KOÇ HOLDİNG KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI YEÇEP ve AB Uyum Sürecinde Çevresel Yatırımların Finansmanı Semineri Ankara, 27 Haziran 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOÇ HOLDİNG KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI YEÇEP ve AB Uyum Sürecinde Çevresel Yatırımların Finansmanı Semineri Ankara, 27 Haziran 2012"

Transkript

1 KOÇ HOLDİNG KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI YEÇEP ve AB Uyum Sürecinde Çevresel Yatırımların Finansmanı Semineri Ankara, 27 Haziran 2012 Dr. Yalçın ELİGÜZELOĞLU Su ve Çevre Altyapı Yatırımları Yöneticisi

2 Public Private Partnership (PPP) - Kamu Özel Ortaklığı PPP her türlü kamusal mal ve hizmetin, dar anlamda Kamu ve Özel Sektör ün Ortaklığı ya da İşbirliği (KÖİ) ile, geniş anlamda ise Özelleştirme, Yap-İşlet-(Devret), vb yöntemleri de içerecek şekilde sunulmasını ifade eder. Tedarik, Mal ve Hizmet Sunum Alternatifleri Kamu (Alım) İhaleleri Kamunun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin doğrudan kamu bütçesinden ödenerek temin edilmesidir. Örnek: Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İhaleleri. PPP / KÖİ Dar anlamda Özelleştirme ve YİD den farklı olarak yönetime kamunun da iştirak etmesini sağlayan modeldir. Örnek: Alaçatı Çeşme Su İşletmesi. Özelleştirme Mal ve hizmetlerin kamuya sunumunun Devlet ten Özel Sektör e devredilmesidir. Örnek: Elektrik Üretimi, Dağıtımı. 2

3 KÖİ Hukuki Çerçevesi Türkiye de KÖİ uygulamaları farklı sektörlerde farklı kanun ve düzenlemelere istinaden Bakanlıklar, Özelleştirme İdaresi ve Yerel İdareler tarafından yürütülmektedir. Model Hukuki Çerçeve (Kanun No / Tarih) Yap-İşlet-Devret 3096 / / / 1994 Uygulama Alanı Elektrik Üretim, Dağıtım ve Ticareti Otoyol Yapım, Bakım ve işletilmesi Yap-İşlet-Devret Kanunu (Su, Atık Su) Yap-İşlet 4283 / 1997 Elektrik Üretim, İşletme ve Satışı Yap-Kirala-Devret 5396 / 2005 Sağlık Hizmetleri İşletme Hakkı Devri 4046 / / 2005 Kamu Özel İşbirliği Taslak Çoklu Sektör Özelleştirme Uygulamaları Kanunu Belediye Kanunu 3

4 Kamu Özel İşbirliği Dairesi Başkanlığı Türkiye de Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Dairesi Başkanlığı, T.C. Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü bünyesinde teşkilatlandırılmış olup KÖİ Kanun Taslağı hazırlanmıştır. KÖİ Merkezi bazı ülkelerdeki modelde planlamacı bir daire olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütür: Ulusal KÖİ Stratejisi ve Politikası oluşturulması, Özel sektör ihtiyaçlarının dikkate alınması, Benimsenen strateji ve politikanın uygulanmasına imkan sağlayacak hukuki çerçevenin oluşturulması, Tüm sürecin yönetimi ve uygulayıcı İdareler ile koordinasyonu. Bazı ülkelerde ise KÖİ Merkezi uygulamacı bir birim olarak konumlandırılmış olup KÖİ projelerini doğrudan hayata geçirmekle yükümlüdür. 4

5 Türkiye de Kamu Özel İşbirliği Türkiye deki ilk KÖİ uygulaması 1875 tarihli Karaköy Tüneli olup 2012 sonunda kümülatif KÖİ örneği 134 adet, değeri $35 milyar dır. Toplam KÖİ Projeleri 134 Adet KÖİ Projeleri nin Türlerine Göre Dağılımı İşletme Hakkı Devri 33% Yap- İşlet- Devret 62% Yap- Kirala- Devret 1% 1 5 Yap- İşlet 4% 5

6 Ulaştırma Sektörü nde Yatırımlar ve KÖİ Ulaştırma Sektörü nde 8 yılda yapılan toplam yatırım tutarı 111 milyar TL, KÖİ ile gerçekleştirilen yatırım tutarı ise 14 milyar TL dır. Toplam Yatırım 111 milyar TL %13 %18 %13 %8 %20 KÖİ Payı 14 milyar TL Kara 11 milyar TL Deniz 0,3 milyar TL Demir 2 milyar TL Hava 1 milyar TL 6

7 Türkiye için KÖİ nin Geleceğe Yönelik Önemi KÖİ Türkiye nin geleceğe yönelik ilham ve hedeflerini hayata geçirmek açısından faydalanılabilecek en önemli imkanlardan biridir. Altyapı Yatırımlarında yadsınamaz ihtiyaç! 2023 Türkiye Ekonomik Hedefleri: En büyük 10 ekonomiden biri, $500 milyar ihracat, $ 1 trilyon dış ticaret, $ kişi başı gelir, %5 işsizlik Ulusal Çevre Stratejisi (UÇEŞ) ve Yatırımlar: 58 milyar toplam Çevre Yatırımı, 45 milyar Su ve Atık Su yatırımı, Ergene ve diğer Havza Yönetimi Projeleri, Atıksu arıtma tesisleri tamamlama hedefleri. Destekleyici Uygulamalar Islah OSB, Yatırım teşvikleri, YİD teşvikleri, Temiz üretim, Cezalar. 7

8 Neden Kamu Özel Sektör İşbirliği? KÖİ uygulamaları ülkelerin ekonomik gelişimine yüksek katkı sağlayan alternatif kamusal tedarik, ürün-hizmet sunum yöntemleridir. Kaynak kısıtları nedeniyle yatırımların sıra ile yapılması ihtiyacını ortadan kaldırır, Serbest kalan kaynaklar ile sosyal hizmet altyapısı gibi diğer yatırımların yapılmasına imkan sağlar, Kamu borçlanma ihtiyacını azalttığı için Borç/GSYH, Bütçe Açığı/GSYH (Maastricht Kriterleri) oranlarını iyileştirerek ekonomiyi destekler, Uluslararası yatırımcılara hitap ettiği için doğrudan sermaye girişi ve cari açık fonlamasına katkıda bulunur, Ülkede teknoloji birikimi ve know-how transferine aracı olur, Ekonomi ve ihracatı destekleyen yeni iş kollarının (örnek: havayolu ve havalimanı işletmeciliği) oluşmasını sağlar, Yatırım ve işletme dönemi maliyetlerinin optimize edilmesini sağlayan doğru ve ileri teknoloji yatırımlarını teşvik eder, Kaliteli, etkin, hızlı ve sürekli hizmet sunumunu sağlar, Tüm bu ihtiyaçları Kamu nun yönetime katılabileceği şekilde karşılar. 8

9 KÖİ Destek ve Teşvikleri 2012 yılında devreye alınan Yap-İşlet-Devret (YİD) teşvikleri KÖİ uygulamalarına destek verici hususlar içermektedir. Proje değerlendirmelerinde risk analizi ve fizibilite esası, 4734 No lu Kanun dan (KİK) bağımsız olarak danışman tutma imkanı, Kullanılan kamu malı için kullanım bedeli ve kar payı talep edilmemesi, Devlet tarafından talep garantisi verilebilmesi, Gümrük muafiyeti, YİD ve Yap-Kirala-Devret (YKD) projelerinde KDV muafiyeti, Tamamlanamayan projelerin İşveren İdare tarafından devir alınması durumunda kredi bakiyesinin Devlet tarafından üstlenilmesi. 9

10 Kamu Özel Sektör İşbirliği nde Önemli Hususlar KÖİ uygulamalarında başarının temelinde Kamu ve Özel Sektör ün daha iyi yönetebilecekleri riskleri dengeli şekilde paylaşmaları ilkesi yer alır. Kamu ve Özel Sektör arasında riskler adil bir şekilde paylaşılmalı, İşbirliği Kamu için uzun vadeli fayda, Özel Sektör için ekonomik getiri dengesinin yakalanabileceği şekilde uzun süreli olmalı, Karşılıklı hak ve yükümlülükler adil ve eksiksiz olarak sözleşmelerde belirtilmeli, Sözleşmeler değişen koşullarda izlenecek yaklaşımlara yol göstermeli, Sözleşmelerin uygulanabileceği hukuki çerçeve mevcut olmalı, Yatırımların u.v. kredi ve proje finansman imkanlarından faydalanabilmesi için garanti ve teminat yapıları oluşturulabilmeli, Söz konusu riskleri paylaşıp, projenin fonlamasını yapıp, inşa edip, bakım onarım ve verimli bir şekilde işletmesini yapacak mali güç ve güvenilirliğe sahip özel sektör katılımcıları bulunmalı, Merkezi bir yaklaşım ile süreci etkin bir şekilde planlayıp, projeleri uygulamaya geçirecek bir KÖİ Merkezi bulunmalı. 10

11 Kamu Özel İşbirliği İşleyiş Örneği KÖİ modeli İdarelere ihtiyaçlarını tek bir muhataptan etkin bir şekilde temin etme fırsatı sunar. Sermaye İşveren İşveren İdare İşletme Hizmeti Tesis Devri Yüklenici, İşletmeci Kredi EPC U.V. Hizmet Sözleşmesi, Garantiler, OEM Teminatlar, İşletme Ödemeler. 11

12 Risk Paylaşım Örneği KÖİ izlenecek modele göre İşveren İdare ye yatırımdan finansman ve işletmeciliğe uzanan tüm süreçlerde çeşitli risklerin devredilmesi fırsatını sunar. İşveren İdare nin Riskleri Yüklenici İşletmecinin Riskleri Yatırım: Finansman: İşletme: Mevzuat Değişiklikleri Teknoloji Seçimi Finansman Teknik İmar Durumu (Saha) Tedarikçi Seçimi Geri Ödeme Performans Mücbir Sebepler Satın Alma Kur Riski İşyeri Öngörülerin Altında Talep Proje Yönetimi Faiz Riski Güvenliği İnşaat Güvenliği Satın Alma Operasyon 12

13 Kamu Özel İşbirliği nin Yerel İdareler İçin Faydaları Tercih edilen teknoloji ve tesislere kısıtlanmadan sahip olmak, Projeleri yıllara yayarak adım adım yapmak yerine entegre bir planlama ve takvim ile bir kerede tamamlamak, Yatırımları kısa vadede yüklü nakit çıkışı gerekmeden kredi imkanlarına göre çok daha uzun vadede ödemek, Hizmet Verenden Hizmet Alan konumuna geçerek işletme risklerinin devri, Borç alandan İşveren kimliğine dönerek finansman risklerinin devri, Serbest kalan idari ve mali kaynaklar ile diğer sosyal hizmet ihtiyaçlarını kaşılama imkanı. 13

14 TEŞEKKÜR EDERİZ Bu sunum Koç Holding A.Ş. Su ve Çevre Altyapı Yatırımları Yönetimi tarafından alternatif bir tedarik modeli olan Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı ve Yap İşlet (Devret) Modelleri hakkında genel bilgiler vermek amacıyla hazırlanmış olup hiçbir şekilde bir teklif ve/veya geleceğe yönelik bir taahhüt olarak değerlendirilemez. Bu sunumda yer alan veri ve bilgiler hakkında başka kaynaklar farklı çözüm ve yorumlarda bulunabilir. Bilgilerin eksikliği, yanlışlığı ya da çözüm, yorum farklılığından Koç Holding A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu sunum Koç Holding A.Ş. nin izni olmadan çoğaltılamaz ve üçüncü kişilere dağıtılamaz. 14

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT Nisan 2012 YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Ülkemizde kamu yatırım ve

Detaylı

Kamu-Özel İşbirliği Projeleri ve Kırgızistan Ekonomisi Açısından Önemi. Public-Private Partnership and Its Importance for Kyrgyzstan Economy

Kamu-Özel İşbirliği Projeleri ve Kırgızistan Ekonomisi Açısından Önemi. Public-Private Partnership and Its Importance for Kyrgyzstan Economy 246 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2011 Kamu-Özel İşbirliği Projeleri ve Kırgızistan Ekonomisi Açısından Önemi Ahmet Burçin Yereli (Hacettepe University, Turkey) Mustafa Kızıltan (Hacettepe

Detaylı

İktisat İşletme ve Finans 24 (284) 2009 : 9-45. www.iif.com.tr doi: 10.3848/iif.2009.284.2456

İktisat İşletme ve Finans 24 (284) 2009 : 9-45. www.iif.com.tr doi: 10.3848/iif.2009.284.2456 . İktisat İşletme ve Finans 24 (284) 2009 : 9-45 www.iif.com.tr doi: 10.3848/iif.2009.284.2456 Türkiye de altyapı hizmetlerinin özel sektöre gördürülmesi: Neden, ne zaman, nasıl? Uğur Emek * 22 Haziran

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN DIŞ BORÇLANMASI

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN DIŞ BORÇLANMASI TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN DIŞ BORÇLANMASI Mustafa GÜL 1- GİRİŞ Türkiye nin 1960 lı yıllarda 21 milyon olan toplam nüfusunun % 25 i, 1980 lerde 50 milyon olan toplam nüfusun % 38 i, 2000 nüfus sayımı sonuçlarına

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-71-0 YAYIN NO: KB: 2875 - ÖİK: 725 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2 Güncelleme tarihi 02/07/06 KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN EKONOMİK KALKINMASINI TEŞVİK ETMEYE YÖNELİK BİR MALİ YARDIM PROGRAMI OLUŞTURULMASINA DAİR FİNANSMAN PROTOKOLÜ KISIM I EK 1. KİMLİK BİLGİLERİ YARARLANICI

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) GİRİŞ 2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA NO ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

PUBLIC PRIVATE SECTOR COOPERATION (PPP) MODEL

PUBLIC PRIVATE SECTOR COOPERATION (PPP) MODEL KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ (PPP) MODELİ Arş. Gör. Selman Sacit BOZ ÖZET Devlet klasik kamu hizmetlerini özel hukuk kişilerine gördürme noktasında, bulunulan döneme göre bir tercih yapıp o dönemin durum ve şartlarına

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ 2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 Yatırımcı Seferberliği Arama Konferansı Sonuç Raporu (sayfa 7) Altyapı Yatırımlarının Finansmanı (sayfa 15) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI UYGULAMASI ADMINISTRATION OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN HEALTH CARE

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI UYGULAMASI ADMINISTRATION OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN HEALTH CARE Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.3, s.1-23. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2012,

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı