsollu 2 071-112 Fayans lavabo (ekstra sınıf), 45x55 cm konsollu Yarım

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BODRUM KAT (MORG MAHALİ) TADİLAT İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BODRUM KAT (MORG MAHALİ) TADİLAT İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BODRUM KAT (MORG MAHALİ) TADİLAT İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü KAMPÜSLERİ ALTYAPI İNŞAATI Sayfa 1 1 03.205/01 Motor kumandalı monoray vinç (10 metre açıklıkta), 1 Ton kaldırma kapasiteli 2 09.001 Kuyu inkişafı (Geliştirilmesi) - + - + - - - 3 09.002/2

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

E1 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

E1 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşin Adı: İzmir Konak Belediyesi Barbaros Hayrettin İlköğretim Okulu Yapılması İşi A) YAPILACAK İŞİN TARİFİ E1 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ a) İzmir Konak Belediyesi Barbaros

Detaylı

ANKARA RADYOEVİ ONARIMI YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI

ANKARA RADYOEVİ ONARIMI YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI ANKARA RADYOEVİ ONARIMI YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI (Birim Fiyat Sözleşme) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/102919 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TRT Genel

Detaylı

İŞÇİLİK İşçilik 109 adamgün 60,00 /adam 6.540,00

İŞÇİLİK İşçilik 109 adamgün 60,00 /adam 6.540,00 TEKLİF PROJENİN TARİH ADI BAHÇEŞEHİR SAHİBİ ISORAST Tip Proje KODU IS MA 000 ADRESİ Bahçeşehir İSTANBUL ISORAST MALZEME BEDELİ 29.874,88 İSKONTO 0% İSKONTOLU ISORAST MALZEME BEDELİ 29.874,88 ISORAST DIŞINDAKİ

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Fabrikamız Üretim Müdürlüğü İş Takip Çalışma Ofisi ve Tabanca Ambarı tadilatı işi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER A. YIKIM, SÖKÜM VE ÖRÜM İŞLERİ 1) Planda kesik çizgilerle belirtilen duvar yıkılacaktır.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ. Sayfa1. Ordu Sakarat TV/FM ana verici istasyonu tel engel ve bina onarımı işi S.NO POZ NO İMALATIN CİNSİ

İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ. Sayfa1. Ordu Sakarat TV/FM ana verici istasyonu tel engel ve bina onarımı işi S.NO POZ NO İMALATIN CİNSİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAME Sayfa1 S.NO POZ NO İMALATIN CİNSİ BR. TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 14.002 2 14.018 El ile sert toprak kazılası Dolguya geliş seriliş her cins kazının elle tokaklanarak tabaka tabaka sıkıştırılası

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI VE SAMSUN TİCARET BORSASI ODA/BORSA YENİ HİZMET BİNASI KABA İNŞAATI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI VE SAMSUN TİCARET BORSASI ODA/BORSA YENİ HİZMET BİNASI KABA İNŞAATI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI VE SAMSUN TİCARET BORSASI ODA/BORSA YENİ HİZMET BİNASI KABA İNŞAATI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta SAMSUN TİCARET VE

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

TRABZON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TRABZON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa: 1 1 14.013/2 El ile her derinlikte yuuşak ve sert küskülük zeinde dar derin kazı yapılası (sert kil, yuuşak arn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ EIB-WB3-GUCL-ONAR-12 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ EIB-WB3-GUCL-ONAR-12 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 24383 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 8033-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü İHALE İLANI (22 d Yapım İşleri) MERSİN TOROSLAR NİHAL ERDEM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ONARIM İŞİ 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d Maddesine göre

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 KGM/2200/T-1 Her cins ve zeminde yarma ve yan ariyet kazısı ve altgeçit

Detaylı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı ĠĢ Grubu: SANAYĠ SĠTESĠ AYAKLI DEPO (V= 00 M,H= Sayfa: 1 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,0 Anma çapı=4", 100 mm, et kalınlığı=.5 mm, tecritli manģonlu diģli çelik

Detaylı

AKÜ Onkoloji -Hematoloji Hastanesi Kafeterya Binası ĠnĢaatı. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

AKÜ Onkoloji -Hematoloji Hastanesi Kafeterya Binası ĠnĢaatı. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI AKÜ Onkoloji -Hematoloji Hastanesi Kafeterya Binası ĠnĢaatı İKN (İhale Kayıt Numarası): 207/23386 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde - SözleĢmenin tarafları.. Bu Sözleşme, bir tarafta Yapı ĠĢleri ve Teknik

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 8033-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

AKÜ Suni Çim Kaplama Futbol Sahası ve MüĢtemilatı. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

AKÜ Suni Çim Kaplama Futbol Sahası ve MüĢtemilatı. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI AKÜ Suni Çim Kaplama Futbol Sahası ve MüĢtemilatı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/30615 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Yapı ĠĢleri ve Teknik

Detaylı

AKÜ ġuhut MYO Eğitim Binası ĠnĢaatı ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

AKÜ ġuhut MYO Eğitim Binası ĠnĢaatı ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/26495 AKÜ ġuhut MYO Eğitim Binası ĠnĢaatı ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı

Detaylı

İnşaat Y.15.140/10 63mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma m³ yapılması

İnşaat Y.15.140/10 63mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma m³ yapılması İnşaat İnşaat Y.15.140/01 Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması m³ İnşaat Y.15.140/02 Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması m³ İnşaat Y.15.140/03

Detaylı

2011 YILINDA ÇORLU MÜCAVİR ALANINDA İHTİYAÇ DUYULAN YAYA VE ARAÇ YOLLARININ 8 CM'LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI, BORDÜR VE OLUK TAŞI İLE DÖŞETİLMESİ YAPIM İŞİ

2011 YILINDA ÇORLU MÜCAVİR ALANINDA İHTİYAÇ DUYULAN YAYA VE ARAÇ YOLLARININ 8 CM'LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI, BORDÜR VE OLUK TAŞI İLE DÖŞETİLMESİ YAPIM İŞİ 2011 YILINDA ÇORLU MÜCAVİR ALANINDA İHTİYAÇ DUYULAN YAYA VE ARAÇ YOLLARININ 8 CM'LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI, BORDÜR VE OLUK TAŞI İLE DÖŞETİLMESİ YAPIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/4656 İŞİNE AİT SÖZLEŞME

Detaylı

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1 Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de yer alan doğanın içinde yer alan 0 m² alan üzerinde toplam blok, daire ve dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde Adet + (89,8-0, - 0,90 m²), 0 Adet + (,0 m²), Adet

Detaylı

AKÜ Rıza Çerçel Kültür Merkezi Bahçe Düzenlemesi. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

AKÜ Rıza Çerçel Kültür Merkezi Bahçe Düzenlemesi. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI AKÜ Rıza Çerçel Kültür Merkezi Bahçe Düzenlemesi ĠKN (Ġhale Kayıt Numarası): 2016/143504 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu SözleĢme, bir tarafta Yapı ĠĢleri ve Teknik

Detaylı

EK-7 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Sözleşme] İÇİNDEKİLER

EK-7 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Sözleşme] İÇİNDEKİLER EK-7 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Sözleşme] İÇİNDEKİLER Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler Madde 3- İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı Madde

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-1 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter KAPSAM Temel

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: FREZYA- FNR205-198,75 + 86,20 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

AKÜ Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Açık Spor Tesisleri ĠnĢaatı. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

AKÜ Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Açık Spor Tesisleri ĠnĢaatı. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI AKÜ Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Açık Spor Tesisleri ĠnĢaatı İKN (İhale Kayıt Numarası): 206/387334 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde - SözleĢmenin tarafları.. Bu Sözleşme, bir tarafta Yapı ĠĢleri ve Teknik

Detaylı

EK-7 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME [Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme/ Birim Fiyat Sözleşme/Karma Sözleşme] İÇİNDEKİLER

EK-7 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME [Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme/ Birim Fiyat Sözleşme/Karma Sözleşme] İÇİNDEKİLER EK-7 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME [Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme/ Birim Fiyat Sözleşme/Karma Sözleşme] İÇİNDEKİLER Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler Madde 3-

Detaylı

EK-7 GÜZELYALI KÜLTÜR MERKEZİ VE ALSANCAK KÜLTÜR MERKEZİ TADİLATI YAPILMASI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme) İÇİNDEKİLER

EK-7 GÜZELYALI KÜLTÜR MERKEZİ VE ALSANCAK KÜLTÜR MERKEZİ TADİLATI YAPILMASI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme) İÇİNDEKİLER EK-7 GÜZELYALI KÜLTÜR MERKEZİ VE ALSANCAK KÜLTÜR MERKEZİ TADİLATI YAPILMASI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme) İÇİNDEKİLER Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Madde 2- Taraflara

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

Oska Yazılım-2015 Sayfa 1 / 17

Oska Yazılım-2015 Sayfa 1 / 17 a) İnşaat Rayiçleri Poz No Tanımı 03.117 Derz kesme makinası (elektrik motorlu hava meydanları inşaatı için) 04.003/A Çakıl (Elenmesi gerekmeyen iri agrega) 04.003/B Çakıl (Tuvenan agregadan el ile elenmiş

Detaylı

İstanbul Defterdarlığı Hizmet Binasına Yangın Algılama ve İhbar Sistemi, Acil Anons ve Seslendirme Sistemlerinin Yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

İstanbul Defterdarlığı Hizmet Binasına Yangın Algılama ve İhbar Sistemi, Acil Anons ve Seslendirme Sistemlerinin Yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İstanbul Defterdarlığı Hizmet Binasına Yangın Algılama ve İhbar Sistemi, Acil Anons ve Seslendirme Sistemlerinin Yapılması İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/280024 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 -

Detaylı

Seminer. Yaklaşı. şık k Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri

Seminer. Yaklaşı. şık k Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Seminer Yaklaşı şık k Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri İhale Düzenleme ve İhale İşlemlerinin Kontrolu Semineri Oska Yazılım 2008 18 yıllık birikim ve sayısı 3000 in üzerinde program kullanıcısına

Detaylı

TRT İSTANBUL TV MÜDÜRLÜĞÜNE ASANSÖR YAPILMASI YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

TRT İSTANBUL TV MÜDÜRLÜĞÜNE ASANSÖR YAPILMASI YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME EK :7 TRT İSTANBUL TV MÜDÜRLÜĞÜNE ASANSÖR YAPILMASI YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/38608 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1 1.1.

Detaylı

İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/85206 TRT SİTESİ ISLAK HACİMLER TADİLATI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel

Detaylı