ISO Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri"

Transkript

1 Kalite Eitim Danımanlık Ltd.ti. ISO Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri 1 Aralık ANKARA KORE EHTLER CAD. NO. 36 D. 2 ZNCRLKUYU L-STANBUL Tel: Fax: http: // 1

2 Seminer çerii Akreditasyon teknik kriterleri Metot Validasyonu Cihaz validasyonu ve kalibrasyonu Ölçüm belirsizlii Referans maddeler zlenebilirlik Yeterlilik testleri 2

3 Akreditasyon Nedir? Neden gereklidir? Ne zaman yapılmalıdır? Nasıl yapılmalıdır? Nerede Kim 3

4 Nedir? Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon: Laboratuvarlar için uygulanan kalite sistemidir. Laboratuvarın, belirli kalibrasyon veya testleri, laboratuvar tarafından beyan edilen belirsizlik deerleri dahilinde gerçekletirmeye yeterli olduunun, baımsız bir organizasyon tarafından onaylanmasıdır. Laboratuarın, akreditasyon kapsamı dahilindeki test ve analizleri gerçekletirebilecek yeterlilikte olduunun göstergesidir. 4

5 Neden? Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar kalite sistemini kanıtlamak için, Üçüncüahıs taraflar laboratuvarın ürettii raporlara güven duymasını salaması için. Laboratuvarın kendi yaptıın ie güven duymasını salaması için. Yasal kurumlar gerekli ve zorunlu kıldıı için 5

6 Nasıl? Laboratuvar Akreditasyonu Standardın tüm artlarını yerine getirerek. Yönetim artları (4.Bölüm) Teknik artlar ( 5. Bölüm) Uluslar arası tanınmı akreditasyon kurumu tarafından standardın artlarını yerine getirdii denetim sonucu onaylanarak Periyodik denetimlerle akreditasyon koullarını sürdürdüünü kanıtlayarak 6

7 Akreditasyon için gerekenler( OPPK) Organizasyon ( Kalite Sistemi için) Prosesler (Yapılan ilere ait süreçler tanımlanmalı) Prosedürler (yapılan ilerin nasıl yapıldıı yazılı olarak belirlenmeli) Kaynaklar ( Laboratuvarın yapacaı test ve analizler iin yeterli kaynaklara sahip olması gerekir) Laboratuvar alt yapısı (bina, yerleim, ortam koulları) Cihazlar, standartlar, referanslar nsan Kaynakları 7

8 ISO aboratuvar Akreditasyon Standardı Yönetim Sistemi Kriterler 4.1.Organizasyon ve Yönetim 4.2.Kalite Yönetim Sistemi 4.3.Dokümantasyon Kontrolü 4.4.Talep teklif veya sözlemenin gözden geçirilmesi 4.5.Taeron Kullanımı 4.6. Satın alma 4.7.Müteriye hizmet 4.8.ikayetler 4.9.Uygun olmayan ilerin kontrolü 4.10 yiletirme (yeni madde) 4.11.Düzeltici Faaliyetler Önleyici Faaliyetler 4.13.Kayıtların kontrolü 4.14.ç denetimler (audit) 4.15 Yönetimin gözden geçirmesi 8

9 Laboratuvar Akreditasyonu 5.1. Genel Teknik Kriterler 5.2.Personel Yeterlilii 5.3.Yerleim ve çevre koulları 5.4.Test ve Analiz Metotları 5.5.Cihazlar 5.6.zlenebilirlik 5.7.Örnek alma 5.8.Örneklerin taınması ve saklanması 5.9. Test ve kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin temini 5.10.Raporlama 9

10 Akreditasyon için 10 Adım Organizasyon ve Personel eitimi Planlama, maliyet Durum deerlendirilmesi Yapılacakların belirlenmesi Uygulama planının yapılması Politika ve prosedürleri belirle Prosedür, talimat ve formları oluturma Kalite El Kitabını olutur ç denetim planla ç denetim gerçekletir 10

11 Max ±0.05(%95) Personel(5.2) QC(5.9) Laboratuvar(5.3) Örnek Alma, Saklama, Metot(5.4) Cihaz, Reaktif,Standart(5.5) Validasyon, Kalibrasyon (5.6) 11

12 Kalite Elemanları Ölçüm Belirsizlii Referans Maddeler Metot Validasyonu Yeterlilik Testleri Kalite Kontrol zlenebilirlik Cihaz Validasyonu 12

13 Duyduumu unuturum, Gördüümü hatırlarım, Yaptıımı anlarım. (Çin Atasözü) 13

14 Teknik Kriterler 5.2.Personel Yeterlilii Her görev için gerekli personel nitelikleri belirlenmelidir. Her ii yapacak personel tanımlanmalı yetkilendirme ve sorumluluk belirlenmelidir. Personelin eitim ihtiyaçları belirlenmeli ve yaptıkları ie uygun eitimleri planlanmalı ve uygulanmalıdır. Personelin yaptıı ile ilgili performansı ölçülerek dokümante edilmelidir. Laboratuar yönetimi test veya kalibrasyon yapan, sonuçları deerlendiren ve test raporlarını ve kalibrasyon sertifikalarını imzalayan bütün personelin yetkin olmasını salar. Eitim görmekte olan personeli kullanırken, gerekli gözetim salanmalıdır. Tüm personelin i tanımlarını güncel olarak tutmalıdır. 14

