BTSO. Müşteri Bağlılığı Yaratmak. Tüccarın El Kitabı Serisi - V. Kasım Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BTSO. Müşteri Bağlılığı Yaratmak. Tüccarın El Kitabı Serisi - V. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN :"

Transkript

1 BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - V Müşteri Bağlılığı Yaratmak Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN :

2 İÇİNDEKİLER Giriş...22 Müşteri Sadakati ve CRM...22 CRM in Evreleri Müşteri Seçimi Müşteri Edinme Müşteri Koruma Müşteri Derinleştirme...22 CRM in Pazarlama Faaliyetlerine Katkıları...22 Müşteri Bağlılığında Etkin Faktörler...22 Müşteri Profili ve Müşteri Bağlılığı...22 Sonuç...22

3 ÖNSÖZ Kurumların saygınlıkları, tartışmasız verdikleri hizmetlerin kalitesi ile doğru orantılıdır. Ve saygın kurumlar hedef kitlesinden aldığı geri bildirimlerle beslenir. 118 yıldır Bursa da taş üstüne taş koymayı adeta kurumsal bir disiplin haline getiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, bugün yakaladığı saygınlığını üyelerine borçludur. Sadece ticari ve sınai alanlarda değil, sosyal ve kültürel alanlarda da kendini içinden doğduğu kentine karşı sorumlu hisseden Odamız, üyelerine en kaliteli ve sürekli iyileşen hizmet verme anlayışıyla varlığını sürdürmektedir. Bugün Odamız ın örnek, öncü ve saygın bir kurum olarak parmakla gösterilmesinin ardında verdiğimiz hizmetlerdeki kurumsal özgüvenimiz, hizmetlerimizi sürekli iyileştirme kararlılığımız ve siz üyelerimizden aldığımız cesaret vardır. Sizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda, Odamız, bilgi birikimini ve deneyimlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Tüccarın El Kitabı serisi de bu düşüncenin bir ürünü olarak ortaya çıktı. Elinizde tuttuğunuz Müşteri Bağlılığı Yaratmak başlıklı kitapçığı, siz değerli üyelerimize sunmaktan duyduğumuz gururu ifade ederken, söz konusu çalışmamızın iş süreçlerinize katkıda bulunmasını dileriz. S.Tolga YÜCEL Genel Sekreter Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 3

4 4

5 Giriş Müşteri Sadakati konusunda ünlü düşünürlerden Theodore Lewitt e göre memnun müşterilerin sadakati, karlılığın temel anahtarıdır sözleri bu gerçeği yansıtmaktadır. Yönetim gurusu Peter Drucker a göre ise işletmenin amacı satış yapmak değil, müşteri kazanmak ve müşterileri elde tutmaktır. 21. Yüzyıl iş dünyasında müşteri kraldır, müşteri haklıdır, müşteri velinimetimizdir gibi kavramlar ile hemen hemen hergün karşılaşmaktayız. Vurgulanması gereken en önemli noktalardan bir tanesi de aslında hepimizin birer müşteri olmamızdır. Bu noktadan hareket edildiği zaman müşterilerin tercih ve alışkanlıklarının, dinamik bir ortamdan etkilenip, değişime uğrayabilme olasılığıdır. Dolayısı ile yüzde yüz müşteri memnuniyeti, veya, daha da ileri safha olan müşteri sadakati yaratabilmek tamamen firmalara ve müşterilerin algılayış tarzlarına göre değişebilen göreceli bir kavram olarak nitelendirilebilir. Müşteri Sadakati Oluşturabilmek için müşteriye sürekli ve düzenli olarak konforlu bir iş yapma ortamı sağlamak gerekir. Müşteri sadakatini sağlamak, kurumlar açısından sadece kazancı artırmanın değil; aynı zamanda hem ayakta kalabilmenin, hem de istikrarlı karlılık sağlayabilmenin yolu olacaktır. Bu bağlamda, müşteri sadakatinin sağlanması için müşterinin kuruma karşı olan güven duygusunun devamlılığını sağlamak temel hedeflerden ve başarı kriterlerinden birisi olmalıdır. Müşteriler ile kurum arasında düzenli ve istikrarlı bilgi alış-veriş köprüsü inşa edebilmek ve etkin biçimde bu köprüden yararlanabilmek de müşteri sadakati yaratabilmenin diğer kriterleri arasındadır. Ayrıca, kurum 5

