DIŞ TİCARET BELGELERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIŞ TİCARET BELGELERİ"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2932 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1888 DIŞ TİCARET BELGELERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nuray İSLATİNCE (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 3, 4) Öğr.Gör. Tufan YAYLA (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT (Ünite 6) Yrd.Doç.Dr. Hasan İSLATİNCE (Ünite 7) Doç.Dr. Adnan SEVİM (Ünite 8) Editör Yrd.Doç.Dr. Hasan İSLATİNCE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ i

2 Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Öğretim tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN ÖĞRETİM TASARIM BİRİMİ Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Çalışkan Öğretim Tasarımcıları Yrd.Doç.Dr. Seçil Banar Öğr.Gör.Dr. Mediha Tezcan Grafik Tasarım Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Öğr.Gör. Nilgün Salur Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Grafikerler Gülşah Karabulut Özlem Ceylan Kenan Çetinkaya Dizgi Açıköğretim Fakültesi Dizgi Ekibi Dış Ticaret Belgeleri ISBN Baskı Bu kitap ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Web-Ofset Tesislerinde adet basılmıştır. ESKİŞEHİR, Ocak 2013 ii

3 İçindekiler Önsöz... iv 1. Ticari Belgeler Resmi Belgeler Taşıma Belgeleri Sigorta Belgeleri Finansman Belgeleri ve Gümrük Beyannamesi Teşvik Belgeleri Dış Ticarette E-Belge Kullanımı Dış Ticarette Belge Düzeni 180 iii

4 Önsöz Dünya ekonomisine bakıldığında pek çok ülkenin karşı karşıya kaldığı ve ülkemizin de süre gelen problemlerinden belki de en önemlisi ödemeler dengesi cari açığının nasıl kapatılacağına yönelik soruya verilecek cevabın ne olacağıdır. Bu problemin çözümünde en çok döviz getiren sektör özelliği nedeniyle en büyük katkıyı dış ticaretin sağlayacağı beklentisi hakimdir. Dış ticaret ülkemiz açısından da bakıldığında 1980 li yıllardan sonra daha fazla ilgi duyulan ve büyümesine her geçen gün devam eden bir alan olmuştur. Ancak, uluslararası ekonomik ve ticari ilişkiler oldukça karışık bir yapı sergilemektedir. Özellikle uluslararası ticarette tarafların karşılıklı olarak emtia, ürün, hizmet alış-verişlerinde bulunabilmek için ne kadar çok sayıda belge kullanmaları gerektiği düşünüldüğünde bu konu daha açık anlaşılabilir. Dış ticarette kullanılan belgeler ülkelerin kendi iç yönetim ilke ve kurallarına göre çeşitlilik gösterir. Ancak, bu belgelerin tüm ülkeler bazında standartlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Dış ticarette kullanılan belgelerin neler olduğunun, nerede ve ne zaman kullanılacağının bilinmesi daha da önemlisi bu belgelerin doldurulması sırasında hata yapılmaması çok önemlidir. Belgeler doldurulurken yapılacak yanlışlıklar öncelikle zaman kayıplarına ve katlanılması gereken ek maliyetlere sebebiyet verecektir. Bu kayıplara katlanması gereken kişiler ilk anda firmalar gibi gözükse de esas zarar ülke ekonomisinde hissedilecektedir. Bu kayıpların önüne geçilebilmesi, dış ticarette karşılıklı güvenin oluşturulabilmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi için dış ticarette kullanılacak belgelerin eksiksiz ve hatasız olarak düzenlenmesine gereken özenin gösterilmesi çok önemlidir. Dış ticarette kullanılacak uluslararası belgelerin öğrenilmesinde yol gösterici olacağına inandığımız bu kitabımız kapsamında Ticari Belgeler, Resmi Belgeler, Taşıma Belgeleri, Sigorta Belgeleri, Finansman ve Gümrük Beyannamesi ile E-Belgeler ve Dış Ticarette Belge Düzeni konuları incelenmiştir. Kitabımız içindeki her ünitede ilgili belgelere ilişkin genel bilgiler, örnek formlar, öğrenmeniz gerektiğine inandığımız ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin detaylı açıklamalar yapılmıştır. Kitabımızın ön lisans düzeyinde eğitim gören siz öğrencilerimize Dış Ticarette Kullanılan Belgeleri en iyi şekilde öğretebilmek için sade bir dil ile kaleme alınmasına özen gösterilmiştir. Siz değerli öğrencilerimizin de konuları daha iyi kavrayabilmeniz açısından sıra sizde sorularına dikkat etmeniz ve ünite sonundaki sıra sizde sorularını cevaplandırmanız başarılı olmanızda önemli bir gerekliliktir. Bu kitabın hazırlanması aşamasında gayretle ve özenle çalışan yazarlara ve emek harcayan tüm üniversite personeline teşekkür eder, öğrencilerimize başarılar dilerim. Editör Yrd.Doç.Dr. Hasan İSLATİNCE iv

5

6 1 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Uluslararası ticarette kullanılan belgeleri sıralayabilecek, Proforma faturayı tanımlayabilecek, Koli ambalaj listesini açıklayabilecek, İmalatçı nın analiz belgesini anlatabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar Kavramlar Fatura Koli Çeki Ambalaj Navlun Depolama Maliyetleri Akreditif İthalatçı İhracatçı Mal Alım-Satım Sözleşmesi İçindekiler Giriş Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler Ticari Belgeler 2

7 Ticari Belgeler GİRİŞ Günümüzde hızla globalleşen dünya üzerinde hiç bir ülkenin, kendi başına olma ve hareket etme durumu söz konusu değildir. Aralarında değişik ölçülerde siyasi, askeri, sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkiler bulunan milli devletler az ya da çok birbirlerine bağımlıdırlar. Bu ilişkileri, bir ülkenin kendi içindeki ekonomik ilişkilerinden ayırmak gereklidir. Dünyadaki pek çok bağımsız ülke, kendi üretemediği çeşitli mal, hizmet ve üretim faktörlerini başka ülkelerden ithal etmektedir. Buna karşın kendi ürettiği ya da doğal olarak sahip olduğu çeşitli mal, hizmet ve üretim faktörlerini de ihraç etmektedirler. Örneğin, Türkiye petrolü, İngiltere pamuğu, Japonya demir ve kömürü ithal etmektedir. Çünkü bu ülkelerde bu mallar ya hiç üretilmemekte ya da diğer ülkelere göre göreceli olarak daha pahalıya üretilmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz ülkelerin birbirlerine bağımlı hale gelmeleri bu şekilde gerçekleşmektedir. Bu bağlamda söyleyebileceğimiz dış ticaretin günümüz dünyasında ülkelerarası iktisadi ilişkilerin en belirleyici unsuru olduğudur. Yani dış ticaret uluslararası iktisadi ilişkilerin, para karşılığı tüm mal ve hizmet alışverişini ifade eder. Bu mal ve hizmet alışverişinin iki tarafı sözkonusudur ki, bunlar ithalat ve ihracat branşlarıdır. Kısaca ihracat, dış ticaret faaliyetlerine sahip ülke ekonomisinde yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlerin bir kısmı yurtiçinde tüketilirken, diğer bir kısmı gümrük sınırlarından dışarı çıkarılarak yabancı ülkelere para veya başka bir mal/hizmet karşılığında satılmasıdır. Karşı taraftaki yabancı ülkelerin adı geçen bu mal ve hizmetleri para veya başka bir mal/hizmet karşılığında satın alarak kendi gümrük sınırından içeriye sokmasına da ithalat denir. Bütün bu işlemlerin gerçekleşmesi için uluslararası ticarette karşılıklı mal alış verişinde bulunabilmek için pek çok sayıda belge kullanılmaktadır. Bu belgeler ülkeler bazında farklılık gösterebilir. Ancak, bu belgelerin uluslararası arenada standartlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Dış ticaret işlemlerinde mutlaka kullanılması gereken ve "demirbaş" olarak nitelendirilebilecek pek çok belge vardır. Bunlar arasında fatura, çeki/koli/spesifikasyon listesi, gümrük beyannamesi, menşe şehadetnamesi ve taşıma belgeleri gibi belgeler yer almasına rağmen bu ünitede ticari belgelerin neler olduğu ile ilgili açıklamalara yer verilecektir. ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER Temelde dış ticaret, ülkelerin ekonomik birimlerin faydalarının en yüksek seviyede gerçekleşmesi, servet sahibi olma ve ekonomik iyileşme bakımından çok önemlidir. Bir başka şekilde ifade edersek, ülkeler dünyada hem iktisadi hem de siyasi açıdan söz sahibi olmak amacıyla dünya dış ticaret hacminden daha fazla pay alıp iktisadi menfaatlerini gerçekleştirmek için büyük bir rekabet ortamı oluştururlar. Eksiksiz hukuki altyapı ile yeni teknoloji üretimleri ile desteklenen istikrarlı makroekonomik yapıların varlığı dünya dış ticaret hacminde o ülkenin büyük bir avantaja sahip olması anlamına gelir. Dış ticaretin gerçekleştirilmesinde rol alan temel kurumları; Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Uluslararası Ticaret Odaları olarak sayabiliriz. İhracatçı, ithalatçı ve bunlara aracılık eden bankalar ise Dış ticaret faaliyetlerinin yürütülmesinde yer alan ana unsurlardır. Dış ticaret faaliyetinin gerçekleştirilmesin de pek çok belgeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu belgelerin doğru olarak dikkatle ve itina edilerek düzenlenmesi dış ticarete ilişkin işlemlerin daha hızlı, problemsiz yürütülmesinde büyük öneme sahiptir. Ancak bu şekilde kayıplar önlenebilir, gecikmelerin önüne geçilebilir ve müşteriler açısından birbirlerine duyulan güven unsurunun devamlılığı sağlanabilir. Dış ticaret işlemlerinde 3

8 kullanılan uluslararası belgelerdeki eksiklikler ve hatalar özellikle ihracatta, ihracatçının ekstra ödemeler yapmasına ya da gecikmelere yol açabilmektedir. İhracat penceresinden bakarak bir değerlendirme yapmamız durumunda karşımıza çıkabilecek eksik ve kusurlu belgelerin neden olabileceği negatif haller aşağıda verilmiştir. Eksik ve hatalı doldurulmuş belgeler yüzünden ortaya çıkan sorunların çözülmesi için harcanan zaman kaybı ve maddi zarar; Vesaiklerin belki de yeniden düzenlenerek ve tekrar kurye ile gönderilmesi, bankalarda işlemlerin yenilenmesinde alınan komisyon ve masraflar ya da telefon görüşmeleri nedeniyle kabaran faturaların sebep olduğu ek maliyetler, Ödemenin gecikmesi; İhracat bedelinin geç tahsil edilmesinden dolayı ortaya çıkabilecek gecikmelerde katlanılması gereken faiz ödemeleri, Maddi olarak ölçülmesi mümkün olmayan ve paradan daha ciddi daha önemli bir zarar kabul edebileceğimiz ticaretin tarafları arasındaki ilişkilerin özellikle güvenin olumsuz etkilenmesi; Doğru düzenlenmeyen veya hatalı belgeler nedeniyle ödemelerde gecikme yaşanması ve diğer sıkıntılar ihracatçı ile ithalatçının iş ilişkilerini bozmaya yetecektir. Bu sorunların ortaya çıkmaması için ticarette gerekecek bilgiler hazır olsa da, belgeler kısa sürede hazırlansa da ve bütün bunlar çok basitmiş gibi görünse de belgelerin mutlaka işletme adına imza yetkisi olan şahıslar tarafından doldurulması, işletmenin kendisine ait standart kabul gören formlardaki bilgilerin doğru olması ve bu işten sorumlu olan şahısların azami özen ve dikkat göstermesi gereklidir. Dış ticarette kullanılan belgeler ve terimlerle ilgili olarak Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Ticaret Odası, (ICC-International Chamber of Commerce) uluslararası kabul gören kural ve düzenlemeleri açıklayan simgeler takımını oluşturmuştur. Uluslararası ticarette kullanılan belgelerin anlaşılması kolay bir hale getirilmesi ve standartlaştırılmasına yönelik çalışmalar vardır. Dahası BM ve Dünya Ticaret Örgütünün (DTO) liderliğinde bu belgelere ilişkin bilişim teknolojisinin olağanüstü imkânları ile elektronik ortamlarda hem yer hem de zamanın olumsuz etkilerini aşarak çok daha hızlı işlemler gerçekleştirmeyi sağlayabilecek çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda uzun vadede bireysel hatalar minimum indirilerek otomasyonun avantajları ve önemi ortaya konabilecektir. DTO; a) ithalat ve ihracat işlemlerinde kullanılan belgelerin kolaylaştırılması ve standardizasyonun sağlanması b) Elektronik olarak bilgi aktarımı için bağlayıcı ve bütün terimleri aynı derecede olan standartların kabul edilmesi hususlarını, uluslararası ticaretin daha da kolaylaşmasına ilişkin çalışma programına dahil etmiştir. Ayrıca ülkemiz açısından bakıldığında uluslararası ticarette ıslak imzalı olma şartı aranan 200 den fazla belgenin gümrüklere gösterilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Ancak, Dış Ticaret Müsteşarlığının başkanlık ettiği ve Gümrük Müsteşarlığının koordine ettiği Dış Ticarette e-belge Projesi ve e-dış Ticaret İşlemleri Projesi dahilinde dış ticaret işlemlerinde kullanılan bilgi ve belgelerin elektronik ortamda paylaşılabilen ortak belge sayısının 15 e indirilerek ve sadeleştirilerek uluslararası ticaretin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Bununla ilgili olarak daha sonraki ünitemizde ayrıntılı bilgi verilecektir. Uluslararası ticarette kullanılan belgeler genel olarak aşağıda gösterildiği şekildedir; a. Ticari Belgeler, b. Resmi Belgeler, c. Taşıma Belgeleri, d. Sigorta Belgeleri, e. Finansman Belgeleri. Bu belgeler arasından ticari belgeler bu ünitemiz kapsamında incelenecektir. 4

9 TİCARİ BELGELER Faturalar Fatura, satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere ticari malı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. Türk Ticaret Kanunu nda Ticari işletmesi icabı bir mal satmış veya imal etmiş veyahut bir iş görmüş yahut bir menfaat temin etmiş olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir. Bir faturayı alan kimse, aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde münderecatı (içindekiler) hakkında bir itirazda bulunmamış ise münderecatını kabul etmiş sayılır denilmektedir. Diğer taraftan Vergi Usul Kanunu ise faturayı Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen bir ticari vesikadır. olarak ifade etmiştir. Yani fatura, malların türünün, niteliklerinin, ambalajının miktarının, yükleme şeklinin ve zamanının, markalarının belirlenmesine ve böylece ayırt edilmesine yararken, diğer yandan ödenecek meblağın, ödeme şeklinin zamanının, yerinin ve ödemenin yapılıp yapılmadığının tespitine yarar. Dış ticaret işlemlerinde kullanılan fatura çeşitleri, kapsamları ve özellikleri aşağıda açıklanacaktır. Yerli Fatura (Domestic İnvoice, İnternal İnvoice) Katma Değer Vergisi (KDV) iadesi veya mahsubunda önem taşıyan bir belge olup, bir nüshası gümrük beyannamesine eklenir. Yerli faturanın taşıması gereken ögeler; İhracatçının adı, ünvanı ve adresi, Faturanın numarası ve düzenlenme tarihi, Malın Türk Menşeli olduğu ibaresi, Malın brüt ağırlığı, Teslim ve ödeme şekli, Aracı ve muhabir bankanın isimleri, Toplam mal adedinin ve toplam mal değerinin yalnızca veya kısaltılmış olarak y ile başlamak üzere yazıyla yazılması, Satış sözleşmesi uyarınca, ihracatçılar iç piyasadan sağlayacakları girdiler ve mallar için Katma Değer Vergisi ni ödeyecekler, ancak, malı ihraç ettikleri anda yabancı alıcı için düzenledikleri faturada (ticari fatura) ise bu vergiyi faturaya dahil etmeyeceklerdir. Çünkü, yabancı alıcı ithalat esnasında kendi ülkesinde zaten Katma Değer Vergisi ödemektedir. Fiili ihracatın ardı sıra, satıcı yurt dışına sevk ettiği mallar ile ilgili olarak bu malların tedariki anında yurt içinde ödediği Katma Değer Vergisi ni, o dönemde ödeyeceği vergilerden indirilmesini veya iadesini istemek üzere ilgili vergi dairesinden talepte bulunur. Proforma Fatura (Proforma İnvoice) Günümüz piyasalarında ticari hayatın çeşitlenmesi nedeniyle pek çok satış yöntemi gündeme gelmiştir. Müşterilere daha iyi hizmet vermenin yanısıra onların anlayabileceği şekillerde ve koşullarda anlaşma yapılabilmesi için fatura, teklifname, sözleşme ve fatura benzeri belgeler düzenlenmektedir. İşte bu belgelerden bir tanesi de proforma faturadır. Bir mal veya hizmetin hangi fiyat, bedel ve koşullarla satılabileceğini gösteren teklifname niteliğindeki ticari mektup proforma fatura olarak adlandırılmaktadır. Proforma fatura satıcı tarafından malların sevkinden önce düzenlenir. Bu fatura Offer Form-Teklif Formu yerine geçer ve proforma faturayı ticari faturadan ayırmak için üzerinde mutlaka proforma ibaresi yazılı olmalıdır. Proforma fatura, alıcı sipariş verdikten sonra satıcının fiyat teklifini sunduğu ticari bir belgedir. Proforma faturada yazan satıcının teklifi belirli bir süre için geçerli olup, geçerlilik süresi de 5

10 proforma faturada belirtilmelidir. Eğer ticari işlem akreditifli ise akretiditif proforma fatura üzerindeki meblağ esas alınarak açılacağından, proforma faturadaki fiyat, miktar ve toplam meblağ ihracatçıyı bağlayıcı özelliktedir. Bu sebepten proforma fatura ihracatçı tarafından özenle hazırlanmalıdır. Kısaca proforma fatura satılacak malın satılmasından ve tesliminden önce, satıcı tarafından hazırlanan malın cinsini ve miktarını, tahmini birim fiyatını, teslim ve ödeme şeklini, malın tutarını gösteren ve bazı hallerde de opsiyon taşıyan, diğer unsurların (taşıma, yükleme ve boşaltma, sigorta vb.) bulunduğu ve teklif niteliğinde üzerinde proforma fatura kaydını taşıyan bir belgedir. Proforma fatura üzerindeki fiyatın kesin satış fiyatı olmadığını bir kez daha hatırlayalım. Kesin fiyat, satış anındaki veya satış sözleşmesinde belirtilen fiyattır. Proforma fatura üzerindeki fiyat daha çok bir ön bilgi verme amacına yöneliktir. Bu nedenle proforma fatura için ön faturadır diyebiliriz. Proforma fatura, ihracatçının, sipariş almadan önce üzerinde ihracatçı ve ithalatçının kimlik bilgileri, ihracatçının ithalatçıya teklif ettiği fiyat, malın cinsi ve teslim şekli yazılı olan ve teklif edilen fiyatın hangi tarihe kadar geçerli olduğu belirtilerek ithalatçıya gönderdiği teklif faturasıdır. Bu faturanın hukuki ve ticari bir değeri yoktur. Hiçbir mali yükümlülük yaratmadığı için ihracatçının vermiş olduğu bu fatura karşılığında ithalatçı herhangi bir ödeme yükümlülüğü altına girmemektedir. Yani ihracatçının vermiş olduğu bu fatura karşılığında ithalatçı için herhangi bir ödeme veya KDV söz konusu olamaz. Ancak, proforma faturanın gönderilmesinden sonra ithalatçının kesin sipariş vermesi ve özellikle akredetif açılması halinde, akredetif metninde proforma fatura tarih ve sayısı bildirilmiş ise, bu taktirde ihracatçı gönderdiği proforma faturadaki bilgilerle kendini bağlamış ve bu kapsamda yükleme sorumluluğuna girmiş olacaktır. Ayrıca ithalatçı, açtığı akredetif metninde, ihracatçının malları sevk edip yükleme belgelerini kendisine göndermesi sırasında ticari fatura ile birlikte proforma faturanın da kendisine gönderilmesini isteyebilir. Böyle bir talep de bulunmasındaki amaç, anlaşma konusu mal detayları ile fiili ihracı yapılan ve fiili ihracat sırasında düzenlenen ticari faturanın proforma fatura ile karşılıklı olduğunu görmek istemesinden kaynaklanır. İhracatçının verdiği proforma fatura karşılığında ithalatçının herhangi bir yükümlülüğü söz konusumudur. Sipariş almak üzere posta ile numune gönderilmesi gerektiğinde ithalatçı ülkenin gümrük idaresi içinde proforma fatura tanzim edilmesi zorunlu bulunmaktadır. Akreditifli işlemlerde bazen akreditif ile proforma faturanın ilişkilendirildiği gözlenmekte ise de; uluslararası ticari kurallara göre satış sözleşmeleri ile akreditifler birbirinden tamamen farklı ve bağımsız işlemlerdir. Proforma faturaların vergi kanunları yönünden düzenlenmesi gereken bir belge olup olmadığı, damga vergisine tabi olup olmadığı özellik arz eder. Vergi kanunlarımızda, proforma faturalara ilişkin bir hükme yer verilmemiştir. Ayrıca proforma faturalar damga vergisine tabi olmamaktadır. Proforma fatura Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen, belge basımı ile ilgili usullere de tabi değildir. 6

11 Şekil 1.1: Proforma fatura örneği Kaynak: sdu.edu.tr/diger/ugik/sunumlar/bosgelmezsunum.ppt2012 Orjinal (Ticari) Fatura (Original İnvoice, Commercial İnvoice) Orjinal fatura, kesin satışlarda, proforma faturaya, siparişe veya satış sözleşmesine istinaden satıcı tarafından, diğer hallerde malı gönderen firma tarafından alıcı adına düzenlenen, malın cinsini ve miktarını, niteliğini, birim fiyatını ve satış bedeli tutarını içeren ve satışın yapılmış olduğunu gösteren bir hesap belgesidir. 7

12 Proforma fatura üzerindeki şartlar ithalatçı tarafından kabul edildiğinde, ihraç mallarının üretilip ihracat için hazırlanma aşaması başlar. Mallar ihracata hazır hale getirildikten sonra asıl fatura niteliğini taşıyan ve sevkiyat yapılmadan önce düzenlenecek ilk belge genelde ticari faturadır. Ticari fatura, satıcı tarafından genelde Türkçe (bir adet) ve satış sözleşmesi veya akreditifte belirtilen yabancı dilde (bir adet) düzenlenmektedir. Proforma fatura üzerindeki şartlar ithalatçı tarafından kabul edildiğinde, ticari fatura düzenlenebilir. İhracatçı sözleşme yaptıktan sonra ve eğer varsa akredetif açıldıktan sonra malların fiyat, miktar, tutar, kalite, ambalaj vb. şartlarında değişiklik olmamışsa proforma faturadaki bilgileri aynen, eğer şartlarda bir değişiklik yapılmış ise değişen şartlarda (değişen şartlar için taraflar arasında yazışma yapılmış olmalı veya akredetif için değişiklik talimatının bankalar kanalı ile taraflara iletilmiş olması gereklidir.) ticari fatura düzenlenecektir. Ticari fatura makbuz özelliğine sahip kıymetli bir evrak özelliği taşır. Diğer bir anlatımla, ticari fatura; proforma faturaya, siparişe veya alım satım sözleşmesine istinaden ihracatçı tarafından düzenlenen, malın cinsini, miktarını, birim fiyatını ve toplam tutarını içeren ve satışın yapılmış olduğunu gösteren kıymetli evrak özelliğine sahip bir belgedir. Konşimento, ihracat beyannamesi, sigorta poliçesi, menşe şehadetnamesi ve dolaşım belgesi gibi diğer vesaikler ticari fatura temel alınarak ve ticari faturadaki bilgilerle kesin bir tutarlılık içerisinde hazırlanır. Ticari fatura düzenlenirken karşılaşılabilecek olası problemlerin ortaya çıkmaması için bazı unsurların mutlaka fatura içeriğinde belirtilmesi zorunluluğu vardır. Proformanın aksine ticari fatura ihracatçıya çeşitli mali sorumluluklar yükler. Ticari faturanın aslı Türkçe düzenlenir (Şekil 1.2). Maliye onaylı olan türkçe ticari faturalar gümrükleme sırasında gümrüğe verilir. Ticari faturalar ithalatçının talep ettiği sayıda orjinal ve kopya olarak ve genellikle İngilizce olarakda düzenlenir (Şekil 1.3). İngilizce düzenlenirken ticari faturaların Türkçe aslındaki numaraları taşımasına çok fazla özen gösterilmelidir. İthalatçı için düzenlenen ticari faturalar için maliye ya da gümrük vb. hiçbir kurumun onayına gerek yoktur. Ticari fatura düzenlenirken, fatura üzerinde ihracatçı-ithalatçı ünvan adresleri, dış ticarete konu malın yükleme limanı, malın imal edildiği, üretildiği ülkenin ismi, menşei, yüklenen malların boşaltılacağı son varış, liman veya şehir ismi, malın birim fiyatı, toplam bedeli, incoterms terimleri (teslim şekilleri) yer almalıdır. Ticari faturada yer alan ihraç ürünlerinin değerleri ayrı ayrı gösterilmelidir. Ancak bu şekilde, ithalatçı ülkenin gümrüğünde vergilerin doğru hesaplanması, müşterinin faturayı kontrolü ve ürünün satış fiyatının belirlenmesi kolaylaşır. Ticari bir faturada teslim şekli her ne olursa olsun FOB (Free On Board, satıcının emtiayı nakliye yapılacağı geminin güvertesine taşıyana kadar olan sorumluluğunu içerir.) değer mutlaka ayrı olarak gösterilmelidir. Eğer bu yapılmazsa, ithalatçının ödemesi gerekenden daha fazla ithal gümrük vergisi ödeme olasılığı söz konu olabilir. İthalatçı ülkenin gümrüğünde problem çıkmaması için her bir orijinal fatura ve nüshası ayrı ayrı imzalanıp kontrol edilmelidir. Şekil 1.2: Türkçe ticari fatura örneği 8

13 Şekil 1.3: İngilizce Ticari fatura örneği Kaynak: sdu.edu.tr/diger/ugik/sunumlar/bosgelmezsunum.ppt Ticari fatura düzenlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmemesi durumunda bazı problemler ile karşılaşılabilir; Fatura üzerinde telefon, faks, teleks, vergi numarası, gibi bilgiler eksiksiz olarak bulunmalıdır. Aksi halde ihracatçı ile bağlantı kurmakta zorluk çekilmesi veya bazı istenmeyen gecikmelere neden olabilir. Adres tam olarak yazılmalıdır. Eksik bir adres söz konusu ise vesaiklerin yanlış bir adrese gitmesine veya vesaiklerin kaybolmasına ya da yerine ulaşmasında gecikmelere neden olacaktır. Eğer farklı bir bilgi yoksa fatura, müşterinin mallarının teslim edileceği adresine gönderilir. Müşteriye ait satın alma referansı (sipariş numarası-order number) yazılmalıdır. Bu olmadığında ödemelerde genellikle gecikmeler yaşanmaktadır. Müşterinin fatura üzerinde belirtilmesini istediği belirli bilgiler olup olmadığı kontrol edilmelidir. Örneğin, bazı ülkelerin gümrük vergileriyle ilgili bazı koşulları olabilmekte ve ithalatçının vergi numarasının veya başka bir bilginin fatura üzerinde gösterilmesi istenmektedir. Faturada yer alan ihraç ürünlerinin değerleri ayrı ayrı gösterilmelidir. Bu ithalatçı ülkenin gümrüğünde vergilerin doğru hesaplanmasında ve müşterinin faturayı kontrolünde ve ürünün satış fiyatının belirlenmesinde kolaylık sağlayacaktır. Dış ticarete konu emtianın miktarı faturada açık olarak belirtilir. Aksi halde ithalatçının ülkesindeki gümrükte görevliler ya da müşteri tarafından emtianın kontrolü zorlaşır. Özellikle dikkat edilmesi gereken nokta miktar belirtilirken, fatura neye karşılık geliyorsa ona uygun birimler kullanılmalıdır. Örneğin; 10 düzine yerine 10 paket yazılmamalıdır. 9

14 Malların tanımı tam yapılmalıdır. Bu şekilde ürünler birbirinden kolaylıkla ayırt edilebilir. İthalatçı ülkenin gümrük tarife numaralarına uygun şekilde malların pozisyon numaraları yazılmalıdır. Bu şekilde gümrük vergilerinin doğru hesaplanmasına imkân tanınmış olur. Örneğin ihraç edilecek mal Nokia N8 serisi 5567 type bir cep telefonu ise, mal tanımında Nokia N8 ya da 5567 type gibi eksik ve doğru olmayan bilgilere yer verilmemelidir. Faturada hangi para birimi kullanılacaksa mutlaka belirtilmelidir.eğer bu belirtilmezse yanlış anlamalar ortaya çıkar ve ihracatçının fazladan ek maliyetlere katlanması gerekebilir. Burada dikkat edilmesi gereken ikinci bir nokta da para biriminin asla kuşku yaratmayacak şekilde belirtilmesi gerekliliğidir. Örneğin; Eğer para birimi Amerikan Doları ise ABD doları yazılmalı dolar olarak belirtilmemelidir. Teslim şekli ne olursa olsun FOB değer ayrı olarak gösterilmelidir. Böyle yapılmazsa ithalatçı ödemesi gerekenden daha fazla ithal gümrük vergisi ödemek zorunda kalabilir. Her bir orijinal fatura ve nüshası ayrı ayrı imzalanmalıdır ve kontrol edilmelidir. Aksi takdirde fatura, ithalatçı ülkenin gümrüğünde kabul edilmeyebilir. Mümkün mertebe, sigorta bedeli de fatura üzerinde gösterilmelidir. Navlun giderinin neleri içerdiği belirtilmediği takdirde yanlış anlaşılmalar olabilir. Buda ithalatçının fazladan ek maliyete katlanacağı anlamına gelir. Taşıyıcı ve yükleme tarihinin belirtilmesi de teslim alma işlemlerinin takibini kolaylaştıracaktır. Orijinal Fatura, gümrük işlemlerinde, döviz transfer ve taahhütlerine esas alınır. Uluslararası ticari kurallara göre, orijinal faturaların aşağıdaki hususları kapsaması zorunludur. Düzenlendiği lisanda Fatura başlığı, Faturanın düzenlenme yeri, tarihi ve sayısı, Kesin satışlarda satıcı firmanın, diğer hallerde ise eşyayı gönderen firmanın adı adresi, Eşyayı satın alanın ve kesin satış dışındaki hallerde gönderilenin adı ve adresi, Ödeme şartları, Satış bedeli ve teslim şartı, Eşyanın cinsi ve nev i satış birimine göre miktarı, Eşyanın birim fiyatı, Eşyanın bulunduğu kapların cins ve nev i, marka ve numarası ve adedi, Eşyanın teslim ve bedelinin ödeme yeri, Eşyanın gönderilme şekli, Alıcının özel isteği üzerine veya ithalatçı ülkenin mevzuatı gereği konacak bilgi ve beyanlar, Düzenleyenin imzası. Navlun Faturası (Freight İnvoice) Bu belgenin tanımını yapmadan önce, dış ticarette taşımacılık ve bunun karşılığında ödenen fiyata ilişkin bir açıklama yapmamız yararlı olacaktır. Navlun, Bir yerden başka yere ulaştırmak amacıyla deniz ve/veya iç su yolu ile taşımacılıkta gemiye alınan eşyanın bütünü için taşıma ücretini ifade eder. Düzensiz sefer yapan Tramp Gemilerinde navlun (tramp navlunu) genellikle taşıma sözleşmesi (Charter Party) ile belirlenir. Bu çeşit navlunlar uygulamada özellikle nispeten düşük değerli dökme malları kapsar. Taşıma şirketleri arasındaki rekabet tramp navlununu belirleyen en önemli kriterdir. Tramp taşımacılığında stabil bir navlun uygulamasından söz edilemez, çünkü aynı ulaşım sağlayan geminin uğradığı yerlerin bütünü için navlunlar gün aşırı değişebilir. Düzenli sefer yapan Liner Gemileri için geçerli Liner Navlunları, ilgili büyük taşıma şirketlerinin (armatörlerin) üye olduğu ulusal veya uluslararası navlun konferansları tarafından belirlenmektedir. Bu tip navlunlar stabildir. Çünkü Navlun Konferansına üye olan taşıma 10

15 şirketleri aynı taşıma hizmeti için aynı navlun bedelini uygulamaktadırlar. Bir navlun ödemesi, dış ticarete konu emtiayı taşıtan tarafından iki değişik şekilde gerçekleştirilebilir. İlki peşin navlun ödemesi (advance freight), ikincisi ise havale navlun ödemesi (freight collect) dir. Taşıtan tarafından fiili ihracat tarihinde taşıma şirketine yapılan şekli peşin navlun ödemesidir. Fiili ihracat başlayıp gemi yola çıktıktan sonra yapılana da havale navlun ödemesi adı verilir. Havale navlun ödemesinde (Freight Collect), taşıma şirketi eğer navlun tamamen ödenmediyse dış ticarete konu emtiayı ithalatçıya teslim etmeme hakkına sahiptir. Navlun neyi ifade eder. Bu aşamada konu ile ilgili olarak navlunu oluşturan maliyet ögelerine de kısaca göz atalım. Bu unsurları 4 farklı grupta toplayabiliriz. Seyir maliyetleri; Amortisman (geminin eskime payı), gemi bakım onarım giderleri, yakıt vs. giderleri içerir. Liman Maliyetleri; Gemi ile ilgili maliyetleri ve elleçleme maliyetlerini içerir. Liman resim ve harçları; Depolama maliyetleri ve Munzam (İlave) maliyetlerden oluşur. Bu bağlamda navlunla ilgili liman ve depolama maliyetlerine ayrıca bir açıklama getirebiliriz. Liman maliyetleri kapsamına dahil edebileceğimiz gemi ile ilgili maliyetler; gemi rıhtıma yanaştıktan sonra dış ticarete konu emtia tamamen yüklenene kadar geçen süre içinde üstlenilen maliyetler olarak açıklanabilir. Taşıma hattı ile ilgisi olmayan bir yer olan limanda gemi ne kadar uzun kalırsa burada katlanılan maliyetler o kadar fazla olacaktır. Liman maliyetlerinin bir diğer kısmını elleçleme maliyetleri oluşturur. Elleçleme maliyetlerini malların gemiye yüklenmesi, gemiden boşaltılması, düzgün bir biçimde üst üste konularak yığın oluşturulması, bağlanması ile denetim ve gözetim faaliyetleri oluşturur. Depolama Maliyetleri; Emtianın limana gelmesinden itibaren geminin güvertesine ya da ambarına yüklenene kadar depolarda bekletilmesi aşamasındaki maliyetleri ifade eder. Emtianın yükleme hızı düşük ve akışı kesintili ise taşımanın yapılacağı geminin limana gelmeden önce bu emtiaların depolarda bekletilmesi maliyeti düşürücü bir etki yaratır. Çünkü mal geldikçe bunları gemiye yüklemek geminin limanda kalış süresini ve dolayısıyla bekleme maliyetlerini artırıcı bir sonuç doğuracaktır. Bu açıklamalarımıza dayanarak dış ticaret uygulamalarında navlun faturası olarak bilinen belgeyi şu şekilde tanımlayabiliriz. İhracatçının navlun ödemesini üstlendiği varış limanına kadar navlun ve sigortasının ödenmiş olarak teslimi (CFR-CIF) durumunda düzenlenen konşimentoya navlun ödenmiştir. (freight prepaid) yazılması için veya konşimentoya bu açık anlatımın konulması için kesilen ve konşimentoya eklenmesi zorunlu olan faturadır. Satış sözleşmesi uyarınca, ihraç edilen malların taşıması satıcı tarafından ödenmesi gerekiyorsa, konşimento üzerine navlun ödenmiştir. Kaydının düşülmesi gerekmektedir. Konşimento üzerinde böyle bir kaydın yer almaması durumunda, taşıyıcı firmaca navlunun ödendiğine dair düzenlenen faturaya Navlun Faturası denilir. Bu faturada, malların teslim alındığı, yüklendiği ve taşınan mala ait navlun borcunun kalmadığı belirtilir. Yinelemek gerekirse bu faturanın, konşimentoya (taşıma belgesine) eklenmesi zorunludur. Çünkü bu fatura alıcının bankası tarafından talep edilmektedir. Anlattıklarımızı özetleyecek olursak, tanımlarını oluşturan kelimelerin baş harflerinden oluşmuş kodlarla tanınan ve dış ticarette teslim şekilleri olarak bilinen, ilki 1936 yılında yayımlandıktan sonra günümüze kadar defalarca güncellenen INCOTERMS (International Commercial Terms) terimlerinden CFR ve CIF teslimlerde navlunu ihracatçı öder. Yine düzenlenen konşimentoların üzerinde navlunun nerede ve kim tarafından ödeneceği yazılıdır. Ancak navlun ödenmiştir şeklinde bir yazı varsa, burada navlunun kim tarafından ödenmiş olduğu belli değildir. İhracatçı, bu haliyle navlunu ödediğini ithalatçıya ispat edemez ve ispat edemediği için bu harcamayı ticari faturasına yazamaz; yazsa bile ithalatçı, faturanın bu kısmını ihracatçıya ödemek zorunda değildir. Bu yüzden ihracatçı, uluslararası taşıma şirketinden, bir makbuz alır. Bu makbuzda, doğal olarak, ihracatçı navlunu ödeyen şahıs olarak yer alacaktır. Bu makbuza navlun faturası denir. Navlun faturasının aynen yükleme belgeleri gibi ithalatçıya gönderilmesi gereklidir. 11

16 Konsolosluk Faturası (Consular İnvoice) İthalatçı ülkenin yasal mevzuatı gereği ya da başka nedenlerle ihracat yapan işletmenin, antetli kağıdına düzenlediği ticari faturanın ithalatçının ihracatçı ülke konsolosluğunda onaylattırılması halinde ilgili faturaya konsolosluk faturası denir. Bazı ülkelerin ithalat mevzuatında konsolosluk faturasının giriş gümrüklerince aranması şartı yer almaktadır. İhracatçı, malı ithal eden ülkenin konsolosluğundan temin edeceği boş fatura formunu doldurarak konsolosluğa tasdik ettirir. Bu şekilde hem malın ihraç fiyatının cari piyasa fiyatlarına uygunluğu ithal ülkesinin konsolosu tarafından kontrol edilmiş olur. Hem de damping yapılmaması ve ithalatçının ihracatçı ile anlaşarak ülkesi dışına döviz kaçırması önlenmiş olur. Ayrıca mal ithal gümrüğünde tam değeri üzerinden vergilendirililebilir. Bu durum özellikle advalorem vergilerde önem taşımaktadır. Konsolosluk faturası, ithalatçı ülke mevzuatına göre dış ticarete konu emtianın gerçekten o ülkeden gelip gelmediğinin saptanması, konsolosluklara gelir sağlanması, gibi nedenlerle gümrük formalitelerine uyum sağlamak için ihracatçıdan istenen belgelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Fevkâlede nedenler hariç, konsolosluk faturasının en yaygın kullanımı Türkiye den Arap ülkelerine gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde görülmektedir. Diğer yandan özellikle Uzakdoğu ülkelerinden gerçekleştirilen ithalat işlemlerinin bazılarında ülkemizde ithalatçı işletmelerden gümrükleme sırasında konsolosluk faturası istenebilmektedir. Bu istek neticesinde ithalatçı işletmelerin yurtdışından ithal edilen emtiayı satan işletmelerin göndereceği faturaların o ülkedeki konsolosluklarımıza onaylattırılması hususuna dikkat etmeleri gereklidir. Aksi takdirde emtia geldikten sonra ithalatının gerçekleştirilememesi, gecikmelere ve ek maliyetlere neden olabilir. Kaynak: htmhttp://han-yu.en.made-in-china.com/custom-detail/qmexenjrmqlnqmexenjrmqln/consular-certificatefor-invoice.html Tasdikli Fatura (Legalized İnvoice-Certified İnvoice-Visaed İnvoice) Basit olarak tanımlayacak olursak, ticari faturanın ithalatçıya gönderilmeden önce ihracatçı firma tarafından ithalatçı ülkenin konsolosluğuna onaylatılması durumunda bu faturaya tasdikli fatura adı verilir. Ticari faturaların, ihracatçının ülkesinde bulunan kendi büyükelçilikleri veya konsolosluklarınca onaylanmasını bazı ithalatçı ülkenin hükümetleri tarafından talep edilir. Böyle bir uygulamada temel amaç, ithalatçı ülkenin vergi tahsilatı ile ilgili endişelerini gidermektir. İhracatçı, önce kendi orijinal faturasını düzenler. Sonra bağlı bulunduğu meslek odasına (ticaret odasına ve/veya sanayi odasına) 12

17 giderek hazırladığı Menşe Şehadetnamesini onaylatır. Daha sonra ithalatçı ülkenin konsolosluğuna orijinal faturası ile menşe Şehadetnamesini ibraz eder ve söz konusu ülkenin büyükelçilik veya konsolosluğuna tasdik ettirdikten sonra diğer belgelerle birlikte gerekli işlem için bankasına verir ya da ithalatçıya gönderir. Konsolosluktan alınan onay, ticari fatura orjinallerin, özellikle emtianın menşe ülkesi için yapılır. Fatura tasdiki isteyen ülkeler; Özellikle İsrail, Cezayir, Fas, İran, Mısır, Suriye, Tunus, Ürdün ve Lübnandır. Bu tür faturalara, vize edilmiş faturalar da denir. Faturanın tasdikinden beklenen yarar konsolosluk faturasında olduğu gibidir. Ülkemizden yurtdışna gerçekleştirilecek ihracatlarda ticarete konu olan ihraç malının kotalı bir ürün olması durumunda tasdikli fatura gündeme gelmektedir. Eğer kota ile yetkilendirilmiş makamlara fatura onaylattırılırsa ticari fatura tasdikli fatura haline gelmektedir.amerika Birleşik Devletleri bazı tekstil ürünlerinde Türkiye ye kota uygulamaktadır. Eğer Türkiye den Amerika ya kotalı bir tekstil ürününün ihracatı söz konusu ise, kota alımı yapmamış bir işletmenin ihracat yapmasına izin verilmemektedir. Eğer işletmenin izni varsa ihracatını gerçekleştirirken faturanın ilgili makama vizelettirilmesi şartı aranır. Türkiyede tasdikli faturanın en fazla kaşılaşıldığı durum budur. Kotalı bir ürüne ilişkin ihracat söz konusu değilse, Türkiye deki işletmelerin bu belgeye ihtiyaçları olmayacaktır. Proforma Fatura (Proforma İnvoice) Proforma fatura, satıştan önce satıcı tarafından hazırlanan, malın cinsini ve miktarını, birim fiyatını, ödeme şeklini, satış tutarını gösteren ve bazı hallerde obsiyon taşıyan teklif niteliğinde bir belgedir. Alıcının teklifi kabul etmesi üzerine, proforma üzerindeki bilgiler, ticari faturaya aktarılır. Proforma fatura ticari faturanın düzenlenmesine esas teşkil eder. Akreditif işlemlerinde bazen akreditif ile proforma faturanın ilişkilendirildiğine rastlanmaktadır. Uluslararası ticari kurallara göre satış sözleşmeleri akreditiflerden tamamen farklı ve bağımsız işlemlerdir. Bu nedenle akreditifte proforma faturaya yapılan bir atıf, koşul olarak değil bilgi olarak kabul edilir. Ticari Fatura (Commercial Invoice) Ticari fatura uluslararası ticarette kullanılan temel belgelerden biridir. Satıcı tarafından alıcı adına düzenlenir. Malın cinsini, miktarını, niteliğini, fiyatını ve satış tutarını içeren satışın yapılmış olduğunu gösteren belgedir. Uluslararası ticari kurallara göre bir ticari faturada bulunması gereken bilgiler vardır. Bunlar; Faturanın tarihi, satıcının ve alıcının ticari ünvanları ve adresleri, malın tanımı, malın birim fiyatı, toplam fiyatı ve satış şekli, teslim şekli, malların ağırlığı ve miktarı, sevk edilen malların ambalajı üzerindeki markalar ve numaralar, sevk şeklinin ve ayrıca düzenleyenin imzasıdır. UCP 500, Md.31 e göre faturaların imzalanması zorunlu değildir. Ancak, ülkemizdeki, mevzuata göre faturaların ıslak imza ile imzalanmış olması ve gümrüğe ibrazı gereklidir. Bu durum akreditiflerde özellikle belirtilmelidir. Ithalatçı ülkenin gümrük ve dış ticaret mevzuatının öngörmesi halinde, malların hangi ülke menşeli olduğu, yükleme ve boşaltma limanlarının ya da teslim yerinin isimleri, navlun ve sigorta primlerinin tutarları faturalar üzerinde ayrı ayrı gösterilebilir. Tasdikli Fatura (Certifed Invoice) Onaylı fatura ihracatçı tarafından ithalatçının ülkesinin konsolosluğuna onaylattırılan ticari faturadır. Bazı ülkeler(özellikle Ortadoğu Ülkeleri) faturası konsolosluklarınca onaylanmamış malların ithaline izin vermemektedirler. Onay genellikle fatura konusu malların orjinine ilişkindir. Ancak, konsolosluk onayının hangi hususları içermesi gerektiği akreditif şartlarında açıkça belirtilmelidir. Kaynak: Durukanoğlu, N. Dış Ticaret Dünyası Örnek olay ve tablolar Beta basım A.Ş Kasım 2006 İstanbul (1.Basım) 13

18 Koli Ambalaj Listesi (The Packing List) Koli listesi, aynen faturadaki gibi olabildiği kadar kapsamlı olması gereken ve faturayı tamamlayıcı nitelikte bir vesaiktir. Yani malın, fatura ve konşimentoda yazılı miktarlarının detaylı bir şekilde belirtilmesini teminen düzenlenen bir belgedir. Koli listesi, ihracata konu emtianın ambalajı, her bir balya, kutu, çuval ya da varil vb. içinde nelerin bulunduğunu ve yüklemeye konu her bir kolinin içerisindeki malın brüt ve net ağırlığını belirten listelerdir. Koli listesi, ayrıca taşıyıcı açısından yüklemenin nasıl yapılması gerektiğine karar verilmesi noktasında önemli bilgileri sağlar ve hangi taşıta ne kadar mal yüklendiğini gösterir. Uluslararası ticarete taraf olan kuruluşlarca istenen detayda düzenlenebilir. Yabancı gümrüklerde malın gümrük makamları tarafından örnekleme yöntemi ile kontrol edilmesine yaramaktadır. Bu belge özellikle bir hasar meydana geldiğinde sigorta şirketleri için çok önemlidir, gümrük idarelerince ve sigorta şirketlerince istenebilir.bu belge gümrük kontrollerinde kolilerin açılmadan içinde ne olduğunun tespiti ve teyidi, emtianın sayılması ve teslimde önemli kolaylık ve fayda sağlar. İhraç edilen emtia için yüklenen bir ürünün içinde olduğu standart bir ambalaj ise, fatura üzerinde paketleme bilgilerinin olması yeterli olacaktır. Ancak belirtmemiz gerekir ki genelde mali konular ve paketlemeye ilişkin bilgiler ayrı ayrı verilmelidir. Yani mali bilgiler fatura üzerine yazılırken, koli listesi ayrı bir belge olarak düzenlenmelidir. ÖRNEK: Koli ebatlarının hesaplanması ve örnek koli listesi Dış ticarete konu ihraç emtianın 3 değişik ölçüde el halısının turuncu ve yeşil zemin renklerinde iki farklı çeşitte olduğu varsayılarak bu örnek düzenlenmiştir. El halısının boyutları: 1,5mt x 1,0mt, her bir halı 8 kg net ağırlığında,50 adet el halısı 2,0mt x 1,5mt her bir halı 10 kg net ağırlığında, 35 adet el halısı 3,2mt x 2,0mt, her bir el halısı 15 kg net ağırlığında, 40 adet el halısı şeklindedir. Fiber sandıklarla koli yapılması halinde: Her sandık 15 adet el halısı alabilmektedir. Sadığın boyutları 100 x 100 x 150 cm Toplam ağırlığı 150 kg dır. Her sandık 20 adet el halısı alabilmektedir. Sadığın boyutları 110 x 110 x 150 cm Toplam ağırlığı 175 kg dır. Her sandık 10 adet el halısı alabilmektedir. Sadığın boyutları 90 x 90 x 100 cm Toplam ağırlığı 120 kg dır. Her kolinin (sandık) üzerinde GOLDEN CARPET CO. BLVD DOUGMAN LONDON ENGLAND adresi bulunmaktadır. 14

19 Bu verdiğimiz bilgilere uygun koli listesi aşağıdaki gibi doldurulmalıdır. Packing List Koli/Ambalaj Listesi This packing list refers to invoice no. Date Fatura no (1) Tarih 13 November 2012 Quantity Numbers Contents each Measure each GR WT each (Miktar) (2) (Koli no) (3) (Muhteviyatı) (4) (Hacim M 3 ) (5) (Toplam brut ağırlık) (6) pieces 1,5mt x1,0mt orange 16 pieces 1,5mt x1,0mt green 100 x 100 x150 cm 100 x 100 x 150 cm 110 x 110 x 150 cm 150 kg 150 kg pieces 2,0mt x 1,5mt orange 10 pieces 2,0mt x 1,5mt green 5 pieces 3,2mt x 2,0mt orange 110 x 110 x 150 cm 5 pieces 3,2mt x 2,0mt orange 5 pieces 3,2mt x 2,0mt orange 175 kg 175 kg 120 kg pieces 3,2mt x 2,0mt green 120 kg Method of packing: Ambalaj şekli (Malların nasıl paketlendiği varsa özel taşıma koşulları belirtilir.) Fiber cases (7) Marks and numbers: İşaret ve sayılar GOLDEN CARPET CO. BLVD DOUGMAN LONDON ENGLAND (8) Total no.of packages: Toplam koli sayısı 12 Cases (9) Total measure: Toplam ağırlık 16,10 cubic metres (10) Total net weight: Ambalaj hariç net ağırlık kg (11) Total gross weight: Toplam brüt ağırlık kg (12) Koli Listesinin İçerdiği Bilgiler 1. Eğer koli listesi ayrı bir belge olarak düzenleniyorsa hangi faturaya karşılık geldiğinin tespit edilebilmesi için, faturanın tarihi ve referans no yazılmalıdır. 2. Her bir çeşit ürün için kaç adet koli bulunduğu yazılmalıdır. 3. Her koli ya da pakete bir numara verilir. Koli listesinde de her bir ürün için kaç kutu bulunuyorsa bunların numaralarıda farklı bir sütuna yazılmalıdır. 4. Her kolinin içerisinde ne bulunduğu açık olarak belirtilmelidir. 5. Her bir kolinin dıştan dışa ölçülerinin ne olduğu koli listesine yazılmalıdır. 6. Her kolinin brüt ağırlığı yazılmalıdır. 7. Emtianın nasıl paketlendiği yazılmalı, eğer emtia paketlenmeden koliye konuldu ise bu durum belirtilmeli ve özel taşıma şartı varsa bu gösterilmelidir. 8. Mutlaka koli üzerine adres ve numaralar yazılmalıdır. 15

20 9. Toplam kaç koli olduğu yazılmalıdır. 10. Yüklenen emtianın toplam ağırlığın metre küp olarak yazılması gereklidir. 11. Yüklenen emtianın ambalaj hariç net ağırlığı belirtilmelidir. 12. İhraca konu yüklenen emtianın toplam brüt ağırlığı yazılmalıdır. Koli listeleri düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar ve karşı karşıya kalınan problemler; Fatura ile ilgilendirilebilecek referans no yazılmaz ise tek tek düzenlenen belgelerin hangi birine karşılık geldiğinin bulunması zorlaşacaktır. Bu sebepten dolayı ilgili fatura no ve tarihi kesinlikle koli listesine yazılmalıdır. Aynı çeşit ürünleri içeren paketlerin kaç adet olduğu yazılmazsa, yüklemenin kontrolü zorlaşır. Yanlış olarak numaralandırılmış ya da hiç numaralandırılmamış koliler söz konusu ise bu durum gümrük yetkililerince kabul edilmeyebilir ya da alıcı tarafından itiraza konu olabilir. Bu soruna engel olmak için her koli veya paket tereddüt gerektirmeyecek şekilde numaralandırılmalı ve bu yapılırken de sayıların birbirini takip etmesine çok dikkat edilmelidir. Bu şekilde aralarda numara atlanmadığından emin olunabilir. Bu işlem gerçekleştirilirken nasıl bir numaralama yapılacağı ithalatçı ve ihracatçı arasında kararlaştırılır. Ne kadar basit ve kolay anlaşılabilir bir numaralama sistemi benimsenirse hata payı da o kadar azalacaktır. Kolilerin yanlış numaralandırılması ya da hiç numaralandırılmamasının olumsuz sonuçlarına engel olmak için ne yapılmalıdır. Her paket veya kolinin içine neyin konulduğu açık ve doğru olarak yazılmamış ise ürünlerin tek tek tespiti zorlaşacaktır. Faturada yapılan tanım nasıl ise koli listesindeki tanım aynı olmalıdır. Ancak bu şekilde belirsizliklerin ve itirazların önüne geçilebilir. Paket veya kolilerin boyutları ve ölçü birimleri koli listesine yazılmamış ise pek çok soruna neden olabilir. Aynı şekilde paket ağırlıkları ve ağırlık birimleri de koli listesinde belirtilmemiş ise pek çok gecikmeye neden olabilir. Paketlemenin nasıl yapıldığının ve bu işlem esnasında palet sisteminin kullanılıp kullanılmadığının mutlaka belirtilmesi gerekir. Bu yapılmadığı takdirde buna uygun taşıma aletinin bulunmaması durumu ile karşılaşılabilir ve bazı gecikmeler ortaya çıkabilir.her gecikme ek maliyet demektir. Paketleme çeşidi de yazılmalıdır. Çünkü bazı ülkeler hasır, odun, saman kulanılan paket çeşitlerine kısıtlamalar getirmektedir. Eğer özel bir taşıma şartı varsa mutlaka belirtilmelidir. İşaret ve numaralar nakliye açısından özel bir durumu ifade eder ve kolilerin hangi adrese gideceğinin her bir paket üzerine ayrı ayrı yazılması demektir. Genel olarak her koli üzerinde numaarası ve kimin teslim alacağı belirtilmiştir. Teslim alan kişinin adı ve adresi tam ve doğru olmalıdır. Bunu teyit etmek için fatura üzerine fully addressed ibaresi konulur. Paketlerin toplam sayısı koli listesine yazılmaz ise gümrükte yüklemenin kontrolu aşamasında gecikmelerle karşılaşılabilir. Yüklemeye konu emtianın ambalaj hariç net ağırlığı koli listesinde belirtilmezse bazı yanlış anlamalar neticesinde ek maliyetlere katlanılması gerekebilir. Net ağırlık, toplam yükün ambalajlı olarak brut ağırlığından, ambalaj ağırlığının çıkarılması şekilde bulunur. Bu konuda hasas ve dikkatli olunmalıdır. Çünkü yapılacak bir hata bazı ülkelerin ithalat vergilerini net ağırlık üzerinden belirlemesi nedeniyle fazla ödemeler yapılmasına neden olabilir. 16

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi)

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi) İhracatta Kullanılan Uluslararası Dokümanlar (Kaynak: İGEME Yayınları) Sevk Belgesi: Konşimento (CMR- BİLL OF LOADİNG) Sigorta Belgesi Ticari Faturalar Diğer Belgeler MESLEK KURULUŞLARINCA TASDİK EDİLEN

Detaylı

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75 Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/15) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

İHRACAT REHBERİ İHRACAT REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1

İHRACAT REHBERİ İHRACAT REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 İHRACAT REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 (1) Bkz. İhracat Planı Hazırlama Süreci dokümanı. Ayrıca; İhracatçılar, ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri

Detaylı

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer. 100 (Dahili kullanım için) 103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer. 100 (Dahili kullanım için) 103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs) Formu doldurmadan önce notları okuyunuz KONTROL BELGESİ ASLI EK 32 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2 Gönderen/İhracatçı No 8 Teslim Alan No T 5 3Formlar 4 Yük Listeleri 5 Kalemler 6Kapların Toplamı A HAREKET GÜMRÜK

Detaylı

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014 DIŞ TİCARETE GİRİŞ Ticaret Nedir? Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür. Ticaret genel olarak, iç ve dış

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık halinde

Detaylı

DAĞITIM SÜRECİ. Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ

DAĞITIM SÜRECİ. Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ Ünite 9 Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ Dağıtım Yetki Belgeleri Yurt içi dağıtım yapmak isteyen firmaların faaliyette bulunabilmesi için öncelikle T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından faaliyet

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE DIŞ TİCARET VE NAKLİYE Dünya ticaretindeki mal akışları bir operasyon olarak düşünüldüğünde, bu operasyonların dayandığı temel direk nakliyedir. Ticarete konu olacak ürün, olası müşterisi için üretim noktasından

Detaylı

Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri

Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri Konsinye; bir malın alıcıya mülkiyeti devir edilmeksizin, tanıtılarak satışının yapılması amacıyla gönderilmesidir. Alıcı malı kabul etmesi (benimsemesi)

Detaylı

(Bu dosya, müsvedde olup, belge/bilgi niteliği taşımamaktadır, gönderenin de bir sorumluluğu bulunmamaktadır.)

(Bu dosya, müsvedde olup, belge/bilgi niteliği taşımamaktadır, gönderenin de bir sorumluluğu bulunmamaktadır.) (Bu dosya, müsvedde olup, belge/bilgi niteliği taşımamaktadır, gönderenin de bir sorumluluğu bulunmamaktadır.) TAŞIMA BİLGİ NOTU KONTEYNER TAŞIMA GİDERLERİNİN NAVLUN U Md.4 (1) Türkiye den aşağıda yer

Detaylı

Neden İhracat Yapmalıyız?

Neden İhracat Yapmalıyız? Neden İhracat Yapmalıyız? Satış ve karları artırmak Dünya pazarlarından pay almak İç pazara olan bağımlılığı azaltmak Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak Rekabet gücünü artırmak Kimler İhracat Yapabilir?

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/14) Kapsam Madde 1 - Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve madde adı belirtilen ürünlerin (yalnız karşısında gösterilen

Detaylı

(Bu dosya, müsvedde olup, belge/bilgi niteliği taşımamaktadır, gönderenin de bir sorumluluğu bulunmamaktadır.)

(Bu dosya, müsvedde olup, belge/bilgi niteliği taşımamaktadır, gönderenin de bir sorumluluğu bulunmamaktadır.) (Bu dosya, müsvedde olup, belge/bilgi niteliği taşımamaktadır, gönderenin de bir sorumluluğu bulunmamaktadır.) TAŞIMA BİLGİ NOTU KONTEYNER TAŞIMA GİDERLERİNİN NAVLUN U Md.4 (1) Türkiye den aşağıda yer

Detaylı

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir.

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir. ''VİETNAM, ÖZBEKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN MENŞELİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE GÖZETİM'' İTHALATTA G İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/21 ) Kapsam Madde 1-Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması

Detaylı

Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler - Ticari Doküman

Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler - Ticari Doküman Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler - Ticari Doküman Ticari Fatura: Dış ticaret işlemlerinde en önemli belgelerden biri ticari faturalardır. Faturalar malların gümrüklerden çekilebilmesi için

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ Yazarlar Doç.Dr. Ender GEREDE (Ünite 1, 5, 7, 8) Yrd.Doç.Dr. Uğur TURHAN (Ünite 2) Dr. Eyüp Bayram ŞEKERLİ

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 KONU: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 30/06/2014

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMA FİRMALARININ GÜMRÜKLEME REHBERİ

KLİNİK ARAŞTIRMA FİRMALARININ GÜMRÜKLEME REHBERİ KLİNİK ARAŞTIRMA FİRMALARININ GÜMRÜKLEME REHBERİ SUNUM İÇERİKLERİ Genel Bilgi İthalat işlemleri 1- İlaç ithalatı 2-Laboratuvar ekipmanları ve diğer eşyalar Geçici ithalat işlemleri İhracat işlemleri GENEL

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 26/09/2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm Sayfa 1 / 3 22 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28595 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/3) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 Konu: 4202 GTP Lİ EŞYANIN İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 08/04/2014 tarihli

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Dış Ticaret Belgeleri 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır.

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 08/12/2014 Sayı: 2014/110 Ref : 6/110 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/3 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ ]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ ] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 68554973-105[413-2016-4]-73 09.12.2016 Konu : Depoya Emanet Gelen Ticari Mala İlişkin Belge Düzeni

Detaylı

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 DIŞ TİCARET KAVRAMI ve TARİHİ GELİŞİM 11 1.1. Dış Ticaret ve Uluslararası Ekonomi 12 1.2. Uluslararası Ticaret Teorileri 13 1.2.1.Mutlak Üstünlükler Teorisi 13 1.2.2.Karşılaştırmalı

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

(Tebliğ No: 2007/12) Kapsam

(Tebliğ No: 2007/12) Kapsam Dış Ticaret Müsteşarlığından: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/12) Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız

Detaylı

''LCD TV GÖZETİM'' İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

''LCD TV GÖZETİM'' İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlı İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/10) Kapsam MADDE 1 G.T.İ.P. 1 / 16 Eşya Tanımı CIF Kıymet (ABD Doları/Adet) 8528.12.81.00.00, 8528.12.89.00.00

Detaylı

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL.

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. DUYURU Sayı: 2017/015 BURSA, 16.01.2017 Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. Döviz bazında fatura düzenlenmesi ve dövizli

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

FATURA. No:55/15 Merter - İstanbul Seri : TK- Sıra No : 651323 Dış Ticaret V.D: 547 005 1604 Tarih (Date) : 30.06.2012 İrsaliye No : 182207

FATURA. No:55/15 Merter - İstanbul Seri : TK- Sıra No : 651323 Dış Ticaret V.D: 547 005 1604 Tarih (Date) : 30.06.2012 İrsaliye No : 182207 M) Özel Fatura 61 Seri No'lu KDV Genel Tebliği ile bavul ticaretinin kayıt dışı kalmasının önlenmesi ve bazı desteklerden yararlanılması sağlanmıştır. Bavul ticareti yoluyla ihracat yapacak yabancı uyruklu

Detaylı

İHRACAT. Mutlu Yılmaz

İHRACAT. Mutlu Yılmaz İHRACAT İHRACAT Mutlu Yılmaz ISBN 978-605-322-176-0 2014 Optimist Yayım ve Dağıtım Optimist Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. Sertifika no. : 11970 Telefon : 0216 481 29 17-18 Faks : 0216 521 10 64

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

A1) Malların Kontrata Uygunluğu: Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikteki malları ve faturayı alıcıya vermelidir.

A1) Malların Kontrata Uygunluğu: Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikteki malları ve faturayı alıcıya vermelidir. 1- EXWORKS (İŞYERİNDE TESLİM) Bu teslim şeklinde satıcı, alıcının mallarını kendi mülkü veya belirlenen başka bir yerde (fabrika, depo v.s.) ihracat gümrüğünü yapmadan ve bir araca yüklemeden teslim eder.

Detaylı

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı www.muhasebenet.net sitesinde

Detaylı

POLİETİLEN İTHALATINA İLİŞKİN OLARAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİĞİMDEN TALEP EDİLEN BİLGİ VE AÇIKLAMALAR A- ÖZET

POLİETİLEN İTHALATINA İLİŞKİN OLARAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİĞİMDEN TALEP EDİLEN BİLGİ VE AÇIKLAMALAR A- ÖZET POLİETİLEN İTHALATINA İLİŞKİN OLARAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİĞİMDEN TALEP EDİLEN BİLGİ VE AÇIKLAMALAR A- ÖZET 22 Kasım 2014 tarih ve 29183 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Kota

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi İthalat İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları 1. İthalatın tanımı ve ithalatçı olma şartları, 2. Hariçte işleme rejimi,

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY TESLİM ŞEKİLLERİ 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 01.01.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 Bazı Mükelleflere Elektronik Ortamda Kayıt Saklama Zorunluluğu Getirildi 29.12.2013 tarihli Resmi Gazete de 431 no.lu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır link http://goo.gl/3xs2po

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8) Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; EK I de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE (KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE) DAİR USUL VE ESASLAR (431 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ DIŞ TİCARET VE KAMBİYO İŞLEMLERİ Ticaret genel olarak iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. Dış ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir.

Detaylı

Gümrük Tanımları Gümrükçü Tanımları Konteyner Tanımları Ödeme Şekli Tanımları Teslimat Tanımları

Gümrük Tanımları Gümrükçü Tanımları Konteyner Tanımları Ödeme Şekli Tanımları Teslimat Tanımları Gümrük Tanımları Gümrükçü Tanımları Konteyner Tanımları Ödeme Şekli Tanımları Teslimat Tanımları İhracat Gerçekleştirme Konsimento Talimatı Packing List Ceki Listesi Commercial Proforma Invoice Proforma

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 31.12.2010 Dr.Hakan ÇINAR / ARC EĞĠTĠM www.hakancinar.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 31.12.2010 Dr.Hakan ÇINAR / ARC EĞĠTĠM www.hakancinar.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık

Detaylı

TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (26.09.2014 T. 29131 R.G.)

TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (26.09.2014 T. 29131 R.G.) Ekonomi Bakanlığından: TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam (26.09.2014 T. 29131 R.G.) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 8/9/2014

Detaylı

İngiltere ye İhracatta Lojistik Çözümler. 3 Mayıs 2016

İngiltere ye İhracatta Lojistik Çözümler. 3 Mayıs 2016 İngiltere ye İhracatta Lojistik Çözümler 3 Mayıs 2016 İngiltere ye İhracatta Entegre Lojistik Çözümleri Birden fazla tedarikçinin farklı hizmetler için kullanılması, koordinasyon problemlerine ve verimsizliğe

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU (VUK)

VERGİ USUL KANUNU (VUK) 5- Fatura İşlemleri Üniversitemiz birimlerince Döner Sermaye kapsamında yapılacak faaliyetler için belirtilen kararlar alındıktan sonra açılan hesaba ilgili firma/şahıs tarafından yatırılan ücretin faturası

Detaylı

/ 93 AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA YAPILAN KDV İADELERİ

/ 93 AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA YAPILAN KDV İADELERİ 24.04.2006 / 93 AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA YAPILAN KDV İADELERİ Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen projeler,

Detaylı

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 7.BÖLÜM DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ Dış ticarete taraf olan firmalar farklı ülkelerde, bazen de ayrı kıtalarda yerleşik bulunmakta olup, çoğunlukla birbirlerini tanımamaktadırlar. Dış ticaret sürecinde

Detaylı

1- EXWORKS (İŞYERİNDE TESLİM)

1- EXWORKS (İŞYERİNDE TESLİM) 1- EXWORKS (İŞYERİNDE TESLİM) Bu teslim şeklinde satıcı, alıcının mallarını kendi mülkü veya belirlenen başka bir yerde (fabrika, depo v.s.) ihracat gümrüğünü yapmadan ve bir araca yüklemeden teslim eder.

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37 Konu: İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN 2014/3 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 15/07/2014 tarihli ve 29061 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı

Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı HİZMETLERİMİZ ve Hızlı Çözümler Gümrük Müşavirliği İthalat İşlemleri, İhracat İşlemleri, Transit İşlemleri, Antrepo İşlemleri, Devir İşlemleri, Serbest Bölge İşlemleri

Detaylı

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

ĠTHALATTA GÖZETĠM UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2011/2)

ĠTHALATTA GÖZETĠM UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2011/2) ĠTHALATTA GÖZETĠM UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ Kapsam (TEBLĠĞ NO: 2011/2) Dış Ticaret Müsteşarlığından:13.01.2011 tarih ve 27814 sayılı R.G. MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ, EK-1 de gümrük tarife istatistik pozisyonu

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2013-050 Tarih : 31.12.2013 Konu : Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi 29.12.2013 tarih ve28866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 431 sıra numaralı Vergi Usul

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU

YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU Şirket Adı: YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU Lütfen tüm bölümleri eksiksiz olarak doldurunuz, gerekirse sayfa ilave ediniz. Lütfen tüm sorulara cevap veriniz. 1)MÜŞTERİ BİLGİLERİ Ticaret Siciline

Detaylı

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Incoterms 2010 Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ICC Milletlerarası Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkan Yardımcısı Incoterms Uzmanlar Grubu

Detaylı

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI Ömer AYDEMİR 19 * ÖZ Genel anlamda ifade etmek gerekirse, bir ürünün başka bir ülkeden satın alınıp, kendi ülkemizin gümrük sahasına sokmadan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/2)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/2) Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/2) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; EK I de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

G) TaĢıma Ücreti ÖdenmiĢ Olarak Teslim / Carriage Paid To (CPT)

G) TaĢıma Ücreti ÖdenmiĢ Olarak Teslim / Carriage Paid To (CPT) A) Ticari ĠĢletmede Teslim / Ex Works (EXW) B) TaĢıyıcıya Teslim / Free CARRIER (FCA) C) Gemi Doğrultusunda Teslim / Free Alongside Ship (FAS) D) Gemi Bordasında Teslim / Free on Board (FOB) E) Mal Bedeli

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

NASIL DIŞ TİCARETÇİ OLUNUR? Tek vergi numarası SMK (Şahış şirketi) TK (Ltd.Şti. veya A.Ş.)

NASIL DIŞ TİCARETÇİ OLUNUR? Tek vergi numarası SMK (Şahış şirketi) TK (Ltd.Şti. veya A.Ş.) SUNUŞ PLANI Nasıl Dış Ticaretçi Olunur? Gümrüğe Sunulması Gerekli Olan Evraklar Gümrük Modernizasyonuna Geçiş (BİLGE) ve e-imza Tek Pencere Sistemi Türkiye Gümrük Birliği İlişkileri İthalatta Gümrük Mevzuatı

Detaylı

YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ KARŞILAŞTIRMALI TABLO

YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ KARŞILAŞTIRMALI TABLO YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ (TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYEN YOLCULARA YAPILAN TESLİMLERDE İSTİSNA UYGULAMASI) Hazırlayan: Yeminli Mali Müşavir Hüseyin YILMAZ 43 ve 61 nolu tebliğlerle yürütülen

Detaylı

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 5 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ Katma Değer Vergisi uygulamaları ile ilgili değişik konularda açıklama yapılan 99 Seri Nolu KDV

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

ABD ye İhracatta Lojistik Çözümler. 12 Eylül 2016

ABD ye İhracatta Lojistik Çözümler. 12 Eylül 2016 ABD ye İhracatta Lojistik Çözümler 12 Eylül 2016 Proprietary and Confidential: This presentation may not be used or disclosed to any person other than employees or customer, unless expressly authorized

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32 Özel fatura (bavul ticareti) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "İstisnalar" başlığını taşıyan ikinci kısmındaki 11 inci maddede; ihracat istisnası kapsamında " Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Go Plus/Go 3 e-ihracat İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Go Plus/Go 3 e-ihracat İşlemleri Go Plus/Go 3 e-ihracat İşlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe istinaden E-fatura mükelleflerinin ihracat işlemlerinin elektronik olarak gönderiminin yapılabilmesi için 2.42.00

Detaylı

BELİRLİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

BELİRLİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: EK I 28 Aralık 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: BELİRLİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ : 2007/6)

Detaylı

İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ler kapsamında Kayıt Belgesi başvuru yöntemi ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmektedir.

İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ler kapsamında Kayıt Belgesi başvuru yöntemi ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmektedir. İthalat Kayıt Belgesi Başvuru Yöntemi İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ler kapsamında Kayıt Belgesi başvuru yöntemi ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmektedir. 1. Kayıt Belgesi başvuruları,

Detaylı

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 )

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) Bilindiği üzere, 02.12.2010 tarihli 27773 sayılı Resmi

Detaylı

ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalar rejimi sırasında, gümrüklerce ve ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılması gerekmemektedir.

ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalar rejimi sırasında, gümrüklerce ve ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılması gerekmemektedir. ATA KARNESİ NEDİR? ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130723-7.htm Sayfa 1 / 2 23 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28716 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER

MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER MAKBUZ Borç ve alacakları takip etmek amacıyla düzenlenen belgedir. Makbuz ikiye ayrılır: Tahsilat (tahsil) makbuzu Tediye (ödeme) makbuzu Tahsilât Makbuzu İşletmelerin

Detaylı

2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011)

2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011) 2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011) Kurumumuzca hazırlanan ve 07.01.2011 tarihli, 27808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri ve Alkollü

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

İHRACAT KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU

İHRACAT KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU İHRACAT KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU ÖNEMLİ UYARI : İhracat alacak sigortalarında ağırlıklı olarak hangi para birimi ile satış yapıyorsanız formdaki tüm bilgileri o para birimi cinsinden ve tüm sorulara

Detaylı

XWIZ EULUSLARARASI TİCARET İHRACAT MODÜLÜ

XWIZ EULUSLARARASI TİCARET İHRACAT MODÜLÜ 1 2 XWIZ EULUSLARARASI TİCARET İHRACAT MODÜLÜ İhracat Yapan İşletmeye Faydaları, 3 Başlıca Faydaları Uluslararası Düzeyde Kurumsal Belge & Bilgi & Rapor Hazırlayabilme Dış Ticaret Eleman Bilgisini yazılım

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Mevzuat Bilgilendirme Servisi Sayı :85593407-663.05[GGM-İR3082] Konu :126-İR-B/03-16.02.2017 06.07.2017 / 26324841 DAĞITIM YERLERİNE Petrol sektöründe

Detaylı

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ Dış ticaret, normal ticaret, bağlı ticaret, sınır ticareti ve serbest bölge ticareti olmak üzere sınıflandırılabilir. Normal Ticaret Normal ticaret,

Detaylı