T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Personel Dairesi Başkanlığı DAĞITIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Personel Dairesi Başkanlığı DAĞITIM"

Transkript

1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Personel Dairesi Başkanlığı Sayı : / Konu : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı DAĞITIM Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan Şube Müdürü, Personel Müdürü, Şef, Kısım Amiri ve Memur kadroları için görevde yükselme sınavı, Mühendis, Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi ve Programcı kadroları için de unvan değişikliği sınavı yapılması Bakanlık Makamının günlü onayı ile uygun görülmüştür. Şube Müdürü ve Personel Müdürü kadroları için sınav Bakanlığımızca yazılı ve sözlü olarak iki aşamada, Şef, Kısım Amiri, Memur, kadroları için sınav yine Bakanlığımızca yazılı olarak tek aşamada yapılacaktır. Mühendis, Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi ve Programcı kadroları için yapılacak unvan değişikliği sınavı ise yazılı olarak tek aşamada Milli Eğitim Bakanlığına yaptırılacaktır. Atama yapılacak kadroların unvanı, sayısı, derecesi, atama yapılacak yerler, sınava girecek personelde aranacak şartlar, sınav konuları, son başvuru tarihi, yazılı sınav tarihi ve yeri ile diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUCUNDA ATAMA YAPILACAK YERLER, KADROLARIN UNVANI, TEŞKİLATI, SAYISI VE DERECESİ : ATAMA YAPILACAK YERLER UNVANI TEŞKİLATI SAYISI DERECESİ Gümrükler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Merkez 1 1 Gümrükler Genel Müdürlüğü Şef Merkez 3 3 Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Merkez 1 1 Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Şube Müdürü Merkez 2 1 Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Şef Merkez 4 3 Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Şef Merkez 3 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı Şube Müdürü Merkez 3 1 Personel Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Merkez 5 1 Personel Dairesi Başkanlığı Şef Merkez 6 3 Personel Dairesi Başkanlığı Şef Merkez 2 5 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Merkez 4 1 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şef Merkez 3 3 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şef Merkez 1 5 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Taşra 20 1 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Bilgi İşlem) Şube Müdürü Taşra 8 1 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Personel Müdürü Taşra 8 1 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantıları Şef Taşra 60 3 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantıları Şef Taşra 20 5 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantıları Kısım Amiri Taşra 70 3 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantıları Kısım Amiri Taşra 20 5 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantıları Memur Taşra 45 5

2 Bakanlık merkezi Memur Merkez 1 5 Bakanlık merkezi Memur Merkez 2 7 TOPLAM 292 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUCUNDA ATAMA YAPILACAK YERLER, KADROLARIN UNVANI, TEŞKİLATI, SAYISI VE DERECESİ : ATAMA YAPILACAK YERLER UNVANI TEŞKİLATI SAYISI DERECESİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Mühendis Merkez 2 3 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Mühendis Merkez 2 4 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Mühendis Merkez 6 5 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Matematikçi Merkez 5 8 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Fizikçi Merkez 2 6 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İstatistikçi Merkez 1 3 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantıları Programcı Taşra 2 2 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantıları Programcı Taşra 1 5 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantıları Programcı Taşra 6 6 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantıları Programcı Taşra 2 7 TOPLAM 29 Merkez ve taşra teşkilatı Şube Müdürü ile Personel Müdürü kadrolarına atanabilmek için; I- Genel Şartlar: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti olmak, c) Yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak, ç) Merkez ve taşra teşkilatı Şube Müdürü ile Personel Müdürü kadroları için belirlenen unvanlara göre tespit edilen sürenin en az 6 ayını merkez veya taşra ya da döner sermaye işletmesi hizmet birimlerinde geçirmiş olmak. II- Özel Şartlar: a) Merkez teşkilatı Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı veya araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl ya da merkez teşkilatında şef veya ayniyat saymanı kadrosunda en az altı yıl ya da mühendis, mütercim, çözümleyici veya programcı kadrolarının herhangi birinde en az yedi yıl ya da muayene memuru kadrosunda en az sekiz yıl, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı şube müdürü kadrosunun sınavı için bu kadroların herhangi birinde belirtilen süreler kadar ya da tekniker kadrosunda en az yedi yıl çalışmış olmak. b) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü ve Personel Müdürü kadrolarına atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı veya araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl çalışmış olmak. c) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Bilgi işlem) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) En az bir programlama dilini bildiğine dair transkript sahibi olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,(adayların, programlama dili bildiğine dair transkriptini veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı sertifikasını, başvuru esnasında jpeg formatında taratarak başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.) 3) Çözümleyici kadrosunda en az üç yıl ya da istatistikçi, fizikçi, matematikçi veya mühendis kadrolarının herhangi birinde en az beş yıl ya da programcı kadrosunda en az yedi yıl çalışmış olmak. Merkez ve taşra teşkilatı Şef, Kısım Amiri ve Memur kadrolarına atanabilmek için; I- Genel Şartlar: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti olmak,

3 c) Yapılacak yazılı sınavda başarılı olmak, ç) Merkez ve taşra teşkilatı Şef ve Kısım Amiri ile Memur kadroları için belirlenen unvanlara göre tespit edilen sürenin en az 6 ayını merkez veya taşra ya da döner sermeye işletmesi hizmet birimlerinde geçirmiş olmak. a) Şef kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Çözümleyici, memur, muhafaza memuru, icra memuru, ambar memuru, veznedar, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, tüketici hakem heyeti raportörü kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda çalışıyor olmak. b) Kısım amiri kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Çözümleyici, memur, muhafaza memuru, icra memuru, ambar memuru, veznedar, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda çalışıyor olmak. c) Memur kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 2) Gemi adamı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi veya destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışıyor olmak. Unvan değişikliği sınavı sonucu Mühendis, Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi ve Programcı kadrolarına atanabilmek için; I- Genel Şartlar: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b) Yapılacak yazılı sınavda başarılı olmak. II- Özel Şartlar: a) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (merkez teşkilatı) Mühendis kadrosuna atanabilmek için; -Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Maden Mühendisliği veya Gıda Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak, b) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (merkez teşkilatı) Matematikçi kadrosuna atanabilmek için; - Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Matematik bölümünden mezun olmak, c) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (merkez teşkilatı) Fizikçi kadrosuna atanabilmek için; - Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Fizik bölümünden mezun olmak, ç) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (merkez teşkilatı) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için; 1) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren İstatistik bölümünden mezun olmak, 2) YDS den veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan ve son müracaat tarihi itibariyle geriye doğru beş yıl içerisinde girilmiş olan sınavlardan en az YDS (D) düzeyinde puan aldığını, bir yabancı dil seviye belgesi ile belgelemek. (Adayların, söz konusu yabancı dil sınavına denk sayılan ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan puanları olması halinde söz konusu belgeyi başvuru esnasında jpeg formatında taratarak başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.) d) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (taşra teşkilatı) Programcı kadrosuna atanabilmek için; 1) En az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümlerinden mezun olmak ya da matematik, istatistik, fizik, bilgisayar, elektrik, elektronik veya mühendislik bölümleri mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak (söz konusu belgeyi başvuru esnasında jpeg formatında taratarak başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir), 2) En az iki programlama dilini bildiğine dair belge sahibi olmak (söz konusu belgeleri başvuru esnasında jpeg formatında taratarak başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.), 3) YDS den veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan ve son müracaat tarihi itibariyle geriye doğru beş yıl içerisinde girilmiş olan sınavlardan en az YDS (D) düzeyinde puan aldığını, bir yabancı dil seviye belgesi ile belgelemek. (Adayların, söz konusu yabancı dil sınavına denk sayılan ve uluslararası geçerliliği bulunan

4 bir sınavdan puanları olması halinde söz konusu belgeyi başvuru esnasında jpeg formatında taratarak başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.) SINAV KONULARI Yazılı Sınav Konuları: a) Gümrükler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü yazılı sınav konuları: 1- Gümrük Mevzuatı (Kanun, BKK, Yönetmelik, Tebliğler, Genelgeler) 2- Dış Ticaret Mevzuatı, sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat, sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, sayılı Devlet Memurları Kanunu, sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, sayılı Kamu İhale Kanunu, sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun, sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 sayılı Karar, 15- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği, 16- Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik, 17- Tır Sözleşmesi ve ilgili mevzuat, sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San at ve Ticaret Hakkında Kanun ve Gümrük Gözetimine ilişkin tebliğ. b) Gümrükler Genel Müdürlüğü Şef yazılı sınav konuları: 1- Gümrük Mevzuatı (Kanun, BKK, Yönetmelik, Tebliğler, Genelgeler) 2- Dış Ticaret Mevzuatı, sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, sayılı Devlet Memurları Kanunu, sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun, sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu c) Personel Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü yazılı sınav konuları : sayılı Devlet Memurları Kanunu ve intibak hükümleri, sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39, 40 ve Geçici 205 inci maddeleri, sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat ile Devlet Memurları Hakkında Uygulanan Soruşturma İşlem ve Usulleri, Disiplin Kurulları ve Disiplin Hakkında Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği, sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, sayılı Harcırah Kanunu, sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik, sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun, sayılı Kamu İhale Kanunu, sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik, sayılı Tebligat Kanunu, sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik,

5 17- Yönetmelikler, - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği, - Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, - Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik, - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği, - Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik, - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik ç) Personel Dairesi Başkanlığı Şef yazılı sınav konuları: sayılı Devlet Memurları Kanunu ve intibak hükümleri, sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39, 40 ve Geçici 205 inci maddeleri, sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat ile Devlet Memurları Hakkında Uygulanan Soruşturma İşlem ve Usulleri, Disiplin Kurulları ve Disiplin Hakkında Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği, sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, sayılı Harcırah Kanunu, sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik, sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun, sayılı Kamu İhale Kanunu, sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik, sayılı Tebligat Kanunu, sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik, 17- Yönetmelikler, - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği, - Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, - Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik, - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği, - Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik, - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik d) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Şube Müdürü yazılı sınav konuları: 1- Anayasa, sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Düzenlemeler, sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5- Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik, 6- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili mevzuat, sayılı Tebligat Kanunu, sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat, sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve ilgili mevzuat, 15- Bütçe Kanunu Uygulaması, sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, sayılı Harcırah Kanunu, sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun,

6 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat, sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili mevzuat, sayılı Kooperatifler Kanunu ve ilgili mevzuat, sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve ilgili mevzuat, Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat e) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Şef yazılı sınav konuları: 1- Anayasa, sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Düzenlemeler, sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5- Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik, 6- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili mevzuat, sayılı Tebligat Kanunu, sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat, sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve ilgili mevzuat, 15- Bütçe Kanunu Uygulaması, sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, sayılı Harcırah Kanunu, sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat, sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili mevzuat, sayılı Kooperatifler Kanunu ve ilgili mevzuat, sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve ilgili mevzuat, Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat f) Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Şube Müdürü yazılı sınav konuları: sayılı Kooperatifler Kanunu ve Örnek Ana sözleşmeler, sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun ve Örnek Ana sözleşmeler, sayılı Türk Ticaret Kanunu (Genel Hükümler ve Anonim Şirketlere İlişkin Hükümler), sayılı Devlet Memurları Kanunu, sayılı Harcırah Kanunu, sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik, sayılı Kamu İhale Kanunu, sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik, sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, g) Strateji Geliştirme Başkanlığı Şube Müdürü yazılı sınav konuları: sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2- Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliği (Seri No:1- Seri No: 2), sayılı Harcırah Kanunu, sayılı Kamu İhale Kanunu, sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, sayılı Devlet Memurları Kanunu, sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 8- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, sayılı Sayıştay Kanunu, 10- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 11- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, 12- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği,

7 13- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 14- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (Ekleri Dahil), 15- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 17- Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 18- Elektronik İmza Kanunu, 19- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, 20- Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 21- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 22- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, 23- Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği, sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Ekleri, 25-Taşınır Mal Yönetmeliği, 26- Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı:1), yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar, 28- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik, 29- Performans Programı Hazırlama Rehberi, 30- Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 31- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi, 32- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ğ) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü yazılı sınav konuları: sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna Bağlı Yönetmelikler ve Tebliğler - Kamu İhale Genel Tebliği ve İhale Uygulamaları - Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği - Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği - Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği - Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, sayılı Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği, sayılı Taşıt Kanunu, sayılı Devlet Memurları Kanunu, sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve Bu Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar, 10- Taşınır Mal Yönetmeliği, 11- Resmi Mühür Yönetmeliği, 12- Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 13- Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 14- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, 15- Muayene ve Kabul Yönetmelikleri, 16- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 17- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ, h) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şef yazılı sınav konuları: sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, sayılı Kamu İhale Kanunu, - Kamu İhale Genel Tebliği ve İhale Uygulamaları - Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği - Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, sayılı Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği, sayılı Taşıt Kanunu, sayılı Devlet Memurları Kanunu,

8 8-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve Bu Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar, 10- Taşınır Mal Yönetmeliği, 11- Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 12- Muayene ve Kabul Yönetmelikleri, 13- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 14- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ, ı) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü yazılı sınav konuları: Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği ( BKK, Tebliğler, Genelgeler) 2- Dış Ticaret Mevzuatı, sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat, sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, sayılı Devlet Memurları Kanunu, sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, sayılı Kamu İhale Kanunu, sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun, sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 sayılı Karar, 15- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği, 16- Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik, 17- Tır Sözleşmesi ve ilgili mevzuat, sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San at ve Ticaret Hakkında Kanun ve Gümrük Gözetimine ilişkin tebliğ. i) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Personel Müdürü yazılı sınav konuları : sayılı Devlet Memurları Kanunu ve intibak hükümleri, sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39, 40 ve Geçici 205 inci maddeleri, sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat ile Devlet Memurları Hakkında Uygulanan Soruşturma İşlem ve Usulleri, Disiplin Kurulları ve Disiplin Hakkında Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği, sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, sayılı Harcırah Kanunu, sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik, sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun, sayılı Kamu İhale Kanunu, sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik, sayılı Tebligat Kanunu, sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik, 17- Yönetmelikler, - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği, - Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, - Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik, - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

9 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik, - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik j) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Bilgi İşlem) Şube Müdürü yazılı sınav konuları: Sayılı Devlet Memurları Kanunu, sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3- Algoritmalar, 4- Program Geliştirme (NET, PHP, HTML, JAVA), 5- Veritabanı Programlama ve Yönetim (ms-sql, Oracle), 6-Uygulama Güvenliği (SQL, Injection, XSS, Session Management, Broken Authentiacaiton, Security misconfiguration), 7- Ağ Yönetimi, 8- Sistem Yönetimi (AD, IIS, e-posta, Windows server, Unix), 9- Bilgisayar ve Sunucu Donanımı, 10- Ofis Uygulamaları, 11- Bilgi Güvenliği Farkındalığı (Sistem Yöneticilerinin ve Uygulama Geliştiricilerin bilmesi gerekenler), 12- Sosyal Mühendislik k) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Şef yazılı sınav konuları: Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği ( BKK, Tebliğler, Genelgeler) 2- Dış Ticaret Mevzuatı, sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, sayılı Devlet Memurları Kanunu, sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun, sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu l) ) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kısım Amiri yazılı sınav konuları: Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği, sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat, Sayılı Devlet Memurları Kanunu, sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, sayılı Türkiye sahillerinde Nakliyat-ı Bahriye(Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun ve gümrük gözetimiyle ilgili tebliğ, sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik, sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 8- Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Mevzuat, sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik, sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 Sayılı Karar, 12- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği, 13- Adli Kolluk Yönetmeliği, 14- Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği, 15- Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği, 16- Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik, 17- Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik, 18- Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik, 19-9 Sayılı Gümrük Genel Tebliği (Yatlara ilişkin), 20- TIR Sözleşmesi ve TIR Uygulama Tebliği, 21- Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Kaçakçılık, İstihbarat, Narkotik ve Operasyon Birimleri ile Adli Kolluk Görevlilerinin Görev ve Çalışma Yönergesi, 22- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Bütçesindeki Gizli Hizmet Giderlerinin Kullanımına Ait Yönerge, 23- İthalat ve İhracat Mevzuatı,

10 24- Pasaport Kanunu, 25- Türkiye Limanları Ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Yükleme, Taşıma Ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Denetimi Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ, 26- Gümrük Muhafaza Personeli İç Hizmet Yönergesi, Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası,Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği, Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya Ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği, m) Merkez Teşkilatı ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Memur yazılı sınav konuları: sayılı Gümrük Kanunu, sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, sayılı Harcırah Kanunu, sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu, sayılı Devlet Memurları Kanunu, sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, n) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Mühendis yazılı sınav konuları: Sayılı Devlet Memurları Kanunu, sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3- Algoritmalar, 4- Program Geliştirme (NET, PHP, HTML, JAVA), 5- Veritabanı Programlama ve Yönetim (ms-sql, Oracle), 6-Uygulama Güvenliği (SQL, Injection, XSS, Session Management, Broken Authentiacaiton, Security misconfiguration), 7- Ağ Yönetimi, 8- Sistem Yönetimi (AD, IIS, e-posta, Windows server, Unix), 9- Bilgisayar ve Sunucu Donanımı, 10- Ofis Uygulamaları, 11- Bilgi Güvenliği Farkındalığı (Sistem Yöneticilerinin ve Uygulama Geliştiricilerin bilmesi gerekenler), 12- Sosyal Mühendislik o) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Matematik yazılı sınav konuları: Sayılı Devlet Memurları Kanunu, sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3- Algoritmalar, 4- Program Geliştirme (NET, PHP, HTML, JAVA), 5- Veritabanı Programlama ve Yönetim (ms-sql, Oracle), 6-Uygulama Güvenliği (SQL, Injection, XSS, Session Management, Broken Authentiacaiton, Security misconfiguration), 7- Ağ Yönetimi, 8- Sistem Yönetimi (AD, IIS, e-posta, Windows server, Unix), 9- Bilgisayar ve Sunucu Donanımı, 10- Ofis Uygulamaları, 11- Bilgi Güvenliği Farkındalığı (Sistem Yöneticilerinin ve Uygulama Geliştiricilerin bilmesi gerekenler), 12- Sosyal Mühendislik ö) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Fizik yazılı sınav konuları: Sayılı Devlet Memurları Kanunu, sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3- Algoritmalar, 4- Program Geliştirme (NET, PHP, HTML, JAVA), 5- Veritabanı Programlama ve Yönetim (ms-sql, Oracle), 6-Uygulama Güvenliği (SQL, Injection, XSS, Session Management, Broken Authentiacaiton, Security misconfiguration), 7- Ağ Yönetimi,

11 8- Sistem Yönetimi (AD, IIS, e-posta, Windows server, Unix), 9- Bilgisayar ve Sunucu Donanımı, 10- Ofis Uygulamaları, 11- Bilgi Güvenliği Farkındalığı (Sistem Yöneticilerinin ve Uygulama Geliştiricilerin bilmesi gerekenler), 12- Sosyal Mühendislik p) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İstatistik yazılı sınav konuları: Sayılı Devlet Memurları Kanunu, sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3- Algoritmalar, 4- Program Geliştirme (NET, PHP, HTML, JAVA), 5- Veritabanı Programlama ve Yönetim (ms-sql, Oracle), 6-Uygulama Güvenliği (SQL, Injection, XSS, Session Management, Broken Authentiacaiton, Security misconfiguration), 7- Ağ Yönetimi, 8- Sistem Yönetimi (AD, IIS, e-posta, Windows server, Unix), 9- Bilgisayar ve Sunucu Donanımı, 10- Ofis Uygulamaları, 11- Bilgi Güvenliği Farkındalığı (Sistem Yöneticilerinin ve Uygulama Geliştiricilerin bilmesi gerekenler), 12- Sosyal Mühendislik r) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Programcı yazılı sınav konuları: Sayılı Devlet Memurları Kanunu, sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3- Algoritmalar, 4- Program Geliştirme (NET, PHP, HTML, JAVA), 5- Veritabanı Programlama ve Yönetim (ms-sql, Oracle), 6-Uygulama Güvenliği (SQL, Injection, XSS, Session Management, Broken Authentiacaiton, Security misconfiguration), 7- Ağ Yönetimi, 8- Sistem Yönetimi (AD, IIS, e-posta, Windows server, Unix), 9- Bilgisayar ve Sunucu Donanımı, 10- Ofis Uygulamaları, 11- Bilgi Güvenliği Farkındalığı (Sistem Yöneticilerinin ve Uygulama Geliştiricilerin bilmesi gerekenler), 12- Sosyal Mühendislik Şube Müdürü ve Personel Müdürü Sözlü Sınav Konuları: a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel Kültür ve genel yetenek düzeyi, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı değerlendirilecektir. SINAVA MÜRACAAT: Görevde yükselme sınavına tabi kadrolar için başvurular 05 Şubat 2015 tarihinde başlayıp 15 Şubat 2015 tarihi saat da sona erecektir. Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar için başvurular ise 20 Nisan 2015 tarihinde başlayıp 30 Nisan 2015 tarihi saat da sona erecektir. Sınava katılacak adaylar başvurularını Bakanlığımızın Web sitesinde elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımızın Web sitesinde yayımlanacaktır. Sınava başvuranlar, sınava katılmaya hak kazananların listesinin yayımı tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına itiraz dilekçelerini faks ile gönderebilirler. Süresinden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

12 657 sayılı Kanun uyarınca izin kullanan personel sınava başvurabilir ve katılabilir. Ancak, bir ceza kovuşturması sebebiyle hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınan personel başvuru yapamaz, sınava katılamaz. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Şube Müdürlüğü ile Personel Müdürlüğü yazılı sınavından 100 tam puan üzerinden 60 ve üstü puan alan, Şef, Kısım Amiri, Memur, Mühendis, Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi ve Programcı kadroları için yapılan yazılı sınavdan ise 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır. Şube Müdürlüğü ile Personel Müdürlüğü yazılı sınavında başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday ile son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır. Şube Müdürlüğü ile Personel Müdürlüğü sınavında başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması, Şef, Kısım Amiri, Memur, Mühendis, Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi ve Programcı sınavında başarı puanı, yazılı sınav puanı esas alınacaktır. YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ: Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarının tarihi ve yerleri ile Şube Müdürlüğü ve Personel Müdürlüğü yazılı sınav sonucunda başarılı olan adayların sözlü sınav tarihi ve yerleri Bakanlığımız web sayfasında ayrıca duyurulacaktır. DİĞER HUSUSLAR: İlanda belirtilen sınavlara başvurma hakkı bulunan unvanlarda görev yapan personelden; 05 Nisan 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce çalışma süresini tamamlamış olmakla birlikte, söz konusu Değişiklik Yönetmeliği ile yapılan yeni düzenleme nedeniyle çalışma sürelerini tamamlamamış olanlar, sınava başvurabileceği unvanlar için çalışma süresi şartını tamamlamış sayılır. Kısım Amiri sınavını kazanarak atamaya hak kazananlardan daha önce hastanelerden Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli sağlık raporu almayanların atamaları, söz konusu raporun ibrazı halinde gerçekleştirilecektir. Görevde yükselme sınavına tabi olan merkez ve taşra şefliği, kısım amiri ile unvan değişikliği sınavına tabi olan Mühendis ve Programcı unvanında 5 inci dereceden sınava girmeye hak kazanan adaylardan ilanda belirtilen sayı kadar personelin ataması yapılacaktır. Söz konusu derecede başarılı olan diğer adayların 3 ve 4 üncü derece kadrolara atanması hususunda 657 sayılı Kanun un 68/B maddesi uyarınca öğrenim durumuna göre en az 8 veya 10 yıllık hizmetinin bulunması gerektiğinden kazanılmış hak teşkil etmeyecektir. Tüm unvanların yazılı sınavı test şeklinde yapılacaktır. Merkez teşkilatındaki Şube Müdürü, Şef ve Memur kadroları ile unvan değişikliği sınavına tabi olan Mühendis, Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi ve Programcı kadroları için yapılacak olan sınavlara son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen atanma şartlarını taşıyan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Döner Sermaye İşletmesi ile Merkez Teşkilatı kadrolarında görev yapan tüm personel, taşra teşkilatındaki Şube Müdürü, Personel Müdürü, Şef, Kısım Amiri ve Memur kadroları için yapılacak olan sınavlara ise son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen atanma şartlarını taşıyan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve döner sermaye işletmesi ile merkez teşkilatı kadrolarında görev yapan tüm personel başvurabilir. Adaylar, sınav ilanında belirtilen görevde yükselme sınavı için belirlenen kadrolardan yalnızca bir unvan için başvuruda bulunabilirler. Görevde yükselme sınavına katılan adayların unvan değişikliği sınavına katılma şartlarını taşıması halinde unvan değişikliği sınavına başvurması mümkün bulunmaktadır.

13 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete de yayımlandığı 18/04/1999 tarihinde iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olup, görevde bulunanlar; diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edileceğinden bu durumda olanların da başvuruları kabul edilecektir. Söz konusu sınav ilanının biriminiz tüm personeline (izinli, raporlu, geçici görevli vb nedenlerle görevde bulunmayan personelde dahil olmak üzere) duyurulması hususunda gereğini rica ederim. Neşet AKKOÇ Müsteşar Yardımcısı DAĞITIM : Merkez Birimleri, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri, Ticaret İl Müdürlükleri

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı : 07/07/2015-E.18991 T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı *BENF6N3Y* Sayı : 74315950-902.03- Konu : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28975 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 13.02.2014 GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANI Kurumumuz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Hizmet Grupları

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ (06/03/2005 tarihli ve 25747 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 12 Nisan 2014 Sayı : 28970 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (*) (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (*) (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Bakanlığından: Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (*) (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (Değişik: 07.06.2006 tarih

Detaylı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ (27/07/2012 tarih ve 28366 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Adalet Bakanlığından: ADALET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 657-14.7.1965 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Temmuz 2012 - Sayı: 28343 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİNİN YARIŞMA, YETKİ VE YETERLİK SINAVLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİNİN YARIŞMA, YETKİ VE YETERLİK SINAVLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26471 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİNİN YARIŞMA, YETKİ VE YETERLİK SINAVLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. 640 sayılı KHK hükümlerine göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli

Detaylı

b) İdare: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini,

b) İdare: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini, MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25991 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik. ve Çalışma Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik. ve Çalışma Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 11 Haziran 2004 Cuma, Sayı:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Kasım 2012 SALI Sayı : 28459 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C.

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Başkanlıkta istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcılarını kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Başkanlıkta istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcılarını kapsar. 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28523 Avrupa Birliği Bakanlığından: YÖNETMELİK AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Nisan 2014 69471265-305-2705

Detaylı

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fatih Belediyesi

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK 3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK Türk Akreditasyon Kurumundan: AKREDİTASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Sayı : 29094 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Başbakanlıktan: BAŞBAKANLIK PERSONELİ

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Birim: Merkez teşkilatındaki ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile taşra teşkilatını,

YÖNETMELİK. c) Birim: Merkez teşkilatındaki ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile taşra teşkilatını, 12 Aralık 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28849 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu düzeni ve güvenliği uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ VE GİRİŞ SINAVI Tanıtım Broşürü Kasım 2014 www.vdk.gov.tr ÜCRETSİZDİR VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ VE GİRİŞ SINAVI ÜCRETSİZDİR. Bu broşüre

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATANMA VE YETİŞTİRİLMELERİNE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan Sağlık Denetçilerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan Sağlık Denetçilerini kapsar. 30 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28662 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU SAĞLIK DENETÇİLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı