1)Girdilerin fayda yaratacak şekilde mamül veya hizmete dönüştürülmesine ne denir?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1)Girdilerin fayda yaratacak şekilde mamül veya hizmete dönüştürülmesine ne denir?"

Transkript

1 İŞLETMEYE GİRİŞ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1)Girdilerin fayda yaratacak şekilde mamül veya hizmete dönüştürülmesine ne denir? A.Üretim B.Pazarlama C.Finansman D.muhasebe E.işletme Cevap A 2)Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir? A.Emek B.Girişim C.girişimci D.sermaye E.bilgi Cevap B 3)Aşağıdakilerden hangisi miktarına göre üretim çeşididir? A.imal yerinde üretim B.atölye sistemi C.hizmet üretimi D.Hareket halinde üretim E.Kitle Üretim Cevap E 4)Aşağıdakilerden hangisi izlenen yola göre üretim çeşidi değildir? A.imal yerinde üretim B.Hareket halinde üretim C.Fiziksel Mal üretimi D.atölye sistemi E.grup sistem Cevap C 5)Üretim devamlıdır, aynı mamulden çok miktarda üretilir,birbirinin aynı olan mamuller üretilir.imalat öncesi hazırlık fazladır,bu maliyet arttırır. Tanımı verilen üretim hangisidir?

2 A.atölye sistemi B.Hizmet üretimi C.Hareket halinde üretim D.Kitle üretimi E.seri üretim Cevap D 6)İnsan ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemine ne denir? A.finansman B.Pazarlama C.üretim D.emek E.muhasebe Cevap B 7)Aşağıdakilerden hangisi pazarlama fonksiyonlarından değildir? A.Ürün B.Müşteri C.Tutundurma D.dağıtım E.fiyatlama Cevap B 8)Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel mal çeşidi değildir? A.Kolayda Mal B.Ham maddeler C.ana ekipman D.hazır parçalar E.Endüstriyel hizmet Cevap A 9)Aşağıdakilerden hangisi tutundurma yöntemlerinden biri değildir? A.reklam

3 B.marka C.halkla ilişkiler D.Promosyon E.yüz yüze satış Cevap B 10)Kullanılan maddelerin doğayı kirletmemesi çevreyle uyumlu olduğu pazarlama hangisidir? A.doğrudan pazarlama B.B2B pazarlama C.B2C pazarlama D.kitlesel pazarlama E.Yeşil Pazarlama Cevap E 11)E-alışveriş gibi kolaylıkla ürün ve hizmet alınan pazarlama hangisidir? A.doğrudan pazarlama B.B2B pazarlama C.B2C pazarlama D.Yeşil pazarlama E.Kitlesel pazarlama Cevap C 12)İşletmenin amaçlarına ulaşabilmek için gerek duydukları fonun sağlanması ve bunun yönetimine ne denir? A.pazarlama B.Finans C.işletme D.muhasebe E.üretim Cevap B 13) Aşağıdakilerden hangisi toplum nezdinde oluşan değerin ifadesini anlatan sermaye çeşidir? A.sabit sermaye B.işletme sermaye C.öz sermaye D.yabancı sermaye E.Entellektüel Sermaye Cevap E 14)işletmenin amacına ve üretim çabalarına uygun olarak toplanmış maddi manevi varlığına ne denir? A.muhasebe

4 B.finans C.işletme D.Sermaye E.Girişim Cevap D 15)Aşağıdakilerden hangisi İşletmenin kurucusunun koyduğu sermaye çeşididir? A.Yabancı Sermaye B.Öz Sermaye C.Sabit sermaye D.işletme sermaye E.Entellektüel sermaye Cevap B 16-Aşağıdakilerden hangisi etkin bir yönetim sisteminin şartlarından biri değildir? A)Yöneticinin benliği ve kişiliği ile örnek olması B)Görev ve sorumlulukları yüklenecek nitelikte olmayan personelin işletmeden uzaklaştırılması C)Yöneticinin bireysel başarıyı ön planda tutması D)Yöneticinin personeli sürekli denetim altında tutması E)Takım ruhunun oluşturulması, liderliğin tek elden yürütülmesi Cevap C 17-Aşağıdakilerden hangisi açık bir sistem olan sağlık kuruluşlarını etkileyen dış faktörlerden değildir? A) Yeni çıkarılan yasalar B) Ekonomik krizler C) Teknolojik gelişmeler D) Doğal çevre koşulları E)Kurumların bilgi belge ve prosedürleri Cevap E 18-Aşağıdakilerden hangisi iyi bir planlamanın özelliklerinden değildir? A)Çok kısa sürede girişimci tarafından hazırlanılmalıdır B)iyi bir plan uzun sürede hazırlanılmalıdır hemen uygulanmalıdır C)Çevre koşulları dikkate alınan planlar iyi planlar değildir D)Maliyeti fazla olan planlar daha çok uygulanabilir iyi planlardır E)İyi bir plan önceki kararlarla çelişebilir 19-Üst kademe yöneticileriyle ilgili hangisi yanlış bir bilgidir? Cevap E A)Farklı grup ve mesleklerle çalışmalıdır B)Stratejik planlama yapılan kademedir C)Kurumlar arası ilişkileri düzenleyen kademedir D)Günlük işlevsel faaliyetleri düzenli bir şekilde yönetmelidir E)Kurumla ilgili uzun vadede vizyon belirleyen kademedir. Cevap D 21-Aşağıdakilerden hangisi hizmetin özelliklerinden değildir?

5 A)Soyut mallardır B)Üreticiden kullanıcıya direkt mübadele edilirler C)Taşınabilir ve depo edilebilirler D)Pek çok hizmet mallarla birlikte pazarlanır E)Tüketicilerin mülkiyetle ilişkisi olmaksızın satın aldıkları mallardır Cevap C 22-Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin işlevlerinden değildir? A)Planlama B)Kadrolama C)Sermaye yönetimi D)Yetiştirme ve geliştirme E)Değerleme cevap C 23-İlk yatırım fikrinden,işletme tesisleri bitip faaliyete geçmeye hazır hale gelene kadar geçen sürede yapılan harcamalara. denir? A)Yabancı sermaye(borç) B)Sabit sermaye C)işletme sermayesi D)öz sermaye E)entelektüel sermaye cevap B 24-Aşağıdakilerden hangisi pazarlama fonksiyonlarından değildir? A)Ürün B)fiyat C)tutundurma D)doğa E)yatırım cevap D 25-İşletmelerin uygulamaları sonucu en fazla etik çatışma yaşadığı ilişki grubu hangisidir? A)Toptancılar B)Hükümet C)çalışanlar D)Girdi verenler E)Müşteriler cevap E 26-Üretim için gerekli girdilerin sağlanmasına öncelik veren kuruluş yeri etkeni hangisidir? A)Ulaştırma B)Hammadde C)Özendirme önlemleri D)İş gücü E)Pazara yakınlık cevap B 27-Aşağıdakilerden hangisi üretim için hiçbir çaba ve örgütlenme gerektirmeyen doğada hazır bulunan malları ifade eder? A)Dayanıksız mallar

6 B)Dayanıklı mallar C)Tüketim malları D)Serbest mallar E)Üretim malları cevap D 28-İşletmelerin kullanacağı teknolojinin belirlenmesinde temel olan araştırma hangisidir? A)Örgütsel araştırma B)Finansal araştırma C)Teknik araştırma D)Yasal araştırma E)Ekonomik araştırma cevap C 29-İşletmelerin kendilerine ilişkin toplumsal görüşleri ılımlı kılarak daha uzun süreli yaşama hedefleri belirlemesi işletme amaçlarından hangisinin kapsamında yer alır? A)Çalışanlara uygun ücret verme B)Toplumsal sorumluluk C)uzun dönemli büyüme D)Topluma hizmet E)Nitelikli mal sunma cevap B 30) İşletmenin üst hiyerarşik kademelerinde gerçekleştirilen planlara ne ad verilir? A) Orta vadeli planlar B) Kısa vadeli planlar C) Uzun vadeli planlar D) Belirsiz planlar E) Amaçsız planlar cevap C 31) Gelecekteki işgücünün tahmininde dikkate alınması gereken faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Yasal değişiklikler B) İşgücü piyasasındaki değişiklikler C) Rekabet koşullarındaki değişiklikler D) Ekonomik değişiklikler E) Kültürel değişiklikler cevap E 33) Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin ilk aşamasını ifade eder? A) Faaliyete geçilmesi B) Yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi C) Standartların oluşturulması D) Performansın ölçümü E) Performans ile standartların karşılaştırılması CEVAP C 34) Aşağıdakilerden hangisi krize neden olan ekonomik faktörlerden biri değildir? A) Ülkedeki ödemeler dengesindeki bozulmalar B) Tüketici gelirlerindeki değişmeler

7 C) Hükümetlerin işletmelerin standartlara uygun mal satmaları ile ilgili tedbirler alması D) Yabancı işletmelerin ülkeye girişleri E) Devlet harcamalarının azaltılması cevap C 35- Aşağıdakilerden hangisi orta kademe yöneticinin görevi değildir? a)denge unsuru oluşturur b)kurumların bütününü ilgilendiren kararlar alır c)alt kademe yöneticileri denetler d)köprü görevini yapar e)üst yönetimin ele aldığı stratejileri uygulamaya geçirir Cevap B 36-Aşağıdakilerden hangisi üst kademe yöneticisinin görevi değildir? A-Kurumun amaçlarını ortaya koymak B-Bu amaçlara ulaşmada izlenecek stratejileri belirlemek C- Kurumun dış çevresini gözden geçirmek D-Kurumun bütününü ilgilendiren kararlar almak ve bunları uygulamaya koymaktır E- Denge unsuru yöneticidir CEVAP E 37.Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin ana konusunu oluşturur? A)Sermaye B)Müteşebbis C)Emek D)Girişim E)Doğal kaynaklar cevap C 38- Kâr ve risk başkalarına ait olmak üzere ekonomik mal veya hizmet üretmek veya pazarlamak için üretim faktörlerini ele geçirip düzenli bir biçimde bir araya getiren ve böylece, kurulan ya da çalışmakta olan işletmeyi amacına uygun çalıştırma sorumluluğunu üstlenen kişiye ne ad verilir? A) Girişimci B) Yönetici C) Tefeci D) Tüccar E) Vekilharç cevap B 39-Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin fonksiyonlarından biri değildir? A) Muhasebe-finansman

8 B) Üretim C) Pazarlama D) İnsan kaynaklan E) Planlama Cevap: E 40-Yatırım projeleri hazırlanırken, kesin yatırım kararı alınabilmesi için yapılan, yatırıma yönelik bazı ekonomik, mali, teknik ve yasal ön bilgileri elde etme olasılığı sağlayan çalışmalara ne ad verilir? A) Ön hazırlık raporu B) Faaliyet raporu C) Analitik etüt D) Fizibilite etüdü E) Yatırım analizi 41-Aşağıdakilerden hangisi yönetimin işlevlerinden biri değildir? A) Planlama B) Örgütleme C) Pazarlama D) Yöneltme E) Kontrol Cevap: C 42- Mamul üretimi ve hizmet üretimi ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? A) Hizmet üretiminde kalite daha kolaylıkla ölçülebilir. B) Mamul üretiminde verimliliğin ölçülmesi daha kolaydır, C) Hizmet üretiminde, çalışanların müşteri ile birebir ilişkide olma noktaları çok daha. fazladır. D) Mamul üreten birimler, nihai ürün stoklarım artırma-azaltma politikalarını çok daha kolaylıkla uygulayabilir. E) Pazarlara yakın olma, hizmet üreten birimlerde çok daha önemlidir. Cevap: A 43- İnsanların gereksinme ve isteklerini gidermeye yarayan somut araçlara ne ad verilir? a. Sermaye b. İşletme c. Hizmet d. Üretim faktörü e. Mal cevap E 44-Hava, kaynak suyu ve gün ışığı, aşağıdaki mal gruplarından hangisine örnektir? a. Serbest mallar b. Tüketim malları c. Ekonomik mallar d. Yatırım malları e. Üretim malları cevap A 45-Hizmetleri mallardan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

