E-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ S. SEDAT AKGÖZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ S. SEDAT AKGÖZ"

Transkript

1 E-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ S. SEDAT AKGÖZ Aralık, 2011

2 Yay n No : 2601 İşletme-Ekonomi Dizisi : Baskı Aralık 2011 İSTANBUL ISBN Cop yright Bu ki ta b n bu ba s s n n Tür ki ye de ki ya y n hak la r BE TA Ba s m Ya y m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sakl d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya bafl ka her han gi bir fle kil de ço al t la maz, da t la maz. Nor mal öl çü yü aflan ik ti bas lar ya p la maz. Nor mal ve ka nu nî ik ti bas lar da kay nak gös te ril me si zo run lu dur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Baskı - Cilt : Yazın Basın Yayın Matbaacılık Trz. Tic. Ltd. Şti. Çiftehavuzlar Cd. Maltepe Mh. Prestij İş Merkezi No:27/806 K:9 (Sertifika No: 12028) Zeytinburnu/İSTANBUL Kapak Tasar m : Gülgonca Çarpık Beta Basım Yayım Dağıtım A.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Elektronik Ticaret III EŞİM ELİF VE KIZIM RİMA YA İTHAF EDİYORUM...

4

5 Elektronik Ticaret V ÖNSÖZ Globalleşme süreci içerisinde tüm dünya ulusları arasında yoğun kültürel ve ekonomik ilişkiler ağı oluşmuştur. Bu ağın oluşmasında bilişim alt yapısı ve teknolojik gelişmeler belirgin bir rol oynamıştır. Yeni Dünya ekonomisinde elektronik ticaret ve dış ticaret işlemleri birbirini tamamlamaktadır. Ülkemizde e-dış ticaret işlemlerinin öneminin artması ile birlikte bu alanda meslek eğitimler ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı bilginin evrenselliği ilkesi gereğince kazanımlarını ilgi duyan herkesle paylaşmaktır. Bu kitapla ilgili çalışmalar 2001 yılında tüm dış ticaret ve ithalat, lojistik, gümrük işletme bölümleri için ortak bir web tabanlı eğitim çalışması ve olan Sanal gümrük eğitim çalışmasından faydalanarak hazırlanmıştır. Bu projenin amacı ülkemizdeki dış ticaret ve lojistik alanında eğitim faaliyetlerinde bulunan eğitim kurumlarının ortak bir paydada ve eğitim modelinde çalışmasıdır. Proje ile hedeflenen zaman ve mekan sınırlaması olmadan e-dış ticaret işlemlerinin isteyen herkesin eğitim CD leri ve internet destekli eğitim sayesinde öğrenmesinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Proje 2001 yılında Atatürk Üniversitesi Dış Ticaret bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından hazırlanmıştır. Elektronik ticaret ve dış ticaret eğitimlerinde ülkemizde bir takım yanlış modellemeler yapılmaktadır. E-ticaret işlemleri internetten alış veriş yapmak olarak kabul edilmektedir. İnternetten firma analizi, eğitim, araştırma, firma istihbarat, ön teklif, vb konulardan yeterince istifade edilmemektedir. E-dış ticaret işlemleri önce firma araştırması ve proforma fatura süreci ile başlamaktadır. Daha sonra sözleşme sürecinin bitiminden itibaren bilgilerin E-dış ticaretlerine aktarılması ile belge süreci oluşmaktadır. Son olarak ürün temini ve lojistik işlemlerinin bitirilerek, ürün sunumu ile tamamlanmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde: Elektronik ticaretin gelişim süreci incelenmiş ve web tabanlı uygulamalar incelenilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde: Firma istihbarat çalışmaları, proforma satış süreci incelenilmeye gayret gösterilmiştir. Veri aktarımı ve değerleme çalışmaları bir e-dış ticaret firması organizasyon el yapısı içerisinde incelenmeye çalışılmıştır. Bu bölümde mümkün olduğu kadar internet kaynaklarından faydalanılmıştır.

