TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni"

Transkript

1

2 TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu YIL: 2014 SAYI:2 Bu bülten TTB-UDEK-UYEK Dönemi Çalışmalarının Raporudur. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 2 Dr. Bayazıt İLHAN SUNU... 3 Dr. Tunçalp DEMİR SUNU... 4 Dr. Volkan ÖZTUNA KURULUŞUNDAN BU YANA TTB-UDEK-UYEK YÜRÜTME KURULLARI... 5 TTB-UDEK-UYEK ÖNCEKİ DÖNEM BAŞKANLARINDAN DR. MÜNİR KINAY DAN MEKTUP... 7 Dr. Münir KINAY TTB-UDEK-UYEK ÖNCEKİ DÖNEM BAŞKANLARINDAN DR. SADIK KILIÇTURGAY DAN MEKTUP... 9 Dr. Sadık KILIÇTURGAY 10 YILLIK BİR DENEYİMDEN YOLA ÇIKARAK TTB-UDEK-UYEK Dr. İskender SAYEK TIPTA ANA VE YANDAL UZMANLIK EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ UYEK PENCERESİNDEN DEĞERLENDİRMELER Dr. Dilek ASLAN TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON Dr. Volkan ÖZTUNA OKUMA İÇİN ÖNERİLER TTB-UDEK Yürütme Kurulu ( ) Başkan Dr. Tunçalp Demir İkinci Başkan Dr. Figen Özgür Genel Sekreter Dr. Orhan Odabaşı Sayman Dr. Bülent Erbil Üyeler Dr. Ersin Yarış Dr. Ertan Yılmaz Dr. Muzaffer Başak Dr. Önder Aydıngöz Dr. Umut Akyol TTB-UDEK-UYEK Yürütme Kurulu Üyeleri ( ) Başkan Dr. Volkan Öztuna Genel Sekreter Dr. Dilek Aslan ( ) Dr. Orhan Odabaşı ( ) Üyeler Dr. Seher Demirer Dr. Ersoy Konaş Dr. Onur Ural Sayı Editörleri Dr. Dilek Aslan Dr. Volkan Öztuna UDEK ve UYEK Sekreteri Hülya Yüksel Web Tasarım Sinan Solmaz Sekreterya Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sokak No: 2 Kat:4, Maltepe-Ankara Tel : Faks : e-posta : web : Hazırlık Sinan Solmaz Baskı Hermes Tanıtım Ofset Ltd. Şti. Büyük Sanayi 1. Cad. No: 105 İskitler-Ankara Tel: Fax:

3 TTB ULUSAL YETERLİK KURULU BÜLTENİ ÖNSÖZ Dr. Bayazıt İLHAN TTB Merkez Konseyi Başkanı Değerli okuyucular, Geniş bir çerçevede değerlendirildiğinde; bir ülkedeki uzmanlık eğitiminin nitelikli olması, toplum sağlığının istenilen düzeyde olabilmesine önemli bir katkı sağlar. Nitelik meselesi ise, aslında, hekimlerin tıp eğitimlerine başladıkları andan itibaren mesleki yaşamı içine alan çok geniş bir zaman diliminin konusudur. Niteliğin artırılması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi çok emek gerektiren bir konudur ve bu amaç doğrultusunda hekimlerin, meslek örgütlerinin, siyasi yapının, toplumun hep beraber bu emek sürecine katkı sunması beklenir. bu çalışmaların 2013 yılından itibaren başkaca bir ürünü daha olmuştur: TTB-UDEK- UYEK Bülteni. Bu bülten aracılığı ile TTB UDEK-UYEK çalışmalarının çerçevesi, içeriği yazılı bir arşiv haline getirilmeye çalışılmaktadır. Bülten in yıllar içinde eklenecek olan her bir sayısının bir öncekini geliştireceğinden emin olarak; bu sayı özelinde TTB-UDEK- UYEK çalışanlarına, Bülten in oluşmasına katkı sunan meslektaşlara teşekkür ederim. Yararlı olabilmesi dileğiyle 2 Türk Tabipleri Birliği (TTB), uzmanlık eğitimi çalışmalarını çok uzun yıllardan bu yana önemsemekte ve toplum sağlığı ve uzmanlık eğitimi ilişkisinin farkında olarak bu çalışmaları yürütmeye çalışmaktadır. Ulusal Yeterlik Kurulu, TTB nin uzmanlık eğitimi sürecine özel olarak odaklandığı bir yapılanmadır. Ulusal Yeterlik Kurulu, 2004 yılından bu yana TTB nin, geçmişte de yaptığı kimi çalışmaları daha kurumsal bir yapı içine yerleştirdiği, alana çok farklı düzeylerde ve çok anlamlı katkılar sunduğu yerin adı olmuştur. Sağlık ortamının çeşitli alanlarına yansımalarının oldukça etkili olduğunu düşündüğüm

4 SUNU Dr. Tunçalp DEMİR TTB-UDEK Başkanı TTB ULUSAL YETERLİK KURULU BÜLTENİ Değerli meslektaşlarım, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nde 11 Haziran 1994 tarihinde yapılan Tıpta Uzmanlık Dernekleri Toplantısında, tıpta uzmanlaşma sürecinde devletin planlayan, üreten, finanse eden, değerlendiren ve denetleyen olmasının sakıncaları dile getirilerek standartların oluşmasında uzmanlık derneklerinin yeri ve önemi üzerinde durulmuştur. Aynı toplantıda, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile uzmanlık dernekleri arasında eşgüdümü sağlayacak bir mekanizmanın kurulması ve ulusal düzeyde Yeterlik Kurullarının oluşturulması sürecinin başlatılması kararı alınmıştır. Bu karar doğrultusunda 01 Kasım 1994 tarihinde TTB de TTB Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB-UDKK) kurulmuş ve temel işlevini tıpta uzmanlık eğitimi ve hizmetlerinin sunulması alanındaki sorunların çözümünde karar mekanizmalarını oluşturmak olarak belirlemiştir. Sonraki dönemde, 15 Kasım 2005 tarihindeki Genel Kurul da da TTB-UDKK, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) adını almıştır. Tıptaki bir uzmanlık alanında yapılacak eğitimde uzman adayının dalı ile ilgili eğitimi yeterli bir şekilde alıp almadığının değerlendirilmesi şeklinde tanımlanabilecek Yeterlik kavramı TTB-UDEK tarafından benimsendi ve önemsendi. Bu değerlendirmenin olabilmesi için adayın uzmanlık süresi boyunca belirlenmiş bir eğitim programını senelere yayılmış şekilde, kuramsal ve uygulamalı bir şekilde alması, alıp almadığının bir deftere kaydı ve takibi, bu eğitimi alacağı kurumun altyapı ve insan gücü yeterliliği ve sonunda neleri öğrendiğinin sınanması gerekiyordu. Bunların düzenli bir şekilde gelişmesi ve standardizasyonu için TTB-UDEK bünyesi içerisinde Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) 2004 yılında kuruldu. Kurulduğu günden bu yana TTB-UDEK- UYEK, ülkemizde uzmanlık alanlarında Yeterlik Kurullarının kurulması için uzmanlık dernekleri ile birlikte çalışmakta ve ülkemiz Tıp alanında niteliğin ve standartların gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. TTB- UDEK-UYEK bundan sonra da yine TTB- UDEK çatısı altında uzmanlık dernekleri ile birlikte bu çalışmalarını sürdürecektir. TTB- UDEK-UYEK çalışmalarının yazılı bir çıktısı olan elinizdeki Bülten için de emeği geçen herkese, başta UYEK Yürütme Kurulu üyeleri olmak üzere teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla 3

