MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI MESLEKİ STAJ UYGULA REHBERİ (Mali Müşavirlik Büroları İçin)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI MESLEKİ STAJ UYGULA REHBERİ (Mali Müşavirlik Büroları İçin)"

Transkript

1 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI MESLEKİ STAJ UYGULA REHBERİ (Mali Müşavirlik Büroları İçin) Staj, mesleki bilginin uygulamada nasıl kullanıldığının öğrenilmesini sağlayıcı bir eğitimdir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında staj yapılabilecek yerler öncelik sırası ile : Mali Müşavilirlik Büroları Şirketlerin Muhasebe Birimleri Bankalar Kamu Kurumları Staj yapılacak işyerinin, öğrencinin mezuniyet sonrasında çalışmasını sürdürebileceği yer olması veya bu tür işyerlerinin öncelikli tercih edilmesi tavsiye edilir. STAJ YERİNE İLK ADIM İlk günlerde gözlem yapılmalı ve muhasebeye gelen ve muhasebeden giden belgelere dikkat edilmelidir. Dosyalanmış belgeler ve klasörlere göz atılmalı, kaç farklı dosyalama yapıldığı not edilmelidir. Toplam mükellef sayısı, mükelleflerin kaç tanesinin işletme defteri, bilanço esasına göre takip edildiği öğrenilmelidir. Kullanılan muhasebe programı incelenmeli, belgelerin işletme defteri ve bilanço esasına göre nasıl kaydedildiği incelenmeli ve not alınmalıdır. İŞLEMLERİ TAKİP EDİLECEK ÖRNEK MÜKELLEF SEÇİMİ Mükellefler içerisinde işlem hacmi yüksek, alış ve satışları büyük oranda belgeli (kayıt dışı az) olan ve bilanço esasına tabi (yevmiye ve büyük defter kayıtları olan), çalışan personel sayısı fazla olan bir mükellef örnek mükellef olarak seçilmelidir. Aşağıdaki maddelerde belirtilen işler için mümkün olduğu kadar bu mükellef üzerinden takip yapılmalıdır. Mükellef seçiminde mali müşavirden veya muhasebe yetkilisinden yardım alınabilir. BELGELER, DOSYALAMA VE GÖZLEM: Gelen faturalar (alış faturaları) nasıl dosyalanmaktadır? Satış faturaları (işletme tarafından düzenlenen) nasıl dosyalanmaktadır?

2 Ücret bordroları nasıl dosyalanmaktadır? Beyannameler nasıl dosyalanmaktadır? Muhasebe fişleri (mahsup fişi) kullanılmakta mıdır? Mahsup fişinin yararları nelerdir? Önceki yıllara ait belgeler nasıl muhafaza edilmektedir? Önceki yıl sonuna (31.12) ilişkin mizan, bilanço ve gelir tablosu hangi dosyadadır? İnceleyiniz? Önceki yıla ait yevmiye defteri ve büyük defteri inceleyiniz. Bu defterler nasıl muhafaza edilmektedir? Mükelleflerden ne zaman belge toplanmaktadır? Bu belgeler hangi döneme ilişkin belgelerdir? BELGELER Fatura Faturada yer alan bilgileri inceleyiniz? Vergi usul kanununa bakarak faturada yer alması gerekli bilgileri yazınız. Bir faturanın alış faturası mı, satış faturası mı olduğunun nasıl anlaşıldığını öğreniniz. Faturaların muhasebe kaydından ve dosyalanmadan önce nasıl ve neden sıralandığını öğreniniz. Faturaların muhasebe programına nasıl kaydedildiğini ve hangi fatura için hangi muhasebe kaydının yapıldığını not alınız. Muhasebe kayıtlarında hangi fatura bilgilerinin kullanıldığını ve nasıl açıklama yapıldığını not alınız. Farklı boyutlarda ve farklı türlerde fatura var mı? Kaç farklı fatura gözlediğinizi belirtiniz? Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Belgeleri (Fişler, Z Raporları) ÖKC'den gelen belgeleri inceleyiniz, bunlar için nasıl kayıt yapıldığını öğreniniz ve kayıt çıktılarını dosyanıza ekleyiniz. İade Faturları İade faturası bulunuz ve inceleyiniz. Nasıl kayıt yapıldığını not alınız. Elektrik, Su ve Telefon Faturaları Birer fotokopi alarak, faturalar ile hangi muhasebe kayıtlarının yapılmış olduğunu öğreniniz. Serbest Meslek Makbuzu Hangi durumda kullanıldığını, kim tarafından düzenlendiğini, nasıl düzenlendiğini öğreniniz.

3 Bir adet fotokopi alınız. Hangi muhasebe kaydının yapıldığını öğreniniz. Muhasebe kaydının bir çıktısını dosyanıza koyunuz. Banka Ekstreleri Bankaya giderek (veya internetten) ekstre almayı öğreniniz. Ekstre fotokopisi alınız. Ekstrede yer alan işlemler için hangi muhasebe kayıtlarının yapıldığını öğreniniz. Fotokopisini aldığınız ekstredeki işlemler için yapılan muhasebe kaydının çıktısını alınız veya kendiniz muhasebe kayıtlarını yapınız. Dekont ve ekstre arasındaki fark nedir? Öğreniniz. Gider Pusulası Hangi işlemler için kullanıldığını öğreniniz. Daha önce kullanılmış bir gider pusulası var ise fotokopisini alınız. Hangi muhasebe kaydının yapıldığını ayrıca not alınız. MUHASEBE PROGRAMI Hangi muhasebe programı kullanılmaktadır? Kayıtlar nasıl yapılmaktadır? Kayıt yapmak için klavyede hangi tuşa basılmaktadır? Yapılan muhasebe kayıtlarının çıktılarını inceyiniz. Hangi faturalar için hangi kayıtların yapıldığını öğreniniz. Kayıtlarını anladığınız faturaları ve muhasebe kayıtlarının birer fotokopisini temin ediniz. Programa basit kayıtlar yapmayı öğreniniz? Mümkünse sizin için geçici bir deneme işletmesi açılmasını sağlayınız. Bu deneme işletmesinde faturalara göre kendiniz kayıtlar yapmaya çalışınız. Yaptığınız kayıtların çıktılarını dosyanıza koyunuz. İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR Muhasebenin ilişkili olduğu, vergi dairesi, sigorta, banka, ticaret ve sanayi odası gibi kurumları en az birer defa ziyaret ediniz? Ziyaretinizin konusunu (orya neden gönderildiğinizi) belirtiniz. Ziyaret edemediyseniz nedenini belirtiniz. Ziyaret ettiğiniz farklı kurumlar varsa neden gittiğinizi belirtiniz?

4 BEYANNAMELER Takip ettiğiniz örnek işletme için, KDV Beyannamesi Bir adet KDV beyannamesini kendiniz elle düzenleyiniz ve nasıl ve hangi bilgilere göre düzenlendiğinizi açıklayınız. KDV mahsup kaydı ile ilişkisini gösteriniz. Düzenlediğiniz beyannameyi staj bitiminde getiriniz. Muhtasar Beyanname Bir adet muhtasar beyannamesini kendiniz elle düzenleyiniz ve nasıl ve hangi bilgilere göre düzenlendiğinizi açıklayınız. Ücret bordrosu ile ilişkisini gösterniz. Düzenlediğiniz beyannameyi staj bitiminde getiriniz. Geçici Vergi Beyannamesi Sigorta Bildirgesi ÜCRET BORDROLARI Seçtiğiniz işletmenin geçmiş dönemlere ilişkin ücret bordrolarını inceleyiniz. Ücret bordrosunda hangi bilgilerin yer aldığını not alınız. Staj sırasında seçtiğiniz işletmenin ücret bordrosu düzenlenmesi ile ilgili faaliyetine katılınız veya gözleyiniz.

5 Düzenlenen ücret bordrosu hangi döneme ilişkindir? Bu ücret bordrosu hangi tarihte düzenlenmiştir? (Örneğin, Temmuz dönemine ait ücret bordrosu, 10 Ağustos'ta düzenlenmiştir, gibi) Düzenlenen ücret bordrosu ile ilgili olarak hangi muhasebe kaydının yapıldığını not alınız, muhasebe kaydından bir fotokopi alınız. Ücret bordrosu/tahakkuku ile şu soruları cevaplayınız Hangi tarihte kayıt işlemi (muhasebe programına) yapılmıştır. Muhasebe kaydı hangi tarihe yapılmıştır. Temin ettiğiniz ücret bordrosuna benzeyen bir adet ücret bordrosunu kendiniz elle veya ofis programında kendiniz düzenleyiniz. (1 kişi için olması yeterlidir) Kendinizin düzenlediği ücret bordrosu için, staj yaptığınız yerde yapılan muhasebe kaydının bir benzerini kendiniz yapınız. Ücret bordrosunda yer alan vergi ve sigorta kesintilerinin hangi beyanmelerde kullanıldığını öğreniniz. Bu konuyla ilgili beyanname başlığındaki çalışmaları yapınız. Bir işletmede yeni işe başlayan biri için ne tür işlemler yapılmaktadır. Mükellef işletmelerde çalışan personeller için hangi bildirimler yapılmaktadır. Çalışan sayısı en fazla olan işletmeyi tespit ediniz ve ücret bordrosunu inceleyiniz. Çalışanların brüt ücretlerini inceleyiniz, kaç çalışanın asgari ücret ile çalıştığını not alınız. DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Seçtiğiniz işletme için bir önceki yıl sonunda (31.12), gelir tablosu ve bilanço düzenlemeden önce hangi dönem sonu işlemlerini yaptığını inceleyiniz. Dönem sonuna özgü hangi kayıtların ne amaç ile yapıldığını not alınız. Kesin Mizanı inceleyiniz ve fotokopi alınız. Bu mizandan yararlanarak kendiniz bilanço düzenleyiniz. İşletmenin ay sonuna ait kayıtlarının tamamlanmasının ardından muhasebe programından mizan alınız ve bu mizana göre, gelir tablosu ve bilanço düzenleyiniz. Staj bitiminde yanınızda getiriniz. BİLANÇO VE GELİR TABLOSU Takip ettiğiniz işletmin geçmiş iki döneme (yıl) ilişkin bilanço ve gelir tablolarını temin ediniz. Son iki yıllık dönemde işletmenin gelişimini, Satışları, aktif büyüklüğü, karlılığı (brüt ve net), dönen varlıkları, borçları ve borç ödeme gücü açılarından yorumlayınız.

6 SEKTÖR İNCELEMESİ Ticari mal alıp satan işletmelerin dışında, üretim, özel yap-sat inşaat, inşaat taahhüt, dış ticaret konularında faaliyet gösteren işletmeleri inzeleyiniz. Bu sektörlerde diğer sektörlerden farklı olarak hangi belgelerin kullanıldığını öğreniniz. Muhasebe kayıtlarında kullanılan ve bulduğunuz farklı belgelerden fotokopi temin ediniz. Bu alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin, ticari mal alıp satan işletmelerden farklı olarak hangi hesapları ve nasıl kullandıklarını not ediniz. MEVZUAT Çalıştığınız iş yerinde mevzuatın nasıl takip edildiğini inceleyiniz. Siz de vergi kanunlarına ve maddelerine ihtiyaç olduğunda nasıl ulaşıldığını öğreniniz. Vergi usul kanunu, gelir vergisi kanunu, katma değer vergisi kanunu, kurumlar vergisi kanunu ile ilgili birer maddeye ulaşınız ve ulaştığınız bir maddenin çıktısını dosyanıza koyunuz. STAJ DEFTERİ Bu yönergede mevcut konuları bir sayfaya elle veya bir ofis programı kullanarak yazabilir ve bu sayfaları staj defterine yapıştırabilirsiniz. (Ofis programı kullanarak yazmayı tercih etmeniz önerilir) STAJ SONU Staj döneminde yukarıda belirtilen konularda elde ettiğiniz fotokopileri ve kendi yaptığınız örnekleri dosyalayınız. Bu dosyayı staj defteri ile birlite getiriniz. Staj belgelerinizi stajın bitimini takip eden 1 aylık süre içerisinde ilgili öğretim elemanına teslim ediniz. STAJ DENETİMİ Staj sürecinde sizi takip eden yetkilinize yardımcı olunuz. Staj sürecinde danışman hocanız tarafından staj yeriniz telefonla aranarak veya staj yeriniz izyaret edilerek, stajerlik durumunuz incelenebilecektir. Staj yerinize zamanında gidiniz ve mesai saatlerine uyunuz.

MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) TÜBİTAK 1513 - TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 05.13.v.1 1/28 İçindekiler GİRİŞ... 4 BÖLÜM

Detaylı

ŞEFFAFLIK DERNEĞİ 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ MALİ VERİLER(BİLANÇO VE GELİR TABLOSU) DENETİM RAPORU

ŞEFFAFLIK DERNEĞİ 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ MALİ VERİLER(BİLANÇO VE GELİR TABLOSU) DENETİM RAPORU ŞEFFAFLIK DERNEĞİ 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ MALİ VERİLER(BİLANÇO VE GELİR TABLOSU) DENETİM RAPORU NAMIK KEMAL KOÇ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 1 İSTANBUL 22.05.2013 İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN Adı

Detaylı

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 1501, 1507,1509, 1511 ve 1512 KODLU DESTEK PROGRAMLARI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU SÜRÜM 03.00 TÜBİTAK 01.12.2013 İçindekiler GİRİŞ 4 BÖLÜM

Detaylı

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Prof.Dr.Atila Bağrıaçık Ar-Ge Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM abdanmer@gmail.com l- GİRİŞ Firmalar yenilikler için üstleneceği

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

TEYDEB DESTEĞİNDE MALİ BOYUTLAR

TEYDEB DESTEĞİNDE MALİ BOYUTLAR TEYDEB DESTEĞİNDE MALİ BOYUTLAR 8 EKIM 2013 TÜBİTAK-TEYDEB FIKIRDEN GERÇEĞE: AR-GE, YENILIK VE TÜBİTAK DESTEKLERI SEMINERI 08.10.2013 Yeminli Mali Müşavir Hüseyin KARSLIOĞLU SUNUM İÇERİK AR-GE HARCAMALARINA

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN TİCARİ DEFTER VE BELGELER 344MV0066 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Muhasebe Ustalık Eğitimi / 32 Saat

Muhasebe Ustalık Eğitimi / 32 Saat 20 13 Muhasebe Ustalık Eğitimi / 32 Saat Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER 01.03.2013/Kuşadası MUHASEBE Muhasebe Muhasebenin Tanımı İşletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve raporlayan

Detaylı

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları S. İlker ÖZOKCU Başkan e-defter ve e-fatura Uygulamaları

Detaylı

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 9 Ekim 2012-Salı 18:00 HATIRLATMA! Bu sınavda sorulan sorulara verilen cevaplarda; Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ TİCARET MESLEK LİSESİ 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ TELAFİ PROGRAMI DERS NOTLARI DERS : MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1)

Detaylı

Balıkesir Özel Serper Bilgisayar Kursu Ders Notları MUHASEBE VE ĐŞLETME KAVRAMI

Balıkesir Özel Serper Bilgisayar Kursu Ders Notları MUHASEBE VE ĐŞLETME KAVRAMI Ders Notları MUHASEBE VE ĐŞLETME KAVRAMI Muhasebe : Ekonomik faaliyetlerde bulunan işletmelerin, finansal (parasal) karakterdeki bütün işlem ve değerlerini kaydetme ve sınıflama ilmidir. Bu çeşit işlem

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-19 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mimarlık

Detaylı

Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ REHBERİ (SERBEST MESLEK KAZANCI) 2010 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr Bu rehber, yayım tarihinde yürürlükte

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Yurt dışından sağlanan hizmetlerin stopaj ve KDV karşısındaki durumu

Yurt dışından sağlanan hizmetlerin stopaj ve KDV karşısındaki durumu Yurt dışından sağlanan hizmetlerin stopaj ve KDV karşısındaki durumu A. GİRİŞ Yurt içinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi mükelleflerin, yurt dışından mal ithal etmeleri gibi hizmet de ithal etmeleri

Detaylı

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 Sunum Planı Temal Kavramlar Özel İnşaat İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İnşaat-Taahhüt İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

E-Deftere Geçiş Yol Haritası

E-Deftere Geçiş Yol Haritası E-Deftere Geçiş Yol Haritası Denetçi SMMM Özcan Aymak 1 Soru 1. E-defterin yasal mevzuatımızdaki dayanakları nelerdir? - 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, - 1 Sıra No.lu

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

İNŞAATLARDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

İNŞAATLARDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI İNŞAATLARDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÖZEL İNŞAATLARDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GENEL BİLGİLER TANIM: Genel anlamda inşaat; malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle, meydana getirilen bir gayrimenkulün

Detaylı

TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ

TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ 23 TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 :(TİCARET İŞLETMELERİ İÇİNDİR) RAPOR SAYISI :... İSTANBUL... RAPOR EKLERİ :... ADET YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ 344MV0067 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MUHASEBE I DERSİ ÇALİŞMA SORULARI

MUHASEBE I DERSİ ÇALİŞMA SORULARI MUHASEBE I DERSİ ÇALİŞMA SORULARI S-1. Perakende satış fişini tanımlayınız? S-2. Müstahsil makbuzunu tanımlayınız?müstahsil makbuzunda kaç taraf vardır,adlarını yazınız. S-3. Fatura ile İrsaliyeli fatura

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN FİNANSAL KURUMLAR MUHASEBESİ 343FBS050 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler

Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler GELİR

Detaylı

Aşağıdaki anlatım sırası, personel bölümünün kullanım sıralaması dır.

Aşağıdaki anlatım sırası, personel bölümünün kullanım sıralaması dır. BORDRO MODÜLÜ Personel ücretlerinin hesaplanması, Fazla mesailerin hesaplanması Başka personel kartı açılmadan aynı personelin aynı ay içerisinde firmaya ait farklı işyerlerinde çalışmalarının takibinin

Detaylı

HİBE SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA PERSONEL İSTİHDAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HİBE SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA PERSONEL İSTİHDAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR HİBE SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA PERSONEL İSTİHDAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ŞUBAT- 2007 A) İŞ SÖZLEŞMELERİ : Hibe yararlanıcıları, projelerinde öngördükleri faaliyetleri gerçekleştirmek için sözleşme bütçelerine

Detaylı

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015 PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01. SGK PRATİK BİLGİLER - ASGARİ ÜCRET SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER TABAN TAVAN 01.07. - 31.12. TL 8.277,75 01.01. - 30.06. 1.1,50 TL 7.809,75

Detaylı