6 VI Elektronik Ticaret Çalışmanın üçüncü bölümünde: Temel dış ticaret bilgileri ve dış ticarette fiyat ve maliyet ilişkisi incelenilmeye çalışılmıştır. Proforma fatura sürecinde ürün teklifi, maliyeti oluşturan unsurlar analiz edilmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde: Proforma fatura sürecinin bitiminden itibaren başlayan fatura süreci ile beraber, ekonomik etkili rejimler incelenmiştir. Bu bölümde konular dış ticaret işlemlerinin temel kaynağı olan gümrük kanunu ve yönetmeliğinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Son bölümde ise sanal gümrük eğitim modelleme sistemi anlatılmıştır. Çalışmalar örnek olay analizleri incelenmeye çalışılmış, Öğrenci çalışmaları ve sanal mevzuat eğitim CD si ile birlikte verilmiştir. Eğitim CD si bölümünde 5 yıldır başarı ile uygulanan sanal gümrük eğitim çalışmalarından örnekler verilmiştir. Bu çalışmamız Meslek Yüksek Okulları dış ticaret, e-ticaret, lojistik, ithalat, gümrük işletme bölümleri öğrencileri, işletme, uluslar arası ticaret bölümleri öğrencileri, dış ticaret ithalat ve ihracat yapmak isteyen firma personelleri ve e-ticaret işlemlerine ilgi duyan kişilere kaynak kitap olabilir. Çalışmanın e-dış ticaret işlemlerine ilgi duyan herkese faydalı olmasını dileriz. Örnek olay analizlerini hazırlayan öğrencilerime de teşekkürü bir borç biliriz. Eğitimin İnternet Ortamında Verilebilme Şansı: Çalışma eğitim üzerinden verilebilme şansına sahiptir. Çalışmalar internet ortamında sürekli olarak güncellenebilmektedir. S. Sedat AKGÖZ İrtibat Adresi Tel:

7 Elektronik Ticaret VII ÖNSÖZ II 2009 yılında piyasaya çıkan E-Dış Ticaret İşlemleri nin birinci baskısı yayınlandığında bir amacım ve hayalim vardı. Herkesin e-dış ticaret uygulamalarını belge üzerinde yaparak bu eğitim modelinin paylaşılmasını ve herkesin uzaktan eğitim modeli olan evden sanal uygulamalarla dış ticaret konusunda bilgili olmasını diledim. Bu dileğimin sınırlıda olsa gerçekleştiğini görmek beni mutlu etti. Öğrencilerimden ve akademisyen arkadaşlarımdan övgü ve eleştiriler aldım. Bu eleştiriler ve övgüler sonucunda kitaba güncel mevzuat ve uygulamaları gözden geçirdim. Kitabın yayınlamasında Çok emeği olan Sayın Seyhan Satar ve Ferudun Kaya ya teşekkürü bir borç bilirim. Kitabın Faydalı olması dileğiyle. S.Sedat AKGÖZ İstanbul 2011

8

9 Elektronik Ticaret IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR LİSTESİ... XIV ŞEKİLLER LİSTESİ...XV KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM E-DIŞ TİCARETE GİRİŞ ve TEKLİF SÜRECİ I. ELEKTRONİK TİCARETİN TANIMI VE TÜRLERİ E-Ticaret Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Elektronik Ticaretin Müşteriler Açısından Faydaları E-Ticaretin Firmalar Açısından Faydaları Şirketler Arası B2B- Business To Business (İşten İşe) E Uygulamaları Firma Müşteri Uygulamaları(B2 B Uygulamaları) Alım Hizmetleri Müzayede İşlemleri Değiş Tokuş Hizmetleri Elektronik Veri Değişim Sisteminin Uygulanma Süreci Elektronik Veri Değişim Sistemi Kamu Kurumları için Elektronik Veri Değişim Sisteminin Güncel Hayatta Uygulama Alanları İnteraktif Bankacılık Uygulamaları Şirket-Tüketici Arası Elektronik Ticaret (B2C-Business to Consomer) Mobil Ticaret Uygulamaları Doğrudan Pazarlama (WOM) Tele Satış Uygulaması... 17

10 X Elektronik Ticaret E-Crm Uygulamaları Vatandaş Devlet C2 G Elektronik Devlet ve Etkileşim Alanları Elektronik Devlet Modeli Devlet G2 G E-Ticarette Ödeme Yöntemleri Nakit Ödeme Çekle Ödeme Elektronik Fon Ödeme (EFT) Elektronik Para Kullanımı E-Dış Ticaret Organizasyonu ve E-Dış Ticaret Araştırma Merkezleri Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Bölümleri Görev Dağılımı Muhasebe Birimi Organizasyon Yapısı Dış Ticaret Birimi Organizasyon Yapısı E-Ticaret Koordinasyon Birimi Organizasyon Yapısı Gümrükleme ve Lojistik Birimi Organizasyon Yapısı E-Dış Ticaret Araştırma Merkezi Gelişim Süreci E-Dış Ticaret Araştırma Merkezi Bilişim Veri Merkezi Trade Map-P-Map-Veri Araştırma ve Ölçümleme Merkezi İç Kaynaklar Veri Merkezi (İç Veri Kaynakları Ölçümleme Departmanı) Dış Kaynaklar Veri Merkezi Proje Koordinasyon Birimi Stratejik Hammadde Temini Birimi Pazar Araştırma Birimi Uluslararası Ortaklıklar Birimi Gelir ve Gider Kıyaslaması Birimi Yıllık Faaliyet ve Stratejik Süreci Kontrol Birimi Dış Ticaret Veri Araştırma Merkezi (Trade Map P Map Ölçümleme Merkezi Genel Pazar Araştırması (Trade Maps Analizleri) Kültürel Sosyolojik Açısından Uygunluk (Trade maps) Firma İç İstihbarat Veri Merkezi Kamu İstihbarat Veri Merkezi Birimi Banka İstihbarat Veri Merkezi Birimi... 44

11 Elektronik Ticaret XI Özel Sektör Koordinasyon Veri Merkezi Birimi E-Dış Ticaret Uygunluk Testi Müşteri Beklentilerini Araştırmaya Yönelik Testler Mobil Ticaret Uygunluk Düzeyini Araştırmaya Yönelik Tesler Web Tabanlı Televizyon Pazarlamaya Uygunluğu Ölçmeye Yarayan Testler P-MAPS Uygunluk Testi Ürün Performansı Ölçme Testi II. BÖLÜM DIŞ TİCARETE GİRİŞ FİYAT ve ÜRÜN TESLİM SÜRECİ II. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNE GİRİŞ Küreselleşme Sürecinde E-Dış Ticaret İşlemlerine Giriş Dış Ticarette Fiyat ve Maliyet İlişkisi E-Dış Ticaret İşlemlerinde İthalat Maliyetinin Hesaplanması Dış Ticarette Fiyat ve Maliyet İlişkisi İthalatta Kıymet Bildirim Yöntemleri Satış Bedeli Yöntemi Aynı Eşya Yöntemi Benzer Eşya Yöntemi İndirgeme Yöntemi Hesaplanmış Kıymet Yöntemi Son Yöntem İthalat ve İhracat Maliyetinin Hesaplanması Fob İthalat Maliyetinin Oluşturan Unsurlar İmalatçının Teklif Fiyatı Malın Ambalajlama ve Markalama Giderleri Taşıma Maliyeti Yükleme Maliyeti Finansman Giderleri Banka ve Akreditif Kredileri Doküman ve Genel Giderler Navlun Dış Ticarette Teslim Şekilleri FOB (Free On Board)... 81

12 XII Elektronik Ticaret CİF FCA (Free Carier) FAS (Free Alonside Ship) DAF (Delivered At Frontier) DEQ (Delivered Ex Quay) DES (Delivered Ex Ship) EX WORKS CİP (Carriage and Insurance Paid To) COST AND FRE IGHT - CFR (Mal Bedeli ve Navlun) CARRİAGE PAİD TO- CPT (Navlun Ödenmiş Olarak Teslim) DELİVERED DUTY UNPAİD-DDU (Gümrük Vergisi Ödenmemiş Varış Yerinde Teslim) DELİVERED DUTY PAİD-DDP (Vergileri Ödenmiş Teslim) İhracat Maliyetinin Hesaplanması İthalat ve İhracat Faturası Hazırlama Süreci İthalat Proforma Teklif Mektubu İhracat Proforma Fatura Teklif Mektubu Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli ve Taric Sistemi Taric (Avrupa Toplulukları Bütünleştirilmiş Gümrük Tarifesi Sistemi) Tarifenin Yorumlanması ile İlgili Genel Kurallar Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri Peşin Ödeme Vesaik Mukabili Ödeme Vesaik Mukabili Ödeme İş Akışı Mal Mukabili Ödeme Vesaik Mukabili Ödeme İş Akışı Kabul Kredili Ödeme Karşı Ticaret Konsinye Satışlar Mahsuben Ödeme Akreditif Teyitli (Confirmed) ve Teyitsiz (Uncorfirmed) Akreditif Teyitli ve Teyitsiz (Uncorfirmed) Akreditif Dönülebilir (Revocable)ve dönülemez Gayri Kabili Rucu İrrovecable) Akreditif

13 Elektronik Ticaret XIII Red Clause Kırmızı şartlı/peşin Ödemeli ve Gren Clause Yeşil Şartlı Akreditifler Red Clause Akreditif Green Clause (Yeşil Şartlı Akreditif) Karşılıklı (Back-To-Back) Akreditif Devredilebilir (Transferable) Acreditif Garanti Akreditif Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Serbest Dolaşama Giriş Rejimleri Ekonomik Etkili Gümrük Rejimlerinin Sınıflandırılması Serbest Dolaşıma Giriş ve Ana Rejimler Ana Rejimler Geçici İthalat Rejimi İhracat Rejimi Transit Rejimi İşletme Rejimleri Dahilde İşleme Rejiminin Tanımı Hariçte İşleme Rejimi Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Yardımcı Rejimler Antrepo Rejimleri Serbest Bölgeler Rejimi Sınır Ticaret Rejimi Dış Ticaret Kursiyerlerine Uygulanan Eğitim Uygulamaları ve Vaka Analiz Çalışmaları EKLER EK I: Dış Ticaret Bölümü Dönem Sonu Bitirme Ödevi EK II: Akreditif Analizi EK III: E-Dış Ticaret İşlemleri Mevzuat KAYNAKLAR

14 XIV Elektronik Ticaret TABLOLAR LİSTESİ Tablo1: İnternet Kaynakları...6 Tablo 2: Elektronik Ticaretin Avantajları...6 Tablo 3: Elektronik Ticaretin İşleyiş Süreci...7 Tablo 4: Elektronik İşlemlerde Etkileşim...8 Tablo 5: Örnek Bir Elektronik Veri Değişim Programı İş Akışı...11 Tablo 6: EDi Komutları...13 Tablo 7: M Ticaret Paybox Örneği...16 Tablo 8: WOM (Doğrudan Pazarlama) Örneği...17 Tablo 9: Fiyatlandırma Yöntemleri...85 Tablo 10: Cif Fiyatlandırma Modelleri...86 Tablo 11: İhracatçı Firmanın Kullanabileceği Fiyatlandırma Formu Örneği...88 Tablo 12: Gesaş Trade Proforma Fatura Örneği...90 Tablo 13: Teklif Şartları...93 Tablo 14: İhracat Teklif Mektubu Örneği...94 Tablo 15: İhracat Teklif Mektubu Örneği Türkçe...95 Tablo 16: Gesas Trade Proforma Fatura Örneği...99 Tablo 17: Teklif Şartları II...99 Tablo 18: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar Tablosu Tablo 19: Ana Rejimlerle İlgili İş Akış Tablosu Tablo 20: İşleme Rejimlerinde Kullanılan Belge iş Akış Tablosu Tablo 21: Hammadde ve Sarfiyat Kullanımında Kullanılan Belgeler Tablo 22: Gümrük Kontrolü Altında İşlenen Ürünler Listesi Tablo 23: Yardımcı Rejimlerde Kullanılan Belgeler İş Akışı Tablo 24: Serbest Bölgeler Rejiminde Kullanılan Belgeler...137

15 Elektronik Ticaret XV Tablo 25: Sınır Ticaretinde Kullanılan Belgeler Tablo 26: Yeterlilik Düzeyi Tablo 27: Yıllık Faaliyet Planı Tablo 28: Gesaş Trade Co Merkez Ofis Birimi 2006 Yılı Faaliyet Planı Tablo 29: Gesaş Trade Co Firması Bilişim Veri Merkezi 2007 Yılı Faaliyetleri Tablo 30: Russian Gesaş Trade Co Firması Dış Ticaret Araştırma Merkezi 2007 yılı Faaliyet Planı Tablo 31: Russian Gesaş Trade Co Firması Dış Ticaret Birimi Ofis Birimi 2007 Yılı Faaliyet Planı Tablo 32: Merkez Ofislere ve Dış Ticaret Araştırma Merkezine Gönderilecek Faaliyet Değerlendirme Raporu ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: İnteraktif Banka Uygulamaları İş Süreci...14 Şekil 2: D-Shopping Tele Satış Uygulama Örneği...18 Şekil 3: E-Crm Satış Uygulamaları...20 Şekil 4: Elektronik Devlet ve Etkileşim Alanları...21 Şekil 5: Elektronik Devlet Modeli...22 Şekil 6: E-ticarette Yeni Ödeme Araçları...24 Şekil 7: Elektronik Çek Örneği...26 Şekil 8: Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Organizasyonel Yapısı...28 Şekil 9: Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Bölümleri Görev Dağılımı...29 Şekil 10: Muhasebe Birimi Organizasyon Yapısı...30 Şekil 11: Dış Ticaret Birimi Organizasyon Yapısı...31 Şekil 12: E-Ticaret Koordinasyon Birimi Organizasyon Yapısı...32 Şekil 13: Gümrükleme ve Lojistik Birimi Organizasyon Yapısı...33 Şekil 14: E-dış Ticaret Araştırma Merkezleri Organizasyonel Yapısı...34 Şekil 15: E-dış Ticaret Araştırma Merkezleri Organizasyonel Yapısı...36 Şekil 16: İnternet ve İşletme İçi Bölümler Arası Etkileşim...39 Şekil 17: Kamu İstihbarat Veri Merkezi Birimi...43

16 XVI Elektronik Ticaret Şekil 18: İstihbarat Modülleri...44 Şekil 19: Müşteri Memnuniyet Anketi...51 Şekil 20: Natro M-ticaret Uygunluk Testi...56 Şekil 21: Natro Tele Pazarlama Uygunluk Testi...59 Şekil 22: Başkent Üniversitesi Öğrenci Anketi...66 Şekil 23: Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri Şekil 24: Vesaik Mukabili Ödeme Şekil 25: Akreditif Şekil 26: Karşı Ticaret Şekil 27: Akreditif İşleyiş Süreci Şekil 28: Akreditif Ödeme İş Akışı Şekil 29: İhracatçı Açısından Akreditif İşleyişi Şekil 30: Teyitli Akreditif...119

17 Elektronik Ticaret XVII A.E A.G.E A.G.M C Çev : Aynı Eser : Adı Geçen Eser : Adı Geçen Makale : Cilt : Çeviren KISALTMALAR

18

I. Kısım: Türev Piyasalar ve Ürünler. Prof. Dr. Sudi APAK Dr. Metin UYAR TÜREV ÜRÜNLER FİNANSAL TEKNİKLER

I. Kısım: Türev Piyasalar ve Ürünler. Prof. Dr. Sudi APAK Dr. Metin UYAR TÜREV ÜRÜNLER FİNANSAL TEKNİKLER I. Kısım: Türev Piyasalar ve Ürünler Prof. Dr. Sudi APAK Dr. Metin UYAR TÜREV ÜRÜNLER VE FİNANSAL TEKNİKLER I Türev Ürünler ve Finansal Teknikler Yay n No : 2527 flletme Ekonomi : 513 1. Baskı Ekim 2011

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ MYO için DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ İKMEP Müfredatına Uyumlu dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu çalışma; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları müfredatlarına

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ [ Yeni Mevzuat ve Belgeler] dr. ferudun kaya (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi) Bu çalışma; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği

Detaylı

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : 467 1. Bask - Nisan 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-439 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Doç. Dr. Mehmet Marangoz

GİRİŞİMCİLİK. Doç. Dr. Mehmet Marangoz GİRİŞİMCİLİK Doç. Dr. Mehmet Marangoz I Yayın No : 2742 İşletme - Ekonomi : 578 1. Baskı Eylül 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-766 - 3 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür ki ye de ki ya yın hak

Detaylı

Levent BAŞAK YABANCI BANKALAR VE TÜRKİYE

Levent BAŞAK YABANCI BANKALAR VE TÜRKİYE Levent BAŞAK Vergi Başmüfettişi (E. Gelirler Başkontrolörü) YABANCI BANKALAR VE TÜRKİYE 1. BASKI II Yay n No : 2676 flletme-ekonomi : 561 1. Baskı Nisan 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-699 - 4 Cop yright

Detaylı

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSMAN

ULUSLARARASI FİNANSMAN [MYO ların İKMEP Projesi Müfredatına Uyumlu ULUSLARARASI FİNANSMAN Örnek Olay ve Yeni Mevzuat] dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu çalışma; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları,

Detaylı

BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI I BANKACILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI Yay n No : 2967 flletme Ekonomi : 610 1. Baskı Kasım 2011 İSTANBUL Tıpkı 2. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-992-6 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI I Dr. Özgür ÇATIKKAŞ Ayşe Sunay GÜRSU ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde 01.03.2010 tarihinde savunulmuş yüksek lisans

Detaylı

2. Baskı. Mutlu YILMAZ Ahmet ÖZKEN

2. Baskı. Mutlu YILMAZ Ahmet ÖZKEN DIŞ TİCARETE GİRİŞ 2. Baskı Mutlu YILMAZ Ahmet ÖZKEN Bu kitabın Türkiye deki her türlü yayın hakkı Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti ye aittir, tüm hakları saklıdır. Kitabın tamamı veya bir kısmı 5846 sayılı

Detaylı

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 2013 II. Dönem Eğitimin Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Toplam Süresi Eğitim Yeri Bedeli Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat Titanic

Detaylı

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL I Dr. Selçuk Burak HAfiILO LU ELEKTRON K POSTA LE PAZARLAMA II Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-614 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Yayın No : 2557 İşletme-Ekonomi Dizisi : 525. 2. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-579 9

Yayın No : 2557 İşletme-Ekonomi Dizisi : 525. 2. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-579 9 Yayın No : 2557 İşletme-Ekonomi Dizisi : 525 2. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-579 9 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir.

Detaylı

1. BASKI. Kasım 2010, SAMSUN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

1. BASKI. Kasım 2010, SAMSUN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI 1. BASKI Kasım 2010, SAMSUN Samsun TSO yayınları için ayrıntılı bilgi Samsun TSO Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü nden temin edilebilir. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli Mahallesi Abbasağa Sokak

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No. 1.2 Saray, Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 4 I. GĐRĐŞ 4 1. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI M. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası I Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMA, DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ 2013

ULUSLARARASI PAZARLAMA, DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ 2013 ULUSLARARASI PAZARLAMA, DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ 2013 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Değişen dinamikler, küresel ve ulusal krizler, daralan iç

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMA, DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ 2015

ULUSLARARASI PAZARLAMA, DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ 2015 ULUSLARARASI PAZARLAMA, DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Değişen dinamikler, küresel ve ulusal krizler, daralan iç

Detaylı

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sigortacılık [5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İlaveli] Editör Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölüm Başlıkları* Sigorta

Detaylı

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi i TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ ii Yay n No : 2808 İletişim Dizisi : 95 1. Baskı

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No. 1.0 Saray, Mart 2008 1 2 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı Ders İçerikleri

T.C Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı Ders İçerikleri I.SINIF I.YARIYIL DERSLERİ ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2-0-2) Bilgisayarın donanımları, klavyenin kullanımı, fare ve diğer bilgisayar birimleri, işletim sistemleri, veri ekleme ve silme

Detaylı

Tu çe GÜREL BORAN TÜRK YE DEN UYGULAMA ÖRNEKLER YLE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Tu çe GÜREL BORAN TÜRK YE DEN UYGULAMA ÖRNEKLER YLE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK I Tu çe GÜREL BORAN TÜRK YE DEN UYGULAMA ÖRNEKLER YLE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK II Yay n No : 2430 flletme - Ekonomi : 473 1. Baskı Nisan 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-452 - 5 Cop yright Bu ki ta b

Detaylı

Av. Dilek ŞAHİNCİ TÜRK REKLAM MEVZUATI. Beta

Av. Dilek ŞAHİNCİ TÜRK REKLAM MEVZUATI. Beta Av. Dilek ŞAHİNCİ TÜRK REKLAM MEVZUATI Beta Yay n No : 2692 Hukuk Dizisi : 1312 1. Baskı Mayıs 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-716 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNU

TÜRK MEDENİ KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNU 6 12 TÜRK MEDENİ KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNU Kavramlar Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun Çocuk Koruma

Detaylı

21.Yüzyılda. Finansal Muhasebe. Teoriden Uygulamaya Genel Muhasebe

21.Yüzyılda. Finansal Muhasebe. Teoriden Uygulamaya Genel Muhasebe 21.Yüzyılda Finansal Muhasebe Teoriden Uygulamaya Genel Muhasebe Geliştirilmiş Tekdüzen Hesap Planına Uygun Dönem İçi ve Dönem Sonu Muhasebe Kayıtları Anlaşılması Kolay, Çözümlü Sorularla 400 den Fazla

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI

SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI I Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR Marmara Üniversitesi İİBF İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI Yenilenmiş ve Genişletilmiş 10. Baskı II Yayın No : 2392 Hukuk

Detaylı

Alpaslan DOĞAN KARA YOLU YÜK TAŞIMACILIĞI

Alpaslan DOĞAN KARA YOLU YÜK TAŞIMACILIĞI Alpaslan DOĞAN KARA YOLU YÜK TAŞIMACILIĞI Yayın No : 3065 İşletme Ekonomi : 646 1. Baskı - Şubat 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-092 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı