II Eğitim Durumu: III Çalıştığı Kurumlar (Đş Deneyimi): I Kişisel Bilgiler: IV Uzmanlık/araştırma alanları:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II Eğitim Durumu: III Çalıştığı Kurumlar (Đş Deneyimi): I Kişisel Bilgiler: IV Uzmanlık/araştırma alanları:"

Transkript

1 Konur, O. (2010) Özcan KONUR Kısa Özgeçmiş [Ozcan KONUR a concise biography] v.3.0. January (Tekirdağ, Özcan KONUR). [PDF format] [ ] Yayın özetleri ve atıflar: Konur, O. (2010) Ozcan Konur Abstracts & Citations, [Özcan Konur Yayın Özetleri ve Atıfları] v. 3.0, 94 pp., January 2010 (Tekirdag, Turkey; Ozcan Konur). [English] [Lect. Ozcan Konur, Namik Kemal University Rectorate, Tekirdag, Turkey]. [PDF format] [ ] I Kişisel Bilgiler: Ad, Soyad: Özcan KONUR Doğum Yeri: Fethiye, Muğla Doğum Tarihi: KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı) sonucu: Đngilizce- 93 puan, Mayıs 2007 KPDS sınavı dönemi. Đş adresi: Öğr. Gör. Özcan KONUR, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Değirmenaltı Yerleşkesi, TR Tekirdağ. Tel: dahili: 154; Direk: Cep tel Faks: E-posta: Web siteleri iletişim sayfaları: ml ml II Eğitim Durumu: 1. Araştırma eğitimi (Yükseköğretim ve Engelliler): City University London. Đngiltere. 2. Araştırma eğitimi (Malzeme Bilim ve Mühendisliği): Imperial College of Science and Technology London. Đngiltere. 3. Lisans (Bankacılık ve Uluslar arası Maliye) City University London. Đngiltere. 4. Yüksek Lisans (Metalürji Mühendisliği) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 5. Lisans (Metalürji Mühendisliği) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 6. Lise diploması ve ilkokul öğretmenliği diploması: Ankara Đlköğretmen Okulu ve Lisesi III Çalıştığı Kurumlar (Đş Deneyimi): 5. Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ: Öğretim Görevlisi 4. Muğla Üniversitesi, Muğla: Sözleşmeli Rektörlük Danışmanı ve Öğretim Görevlisi 3. City University London Đngiltere: Öğretim görevlisi ve araştırmacı (Mali hizmetler ve Yükseköğretim) 2. Gazi Üniversitesi, Ankara: Araştırma Görevlisi 1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara: Araştırma Görevlisi ve Bilgisayar Sistem Đşletmeni IV Uzmanlık/araştırma alanları: 1. Özel eğitim uygulaması, eğitim ve öğretim, ölçme ve değerlendirme, hukuk ve 2. Yükseköğretim uygulaması, eğitim ve öğretim, ölçme ve değerlendirme, hukuku ve 3. Engelliler uygulaması, hukuku ve 4. Sağlık eğitimi, uygulaması, hukuku ve 5. Bilgi ve Đletişim Teknolojileri uygulaması, hukuku ve

2 6. Ayrımcılık uygulamaları, hukuku ve 7. Đş uygulamaları, hukuku ve 8. Avrupa ve hukuku 9. Bilimsel üretim değerlendirme ve ölçümü (Scientometrics] V Hizmet alanları 1. Araştırma ve geliştirme hizmetleri: Sosyal, Đdari ve Đnsan Bilimleri alanında disiplinler arası ve karşılaştırmalı araştırma (SSCI ve AHCI atıf dizinlerinde yer alacak şekilde yurt dışı hakemli dergilerde yılda en yüksek oranda makale yayını). Đlgili alanlar yukarıda verilmiştir. 2. Danışmanlık hizmetleri: Araştırma alanlarında danışmanlık hizmeti sunumu 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri: Araştırma alanlarında eğitim ve öğretim hizmetleri sunumu: Yükseköğretim, hukuk, sosyal politikalar, kamu yönetimi, engelliler, rehabilitasyon, sosyal hizmetler, özel eğitim, eğitim hukuku ve, malzeme bilim ve mühendisliği, ekonomi, bankacılık ve maliye bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri, temel fen bilimleri (matematik, kimya, fizik), iş hukuku ve güvenliği, iş idaresi, işletme, muhasebe, araştırma metotları, istatistik ve ekonometri, sağlık sosyolojisi, sağlık eğitimi, e-eğitim, mali hizmetler 4. Toplum hizmetleri: Araştırma alanlarında toplum hizmetleri sunumu: Engelliler, eğitim ve sağlık konusunda ve diğer alanlarda sivil toplum örgütleri ile ve Kamu kurumları ile ortak çalışmalarda bulunmak VI EK: Seçilmiş Yayınları (Çalışmaları) Yayınlar: 11 Uluslar arası dergi ve kitap yayını. 15 Uluslar arası sunum 5 ulusal yayın 124 atıf 50 üniversite ile ilgili çalışma 19 araştırma raporu Atıflar 67 SSCI-SCI indexed journals 24 other journals 83 international books 250 other citations Uluslar arası kitap bölümleri Konur, O. (2004) Disability and racial discrimination in employment in higher education, in Law, I.; Phillips, D., Turney, L. (Eds.) Institutional Racism in Higher Education, pp , 206 pp. (Stoke on Trent, UK, Trentham Books). Project Muse. [ISBN-10: ; ISBN-13: ] [A2. Book chapter] 7 SSCI indexed journal citations. 7 Other journal citations 1 international book citation 7 other citations ISI-indeksli dergi yayınları Konur, O. (2007) Computer-assisted teaching and assessment of disabled students in Higher Education: The interface between the academic standards and disability rights, Journal of Computer Assisted Learning, 23(3), pp [ISSN: ] [Blackwell Publishing, UK] [A3. SSCI 3 SSCI-SCI indexed journal citations 7 international book citations 24 other citations Konur, O. (2007) A judicial outcome analysis of the Disability Discrimination Act: A windfall for the employers?, Disability & Society, 22(2), pp [ISSN: ] [Taylor & Francis, UK] [A3. SSCI 1 SSCI-indexed journal citation 1 other journal citation 15 other citations Konur, O. (2006) Teaching disabled students in Higher Education, Teaching in Higher Education, 11(3), pp [ISSN:

3 2517] [Taylor & Francis, UK] [A3. SSCI 2 other journal citations 2 international book citations 22 other citations Konur, O. (2006) Participation of children with dyslexia in compulsory education: Current public policy issues, Dyslexia, 12(1), pp [ISSN: ] [Wiley, UK] [A3. SSCI 1 book citation 28 other citations Konur, O. (2002) Access to Nursing Education by disabled students: Rights and duties of nursing programs, Nurse Education Today, 22(5), pp [ISSN: ] [Churchill Livingstone, UK] [A3. SSCI & SCIE 3 SSCI-indexed journal citations 4 international book citations 5 other journal citations 31 other citations Konur, O. (2000) Creating enforceable civil rights for disabled students in higher education: an institutional theory perspective, Disability & Society 15(7), pp [ISSN: ] [Taylor & Francis, UK] [A3. SSCI 4 SSCI-indexed journal papers 11 international book citations 5 other journal citations 24 other citations Konur, O.; Matthews, F. L. (1989) Effect of the properties of the constituents on the fatigue performance of composites: A review, Composites, 20(4), pp [ISSN: ] [ ; continued by Composites Part A: Applied Science and Manufacturing ISSN: X] [Elsevier, UK] [A3. SCI 29 SCI-indexed journal citations 9 other journal citations 30 international book citations 19 other citations Diğer uluslar arası dergi yayınları Konur, O. (2002) Access to employment by disabled people in the UK: Is the Disability Discrimination Act working?, International Journal of Discrimination and the Law, 5(4), pp [ISSN: ] AB Academic Publisheshers, UK] [A7. Journal 3 SSCI-indexed journal papers 1 international book citation 5 other citations Konur, O. (2002) Assessment of disabled students in higher education: current public policy issues, Assessment and Evaluation in Higher Education, 27(2), pp [A7. Journal 9 SSCI-indexed journal citations 26 international book citations 6 other journal citations 38 other citations Konur, O. (1999) Disability Rights Task Force and its recent recommendations: enforceable civil rights for disabled people, Rehab Network no. 55/56 pp April [ISSN: ] [City University, UK] [A10, journal 2 other citations Basılı uluslar arası bildiriler Konur, O. (2003) Access to higher education by disabled students and the scholarship of teaching and learning, Proceedings, Joint UK & USA Conference on the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), (London, City University). [A14b, Book chapter, Conference Konur, O. (2002) Access to e-learning in higher education by disabled students: current public policy issues In, S. Banks; P. Goodyear; V. Hodgson; and D. McConnell (Eds.) Proceedings of the Third International Conference on Networked Learning 2002, (a research based conference on e-learning in Higher Education and Lifelong Learning), 26 March- 28 March 2002, University of Sheffield, Sheffield, pp (Sheffield, University of Sheffield and Lancaster, 3

4 Lancaster University). [A14.b. Book chapter, conference 12 other citations Konur, O. (2001) Transition from further education to higher education for disabled students, paper presented at the Widening Participation in Higher Education for Disabled Students Summer Conference: Training for Excellence, Hereward College of Further Education, Coventry, 21 June 2001; Widening Participation in Higher Education for Disabled Students: Training for Excellence Conference Report, pp (Coventry, Hereward College of Further Education) [A14b. Book chapter, conference Basılı ulusal bildiriler Konur, O. (2008) A preliminary study on the publication behaviour of the academic staff affiliated with Namik Kemal University Faculty of Agriculture In: Yardimci, H. (Ed.) Agriculture, Veterinary and Biological Sciences Serial Publishing 2. Editorials Workshop [Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Süreli Yayıncılık 2. Editörler Çalıştayı], pp (Ankara, TUBĐTAK- ULAKBIM]. Konur, O (2008) Rules and journals regarding the papers published by the Faculties of Medicine of Turkey In: Yilmaz, O. (Ed.) Serial Publishing in Health Sciences- 2008, [Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2008], pp (Ankara, TUBĐTAK ULAKBĐM, Ankara, 2008). [Turkish] Konur, O.; Ankara, A. (1986) The relations between the extent of the post-cure and moisture absorption in epoxy matrix composites, Fourth Metallurgical Congress, November 1986, Ankara, Turkey, Proceedings, pp (Ankara, Turkey, Metallurgical Engineering Society). [Turkish] [B9b. Book chapter, conference Bibliyometrik çalışmalar Konur, Ö. (2009) Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyelerinin ISI yayın ve ISI atıf performansı (Mayıs). Sürüm No. 2.0, sayfa. 4 Haziran (Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ). [Metin: Türkçe, Veriler: Đngilizce] [A0. Institutional work] Konur, Ö. (2009) Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyelerinin ISI yayın ve ISI atıf performansı çalışması bilgi notu. 71 sayfa. 18 Mayıs (Namık Kemal Universitesi, Tekirdağ). [Türkçe] [A0. Institutional work] Konur, O. (2009) The Report on the ISIindexed Papers Published by the Namik Kemal University in 2008, v No. 1.0, February 2009, 125 pp. [Turkish] [Tekirdag, Namik Kemal University). [A0. Institutional work] Konur, O. (2008) The Report on the Namik Kemal University Publications indexed by the ISI Indices in 2007, [Namık Kemal Üniversitesi ISI indeksli 2007 yılı Yayınları Raporu], Version No. 1.1, November 2008, 24 pp.. [Tekirdag, Namik Kemal University]. [A0. Institutional work] Konur, O. (2008) Namik Kemal University Citations: 2007 Citations, v. 1.0, 60 pp., July 2008 (Tekirdag, Turkey; Namik Kemal University). [A0. Institutional work] Uluslar arası raporlar ve araştırma metinleri Konur, O. (2001) Corporate E-learning solutions for E-business Training Market and Product Research Report, Version 2.0, 14 May 2001, 14,000 words (London, City University). [A0. Research report] Konur, O. (2001) Market Research Brief for Corporate E-Learning Companies, 20 April 2001, 5,200 words (London, City University). [A0. Research report] Konur, O. (2001) Information Systems Investment in the Police Force: Productivity Issues, 2 February 2001, 4,250 words (London, City University). [A0. Research report] Konur, O. (2000) EMBA E-Commerce Elective Student Course Evaluation Report, 13 November 2000, 11,000 words (London, City University). [A0. Research report] Konur, O. (2000) Promoting an Entrepreneurial Spirit in Europe: A diversity of Approaches 8 September 2000, 13,700 4

5 words (London, City University). [A0. Research report] Holtham, C. W.; Konur, O. ( ) Banking in Ruritania, Financial Services Training by Simulation Pack (London, City University). [A0. Research report, Course development] Konur, O. (1988) Fatigue life prediction models for advanced composites, A state of Art survey, Internal Report, 63 pp. (London, Centre for Composite Materials, Imperial College). [A0. Research report] Referanslar Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü Prof. Dr. Adnan Orak Prof. Dr. Birol Kayışoğlu Prof. Dr. Osman Şimşek Prof. Dr. Oğuzhan Çiçekoğlu Prof. Dr. Yasemin Yıldız Yarar Prof. Dr. H. Kadircan Keskinbora Prof. Dr. Ahmet Çıtır Prof. Dr. Cevat Erdal Prof. Dr. M. Turgut Sağlam Prof. Dr. Đ. Hakkı Đnan Prof. Dr. A. Halim Orta Đsmail Kaynar Görev Rektör Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Ziraat Fakültesi Dekanı Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Genel Sekreter 5

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doğum tarihi, Yeri : 1952, Simav / Kütahya Adresi : İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü 34367 MAÇKA / İSTANBUL. Telefon : 0212-293 13 00 / 2005 veya 2051 Fax

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ALİ ERKAN EKE 2. Doğum Tarihi: 25.11.1940 3. Ünvanı: Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Yönetim Yönetim Yönetim ve Organizasyon Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Sezai TAŞKIN

Doç. Dr. Sezai TAŞKIN Doç. Dr. Sezai TAŞKIN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Marmara Üniversitesi Elektrik Eğitimi / Enerji Tesisleri Dalı 99-999 Y. Lisans Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi, Çorlu, Tekirdağ, Ekim 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Yavuz Samur ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 2. İletişim Bilgileri Adres : Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Çırağan Cad.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı e-posta : Sinan OLKUN : Prof. Dr. : sinanolkun@gmail.com sinan.olkun@tedu.edu.tr 01. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 05.Profesör

Detaylı

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Soyadı: Adı: Birimi: Akademik/ İdari Görevi: E-Posta: KÜÇÜKOĞLU Hülya İngilizce Hazırlık Birimi Okutman hulyaku@hacettepe.edu.tr Tel: 312. 297 8093 Eğitim: Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Ortaokul/Lise

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA Yrd.Doç.Dr. NURAY GEDİK Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA E-posta nuray.temur@gmail.com /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç. Dr. Nehir Sert Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans İngilizce Öğretmenliği Programı Anadolu Üniversitesi 1995 Y. Lisans Yabancı Dil Öğretimi Anabilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :05302019911 : draskinasan@gmail.com

ÖZGEÇMİŞ. :05302019911 : draskinasan@gmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aşkın ASAN İletişim Bilgileri Adres :Merkezkent Sitesi, No:3/11, Hacılar Köyü, Gölbaşı/ Ankara Telefon Mail :05302019911 : draskinasan@gmail.com 2. Doğum Tarihi :26/11/1965 3.

Detaylı

M: +90 (543) 302 40 80 www.absam.com.tr hhy@hacettepe.edu.tr @hhyabsam

M: +90 (543) 302 40 80 www.absam.com.tr hhy@hacettepe.edu.tr @hhyabsam 1/23 Assoc. Prof. Hasan Hüseyin YILDIRIM (June 2015) Associate Professor Department of Healthcare Management Faculty of Economics and Administrative Sciences Hacettepe University Beytepe 06800 Ankara/TURKEY

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 2. Cemil Amil, (2005) Foreign Direct Investment and Host Country Market Structure, Business School, the University of Greenwich, London.

ÖZGEÇMĐŞ. 2. Cemil Amil, (2005) Foreign Direct Investment and Host Country Market Structure, Business School, the University of Greenwich, London. ÖZGEÇMĐŞ (05/06/ 2015) 1. Adı Soyadı: R. Ferda HALICIOĞLU 2. Doğum Yeri: Nevşehir 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans SBF- Đktisat Ankara Üniversitesi 1986 Yüksek

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Đçindekiler listesi... 2 Tablo Listesi.. 3 Şekil Listesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

Derece Kurum Alan Tarih. Eğitim Bilimleri 2008 Tezsiz University of Turku,

Derece Kurum Alan Tarih. Eğitim Bilimleri 2008 Tezsiz University of Turku, Dr. Mustafa ÖZTÜRK İletişim Adres: Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Beytepe Yerleşkesi 06800 Beytepe Çankaya / Ankara Tel: +90 312 297 80 92 Faks: +90 312 299 21 58 E-posta (1): mustafaozturk@hacettepe.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin Bicen 2. Doğum Tarihi: 31 Aralık 1986 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Yabancı Dil: İngilizce 6. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar

Detaylı

Doç. Dr. Menderes TARCAN

Doç. Dr. Menderes TARCAN Doç. Dr. Menderes TARCAN I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Menderes TARCAN Doğum Tarihi 18.07.1971 Doğum Yeri Ankara Yabancı Dili İngilizce (ÜDS:81,25) İş Adresi Osmangazi Üniversitesi Sağlık Kurumları

Detaylı

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil.

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil. Genel Bilgiler Unvanı Adı Soyadı Yabancı Dil Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu İngilizce 01/02/2013 İletişim Bilgileri Telefon Cep (532) 702 38 46 E-mail Twitter LinkedIn Öğrenim Durumu fatihoca2012@gmail.com

Detaylı

Publications. International

Publications. International Publications International Hunuk, D., Ince, ML, Tannehill, D. (Online first, September 5, 2012) Developing teachers healthrelated fitness knowledge through a community of practice: Impact on student learning.

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sevil Acar Aytekin 2. Doğum Tarihi: 29.04.1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sevil Acar Aytekin 2. Doğum Tarihi: 29.04.1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Sevil Acar Aytekin 2. Doğum Tarihi: 29.04.1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Boğaziçi Üniversitesi 2005 Y. Lisans İktisat İstanbul

Detaylı