15 5.3 Yerleim ve çevre koulları Enerji kaynakları, aydınlatma ve çevre koulları testlerin ve/veya kalibrasyonların doru yapılmasını salayacak ekilde olmalıdır. Test ve kalibrasyon sonuçlarını etkileyebilecek yerleim ve çevresel koullara ilikin teknik gereksinimler belgelendirilmelidir Çevresel koullar test ve/veya kalibrasyon sonuçlarını tehlikeye atıyorsa test ve/veya kalibrasyon durdurulmalıdır. Sıcaklık, havalandırma, toz, genel temizlik parametreleri kontrol edilmelidir. 15

16 5.4.Test ve Analiz Metotları Metotların Seçimi Amaca uygunluunun kontrolü Metot Validasyonu Metodun rutin kullanımı sırasında kontrol altında tutulması ( KK ) 16

17 Metot Validasyonu Metot Validasyonu 5N+1K Nedir? Neden gereklidir? Ne zaman yapılmalıdır? Nasıl yapılmalıdır? Nerede? Kim? 17

18 Nedir? Metot Validasyonu Bir ölçüm prosedürünün belirlenen amaçlara uygunluunun objektif olarak test edilerek yazılı delillerle kanıtlanmasıdır. Bir metodun performansını belirlemek için yapılan test ve ölçme ilemleridir. 18

19 Neden? Metot Validasyonu Bir metotla yapılan ölçümün sonuçları bir çok faktöre balıdır.(laboratuvar koulları, cihaz, kullanılan kimyasal madde, standart, operatör deneyimi) Bu nedenle metodun ölçüm sonucuna etki eden parametreleri tek tek ölçülerek ölçüm sonucuna etkileri belirlenmeli ve ölçülmelidir. 19

20 Ne zaman? Metot Validasyonu Herhangi bir metot bir laboratuarda ilk defa uygulanacaı zaman Bir analiz için yeni metot gelitirildii zaman Kullanılmakta olan metotta deiiklik yapıldıı zaman Valide edilmi bir metot baka bir laboratuarda kullanılacaı zaman veya farklı bir kii veya farklı bir cihazla kullanılacaı zaman; ki metodu karılatırmak için. Kalite kontrol testleri sonunda metodun performansında zamanla bir deime olduu anlaıldıında 20

21 Nasıl? Validasyon Planı Analitik ölçüm gereksiniminin belirlenmesi Metot Validasyon Strateji Planı yapılması Validasyon deneylerinin yapılması Validasyon raporunun hazırlanması Uygulama eitimi ve transfer Kalite kontrol ( istatiksel kontrol) 21

22 Metot Validasyonu Strateji Planı Validasyon protokolü ve validasyon için SOP hazırlanır. Metodun uygulama amacı, kapsamı belirlenir Metodun performans parametreleri ve kriterleri belirlenir Validasyon deneyleri tanımlanır Kullanılacak cihazların performansının metot için yeterli olup olmadıı dorulanır. Kullanılacak maddelerin (kimyasal, standartlar) kalitesi belirlenir 22

23 Metodun Uygulama Amacı ve Kapsamı Analiz edilecek bileenler Hangi matrikste analiz yapılacaı stenen bilgi tipi, kalitatif, kantitatif analiz Tayin ve ölçüm limiti(loq, LOD) Lineer ölçüm aralıı Kesinlik ve doruluk Kullanılan cihazlar ve ortam koulları 23

24 Validasyon Parametrelerinin Belirlenmesi Validasyonu yapılacak metot performans parametreleri metodun uygulama amacına ve kapsamına balı olarak belirlenir. Örnein safsızlık analizi yapılacak bir metotta lineer ölçüm aralıının belirlenmesine gerek yoktur. Metot validasyonuna balamadan önce kullanılacak cihazın performansının standartla test edilmesi ve uygunluunun saptanması gerekir. 24

25 Metot Dokümantasyonu Validasyon ilemi tamamlandıktan sonra metot SOP olarak yazılmalı ve Laboratuvar Kalite al kitabındaki doküman kontrol prosedürüne göre kullanıma alınmalıdır. Metot dokümantasyonu belli bir standarda göre yapılmalıdır. (ISO 78/2) Metot SOP Validasyon sonuçları ve raporu Belirsizlik hesaplama sonuçları ve raporu (amaca uygunluk kontrolü) KK prosedürü ve diyagramları (istatiksel kalite kontrol) 25

26 ç Kalite Kontrol ç kalite kontrol metodu uygulama aamalarını kontrol için kullanılan test araçlarıdır. Günlük kontrol: Bunlar; kör örnek, kalibrasyon standardı, spiker örnek, kör örnek, paralel analiz ve sistem uygunluu kontrolü Uzun dönem kontrol: (periyodik KK ) Kalite kontrol örnei ile yapılan analiz sonuçları Kalite Kontrol Grafiine iaretlenir. Kalite Kontrol örnei (QC) olarak yeterince homojen ve kullanım süresince bileimi deimeyen analiz örnei ile benzer bileimde ve yeterli miktarda temin edilmi bir örnektir. Kontrol limiti olarak uyarı limiti ±2s, önlem limiti olarak ±3s kullanılabilir. 26

27 Range Kontrol Grafii Kalite Kontrol Grafii Range Kontrol Grafii No x1 x2 Range (x1-x2) Açıklama Uyarı limiti Test Sonuç Hata % Pb % Pb Range Central LineHafta Üst Limit Alt Limit Hata Kontrol Grafii Sonuç Central LineHafta Üst Limit Alt Limit 27

28 5.5. Cihaz Validasyonu Ve Kalibrasyonu 28

29 Validasyon /Kualifikasyon Validasyon bir cihazın veya sistemin belirlenen spesifik koulları yerine getirdiinin test edilerek onaylanmasıdır. Verifikasyon bir cihazın veya sistemin belirli koulları yerine getirdiinin test edilerek onaylanmasıdır. Kalifikasyon ise validasyon sürecinin belli bir bölümünü oluturan kısmının performansını ölçmek için yapılan testlerdir. Kalibrasyon: Belli koullarda bir ölçüm cihazının gösterdii deer ile deeri bilinen ölçülen büyüklük arasındaki ilikiyi belirlemek için yapılan ilemlerdir. 29

30 Fiziksel Ölçme Kalibre edilmitir K=0.867 Referans: Ölçüm Cihazı Kalibrasyon= Karılatırma f(cihaz)=k*standart Kalibrasyon= Karılatırma k=0.300/0.346=

31 Kimyasal (Analitik) Ölçme-Analiz Metot Cihaz 0.22% Analist 2.3% Kimyasal madde LAB 0.02 ppm SONUÇ Analiz Örnei Referans Madde QC+QA 14.5% 0.025mg/L 31

32 Kimyasal analizlerde analitik cihazının ilevi Analitik Cihazın Performans Özellikleri Tekrarlanabilirlik Hassasiyet Spesifiklik Lineer Ölçüm Aralıı 32

33 Cihaz Validasyonu 5N+1K Nedir? Neden gereklidir? Ne zaman yapılmalıdır? Nasıl yapılmalıdır? Nerede? Kim? Teknik Özellikler (Specification Qualification(SQ) Montaj (Installation Qualification (IQ) Çalıma fonksiyon test (Operational Qualification (OQ) Performans Testleri (Performance Qualification (PQ) 33

34 Kalibrasyon? Fiziksel ölçümlerde kalibrasyon ilemi açık olarak tanımlanmıtır. Kimyasal ölçümlerde kalibrasyon ilemi tam olarak tanımlanamamaktadır. (Kimyasal ölçüm prosedürünün kompleks olması nedeniyle ) Deneysel prosedürün validasyonu daha çok önemlidir. Ölçüm sisteminin kalibrasyonu için saf kimyasal maddelere, deneysel prosedürün validasyonu için sertifikalı matriks referans maddelere gerek vardır. 34

35 Kalibrasyon? Belirli koullar altında, bir ölçme cihazı veya ölçme sisteminin gösterdii deerler veya bir referans malzemenin verdii deerler ile ölçüm standartları ile gerçekletirilen bunlara karılık gelen deerler arasındaki ilikiyi kuran ilemler dizisi. Ölçüm cihazı sinyali ile ölçümü yapılan büyüklük arasındaki baıntıyı belirleme ilemi Cihaz kalibrasyonu: Ölçüm cihazının fiziksel parametrelerinin kalibrasyonu ( örnein dalga boyu, absorbans, akı hızı gibi) Analitik kalibrasyon: Analiz edilen kimyasal madde konsantrasyonu ile ölçüm cihazından elde edilen sinyal arasındaki baıntıyı belirleme ilemi 35

36 UV Spektrofotometre Dalga Boyu Kalibrasyonu Cihaz Cihaz seri No Kalibrasyon tarihi Sıcaklık Kalibrasyonu Yapan Band Genilii Filtre Cinsi UVSpectrophotometer nm Holium OksitSeri No: A Filtre Dalga Boyu(nm) Ölçülen Dalga Boyu Dalga fark( nm) Sonuç Tolerans( nm) Boyu( nm) KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL KABUL 36

37 UV Analitik Kalibrasyon Normal Kalibrasyon C(ppm) Abs Örnek Cör(ppm) 5.4 Linear Fit: y=a+bx Coefficient Data: a = b = Abs C (ppm) S = r =

38 Kalibrasyon Kalibrasyon: Belli koullarda bir ölçüm cihazının gösterdii deer ile referansın gösterdii deer arasındaki ilikiyi belirlemek için yapılan ilemlerdir. Kalibrasyon sonucunda ölçüm cihazının gösterdii deerin referans deerle farkı belirlenir. Ölçüm cihazının kalibrasyon belirsizlii belirlenir. Kalibrasyon aslında bir gözlemdir ve ayar ilemi içermez??? 38

39 Fiziksel Ölçme ve Kalibrasyon Kalibre edilmitir K=0.867 Referans: Ölçüm Cihazı Kalibrasyon= Karılatırma f(cihaz)=k*standart Kalibrasyon= Karılatırma k=0.300/0.346=

40 Kalibrasyon Sertifikası Bilgileri CO Referans (ppm) Ölçülen Deer (ppm) Hata , KALBRASYON BELRSZL CO için 54 PPP için :±1.2 PPP dır. 604 ppm için : ± 10 ppm Kalibrasyon sonuçları sadece XXXX kodlu ve ABCD seri numaralı cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre artlarında kullanımından ve kalibrasyon periyodunun takibinden kullanıcı sorumludur. 40

41 Kalibrasyon Sertifikası Bilgileri Gaz Ölçüm Cihazı HCl (150.4 ± 7.5) ppm mol Ölçülen Deer (ppm mol) Faktör 150,4 149,3 1, CO2(%20.05 ±0.04) mol 20,5 20,39 1, KALBRASYON BELRSZL HCl için : k = k eski *(1.008) ± CO 2 için :k = k eski *(1.005) ± Kalibrasyon sonuçları sadece XXX-004 kodlu ve 672 seri numaralı cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre artlarında kullanımından ve kalibrasyon periyodunun takibinden kullanıcı sorumludur. 41

42 Kalibrasyon Sertifikası Bilgileri KALBRASYON SONUÇLARI letkenlik Ölçer Cihazı Standardın letkenlii (25 C) : ms/cm Cihazın Gösterdii deer (10 ölçüm ortalaması) : ms/cm KALBRASYON BELRSZL Kalibrasyon belirsizlii %3.08 olarak hesaplanmıtır. Kalibrasyon sonuçları sadece XXXXXXXXXX seri numaralı cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre artlarında kullanımından ve kalibrasyon periyodunun takibinden kullanıcı sorumludur. 42

43 Kalibrasyon Sertifikası Bilgileri Dijital Büret Kalibrasyonu Büret Gösterge Deeri (ml) Refarans Deer Sapma Tolarans +/ Belirsizlik( k=2 için) ml 0.05 Pipet Kalibrasyonu Pipet (ml) Refarans Deer Sapma Belirsizlik( k=2) Tolarans +/

44 PQ: Performans Kualifikasyon FAAS ( hava -Asetilen) Cu elementi ile yapılır Alev atomizasyon performans testi Analitik hassasiyet testi Analitik kesinlik testi Spesifikasyon: 5 ppm Cu için -Sensitivity (Abs) > Precision (%) <0.5 olmalıdır. 44

45 AAS Alev sistem performansı Ölçüm Cu( 5 ppm) Ortalama %RSD 0.34 Spesifikasyon Absorbans >0.750 %RSD <

46 Duyduumu unuturum, Gördüümü hatırlarım, Yaptıımı anlarım. (Çin Atasözü) 46

47 Kalibrasyon Periyodu Kalibrasyon periyodu: Cihazın tipine ve modeline Cihazın kullanım süresine ve sıklıına Cihazın kararlılıına Kalibrasyon periyodunu belirlerken en önemli kriter, bir sonraki kalibrasyon yapıldıında cihaz belirlenen sınırlar içinde olmalıdır. 47

48 Ölçüm Belirsizlii 48

49 Ölçüm Belirsizlii 5N+1K Ölçüm Belirsizlii (Ölçüm Kalitesi) Nedir? Neden gereklidir? Ne zaman hesaplanmalıdır? Nasıl hesaplanır? Nerede? Kim? 49

50 Ölçüm belirsizlii nedir? Ölçüm Belirsizlii Ölçüm sonucu ile beraber yer alan ve ölçülen büyüklüe makul bir ekilde karılık gelebilecek deerlerin daılımını karakterize eden parametredir. Ölçüm sonucunun kalitesinin bir göstergesidir. 0.46± ± ±0.1 50

51 Ölçüm Belirsizlii Neden gereklidir? Ölçüm sonucuna göre karar olutururken önemlidir. Ölçüm sonuçlarını karılatırırken önemlidir. Limitlere uygunlua karar verirken önemlidir. Belirsizlik deeri ne anlam ifade eder? Bir sonucun ne kadar doru olduunun bilinmesi gerekir. Ancak sonuçların daılımını belirleyerek doruluunu belirlenebilir. Belirsizlik sonuçların üpheli olduunu mu gösterir? Belirsizlik sonuçların doruluunun üpheli olduunu göstermez. Tam tersine ölçümün valide edilmi metotla-prosedürle yapıldıını gösteren bir kanıttır. 51

52 Ölçüm Sonucu/ Kabul Limiti??? Ürün spesifikasyonu A safsızlık max. % 1.20 Üretici: Ürün safsızlık analiz sonucu = % 1.18 Alıcı: Ürün safsızlık analiz sonucu = %

53 Ölçüm Sonucu/ Doru Karar Max.Limit % ±0.01??? 1.22± ± ± ±0.04 OK RET???? OK 53

54 Ölçüm Belirsizlii Ölçüm belirsizlii ne zaman hesaplanmalıdır? Analiz metodu ilk defa uygulanacaı zaman metot validasyonu yapıldıktan sonra ölçüm belirsizlii hesaplanmalıdır. Hesaplanan ölçüm belirsizlii analiz sonucunun kullanım amacına uygunsa bu metot rutin olarak analiz amacıyla kullanılmalıdır. Hesaplanan belirsizlik amaca uygun deilse (karar vermek için yeterli belirsizlikte deilse) ya baka metot seçilmeli veya metotta gerekli iyiletirmeler uygulanarak istenen belirsizlik deeri elde edilmelidir. 54

55 Ölçüm Belirsizlii Ölçüm belirsizlii nasıl hesaplanmalıdır? Laboratuvarın ölçüm belirsizlii hesaplamak için bir prosedürü olmalıdır. Belirsizlie etki eden tüm faktörler incelenmeli ve katkısı deerlendirilmelidir Metot validasyon verilerine ve metot parametrelerine balı olarak belirsizlik deerleri hesaplanmalıdır Ölçüm belirsizlii kaynaklarının doru olarak belirlenmesi ve deerlendirmesi belli bir deneyim gerektirmektedir. 55

56 Ölçüm Belirsizlii Kim hesaplanmalıdır? Metot Validasyonu ve Ölçüm belirsizlii konusunda eitim almı yeterli bilgi ve deneyime sahip personel tarafından hesaplanmalıdır. Ölçüm belirsizliinin doru tahmin ve hesaplanması belli bir deneyim ve uzmanlık gerektirir. 56

57 Kimyasal Analizlerde Belirsizlik Kaynakları Örnek alımından Örnek hazırlamadan Ölçüm sisteminden Kalibrasyon ileminden Kullanılan kimyasal maddelerin saflıından Ölçüm koullarından Analiz yapan operatörden kaynaklanabilir. Rast gele hatalar 57

58 Belirsizlik Kaynakları Ölçüm cihazından kaynaklanan belirsizlik (U 1 ) Ölçüm metodundan kaynaklanan belirsizlik (U 2 ) Örnek alma ve hazırlamadan kaynaklanan belirsizlik (U3) U3>> U 2 >U 1 58

59 Kimyasal Analiz Belirsizlik Kaynakları 1. Örnek Alma Kütle Ölçümü 2. Örnek Hazırlama Ekstraksiyon Hacim Ölçümü Kalibrasyon Standardı HPLC de Ölçüm Kalibrasyon 3. Belirsizlik SONUÇ Cihazla Ölçüm Respons faktör 59

60 Gravimetrik Sülfat Tayini Belirsizlik Bütçesi Hesaplama Formülü SO 3(%) = 0.343xmx100 m 1 Parametre Deer(X) u(x) u(x)/x Örnek Tartım m1( g) Örnek Hacmi(ml) Örnek Hacmi(ml) Su banyosu BaCI2( 12 g/l) Fırın (C) Geri Kazanım Tekrarlanabilirlik Birleik Rölatif Belirsizlik 0.16 Ölçüm Sonucu % 3.1 Birleik Belirsizlik u(c) 0.51 Geniletilmi Belirsizlik( k=2) 1.02 Relatif U(x), %

61 Duyduumu unuturum, Gördüümü hatırlarım, Yaptıımı anlarım. (Çin Atasözü) 61

62 5.6.zlenebilirlik 62

63 zlenebilirlik 4N Nedir? Neden gereklidir? Nasıl salanır? Neler gerekir? 63

64 Nedir? zlenebilirlik bir ölçüm sonucunun veya bir standardın deerinin belirli referanslarla, genellikle ulusal veya uluslar arası standartlarla, tamamının ölçüm belirsizlii belirlenmi olan kesintisiz bir karılatırmalı bir ölçüm zinciri ile ilikilendirilebilmesi özelliidir. 64

65 Neden gereklidir? Farklı yerlerde ve zamanlarda yapılan ölçüm sonuçlarının kalitesini ( güvenilirliini ) karılatırabilmek için ölçüm sonuçları ortak bir referansa karı izlenebilir olmalıdır. 65

66 Ölçüm Sonuçları/Karılatırılabilirlik Herhangi bir ülkede yapılan bir ölçüm sonucunun dier bir ülkede tekrarına gerek kalmadan güvenilir olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu amacı gerçekletirmek için kimyasal ölçümlerin karılatırılabilir olması zorunludur. Karılatırılabilir ölçüm sonucu ancak yapılan ölçümün ortak bir referansa karı izlenebilir olması ile mümkündür. zlenebilirlik ölçüm sonuçlarının karılatırılabilir olmasını salamak için gerekli bir araçtır. 66

67 zlenebilir Ölçüm Sonucunun Önemi Her ölçüm sonucu bir belirsizlik deeri ile verildiinde, ölçüm sonucunun alt ve üst deerleri belli bir güvenilirlik aralıında ifade edilir. Burada belirsizliin küçük olmasından çok, doru olarak tahmin edilmesi ve hesaplanması daha önemlidir. Belirsizlik deeri amaca balı olarak belirlenmelidir 67

68 zlenebilirliin Elemanları Tam ve kesintisiz karılatırma Karılatırma her ölçme ileminde yapılan bir ilemdir. Karılatırma ölçme ileminin amacına ve niteliine balı olarak deiik sıklıkta yapılabilir. Analitik kalibrasyonda her ölçümden önce ve ölçme sırasında periyodik olarak, bir terazinin kalibrasyonunda daha uzun aralıklarla, veya bir metot validasyonu yaparken karılatırma yapılır. 68

69 zlenebilirliin Elemanları Tam ve kesintisiz karılatırma Kimyasal ölçümlerde genellikle iki ayrı karılatırma zinciri bulunmaktadır. Birincisi standardın ölçümü ve kalibrasyon grafiinin oluturulması( Saf RM madde kullanılarak ) kincisi örnein ölçümü ve kalibrasyon grafiinden deerinin belirlenmesi Kimyasal ölçümlerde yaygın olarak kullanılan tekniklerde (GC, HPLC,MS,AAS,ICP)yukarıdaki prosedür uygulanmaktadır Bu tip metotlar oran metodu veya rölatif metot olarak tanımlanır. 69

70 Nasıl? Fiziksel Ölçümler zlenebilirlik Zinciri Primer Standart Sekonder Standart Ölçüm Cihazı Ölçüm sonucu 70

71 Nasıl? Kimyasal Ölçümler zlenebilirlik Zinciri Kimyasal ölçümle madde miktarı belirlenirken maddenin deiik özellikleri ölçülerek madde miktarı belirlenir. Bu ölçümler, kütle, hacim, sıcaklık, maddeyi tanımlama( identification), referansla karılatırma ( kalibrasyon yani madde miktarı -sinyal baıntısı) ölçümleri yapılmaktadır. Madde miktarını belirlemek için yapılan ölçümlerin her biri izlenebilir olmalıdır. 71

72 Nasıl? Kimyasal Ölçümler zlenebilirlik Zinciri Analitik ölçümlerde çounlukla kullanılan referansın toplam belirsizlie katkısı ölçüm prosedürünü uygulamadan gelen belirsizliin yanında daha küçüktür. Bu nedenle analitik ölçümlerde( kimyasal ölçümlerde) ölçüm prosedürünün belirsizliini belirlemek büyük önem taır. Ölçüm prosedürünün-metodunun validasyonu ile ölçüm metodunun belirsizliinin hesaplanması için gerekli verilerin bir çou belirlenebilir. Bu nedenle analitik ölçümlerde kullanılan metodun validasyonu büyük önem taır. 72

73 Nasıl? Kimyasal Ölçümler zlenebilirlik Zinciri Kimyasal ölçüm laboratuvarları izlenebilir ölçüm gerçekletirebilmeleri için öncelikle kullandıkları ölçüm prosedürü-ölçüm metodunu kullanma performanslarını belirlemeleri gerekir. Bu ise kullandıkları metodun laboratuvarda validasyonu ile mümkündür. Metot validasyonu izlenebilir referanslar kullanılarak yapılmısa validasyon verilerinden belirsizliin hesaplanması için gerekli veriler elde edilebilir. 73

74 Nasıl? Kimyasal Analizlerde zlenebilirlii Salamanın Araçları Ölçüm yapan laboratuar genellikle izlenebilirlik zincirinin uç noktasında ölçüm yapmaktadır. Bu nedenle ölçüm için kullandıı tüm referansların izlenebilir olmasını ve belirsizlik deerlerini bilmesi gerekmektedir. Bunun yanında ölçüm prosedürünü uygulamadan gelen belirsizlii de doru olarak hesaplamalıdır. Ölçüm yapan laboratuvarın izlenebilir ölçüm yapabilmesi için tüm bu referansları belirleme, ölçüm prosedürünü doru olarak gerçekletirme bilgi ve deneyimine sahip olması ve gerektiinde yeterlilii akreditasyonla kanıtlaması gerekmektedir. 74

75 Nasıl? Kimyasal Ölçümler zlenebilirliin Salanması 1. Primer ölçüm metodu kullanarak 2. Saf standartlarla ölçüm sistemini kalibrasyonunu yaparak 3. Sertifikalı referans madde kullanarak ölçüm yaparak 4. Belirlenmi ve kabul edilmi bir ölçüm yöntemi uygulayarak 75

76 SI Kütle, Atom A, vs Pb RM zlenebilirlik Zinciri Referans Ölçüm Metodu Primer kütle, atom a. ölçümü U <10-5 Saf Pb RM kütlesi Pb çözelti deriimi Pb spike çözelti deriimi Pb serum RM, Saf Pb Pb için Valide metot zlenebilir sonuç Pb saflıı kulometrik Gravimetrik Pb çöz. IDMS Pb spike IDMS Pb serum Validasyon Pb serum Rutin Pb ölçümü <10-4 <

77 Referans Maddeler 77

78 Referans Madde Referans madde: Özellii iyi bilinen kararlı ve homojen olan ve ölçüm cihazının kalibrasyonunda, metot validasyonunda, kullanılan maddelerdir. Sertifikalı referans madde:zlenebilir bir metotla deeri belirlenmi ve belirsizlik deeri belirtilmi ve sertifikalandırılmı maddelerdir. 78

79 Referans Maddelerin Kullanım Alanları Ölçüm sisteminin kalibrasyonunda Analitik metodun performansının ölçülmesinde Ölçüm skalasının tanımlanmasında ( ph skalası) Yeterlilik Test Çalımalarında Ölçüm izlenebilirliinin salanmasında Saf referans maddeler genellikle kalibrasyon amacıyla kullanılır Matriks referans maddeler ise metot gelitirme ve metot validasyonu amacıyla kullanılır 79

80 Referans Maddeler Referans madde bir ölçüm yapılırken karılatırmada referans olarak alınan maddelerdir. Referans maddeler: Analitik kalibrasyon amacıyla Metot Validasyonu amacıyla Ölçüm cihazlarının performansını ölçmek amacıyla Laboratuvarlar arası karılatırmalarda Metot gelitirmek amacıyla kullanılmaktadır Ölçüm izlenebilirliinin salanmasında Yeterlilik Test Çalımalarında 80

81 Referans Maddeler Sınıflandırma Referans maddeler özelliklerine göre aaıdaki gibi sınıflandırılabilirler Primer Referans Maddeler( PRM) Sertifikalı Referans Maddeler (CRM) Çalıma Referans Maddeler (WRM) Matriks Referans Maddeler Saf Referans Maddeler 81

82 Yeterlilik Testleri 82

83 Nedir? Yeterlilik Testi (Proficiency test) Yeterlilik testi bir laboratuarlar arası karılatırma testidir. Yeterlilik testi laboratuarların belli bir testi yapma performansını deerlendirir. Yeterlilik testi laboratuarın performansını laboratuarlar arası test karılatırmaları ile ölçen bir dı denetim testidir. Performans ölçümü Z-skoru olarak bilinen hesaplama ile ölçülür. Z x i x Ref σ Z = ( x i xre f σ Z skoru Katılımcı laboratuar sonucu Test maddesinin referans deeri Hedef standart sapma ) 83

84 Neden? Yeterlilik Testlerine Neden Gereksinim Duyuluyor? Analitik test ve ölçümlerin sonucunun güvenilir ve karılatırılabilir olması temel bir gereksinimdir. Aynı analizi yapan laboratuarların analiz sonuçları arasında önemli farklar olmaktadır. Deiik laboratuarların analiz performansı birbirinden büyük oranda farklılık gösterebilmektedir. Bunun Balıca Nedeni: Kimyasal ölçümlerin sonucunu etkileyen faktörlerin çokluu Güvenilir ölçüm yapmak için kullanılan araçların çokluu Laboratuvarların bu araçları kullanma performansının büyük farklılık göstermesi 84

85 Yeterlilik Testleri Amaçları Laboratuar kalite sisteminin deerlendirilmesi amacıyla Farklı laboratuarların kalitelerini karılatırma olanaı amacıyla Test ve analiz metotlarının performansının deerlendirilmesini amacıyla Laboratuarların ölçüm performanslarını gelitirmeye tevik etmek Analitik kalite kontrol araçlarının kullanımını tevik etmek ( dier araçlar IQC, referans madde) Laboratuarların kendilerini deerlendirmelerini salamak ve eksikliklerini giderme fırsatı salamak 85

86 Yeterlilik Testlerinin Yararları Laboratuar kendi performansını deerlendirir Kendi performansını geçmiteki performansı ile karılatırma olanaı salar Laboratuarların performanslarını baka laboratuarlarla karılatırma olanaı salar Laboratuarın performans açısından eksikliklerini görme fırsatı salar Laboratuarın eksikliklerini belirleme ve giderme olanaı salar Laboratuarın müterilere karı güven vermesini salar 86

87 87

88 Hata Kontrol Grafii % Pb Hafta Sonuç Central Line Üst Limit Alt Limit Sürekli Kontrol daha gerçekçi 88

89 Karılatırma Testleri CCQM Interlaboratory Comparison( Key comparison) BIPM tarafından organize edilir IMEP ( International Measurement Evaluation Program) IRMM tarafından organize edilir. Yeterlilik Testleri (Proficiency test) Round-Robin test daha dar kapsamlı karılatırma testi EQA karılatırma programı, klinik laboratuvarlar için 89

90 CIPM NMI KC NMI RL-CL-SL PT-IMEP RL-CL-SL FL-QCL PT-EPTIS FL-QCL CL: Kalibrasyon Lab SL:sekonder lab. FL:Field Lab 90

91 EPTS European Prroficiency Testing Information System (www.eptis.bam.de) Avrupa topluluu 16 ülkede düzenlenen PT testlerini kapsayan bilgi bankasın Yaklaık 750 PT testi içermektedir. WEB bilgi bankası PT programları ile ilgili detaylı bilgilerde içermektedir. PT konuları: Analitik Kimya Çevre koruma Malzeme testleri Mikrobiyoloji Fiziksel testler 91

92 92

93 93

94 Türkiye 94

95 Akredite -Yetkili 95

96 PT Katılım 96

97 Yes No Türkiye den örnekler 97

98 Sorular??? Sorular?? Sorular? 98

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri Akreditasyon Danışmanlık Konusunda 25 yıllık bilgi ve deneyimini sizinle paylaşmak için! ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri İbrahim AKDAĞ Kimya Mühendisi ATAKENT 3.ETAP B.32 Blok D.14

Detaylı

1.ULUSAL LABORATUVAR AKREDĠTASYONU VE GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU VE SERGĠSĠ 16-18 Mayıs 2013 KALĠBRASYON (5N+1K) İbrahim AKDAĞ

1.ULUSAL LABORATUVAR AKREDĠTASYONU VE GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU VE SERGĠSĠ 16-18 Mayıs 2013 KALĠBRASYON (5N+1K) İbrahim AKDAĞ 1.ULUSAL LABORATUVAR AKREDĠTASYONU VE GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU VE SERGĠSĠ 16-18 Mayıs 2013 KALĠBRASYON (5N+1K) İbrahim AKDAĞ E-Posta: ibrahim@uzmanakreditasyon.com Web: http: // www.uzmanakreditasyon.com Konusunda

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) ANKARA, 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

EAL EAL-G12. Ölçme ve Test Cihazlarının Ulusal Standartlara zlenebilirli i. Avrupa birli i. Referans Yayın

EAL EAL-G12. Ölçme ve Test Cihazlarının Ulusal Standartlara zlenebilirli i. Avrupa birli i. Referans Yayın EAL Laboratuarların EAL-G12 ÖLÇÜM Akreditasyonu ZLENEB L RL için Avrupa birli i Referans Yayın EAL-G12 Ölçme ve Test Cihazlarının Ulusal Standartlara zlenebilirli i AMAÇ Kalite sistemleri için ISO 9000

Detaylı

TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Akreditasyona Teknik Hazırlık

TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Akreditasyona Teknik Hazırlık Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2006; 31 (2); 96 101. Görüş [Opinion] Yayın tarihi 21 Haziran, 2006 TurkJBiochem.com [Published online 21 June, 2006] TS EN ISO/IEC

Detaylı

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar-

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar- Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü -- Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü --

Detaylı

DENET M. Davut ÖZKUL Sayı tay Ba denetçisi

DENET M. Davut ÖZKUL Sayı tay Ba denetçisi Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 BLM SSTEM KAVRAMI VE BLM SSTEMLERNN DENETM Davut ÖZKUL Sayıtay Badenetçisi GR Bilgisayar teknolojisi hızla gelimekte ve bu teknolojinin getirmi olduu imkanlardan yararlanmak

Detaylı

Temel Ölçümbilim ve Kalibrasyon Eğitimi Programı

Temel Ölçümbilim ve Kalibrasyon Eğitimi Programı Programın Amacı İşletmelerin, Kalite Yönetimi Sistemi (Muayene, Test, Kalibrasyon, Doğrulama, Dokümantasyon) vb. birimlerinde çalışanlara metroloji ve kalibrasyon/doğrulama ile ilgili temel kavram ve bilgilerin

Detaylı

AÇIKLAYICI DOKÜMAN. Temel Gerek 2 YANGIN DURUMUNDA EMNYET

AÇIKLAYICI DOKÜMAN. Temel Gerek 2 YANGIN DURUMUNDA EMNYET AÇIKLAYICI DOKÜMAN Temel Gerek 2 YANGIN DURUMUNDA EMNYET ÇNDEKLER 1. GENEL 1.1. Amaç ve kapsam 1.2. Temel Gerekler ve ilgili malzemelerin performans düzeyleri veya sınıfları 1.3. Açıklayıcı Dokümanlarda

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

Federal Hükümette ç Kontrol Standartları

Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Çeviri Baran Özeren Uzman Denetçi Aratırma ve Tasnif Grubu Ekim 2002 Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Çeviri Baran Özeren

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

LABORATUVARLARININ. Akreditasyonu

LABORATUVARLARININ. Akreditasyonu EA 4/10 M KROB YOLOJ LABORATUVARLARININ Akreditasyonu 1. Giri ve belgenin uygulama alanı 1.1 Akreditasyon genel artları,deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterlili i için genel artlar olarak uluslararası

Detaylı

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Strasbourg, 7 ubat 2011 CDBI/INF(2011)2 Biyoetik Yürütme Komitesi (CDBI) Aratırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Bu belge Aratırma Etik Kurul üyelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıtır. Metin Avrupa

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS ! "#$#%$#%&$#' #$$ PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS Ara. Gör. M. Akif HELVACI Ankara Üniversitesi Eitim

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU TURKLAB Rehber 01 KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU Doç. Dr. Aysun Yılmaz TURKLAB- KALIBRASYON VE DENEY LABORATUVARLARI DERNEĞI Büyükdere Cad. Gökfiliz İşhanı Kat:3 Biruni Laboratuvarı

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ BÖLÜM 4 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM. Sürüm 2.1

ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM. Sürüm 2.1 ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM Sürüm 2.1 Salık Bakanlıı Bilgi lem Daire Bakanlıı Mart.2007 ÇERK Dokümandaki Yenilikler...3 Sürüm 2.1 Yenilikleri...3 Sürüm 2.0 Yenilikleri...3 Amaç...4

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin 14.03.2005 Pazartesi tarih ve 25755 Sayısında yayınlanmıtır

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin 14.03.2005 Pazartesi tarih ve 25755 Sayısında yayınlanmıtır Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin 14.03.2005 Pazartesi tarih ve 25755 Sayısında yayınlanmıtır Çevre ve Orman Bakanlıından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii BRNC BÖLÜM Amaç,

Detaylı