6 ile olan ilişkileri kopma riski taşıyan müşterilerinizi tespit edip, bu konuda önlemler almak gerekmektedir. Müşterileri memnun edebilmek mümkün mü? sorusunu cevaplayabilmek için öncelikle iç müşterilerin, sonrasında da dış müşterilerin mutlu olduklarından emin olup olmadığımızı bilmemiz gerekir. Tüm ticari kurumların temel hedefi; varlıklarını sürdürerek, istikrarlı kazanç sağlayıp, rekabet güçlerini arttırmaktır. Günümüz iş dünyasında bunun en karlı yolu ise, müşterilerinin davranışlarını etkin bir biçimde analiz ederek hizmet beklentilerini proaktif bir yaklaşımla önceden görebilmekten ve bu beklentileri karşılayarak, hatta mümkünse aşarak, onlara hayallerindeki hizmeti sunabilmekten ve tabii bunun sürekliliğini sağlamaktan geçmektedir. Sonuç olarak; müşteri memnuniyeti ve daha da ileri evresi olan müşteri sadakati sağlamanın yolu öncelikle kurumların iç müşterilerini, bir başka deyişle çalışanlarını mutlu edebilmek, kurum içi ve dışı müşteri odaklı bir hizmet anlayışı benimseyip, bu anlayışı uygulayarak, rekabet gücü ve avantajı elde edebilmekten geçmektedir. 6

7 Müşteri Sadakati ve CRM Son yıllarda müşteri sadakati yada diğer bir ifade ile müşteri bağlılığı yaratma kavramı gündeme geldiğinde CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) kavramı da ardı sıra telafuz edilmekte. CRM ile ilgili onlarca değişik tanımlama bulunmaktadır. Üzerinde fikir birliğine varılmış tek bir tanımlama olmaması ise kavramın iyice anlaşılması önündeki engellerden biridir. Genel olarak CRM dendiğinde net bir tanımın ortaya konamaması, CRM e yüklenen farklı anlamlardan kaynaklanmaktadır. CRM ile ilgili belli başlı tanımlamaları aşağıdaki şekilde belirtmek mümkündür : - CRM, müşteri ile ilişkide bulunulan her alanda müşteriyi daha iyi algılama ve onun beklentileri çerçevesinde firmanın kendini daha iyi yönlendirmesi sürecidir. - CRM, müşteri ilişkilerini yönetmek için kullanılan metodoloji ve ürünlerin genelini içermektedir. - CRM, müşteri temas noktalarının entegrasyonu ve iyileştirilmesidir. - CRM, müşteriyi tasarım noktasına (merkeze) yerleştiren ve müşteri ile yakın ilişki kuran bir yönetim felsefesidir. - CRM, satış, pazarlama ve servis süreçlerini daha etkin hale getirmek için geliştirilmiş işleme stratejisi / kültürüdür. - CRM, müşteri bilgilerini kullanarak müşteri sadakatini ve sonuçta müşteri değerini artırma bilimidir. - CRM, iş ve enformasyon akışlarının öncelikle müşteri ihtiyaçları, ikincil olarak ise şirket ihtiyaçlarına göre tasarlanmasıdır. - CRM, kurumdaki müşteri ile ilgili her türlü bilgiyi tek 7

8 bir enformasyon sistemine bağlamak ve bunu müşteri temas noktasına odaklamaktır. - CRM, müşteriyi tanımak, müşteri ihtiyaçlarını anlamak, ona uygun hizmetler ve ürünler geliştirmektir. Tüm bu tanımlamaları kapsayan ve Arman Kırım tarafından yapılan tanımlama ile CRM in boyutunu irdelemek daha kolaylaşacaktır: CRM, müşteri merkezli stratejiler ile bu stratejileri destekleyebilecek; satış ve pazarlamayla beraber, müşteri hizmetleri, muhasebe, üretim ve lojistik gibi yeni fonksiyonları kapsayan ve bu yeni fonksiyonlardan etkilenecek herkes için tüm iş süreçlerinin yeni baştan düzenlenmesini içeren ve bunları gerçekleştirirken de teknolojiden yararlanan bir yönetim stratejisidir Tanımdan da anlaşılacağı üzere CRM; işletmenin genelini kapsayan bir değişimin sonucunda, müşteri merkezli stratejinin oluşturulmasını amaçlayan kapsamlı bir yönetim felsefesidir. CRM bir bilgisayar yazılımı değildir. CRM in yazılım boyutu sadece hedeflenen stratejiye ulaşmak için kullanılan veri tabanlarından ve iletişim ağlarından oluşmuş teknolojik bir araçtır. Tüm stratejilerinizi müşteriden başlayarak oluşturduğunuz, her müşteriyi öğrenip ayrı ayrı muamele yaptığınız ve bunu yapabilmek için ise ürün değil müşteriyi düşündüğünüz bir stratejik anlayış olan CRM in en önemli unsuru insandır. Bu stratejinin başarıya ulaşması tüm çalışanların bu strateji benimsemesine bağlıdır. Bu sağlanamadığı taktirde bir CRM stratejisinin başarıya ulaşması mümkün değildir. CRM, müşteri temas noktalarında müşteri bilgilerinin toplanmasına, bu bilgiler üzerinden yeni iş olanakları geliştirilmesine, müşteri sadakatini artırılmasına, pazarlama harcamalarında önemli bir tasarruf yapılmasına ve satış verimliliğinin artırılmasına 8

9 imkan sağlamaktadır. CRM in amacı işletme modelleri, süreç metodolojileri ve interaktif teknolojileri kullanarak müşteriler kazanmak ve müşteri bağlılığını yüksek seviyelere taşıyarak sürdürebilmektir. CRM de önemli olan doğru müşteriyi hedeflemek ve o müşteriyi edinmek için stratejiler geliştirmektir. Müşteri kazanıldıktan sonraki evrelerde sürekliliği sağlayarak müşteriyi sadakatini sağlamak ana hedeftir. CRM in Evreleri CRM Institute Türkiye nin çalışmalarına göre, CRM 4 evreden oluşmaktadır. Bu evreler; 1.Müşteri Seçimi CRM in bu evresinin ana amacı En karlı müşteri kim? sorusunun cevabının bulunmasıdır. Bu çerçevede şu çalışmalar yapılmaktadır. Hedef Kitlenin Belirlenmesi Segmentasyon Konumlandırma Kampanya Planları Marka ve Müşteri Planlamaları Yeni Ürün Lansmanları 2.Müşteri Edinme Bu evrenin asıl amacı satışı gerçekleştirmektir. Belirli bir müşteriye en etkili yoldan satış nasıl yapabiliriz? sorusunun yanıtı bu evrenin ana amacını oluşturmaktadır. İhtiyaç Analizleri Teklif Oluşturma Kapanış Adımları 9

10 3.Müşteri Koruma Müşteri koruma, Bu müşteriyi ne kadar süreyle elimizde tutabiliriz? sorusunun yanıtının arandığı evredir. Amaç müşteriyi kuruma bağlama, onu kurumda tutabilme ve ilişkinin sürekliliğini sağlamaktır. Sipariş Yönetimi Teslim Taleplerin Organizasyonu Problem Yönetimi, Refleks Sistemi 4.Müşteri Derinleştirme Müşteri derinleştirme, kazanılmış bir müşterinin sadakat ve kârlılığının uzun süre korunması ve müşteri harcamalarındaki payın yükseltilmesi için gereken adımları içermektedir. Amaç sürekliliğin sağlandığı ilişkiden yeni faydalar sağlamaktır. Müşteri İhtiyaç Analizleri Çapraz Satış Kampanyaları 10

11 11

12 CRM in Pazarlama Faaliyetlerine Katkıları CRM in şirketin pazarlama faaliyetlerine olan katkısı 4 ana çerçevede toplanmaktadır. Terk etmiş müşterinin yeniden kazanılması: Yapılan bir araştırmaya göre CRM in terk eden müşterilerin geri kazanılmasında %10 ila %20 arasında katkı sağladığı belirlenmiştir. Müşteri sadakati yaratma: CRM in en temel amacının müşteriyi yaşam boyu elde tutmak olduğu düşünüldüğünde, müşteri sadakatini artırmaya olan katkısı oldukça önemlidir. Yapılan araştırmalara göre CRM in müşteri sadakati yaratmaktaki etkisi %15 ila %20 arasında değişmektedir. Yeni müşteri bulma: CRM in yeni müşteri bulmaya katkısı %3 ila %4 arasında değişmektedir. Çapraz satış yapma: CRM in çapraz satış yapmaya katkısı %2 ila %3 arasında değişmektedir. CRM in pazarlama faaliyetlerine baktığımızda müşteri sadakati yaratma ve terk etmiş müşteriyi geri kazanma konusunda önemli katkısı olduğu görülmektedir. Günümüz pazarlama stratejilerinin öncelikle mevcut müşteriyi elde tutmak, kaçan müşteriyi geri kazanmak ve son olarakta yeni müşteri kazanmak üzerine kurulduğu düşünüldüğünde CRM in pazarlama açısından önemi daha iyi anlaşılacaktır. 12

13 Müşteri Bağlılığında Etkin Faktörler Müşteri bağlılığı yaratmak sadece CRM stratejilerini uygulamakla elde edilmez. Göreceli olarak küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin böylesi komplike ve gelişmiş bir sistemi tam anlamıyla kullanması çoğu durumda mümkün değildir. Bu durumda ise müşteri bağlılığının yaratılması için etkin faktörlerin bilinmesi ve uygulamanın bu doğrultuda yapılması önem kazanır. Bilindiği üzere her sektörün müşterisi farklıdır. Dolayısıyla müşteri bağlılığı yaratmak adına gösterilecek çabalar da iş koluna göre farklılık gösterecektir. Fakat genel anlamda satın alımda bulunacak kişileri etkileyen faktörler göz önüne alınırsa, gerekli müşteri bağlılığını yaratmak için yürütülecek faaliyetler daha kolay ve etkin şekilde planlanabilir. Müşteri sadakatini sağlamak için işletmelerin düzenli olarak uygulaması gereken sadakat üçgeninin üç faktörü aşağıda belirtilmiştir - Süreç - Değer Yaratma (ek değer ve geri alma) - Veritabanı Yönetimi/ İletişim Sadakat üçgeninin birinci faktörü, müşterinin ürün veya hizmeti satın almaya başladığı andan işletmeyi terk edene kadar geçen süreç içinde meydana gelen olaylardır. Ziyaret boyunca, işgören ve misafir arasındaki etkileşimler de bu süreç içinde incelenmelidir. Süreç faktöründe dikkat edilmesi gereken üç unsur vardır. Bu faktörler; hizmet operasyonunun tasarlanması, çalışacak elemanların bulunması ve eğitimi, müşteri istekleri hakkında haber toplamak ve beklentilerini anlamaktır. Bu faktörlerin kesinliği daha çok lokanta ve restoranlar 13

14 üzerine yapılan araştırmalar ile desteklenmiştir. Bu anlamda Lewis, müşteri sadakati ve restoranlar üzerine yaptığı bir çalışmada, yiyecek kalitesi, menü zenginliği, fiyat, ve ortam gibi etmenleri incelemiştir. Bu niteliklerin hangisinin daha önemli olduğu restoran türüne göre değişiklik taşımaktadır. Bu nitelikler içinde, Lewis, yiyecek kalitesini, müşterilerin restoran seçimi konusunda en önemli unsur olarak görmektedir. Auty, restoran sektörü ve müşteri sadakati konusunda sadakati etkileyen etmenleri ve bu etmenlerin özel etkilerini 10 bölümde incelemiştir. 22 değişik restoranda müşterilerle görüşülerek yapılan araştırmada müşteri sadakatini etkileyen 10 etmen belirlenmiştir. Bu etmenler; (%71) yiyecek çeşidi, (%59) yiyecek kalitesi, (%46) fiyatlar, (%33) imge (imaj) ve ortam, (%32) kuruluş yeri, (%15) hizmet hızı, (%11) başkasının önerisi, (%9) uygunluk, (%8) çocuk etkinlikleri ve (%8) açık kalma saatleri olarak ortaya çıkmıştır. Araştırmada, müşterilerin bu etmenleri gitmiş oldukları restoran tipine ve dışarıda yemek yeme amaçlarına göre önem sırasına koydukları bulunmuştur. Auty, kişilerin dışarıda yemek yeme seçiminde yiyecek çeşidi ve yiyecek kalitesinin en önemli faktörler olduğunu ve imaj, ortam, hız gibi faktörlerin daha alt sıralarda yer aldığını ileri sürmüştür. Clark ve Wood, sadakati değerlendirirken restoran seçiminin ciddi bir tüketici davranışı olmasından yola çıkmaktadır. Kişinin müşteri olma oranı değerlendirmelerinin yapılması ve müşteri olma faktörlerinin bulunması gerekmektedir. Yapılan bu araştırmada müşterilerin restoran seçimini yiyecek çeşidi ve lezzetine bağlı olarak yaptığı bulunmuştur. Ayrıca restoran yönetim ve çalışanlarının pozitif davranışlarının müşterilerin sadakatlerini etkilediği bulunmuştur. Diğer bir çalışmada Oh yedi restoran zincirinde müşteri sadakatini 14

15 incelemiştir. Yapılan bu araştırmada, servis ve yiyecekiçecek kalitesinin müşteri sadakati üzerine en etkili faktör olduğu bulunmuştur. Yapılan bu araştırmaya göre işletmenin yeri ve reklam/tutundurmanın müşteri sadakatini en az derecede etkileyeceği bulunmuştur. Hoşnut edilmeyen her 100 müşteriden 91 inin bir daha tekrar gelmeyeceği göz önüne alınarak, bir restoranın en önemli işi müşteri tatmininin pozitif bir şekilde oluşmasının sağlaması ve iyileştirilmesidir. Ayrıca her bir müşteri, kötü veya iyi deneyimini 8-10 kişiye yayacaktır. Kotler ve Armstrong a göre, sadık müşteriler hoşlandıkları ürün hakkındaki düşüncelerini yaymaya eğilimlidirler. Ayrıca insanlar, diğer insanların belli bir ürün hakkındaki fikirlerini dinlemeye yönelirler. Reklam yolu ile değişik yöntemler kullanılması da sürekli müşterilerin arttırılması için her zaman geçerli bir araç olacaktır. Müşterilere fazladan hizmet desteği yapmak, müşterinin özel ve sürekli bir müşteri olma kararı aşamasında geçerli/önemli etkendir. Yeni ürün ve hizmet üretimi, müşteri tercihleri hakkında bilgi toplama ve müşteri hoşnutluğunda bu bilgilerin kullanılması, hizmetlerin geliştirilmesi ve müşterileri bağlılığını artırılması için kullanılan yöntemlerdir. Bununla birlikte, çalışanların hazır cevap oluşu, dostluğu ve girişkenliği gibi tüm hizmet boyutları, özel bir ürüne devamlı müşteri olma güdüsünü etkilemektedir. Kaliteli ürün, müşterinin tatmin olma yargısında önemli rol oynar. Westbrook ve Oliver kaliteli bir ürünün, müşteri hoşnutluğuna etki eden zorunlu bir etken olduğunu vurgular. Müşteri bağlılığı yaratmada kültür de göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir faktördür. İçinde yaşanılan toplumun yerleşik kültürü, gelenek ve görenekleri müşteri 15

16 sadakatinde önemli bir rol oynar. Bu anlamda yabancı ülkelerde yapılan araştırmalar konu ile ilgili genel ilkelerin ortaya konmasında yararlıyken, her toplumun kendine has kültürü göz önüne alınarak yapılacak çıkarımlar, başarıda önemli bir rol oynamaktadır. Müşteri bağlılığı sağlamak için etkili faktörler doğrultusunda dört önemli yaklaşım izlenebilir. Bunlar: Mevcut müşterilere tanıtım yapılması - Müşteri şikayetlerinin sadakat arttırmada kullanılması - Müşerilerle sürekli iletişim içinde olunması - Destek servis personelinin eğitimi - Eski müşterileri korumak, yeni müşteri bulmaktan çok daha az enerji gerektirir, ama pek çok şirket bu basit gerçeğin farkında olmadığı için, yeni müşteri arayışı içinde eski müşterilerini unutur ve onları kaybeder. Müşteri sadakati oluşturmanın yollarından biri, mevcut müşterilere tanıtım faaliyetlerinde yer vermektir. Mevcut müşterilere satılacak ek ürünler ile hem pazarı geliştirmek hem de müşteri ile daha sağlam bir ilişki kurmak mümkündür. Bu anlamda mevcut müşterilere satın aldıkları ürün veya hizmetleri tamamlayacak yeni ürünlerin satış çabaları, müşteri sadakati sağlamada önemli bir adım olacaktır. Genelde müşteriler satın aldıkları üründen memnun kalmazlarsa, şikayet etmek yerine, bir dahaki sefere rakip işletmeye gitmeyi tercih edeceklerdir. Müşteri şikayetlerini öğrenmek burada üzerinde durulması gereken asıl konudur. Müşterilerin ürün veya hizmetten memnun olmadıkları konular hakkında bilgi sahibi olmak ve bunların düzeltilmesine yönelik önlemler almak müşteriler üzerinde olumlu bir izlenim bırakacaktır. Şikayet konularının öğrenilmesinin yanı sıra satış sonrası, satış öncesi ve satış 16

17 sırasında gösterilen ilginin aynen devamını sağlayacak buda müşteri bağlılığı yaratacaktır. Müşteri şikayetleri basit bir anket formu ile yapılabileceği gibi telefonla arayarak da yapılabilir. Mevcut müşterilerle iletişimin devamlılığını sağlamak, müşteri sadakati sağlamada göz ardı edilmemesi gereken diğer bir önemli noktadır. Önemli günlerde, yıldönümlerinde yada müşterilerin doğum günlerinde yollanacak tebrik mesajları, müşterilerin işletme ile yakınlaşmasında önemlidir. Müşterilerin katıldığı fuarlarda ziyaret edilmesi, işletmeniz ile ilgili gelişmeleri öğrenebilecekleri bültenler gönderilmesi, ücretsiz eğitim, seminer ve çeşitli aktivitelere davet edilmesi müşteri bağlılığına güç katan faaliyetlerdir. Müşteri bağlılığının yaratılmasında diğer önemli bir faaliyet ise destek servislerinin etkinliğidir. Özellikle bu servislerde çalışan personelin, özellikle satış personeli kadar iyi eğitimli ve duyarlı olmaları önemlidir. Satış personeli genellikle satın almaya istekli müşteriler ile muhatap olurken, destek servisi personeli genellikle bir sorun yaşayan ve göreceli olarak hayal kırıklığına uğramış müşteriler ile ilişki içersindedirler. Sabırlı, işi konusunda bilgili ve diyaloga açık personelin bu departmanlarda istihdamı ve sürekli eğitimi, müşterinin hem üründen hem de hizmetten memnun kalmasını ve bağlılık kazanmasını önemli ölçüde etkileyecektir. 17

18 18

19 Müşteri Profili ve Müşteri Bağlılığı Nasıl her sektörde müşteri sadakati sağlamak için girişilen çabalarda farklılıklar söz konusuysa, müşterileri de belirli kalıplara göre kategorize ederek, bağlılık yaratmak için girişilen faaliyetlerin bu şekilde farklılaştırılması da mümkündür. Müşterileri çeşitli kriterlere göre sınıflandırmak ve onların bağlılığını kazanmak için bu kriterlere göre bir yol izlemek etkin sonuçlar veren bir yaklaşımdır. Müşteri sadakati, kaybedilen müşteriler ile bunların nedenlerini araştırmak şeklinde kısır bir kavram değildir. Müşteri sadakatinde asıl faktör, tatmin olmuş ve fazlaca harcama yapan müşterilerin tatmin ve harcama düzeylerinin sürekli yüksek olmasını sağlamaktır. Kaybedilen müşteriler bir kenara bırakılırsa mevcut müşterilerin sürekli olarak tüketim kalıplarının farklılaştığı gerçeği sürekli göz önünde tutulmalıdır. Müşterilerin alım yapma isteklerini sürekli canlı tutmak, değişen tüketim kalıpları doğrultusunda iş hacmindeki küçülmeyi önlemek için gerçekçi bir çabadır. Harcaması yüksek müşterilerin daha düşük alım profiline kaymasını engellemek için detaylı bir analiz gerekmektedir. Sadece sadakat düzeylerini veya sadece harcama düzeylerini ortaya koyan bir analiz, hedefe ulaşmak için yetersizdir. Hem müşterilerin niçin farklı seviyelerde sadakat gösterdiğini öğrenmek, hem de bilgiyi mevcut harcama eğilimleri ile birleştirerek yeni müşteri kategorilerini tanımlamak gerekmektedir. Bu yöntemle altı farklı müşteri segmenti ortaya çıkartılabilir. Bu 6 farklı kategoriden 3 ü Sadık Müşteriler üçü ise Göçmenler olarak tanımlanabilir. Sadık müşteriler: 19

20 - Duygusal - Temkinli - Hareketsiz olarak tanımlanabilen üç alt bölümde toplanırken Göçmenler ise: - Yaşam biçimini değiştirenler - Temkinli göçmenler - Hoşnutsuz göçebeler olarak adlandırılan alt bölümlerde ele alınmaktadırlar. En sadık müşteriler, duygusal olarak kategorize edilmiş müşterilerdir. Bu gruba giren müşteriler aynı markayı ve ürünü kullanırlar ve satın alma kararlarını kolay değiştirmezler. Bunun en güzel örneğini meşrubat pazarında görmek mümkündür. Meşrubat pazarındaki ürünler hemen hemen birbirlerinin aynısı olmalarına karşılık yapılan araştırmalar müşterilerin yarıdan fazlasının kendi favori markalarını tercih ettiklerini ortaya koymuştur. İşletmeler bu kategorideki müşteri sayısını arttırmak için marka imajını destekleyen duygusal unsurlara yatırım yaparak sadık müşteri kitlelerini arttırırken gelirlerini de arttırabilirler çünkü yine yapılan araştırmalara göre bu müşteri grubu ortalamanın üzerinde harcama yapmaktadır. Hareketsiz müşteriler de sadıktır, kolay kolay karar değiştirmezler. Ancak onların bu durumu daha çok, ürünle az ilişkide bulunmaktan veya karar değiştirmenin maliyetinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Sürekli aynı yerlerden alışveriş yaptıkları veya sürekli aynı ürünleri kullandıkları için belirli indirim ve avantajlar sağlayan müşteriler bu grupta yer almaktadır. Az veya çok harcama eğilimi göstermezler. Onları etkileyerek daha karlı 20

21 olan duygusal müşteriler kategorisine dahil hale getirmek, böylece fiyat artışları ve benzeri durumlarda bu gruptaki müşterileri elde tutabilmek mümkündür. Hemen hemen tüm sektörlerde müşterilerin yüzde 40 kadarı temkinliler kategorisine girmektedir. Sadakatleri dikkate alınarak gruplanan müşteriler içersinde en büyük grubu oluştururlar. Temkinliler, sık sık fiyatperformans analizi yapar ve o şirketle iş yapmanın kolay olup olmadığını değerlendirirler. Sadakatleri pek yüksek değildir. Akaryakıt, market ve perakende işlerinde bu tip müşteriler çok önemlidir. Çeşitli nedenlerden dolayı harcama miktarları değişen ve çoğunlukla harcamalarını azaltan göçmen müşteriler grubunu oluştururlar. Yaşam biçimini değiştirenler grubunu daha çok iş nedeniyle yaşadığı şehri değiştirenler ve çocuk sahibi olanlar oluştururlar. Eski aile düzenleri ve yaşadıkları ortamın farklılaşması doğal olarak tüketim kalıplarını farklılaştıracaktır. Bu tip müşteriler küçük bir grup olsa da onları kaybetmemek işletmelerin yararınadır. Bunun için yapılabilecek en iyi şey, bu tip müşterilerin yeni ihtiyaçlarına uygun bir şeyler sunulup sunulamayacağının kontrol edilmesidir. Temkinli göçmen denilen müşteriler, sürekli olarak satın alma kararlarını gözden geçirirler ve rasyonel kriterler doğrultusunda yeni bir marka seçebilirler. Bu tip müşteriler rakiplere oranla daha iyi ürün veya hizmet sunmak yoluyla elde tutulabilir. Zor müşterilerdir. Hoşnutsuz göçebeler ise satış temsilcisinden, üründen, hizmetten yada fiyattan memnun kalmadığı için bir işletmeyi bırakıp diğerine geçenlerin oluşturduğu gruptur. Bu grup potansiyel müşterileri de, kaybedilen müşterileri de içinde barındırır. Araştırmalar, her sadakat segmentinin toplam müşteri 21

22 kitlesi içindeki oranının sektörden sektöre değiştiğini göstermektedir. Market müşterilerinin sadece % 15 i duygusal sadık müşteri kategorisindeyken, meşrubat markalarının duygusal müşteri oranı % 40 a ulaşmaktadır. Temkinli müşterilerin oranı ise %29 - %53 arasında değişmektedir. Bu kategoriye giren büyük müşteri kitlesi üzerinde çalışarak, sadakatleri arttırılabilir ve önemli değer ve kazançlar elde edilebilir. Bu grubun getireceği kazanç, duygusal ve hareketsiz müşteriler üzerinde çalışmaktan iki kat daha fazla olabilir. Sadakat konusunda çalışmak için işe temkinliler den başlamak en uygun seçenek denilebilir. Bu grup özellikle marka ve ürün farklılaştırmanın kolay olmadığı, kıyaslamaların kolayca yapılabildiği ve fiyatın öne çıktığı sektörler için kritiktir. 22

23 23

24 Sonuç Hangi sektörde çalışılırsa çalışılsın yada işletmenin büyüklüğü ne olursa olsun, müşteri bağlılığı yaratmak büyük önem arz eder. Bakkaldan, yan sanayiye, lokantadan büyük bir otel işletmesine kadar tüm işletmeler müşteri bağlılığı yaratma amacındadır. Müşteri bağlılığı yaratıldıkça gelecek dönemlere ilişkin daha kolay planlama yapılabildiği gibi, yine gelecek dönemlere ilişkin gelir miktarını dolayısıyla yapılabilecek harcama miktarının belirlenmesi kolaylaşacak, yapılan tahminlerin doğruluğu artacaktır. Pazar payı ifadesi aslında sadık müşteri kitlesinin farklı bir söylemidir. Bu anlamda Pazar payının ne kadar güvenli olduğu yaratılan müşteri bağlılığı ile ölçümlenir. Yüksek bir müşteri sadakati yaratmak için aşağıdaki unsurların iyice kavranması başlangıç çalışmaları açısından önem taşır: - Ürün yada hizmetinizi iyi tanıyın - Rakiplerinizi iyi bilin sizden farklı ne yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar? - Müşterilerinizi tanıyın ve gruplayın. Daha önce belirtildiği şekilde de gruplayabilirsiniz ABC şeklinde de. Önemli olan müşteri profillerinin iyi bilinmesi ve birbirinden ayrılabilmesi - Müşterileri sadece harcama bazında gruplamayın. Alışveriş tekrarı, ödeme şekli ve diğer önemli kriterleri de göz önüne alın. Bir kerelik yüksek miktarlı alımda bulunan müşteri yerine 10 kere orta miktarlı alım yapan müşteri arasındaki farklı ortaya koyun. - Ürününüzü, hizmetinizi iyi tanıtın sadece yeni müşterilere değil mevcutlara da. - Satış sonrası desteği ihmal etmeyin bu alanda çalışan 24

25 personeli dikkatli seçin. Müşteri şikayetlerini dinleyin. Onlara yardımcı olun. Ürün veya hizmetin kalitesi kadar servisin kalitesi de müşteri bağlılığını arttırır. Hedef müşteri kitlenizi belirleyin ve bu kitlenin bağlılığını arttırmak için çalışın. Müşterinin tam olarak tatmin olduğundan emin olun. Aklında soru işaretleri kalmasına izin vermeyin çünkü zaman içersinde bu soru işaretleri ünleme dönüşür. Bir süre sonra da şikayete. Müşterileriniz ile ilgili bulduğunuz tüm bilgileri kaydedin. Doğum günlerinde küçük bir hediye bağlılığı ve bu bağlılığın şiddetini çok değiştirecektir. Müşteriler ile iletişimi hiç kaybetmeyin. Yeni açtıkları işyerini tebrik etmek için açılan bir telefon, katıldıkları fuarda kısa bir ziyaret; müşteri ile diyalogunuzu çok değiştirecektir. Bu tip bir ilişki, fiyat artışları ile değişmeyecektir. 25

26 Kaynaklar : CRMpro Dergisi Eylül 2004 sayısı CRM%20HAKKINDA.htm Murat Hançer, Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt: 3, No:1-2, Sedef Seçkin Büyük, Müşterinin Aşk Analizi, Capital Dergisi, 1 Mayıs 2002 (Bu çalışma Feray Odman Çelikçapa, Adem Anbar, Gökhan Şenol tarafından yayına hazırlanmıştır.) 26

27 27

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON DETAY YAYINLARI : 274 1. Baskı : Ocak 2009 ISBN : 978-9944-223-81-2 Yayıncı Sertifika No : 13188 Yrd. Doç. Dr. Cemalettin ATEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON Copyright Detay Anatolia Akademik

Detaylı

SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM-.Customer Relationsiıip Management) Hazırlayan Ebru Demirbağ BJİgi ve Dol

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

HAZIRLAYAN: SAADET TEKEL

HAZIRLAYAN: SAADET TEKEL T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI SİGORTACILIKTA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMININ ÖNEMİ ve BİR BRANŞ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN:

Detaylı

Müşteri İlişkileri Yönetimi: CRM

Müşteri İlişkileri Yönetimi: CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi: CRM Filiz Otay DEMİR Yrd.Doç.Dr., İletişim Fakültesi, T.C. Maltepe Üniversitesi Yalçın KIRDAR Yrd.Doç.Dr., İletişim Fakültesi, T.C. Maltepe Üniversitesi Özet Müşteri ilişkileri

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI PAZARLAMADA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI PAZARLAMADA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI PAZARLAMADA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE GIDA SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi TUĞÇE BÜŞRA SÖZTUTAR Danışman:

Detaylı

BTSO. Tüccarın El Kitabı Serisi - IV. Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar. Kasım 2007

BTSO. Tüccarın El Kitabı Serisi - IV. Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar. Kasım 2007 BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - IV Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...22 Bazı Temel

Detaylı

CRM. (Müşteri İlişkileri Yönetimi)

CRM. (Müşteri İlişkileri Yönetimi) 1 CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) 1) CRM Nedir? 2) CRM Niçin Gerekli? 3) CRM in Yararları 4) CRM in Maliyetleri 5) CRM in Etkinlikleri & Bileşenleri 6) CRM & Pazarlama 7) Müşteri İlişkileri Yönetimi

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KARAMAOĞLU MEHMETBEY ÜİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ESTİTÜSÜ KOAKLAMA İŞLETMELERİDE MÜŞTERİ MEMUİYETİ VE ETOSETRİZMİ MÜŞTERİ MEMUİYET DÜZEYLERİ ÜZERİDEKİ ETKİSİ (ALAYA İLÇESİ ÖREĞİ) HAZIRLAYA Süleyman

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI PERAKENDECĐLĐK SEKTÖRÜNDE CRM UYGULAMALARI: SÜPERMARKET MÜŞTERĐLERĐNĐN MAĞAZA KARTI KULLANIMLARIYLA ĐLGĐLĐ TERCĐH NEDENLERĐNĐN

Detaylı

2. İNOVASYONUN TANIMI

2. İNOVASYONUN TANIMI 1 1. GİRİŞ İnovasyon ülkemizde geniş kitlelerce yeni konuşulmaya ve tartışılmaya başlansa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun gündemlerini uzun yıllardır meşgul ediyor. Ülkemizde bu kavram

Detaylı

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝNÝN PAZARLANMASINDA ÝNTERNETÝN ETKÝN KULLANIMINA YÖNELÝK BÝR MODEL

Detaylı

TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ve MEVDUAT BANKALARININ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI

TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ve MEVDUAT BANKALARININ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ve MEVDUAT BANKALARININ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME

Detaylı

BTSO NAKİT YÖNETİMİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - X. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN :

BTSO NAKİT YÖNETİMİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - X. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - X NAKİT YÖNETİMİ Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...22 Nakit Nedir?...22 Nakit Yönetimi Nedir?...22 Nakit

Detaylı

İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA

İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA Mahmut TEKİN Selçuk Üniversitesi

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI MÜŞTERİ SADAKATİ SAĞLAMADA ARAÇSAL BİR YÖNTEM OLARAK ŞİKAYET YÖNETİMİ Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2623 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1591 PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr. Metin ARGAN (Ünite 1, 3) Doç.Dr. Rasime Ayhan YILMAZ (Ünite

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA

MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDSLİĞİ BÖLÜMÜ MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA İLKNUR ERGÜN DANIŞMAN: YAR. DOÇ. GÜNGÖR DURUR DENİZLİ 2011

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Özet MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ercan ÇİÇEK Müşteri ilişkileri yönetimi uygulaması günümüzde pek çok işletme tarafından uygulanmaya başlanmış bir pazarlama

Detaylı

PAZARLAMA PLANI REHBERİ

PAZARLAMA PLANI REHBERİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ PAZARLAMA PLANI REHBERİ Hazırlayan Prof. Dr. Yavuz ODABAŞI Anadolu Üniversitesi Mart 2001 ANKARA 1 Basım Tarihi Basım Yeri : Mart 2001 1. Baskı : Seçkin Matbaası

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İ LETME ANABİLİM DALI KAMU SEKTÖRÜNDE MÜ TERİ İLİ KİLERİ YÖNETİMİ (CRM) Hakan GÖNEN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2008 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI İŞLETMELERDE RETRO PAZARLAMA UYGULAMALARININ MÜŞTERİ BAĞLILIĞINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ

MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ Hazırlayan TUĞBA AK 064201011001 İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I

ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3066 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1999 ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I Yazarlar Erdinç YÜKSEK (Ünite 1-4) Gökçe AKAR (Ünite 5) Haluk ŞANLI (Ünite 6) Editör Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ÖZET OTELCİ L İ K SEKTÖRÜNDE Bİ R PAZARLAMA ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMI OTEL PAZARLAMA MODELİ ÖNERİ S İ. Ekim 2012, 67 Sayfa

ÖZET OTELCİ L İ K SEKTÖRÜNDE Bİ R PAZARLAMA ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMI OTEL PAZARLAMA MODELİ ÖNERİ S İ. Ekim 2012, 67 Sayfa Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÝKÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý OTELCÝLÝK SEKTÖRÜNDE BÝR PAZARLAMA ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMI-OTEL PAZARLAMA

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı