VİSKOZ SÖNDÜRÜCÜ SİSTEMLERİN YÜKSEK KATLI BETONARME OFİS BİNALARININ DEPREM DAYANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VİSKOZ SÖNDÜRÜCÜ SİSTEMLERİN YÜKSEK KATLI BETONARME OFİS BİNALARININ DEPREM DAYANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, October 2007, Istanbul, Turkey VİSKOZ SÖNDÜRÜCÜ SİSTEMLERİN YÜKSEK KATLI BETONARME OFİS BİNALARININ DEPREM DAYANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ASSESSING EFFECTIVENESS OF VISCOUS DAMPERS IN SEISMIC MITIGATION OF HIGH-RISE R/C OFFICE BUILDINGS Esra Mete GÜNEYİSİ 1 ve Gülay ALTAY 2 ÖZET Maliyet-yarar analizi deprem dayanımının artırılması amacıyla uygulanan güçlendirme yöntemlerinin etkisinin, can ve mal kaybının önlenmesi açısından sağladığı yararın güçlendirme uygulamasının maliyeti ile karşılaştırılarak, değerlendirilmesinde kullanılan etkili bir yöntemdir. Maliyet-yarar analizinin uygulanması, özellikle yönetimlerin deprem öncesi planlama ve güçlendirme çalışmaları yaptıkları İstanbul gibi orta ve yüksek derece deprem bölgelerinde yararlı olmaktadır. Bu çalışmada, Mecidiyeköy de bulunan ofis binalarının tipik özelliklerini taşıyan on iki katlı sünek olmayan betonarme ofis binası seçildi. Mevcut binanın güçlendirilmesinde, pasif viskoz söndürücü sistemler binanın etkili sönümleme oranı (ζ eff ) %10, %15 ve %20 olacak şekilde tasarımı yapıldı ve pasif viskoz söndürücü sistem kullanımının binanın güvenirliğinde sağladığı iyileşme, öncelikle hasar olasılık eğrileri oluşturularak, daha sonra da maliyet-yarar analizi yapılarak değerlendirildi. Hasar olasılık analizinde, deprem hareketlerindeki değişkenliği gösterebilecek tasarım spektrumu ile uyumlu üretilen 240 yapay deprem ivmesi, binanın güçlendirme öncesi ve sonrası non-lineer dinamik davranışının belirlenmesinde kullanıldı. Log-normal dağılıma sahip hasar olasılık eğrileri maksimum yer ivmesine bağlı olarak oluşturuldu. Sonuç olarak, olasılık analiz sonuçları bölge için belirlenmiş olan hasar riski ile birleştirilerek, viskoz söndürücü sistemlerin deprem zararlarının azaltılmasındaki etkisi, yapısal performansın değerlendirilmesine ek olarak ekonomik açıdan da mevcut ve güçlendirilmiş binalar için maliyet yarar analizleri yapılarak incelendi. Analiz sonuçlarına göre, %20 etkili sönümleme oranı için tasarımı yapılan viskoz söndürücü sistem uygulamasının diğer güçlendirmeler için elde edilen maliyet-yarar oranından tüm zaman aralıkları için daha fazla olduğu, ayrıca 5 yıl ve sonrası için tüm güçlendirme uygulamalarının maliyet açısından da yarar sağladığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Güçlendirme, Maliyet-yarar analizi, Pasif viskoz söndürücü sistemler ABSTRACT Cost-benefit analysis (CBA) is a significant tool used in seismic hazards mitigation to show if the benefits to life and property protected through mitigation efforts exceed the cost of the mitigation activity. This is particularly useful in regions of moderate and high seismicity regions, such as İstanbul, where officials are beginning to develop retrofit programs, in addition to conducting pre-earthquake planning. In this study, a twelve storey non-ductile R/C office building, which represents the typical properties of the high rise office buildings located in Mecidiyeköy region, was selected. The fragility curves were developed for the economic loss estimation as well as a basis for assigning retrofit prioritization for the R/C office buildings in Mecidiyeköy region. For the purpose of seismic retrofitting, external passive fluid viscous damper systems were designed to provide the structure with different effective damping ratios (ζ eff ) of 10%, 15%, and 20%; and the improvement of the system reliability achieved through the use of the dampers was assessed firstly through fragility, then cost-benefit analysis. In the fragility analysis, a set of 240 artificially generated earthquake ground motions compatible 1 Arş.Gör.Dr., Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bebek, İstanbul, 2 Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bebek, İstanbul, 61

2 62 Söndürücü Sistemlerin Ofis Binalarının Deprem Dayanımı Üzerindeki Etkisi with the design spectrum selected to represent the variability in ground motion were developed to study nonlinear dynamic responses of the structures before and after retrofit. By combining fragility analysis results with the seismic hazard risk of the region, the effectiveness of viscous damper systems in the retrofit of the high rise R/C building is further investigated based on economic point of view by performing cost-benefit analysis. Consequently, it is observed that the benefit-cost ratio of the retrofitting designed to provide 20% effective damping is higher than the other two retrofitted cases for all the relevant time horizons considered. It is also observed that it would be cost effective to retrofit the existing building with any of the retrofit alternatives after five years or more. Keywords: Retrofitting, Cost-benefit analysis, Passive viscous damper systems GİRİŞ 1999 İzmit depremi sonrasında, betonarme yapıların önemli bir bölümü orta ve ağır hasar görmüş, den fazla kişi yaşamını yitirmiş, ülkemiz ekonomisi 20 milyar dolarlık bir kayba maruz kalmıştır (USGS, 2000). Aktif bir deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde olası yeni depremlerde de benzeri olumsuz sonuçların meydana gelmemesi için, deprem dayanımı yeterli olmayan yapılar için uygulanabilir güçlendirilmelerin belirlenerek can ve mal kaybının en aza indirilmesi gerekmektedir. Yapısal güçlendirme önerilerinin uygulanabilmesindeki temel nokta güçlendirilmenin ekonomik açıdan uygulamaya değer olup olmadığının belirlenmesidir. Maliyetyarar analizi planlanan güçlendirmenin sağlayacağı faydanın maliyetine göre parasal değerler cinsinden karşılaştrılabilmesini ve ekonomik açıdan karar verilebilmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada, maliyet-yarar analizi ile, pasif viskoz söndürücü sistemlerin yüksek katlı betonarme ofis binalarının güçlendirilmesindeki uygulanabilirliği incelenmiştir. Önerilen yaklaşım arası inşa edilen yüksek katlı betonarme ofis binalarının tipik özeliklerini taşıyan, İstanbul Mecidiyeköy de bulunan mevcut oniki katlı betonarme ofis binası seçilerek uygulanmıştır. Pasif akışkan viskoz söndürücü sistem uygulanarak binanın güçlendirilmesi amaçlanmış; aynı tip fakat farklı özelliklerdeki söndürücü sistemler kullanılarak, bina etkili sönümleme oranı (ζ eff ) %10, %15 ve %20 olacak şekilde üç farklı tasarım ve uygulama yapılmıştır. Bu amaçla, mevcut ve güçlendirilmiş binalar için sismik kayıp tahmini, hasar olasılık eğrileri oluşturularak belirlenmiştir. Hasar olasılık eğrileri, değişik deprem ivmeleri altında oluşabilecek yapısal hasar olasılıklarının, deprem şiddeti-hasar aşılma olasılığı ilişkisi olarak ifade edilmesini sağlamaktadır. Daha sonra da maliyet-yarar analizi uygulanarak, elde edilen hasar olasılık eğrileri depremin zamana bağlı oluşma olasılığı ile birleştirilmiş, güçlendirmenin zaman içinde hasarı ve çökmeyi önleyerek sağlayacağı faydanın, güçlendirmenin maliyeti ile karşılaştırılması yapılarak, güçlendirme uygulamaları ekonomik açıdan da değerlendirilmiştir. ÖRNEK BİNA SEÇİMİ VE GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI Bu çalışmada, İstanbul Mecidiyeköy de bulunan oniki katlı gerçek bir betonarme ofis binasının mevcut ve güçlendirilmiş durumları incelenmiştir. Söz konusu bina, birçok yönden İstanbul ve çevresindeki arası inşaa edilmiş olan ofis tipi yapıları temsil ettiği için seçilmiştir. Bina iş merkezi olarak tasarlanmış olup moment mukavemetli betonarme çerçeveli sistemden oluşmaktatır. Anılan bina Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik (1998) tanımına göre Z2 yerel zemin kategorisinde yer almaktadır. Bina kat alanı 989 m 2 ve bina kat yüksekliği ise 2.75 m dir. Mevcut binada kullanılan betonun karakteristik basınç dayanımı 16 MPa, buna karşılık gelen elastisite modülü MPa, donatı çeliğinin akma dayanımı ise 220 MPa olarak belirlenmiştir. Binanın kat planı ve kesit detayları Şekil 1 de verilmiştir. Mevcut binanın deprem dayanımının artırılmasında, pasif akışkan viskoz söndürücü sistemler kullanılmıştır. Çünkü, pasif akışkan viskoz söndürücü sistemler, kolon ve kirişlerde oluşabilecek fazladan yapısal yüklemeyi kaldırabilecek, yapısal malzeme kalitesi çok kötü olmayan binalara uygulanabilen yeni bir güçlendirme tekniğidir. Söndürücü sistemlerin yerleşimi Şekil 2 de verilmiştir. Bu söndürücü sistemlerin bina etkili sönümleme oranı (ζ eff ) %10, %15 ve %20 olacak

3 E. M. Güneyisi ve G. Altay 63 şekilde FEMA 273 (1997) ve FEMA 274 (1997) e göre üç ayrı tasarımı yapılmış, kullanılan viskoz söndürücü sistemlerin özellikleri her bir güçlendirme durumu için Tablo 1 de verildiği şekilde belirlenmiştir. Şekil 1. Mevcut bina kat planı ve kesit görünümü

4 64 Söndürücü Sistemlerin Ofis Binalarının Deprem Dayanımı Üzerindeki Etkisi Şekil 2. Pasif viskoz söndürücü sistemlerin a) kat planı ve b) kesit görünümü üzerinde yerleşimi Tablo 1. Pasif vizkoz söndürücü sistemlerin yapısal özellikleri No Sağladığı Etkili Sönümleme Oranı Sönünmele Sabiti (kns/m) Güçlendirme-1 ζ eff =% Güçlendirme-2 ζ eff =% Güçlendirme-3 ζ eff =% SİSMİK HASAR OLASILIK TAHMİNİ Maliyet-yarar analizi sırasında oluşabilecek hasar maliyetinin tahmini için öncelikle mevcut ve güçlendirilmiş binaların sismik hasar olasılıkları, hasar olasılık eğrileri oluşturularak belirlenmiştir. Yer Hareketinin Modellenmesi Sismik kayıp tahminindeki önemli basamaklardan biride depremlerdeki değişkenliği yeterince temsil edebilecek değişik büyüklüklerde deprem ivmelerinin seçilmesidir. Bu sebeple, hedef ivme spektrumuyla uyumlu yapay yer ivmesi kayıtları Deodatis (1996) tarafından önerilen ve daha sonra da Saxena vd. (2000) tarafından geliştirilen yöntem kullanılarak üretilmiştir. Hedef ivme spektrumu olarak, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik (1998) te tanımlanan zemin özelliklerine bağlı olarak belirtilen ivme spektrumu kullanılmıştır. Maksimum yer ivmesi (PGA) değerleri 0.01g ile 1.0g arasında değişen 240 yapay deprem ivmesi kaydı MATLAB programı kullanılarak üretilmiştir. Hasar Olasılık Eğrilerinin Oluşturulması Hasar olasılık eğrileri, deprem şiddeti cinsinden belirtilen deprem etkileri altında yapısal hasar oluşma olasılığını ifade etmekte kullanılmaktadır. Hasar olasılık eğrileri üzerindeki herhangi bir nokta, verilen büyüklükteki deprem şiddetinde yapı üzerinde oluşması muhtemel hasar oranını göstermektedir (Saxena vd., 2000; Smyth vd., 2004; Erberik ve Elnashai, 2004; Kirçil ve Polat, 2006; Güneyisi, 2007; Güneyisi ve Altay, 2007). Bu çalışmada, yapıların deprem yükleri altındaki davranışları doğrusal olmayan zaman tanım alanında dinamik analiz yapılarak incelenmiştir. Dinamik analizlerde IDARC versiyon 6.1 yapısal analiz programından yararlanılmıştır. Oluşturulan 240 yapay deprem ivme kaydının her biri altında yapının davranışı maksimum göreli kat ötelemesi cinsinden kaydedilmiş ve elde edilen bilgiler istatistiki analizler yapılarak hasar olasılık eğrileri

5 E. M. Güneyisi ve G. Altay 65 mevcut ve güçlendirilmiş binalar için oluşturulmuştur. Hasar seviyeleri HAZUS (1997) de verildiği üzere dört ana hasar durumu (az, orta, ağır ve çökme hasar seviyesi) göz önüne alınarak incelenmiştir. Mevcut ve güçlendirilmiş binalar için az, orta, ağır ve çökme hasar seviyeleri için elde edilen hasar olasılık eğrileri Şekil 3 de görülmektedir.

6 66 Söndürücü Sistemlerin Ofis Binalarının Deprem Dayanımı Üzerindeki Etkisi Şekil 3. a) Mevcut Bina, b) Güçlendirme-1, c) Güçlendirme-2, d) Güçlendirme-3 için elde edilen hasar olasılık eğrileri Yer Hareketinin Yıllık Gerçekleşme Olasılığının Belirlenmesi Mevcut ve güçlendirilmiş binaların sismik hasar tahmininde, hasar olasılık eğrileri oluşturulup yapısal hasar tahminlerine ulaşıldıktan sonraki adım, değişik büyüklükteki yer sarsıntılarının yıllık gerçekleşme olasılığının belirlenmesidir. Yer hareketinin maksimum yer ivmesine bağlı olarak

7 E. M. Güneyisi ve G. Altay 67 yıllık gerçekleşme olasılığı Mecidiyeköy bölgesi için Şekil 4 de görülen eğri kullanılarak belirlenmiştir. Şekil 4. Mecidiyeköy için maksimum yer ivmesi aşılma olasılığı eğrisi (Sarı, 2003) MALİYET-YARAR ANALİZİ Maliyet-yarar analizi ile gelecekte oluşması beklenen deprem durumunda mevcut binada oluşması beklenen hasar ile güçlendirilen binada oluşması beklenen hasar durumundaki farkın bugünkü parasal değerle ifade edilebilmesi, bir başka değişle net bugünkü yararın hesaplanması amaçlanmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada her bir güçlendirme durumunun belirli zaman aralıkları için sağladıkları parasal yarar net bugünkü değerle hesaplanmış, ayrıca yarar-maliyet oranı hesaplanarak oransal olarak da belirlenmiştir. Hasar Seviyeleri için Maliyet Hesabı Her bir hasar seviyesi maliyet hesabı (H k ); yapısal onarım ve değiştirme, bina içindeki ekipman kaybı, tekrar yerleşim, gelir kaybı ve insan kaybına bağlı olarak aşağıdaki formülde verildiği şekilde maliyet hesabı yapılmıştır. H = HM + HM + HM + HM + HM (1) onarım içerik barınma gelir insan k k k k k k Bu formülde H k : (k=1 az; k=2 orta, k=3 ağır, k=4 çökme) hasar seviyesini; HM onarım : taşıyıcı ve taşıyıcı olamayan elemalardaki hasarların onarımı veya yenilenmesini, HM içerik : bina içerisindeki ekipman kaybını, HM barınma : yeniden barınmanın sağlanmasını, HM gelir : gelir kaybını ve HM insan : insan kaybına bağlı maliyetleri göstermektedir. Maliyetlerin hesabında HAZUS (1997) tarafından ticari, profosyonel ve teknik alanlarda kullanılan yüksek katlı betonarme binalar için önerilen değerler maliyet-yarar analizi için bir örnek teşkil etmesi amacıyla kullanılmıştır. Örneğin, taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan elemanlar için oluşan yapısal kayıpların maliyeti HAZUS da önerildiği üzere, bina maliyetinin yüzdesi cinsinden hesaplanmıştır. Taşıyıcı elamanlarda az hasar seviyesi için kayıp oranı bina maliyetinin %1 i, ağır hasar seviyesi için ise %100 ü olarak kabul edilmiştir. Barınma maliyetinin binanın tamamı veya bir bölümünün kullanılmaz duruma gelmesiyle oluştuğu ve bu maliyetin geçici konutun kira

8 68 Söndürücü Sistemlerin Ofis Binalarının Deprem Dayanımı Üzerindeki Etkisi maliyeti ve taşınma maliyetinden oluştuğu düşünülmüş, bina tamir süresi, kira maliyeti ve taşınma maliyetine bağlı olarak hesaplanmıştır. İnsani kayıplara bağlı maliyetlerin hesaplanmasında, deprem ve insan kaybı arasındaki ilişkinin belirlenmesi, HAZUS (1997) tarafından önerilen yaralanma derecesine bağlı insani kaybın tanımlaması ile gerçekleştirilmiştir. Literatürde insani kayıplar için kabul edilen birim maliyet değeri 1 milyon dolardan 8 milyon dolara kadar değişmektedir (Keech vd., 1989). FEMA 228 (1992) de insani kayıplara bağlı maliyetlerin belirlenmesine yönelik yaklaşımlar ve insani kayıplar için belirlenen maliyetler özetlenmektedir. Burada verilen değerlerin Türkiye için nasıl dönüştürülebileceği bilinmediği için, bu çalışmada en az değer olan 1 milyon dolar insan kaybına bağlı birim maliyet olarak alınmıştır. Temel maliyet-yarar analizinin yapılabilmesi için deprem olması durumunda mevcut ve güçlendirilmiş binalar için belirli zaman içinde beklenen ekonomik kayıpların tahmin edilmesi gerekmektedir. Seçilen T yıl sonra olması muhtemel ekonomik kayıpların bugünkü değerinin tahmini T 4 HM TM = PGA e P H PGA d PGA PGAmin (1 + f ) PGAmax λ( PGAmin )( t 1) k λ( ) ( k ) ( ) (2) T 1 t= 1 k= 1 denklemiyle hesaplanmıştır (Symth vd., 2004). Bu denklemde; λ(pga): T yıllında maksimum yer ivmesinin değerinin (PGA) aşılma olasılığını, e -λ(pgamin)(t-1) : geçmiş (t-1) yılda yıkıcı bir deprem oluşmama olasılığını, HM k yapının k=1, 2, 3, 4 ile tanımlanan hasar seviyelerinden herhangi birisine tabi olması olayını, P(H k PGA) ise maksimum yer ivmesinin PGA değerine eşit olması halinde sadece H k olayının gerçekleşme olasılığını, T analizde incelenen zaman dilimini, f ise faiz oranını göstermektedir. Maliyet-yarar analizinde önemli parametrelerden biri de doğru faiz oranının seçilmesidir. Gelecekte oluşması beklenen kaybın ya da karın bugünkü değerle ifade edilmesini sağlamaktadır. Faiz oranını artırmak gelecekde beklenen yararın bugünkü değerini düşürürken, aynı şekilde faiz oranını azaltmak gelecekde beklenen yararın bugünkü değerini artırmaktadır. FEMA 227 (1992) e göre devlet sektöründeki yatırımlar için %3-4 faiz oranının alınması, özel sektördeki yatırımlar içinse bu oranın %4-6 olarak alınması yeterli görülmektedir. Bu çalışmada, faiz oranı %5 olarak alınmıştır. Sonuç olarak yukarıdaki denklem kullanılarak, sismik hasar olasılıkları, hasar maliyetleri ile birleştirilerek, mevcut ve güçlendirilmiş binaların 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 ve 50 yıl içinde depreme maruz kalma durumunda sebep olacakları ekonomik kayıplar Tablo 2 de verildiği şekilde hesaplanmıştır. Tablo 2. Mevcut ve güçlendirilmiş binalar için tahmin edilen hasar maliyeti (TM, 1000$) Tahmini Hasar Maliyeti (1000 $) Yıl Güçlendirilen Binalar (TM z ) Mevcut Bina Güçlendirme-1 Güçlendirme-2 Güçlendirme Mevcut Bina Güçlendirme Maliyetleri Maliyet-yarar analizi için mevcut ve güçlendirilmiş binaların hasar görmesi durumlarında oluşabilecek maliyetin yanında mevcut binanın güçlendirme maliyetlerinin de belirlenebilmesi gerekmektedir. Pasif viskoz söndürücü sistemlerle yapılması düşünülen güçlendirme uygulamasının maliyeti Tablo 3 de verildiği üzere uzman kişi ve firmalardan temin edilmiştir.

9 E. M. Güneyisi ve G. Altay 69 Tablodan da görüldüğü üzere viskoz söndürücü sistemlerin yapısal özellikleri arasındaki farklılıklar, uygulama maliyetlerinde büyük farklara sebep olmamaktadır. Tablo 3. Mevcut Bina Güçlendirme Maliyetleri (M z, 1000$) Güçlendirme Durumları Maliyeti (M z ) Güçlendirme-1, ζ eff =10% 475 Güçlendirme-2, ζ eff =15% 500 Güçlendirme-3, ζ eff =20% 550 Yarar-Maliyet Oranının Hesaplanması Uygulanan güçlendirmelerden beklenen fayda (bugünkü değerle), güçlendirmenin uygulanma durumunda sağlanacak kayıp maliyetinden (TM z ), uygulanmama durumunda tahmin edilen kayıp maliyeti (TM mevcut ) ve güçlendirme maliyeti (M z ) çıkartılarak Tablo 4 de görüldüğü gibi hesaplanmıştır. Güçlendirme-3 için tahmin edilen yararın üç yıl sonra sağlanmaya başlandığı, Güçlendirme-1 ve Güçlendirme-2 alternatiflerinin uygulanması durumunda ise beklenen yararın beş yıl sonra sağlanmaya başladığı gözlenmiştir. Maliyet-yarar analizinde farklı alternatiflerinde kıyaslanmasında çok kullanılan bir parametre olan yarar-maliyet oranı, her bir güçlendirme durumu için, güçlendirmeden beklenen faydanın güçlendirme maliyetine olan oranı şeklinde, Şekil 5 de görüldüğü gibi bulunmuştur. Tablo 4. Güçlendirilmiş binalar için tahmin edilen yarar (TY z, 1000$) Tahmini Yarar (1000 $) Yıl Güçlendirme-1 Güçlendirme-2 Güçlendirme Yarar-Maliyet Oranı Güçlendirme Güçlendirme Güçlendirme Yıl Şekil 5. Güçlendirilmiş Binalar için Maliyet-Yarar Oranı

10 70 Söndürücü Sistemlerin Ofis Binalarının Deprem Dayanımı Üzerindeki Etkisi ÖZET VE SONUÇLAR Son depremlerde ortaya çıkan büyük ekonomik kayıplar, güçlendirme uygulamalarının seçiminde sadece yapım maliyeti düşünülerek değil, uzun vadedeki yarar maliyet oranı düşünülerek rasyonal kararlar alınması gerekliliğini ortaya koymuştur. Maliyet-yarar analizi güçlendirme uygulamalarının karşılaştırılmasında, oluşabilecek hasar durumlarını ve sismik belirsizlikleri de içeren güvenilir bir yöntemdir. Bu çalışmada yüksek katlı betonarme ofis binalarının deprem performanslarının, güçlendirme öncesi ve sonrası için, öncelikle hasar olasılık eğrileri oluşturularak, daha sonra da hasar olasılık analizi sonuçlarının bölgesel özelliklerle birleştirilerek, mevcut ve güçlendirilmiş binaların maliyet-yarar analizi ile de değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Mevcut ofis binasının deprem dayanımının sağlanmasında yeni güçlendirme uygulamalarından pasif akışkan söndürücü sistemlerin farklı tasarım uygulamalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Öncelikle, mevcut bina ve incelenen güçlendirme alternatifleri için geliştirilen hasar olasılık eğrileri ile, güçlendirmelerin sağlayacağı iyileştirmeler hakkında kolayca anlaşılabilecek istatistiki olarak anlamlı bilgiler elde edilmiştir. Bütün hasar durumları için, akışkan viskoz söndürücü sistemlerin tasarım etkili sönümleme oranı arttıkça, binanın deprem performansında sağladığı iyileşme etkisi de, sağa doğru kayan hasar olasılık eğrilerinden de görüldüğü üzere artmaktadır. Geliştirilen hasar olasılık eğrileri kullanılarak yapılan maliyet-yarar analizi sonucunda, tüm güçlendirme uygulamalarının beş yıl ve sonrası için yarar sağladığı görülmüştür. Etkili sönümleme oranı %20 i sağlayacak şekilde tasarımı yapılan pasif viskoz söndürücü sistem uygulamasının diğer güçlendirme uygulamalarından tüm zaman dilimleri için daha fazla yarar-maliyet oranını sağladığı, düşünülen zaman dilimi arttıkça güçlendirme alternatiflerinin sağladıkları fayda-maliyet oranı arasındaki farkında arttığı gözlenmiştir. Bu çalışmada uygulanan yöntem, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde betonarme ofis binalarına uygulanabilecek pasif vizkoz söndürücü sistemlerin seçimi için bir örnek teşkil etmekte; ancak uygulanan maliyet-yarar analizini detaylandırmak ve daha gerçekçi sonuçlar elde etmek için, Türkiye için faiz oranlarına ve maliyet hesaplarına ilişkin ekonomik analizleri de içeren çalışmaların yapılmasının gerekli olduğu gözükmektedir. Teşekkür Yazarlar bu çalışmaya sağladıkları destek için (FP-6 PROHITECH - Protection of Historical Buildings by Reversible Mixed Technologies - INCO-CT Projesi) atıncı çerçeve programı kapsamında Avrupa Birliği ne teşekkür ederler. Ayrıca, ilk yazar doktora eğitimi sırasında verdiği destek için TUBİTAK-BAYG Yurtiçi Doktora Burs Programı na teşekkür eder. KAYNAKLAR ABYYHY (1998) Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, İMO İzmir Şubesi, İzmir Deodatis G (1996) Non-stationary stochastic vector processes: seismic ground motion applications, Probabilistic Engineering Mechanics, 11(3): Erberik MA and Elnashai AS (2004) Fragility analysis of flat-slab structures, Engineering Structures, 26(1): FEMA 227 (1992) A benefit-cost model for the seismic rehabilitation of buildings, Volume1, Federal Emergency Management Agency, Washington DC. FEMA 228 (1992) A benefit-cost model for the seismic rehabilitation of buildings, Volume2, Federal Emergency Management Agency, Washington DC. FEMA 273 (1997) Guidelines for seismic rehabilitation of buildings, Federal Emergency Management Agency, Washington DC. FEMA 274 (1997) Commentary on the guidelines for the seismic rehabilitation of buildings, Federal Emergency Management Agency, Washington DC. Güneyisi EM and Altay G (2007) Seismic fragility assessment of effectiveness of viscous dampers in R/C buildings under scenario earthquakes, Journal of Structural Safety, (in press).

11 E. M. Güneyisi ve G. Altay 71 Güneyisi EM (2007) Development of fragility curves for seismic vulnerability assessment of high-rise r/c buildings with added viscous dampers, Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye. HAZUS (1997) Earthquake loss estimation methodology, Technical Manual, Federal Emergency Management Agency, Washington DC. Keech W, Hoffer S, Timmerman C, Beradino F (1989) Economic values of Federal Aviation Administration investment and regulatory programs Office of Aviation Policy and Plans, Federal Aviation Administration, Dept. of Transportation, Washington DC. Kirçil MS and Polat Z (2006) Fragility analysis of mid-rise R/C frame buildings, Engineering Structures, 28(9): Sarı A (2003) Energy considerations in ground motion attenuation and probabilistic seismic hazard studies, Ph.D. Thesis, The University of Texas at Austin, USA Saxena V, Deodatis G, Shinozuka M, Feng MQ (2000) Development of fragility curves for multi-span reinforced concrete bridges, Proceedings of International Conference on Monte Carlo Simulation, Balkema Publishers, Smyth WA, Altay G, Deodatis G, Erdik M, Franco G, Gülkan P, Kunreuther H, Luş H, Mete E, Seeber N, and Yüzügüllü O (2004) Probabilistic Benefit-Cost Analysis for Earthquake Damage Mitigation: Evaluating Measures for Apartment Houses in Turkey, EERI Earthquake Spectra, 20(1): USGS (2000) Implication for earthquake risk reduction in the United States from the Kocaeli, Turkey, earthquake of August 17, 1999, U.S. Geological Survey Circular 1193, 64 pp.

12 72 Söndürücü Sistemlerin Ofis Binalarının Deprem Dayanımı Üzerindeki Etkisi

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

Betonarme Perdeler ve Çelik Çaprazlarla Yapılan Güçlendirmelerin Karşılaştırılması

Betonarme Perdeler ve Çelik Çaprazlarla Yapılan Güçlendirmelerin Karşılaştırılması th International Advanced Technologies Symposium (IATS ), -8 May 0, Elazığ, Turkey Betonarme Perdeler ve Çelik Çaprazlarla Yapılan Güçlendirmelerin Karşılaştırılması B. Yön,E. Sayın University of Firat,

Detaylı

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi * Muharrem Aktaş, Naci Çağlar, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ

AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ Fuat DEMİR*, Sümeyra ÖZMEN** *Süleyman Demirel Üniversitesi, İnşaat Müh. Böl., Isparta 1.ÖZET Beton dayanımının binaların hasar görmesinde

Detaylı

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY **

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** 875 ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** ÖZET Deprem etkisi, yapıları alışılmış yüklerin üzerinde zorlayarak yapı davranışını olumsuz

Detaylı

Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi

Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi İNM 424112 Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı TARİHTE BARAJ YIKILMALARI VE YIKILMALARDAN ÖĞRENİLENLER TARİHTE BARAJ

Detaylı

BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Mehmet Sefa Orak 1 ve Zekai Celep 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul

Detaylı

GÜÇLENDİRİLEN YAPILARDA YAPI ÖZELLİKLERİ MALİYET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR ÇALIŞMA

GÜÇLENDİRİLEN YAPILARDA YAPI ÖZELLİKLERİ MALİYET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR ÇALIŞMA GÜÇLENDİRİLEN YAPILARDA YAPI ÖZELLİKLERİ MALİYET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR ÇALIŞMA A.C. Sayar 2, İ.H.Başeğmez 1, S. Yıldırım 1, Y.İ. Tonguç 1 ÖZET: 1 İnş. Yük. Müh.,Promer Müş. Müh. Ltd. Şti.,

Detaylı

Geçmiş depremlerde gözlenen hasarlar Güncellenen deprem yönetmelikleri Tipik bir binada depremsellik incelemesi

Geçmiş depremlerde gözlenen hasarlar Güncellenen deprem yönetmelikleri Tipik bir binada depremsellik incelemesi TÜRKİYE DE BETONARME BİNALARDA SİSMİK GÜVENİLİRLİĞİ NASIL ARTTIRABİLİRİZ? How to Increase Seismic Reliability of RC Buildings in Turkey? Prof. Dr. Mehmet INEL Pamukkale University, Denizli, TURKEY İçerik

Detaylı

ÇELİK ÇAPRAZ ELEMANLARLA GÜÇLENDİRİLEN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

ÇELİK ÇAPRAZ ELEMANLARLA GÜÇLENDİRİLEN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (2) 2007, 191-201 ÇELİK ÇAPRAZ ELEMANLARLA GÜÇLENDİRİLEN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ EARTHQUAKE BEHAVIOR EVALUATION OF R/C STRUCTURES STRENGTHENED

Detaylı

Güçlendirilmiş Betonarme Binaların Deprem Güvenliği

Güçlendirilmiş Betonarme Binaların Deprem Güvenliği MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2): 16-20 (2012) Araştırma Makalesi / Research Paper Güçlendirilmiş Betonarme

Detaylı

BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA EKSENEL YÜK, MALZEME MODELİ VE SARGI DONATISI ORANININ ETKİSİ

BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA EKSENEL YÜK, MALZEME MODELİ VE SARGI DONATISI ORANININ ETKİSİ Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 26-30 Mayıs 2003, İstanbul Fifth National Conference on Earthquake Engineering, 26-30 May 2003, Istanbul, Turkey Bildiri No: AT-124 BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA

Detaylı

MEVCUT KÖPRÜLERİN DEPREME KARŞI DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI. M. Cem Dönmez, Mehmet Erinçer Şefika Caculi, Necdet Çilingir

MEVCUT KÖPRÜLERİN DEPREME KARŞI DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI. M. Cem Dönmez, Mehmet Erinçer Şefika Caculi, Necdet Çilingir MEVCUT KÖPRÜLERİN DEPREME KARŞI DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI M. Cem Dönmez, Mehmet Erinçer Şefika Caculi, Necdet Çilingir İÇERİK 1. GİRİŞ 2. SAHA VE LABORATUVAR ÇALIŞMALARI 3. SAYISAL YÖNTEMLER

Detaylı

Mevcut Betonarme Binaların Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi

Mevcut Betonarme Binaların Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi Mevcut Betonarme Binaların Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi Mehmet İNEL, Hayri B. ÖZMEN, Şevket M. ŞENEL ve A. Haydar KAYHAN Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kınıklı, Denizli Özet

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği * Hakan Öztürk, Gökhan Dok, Aydın Demir Mühendislik Fakültesi, İnşaat

Detaylı

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL.

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. ÇAĞIŞ 10145, BALIKESİR 266 612 11 94 266 612 11

Detaylı

SİSMİK SÖNÜMLEYİCİ VE KLASİK GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRIŞMASI

SİSMİK SÖNÜMLEYİCİ VE KLASİK GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRIŞMASI SİSMİK SÖNÜMLEYİCİ VE KLASİK GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRIŞMASI S. Yıldırım 1, G. Aşık 1, B. Erkuş 2, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Müh., Promer Müş. Müh. Ltd. Şti., Ankara 2 Yrd. Doç. Dr., İTÜ İnşaat

Detaylı

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Taner Uçar DEÜ, Mimarlık Fak., Mimarlık Böl., Tınaztepe Kampüsü 35160, Buca İzmir Tel: (232) 412 83 92 E-Posta: taner.ucar@deu.edu.tr Mutlu Seçer DEÜ,

Detaylı

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma * Naci Çağlar, Muharrem Aktaş, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok * Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ

BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ ÖZET: BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ Ö. Avşar 1, Ö. Yurdakul 2 ve O. Tunaboyu 2 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2 Araştırma

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010)

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010) Perde konumunun ve zemin sınıfının betonarme yapılardaki hasar oranına etkisi Erkut Sayın *, Burak Yön, Yusuf Calayır Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Elazığ, TURKEY

Detaylı

Çelik Halatlarla Güçlendirilmiş Betonarme Çerçeve Binanın Bilgisayar Destekli Deprem Analizi

Çelik Halatlarla Güçlendirilmiş Betonarme Çerçeve Binanın Bilgisayar Destekli Deprem Analizi International Journal of Research and Development, Vol.3, No.1, January 2011 72 Çelik Halatlarla Güçlendirilmiş Betonarme Çerçeve Binanın Bilgisayar Destekli Deprem Analizi Orhan DOĞAN, İbrahim AKDEMİR,

Detaylı

BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI

BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI E. Namlı 1, D.H.Yıldız. 2, A.Özten. 3, N.Çilingir. 4 1 Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.,

Detaylı

Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi

Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi * 1 Elif Orak BORU * 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye Özet 2007 yılında yürürlülüğe

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER ÖZET: A.K. Kontaş 1 ve Y.M. Fahjan 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem ve Yapı Müh. Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 A PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE SEISMIC HAZARD IN THE CAUCASUS IN TERMS OF SPECTRAL VALUES by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 Submitted to Kandilli Observatory and Earthquake Research

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ Dünya ticaretinin önemli bir kısmının deniz yolu taşımacılığı ile yapılmakta olduğu ve bu taşımacılığının temel taşını

Detaylı

YATAY YÜK DAVRANIŞI ZAYIF BETONARME ÇERÇEVELERİN ÇELİK ÇAPRAZLI PERDELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ

YATAY YÜK DAVRANIŞI ZAYIF BETONARME ÇERÇEVELERİN ÇELİK ÇAPRAZLI PERDELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ YATAY YÜK DAVRANIŞI ZAYIF BETONARME ÇERÇEVELERİN ÇELİK ÇAPRAZLI PERDELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ Kerem PEKER İnş.Yük.Müh Erdemli Proje ve Müşavirlik Ltd.Şti. İstanbul / Türkiye Nesrin YARDIMCI Prof. Dr. İstanbul

Detaylı

ÇELİK YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Armağan KORKMAZ*, Zeki AY, Ömer UYSAL

ÇELİK YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Armağan KORKMAZ*, Zeki AY, Ömer UYSAL 216 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 216-226 (8) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 112-2354 ÇELİK YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: s. -8 Ocak 6 BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞINDA DOLGU DUVAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ (EFFECT OF INFILL WALLS IN EARTHQUAKE BEHAVIOR

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

2.3. Dinamik Benzeri Yöntemler ile Ölçekli Beton Barajda Deprem Simulasyonu

2.3. Dinamik Benzeri Yöntemler ile Ölçekli Beton Barajda Deprem Simulasyonu BETON AĞIRLIK BARAJLARIN SİSMİK DAVRANIŞINI ETKİLEYEN PARAMETRELER B.F. Soysal 1 ve Y. Arıcı 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, ODTÜ, Ankara 2 Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, ODTÜ, Ankara Email:

Detaylı

YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM

YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ.K.Ü. YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM Dr.Erdal Coşkun İstanbul Kültür Üniversitesi 1 Yapıların Güçlendirme Yöntemleri

Detaylı

BETONARME BİNALARDA SARGI DONATISI ETKİSİNİN YAYILI PLASTİK MAFSAL MODELİYLE İNCELENMESİ

BETONARME BİNALARDA SARGI DONATISI ETKİSİNİN YAYILI PLASTİK MAFSAL MODELİYLE İNCELENMESİ BETONARME BİNALARDA SARGI DONATISI ETKİSİNİN YAYILI PLASTİK MAFSAL MODELİYLE İNCELENMESİ ÖZET: B. Yön 1 ve Y. Calayır 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, Fırat Üniversitesi, Elazığ 2 Profesör,

Detaylı

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ Altıncı Ulusal Deprem Muhendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN

Detaylı

KONYA ĐLĐNDE MEVCUT BETONARME BĐNALARIN TDY PERFORMANS NORMLARINA UYGUNLUĞU ÜZERĐNE PĐLOT BĐR UYGULAMA

KONYA ĐLĐNDE MEVCUT BETONARME BĐNALARIN TDY PERFORMANS NORMLARINA UYGUNLUĞU ÜZERĐNE PĐLOT BĐR UYGULAMA Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA ĐLĐNDE MEVCUT BETONARME BĐNALARIN TDY- 2007 PERFORMANS NORMLARINA UYGUNLUĞU ÜZERĐNE PĐLOT BĐR UYGULAMA Tayfun KOYUNCU 1, Musa Hakan ARSLAN 2 1) Đnş.

Detaylı

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 241-259 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ Burak YÖN*, Erkut SAYIN Fırat Üniversitesi,

Detaylı

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU AĞUSTOS 2013 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Amaç ve Kapsam Bu çalışma, İzmir ili, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 15/1 Sokak No:13 adresinde bulunan,

Detaylı

İSTANBUL İÇMESUYU VE ATIKSU ŞEBEKELERİNİN SİSMİK PERFORMANSI. Özal YÜZÜGÜLLÜ 1, Koray.UĞURLU 2 yuzugul@boun.edu.tr, koray@stela.com.

İSTANBUL İÇMESUYU VE ATIKSU ŞEBEKELERİNİN SİSMİK PERFORMANSI. Özal YÜZÜGÜLLÜ 1, Koray.UĞURLU 2 yuzugul@boun.edu.tr, koray@stela.com. İSTANBUL İÇMESUYU VE ATIKSU ŞEBEKELERİNİN SİSMİK PERFORMANSI Özal YÜZÜGÜLLÜ 1, Koray.UĞURLU 2 yuzugul@boun.edu.tr, koray@stela.com.tr Öz: Bu çalışmada (UĞURLU 22)İstanbul Metropol alanı içinde kalan içmesuyu

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep YAPI VE DEPREM Prof.Dr. 1. Betonarme yapılar 2. Deprem etkisi 3. Deprem hasarları 4. Deprem etkisi altında taşıyıcı sistem davranışı 5. Deprem etkisinde kentsel dönüşüm 6. Sonuç 1 Yapı ve Deprem 1. Betonarme

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1 SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ali URAL 1 aliural@ktu.edu.tr Öz: Yığma yapılar ülkemizde genellikle kırsal kesimlerde yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

BASIC ISSUES IN EARTHQUAKE ENGINEERING. Earthquake Resistant Design. Haluk Sucuoğlu

BASIC ISSUES IN EARTHQUAKE ENGINEERING. Earthquake Resistant Design. Haluk Sucuoğlu BASIC ISSUES IN EARTHQUAKE ENGINEERING Earthquake Resistant Design Haluk Sucuoğlu Basic steps in Earthquake Resistant Design Calculation of earthquake forces (V t ) Reduction of earthquake forces (R) Applying

Detaylı

Halil NOHUTCU. EĞİTİM MEZUNİYET YILI BÖLÜM ÜNİVERSİTE LİSANS 1992 İnşaat Mühendisliği

Halil NOHUTCU. EĞİTİM MEZUNİYET YILI BÖLÜM ÜNİVERSİTE LİSANS 1992 İnşaat Mühendisliği ÖZGEÇMİŞ BİLGİ FORMU ADI SOYADI Halil NOHUTCU ÜNVANI Yrd.Doç.Dr. TELEFON NO +90 2362412141 SIP TELEFON NO 2073 FAX +90 2362412143 E-MAİL halil.nohutcu@bayar.edu.tr WEB SAYFASI YABANCI DİL İngilizce EĞİTİM

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

Tek Katlı Prefabrik Sanayi Yapıları İçin Hasar Görebilirlik Eğrileri *

Tek Katlı Prefabrik Sanayi Yapıları İçin Hasar Görebilirlik Eğrileri * İMO Teknik Dergi, 2010 5161-5184, Yazı 336 Tek Katlı Prefabrik Sanayi Yapıları İçin Hasar Görebilirlik Eğrileri * Ali Haydar KAYHAN* Şevket Murat ŞENEL** ÖZ Bu çalışmada mevcut prefabrik sanayi yapıları

Detaylı

Yapı Güçlendirme Yöntemlerinin Fayda-Maliyet Analizi

Yapı Güçlendirme Yöntemlerinin Fayda-Maliyet Analizi Yapı Güçlendirme Yöntemlerinin Fayda-Maliyet Analizi Özlem Yanmaz * Hilmi Luş ** ÖZ Yakın geçmişteki depremlerin konutlarda ve sanayi yapılarında oluşturduğu kayıplar, Türkiye nin genelinde deprem risk

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

NONLINEAR PUSH OVER ANALYSIS FOR HIGH RISE R/C FRAME STRUCTURES. Armağan KORKMAZ*

NONLINEAR PUSH OVER ANALYSIS FOR HIGH RISE R/C FRAME STRUCTURES. Armağan KORKMAZ* NONLINEAR PUSH OVER ANALYSIS FOR HIGH RISE R/C FRAME STRUCTURES Armağan KORKMAZ* *Süleyman Demirel Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Çünür, Isparta armagan@mmf.sdu.edu.tr ABSTRACT Performance based

Detaylı

Betonarme okul binasının TDY 2007 ye göre nonlineer statik analizi

Betonarme okul binasının TDY 2007 ye göre nonlineer statik analizi SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 1. Sayı, s. 1-9, 1 SAU J. Sci. Vol 18, No 1, p. 1-9, 1 Betonarme okul binasının TDY 7 ye göre nonlineer statik Feyza Dinçer 1, Necati Mert 1* 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME ÖZET: DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME İ. Keskin 1 ve Z. Celep 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem Müh. Programı, İstanbul Teknik

Detaylı

Deprem etkisindeki betonarme binaların taşıyıcı sistem maliyetine yapısal düzensizliklerin etkisi

Deprem etkisindeki betonarme binaların taşıyıcı sistem maliyetine yapısal düzensizliklerin etkisi BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:1, 77-91 Temmuz 2007 Özet Deprem etkisindeki betonarme binaların taşıyıcı sistem maliyetine yapısal düzensizliklerin etkisi Erdal İRTEM * Balıkesir Üniversitesi MMF İnşaat

Detaylı

02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU DİCLE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Yrd. Doç. Dr. M. Şefik İmamoğlu Maden Müh.Böl.Genel

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ

DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ Investigation of Beavior of Structures According To Local Site Classes Given In te Turkis Eartquake Code Ramazan.

Detaylı

Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2

Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2 Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 11 Mayıs-15 Mayıs, 215, İstanbul Eighth National Conference on Earthquake Engineering, 11May-15 May 215, Istanbul, Turkey Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2 --

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

Deprem Etkisindeki Betonarme Binalarda Yumuşak Kat Düzensizliğine Perde Duvar Etkisi

Deprem Etkisindeki Betonarme Binalarda Yumuşak Kat Düzensizliğine Perde Duvar Etkisi 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30September 2017 (ISITES2017Baku - Azerbaijan) Deprem Etkisindeki Betonarme Binalarda Yumuşak Kat

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN OLASILIKLI SİSMİK ANALİZİ

BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN OLASILIKLI SİSMİK ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 2, No, 55-64, 26 Vol 2, No, 55-64, 26 BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN OLASILIKLI SİSMİK ANALİZİ Armağan KORKMAZ ve Engin AKTAŞ * İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences DBYBHY2007 VE FEMA440 DA ÖNERİLEN PERFORMANS NOKTASI BELİRLEME YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

YAPISAL ÖZELLİKLERİ FARKLI BA BİNALARIN PERFORMANSA DAYALI ANALİZİ

YAPISAL ÖZELLİKLERİ FARKLI BA BİNALARIN PERFORMANSA DAYALI ANALİZİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 6- Ekim 7, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 6- October 7, Istanbul, Turkey YAPISAL ÖZELLİKLERİ FARKLI BA BİNALARIN PERFORMANSA

Detaylı

RYTEİE E GÖRE DOLGU DUVAR ETKİSİNİ DİKKATE ALAN BASİTLEŞTİRİLMİŞ YÖNTEMİN İRDELENMESİ

RYTEİE E GÖRE DOLGU DUVAR ETKİSİNİ DİKKATE ALAN BASİTLEŞTİRİLMİŞ YÖNTEMİN İRDELENMESİ ÖZET: RYTEİE E GÖRE DOLGU DUVAR ETKİSİNİ DİKKATE ALAN BASİTLEŞTİRİLMİŞ YÖNTEMİN İRDELENMESİ H.B. Aksoy 1 ve Ö. Avşar 2 1 İnşaat Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2 Doçent Doktor, İnşaat

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ AZ VE ORTA KATLI BETONARME YAPILARIN DEPREM GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ AZ VE ORTA KATLI BETONARME YAPILARIN DEPREM GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 6-2 Ekim 27, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 6-2 October 27, Istanbul, Turkey TÜRKİYE DEKİ AZ VE ORTA KATLI BETONARME YAPILARIN

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖZET: H. Tekeli 1, H. Dilmaç 2, K.T. Erkan 3, F. Demir 4, ve M. Şan 5 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

ORTA KATLI MEVCUT BETONARME YAPILARDA ÇEKİÇLEME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

ORTA KATLI MEVCUT BETONARME YAPILARDA ÇEKİÇLEME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ ORTA KATLI MEVCUT BETONARME YAPILARDA ÇEKİÇLEME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Mehmet İNEL 1, Bayram Tanık ÇAYCI 2, Muhammet KAMAL 3, Osman ALTINEL 4 1 Profesör, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, Denizli

Detaylı

DİKEY DOĞRULTUDA KÜTLE DÜZENSİZLİĞİ OLAN YAPILARIN DEPREM ALTINDAKİ DAVRANIŞI

DİKEY DOĞRULTUDA KÜTLE DÜZENSİZLİĞİ OLAN YAPILARIN DEPREM ALTINDAKİ DAVRANIŞI DİKEY DOĞRULTUDA KÜTLE DÜZENSİZLİĞİ OLAN YAPILARIN DEPREM ALTINDAKİ DAVRANIŞI Kamil Aydın Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Böl. 38039 Kayseri Tel: 0352-437 4901-32379,

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:8 Sayı/No: 2 : 36-375 (27) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE BETONARME ÇERÇEVE TİPİ BİNALARIN

Detaylı

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONYA-2015 Arş. Gör. Eren YÜKSEL Yapı-Zemin Etkileşimi Nedir? Yapı ve zemin deprem sırasında birbirini etkileyecek şekilde

Detaylı

BETONARME BİNALAR İÇİN HASARGÖREBİLİRLİK EĞRİLERİNİN BELİRLENMESİ

BETONARME BİNALAR İÇİN HASARGÖREBİLİRLİK EĞRİLERİNİN BELİRLENMESİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 13 Mart 2013 BETONARME BİNALAR İÇİN HASARGÖREBİLİRLİK EĞRİLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Taner UÇAR Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜN Dokuz Eylül Üniversitesi Seminer

Detaylı

BURKULMASI ÖNLENMİŞ ÇAPRAZLARIN BETONARME ÇERÇEVELİ YAPININ DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

BURKULMASI ÖNLENMİŞ ÇAPRAZLARIN BETONARME ÇERÇEVELİ YAPININ DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ . Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 5-7 Eylül MKÜ HATAY BURKULMASI ÖNLENMİŞ ÇAPRAZLARIN BETONARME ÇERÇEVELİ YAPININ DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ ÖZET: O. Tunca ve E.M. Güneyisi Yüksek

Detaylı

YAPISAL DÜZENSİZLİKLERİ OLAN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YAPISAL DÜZENSİZLİKLERİ OLAN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2) (2010) 123-138 Marmara Üniversitesi YAPISAL DÜZENSİZLİKLERİ OLAN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Kasım Armağan KORKMAZ 1*, Taner UÇAR

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

Merkezi Çaprazlı Çerçevelerde Dayanım Farklılığı Sonucu Oluşan Burulma Etkileri

Merkezi Çaprazlı Çerçevelerde Dayanım Farklılığı Sonucu Oluşan Burulma Etkileri Merkezi Çaprazlı Çerçevelerde Dayanım Farklılığı Sonucu Oluşan Burulma Etkileri Bora AKŞAR 1, Selçuk DOĞRU 2, Ferit ÇAKIR 3, Jay SHEN 4, Bülent AKBAŞ 5 1 Araş.Gör., Doktora Öğrencisi, Gebze Teknik Üniversitesi

Detaylı

Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan

Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan Türkiye neden bir deprem ülkesi? Türkiye nin deprem ülkesi olması jeolojik-tektonik konumuyla ilgilidir. Türkiye neden bir

Detaylı

Çelik Yapılarda Doğrusal Olmayan Performans Analizleri Ve Viskoz Sönümleyiciler İle Güçlendirme Uygulamaları

Çelik Yapılarda Doğrusal Olmayan Performans Analizleri Ve Viskoz Sönümleyiciler İle Güçlendirme Uygulamaları Çelik Yapılarda Doğrusal Olmayan Performans Analizleri Ve Viskoz Sönümleyiciler İle Güçlendirme Uygulamaları Mustafa Deniz Güler mguler@miyamotointernational.com Doç. Dr. Filiz Piroğlu piroglu@itu.edu.tr

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI -5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem

Detaylı

BETONARME PERDELERİN BETONARME YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSINA ETKİLERİ

BETONARME PERDELERİN BETONARME YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSINA ETKİLERİ 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku-Azerbaijan) BETONARME PERDELERİN BETONARME YÜKSEK BİNALARIN DEPREM

Detaylı

MEVCUT PERDELİ BETONARME BİR YAPININ DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLE DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

MEVCUT PERDELİ BETONARME BİR YAPININ DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLE DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ MEVCUT PERDELİ BETONARME BİR YAPININ DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLE DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ÖZET Özlem ÇAVDAR 1, Ender BAYRAKTAR 1, Ahmet ÇAVDAR 1 Gümüşhane Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

SERAMAR Projesi nin. Mehmet Cemal Genes Mustafa Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Hatay, Türkiye

SERAMAR Projesi nin. Mehmet Cemal Genes Mustafa Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Hatay, Türkiye Antakya nın Deprem Risk Değerlendirmesi erlendirmesi ve Depreme Hazırl rlık içinin Mikro Bölgelendirme, Hasar Görebilirlik ve Deprem Senaryosu Çalışmaları (SERAMAR) SERAMAR Projesi nin Başlang langıcından

Detaylı

ALÇAK, ORTA VE YÜKSEK KATLI ÇELİK ÇERÇEVELERDE HİSTERETİK ENERJİ TALEPLERİ

ALÇAK, ORTA VE YÜKSEK KATLI ÇELİK ÇERÇEVELERDE HİSTERETİK ENERJİ TALEPLERİ ALÇAK, ORTA VE YÜKSEK KATLI ÇELİK ÇERÇEVELERDE HİSTERETİK ENERJİ TALEPLERİ Bülent AKBAŞ, Hakan TEMİZ, Ülgen Mert TUĞSAL, Fatma İlknur GÖKÇE akbasb@gyte.edu.tr Öz: Performansa dayalı depreme dayanıklı yapı

Detaylı

PREFABRİKE ENDÜSTRİ YAPILARININ 2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ KOŞULLARINA GÖRE DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ

PREFABRİKE ENDÜSTRİ YAPILARININ 2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ KOŞULLARINA GÖRE DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.23, s.4, 2008 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.23, n.4, 2008 PREFABRİKE ENDÜSTRİ YAPILARININ 2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ KOŞULLARINA GÖRE DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ M.Hakan

Detaylı

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET: MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel 1, M. Palanci 2, A. Kalkan 3 ve Y. Yılmaz 4 1 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale

Detaylı

PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLERİ. Armagan KORKMAZ 1, Engin AKTAŞ 2 armagan.korkmaz@deu.edu.tr, enginaktas@iyte.edu.

PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLERİ. Armagan KORKMAZ 1, Engin AKTAŞ 2 armagan.korkmaz@deu.edu.tr, enginaktas@iyte.edu. PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLERİ Armagan KORKMAZ 1, Engin AKTAŞ 2 armagan.korkmaz@deu.edu.tr, enginaktas@iyte.edu.tr ÖZ: Son yıllarda hızla önem kazanmakta olan performansa bağlı analiz

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ TİPİK KARAYOLU KÖPRÜLERİNİN KIRILGANLIK EĞRİLERİNİN ANALİTİK YÖNTEMLE BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DEKİ TİPİK KARAYOLU KÖPRÜLERİNİN KIRILGANLIK EĞRİLERİNİN ANALİTİK YÖNTEMLE BELİRLENMESİ ÖZET: TÜRKİYE DEKİ TİPİK KARAYOLU KÖPRÜLERİNİN KIRILGANLIK EĞRİLERİNİN ANALİTİK YÖNTEMLE ELİRLENMESİ Ö Avşar 1, A Yakut 2 ve A Caner 3 1 Yrd Doç Dr, İnşaat Müh ölümü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2

Detaylı

BETONARME YAPILARDA MALZEME DAYANIMI VE DETAYLANDIRMA ÖZELLİKLERİNİN SİSMİK HASAR ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BETONARME YAPILARDA MALZEME DAYANIMI VE DETAYLANDIRMA ÖZELLİKLERİNİN SİSMİK HASAR ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BETONARME YAPILARDA MALZEME DAYANIMI VE DETAYLANDIRMA ÖZELLİKLERİNİN SİSMİK HASAR ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET: H. B. Özmen 1 ve M. İnel 2 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

BETONARME KÖPRÜ KOLONLARI İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KIRILGANLIK ANALİZLERİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

BETONARME KÖPRÜ KOLONLARI İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KIRILGANLIK ANALİZLERİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET: BETONARME KÖPRÜ KOLONLARI İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KIRILGANLIK ANALİZLERİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ İ. Evcen 1 A. Shafieezadeh 2 R. DesRoches 3 1 Yüksek Lisans, İnşaat Müh. Bölümü,

Detaylı

SEISMIC PERFORMANCE EVALUATION OF REINFORCED CONCRETE BUILDING IN TURKEY. Betonarme Binaların Sismik Performans Değerlendirmesi

SEISMIC PERFORMANCE EVALUATION OF REINFORCED CONCRETE BUILDING IN TURKEY. Betonarme Binaların Sismik Performans Değerlendirmesi Outline SEISMIC PERFORMANCE EVALUATION OF REINFORCED CONCRETE BUILDING IN TURKEY Betonarme Binaların Sismik Performans Değerlendirmesi Prof. Dr. Mehmet INEL Pamukkale University, Denizli, TURKEY Observed

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

DEPREMDE HASAR GÖREN YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİ * Strengthening of Buildings Damaged at the Earthquake

DEPREMDE HASAR GÖREN YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİ * Strengthening of Buildings Damaged at the Earthquake DEPREMDE HASAR GÖREN YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİ * Strengthening of Buildings Damaged at the Earthquake Nasır KAVŞUT İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Hüseyin R. YERLİ İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZET

Detaylı