T.C. TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. 1.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. 1."

Transkript

1 T.C. TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Dönem TAR 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ders saati :2 kredi : 2 Bu derste öğrencilere; Devrim, evrim, ayaklanma, hükümet darbesi, reform kavramları, Türk Devriminin niteliği ve özellikleri, Osmanlı Devletinin savaştığı cepheler ve savaşın sonu, Mondros Mütarekesi ve işgaller, Ulusal Kurtuluş Savaşı, İzmir in İşgali ve işgale karşı tepkiler, Savaşın hazırlık dönemi, cemiyetler, Mustafa Kemal in Samsun a çıkışı ve Anadolu ihtilalinin örgütlenmesi, Amasya Genelgesi- Erzurum ve Sivas kongreleri, Heyeti Temsiliye nin oluşturulması çalışmaları, TBMM nin açılışı ve TBMM ye karşı ayaklanmalar, Sevr Antlaşması, Kuvayi Milliye nin oluşturulması ve milli ordunun kuruluşu, Kurtuluş Savaşı ve cepheler, Doğu ve Güney Cepheleri, Batı Cephesi, Birinci İnönü Savaşı- İkinci İnönü Savaşı-Eskişehir-Kütahya Savaşları, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Saltanatın kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Hilafetin kaldırılması, Tekke ve Zaviyelerin kaldırılması, Türkiye deki Anayasal gelişmeler, Atatürk ve İnönü dönemi, iç ve dış politik gelişmeler konuları verilecektir. TUR 101 TÜRK DİLİ I ders saati : 2 kredi: 2 Bu derste öğrencilere ; dilin tanımı ve toplumsal hayattaki önemi, dil-düşünce ilişkisi, dil-kültür /toplum ilişkisi, dillerin kökeni, dünya dilleri, Türkçe nin dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi, Türk dilinin tarihi, Türkçe nin yapısal özellikleri, Türkçe nin fonetiği, günümüz Türkçesi nin durumu, yazı dili ve yazım kuralları (dilbilgisi yönünden-anlam yönünden), bilim dili olarak Türkçe, şiir dili ve Türk şiiri konuları verilecektir. 1

2 ING 107 TEMEL İNGİLİZCE I ders saati: 10 kredi: 8 Bu dersin amacı; öğrencilere hem akademik hem de mesleki metinleri ve bu metinlerde geçen sözcükleri kolaylıkla anlamalarını sağlayacak çıkarımda bulunma becerisi kazandırılması, yazılı metinlerde ana fikir ve destekleyici fikirleri bulma, analiz etme, sentezleme, değerlendirme gibi okuma alt becerilerinin kazandırılması ile öğrendikleri yapı ve sözcüklerle kendi duygu ve düşüncelerini akıcı etkin ve doğru biçimde sözlü olarak iletişim kurabilmelerine olanak sağlayacak konuşma beceri ve stratejilerinin kazandırılmasıdır. öğrencilerin düşüncelerini paragraf ve kompozisyon düzeyinde yazabilmelerine olanak sağlayacak yazma alt becerilerinin kazandırılmasıdır. KHZ 101 İLETİŞİM I ders saati: 2 kredi: 2 Bu derste öğrencilere; iletişim kavramı ve tanımı, iletişimde süreç kavramı ve iletişim sürecindeki öğeler(kaynak-ileti-kanal-alıcı-kodlama-kodaçma-bağıntı çerçevesi-yansıma-gürültü-toplayıcı yankı seçici algı), iletişim sürecine katılanlara göre iletişim türleri( iç iletişim, bireylerarası iletişim, grup içi iletişim, gruplar arası iletişim), sistem yaklaşımı, temel iletişim modelleri, kitle iletişiminin tanımı ve etkileri, kitle iletişimi ve popüler kültür konuları verilecektir. 2

3 KHZ 109 HAVACILIK TERMİNOLOJİSİ ders saati: 2 kredi: 2 Bu dersin amacı öğrencilere hava taşımacılığında kullanılan; Havacılık alfabesi ve iletişimde sesli (fonetik) alfabenin doğru kullanımının önemi ve uygunsuz kullanımında uçuş güvenliğinin nasıl olumsuz etkilenebileceği, Ulusal ve Uluslararası Sivil havacılık otoriteleri, Ulusal Sivil havacılık otoritesi görev ve denetimleri, Uluslararası Sivil havacılık otoriteleri ve birliklerinin görevleri, Hava taşımacılığı terimleri, Havalimanı terimleri, Hava terimleri, Uçak terimlerini, Uçuş terimleri, Uçak kumanda satıhları, Kabin & mutfak terimleri, Tuvalet terimleri, Acil durum terimleri, İkram terimleri, Doküman terimleri, Sağlık & ilkyardım terimleri, Yolcu terimleri, Bilet işlemleri & yolcu alımı terimleri, Kişisel eşya terimleri, Otel / konaklama terimleri ve IATA 3 harf havaalanı kodlarını öğretmek ve mesleki hayatlarında kullanabilecek düzeye getirmektir. 3

4 KHZ 111 ORGANİZASYON VE SORUMLULUKLAR ders saati: 2 kredi: 2 Bu dersin amacı öğrencilere kabin ekibi olarak havacılık sektöründe görev aldıklarında meslekleri ile ilgili tüm sorumluluk alanlarına hakim olmalarını sağlamaktır. Havayolu şirketlerinde misyon, vizyon, terimler, kısaltmalar, Sorumlu Kaptan Pilot yetki, görev ve sorumlulukları, II.Pilot un görev ve sorumlulukları, Kabin Amiri ve Kabin Memuru nun görev ve sorumlulukları, Personel kuralları ve görev alma zamanı, Kabin Ekiplerinin göreve geliş ve gidişleri, Ana üs dışında ekiplerin kalacakları yerler, Otellerde dikkat edilecek hususlar, Pas uçuş ekipleri ve pas kabin ekiplerinin uçuşta uyması gereken kurallar, Gümrük, döviz, posta kuralları, gümrük ile ilgili kurallar, Kambiyo ve posta kuralları, Kabin ekiplerinin taşıması zorunlu doküman ve belgeler, Kişisel tanıtma belgeleri ve geçerlilikleri, Uçuş evrak çantası (Co-mail çantası), Havayolu şirketlerinin temsili ve üniforma kuralları, Kabin ekiplerinin yanlarında taşımaları gereken eşyaları, Dış görünüm ve kişisel davranışlar, üniforma giyerken dikkat edilecek hususlar, Bay ve bayan kabin ekiplerinin üniforma kullanımında dikkat edeceği hususlarını uygulayabilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır. Ekip oluşum tablosu, kabin amiri, tecrübesiz kabin ekibi üyesi, Tercüme amaçlı personel bulundurma, İletişim dili, İnkapasite Pilot, İnkapasite kabin ekibi Uçakta yolcu varken yerde bekleme kuralları Kabin ekiplerinin sağlık önlemleri Yasal İstekler Psikoaktif ilaç kullanımı, alkol kullanımı Uyuşturucular, uyutucular, uyuşturucu yan etkili ilaçlar Aşılanma, derin su/deniz dalışları, Kan bağışı, Uçuş ekibine uçakta servis, Uyuma ve dinlenme, Hamilelik, anestezi, kozmik radyasyon, Görev günü hastalanma, iş kazası, Uçucu ekip planlaması, Lisanslar, sertifikalar ve uçuş kayıt defterleri, kayıtların tutulması, Uçuş süresi (blok süresi), uçuş görev süresi, Pas görev süresi, Nöbet süresi, dinlenme süresi, boş süre, Ana ve geçici üs, geçici üs ve konaklama süresi, Süre sınırlarına uyma, dinlenme süresinin kısıtlanması İstisnai durumlar, gözetim ve denetim Aykırı davranışlar ve yaptırımlar yürürlük Uçuş görev süreleri ve dinlenme süreleri sınırlama tabloları Kısaltmalar, azami süreler, dinlenme süreleri ve boş süreler konuları işlenecektir. 4

5 2. DÖNEM TAR 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ders saati :2 kredi : 2 Bu dersin amacı, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihine ilişkin temel kavramlar, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve Türk devletinin kuruluş sürecindeki önemli noktalar ile Avrupa ve Dünya daki gelişmelerin Türkiye Cumhuriyeti ne etkilerinin öğretilmesidir. TUR 102 TÜRK DİLİ II ders saati :2 kredi :2 Bu dersin amacı, öğrencilere yazılı anlatımla ilgili genel bilgiler, yazılı anlatımda yöntem ve plan, yazılı anlatım uygulaması, bilimsel araştırma yazıları ( makale- rapor-eleştiri), resmi yazılar (dilekçe-özgeçmiş), edebi türler, deneme, köşe yazısı, gezi yazısı, biyografi, hikaye roman, sözlü anlatım ve sözlü edebiyat, sözlü iletişimle ilgili genel bilgiler, konferans, panel, sempozyum konuları hakkında gerekli ve temel bilgilerin öğrencilere verilmesidir. KHZ 102 İLETİŞİM II ders saati : 2 kredi : 2 Bu dersin amacı, sözsüz iletişimin temel kuramı, araştırma ve uygulamalarını tanımlamak, etkili iletişim kurmanın yollarını analiz etmek ve etkili bir iletişim sürecinde sözlü iletişimin unsurlarının uygulanmasıdır. ING 108 TEMEL İNGİLİZCE II ders saati : 10 kredi : 8 Bu dersin amacı, öğrencilere hem akademik hem de mesleki metinleri ve bu metinlerde geçen sözcükleri kolaylıkla anlamalarını sağlayacak çıkarımda bulunma, ana fikir ve destekleyici fikirleri bulma, analiz etme, sentezleme, değerlendirme gibi okuma alt becerilerinin kazandırılması ve öğrendikleri yapı ve sözcüklerle kendi duygu ve düşüncelerini akıcı etkin ve doğru biçimde sözlü olarak iletişim kurabilmelerine olanak sağlayacak konuşma beceri ve stratejilerinin kazandırılmasıdır. 5

6 KHZ 104 NORMAL EMNİYET KURALLARI ders saati: 3 kredi: 3 Bu dersin amacı, öğrencilerin Kokpit/kabin ekibi iletişimi Yakıt alımı, uçakta yolcu varken yakıt alımı, Yakıt alınırken çıkışlarda alınacak önlemler, Uçak park yerindeyken emniyetin sağlanması, Uçuş hazırlığı talimatları, Kabin ekibi brifingi, Uçuş öncesi kontrol, acil durum malzeme kontrolleri, Demo malzemeleri, kabin arıza defteri, güvenlik kartları, Kabin ekibi istasyonları, Anonslar/ses sistemleri, yerde yapılan anons sıralaması, Elektronik aletlerin kullanımı, uçak içi eğlendirici sistemler, Kabin ışıkları, su sistemleri, Güvenlik brifingi ve güvenlik brifingi kapsamı, Görme ve işitme engelli yolcu brifingi, ekip koltuklarını kullanan yolcuya yapılacak brifing, Kapı açma-kapama kuralları, Kapı slide pozisyonları, Kabin ikaz ışıkları, Kalkış/iniş öncesi kabin hazır raporu, Kabinin izlenmesi, Uçuş sırasında abnormal durumlar Türbülans ile ilgili gerekli ve yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır. 3. DÖNEM ING 201 MESLEKİ İNGİLİZCE I ders saati: 8 kredi: 6 Bu dersin amacı, öğrencilere hem akademik hem de meslekleri ile ilgili alanlarda karşılaştıkları orijinal metinleri ve bu metinlerde geçen sözcükleri kolaylıkla anlamalarını sağlayacak çıkarımda bulunma, ana fikir ve destekleyici fikirleri bulma, analiz etme, sentezleme, değerlendirme gibi okuma alt becerilerinin kazandırılması ve öğrendikleri yapı ve sözcüklerle kendi duygu ve düşüncelerini akıcı etkin ve doğru biçimde sözlü olarak iletişim kurabilmelerine, düşüncelerini paragraf ve kompozisyon düzeyinde yazabilmelerine olanak sağlayacak yazma vekonuşma alt becerilerinin kazandırılmasıdır. KHZ 201 İLETİŞİM III ders saati: 2 kredi : 2 Bu dersin amacı, İletişim I ve İletişim II derslerinde verilen teorik bilgilerin, ekip içi iletişim ve ekip çalışması, liderlik, süreç yönetimi gibi konuları, içerecek biçimde uygulamalı örneklerle yürütülmesidir. 6

7 KHZ 203 TIBBİ KONULAR VE İLKYARDIM EĞİTİMİ ders saati: 2 kredi : 2 Bu dersin amacı öğrencilere; her hangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalarda bulunabilecek düzeyde ilkyardım bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. Genel ilkyardım bilgileri, Hasta yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, Temel yaşam desteği, Kanamalarda ilkyardım, Yaralanmalarda ilkyardım, Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilkyardım, Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, Bilinç bozukluklarında ilkyardım, Zehirlenmelerde ilkyardım, Hayvan ısırmalarında ilkyardım, Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım, Boğulmalarda ilkyardım, Hasta yaralı taşıma teknikleri, Uygulamalı olarak Temel yaşam desteği ve boğulmalarda kurtarma teknikleri, Kabinde oluşabilecek kazalara karşı tedbir alma ve bilinçli olarak müdahalede bulunma konuları verilerek, öğrencilerin aldıkları eğitim doğrultusunda uygulama becerisini göstermelerini sağlamaktır. 7

8 KHZ 205 TEHLİKELİ MADDELER EĞİTİMİ ders saati: 2 kredi : 2 Bu dersin amacı; Tehlikeli maddelerin yolcu beraberinde taşınmasında; kabin personelinin eğitilmesiyle, kuralların doğru uygulanmasını sağlayarak uçuş emniyetinin oluşturulmasıdır. Tehlikeli madde kurallarının genel felsefesi, Tehlikeli madde kurallarının uygulanması, Tehlikeli madde tanımı, Genel taşıma gereklilikleri, Tehlikeli madde taşımacılığının sorumlulukları, Göndericinin sorumlulukları, Taşıyıcının sorumlulukları, Tehlikeli madde limitleri, Havayolu ile taşınması yasak olan tehlikeli maddeler, Gizli tehlikeli maddeler, Yolcu ve ekip beraberinde taşınmasına izin verilen tehlikeli maddeler, Hava postasında tehlikeli maddelerin taşınması, Taşıyıcı mülkiyetindeki tehlikeli maddeler, Hava kargosu olarak izin verilen tehlikeli maddeler, İstisnai miktardaki tehlikeli maddeler, Sınırlandırılmış miktarda tehlikeli maddeler, SHGM Sıvı Kısıtlamaları, Tehlikeli madde sınıfları, Patlayıcılar, Gazlar, Yanıcı sıvılar, Yanıcı katılar, Oksitleyiciler ve Organik peroksitler, Zehirli ve bulaşıcı maddeler, Radyoaktif maddeler, Aşındırıcılar, Çeşitli tehlikeli maddeler, Tehlikeli maddelerin etiketlenmesi ve işaretlemesi, Notoc formu, Tehlikeli maddelerle ilgili acil durumlara karşı uygulanacak usuller, konularında teorik bilgilerini ve uygulama becerilerini geliştirerek öğrencileri istenilen seviyede bilgi ve beceri düzeyine getirmektir. 8

9 KHZ 207 ACİL DURUM EMNİYET KURALLARI I ders saati : 3 kredi : 2,5 Bu dersin amacı; Kabin ekibinin uçuş sırasında karşılaşabileceği abnormal durumlarda, Uçuş Emniyeti ile ilgili prosedürlere uygun hareket edebilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı eğitimi almasını sağlamaktır. Kabin ekibinin öncelikli ilkesi Uçuş Emniyeti dir. Yavaş ve ani basınç boşalması ( Decompression), Yangın ( Fire ), Tahliye ( Evacuation), Inkapasite pilot ( Pilot incapacition), Hayatta kalma mücadelesi (Survival) gibi olaylar, Acil Durum Emniyet Kuralları kapsamında ele alınır. Öğrenciler III. ve IV. dönemde bu konuları teorik ve uygulamalı olarak göreceklerdir. Yavaş/Ani Basınç Boşalması konusu işlenirken; Basınç boşalmasının ekip ve yolcu üzerindeki etkileri/kabindeki belirtileri ve uygulanacak prosedürleri, Kabin 02 sistemi ve oksijen sistemlerinin uçak tipine göre özelliklerini, Yolcuya oksijen verilirken uyulması gereken kuralları, Portable oksijen tüplerinin kontrolü ve kullanımı konularını göreceklerdir. Yangın ve duman konusu işlenirken; Yangın tiplerini, Yangın tiplerine göre uygulanacak prosedürleri ve kullanılacak söndürücüleri, Yangın /Duman prosedürü ve sabit yangın söndürme sistemlerini, Potansiyel yangın riski taşıyan bölgelerin ve duman dedectörlerinin kontrolünü, Kabin Yangınları/Tuvalet Yangınları/Galley Yangınları/Kokpit Yangınları Yangınla mücadelede koruyucu malzemelerin kontrolü ve kullanımı konularını göreceklerdir. Tahliye prosedürleri konusu işlenirken; Acil durum zorunlu Karaya/Suya İniş konularını, Hazırlıksız Acil iniş Prosedür ve Komutları(Suya ve Karaya Tahliye) Hazırlıklı Acil iniş Prosedür ve Komutları(Suya ve Karaya Tahliye) K/M ve yolcu için emniyetli oturuş pozisyonlarını, Tahliyede kullanılan acil durum malzemelerini, Slide/ Slide-Raft/ Slide Raft Malzemelerini, Survival Kit İçeriğini, Kalabalığın Kontrolü ve sözlü komutları, Yolcuların çıkışlara yönlendirilmesinde kullanılan fiziksel iletişimi, Hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların tahliyesini, Yardımcı yolcuların seçimi, görevi ve bilgilendirilmesi konuları göreceklerdir. Hayatta kalma mücadelesi konusu işlenirken; Hayatta kalma mücadelesini etkileyen faktörleri, Yaşamı devam ettirebilmenin ana prensiplerini, Çölde/ ormanda / suda/ hayatta kalma tekniklerini, Hayatta kalma malzemeleri (Survival-kit malzemeleri)ve kullanımlarını göreceklerdir. 9

10 KHZ 209 GENEL HAVAALANI VE UÇUŞ GÜVENLİĞİ ders saati: 2 kredi : 2 Bu derste, havacılık güvenliği ile ilgili temel kavramlar, güvenlik konsepti terörizm ve tarihçesi, terör ve sivil havacılık, uçakları tehdit eden güvenlik unsurları, havalimanı ve uçuş güvenlik konsepti, profiling, davranış analizi, uçakta bomba, bomba bulunduğunda uçaklarda en az riskli bölge (LRBL), kimyasal ve biyolojik silah tehdidi ve ekiplerin alacağı önlemler, sabotaj, davranış analizi, yolcu tipleri, kural dışı davranan yolcu ve olayın tırmanma safhaları, alınacak önlemler, tehdit düzeyleri, uluslararası mevzuat ve kokpit güvenliği konuları işlenecektir. 4. DÖNEM ING 202 MESLEKİ İNGİLİZCE II ders saati :10 kredi : 8 Bu dersin amacı, öğrencilere hem akademik hem de meslekleri ile ilgili alanlarda karşılaştıkları orijinal metinleri ve bu metinlerde geçen sözcükleri kolaylıkla anlamalarını sağlayacak çıkarımda bulunma, ana fikir ve destekleyici fikirleri bulma, analiz etme, sentezleme, değerlendirme gibi okuma alt becerilerinin kazandırılması ve öğrendikleri yapı ve sözcüklerle kendi duygu ve düşüncelerini akıcı etkin ve doğru biçimde sözlü olarak iletişim kurabilmelerine olanak sağlayacak konuşma beceri ve stratejilerinin kazandırılmasıdır. KHZ 202 ACİL DURUM EMNİYET KURALLARI II ders saati: 3 kredi : 2,5 Bu dersin amacı; kabin ekibinin uçuş sırasında karşılaşabileceği abnormal durumlarda, Uçuş Emniyeti ile ilgili prosedürlere uygun hareket edebilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı eğitimi almasını sağlamaktır. Kabin ekibinin öncelikli ilkesi Uçuş Emniyeti dir. Yavaş ve ani basınç boşalması ( Decompression), Yangın ( Fire ), Tahliye ( Evacuation), Inkapasite pilot ( Pilot incapacition), Hayatta kalma mücadelesi (Survival) gibi olaylar, Acil Durum Emniyet Kuralları kapsamında ele alınır. Öğrenciler III. ve IV. dönemde bu konuları teorik ve uygulamalı olarak göreceklerdir. Yavaş/Ani Basınç Boşalması konusu işlenirken; Basınç boşalmasının ekip ve yolcu üzerindeki etkileri/kabindeki belirtileri ve uygulanacak prosedürleri, Kabin 02 sistemi ve oksijen sistemlerinin uçak tipine göre özelliklerini, Yolcuya oksijen verilirken uyulması gereken kuralları, Portable oksijen tüplerinin kontrolü ve kullanımı konularını göreceklerdir. Yangın ve duman konusu işlenirken; Yangın tiplerini, Yangın tiplerine göre uygulanacak prosedürleri ve kullanılacak söndürücüleri, Yangın /Duman prosedürü ve sabit yangın söndürme sistemlerini, Potansiyel yangın riski taşıyan bölgelerin ve duman dedectörlerinin kontrolünü, Kabin Yangınları/Tuvalet Yangınları/Galley Yangınları/Kokpit Yangınları Yangınla mücadelede koruyucu malzemelerin kontrolü ve kullanımı konularını göreceklerdir. 10

11 Tahliye prosedürleri konusu işlenirken; Acil durum zorunlu Karaya/Suya İniş konularını, Hazırlıksız Acil iniş Prosedür ve Komutları(Suya ve Karaya Tahliye) Hazırlıklı Acil iniş Prosedür ve Komutları(Suya ve Karaya Tahliye) K/M ve yolcu için emniyetli oturuş pozisyonlarını, Tahliyede kullanılan acil durum malzemelerini, Slide/ Slide-Raft/ Slide Raft Malzemelerini, Survival Kit İçeriğini, Kalabalığın Kontrolü ve sözlü komutları, Yolcuların çıkışlara yönlendirilmesinde kullanılan fiziksel iletişimi, Hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların tahliyesini, Yardımcı yolcuların seçimi, görevi ve bilgilendirilmesi konularını göreceklerdir. Hayatta kalma mücadelesi konusu işlenirken; Hayatta kalma mücadelesini etkileyen faktörleri, Yaşamı devam ettirebilmenin ana prensiplerini, Çölde/ ormanda / suda/ hayatta kalma tekniklerini, Hayatta kalma malzemeleri (Survival-kit malzemeleri)ve kullanımlarını göreceklerdir. UYGULAMALI MOCK-UP EĞİTİMİ Her bir öğrenciye havuzda uygulamalı olarak Huddle ve Help pozisyonu dahil, suda hayatta kalma teknikleri eğitimi verilir. CEET de ( Cabin Evacuation Trainer) ani ve yavaş basınç boşalması ile ilgili prosedürler uygulatılır. CEET de (Cabin Evacuation Trainer) oluşturulan duman ortamında söndürücü ve koruyucu malzemeler kullanılarak tuvalet, fırın gibi bölümlerinde uygulamalı yangınla mücadele prosedürü uygulatılır. Canlı yangın söndürme eğitimi gerçekleştirilir. Acil durum malzemelerinin uçuş öncesi kontrolü, özellikleri ve kullanımı, Her bir K/M tarafından kalabalığın kontrolü teknikleri kullanılarak karaya ve suya tahliye uygulaması yapılır. KHZ 204 EKİP KAYNAK YÖNETİMİ ders saati: 2 kredi : 2 Bu dersin amacı öğrencilerin; CRM'in amacı olan uçak kazalarında insan hatasını azaltmak ve uçak kaza kırımını en aza indirmek için uçuş emniyeti ile ilgili konular hakkında bilgi sahibi olmalarını ve buna paralel olarak da uçuş emniyeti ile ilgili becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Havacılıkta İnsan faktörünün kavramsal modeli olan SHELL modeli üzerinden, öğrencilerde birey olarak sistemin içinde bulunacakları yer ile ilgili farkındalık yaratıp, insanın prosedürlerle, makine ile, çevre ile ve insanla olan ilişkisinde tüm bu becerileri kullanarak görevlerini uçuş emniyeti açısından en iyi şekilde icra edebilecek bilinç düzeyini oluşturmaktır. 11

12 Bu beceriler ; Liderlik, insanları idare etme, kalabalık kontrolü, Ekip çalışması, kişilik etkileşimleri, sinerji, motivasyon, kişisel farklılıkları anlama ve onlarla başa çıkma, hatalar zinciri, kızgınlıkla başa çıkma, beden dili, kendine aşırı güven, Stres yönetimi, sağlık ve stresi kapsayan fiziksel ve zihinsel limitler, Profesyonellik, Zaman Yönetimi, İletişim, iletişim ve algılama farklılıkları, Yorgunluk, iş yükü yönetimi, Durum değerlendirmesi, Risk yönetimi, Karar verme, Teyakkuz, rehavet, otomasyon, Beslenme, zihin ve vücudun çalışma esasları, yeme alışkanlığı, Brifing, De brifing ve geribildirim konularını kapsamaktadır. KHZ 206 KABİNDE GENEL SERVİS USULLERİ ders saati: 4 kredi : 3 Önceden planlanarak uçakta yolcuya sunulan içecek ve yiyeceklerin ikram ediliş, sunuş şekilleri servis olarak tanımlanır. Uçakta ikram hizmeti kabin ekipleri tarafından yolcu istek ve beklentilerine standart planlamalar ve prosedürler çerçevesinde seri ve sessiz bir servis verilmesiyle sağlanır. Bu ders sonunda öğrenci, ikramın veriliş nedenleri, servis hazırlığı, servis yapılırken dikkat edilecek hususlar, ikram malzemeleri, ikram malzemelerinin korunması, yükleme ve teslimat esnasında dikkat edilecek hususlar, standart servis usulleri, yolcu niteliğine göre( economy class, comfort class, business class, first class) verilen servis çeşitleri, özel yemekler, kırtasiye malzemeleri, içecek ve içki çeşitleri, içki servis kuralları, günün saatlerine göre servis şekilleri, konularına hakim olarak yiyecek ve içecek servisinin eksiksiz ve kurallarına uygun uygulama beceri ve yeterliliğini kazanmış olacaktır. KHZ 210 KABİN İÇİ EĞLENDİRİCİ ÜRÜNLER ders saati : 2 kredi : 1 Günümüzde Havayolu şirketleri arasındaki rekabet, bilet fiyatı, uçulan hat yelpazesinin genişliği, tarifede etkinlik, yolcu konforuna yönelik ikram kalitesi ve kabin içi eğlendirici ürünlerin çeşitliliği gibi alanlarında gerçekleşmektedir. Yolculara kısa veya uzun mesafe uçuşlarda sunulan yiyecek ve içecek hizmetinin dışındaki kişisel kullanımlarına yönelik kitler, gazete, dergi gibi malzemeler ve uçakların elektronik eğlence sistemleri Kabin içi eğlendirici ürünler olarak adlandırılır. Bu dersin sonunda öğrenciler, havayolu şirketlerinin yolcu konforuna yönelik sunmakta oldukları elektronik eğlence sistemlerinin genel olarak kullanım özelliklerine, ürünlerin sunum şekli ve sunum zamanına hakim olacaklardır. 12

13 SEÇMELİ DERSLER SEÇ 256 İŞ HUKUKU ders saati:2 kredi:2 İş Ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler, İş Hukukunun Ve 4857 Sayılı İş Kanunu nun Uygulama Alanı, İş İlişkisinin Kurulması, İş İlişkisinin Ücret Yönünden Düzenlenmesi, İş İlişkisinin Zaman Bakımından Düzenlenmesi, İş İlişkisinin Kişiler Bakımından Düzenlenmesi, İş İlişkisinin Son Bulması, Sendikaların Kurulması Ve Yönetilmesi, Sendika Üyeliği Ve Güvencesi, Sendikaların Faaliyetleri, Mali Yapısı, Denetimleri Ve Son Bulmaları, Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması, Hükümleri Ve Uygulama Alanı, Toplu İş Uyuşmazlığı Ve Barışçı Çözüm Yolları, Toplu İş Uyuşmazlıklarının Grev Ve Lokavtla Çözümü, Sosyal Güvenlik Kurumu Ve Sosyal Sigortaların İşleyişi, Sosyal Sigorta Kolları, Genel Sağlık Sigortası SEÇ 258 SANAT TARİHİ ders saati:2 kredi:1,5 Sanat kavramı, Görsel sanatların rolü, Sanat tarihi, Tarih öncesi dönemden modern çağa dek görsel sanatlar. Görsel sanatların dili: mimari, heykel, resim İlkçağlar, ortaçağlar, Rönesans, modern dünya. SEÇ 266 YÖNETİM ORGANİZASYON ders saati:2 kredi:2 Yönetim Tanımı; Yönetim Sürecinin Temel Özellikleri; İşletmeler İçin Önemi; Benzer Kavramlarla Karşılaştırma; Yönetim Biliminin Gelişimi; Modern Yönetim Akımları; Yönetim Düşüncesi ve Örgüt Kuramı; Karşılaştırma ve Değerlendirme; Yönetim Sistemi; Yönetimde Karar Alma; Yetki ve Güç Kavramları; Özellikleri; Yetki Göçerimi; Organizasyon Kavramı: Özellikleri, İlkeleri, Organizasyon süreci ve planlama süreci ile karşılaştırma, Bölümlendirme, Kadrolama; Özellikleri, Kadrolama süreci; Yöneltme: Özellikleri, Yöneltme süreci; Organizasyon Yapıları; Klasik Yaklaşımdan Günümüze Organizasyon Yapılarındaki Değişim; Karşılaştırma; Koordinasyon; Denetim: Özellikleri, Denetim süreci. SEÇ 262 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ders saati:2 kredi:2 TKY modeli, Stratejik kalite planlaması, Müşterinin sesi, Pazarın sesi, Süreç geliştirme, Herkesin katılımı, Liderlik, Ürün ve süreç tasarımında kalite, Tedarikci yönetimi, Kalite geliştirme araçları. SEÇ 252 DOĞA SPORLARI ders saati:2 kredi:1,5 Doğa sporları ile ilgili temel bilgiler,doğa yürüyüşleri,kamp yapma,kaya tırmanışı SEÇ 254 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA ders saati:2 kredi:1,5 Öğrenciler; Akıcı anlaşılır konuşma becerisini kazanacaklardır. Kurallara uygun akıcı ve anlaşılır konuşma becerisini bireyin kendisini etkili bir biçimde ifade edebilmesini topluluk önünde konuşurken heyecanını kontrol edebilmeyi ses bilim açısından tüm sesleri doğru ve güzel söyleyebilmeyi, sesini etkili bir biçimde kullanabilmeyi beden dilini etkili bir biçimde kullanabilmeyi öğreneceklerdir. 13

14 SEÇ 268 MODEL UÇAK YAPIMI ders saati:2 kredi:1,5 Model Havacılığında Otoriteler; FAI, CIAM Model Havacılığa Giriş; Tarihi, İlk Model Uçaklar Model Uçakların Sınıflandırılması Model Uçakçılıkta Atölye Gereksinimleri; Aletler, Yapıştırıcılar Modelcilikte Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar. Model Uçak Parçaları ve Görevleri Model Uçak Elektrik-Elektronik Sistemleri Model Uçak Kazaları ve Nedenleri Model Uçak Arıza Giderme Teknikleri Uygulama 1: ATA model uçağı yapımı Uygulama 1: ATA model uçağı yapımı Uygulama 1: ATA model uçağı yapımı Uygulama 1: ATA model uçağı yapımı SEÇ 259 SPORTİF HAVACILIK ders saati:2 kredi:1,5 Havacılık tarihi,dünyada ve türkiyede havacılığı düzenleyen kurumlar,sportif havacılığın tarihi,yamaç paraşütü nedir? Nasıl ve nerelerde yapılır?,paraşüt eğitimi,tandem,paramotor SEÇ 263 ULUSLARARASI KOKTEYLLER VE SERVİSİ ders saati:2 kredi:1,5 Uluslararası kokteyllerin hazırlanması Kokteyl servisi SEÇ 257 PROTOKOL YİYECEK İÇECEK SERVİSİ ders saati:2 kredi:1,5 Protokol davranış kuralları Protokol yiyecek servis usulleri Protokol içecek servis usulleri SEÇ 253 DÜNYA MUTFAĞINDAN SEÇMELER ders saati:2 kredi:1,5 Dünya mutfakları ve etkileşimleri,fransız mutfağı,italyan mutfağı,rus mutfağı,soğuk mutfak İspanyol mutfağı,uzak doğu mutfağı,hint mutfağı SEÇ 265 YARATICI DRAMA ders saati:2 kredi:1,5 Doğaçlama, rol oynama v.b. tiyatro/drama teknikleri, Grup çalışması,kendini ifade yeteneği kazandırma 14

15 SEÇ 260 TATLI VE HAMUR TEKNİKLERİ ders saati:2 kredi:1,5 Tatlıların genel özellikleri,tatlıların genel yapım teknikleri,sütlü tatlılar,hamur tatlıları, Mayalı hamur tatlıları, Pişirilerek yapılan hamur tatlıları, Çırparak yapılan hamur tatlıları, Kadayıf çeşitleri, Yaş pasta, Kuru pastalar. SEÇ 251 BASKETBOL ders saati: 2 kredi:1,5 Basketbolun tarihçesi Oyun kuralları Temel bilgiler Teknik bilgiler Taktik bilgileri SEÇ 261 TENİS ders saati:2 kredi:1,5 Tenisin tarihçesi Oyun kuralları Temel bilgiler Teknik bilgiler Taktik bilgileri SEÇ 264 VOLEYBOL ders saati:2 kredi:1,5 Voleybolun tarihçesi Oyun kuralları Temel bilgiler Teknik bilgiler Taktik bilgiler SEÇ 255 GÜZEL SANATLAR ders saati: 2 kredi:1,5 Güzel sanatların tarihçesi ve önemi Güzel sanatların gelişimi İlk ve orta çağ sanatı Toplumda güzel sanatlar SEÇ 267 YÜZME ders saati:2 kredi:1,5 Genel yüzme stilleri, Başlangıç düzeyinde yüzme becerisi kazandırılarak kişilerin suda hayatta kalabilmesini sağlama, 15

16 Suda yaşanabilecek kazalara karşı eğitilerek kendisinin ve çevresindekilerin can güvenliğini sağlama, Can yeleği ile suda kalabilme becerisini kazandırma KHZ 208 GENEL UÇAK TİPLERİ ders saati: 2 kredi : 2 Bu dersin amacı, öğrencilerin görev alacakları havayolu şirketlerinde Boing ve Airbus uçaklarının uçak tip eğitimlerinde verilecek olan konular ile ilgili genel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Dersin sonunda öğrenciler uçakların genel olarak İrtifa, sürat, konfigrasyon bilgileri, Kapı ve pencere çıkışlarının özellikleri, çıkışların normal ve acil açılış şekilleri,komutlar Haberleşme sistemi, Oksijen sistemi, Kabin aydınlatma sistemleri, Anons sistemi, Kabin ekibi kontrol panelleri, Acil durum malzemeleri, Kabin ekibi istasyonları, Smoke- dedektör, tahliye ikaz sistemi Temiz ve atık su sistemleri ( Water and Waste system ) Acil durum ışıkları ( Emergency Light system) Uçak mutfaklarının özellikleri ( Galley ) hakkında bilgi sahibi olacaklardır. BİL 251: BİLGİSAYAR ders saati :2 kredi :1,5 Bu derste öğrencilere; bilgi teknolojileri, temel kavramlar, bilgi toplumu, bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanımı, girdi-çıktı birimleri, bellek ve diğer donanımlar, bilgisayar yazılımı, yazılımın bileşenleri, programlama ve işletim sistemi, işletim sistemleri ve türleri, işletim sisteminin temel görevleri, işletim sistemi kullanımı, ofis yazılımının ortak öğeleri, yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler, kısa yollar, uygulamalar ve diğerleri, kelime işlemciler, temel kavramlar, kelime işlemci kullanımı, işlem tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu kullanımı konuları verilecektir. KHZ 113:GENEL UÇAK BİLGİSİ ders saati : 2 kredi : 1,5 Bu dersin amacı, Uçmanın teorisi ile ilgili temel prensiplerin tanımlanması ve hava araçlarının yapısal ve aerodinamik özelliklerinin incelenmesidir. Bu dersin sonunda öğrenci; atmosferin fiziksel özelliklerini tanımlayabilecek, uçmanın teorisini ifade edebilecek ve uçak elemanlarını tanımlayabilecektir. 16

17 KHZ 106 TEMEL METEOROLOJİ. ders saati :2 kredi :2 Bu dersin amacı, Meteorolojik kavramların öğrenilmesi ve bu kavramların havacılık alanında kullanılmasıdır. Öğrenci; atmosfer ve ICAO standart atmosferini, Meteorolojik kavramları, Basınç sistemlerini ve altimetreyi, Atmosferde oluşan meteorolojik hadiseleri, uçuş için tehlikeli meteorolojik hadiseleri, Rüzgarı meydana getiren kuvvetleri ve kıtalar etkisiyle oluşan rüzgarları, havacılıkta kullanılan meteorolojik rapor ve dokümanları açıklayabilecektir. KHZ 251 KABİN EKİBİ PERFORMANS EĞİTİMİ -I- ders saati : 2 kredi : 2 Dersin amacı öğrencilere Ulusal ve Uluslararası genel görgü kuralları ve zarafet konuları, yürüyüş, duruş ve oturuş bilgileri, doğru makyaj, sofra adabı konularında kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak mükemmel hizmet anlayışını oluşturmaktır. Öğrenciler III. ve IV. dönem işlenecek bu dersin sonunda; hizmet kavramı ve özellikleri, hizmette kalitenin ve hizmet stratejisi geliştirmenin önemini, müşteri ve müşteri odaklı kuruluş olmanın tanımını, iletişim ve sağlıklı iletişim kurma yolları, ilk izlenimin önemi, müşterilerin şikayet etme nedenleri,, profesyonellik ve profesyonel hizmet verme anlayışı, yolcu ilişkileri ve müşteri şikayetleri ile bunlarla başa çıkma yollarını kavrayabilmek ve profesyonel hizmet verebilecek şekilde hizmet stratejisi geliştirebilecek, strese bakış açısı ve stres ile başa çıkma yolları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. KHZ 252 KABİN EKİBİ PERFORMANS EĞİTİMİ II- ders saati : 2 kredi : 1,5 Dersin amacı öğrencilere Ulusal ve Uluslararası genel görgü kuralları ve zarafet konuları, yürüyüş, duruş ve oturuş bilgileri, doğru makyaj, sofra adabı konularında kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak mükemmel hizmet anlayışını oluşturmaktır. Öğrenciler III. ve IV. dönem işlenecek bu dersin sonunda;; hizmet kavramı ve özellikleri, hizmette kalitenin ve hizmet stratejisi geliştirmenin önemini, müşteri ve müşteri odaklı kuruluş olmanın tanımını, iletişim ve sağlıklı iletişim kurma yolları, ilk izlenimin önemi, müşterilerin şikayet etme nedenleri,, profesyonellik ve profesyonel hizmet verme anlayışı, yolcu ilişkileri ve müşteri şikayetleri ile bunlarla başa çıkma yollarını kavrayabilmek ve profesyonel hizmet verebilecek şekilde hizmet stratejisi geliştirebilecek, strese bakış açısı ve stres ile başa çıkma yolları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 17

18 KHZ 253 Diksiyon ve Anons, ders saati : 2 kredi : 1,5 Bu dersin sonunda öğrenciler; kurallara uygun akıcı ve anlaşılır konuşma becerisini, bireyin kendisini etkili bir biçimde ifade edebilmeyi, topluluk önünde konuşurken heyecanını kontrol edebilmeyi, ses bilim açısından tüm sesleri doğru ve güzel söyleyebilmeyi, sesinin etkili bir biçimde kullanabilmeyi, beden dilini etkili bir biçimde kullanabilmeyi öğreneceklerdir. 18

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı;

Detaylı

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2.0 AMAÇLAR : Windows

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU-BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU-BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ. 1. Dönem Dersler Ders Adı Zorunlu / Seçmeli Kredi AKTS SINIF DÖNEM Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu 2 2 1 1 Türk Dili I Zorunlu 2 2 1 1 Yabancı Dil I Zorunlu 2 2 1 1 Protokol ve Sosyal Davranış

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ TRK 101 Türk Dili I 2+0 2,0 Dil nedir: Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil-kültür münasebeti; Türk Dilinin

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

EK-2 HAVACILIKTA YER HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI MÜFREDAT ÖZETİ

EK-2 HAVACILIKTA YER HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI MÜFREDAT ÖZETİ EK-2 HAVACILIKTA YER HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI MÜFREDAT ÖZETİ I. YARIYIL HYPC 101 MESLEKİ İNGİLİZCE-I 2 2 4 4 Havacılık alfabesinden başlanarak havacılıkla ilgili terimlerin verilmesinin yanı sıra konuşma,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) ZORUNLU DERSLER Ders Kodu- Ders Adı (Teorik-Uygulama) AKTS SHTD111 Hastalıklar Bilgisi-I (2-0)3 İnsan vücudunun genel yapısı; Hücre

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I. İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) İEÖ 101 Özel Eğitim I.YARIYIL Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU / MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI DERS BİLGİLERİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU / MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI DERS BİLGİLERİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU / MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI DERS BİLGİLERİ I. YIL / I. DÖNEM GÜVENLİK SİSTEMLERİ-I Dersin Adı Güvenlik Sistemleri-I

Detaylı

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK 2-1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ. I.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ. I. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl KOK101 Genel Trafik Bilgisi Karayolu Yapısı Ve Trafik işaretlerinin

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 A Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 1 2 2 A Genel Jimnastik 1 2 2 A Artistik Jimnastik 1 2 2 A İnsan Anatomisi

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

I. YARIYIL II. YARIYIL

I. YARIYIL II. YARIYIL I. YARIYIL İşletme Yönetimi (3 0) 3 İşletme yönetimi ve organizasyon alanında bilgi üretimi ve bilimsel düşünce ile ilgili yaklaşımların açıklanması. Ayrıca öneli, kavram, yaklaşım, teori ve uygulamaları

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL UTF101 MİKRO İKTİSAT DERS İÇERİKLERİ İktisat biliminin temelleri, ekonomik sistemler, ekonomik kavramlar, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması,

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri I.YARIYIL (GÜZ) EBS-101 Anatomi ve Kinesyoloji 3 0 3 İnsan vücudunu meydana getiren hücre,

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ I.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Zorunlu Dersler Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ATA101 2+0 2 Ders İçeriği :

Detaylı