5 TTB ULUSAL YETERLİK KURULU BÜLTENİ SUNU Dr. Volkan ÖZTUNA TTB-UDEK-UYEK Başkanı Değerli Meslektaşlarım, Türkiye de 1990 lı yıllardan sonra Türk Tabipleri Birliği (TTB) önderliğinde gerçekleştirilen eğitimi kurultaylarında tıpta uzmanlık eğitimi programları, eğitim kurumlarının altyapıları ve uzmanlığın belgelendirilmesine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmaya başlanmıştır yılında kurulan TTB-UDEK Ulusal Yeterlik Kurulunun (UYEK) çalışmalarının başlaması ile genel olarak o güne kadar kendi içine kapalı bir yapılanma gösteren uzmanlık dernekleri arasında hem bir deneyim aktarımı olmuş, hem de derneklerin otokontrol süreçleri harekete geçmiştir. Böylece, uzmanlık derneklerinin yeterlik kurulları, asistan karneleri, eğitim programlarını değerlendiren akreditasyon sistemleri ve uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri sonunda aldıkları bilgi ve uygulamanın ölçülebilmesini sağlayan yeterlik sınavları gibi konular üzerinde çalışmalar başlatmıştır. Bu gelişmeler, üye derneklerin temsiliyetleri üzerinden uzmanlık eğitimine ve ülkemizin sağlık ortamına çok önemli katkılar sunmuştur. Bizler, beşinci dönem TTB-UDEK-UYEK yürütme kurulu olarak, kuruluşumuzun 10. yılı olması vesilesi ile hazırladığımız bu bülteni sizlere sunuyoruz. Kurucu heyetin ve bu idealist iradeyi temsil eden kişilerin çabaları ve katkıları ile hazırlanan bu bültende emeği geçen herkese teşekkür ederim. İçeriği ile bundan sonra görev yapacak olan TTB- UDEK-UYEK yürütme kurullarına yararlı olmasını dilerim. Saygılarımla 4

6 KURULUŞUNDAN BU YANA TTB-UDEK-UYEK YÜRÜTME KURULLARI TTB ULUSAL YETERLİK KURULU BÜLTENİ Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu çalışmaları kurulduğu 2004 yılından bu yana beş farklı yürütme kurulu tarafından yönlendirilmiştir. Gelecek yıllara arşiv ve birikim olabilmesi açısından çalışmaları sürdürmüş olan yürütme kurulu üyeleri aşağıdaki bölümde sunulmuştur. UYEK 3. DÖNEM ( ) Dr. Tolga Dağlı (Başkan) Dr. Yıldıray Çete (Genel Sekreter) Dr. Figen Özgür Dr. Sadık Kılıçturgay Dr. Şerefnur Öztürk UYEK 1. DÖNEM ( ) Dr. Münir Kınay (Başkan) Dr. Pelin Zorlu (Genel Sekreter) Dr. Tolga Dağlı UYEK 2. DÖNEM ( ) Dr. Münir Kınay (Başkan) Dr. Yıldıray Çete (Genel Sekreter) Dr. Tolga Dağlı Dr. Oya Bayındır Dr. Şükrü Solak UYEK 4. DÖNEM ( ) Dr. Sadık Kılıçturgay (Başkan) Dr. Figen Özgür (Genel Sekreter) Dr. Şerefnur Öztürk Dr. Oğuz Dicle Dr. Fatma Ulutan UYEK 5. DÖNEM ( ) Dr. Volkan Öztuna (Başkan) Dr. Dilek Aslan (Genel Sekreter) Dr. Orhan Odabaşı (Genel Sekreter) Dr. Seher Demirer Dr. Ersoy Konaş Dr. Onur Ural 5

7 TTB ULUSAL YETERLİK KURULU BÜLTENİ Fotoğraf seçkileri UYEK Genel Kurulu, 2010 UYEK Genel Kurulu, 2010 UYEK Genel Kurulu,

8 TTB-UDEK-UYEK ÖNCEKİ DÖNEM BAŞKANLARINDAN DR. MÜNİR KINAY DAN MEKTUP... Dr. Münir KINAY TTB-UDEK-UYEK Dönemi Başkanı TTB ULUSAL YETERLİK KURULU BÜLTENİ Değerli Meslektaşlarım, Bir dönem ülkemizde tıp fakültelerinden mezun olup uzmanlığa giren başarılı hekimler, seçtikleri uzmanlık dallarına ve ilgili dalların sürelerine göre eğitimlerini görmekteler ve o dalın uzmanı olmaktaydılar ancak o dalda ne kadar YETERLİYDİLER kesin olarak bilinmemekteydi. Çoğu kez, disiplin derneklerinden çok, bağlı oldukları üniversitelerin tıp fakültelerinin sağladıkları ün ile durum değerlendirilmekteydi. O dönemde çoğu tıp disiplininin saptanmış standart bir EĞİTİM PROGRAMI yoktu. Uzmanlık eğitimi gören talebelerin uzmanlık süresi boyunca dersleri ile ilgili yaptıkları etkinlikleri saptayan bir KARNELERİ bulunmamaktaydı. Aldıkları eğitimi veren kurumların altyapı ve insan gücü olanaklarını kontrol eden bir AKREDİTASYON sistemi bulunmamaktaydı. Çok olanaklı bir klinikten mezun olan da cerrahtı, olanaksız çok az hastalı ve bir iki yardımcı doçenti olan klinikten mezun olanda cerrahtı. Sonunda gördükleri eğitim eşit sayılan bir sürü aday bir tek tez ile sözlü SI- NAVA girmekte ve uzman olmaktaydı. O dönem tıpta uzmanlık eğitimini düzenleyen yasal altyapının oldukça eskidiği, günümüzün gereksinimlerine cevap vermekten uzak olduğu, bu alandaki uygulamaları ve olası gelişmeleri dikkate alarak hazırlanmış kapsamlı bir tüzük bulunmadığı bilinmekteydi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) 1994 de Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu nu (UDEK) kurdu ve bu yoldaki yoğun çabaları sayesinde 09 Mayıs 2004 tarihinde ise Ulusal Yeterlik Kurulu nu (UYEK) kurdu. Amacı tıpta uzmanlık eğitimine ve derneklere bir standardizasyon getirmek ve tıp eğitiminde mevcut olan usta-çırak eğitim sistemini son vermekti senesi sonrası tüm derneklerin katıldığı anketler, yeterlik kurulu yönergesinin ve içerisindeki kurulların oluşup oluşmadığını, çekirdek eğitim programının varlığını, asistan karnesinin oluşup oluşmadığını, sınav sistemini, kurum ziyaretlerinin ne halde olduğunu bizlere göstermekteydi ve çoğu hazır değildi. Denek temsilcileriyle yapılan toplantılar sonucu eksiklikler görüldü ve bazı çalıştaylarla bu eksiklikler kapatılmaya çalışıldı ve sonunda 2006 senesinde bir el kitabı yapısında bir yol haritası bir compendium basıldı. Derneklere yeterlik yapılanmasında yardımcı olan bu yol haritasının hazırlanmasında UYEK Genel Sekreteri Sa- 7

9 TTB ULUSAL YETERLİK KURULU BÜLTENİ yın Dr. Yıldıray Çete ve hazırlık komitesine teşekkür ederim ve ümit ederim bu küçük kitap derneklere yardımcı olmuştur. Ayrıca bir önceki sekreterimiz Sayın Dr. Pelin Zorlu ve de Başkan Yardımcısı ve bir sonraki Başkan Sayın Dr. Tolga Dağlı ya yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederim. Bugün, 2014 senesine geldiğimiz günümüzde halen derneklerin büyük oranda eksikleri olduğunu görmekteyiz. Örneğin yakın bir zaman diliminde yapılan bir ankette 32 dernek incelenmiş ve yönergede yer alan kurum ve komisyonların %60 oranında tam oluştuğunu, tıpta uzmanlık öğrencilerinin halen yeterlik kurullarında olmadığı, çekirdek eğitim programının altı dernekte olmadığını ve çoğunluğun %50 oranında uygulanabildiği, beş dernekte asistan karnesi olmadığı ve mevcut durumda bile % 50 oranında takip edilebildiği bildirilmekte, dokuz dernekte halen sınav yapılamadığı ve de ancak Genel Cerrahi ve FTR Derneklerinin ziyaret programlarını yapabildiğini görmekteyiz senesinden beri büyük aşamalar yapıldığını görmekteyiz. Her ne kadar bu aşamaların yavaş olduğu düşünülse de UDEK ve UYEK başarı ile çabalamaktadır. Ben ayrıca TTB Başkanı rahmetli Dr. Füsun Sayek Hocamıza ve ilk yönerge taslağını hazırlayan Dr. İskender Sayek ve arkadaşlarına teşekkür ederim. Ümidim; TTB-UDEK-UYEK derneklerle beraber, özellikle Amerika Birleşik Devletleri nin 1930 larda başlattıkları yeterlik yapılanmasının, ülkemizde de kurulabilmesi hayal olmaktan çıkacak ve ülkemiz Sağlık Bakanlığı ndan bağımsız, derneklerin düzenledikleri bir yapı haline gelmesidir. 8

10 TTB UDEK UYEK ÖNCEKİ DÖNEM BAŞKANLARINDAN DR. SADIK KILIÇTURGAY DAN MEKTUP... Dr. Sadık KILIÇTURGAY TTB-UDEK Dönemi Başkanı TTB ULUSAL YETERLİK KURULU BÜLTENİ Değerli meslektaşlarım, TTB-UDEK-UYEK çatısı altında geçirdiğim 4 yılla ilgili kısaca düşüncelerimi aktarmam istendiğinde öncelikle Gerçekten de bir çok değerli akademisyen önemli zaman dilimlerini büyük bir özveri ile verdiği eğitimle ilgili bu çalışmaların, ülkemizde anlamlı bir sonucu oluyor mu? diye düşündüm... Kişisel anlamda Genel Cerrahi Yeterlik Kurulu nda 1998 yılında başlayan ve kesintisiz olarak 15 yıl devam ederek, uzmanlık eğitiminin standardize edilmesi ve uluslararası düzeye yükseltilmesinde elinden geleni yapmaya çalışan bir kişi olarak alınan yolu çok önemsemekle birlikte, aslında çok daha kolay halledilebilecek işlerin farklı gerçekler nedeniyle amacına ulaşamadan kağıt üstünde kalan temenniler boyutunu aşamayışını da üzülerek görmekteyim. Yeterlik kurullarının yapılandırılmış eğitim programı oluşturulması, bu eğitimden geçmiş kişilerin belgelendirilmesi, sürekliliğin sağlanabilmesi için zaman için de yeniden belgelendirilmesi ve en temel nokta olan eğitim merkezlerinin standartlarının belirlenmesi ve belgelenmesi konularında yapmış oldukları çalışmalar sayesinde yıllar öncesinin artık çok ötesindeyiz. Hemen tüm uzmanlık alanlarının bu konuda hazırlanmış metinlerinin bulunduğunu görmek çok sevindiricidir. Güncel sorunumuz ise bu kavramların pratik uygulamalarımızda da yer bulabilmesinde yaşanan güçlüklerdir. Tabii ki eğitim kurumlarının ana işlevlerinden uzaklaştırılıp bir hizmet sektörü haline getirilmiş olması, temel yaklaşımın hizmet üzerinden para kazanılması noktasına çekilmesi ve eğitimin hiç bir parametrede yer almayışı bu konudaki önemli engelleri oluşturmaktadır. Bir yandan eğitim merkezlerinin özelliklerini standardize etmeye çalışırken, diğer yandan hiç bir norma uymayan yeni eğitim merkezlerin açılması, sistemi temelinden baltalamak anlamına gelmektedir. Bu sorunun daha tıp fakültesi eğitiminde başlayan bir gerçek olduğu dikkate alındığında olayın ciddiyeti daha da artmaktadır. Kapasitelerinin çok üzerinde öğrenci eğitimi veren tıp fakültelerinin UTE- AK programa ne derece bağlı kalabildikleri bir soru işareti olmakla birlikte bu programın başarısı da yadsınamayacak bir gerçektir. Bu nedenle uzmanlık eğitiminde de uzmanlık eğitimi veren merkezlerin belli bir standarda çekilmesini sağlamak üzerinde yoğunlaşılmasının ve bu konudaki çalışmaların karar- 9

11 TTB ULUSAL YETERLİK KURULU BÜLTENİ lılıkla yürütülmeye devam edilmesinin gelecekte önemi çok daha büyük olacaktır. Tüm bu gerçeklere karşın TTB-UDEK- UYEK rehberliğinde yıllardır sürdürülen bu çalışmaların, bir yandan tüm uzmanlık alanlarının ortak bir uzmanlık eğitimi felsefesinde buluşulmalarını sağlayan bir rehber olduğunu, diğer yandan oluşacak bu ortak dilin dengeleri etkileyebilecek bir güç haline gelmesinde çok önemli katkısı olduğunu düşünmekteyim. Gelecek nesillere bırakılabilecek en önemli mirasın bu konuda elde edilen bilgi birikimi ve alınan yol olduğunu biliyor, zamanlarını bıkmadan bu konuda harcayacak genç arkadaşlarımı şimdiden kutluyorum. 10

12 10 YILLIK BİR DENEYİMDEN YOLA ÇIKARAK TTB-UDEK-UYEK Dr. İskender SAYEK TTB-UDEK Dönemi Başkanı TTB ULUSAL YETERLİK KURULU BÜLTENİ TTB-UDEK in 20. Yılını doldurduğu bugünlerde UYEK de 10. yılını dolduruyor. Bu on yılda çok yol kat edildi. Uzmanlık eğitimi ile ilgili çok önemli gelişmeler oldu. Bu gelişmelerde TTB-UDEK ve UYEK in katkıları yadsınamaz. Birçok alanda çekirdek eğitim programları hazırlandı, yeterlik sınavları yapıldı, kurum ziyaretleri gerçekleştirildi, yeniden belgelendirme yapıldı. Bu gelişmelerin temel amacı tıpta uzmanlık eğitimin niteliğini arttırmak ve daha iyi sağlık hizmeti sunarak toplum sağlığına katkıda bulunmaktır. Tüm olumsuzluklara rağmen bu gelişmelerin meslek kuruluşlarınca yapılması anlamı yüksek bir katma değerdir. Mesleğin sahipleri olarak bizler uzmanlık alanımızla ilgili olarak eğitimde söz sahibi olmamız önemlidir. Uzmanlık derneklerimizin ve TTB nin ATUB ve Boardları ile olan ilişkileri bu gelişmelerin gerçekleşmesini sağlamıştır. Yukarıda sıralanan bu gelişmeler ve elde edilen deneyimlerden siyasi otorite tarafından yeterince değerlendirilmediğini düşünüyorum. Halbuki yapılan çalışmalardan birçok alanda yararlanıla bilinirdi. Siyasi otoritenin meslek örgütleriyle kısıtlı işbirliği eğitimde yapılması gereken değişikliklerin alanda kabul edilirliğini de etkilemiştir. Siyasi otorite ve meslek örgütlerinin işbirliği uzmanlık eğitiminde yapılması gereken değişim için kolaylaştırıcı olacaktır. Bu işbirliğinin kısıtlı kalmasından en çok etkilenen kısım da toplumdur. TTB-UDEK-UYEK ilk 10 yılda olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarını sürdürmelidir. Yeterlik kurullarının uzmanlık eğitiminin standardizasyonu çalışmaları mutlaka geliştirmeli ve eğitim kurumları ile yakın bir işbirliği ile mesleki sorumluluk yaklaşımı ile çekirdek eğitim programlarının uygulanması çalışmalarını sürdürmelidir. Eğitim programlarının eşyetkilendirmesini (akreditasyonu) TTB Tıpta Uzmanlık Eğitimi Standartlarını bir araç olarak kullanarak yaygınlaştırmalıdır. Bu yaklaşım eğitim niteliğini yükseltmeye yönelik çalışmaların yaygınlaşmasını sağlayacaktır. TTB-UDEK-UYEK in önümüzdeki dönemde üzerinde durması gereken konu da sürekli mesleki gelişimdir. Bilgi yarı ömrünün 2020 yılında yaklaşık 73 saatin altına ineceği düşünülürse sürekli mesleki gelişimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Dernekler ve yeterlik kurulları sürekli mesleki gelişimi sağlayacak eğitim etkinliklerini planlamalı ve hekimlerin bilgi, beceri ve tutumlarının gün- 11

13 TTB ULUSAL YETERLİK KURULU BÜLTENİ cel kalmasını sağlamalıdır. Yeterlik kurulları yeniden belgelendirme süreçlerini STE-SMG etkinliklerine katılım ile değerlendirmeleri bunun için en önemli araçtır. Derneklerin kendi üyelerini bu konuda bilinçlendirme sorumluluğu vardır. Daha sağlıklı bir toplum için daha nitelikli sağlık hizmeti sunmak ancak daha nitelikli eğitim ile mümkündür. Bunu da sağlamak için dernekler ve yeterlik kurulları çalışmalarını geliştirmeleri ve günün koşul ve gereksinimlerine göre uyarlamaları gereklidir. Bu alanda daha alınacak çok yol vardır. Bu yolun önü ancak mesleğimize sahip çıkarak açık tutulabilir. Küçük adımlarla başlayan bu yolculukta artık büyük adım atma zamanı gelmiştir. Hep birlikte daha iyiye 12

14 TIPTA ANA ve YANDAL UZMANLIK EĞİTİMLERİ ile İLGİLİ UYEK PENCERESİNDEN DEĞERLENDİRMELER Dr. Dilek ASLAN Halk Sağlığı Yeterlik Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı TTB-UDEK Ulusal Yeterlik Yürütme Kurulu Genel Sekreteri ( ) TTB ULUSAL YETERLİK KURULU BÜLTENİ Tıpta uzmanlık eğitimi Dünya da ve Türkiye de her geçen gün yeni gelişmelere ve değişmelere tanıklık etmektedir. Yaşamın dinamik yapısı içinde bu değişimler olumlu olabildiği gibi olumsuz da olabilmektedir. Özellikle olumsuz olan değişimlerin hekimlik değer ve yaklaşımlarını tehdit etmesi olasıdır. Bu tehditlerin ve olumsuzlukların ortadan kaldırılmasının ve/veya uzmanlık alanlarına yansımasının engellenmesinin farklı yolları bulunmakla birlikte, yetkinlik, yeterlik kavramlarının korunması ve bu kavramların gerektirdiği yaklaşımların uygulanmasının sürdürülmesi çıkış noktası olabilir. Yetkinlik; hekimin mesleğini yapabilmesi için kritik değer taşıyan bilgi, beceri ve tutum modellerin toplamı olarak tanımlanmıştır (1). İçerik olarak oldukça yoğun ve değerlerle bütünleşmiş bir kavramdır. Türkiye de Türk Tabipleri Birliği (TTB) öncülüğünde, tıpta ana ve yan dallarda standart, ölçülebilir/değerlendirilebilir yetkinlik ve yeterlik kavramları üzerinden yapılan çalışmalar uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. Ülkemizde, 1995 yılında Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ve 2004 yılında Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) yapılarının kurulması ülkemizde bu alandaki önemli gelişmelerdir (2). Bu yapılanmaların temel zemininihekimlik değerleri oluşturmaktadır. Bir başka ifadeyle, hekimlik değerleri üzerine inşa edilen UYEK çalışmaları kapsamında kurulan uzmanlık alanları yeterlik kurulları ana ve yan dal uzmanlığının içeriğini belirlemekte, içeriğin tam olarak uygulanmasını sağlamak için çalışmalar yürütmekte, süreç değerlendirmesini yapabilmek için zemin oluşturmakta ve var olan aksaklıkların giderilmesi için mekanizmalar kurmaktadır. Yeterlik kurulları kısaca; herhangi bir alanda uzmanlık eğitimine başlamış olan bir hekimin eğitim yaptığı alanda, alanın gerektirdiği olmazsa olmaz adımların tamamını öğrenebilmesi ve uygulayabilmesi için çalışmaktadırlar. Bu çalışmalar sürdürülürken kimi değer ve uygulamalar ortak, kimileri ise alan(lar)a özgündür. Türk Tabipleri Birliği, tıp alanında çalışan bütün uzmanlık derneklerinin katkıları ile ortak yaklaşımları belirleme, vb. çalışmaları yapmaktadır. Bunun yanı sıra, TTB, alan(lar)a özgü çalışmaları da yine temel değer ve yaklaşımlar çerçevesinde her alanın kendisinin belirlemesi için çalışma zemini oluşturmaktadır. Bu konuda, son dönemlerde üretilmiş olan TTB-UDEK Tıpta Uzmanlık Eğitimi Ulusal Standartları Haziran 2011 tarihinde oluşturulmuştur. Bu standartlar, Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu Standartları başta olmak üzere uluslararası standartların yaklaşım ve çerçeveleri dikkate alınarak, ülkenin özgün koşulları gözetilerek hazırlanmıştır. Çalışmalarda uzmanlık 13

15 TTB ULUSAL YETERLİK KURULU BÜLTENİ eğitimi için temel ve gelişim standartları belirlenmiştir. Temel standart alanda mutlaka karşılanması gereken standart ve gelişim standardı da eğitim programının niteliğini geliştirmeye yönelik, karşılanması durumunda yüksek niteliğin göstergesi olan standarttır. Doğal olarak her alan için çakışan ve farklılaşan standartlar mevcuttur. Alanın yeterlik kurulu; alana özgü temel ve gelişim standartlarını belirleme konusunda en yetkin ve yetkili yapılanmadır (3). Öğrenen (eğitim alan), öğrenmeye yardımcı olan (eğitici) ve eğitim alınan kurum temel bileşenleri gözetildiğinde herhangi bir uzmanlık alanında yeterlik kurulu varsa ve etkili çalışıyorsa Şekil 1 de yer alan öngörüler gerçek yaşamda rahatlıkla karşılık bulur. Uzmanlık eğitimi standartları açısından da ifade edilecek olur ise, sistem tanımlandığı gibi kurulduğunda, temel standartlarda eşitlenmiş, buna ek olarak gelişimsel standartlarda uzmanlık derneğinin belirlediği en üst seviyeye ulaşması mümkün olan uzman hekimlerin yetişmesi haklı bir beklentidir. Yeterlik Kurulu varsa ve etkili çalışıyorsa -Eğitim alınan kurumların standartların oluşması -Eğiticilerde standart yaklaşımlar -Ölçülebilir değerlendirme kriterleri -Eğitim alanlar için eğitim sürecinin net olması -Eğitim süreci bileşenlerinin sürekli değerlendirilmesi ve geliştirilmesi -STE/SMG çalışmalarında süreklilik Şekil 1. Yeterlik kurullarının olması ve etkili çalışması durumunda uzmanlık eğitimi açısından öngörüler 14 Ülkemizde, ana ve yandal eğitimleri ile ilgili yasal düzenleme 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun un kimi maddelerinde yapılmıştır. Adı geçen Kanun un ilgili maddelerinde Ek li çizelgeler olarak tıpta uzmanlık ana dalları ile eğitim süreleri, tıpta uzmanlık yan dalları, bağlı ana dalları ve eğitimi süreleri belirlenmiştir. Bugün itibarıyla tıpta toplam 43 ana dal ve 45 yan dal bulunmaktadır. Yan dallar ana dallardan daha fazla sayıdadır. (4) (Tablo 1 ve Tablo 2).

16 Tablo Sayılı Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun un Ek 1 inde tanımlanan ana dal uzmanlık eğitimleri ve süreleri No Ana dal adı Süre (yıl) 1 Acil Tıp 4 2 Adli tıp 4 3 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 5 4 Aile Hekimliği 3 5 Anatomi 3 6 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5* 7 Askeri Sağlık Hizmetleri Askeri Sağlık Hizmetleri alanındaki ana dal uzmanlığı eğitimi Gülhane Askeri Tıp Akademisinde 3 yapılır ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçerli olur. 8 Beyin ve Sinir Cerrahisi 5 9 Çocuk Cerrahisi 5 10 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 11 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 4 12 Deri ve Zührevi Hastalıkları 4 13 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 5 14 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 4 15 Fizyoloji 3 16 Genel Cerrahi 5 17 Göğüs Cerrahisi 5 18 Göğüs Hastalıkları 4 19 Göz Hastalıkları 4 20 Halk Sağlığı 4 21 Hava ve Uzay Hekimliği 3 22 Histoloji ve Embriyoloji 3 23 İç Hastalıkları 4 24 Kadın Hastalıkları ve Doğum 4 25 Kalp ve Damar Cerrahisi 5 26 Kardiyoloji 4 27 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 4 28 Nöroloji 4 29 Nükleer Tıp 4 30 Ortopedi ve Travmatoloji 5 31 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 5 32 Radyasyon Onkolojisi 4 33 Radyoloji 4 34 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 4 35 Spor Hekimliği 4 36 Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 3 37 Tıbbi Biyokimya 4 38 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 3 39 Tıbbi Farmakoloji 4 40 Tıbbi Genetik 4 41 Tıbbi Mikrobiyoloji 4 42 Tıbbi Patoloji 4 43 Üroloji 5 TTB ULUSAL YETERLİK KURULU BÜLTENİ * tarihli TUK kararı ile daha önce 4 yıl olan süre 5 yıla çıkarılmıştır. saglik.gov.tr/pdfdosyalar/kararlar/karar_488.pdf 15

17 TTB ULUSAL YETERLİK KURULU BÜLTENİ Tablo Sayılı Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun un Ek 3 ünde tanımlanan yan dal uzmanlığı adı, eğitim yerleri ve eğitim süreleri No Yan dal adı Eğitim yerleri Eğitim süreleri (yıl) 1 Algoloji Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 2 Nöroloji 2 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 2 2 Askeri Psikiyatri Yan dal uzmanlığı eğitimi Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yapılır ve Türk Silahlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 2 Kuvvetlerinde geçerli olur. 3 Cerrahi Onkoloji Genel Cerrahi 2 4 Çevre Sağlığı Halk Sağlığı 2 5 Çocuk Acil Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 6 Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 7 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 8 Çocuk Gastroenterolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 9 Çocuk Genetik Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 10 Çocuk Göğüs Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 11 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 12 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 13 Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kalp ve Damar Cerrahisi 2 14 Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 15 Çocuk Metabolizma Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 16 Çocuk Nefrolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 17 Çocuk Nörolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 18 Çocuk Radyolojisi Radyoloji 2 19 Çocuk Romatolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 20 Çocuk Ürolojisi Üroloji 3 Çocuk Cerrahisi 3 21 Çocuk Yoğun Bakımı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 22 El Cerrahisi Genel Cerrahi 2 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 2 Ortopedi ve Travmatoloji 2 23 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları İç Hastalıkları 3 24 Epidemiyoloji Halk Sağlığı 2 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 2 25 Gastroenteroloji İç Hastalıkları 3 26 Gastroenteroloji Cerrahisi Genel Cerrahi 2 27 Geriatri İç Hastalıkları 3 28 Harp Cerrahisi Yan dal uzmanlığı eğitimi Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yapılır ve Türk Silahlı Genel Cerrahi 2 Kuvvetlerinde geçerli olur. 29 Hematoloji İç Hastalıkları 3 30 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları 3 Göğüs Hastalıkları 3 Deri ve Zührevi Hastalıkları 3 31 İş ve Meslek Hastalıkları Göğüs Hastalıkları 3 Halk sağlığı 3 İç Hastalıkları 3 32 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kadın Hastalıkları ve Doğum 3 33 Klinik Nörofizyoloji Nöroloji 2 34 Nefroloji İç Hastalıkları 3 35 Neonatoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 16

18 36 Perinatoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum 3 37 Romatoloji Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 3 İç Hastalıkları 3 38 Sitopatoloji Tıbbi Patoloji 2 39 Temel İmmünoloji Tıbbi Mikrobiyoloji 2 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 2 40 Tıbbi Mikoloji Tıbbi Mikrobiyoloji 2 41 Tıbbi Onkoloji İç Hastalıkları 3 42 Tıbbi Parazitoloji Tıbbi Mikrobiyoloji 2 43 Tıbbi Viroloji Tıbbi Mikrobiyoloji 2 44 Yoğun Bakım Anesteziyoloji ve Reanimasyon 3 Genel Cerrahi 3 Göğüs Hastalıkları 3 İç Hastalıkları 3 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 3 Nöroloji 3 45 Gelişimsel Pediatri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 TTB ULUSAL YETERLİK KURULU BÜLTENİ Ana ve/veya yan dal uzmanlık alanlarının önemli bir kısmı TTB-UDEK çatısında temsil edilmektedir. Bu durum, öteden beri eğitim çalışmalarını sürdüren TTB açısından son derece olumludur. Ancak, gelinen noktada kimi sorunlar da bulunmaktadır. Bu sorunlar arasında öne çıkanlar aşağıda belirtilmiştir: 1. Yeterlik kurulları halen kurul(a)mamış tıpta uzmanlık alanlarının olması 2. Yeterlik kurullarının oluştuğu alanlarda çalışmaların etkili bir biçimde sürdürülememesi 3. Bazı uzmanlık alanlarında birden fazla yeterlik kurulu kurulma çabalarının olması 4. Çakışan uzmanlık alanlarının olması (tıp alanları ve/veya tıp dışı alanlar) 5. Eğitim kurumlarının altyapı olanaklarında farklılık, yetersizlik 6. Eğitim kurumlarında görev yapan eğiticilerin sayı ve nitelik açısından farklılığı 7. Uzmanlık eğitimi ile ilgili olarak uzmanlık derneğinin yetkilerinin sınırlı olması, yeterlik kurulu çalışmalarının sağlık ortamında %100 karşılık bulamaması 8. Uzmanlık eğitimi öncesi var olan ve tıp eğitimini olumsuz etkileyen kimi koşulların uzmanlık eğitimi sürecine yansımaları 9. Sağlık sistemindeki belirsizlikler 10. Bütünlüklü sağlık ve hizmet anlayışının uzmanlık alanlarına yansımasında aksaklıklar olması 11. Uzmanlık eğitimi ile ilgili mevzuatın sık değişmesi 12. STE/SMG çalışmalarına katılım sonrası alınan kredilerin resmi/yasal bir gereklilik olarak tanımlanmamış olması 17

19 TTB ULUSAL YETERLİK KURULU BÜLTENİ Pek çok sorunun varlığı da dikkate alındığında, iyi uzman hekimler yetişmesine katkı sağlayan ana ve yandal yeterlik kurullarının etkili bir biçimde çalışmasının önündeki engellerin tamamının kaldırılması önemli bir çalışma alanıdır. Bu noktada, iyi hekimlik değerleri üzerinden ilerleyen nitelikli ve kesintisiz bir çabanın önemini bilmek yararlı olur. Süreci yönetirken ve/veya sürecin bir bileşeni olurken; tıp alanı temsilcilerinin her zaman dayanışma içinde olduğu bütün profesyonel sağlık meslek gruplarının, sağlık hizmetlerinin aslı hedefi olan toplumun kendisinin, değerlerinin, gücünün farkında olabilmek de önemli bir başlık olarak kabul edilmelidir. KAYNAKLAR 1. Öztuna V. Tıpta uzmanlık eğitimi ve yetkinlik kavramı.ttb-ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni 2012;1: Aslan D, Sayek İ. Ulusal yeterlik kurulu nedir? Türkiye de Güncel Durum Paylaşımı. TTB-Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni 2012;1: TTB-UDEK Tıpta Uzmanlık Eğitimi Ulusal Standartları, TTB Yayınları, Haziran 2011, ISBN: sayılı Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun. [Internet]http://www.ttb.org. tr/udek/index.php?option=com_con tent&view=article&id=189:tababe t-ve-abati-sanatlarinin-tarzi-rasina-dakanun-&catid=71:yasa&itemid=175. Erişim:

20 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON Dr. Volkan ÖZTUNA TTB-UDEK-UYEK Başkanı TTB ULUSAL YETERLİK KURULU BÜLTENİ Akreditasyon kelimesi, kurumların ve/ veya programların belirli kalite ölçütlerine uygun olduğunu, bağımsız bir değerlendirme kurulunun onaylaması ve güvence altına alması işlemini tanımlar. Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığı denkliktir. Bu sistem evrensel değerler üzerinden tanımlanan ve devamlı güncellenen ölçütler ile hareket eder. İki tür akreditasyondan bahsedilebilir. Birincisi kurum akreditasyonudur ve bir kurumunun idari, mali ve akademik altyapısını değerlendiren bir süreçtir. İkincisi eğitim programları akreditasyonudur ve öncelikli olarak eğitim kalitesini, programa katılan kişilerin donanımını, ve yetkinliğini değerlendiren bir süreçtir. Bu yetkinlik kavramı, kişilerin sadece mesleklerini icra etmek için gereken teknik bilgiyi almış olmaları değil, iyi hizmet vermek için gereken etik değerleri ve yeteneği de kazanmış olmaları anlamına gelir. Eğitim programlarının akreditasyonu (daha uygun bir ifade ile eşyetkilendirme), şeffaf ve kaliteli bir akademik eğitimi hedefler. Akreditasyon sürecinde değerlendirilen başlıklar aşağıdaki şekilde özetlenebilir (1): 1. Eğitim ve öğretim amaçlarına yönelik standartlar. 2. Eğitim programının hedefleri. 3. Program çıktılarını değerlendirmeye yönelik standartlar. 4. Eğitim kadrosunun kalitesine yönelik standartlar. 5. Kurumun, eğitimi ilgilendiren altyapısına yönelik standartlar. Tıpta uzmanlık eğitiminde uygulanan akreditasyon sistemi, eğitimin, eğiticinin ve eğitilenin, tanımlanmış olan yetkinlik ölçütlerine uygunluğunu değerlendirir. Bu ölçütler, aynı zamanda etik ve özlük hakkı konularındaki düzenlemeleri de kapsar. Akreditasyon sürecini başarı ile tamamlayan kurumlarda verilen eğitimin kalitesi kamuoyu nezdinde güvence altına alınmış olur. Bu kaliteye sahip kurumlar belgelerini alarak bir sonraki değerlendirme dönemine kadar akredite edilmiş olurlar. Tıp eğitiminde akreditasyon kavramı, günümüz Türkiye sinde oldukça yoğun olarak tartışılan bir konudur ve hedefi eğitim kurumlarından yetkin doktorların mezun olmasını sağlamaktır. Ancak bu süreçte teknik bilginin hızla artması, giderek artan teknoloji bağımlılığı, sağlık alanında metalaşma, sağlık politikaları ile eğitim politikalarının arasında eşgüdümün olmaması, yetersiz altyapı ve sınırlı insan gücü ile açılan yeni 19

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1. Karar

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1. Karar TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 Toplantı Tarihi : 31/07/2009 Karar No : 2 Karar (Değişik Karar Metni: 28.06.2013 tarih ve 376 nolu TUK Kararı) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı jürisinin

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 14. Karar

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 14. Karar Sayfa 1 / 14 Karar (1) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 29. Maddesinin (2). fıkrasında tarif edilen uzmanlık eğitimi bitirme sınavı jüri üyelerinin, eğitim sorumluları havuzundan

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre

Detaylı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları Acil Tıp 010 (İlk ve acil yardım) Adli Tıp (Adli tababet) 020 (Adli ve ruhi tababet) (Tababeti ruhiye ve adliye) 030 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 035

Detaylı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı Tablo Sağlık Bilimleri Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 000 TIP 1 01 Acil Tıp 1 02 Adli Tıp 1 70 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 1 04 Aile Hekimliği 1 71 Algoloji 1 05 Anatomi 1 72 Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

2013-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 100111061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ 1 1 0 65,00000 65,00000 100111079 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK

Detaylı

ACİL TIP 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu İZMİR ADANA BURSA

ACİL TIP 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu İZMİR ADANA BURSA ACİL TIP İZMİR ANKARA KOCAELİ YALOVA EDİRNE TEKİRDAĞ MANİSA ZONGULDAK HATAY MUĞLA ÇANAKKALE KIRIKKALE KIRKLARELİ GİRESUN BURDUR ISPARTA BOLU BARTIN KÜTAHYA KARABÜK UŞAK AFYONKARAHİSAR OSMANİYE ORDU DÜZCE

Detaylı

ACİL TIP 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA İSTANBUL BURSA İZMİR ANKARA KOCAELİ

ACİL TIP 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA İSTANBUL BURSA İZMİR ANKARA KOCAELİ ACİL TIP ANKARA KOCAELİ ÇANAKKALE BALIKESİR ZONGULDAK HATAY TEKİRDAĞ MUĞLA YALOVA MANİSA EDİRNE TRABZON KÜTAHYA UŞAK OSMANİYE RİZE AFYONKARAHİSAR DÜZCE ORDU KARABÜK KIRKLARELİ BARTIN BİLECİK GİRESUN BURDUR

Detaylı

ACİL TIP 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu

ACİL TIP 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ACİL TIP İZMİR İSTANBUL ANKARA YALOVA ZONGULDAK HATAY TEKİRDAĞ EDİRNE MUĞLA ÇANAKKALE MANİSA UŞAK ORDU GİRESUN RİZE ISPARTA KIRKLARELİ OSMANİYE KIRIKKALE DÜZCE BOLU BURDUR AFYONKARAHİSAR KARABÜK BARTIN

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP İZMİR İSTANBUL KOCAELİ ANKARA ZONGULDAK HATAY TEKİRDAĞ MANİSA EDİRNE YALOVA MUĞLA ÇANAKKALE AFYONKARAHİSAR BOLU BİLECİK GİRESUN KIRIKKALE UŞAK OSMANİYE BURDUR RİZE DÜZCE BARTIN KIRKLARELİ KÜTAHYA

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP ADANA ANKARA MERSİN KOCAELİ BURSA GAZİANTEP YALOVA ESKİŞEHİR HATAY DENİZLİ ANTALYA TEKİRDAĞ BALIKESİR KONYA AYDIN EDİRNE ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA MANİSA RİZE KÜTAHYA BARTIN BOLU SAMSUN

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1)

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1) TEBLİĞ Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı ile Sağlık Bakanlığından: TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1)

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU UZMAN TABİPLER İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU UZMAN TABİPLER İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU UZMAN TABİPLER İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015) İL KURUM ADI UNVANI ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ ACİL TIP 2 ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 Sayfa 1 / 20 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17 Eğitimi Yılı 1 Süresi (Ay) Sayfa 1 / 17 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14 Sayfa 1 / 14 a Gönderen Alanı Acil Tıp Adli Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 1 Nöroloji

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 Toplantı Tarihi : 21 23 / 06 / 2010 Toplantı No : 21 Karar No : 82 KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun

Detaylı

2014-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) GENEL KONT. BOŞ EN KÜÇÜK KONT. PUAN 100111079 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK NÖROLOJİSİ 1 1 0 81,56250 81,56250 100121018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12 Sayfa 1 / 12 Acil Tıp 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 3 1 Radyoloji 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Genel Cerrahi 2 1 Ortopedi ve Travmatoloji 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 Göğüs Hastalıkları

Detaylı

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9 2012-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VE LAR () 100111034 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 1 1 0 67,50000 67,50000 100311032 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2015-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) YAN DAL YAN DAL ADI

2015-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) YAN DAL YAN DAL ADI 100311129 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 1 1 0 84,06250 84,06250 100311138 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013-2014 TIP FAKÜLTESİ Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI Genel Özellikler Sigortası, serbest ya da kamu veya özel sağlık sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2011-2012 TIP FAKÜLTESİ: Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000 2001

