KİŞİSEL GELİŞİM-TOPLUMSAL DEĞERLER ÖRNEKTİR OYUNLARLA SPOR - 2 GÖNÜLLÜ KİTABI. Spor Eğitimi Modeli ile Spor Becerimi ve Kültürümü Geliştiriyorum

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİŞİSEL GELİŞİM-TOPLUMSAL DEĞERLER ÖRNEKTİR OYUNLARLA SPOR - 2 GÖNÜLLÜ KİTABI. Spor Eğitimi Modeli ile Spor Becerimi ve Kültürümü Geliştiriyorum"

Transkript

1

2

3 KİŞİSEL GELİŞİM-TOPLUMSAL DEĞERLER OYUNLARLA SPOR - 2 GÖNÜLLÜ KİTABI Spor Eğitimi Modeli ile Spor Becerimi ve Kültürümü Geliştiriyorum 4., 5., 6., 7., 8. Sınıf Düzeyi HAZIRLAYAN Mustafa Levent İnce Copyright Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı İstanbul 2007

4 Oyunlarla Spor 2 Gönüllü Kitabı İstanbul, Kasım 2010 ISBN: Tasarım: TUT Ajans, Baskı: Senk Matbaacılık Orta Mahalle, İbrahimağa Cad. No:18, Kısmet Han A Blok Kat: 2 No: 8 Bayrampaşa İstanbul Tel: (212)

5 GİRİŞ Oyunlarla Spor Programı'nın 10 yaş ve üzeri çocukların eğitiminde belirlenmiş standartlarına ulaşmak için spor eğitimi yaklaşımı seçilmiştir. Birinci bölümde öncelikle Spor Eğitimi Modeli açıklanacaktır. İkinci bölümde ise bu modele göre toplam 16 haftalık bir döneme yayılmış olan Badminton ve Korfbol örnekleri verilecektir. Haftalar içinde standartlar, kazanımlar ve bunlara bağlı uygulama örnekleri, kullanılacak araç gereç, ölçme ve değerlendirme yaklaşımları bu spor etkinlikleri içinde açıklanacaktır. Çocukların becerileri öğrenmeleri için daha fazla zamana ihtiyaç duydukları haftaların tekrarına veya dönem içinde oluşabilecek beklenmeyen durumlar için (hava şartları, tatil vb.) zaman ayrılması önerilmektedir. Bu nedenle buradaki programlar 12 hafta üzerinden verilmiş, geriye kalan 4 haftanın programı grubun ihtiyacına göre aşağıdaki gibi uygulanmak üzere planlanmıştır. 1. Gönüllünün etkinliklere başladığı hafta dönemin ilk haftası ise -normal koşullarda- etkinliklerin 16 hafta uygulanması beklenmektedir. Böyle bir durumda gönüllünün dört haftalık uygulamayı haftalar arasındaki daha fazla uygulamaya gerek olduğu düşünülen haftaların tekrarı şeklinde kullanması önerilmektedir. Örneğin, beşinci hafta uygulamalarında çocukların yeterince amaca ulaşamadıkları gönüllü tarafından düşünülürse, bu haftadaki uygulamalara bir hafta daha devam edilerek altıncı haftaya daha sonra geçilmelidir. 2. Gönüllünün etkinliklere başladığı hafta dönemin ilk haftası değilse, dönem sonuna kadar kaç haftalık uygulama yapılacağı gönüllü tarafından hesaplanmalı, 12 haftalık temel uygulamaya ek olarak geri kalan haftalar için haftalar arasında ihtiyaç duyulan haftaların tekrarı ile uygulama planlanmalıdır haftalar arasında hava şartları ve benzeri nedenlerle katılımın az olduğu haftalar olursa etkinlik haftalarından ilerlemektense, haftalardan birinin tekrarı ile uygulama yapılmalıdır. Bu tekrar en fazla bir hafta yapılmalı, bir sonraki hafta normal düzende içerikler uygulanmaya devam edilmelidir. 3

6 1. BÖLÜM TEMEL SPOR EĞİTİMİ MODELİ BİLGİSİ SPOR EĞİTİMİ MODELİ Bu modelin ana hedefi; spor becerisi, kültürü ve yapma isteği yüksek bireyler yetiştirmektir. Spor becerisi olan bireyler, oyunlara katılabilmek için gerekli fiziksel becerileri sergilerler. Oyunun gerektirdiği stratejileri anlar ve uygularlar. Spor kültürü olan bireyler, oyun/spor kurallarını ve geleneklerini anlar ve değer verirler. Oyun/spor içindeki iyi ve kötü uygulamaları ayırt ederler. Spor kültürü olan bireyler, iyi birer spor katılımcısı oldukları gibi, spor taraftarı ve seyircisi olarak da bilinçli birer tüketicidirler. Spor yapma isteği yüksek bireyler, her türlü spor etkinliğinde (yerel, ulusal, uluslararası) spor kültürünü koruyacak ve geliştirecek şekilde davranırlar. Sporla ilgili gruplara istekle katılırlar. Modelin 10 temel amacı vardır. Bunlar; 1. Spora özgü beceri ve fiziksel uygunluğun geliştirilmesi, 2. Oyun içinde stratejileri uygulayabilme ve iyi uygulamaları takdir etme, 3. Bireyin gelişimine uygun düzeyde katılımı, 4. Sportif etkinliklerin planlanması ve yönetilmesinde paylaşım, 5. Sorumlu liderlik sağlama, 6. Grup içinde, grup hedefleri doğrultusunda verimli çalışma, 7. Bir spora anlam veren gelenek, müsabaka ve toplantıları takdir etme, 8. Sporla ilgili konularda mantıklı karar verme; yorumlama yapabilmek için gerekli kapasiteyi geliştirme, 9. Hakemlik ve antrenörlük ile ilgili bilgi ve becerileri uygulama ve geliştirme, 10. Sportif etkinliklere gönüllü olarak katılmaya istekli olmadır. DİKKAT! Çocuklardan bu program sırasında beklenen mükemmel tekniğe ulaşmaları değil, başlangıç düzeyinde keyifle oyun oynayabilecekleri bir düzeye gelmeleridir. Bazı çocuklar 3-5 tekrarda, bazıları ise tekrarda öğrenebilir. Bu nedenle her çocuğun egzersiz yapabilmesi için mümkünse etkinlik içinde, süre yetersizliği yaşandığı durumlarda da etkinlik saati dışında olanak sağlanması önemlidir. 4

7 MODELİN TEMEL ÖZELLİKLERİ Spor Eğitimi Modeli'nin temel hedefi, çocukların gelişim düzeylerine uygun olan ve tamamının katılımını sağlayan özgün spor deneyimi sağlamaktır. Bu doğrultuda model; "sezonlar", "takım üyeliği", "resmi müsabakalar", "kayıt tutma", "festival" ve "sonuç etkinliği" olmak üzere 6 ana boyut üzerine kurulmuştur (Şekil 1). Takım üyeliği Sezonlar Resmi müsabakalar SPOR ORTAMI (Etkinlik Yapısı) Sonuç etkinliği Kayıt tutma Festival Şekil 1. Spor eğitimi modeli içindeki boyutlar Sezonlar (Dönem) Spor eğitimi sezonu, çocukların bir spor branşını öğrenirken harcadıkları toplam süredir. Genellikle hafta üzerinden planlanır. Oyunlarla Spor Programı içinde sezon hafta üzerinden planlanmıştır. Takım Üyeliği Seçilen spora göre gruptaki çocuklar sezon başında eşit sayıda takımlara ayrılırlar. Çocuklar sezon boyunca bu takımın üyesi olarak çalışırlar. Aynı takım içindeki çocuklar birbirleri ile daha çok çalışma ve birbirlerini daha yakın tanıma fırsatı bulacakları için öğrenmenin niteliği artar. Her bir üye, takım içinde oyuncu olarak görev almanın yanı sıra takım idarecisi, antrenör, istatistikçi, malzemeci, basın mensubu gibi farklı rolleri de paylaşır. Resmi Müsabakalar Sezonlar, hazırlık (antrenman) çalışmalarının yanı sıra, diğer takımlarla yapılan ve zaman planı yapılmış müsabakaları içerir. Yarışma formatları ikili mücadele, lig usulü müsabakalar veya turnuvalardan oluşabilir. Müsabaka programları, sezon (dönem) başında belirlenecek ve takımlar bu programa göre hazırlıklarını yapacaklardır. 5

8 Sonuç Etkinliği Spor eğitimi sezonunun son bölümünde, yapılan hazırlık ve resmi müsabakalardan sonra, bir sonuç etkinliği düzenlenecektir. Bu etkinlik, birinci olan takım kadar, bütün çocukların sezon boyunca yaptıkları çalışmaların kutlandığı ve gerekli takdiri aldıkları bir festival havasında olmalıdır. Kayıt Tutma Müsabaka sonuçları ile birlikte, takımların ve sporcuların (çocukların) o sezon için seçilen spora özgü performanslarının değerlendirilmesinde kullanılabilecek veriler toplanır ve grupla paylaşılır. Örneğin, badminton üzerine kurgulanmış sezonda takımların kazandığı müsabakalar, attıkları ve yedikleri sayıların toplamı, her bir sporcunun attığı sayılar gibi veriler toplanır ve değerlendirilir. Takımdaki istatistikçi görevini alan çocuklar bu verilerin toplanmasından sorumludur ve bu bilgileri antrenör ve basın görevlerini alan takım üyeleri ile paylaşırlar. Park Kupası Müsabakaları Uygulamalar bir festival/şenlik havasında düzenlenecektir. Takımlara isim bulmak, takım fotoğraflarını çekmek, takım başarısına ve bireysel başarılara ilgi çekmek ve bunları düzenli olarak duyurmak, centilmen ve sportmen oyuncuları seçmek, kutlamak ve bunları bütün parkla paylaşmak festival/şenlik havasının oluşturulmasında önemli bir araç olacaktır. PLANLAMA YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Seçilecek Sporlara (Etkinliklere) Karar Verilmesi Spor Eğitimi Modeli ile çalışılacak sporun seçiminde eğitim parkındaki etkinlik alanları, parkın bulunduğu bölgedeki mevsimsel özellikler, sahip olunan araç gereçler, parka gelen çocukların ilgi duydukları sporlar ve eğitim verecek gönüllülerin kendilerini yetkin hissettikleri fiziksel etkinlikler dikkate alınmalıdır. Burada örnek olarak badminton ve korfbol sporları verilecektir. Futbol, basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, cimnastik, halk oyunları, modern dans, fiziksel uygunluk etkinlikleri, masa tenisi, golf ve diğer sporlarda ihtiyaç ve imkanlar doğrultusunda tercih edilebilir. Bununla birlikte TEGV etkinliklerinde Futbol ve Basketbol la ilgili başka uygulamalar/eğitim etkinlikleri de yer aldığından bu iki spora Oyunlarla Spor Etkinliklerinde öncelikle yer verilmemesi önerilir. Çocuk Rolleri Uygulama amaçlarından biri; çocukların spor deneyimlerini planlamaları ve yönetmeleridir. Bu amacı gerçekleştirmek için gönüllüler sezon içinde ele aldıkları sportif etkinliğe uygun rolleri belirleyeceklerdir. Çocuklar, oyunculukla birlikte aldıkları diğer roller sayesinde; hem sporu daha geniş boyutlu anlayacaklar, hem de takımlarının başarılarından kendilerini daha fazla sorumlu hissedeceklerdir. 6

9 Spor eğitim sezonu için birçok rol üretilebilir. Bunlar gönüllülerin hayal gücü ile sınırlıdır. Seçilen spor branşına göre oluşturulacak uzmanlık rolleri de çeşitlilik gösterecektir. Takımdaki herkese oyunculuk dışında bir rol daha verilmelidir (Tablo 1). DİKKAT! Bütün çocuklar OYUNCU rolünü doğal olarak alır. Buna ek olarak başka bir rol daha almalıdır. Sezon içinde oyuncu dışındaki diğer roller, oyunculukla birlikte yürütülür. Tablo 1. TEMEL VE DİĞER UZMANLIK ROLLERİ Temel Roller Görev Oyuncu Hakem İstatistikçi Sorumlulukları Oyunla ilgili teknik ve taktikleri öğrenmek için iyi çalışır. Oyunu gayretle, adil ve centilmence oynar. Takım arkadaşlarını destekler. Rakiplerine ve hakemlere saygılı davranır. Müsabakaları yönetir. Oyunla ilgili kararları verir. Oyunların sorunsuz bir şekilde sürmesini sağlar. Oyunlardaki performansla ilgili verileri toplar ve kaydeder. Oyunlardaki sayıları kaydeder. Sonuçları ilgili kişilere aktarır (gönüllü, basın mensubu) Örnek Diğer Roller Görev Antrenör Kaptan Takım idarecisi Malzemeci Kondisyoner İlkyardım uzmanı Basın/Gazeteci Sorumlulukları Takıma liderlik yapar. Teknik ve taktik çalışmaları yönlendirir. Oyuncuların belirlenmesi ve değişimlerinde yardımcı olur. Oyuncu seçimleri ile ilgili bilgileri gönüllü ve takım idarecisine verir. Sahada hakemlerle iletişim gerektiren durumlarda takımı temsil eder. Oyun sırasında liderlik yapar. Takım arkadaşlarına yardım eder ve cesaretlendirir. Takımla ilgili idari sorumluluk gerektiren işleri yürütür. Gerekli formları zamanında hazırlar. Takım üyelerine oyuncu, hakem, sayı tutucu ve benzeri rollerin belirlenmesinde yardımcı olur Takım malzemelerinin kontrolünden sorumludur. Takım malzemelerini (forma vb) toplar ve dağıtır. Malzemelerin zarar görmesi ve kaybolması durumunda gönüllüleri bilgilendirir. Isınma sırasında takıma liderlik yapar. Kondisyon çalışmalarının planlanmasında takıma liderlik yapar. Oynanan oyunda (sporda) sık karşılaşılan yaralanma ve sakatlıklarla ilgili bilgi sahibidir. İhtiyaç duyulduğunda ilkyardım malzemelerine ulaşır. Oyun veya antrenmanlarda yaralanma veya sakatlanma durumu olduğunda gönüllüleri bilgilendirir. Gönüllülere ilkyardım uygulamaları sırasında yardım eder. Oyunlarla ilgili makale, yorum, kritikler yazar. Eğitim parkında çıkarılacak olan spor gazetesine katkıda bulunur. 7

10 Rollerin belirlenmesinde; a) Çocukların rol ve sorumlulukları iyi açıklanmalı, b) Çocukların rollerini uygulayıp pratik yapmaları sağlanmalı, c) Çocukların aldıkları farklı rollerin takım başarısına etkisi olması için çaba harcanmalı ve d) Rollerin gerçekleştirilmesi için gerekli malzemeler sağlanmalıdır. Takımların Belirlenmesi Tüm takımlara eşit başarı şansı tanınması için; takımların mümkün olduğunca eşit dağıtılmasına dikkat edilmelidir. Takımların Sayısı ve Büyüklüğü Takımlar belirlenirken; etkinlikteki toplam çocuk sayısı, sezon için seçilen sporun özelliği ve sahip olunan aktivite alanı gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Seçilen spora uygun olacak şekilde her biri 4-10 çocuktan oluşan, 3-5 takım oluşturulması uygun olur. 2-4 gibi çift sayılar yerine, 3 gibi tek sayıda takım oluşturmak daha verimli olabilir (iki takım mücadele ederken üçüncüsü hakemlik ve alan organizasyonu gibi görevleri üstlenir). Örneğin, 16 kişilik bir grupla badminton uygulaması yapılacaksa, grup üçe bölünebilir. İki takımda 5 er, bir takımda ise 6 çocuk yer alabilir. Takımlara Çocuk Seçimi Takımlara çocuk seçimi eşit ve denk yarışma ortamı yaratma açısından önemlidir. Gönüllü bunu sağlamak için çocukları hazırladığı birtakım beceri yarışmalarında gözleyebilir; sonrasında farklı beceri gruplarından çocukları takımlara dağıtabilir. Böylece eşit ve denk takım yapıları içinde çocukların katılım istekleri daha fazla olacak ve öğrenmenin düzeyi de artacaktır. Not: Gönüllü mümkün olduğunca denk güçlere (çocukların fiziksel yapıları, hareket becerileri, cinsiyetlerini düşünerek ve gözleyerek) sahip takımlar oluşturmaya çalışmalıdır. Sezon Planlaması Sezon başlamadan önce yapılması gereken işler Tablo 2 de belirtilmiştir. Bunlardan önce etkinlik kuralları, fair play ve hedeflenen kazanımlara dikkat çekilmesi gereklidir. Günlük Program Günlük programlar üç kategoride incelenebilir: 1) Öğrenme ve alıştırma günleri, 2) Alıştırma ve müsabaka günleri, 3) Müsabaka günleri. Öğrenme ve alıştırma günleri yönlendirilmiş ve bağımsız uygulamaların her ikisini de içerir. Yönlendirilmiş uygulamalar tipik şekilde gönüllü odaklıdır, bağımsız uygulamalar ise genellikle takım odaklıdır. İkincisinde gönüllü sadece alanda gezer ve gerektiğinde yardımcı olur, diğer zamanda çocuklar takım arkadaşlarına yardımcı olmaları için cesaretlendirilir. Alıştırmalar mümkün olduğunca oyun tarzında seçilir. 8

FUTBOLDA YETENEK SEÇ M

FUTBOLDA YETENEK SEÇ M FUTBOLDA YETENEK SEÇ M TFF FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI MAYIS SAYI: 4 2009 İSTANBUL Dr. Veysel KÜÇÜK FUTBOLDA YETENEK SEÇ M TFF- FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI -4 MAYIS- 2009 İSTANBUL FUTBOLDA YETENEK SEÇ

Detaylı

VOLEYBOLCU A-GÖREVLER

VOLEYBOLCU A-GÖREVLER TANIM File ile iki eşit alana bölünmüş bir oyun alanı üzerinde her takımın sahada 6 oyuncu bulundurduğu iki takım arasında oynanan ve topu yere düşürmeden üç pas kullanılarak karşı sahaya geçirme kuralına

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016 Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Mustafa Kemal Atatürk TÜRKİYE

Detaylı

Hazırlayanlar: Erdem VARDAR, Elda SORTINI ve Damla AKYILDIZ tarafından Nihan YENİLMEZ ARPA, Neşe ERSÖZ yakın işbirliği ile hazırlanmıştır.

Hazırlayanlar: Erdem VARDAR, Elda SORTINI ve Damla AKYILDIZ tarafından Nihan YENİLMEZ ARPA, Neşe ERSÖZ yakın işbirliği ile hazırlanmıştır. DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ EEl lddaa SSoorrt tinnoo,, EErrddeem VVaarrddaarr,, Daaml laa Akkyyi ilddi izz Haazzi irraann 22001100 YIILDIIZ DAĞLARII BİİYOSFER PROJESİİ R RAPORLAR SERİİSİİ Yıldız

Detaylı

SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ

SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10.SINIF 2006 SPOR TESİSLERİ ve MALZEME BİLGİSİ DERSİ PROGRAM GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

Detaylı

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE]

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Hayat Boyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Deliverable 6 WP2 Ref. num: 2013-1-IT1-LEO05-03968

Detaylı

ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI

ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI Sevgili Ülkem İçin Gönüllüleri, Sınırların ortadan kalktığı günümüzde, küresel bir vatandaş olabilmek büyük önem arz ediyor. Bunu başarmanın temel gereklilikleri

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

PARALİMPİK OKUL GÜNÜ UYGULAMA EL KİTABI

PARALİMPİK OKUL GÜNÜ UYGULAMA EL KİTABI PARALİMPİK OKUL GÜNÜ UYGULAMA EL KİTABI TANITIM Değerli Öğretmen, Paralimpik Okul Günü (POG) bilgi kitapçığına hoş geldiniz. Bu kitapçıkta, bir POG nun nasıl planlanacağı, yürütüleceği ve takip edileceğinin

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar)

İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar) DEVLET KİTAPLARI..., 2013 Yolunda yürüyen bir yolcunun

Detaylı

STK LAR İÇİN KILAVUZ BİLGİLER III. NASIL ÇALIŞIYORUZ? Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapısı ve İdaresi

STK LAR İÇİN KILAVUZ BİLGİLER III. NASIL ÇALIŞIYORUZ? Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapısı ve İdaresi Helsinki Yurttaşlar Derneği 2003 1 STK LAR İÇİN KILAVUZ BİLGİLER III NASIL ÇALIŞIYORUZ? Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapısı ve İdaresi Sivil toplum alanına ilişkin çalışmaların esasını oluşturan saydamlık,

Detaylı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 0 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (İLKOKUL 1 4. SINIFLAR) 1 Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı Hazırlama Komisyonu

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

FUTBOLDA BECER Ö REN M

FUTBOLDA BECER Ö REN M FUTBOLDA BECER Ö REN M TFF FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI N SAN SAYI: 3 2009 İSTANBUL Dr. Sinan BOZKURT FUTBOLDA BECER Ö REN M TFF- FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI -3 N SAN- 2009 İSTANBUL FUTBOLDA BECER Ö REN

Detaylı

Daha fazla bilgi için www.moving-behaviour.com

Daha fazla bilgi için www.moving-behaviour.com 1 "Bu yayın Avrupa Komisyonu, Hayatboyu Öğrenme Programı, Comenius Okul Ortaklıkları alt programı tarafından finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca projeye ortak okulların görüşlerini yansıtır ve Avrupa

Detaylı

TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI OKULLARI İLE TED İSTANBUL KOLEJİ SPOR KULÜBÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR UYGULAMALARI PROGRAM VE İLKELERİ

TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI OKULLARI İLE TED İSTANBUL KOLEJİ SPOR KULÜBÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR UYGULAMALARI PROGRAM VE İLKELERİ TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI OKULLARI İLE TED İSTANBUL KOLEJİ SPOR KULÜBÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR UYGULAMALARI PROGRAM VE İLKELERİ EYLÜL 2013 Page 1 of 20 Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin daha fazla spor yapmaları

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL ANTRENMANI

ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL ANTRENMANI ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL ANTRENMANI TFF FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI EYLÜL SAYI: 8 2009 İSTANBUL Prof. Dr. Niyazi ENİSELER ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL TFF- FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI -8 EYLÜL- 2009 İSTANBUL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA, 2008 0 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

İDARİ KADRO EĞİTİM VE GELİŞİM PROSEDÜRÜ P17-IK-010

İDARİ KADRO EĞİTİM VE GELİŞİM PROSEDÜRÜ P17-IK-010 Sayfa : 1 / 12 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Koç Üniversitesi idari çalışanlarının bilgi ve yetkinlik seviyelerinin işin gereklilikleri doğrultusunda geliştirilmesi amacıyla ihtiyacı belirleme, planlama,

Detaylı

ÜST DÜZEY SPOR VE ELİT SPORCULARIN SEÇİLME KRİTERLERİNİ BELİRLEYEN KART PROGRAMI

ÜST DÜZEY SPOR VE ELİT SPORCULARIN SEÇİLME KRİTERLERİNİ BELİRLEYEN KART PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÜST DÜZEY SPOR VE ELİT SPORCULARIN SEÇİLME KRİTERLERİNİ BELİRLEYEN KART PROGRAMI Hazırlayanlar : Hilmi IŞITAN Önder ARI

Detaylı

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ 2 STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ Kamuda Strateji Kapasitesi Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen durum tespiti çalışmaları (bkz. Durum Tespit, Ön Araştırma Ve İhtiyaç Analizi Raporu, 2010) sonunda kamu

Detaylı

T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ YENĠLĠKÇĠ LĠDER ÖĞRETMENLER

T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ YENĠLĠKÇĠ LĠDER ÖĞRETMENLER T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ YENĠLĠKÇĠ LĠDER ÖĞRETMENLER ADANA 2013 1 2 Proje Adı GiriĢ Yenilikçi Lider Öğretmenler Lider öğretmen, bireylerin çeşitli rollerini vurgulayan genel

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

FIBA (GENERAL REGULATIONS) GENEL TÜZÜK VE FIBA İÇ TÜZÜĞÜNÜN (INTERNAL REGULATIONS) DEĞERLENDİRİLMESİ

FIBA (GENERAL REGULATIONS) GENEL TÜZÜK VE FIBA İÇ TÜZÜĞÜNÜN (INTERNAL REGULATIONS) DEĞERLENDİRİLMESİ FIBA (GENERAL REGULATIONS) GENEL TÜZÜK VE FIBA İÇ TÜZÜĞÜNÜN (INTERNAL REGULATIONS) DEĞERLENDİRİLMESİ Çalışmamızda FIBA Genel Tüzüğü ve İç Tüzüğü nün önemli bölümleri İngilizceden Türkçeye çevrilerek okuyucunun

Detaylı

2. Baskı, 1997 T.C. Şehrinizdeki Sağlık Göstergelerinin Rapor Edilmesi SAĞLIK BAKANLIĞI

2. Baskı, 1997 T.C. Şehrinizdeki Sağlık Göstergelerinin Rapor Edilmesi SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şehir Sağlığı Profilleri Şehrinizdeki Sağlık Göstergelerinin Rapor Edilmesi Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2. Baskı, 1997 Çeviri Editörleri Dr.E.Didem EVCİ Kim.Yük.Müh.Atila

Detaylı