9 a. Somut olması b. İnsan gereksinmelerini karşılamaya yönelik olması c. Elle tutulma özelliğinin olmaması d. Üretiminin, herhangi bir çabayı gerektirmemesi e. Gereksinmeleri giderme özelliğinin olmaması cevap C 46. Bir organizasyonda bağımsız bir insan kaynakları bölümü ne zaman kurulmalıdır? A) Üst yönetim güçlendiğinde B) İnsan kaynakları işlevleri bölüm yöneticilerinin çok zamanını almaya başladığında C) Çok iyi insan kaynakları yöneticisi bulunduğun-da D) Çalışanlar sendikalı olup kendi haklarını koruyabildiğinde E) İşletmenin pazar payı küçüldüğünde cevap B 47) İşletmelerin üretimden sonra en temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Muhasebe B) Personel C) Finansman D) Pazarlama E) İnsan Kaynakları Yönetimi cevap D 48) Ekmek, sabun gibi bir ya da birkaç kez kullanım sonucu tüketilen mallar aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır? A) Dayanıksız Mallar B) Dayanıklı Mallar C) Kolayda Mallar D) Beğenmeli Mallar E) Özelliği Olan Mallar cevap A 49) Bir işletmedeki hiyerarşik yönetim basamakları aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir? A) Üst Yönetim B) Orta Yönetim C) Alt Yönetim D) Yönetim Piramidi E) Yönetim Süreci cevap D 50) Kısa ve vadeli kredili satışlardan doğan alacak haklarının devredilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir? A) Leasing B) Factoring C) Sigorta D) Kollektif Yatırım E) Özel Plasman cevap B

10 51)İşletmenin gereksinimini duyduğu fonların belirlenmesiyle bu fonların nereden,nasıl ve ne zaman karşılanacağına ilişkin fonksiyona ne ad verilir? A)Leasing B)Factoring C)Finansman D)Yatırım E)sınırlı sermaye cevap C 52-Aşağıdakilerden hangisi işletme türü sınıflandırılmasından biri değildir? A)ekonomik yapısına göre B)sermaye mülkiyeti açısından C)hukuki şekil bakımından D)kar-zarar politikaları açısından E)faaliyet konularına göre cevap D 53-Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin karakteristik özelliklerinden değildir? A)Depo edilememesi B)hizmet verene bağlı olması C)hizmet kalitesinin değişkenliği D)hizmetlerin somutluluğu E)dokunulmaz özelliği cevap D 54-Gerçek veya tüzel olsun özel kişiler ile kamu tüzel kişilerin birlikte kurdukları işletme türü hangisidir? A)Kamu işletmeleri B)Yabancı sermaye işletmeleri

11 C)karma işletmeler D)Çoktan çıkarlı kamu sermaye işletmeleri E)Tek şahıs işletmeleri cevap C 55-Aşağıdakilerden hangisi tek şahıs işletmelerinin olumsuz denilebilecek özeliklerinden değildir? A)Büyümeleri sınırlı denilebilecek işletmelerdir B)Gelişmiş örgütsel yapıdan mahrum olmaları C)İşletmelerin tüm borçlarına karşı sorumsuz olması D)işletmelerin devamı ve geleceğinin belirsiz olması E)Farklı işlevlerin yer aldığı departmanların bulunmaması cevap C 56-Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerin özelliklerinden biri değildir? A)Tüzel kişilerin ortak olabilmesi B)En fazla 7 ortak tarafından imzalanması C)Denetçi mekanizmanın bulunması D)Belediyelerin kooperatifte yönetim kurulunda bulunabilmesi E)Yönetim kurulu üyelerinin en çok 4 yıllığına seçilmesi cevap B 57-İnsan kaynakları yönetiminin ulaşmak istediği temel yaklaşım nedir? A)Verimlilik-sorumluluk B)Çalışma süresi-verimlilik C)hizmet kalitesi sorumsuzluk D)kalite-verimlilik E)kar-zarar cevap D 58-Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimi işlevinin işletmelerdeki yerini belirleyen temel değişkenlerden değildir? A)Endüstrinin özellikleri

12 B)Sendikalaşmanın düzeyi C)Örgütün büyüklüğü D)kar-zarar dengesi E)Konunun örgüt içindeki düzeyi cevap D 59 -Aşağıdakilerden hangisi personel seçim süreci aşamalarından biri değildir? A)Mülakat B)Referans denetimi C)Yöneticiyle görüşme D)Ücret ayarlanması E)Bedensel yeteneklerin ölçülmesi cevap D 60-Aşağıdakilerden hangisi leasing in avantajlarından değildir? A)Kira taksitlerinde vergi muafiyeti B)Öz sermayenin yetmediği durumlarda uygulanabilmesi C)ilk yatırım maliyetinin maalesef yüksek olması D)Sigorta gibi güvence harcamasına gerek olmaması E)kira maliyetlerinin alternatif finans kaynaklarına göre düşük olması cevap C 61)İlk yatırım fikrinden işletme kurulup hazır olana kadar yapılan harcamalar nedir? A.Sabit Sermaye B.Yabancı sermaye C.öz sermaye D.işletme sermayesi E.Entellektüel sermaye Cevap A 62)Hangisi Leasing'in avantajlarından değildir? A.Kira maliyetinin alternatif finans kaynaklarına göre yüksek olması B.İlk yatırım maliyetinin düşük olması C.öz sermaye yetmese bile yatırımın yapılabilmesi D.Kira taksitlerinin vergiden muaf olması E.sigortaya gerek olmaması cevap A

13 63)Kaynak oluşturmak için ticari alacakların satılmasına ne denir? A.kâr B.fon C.leasing D.Finansman E.Factoring Cevap E 64 )Aşağıdakilerden hangisi muhasebe görevlerinden değildir? A.işletmenin finansal kayıtlarını tutmak B.İşletmenin finansal kayıtlarını değiştirmek C.işletmenin finansal olaylarını sınıflandırmak D.işletmenin finansal olaylarını özetlemek E.işletmenin finansal olaylarını raporlamak Cevap B 65)Bilanço eşitlik esası aşağıdakilerden hangisidir? A.Varlıklar=borçlar+öz sermaye B.sermaye+borçlar=varlıklar C.varlıklar=borçlar D.öz sermaye=varlıklar E.varlıklar=öz sermaye+stoklar Cevap A 66)İnsan kaynaklarını etkileyen faktörlerden hangisi iç çevre faktörü değildir? A.bireysel nitelikler B.iş nitelikleri C.bireyler arası ilişkiler D.örgütsel ilişkiler E.rakipler Cevap E 67)insan kaynaklarını etkileyen faktörlerden hangisi dış çevre faktörüdür?

14 A.yasalar B.bireysel nitelikler C.iş nitelikleri D.bireyler arası ilişkiler E.örgütsel ilişkiler Cevap A 69)Bir işletmenin var olmasını, bu işletmenin işletilmesini sağlayan ve bu işletmeyi kısmen de olsa işleten kişi kimdir? A.esnaf B.tüccar C.Leasing D.factoring E.tacir Cevap E 70.Aşağıdakilerden hangisi sermaye mülkiyeti bakımından sınıflandırmaya girmez? A.Düz işletmeler B.Karma işletmeler C.Kamu işletmeleri D.özel işletmeler E.yabancı sermayeli işletmeler Cevap A 71-Devletin pay çokluğu olduğu Trakya Teknopark hangi işletme türüne girer? A.Özel işletme B.kamu işletmesi C.karma işletme D.yabancı sermayeli işletme E.düz işletme Cevap C 72)Aşağıdakilerden hangisi tek şahıs hizmetlerinin avantajı değildir?

15 A.işletmenin tüm borçlarına karşı sorumluluk söz konusudur B.işletme örgütü esnek bir yapıya sahiptir C.faaliyetlerde gizlilik vardır D.kurulması kolaydır E.kâr tek elde toplanır Cevap A 73) 2 veya daha fazla kişinin müşterek bir amaca ulaşmak için malları ve sermayelerini birleştirmeyi kabul ettiği sözleşme hangi şirkettir? A.kollektif şirket B.komandit şirket C.adi şirket D.karma şirket E.özel şirket 74)Aşağıdakilerden Hangisi ticaret şirketlerinden değildir? A.limited şirket B.kollektif şirket C.komandit şirket D.komandite şirket E.Adi şirket 75)Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketidir? A.kollektif şirket B.adi şirket C.anonim şirket D.komandit şirket E.komanditer şirket Cevap C Cevap A Cevap C 76)En az 7 ortak tarafından kurulur. Gerçek kişi ya da tüzel kişiler ortak olabilir bu şirket türü aşağıdakilerden hangisidir? A.kollektif şirket B.kooperatif C.limited şirket D.anonim şirket E.adi şirket Kebap B

16 77-Aşağıdakilerden hangisi pazarlama fonksiyonlarından değildir? A)ürün B)fiyat C)tutundurma D)finansal analiz E)dağıtım 78-Stok durumu, tutundurma karması unsurlarının hangisiyle ilgilidir? A)ürün B)fiyat C)dağıtım D)pazarlama E)tutundurma Cevap: C 79.Aşağıdakilerden hangisi iş değerlendirme yöntemlerinden biri değildir? A)iş öğelerinin karşılaştırma yöntemi B)planlama yöntemi C)dengeli ücret yöntemi D)sınıflandırma yöntemi E)sıralama yöntemi Cevap: C 80.Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bölümünün örgütteki görevlerinden değildir? A)danışmanlık B)denetim C)personel bulma D)politika yaratma ve oluşturma E) hizmet Cevap: C 81.İnsan kaynakları yönetimini etkileyen faktörlerden hangisi dış çevre faktörleridir? A)bireysel nitelikler B)iş nitelikleri C) örgütsel nitelikler D) yasalar E) bireylerarası ilişkiler cevap D

17 82.Kâr ve risk başkalarına ait olmak üzere ekonomik mal veya hizmet üretmek veya pazarlamak için üretim faktörlerini ele geçirip düzenli bir biçimde bir araya getiren ve böylece, kurulan ya da çalışmakta olan işletmeyi amacına uygun çalıştırma sorumluluğunu üstlenen kişiye ne ad verilir? A)Girişimci B) Yönetici C) Tefeci D) Tüccar E) Vekilharç Cevap: B 83.Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin fonksiyonlarından biri değildir? A)Muhasebe - finansman B) Üretim C)Pazarlama D) İnsan kaynaklan E) Planlama Cevap: E 84) Yatırım projeleri hazırlanırken, kesin yatırım kararı alınabilmesi için yapılan, yatırıma yönelik bazı ekonomik, mali, teknik ve yasal ön bilgileri elde etme olasılığı sağlayan çalışmalara ne ad verilir? A)Hak ediş raporu B) Faaliyet raporu C) Analitik etüt D.Fizibilite etüdü E) Yatırım analizi 85)Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin öneminden biri değildir? A)İleriyi görebilmek B)Yaratıcı olmak C)İşletmeler hem ulusal hem de uluslararası rekabet koşulları altında varlıklarını sürdürebilmek için etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerini yerine getirmek, D)Teknolojiyi yakalamak E)Girdi maliyetini azaltmak zorunda değildir. Cevap: E 86.Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları birimine ait alt bölümlerden biri olamaz?

18 A)İşgücü Planlama B)Endüstriyel İlişkiler C)Eğitim Ve Geliştirme D)Kalite Kontrol E)İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı 87.Aşağıdakilerden hangisi pazarlama fonksiyonlarından değildir? A)Ürün B) Piyasa C) Fiyat D) Tutundurma E) Dağıtım Cevap: B 88.Bir işletmede hangi durumda yüksek maliyet düşük verimlilik olur? A)İşten ayrılanlar fazlaysa B)İş kazaları ve meslek kazaları çok oluyorsa C)Devamsızlık oranı yüksekse D)Bozuk ve fireli mal üretimi çoksa E)Hepsi Cevap: E 89.Hangisi pazarlama fonksiyonları(pazarlama karması=4p) arasında yer almaz? A)Ürün(mamul) B)Fiyat C)Üretim D)Tutundurma E)Dağıtım Cevap: C 90.Aşağıdakilerden hangisi Maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en alt basamağında yer alan fizyolojik ihtiyaçlardan biri değildir? A)Yeme B)Uyku C)İçme D)Sağlık E)Cinsellik Cevap: E 91)Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin faktör sahiplerine yaptıkları ödemelerden biri değildir?

19 A)Ücret B)Faiz C)Rant D)Kira E)Borç Cevap: E 92.Bireyler için yaşamsal önem taşımayan ancak yaşamlarına rahatlık ve konfor ekleyen şeyler ne olarak adlandırılır? A)İhtiyaç B)İstek C)Fayda D)Talep E)Tercih Cevap: C 93.Aşağıdakilerden hangisi işletmenin üst fonksiyonudur? A)Üretim B)Yönetim C)Pazarlama D)Finansman E)Halkla ilişkiler Cevap: B 21.Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış, diğer ortakların sorumluluğu koydukları kapital (sermaye) ile sınırlandırılmış olan şirkete ne ad verilir? A)Adi Komandit şirket B)Anonim şirket C)Sermaye şirketi D)Kolektif şirket E)Ticaret şirketleri Cevap: A 95.Şirket üçüncü kişilere olan borç ve yükümlülükleri karşısında sorumluluğu taahhüt ettiği sermaye miktarıyla sınırlı olan komandit şirket ortağına ne ad verilir?

20 A)Asıl ortak B)Komandite C)Geçici ortak D)Komanditer E)Bağımsız ortak 96.İşletmenin tüm çalışanları tarafından paylaşılan değerler ve ortak inançlar bütünü aşağıdakilerden hangisidir? A)Vizyon B)Hedef C)Strateji D)Misyon E)Değer 97.Pazardaki bir boşluğu veya ihtiyacı belirleyerek iş fikrine dönüştüren ayrıca risk üstlenen ve işini kurabilmek için gerekli kaynakları bir araya getirebilen kişiye ne ad verilir? A)İşveren B)İş gören C)Lider D)Yönetici E)Girişimci 98.Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir? A)emek B)bilgi C)sermaye D) tüketici E)doğal kaynaklar Cevap: E 99.Aşağıdakilerden hangisi tutundurma çalışmalarından değildir? A)reklam

21 B)kanallar C)yüz yüze satış D) promosyon E)halkla ilişkiler Cevap: B 100.Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir? A)Emek B)Sermaye C)İşçilik D)Girişim E)Bilgi Cevap: C 101.Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin karakteristik özelliklerinden değildir? A)ayrılmazlık B)değişkenlik C)dayanıksızlık D)soyutluluk E)somutluluk 102.Aşağıdakilerden hangisi muhasebe sürecinde yoktur? A)işletmenin finansal kayıtlarının tutmak B) işletmenin finansal olaylarını sınıflandırmak C)işletmenin finansal olaylarını özetlemek D)işletmenin finansal sorunlarını çözmek E)işletmenin finansal olaylarını raporlamak 103.Aşağıdakilerden hangisi sendikaların etkilerinden değildir? A)ücret ve ücret politikaları belirleme B) yönetim davranışlarını kısıtlama C) çalışanlara eşit davranma D) personel politikaları ve uygulamalarını geliştirme E) çalışanlar adına tek sözcü oluşturma Cevap: E Cevap: A 104.Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin başarılı olarak işlevlerini yerine getirmesinde etkili olan unsurlar arasında yer almaz?

22 A)yeterli sermaye B)rekabetin az olması C)uygun mülkiyet yapısı D)doğru makine ve araç gereçler E)Optimum büyüklük Cevap: B 105.Aşağıdakilerden hangisi tek mal üretim özelliği değildir? A)Tek mamul üretilir B)Mamul bir seriyi oluşturacak miktarda yapılır C)Üretim işlemi bir daha tekrarlanmaz D)Üretilen her mamul bir önceki üretilenden farklı olur E)Sipariş üzerine çalışılır Cevap: B 106.Aynı tür makineler aynı yerde toplanır. Her mamulün üretiminde izlenen yol farklıdır. Üretim değişen koşullara göre ayarlanır. Bu üretim çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A)Grup sistemi B)seri üretim C)kitle üretimi D)atölye sistemi E)akıcı sistem 107.Kaynak oluşturmak için, ticari alacakların satılması diğer bir ifadeyle ticari borçların satın alınması işlemine ne denir? A)leasing B)finansman C)muhasebe D)faktöring E)sermaye 108.Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynaklarının işlevlerinden değildir? A)Personel bulma

23 B)İşgücü planlaması C)Üretim ve pazarlama D)İşe alma E)İş gören değerlendirmesi Cevap: C 109.Aşağıdakilerden hangisi finansmanın işlevi değildir? A)finansal analiz B)fonları uygun koşullarda ele geçirmek C)kâr dağıtımı D)kaynakların tedariki E)finansal raporların düzenlenmesi 110.Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarını etkileyen iç çevre faktörlerindendir? A)bireysel nitelikler B)iş nitelikleri C)bireylerarası ilişkiler D)örgütsel ilişkiler E)yasalar Cevap: E 111.Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının unsurlarından biri değildir? A)Ürün tasarımı B)Dağıtım C)Koordinasyon D)Fiyatlandırma E)Tutundurma Cevap: C 112.Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin işlevlerinden değildir? A)kadrolama B) endüstri ilişkileri C) koruma ve geliştirme D) planlama E) reklamlandırma Cevap: E 113.Aşağıdakilerden hangisi İşletmelerin sermaye mülkiyeti bakımından sınıflandırılmalarından değildir? A) karma işletmeler

24 B) özel işletmeler C) kamu işletmeleri D) yabancı sermayeli işletmeler E)yerli sermayeli işletmeler Cevap: E 114Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin işlevlerinden biri değildir? A)işgücü planlaması B)sağlık ve iş güvenliği C)işe alıştırma D)kalite kontrol E)işgücünün eğitim ve geliştirilmesi 115.İşletmenin amaçlarına ulaşabilmek gerek duydukları fonun sağlanmasını ve bunun yönetimini... gerçekleştirir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A)kaynak B)para C)finans D)sermaye E)yatırım Cevap: C 116 Aşağıdakilerden hangisi İK yönetimini etkileyen iç faktörlerden değildir? A)bireysel nitelikler B)iş nitelikleri C)rakipler D)bireysel arası nitelikler E)örgütsel özellikler 117.Asağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? A)Fon nakde çevrilebilir. B)para nakit ve bankadaki vadesiz mevduattır. C)yabancı sermaye borç sermayesidir D)fon eşittir para demektir. Cevap: C E)işletme sermayesi döner sermayedir. 118.Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş amaçlarından değildir? A)Var olan ulusal kaynakların kullanılmasını sağlamak

25 B)Tekelleri önlemek C)Devletin vergi gelirlerini artırmak D)Yeterli ve etkin alt yapı oluşturmak E) Ülkenin refahını artırmak Cevap: C 119.Aşağıdakilerden hangisi hukuki şekilleri bakımından işletme sınıflandırılmasında yer almaz? A)gerçek kişi tacirler B)ticaret şirketleri C)sermaye şirketleri D)kooperatifler E)kamu işletmeleri Cevap: E

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek Üretim yapmak

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek Üretim yapmak GENEL MUHASEBE İŞLETME KAVRAMI Toplumun gereksinimlerini sağlayan mal ve hizmetleri üreten ekonomik birimlere işletme denir. İşletme, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak, böylece var

Detaylı

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek (bilinçli/sistemli) Üretim yapmak

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek (bilinçli/sistemli) Üretim yapmak GENEL MUHASEBE İŞLETME KAVRAMI Toplumun gereksinimlerini sağlayan mal ve hizmetleri üreten ekonomik birimlere işletme denir. İşletme, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak, böylece var

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletmeleri gruplandırırken genellikle 6 farklı ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Üretilen mal ve hizmet çeşidine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

İŞLETME TÜRLERİ. Ekonomik Yapı Sınıflandırmaları. Faaliyet Konularına Göre Sınıflandırma. Sermaye Mülkiyetleri Açısından Sınıflandırma

İŞLETME TÜRLERİ. Ekonomik Yapı Sınıflandırmaları. Faaliyet Konularına Göre Sınıflandırma. Sermaye Mülkiyetleri Açısından Sınıflandırma 1 İŞLETME TÜRLERİ Ekonomik Yapı Sınıflandırmaları Faaliyet Konularına Göre Sınıflandırma Sermaye Mülkiyetleri Açısından Sınıflandırma Hukuki Şekilleri Bakımından Sınıflandırma 2 Ekonomik Yapı Sınıflandırmaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

- İşletmelerin Sınıflandırılması - Şirket Türleri - Kurumsallaşma

- İşletmelerin Sınıflandırılması - Şirket Türleri - Kurumsallaşma - İşletmelerin Sınıflandırılması - Şirket Türleri - Kurumsallaşma İşletmeleri genellikle değişik açılardan sınıflandırmak ve inceleme konusu yapmak mümkündür. Böyle bir sınıflandırmada işletmeler: -Tüketici

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

Editörler Prof.Dr.Mustafa Kara &Yrd.Doç.Dr.Hayrettin Ertan GENEL İŞLETME

Editörler Prof.Dr.Mustafa Kara &Yrd.Doç.Dr.Hayrettin Ertan GENEL İŞLETME Editörler Prof.Dr.Mustafa Kara &Yrd.Doç.Dr.Hayrettin Ertan GENEL İŞLETME Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali Erbaşı Yrd.Doç.Dr. Aydın Şenol Yrd.Doç.Dr. Aysel Güney Yrd.Doç.Dr. Gönül Konakay Yrd.Doç.Dr. Hayrettin

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... KISIM-I

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... KISIM-I İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... v xx xxi KISIM-I BÖLÜM-I İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME AMAÇLARI 1. TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.2. İhtiyaç... 2 1.2.1. Ürün... 3 1.3.

Detaylı

Bölüm 11 & 12. Muhasebe Fonksiyonu Finansman Fonksiyonu Insan Kaynakları Fonksiyonu

Bölüm 11 & 12. Muhasebe Fonksiyonu Finansman Fonksiyonu Insan Kaynakları Fonksiyonu Bölüm 11 & 12 Muhasebe Fonksiyonu Finansman Fonksiyonu Insan Kaynakları Fonksiyonu Muhasebe Fonksiyonu Muhasebe: Finansal olaylara ait verilerin kaydedilmesini, sınıflandırılmasını ve raporlanmasını sağlayan,

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ İKMEP Müfredatına Uyumlu Prof. Dr. Canan Çetin İstanbul-2014 Yay n No : 3132 İşletme-Ekonomi Dizisi : 673 1. Bask Eylül 2014 STANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ İKMEP Müfredatına Uyumlu Prof. Dr. Canan Çetin 2. Baskı İstanbul-2015 Yay n No : 3287 İşletme-Ekonomi Dizisi : 738 1. Bask Eylül 2014 STANBUL 2. Bask

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

Editörler Doç. Dr. Nurcan Turan & Doç.Dr.Yeter Demir Uslu GENEL İŞLETME

Editörler Doç. Dr. Nurcan Turan & Doç.Dr.Yeter Demir Uslu GENEL İŞLETME Editörler Doç. Dr. Nurcan Turan & Doç.Dr.Yeter Demir Uslu GENEL İŞLETME Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ebru Aykan Dr. Evren Kipman Yrd.Doç.Dr. Gülfer Bektaş Yrd.Doç.Dr. H.Fatih Yakut Yrd.Doç.Dr. Hatice Ağca Dr.

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM I BİRİNCİ BÖLÜM İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME AMAÇLARI

İÇİNDEKİLER KISIM I BİRİNCİ BÖLÜM İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME AMAÇLARI İÇİNDEKİLER KISIM I BİRİNCİ BÖLÜM İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME AMAÇLARI 1. TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.2. İhtiyaç... 2 1.3. Üretim Faktörleri... 4 1.4. Girişim (Teşebbüs)... 5 1.5. Girişimci-Yönetici...

Detaylı

ÜNİTE:1. Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2. İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3. İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2. İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3. İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2 İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3 İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4 Genel Üretim Maliyetleri ve Maliyet Dağıtımı Birinci Aşaması ÜNİTE:5 Genel Üretim Maliyetleri

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI

1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI ÖN SÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI 11 1.1 İş 12 1.2 İşgören 12 1.3 İşveren 13 1.4 Yönetim ve Yönetici 13 1.5 İhtiyaç 14 1.6 Tüketim ve Tüketici 14 1.7 Bir Sistem Olarak İşletme

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara UFUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara PROGRAM AMAÇLARI 1. İşletmecilik alanı ile ilgili temel bir bakış açısı kazanılması. 2. İşletme biliminin temel

Detaylı

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Şirketlerde kuruluş işlemleri, kar ve zararın dağıtılması sermaye değişiklikleri, tasfiye, iki şirketin birleştirilmesi işlemlerinin muhasebeleştirilmesi işlemlerine

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

İŞLETME TÜRLERİ İŞLETME TÜRLERİ 24.03.2014. Faaliyet Alanlarına Göre İşletme Türleri

İŞLETME TÜRLERİ İŞLETME TÜRLERİ 24.03.2014. Faaliyet Alanlarına Göre İşletme Türleri Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu 1. Faaliyet alanlarına göre 2. Tüketici türlerine göre 3. Üretilen mal veya hizmet çeşitlerine göre 4. Üretim araçlarının mülkiyet biçimine göre

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi İK-HR. Üretim Faktörleri? Tanımlar. Üretim Faktörleri Emek (İ.K.) Sermaye Doğal Kaynaklar Girişimci

İnsan Kaynakları Yönetimi İK-HR. Üretim Faktörleri? Tanımlar. Üretim Faktörleri Emek (İ.K.) Sermaye Doğal Kaynaklar Girişimci İK-HR Genel İşletme Dersi Konu İK/Hİ/AR-GE ÖĞ R. G ÖR. S ONER ARSLAN KONYA 2 016 Üretim Faktörleri? Üretim Faktörleri Emek (İ.K.) Sermaye Doğal Kaynaklar Girişimci İşletmeler mal ve hizmet üreterek, toplumun

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Her işletmenin amacı, müşterilerin satın almaya istekli olduğu mal ve hizmet üretmektir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin sürekli

Her işletmenin amacı, müşterilerin satın almaya istekli olduğu mal ve hizmet üretmektir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin sürekli 1 2 Her işletmenin amacı, müşterilerin satın almaya istekli olduğu mal ve hizmet üretmektir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin sürekli olarak değişmesinin yanında, rekabet ve üretim teknolojilerindeki

Detaylı

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Kürşat ÖZDEMİR Genel Bilgiler Temel Kavramlar İşletme Bilgi Sistemi Maliyet Muhasebesi - Tanımı - Amacı MALİYET NEDİR? Bir malı veya hizmeti yapmak ve satmak için, doğrudan

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

ÜRETİM YÖNETİMİ VE SİSTEMİ

ÜRETİM YÖNETİMİ VE SİSTEMİ ÜRETİM YÖNETİMİ VE SİSTEMİ İŞLETMELERDE ÜRETİM SİSTEMLERİ VE TÜRLERİ Basit olarak, girdileri mal ve hizmetlere dönüştüren sisteme üretim sistemi adı verilmektedir. Sistemin temel elemanları olan girdi,

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi)

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi) Kariyer q Kişinin yaşamı boyunca edindiği ilgili deneyimleridir. q Bir kişinin bütün yaşamı boyunca üstlendiği işlerin tümüdür. q Kişinin yaşamı boyunca sahip olduğu bir dizi iş ve bu işlere katılımı konusundaki

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

10/7/13 BÖLÜM II İŞLETMENİN AMAÇLARI EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ VE SINIFLANDIRILMASI

10/7/13 BÖLÜM II İŞLETMENİN AMAÇLARI EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ VE SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM II İŞLETMENİN AMAÇLARI EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ VE SINIFLANDIRILMASI Ogr. Gor. Yunus Ozsu İŞLETMENİN AMAÇLARI Genel Amaçları Uzun dönemde kar elde etmek, Topluma hizmet etmek yoluyla sosyal sorumluluk

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

1..., insanların fiziksel ve fizyolojik arzu ve istekleri olarak ifade edilmektedir. 2..., tatmin edilmediği zaman ızdırap, elem, tatmin edildiği

1..., insanların fiziksel ve fizyolojik arzu ve istekleri olarak ifade edilmektedir. 2..., tatmin edilmediği zaman ızdırap, elem, tatmin edildiği 1...., insanların fiziksel ve fizyolojik arzu ve istekleri olarak ifade edilmektedir. 2...., tatmin edilmediği zaman ızdırap, elem, tatmin edildiği takdirde de haz veren bir duygudur. 3. Talep, insanların

Detaylı

A) Bir kez ya da kısa süreli kullanım sonucunda tüketilen mallar. B) Başka bir malın üretilmesi için kullanılan mallar. A) Değişim ekonomisi

A) Bir kez ya da kısa süreli kullanım sonucunda tüketilen mallar. B) Başka bir malın üretilmesi için kullanılan mallar. A) Değişim ekonomisi 1 ) Üretim faktörlerinin tümünün ya da büyük bir kısmının devlet denetiminde olduğu üretim ve dağıtım kanallarının devlet tarafından belirlendiği ekonomik sisteme ne ad verilir? A) Değişim ekonomisi B)

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

Yurt içi ve Yurt dışı müteahhit şirketleri muhasebesi ve raporlama, bütçeleme sistemlerinin kurulması,

Yurt içi ve Yurt dışı müteahhit şirketleri muhasebesi ve raporlama, bütçeleme sistemlerinin kurulması, İNŞAAT MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Sırf size hizmet için Yurt içi ve Yurt dışı müteahhit şirketleri muhasebesi ve raporlama, bütçeleme sistemlerinin kurulması, İnşaat Proje Şirketleri muhasebesi

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletme kurma fikriyle birlikte başlayıp, işletmenin kesin olarak kuruluşunun tamamlanmasına kadar sürdürülen çalışma ve araştırmalara işletmelerin kuruluş çalışmaları denmektedir.

Detaylı

MUHASEBEDE BİLGİ YÖNETİMİ (MUH208U)

MUHASEBEDE BİLGİ YÖNETİMİ (MUH208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MUHASEBEDE BİLGİ YÖNETİMİ (MUH208U)

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SAĞLIK İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr. M.Hakan KESKİN Hazırlayan Behiye ERYİĞİT

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

İşletmecilik ve Yönetimle İlgili Temel Kavramlar. Ekonomi, işletmeler ve ihtiyaçlar. İhtiyaç kavramını nasıl tanımlayabiliriz?

İşletmecilik ve Yönetimle İlgili Temel Kavramlar. Ekonomi, işletmeler ve ihtiyaçlar. İhtiyaç kavramını nasıl tanımlayabiliriz? İşletmecilik ve Yönetimle İlgili Temel Kavramlar Ekonomi, işletmeler ve ihtiyaçlar İhtiyaç kavramını nasıl tanımlayabiliriz? Karşılandığında haz, karşılanmadığında acı ve hüzün veren; karşılandıkça şiddetini

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR?

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR? Tanışalım, Kaynaşalım CİLİK Arzu Akalın CİLİK? NEDİR? İŞ 1 GİR GİRİŞ GİRİŞMEK GİRİŞMEK GİDİŞMEK İŞ, GİR, GİRİŞ, GİRİŞMEK GİDİŞMEK 2 CİLİK NEDİR? GERÇEK CİLİK NEDİR? SEZMEK, GÖRMEK EYLEME GEÇMEK GERÇEK

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Finansal sistem ve finansal piyasalar hakkında genel bilgilerin verilmesi Muhasebe Standartları Hakkında Genel Bilgiler (Muhasebe

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN

STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN I- Stratejik Yönetime Genel Bakış Tanım, Kapsam, Süreç Stratejik ve Stratejik Yönetim Tanımları Strateji, bir örgütün uzun vadeli hedeflerini tayin etmesi, bunlara ulaşmak

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ 1. YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR... 2 1.1. Yönetimin Anlamı ve Tanımı... 3 1.2. Yönetici Tanımı... 5 1.2.1. Yöneticinin Nitelikleri...

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI DEĞERLENDİRME FORMU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI DEĞERLENDİRME FORMU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI DEĞERLENDİRME FORMU İş Fikri Adı : Girişimci Adı : Başvuru Kod Numarası : Değerlendiren Komisyon Üyesinin

Detaylı

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler İŞ PLANI Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler 1 İş Planı Nedir? İşletmenin l i başarılı olması, en azından ekonomik anlamda varlığını ğ sürdürebilmesi için neler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I-II

İŞLETME YÖNETİMİ I-II Editörler Doç.Dr.Ali Erbaşı & Yrd. Doç. Dr. Sezar Karaca İŞLETME YÖNETİMİ I-II Yazarlar Doç.Dr.Ali Erbaşı Yrd.Doç.Dr.Yağmur Özyer Yrd.Doç.Dr.Tolga Gök Dr.Müge Aksu Canan Şeker Eylem Bayrakçı Hakan Kırbaş

Detaylı

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Yatırım Politikası Temel Politikalar-Bilanço Dönen İşletme Varlık Sermayesi Duran Varlık Sabit

Detaylı

ÜNİTE:1. İşletmeler ve Özellikleri ÜNİTE:2. İşletme Çevresi ÜNİTE:3. Etik ve Sosyal Sorumluluk ÜNİTE:4. İşletmelerin Kuruluşu ve Büyümesi ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. İşletmeler ve Özellikleri ÜNİTE:2. İşletme Çevresi ÜNİTE:3. Etik ve Sosyal Sorumluluk ÜNİTE:4. İşletmelerin Kuruluşu ve Büyümesi ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 İşletmeler ve Özellikleri ÜNİTE:2 İşletme Çevresi ÜNİTE:3 Etik ve Sosyal Sorumluluk ÜNİTE:4 İşletmelerin Kuruluşu ve Büyümesi ÜNİTE:5 1 İşletmelerde Yönetim ÜNİTE:6 İşletmelerde Üretim ve Pazarlama

Detaylı

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ USTALIK EĞİTİMİ EKONOMİ SORULARI

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ USTALIK EĞİTİMİ EKONOMİ SORULARI MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ USTALIK EĞİTİMİ EKONOMİ SORULARI 1) Aşağıdakilerden hangisi sınırlı kaynaklardan sınırsız olan insan ihtiyaçlarını en etkin biçimde karşılamak için uğraşan bilim

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ TRZ203U

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ TRZ203U OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ TRZ203U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 ÜNİTE 1: DESTEK HİZMETLER KAVRAMI OTEL İŞLETMELERİNDE

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF

FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Finansal Yönetim ve Fonksiyonları...... 4 2. ÜNİTE-Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar

Detaylı

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜNDEKİ DEĞİŞİM MUHASEBE Bugün FİNANS Geçmiş Destek Rolü ağırlıklı Defter Kayıtlarının tutulması Finansal Tabloların Raporlanması Finansal Anlaşmaların

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Pazarlamanın Ana Hizmetleri Pazarlama Karması Pazarlama Kanalları

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Gürc r an n B ange g r

Gürc r an n B ange g r Gürcan Banger Yönetim Planı İş Fikrinin Gerçekleştirilmesi Yönetim Aktiviteleri Örgütsel Yapı Yönetim Planı İşgücü İş Fikrinin Gerçekleştirilmesi Yönetsel İşgücü Yönetim Planı GÖZLEM: Teknik becerilerini

Detaylı