Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Ders Notları. Dr. İsmail EDİZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Ders Notları. Dr. İsmail EDİZ"

Transkript

1 SİYASİ TARİH Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Ders Notları Dr. İsmail EDİZ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Dr. İsmail EDİZ e aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan ders içeriğinin tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Her hakkı saklıdır 2014 İsmail EDİZ

2 COĞRAFİ KEŞİFLER VE SÖMÜRGECİLİK -Sömürgecilik en basit tanımıyla başkalarına ait maddi değerlerin ele geçirilmesidir. -Maddi değerler ele geçirilirken bunu sağlayabilmek adına sömürgeci devlet sosyal, siyasal, kültürel her türlü aracı kullanmayı hedefler. -Mesela Afrika toplumlarının sömürgeleştirilmesi sürecinde ortaya çıkan bir Afrika atasözü bunu açıklar niteliktedir. Şöyle ki: Beyaz adam buraya geldiğinde onların dini (Hıristiyanlık) bizim altınlarımız vardı, gittiklerinde ise artık bizim dinimiz onların altınları oldu. -Sömürgecilik kavramı ve faaliyetleri menşei itibarıyla Avrupa merkezlidir. -Avrupa kaynaklarının sınırlı olması karşısında artan nüfus ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar onları alternatif kaynaklar bulmaya yöneltmiştir. -Bu anlamda Haçlı seferleri sırasında Avrupa ordularına binlerce kişinin katılması, söz konusu kaynak darlığıyla ve yeni arayışlarla ilgilidir. -Sonraki yüzyılda Osmanlıların Akdeniz ve çevresinde hâkimiyet tesis etmeleri, Avrupalıları siyasi ve ekonomik yönden daha fazla baskı altına almış ve arayışları hızlandırmıştır. -Sömürgeciliğin uygulama olarak belki bir önceki versiyonu olarak nitelenecek hali koloniyalizmdir. -Anlamsal olarak bu iki kavram birbirine karıştırılmakla birlikte esasında ikisi arasında ciddi farklar söz konusudur. -Her şeyden önce Koloniyalizm başka topraklara yerleşmeyi ifade ederken, Sömürgecilik kavramı kurulan sistemler üzerinde uzaktan veya yakından maddi değerlere ve katma değere el koyma eylemidir. -Koloni, içerisinde göç etmek eylemini barındırır ve bu eylemi içerisinde siyasi bir karakter barındırır. Koloniciler anayurtla bağlarını devam ettirebildikleri gibi çoğu zaman ayrı birer site olarak da varlıklarını devam ettirebilir. -Fakat her şeye rağmen koloniler sahip oldukları dil, gelenek ve kültürü devam ettiriyorlar, adeta anayurdun benzeri yeni bir yurt inşaa ediyorlardı.

3 -İmparatorluk ise koloniden çok daha farklı bir anlam içerir. İmparatorluk, içerisinde askeri ve ekonomik amaçlar barındırır. İmparatorluk ve sömürge göç hareketinden daha ziyade bir fetih hareketidir. -Güçlü bir ulus bir diğer zayıf ulusu egemenliği altına alır ve bunu genellikle ekonomik nedenlerle gerçekleştirir. -Pers, İskender ve Roma imparatorluğu buna örnek olarak gösterilebilir. -Dolayısıyla sömürgecilik yahut emperyalizm içerisinde siyasal, sosyal, kültürel faaliyetleri de barındırır ve amaca ulaşmak için bütün bunları birer aracı olarak kullanır. -Avrupa da İspanya ve Portekizlilerin öncülüğünde başlayan denizaşırı bölgelerdeki ekonomik faaliyetler zamanla diğer Avrupa devletlerine de sirayet etmiş ve giderek Avrupalıların dünya üzerindeki sınır tanımaz faaliyetlerine dönüşmüştür ve 16.yüzyıllarda Avrupalılar barutu öğrenerek ateşli silahlar kullanılmaya başlanmış, Avrupalı denizciler ise pusuladan haberdar olmuşlardı. Bu olanaklar onları yeni arayışlara yöneltmiştir. -Haçlı seferleriyle doğunun zenginliklerinden haberdar olan Avrupalılar için istila fırsatı nihayet gelmiştir. Diğer yandan Amerika kıtasının varlığından haberdar olan Avrupalılar için silah gücüyle ele geçirilecek bakir bir coğrafya ortaya çıkmıştır. -İspanya ve Portekiz den sonra, XVII. yüzyılda Hollanda, Fransa ve İngiltere nin sömürgecilik faaliyetlerine başladığı söylenebilir. - Hollanda ve Portekizliler Hindistan ve Sonde Adalarında siyasi üstünlük sağlayarak bu bölgedeki ticaret tekelini ellerine geçirirler. -İspanyollar Amerika nın fethine girişirken, İngiliz ve Fransızlar ise doğuya ve batıya önlerine gelen her yeri ele geçirmeye çalışırlar. -Böylelikle ciddi bir istila süreci başlamış olur. -Önceleri yalnızca değerli madenler ve eşyaların ele geçirilmesine yönelik faaliyetler zamanla sömürülen coğrafyada yaşayan insanların köleleştirilmesine kadar varmıştır.

4 -Yani XVIII. yüzyılda bir Afrika limanından hareket eden bir yük gemisinde yalnızca değerli eşyalar ve madenler değil aynı zamanda neredeyse istiflenmiş şekilde yolculuk etmek zorunda kalan Afrika yerlileri de bulunmaktadır. -Bu insanlar köle olarak Avrupa nın Lizbon, Manchester, Antwerp gibi önemli limanlarında Avrupalı zenginlere satılıyordu. -Bugün Londra sokaklarında dolaşan milyonlarca siyahi insanın İngiltere ye geliş hikâyeleri köleliktir. Bu siyahi insanların birçoğunun 3-4 nesil önceki ataları köledir. -Sömürgecilik, üretim tekniklerinin değişmesiyle yeni bir evreye girmiştir. Buharlı makinenin kullanılmaya başlanması ve dolayısıyla seri imalat (mass production) denilen üretim sisteminin ortaya çıkması yüksek hammadde ve insan gücü ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. -Bir yandan hammadde ihtiyacı ortaya çıkarken diğer yandan üretilen mallara yeni pazar ihtiyacı da buna paralel olarak ortaya çıkar. Yani piyasaya arz edilen mallara talep doğurmak gerekmektedir. -Böylece Avrupa nın önemli şehirlerinde yükselen fabrika bacalarıyla birlikte sömürge elde etme çabaları da hız kazanır ve bu durum Avrupa nın ileri gelen devletleri arasında ciddi bir rekabetin ortaya çıkmasına neden olur. -Avrupa nüfusunun hızla artması, şehirleşmeyi beraberinde getirir. Bu durum yükselen talebi karşılayabilmek adına yeni üretim alanlarının açılmasını zorunlu kılar. -Dünya özellikle XVIII. ve XIX. yüzyıl boyunca Sömürgeci devletlerin rekabetine sahne olmuştur. Stratejik bölgelerin rakiplerin eline geçme korkusu Avrupa nın ileri gelen devletlerini harekete geçirmişti. -Bu anlamda İspanya ve Portekiz in etkisini yitirmesiyle birlikte bayrağı devralan İngiltere ve Fransa sömürgeciliğin kurumsallaşması ve devamlılığın sağlanmasına adeta öncülük etmişlerdir. -Özellikle İngiltere nin zaman içerisinde üzerine güneş batmayan imparatorluk sıfatını kazanmasında ve bu unvanı uzunca bir süre devam ettirebilmesinde uygulamış olduğu sömürgeci politikaların etkisi ve kalıcılığı belirleyici olmuştur.

5 -İngiltere nin XIX. yüzyıl boyunca başta Fransa olmak üzere denizaşırı coğrafyalarda diğer devletlerle giriştiği mücadelenin tarihi aslında bir anlamda Sömürgeciliğin de söz konusu dönemdeki tarihinin esaslarını teşkil eder. -Nitekim İngiltere nin önce Fransa sonrasında ise Almanya ile giriştiği bu rekabet dünyayı benzeri örülmemiş bir savaşın eşiğine getirmiştir. -Dünya savaşı sonrasında ise Avrupa sömürgeciliğinin giderek güç kaybettiği görülür. -Avrupa toplumları içerisinde ortaya çıkan savaş karşıtlığı, uzak coğrafyalardaki sömürgeleri kontrol etmek için geren yüksek maliyetler ve ulus devlet paradigmasının ortaya çıkmasıyla birlikte yükselişe geçen bağımsızlık eylemleri bunda etkili olmuştur. -Fakat bu noktada bile geleneksel sömürgecilik düşüşe geçerken, isim ve yöntem değiştirmiş şekliyle yeni tip bir sömürgecilik anlayışı ortaya çıkar. -Bu yeni tip sömürgecilik anlayışı emperyalizm olarak nitelenebilir ve öncülüğünü de 20. yüzyıl başında dünyanın yeni yükselen değeri olan Amerika yapmaktadır. -Sömürgecilik faaliyetleriyle dünyanın bir bölgesi zenginleşmeye devam ederken sömürülen bölgeler ve buralarda yaşayan insanlar fakirleşmeye ve hatta açlıktan ölmeye mahkûm edilmiştir. -Bugün ortalama bir İngiliz vatandaşının ortalama bir Afrikalıyla kıyaslanamayacak derecede iyi koşullarda yaşamasının nedeni sömürgecilikle yakından ilintilidir. Yüzyıllar boyu devam eden emek hırsızlığı ve maddi değerlere el koyma eylemi sömürülen bölgeleri adeta tüketmiştir. -Üstelik yalnızca ekonomik açıdan tükenmek durumunda kalmayan bu toplumlar, sömürgeciler tarafında sürdürülen sosyal ve kültürel politikalar neticesinde manevi açıdan da tükenmenin eşiğindedir. -Bugün az gelişmiş ya da 3. dünya olarak adlandırılan eski sömürge bölgelerine yönelik sürdürülen kültürel bombardıman, söz konusu düzenin devamına yönelik amaçlar içermektedir. -İngilizcenin bu bölgelerin çoğunda resmi dil olması, Amerikan Rüyası denilen efsanenin söz konusu bölgelerdeki etkisi bu kültürel bombardımanın etkisiyledir.

6 Kaynaklar Ferro, M. (2011), Sömürgecilik Tarihi, Fetihlerden Bağımsızlık Hareketlerine Kadar, Yüzyıl. (Çev. M. Cedden), Istanbul. Luragh_, R. (1975), Sömürgecilik Tarihi, (Çev. H. Inal), Ankara. Magdo_, H. (2006), Sömürgecilikten Günümüze Emperyalizm (Çev. E. Usta), Istanbul. PORTEKİZ KEŞİFLERİ VE SÖMÜRGECİLİĞİ -Portekiz 1143 te bağımsız bir devlet haline gelmiştir. -En önemli şehri olan Lizbon, aynı zamanda 15. yy ın en hareketli liman kentlerinden biridir ve 1147 yılında Endülüs Emevileri nden alınmıştır. -Portekiz Prensi Denizci Henry, Portekiz sömürgeciliğini başlatan ve kurumsallaştıran isimlerden biridir. -Portekiz sömürgeciliğinin yükselişe geçmesiyle birlikte, Lizbon şehri de önem kazanmaya başlamış ve 15. yy dan sonra Avrupa nın en önemli ticaret üslerinden biri haline gelmiştir. -Dünyanın her yerinden getirilen ticari metaların bulunabildiği Lizbon Limanında özellikle fildişi, devekuşu tüyü, baharat ve altın ticareti yaygındı. -Portekizlilerin sömürgecilik faaliyetlerinde Cenevizlilerin önemli rolü vardır. -Anadolu nun Osmanlı hakimiyetine girmesi ile birlikte Cenevizlilerin bölgedeki ticaret hacmi daralmıştır. -Böylelikle Cenevizliler ticari üslerini Anadolu ve İstanbul dan İspanya ve Portekiz e kaydırmışlardır. -Osmanlıların Doğu Akdeniz ticaretini ellerine geçirmeleri ve 15.8 yy. dan itibaren Avrupa da yaşanmaya başlanan darlık, Avrupalıları alternatif kaynaklar aramaya sevk etmiştir. -Kristof Kolomb, Hindistan a farklı bir rota ile ulaşılabileceği düşüncesiyle harekete geçmiştir. -Kolomb öncelikle Portekiz yönetimine bu fikrini açar fakat Portekizliler gerekli desteği vermezler.

7 -Kolomb, Portekiz den destek göremeyince, İspanyollara yöneldi ve 1485 te İspanyol kralının desteği ile yola çıktı. -İspanya nın desteğini alan Kolomb Amerika ya ulaşır. -Batı yerine doğu rotasını takip etme taraftarı olan Portekiz, Bartolomeo Dias ı desteklemiş ve Dias, Ümit Burnu nu dolaşarak Hindistan a alternatif bir rota çizdi. -8 Temmuz 1497 de Vasco de Gama, Portekiz adına dört gemi ile harekete geçti. -Portekizlilerin bu faaliyetleri aynı dönemlerde yine etkili bir sömürge devleti olan İspanyollarla rekabet ortamı oluşturdu. -Fakat 1494 te Portekiz ve İspanya Papa VI. Aleksander ın arabuluculuğu ile Tordesillas Antlaşmasını imzaladı. -Bu anlaşmayla dünya iki devlet arasında adeta bölüştürülmüş oldu. -Bu anlaşma Portekiz e, Brezilya ve Hint Okyanusu nda fetihler yapma ve ticari faaliyetlerde bulunma hakkı veriyordu. -Böylelikle Portekiz, 15. yy. ın ortalarında Güney Amerika, Afrika nın batı kıyıları, Madagaskar, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı girişindeki ticareti ele geçirmiş oldu. -Portekiz, I. Emanuel döneminde gücünün zirvesine çıkmıştır. -Ancak savaşlar, ağır maliyetler salgınlar nedeniyle Portekiz sarsılmıştır de yaşanan salgın hastalıkta Portekiz, nüfusunun neredeyse yarısını kaybetmiştir. -Fas üzerine yaşanan bir mücadelede Kral Sebastian ın hayatını kaybetmesiyle birlikte başlayan siyasi kriz sonucunda Portekiz, İspanya ile birleşmek zorunda kalmıştır. -İspanya Kralı II. Philippe, kendisini Portekiz kralı olarak ilan etti. Ancak Portekiz in düşüşü devam etmiş, sömürgeleri Hollanda ve İngiltere tarafından ele geçirilmeye başlanmıştır. -Bu kayıplar ekonomik krizleri ve toplumsal tepkileri beraberinde getirdi, -Neticede Portekiz tepkilere kayıtsız kalamamış, halkın talepleri doğrultusunda İspanya dan 1640 yılında ayrılmıştır. -Ayrılma sürecinde İngiltere, Portekiz e destek olmuş ve zaman içerisinde İngiltere nin kıta Avrupasındaki en önemli müttefiki haline gelmiştir. AFRİKA DA PORTEKİZ SÖMÜRGECİLİĞİ -Portekizliler Afrika da ilk defa batı sahillerinde sömürgecilik faaliyetlerine başlamışlardır. -Afrika nın sömürgeleştirilmesinde Hıristiyanlık propagandası çok önemli bir rol oynamıştır.

8 -Portekizliler, 1492 yılında Kongo kralını vaftiz ederek işe başlamışlardır te Inter Caetera adlı ferman ile Afrika daki misyonerlik faaliyetlerinin tekeli Papalık tarafından Portekiz e verilmiştir. -Fakat asıl amaçları sömürgecilik olan Portekizliler, yerli halka karşı şiddet kullanmaya başlayınca, Kongo da tutunmayı başaramamışlardır. -Buna rağmen Kongo, Portekiz köle ticaretinin önemli merkezlerinden biri olmaya devam etmiştir. -Papalık 1494 teki diğer bir fermanla Afrika ve Hindistan ın Portekiz in tekelinde olduğunu kabul etmiştir. -Afrika, Portekizliler gelmeden evvel zaten kendine has bir medeniyete sahiptir. -Kıta üzerinde yapılan arkeolojik çalışmalar bu yönde önemli ispatlar ortaya koymuştur. -Kazılar esnasında ortaya çıkan tarihi bulgular arasında işlemiş mücevherler, seramik kalıntıları ve su bentleri göze çarpmaktadır. -Ortaya çıkan buluntular buradaki medeniyet köklerinin Latin Amerika dakilerden aşağı kalmayacak nitelikte olduğunu göstermektedir. -Portekiz sömürgecilik faaliyetleriyle birlikte Afrika da süregelen bu medeniyetin zarar görmeye başladığı söylenebilir. -Her şeyden önce Hint Okyanusundaki ticaret Portekizlilerle birlikte bozulmaya başlamıştır. -Ticaretin aldığı ağır darbe bölge halklarını sefalete sürüklemiştir. -Öte yandan Ümit Burnu nun bilinmesiyle birlikte burada yaşayan yerli halklar kuzeye öç etmek zorunda bırakıldılar. -Afrika da kuzeye doğru gerçekleşen bu hareket, nüfus yapısında ciddi bozulmalara yol açmış, belki de asırlarca sürecek kabile savaşlarının temeli olmuştur. -Portekiz le birlikte Afrika kıtasının siyasi yapısı çözülmeye başlamış, sonraki yüzyıllarda yaşanacak kavgaların temeli atılmıştır. -Portekiz le başlayan köle ticareti Afrika nın sosyal yapısını derinden etkilemiştir. -Amerika da işçi ve emek gücüne duyulan ihtiyaç, Afrika da binlerce kişinin yeni kıtaya götürülmesine yol açtı. -Köle sevkiyatı giderek hız kazanmış ve korkunç rakamlara ulaşmıştır yılları arasında milyon köle Amerika ya sevk edilmiştir. -Özellikle Angola dan Brezilya ya 1 milyonun üzerinde köle götürülmüştür.

9 -Geri kalanlar ise Portekiz diktası altında yaşamak zorunda kalmış ve birçoğu eğitim alamamıştır. -Yerliler şeker kamışı ekimiyle uğraşmak zorunda kalmış ve tek tip bir tarım anlayışı ortaya çıkmıştır. -Afrika nın dışındaki şeker kamışı tarımı için ihtiyaç duyulan iş gücü Orta Batı Afrika dan Gine ve Bissau bölgesinden karşılanmıştır. -Bu bölgelerin birçoğu ancak 20. yy ilk yarısı itibarıyla bağımsızlık mücadelesine girişebilmişlerdir. -Gine ve Bissau ancak 1971 de bağımsız olabilmişlerdir de Vasco de Gama nın Afrika seyahati ile ele geçirilen Mozambik ise 19. yy ın ortalarında köle ticaretinin yasaklanmasına kadar bu ticaretin merkezi olmuştur. -Mozambik ancak 1975 te bağımsız olabilmiştir. GÜNEY AMERİKA DA PORTEKİZ SÖMÜRGECİLİĞİ -Güney Amerika daki Portekiz sömürgeciliğine baktığımızda 1500 de Portekizli komutan Alveres Cabrol tarafından buraların ele geçirilmeye başladığını söyleyebiliriz. -Cabrol, Porto Sagura sahillerinden içlere doğru ilerlemeye başlamıştır. -Portekizliler için bu bölgelerdeki şeker kamışı üretimi ciddi kazançlar ortaya çıkarmıştır te Cizvit tüccarlar Sao Paulo kentini kurmuşlardır yy dan itibaren dünyanın en büyük altın üretimi bu bölgede yapılmaya başlanmıştır. -Portekizliler özellikle madenler çevresinde kentler ve yerleşim yerleri oluşturmaya özen göstermişlerdir. -Aynı zamanda misyonerlik faaliyetleri de bir araç olarak kullanılıyordu. -Cizvit papazlarıyla başlayan süreçte Brezilya da Katolik Hıristiyanlık giderek yaygınlaştı. -Brezilya daki Portekiz üstünlüğü 1820 yılına kadar devam etmiştir yılında Dom Pedro kendisini Brezilya kralı olarak ilan etmiş, aynı zamanda Brezilya nın bağımsız bir devlet olduğunu duyurmuştur. HİNDİSTAN DA PORTEKİZ SÖMÜRGECİLİĞİ -Portekizlilerin Hindistan daki faaliyetlerine baktığımızda buraların yine Alveres Cabral tarafından 1500 yılından itibaren sömürgeleştirilmeye başladığı görülmektedir de Vasco de Gama 21 gemiyle bölgeye ulaşmıştır.

10 -Portekizliler Hindistan ı bildiklerinde bu bölgelerde Müslüman, Arap ve İranlıların kurmuş oldukları zengin bir Pazar ve ticaret söz konusudur. -Portekizliler düzenledikleri seferlerle Arap ticaret gemilerini yağmalamış ve mürettebatları esir etmiş veya öldürmüşlerdir. -Portekizliler zamanla bu kurulu düzeni bozarak ticareti tamamen kendi ellerine geçirmişlerdir. -Böylelikle baharat, Hindistan cevizi, porselen, reçine, mücevher, kahve ve parfüm gibi değerli ticari malların ticaretini tekellerine almış oldular. -Portekizliler Hint Okyanusunda etkili olmaya başladıkları andan itibaren, Hürmüz Boğazını tutarak Osmanlıların elinde olan Doğu Akdeniz ticaretini engellemeye çalışmışlardır de Portekizlilerin Cidde ye asker çıkarma girişimi Osmanlılar tarafından engellenmiştir. -Mısır ın fethi ile Doğu Akdeniz ticaretiyle ilgili sorunlar Osmanlı sorunu haline gelmiştir. -Böylelikle Kızıldeniz ve Basra Körfezi üzerinde Portekiz Osmanlı mücadelesi başlamış oldu. -Osmanlıların temel hedeflerinden biri, Akdeniz ticaretini canlı tutmaktır. -Bu dönemde İslam dünyasından yardım talepleri Osmanlılar tarafından geri çevrilmemiş, Hindistan Müslümanlarına yardıma gidilmiştir. -Özellikle Selman Reis komutasındaki Osmanlı deniz kuvvetleri doğuya önemli seferler düzenlemişlerdir. -Habeşistan üzerine süren Osmanlı Portekiz mücadelesi de önemlidir. -Bölgedeki Müslüman Hıristiyan çatışması Osmanlılarla Portekizlileri karşı karşıya getirmiştir te Özdemir Paşa Habeşistan a ulaştı ve Beylerbeyi olarak atandı. İSPANYOL KEŞİFLERİ VE SÖMÜRGECİLİĞİ -İspanya denilen bölgede 15yy. da Aragon ve Kastilya Krallıkları bulunmaktadır. -Bölge Avrupa nın diğer yerlerine nazaran daha fazla siyasi kargaşanın yaşandığı bir yerdi. -İber Yarımadasına dahil olan bölgede Aragon, Kastilya, Navara ve Portekiz Krallıkları kendi aralarında ciddi savaşlar yapmışlardı. -İspanya Krallığı siyasi birliğini büyük oranda 1474 te Kastilya Kraliçesi olan İsabella nın, 1479 da Aragon kralı olan Ferdinand ile evlenmesi ile sağlamıştır.

11 -İspanya Krallığı iç sorunları hallettikten sonra dış dünyaya açılma siyaseti takip etmeye başlamıştır. -Özellikle Uzak Doğu ya doğru alternatif ticaret yolları aramak suretiyle gelirlerini artırmayı hedefleyen İspanyollar bunun için yapılan deniz seferlerini desteklemişlerdir. -Kristof Kolomb bu amaçla desteklenen denizcilerden biridir. -Kolomb un 1485 te Endülüs te bulunan Palos Limanına ayak basması kendisi için adeta bir vizyon kaynağı olmuştur. -Doğunun zenginliklerinden haberdar olan Kolomb bundan pay alabilmek adına Asya ya ulaşmak istiyordu. -Açık denizlerde sefer yapabilmek için gerekli desteği İspanya Krallığından bulmuştur. -Krallıkla yapılan anlaşmayla İspanya Kralı, Kolomb un keşfettiği yerlerin siyasi olarak sahibi olacak ve getirilen malların çoğu krallık hesabına geçecek, diğer yandan Kolomb ise keşfedilen yerlerin idari ve askeri yetkilisi olacaktı. -Bu anlaşma Kolomb un açık denizlerde gerçekleştireceği seferleri için ciddi bir motivasyon kaynağı olmuştur. 12 Ekim 1492 de Bahama da bulunan San Salvador a ulaştı. Diğer adaları ve Haiti yi keşfeden Kolomb, önemli miktarda maddi kazanç ve Yerli kölelerle geri döndü. -İspanya Kralı nın desteğiyle sefere çıkan Kolomb, bir süre sonra Amerika ya varmış ve Avrupalılara yeni bir ticari dünyanın yolunu açmıştır te Papa VI. Aleksandre Borgia, Inter Caetera adlı fermanla iki rakip sömürgeci ülke olan İspanya ve Portekiz in faaliyet bölgelerini belirlemiştir te gerçekleşen Tordesillas Anlaşması ile iki devletin sömürgecilik alanları tam olarak belirlenmiştir. -Bu anlaşmayla birlikte İspanyollar, Hindistan ın batısında egemenlik kurma fırsatı elde ederken, Güney Amerika da kendilerine geniş bir sömürge bölgesi bulmuş oluyorlardı. -İspanyollar Yeni Dünya da ilk olarak Büyük Antiller, ardından Hispaniola Adası, Porto Rico ve Florida ya yerleştiler da Venezuella nın İspanyollar tarafından kolonileştirildiği görülmektedir. Bölge Venedik e benzemesi dolayısıyla küçük Venedik anlamına gelen Venezuella ismiyle anılmıştır de İspanyol seyyah Vasco de Nunez Büyük Okyanusa geçmiş ve İspanya Büyük Okyanus bölgesine el koymuştur. -Ateşli silahların vermiş olduğu üstünlükle Hernando Cortes, 1521 yılında bugünkü Meksika sınırlarında bulunan Aztek Devletini istila etmiştir.

12 -1532 de ise Peru bölgesinde bulunan İnka Devleti, İspanyol hakimiyeti altına girmiştir. -İnka da yapılan katliam, İspanyol sömürgecilerinin acımasız yüzünü ortaya koymuştur. İstila sırasında İnka Kralı yakarak öldürülmüş ve büyük katliamlar gerçekleşmiştir. -İspanyollar burada Avrupa nın elli yıllık üretimine denk gelecek bir altın ve gümüşü ele geçirmiş oldular. -İspanyol işgali altında varlığını devam ettiren İnkalar, 1781 de tarihe karıştı. -Peru dan sonraki hedef daha güneyde yer alan Şili dir. -İstila ettikleri yerlerde yeni şehirler kuran İspanyollar, Santiago şehrini 1541 yılında kurmuş, burasını adeta bir üs olarak kullanmışlardır. -Güney Amerika da sonraki duraklar bugünkü Kolombiya ve Paraguay toprakları olmuştur. -Arjantin in ele geçirilmesiyle Güney Amerika nın sömürgeleştirilmesi büyük oranda tamamlanmış ve bu arada Arjantin in günümüzde en önemli şehirlerinden biri olan Buenos Aires kurulmuştur. -İspanya nın Asya da da önemli sömürgeleri mevcuttu de işgal edilen bugünkü Filipinler, Asya daki sömürgelerin en önemlilerinden biridir. -Bölgeye, İspanya Kralı II. Philippe nin onuruna Philippines yani Filipinler adı verilmiştir. -Filipinler in ardından, bugünkü Kamboçya, Kuzey Tayvan, Yeni Gine, Endonezya, Çin, Japonya ve Malezya toprakları geniş ölçüde kontrol alınmıştır. -İspanyolların sömürgecilik faaliyetleri Amerika ve Asya ile sınırlı değildir. Özellikle Afrika nın kuzeyinde geniş bölgeleri denetim altına almışlardır. -İspanyollar, sömürge bölgelerinde her ne kadar uzun soluklu kalamasalar da idari yapılanmaya gittiler. -Sömürgeler, İspanya Kralını temsil eden ve Virsualık olarak adlandırılan yönetimlere bağlandı. Yeni İspanya, Peru, Yeni Granada Virsualığı bunlardan bazılarıdır. -Diğer yandan kaptanların idaresinde olan ve doğrudan İspanya Kralına bağlı olan sömürgelerde vardı. -Yeni kurulan şehirlerde belediye yönetimleri tesis edilmiş ve alt idari yapılanmalara gidilmiştir. -İspanyol sömürgeciliği iki önemli kaynaktan besleniyordu. Bunlardan ilki ve belki de görünür motivasyon kaynağı Hıristiyanlıktır. -Öte yandan maddi kazanç elde etme fikri aslında keşiflerin arkasında yatan gerçek nedendir.

13 -İşgal edilen yerlerde bulunan değerli madenlerin öncelikli hedef olarak belirlenmesi ve bunların tamamının Avrupa ya taşınması bu duruma en önemli destek niteliğindedir. -Üstelik ticaret genellikle tek taraflı ve tekelci bir nitelik arz ediyordu. Yani devamlı surette sömürgelerden Avrupa ya doğru bir mal akışı söz konusudur yıllarında sömürgelerden Avrupa ya taşınan malların ticari değeri zirveye ulaşmıştır. -Avrupa nın yıllık gümüş üretimi yalnızca 60 bin kg olmasına karşın, Meksika da 1545 te yıllık 226 bin kg gümüş elde ediliyordu. -Bu değerli madenler sayesinde İspanya dönemin en zengin devletlerinden biri haline geldi. -Fakat bütün bu zenginlikler İspanyollar tarafından yatırıma dönüştürülemediği gibi bir süre sonra gelirlerdeki daralma İspanya İmparatorluğunu zor duruma düşürecektir. -Bu arada maddi kazançların yanı sıra İspanyol sömürgeciliğinin bir diğer hedefi sömürgelerdeki yerli halklar olmuştur. -Amerika yerlilerinin asimilasyonu ve köleleştirilmesi bu dönemde başlamış, bir çok yerli haraca bağlanmış, angaryalarda çalışmışlardır. -Afrika dan Amerika ya milyonlarca siyahi insan getirilmiş ve köleleştirilmiştir. -Yerlilerin asimilasyonunda Hıristiyanlık önemli bir aracıydı. Sömürgeleştirme döneminde bu bölgelerde kurulan binlerce piskoposluk bunun en büyük ispatıdır. -İspanyolların sömürgelerdeki tekelci uygulamaları ve ticaret anlayışı diğer rakiplerini zamanla rahatsız etmeye başlamıştır. -Bu durumda diğer devletler de İspanya ya ait sömürgeler üzerinde gizli de olsa ticari faaliyetler yürütmeye başlamışlardır. -East Indian Company olarak adlandırılan Hollanda şirketinin Güney Amerika daki kaçakçılık faaliyetleri son derece yaygındı. -Diğer yandan İngiliz malları da el altından İspanyol sömürgelerinde piyasaya sürülmeye başlandı. -İngiltere, İspanya nın Amerika daki sömürgelerinden bazılarını zaman içerisinde kontrol altına aldı. -İspanya, diğer devletlerden gelen saldırıları önlemek amacıyla, sömürgelerdeki kurumsal yapıları artırmaya çalıştı. -Bunun için kilise ve eğitim kurumları artırılmaya başlandı fakat kuzey Amerika daki bağımsızlık savaşı ve ardından patlak veren Fransız İhtilali, İspanya nın gücünü kırdı ve zamanla sömürgecilik faaliyetlerini bitirmek zorunda kaldı.

14 -Özellikle II. Dünya Savaşı nın birlikte İspanyol sömürgeciliği de tamamıyla sonlandı. RÖNESANS VE REFORM -İtalya da XIV. yüzyıldan itibaren başlayan sonra bütün Avrupa ya yayılan; bilim, sanat ve edebiyattaki yenileşme hareketleridir. -Rönesans da ortaya çıkan düşünce daha çok kilise merkezli dogmatik inanç sistemine bir saldırı niteliğindedir. -Rönesans ın fikri yapısı, temel olarak antik Yunan düşünce sisteminin güncellenmesine dayanır. -Bu dönemden itibaren Avrupalıların bilim ve sanata olan merakı artmış, Hümanizm denilen ve merkeze Avrupa insanını koyan yeni bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. -Floransa, Venedik, Milano, Bologna gibi İtalyan kent devletlerinde doğan Rönesans akımı kısa sürede Avrupa nın diğer coğrrafyalarına da yansımıştır. -Rönesans düşünce sistemi Kilise kurumunu sorgulamış, Avrupa ortaçağı boyunca hakim olan skolastik düşünce sistemi bu dönemde temelden sarsılmıştır. -Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo gibi İtalya orijinli sanatçılar Rönesansın ileri gelenlerindendir. -Bu dönemde Nicollo Machiavelli nin Hükümdar adlı eseri, yeni bir siyaset bilimi anlayışının ortaya çıktığının göstergesidir. -Deliliğe Övgü nün yazarı Erasmus, Ütopya nın yazarı İngiliz Thomas Moore döneme katkı sağlayan fikir adamlarından bazılarıdır. Edebiyat alanında ise William Shakespeare, Rönesans ın en etkili edebiyatçısıdır. -Avrupa da Katolik Kilisesi, 15. ve 16. yüzyıllarda ciddi eleştirilere maruz kalmıştır. -Bu eleştirilerin önemli bir kısmı Kilise içinden gelmiştir. -Katolik inanç sisteminin sorgulandığı ve yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı bu dönem Avrupa tarihinde Reform süreci olarak adlandırılır. -Reform hareketi Almanya merkezli olmasına rağmen kısa süre içerisinde bütün Avrupa ya yayılmış ve Katolik değerler sistemini derinden sarsmıştır. -Reform hareketi, Alman Martin Luther tarafından başlatılmıştır. -Luther, 1517 de, Wittenberg Kalesine 95 maddelik bir bildiri asmış ve burada Katolik Kilisesinin endülüjans gibi birçok uygulamasını eleştirmiştir. -Luther in düşünceleri kısa süre içerisinde Almanya da yayılmış ve diğer Avrupa ülkelerine de sirayet etmiştir. -Luther İncil i Almanca ya tercüme etti. -Luther in düşüncelerini benimseyenler Luteryen Kilise sini kurdu. -Reform hareketleri Avrupa da yeni mezheplerin ortaya çıkmasına neden oldu.

15 -Bu süreçte Protestanlık mezhebi ortaya çıkmıştır. -Kalvinizim, Fransız rahip John Calvin tarafından 1540 da kuruldu. -Eşinden ayrılmak isteyen fakat Papa nın karşı çıkması sonucunda Katolik Kilisesi ile ters düşen İngiltere Kralı VIII. Henry 1534 te İngiltere Kilisesi ni (Anglikan Kilisesi) kurdu. -Avrupa da birçok mezhebin ortaya çıkmasıyla mezhep savaşları yaşandı ve bu savaşlarda binlerce kişi öldü. -Reform hareketleri sonucunda Papalık kurumu siyasi bir güç olmaktan çıkarak tamamen dini bir organizasyon halini almıştır. -Reform hareketleriyle birlikte laik dünya görüşü yaygınlaşmaya başlamıştır.

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar Avrupa Tarihi Konuyla ilgili kavramlar Aforoz: Katolik mezhebinde papa ve kiliseye karşı gelenlerin kilise tarafından dinden çıkarılmasıdır. Burjuva: Avrupa da soylular ve köylülerden farklı olarak ticaretle

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM 17.02.2017 Sen Piyer Meydanı DÜNYANIN EN ZOR ŞEYLERİNDEN BİRİ, HERKESİN DÜŞÜNMEDEN SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNEREK SÖYLEMEKTİR. Emil Chartier Sen Piyer Meydanı Reform,kelime

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

COĞRAFİ KEŞİFLER. 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ada, kıta, okyanus ve ticaret yollarının bulunmasına Coğrafi Keşifler denir.

COĞRAFİ KEŞİFLER. 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ada, kıta, okyanus ve ticaret yollarının bulunmasına Coğrafi Keşifler denir. COĞRAFİ KEŞİFLER 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ada, kıta, okyanus ve ticaret yollarının bulunmasına Coğrafi Keşifler denir. Öncelikle merak ve keşif amaçlarıyla başlayan bu hareketler

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı)

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) Ulaşım Coğrafyası Ulaşım Coğrafyası Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) DENĐZ ULAŞIMI Deniz Ulaşımı Deniz ulaşımının kökeni M.Ö. 3200 yıllarına kadar uzanmakta olup Mısır kıyı denizciliği ile başlamıştır

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI AZİZ BABUŞCU 4 te AK AK PARTİ İL BAŞKANI 10 da YIL: 2012 SAYI : 169 24-31 ARALIK 2012-7 OCAK 2013 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 2

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (AFRİKA-ASYA)

SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (AFRİKA-ASYA) T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3120 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2029 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (AFRİKA-ASYA) Yazarlar Yrd.Doç. Refik ARIKAN, Yrd.Doç.Dr. Halim DEMİRYÜREK (Ünite 1) Prof.Dr. İsmail

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

Dünyanın meşhur su kanalı ve boğazları

Dünyanın meşhur su kanalı ve boğazları Dünyanın meşhur su kanalı ve boğazları Dünayadaki su yolları çağlar değişse de stratejik önemini muhafaza ediyor. 11.06.2017 / 13:10 Uluslararası ticaretin en önemli güzergahlarını barındıran dünya üzerindeki

Detaylı

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu Uzun yıllar boyunca baskıcı rejimler ve zorba yönetimlere sahne olan çift başlı kartalların ülkesi Arnavutluk, şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Özellikle dini ve kültürel açıdan büyük bir yıkımın

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (AFRİKA-ASYA)

SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (AFRİKA-ASYA) T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3120 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2029 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (AFRİKA-ASYA) Yazarlar Yrd.Doç. Refik ARIKAN, Yrd.Doç.Dr. Halim DEMİRYÜREK (Ünite 1) Prof.Dr. İsmail

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

Dunkirk'ün gerçek tarihi

Dunkirk'ün gerçek tarihi Dunkirk'ün gerçek tarihi Tüm zamanların ilk on savaş filmleri arasında gösterilen Dunkirk'te, savaşın gerçek kahramanları gözardı mı edildi? 17.08.2017 / 13:25 Hindistanlı askerlerin yardımı olmasaydı,

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ 21.07.2017 Saha Rating güncellenmiş Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi (DKYE) çalışmasını tamamladı. Saha nın çalışması sonucunda, endekse giren ülkelerin

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

Kenya Doğu Afrika dadır. Doğusunda Somali, batısında Uganda, kuzeybatısında Sudan, güneybatısında Tanzanya ve güneyinde Hint okyanusu bulunmaktadır.

Kenya Doğu Afrika dadır. Doğusunda Somali, batısında Uganda, kuzeybatısında Sudan, güneybatısında Tanzanya ve güneyinde Hint okyanusu bulunmaktadır. Merkezimiz Afrika Seminerleri dizisinden Afrikalı Öğrencilerimizin Gözüyle Afrika Seminerleri nin ilkini Aden Jarso verdi. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi olan Aden, 13

Detaylı

Kategori Alt kategori Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki

Kategori Alt kategori Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki Kategori Alt kategori Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki Bölge Bölge bölgeler kavramı - Kıtaların meydana gelmeleri, bölgelere ayrılmaları, oluşmaları ve gelişmeleri (1+1) - Bölgeler kavramı,

Detaylı

KÜRESEL TİCARETTE TÜRKİYE NİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI-DIŞ TİCARETTE YENİ ROTALAR

KÜRESEL TİCARETTE TÜRKİYE NİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI-DIŞ TİCARETTE YENİ ROTALAR KÜRESEL TİCARETTE TÜRKİYE NİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI-DIŞ TİCARETTE YENİ ROTALAR T.C. Ekonomi Bakanlığının gerçekleştirdiği Küresel Ticarette Türkiye nin Yeniden Konumlandırılması-Dış Ticarette Yeni

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

Coğrafi Keşiflerin Osmanlı'ya etkisi

Coğrafi Keşiflerin Osmanlı'ya etkisi On5yirmi5.com Coğrafi Keşiflerin Osmanlı'ya etkisi Coğrafi Keşifler konusu, 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının, okyanusların ve kıtaların bulunmasına denir. Yayın Tarihi

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 216 Haziran - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Haziran ayında, 215 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 475 milyon

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

AVRUPA TARİHİ-I ( ) A-Feodalitenin Çözülüşü ve Merkezi Krallıkların Kurulması

AVRUPA TARİHİ-I ( ) A-Feodalitenin Çözülüşü ve Merkezi Krallıkların Kurulması 17.02.2017 II.ÜNİTE AVRUPA TARİHİ-I (1300-1600) A-Feodalitenin Çözülüşü ve Merkezi Krallıkların Kurulması FEODALİTE REJİMİ Soylular Din Adamları (Rahipler) Burjuvaziler (Esnaf ve Tüccarlar) Köylüler Köleler

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

HAZİRAN 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU

HAZİRAN 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği TÜRKİYE GENELİ DURUM: HAZİRAN AYLIK İHRACAT RAPORU yılının Ocak Haziran döneminde bir önceki senenin aynı dönemine tüm sektörlerdeki

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Türkiye-Meksika. Serbest Ticaret Anlaşması 2. Tur Müzakereleri. 15-16-17 Eylül 2014 Meksika

Türkiye-Meksika. Serbest Ticaret Anlaşması 2. Tur Müzakereleri. 15-16-17 Eylül 2014 Meksika Türkiye-Meksika Serbest Ticaret Anlaşması 2. Tur Müzakereleri 15-16-17 Eylül 2014 Meksika 24 Aralık 2014 Ozan ÖZDEMİR AB Uzman Yardımcısı (İstatistik) Ekonomik ve Teknik İlişkiler Dairesi Avrupa Birliği

Detaylı

Para bulunmadan önce insanlar gereksinimlerini takas yoluyla karşılıyorlardı. Değerli metallerden deniz kabuklarına ve hatta sigaraya kadar pek çok

Para bulunmadan önce insanlar gereksinimlerini takas yoluyla karşılıyorlardı. Değerli metallerden deniz kabuklarına ve hatta sigaraya kadar pek çok Para bulunmadan önce insanlar gereksinimlerini takas yoluyla karşılıyorlardı. Değerli metallerden deniz kabuklarına ve hatta sigaraya kadar pek çok eşya veya mal para işlevi görmüştür. Dünyada ilk kez

Detaylı

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( )

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( ) TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM (196-215) 1. Giriş Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ülkelerin ekonomik büyümelerini dönemsel olarak ölçmek için kullanılan ve ülkelerin ekonomik büyümeleri

Detaylı

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 TEMMUZ/

Detaylı

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO süt fiyat endeksi 184,3 ile Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 geriledi. Böylece geçen yıl aynı dönemin % 26,6 gerisinde kaldı. Tereyağı,

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı

TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı RAMAZAN 2013 KENYA TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı Güneyinde Tanzanya, batısında Uganda, kuzeybatısında Sudan, kuzeyinde Etiyopya ve doğusunda Somali olan bir doğu Afrika ülkesidir. Hint Okyanusu na kıyısı

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM İHH Projeler Birimi ARALIK 2013 PROJENİN KONUSU Bu proje, Vietnam ın Hochiminh City bölgesinde 639,98 metrekare büyüklüğünde 3 katlı bir Medrese ve

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

Murat Yankı nın «Portekiz in bilinmeyenleri» ile ilgili yazısı 10/02/2014

Murat Yankı nın «Portekiz in bilinmeyenleri» ile ilgili yazısı 10/02/2014 Murat Yankı nın «Portekiz in bilinmeyenleri» ile ilgili yazısı 10/02/2014 Japonlarla çalıştığım sıralarda onlara Türkiye coğrafyasından söz ederken hep Asya nın iki ucunda yer alan ülkelerin Japonya ve

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE ÜLKELERİN MAKRO DENGELERİNDE İSTİKRARSIZLIK VE ÇÖZÜMSÜZLÜK (BÜTÇE VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI) İSTİKRARSIZ BÜYÜME VE DALGALANMA

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz. Mail: info@zirve-tercume.com. info@zirvetercume.com. info@ispanyolcatercuman.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz. Mail: info@zirve-tercume.com. info@zirvetercume.com. info@ispanyolcatercuman. İspanyolca öğrenmek isteyen değerli arkadaşlar; Zirve tercüme, İspanyolca öğrenmek ya da mevcut İspanyolcasını geliştirmek isteyen arkadaşlara, İspanyol dili edebiyatı mezunu, Arjantin / Buenos Aires te

Detaylı

AFRİKA DA MİSYONERLİK Münir İkbal munirikbal@afrika.com.tr

AFRİKA DA MİSYONERLİK Münir İkbal munirikbal@afrika.com.tr AFRİKA DA MİSYONERLİK Münir İkbal munirikbal@afrika.com.tr AFRİKA daki misyonerliğin temellerini anlamak için misyoner faaliyetlerle sömürgeciliğin ilişkisini birlikte değerlendirmek gerekir. Coğrafî keşiflerle

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

ÜLKE İHLAL KARNELERİ PORTEKİZ

ÜLKE İHLAL KARNELERİ PORTEKİZ ÜLKE İHLAL KARNELERİ PORTEKİZ GİRİŞ Portekiz toprakları, ülkenin kültürünü, tarihini, dilini ve etnik yapısını etkileyen ve içlerinde Fenikeliler, Yunanlılar, Romalılar, Cermenler, ve Endülüs Emevileri

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

TÜFEK, MİKROP VE ÇELİK

TÜFEK, MİKROP VE ÇELİK TÜFEK, MİKROP VE ÇELİK * Jared Diamond, Tüfek, Mikrop ve Çelik, Çeviri: Ülker İnce, Tübitak Yayınları, Ankara 2006, 17. Baskı, 662 sayfa. ISBN 975.403.271.8 Geleneksel gelişme teorisi özellikle İkinci

Detaylı

İngiltere'nin Unutulmuş Müslüman Tarihi

İngiltere'nin Unutulmuş Müslüman Tarihi İngiltere'nin Unutulmuş Müslüman Tarihi "Elizabeth İngilteresi"nin en şaşırtıcı çehrelerinden biri, İslam dünyası ile yakın ittifaka yönelen dış ilişkiler ve ekonomik politikaydı. 19.09.2016 / 18:36 Britanya

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI

RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Nisan 2014 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0 ÇALIŞMAYA İLİŞKİN NOTLAR Bu çalışmada yer alan istatistiklerden; Dünya

Detaylı

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ 25.07.2017 İhracatımızın %47,9 u (68,3 milyar $) İthalatımızın %39,1 i (77,6 milyar $) Gümrük Birliği nden Kazanımlarımız AB ye ihracatta orta-üst teknolojili sektörlerin

Detaylı

AVRUPA DAKİ GELİŞMELER 3.KONU

AVRUPA DAKİ GELİŞMELER 3.KONU AVRUPA DAKİ GELİŞMELER 3.KONU Rönesans Coğrafi Keşifler Reform Önemli Olaylar 15. Yüzyılda Avrupa daki Önemli olaylar nelerdir XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupalı lar tarafından yeni ada, kıta, okyanus

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Nurel KILIÇ Dünya çelik sektöründe, 2011 yılının, kriz kayıplarının telafi edildiği bir yıl olması nedeniyle büyüme oranı % 15 ten % 6,8 e gerilemiştir. Bu nedenle Çin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 İÇİNDEKİLER Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 I. ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ 1. DOĞAL FAKTÖRLER (Coğrafi Yapı, İklim Koşulları)... 14 1.1.

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 1- Osmanlı Devleti nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2015 ANKARA Ulus. İliş. ve İş Geliş. Müdürlüğü Cem KAPTAN Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu TÜBİTAK TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu Uluslararası Pazar Analizi 17 Aralık

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır.

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır. AFRİKA ÜLKELERİNDE MÜCEVHER SEKTÖRÜ İstikrarlı ve sürekli gelişimiyle büyümeye devam eden Türk Mücevherat Sektörü, son yıllarda gösterdiği ivmeyle altın ve mücevher sektörünün dünya genelinde önde gelen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER Bölüm 1: Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi... 3 1.1. Gastronomi Kavramı... 5 1.2. Gastronominin Tarihsel Gelişimi... 8 1.3.

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni Milyon $ Milyon $ (Milyar $) 3 216 Kasım- 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Kasım ayında, 215 yılının aynı ayına göre %9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolar, ithalat %6 artarak 16

Detaylı