Detaylı

XVIII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI

XVIII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI TTB- DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU 22 Aralık 2012 TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu 22-23 Aralık 2012 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Derslikler Grubu Kurucu Öğretim

Detaylı

KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 13 KARAR

KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 13 KARAR Sayfa 1 / 13 KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun Görevleri başlıklı 7 / ç maddesi hükümlerine göre; Kurulumuzca, Tıpta dallarının

Detaylı

A) EĞİTİM ARAŞTIRMA VE DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) B) DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) C) A GRUBU HASTANELER - (UZMAN TABİP) Ç) AI, AII, B,

A) EĞİTİM ARAŞTIRMA VE DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) B) DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) C) A GRUBU HASTANELER - (UZMAN TABİP) Ç) AI, AII, B, A) EĞİTİM ARAŞTIRMA VE DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) B) DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) C) A GRUBU HASTANELER - (UZMAN TABİP) Ç) AI, AII, B, C, D, EI HASTANELERİ (İDARİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ)

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2010-2011 TIP FAKÜLTESİ: Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000 2001

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 28/05/2015-19291 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği *BENNLYL5* Sayı : 18649120-900/ Konu : Doğum Yardımı PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2012-2013 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2012-2013 Bahar

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 2 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 2 / 14 Eğitimi Yılı /0/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderilen Alanı ( Uzmanları için) Acil tıp (Toplam eğitim süresi ay) (0.0.0 tarih ve 7 No lu TUK Kararıyla ( Uzmanları için ) Acil tıp (Toplam eğitim

Detaylı

TSİM RAPORLARI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN

TSİM RAPORLARI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN TSİM RAPORLARI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN 15 Haziran 2015 GİRİŞ YAPTIĞINIZ VERİLER NASIL RAPORLANIR? TSİM sistemi girmiş olduğunuz verilerin

Detaylı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 000 TIP 1 01 Acil Tıp 1 02 Adli Tıp 1 70 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 1 04 Aile Hekimliği 1 71 Algoloji 1 05 Anatomi 1 72 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 73 Askeri Sağlık Hizmetleri

Detaylı

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010)

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010) 1011139 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 055.625 055.625 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 054.520

Detaylı

KARAR Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit EĞRİ nin tarih ve 2599 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit EĞRİ nin tarih ve 2599 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında toplandı. KARAR 07.01- Üniversitemiz Rektör Yardımcısı

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU. KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR Toplantı Tarihi : / 0 / 00 Toplantı No : Karar No : 8 KARAR TUTANAĞI Sayfa / KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun Görevleri başlıklı

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU. KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR Toplantı Tarihi : / 0 / 00 Toplantı No : Karar No : 8 KARAR TUTANAĞI Sayfa / KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun Görevleri başlıklı

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE EĞİTİM GÖREVLİSİ ATAMASI İÇİN İLAN EDİLECEK KADROLAR

BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE EĞİTİM GÖREVLİSİ ATAMASI İÇİN İLAN EDİLECEK KADROLAR BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE EĞİTİM GÖREVLİSİ ATAMASI İÇİN İLAN EDİLECEK KADROLAR İl Adı Hastane Adı Uzmanlık Dalı Ankara Ankara Numune Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 Ankara Ankara Numune

Detaylı

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 1 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ EĞİTİM VE YETERLİK KURULU (EMEK)YÖNERGESİ İçindekiler A. GİRİŞ... 2 B. GENEL KONULAR... 2 1. TANIM... 2 2. Amaçlar... 2 3. Çalışma ilkeleri... 2 4. Komisyon

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMALARINDA ORTAK PROGRAMLAR VE ÇOK DİSİPLİNLİ ALANLAR. Uzm Dr Erol KOÇ Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı

SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMALARINDA ORTAK PROGRAMLAR VE ÇOK DİSİPLİNLİ ALANLAR. Uzm Dr Erol KOÇ Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMALARINDA ORTAK PROGRAMLAR VE ÇOK DİSİPLİNLİ ALANLAR Uzm Dr Erol KOÇ Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı ORTAK PROGRAMLAR İŞ BİRLİĞİ VE ORTAK KULLANIM Farklı kurumların insan

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerinde 4924 Sayılı Kanuna göre istihdam edilen

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

Öğretim Süresi Genel. Kontenjan

Öğretim Süresi Genel. Kontenjan ı (1) (2) (3) (4) (5) (6) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Yan Dal Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111019 Gastroenteroloji 3 1 - - 700111046 Tıbbi

Detaylı

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi GİRİŞ Türkiye de Dermatoloji ve Veneroloji uzmanlık eğitimini düzenleyen Dermatoloji Yeterlik Kurulu, ilgili uzmanlık alanı derneği yönetim kurulu tarafından,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gülhane Tıp Fakültesi Çalışma Takvimi Gülhane Tıp Fakültesi Kurul Üyeleri GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF PROGRAMI

İÇİNDEKİLER. Gülhane Tıp Fakültesi Çalışma Takvimi Gülhane Tıp Fakültesi Kurul Üyeleri GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF PROGRAMI İÇİNDEKİLER Gülhane Tıp Fakültesi Çalışma Takvimi Gülhane Tıp Fakültesi Kurul I II GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF PROGRAMI Gülhane Tıp Fakültesi Sınıf Yıl Kurulları Temsilcileri 1-1 Gülhane Tıp Fakültesi

Detaylı

A) EĞİTİM ARAŞTIRMA VE DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) B) DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) C) A GRUBU HASTANELER - (UZMAN TABİP) Ç) AI, AII, B,

A) EĞİTİM ARAŞTIRMA VE DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) B) DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) C) A GRUBU HASTANELER - (UZMAN TABİP) Ç) AI, AII, B, A) EĞİTİM ARAŞTIRMA VE DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) B) DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) C) A GRUBU HASTANELER - (UZMAN TABİP) Ç) AI, AII, B, C, D, EI HASTANELERİ (İDARİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ)

Detaylı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı ÖZET Sağlıkta İnsan Kaynakları (SAİK) alanında 2023 yılına yönelik hedef belirleme çalışmaları, Bakanlığımız

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111052 Beyin ve Sinir Cerrahisi 5 K 1 - - Adıyaman Üniversitesi 100211042 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM PROGRAMI 1 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI 1. Sınıf TEMEL TIP BİLİMLERİ I TEMEL TIP BİLİMLERİ II TEMEL

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Yan Dal Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Yan Dal Asistan Sayıları (1) (2) (3) (4) (5) (6) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111046 Tıbbi Onkoloji 3 1 - - 700111055 Tıbbi Onkoloji

Detaylı

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu Sürüm 1.06 27 HAZİRAN 2012 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin elektronik reçete bilgilerinin Medula sistemine

Detaylı

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu Sürüm 1.07 4 TEMMUZ 2012 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin elektronik reçete bilgilerinin Medula sistemine kaydedilmesi.

Detaylı

2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK LAR () 100111016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 55,82666 55,82666 100111043 Abant İzzet Baysal

Detaylı

2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Yan Dal Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Yan Dal Asistan Sayıları Uzmanlık Adı ı (1) (2) (3) (4) (5) (6) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Ankara Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700511033 Çocuk Hematolojisi

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER AKREDİTASYON BELGESİ 2 DEĞERLERİMİZ... 3 GÖREVLERİMİZ 4 HEDEFLERİMİZ... 4 TARİHÇE 4 FİZİKİ YAPI... 5 İNSAN GÜCÜ...

İÇİNDEKİLER AKREDİTASYON BELGESİ 2 DEĞERLERİMİZ... 3 GÖREVLERİMİZ 4 HEDEFLERİMİZ... 4 TARİHÇE 4 FİZİKİ YAPI... 5 İNSAN GÜCÜ... 1 İÇİNDEKİLER AKREDİTASYON BELGESİ 2 DEĞERLERİMİZ... 3 GÖREVLERİMİZ 4 HEDEFLERİMİZ... 4 TARİHÇE 4 FİZİKİ YAPI... 5 İNSAN GÜCÜ... 5 EĞİTİM 6 ÖĞRENCİLERİMİZ. 7 KLİNİK HİZMETLER 8 AKADEMİK BİRİMLER.. 9 TIP

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

HEKİM DIŞI PERSONELİN

HEKİM DIŞI PERSONELİN HEKİM DIŞI PERSONELİN UNVANI (BRANŞI) HEMŞİRE(YOK) SAĞLIK MEMURU(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİKERİ(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİSYENİ(TOPLUM SAĞLIĞI) BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER Acil Servis-Acil

Detaylı

HEKİM DIŞI PERSONELİN BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER. Acil Servis-Acil. Acil Servis-Acil Cerrahi Kliniği. Acil Servis-Acil Dahiliye Kliniği

HEKİM DIŞI PERSONELİN BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER. Acil Servis-Acil. Acil Servis-Acil Cerrahi Kliniği. Acil Servis-Acil Dahiliye Kliniği HEKİM DIŞI PERSONELİN UNVANI (BRANŞI) HEMŞİRE(YOK) SAĞLIK MEMURU(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİKERİ(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİSYENİ(TOPLUM SAĞLIĞI) BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER Acil Servis-Acil

Detaylı

TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ YETERLİK KURULU YÖNERGESİ GiRiŞ

TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ YETERLİK KURULU YÖNERGESİ GiRiŞ TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ YETERLİK KURULU YÖNERGESİ GiRiŞ Türkiye'de yoğun bakım uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Yoğun Bakım Derneği Yeterlik Kurulu, Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi GİRİŞ Türkiye de Dermatoloji ve Veneroloji uzmanlık eğitimini düzenleyen Dermatoloji Yeterlik Kurulu, ilgili uzmanlık alanı derneği yönetim kurulu tarafından,

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,79389 49,74187 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Detaylı

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi / Yılı İstatistiki Verileri /

Detaylı

YETERLİK KURULU YÖNERGESİ

YETERLİK KURULU YÖNERGESİ YETERLİK KURULU YÖNERGESİ GİRİŞ Türkiye de Kalp ve Damar Cerrahisi alanında uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Yeterlik Kurulu, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği yönetim kurulu

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre

Detaylı

TIBBİ PATOLOJİ YETERLİK KURULU YÖNERGESİ GİRİŞ

TIBBİ PATOLOJİ YETERLİK KURULU YÖNERGESİ GİRİŞ TIBBİ PATOLOJİ YETERLİK KURULU YÖNERGESİ GİRİŞ Türkiye'de Tıbbi Patoloji uzmanlık eğitimini düzenleyen Tıbbi Patoloji Yeterlik Kurulu, Patoloji Dernekleri Federasyonu (PDF) Yönetim Kurulu tarafından, PDF

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Tarih ve Sayı: 13/12/2016-450323 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı *BE8V6D083* Sayı :46656802-010.04- Konu :Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bilidirilmesi Yönergesi Dağıtım

Detaylı

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU İÇ YÖNERGESİ

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU İÇ YÖNERGESİ TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU İÇ YÖNERGESİ GİRİŞ Türkiye de genel cerrahi uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu, (yönergedeyeterlik Kurulu olarak geçecektir) Türk Cerrahi Derneği Yönetim

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Ekli Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 19/6/2009 tarihli ve 7414 saı yazısı üzerine, 1219 saı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına

Detaylı

TTB-UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU- XIII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI KATILIM RAPORU TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu- XIII.

TTB-UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU- XIII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI KATILIM RAPORU TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu- XIII. TTB-UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU- XIII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI KATILIM RAPORU TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu- XIII.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, İstanbul Tabip Odası nın ev

Detaylı

16.03.2015 Sayı: 2015-6

16.03.2015 Sayı: 2015-6 Yönetim Kurulu Başkan Dr.Bülent Alıcı Başkan Yardımcısı Dr.Serdar Tekgül BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 16.03.2015 Sayı: 2015-6 Genel Sekreter Dr. Cem Akbal Sayman Dr. Adil Esen TALEPÇİ Başkanlığı

Detaylı

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 ADANA NUMUNE EĞİTİM

Detaylı

ATAMA YAPILACAK KLINIK SEFI VE KLINIK SEF YARDIMCISI KADROLARI ILI HASTANE ADI BRANS KADRO UNVANI KADRO ADEDI ADANA NUMUNE EAH ÇOCUK SAGLIGI VE

ATAMA YAPILACAK KLINIK SEFI VE KLINIK SEF YARDIMCISI KADROLARI ILI HASTANE ADI BRANS KADRO UNVANI KADRO ADEDI ADANA NUMUNE EAH ÇOCUK SAGLIGI VE ATAMA YAPILACAK KLINIK SEFI VE KLINIK SEF YARDIMCISI KADROLARI ILI HASTANE ADI BRANS KADRO UNVANI KADRO ADEDI ADANA NUMUNE EAH ÇOCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI SEF 1 ADANA NUMUNE EAH IÇ HASTALIKLARI SEF 1

Detaylı

Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Ataması Yapılacak Kadrolar

Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Ataması Yapılacak Kadrolar Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Deri ve Zührevi Hastalıkları 2 Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 1 1 Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Göğüs Hastalıkları 1 Ankara Atatürk

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi I. Yarıyıl Ders Dönemi 15.09.2014 23.01.2015 I. Yarıyıl Seçmeli Ders Final

Detaylı

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin Ortak Görüş 2010 VERİ DÖKÜMÜ EKİM 2010 Yanıt dağılım grafkleri, tabloları ve anket soruları

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14 Eğitimi Yılı /0/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / ( Uzmanları için) Acil tıp (Toplam eğitim süresi ay) (0.0.0 tarih ve 7 No lu TUK Kararıyla ( Uzmanları için ) Acil tıp (Toplam eğitim süresi ay) (0.0.0

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN 7..05 tarih ve 9565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7..05 tarihli ve 05/879

Detaylı

ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE EĞİTİCİ OLMAK Prof. Dr. Fatma Ulutan

ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE EĞİTİCİ OLMAK Prof. Dr. Fatma Ulutan ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE EĞİTİCİ OLMAK Prof. Dr. Fatma Ulutan Sunum planı 1. Ülkemizde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık eğitimi çalışmalarının özeti 2. Günümüzde uzmanlık eğitimini

Detaylı

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 101111031 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ K 1 0 1 --- --- 101111058 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 49,89946 49,89946 101111094 ANKARA

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Acıbadem Üniversitesi 200111024 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - 4, 5 200111121 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 4, 5 Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Uzmanlık Adı ı (1) (2) (3) (4) (5) (6) Üniversitelerdeki Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve ları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111079 Çocuk si 3 1 - - Cerrahi 100111034 Gastroenteroloji Cerrahisi

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI Diş hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini, hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların koruyucu, iyileştirici tedavilerini kendine

Detaylı

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2008 sayı: 3

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2008 sayı: 3 TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2008 sayı: 3 ÖNSÖZ Prof. Dr. Gençay Gürsoy TTB-UDEK 2007-2008 DÖNEMİ ÇALIŞMALARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ Prof. Dr. Raşit Tükel, Dr. Ali Özyurt V. GENEL KURULUN ARDINDAN UDEK ÇALIŞMA

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ Türkiye de Nörolojide uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Nöroloji Yeterlilik üst Kurulu (Board u) özerk çalışan, kar amacı olmayan, sivil bir kurul

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

Klinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji Çekirdek Eğitim Programı (Müfredat)

Klinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji Çekirdek Eğitim Programı (Müfredat) Klinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji Çekirdek Eğitim Programı (Müfredat) Prof.Dr Yurdanur Akgün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık eğitiminin amacı,

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Azerbaycanlı Hekimler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde

Detaylı

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY BİRİM ACİL TIP ANABİLİM DALI TETKİK EDİLECEK KRİTER/DOKÜMAN Acil Tıp AD Başkanlığı İş Akış Acil Servis Süreci Radyoloji Süreci Beslenme

Detaylı