T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /12"

Transkript

1 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, Çarşamba Günü saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır ÜNİVERSİTE HASTANESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ Üniversite Hastanesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Yönergesi doğrultusunda belirlenen görevleri yapmak üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Komisyon Heyetinin görevlendirilmesinin ve Yönerge ekinde bulunan aşağıda yer alan Katsayı ve cetvellerin; EK 1 :FÜH (Fırat Üniversitesi Hastanesi) Kadro Görev Unvan Katsayıları EK 2 :FÜH Gelir Getirici Faaliyet Cetveli EK 3 :FÜH Eğitim Öğretim Faaliyetleri Puan Cetveli EK4 :FÜH Bilimsel Faaliyetler Puan Cetveli EK 5 :FÜH Diğer Faaliyetler (E Puanı) Cetveli EK 6 :FÜH Üst Limit-Alt Limit Kısıtları EK 7 :FÜH Risk Katsayıları Cetveli EK 8 :FÜH Araştırma Görevlisi KVK katsayısına göre E puanı cetveli EK 9 :FÜH Alt Birim Gelirlerini Belirleme EK 10 :FÜH Alt Birim Giderlerini Belirleme EK 11 :FÜH Kalite Verimlilik Esasları ve Katsayılar Uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRETİM ELAMANLARINDAN UZMAN MEHMET AKİF KIRAÇ IN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI Üniversitemiz Rektörlük Uzmanı Mehmet Akif KIRAÇ ın, Türkiye Futbol Federasyonu- Maç Planlama ve Organizasyon Müdürlüğü nde, Maç Planlama Uzmanı görevi için, 2547 sayılı kanunun 38. Maddesi gereğince görev süresinin tarihleri arasında 1 (Bir) yıl süre ile uzatılması konusu görüşüldü: 2547 Sayılı Kanun un 38. maddesi uyarıncatürkiye Futbol Federasyonu- Maç Planlama ve Organizasyon Müdürlüğü nde, Maç Planlama Uzmanı olarak görevlendirilen, Üniversitemiz Rektörlük Uzmanı Mehmet Akif KIRAÇ ın, görev süresinin 15/07/2013 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile yeniden uzatılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. Sayfa 1

2 12.3.ÜNİVERSİTEMİZ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖMER FARUK ALÇİN İN FIRAT TEKNOKENT-TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE SERMAYE DESTEĞİ KAPSAMINDA KURULAN BAKSENSE BİYOMETRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. FİRMASINDA ÇALIŞMASI KARARININ İPTALİ Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Bölümü Araştırma GörevlisiÖmer Faruk ALÇİN in Fırat Teknokent-Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sermaye desteği kapsamında kurulan Baksense Biyometrik San. Tic. Ltd. Şti. firmasında çalışması talebine ilişkin Üniversite Yönetim Kurulunun /10.2/C sayılı oturumunda uygun görülen kararın iptaline ilişkin tarihli ve 539 sayılı Dekanlık yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Bölümü Araştırma GörevlisiÖmer Faruk ALÇİN in Fırat Teknokent-Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sermaye desteği kapsamında kurulan Baksense Biyometrik San. Tic. Ltd. Şti. firmasında çalışması talebine ilişkin Üniversite Yönetim Kurulunun /10.2/C sayılı oturumunda uygun görülen kararın dilekçesine istinaden iptalinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi KADRO AKTARMA VE ATAMA İZİN TALEBİ Üniversitemiz Birimlerinin akademik kadro ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla birimlerde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarından, aşağıda belirtilen birimlere aktarma yapılmasının ve atama yapılmak üzere izin verilmesinin uygun olduğuna, gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na arzına oybirliği ile karar verildi. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU 1-Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Arş. Gör. iken, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 23. Maddesinin 8. Fıkrası uyarınca Uzmanlık Eğitiminin kalan kısmını Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı nda tamamlamak üzere ataması yapılan, Dr. Murat KÜÇÜKUKUR için, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı nda serbest bulunan bir adet 4. Derece Araştırma Görevlisi kadrosuna atama yapılmak üzere izin Sayfa 2

3 / ÜNİVERSİTEMİZ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI PROFÖSÖR KADROSUNA BAŞVURAN DOÇ. DR. YILDIZ YÜKSELEN GÜNEY İN JÜRİLERİNİN TESPİTİ Doç. Dr. Yıldız YÜKSELEN GÜNEY Üniversitemiz Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı kadrosuna atanmak üzere başvurmuştur Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 5772 Sayılı Kanunla Değişik 26. Maddesinin (b) fıkrası 2. Bendi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. Maddesi uyarınca bilimsel niteliklerinin tespiti amacıyla bilimsel rapor hazırlamak üzere aşağıda adı ve unvanı yazılı öğretim üyelerinden jüri oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi. ASİL ÜYELER 1-Prof.Dr.Ayşe HİÇSÖNMEZ 2-Prof.Dr.Ömer Erol UZEL 3-Prof.Dr. Ali Aydın YAVUZ 4-Prof.Dr. Zeynep ÖZSARAN 5-Prof.Dr.Melek Nur YAVUZ Ankara Ü. Tıp Fak. Radyasyon Onkolojisi ANKARA İstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Radyasyon Onkolojisi Akdeniz Ü. Tıp Fak. Radyasyon Onkolojisi ANKARA Ege Ü. Tıp Fak. Radyasyon Onkolojisi İZMİR Akdeniz Ü. Radyasyon Onkolojisi ANTALYA YEDEK ÜYELER 1-Prof. Dr. Mustafa CENGİZ Hacet. Ü. Kanser Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi ANKARA 2- Prof. Dr. Mine GENÇ Akdeniz Ü.Tıp Fak. Radyasyon Onkolojisi ANTALYA 12.6.TUNÇTEKNİK SOĞUTMA A.Ş. DE AR-GE ÇERÇEVESİNDE DANIŞMAN OLARAK GÖREVLENDİRİLEN ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. HAKAN F. ÖZTOP UN, ANILAN FİRMADAKİ DANIŞMANLIK GÖREVİNİN 1 (BİR) YIL SÜREYLE UZATILMASI Tunçteknik Soğutma A.Ş. De Ar-Ge çerçevesinde danışman olarak görevlendirilen Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan F. ÖZTOP un, anılan firmadaki danışmanlık görevinin 1 (bir) yıl süreyle uzatılmasına ilişkin tarih ve 463 sayılı Dekanlık yazısı ve ekleri görüşüldü: Tunçteknik Soğutma A.Ş. De Ar-Ge çerçevesinde danışman olarak görevlendirilen Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan F. ÖZTOP un, anılan firmadaki danışmanlık görevinin tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılmasının uygun olduğuna karar verildi. Sayfa 3

4 12.7.ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖMÜR AYDOĞMUŞ UN, FIRAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ NDE TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ KAPSAMINDA DESTEKLENEN PROJE ÇERÇEVESİNDE AR- GE FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE ŞİRKET KURMASI VE ÇALIŞMASI Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömür AYDOĞMUŞ un, Fırat Teknoloji Geliştirme Bölgesi nde Teknogirişim Sermaye Desteği kapsamında desteklenen 0020.tgsd.2013 no.lu proje çerçevesinde AR-GE faaliyetinde bulunmak üzere şirket kurma ve çalışmasına ilişkin tarihli ve 1464 sayılı yazısı ile ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömür AYDOĞMUŞ un, Fırat Teknoloji Geliştirme Bölgesi nde Teknogirişim Sermaye Desteği kapsamında desteklenen 0020.TGSD.2013 no.lu proje çerçevesinde AR-GE faaliyetinde bulunmak üzere şirket kurmasının ve çalışmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi KADRO ATAMA İZNİ 2013 İlkbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık sınavını kazanan Araştırma Görevlileri için Kadro atama izin talebi: 1- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalında serbest bulunan 1 adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosuna atama yapılmak üzere izin 2- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında serbest bulunan 1 adet 4.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun aynı Fakültenin Aile Hekimliği Anabilim Dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 3- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında serbest bulunan 1 adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosuna atama yapılmak üzere izin 4- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında serbest bulunan 1 adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosuna atama yapılmak üzere izin 5- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında serbest bulunan 3 adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosuna atama yapılmak üzere izin 6- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında serbest bulunan 1 adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosuna atama yapılmak üzere izin 7- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında serbest bulunan 1 adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosuna atama yapılmak üzere izin 8- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında serbest bulunan 1 adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosuna atama yapılmak üzere izin 9- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında serbest bulunan 2 adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosuna atama yapılmak üzere izin 10- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında serbest bulunan 1 adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosuna atama yapılmak üzere izin 11- Üniversitemiz Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında serbest bulunan 6 adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosuna atama yapılmak üzere izin 12- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kardiyoloji anabilim dalında serbest bulunan 1 adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosuna atama yapılmak üzere izin 13- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında serbest bulunan 1 adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosuna atama yapılmak üzere izin verilmesinin uygun olduğuna, Kararın gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi. Sayfa 4

5 / KADRO AKTARMASI Üniversitemiz Birimlerinin akademik kadro ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla birimlerde boş bulunan öğretim elemanı kadrolarından, aşağıda belirtilen birimlere aktarma yapılmasının ve atama yapılmak üzere izin verilmesinin uygun olduğuna, kararın gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na arzına oybirliği ile karar verildi. A-DOÇENT KADROLARI: 1. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Eğitimi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 2. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 3. Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, aynı Fakültenin Genel Cerrahi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 4. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, aynı Fakültenin Acil Tıp anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 5. Tıp Fakültesi Radyoloji anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunua atama yapılmak üzere izin 6. Tıp Fakültesi Anatomi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Teorisi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 7. Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, Fen Fakültesi Aktüerya bölümüne aktarılarak atama yapılmak üzere izin 8. Tıp Fakültesi Parazitoloji anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Teknolojileri anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 9. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, aynı fakültenin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin B- ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI: 1-Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 5. derece Araştırma Görevlisi kadrosuna atama yapılmak üzere izin 2- Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosuna atama yapılmak üzere izin 3- Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, aynı Fakültenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 4-Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, aynı Fakültenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 5- Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, aynı Fakültenin Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin Sayfa 5

6 12.9.KADRO AKTARMASI B- ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI: 6-Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi anasanat dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, aynı Fakültenin Resim İş Eğitimi anasanat dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 7-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Tarihi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, aynı Fakültenin İktisat Teorisi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 8- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi bölümünde serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, aynı Fakültenin İktisat Politikası anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 9-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler anabilim dalında serbest bulunan bir adet 6. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, aynı Fakültenin Siyasi Tarih anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 10-Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 11-Mühendislik Fakültesi Temel İşlemler ve Termodinamik anabilim dalında serbest bulunan bir adet 7. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 12-Rektörlükte serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Teorisi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 13-İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Halk Bilimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 14-Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 15-İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, aynı fakültenin İslam Tarihi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 16-Teknik Eğitim Fakültesi Enerji Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, İletişim Fakültesi Genel Gazetecilik anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 17-Su Ürünleri Fakültesi Hastalıklar anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, İletişim Fakültesi Genel Gazetecilik anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 18-İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 19-Mühendislik Fakültesi Elektrik Makinaları anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, aynı Fakültenin Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temeller anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 20-Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosuna atama yapılmak üzere izin 21-Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojileri anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, aynı Fakültenin Gıda Mühendisliği bölümüne aktarılarak atama yapılmak üzere izin Sayfa 6

7 12.9.KADRO AKTARMASI B- ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI: 22-Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeoloji anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, aynı Fakültenin Geomatik Mühendisliği bölümüne aktarılarak atama yapılmak üzere izin 23-Mühendislik Fakültesi Proses ve Reaktör Tasarımı anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, aynı Fakültenin Endüstri Mühendisliği bölümüne aktarılarak atama yapılmak üzere izin 24-Mühendislik Fakültesi Konstrüksiyon ve İmalat anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, aynı Fakültenin Endüstri Mühendisliği bölümüne aktarılarak atama yapılmak üzere izin 25-Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, aynı Fakültenin Endüstri Mühendisliği bölümüne aktarılarak atama yapılmak üzere izin 26-Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Makinaları Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Kontrol Sistemleri anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 27-Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Sistemleri Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Mekanik Sistemler anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 28-Teknik Eğitim Fakültesi Ekstraktif Metalurji Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, Teknoloji Fakültesi Elektrik Tesisleri anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 29-Teknik Eğitim Fakültesi Kontrol Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, Teknoloji Fakültesi Adli Bilişim Mühendisliği bölümüne aktarılarak atama yapılmak üzere izin 30-Veteriner Fakültesi Viroloji anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, aynı Fakültenin Anatomi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 31-Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, Devlet Konsrevatuarına (TSM anasanat dalı) aktarılarak atama yapılmak üzere izin C-ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI: 1-Mühendislik Fakültesi Üretim Metalurjisi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Öğretim Görevlisi kadrosunun, Sivrice Meslek Yüksekokuluna (Harita Kadastro) aktarılarak atama yapılmak üzere izin 2-Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda serbest bulunan bir adet 1. derece Öğretim Görevlisi kadrosunun, Sivrice Meslek Yüksekokuluna (Turizm ve Otel İşletmeciliği) aktarılarak atama yapılmak üzere izin Sayfa 7

8 / KADRO AKTARMASI D-OKUTMAN KADROLARI: 1-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda serbest bulunan bir adet 1. derece Okutman kadrosunun, Yabancı Diller Yüksekokuluna aktarılarak atama yapılmak üzere izin 2-Keban Meslek Yüksekokulunda serbest bulunan bir adet 1. derece Okutman kadrosunun, Yabancı Diller Yüksekokuluna aktarılarak atama yapılmak üzere izin 3-Rektörlükte serbest bulunan üç adet 2. derece Okutman kadrosunun, Yabancı Diller Yüksekokuluna aktarılarak atama yapılmak üzere izin 4-Rektörlükte serbest bulunan bir adet 3. derece Okutman kadrosunun, Yabancı Diller Yüksekokuluna aktarılarak atama yapılmak üzere izin 5-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda serbest bulunan bir adet 3. derece Okutman kadrosunun, Yabancı Diller Yüksekokuluna aktarılarak atama yapılmak üzere izin 6-Yabancı Diller Yüksekokulunda serbest bulunan bir adet 6. derece Okutman kadrosuna atama yapılmak üzere izin E-UZMAN KADROLARI: 1-Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Donanımı anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Uzman kadrosunun, Rektörlük Enformatik bölümüne aktarılarak atama yapılmak üzere izin 2-Mühendislik Fakültesi Mineroloji ve Petrografi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 2. derece Uzman kadrosunun, Rektörlük Enformatik bölümüne aktarılarak atama yapılmak üzere izin DOÇENT ATAMALARI Personel Dairesi Başkanlığı nın, doçent ataması hakkındaki yazıları görüşüldü: Atamanın aşağıdaki şekilde yapılmasının uygun olduğuna karar verildi. A- DOÇ. DR. HIFSI ALTINOK Üniversitemiz Fen Fakültesi Topoloji Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç. Dr. Hıfsı ALTINOK un dosyası görüşüldü: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 25. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 16. maddesi ile 2547 Sayılı Kanun un 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddeleri çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu'nca tarihli toplantısında kabul edilen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri nde belirtilen şartları da taşıdığı anlaşıldığından Doç. Dr. Hıfsı ALTINOK un, Fen Fakültesi Topoloji Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi. B- DOÇ. DR. BAHA VURAL KÖK Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç. Dr. Baha Vural KÖK ün dosyası görüşüldü: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 25. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 16. maddesi ile 2547 Sayılı Kanun un 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddeleri çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu'nca tarihli toplantısında kabul edilen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri nde belirtilen şartları da taşıdığı anlaşıldığından Doç. Dr. Baha Vural KÖK ün, Mühendislik Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi. Sayfa 8

9 / DOÇENT ATAMALARI C-) DOÇ. DR. ZÜLFİYE İLTER Üniversitemiz Fen Fakültesi Fizikokimya Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç. Dr. Zülfiye İLTER in dosyası görüşüldü: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 25. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 16. maddesi ile 2547 Sayılı Kanun un 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddeleri çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu'nca tarihli toplantısında kabul edilen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri nde belirtilen şartları da taşıdığı anlaşıldığından, Zülfiye İLTER in, Fen Fakültesi Fizikokimya Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi. Ç-) DOÇ. DR. YUSUF SAATÇI Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç. Dr. Yusuf SAATÇI nın dosyası görüşüldü: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 25. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 16. maddesi ile 2547 Sayılı Kanun un 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddeleri çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu'nca tarihli toplantısında kabul edilen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri nde belirtilen şartları da taşıdığı anlaşıldığından, Doç. Dr. Yusuf SAATÇI nın, Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi. D-) DOÇ. DR. BAHİR SELÇUK Üniversitemiz İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç. Dr. Bahir SELÇUK un dosyası görüşüldü: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 25. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 16. maddesi ile 2547 Sayılı Kanun un 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddeleri çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu'nca tarihli toplantısında kabul edilen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri nde belirtilen şartları da taşıdığı anlaşıldığından, Bahir SELÇUK un, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi. E-) DOÇ. DR. SİNAN CANPOLAT Üniversitemiz Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç. Dr. Sinan CANPOLAT ın dosyası görüşüldü: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 25. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 16. maddesi ile 2547 Sayılı Kanun un 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddeleri çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu'nca tarihli toplantısında kabul edilen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri nde belirtilen şartları da taşıdığı anlaşıldığından Doç. Dr. Sinan CANPOLAT ın, Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi. Sayfa 9

10 / KAMU YARARI KARARI ALINMASI Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı nın, Üniversitemizin gelişim sahası içerisinde bulunan Elazığ Belediyesi adına kayıtlı Zafran Mahallesi nde, 4778 m² alana sahip 9 nolu pafta, 1675 nolu parselin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu nun 5a/7. Maddesine göre kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Yararı Kararı alınmasına ilişkin tarihli ve 873 sayılı yazısı görüşüldü: Üniversitemizin gelişim sahası içerisinde bulunan Elazığ Belediyesi adına kayıtlı Zafran Mahallesi nde 4778 m² alana sahip 9 nolu pafta, 1675 nolu parselin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu nun 5a/7. Maddesine göre kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Yararı Kararı verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi KADRO ATAMA İZİN TALEBİ Üniversitemiz Birimlerinin akademik kadro ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla birimlerde boş bulunan öğretim elemanı kadrolarından, aşağıda belirtilen birimlere aktarma yapılmasının ve atama yapılmak üzere izin verilmesinin uygun olduğuna, kararın gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na arzına oybirliği ile karar verildi. YARDIMCI DOÇENT KADROLARI : 1. Tıp Fakültesi Biyokimyaanabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, aynı Fakültenin Deri ve Zührevi Hastalıkları anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 2. Tıp Fakültesi Radyoloji anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, aynı Fakültenin Psikiyatri anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 3. Veteriner Fakültesi Patoloji anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 4. Teknik Eğitim Fakültesi EkstraktifMetalurjiEğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 5. Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, İletişim Fakültesi Reklamcılık ve Tanıtım anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 6. Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan iki adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği bölümüne aktarılarak atama yapılmak üzere izin 7. Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, Mühendislik Fakültesi Elektrik Tesisleri anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 8. Mühendislik Fakültesi Maden Yatakları ve Jeokimya anabilim dalında serbest bulunan bir adet 2. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, aynı Fakültenin İnşaat Mühendisliği bölümü Mekanik anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 9. Teknik Eğitim Fakültesi Malzeme Bilimi Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, Teknoloji Fakültesi Konstrüksiyon ve İmalat anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin Sayfa No : 17

11 KADRO ATAMA İZİN TALEBİ YARDIMCI DOÇENT KADROLARI : 10. Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 11. Teknik Eğitim Fakültesi Talaşlı Üretim Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, Mimarlık Fakültesi Restorasyon anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 12. Fen Fakültesi Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 13. Teknik Eğitim Fakültesi Enerji Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 14. Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosuna atama yapılmak üzere izin 15. Su Ürünleri Fakültesi İç Sular Biyolojisi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 16. Fen Fakültesi Genel Biyoloji anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 17. Teknik Eğitim Fakültesi Mekanik MetalurjiEğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 18. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Fiziki Coğrafya anabilim dalında serbest bulunan bir adet 2. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, aynı Fakültenin İngiliz Dili ve Edebiyatı anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 19. Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, aynı Fakültenin İngiliz Dili ve Edebiyatı anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin 20. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda (İnşaat ) serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosuna atama yapılmak üzere izin 21. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun Elazığ Sağlık Yüksek Okuluna aktarılarak atama yapılmak üzere izin 22. Teknik Eğitim Fakültesi Talaşlı Üretim Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna (Beden Eğitimi Öğretmenliği) aktarılarak atama yapılmak üzere izin 23. Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Makineleri Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna (Spor Yöneticiliği) aktarılarak atama yapılmak üzere izin Sayfa 11

12 Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ Rektör Yardımcısı (Üye) Prof. Dr. Hasan ALLİ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rifat ÇOLAK Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet ÜLKER Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun ŞEN Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadri ÇETİN İkt. ve İdari Bil. Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Y. Cemalettin ÇOPUROĞLU İlahiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Gıyasettin ARSLAN İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ömer Osman UMAR İnsani ve Sosyal Bil. Fak. Dekanı Prof. Dr. Rahmi DOĞANAY Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ubeyde İPEK Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Z. Hakan AKPOLAT Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin VAROL Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Turgut KARLIDAĞ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar TATLISEVEN Üye Prof. Dr. Erdal AÇIKSES Üye Prof. Dr. Mustafa POYRAZ Sayfa 12

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /13

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /13 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 01.07.2013 Pazartesi Günü saat 11.00 da Rektör Prof. Dr. KutbeddinDEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Evrak Tarih ve Sayısı: 08/01/2014-19948 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 29/11/2013 tarihinde saat 09:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /11

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /11 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 07.05.2013 Salı Günü saat 16.00 da Rektör Prof. Dr. KutbeddinDEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 09.04.2013 2012-2013/10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 09.04.2013 2012-2013/10 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 09.04.2013 Salı Günü saat 17.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Kararları

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Kararları Evrak Tarih ve Sayısı: 22/07/2014-47672 T.C. Oturum Tarihi Oturum Sayısı 17/07/2014 2013-2014/16 Üniversitemiz 01.07.2014 tarih ve 2013-2014/15.9 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 03/02/ : /9

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 03/02/ : /9 Evrak Tarih ve Sayısı: 03/04/2015-86281 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 03/02/2015 tarihinde saat 14:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin 9.1. ÜNİVERSİTEMİZ SOSYAL TESİS İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN 2014 MALİ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 11/04/2014 10:00 2013-2014/11

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 11/04/2014 10:00 2013-2014/11 Evrak Tarih ve Sayısı: 24/11/2014-64564 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 11/04/2014 tarihinde saat 10:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /9

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /9 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 07.03.2013 Perşembe Günü saat 11.00 de Rektör Prof. Dr. KutbeddinDEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06.11.2015 2015-2016/3

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06.11.2015 2015-2016/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 06.11.2015 Cuma Günü saat 15.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 18/01/ /14

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 18/01/ /14 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 18/01/2012 Çarşamba Günü saat 15.30 da Rektör Vekili Prof.Dr. Orhan KILIÇ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/01/ : /10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/01/ : /10 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 29/01/2016 tarihinde saat 10:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin 10.1. ÜNİVERSİTEMİZ FEN FAKÜLTESİ BÜNYESİNDE KURULAN MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI NA KADRO AKTARILMASI

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 05.02.2013 2012-2013/7

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 05.02.2013 2012-2013/7 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 05.02.2013 Salı Günü saat 16.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /21

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /21 Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun, 01.07.2013 tarih ve 2012-2013/13.10 sayılı kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar almak ve bu kararları ilk Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 07.08.2015 2014-2015/18

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 07.08.2015 2014-2015/18 Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun, 26.06.2015 tarih ve 2014-2015/15.13 sayılı kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar almak ve bu kararları ilk Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 23/01/ : /8

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 23/01/ : /8 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 23/01/2015 tarihinde saat 16:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 17/06/ : /14

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 17/06/ : /14 Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2014-67631 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 17/06/2014 tarihinde saat 09:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 28/09/ /4

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 28/09/ /4 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 28/09/2011 Çarşamba Günü saat 16.00 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 14/10/2011 2011-2012/6

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 14/10/2011 2011-2012/6 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 14/10/2011 Cuma Günü Saat 17:30 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/12/ : /6

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/12/ : /6 Evrak Tarih ve Sayısı: 2/02/2016-133076 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 29/12/2015 tarihinde saat 1:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

13.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SERMİN OZAN IN DOÇENTLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME İSTEĞİ

13.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SERMİN OZAN IN DOÇENTLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME İSTEĞİ Üniversitemiz Yönetim Kurulu 31/03/2017 tarihinde saat 09:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 15/12/ : /2015 Yönetim 5

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 15/12/ : /2015 Yönetim 5 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 15/12/2014 tarihinde saat 15:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin 5.1.ÜNİVERSİTEMİZ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONELİNİN BÖLÜM VE ANABİLİM DALLARININ DAĞILIMI Üniversitemiz

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 02/08/ /31

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 02/08/ /31 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 02/08/2012 Perşembe Günü saat 15.00 de Rektör Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

Yönetim Kurulu Kararları

Yönetim Kurulu Kararları Evrak Tarih ve Sayısı: 04/08/2014-48295 T.C. Üniversitemiz 01.07.2014 tarih ve 2013-2014/15.9 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI *

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI * ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 2 2 Uluslararası Ticaret Bölümü 3 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8 3 3 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü 3 3 Pedodonti 2 2 2 Ortodonti 2 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 2 1 14 17

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24.08.2015 2014-2015/20

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24.08.2015 2014-2015/20 Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun, 26.06.2015 tarih ve 2014-2015/15.13 sayılı kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar almak ve bu kararları ilk Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /18

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /18 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 28.06.2016 tarihinde saat 10.30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 12/12/ /10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 12/12/ /10 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 12/12/2011 Pazartesi Günü saat 14.30 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER 1.3.1 Tıp Fakültesi Dekanlığı 84815794 1.3.1.1 Dekanlık Yönetici Sekreterliği 37621853 1.3.1.2 Kurullar/Komisyonlar 67232086 1.3.1.2.1 Fakülte Kurulu 45453893 1.3.1.2.2 Fakülte Yönetim Kurulu 93364427

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25/12/2013 tarihinde saat 13:15 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 26.06.2015 2014-2015/15

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 26.06.2015 2014-2015/15 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 26.06.2015 Cuma Günü saat 10.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Eğitim Fakültesi 48 17

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Eğitim Fakültesi 48 17 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Fakülte, YO, MYO, Araş. Merkezi, Bölüm ve Programlar Tam Zamanlı Öğr.Üyesi Sayısı

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /10 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 07.02.2017 Saat 10:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 19/04/ /23

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 19/04/ /23 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 19/04/2012 Perşembe Günü saat 10.00 da Rektör Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /4

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /4 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 21.12.2012 Cuma Günü saat 16.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 03/12/ : / 4

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 03/12/ : / 4 4.1. ÜNİVERSİTEMİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. HASAN KÜRÜM ÜN, FIRAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ

Detaylı

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 1 1 Turizm İşletmeciliği Bölümü 5 1 1 ALANYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 6 2 2 İşletme Mühendisliği Bölümü 6 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 14 10 10 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 27/04/ /24

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 27/04/ /24 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 27/04/2012 Cuma Günü saat 15.30 da Rektör Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Evrak Tarih ve Sayısı: 24/10/2014-60503 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 01/07/2014 tarihinde saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /9

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /9 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 13.01.2017 Saat 10:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2014-67630 T.C. 2.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMINDA (UOLP) DERSE GİRECEK ÖĞRETİM ELEMENLARINA ÖDENECEK

Detaylı

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 96231259-700-1400262127 Konu : Deneme Veritabanları Duyurusu 09.12.2014 DAĞITIM YERLERİNE Üniversitemizde deneme

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /22

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /22 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 04.09.2015 Cuma Günü saat 09.30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 24/02/2015 15:00 2014-2015 Yönetim Kurulu 10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 24/02/2015 15:00 2014-2015 Yönetim Kurulu 10 Evrak Tarih ve Sayısı: 03/04/2015-86275 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 24/02/2015 tarihinde saat 15:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin 10.1.ÜNİVERSİTEMİZ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF.DR. NAİM

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Evrak Tarih ve Sayısı: 24/10/2014-60477 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 08/11/2013 tarihinde saat 16:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 11/07/2012 2011-2012/29

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 11/07/2012 2011-2012/29 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 11/07/2012 Çarşamba Günü saat 15.00 da Rektör Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /6

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /6 Üniversitemiz Senatosu 29.01.2016 tarihinde saat 09:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 06.01.2005 2005/1 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 06.01.2005 Perşembe günü saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /5

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /5 Üniversitemiz Senatosu 07.03.2013 Perşembe Günü saat 10.00 da Rektör Prof.Dr. KutbeddinDEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

İLAN AYRINTILI BİR ŞEKİLDE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ İNTERNET SİTESİNDEKİ AKADEMİK-AKADEMİK KADRO İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR.

İLAN AYRINTILI BİR ŞEKİLDE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ İNTERNET SİTESİNDEKİ AKADEMİK-AKADEMİK KADRO İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR. 22726 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Öğr.Gör. 1 1 22727 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Öğr.Gör. 3 1 22728 İletişim Fakültesi

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 14/03/2014 14:30 Yönetim Kurulu 2013-2014/10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 14/03/2014 14:30 Yönetim Kurulu 2013-2014/10 Evrak Tarih ve Sayısı: 20/11/2014-64069 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 14/03/2014 tarihinde saat 14:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI*

2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI* 2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI* Fakülte,YO,MYO, Araş. Merkezi, Bölüm ve Programları Tam Zamanlı Öğr.Üyesi Sayısı

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 09/09/ : /22

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 09/09/ : /22 Evrak Tarih ve Sayısı: 03/11/2014-61402 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 09/09/2014 tarihinde saat 15:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin 22.1. ÜNİVERSİTEMİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Büyük PUAN 27241 84,529 84,529 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAN EDİLEN KADROLAR

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAN EDİLEN KADROLAR SINAV TAKVİMİ : Duyuru Başlama Tarihi :09.12.2016 Son Başvuru Tarihi :23.12.2016 Ön Değerlendirme Tarihi :28.12.2016 Sınav Giriş Tarihi :06.01.2017 Sonuç Açıklama Tarihi :10.01.2017 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 28/11/2012 2012-2013/3

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 28/11/2012 2012-2013/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 28.11.2012 Çarşamba Günü saat 10.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015 Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ.09.05 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 3 5 Bilgisayar Programcılığı 9 38 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 3 3 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

BİRİM KİMLİK KODU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ REKTÖR YARDIMCILIĞI -1

BİRİM KİMLİK KODU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ REKTÖR YARDIMCILIĞI -1 BİRİM KİMLİK KODU REHBERİ BİRİM KİMLİK KODU BİRİM ADI 17578975 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 82857840 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 85679348 REKTÖR YARDIMCILIĞI -1 46208761 REKTÖR YARDIMCILIĞI -2 25996008

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /19

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /19 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 18.07.2017 Saat 16:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /6

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /6 Üniversitemiz Senatosu 09.04.2013 Salı Günü saat 16.00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

21 16/12/ /1 5. Karar No 1- Ekteki Akademik kadrolara kullanma izni alınmasına,

21 16/12/ /1 5. Karar No 1- Ekteki Akademik kadrolara kullanma izni alınmasına, 1 16/1/008 008/1 5 Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Ekteki Akademik kadrolara kullanma izni alınmasına, Karar No.-Üniversitemizce ilan edilen

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca

Detaylı

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 09.01- Sosyal Bilimler

Detaylı

1/5 ÖĞRETİM ELEMANI İLANI İLAN NO KADRO ÜNVANI KADRO ADEDİ BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI AÇIKLAMA

1/5 ÖĞRETİM ELEMANI İLANI İLAN NO KADRO ÜNVANI KADRO ADEDİ BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI AÇIKLAMA ÖĞRETİM ELEMANI İLANI İLAN 26383 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Öğr.Gör. 6 1 Sosyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak. 26458 Sürmene A.Kanca MYO Elektrik ve Enerji Elektrik Enerji

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /6

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /6 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 28.12.2016 Saat 10:30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Üniversitemiz Yönetim Kurulu 30/12/2014 tarihinde saat 15:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 07/07/2011 2010-2011/19

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 07/07/2011 2010-2011/19 Üniversitemiz Senatosu 07/07/2011 Perşembe günü Saat 14.00 de Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 12/10/2012 2012-2013/1

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 12/10/2012 2012-2013/1 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 12/10/2012 Cuma Günü saat 16.00 da Rektör Prof. Dr. KutbeddinDEMİRDAĞ ınbaşkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 30/09/2014 15:30 2014-2015/1

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 30/09/2014 15:30 2014-2015/1 Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2014-67632 T.C.. 1.1. ÜNİVERSİTEMİZ İLAHİYAT FAKÜLTESİ NDE 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA UZAKTAN ÖĞRETİM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAMI NDA OKUTULACAK

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/ /13

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/ /13 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 06/01/2012 Cuma Günü saat 15.30 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 29/04/2011 2010-2011/16

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 29/04/2011 2010-2011/16 Üniversitemiz Senatosu 29/04/2011 Cuma Günü saat 14.00 de Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 10.09.2013 2012-2013/19

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 10.09.2013 2012-2013/19 Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun, 01.07.2013 tarih ve 2012-2013/13.10 sayılı kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar almak ve bu kararları ilk Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. KONYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. KONYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. KONYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 14/10/ /4

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 14/10/ /4 Üniversitemiz Senatosu 14/10/2011 Cuma Günü saat 16.00 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yan Dal ve Yaz Dönemi Yönetmeliği uyarınca 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Yan Dal eğitim-öğretimine başvuru

Detaylı

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN; BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN; Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24.07.2015 2014-2015/17

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24.07.2015 2014-2015/17 Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun, 26.06.2015 tarih ve 2014-2015/15.13 sayılı kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar almak ve bu kararları ilk Yönetim Kurulu

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programlar Kontenjanlar Özel Koşul Yıllık Öğrenim Ücreti FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahçe Bitkileri 5 5 Bilgisayar Mühendisliği 1 0 *Bu Ana Bilim Dalında Yabancı Dil zorunludur. Bitki Koruma 2 1 Biyoloji

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 1 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 8 3 11 Bilgisayar Programcılığı 68 46 114 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 31 26 57 Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Başvuru süresi

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 21.03.2016

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 21.03.2016 ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ.03.0 Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 3 5 Bilgisayar Programcılığı 38 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 9 3 0 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015)

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) 2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 5 2 7 Bilgisayar Programcılığı 64 44 108 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.)

Detaylı

--- TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI ----

--- TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI ---- --- TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI ---- YÖK TARAFINDAN VERİLEN KONT. Kod Yüksekokul Adı Program Adı SGK YGSK Okul Bir. TOPLAM KONT. 108350336 Teknik Bilimler

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 22/09/2011 2011-2012/2

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 22/09/2011 2011-2012/2 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 22/09/2011 Perşembe Günü saat 15:30 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /4

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /4 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 27.11.2015 Cuma Günü saat 15.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24/04/2015 2014-2015/12

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24/04/2015 2014-2015/12 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 24/04/2015 Cuma Günü saat 14.30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19.10.2006 2006/17

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19.10.2006 2006/17 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 19.10.2006 2006/17 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 19.10.2006 Perşembe günü saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Baki KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 25.07.2005 2005/9 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25.07.2005 Perşembe günü saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Baki KOMSUOĞLU

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 90 3 74 17800 --- 435,43258 1 3 16 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 38200 --- 394,08744 -

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 30/03/2015 14:30 2014-2015/11

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 30/03/2015 14:30 2014-2015/11 11.1. ÜNİVERSİTEMİZ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD. DOÇ. DR. MUZAFFER ÖZLİ NİN ANNE ÜNİVERSİTESİ NDE GÖREVLENDİRİLMESİ Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekanlığı nın, Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Muzaffer

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SIRA NO BİRİMİ ANABİLİM DALI 1019512 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Çalışma Eko.ve End.İlişkileri Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Arş.Gör. 6 1 Çalışma

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - üstü Öğrenci Kontenjanları Anabilim Dalları Astronomi ve Astrofizik Bahçe Bitkileri Bitki Koruma

Detaylı

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm.

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm. 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm Yerleşen Sayı En Büyük OYP_PUAN En Küçük OYP_PUAN 7374 1 81,718 81,718 DUMLUPINAR

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 08.06.2015 2014-2015/14

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 08.06.2015 2014-2015/14 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 08.06.2015 Pazartesi Günü saat 10.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları

Detaylı