Akademisyenler tarafindan sunulan tebligler sempozyumun hemen ardindan bir kitapta toplanacaktir,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akademisyenler tarafindan sunulan tebligler sempozyumun hemen ardindan bir kitapta toplanacaktir,"

Transkript

1 ~ izmir TICARET ODASi UluslararasiOrganizasyonlar MOdOrlOgO B-23 i i Gazi Üniversitesi RektörIU~(J'ne Akdeniz. kiyisinda yerlesmis olan kentlerimizi birlestirmelde ve kendi adiyla anilan bir uygarliginmerl<ezi olma özelliginiyüzyillardirsürdürmektedir.15,yüzyilinbüyükkesiflerindenönce dünya ticaretiyle örtüsen Akdeniz ticareti de, bu uygarliginiçinde belirleyiciözelligibulunanunsurlarinbasindagelmektedir. Tarih boyunca Akdeniz ticaret aginin önemli liman kentleri olarak birbirleriyle ticaret yapan kentlerimiz, ticaret araciligiylakendilerineözgoyanlarinibirbirinetasidilarve Akdenizlilil<kOitOrOnOyaratmislardir. Kentimiz izmir de, yozlerceyil Akdeniz ticaretinin önemli merkezlerinden biri olmustur. GOnOmOzdede bu dönemin isaretleri, hatiralan ve izleri kentimizde izlenebilmektedir, Bu uzun ve ortak geçmisin yarattigi uygarlik,bt.!tonakdeniz liman kentlerinin ortak paydasiniteligini tasimaktadir,adeta hepimizin mirasi olan geçmisinbirikimini, gelecegiinsa etmek için degerlendirmemiz,akdenizli olmanin bir geregi olarak kendini hissettirmektedir. Bu baglamda, izmir Ticaret Odasi olaral< EylOl 2008 tarihlerinde "Akdeniz Ticareti ve Liman Kentlerinin i 000 yili: Geçmis ve Gelecek" baslikli uluslararasisempozyumu dozenleyecegiz,degerli is dünyasitemsilcilerinin ve akademisyenlerinkatilacagibu sempozyumdaakdeniz liman kentlerinin geçmisi Ozerindeakademisyenlerintartismalari ve arastirmalarininsonuçlariniizleme firsati olacagigibi, gelecekteki isbirligi alanlarini arama çalismalari yapilacaktir, Akademisyenler tarafindan sunulan tebligler sempozyumun hemen ardindan bir kitapta toplanacaktir, Katilimcilarin i S "["<:'.;1'"1:":'11'<:: '20G8 tarihine kadar katilim bildirmeleri gerekmektedir. Sizleri,ortak bir geçmistenortak bir gelecekyaratmakiçin EylOl2008 tarihlerinde izmir'de bulusmaya davet ediyoruz Misafirimiz olmaniz ve sizleri izmir'de agirlama firsati vermenizden büyük mutluluk duyacagiz. Sempozyum organizasyonumuzunduyurusunun ilgili akademisyenlerinizeiletilmesi konusunu bilgilerinize sunarim. Saygilarimla, --~"""~'"',~'...-',"u," ",.,~:<':.,,""" --'.'''",,,,,, Ekrem DEMIRTAS Yönetim Kurulu Baskani Lcv" UluslararasiOrganizasyonlar t1üdürlügü Tel Fax: / ' ulu!;'oief.mizio.ot"f.lr Annex: Kayit Formu This fax was sent with GFI FAXmaker fax server. For more information, visit:

2 ri\.1ril. r,...",.ii,..",,",, V""i ~~- -~-~- '-"'_. '''-- -- ~ FAX TRANSMiSSION ~.w'....w""""...,., o".-o.w,...,.., To: From: Subject: FW: Vzmlr Ticaret Odas9 Organizasyonu: 'Akdeniz TicaretI ve Liman Kentlei1nln1000 Y5'19: Ge9mi~ ve Gelecek', ,..,......,. w..., Message: Serverproblemleri nedeniyle"akdenizticareti ve LimanKentlerinin 1000 Yili: Geçmisve adresine gelmemektedir. LAtfenasa~idaklmali adreslerinegônderlnlz Best Regards Ms. Hande Öktem izmir Chamberof Commerce. International EventsDepartment Assistant Expert Tel: S Fax: 0090 l3l 446 II 51,,... From: HANDEOKTEM Sent: Monday,June 16, :09 AM To: Subject: Izmir Ticaret OdasiOrganizasyonu:"AkdenizTicaretive Liman Kentlerinin1000Yili; Geçmisve Gelecek" Ekte Izmir Ticaret Odasi/nin düzenleyece& IIAkdeniz Ticareti ve Liman Kentlerinin 1000 Yili: Geçmis ve Gelecek" baslikli sempozyuma ait: 1. Resmi davet yazisi 2. Ka.yit Foimu 3. Sempozyum Programi Belgelerini bulabilirsiniz. Sempozyuma teblig vererek kat:i.1ma.kisteyen ara.stiiinacilarin, kayit formunu doldurarak, 15 Temmuz 2008 tarihine kadar müdürlügümüze iletmeniz gerekmektedix. NOT: Sempozyumun bilimsel danismanli~ Iletisim Yayinlari Tarih ve Toplum Yeni Yaklasimlar dergisi (Istanbul) yayin kurulu üstlenmektedir. This fax was sent with GFI FAXmaker fax server. For more information, visit

3 F Hnnde Öklem Izmir Tkaret Odasi - Uluslararai!] Organizasyonlar Müdürlügü Uzman Yardurimsi izmir Chamher of Commeree - International Events Department Assistant Expert Tel: Fax: " "... Company Name Address Tel; Fax: E;mail:Webiiite: This fax was sen! by GFI FAXmaker for Exohangi!l..,... " Thisfaxwas sentwith GFIFAXmakerfaxserver.For more information,visit ~ --- -

4 From: FAXmaker To; Page:3/6 Date:01, :02:37 ~'w izmirticaret ODASi KATILIMFORMU AKDENIZ TICARETI ve LIMAN KENTLERININ i000 YILI:GEÇMIS VE GELECEK SEMPOZYUMU EYLOL2008 izmir Ad, Soyad Onvan Kurum Bildiri Ba Ii~ BildiriÖzeti: Uluslararasi Organizasyonlar Departmanma gcindet771eniz nca olunur. Tel:... Faks , E-posta: Sempozyuma Katilim: Evet D Hayir D 27 EYLÜL2008 izmir SosyalPrograma Katilim: Evet D (Sehir Turu: Konak, Kemeralt;,Kizlaragas!, Agora, Kadimkale and LUNCH) Hayir D Kayit Fomilannizi, izmir Ticaret Odasi, Uluslararasi Organizasyonlar Departmanina faks ve/veya e-posta yoluyla, is Temmuz 2008 tarihine kadar göndemieniz rica olunur. Uluslararasi Organizasyonlar Tel: Faks: S i Departmani Not Daha detayli bir sempozyum programi en yakin zamanda gönderilecektir: Davet1t7erimizin otel ve uçak masranan hirsilanacakttr: Thisfaxwas sent with GFIFAXmakerfaxserver.Formore information,visit: ~~ --

5 -.or- From: FAXmaker To: Page:4/6- Date: ö'r.0t.200s't6:02;37 " i AKDENIzTICARETI ve LIMANKENTLERININi000YILI:GEÇMISVEGELECEK KONGRESI TASLAK PROGRAM EyLoi2008 izmir :"""":,~~~~~~~~,~~~I,I~~,~~,I,~~,,,~i.~~(,~~~~i,~I~~i,~~","",.,"',.".,"',..,.,',.,""',.,""""""'",'"",,, """" i"~$,:~yiqi,~qq$,i~~~rm~~::,:i,:'::::,i:,::::.:i!:i:::.::::i'::':'::i',:i:::.:'::::,:.,:i.::::':::.::::::.:.::.:ii:::.:::':::,::'.',.:":,:':.::.:::::i:.::.::::..:i:i:,.::::i::':.::,::"::'::,::::.:::i::::.:::::::,:::: :..,9?:9.9., ~q?}g".,:,.~~y.~".""".".."..,.."",.".".,..".".,.."."."."..,..,.."."..,."..,."..,.,..".,..,..,..".,.."".".".".".".,.".,..,..,.", ".,.,.,'.,.".""".,."."".",.",.. : :00 :Açilis Konusmalan I.""'2:15~I3':jÖ" "! "ögle'yemegi""...,....,...,..,..,..,..,..,..,,,,,., ""...ii3ö~i~t3ö' "':"6~k:6iüfüm.~"".,..,..,..,..,...,.",,,.., ",..,,..,,..,..,.,..,..,.,.,.,..,.,,.,. :Konu' Akdenizlilik ve Akdeniz liman Kentlerinin Ot1akbklan,,.,..,.,.,..,.,..,..,.,:.,~~.,~r.iii,~,rr,i~IIC1r,!,~9.~,$p~r:s".".".".,.."."..,."..,.",..,..,..,.".,..,..,.,.." : 14: : KAHVEARASI,,, Aradan sonra iki ay" oturuma bölonecekve oturumlar paralelolarak devam edecektir Oturum i : 14:45-16:45 :8 Konusmaci (Akademisyen). OturumII : 14:45-16:45 :8 Konusmaci (Akademisyen) : 16:45-17:45 Ortak Oturum: GelecekiçinArayislar I: KültüreiOrtakliklarve TunzminIslevi (Konusmacilar. 4 Ticaret OdasiYöneticisi) : 19:00-22:00 KOKTEYLve AKSAM YEMECI..,..,..,....,..,..,....,..,....,....,..,..,,..,..,..,,,..,,..,,, :i'.'*~'.~qf*()p~:'~m#:"r':r':rr":':"i',':'..:r":':":..:r':r""i":"":':,..:r:r':r':r:r"i":,",,,,".r:r:r:r..:'..:r:r:r:r:r:rr Oturumi: :09:iS-I 0:45 :6 Konusmacl(Akademisyen) r:r:'''.:':...::'..::rr'::'::':'::'::r:'::r:':':"::':":':"':':i''''':'':'i':i':'i':'''':''.'''i':'i:'i':'i'i':':'i':'i':'i'''i'.'i ',Oturum ii :.9?: i.,~::.i.9.:1~ '..~.,~C?r1,lJsr,ri,~c:I(A~.~f!1i~Y~r1)...,, ",,...,..,..,,..,,.',.,'.,.,..,.,..,... :"."I,9.:1S~,I"I,:qq"",:".~t1Y~.~I,..,..,."..,..,..".,..".".",."."."..".,..,.."."."."..,.".".".".".,.".."".,."",.,."",.""",.""..,.,.,..,.,.".,.,..,.,.,..",.,.,...".,...",."",: : ii :00-12:00. Ortak Oturum: GelecekiçinArayislarii: AkdenizTicaret Networkünün Günümüzde :, Canlandinlmasi : (Konusmacilar. 4 Ticaret Odasi Yöneticisi) This fax was se nt with OFI FAXmaker fax server. For more information, visit: http;/fwww.gflcom

6 From: FAXmaker To';031'22213:Z02 -page:s76 L:late:ti1.'07.200Si-S: Olurum i : 12:00-12:30 : 2 Konusmacl(Akademisyen) Oturum II 12:00-12:30 12:30-14:00 14:00-16:00 l'b~ L.iuWH~~~.~~iSY~~)".,..... Serbest zaman......,,... Olurum i 14:00-16:00 16:00-16:iS. 8 Konusmacl(Akademisyen. KAHVE ARASI : Oturum i. 16: 15-17:00 : 3 konusmacl(akademisyen) :Oturumll :... 16:15-17:00,.:.,~..~c.>,ri,LJ~.rii~~I(f\~~ri:i i~y~ri)..., "."",."..".".,."...,.".".".,..".".".,.".,.,.,.".,..,.,.."",,.",.,..,.".,.,..,.".,.,. ",.,...,..., : 17:00-18:00 : Ortak Oturum:Gelecek için Amyislar III: Akdeniz'in Gelece~i için Görüsler :... 18:00-19:15 20:30..J...(~c:i~~~~~~II~.~..1., Ii~~~~..q~,~.I,Y~.~~~i,~i~i),..,..,...,..,..,.."",.,.,.".,..,..,.,..".,..,..,." ".""..,.,.."..."."..,... : Sonuç: Toplantisi/Genel de~erlendirme;...:.. ~~ir). Tc:>pl~r)~lsl... : AKSAM YEMEGI : 09:30 - : : Sosyal Program için Otelden Hareket. Sehir Turu: Konak, Kemeralti, Kizlara~asi, Agora,Kadifekale ve OC;LEYEM EC;i,..,,,..,,,,,,,... Thie fax wae eent with GFI FAXmaker fax eerver. For more information, vieit:

7

V. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ

V. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ V. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ 25-28 Ekim 2010 Dedeman Otel, Gaziantep DAVET MEKTUBU Değerli Meslektaşlarım, Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği nin düzenlediği Ulusal Yara Bakımı Kongrelerinin beşincisini

Detaylı

XI. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu

XI. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu 11th. International Symposium on Auditing İSTANBUL in Turkey SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ XI.ULUSLARARASI MUHASEBE

Detaylı

VI. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJİ KONGRESİ 14-18 EKİM 2015

VI. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJİ KONGRESİ 14-18 EKİM 2015 VI. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJİ KONGRESİ 14-18 EKİM 2015 SPONSORLUK DOSYASI 2015 VI. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJĠ KONGRESĠ HAKKINDA Hematoloji Uzmanlık Derneği, hematoloji uzmanlarının kurmuş olduğu

Detaylı

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere kongre ve dernek web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere kongre ve dernek web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Değerli Meslektaşlarımız, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek

Detaylı

3. ULUSLARARASI MEDİKAL YAZILIM KONGRESİ Radisson Blu Hotel Şişli 05-07 Mayıs 2016 /İstanbul

3. ULUSLARARASI MEDİKAL YAZILIM KONGRESİ Radisson Blu Hotel Şişli 05-07 Mayıs 2016 /İstanbul 3. ULUSLARARASI MEDİKAL YAZILIM KONGRESİ Radisson Blu Hotel Şişli 05-07 Mayıs 2016 /İstanbul EDC, Diyabet Eğitim Merkezi WAME, Dünya Medikal Editörler Birliği EMAME Doğu Akdeniz Medikal Editörler Birliği

Detaylı

KONGREYE DAVET. Antalyada, Xanadu Resort Hotel de gerçekleşecek olan kongremizin başarıya ulaşması ancak sizlerin de bize katılması ile mümkündür.

KONGREYE DAVET. Antalyada, Xanadu Resort Hotel de gerçekleşecek olan kongremizin başarıya ulaşması ancak sizlerin de bize katılması ile mümkündür. KONGREYE DAVET Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği adına sizleri 19-22 Kasım 2015 tarihinde yapılacak kongremize davet etmekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi

Detaylı

İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ. izdo DESTEK SPONSORLAR

İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ. izdo DESTEK SPONSORLAR TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI r a u h m u a y bsempoz zd www.i DESTEK SPONSORLAR i.com reler g n o k o bahar Değerli Meslektaşlarım, Ülkemizin cennet köşesi Marmaris de, bu yıl turizme

Detaylı

Uluslararası Enerji Verimliliği ve Enerji Bağlantılı Malzemeler Kongresi Limak Limra Hotel & Resort Antalya / TÜRKİYE

Uluslararası Enerji Verimliliği ve Enerji Bağlantılı Malzemeler Kongresi Limak Limra Hotel & Resort Antalya / TÜRKİYE Phaselis Antik Kenti-Tekirova/Kemer Uluslararası Enerji Verimliliği ve Enerji Bağlantılı Malzemeler Kongresi Limak Limra Hotel & Resort Antalya / TÜRKİYE İÇİNDEKİLER Başkanın Daveti...3 Oganizasyon Komitesi...4

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı Sevgili Meslektaşlarım, Ülkemiz Romatolojisinin 16. yıllık randevusunu Cumhuriyet imizin ilanının yıldönümüne gelen tarihlerde Antalya - Belek te gerçekleştireceğiz. Ulusal Kongremizde bu yıl da konusunda

Detaylı

Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı tekrar belirtmek isteriz.

Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı tekrar belirtmek isteriz. Değerli Meslektaşlarım, 2014 yılı Yüz Plastik Cerrahi Toplantısını Ankara da 5-7 Aralık 2014 tarihlerinde yapmayı planlamaktayız. Bu toplantıda yüz plastik cerrahisindeki yeni gelişmeleri sizlerin de katkısıyla

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ne (TOBB)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ne (TOBB) TEMMUZ 2013 SAYI:28 365 ODA ve BORSA BAŞKANI İFTARDA BULUŞTU Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ne (TOBB) bağlı 365 Oda ve Borsanın Başkanları, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Gümrük ve Ticaret

Detaylı

ENERGY INVESTMENT CONFERENCE

ENERGY INVESTMENT CONFERENCE 6-7-8 MAYIS 2013 Sheraton Maslak Hotel, İstanbul Dernek Üyeliği İndirimi ve Grup İndirimi avantajlarından yararlanmak için bizimle iletişime geçiniz! ENERGY INVESTMENT CONFERENCE Enerji Projeleri ve Finansman

Detaylı

ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI TÜRK ONKOLOJİ GRUBU. 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir. Son Duyuru. g d. o. w. t o.

ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI TÜRK ONKOLOJİ GRUBU. 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir. Son Duyuru. g d. o. w. t o. TÜRK ONKOLOJİ GRUBU ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir w w Son Duyuru w. t o g d. o r g Değerli Meslektaşlarımız, Türk Onkoloji Grubu (TOG), kurulmuş

Detaylı

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 9-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi Belek, Antalya Değerli Meslektaşlarımız, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, sizlerin isteğiyle ve kuruluşu için

Detaylı

2. Uluslararası Enerji Verimliliği ve Enerji Bağlantılı Malzemeler Kongresi Liberty Hotels Lykia Hotel & Resort Fethiye / TÜRKİYE

2. Uluslararası Enerji Verimliliği ve Enerji Bağlantılı Malzemeler Kongresi Liberty Hotels Lykia Hotel & Resort Fethiye / TÜRKİYE Öludeniz (Blu Lagoon) / Fethiye - Muğla 2. Uluslararası Enerji Verimliliği ve Enerji Bağlantılı Malzemeler Kongresi Liberty Hotels Lykia Hotel & Resort Fethiye / TÜRKİYE İÇİNDEKİLER Başkanın Daveti...3

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, 1 Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri Tüm Kamu Eczacıları Derneği (TÜKED) nin düzenlemiş olduğu, 6-9 Aralık 2012 tarihleri arasında Rixos Sungate Otel, Beldibi - Antalya da yapılacak olan I. Ulusal Kamu

Detaylı

2013 2014 Erasmus Staj Hareketliliği Oryantasyon Toplantısı 21 ARALIK 2013

2013 2014 Erasmus Staj Hareketliliği Oryantasyon Toplantısı 21 ARALIK 2013 2013 2014 Erasmus Staj Hareketliliği Oryantasyon Toplantısı 21 ARALIK 2013 Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Rektörlük Binası, 5. Kat, Çağış Kampüsü, 10145, Balikesir. Tel : 90 266 612

Detaylı

Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmali Kongresi I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s o n C h i l d A b u s e a n d N e g l e c t

Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmali Kongresi I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s o n C h i l d A b u s e a n d N e g l e c t Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmali Kongresi I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s o n C h i l d A b u s e a n d N e g l e c t 09-12 Eylül 2012 İstanbul, Türkiye Harbiye Kültür Merkezi SPONSORLUK

Detaylı

Değerli Katılımcılar. Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Konge Eş-Başkanı

Değerli Katılımcılar. Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Konge Eş-Başkanı Değerli Katılımcılar 12-15 Kasım 2013 de İstanbul da düzenlenecek olan 4. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, 2004 yılında kurulan Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği nin dördüncü uluslararası kongresidir.

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için yaratılacak kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kullanılan tüm kağıt malzemeler ortadan kalkacak

Detaylı

Enerji Projeleri ve Finansman Çözümleri

Enerji Projeleri ve Finansman Çözümleri 6-7-8 Mayıs 2013 Sheraton Maslak Hotel, İstanbul Erken kayıt ve grup indirimi avantajlarından yararlanmak için hemen kayıt olun! Energy Investment ConferenCE Enerji Projeleri ve Finansman Çözümleri Konferans

Detaylı

Değerli Katılımcılar. Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı Kongre Eş-Başkanı. Türk Tıp Tarihi Kurumu İkinci Başkanı Kongre Eş-Başkanı

Değerli Katılımcılar. Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı Kongre Eş-Başkanı. Türk Tıp Tarihi Kurumu İkinci Başkanı Kongre Eş-Başkanı Değerli Katılımcılar 2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 12. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi ve 2. Türk Diş Hekimliği Tarihi Sempozyumu bir arada olarak İstanbul da, 10-13 Aralık 2012 de, Türk Tıp

Detaylı

Davet mektubu. Genel Bilgiler. Ana Kategori Sponsorlukları. Sosyal Aktivite Sponsorlukları. Zirve Hizmetleri Sponsorlukları.

Davet mektubu. Genel Bilgiler. Ana Kategori Sponsorlukları. Sosyal Aktivite Sponsorlukları. Zirve Hizmetleri Sponsorlukları. Davet mektubu Genel Bilgiler Ana Kategori Sponsorlukları Sosyal Aktivite Sponsorlukları Zirve Hizmetleri Sponsorlukları İletişim DAVET Dünya Meyve Suyu Günü (DMSG) Türk Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED)

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2013

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2013 TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2013 6-7 Kasım 2013 WOW Convention Center, İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI Değerli Sektör Paydaşları, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından 7-8 Kasım 2012

Detaylı

Elite World Hotel - İstanbul

Elite World Hotel - İstanbul 2. 8 - sı Elite World Hotel - İstanbul BİLİMSEL SEKRETERYA UYKU DERNEĞİ Sancak Mah. 259. Sok. 17/7 Çankaya/Ankara Telefon : (312) 202 53 37 Faks : (312) 468 68 22 E-posta : uykuder@uykuder.org ORGANİZASYON

Detaylı

II.Yumurta Zirvesi 5-8 Kasım 2015 Papillion Ayscha Otel Belek /Antalya. www.yumurtazirvesi2015.com

II.Yumurta Zirvesi 5-8 Kasım 2015 Papillion Ayscha Otel Belek /Antalya. www.yumurtazirvesi2015.com II.Yumurta Zirvesi 5-8 Kasım 2015 Papillion Ayscha Otel Belek /Antalya Birlikte Düşünmek, Birlikte Hareket etmek Değerli Üreticiler, Saygıdeğer Paydaşlar, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği olarak, geniş

Detaylı

14-15 ocak 2012 nıppon hotel ıstanbul. www.estetiktipkonferansi.com. www.estetiktipkonferansi.com

14-15 ocak 2012 nıppon hotel ıstanbul. www.estetiktipkonferansi.com. www.estetiktipkonferansi.com 14-15 ocak 2012 nıppon hotel ıstanbul 1 2 18. Uluslararası Estetik Tıp Konferansı 2012 SPONSORLUK DOSYASI 18. Uluslararası Akdeniz Estetik Tıp Konferansı İSTANBUL 2012 Hoşgeldiniz... 5 Estetik Tıp Derneği

Detaylı

6. DÜNYA ENERJİ DÜZENLEME FORUMU 25-28 Mayıs 2015, İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI. www. wfer2o15.org. QR code generated on http://qrcode.littleidiot.

6. DÜNYA ENERJİ DÜZENLEME FORUMU 25-28 Mayıs 2015, İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI. www. wfer2o15.org. QR code generated on http://qrcode.littleidiot. 6. DÜNYA ENERJİ DÜZENLEME FORUMU 25-28 Mayıs 2015, İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI www. wfer2o15.org QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be facebook/wfer2015istanbul twitter/wfer2015 twitter/wfer6

Detaylı

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Üye Bülteni TPRECD YÖNETİM KURULU 1 1 Sabuncuoğlu Şerefeddin in Cerrahiyet-i al Haniye adlı eserinden (d. 1385 - ö. 1468) Osmanlı döneminde tıp alanında

Detaylı

Rusya İkili, Transit ve Kazakistan Geçiş Belgelerinde Son Durum

Rusya İkili, Transit ve Kazakistan Geçiş Belgelerinde Son Durum 11 Kasım 2011 Sayı: 513 HAFTALIK BÜLTEN ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ Rusya İkili, Transit ve Kazakistan Geçiş Belgelerinde Son Durum Bilindiği üzere Rusya transit ve ikili geçiş belgelerinin bitmek

Detaylı