EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ REHBERİ"

Transkript

1 EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ REHBERİ i

2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... v I.BÖLÜM: EĞĠTĠCĠLERĠN EĞĠTĠMĠ PROGRAMI... 1 EĞĠTĠCĠLERĠN ÇOCUK DOSTU SOKAK EĞĠTĠMĠ PROGRAMI... 3 ETKĠNLĠK 1: TanıĢma... 6 Programdan Beklentiler ve Grup Kuralları... 7 Çocuk Dostu Kavramı... 9 Çocuk Dostu Sokak Kavramı...12 ETKĠNLĠK 2: Çocuk Dostu Sokak Kavramına Dikkat Çekme...13 ETKĠNLĠK 3: Çocuk Dostu Sokak Planlama...15 Çocuk Dostu Sokakta Neler Yapabiliriz?...16 Oyunun Tanımı...17 Oyun ÇeĢitleri...17 Çocukların GeliĢiminde Oyunun Etkileri...19 Motor GeliĢime Oyunun Etkileri...20 Dil GeliĢimine Oyunun Etkileri:...22 Duygusal GeliĢime Oyunun Etkileri...22 Sosyal GeliĢime Oyunun Etkileri...22 Zihinsel GeliĢime Oyunun Etkileri...23 Oyunda Öğretmenin Rolü...24 Çocuk Dostu Sokakla Ġlgili Görseller Sokakta Yapılması Planlanan Çocuk Dostu Sokak Projesine ĠliĢkin Bilgiler...29 ETKĠNLĠK 4: Etkinlik Hazırlama...30 Neler Yaptık?...31 ETKĠNLĠK 5: Değerlendirme...31 Neler yapacağız?...32 ii

3 EKLER...35 EK 1: Çocuk Dostu Sokak Projesi...36 EK 2: Çocuk Dostu Sokak Nedir?...38 EK 3: Oyun ÇeĢitleri...39 EK 4. Çocukların GeliĢiminde Oyunun Etkileri...41 II.BÖLÜM: EĞĠTĠM PROGRAMI ETKĠNLĠKLERĠ TOPRAK ÇAMURDAN HEYKELLER EġĠ NERDE? YARATICI KAĞITLAR KUMA NELER OLUYOR? SESLERĠN GRAFĠĞĠ RAKAMIN HAREKETĠ DÜDÜK TAġIMA OYUNU TRAFĠK OYUNU TAVġAN ĠLE TAZI TAġLARIMA NE OLDU? KÖPRÜ NÖBETÇĠSĠ BĠZĠ ENGELLEYEMEZ KĠ HAYVANLARA SULUK YAPALIM RENKLERĠ HATIRLAYALIM TAġ TOPLAMACA FASULYE TORBALARIYLA DART SĠYAH BEYAZ KEDĠLER NEREYE SAKLANDILAR? NEYE BENZĠYOR? FARKLI NASIL OLABĠLĠRDĠ? ÇĠFTÇĠ HAVUZA DALDI...90 iii

4 iv

5 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, ebeveynlerin kaygıları, sokakların güvenli olmaması, çocukların sokaklarda oyun oynamasını engelleyebilmektedir. Çocuklar için sokaktaki doğal ve doğrudan gelişen maceraların yerini bilgisayar oyunları ve yapay maceralar almaktadır. Bu oyunlarda çocuklar gerçek insanlarla iletişim kurmamakta, gerçekten hareket etmemekte, gerçekten risk almamaktadır. Bunlarda, çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkilemekte, enerjisini tüketme imkânı bulamayan çocuklar, sağlıksız beslenme alışkanlıkları kazanmakta ve obezite tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Okullarda da sınıf içi etkinliklerin daha fazla tercih edilmesi nedeniyle çocuklar açık havaya/sokağa uzak kalmaktadır. Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılmasında, çocukların gelişimlerinin desteklenmesinde ve sağlıklı bireyleri yetiştirme de açık havada özgürce oyun oynamak önemli yer tutmaktadır. Çocukların gelişimlerini destekleyen, sağlıklı bir gelişim süreci izlemelerini sağlayan, şehir içinde yerleşim alanlarına ve doğaya yakın, güvenli çocuk dostu sokakların ve oyun alanların oluşturulması çocukları özgürce oynayabilecekleri bu alanlara yönlendirecektir. Bu düşünceden hareketle çocukların açık havada özgürce hareket etmelerini ve oyun oynayabilmelerini sağlamak, sosyal yaşama katılmalarını desteklemek amacıyla Çocuk Dostu Sokak Projesi hazırlanmıştır. Çocuk Dostu Sokak Projesi Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmekte Mamak Belediyesi ve Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği işbirliği ile Ankara üniversitesi tarafından yürütülmektedir. Proje kapsamında Ankara ili Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi nde Sokak ile birlikte çocuklar için güvenli, eğlenceli, öğretici ve merak uyandırıcı unsurlarla donatılmış rekreasyon alanlarının oluşturulması ve bu alanın çocuklar tarafından etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak hedeflenmektedir. Bu v

6 doğrultuda projede saha, eğitim ve peyzaj ekibi eş güdüm içinde çalışarak çocuklar için güvenli, eğlenceli, merak uyandırıcı, yaratıcılığı destekleyen bir alan oluşturulmuşlardır. Bu alanın çocuklar tarafından etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla Mamak ilçesindeki ilkokullarda görev yapan öğretmenlere yönelik eğitimler planlanmıştır. Bu eğitimlerde öğretmenler rehberlik etmek amacıyla Çocuk Dostu Sokak Eğitim Rehberi hazırlanmıştır. Bu rehber Eğitimcilerin Eğitimi Programı ile Eğitim Programı Etkinlikleri olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Eğiticilerin Eğitimi Programı öğretmenlerin Çocuk Dostu Sokak konusunda bilgilenmelerini sağlayacak bilgilerden ve etkinliklerden, Eğitim Programı Etkinlikleri ise öğretmenlerin çocuklarla birlikte yapabilecekleri etkinliklerden oluşmaktadır. Çocuk Dostu Sokak Projesi nin hazırlık aşamasından gerçekleştirme aşamasına kadar bizleri destekleyen Kalkınma ajansına, Mamak Belediyesi ne, Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği ne, çalıştaylarda bizlere danışmanlık yapan Jeroen Aarssen e, Ankara Üniversitesi ile Ankara Üniversitesinde görev yapan projenin gerçekleşmesinde büyük özveri ile çalışan tüm ekip arkadaşlarıma en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuk Dostu Sokak Projesi doğrultusunda hazırlanan Çocuk Dostu Sokak Eğitim Rehberi nin hazırlanmasında ve eğiticilerin eğitiminin gerçekleşmesinde emeğe geçen ekip üyelerine; Mamak Belediyesi Kültür Merkezi çalışanlarına ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, siz değerli öğretmenlere çok teşekkür ediyorum. Bu rehberde yer alan bilgilerin ve etkinliklerin çocuklara katkı sağlaması siz değerli eğitimcilerle birlikte gerçekleşecektir. Bu açıdan sizlerin oldukça önemli bir görevi üstlendiğinizi düşünüyoruz. Bu görevi titizlikle vi

7 ve en doğru şekilde yerine getireceğinizden eminiz. Şimdiden katkılarınız ve desteklerinizden dolayı siz değerli eğitimcilere de en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çocuklara sunulan alanın etkin bir şekilde kullanılması ve tüm çocuklara Çocuk Dostu Sokak ile oyun alanının yararlı olması dileğiyle. Prof. Dr. Neriman ARAL Proje Yürütücüsü vii

8 I.BÖLÜM: EĞĠTĠCĠLERĠN EĞĠTĠMĠ PROGRAMI I.BÖLÜM EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMI 1

9 2

10 EĞĠTĠCĠLERĠN ÇOCUK DOSTU SOKAK EĞĠTĠMĠ PROGRAMI Eğitimin Amacı: Katılımcıların çocuk dostu ve çocuk dostu sokak kavramı, çocuk dostu sokağın taşıması gereken özellikler, oyununun tanımı, oyun çeşitleri, çocuğun gelişimine oyunun etkisi, öğretmenin oyundaki rolü ve Çocuk Dostu Sokak Projesi hakkında bilgilenmelerini sağlamaktır. Kazanımlar Konular Yöntem ve Teknikler Süre 1. Çocuk dostu ve çocuk dostu sokak kavramını açıklar. 2. Çocuk dostu sokağın özelliklerini sıralar. 3. Oyunun tanımını açıklar. 4. Oyun çeşitlerine örnekler verir. 5. Çocuğun gelişiminde oyunun etkisini tartışır. 6. Öğretmenin oyundaki rolünü tartışır. 7. Çocuk Dostu Sokak Projesi ni açıklar. EĞĠTĠCĠLERĠN ÇOCUK DOSTU SOKAK EĞĠTĠMĠ PROGRAMI PROGRAM PLANI GiriĢ Program hakkında bilgilendirme Tanışma Katılımcıların beklentilerinin alınması Kuralların belirlenmesi Katılımcıların dikkatini çekme GeliĢme Çocuk dostu ve çocuk dostu sokak kavramının tanımı Çocuk Dostu Sokağın taşıması gereken özellikler Hayali bir çocuk dostu sokak oluşturma Oyunun tanımı Oyun çeşitleri Çocuğun gelişiminde oyunun etkisi Öğretmenin oyundaki rolü Çocuk Dostu Sokak Projesi ile ilgili görseller Etkinlik hazırlama ve sunma Sonuç Neler Yaptık? Neler Yapacağız? Anlatım Soru/cevap Büyük grup çalışması Değişim teorisi Beyin fırtınası Anlatım Soru/cevap Küçük grup çalışması Anlatım soru/cevap Küçük grup çalışması Beyin fırtınası Anlatım Soru/cevap Soru/cevap Beyin fırtınası 30 dk 60 dk 30 dk 30 dk 15 dk Eğitim materyal ve ekleri: Kağıt pano, projektör, bilgisayar, A0 büyüklüğünde kağıtlar, renkli kalemler, küçük not kağıtları, renkli kurdeleler, ekler, Playing Out projesi videosu, görseller Aşağıdaki semboller, bölümlerde ne yapacağımızla ilgili ipuçlarını gösterir. Renkli Boyalar İle Çizim Sunum-Anlatım Küçük Not Kağıtları 3 Kağıt Pano Kullanımı Video ve Görsel Gösterimi Renkli Kurdeleler

11 4

12 GĠRĠġ Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Benim ismim. Mesleğim. ve..çalışmaktayım. Ayrıca Çocuk Dostu Sokak Projesi ni arkadaşlarımızla birlikte yürütüyoruz. Bugün sizinle çocuk dostu ve çocuk dostu sokak kavramı ile oyununun tanımı, oyun çeşitleri, çocuğun gelişimine oyunun etkisi, öğretmenin oyundaki rolü, Çocuk Dostu Sokak Projesi ile ilgili paylaşımlarda bulunacağız. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Mamak Belediyesi ile Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği işbirliğinde Ankara üniversitesi tarafından yürütülen Çocuk Dostu Sokak Projesi kapsamında eğitim komisyonu tarafından hazırlanan bu program; çocuk dostu ve çocuk dostu sokak kavramı ile oyununun tanımı, oyun çeşitleri, çocuğun gelişimine oyunun etkisi, öğretmenin oyundaki rolü, Çocuk Dostu Sokak Projesi hakkındaki konuları içermektedir Şimdi sizlere bir ek dağıtacağım. Bu ekte bu projeye ilişkin bilgiler yazıyor. Bu eki hep birlikte inceleyelim (Çocuk Dostu Sokak Projesi ile ilgili EK 1 i dağıtın ve kısaca açıklayın). Evet, program hakkında bilgi sahibi olduk. Program yaklaşık olarak üç saat sürecek. Şimdi birbirimizi yakından tanıyalım. 5

13 ETKĠNLĠK 1: TanıĢma Etkinliğin Adı Merhaba Etkinliğin Amacı Yöntem ve Teknik Süre Katılımcıların eğlenceli bir şekilde tanışmalarını sağlamaktır. Büyük grup çalışması 10 dakika Materyaller Taşınabilir bilgisayar, enstrümantal müzik CDsi Etkinliğin Uygulanması Enstrümantal bir müzik açın. Katılımcılardan ayağa kalkmalarını ve oda içerisinde yürümelerini isteyin. Katılımcılara aşağıdaki yönergeleri verin. Müzik kesildikçe diğer katılımcı ile selamlaşarak el sıkışın ve karşılıklı isimlerinizi söyleyin. Her müzik kesildiğinde farklı bir katılımcı ile el sıkışmaya özen gösterin. Tüm katılımcılar birbiriyle tanışıncaya bu kadar etkinliğe devam edin. Eğitimciye Notlar Tüm katılımcıların birbiri ile el sıkışıp, tanışmaları konusunda dikkatli olun. Etkinliğin Değerlendirilmesi Etkinlik amacına ulaştı mı? Etkinliğin uygulanması sırasında sorun yaşandı mı? Etkinlik katılımcılarda nasıl duygular yarattı? 6

14 Programdan Beklentiler ve Grup Kuralları Şimdi sizlerden bu programa neden katıldığınızı ve Çocuk Dostu Sokak Eğitim Programı ndan beklentilerimizin neler olduğunu paylaşmanızı istiyorum. Bunun için sizlere yapışkanlı kâğıtlar dağıtacağım. Bu kâğıtlara beklentilerinizi yazarak panoya asın Bu yazdıklarımıza bugünün sonunda bakacağız. S: ġimdi arkadaģlarınızdan beklentilerinizin neler olacağını konuģalım? (Cevapları dinleyin. Eğer aşağıdaki beklentiler gelmezse siz ekleyin.) Açık olmak Problem yaşandığında bunu söylemek Oturumlarda konuştuğumuz özel konuları kurs dışındaki kişilerle paylaşmamak Söz kesmemek Saygılı olmak S: Peki, benden beklentileriniz neler? (Cevapları dinleyin. Sizden beklentilerle ilgili olarak karşılayabileceğiniz beklentileri bunları yapabilirim diyerek cevaplayın. Karşılayamayacağınız beklentiler için ise, bu beklentiyi burada neden karşılayamayacağınızı açıklayın.) S: Peki, bu ihtiyaçların karģılanması için sizler neler yapabilirsiniz? (Cevapları dinleyin. Etkinliklere ve konuşmalara katılacağız, örnekler vereceğiz, dinleyeceğiz, soru soracağız, söylenenleri uygulayacağız gibi cevapları destekleyip, bu cevaplar geldiğinde tekrarlayarak vurgulayın.) S: Beklentilerimizi yazdık, benim ve sizin neler yapabileceğimizi de konuģtuk. Beklentilerinizi gerçekleģtirmenizi sizce neler 7

15 engelleyebilir? Yani burada ne olursa bu beklentileriniz karģılanmaz? (Cevapları dinleyin. Bu sorunun sonrasında grup kuralları konuşulacaktır. Bu nedenle herkesin, ne olursa kendisi için engel teşkil edeceğini ifade etmesine fırsat tanıyın. Aşağıdaki altı çizili kuralları büyük bir kâğıda yazın, sınıfın bir köşesine yerleştirin ve nedenlerini söyleyerek açıklayın.) Zamanında başlayıp zamanında bitirmek önemli, çünkü hepimiz bir plan yapıyoruz, başladığımız ve bitirdiğimiz saati bilir ve buna uygun davranırsak günümüzü planlayabiliriz. Yine grubumuzun verimliliğini düşürmemek için cep telefonlarımızı da bu süre boyunca kapatmamız gerekiyor. Eğer çok acil ve önemli bir konu varsa ve çok önemli bir telefon bekliyorsak, toplantı başlamadan önce tüm gruba bunu iletmemiz gerekiyor. Bir başka noktada biraz önce de söylediğimiz gibi burada her zaman ben konuşup, siz dinlemeyeceksiniz, birlikte konuşacağız. Onun için de, sizin yaşadıklarınızı ve deneyimlerinizi paylaşmanız amacımıza ulaşmamız için çok önemlidir. Son olarak burada konuşurken birbirimizin değerlerine saygı göstereceğiz. Burada birbirimizin düşünceleriyle, değerleriyle ilgili yorum yapmayacağız, suçlama ya da yargılamalarda bulunmayacağız. Herkesin kişisel değerlerine ve düşüncelerine saygı göstereceğiz. Kazanımlar Ġle ilgili Açıklama Bugün çocuk dostu ve çocuk dostu sokak kavramı ile çocuk dostu sokağın taşıması gereken özellikler, oyununun tanımı, oyun çeşitleri, çocuğun gelişimine oyunun etkisi, öğretmenin oyundaki rolü ve Çocuk Dostu Sokak Projesi hakkındaki konuları birlikte tartışacağız. 8

16 GELĠġME Çocuk Dostu Kavramı S: Çocuk Dostu kavramını nasıl açıklayabiliriz? Hep birlikte sizde ne anlam ifade ediyor? (Cevapları dinleyin. Katılımcıların söylediklerine dikkat çekerek aşağıdakileri anlatın.) Son yıllarda pek çok alan ve konuya ilişkin tanımlanan ve tartışılan kavramlardan biri çocuk dostu kavramıdır. Çocuk dostu okullar, kentler, restoranlar, yemek tarifleri gibi pek çok alanda çocuk dostu olmanın koşulları tanımlanmaktadır. Çocuk dostu çevre ve mekânlar, çocukların güvenliklerini gözeterek onların gelişimsel özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmıştır. UNICEF çocuk dostu kentleri ya da yerel yönetimleri çocuk haklarını uygulamaya adanmış kentler olarak tanımlamaktadır. Çocuk dostu kentlerde çocukların sesleri ve düşüncelerine önem verilir. Çocuklar kente ilişkin bütün süreçlere aktif olarak katılırlar. Bu tanıma göre çocuk dostu mekânlarda çocukların hakları şu şekilde sıralanmıştır. Mekânla ilgili kararlara çocukların katılması, Mekânla ilgili çocukların görüşlerini ifade etmesi, Aile, toplum ve sosyal yaşama katılması, Sağlık ve eğitim gibi temel hizmetleri alması, Güvenilir ve uygun sağlık hizmetlerine ulaşması, İstismar, şiddet ve tacizden korunması, Kendi kendilerine güvenli bir şekilde sokakta yürüyebilmesi, 9

17 Arkadaşlarıyla buluşması ve oyun oynaması, Bitkilerin ve hayvanların yaşayabileceği yeşil alanlar olması, Çevre kirliliği olmayan alanlarda yaşaması, Sosyal ve kültürel etkinliklere katılması, Herhangi bir etnik köken, din, cinsiyet, engel, gelir gözetilmeksizin hizmetlere eşit koşullarda ulaşmasıdır (UNICEF, 2002). UNICEF in belirlediği çocuk dostu mekânlara sahip ülkeler arasında Brezilya, Ürdün, Filipinler, İspanya, Fransa ve İsviçre bulunmaktadır. UNICEF çocuk dostu kentlerin yanında çocuk dostu okulların özelliklerini de açıklamıştır. Çocuk dostu okul ortamı da şu koşulları sağlıyor olmalıdır: Çocukların düşüncelerini ve ihtiyaçlarını karşılayan, Barışçıl, cinsiyetler arası eşitliği destekleyen, farklı sınıf, sosyal çevre ve inançlardan gelen çocukları kabul eden, Çocukların katılımını sağlayacak fırsatları sunan, Özel gereksinimli çocuklarda dahil olmak üzere herkes için ulaşılabilen, İstismar ve şiddetten uzak güvenli ve korunaklı, Çocukların kendi öğrenmelerinin sorumluluklarını almalarını destekleyen, Sağlıklı yaşam biçimlerini ve becerilerini destekleyen, Tüm bunların yanında çocukların öğrenmelerini sağlayan bir ortamdır (UNICEF, 2010). Çocuk dostu okullarda uygulanan programlar çocukların bilgi birikimlerini, becerilerini, değerlerini, yaratıcılıklarını desteklemeli ve çocukların yaşlarına, ihtiyaçlarına ve ilgilerine uygun olmalıdır. Bunun yanı sıra çocuk dostu okullarda çalışan öğretmenler ise, 10

18 Çocukların bireysel farklılıklarını gözeten, çocukların aktif katılımını sağlayan, Çocuk merkezli bir eğitim uygulayan, Çocukların istenen öğrenme çıktılarına ulaşmaları için becerileri destekleyen, Çocukların haklarını anlayan ve uygulayan, Eğitime ilişkin aile ve toplumun diğer kesimleri ile iletişim halinde olabilen, Çocukların anlayabildiği bir dilde aktif öğrenmelerini destekleyen, Cinsiyet ayrımı gözetmeyen materyaller, etkinlikler, öğrenme kaynakları oluşturabilen, Okulun sorumluluklarına uygun olacak şekilde esnek programı olan, Programdaki kilit noktalarda öğrenmeye ilişkin uygun yönergeler veren, Okulu çocukların çalışacakları ve yaşayacakları bir biçimde kuran, Öncelikli olarak çocukların öğrenmesi için eğitim sistemi kuran bireyler olmalıdır (UNICEF, 2002). Dünya Sağlık Örgütü ise çocuk dostu sağlık hizmetlerine ilişkin standartları şu şekilde sıralamıştır: Çocuklar ancak onların sağlığı için gerekli ise hastanelerde ya da benzeri kurumlarda tutulmalıdır. Hastane ya da sağlık merkezi tedavi ve güvenlik noktasında ulaşılabilecek yüksek standartları sağlamalıdır. Ortam güvenli, emniyetli ve temiz olmalıdır. Çocuk ve aile merkezli bir bakım ebeveynlerle işbirliği içinde sağlanmalıdır. 11

19 Personel çocuklarla çalışabilmek için uygun ve tecrübeli olmalıdır. Çocukların bakımını üstlenen kişiler/ebeveynler çocuklarıyla kalabilmeli ve onları destekleyebilmelidir. Çocuklar ve aileleri aldıkları hizmete ilişkin olarak bilgilendirilmelidir. Yaşlarına bakılmaksızın çocuklara yaşlarına, gelişimsel ihtiyaçlarına uygun olarak yaklaşılmalı ve hakları ve saygınlıkları gözetilmelidir. Hastane ya da sağlık merkezi çocukların fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi için disiplinler arası çalışan bir ekibe sahip olmalıdır. Çocuklar hastanede ya da bir sağlık kuruluşunda iken öğrenebilmeli ve oynayabilmelidir. Sağlık kuruluşundaki personel çocuk istismarına dair ipuçlarına ilişkin eğitimli ve duyarlı olmalıdır. Çocukları bu tür durumlarda korumak için uygulanacak prosedür belirlenmelidir. Hamile bir kadın ya da çocuk hastaneye başvurduğunda aşılama, eğitim, gelişimsel değerlendirme konusunda hizmetlere ulaşabilmelidir. Hastane ya da sağlık kuruluşu emzirme ya da beslenme konusunda rehber olmalıdır (Anonymous, 2011). Çocuk Dostu Sokak Kavramı S: Bütün bunlardan yola çıkarak Ģimdi Çocuk Dostu Sokak Kavramı ile ilgili neler söyleyebiliriz? (Cevapları dinleyin ve etkinliği uygulayın.) 12

20 ETKĠNLĠK 2: Çocuk Dostu Sokak Kavramına Dikkat Çekme Etkinliğin Adı Çocuk dostu nedir? Etkinliğin Amacı Yöntem ve Teknik Süre Materyaller Katılımcıların çocuk dostu kavramına eğitim programına dikkatlerini çekmektir. Büyük grup çalışması, beyin fırtınası 10 dakika Kalem, kağıt Etkinliğin Uygulanması Katılımcılar farklı renklerde kurdeleleri kullanarak üçe ayrılır. Her gruba Çocuk dostu sokak yazısının yazılı olduğu EK 2 yi dağıtın. Bu kavramın onlarda ne ifade ettiğini yazmalarını isteyin. Eğitimciye Notlar Katılımcıları etkinliğe katılmaları konusunda teşvik ediniz. Etkinliğin Değerlendirilmesi Etkinlik amacına ulaştı mı? Etkinliğin uygulanması sırasında sorun yaşandı mı? Etkinlik katılımcılarda nasıl duygular yarattı? S: Yaptığınız çalıģma sonunda çocuk dostu sokak ile ilgili bir çok düģüncenin olduğunu gördük. ġimdi bunları birlikte gözden geçirelim (Her gruba düşüncelerini paylaşması için fırsat verin ve slayttan verilen aşağıdaki maddeleri tartışın). Çocuk dostu bir sokak; Çocukların düşüncelerini ve ihtiyaçlarını kapsayan, Barışçıl, cinsiyetler arası eşitliği destekleyen, farklı sınıf, sosyal çevre ve inançlardan gelen çocukları kabul eden, Çocukların katılımını sağlayacak fırsatları sunan, 13

21 Özel gereksinimli çocuklar da dahil olmak üzere herkes için ulaşılabilir olan, Güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlayan, İstismar ve şiddetten uzak güvenli ve korunaklı olan, Çocukların kendi öğrenmelerinin sorumluluklarını almalarını destekleyen, Arkadaşları ile buluşması ve oyun oynamasını sağlayan, Sağlıklı yaşam biçimlerini ve becerilerini destekleyen, Çocukların öğrenmelerine katkı sağlayan bir alan olmalıdır. 14

22 ETKĠNLĠK 3: Çocuk Dostu Sokak Planlama Etkinliğin Adı Etkinliğin Amacı Yöntem ve Teknik Süre Materyaller Hayalimdeki Çocuk Dostu Sokak Katılımcıların çocuk dostu bir sokak ile ilgili bileşenleri tartışarak ortaya koymalarını sağlamaktır. Değişim teorisi, beyin fırtınası 35 dakika A0 büyüklüğünde kağıt, renkli kalemler, bant ya da yapışkan hamur, bir kese içinde katılımcı sayısı kadar üç farklı renk kurdela Etkinliğin Uygulanması Değişim Teorisine uygun olarak katılımcıların hayallerindeki çocuk dostu sokağı çizebilmeleri için duvara ya da büyük bir masaya yaklaşık ikişer A0 büyüklüğünde kağıt yapıştırılır ve üç çizim alanı oluşturun. Katılımcılara para, yer ve olanaklar açısından hiçbir sorunumuz yok. Bunları düşünerek hayalinizdeki çocuk dostu sokağı çizmenizi istiyorum. Bu etkinlikte en önemli kural, birbirimizi eleştirmemeniz, birbirimizin önerilerine müdahale etmemeniz ve herkesin hayal ettiğini çizebilmesine fırsat vermenizdir. Başka bir ifadeyle önemli olan güzel resimler çizebilmeniz değil, hayallerinizin kağıda yansımasıdır. Böyle bir sokağın nasıl inşa edileceğine ilişkin herhangi bir maddi kaynaklarla ilgili sorun yok. Hayallerinizi maddi nedenlerle sınırlandırmayınız deyin. Katılımcılar üç renk kurdela bulunan keseden bir kurdele alarak üç gruba ayrılır. Gruplama tamamlandıktan sonra katılımcılar istedikleri renkli kalemleri kullanarak hayallerindeki çocuk dostu sokağı çizerler. Gruplar çizimlerini tamamladıktan sonra çizimleri bütün grupla paylaşılır ve çizimler üzerine tartışılarak değerlendirmeler yapılır. Eğitimciye Notlar Tüm katılımcıların etkinliğe katılımını teşvik ediniz. Etkinliğin Değerlendirilmesi Etkinlik amacına ulaştı mı? Etkinliğin uygulanması sırasında sorun yaşandı mı? Etkinlik katılımcılarda nasıl duygular yarattı? 15

23 Çocuk Dostu Sokakta Neler Yapabiliriz? S: Bu oluģturduğunuz sokakta neler yapabiliriz? (Cevapları dinleyin. Katılımcıların dikkatini oyun üzerine çekin. Video görüntüsünü izletin- Erişim: Videodan sonra aşağıdakileri paylaşın.) Gelişen teknoloji, ebeveynlerin kaygıları, sokakların güvenli olmaması, çocukların sokaklarda oyun oynamasını engelleyebilmektedir. Özellikle de son yıllarda teknolojinin kullanımının çok küçük yaşlara inmesi nedeniyle çocuklar için sokaktaki doğal ve doğrudan gelişen maceraların yerini bilgisayar oyunları ve yapay maceralar almaktadır. Bu oyunlarda çocuklar gerçek insanlarla iletişim kuramamakta, gerçekten hareket etmemekte, gerçekten risk almamaktadırlar. Teknolojinin kullanımı dışında Amerikalı yazar Sue Palmer, ebeveynlerin güvenlik kaygısı ve korkusunun çocukları koltuk patatesleri ne dönüştürdüğünü yazıyor. Özellikle küçük çocukların sokakta ya da açık alanlarda oynamaktan alıkonması onların hareket etmeyi keşfetmelerini engelleyerek huysuzlaşmalarına neden olabilmektedir. Açık havada, doğal alanlarda ve sokakta enerjisini tüketme imkânı bulamayan çocuklar, sağlıksız beslenme alışkanlıkları kazanmaları ile birlikte hızla obezite tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Amerika da yapılan bir çalışma (Yeşil Alanlarda Mutlu Oyunlar), doğa ile ilişki içinde olmanın dikkat bozukluğu olan çocuklar üzerinde iyileştirici bir etkisinin olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak farklı çalışmalar da televizyon izlemek gibi kapalı mekân etkinliklerinin ve asfalt kaplı yeşil olmayan dış mekânların dikkat bozukluğunu artırdığını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmalar çocukların açık havada/sokakta özgürce oyun oynamalarının sağlıklı gelişim sürecinde gerekli olduğu göstermektedir. 16

24 Ancak kentleşme ile birlikte yaşam alanlarına yakın yerlerde doğal alanların bulunması zorlaşmaktadır. En yakın güvenli açık hava oyun alanları şehrin dışında kalmakta, uzmanlar tarafından önerilse de şehir içinde yerleşim alanlarına yakın yerlerde kurulacak güvenli ve doğaya yakın çocuk dostu oyun alanları bulunmamaktadır (Louv, 2010; Palmer, 2010). Oyunun Tanımı S: Oyun dediğimizde aklınıza ne geliyor? (Cevapları dinleyin ve aşağıdakileri paylaşın.) Oyunun fazla enerjinin atılması, hayata hazırlık, kendini ifade etme biçimi olarak da tanımlandığı görülmektedir. Oyunun en önemli ana unsurları ise özgürce ve kendiliğinden yapılan etkinlikler olmasıdır. Genel tanımıyla oyun; belli bir amaca yönelik olan veya olmayan kurallı ya da kuralsız gerçekleştirilen fakat her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı, fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişiminin temeli olan gerçek hayatın bir parçası ve çocuk için en etkin öğrenme sürecidir. Çocuk, yetişkin herkes oyun oynar ve her bireyde oyun oynama yeteneği vardır (And, 2007; Aral ve ark., 2001; Çelebi Öncü ve Özbay, 2005; Ebbeck ve Wanigayanake, 2010; Elkind, 2011; Gronlund, 2010; Özdoğan, 2005; Tuğrul, 2013). Oyun ÇeĢitleri S: Peki çocuklarınız hangi oyunları oynuyor? (Cevapları dinleyin. Katılımcıları kura yoluyla üç gruba ayırın. Her bir gruba EK 3 deki bir oyun çeşidi verin. Grupların oyun çeşitlerini tartışmalarını ve daha sonra diğer gruplarla paylaşmalarını isteyin. Oyun çeşitlerinin üzerinden geçin.) 17

25 Çocuklar yaşlarına, ilgilerine göre birçok oyun oynarlar. Zaman zaman kendileri oyunlar icat ederler. Bu oyunlar hayali, grup ve açık hava oyunları olarak adlandırılır. Hayali Oyunlar: Çocuklar bir nesneyi başka bir nesne gibi, bir olguyu başka bir olgu gibi düşünerek kurduğu oyunlara hayal gücü oyunları ya da hayali oyunlar denir. Çocukların vazgeçemeyecekleri, günün herhangi bir saatinde, herhangi bir yerde mutlaka oynadıkları oyunlardır. Yaratıcılığı geliştiren en önemli oyunlardan biridir. Çocuk iki-üç yaşlarında kendi başına oynadığı bu tür oyunları yaşı büyüdükçe arkadaşları ile oynamaya başlar. Sopayı at, kutuyu tencere olarak kullanabilir. Hayali arkadaşıyla saatlerce oynayabilir. Çocuk bu tür oyunlarda kendini bir başkasının yerine koyarak gizil duygu ve düşüncelerini açığa vurur. Çocuk gerçek hayatta yapamadığını oyun sırasında gerçekleştirerek üzüntü, kırgınlık gibi olumsuz duygularından kurtulmayı öğrenir. Grup Oyunları: Çocukların birlikte oynadıkları oyunlara grup oyunları denir. Grup oyunları genellikle çekişmeli yarışlar, dramatizasyon biçiminde olabilir. Grup oyunları beş-altı yaşlarında görülür. Bu dönemde çocuk evini ve çevresini tanımaya başlar, oyuncaklardan sıkılır. Yaş ve güç açısından üstün olan çocuklar her zaman lider konumundadır. Grup oyunlarında ilginin dağılmaması için oyun süresi çok uzatılmamalıdır. Grup oyunları, çocukların yaşlarına ve gelişim düzeylerine ve günün koşullarına göre düzenlenmelidir. Çok tekrarlı, kolay anlaşılır grup oyunları üç-dört yaş grubu çocuklarla rahatlıkla uygulanabilir. Beş-altı yaşlarında çocuklara grup oyunları için yer, materyal, süre açısından olanaklar tanınmalıdır. Grup oyunları açık ve kapalı alanlarda oynanabilir. 18

26 Açık Hava Oyunları: Açık hava oyunlarını iç mekânlarda oynanan oyunlardan ayıran en belirgin fark, daha büyük bir alanın oyun için kullanılması ve doğa ile daha yakın olunmasıdır. Bu oyunlar çocukların yaratıcılıklarını ve bağımsızlıklarını destekler. Çocukların doğayı tanımalarına fırsat verir. Son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda obezite ve çocukluk çağı beslenme bozukluklarındaki artışın en önemli nedenleri arasında açık hava etkinliklerinin azlığı olduğu vurgulanmaktadır. Bu durum bilim adamları tarafından Doğa yoksunluğu ve koltuk patatesi sendromu olarak da ifade edilmektedir (Louv, 2010; Palmer, 2010). Açık Hava Oyunları Çocukların; Temiz hava almalarına, Özgürce oynamalarına, su, kil, çamur gibi malzemelerle oynayarak yaratıcılıklarının gelişmesine, Doğa olaylarının farkına varmalarına, Gözlem ve araştırma yapmalarına fırsat verir (Aral ve ark., 2001). Çocukların GeliĢiminde Oyunun Etkileri S: Oyunlar ile çocuklar neler öğreniyor? Oyunların çocukların geliģimi üzerine etkileri nelerdir? (Cevapları dinleyin, EK 4 ü dağıtın ve üzerinden geçin.)- Çocuklar için yaşamı öğrenme aracı olan oyun, çocuğun motor, duygusal, sosyal, zihinsel ve dil gelişimlerinde etkili olmaktadır. Oyunun; Motor Gelişime Etkileri 19

27 Dil Gelişimine Etkileri Duygusal Gelişimine Etkileri Sosyal Gelişime Etkileri Zihinsel Gelişime Etkileri Motor GeliĢime Oyunun Etkileri: Oyunun çocuğunun motor gelişimine etkileri küçük ve büyük kasların motor gelişimine etkileri olarak iki gurupta ele alınmaktadır. Oyunun küçük kasların motor gelişimine etkileri: Özellikle su, kum, kil, çamur gibi doğal materyallerle tuz seramiği, plastrin ile ilgili oyunlar, karalama, çizme, boyama gibi kalem, boya, fırça kullanımı gerektiren etkinlikler kesme, bağlama, çözme gibi etkinliklerin el ve parmak becerilerinin gelişimine yani küçük kasların motor gelişimine katkıları büyüktür. Bu beceriler el-göz koordinasyonunun uyumlu hareketini gerektirmektedir. Küçük kas motor gelişimine ilişkin becerilere örnekler; Nesneyi eli ile tutma Nesneyi parmakları ile tutma Eli ile nesneyi kavrama ve bırakma Nesneyi eli ile sıkma Nesneye dokunma Eli ile nesneyi ovma, yoğurma Düğme ilikleme, çözme Fermuar açma, kapama Bağcık bağlama, çözme Makasla kesme Kalemle çizme, boyama Boyama için fırça kullanmadır. 20

28 Oyunun büyük kasların motor gelişimine etkileri: Çocuğun tüm gelişim alanlarına oyun katkıda bulunur, ancak bazı oyunlar bazı gelişim alanlarına daha fazla katkı sağlar. Açık havada yada dışarıda oynanan oyunlar masa başında oynana oyunlara göre çocuğun kaslarının daha fazla çalışmasına destek olmaktadır. Yürüme, koşma, atlama, tırmanma, kayma, yakalama, sıçrama, zıplama, sürünme, top ile ilgili etkinlikler, ip çekme, ip atlama çocuğun büyük kas motor gelişimini destekleyici etkinlikler arasındadır. Büyük kas motor gelişimine ilişkin becerilere örnekler: Yürüme Koşma Engel atlama, uzağa atlama Tırmanma Kayma Merdiven inme, çıkma Nesneyi fırlatma, yakalama Uzağa ağırlık taşıma Yerinde çömelme, kalkma Zıplama Sıçrama Neneyi çekme, itme Sürünerek ileri, geri gitme Salıncakta sallanma Topu havaya atma Topu hedefe atma Vücutta çember çevirmedir. 21

29 Dil GeliĢimine Oyunun Etkileri: Çocuk oyunlarının birçoğu dilin kullanımını gerektirir ve çocukların dil gelişimlerini destekleyicidir. Oyun çocuğun sözlü olarak ifade edilenleri anlama yeteneğinin gelişimini sağlar. Çocuk oyunu sürdürmek için oyunu paylaştığı diğer çocukların ya da yetişkinlerin sözlü olarak ifade ettiklerini anlamak durumundadır. Çocuk oyun içinde yeni sözcükler kazanır. Oyunun içeriğinin gerektirdiği yeni sözcükleri öğrenir. Örneğin marangoz oyununda; keser, tornavida, çivi gibi kelimeleri öğrenebilir. Duygusal GeliĢime Oyunun Etkileri: Oyun, çocuğun gelişmesi ve kişilik kazanması için sevgiden sonra gelen ikinci duygusal doyumdur. Çocuk oyun ile çeşitli fikirleri geliştirmeyi, bunları uygun bir biçimde ifade edebilmeyi öğrenir. Saldırganlıklarını, hayal kırıklıklarını, sevinçlerini oyun aracılığı ile açıklayabilme fırsatını bulur. Mutluluk, sevinç, acı, acıma, korku, kaygı, dostluk, düşmanlık, kin, nefret, sevgi, sevme, sevilme, güven duyma, bağımlılık, bağımsızlık, ayrılık, ölüm gibi pek çok duygusal tepkiyi çocuklar oyun yoluyla öğrenmektedirler. Ayrıca duygusal tepkilerini denetim altına almayı da yine oyun yoluyla öğrenirler (Aral ve ark., 2001; Brooker ve Woodhead, 2013). Sosyal GeliĢime Oyunun Etkileri: Oyun yoluyla çocuk sosyalleşmeyi öğrenir. Çocuk oyunlarının hemen hepsi sosyal bir yapı içerir. Dolayısıyla her oyunun çocuğun sosyal gelişiminde az ya da çok etkisi vardır. Grup oyunları çocuğun çevresiyle olan ilişkisini geliştirir. Çocuk oyun yoluyla iletişim kurmayı, duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi, gözlem yapmayı, işbirliği sağlayabilmeyi ve yardımlaşabilmeyi öğrenir. Oyun içinde çocuklar birbirlerinden pek çok şey öğrenirler; birbirleriyle dayanışma içinde problemleri birlikte çözmeyi başarabilirler. Çocuğun çevresini bilmesini, çevresine olan sorumluluk duygusunu geliştirir. Çocuk, paylaşmanın yanı sıra, bir içtenlik duygusu içinde güven kazanır ve 22

30 sosyalleşmeyi başarır. Çocuk oyun yoluyla aile bireyleri rolünü üstlenerek aile, akraba ve yakın çevre ilişkilerini, görevlerini, sorumluluklarını, davranış biçimlerini ve kişiliklerini yaşayarak öğrenir ve ortaya koyar. Çocuklar sözel (teşekkür etme, günaydın, iyi geceler, gibi) ve sözel olmayan (sırasını bekleme, konuşanı dinleme, gibi) sosyal kuralları da yine oyun yoluyla öğrenirler. Oyun sayesinde çocuk toplum içindeki rolünü, nasıl ve ne şekilde hareket edeceğini kazanır (Aral ve ark., 2001; Ebbeck ve Wanigayanake, 2010; Fromberg ve Bergen, 2006; Gülay ve Akman, 2009; Gronlund, 2010). Zihinsel GeliĢime Oyunun Etkileri: Oyun, çocuğun dünyayı ve çevresini keşfetmesine, gerekli bilgileri edinmesine ve merak duygusunu tatmin etmesine olanak sağlamaktadır. Oyun yoluyla çocuk mantık yürütmeyi, seçim yapmayı, sebep-sonuç ilişkileri kurmayı, dikkatini toplamayı, kendini bir amaca yöneltmeyi öğrenebilir. Çocuk bu yolla büyüklük, şekil, renk, boyut, ağırlık, hacim, ölçme, sayma, zaman, mekân, uzaklık, uzay ile ilgili kavramları kazanabilmektedir. Erime, kuruma, buharlaşma, soğuma gibi doğa olaylarını öğrenmekte bu da eşleştirme, sıralama, analiz, sentez, değerlendirme, problem çözme gibi zihinsel süreçlerin işleyişini hızlandırabilmektedir. Çocuk, nesneleri, araç gereçleri tanımayı, adlarını öğrenmeyi, işlevlerini kavramayı, onları kullanmayı oyun yoluyla öğrenebilmektedir. Oyun oynayarak büyüyen çocuk pek çok kavramı, bilimsel deneyimleri oyun içinde öğrenir. Oyun sırasında çocuğun duyuları çok iyi çalışır. Oyun, keşfetme yoluyla öğrenmeyi içerir. Çocuk oynadıkça duyuları ve yetenekleri gelişir, becerileri artar. Oyunda çevresinden duyduğu, gördüğü şeyleri dener, öğrendiklerini pekiştirir. Oyun çocukların problem çözme becerilerini ile yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir (Aral ve ark., 2001; Brooker ve 23

31 Woodhead, 2013; Ebbeck ve Wanigayanake, 2010; Elkind, 2011; Gronlund, 2010). Oyunda Öğretmenin Rolü S: Peki öğretmen ya da yetiģkin çocuklar oyun oynarken neler yapmalıdır? (Cevapları dinleyin. Cevaplar doğrultusunda öğretmenin oyundaki rolüne vurgu yapın.) Çocukların gelişimi destekleyen oyunları ve oyun alanlarını planlamada sistemli gözlemin, katılımın, planlama ve düzenlemeleri, oyuna katılımın ve oyunun değerlendirmesinin önemli olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda öğretmenin oyundaki rollerini şu şekilde sıralayabiliriz. Oyunu gözlemleyici rolü Oyunu planlayıcı ve düzenleyici rolü Oyuna katılımcı rolü Öğretmenin oyunda iletişimci rolü Oyunu değerlendirici rolü Öğretmenin oyunda gözlemleyici rolü, oyun etkinlik alanlarını inceleyerek bu alanları kimin kullandığını, en çok ne zaman kullanıldığını ve bu etkinlik alanındaki materyallerin nasıl kullanıldığını not etmeyi kapsar. Bu not edilen gözlemler sonucu elde edilen bilgiler, çeşitli oyun türlerini alana nasıl yerleştirileceğine ilişkin kararları, ne tür oyun olanaklarını ne tür materyallerle sağlanacağına ve bunların nasıl daha iyi kullanılacağına ilişkin kararlar verilmesine yardımcı olur. Bunun yanında çocukların oyunda gözlenmesi; oyun sırasında çocuğun oynadığı rolü, oyunda çocukla oynayan kişileri, bu kişilerin hangi rolleri oynadıklarını ve çocuğun bir rolü ne kadar sürdürebildiğini göstererek çocukların gelişimleri hakkında bilgi edinilmesini sağlar. 24

32 Öğretmenin oyunu planlayıcı ve düzenleyici rolünde; oyunu araştıran birçok araştırmacı oyunun birçok niteliğini geliştirmek ve zenginleştirmek için oyun ortamının öğretmen tarafından yapılandırılmasını ister. Bu yapılandırma alanı düzenleme, zamanı düzenleme, gerekli materyalleri sağlama, güvenliği sağlama ve çocuklara yeterince uyarıcı, araştırıcı, üretici yaşantılar sağlama ile ilgilidir. Düzenlenen eğitim ortamı bireysel ve grup çalışmalarına olanak vermelidir. Ortam çocuğun kendini güvende hissedebileceği şekilde hazırlanmalı ve tehlikelerden uzak olmalıdır. Öğrenme merkezi; oyun çeşidine olanak veren materyaller, çeşitlilik, miktar ve farklı türler bakımından özenle seçilmelidir. Bunların yanında öğretmenin oyunu planlayıcı ve düzenleyici rolünü daha nitelikli gerçekleştirebilmesi için eğitim öğretmen ortamında ve sürecinde aşağıdaki noktalarına dikkat etmelidir: Çocuklarla belli bir oyun içinde yoğun olarak çalışmayı planlamalıdır. Oyuna yeni katılan, kolay tepki vermeyen, yetenekli çocuklara zaman ayırmalıdır. Çocukların oyunları bittiğinde onlara yardım ederek, çocukların oyun alanlarını toplu bırakmalarına özendirmelidir. Kırılan ve bozulan nesneleri kaldırmalı ve tüm çıkış, giriş ve birimler arası geçiş yolları üzerinde çocukların hareketlerine engel olabilecek hiçbir şeyin olmamasına özen göstermelidir. Öğretmenin oyuna katılımcı rolü ise oyunun temel özelliklerinin arasında yer alan oyunu özgürce seçmenin ve kontrolün çocukta olması ilkesi benimsenmekle beraber, bu ilkeyi bozmadan bazen çocukların oyununa katılmak oyunu geliştirmek ve zenginleştirmek amacıyla yardımcı olabilmektedir. Çocuklar oyun sırasında istedikleri bir olayı geliştirmekte ya da canlandırmakta güçlük çektiklerinde, öğretmen kısa 25

33 bir süre için oyuna katılmalıdır. Öğretmen oyuna dışarıdan gözlemci olarak girebilir, çocuklar oyun oynarken onlara ihtiyaç duydukları sözcükleri önerebilir, çocukları oyunda olumlu bir geri dönütle destekleyebilir, devam etmekte olan oyuna bir çocuğun girmesine yardım edebilir, oyuna hiç katılmayan bir çocuğa yardım edebilir, oyuna ilginç bir açılım ya da uyarım sağlama amacıyla girebilir ve çocuklara oyun için yeterli zamanı verip bu oyunda bir rol oynayabilir. Öğretmenin oyunda iletişimci rolü; çocuklarla sohbet ederek başlar. Bu sohbetin başlamasında çocukları dinlemek, öğretmenin kendi deneyimlerini ve görüşlerini çocuklarla paylaşmak, çocuklarla konuşurken göz kontağı kurmak ve çocukları konuşmaya dahil etmek etkili olur. Öğretmen çocuklara soru sorarken özen göstermeli, gereksiz sorular sormamalı, cevap için zaman vermeli ve çocukları sorgulamaktan kaçınmalıdır. Öğretmen çocuk ihtiyaç duyduğunda yanında olmalı, onaylayıcı dil kullanımına özen göstermeli, davranışlarının ve taleplerinin nedenlerini açıklamalı, seçim fırsatları tanımalıdır. Özelliklede çocukların oyununa değer verdiğini gösteren davranışlar sergilemelidir. Öğretmenin oyunu değerlendirme rolünde öğretmen çocukların oyunlarını gözlemlerken ve yönlendirme yaparken aynı zamanda sürekli oyunu değerlendirmektedir. Oyun çocuklar için en etkin öğrenme ortamı olduğu için çocukları oynarken gözlemlemek onların gelişimlerini değerlendirmek açısından çok önemlidir. Sonuç olarak öğretmen ve diğer tüm yetişkinlerin oyun ile ilgili tüm rolleri dikkate alındığında çocuğun oyun içinde gelişim ve öğrenimi açısından bu kişilerin rolünün önemli olduğu görülür. Ayrıca oyunda öğretmenin aktif olması, çeşitli kararlar vermesi ve oyunu denetlemesi de önemlidir (Anonim,?). 26

34 Çocuk Dostu Sokakla Ġlgili Görseller S. ġimdi, çocuk dostu sokak projesi ile ilgili görselleri sizlerle paylaģmak istiyorum (Proje ile ilgili aşağıdaki açıklamayı söyleyin ve Çocuk Dostu Sokak a ilişkin görselleri gösterin. Görsellerden sonra etkinliğe geçin.) 27

35 28

36 1912. Sokakta Yapılması Planlanan Çocuk Dostu Sokak Projesine ĠliĢkin Bilgiler Bu proje kapsamında oluşturulacak çocuk dostu sokakla birlikte planlanan oyun alanının çocukların görüşleri alınarak planlanması çocuklar için güvenli, eğlenceli, öğretici ve merak uyandırıcı unsurlarla donatılmış olması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda Çocuk Dostu Sokak la bağlantılı oyun alanında, oyun evi, kaydıraklar, halat oyun grubu, yılan yol, ahşap kütükler, araç lastikleri, tulumba, kum havuzu, resim duvarı, müzik duvarı gibi materyallerle donatılmış bölümler planlanmıştır. 29

37 ETKĠNLĠK 4: Etkinlik Hazırlama Etkinliğin Adı Etkinliğim nasıl olacak? Etkinliğin Amacı Yöntem ve Teknik Süre Materyaller Katılımcıların Çocuk Dostu Sokakta uygulanabilecek oyunu/etkinliği planlamasını sağlamaktır. Küçük grup çalışması 15 dakika Kalem, kağıt Etkinliğin Uygulanması Katılımcılara beş farklı renk kurdelenin olduğu sepet sunulur. Her bir katılımcı sepetten bir adet kurdele alır. Tüm katılımcılar kurdeleleri aldıktan sonra aynı renk kurdele seçen katılımcılar bir araya gelerek küçük gruplar oluşturur. Her grup oluşturulacak Çocuk Dostu Sokak ta oynanabilecek bir oyun hazırlar ve büyük gruba bu oyun etkinliğini sunar Eğitimciye Notlar Tüm katılımcıların etkinliğe katılımını teşvik ediniz. Etkinliğin Değerlendirilmesi Etkinlik amacına ulaştı mı? Etkinliğin uygulanması sırasında sorun yaşandı mı? Etkinlik katılımcılarda nasıl duygular yarattı? 30

38 SONUÇ Neler Yaptık? ETKĠNLĠK 5: Değerlendirme Etkinliğin Adı Neler Yaptık? Etkinliğin Amacı Yöntem ve Teknik Süre Materyaller Çocuk Dostu Sokak Projesi kapsamında yapılan eğiticilerin eğitimine ilişkin öğretmenlerin görüşlerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Beyin fırtınası, soru-cevap 10 dakika Küçük kağıtlar, renkli kalemler Etkinliğin Uygulanması Eğitim sonunda katılımcılara eğitim sürecine ilişkin bir değerlendirme yapılacağını söyleyin. Değerlendirme için tüm eğitim sürecini düşünmeleri ve bu süreci özetlemek için iki kelime yazmalarını isteyin. Her katılımcının sırayla bunları ifade etmesi için fırsat verin. Eğitimciye Notlar Tüm katılımcıların etkinliğe katılımını teşvik ediniz. Etkinliğin Değerlendirilmesi Etkinlik amacına ulaştı mı? Etkinliğin uygulanması sırasında sorun yaşandı mı? Etkinlik katılımcılarda nasıl duygular yarattı? 31

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

ÇOCUK VE OYUN. Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç. Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı

ÇOCUK VE OYUN. Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç. Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı ÇOCUK VE OYUN Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Çocuk için çok ciddi bir uğraş olan oyun, aynı zamanda bir eğlence ve öğrenme kaynağıdır.

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak OYUN VE ÇOCUK Oyun oynamak çocukluk çağına özgü psikolojik, fizyolojik ve sosyal içerikli bir olgudur. Oyun hem zihinsel gelişimin aynası olan hem sosyal becerilerin öğrenildiği hem de duygusal boşalımın

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

OYUNUN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE OLAN ETKİLERİ

OYUNUN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE OLAN ETKİLERİ Ünite 8 OYUNUN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE OLAN ETKİLERİ Öğr. Gör. Hatice Elif ALTUNTAŞLI OYUNUN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE OLAN ETKİLERİ Oyun, çocuk için gerçek dünya ve hayal dünyası arasındaki bir köprüdür. Oyun oynayan

Detaylı

ÇOCUK, OYUN VE OYUNCAKLAR

ÇOCUK, OYUN VE OYUNCAKLAR ÇOCUK, OYUN VE OYUNCAKLAR ÇOCUKLARDA OYUN Çocuğun Dünyasına Girebilmenin En Önemli Yoludur Oyun Oyuna Dair Birkaç Söz Küçük çocuğu olan, onun hatırı için onunla çocuklaşsın. (Hadis) Çocuk oyunla büyümelidir.

Detaylı

ÇOCUK VE OYUN 5.HAFTA

ÇOCUK VE OYUN 5.HAFTA ÇOCUK VE OYUN 5.HAFTA OYUN ETKİNLİĞİ PLANLAMA Erken çocukluk eğitimi kurumlarında, oyun saatinde doğru zamanlama yapabilmek,çocukların yaş, gelişim düzeyi ve ilgilerine göre en doğru oyun tipini, oyun

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları:

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları: OYUN VE ÇOCUK Çocuklar oyunla dünyayı keşfederler, diğer kişilerle kuracakları ilişkileri öğrenirler, kendi yeteneklerini ve güçlerini test ederler, yeni fikirleri denerler ve farklı aktiviteleri deneyecek

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

ÖĞRETMEN ESRA AKKAYA 3-6 YAŞ ÇOCUK GELİŞİM DÖNEMLERİ VELİ EĞİTİMİ NOTLARI. 3 Yaş Çocuğuna Yaklaşım Nasıl Olmalı?

ÖĞRETMEN ESRA AKKAYA 3-6 YAŞ ÇOCUK GELİŞİM DÖNEMLERİ VELİ EĞİTİMİ NOTLARI. 3 Yaş Çocuğuna Yaklaşım Nasıl Olmalı? 3 Yaş Çocuğuna Yaklaşım Nasıl Olmalı? 3 yaşındaki çocuk elinden gelse dünyayı keşfetmeye çalışır. Kırılabilecek şeyleri kırmaya, kalemlerle bir yerleri çiz meye ihtiyacı vardır. Buna göre bir oda veya

Detaylı

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE BAŞLAMA ZAMANI OYUN ZAMANI ETKİNLİK ZAMANI GÜNÜ DEĞERLENDİRME

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim- 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) xxxxxxx DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU. "Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir."

KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) xxxxxxx DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU. Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir. KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU "Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir." KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi Cinsiyet Okulun Adı Sınıf İl İlçe Uygulama Tarihi Formu Dolduran 8.6.2011 ERKEK

Detaylı

Eğitim Dizisi. Hazırlayanlar: Dr. Seçil Yücelyiğit - Bil. Uzm. Sibel Güler

Eğitim Dizisi. Hazırlayanlar: Dr. Seçil Yücelyiğit - Bil. Uzm. Sibel Güler Oyun gemisi Eğitim Dizisi Her cilt 24 cm x 30 cm - 110 gr. 1. hamur Bu eğitim dizisinde okul öncesi dönem çocuklarının hem bilişsel gelişimlerini, hem de sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen zengin

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu Başarının Önsöz ü 1 2 Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu 1200 m² kullanım alanı, oyun salonları, çalışma sınıfları, sınıfların dışında açık ve kapalı oyun bahçesi, kum havuzu, bilim atölyesi, spor salonu,

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 2

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 2 ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 2 14 Aralık 2012 Sayın Velimiz, İkinci rehberlik postamızda sizlerle Davranış ve Değerler Eğitimi Programımız kapsamında

Detaylı

Dil Gelişimine Uygun Etkinlikler

Dil Gelişimine Uygun Etkinlikler DİL GELİŞİMİ-2 Dil Gelişimine Uygun Etkinlikler O Çocukların dil gelişimlerinin desteklenmesi onların dil kazanımlarını hızlandırmak, çeşitlendirmek ve akıcı olmalarını sağlamak açısından önemli olmaktadır.

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ SUNUM:(X) ATÖLYE ÇALIŞMASI: ( ) 2 UYGULAMADA YER ALAN DİĞER PAYDAŞLAR(DERSLER/KURUMLAR) Tüm derslerde uygulanabilecek bir çalışmadır.

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ EKİM 2014 AYLIK REHBERLİK BÜLTENİ Çocuğumla Nasıl Oyun Oynayacağım? Oyun nedir? Oyun, çocukların dünyayı algılamalarını, hayal ile gerçek dünya arasında köprü kurmalarını

Detaylı

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

Çocuğun Dünyasına Girebilmenin En Önemli Yoludur Oyun. Küçük çocuğu olan, onun hatırı için onunla çocuklaşsın. (Hadis)

Çocuğun Dünyasına Girebilmenin En Önemli Yoludur Oyun. Küçük çocuğu olan, onun hatırı için onunla çocuklaşsın. (Hadis) ÇOCUKLARDA OYUN Çocuğun Dünyasına Girebilmenin En Önemli Yoludur Oyun Oyuna Dair Birkaç Söz Küçük çocuğu olan, onun hatırı için onunla çocuklaşsın. (Hadis) Çocuk oyunla büyümelidir. ( Eflatun ) Oyun oynamayan

Detaylı

Kekemelik, konuşmanın akıcılığıyla ilgili bir iletişim bozukluğudur. Ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, tekrarlar veya duraklamalarla

Kekemelik, konuşmanın akıcılığıyla ilgili bir iletişim bozukluğudur. Ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, tekrarlar veya duraklamalarla Kekemelik Nedir? Kekemelik, konuşmanın akıcılığıyla ilgili bir iletişim bozukluğudur. Ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, tekrarlar veya duraklamalarla ortaya çıkan konuşmanın akıcılığının bozulduğu durum

Detaylı

10.45-12.30 / Fikir Oturumu 1: Açıkhava oyunlarının faydaları, Çocuk Dostu alanlar için ihtiyaçlar ve diğer ülkelerdeki örnekler

10.45-12.30 / Fikir Oturumu 1: Açıkhava oyunlarının faydaları, Çocuk Dostu alanlar için ihtiyaçlar ve diğer ülkelerdeki örnekler ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESİ 1. ÇALIŞTAY RAPORU 14-15 Ağustos 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen Çocuk Dostu Sokak Projesi 1. Çalıştayı na imza listesinde yer alan kişiler katılım sağlamıştır. Çalıştay aşağıdaki

Detaylı

36-48 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU

36-48 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 36-48 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 36-48 Aylık Çocuklar için Gelişim Formu (+) Bağımsız yapabiliyor (/) Yardımla Yapabiliyor (-) Henüz Yapamıyor ÖĞRENCİ AD-SOYAD : KUZEY BERAT BEYAZ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

sosyal ve zihinsel olarak sağlıklı gelişmeleri için hayati önem taşımaktadır. çocuklar için mükemmel yeteneklere dönüşebilir ve çoğalarak

sosyal ve zihinsel olarak sağlıklı gelişmeleri için hayati önem taşımaktadır. çocuklar için mükemmel yeteneklere dönüşebilir ve çoğalarak Sevgili anne ve babalar Çocuklarımız için en önemli yaratıcı etkinliklerden biri hiç şüphesiz oyundur. Oyun çocuklar için en önemli işlerden biridir ve onlara tanınan özgürce oynama fırsatları, fiziksel,

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti :

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : FORM-A ÖLÇME DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ FORMLAR EK-4 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : Sayın anne-baba / veli,

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir;

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; OTİZM TANIM Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; Sosyal etkileşim becerileri, İletişim becerileri Basma kalıp ilgiler, aktiviteler ya da davranışların

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI: 1 ANASINIFI I. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA: Kim Olduğumuz SÜRE: 22.09.2014-31.10.2014 ANA FİKİR: Fiziksel özelliklerimi ve ilgi alanlarımı bilmek kendimi tanımamı sağlar.

Detaylı

EBELİKTE BİLGİNİN UYGULAMAYA DÖNÜŞÜMÜ

EBELİKTE BİLGİNİN UYGULAMAYA DÖNÜŞÜMÜ EBELİKTE BİLGİNİN UYGULAMAYA DÖNÜŞÜMÜ Yrd Doç. Dr. Handan GÜLER Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü BİLGİ Öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla elde edilen gerçek ve zekanın

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Rutinler temamız kapsamında sabah sporu yaptık, grup sohbetleri ile paylaşımlarda bulunduk. Sabah sporunda reçel yaptık, hayali reçellerimizi

Rutinler temamız kapsamında sabah sporu yaptık, grup sohbetleri ile paylaşımlarda bulunduk. Sabah sporunda reçel yaptık, hayali reçellerimizi Rutinler temamız kapsamında sabah sporu yaptık, grup sohbetleri ile paylaşımlarda bulunduk. Sabah sporunda reçel yaptık, hayali reçellerimizi pişirdik. Topla tanışma oyunları oynadık. Heykel ol, adını

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme. 4.Sözel yönergelere uygun olarak yürüme. 5.Sözel yönergelere uygun olarak koşma. 8.Belli bir

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö 0-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ KÜÇÜK ADIMLAR ANAOKULU Mehmet Gökay İÇEL. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 1. Sayı / Ekim - Kasım 2016 EKİM AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ KASIM AYI 3. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. sayfa. 2 de. sayfa.

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 1. Sayı / Ekim - Kasım 2016 EKİM AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ KASIM AYI 3. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. sayfa. 2 de. sayfa. ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 2 de PDR ÇALIŞMALARIMIZ 3. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 5 te ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ Sınıflarımızda Psikolojik Danışmanımı Tanıyorum etkinliğini gerçekleştirdik. Etkinlikte

Detaylı

YAYLACIK İLKOKULU 0-18 (7-11 YAŞ MODÜLÜ) AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI YILLIK DERS PLANI(2.GRUP)

YAYLACIK İLKOKULU 0-18 (7-11 YAŞ MODÜLÜ) AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI YILLIK DERS PLANI(2.GRUP) ŞUBAT 24/02/2016 1. Programa ilişkin olumlu görüş geliştirmeye başlar. 2. Programın genel amaç ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur. 3. Programa devam etme konusunda motivasyonu artar. 4. Programdan

Detaylı

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI SINIF ETKİNLİKLERİ TÜRKÇE DİL Öğrencilerimiz kendilerini tanıtan oyuncaklar, giysiler, sevdiği eşyalarını anlatarak paylaşımlarda bulundular. Öğrenciler

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 2 Öğretmenlere Öneriler Giriş Okul yaşantısı içinde öğrenci için en önemli unsur öğretmendir. Üstün yetenekli öğrencilere uygun eğitimin sağlanmasında öğretmenlere

Detaylı

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan*

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Projenin Ortakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara Üniversitesi, Etnoğrafya Müzesi, TURKKAD,Euro Innovanet-İtalya, Ironbridge George

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel. Anaokulu Müdürlüğü. Sayı : 999-604.01/ Tarih : 17/02/2014 Konu : Ocak Şubat Ayı Değerler Eğitimi Raporu

T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel. Anaokulu Müdürlüğü. Sayı : 999-604.01/ Tarih : 17/02/2014 Konu : Ocak Şubat Ayı Değerler Eğitimi Raporu T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel. Anaokulu Müdürlüğü Sayı : 999-604.01/ Tarih : 17/02/2014 Konu : Ocak Şubat Ayı Değerler Eğitimi Raporu İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Bölümü) İlgi yazınızla istenen,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 SERAMİK

Detaylı

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin?

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Öğrenmede değişen ne???? İnsanlar ve hayvanların öğrenmelerindeki farklar? Öğrenme??? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 ARALIK 2013-24 OCAK 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

OCAK AYINDA NELER YAPTIK?

OCAK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Okula gelişlerde, etkinlik aralarında ve eve dönmeden önce serbest zaman etkinliklerine yer verildi.. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

OKULÖNCESİ DÖNEMDE BEDEN EĞİTİMİ

OKULÖNCESİ DÖNEMDE BEDEN EĞİTİMİ OKULÖNCESİ DÖNEMDE BEDEN EĞİTİMİ Harekete Sürükleyici Etkinlikler- 5 dak. İşlevsel Etkinlikler- 10 dak. Grup Etkinlikleri 20 dak. Tüm sınıf Etkinlikleri 5 dak. HAREKETE SÜRÜKLEYİCİ ETKİNLİKLER Yürüme ve

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)serbest

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

HANGİ OYUNCAK ÇOCUKTA HANGİ ÖZELLİĞİ GELİŞTİRİYOR

HANGİ OYUNCAK ÇOCUKTA HANGİ ÖZELLİĞİ GELİŞTİRİYOR Oyun Nedir? Oyun çocuğun hiç kimseden öğrenemeyeceği konuları, kendi deneyimleriyle öğrenmesi yöntemidir. Çocuklar için oyun sonucu düşünülmeden, zevk almak, eğlenmek amacıyla girişilen bir etkinliktir.

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz!

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! 510 TÜRK DÜNYASI VAKFI HAKKIMIZDA Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! Bilginin hızla üretildiği ve tüketildiği bir çağda, çocuklarımızın okuma merakının dünya çapında hayli azaldığını

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÇOCUK VE OYUN 4.HAFTA

ÇOCUK VE OYUN 4.HAFTA ÇOCUK VE OYUN 4.HAFTA Oyun Evreleri Çocukların, yaşlarına ve gelişim özelliklerine göre farklılık gösteren oyun evreleri birçok araştırmacı tarafından incelenerek farklı şekillerde açıklanmıştır. Bütün

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim- 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu AİLE İÇİ İLETİŞİM

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu AİLE İÇİ İLETİŞİM PDR BÜLTENİ Bülten Tarihi: Aralık 2016 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu AİLE İÇİ İLETİŞİM Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu Psikolojik Danışma ve

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

PSİKOMOTOR GELİŞİM - 2

PSİKOMOTOR GELİŞİM - 2 PSİKOMOTOR GELİŞİM - 2 PSİKO-MOTOR GELİŞİMİ DESTEKLEMEYE YÖNELİK ETKİNLİKLER HEDEFLENEN BECERİLER Kendi vücudunu ve yeteneklerini keşfedebilme Duygu ve düşüncelerini psikomotor hareketler yolu ile ifade

Detaylı

EĞİTİCİ OYUNCAKLAR. 2. Oyuncak sade, ayrıntıları az, sivri köşeleri yuvarlatılmış, kaliteli malzemeden yapılmış olmalıdır.

EĞİTİCİ OYUNCAKLAR. 2. Oyuncak sade, ayrıntıları az, sivri köşeleri yuvarlatılmış, kaliteli malzemeden yapılmış olmalıdır. EĞİTİCİ YUNCAKLAR yunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır. yuncakların

Detaylı

ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Oyunun, çocuğun gelişimi üzerindeki

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık Şubat 2017)

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık Şubat 2017) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-17 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu .. Özel Eğitim Uygulama Merkezi Kaba Değerlendirme Formu Öğrenci Adı-Soyadı: Değerlendirme Tarihi: Sınıfı: Değerlendiren: AMAÇLAR +/- AÇIKLAMA 1. Ellerini yıkar. 2. Ellerini kurular. 3. Yüzünü yıkar. 4.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU PSİKOMOTOR GELİŞİM: RİTME UYGUN DANS ETME GİBİ KABA MOTOR BECERİLERİNDE BAŞARILI. JİMNASTİK DERSLERİNDE İSTEKLİ VE DAYANIKLILIĞI ARTIŞ GÖSTERİYOR. YUVARLAK ÇİZME,

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU NİSAN AYI EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU NİSAN AYI EĞİTİM PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU NİSAN AYI EĞİTİM PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU NİSAN AYI EĞİTİM PROGRAMI KONULARIMIZ: *Taşıtlar(kara taşıtları) *Taşıtlar(deniz taşıtları)

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ OKULA UYUM OKULUM, BEN VE ARKADAŞLARIM Okulunu tanıma Okulunun ismini söyleme Öğretmen ve arkadaşlarını tanıma Okulda çalışanları gözlemleme

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Ders seçimi; öğrencilerin ilgi, yetenek ve yaşamdan beklentilerinin değerlendirilmesini gerektiren zor bir süreçtir.

Ders seçimi; öğrencilerin ilgi, yetenek ve yaşamdan beklentilerinin değerlendirilmesini gerektiren zor bir süreçtir. Değerli Anne ve Babalar, Anne-baba olarak ders seçimi aşamasında etkimiz ne kadar olmalı?, Çocuğumun ilgi ve yeteneklerini nasıl belirlerim?, Çocuğuma uygun meslek grupları nelerdir?, ve Ders seçimi sürecinde

Detaylı