İKT 207: MİKRO İKTİSAT DERS 1. Konu: Tüketici Davranışları (Consumer Behavior)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKT 207: MİKRO İKTİSAT DERS 1. Konu: Tüketici Davranışları (Consumer Behavior)"

Transkript

1 İKT 207: MİKRO İKTİSAT DERS 1 Konu: Tüketici Davranışları (Consumer Behavior)

2 TERCİH VE FAYDA Etkin işleyen bir ekonomide üretim imkanları eğrisi üzerinde nerede olunacağı toplumun tercihine göre belirlenir. Açıklamalarımızı basitleştirmek için şöyle bir soru ile başlayalım; Kişiler niçin tercih yaparlar? Bunun yanıtı; Kendilerine en yararlı (faydalı) olanı seçme çabası, yada fayda maksimizasyonu gayretleridir. şeklinde olmaktadır. Fayda, bireyin tüketilen mal ve hizmetten elde edeceği memnuniyettir.

3 TERCİH VE FAYDA Gerçek yaşamda kişinin elde edeceği memnuniyetin yada faydanın ölçülüp ölçülemeyeceği iktisatçılar arasında tartışma konusu oluşturmuştur. Tartışmaya taraf olanlardan bir kısmı faydanın ölçülebileceğini öne sürmüşlerdir. Faydayı ölçmek için util adı verilen bir birim yada doğrudan parayı kullanmışlardır. Bu gruba sayısalcılar yada kardinalistler denilmektedir. Diğer tarafta ise faydanın ölçülemeyeceğini ileri süren sırasalcılar yada ordinalistler vardır. Bunlara göre; insanlar bir malı diğerinden daha çok beğendiklerini söyleyebilirler. Ancak ne kadar daha fazla fayda elde ettiklerini söyleyemezler.

4 Toplam ve Marjinal Fayda TERCİH VE FAYDA Belirli bir zaman diliminde, bireyin diğer mal ve hizmetlerden olan tüketimi sabit iken, bir malın çeşitli miktarlarının tüketilmesi sonucu ulaşılan tatmin düzeyi toplam fayda olarak tanımlanır ve TU harfleriyle sembolleştirilir. Marjinal fayda ise, belirli bir zaman diliminde bir maldan, bir birim daha fazla tüketilmesi sonucunda ortaya çıkan toplam faydadaki değişme olarak tanımlanır. Kısaca ilave tüketilen birimin sağladığı fayda marjinal fayda olup, MU harfleriyle sembolize edilir.

5 Toplam ve Marjinal Fayda TERCİH VE FAYDA Herhangi bir X malı için marjinal fayda (MUx) toplam fayda fonksiyonunun eğimini yada değişme oranını gösterir ve şu şekilde formüle edilir: MU X TU Q X X Tabloyu dikkatle incelersek, toplam fayda belirli bir düzeye kadar her ilave birim ile artmaktadır. Tüketilen Lahmacun Miktarı (Q) Toplam Fayda (TU X ) Marjinal Fayda (MU X ) Ancak bu artış azalarak devam etmektedir. Hatta toplam fayda en yüksek düzeye ulaştıktan sonra ilave tüketimin toplam faydaya katkısı negatif değer almaktadır. Dolayısıyla tüketici azalan marjinal fayda ile karşı karşıyadır.

6 Marjinal Fayda TERCİH VE FAYDA Toplam Fayda Tüketilen Lahmacun Miktarı Tüketilen Lahmacun Miktarı Toplam ve Marjinal Fayda X Malı için toplam ve marjinal fayda fonksiyonları yandaki grafik yardımıyla gösterilebilir.

7 TERCİH VE FAYDA İşte marjinalistler bu azalan marjinal fayda varsayımını kullanarak, bireyin bir mala ilişkin talep eğrisinin negatif eğimli olduğunu ispatlamaya çalışmışlardır. Tüketici ilave bir birim mal tüketmek için vazgeçmek istediği paranın miktarı ile faydasını açıklar.(kardinalist Yaklaşım) Dengenin sağlanabilmesi için x in marjinal faydasının tam olarak x in fiyatına eşit olması gerekir. Şayet MU x = P x P x MU x ise tüketici X malı tüketimini azaltarak ve gelirini harcamayarak fayda düzeyini yükseltir. MU x P x ise tüketici x malı tüketimini arttıracak ve gelirini daha az para olarak tutacaktır. Böylece sadece MU x = P x durumunda toplam tatmin düzeyi maksimum olur.

8 TERCİH VE FAYDA Tüketicinin fayda maksimizasyonunu basit matematiksel yöntem ile açıklayabiliriz. Net TU = U(x) - P x. x maksimize edecektir. X malı için toplam fayda fonksiyonu TU = U(x) olsun. Fayda parasal birim ile ölçüldüğünden x malı alımı için tüketici P x. x kadar para ödemesi gerekir. Maksimizasyon için gerekli koşul, fonksiyonun x e göre kısmi türevini alıp sıfıra eşitlememizdir. U X U X P X 0 marjinal faydayı tanımladığından Tüketici x malını tüketmekle elde edeceği fayda ile x malı için katlanılan maliyet arasındaki farkı maksimize etme çabası içinde olduğunu varsaydığımızda yani tüketicinin net toplam faydayı maksimize edeceği varsayıldığında, MU X P X = 0 MU X = P X tüketici marjinal faydayı fiyata eşitleyerek dengeye ulaşır.

9 Marjinal Fayda ve Bireyin Talep eğrisinin Elde Edilişi Kardinalist fayda yaklaşımının bu basit modelini kullanarak, tüketici talep eğrisini elde edebiliriz. Grafik de x malı için toplam fayda ve marjinal fayda eğrileri çizilmiştir. Toplam fayda x 3 de maksimuma ulaşırken, bu düzeye kadar marjinal fayda pozitif değerler almaktadır. Marjinal faydanın bu pozitif kısmı tüketici talebi ile ilişkilidir. TU TU Gerçekte MU x in bu pozitif kısmı bireyin talep eğrisidir. MU X X 3 X1 2 P X X t P x1 fiyatında faydasını maksimize eden tüketici x 1 kadar tüketim yapmalıdır. MU X1 MU X 2 1 P X 2 P X P x2 fiyatında x 2 kadar tüketmelidir. X1 X 2 X 3 X MU X t X X 1 2 d X X Bu fiyatlarda başka bileşimlerin olması maksimizasyonu sağlamaz.

10 TERCİH VE FAYDA Tercihler ve Tüketici Dengesi Kardinalist yaklaşımın talep teorisini, birden fazla mal durumu içinde genelleştirebiliriz. Örneğin; n sayıdaki mal için her malın marjinal faydasının fiyatına oranı tüm mallar için eşit olunca denge koşulu sağlanmaktadır. Formülasyon ile açıklarsak; MU P x x MU P y y MU... P n n olmalıdır. Ancak bu tür bir eşitliğin sağlanması durumunda, tüketici toplam faydasını maksimize edebilecek, satın alacağı mallar arasında başka bir dağılım fayda maksimizasyonunu sağlamayacaktır.

11 Farksızlık Eğrileri Analizi ve Tüketici Davranışları (Consumer Behavior) Tüketici Davranışları Genellikle Üç Aşamada İncelenir. A) Tüketici tercihleri * Tüketici bir malı neden ve nasıl diğerine tercih eder. B) Bütçe Kısıtı * Tüketiciler sınırlı bir gelire sahiptir. C) Tüketici tercihlerini belirlemek için bütçe doğrusu ve farksızlık eğrilerini birleştiriyoruz. * Tüketici faydasının maksimum yapmak için hangi mal bileşimlerini satın alacaktır? EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 11

12 A-Tüketici Tercihleri Mal Sepetleri Bir mal sepeti bir veya daha fazla mal bileşimidir. Bir mal demeti farklı mal bileşimine sahip diğer mal demetine tercih edilebilir. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 12

13 Tüketici Tercihleri İktisadi insan akılcı insandır. İktisadi akılcılık şu özellikleri kapsar Dört Temel Varsayım 1) Tam bilgiye sahip olma 2) Seçici olma 3) Çoğu aza tercih etme 4) Tercihler arasında tutarlı olma EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 13

14 Tüketici Tercihleri Mal Demeti Gıda Miktarı Giyecek Miktarı A B D E G H EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 14

15 Tüketici Tercihleri Farksızlık Eğrileri Farksızlık Eğrileri (Indifference curves) tüketiciye aynı tatmin (fayda) düzeyini sağlayan mal demetlerinin bileşimidir. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 15

16 Tüketici Tercihleri Giyim (adet/hafta) B H E Tüketici A demetini mavi bölgedeki tüm demetlere tercih ederken, pembe alandaki tüm demetler A demetine tercih edilir. 30 A 20 G D Gıda (Kg/hafta) EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 16

17 Tüketici Tercihleri Giyim (adet/hafta) H B E B,A, ve D noktalarının bileşimi bireye aynı fayda düzeyini sağlar E demeti U 1 e tercih edilir. U 1 ise H ve G ye tercih edilir. 30 A 20 G D U Gıda (kg/hafta) EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 17

18 Tüketici Tercihleri Farksızlık Eğrileri Farksızlık eğrisinin sağında ve üzerinde yer alan tüm mal demetleri, farksızlık eğrisinin üzerinde yer alan tüm mal demetlerine tercih edilir. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 18

19 Tüketici Tercihleri Giyim (adet/hafta) D A Mal demeti B mal demetine tercih edilir. B mal demeti D ye tercih edilir. B A U 3 U 2 U 1 Gıda (adet/hafta) EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 19

20 Tüketici Tercihleri Farksızlık Eğrileri (Indifference Curves) 1-Farksızlık Eğrileri sol yukarıdan sağ aşağıya doğru uzanırlar (negatif eğimlidirler). Pozitif eğimli olsalardı «çoğu her zaman aza tercih etme» varsayımı ihlal edilmiş olur. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 20

21 Tüketici Tercihleri Giyim (adet/hafta) H B E B,A, ve D noktalarının bileşimi bireye aynı fayda düzeyini sağlar E demeti U 1 e tercih edilir. U 1 ise H ve G ye tercih edilir. 30 A 20 G D U Gıda (kg/hafta) EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 21

22 Tüketici Tercihleri Farksızlık Eğrileri 2- Farksızlık eğrileri kesişmezler. Kesişecek olurlarsa «daha çoğu daha aza tercih etme» varsayımı ihlal edilmiş olur. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 22

23 Tüketici Tercihleri Giyim (adet/hafta) U 2 U 1 Farksızlık Eğrileri Kesişmezler A Tüketici A, B ve D arasında farksız olmalıdır. Bununla birlikte, B mal demeti D ye göre her iki maldan daha çok mal içermektedir. B D Gıda (adet/hafta) EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 23

24 Tüketici Tercihleri Farksızlık Eğrileri 3-Farksızlık eğrileri orijine dışbükeydir. Bunun nedeni birey bir maldan daha çok tükettikçe aynı maldan daha fazla elde etmek için diğer maldan vermeye razı olacağı miktar azalacaktır. Yani tüketici daha dengeli mal demetlerini diğerlerine tercih eder. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 24

25 Tüketici Tercihleri Marjinal İkame Oranı Farksızlık eğrilerinin orijine dışbükey olmasının sebebini anlayabilmek için önce Marjinal İkame Oranı Kavramını açıklamamız gerekir Marjinal ikame oranı (MİO) bir maldan bir birim elde etmek için bireyin diğer maldan vermeye razı olacağı miktarı ölçer. MİO, farksızlık eğrisinin eğimi ile ölçülür. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 25

26 Tüketici Tercihleri Giyim A Gözlem: Bir birim gıda elde etmek için verilmeye razı olunan giyecek miktarı 6 birimden 1 e düşmektedir B 1-2 D 1-1 E 1 G Soru: Bu ilişki giyim elde etmek için vazgeçilecek gıda miktarı için geçerli mi? Gıda (adet/hafta) EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 26

27 Tüketici Tercihleri Giyim (C) A MİO = 6 Mİ 0 C F B 1-2 D 1-1 MİO = 2 E G Gıda (F) (adet/hafta) EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 27

28 Tüketici Tercihleri Şu anda varsayımlarımıza bir yenisini ekliyoruz: Bir farksızlık eğrisi boyunca azalan marjinal ikame oranı söz konusudur. AB için MİO=6 iken DE için MİO=2 olduğunu hatırlayalım. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 28

29 Tüketici Tercihleri Farksızlık Paftası Farksızlık Paftası (haritası) iki mal bileşiminden oluşan tüm mal demetlerini gösteren farksızlık eğrileri ailesine farksızlık paftası veya haritası adı verilir. Farksızlık paftasında yer alan her bir farksızlık eğrisi bireyin farksız olduğu mal bileşimlerini göstermektedir. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 29

30 Tüketici Tercihleri Giyim (adet/hafta) U 3 U 2 U 1 Gıda (adet/hafta) EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 30

31 Özel Farksızlık Eğrileri Tam İkame (rakip mallar) Tüketici iki mal arasında hiç fark görmüyorsa birini ötekine tercih etmekte güçlük çekiyorsa bu mallara tam ikame malları denir. Örnek1: Billur tuz-kristal tuz Örnek 2:Toz şeker-kesme şeker Tam ikame malların farksızlık eğrisi doğru şeklindedir. Diğer bir deyişle, tam ikame mallar için Marjinal ikame oranı sabittir EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 31

32 Tüketici Tercihleri Elma suyu (bardak) 4 3 Tam İkame Portakal Suyu (bardak) EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 32

33 Tüketici Tercihleri Tam Tamamlayıcı Mallar Belirli bir ihtiyacın karşılanmasında aynı anda ve aynı oranda olmak üzere birlikte kullanılan mallara tam tamamlayıcı mallar denir. Örn1: sağ ve sol ayakkabılar Örn2: otomobil-lastik Tam tamamlayıcı mallar arasında ikame söz konusu olmadığından MİO sıfırdır. Farksızlık eğrileri köşegen şeklindedir. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 33

34 Tüketici Tercihleri Sol Tek Ayakkabı 4 3 Tam Tamamlayıcı Sağ Tek Ayakkabı EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 34

35 Tüketici Tercihleri Yeni Otomobiller Dizayn Etmek(I) Otomobil sektöründeki uzmanlar düzenli olarak yeni bir modeli ne zaman piyasaya sunacaklarına ve model geliştirmek için ne kadar yatırım yapacaklarına karar vermek durumundadırlar? EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 35

36 Tüketici Tercihleri Yeni Otomobiller Dizayn Etmek(I) Tüketici Tercihleri teorisi bu konuda da bize yardımcı olur. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 36

37 Tüketici Tercihleri Model stil Tüketici A: Yüksek MİO Bu tip tüketiciler, küçük performans artışları için, stilden önemli ölçüde vazgeçmeye razıdırlar. Performans EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 37

38 Tüketici Tercihleri Stil Tüketici B: düşük MİO Bu tüketiciler daha güzel bir stil için, önemli ölçüde performanstan vazgeçmeye razıdırlar. Performans EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 38

39 Faydanın Hesaplanmasına İlişkin Fayda Bir Örnek Fayda (Utility): Verilen mal demetinden tüketicinin elde ettiği tatminin sayısal bir ölçüsü olarak tanımlanabilir. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 39

40 Tüketici Tercihleri Fayda Bir T-Shirt satın almak yerine 2 mikro iktisat kitabı alıyorsanız; Mikro iktisat sizi T-shirtten daha çok mutlu ediyor demektir. Bu durumda mikroiktisat kitabının size daha çok fayda sağladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 40

41 Tüketici Tercihleri Fayda Fonksiyonları (Utility Functions) Varsayımlar: Gıda (F) ve Giyim (C) için fayda fonksiyonu şöyle olsun: U(F,C) = F + 2C Mal Demetleri: F birim C birim U(F,C) = F + 2C A (3) = 14 B (4) = 14 C (4) = 12 Tüketici A ve B arasında farksızdır. Tüketici A & B yi C ye tercih eder. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 41

42 Fayda Fonksiyonu ve Farksızlık Eğrileri Giyim (C) C U = FC ise Mal Demeti U = FC C 25 = 2.5(10) A 25 = 5(5) B 25 = 10(2.5) A B U 3 = 100 (U 2 ye tercih edilir) U 2 = 50 (U 1 e tercih edilir) U 1 = 25 Gıda (F) (adet/hafta) EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 42

43 B-Bütçe Kısıtı (Budget Constraint) Tercihler tek başına tüketici davranışlarını açıklamaya yetmez. Bütçe kısıtı: Tüketici faydasını maksimize etmeye çalışırken bir kısıtla karşılaşır. Bu kısıt tüketicinin geliridir. Tüketicinin geliri ve malların fiyatları veri iken, tüketicinin satın alabileceği mal bileşimlerinin geometrik yerine bütçe doğrusu denir. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 43

44 Bütçe Kısıtı Bütçe Doğrusu Bütçe doğrusu tüketicinin mevcut geliri ile satın alabileceği mal bileşimlerini gösterir. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 44

45 Bütçe Kısıtı Bütçe Doğrusu F satın alınan gıda miktarını ve C satın alınan giyecek malları miktarını göstersin: Gıda mallarının fiyatı = P f ve giyeceklerin fiyatı = P c olsun; Bu durumda, P f *F, gıda mallarına yapılan harcamaları gösterirken, P c *C giyecek için yapılan toplam harcama miktarını gösterecektir. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 45

46 Bütçe Kısıtı Bu durumda bütçe doğrusu şöyle yazılabilir: Tüketicinin bütçesinin tamamını F ve C mallarına harcadığını varsayıyoruz P F F P C C I EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 46

47 Budget Constraints Mal Demetleri Gıda (F) Giyim (C) Toplam Harcama P f = ($1) P c = ($2) P f F + P c C = I A 0 40 $80 B $80 D $80 E $80 G 80 0 $80 EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 47

48 Bütçe Kısıtı Giyim (C) Pc = $2 P f = $1 I = $80 (I/P C ) = 40 A Bütçe Doğrusu F + 2C = $ H B 20 J D 40 1 Eğimi C/ F PF/PC 80 2 E Bütçe doğrusu, tüketicinin veri geliri ile satın almasının mümkün ve satın almasının mümkün olmadığı mal demetlerini gösterir G = (I/P F ) Gıda (F) (adet/hafta) EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 48

49 Bütçe Kısıtı EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 49

50 Bütçe Kısıtı Bütçe Doğrusu (Budget Line) Doğrunun eğimi bize harcanan para miktarı değişmeden, bir malın diğeri yerine ikame edilebilme oranını vermektedir. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 50

51 Bütçe Kısıtı Bütçe Doğrusu Dikey kesen bize (I/P C ), I geliri ile satın alınabilecek maksimum C miktarını ifade eder. Yatay kesen (I/P F ), I geliri ile satın alınabilecek maksimum F malı miktarını verir. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 51

52 Bütçe Kısıtı Gelir ve Fiyatların Değişmesi Gelirin Değişmesi: Artması Gelirin artması bütçe doğrusunun dışa doğru paralel kaymasına yol açar (çünkü fiyatlar sabit). EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 52

53 Budget Constraints Gelir ve Fiyat Değişmelerinin Etkileri Gelirin Değişmesi: Azalması Gelirde bir düşme bütçe doğrusunu içe doğru paralel kaydırır (fiyatlar sabit) EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 53

54 Bütçe Kısıtı Giyim 80 Gelirdeki bir artış bütçe doğrusunu dışa doğru kaydırır Gelirde bir düşme bütçe doğrusunu içe doğru kaydırır 20 0 L 3 (I = $40) 40 L 1 (I = $80) L (I = $160) Gıda EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 54

55 Bütçe Kısıtı Gelir ve Fiyat Değişmelerinin Etkileri Fiyat Değişimleri (Price Changes) Bir malın fiyatı değişirse, bütçe doğrusu döner (eğim değişir) EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 55

56 Budget Constraints Giyim 40 Gıda malları fiyatı $2 a yükselirse bütçe doğrusunun eğimi dikleşir ve doğru içe doğru döner Gıda malları fiyatı 0,50 cent olursa bütçe doğrusunun eğimi azalır ve dışa doğru döner (P F = 2) L 3 40 L 1 L 2 (P F = 1) (P F = 1/2) Gıda EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 56

57 Bütçe Kısıtı Gelir ve Fiyat Değişmelerinin Etkileri Fiyat Değişimleri (Price Changes) Fiyatlar, fiyat oranı değişmeyecek biçimde bir değişiklik gösterirse bütçe doğrusunun eğimi değişmez. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 57

58 C-Tüketici Dengesi Tüketici gelir kısıtı altında faydasını maksimize edecek mal bileşimini tercih edecektir. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 58

59 Tüketici Dengesi Faydayı Maksimum Yapan Mal Demeti İki Koşulu Yerine Getirmelidir: 1) Bütçe doğrusu üzerinde yer almalıdır. 2) Tüketiciye en çok tercih edilen mal bileşimini sağlamalıdır. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 59

60 Tüketici Dengesi Farksızlık Eğrisinin Eğimini Hatırlayalım: Mİ 0 C F Bütçe Doğrusunun eğimi ise: Egimi P P F C EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 60

61 Tüketici Dengesi Dolayısıyla, dengenin sağlandığı noktada aşağıdaki eşitlik geçerli olacaktır: Mİ 0 P P F C EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 61

62 Tüketici Dengesi Tüketicinin faydasını marjinal ikame oranı, malların fiyatları oranına eşit olduğu noktada maksimum yaptığı söylenebilir. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 62

63 Tüketici Dengesi Giyim Pc = $2 P f = $1 I = $ B B noktasında fayda Max. değildir çünkü MİO (-(-10/10) = 1 büyüktür ½ (fiyatlar oranı). -10C 20 Bütçe Doğrusu +10F U Gıda EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 63

64 Tüketici Dengesi Giyim Pc = $2 P f = $1 I = $ D D mal demeti, bu bütçe kısıtı altında satın alınamaz. U 3 Bütçe Doğrusu Gıda EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 64

65 Tüketici Dengesi Giyim Pc = $2 P f = $1 I = $ A noktasında bütçe doğrusu ve farksızlık eğrisi birbirine teğettir. Ulaşılabilecek maksimum fayda düzeyi budur. 20 A A noktasında: MİO =P f /P c = 0.5 U 2 Bütçe Doğrusu Gıda EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 65

66 Tüketici Dengesi Yeni Otomobiller Dizayn Etmek (II) İki tüketici grubu düşünelim, her biri otomobil stili ve performansı için $10,000 harcamayı arzu ettiklerini varsayalım. Her bir grup farklı tercihlere sahip olsun. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 66

67 Tüketici Dengesi Yeni Otomobiller Dizayn Etmek (II) Herhangi bir grubun bütçe doğrusu ile farksızlık eğrisinin teğet olduğu noktayı kullanarak otomobil şirketleri bir üretim ve pazarlama planı hazırlayabilirler. EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 67

68 Yeni Otomobiller Dizayn Etmek (II) stil $10,000 Bu tüketici grubu Küçük performans artışı İçin önemli ölçüde stilden Vazgeçmeye razı görünüyor $3,000 $7,000 $10,000 Performans EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 68

69 Yeni Otomobiller Dizayn Etmek (II) Stil $10,000 $7,000 Bu tüketici grubu küçük stil iyileşmesine karşılık önemli ölçüde performanstan vazgeçmeye razı görünüyor $3,000 $10,000 Performans EKO 205 Mikro İktisat I: Ders 1 Tüketici Davranışları Slayt 69

İktisada Giriş I. 17 Ekim 2016 II. Hafta

İktisada Giriş I. 17 Ekim 2016 II. Hafta İktisada Giriş I 17 Ekim 2016 II. Hafta Ordinalist Yaklaşım Fayda ölçülemez ancak kayıtsızlık eğrileri ve bütçe doğrusu yardımı ile sıralanabilir. Farksızlık eğrisi tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlayan

Detaylı

İKTİSADA GİRİŞ - 1. Ünite 4: Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri.

İKTİSADA GİRİŞ - 1. Ünite 4: Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri. Giriş Temel ekonomik birimler olan tüketici ve üretici için benzer kavram ve kurallar kullanılır. Tüketici için fayda ve fiyat kavramları önemli iken üretici için hasıla kâr ve maliyet kavramları önemlidir.

Detaylı

İktisada Giriş I. 17 Ekim 2016 II. Hafta

İktisada Giriş I. 17 Ekim 2016 II. Hafta İktisada Giriş I 17 Ekim 2016 II. Hafta Ekonomilerdeki Temel Sorunlar İktisat Biliminin ortaya çıkış nedeni kıtlıkla savaştır. Tam kullanım sorunu: Tam istihdam Eksik İstihdam Etkin kullanım sorunu: Hangi

Detaylı

Ekonomi I. Ne Öğreneceğiz?? Ne Öğreneceğiz?? Tüketicilerin neden öyle davrandıkları ve neden fiyatı düşen bir maldan normal olarak daha fazla,

Ekonomi I. Ne Öğreneceğiz?? Ne Öğreneceğiz?? Tüketicilerin neden öyle davrandıkları ve neden fiyatı düşen bir maldan normal olarak daha fazla, Ekonomi I Tüketici Teorisi Ne Öğreneceğiz?? Tüketicilerin neden öyle davrandıkları ve neden fiyatı düşen bir maldan normal olarak daha fazla, fiyatı yükselen bir maldan da daha az aldıklarıyla ilgileneceğiz.

Detaylı

DERS NOTU 01 TÜKETİCİ TEORİSİ

DERS NOTU 01 TÜKETİCİ TEORİSİ DERS NOTU 01 TÜKETİCİ TEORİSİ Bugünki dersin işleniş planı: I. Hanehalkı Karar Problemi... 1 A. Bütçe Doğrusu... 1 II. Seçimin Temeli: Fayda... 5 A. Azalan Marjinal Fayda... 5 B. Fayda Fonksiyonu... 9

Detaylı

Bölüm 1 İKTİSADA GİRİŞ

Bölüm 1 İKTİSADA GİRİŞ Bölüm 1 İKTİSADA GİRİŞ Neler Öğreneceğiz? Ekonomi ve Bireysel Kararlar İktisadın Tanımı ve Varsayımları Ekonomi Biliminde Üç Temel Soru Hangi Mallar ve Hizmetler Üretilecek Mal ve Hizmetler Nasıl Üretilecek

Detaylı

Mikro1 ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 DERSĐ ARA-SINAV SORULARI 08.11.2010 ID: B

Mikro1 ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 DERSĐ ARA-SINAV SORULARI 08.11.2010 ID: B MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 DERSĐ ARA-SINAV SORULARI 08.11.2010 ID: B Mikro1 Çoktan Seçmeli Sorular Sorunun yanıtı olan veya cümleyi en iyi şekilde

Detaylı

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 6.Bölüm: Tüketici Davranışı Teorisi

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 6.Bölüm: Tüketici Davranışı Teorisi Ekonomi I 6.Bölüm: Tüketici Davranışı Teorisi Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 Teorik Altyapı Piyasa ekonomisinin

Detaylı

6. Tüketici Davranışları ve Seçimleri 6.1. Tüketici Kuramına Giriş 6.2. Tüketici Dengesi. Ders içeriği (6. Hafta)

6. Tüketici Davranışları ve Seçimleri 6.1. Tüketici Kuramına Giriş 6.2. Tüketici Dengesi. Ders içeriği (6. Hafta) 6. Tüketici Davranışları ve Seçimleri 6.1. Tüketici Kuramına Giriş 6.2. Tüketici Dengesi Ders içeriği (6. Hafta) Tüketici Dengesi Kardinal fayda kuramını savunan ekonomistler: mal ve hizmetlerin faydası

Detaylı

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? 2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? A) A malını tüketen insanların sayısının artmasına yol açan bir nüfus artışı B) A normal bir mal ise, tüketici

Detaylı

İKTİSAT. İktisata Giriş Test Dolmuş ile otobüs aşağıdaki mal türlerinden

İKTİSAT. İktisata Giriş Test Dolmuş ile otobüs aşağıdaki mal türlerinden İktisata Giriş Test - 1 1. Doğada insan ihtiyaçlarına oranla kıt olan elde etmek için çaba sarf edilen ve fiyatı olan mallara ne ad verilir? A) Serbest mallar B) İktisadi mallar C) Nihai mallar D) Üretici

Detaylı

meydana gelen değişmedir. d. Ek bir işçi çalıştırıldığında sabit maliyetlerde e. Üretim ek bir birim arttığında toplam

meydana gelen değişmedir. d. Ek bir işçi çalıştırıldığında sabit maliyetlerde e. Üretim ek bir birim arttığında toplam A 1. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi eş-ürün eğrisi ile ilgili değildir? a. Girdilerin pozitif marjinal fiziki ürüne sahip olması b. Girdilerin azalan marjinal fiziki ürüne sahip olması c. Girdilerin

Detaylı

HANEHALKININ TERCİHLERİ 2 1. FAYDA VE TALEP Bireysel Talep ve Piyasa Talebi Hanehalkının Tüketim Tercihleri

HANEHALKININ TERCİHLERİ 2 1. FAYDA VE TALEP Bireysel Talep ve Piyasa Talebi Hanehalkının Tüketim Tercihleri HANEHALKININ TERCİHLERİ 2 1. FAYDA VE TALEP 2 1.1. Bireysel Talep ve Piyasa Talebi 2 1.2. Hanehalkının Tüketim Tercihleri 2 1.2.1. Toplam Fayda, Marjinal Fayda ve Tüketim 4 1.3.2. Fayda Maksimizasyonu

Detaylı

FAYDANIN ÖLÇÜLEBİLİRLİK PROBLEMİ VE TERCİH SIRASININ SAPTANMASI

FAYDANIN ÖLÇÜLEBİLİRLİK PROBLEMİ VE TERCİH SIRASININ SAPTANMASI FAYDANIN ÖLÇÜLEBİLİRLİK PROBLEMİ VE TERCİH SIRASININ SAPTANMASI Faydanın, mal ve hizmetlerin gereksinmelerimizi karşılama özelliği olarak tanımlanmıştır.. Rasyonel hareket eden tüketicinin, kendine daha

Detaylı

Selçuk Üniversitesi 26 Aralık, 2013 Beyşehir Turizm Fakültesi-Konaklama İşletmeciliği Genel Ekonomi Dr. Alper Sönmez. Soru Seti 3

Selçuk Üniversitesi 26 Aralık, 2013 Beyşehir Turizm Fakültesi-Konaklama İşletmeciliği Genel Ekonomi Dr. Alper Sönmez. Soru Seti 3 Soru Seti 3 1) Q D = 100 2P talep denklemi ve Q S = P 20 arz denklemi verilmiştir. Üretici ve tüketici rantlarını hesaplayınız. Cevap: Öncelikle arz ve talep denklemlerini eşitleyerek denge fiyat ve miktarı

Detaylı

GENEL EKONOMİ DERS NOTLARI

GENEL EKONOMİ DERS NOTLARI GENEL EKONOMİ DERS NOTLARI 3. BÖLÜM Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Kıtlık, Tercih ve Fırsat Maliyeti Fırsat maliyeti, bir tercihi uygularken vazgeçilen başka bir tercihtir. Örneğin, bir lokantada mevcut iki menüden

Detaylı

Talep Analizleri. Marjinal Fayda Yaklaşımı. Yrd.Doç Dr. Dilek Seymen DEÜ.İİBF-İktisat Bölümü

Talep Analizleri. Marjinal Fayda Yaklaşımı. Yrd.Doç Dr. Dilek Seymen DEÜ.İİBF-İktisat Bölümü Talep Analizleri Marjinal Fayda Yaklaşımı Yrd.Doç Dr. Dilek Seymen DEÜ.İİBF-İktisat Bölümü Talep Analizleri- Marjinal Fayda Yaklaşımı Toplam ve Marjinal Fayda Azalan Marjinal Fayda Kanunu Marjinal Fayda

Detaylı

KPSS SORU BANKASI İKTİSAT YENİ. Pegem. Pegem Pegem Pegem Pegem. Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem

KPSS SORU BANKASI İKTİSAT YENİ. Pegem. Pegem Pegem Pegem Pegem. Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem A GRUBU KADROLAR İÇİN KPSS SORU BANKASI İKTİSAT YENİ Komisyon KPSS İKTİSAT Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-208-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2011, Akademi Bu kitabın

Detaylı

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014 Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

IKTI 101 (Yaz Okulu) 04 Ağustos, 2010 Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü DERS NOTU 05 ÜRETİCİ TEORİSİ

IKTI 101 (Yaz Okulu) 04 Ağustos, 2010 Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü DERS NOTU 05 ÜRETİCİ TEORİSİ DERS NOTU 05 ÜRETİCİ TEORİSİ Bugünki dersin işleniş planı: 1. Kârını Maksimize Eden Firma Davranışı... 1 2. Üretim Fonksiyonu ve Üretici Dengesi... 5 3. Maliyeti Minimize Eden Denge Koşulu... 15 4. Eşürün

Detaylı

IKT Kasım, 2008 Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü. DERS NOTU 5 (Bölüm 7-8) ÜRETİCİ TEORİSİ

IKT Kasım, 2008 Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü. DERS NOTU 5 (Bölüm 7-8) ÜRETİCİ TEORİSİ DERS NOTU 5 (Bölüm 7-8) ÜRETİCİ TEORİSİ Bugünkü ders planı: 1. Kârını Maksimize Eden Firma Davranışı...1 2. Üretim Fonksiyonu ve Üretici Dengesi...5 3. Maliyeti Minimize Eden Denge Koşulu...15 4. Maliyet

Detaylı

2018/1. Dönem Deneme Sınavı.

2018/1. Dönem Deneme Sınavı. 1. Aşağıdakilerden hangisi mikro ekonominin konuları arasında yer almamaktadır? A) Tüketici maksimizasyonu B) Faktör piyasası C) Firma maliyetleri D) İşsizlik E) Üretici dengesi 2. Firmanın üretim miktarı

Detaylı

Standart Ticaret Modeli

Standart Ticaret Modeli Chapter 6 Standart Ticaret Modeli Copyright 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Relatif arz ve relatif talep Dış Ticaret Hadleri (Terms of Trade) ve refah Ekonomik büyüme, ithal

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-8 TÜKETİCİ TEORİSİ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE DENGESİ

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-8 TÜKETİCİ TEORİSİ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE DENGESİ MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-8 TÜKETİCİ TEORİSİ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE DENGESİ 1. Çeşitli mal veya hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğine ne ad verilir? A) Fayda B) Değer C) Util D) Refah

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI 1. John Maynard Keynes e göre, konjonktürün daralma dönemlerinde görülen düşük gelir ve yüksek işsizliğin nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 06 IS/LM EĞRİLERİ VE BAZI ESNEKLİKLER PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ TOPLAM TALEP (AD) Bugünki dersin içeriği: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 2. LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİNİN

Detaylı

Bölüm 8: Sağlık Hizmetleri İçin Talep Ve Sağlık Harcamaları. Sağlık Ekonomisi

Bölüm 8: Sağlık Hizmetleri İçin Talep Ve Sağlık Harcamaları. Sağlık Ekonomisi Bölüm 8: Sağlık Hizmetleri İçin Talep Ve Sağlık Harcamaları Sağlık Ekonomisi 1 Sağlık hizmetleri için talep eğrisinin teorik olarak elde edilişi. Talebi etkileyen ekonomik ve ekonomik olmayan değişkenler.

Detaylı

2009 S 4200-1. Değeri zamanın belirli bir anında ölçülen değişkene ne ad verilir? ) Stok değişken B) içsel değişken C) kım değişken D) Dışsal değişken E) Fonksiyonel değişken iktist TEORisi 5. Yatay eksende

Detaylı

İKTİSAT SORU BANKASI E C O N O M I C U S KOPART ÇÖZ TEK KİTAP

İKTİSAT SORU BANKASI E C O N O M I C U S KOPART ÇÖZ TEK KİTAP E C O N O M I C U S İKTİSAT SORU BANKASI KOPART ÇÖZ Mikro İktisat Makro İktisat Para-Banka-Kredi Uluslararası İktisat Büyüme ve Kalkınma Türkiye Ekonomisi İktisadi Doktrinler Tarihi KPSS ve kurum sınavları

Detaylı

Hangi mallar/hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Hangi kaynaklar ne kadar kullanılarak üretimde bulunulmalıdır?

Hangi mallar/hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Hangi kaynaklar ne kadar kullanılarak üretimde bulunulmalıdır? 3. TERCİH, TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ KURAMLARI Bu bölümde, mikro iktisadın iki önemli yapı taşı üretici ve tüketicinin rasyonel davranışlarının iktisadi olarak nasıl analiz edileceğini öğreneceğiz. Üretici ve

Detaylı

İKT 207: Mikro iktisat. Faktör Piyasaları

İKT 207: Mikro iktisat. Faktör Piyasaları İKT 207: Mikro iktisat Faktör Piyasaları Tartışılacak Konular Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları Tam Rekabetçi Faktör Piyasalarında Denge Monopson Gücünün Olduğu Faktör Piyasaları Monopol Gücünün Olduğu Faktör

Detaylı

Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi

Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi Hadi Yektaş Uluslararası Antalya Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 1 / 93 Hadi Yektaş Tüketici Davranışları Teorisi İçerik 1 2 Kayıtsızlık Eğrisi Analizi

Detaylı

Devlet fiyat kontrolü ederek piyasaya müdahale edebilir. Bunun en temel 2 yolu vardır:

Devlet fiyat kontrolü ederek piyasaya müdahale edebilir. Bunun en temel 2 yolu vardır: 32 Bölüm 5. Devletin Fiyat Kontrolü Devlet fiyat kontrolü ederek piyasaya müdahale edebilir. Bunun en temel 2 yolu vardır: 1- Tavan Fiyat 2- Taban Fiyat Tavan fiyat bir mal veya hizmet için devletçe belirlenen

Detaylı

MİKRO İKTİSAT I. Dr. Sanlı ATEŞ

MİKRO İKTİSAT I. Dr. Sanlı ATEŞ MİKRO İKTİSAT I Dr. Sanlı ATEŞ 1 TALEP TEORİSİ 2 Talep teorisi, talebi etkileyen çeşitli faktörlerin belirlenmesini amaçlar. Talep, çok çeşitli faktörlerce eş anlı olarak belirlenir : Malın kendi fiyatı

Detaylı

1. Yatırımın Faiz Esnekliği

1. Yatırımın Faiz Esnekliği DERS NOTU 08 YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ, PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ, TOPLAM TALEP (AD) EĞRİSİNİN ELDE EDİLİŞİ Bugünki dersin içeriği: 1. YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ... 1 2. PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ

Detaylı

İKT101U İKTİSADA GİRİŞ

İKT101U İKTİSADA GİRİŞ İKT101U İKTİSADA GİRİŞ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İçindekiler 1. Temel Kavramlar

Detaylı

Mikro Final. ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 FĐNAL-SINAVI SORULARI Saat: 10:45

Mikro Final. ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 FĐNAL-SINAVI SORULARI Saat: 10:45 MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 FĐNAL-SINAVI SORULARI 21.01.2011 Saat: 10:45 Mikro1 2010 Final Çoktan Seçmeli Sorular Sorunun yanıtı olan veya cümleyi

Detaylı

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ TOLAM TALE VE TOLAM ARZ: AD-AS MODELİ AD-AS IS LM ve IS LM B modellerinde fiyatlar genel düzeyinin sabit olduğu varsayılırken, bu analizde fiyatlar genel düzeyi () ile reel milli gelir (Y) arasındaki ilişkiler

Detaylı

Temel İktisadi Kavramlar

Temel İktisadi Kavramlar Temel İktisadi Kavramlar I. İKTİSADIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ İnsan ihtiyaçlarını karşılayacak kaynakların sınırlı olması kavramına kıtlık denir. İktisat bilimi kıtlık gerçeğine dayanır. İktisatçılar iktisadı

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ SORU 1: Tam rekabet ortamında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu; STC = 5Q 2 + 5Q + 10 dur. Bu firma tarafından piyasaya sürülen ürünün

Detaylı

9. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN

9. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN 9. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM Yazan SAYIN SAN SAN / İKTİSADİ MATEMATİK / 2 A.8. TAM REKABET PİYASALARI A.8.1. Temel Varsayımları Atomisite Koşulu: Piyasada alıcı ve satıcılar,

Detaylı

6. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN

6. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN 6. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM Yazan SAYIN SAN SAN / İKTİSADİ MATEMATİK / 2 A.5. Doğrusal olmayan fonksiyonların eğimi Doğrusal fonksiyonlarda eğim her noktada sabittir

Detaylı

MİKRO İKTİSAT. Erkan DEMİRBAŞ Doç.Dr.

MİKRO İKTİSAT. Erkan DEMİRBAŞ Doç.Dr. MİKRO İKTİSAT Erkan DEMİRBAŞ Doç.Dr. 1 BÖLÜM 6-7 TÜKETİCİ DENGESİ VE TALEP KARDİNAL YAKLAŞIM ORDİNAL YAKLAŞIM FARKSIZLIK EĞRİLERİ BÜTÇE DOĞRUSU TÜKETİCİ DENGESİ 2 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI TEORİSİ: Temel kavramlar:

Detaylı

İKTİSAT I. İKTİSADIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

İKTİSAT I. İKTİSADIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLARİ I. İKTİSADIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ İnsan ihtiyaçlarını karşılayacak kaynakların sınırlı olması kavramına kıtlık denir. İktisat bilimi kıtlık gerçeğine dayanır. İktisatçılar iktisadı

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ CEVAP ANAHTARI 1.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ 1.(e) 2.(d) 3.(a) 4.(c) 5.(e) 6.(d) 7.(e) 8.(d) 9.(b) 10.(e) 11.(a) 12.(b) 13.(a) 14.(c) 15.(c) 16.(e) 17.(e) 18.(b) 19.(d) 20.(a) 1.BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA 1. gereksinme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii. KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii. KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ 1. İKTİSATIN TEMELLERİ... 9 1.1. İKTİSADIN TANIMI... 9 1.2.

Detaylı

Satın Alma Gücü İle Desteklenen İstek.

Satın Alma Gücü İle Desteklenen İstek. Satın Alma Gücü İle Desteklenen İstek. Talep İstek İstek+Satın Alma Gücü=Talep Bireysel Talep Fonksiyonu Bireyin Belirli Bir Dönemde Satın Almak İstediği Ve Satın Alma Gücüne Sahip Olduğu Mal Miktarını

Detaylı

Talep ve arz kavramları ve bu kavramları etkileyen öğeler spor endüstrisine konu olan bir mal ya da hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi açısından

Talep ve arz kavramları ve bu kavramları etkileyen öğeler spor endüstrisine konu olan bir mal ya da hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi açısından 3.Ders Talep ve arz kavramları ve bu kavramları etkileyen öğeler spor endüstrisine konu olan bir mal ya da hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi açısından önemli unsurlardır. Spor endüstrisi içerisinde yer

Detaylı

Bölüm 4 ve Bölüm 5. Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı.

Bölüm 4 ve Bölüm 5. Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı. Bölüm 4 ve Bölüm 5 Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı. Talep Piyasada satıcıların faaliyetleri arzı, alıcıların faaliyetleri

Detaylı

AZALAN VERİMLER KANUNU

AZALAN VERİMLER KANUNU ÜRETİM FONKSİYONU Üretim fonksiyonu, bir malın üretiminde kullanılan üretim faktörleriyle (girdi), üretilen miktar (çıktı) arasındaki ilişkiyi ifade eder. Eğer A malının üretiminde; üretim faktörü Emek

Detaylı

Üretim Girdilerinin lması

Üretim Girdilerinin lması Üretim Girdilerinin Fiyatlandırılmas lması 2 Tam Rekabet Piyasasında Girdi Talebi Tek Değişken Girdi Durumu İlk olarak firmanın tek girdisinin işgücü () olduğu durumu inceleyelim. Değişken üretim girdisi

Detaylı

4. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN

4. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN 4. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM Yazan SAYIN SAN SAN / İKTİSADİ MATEMATİK / 2 B.3.2. Taban Fiyat Uygulaması Devletin bir malın piyasasında oluşan denge fiyatına müdahalesi,

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

Ünite 2. Kısa Dönem Üretim Maliyetleri. Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı MAL PİYASASI. Doç. Dr. Selahattin KAYNAK

Ünite 2. Kısa Dönem Üretim Maliyetleri. Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı MAL PİYASASI. Doç. Dr. Selahattin KAYNAK Kısa Dönem Üretim Maliyetleri Ünite 2 Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı MAL PİYASASI Doç. Dr. Selahattin KAYNAK 1 Ünite 2 KISA DÖNEM ÜRETIM MALIYETLERI Doç. Dr. Selahattin KAYNAK İçindekiler

Detaylı

Ders içeriği (7. Hafta)

Ders içeriği (7. Hafta) Ders içeriği (7. Hafta) 7.Üretim Teorisi 7.1. Uzun dönem ve ölçeğe göre getiri (Ölçeğin verimi) 7.2. Üretim fonksiyonu 7.3. Azalan Verim Kanunu 7.4. Tek ve iki değişkenli üretim fonksiyonları Ek Kaynak:

Detaylı

kpss 2013 iktisat ÖSYM sınav formatına %100 uygun

kpss 2013 iktisat ÖSYM sınav formatına %100 uygun kpss 2013 iktisat ÖSYM sınav formatına %100 uygun 10 tamamı çözümlü Komisyon KPSS İKTİSAT TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN- 978-605-364-228-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem

Detaylı

Program Öğrenme Çıktıları: 1.Tmel iktisadi kavram ve ilkeleri öğrenebilirler. 2.İktisadi konular üzerine yapılan tartışmalara katılabilirler

Program Öğrenme Çıktıları: 1.Tmel iktisadi kavram ve ilkeleri öğrenebilirler. 2.İktisadi konular üzerine yapılan tartışmalara katılabilirler BÖLÜM EKONOMETRİ Amaç:Öğrencilere giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik yaklaşımları analiz edebilecek yeteneklerini geliştirmektir. Hedef: Dünya çapında bilgi

Detaylı

K ve L arasında ikame yoktur. Bu üretim fonksiyonu Şekil

K ve L arasında ikame yoktur. Bu üretim fonksiyonu Şekil MALİYET TEORİSİ 2 Maliyet fonksiyonunun biçimi, üretim fonksiyonunun biçimine bağlıdır. Bir an için reçel üreticisinin, bir birim kavanoz ve bir birim meyve toplayıcısı ile bir birim çıktı elde ettiği

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 2.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası II Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

Talep teorisi, talebi etkileyen çeşitli faktörlerin. Talep, çok çeşitli faktörlerce eş anlı olarak belirlenir :

Talep teorisi, talebi etkileyen çeşitli faktörlerin. Talep, çok çeşitli faktörlerce eş anlı olarak belirlenir : TALEP TEORİSİ 2 Talep teorisi, talebi etkileyen çeşitli faktörlerin belirlenmesini amaçlar. Talep, çok çeşitli faktörlerce eş anlı olarak belirlenir : Malın kendi fiyatı Tüketici geliri Diğer malların

Detaylı

MİKRO İKTİSAT DERS NOTU

MİKRO İKTİSAT DERS NOTU MİKRO İKTİSAT DERS NOTU HAZIRLAYAN DOÇ. DR. LEVENT GÖKDEMİR İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ e-posta: levent.gokdemir@inonu.edu.tr Dersle ilgili Kaynaklar Prof. Dr. Zeynel DİNLER Mikro Ekonomi Prof.

Detaylı

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde Fiyatlar genel düzeyi (Fgd) ile MG dengesi arasındaki ilişkiler incelenecek. Mg dengesi; Toplam talep ile toplam arzın kesiştiği noktada bulunacaktır.

Detaylı

2015 Bahar EM 216 Matematiksel İktisat I Kenan Lopcu ÖRNEK SINAV SORULARI

2015 Bahar EM 216 Matematiksel İktisat I Kenan Lopcu ÖRNEK SINAV SORULARI 2015 Bahar EM 216 Matematiksel İktisat I Kenan Lopcu ÖRNEK SINAV SORULARI Not: 1. İsminizi ve numaranızı sadece sınavın arkasına yazınız. Test # 2. Test numaranızı ve grubunu cevap kağıdında isminizin

Detaylı

SAY 203 MİKRO İKTİSAT

SAY 203 MİKRO İKTİSAT SAY 203 MİKRO İKTİSAT Esneklikler YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 203 MİKRO İKTİSAT - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN 1 ESNEKLİKLER Talep Esneklikleri Talep esneklikleri: Bir malın talebinin talebi etkileyen

Detaylı

I. Piyasa ve Piyasa Çeşitleri

I. Piyasa ve Piyasa Çeşitleri DERS NOTU 02 PİYASA TALEP VE ARZ KAVRAMLARI PİYASA DENGESİ Bugünki dersin işleniş planı: I. Piyasa ve Piyasa Çeşitleri... 1 1. Mal ve hizmet piyasaları... 1 2. Faktör Piyasaları... 2 II. Talep Kavramı...

Detaylı

2. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN

2. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN 2. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM Yazan SAYIN SAN SAN / İKTİSADİ MATEMATİK / 2 C.1.2. Piyasa Talep Fonksiyonu Bireysel talep fonksiyonlarının toplanması ile bir mala ait

Detaylı

SORU SETİ 10 MALİYET TEORİSİ - UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASINDA ÇIKTI KARARLARI - TEKEL

SORU SETİ 10 MALİYET TEORİSİ - UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASINDA ÇIKTI KARARLARI - TEKEL SORU SETİ 10 MALİYET TEORİSİ - UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASINDA ÇIKTI KARARLARI - TEKEL Problem 1 (KMS-2001) Bir endüstride iktisadi kârın varlığı, aşağıdakilerden hangisini gösterir? A)

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu bölümde faiz oranlarının belirlenmesi ile faizin denge milli gelir düzeyinin belirlenmesi üzerindeki rolü incelenecektir. IS LM modeli, İngiliz iktisatçılar John

Detaylı

İktisada Giriş I. 31 Ekim 2016

İktisada Giriş I. 31 Ekim 2016 İktisada Giriş I 31 Ekim 2016 Talep, Arz ve Piyasa Dengesi Fiyat ile talep edilen miktar arasındaki ilişkiye Talep Kanunu adı verilir. Bir malın satıcısı tek alıcının değil, o malı almak isteyen

Detaylı

MİKRO İKTİSAT. Kariyermemur.com Sayfa 1

MİKRO İKTİSAT. Kariyermemur.com Sayfa 1 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomide belirtilen ihtiyaçların özelliklerinden biridir? A) İhtiyaçlar sabittir B) İhtiyaçlar birbirini tamamlayabilirler C) Subjektiftir D) Kesinlikle parayla ifade edilmelidirler

Detaylı

OPTIMIZASYON Bir Değişkenli Fonksiyonların Maksimizasyonu...2

OPTIMIZASYON Bir Değişkenli Fonksiyonların Maksimizasyonu...2 OPTIMIZASYON.... Bir Değişkenli Fonksiyonların Maksimizasyonu.... Türev...3.. Bir noktadaki türevin değeri...4.. Maksimum için Birinci Derece Koşulu...4.3. İkinci Derece Koşulu...5.4. Türev Kuralları...5

Detaylı

MİKRO İKTİSAT SORULARI:

MİKRO İKTİSAT SORULARI: MİKRO İKTİST SORULRI: 1) şağıdakilerden hangisi iktisatta soyut modeller kullanılmasının nedeni değildir? a) Yaşadığımız dünyayı daha iyi anlama çabası b) Normatif bilim olma özelliği nedeniyle c) Karmaşık

Detaylı

MİKRO İKTİSAT 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomide belirtilen ihtiyaçların özelliklerinden biridir? A) İhtiyaçlar sabittir B) İhtiyaçlar birbirini

MİKRO İKTİSAT 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomide belirtilen ihtiyaçların özelliklerinden biridir? A) İhtiyaçlar sabittir B) İhtiyaçlar birbirini MİKRO İKTİSAT 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomide belirtilen ihtiyaçların özelliklerinden biridir? A) İhtiyaçlar sabittir B) İhtiyaçlar birbirini tamamlayabilirler C) Subjektiftir D) Kesinlikle parayla

Detaylı

DERS NOTU 01 BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR

DERS NOTU 01 BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR DERS NOTU 01 BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR Bugünki dersin işleniş planı: 1. Temel Kavramlar... 1 a. Kıtlık... 1 b. Mal-Hizmet... 2 c. İktisat Bilimi... 2 d. Kaynaklar (Üretim Faktörleri)...

Detaylı

Bölüm 12: Yapı, Yönetim, Performans, ve Piyasa Analizi 1. Sağlık Ekonomisi

Bölüm 12: Yapı, Yönetim, Performans, ve Piyasa Analizi 1. Sağlık Ekonomisi Bölüm 12: Yapı, Yönetim, Performans, ve Piyasa Analizi 1 Sağlık Ekonomisi 1 Tam rekabetçi piyasanın tanımı Piyasa dengesi. Karşılaştırmalı Statik Analiz. Uygulamalar. 2 Tüketiciler ürünün ful fiyatını

Detaylı

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI BÖLÜM 10 TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI IS-LM Modelinin Oluşturulması Klasik teori 1929 ekonomik krizine çare üretemedi Teoriye göre çıktı, faktör arzına ve teknolojiye bağlıydı Bunlar ise

Detaylı

FİYAT MEKANİZMASI: TALEP, ARZ VE FİYAT

FİYAT MEKANİZMASI: TALEP, ARZ VE FİYAT FİYAT MEKANİZMASI: TALEP, ARZ VE FİYAT TALEP Bir ekonomide bütün tüketicilerin belli bir zaman içinde satın almayı planladıkları mal veya hizmet miktarına talep edilen miktar denir. Bu tanımda, belirli

Detaylı

TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR I. İKTİSADIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ İnsan ihtiyaçlarını karşılayacak kaynakların sınırlı olması kavramına kıtlık denir. İktisat bilimi kıtlık gerçeğine dayanır. İktisatçılar iktisadı

Detaylı

8. DERS: IS/LM MODELİ

8. DERS: IS/LM MODELİ 8. DERS: IS/LM MODELİ 1 Mal Piyasası ve Para Piyasası...2 2. Faiz Oranı, Yatırım ve IS Eğrisi...2 A.IS eğrisi nin özellikleri:...3 B.Maliye Politikası IS Eğrisini Nasıl Kaydırır?...5 3. Para Piyasası ve

Detaylı

İKTİSAT SORU BANKASI ECONOMICUS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP

İKTİSAT SORU BANKASI ECONOMICUS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP ECONOMICUS İKTİSAT SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Mikro İktisat Makro İktisat Para-Banka Kredi Uluslararası İktisat Büyüme ve Kalkınma Türkiye Ekonomisi İktisadi Doktrinler Tarihi KPSS ve kurum sınavları

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

GRAFİK ÇİZİMİ VE UYGULAMALARI 2

GRAFİK ÇİZİMİ VE UYGULAMALARI 2 GRAFİK ÇİZİMİ VE UYGULAMALARI 2 1. Verinin Grafikle Gösterilmesi 2 1.1. İki Değişkenli Grafikler 3 1.1.1. Serpilme Diyagramı 4 1.1.2. Zaman Serisi Grafikleri 5 1.1.3. İktisadi Modellerde Kullanılan Grafikler

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu ünite tamamlandığında; Alternatif yöntemleri kullanarak IS eğrisini elde edebileceğiz IS eğrisinin eğiminin hangi faktörlere bağlı olduğunu ifade edebileceğiz

Detaylı

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş BÖLÜM 9 Ekonomik Dalgalanmalara Giriş Çıktı ve istihdamdaki kısa dönemli dalgalanmalara iş çevrimleri diyoruz Bu bölümde ekonomik dalgalanmaları açıklamaya çalışıyoruz ve nasıl kontrol edilebileceklerini

Detaylı

İKTİSAT E C O N O M I C U S TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP

İKTİSAT E C O N O M I C U S TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP E C O N O M I C U S İKTİSAT TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Mikro İktisat Makro İktisat Para-Banka-Kredi Uluslararası İktisat Büyüme ve Kalkınma Türkiye Ekonomisi İktisadi Doktrinler Tarihi KPSS ve kurum sınavları

Detaylı

Açık Maliyetler Örtük Maliyetler:

Açık Maliyetler Örtük Maliyetler: MALİYETLER Açık Maliyetler: Üretim faktörlerini elde etmek için yapılan gerçek ödemeleri ifade eder. Muhasebeleştirilen maliyetlerdir. Örtük Maliyetler: Gerçekte ödeme yapılmayan, ancak bir alternatiften

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. S a y f a 1 / 6

ÇALIŞMA SORULARI. S a y f a 1 / 6 1. LM eğrisini oluşturan noktalar neyi ifade etmektedir? LM eğrisinin nasıl elde edildiğini grafik yardımıyla açıklayınız. 2. Para talebinin gelir esnekliği artarsa LM eğrisi nasıl değişir? Grafik yardımıyla

Detaylı

Yönetimsel Iktisat Final

Yönetimsel Iktisat Final Yönetimsel Iktisat Final 1) Aşağıdakilerden hangisi tamamlayıcı mal grubuna girer? a) kahve için: süt süt tozu b) beyaz peynir kaşar peynir c) Diş Fırçası Macun d)çay Kahve 2) Talepte bir artış, arzda

Detaylı

7. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN

7. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN 7. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM Yazan SAYIN SAN SAN / İKTİSADİ MATEMATİK / 2 A.7. MALİYET TEORİSİ: YENİDEN Sabit Maliyetler (FC): Üretim miktarından bağımsız olan maliyetleri

Detaylı

1. Kısa Dönemde Maliyetler

1. Kısa Dönemde Maliyetler DERS NOTU 05 MALİYET TEORİSİ: KISA VE UZUN DÖNEM Bugünki dersin işleniş planı: 1. Kısa Dönemde Maliyetler... 1 2. Kâr Maksimizasyonu (Bütün Piyasalar İçin)... 9 3. Kâr Maksimizasyonu (Tam Rekabet Piyasası

Detaylı

İşletme - Ders 1. Temel Ekonomik Kavramlar

İşletme - Ders 1. Temel Ekonomik Kavramlar İşletme - Ders 1 Temel Ekonomik Kavramlar 1.1. İhtiyaç İhtiyaç, herhangi bir şeye duyulan istektir. İhtiyaç hissi tatmin edildiği zaman haz, aksi durumda ise elem duyarız. İhtiyaçlarımız zaman boyunca

Detaylı

Optimizasyon İçin Kök(Generic) Model (Doğrusal-Olmayan Programlama Modeli)

Optimizasyon İçin Kök(Generic) Model (Doğrusal-Olmayan Programlama Modeli) ISLE 403 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I DERS 2 NOTLAR Optimizasyon İçin Kök(Generic) Model (Doğrusal-Olmayan Programlama Modeli) X, karar değişkenlerinin bir vektörü olsun. z, g 1, g 2,...,g m fonksiyonlardır.

Detaylı

BÖLÜM TALEP 1.Talep Tanımı

BÖLÜM TALEP 1.Talep Tanımı BÖLÜM TALEP Bir ekonomide, tam kullanım, etkin kullanım ve ekonomik büyüme hedeflerine, piyasa ekonomisi diğer bir ifade ile fiyat mekanizmasıyla ulaşılmaktadır. Hangi mallar, ne miktarda, kimler için,

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

Tartışılacak Konular. Tekel. Tekel Gücü (Monopoly Power) Tekel Gücünün Kaynakları. Tekel Gücünün Sosyal Maliyeti. Bölüm 10Chapter 10 Slide 2

Tartışılacak Konular. Tekel. Tekel Gücü (Monopoly Power) Tekel Gücünün Kaynakları. Tekel Gücünün Sosyal Maliyeti. Bölüm 10Chapter 10 Slide 2 Monopol ve Monopson Tartışılacak Konular Tekel Tekel Gücü (Monopoly Power) Tekel Gücünün Kaynakları Tekel Gücünün Sosyal Maliyeti Bölüm 10Chapter 10 Slide 2 Tartışılacak Konular Monopson (Monopsony) Monopson

Detaylı

SAY 203 MİKRO İKTİSAT

SAY 203 MİKRO İKTİSAT SAY 203 MİKRO İKTİSAT Piyasa Dengesi YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 203 MİKRO İKTİSAT - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN 1 PİYASA DENGESİ Bu bölümde piyasa kavramı, piyasa türleri ve piyasa mekanizmasının işleyişi

Detaylı

Tekelci Rekabet Piyasası

Tekelci Rekabet Piyasası Tekelci Rekabet iyasası 1900 lü yılların başlarında, ürünlerin homojen olmaması, reklamın giderek 2 artan önemi, azalan maliyet durumlarının yaşanması tam rekabet piyasasına karşı yapılan tartışmaları

Detaylı