POLİTİKA YAPICILAR İÇİN ÖNERİLER RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POLİTİKA YAPICILAR İÇİN ÖNERİLER RAPORU"

Transkript

1 Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı ve Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Artırma Projesi LEONARDO DA VINCI İnovasyon Transferi TR1-LEO POLİTİKA YAPICILAR İÇİN ÖNERİLER RAPORU Contents UN and EU Situation in Italy Glossary Literature Bu belge Avrupa Birliği nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinden sadece yayınlayan kuruluş sorumludur ve bu içerik herhangi bir şekilde Avrupa Birliği nin görüş ve tutumunu yansıtmaz.

2 İÇİNDEKİLER Öneriler Kataloğu Hakkında... 2 Yönetici Özeti... 3 Giriş... 4 Türkiye de Engelli İstihdamı Uygulamalarında Mevcut Durum... 5 ENGELLİ İSTİHDAMI İÇİN POLİTİKA YAPICILARA ÖNERİLER Avrupa Komisyonu na Öneriler Türkiye deki Politika Yapıcılara Öneriler... 9 Öneri 1. Mevcut engelli istihdam yasa ve yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi, geliştirilmesi Öneri 2. Yapısal ve fonksiyonel işleyişlerde değişim Öneri 3. Gelişmiş ve yaygın iyi eğitim uygulamaları Öneri 4. Eğitim ve istihdam zincirinin sağlıklı kurulması, engelli eğitimlerinin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi Öneri 5. Ulaşılabilirliğin artırılması Öneri 6. Engellilere hizmet eden bir iş stratejisi geliştirmek için engellinin önündeki engellerin kaldırılması (Brüksel toplantısı önerisidir) Öneri 7. İyi uygulama örneği Engelli Ombudsmanı nını ülkemize uyarlanması Öneri 8. İyi uygulama örneği Akran Danışmanlığı nı ülkemize uyarlanması ÖZET / 19

3 Öneriler Kataloğu Hakkında Türkiye mizde engelli istihdamı konusunda çalışmalar yapan politika yapıcılar ve karar verici otoriteler için hazırlanmış bu katalogda, engelli istihdamı konusunda ülkemizi daha ileriye taşıyacak öneriler sunulmuştur. Bu öneriler kataloğu, RACE Türkiye Projesi nin bir parçasıdır. Projenin amacı kısaca, engellilerin yaşam boyu öğrenme fırsatlarına, eğitimlerine ve işe alınma intibaklarına odaklanarak, onların açık işgücü piyasasına aktif katılımlarını sağlamakla sorumlu politika yapıcı ve karar alıcıları, mesleki iş eğitimi sağlayan eğitimcileri, danışmanları, akademisyenleri, istihdam sektöründeki firma yönetici ve çalışanlarını desteklemektir. Böylece, engellilerin hem finansal hem kişisel anlamda kendilerine güvenlerinin artmasını ve bunun doğal bir sonucu olarak da eşit hakları elde etmeleri yolunda katkı sağlanmış olacaktır. Katalogda yer alan öneriler, proje lideri CRM Yönetim Danışmanlık ın koordinasyonunda düzenlenen ve politika yapıcı ve/veya karar verici kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile Ankara da Eylül 2012 de gerçekleşen atelye çalışmasının ve Brüksel de Ekim 2012 de gerçekleştirilen ve engelli istihdamında etkin çalışmalar yapan kuruluş temsilcilerinin ortak görüşlerinin bir ürünüdür. Öneriler kataloğu, katılımcıların görüş ve önerileri dikkate alınarak son halini almıştır. 2/ 19

4 Yönetici Özeti Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi nin 27. maddesi, tüm engellilerin iş ve istihdamda eşit iş haklarına sahip olması gerektiğini açıklar ve ülkelerin uygun adımları atarak, mevzuatlar oluşturarak, engellinin istihdam sürecinde çalışma hakkını realize edebilmesi yolunda koruyucu olmasını ve bunu sağlamasını şart koşar. Bununla birlikte, rakamlar hem Avrupa da hem de Türkiye de engellilerin dezavantajlı konumda olduğunu göstermektedir. RACE Projesi kapsamında beş ayrı ülkede (Türkiye, Belçika, İtalya, Fransa, Avusturya) gerçekleştirilen işverenler toplantılarından ortaya çıkan sonuçlar göstermektedir ki, engellilerin istihdamı ve istihdam dünyasına dahil edilmesi ile ilgili engeller bu beş ülkede de ortaktır; Kota sistemi (eğer varsa) beklenildiği şekilde etkinliği gerçekleşmemiştir, Engellilerin çalışma konusunda düşük motivasyonu: engellilere sağlanan sosyal olanaklar ve devlet desteği, onların çalışma hayatına katılımının önüne geçmektedir, Engellilerin yetkinlik sorunları: açık iş pozisyonları için zayıf yetkinlik ve/veya yetersiz eğitim, Engellilerin okul hayatı: engellilerin eğitimi ve okul hayatında yaşanan sorunlar, İşveren açısından sorunun yalnızca ekonomik değil aynı zamanda kültürel bir sorun olması: işverenin geçmiş tecrübeleri, ön yargıları, sektörel zorluklar, şirket öncelikleri, iş ve görevlerin yeni bir bakış açısı ile engelliye uygun olarak ayrıştırılamaması, yanlış işe yerleştirme, istihdam sonrası destekleme ve rehberlik vb, Bilgi akışında kopukluk: finansal faydalar, yapı ve sistemler, Altyapı: İş ortamında engelliye uygun düzenleme yapma maliyeti çok yüksek, Koruyucu işyerleri: istihdam sağlıyor fakat toplumsal yaşama dahil eden bir yöntem değil, ayrıştıran bir yöntem (ülkemizde mevzuata dayalı uygulamalar henüz başlamıştır) Yüksek engelli sirkülasyonu: özellike profesyonel yönetim sistemlerinin zayıf olduğu işletmelerde Ankara da ve Brüksel de gerçekleştirilen politika yapıcılarla yuvarlak masa toplantılarının bir sonucu olarak ülkemizdeki politika yapıcılara sunulan öneriler sekiz başlıkta toplanmıştır; 1. Engelli istihdam mevzuatının geliştirilmesi 2. Yapısal ve fonskiyonel işleyişlerde değişim 7. Engelli Ombudsmanı uygulaması 8. Akran Danışmanlığı uygulaması 3. Gelişmiş ve yaygın iyi eğitim uygulamaları Desteleme ve ve farkındalık artırma artırma Ulaşılabilirliğin artırılması Engellilere Engellilere hizmet hizmet eden eden bir bir iş iş stratejisi stratejisi geliştirmek geliştirmek için için engellinin engellinin önündeki önündeki engellerin engellerin kaldırılması kaldırılması Sunulan önerilere ait detaylar, bu raporda yer almaktadır. 3/ 19

5 Giriş Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 27, tüm engellilerin iş ve istihdamda eşit iş haklarına sahip olması gerektiğini açıklar. Bu eşitlik, engelliye de açık olan, onu dahil eden ve ulaşabileceği bir istihdam ve iş pazarında kendisinin seçildiği veya kabul edildiği bir iş ile hayatını geçindirmesini de kapsar. 27. Madde aynı zamanda ülkelerin uygun adımları atarak, mevzuatlar oluşturarak, engellinin istihdam sürecinde çalışma hakkını realize edebilmesi yolunda koruyucu olmasını ve bunu sağlamasını şart koşar. Bununla birlikte, 2002 Avrupa işgücü istatistiklerine bakıldığında, engellilerin dezavantajlı konumda olduğu görülür. Avrupa daki nüfus, yaklaşık 50 milyonun üzerindedir ve engelli oranı yaklaşık %15 dir. Engelli olmayanların yaş arasındakilerin %64,2 sinin istihdam kaynaklı geliri olmasına rağmen, engellilerin yalnızca %38 i istihdam edilmektedir. Bu rakamlar, son on yılda da çok fazla değişmemiştir. Koruyucu atelye uygulamasında 2,5 milyon engelli istihdam edilmiştir. %43,7 si yeterli destek aldığı taktirde çalışabilecek durumda olmasında rağmen engellilerin yalnızca %15,9 unun işi vardır, çalışırken destek almaktadır. Durum böyleyken, AB nüfusu içinde engelli işsizlik oranı %5 ila %8 olarak açıklanmaktadır. Bu rakamlar, eyalaletler engelliyi, çalışmak için yeterli nitelikte olmayan engelli kısmında ele aldığı için pek çok engelliyi kapsamamaktadır. Gerçek engelli işsizlik oranı çok daha yüksektir. Bu gün AB nde yaşanan ekonomik ve finansal kriz, engelli istihdamını olumsuz etkilemektedir. Engelliler istihdam pazarından uzaklaştırılmakta, koruyucu atelyeler ve sosyal atelyeler iş anlaşmalarını kaybetmekte ve böylece çalıştırdığı engellilerine yeterli iş imkanı sağlayamamaktadır. AB nde son gelişmelerden biri de toplumsal entegrasyon sürecinin yerelleştirilmesi ve sorumluluğun kişiye özel destekler sunabilmek amacıyla yerel aktörlere verilmesi yönündedir. Ayrıca, daha çok sayıda engellinin istihdamda yer alması için finansal destekler kullanılmaktadır. Ulaşılması amaçlanan en son nokta ise engellilerin bireysel taleplerine ve ihtiyaçlarına daha fazla dikkat gösterebilmek için kişiye özel çözümler sunmaktır. Duruma göre çözüm üretme, yeni bir yaklaşım olarak kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye de ise durum daha temel sorunları içinde barındırmaktadır. Engelli eğitim oranı asgari ilkokul mezunu olmak üzere %53,5 dir TÜİK verilerine göre engelli olmayan nüfusun %91,2 si istihdam sürecinde yer alırken, engellilerde istihdama katılma oranı 2004 verileri itibarı ile %22,2 dir. 4/ 19

6 Türkiye de Engelli İstihdamı Uygulamalarında Mevcut Durum Yapısal Durum Ülkemizde engellinin istihdam sürecinde rol alan ana aktörler, TBMM, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İŞKUR Genel Müdürlüğü, işverenler ve özel istihdam bürolarıdır. İstihdam sürecinin bir önceki aşaması olan eğitim sürecindeki ana aktör ise Milli Eğitim Bakanlığı dır. Engellinin istihdam sürecine direk dâhil olan kurum tektir, bu da İŞKUR Genel Müdürlüğü dür. Diğer kurum ve kuruluşlar, engelli istihdam sürecinde karar verici, destekli veya istihdam sürecinin öncesinde veya sonrasında etkileyen kurum rolündedirler. Engelli ile ilgili temel kurum Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü dür. Bununla birlikte, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı na bağlı kurum, engellinin istihdam sorunları ile ilgili başvuru merci değildir. İstihdam konusu, İŞKUR bünyesinde yürütülen bir süreçtir. Engellinin eğitim sorunu ile ilgili başvuru merci ise Milli Eğitim Bakanlığı dır. Bir engelli, her bir sorunu için ayrı ayrı kurumlara ulaşmak zorundadır. İŞKUR, engellilere yönelik pozitif ayrımcılık politikası ile çalışmayı esas aldığını ve engelliler veya diğer dezavantajlı gruplar için özel bir birim oluşturmadığını belirtmektedir. Kurum, iş ve işveren sorunlarında uzlaştırıcı olarak rol almaktadır. İstifa eden engellinin istifa nedenleri ile ilgili araştırmasını yapmakta ve yerine yeni bir engellinin alındığını takip etmektedir. Kurum bünyesinde, engelli istihdamında halen, kamuda veya özel sektörde iş teklifi yapıldığı halde, iş kabulünü yapmayan engellinin devletten aldığı engelli maaşının da kesilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir. Yeni bir uygulama olarak, 2012 yılı içinde 2118 kişi iş ve meslek danışmanı olarak İŞKUR bünyesinde istihdam edilmiştir. Danışmanlar, belirli bir müfredata uygun olarak belirlenmiş iki üniversitede eğitim görmektedirler. TBMM nde düzenli olarak oluşturulmuş engelliler veya genel olarak dezavantajlı gruplar a yönelik ve toplumsal eşitliği sağlamaya yönelik bir komisyon bulunmamaktadır. Bununla birlikte son dönemde üstün yetenekliler le ilgili çalışan bir komisyon çalışması vardır. RACE Projesi kapsamında hazırlanan bu dokümanda, katılımcıların da açıklama ve tespitleriyle engelli istihdamının önündeki engeller aşağıda özetlenmiştir. Bu özet, istihdam sürecinin en başındaki eğitimi ve istihdam sonrasındaki uygulamaları da kapsamıştır. Uygulanan Politika Engelli istihdamında, genel olarak kota sistemi, kısıtlı uygulamalarla koruyucu işyeri uygulama sistemleri yürürlüktedir. Mevzuatlarda yapılan iyileştirmelerin alana yansıması uzun sürmektedir. Toplum ve ilgili taraflar ancak fark ettikleri, benimsedikleri ölçüde önlemler almakta, iyi uygulamalar yapmaktadır. Normal hayatın içine katılamayan, sokakta dahi göremediğimiz engelli, psikolojik olarak istihdam dünyasında da, eğitimde de uygulayıcıların kafalarında olmayabilir. 5/ 19

7 Eğitim ve İstihdam İlişkisi Engelli bireyin erken çocukluk eğitimi uygulamaları oldukça yetersizdir Engellinin eğitiminin meslek edinme aşamasına dek devamlılığının sağlanması ile ilgili tedbirler ve takipler yeterince yapılmamaktadır. Eğitim altyapısındaki yetersizliklerin sonucu olarak liseyi bitirip okuma yazma bilmeyen işitme engelliler, iletişim kuramayan down sendromlu engelliler gibi engelli örnekleri işveren karşısına çıkabilmektedir. Engelli istihdam etmesi gereken ve beklenen işverenler, eğitim almamış engellileri istihdam etmekte sorunlar yaşamaktadır. Giderek daha yetkin personel istihdam ihtiyacı olan işverenin engelliyi istihdam edebilme alanları daralmaktadır. Ülkemizde engelli eğitimleri henüz tüm okullarca benimsenmemiş kaynaştırma programları ile özel eğitim kurumlarıyla, engellilere yönelik dönemsel olarak açılan mesleki eğitim öğretim kursları ve YÖK sınavları yolu ile yapılmaktadır. ÖSYM nin engelliler için üniversite sınavları ve üniversitelerde engelli eğitim hakları ile ilgili özel bir uygulaması bulunmamaktadır. İstihdam Sürecinde Yaşananlar Mevcut kota sisteminin, çok keskin sınırları olduğu söylenebilir. Sadece yer altı ve su işleri hariç tüm sektörlerdeki işyerleri için zorunlu engelli istihdam oranı aynıdır. Oysaki örneğin ağır sanayide aynı oranda engelli istihdam etmek, işveren açısından realize edilemeyecek bir durum olabilmektedir. İşveren, bu durumda engelli istihdam ediyormuş gibi gösterebilmekte veya ceza ödemeye razı olma yolunu seçebilmektedir. Bu yaklaşım da iki sonucu tetiklemektedir; farkında olmadan engelliyi iş hayatından dışlamış bir duruma düşen işveren ve çalışma motivasyonu oldukça düşen engelli. İŞKUR, mesleki eğitim alacak engelli bulmakta ve iş arayan engelli bulmakta çok sorun yaşadığını belirtmektedir. Bu durum acaba engellinin kendi eğitimi ve istihdamı ile ilgili bir motivasyon sorunu mu var sorusunu aklımıza getirebilir. Bu sorunun cevaplarını irdelediğimizde aşağıdaki zincirleme işleyişin devrede olduğu ortaya çıkmıştır; Engelliler, daha çok vasıfsız işlerde istihdam edilmektedir. Vasıfsız işçi istihdamı gündeme geldiğinde engelli istihdamı düşünülmeye başlanmaktadır. Oysaki engelli kadrosunda odacı, temizlikçi gibi işlere yönlendirmek bugünkü sistemde engelli istihdamını artırmamaktadır. Vasıfsız işlerin sayısı da giderek azalmaktadır. Vasıfsız işler hem toplumdaki bireylerin engelliye bakış açısını olumsuz etkilemeyi tetiklemekte, hem de engelliler, düşük ücretli vasıfsız işlerde çalışacağına engelli maaşı almak daha iyi düşüncesi ile çalışmamaya motive edilmektedir. Devlet desteği ile maaş alan engelli, işe girersem engelli maaşım kesilecek kaygısı da taşımaktadır. Böyle bir ortamda engelliyi desteklemeye yönelik devlet tarafından verilen maaş, başlangıçta iyi niyetler ve pozitif ayrımcılık amacı ile başlatılmış olsa da, geldiği noktada engellinin iş hayatına katılmasında olumsuz hatta caydırıcı bir durum haline dönüşmektedir. Zaten ailesi tarafından çalışması için çok zorlanmayan, çalışmak istese de fiziki engellerde (ulaşılabilirlik sorunu) sorun yaşayan engellilerin bu durumlara tepkisi daha çok bireysel kalmakta ve bir süre sonra da tepkiler kabullenmeye dönüşmektedir. 6/ 19

8 Nitelikli engelli istihdamı yapmak isteyen işverenler, aradıkları iş pozisyonlarına uygun engelli bulamamaktan da şikâyet etmektedirler. Sorun, eğitim sürecindeki gelişmelerin olumsuz bir sonucu olarak da karşımıza çıkmaktadır. İstihdam edilebilir bir kısım yetkin ve eğitimli engelliler, yetkinliklerine uygun işlere girememektedir. Bu günkü anlayışla, bir avukatlık eğitimi almış bir engelli, sadece sekreter olarak veya telefonlara bakan bir kişi olarak istihdam edilebilmektedir. Bu da, işveren bakış açısıyla ilgili bir sorundur. Engelli istihdamında iletişim ve koordinasyon ayrıca ele alınması gereken bir durumdur. İletişim ve koordinasyonun özellikle kamuda dikey /hiyerarşiyi izleyerek yapıldığını hatırlarsak, etkin istihdam süreci yönetimi için kamusal yatay iletişimin çok zayıf olduğu söylenebilir. Engelliye bakış açısındaki sorun, istihdam kararı veren kamu işveren temsilcisi ve buna zorlayan devlet karşı karşıya geldiğinde de var olmaya devam etmektedir. Öyle ki, engelli istihdam ilanına çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı /İŞKUR, engelli istihdam ilanı kadrosunu tam olarak dolduramamaktadır yılında büyük bir ilana çıkıldığı halde kadroların doldurulamaması bunun bir ispatıdır. Tipik yaklaşım ise şu olabilmektedir; engellilik kadroları için öğretmen, mühendis, imam vb. pozisyonları için engelli bulunamamaktadır. Vasıfsız işlere ait açık kadroları hesaplayarak ilana çıkma uygulaması yoktur. Bir kısım işverenin engelli istihdam ettiğinde devlet tarafından sunulan yasal teşvikler hakkında dahi bilgisi bulunmamaktadır. İstihdam Sonrası Durum Ülkemizdeki engelli eğitim-istihdam sürecinde şu anda engelliyi işe ve işyerine adapte etmek, istihdamının sürekliliğini sağlayıcı destekler sunmak ve istihdam sürecinde desteklemek le ilgili süreçler işleyişte değildir. İstihdam edilen engelli ile işveren başbaşa kalmaktadır. En çok istihdam sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarında dahi insan kaynakları birimlerinde engelli istihdamı /istihdam edilmiş engellilerin oryantasyonuna yönelik yapılandırılmış işlevler bulunmamaktadır. Özel sektörde ise, ancak bazı büyük ve yabancı ortaklı şirketlerin sosyal sorumluluğu misyonuna eklemiş olanlarında bu yönde uygulamalar sistem içinde olabilmektedir. Engelliler için herhangi bir kariyer planlaması ve bu plan çerçevesinde diğer çalışanlar gibi eğitimle desteklenmelerine dair işleyiş, işindeyken onu destekleyen bir işleyiş bulunmamaktadır. Mevcut durumda herhangi bir kamu kurumunun engellinin istihdam sırasında desteklenmesi, sorunlarının araştırılması ile ilgili herhangi bir işlevi bulunmamaktadır. Veya bunun devlet eliyle başka kuruluşlara yaptırılması da henüz söz konusu değildir. İŞKUR un işverene eğitim desteği vardır. Fakat her işveren için zorunlu ve yaygın halde değildir. Özellikle özel sektörde evde durduğu halde çalışıyor gözüken engelli sayısının oldukça fazla olduğu tahmin edilmektedir. İstihdam edildiğine dair bilgisi gelen engellinin bizzat işyerinde çalışıp çalışmadığını izleyen ve denetleyen bir mekanizma, henüz istihdam sürecinde yer almamaktadır. Aynı izleme ve denetleme mekanizması, eğitimi için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam eden engelliler için de tam olarak işlememektedir. Mevcut durumda engelli eğitimlerinin takibinde İŞKUR kendi eğitimlerini denetlemekte, 7/ 19

9 Milli Eğitim Bakanlığı denetlemesini yaş gruplarına göre yapmakta, engelli-engelsiz ayrımında bir denetleme yapmamaktadır. Bir personeli işe alırken, ücretlendirmede eğitimi dikkate alan işveren, aynı pozisyon için aynı eğitimde bir engelliyi işe alırken onun engelini, ücretini düşük tutmak için bir neden olarak görebilmektedir. Engelli İstihdamında Çalışan Personel Engelli istihdamı konusunda çalışanlara yönelik özel bir eğitim programı bulunmamaktadır. Buna iş ve meslek danışmanları da dâhildir. Zira sözkonusu danışmanların devam eden danışman eğitimi müfredatında bu kısım kısıtlı olarak yer almaktadır. 8/ 19

10 ENGELLİ İSTİHDAMI İÇİN POLİTİKA YAPICILARA ÖNERİLER 1. Avrupa Komisyonu na Öneriler Avrupa Toplulukları Komisyonu, ekonomik krizin engelli istihdamı üzerindeki etkilerine yönelik odaklanmış bir yaklaşımı sisteme adapte etmelidir. Koruyucu atelyelerden açık işgücü piyasasına geçiş desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Engellinin sosyal sigortalılığı bu geçişte garanti altına alınmalıdır. Esnek çalışma modelleri ve işyeri güvenliği alanındaki iyi uygulamalar yaygınlaştırılmalıdır. Tam bir engelli istihdam veri tabanı oluşturmak için bir yöntem geliştirilmeli ve engelliye sunulan maddi destek ve faydaların reel etkisi ölçülmelidir. Üye ülkelerin, bu ek faydaları karşılaştırmalı olarak görebileceği, engellinin işveren maliyetini de gözönüne alan bir süreç takibi yapmasını da teşvik edecek şekilde, sağladıkları yardımları daha iyi anlayacağı karşılaştırmalı bir ölçme sürecine dahil olmaları teşvik edilmelidir. Bu karşılaştırmalı analiz süreci, Avrupa Komisyonu liderliğinde yürütülmelidir. Avrupa Komisyonu, paydaş ağının kurulmasını finanse etmeli, yerel ve AB seviyesinde paydaşların sesini duyurmasına izin vermelidir. İşveren organizasyonları ve sendikalar bu ağda aktif olarak rol almalıdırlar. Avrupa Komisyonu, politika ve karar alma sürecinin tüm aşamalarında engelli sektörü temsilcilerinin sözlerini dikkate almalıdır. Ayrıca, engelli istihdamında ve onlara yönelik bir istihdam programı oluşturma konularında engelli sektöründeki temsilcileri dahil etmek gerekir. Avrupa Komisyonu, BM Madde 27 nin uygulamasını, AB seviyesinde bir sözleşme oluşturarak ve çalışamazlık raporu verilen kişiler ve etkileri üzerine bir çalışma yaparak yaygınlaştırmalıdır. 2. Türkiye deki Politika Yapıcılara Öneriler Bu katalog, özelinde Türkiye de engelli istihdamında rol oynayan karar alıcılar ve politika yapıcılara tavsiye olarak hazırlanmıştır. Politika önerileri, belirli başlıklar altında toplanmıştır; Öneri 1. Mevcut engelli istihdam yasa ve yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi Öneri 2. Yapısal ve fonksiyonel işleyişlerde değişim Öneri 3. Gelişmiş ve yaygın iyi eğitim uygulamaları Öneri 4. Desteleme ve farkındalık artırma Öneri 5. Ulaşılabilirliğin artırılması Öneri 6. Engellilere hizmet eden bir iş stratejisi geliştirmek için engellinin önündeki engellerin kaldırılması Öneri 7. İyi uygulama örneği Engelli Ombudsmanı nın ülkemize uyarlanması Öneri 8. İyi uygulama örneği Akran Danışmanlığı nın ülkemize uyarlanması 9/ 19

11 Öneri 1. Mevcut engelli istihdam yasa ve yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi, geliştirilmesi Zorunlu kota sisteminin devam etmesi, bununla birlikte aşağıda önerilen işleyişlerin mevzuat çerçevesinde ele alınması yerinde olacaktır. Bu kapsamda şunlar önerilmektedir; Kota kapsamındaki zorunlu istihdam pozisyonlarının ve kota sınırlarının yeniden gözden geçirilmesi Devletin sağladığı ekonomik destek olan engelli maaşı uygulamasına sınır getirilmesi; Örneğin kendisine uygun ve yetkinliklerine uygun iş bulunduğu halde ikinci/üçüncü teklifler de kabul etmediği durumlarda devam eden engelli maaşının kesilmesi vb. Engelli maaşı alan kişinin işe girdiğinde de maaşının tamamının veya bir kısmının belirli kurallar ve şartlar çerçevesinde bir süre devam etmesi, böylece işten çıkarsam devletten aldığım maaş kesilir gibi devlet maaşının çalışmaya karşı olumsuz motivasyonunun ortadan kaldırılması Korumalı işyerlerine dair ülke hedeflerinin net olarak belirlenmesi, mali yönetiminin nasıl yapılacağı, sürekliliğinin nasıl sağlanacağı konularının dikkate alınması, engellilerin toplumsal yaşama dahiliyetinin uygulamalarda göz ardı edilmemesi Yarı zamanlı iş imkânlarının sağlanması; esnek çalışma zamanı ile veya esnek modellerle istihdamın artırılması ve engellinin toplumsal yaşamın içinde bulunması ile ilgili zorlayıcı engellerin azaltılması; örneğin vasıflı olmayan bir engellinin dahi tam zamanlı çalışmak yerine okullarda sadece zil çalma görevi verilmesi vb. gibi işlerin teşvik edilmesi. Yarı zamanlı işlerde varsa kişinin engelli maaşının bir kısmının veya tamamının devam etmesi. RACE Projesi tarafından ülkemize transfer edilen destekli istihdam modeli nin oluşturulan tüm materyallerle birlikte engelli istihdamını artırmak ve engelli istihdamında sürekliliğini sağlamak üzere İŞKUR tarafından yürütülmesi, ilgili fonksiyonların yapılandırılması. İş ve meslek danışmanlarının, işverenlerin destekli istihdam modeli ni uygulamalarında kullanmasının sağlanması İstihdamda süreklilik için teşvik/destekler;işyerinde eğitimi,altyapı düzenleme desteği, engelli eğitimini teşvik, girişimci engellinin desteklenmesi vb Aynı politika önerisi başlığında yer alan Brüksel toplantısı önerileridir; Engellilere mümkün olan tüm istihdam fırsatları sağlanmalıdır (destekli istihdam, koruyucu işyerleri, sosyal kurum ve kuruluşlar vb) Engelli bireyin istihdamda sürekliliğini sağlamak işverenlere ek teşvikler/ faydalar sunarak sağlanabilir. Bu teşvikler, işverenin engelli istihdamı ile oluşan üretim kaybı, eğitimi, iş imkanı oluşturma ve çalışma ortamında desteklemekle ilgili maliyetlerini karşılamak için önemlidir. AB Destekli İstihdam Modeli nin kullanılması sağlanmalıdır. AB üye ülkeleri de dahil olmak üzere, Türkiye de engellilerin istihdam pazarında gerçek maaşlar ve iş sözleşmeleri ile yer alması için yasal bir zemin hazırlanmalıdır ve engellilerin aktif istihdam sürecinde yer alması için çeşitli ajanslar/ aracı kurumlar kurulmalıdır. 10/ 19

12 Öneri 2. Yapısal ve fonksiyonel işleyişlerde değişim Etkin ve koordineli çalışmalar yapabilmek için kamu kurum ve kuruluşları arasında yatay iletişim e olanak sağlayan yapının kurulması, oluşturulacak bir mevzuatla zorunlu hale getirilmesi Engellinin ulaşılabilirlik engelini ortadan kaldırmak üzere; engellilerin konusu ne olursa olsun her hangi bir sorun yaşadığında başvuracağı tek bir kurumun olması, bu kurumun diğer kurumlarla işbirliği içinde sorunların çözümünü takip etmesi ve belirlenmiş bu kurumun tüm engelliler tarafından bilinmesinin sağlanması İstihdam kararı sonrası engellinin işe yerleştirme, işe uyumlaştırma, destekleme, işyeri içinde hareketlilik, kariyer ve diğer personel eğitimlerine dâhili gibi engelli istihdamının sürekliliği sürecini yapılandıracak mevzuatın hazırlanması ve işleyişe alınması İstihdam sonrası izleme ve değerlendirme/denetleme sisteminin devreye alınması Reel istihdam kararını veren ve engelliyi istihdam eden taraf olan işveren de dâhil olmak üzere tüm paydaş kurumların politika belirleme sürecine dâhil edilmesi, dahiliyeti güçlendirmek adına iş ve meslek danışmanlarının engelli istihdamı ile ilgili politikalara ve diğer paydaşların faaliyetlerine katkı sağlayacak şekilde veri toplamasının sağlanması Eğitim alanındaki aktörlerle istihdam alanındaki aktörlerin birlikte istihdam alanının ihtiyacını temel alarak hareket etmesi, ortak çalışmalar yapması; örneğin istihdam ihtiyacı olan pozisyonlara uygun eğitime yönlendirilmeleri vb. Engelli verilerinin şeffaf olarak tüm taraflarca paylaşılması STKların engelli konusunda bir arada çalışma kültürünü geliştirmesi, ortak çalışmaları teşvik eden bir işleyiş olması Engelli yeteneklerini ölçmenin sistemde yaygınlaştırılması; örneğin RAM ile İŞKUR un birlikte çalışabilmesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu nun bu test merkezlerinde ölçme yaptırmaları, böylece engellinin yeteneklerini ölçerek işverenin uygun işçiyi işe almasının sağlanması Engelli alanında aynı tarifler için kullanılan farklı terimlerin standartlaştırılması ve kullanılan literatürün ve herkes tarafından bilinir hale getirilmesi Engelli istihdamı ile ilgili işlevi olan kurum ve kuruluşlarda engelli süreçleri nin tanımlı olması ve işleyişlerle ilgili yazılı standartlar geliştirilmesi, bu işleyişi tüm paydaş kurumların bilmesinin sağlanması İstihdam ve Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Eylem Planı nı yürüten Mesleki Yeterlilik Kurumu nun gündem maddelerine engelli istihdamını alması 11/ 19

13 Aynı politika önerisi başlığında yer alan Brüksel toplantısı önerileridir; Pek çok Avrupa ülkesinde hala engellilik ve istihdam konuları birden fazla bakanlık veya birden fazla diğer kamu kurumunun sorumluluğundadır. Bu farklı kurum ve kuruluşların ortak çalışmalar yapması gerekir. Halen Türkiye de de farklı kurumlar tarafından yürütülen engellinin eğitimi, istihdamı, izleme ve takip edilme süreçlerinin tek bir kurumun koordinasyonunda yürütülmesi ve bu kurumun engelli konularının tamamı ile ilgilenmesi önemli bir konudur. Mevcut yapısal güç ve aktifliğe bakarak bu koordönatör ve izleyici kurum, İŞKUR olabilir. Belirlenen bu koordinator kurumda, Türkiye deki mevzuatı iyi yorumlayarak AB standartlarına ulaşmak için aynı zamanda şunlar da yapılmalıdır; - Engelli istihdamı ve engelli konularını ele alan bir politika programı geliştirilmelidir. - Paydaşlar arasındaki işbirliği artırılmalıdır. - Oluşturulan programda performans değerlendirmesi yapılmalı ve böylece oluşturulan programın esnek olması ve ek çalışmalar yapması sağlanmalıdır. - Sektör sorumluluk sisteminin devreye alınması yerinde olacaktır (toplumdaki her katman engelli konularında sorumludur, sadece sosyal sektör sorumlu değildir). Engelli bireylere, onların kendi ihtiyaçları ve yeteneklerine en iyi uyan istihdam olanaklarını takip edebilmeleri için pozisyon bazlı açıkların tamamı duyurulmalıdır. İşe girmek ve çalışmak isteyen veya işini değiştirmek isteyen engellileri bilgilendirmek için de paydaşlar arasında işbirliği içinde ortak çalışmalar yürütülmelidir. Bağımsız taraflarca yürütülmek üzere yıllık izleme ve değerlendirme sistemi kurulmalıdır. Engellilere ilgili tüm bilgileri merkezi olarak sağlayan bir kurum/ organizasyon olmalıdır. Bu kurum, engellinin istihdam da dahil olmak üzere tüm engellileri desteklemekle ilgili bilgileri sağlayan, hatta işverenlerin de bizzat gelip irtibata geçtiği tek bir organizasyon olarak işlev görmelidir. Mesleki eğitim ve rehabilitasyon, işte alıkoyma, işe geri döndürme konuları eğitim sonrasında yer alan destek fonksiyonları arasında olmalıdır. Karar vericiler, politika kararlarında ve içerik oluşturmada engelli organizasyonları, aile kurumları da dahil olmak üzere tüm paydaşların sürece dahil olmasını sağlamalıdır. Paydaş ağı kurmak, finansal ve lojistik olarak desteklenmelidir. Paydaşlar arasında kurulacak ağ, Türkiye deki engelli istihdamı ile ilgili tüm paydaşları içine alacak şekilde yapılandırılmış ve ilişkileri tanımlayarak sağlanmalıdır. Ve bu ağın işleyişi, devlet tarafından finanse edilebilmelidir. İstihdam hizmeti sağlayan taraflar ve eğitim kuruluşları yeterli kalitede iş koçları ve diğer destek sistemleri oluşturabilmek adına birlikte hareket etmelidir. Okuldan istihdama geçişi sağlamak için okullar/ eğitim kuruluşları ile işbirliği içinde ortak çalışmalar yürütülmelidir. 12/ 19

14 Öneri 3. Gelişmiş ve yaygın iyi eğitim uygulamaları Devletin engelli eğitimini teşvik eden uygulama yapması, bu konuda mevzuatların oluşturulması Engellilerin mesleki eğitimlerinin artırılması Mevcut engelli mesleki eğitimlerinin bilinirliklerinin artırılması, yaygınlaştırılması ve sürekliliklerinin sağlanması, güncel istihdam ihtiyaçlarına göre eğitimlerinin sağlanması; örneğin görme engelliyi çağrı merkezi elemanı olarak yetiştirme vb. Öğrencilerin engelliye yönelik farkındalığının artırılması; örneğin okullarda engelli istihdamında alt kota getirilmesi veya teşvik getirilmesi Kaynaştırma eğitimlerinin yaygınlaştırılması; normal ilköğretim okullarındaki öğretmenler de dâhil olmak üzere kaynaştırma eğitimlerini yaygınlaştırmak üzere engellilik eğitimleri verilmesi, öğretmenleri destekli uzmanların okullarda bulunmasının sağlanması Sosyal hizmet çalışanlarının uzmanlaşmasının sağlanması; örneğin üniversitelerde sosyal hizmet bölümlerinin uzmanlık alanlarına göre yaygın olarak oluşturulması, bu konuda hizmet veren üniversitelerin sayısının artırılması, istihdamlarında / memurluk sınavlarında konuya özel eğitim/ sertifika almalarının zorunlu hale getirilmesi Engelli çocuğun doğumunun hemen arkasından takip sistemine alınması, ailelerin geç kabullenmesi veya ilgilenmemesi nedeniyle oluşacak geç eğitime başlama/ hiç başlamama risklerinin ortadan kaldırılması Engelli ailelerinin, engellinin ilköğretim sonrası eğitimi de dâhil olmak üzere eğitilmesinin önemi hakkındaki farkındalığının artırılması, aileleri teşvik eden veya zorunlu hale getiren uygulamaların devreye alınması, takiplerin diğer sağlıklı öğrencilerde olduğu gibi titiz bir şekilde yapılması Engellinin eğitiminde en önemli faktör olan mümkün olan en erken yaşta eğitimi gerekliliği nden hareketle, erken çocuk eğitiminin ivedilikle ve tüm illeri kapsayacak şekilde uygulamaya alınması, ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı nın bu konuda ortak çalışmalar yapması Engelli eğitiminde erken yaşta branşlaşmanın dikkate alınması; örneğin otistik engelliler ses ve ışığa karşı duyarlı olduklarına göre dış dünyayı algılamalarının farklı olmalarından dolayı onlara uygun mesleki eğitim olanaklarının sağlanması vb. Aynı politika önerisi başlığında yer alan Brüksel toplantısı önerileridir; İstatistikler dikkate alındığında Türkiye de engellilerin %36 sının okuryazar olmadığı durumundan hareketle, engellilerin eğitim /lise-yüksek lisans eğitimine ulaşılabilirlik sorunu olduğu görülmektedir. Eğitim, engellinin iş ve istihdam pazarına katılmalarının önündeki en büyük engellerden biridir. Bu nedenle; Eğitim ve istihdam ilişkisinin iyi anlaşılması, Okullarda kişiye özel desteklerle eğitimin yaygınlaştırılması, Öğretmenlerin konuya özel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, Eğitim sistemi ile istihdam sistemi arasında bağ oluşturulması, İlköğretimin engelli çocuklar da dahil olmak üzere tüm çocuklar için zorunlu olması önerilir. 13/ 19

15 Öneri 4. Eğitim ve istihdam zincirinin sağlıklı kurulması, engelli eğitimlerinin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi Engelli konusunda çalışan özellikle her kademedeki kamu çalışanlarının alan bilgilerini güçlendirecek şekilde iş başı eğitimleri almalarının sağlanması, farkındalıklarının artırılması, bu konunun kurumların stratejik planlarında yer almasının sağlanması Özellikle, iş ve meslek danışmanlarının engelli istihdamı kapsamında da çalışması için daha kapsamlı eğitim almalarının sağlanması, çalışmalarında engelli için uygun ve motivasyonu yüksek işletme ve işveren arayışını gözönüne alması Engelli istihdamında, istihdam edici konumundaki işverenlerin özellikle insan kaynaklarından sorumlu yöneticilerinin belirli bir program dâhilinde eğitilmesi İşverenler arasında iyi uygulamalarla ilgili bilgi alışverişlerinin sağlanması, böylece engellinin farklı alanlarda istihdam edilebildiğine dair farkındalıklarının artırılması Yardımlaşma kültürümüzün toplumda kaybolmasının önüne geçilmesi Paydaş kurumların, birbirlerinin iyi uygulamalarını bilmelerinin sağlanması Medyada engelli karakterinin ön planda olması için ilgili yapım kuruluşlarına farkındalık artırıcı bilgilendirmeler yapılması, medya ile işbirliği içinde çalışılması Gönüllü çalışmaların teşvik edilmesi Aynı politika önerisi başlığında yer alan Brüksel toplantısı önerileridir; İşverenlerin mevzuat ve iyi uygulamalar hakkında eğitimlere, yöneticilerin engelli farkındalığı artırma eğitimleri ve farklı bireylerin yönetimi konusunda eğitim almalarına ihtiyaç vardır. Engelli istihdamında iyi uygulamalar yapan firmalara ödül veya kamuoyu tarafından bilinmesini sağlayacak isim verilmesi gibi pozitif imaj imkanları sunulmalı, bu uygulamaların müşteriler, tedarikçiler tarafından da bilinmesini sağlamak üzere medyanın ilgisi çekilmelidir. İyi uygulama modelleri geliştirilmelidir. Bu iyi uygulama modellerinin aktarılması, yaygınlaştırılması finansal olarak da desteklenmelidir ve tüm ulusal faaliyet planlarına yansıtılmalıdır. Kamu sektörü, en çok ve en yaygın şekilde istihdam eden sektör olmalıdır. Böylece özel sektöre örnek uygulamalar geliştirilerek toplumsal bakış açısında tekrar eden engelli imajı olumlu yönde değiştirilmelidir. Gelecekte mükemmel standartlar geliştirebilmek için, yeni hizmet türleri oluşturma ve engelli alanında çalışan personelin sürekli eğitimi için; yenilikçilik her çalışmanın ve her hizmet sağlayıcının öncelikli bakış açısı olmalıdır. Engellilerin kendilerine ait iş kurmalarına dair çalışmaları da desteklenmelidir. Türkiye de engelli farkındalığının yeterince sağlanmamış olmasından yola çıkarak; sivil toplumun kendi pozisyonunu farkındalığı artırmayı sağlayacak şekilde ayarlaması, bu sorunu ortadan kaldırabilir. Örneğin, o o o Toplumsal farkındalığı artırıcı kampanyalar Bilgi alışverişi ve en iyi uygulamaları yaygınlaştırmak için çatı kuruluş oluşturma STK ve kamu kurumları ortak çalışmalarının sürekli yapılması 14/ 19

16 Öneri 5. Ulaşılabilirliğin artırılması Tüm hizmetlerin engelliler tarafından erişilebilir ve uygulanabilir olması; örneğin bina yapımları, sınavlar, eğitimler vb her bir uygulamada engelli için uygun mu sorusunun mutlaka sorulması, sisteme yerleştirilmesi Özellikle kamunun tüm hizmetlerinin erişilebilir ve ulaşılabilir olmasının sağlanması; örneğin engelli istihdamı ile ilgili tüm kurumların web sitelerinin görme engelli veya işitme engellinin bilgi alabileceği şekilde tasarlanması, tüm hizmete ulaşma yolları nda konunun dikkate alınması Engelliyi ayrıştıran ve tecrit eden uygulamaların azaltılması, birleştirici sistemler kurulması; örneğin engelli parkı yapmak yerine engellinin her parktan faydalanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması Fiziki ulaşılabilirlik sorunlarının tamamen ve en hızlı şekilde ortadan kaldırılması, bu konuda yerel yönetimlerde ve özellikle belediyelerde uygulamaların yakından takip edilmesi, ilgili mercilere raporlanmasının sağlanması Ulaşılabilirliğin önündeki engellerin analiz edilmesi ve tanımlanması, ilgili kurum ve kuruluşlara rapor olarak gönderilmesi Mevcut yerel yönetimler mevzuatında ulaşılabilirlikle ilgili mevzuatı etkin olarak işletmek üzere kamu kurumları arasında tahsis edilen bütçede ayrı bütçe kalemleri ile aktarımların yapılması Öneri 6. Engellilere hizmet eden bir iş stratejisi geliştirmek için engellinin önündeki engellerin kaldırılması (Brüksel toplantısı önerisidir) 1. Ayrımcılık engelini ortadan kaldırmak; örneğin - İşverenler, işyerinde engelli istihdamı süreci ile ilgili bir faaliyet planı yapmalıdır. Özellikle kamu işveren temsilcisleri engelli istihdamında öncü olmalı ve her yıl engelli istihdam sayısını artırmalıdır. Gelinen durum ölçülmeli ve raporlanmalıdır. 2. İşveren üzerindeki maliyeti azaltmak; örneğin - İşvereni desteklemek - İşverenlerin engelli için iş yerinde yaptıkları destekler, çalışma ortamını engelliye uygun olacak şekilde düzenlemesi, engelliye destek veren eleman istihdamı vb gibi nedenlerden doğan işveren maliyetini azaltmak 3. Verimlilik kaynaklı oluşan engelleri azaltmak; örneğin - Engelli çalışma saatlerinde esneklik imkanı sağlamak için devlet tarafından sunulan maaş desteğini belirli sınırlar içinde sürdürerek - Paydaşlar arasındaki işbirliğini güçlendirerek; kamu kurumları ve yerel yönetim arasındaki işbirliğini, engelli-işveren-sosyal hizmet sağlayıcıları arasındaki işbirliğini veya eğitim ve iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendirerek 4. Bilgi ve davranışlardan kaynaklanan engelleri azaltmak; örneğin - İş yerlerinde destekli modelleri yaygınlaştırmak, güven oluşturmak için, engellinin işverene kendi yeteneklerini, bilgisini ve tecrübelerini göstermesine fırsat vermek, engellilerle işverenleri bir araya getirmek gereklidir. Böylece, işverenlerin daha gerçekçi bir bakış açısı yakalamaları sağlanmış olur. - Engelli istihdam eden işverenler ve etmeyen işverenler arasında iletişim/işbirliği yapmayı sağlayacak ortam oluşturulmalıdır - Kamu işverenleri diğer işverenler için örnek olmalıdır 15/ 19

17 Öneri 7. İyi uygulama örneği Engelli Ombudsmanı nını ülkemize uyarlanması Aşağıdaki uygulama önerisi, RACE Projesi kapsamında hazırlanan İyi Uygulamalar Katoloğu nda yer alan iyi uygulamalar arasından atelye çalışmasına katılan taraflarca Türkiye de uygulanması için önerilmiştir. Önerinin tamamı için lütfen veya web sitesini ziyaret ediniz. İyi uygulamanın amacı Bu uygulamanın amacı, eşit olmayan her hangi bir muamele halinde engelliyi desteklemektir. Ana hedefler şunlardır; Eşitsiz muamele veya ayrımcılık davalarında Tek Temas Noktası Ayrımcılık hakkında yasal danışmanlık temini Hakemlik süreçlerinin organizasyonu 2006 dan beri Avusturya da işleyişte olan bu uygulama, yasayla kurulmuştur ve kamu kaynaklarıya finanse edilmektedir. Engelli Ombudsmanlığı, eşitsiz muamele ve ayrımcılık karşıtlığı davalarında engellileri desteklemeyi amaçlayan bir kamu hizmetidir. Önceki yıllarda bu hizmetin öneminin altını çizen bir gösterge olarak, eski üst düzey politikacılar (bakanlar), Federal Engelli Ombudsmanı konumundaydılar. Ombudsman, engellilere, ailelerine, arkadaşlarına ve onlara sunulan desteklerde ayrımcılık yapılmamasını sağlamak üzere haklarını savunmada onları destekler. Ayrımcılığa karşı koruma, aşağıdaki alanlarda uygulanabilir: İstihdam ve istihdam sözleşmeleri. İş oryantasyonu ve danışmanlık, mesleki eğitim ve yeni oryantasyon eğitimi gibi diğer istihdama yönelik hizmetler. Günlük yaşantıda teklifler kamuya açık hale geldikleri andan itibaren; yani mağazalarda, restoranlarda, bankalarda, tıbbi bakımda, sinemada, toplu taşımacılıkta vs. Okul, kamu binalarına erişim vs. gibi kamu hizmetleri. Ayrımcılık karşıtı hukukun ihlali, tazminat yolunu açar. İlk adım olarak, Federal Engelli Ombudsmanı nın yardımı ile çoğu vakada başarılı olan bir hakemlik süreci başlatılır. Bu süreç başarılı olmaz ise sonraki aşamalar normal adalet sistemi içinde sürdürülür. Uygulama için kullanılan yöntemler Engelli Ombudsmanlığı nın ihdası ayrımcılık karşıtı hukuka dayanır. Ombudsman, Avusturya uygulamasında tam anlamıyla bağımsız bir organ olarak konumlanmıştır. Hizmet, hedef gruplar için ücretsizdir. Engelliler için üç tip ayrımcılık vardır: doğrudan ayrımcılık, dolaylı ayrımcılık ve taciz. Bütün durumlarda uzlaştırma/hakemlik süreçlerinde ve mahkemeye gidildiğinde, engelli davacının inanılır bir iddia ortaya koyması, fakat davalının iddiaya karşı delil sağlamasının gerektiği anlamına gelen ters yönde delillendirme uygulanır. Bir olay mahkemeye götürülmeden önce hakemlik sürecinde bir çözümün denenmesi gereklidir. İlgili taraflar arasında ortak bir çözüm bulunmaya çalışılır. Arabuluculuk süreci için özellikle eğitilmiş ve sertifikalı arabulucular kullanılır. 16/ 19

18 Öneri 8. İyi uygulama örneği Akran Danışmanlığı nı ülkemize uyarlanması Aşağıdaki uygulama önerisi, RACE Projesi kapsamında hazırlanan İyi Uygulamalar Katoloğu nda yer alan iyi uygulamalar arasından atelye çalışmasına katılan taraflarca Türkiye de uygulanması için önerilmiştir. Önerinin tamamı için lütfen veya web sitesini ziyaret ediniz. İyi uygulamanın amacı Bu uygulamanın amacı, belirlenmiş engellileri, diğer engelli bireylerin arzu ettikleri hayatı yaşamalarını mümkün kılmak üzere çalışan danışmanlar olarak çalıştırmak üzere gerekli özel eğitimleri vermektir. Akran danışmanlığı eğitimi, engellilerin güçlendirilmesi için önemli bir araçtır. İyi eğitilmiş akran danışmanlar diğer engelli kişileri kendi belirledikleri bir yaşam için bağımsızca çözümler bulmada desteklerler. Danışmanların kendileri de engelli olduklarından, açık ve empatik bir ortam yaratmak onlar için daha kolaydır. Uygulama için kullanılan yöntemler Akran danışmanlığı ilk olarak 1960 larda ABD de Independent Living Movement (Bağımsız Yaşam Hareketi) tarafından uygulanmıştır. Daha sonra, Avusturya Özerk Yaşam İnsiyatif Kuruluşu, (Selbstbestimmt Leben-Initiative SLIOÖ) fikri benimsemiş ve kendi bünyesinde akran danışmanlığı sunmaya başlamıştır de, akran danışmanlarını hem yeteri kadar becerili ve hem de profesyonel mentörlük sunabilir hale getirmek için özel bir eğitim kavramı geliştirilmiştir. Akran danışmanları için sunulan eğitim, 240 teorik ünite ve bir sosyal kuruluşta 80 uygulamalı ünite içerir. Ayrıca eğitime katılanların 10 ünitelik bir öz deneyim ve 10 ünitelik bir gözetim programını geçmeleri gerekmektedir. Akran danışmanlığı, bir meslek olarak 2009 da sosyal meslekler için Üst Avusturya Hukuku nda yasal olarak tanınmıştır. O zamandan beri psikiyatride deneyimli kişiler için akran eğitimi seminerleri ve fiziksel engelliler için akran eğitimi seminerleri sürekli olarak düzenlenmektedir. Doğrudan etkilenmiş kişiler olarak engelli bireylerin bir kısmı, bizzat eğitmendirler. Sonuçlar Engelliler, kusurlu insanlar olarak değil tersine diğer engelliler için çok yardımcı olabilecek özel deneyimli kişiler olarak kabul edilirler. Kapsamlı eğitim, yüksek kalitede danışmanlığı teminat altına alır. Bundan dolayı da, hem fırsat eşitliği ve hem de eşit muamele bağlamında, akran danışmanlığı yasal şekilde gerçek bir meslek olarak tanınmıştır. En önemlisi, akran danışmanlığı ile planlama ve uygulama süreçlerinde uzmanlar olarak yaşamsal rolü oynayanlar ve ideal bir yenilikçi model olarak hizmet verenler, engellilerdir. 17/ 19

19 ÖZET Bu raporun oluşturulmasına katkıda bulunan tüm tarafların görüşlerinin bir özeti olarak şu ortaya çıkmıştır ki; Engelli istihdamındaki mevcut durum, engelli yaşam sürecinde birbirine zincirleme bağlı oluşumların bir sonucudur. Aslında engellilik sorunu doğumun hemen arkasından başlayan bir sürecin başlangıç noktasıdır. Çocuğunu hemen kabullenemeyen veya engelini hemen farkedemeyen aile, eğitim sisteminde bir türlü tamamlanamayan eksiklikler, engellinin istihdam için yeterli eğitim almasının sağlanamaması, istihdam sürecinde engelliye yönelik uygulamalarda bazı işleyişlerin henüz tam oturmaması, rekabetçi ortamda işverenlerin kar etmeye odaklı motivasyonları, engellinin ulaşılabilirlik sorunu, istihdam sürecindeki işlevsel eksiklikler engelli istihdamı nda buzdağının parçalarıdır. Çözülmesi gereken bu zincirin halkaları sırası ile engelli farkındalığının artması, engellinin bu dünyanın, toplumun ve ailenin bir parçası olduğunun benimsenmesi ve sahiplenilmesi, eğitim hayatının sürekliliğinin sağlanması, böylece istihdam hayatına hazırlanarak gelmesi, istihdamda eşit iş ve çalışma haklarının engelliye verilmesi ve istihdamda sürekliliğinin sağlanmasıdır. Engellinin ailede ve okul eğitimi, tüm toplumun geleceğini etkileyen; kısaca ne kadar erken başlarsa ve yeterli ise o kadar gelecek yaşamları kolaylaştıran, ne kadar geç ve eksik olursa o kadar geleceği olumsuz etkileyen en önemli uzun vadeli stratejik konulardan birisidir. Engelli birey, günlük hayatımızın içinde, yaşamımızın içinde fiziken var oldukça engelli farkındalığımız artacak ve sorunlar için üretilen çözümler daha kalıcı olacaktır. Bütün bunlar yürütülürken, istihdam sürecindeki tüm paydaşların ortak ve birbiri ile entegrasyon içinde hareket etmesi şarttır. Gerekli yapısal düzenlemelerin, -bu katalogda yer alan tespitler ve öneriler doğrultusunda- bir kez daha titizlikle gözden geçirilerek ele alınması gerekir. Hiç şüphesiz ki, engelli bireyin normal insanlar gibi eşit haklara sahip olması ve toplumsal hayatın içinde olması ancak istihdam sektöründe yer alması ile sağlanabilecektir. Bu, tıpkı diğer insanlar gibi onların en doğal hakkıdır. Uluslararası ve ulusal düzenlemeler de bu yolda ilerlemektedir. Fakat bu iyi amaçların engellinin hayatının tam ortasına yansıtılması için yapılması gereken pek çok uygulama da henüz sırada beklemektedir. CRM Yönetim Danışmanlık Ltd. Şti. RACE Projesi Koordinatör Kuruluşu 18/ 19

20 TEŞEKKÜR Proje Koordinatörü CRM Yönetim Danışmanlık olarak RACE Projesi ortakları adına, bu raporun hazırlanmasına katkıda bulunan tüm taraflara, aşağıda adı geçen kurumlara teşekkür ederiz. CRM Yönetim Danışmanlık Ltd. Şti. RACE Proje Koordinatörü Türkiye Toplantısı Katılımcıları Katılımcı Adı Soyadı Kurumu Web Adresi Tülay Selamoğlu TBMM Ayşe Keşir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Deniz Çağlayan Gümüş Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hande Güneri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Çalışma Genel Müdürlüğü Elif Bor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Çalışma Genel Müdürlüğü Mesut Günebakanlı Dolunay Yetişkin Engelliler Derneği Hızır Günindi Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mevlüt Yıldırım Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yrd. Doç. Dr. Ayhan Macit Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Melekoğlu Ahmet Ersun GENÇ Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Zafer Özlem Hatipoğlu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Melda Özkan Adecco Ankara Kamile Canbay Levent Canbay CRM Yönetim Danışmanlık Ltd. Şti. RACE Türkiye Projesi Sorumlusu CRM Yönetim Danışmanlık Ltd. Şti. RACE Türkiye Projesi Koordinatörü Avrupa Birliği, Brüksel Toplantısı Katılımcıları Katılımcı Adı Soyadı Kurumu Web adresi: Fabrizio Fea Scuola Vivaonlus Derrneği, İtalya The Association Scuola Vivaonlus Monika Szakacs Szimbiosis Vakfı, Macaristan Szimbiosis Foundation Konstantinos Papanikolaou Toplumsal Rehabilitasyon Enstitüsü, Yunanistan Institute Community Rehabilitation Maarit Aalto Norveç Sağlık ve Sosyal Konular Merkezi Nordic Centre for Welfare and Social Issues Wolfgang Bamberg Viyena İşyerinde Gençlik Derneği, Avusturya Youth at Work Association Vienna Carmen Duarte Ulusal Sosyal Dayanışma Kooperatifleri Birliği, Portekiz FENACERCI, National Federation of Cooperatives of Social Solidarity Luk Zelderloo, Sonia Staskowiak EASPD, Belçika 19/ 19

POLİTİKA YAPICILAR İÇİN ÖNERİLER RAPORU EKİM 2012

POLİTİKA YAPICILAR İÇİN ÖNERİLER RAPORU EKİM 2012 Türkiye de Engellilerin Farkedilme ve İstihdam Edilme Fırsatlarını Artırma Projesi, 2011-1-TR1-LEO05-27961 POLİTİKA YAPICILAR İÇİN ÖNERİLER RAPORU EKİM 2012 Bu rapor, RACE Türkiye Projesi kapsamında, Proje

Detaylı

Bu emektubun devamını okumaktan zevk almanız dileğiyle! Dördüncü e-mektup, RACE Projesi, Kasım 2013

Bu emektubun devamını okumaktan zevk almanız dileğiyle! Dördüncü e-mektup, RACE Projesi, Kasım 2013 Dördüncü e-mektup, RACE Projesi, Kasım 2013 Engelli İstihdam Fırsatlarını ve Farkındalığını Artırma Türkiye de Engellilerin PROJE ORTAKLARI CRM Yönetim Danışmanlık, Türkiye EASPD, Belçika Dolunay, Türkiye

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları 1. Avrupa Birliği Yeterlilik Çerçevesi esas alınarak Yeterlilik Çerçevesi ivedilikle ilan edilmelidir. 2. Bağımsız Ulusal Yeterlilik

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme

Detaylı

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Gösterge 2004 2008 2012 Nüfus (Bin Kişi) 66.379 69.724 73.604 15+ Nüfus (Bin Kişi) 47.544 50.772 54.724 Genç Nüfus (15-24 yaş) (Bin Kişi) 11.840 11.490

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı ve Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Artırma

Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı ve Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Artırma Bu belge Avrupa Birliği nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinden sadece yayınlayan kuruluş sorumludur ve bu içerik herhangi bir şekilde Avrupa Birliği nin görüş ve tutumunu yansıtmaz.

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA

ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA ÇALIŞTAYIN AMACI ALS hastalarının yaşam kalitesini geliştirmek ve korumak

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz. Sayın Milletvekili, Otizm spektrum bozukluğu (OSB) yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nörogelişimsel bozukluk olup belirli davranış ve öğrenme özellikleri ile kendini göstermektedir. Şu an

Detaylı

EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI

EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI LdV PROJELERİ VE İTALYA UYGULAMALARI DOÇ. DR. İ. SEDAT BÜYÜKSAĞİŞ EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim Programı) NEDİR? Leonardo da Vinci i

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları 1. Özel eğitim ile ilgili yasa ve tüzük çalışmalarında ve özel eğitimin yeniden yapılandırılmasında, özel gereksinimli bireylerin kaynaştırılmaları ve uzun vadede

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur?

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversiteler, misyonları ve kuruluş yapıları gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından oldukça farklı organizasyonlardır. Bilimsel araştırma

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Yeni Destek Mekanizmaları

Yeni Destek Mekanizmaları Yeni Destek Mekanizmaları Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Prof. Dr. Şemsettin TÜRKÖZ BİDEB Başkan V. 28 Haziran 2012 Ankara Sunum Planı Yeni Destek Mekanizmaları Sanayiye Entegre Lisans

Detaylı

KADIN KÜ LTÜ R MERKEZLERI MODEL ARAYIŞI ÇALIŞTAYI SONÜÇ RAPORÜ

KADIN KÜ LTÜ R MERKEZLERI MODEL ARAYIŞI ÇALIŞTAYI SONÜÇ RAPORÜ KADIN KÜ LTÜ R MERKEZLERI MODEL ARAYIŞI ÇALIŞTAYI SONÜÇ RAPORÜ KADIN KÜLTÜR MERKEZLERİ MODEL ARAYIŞI ÇALIŞTAYI Şanlıurfa Valiliği ve GAP İdaresi Başkanlığı işbirliği ile Şanlıurfa da Kadın Kültür Merkezleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Okuryazarlık ve Cinsiyet Eşitliği Konusunda Türkiye'nin Gerçekleri Okuryazarlık ve eğitimin ülkelerin ekonomik

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ TÜRKİYE DE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÇALIŞMALARININ AKREDİTASYONUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİSİ Ocak 2016 TÜRKİYE DE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir.

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir. Leonardo da Vinci, Hayatboyu Öğrenme Programı içerisinde yer alan, Avrupa Birliği ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitimlerine yönelik politika ve uygulamaları desteklemek ve geliştirmek amacı ile yürütülen

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) TANIM İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu olarak tüm şirketlerimizde İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığımız değerleri açıklamaktır. 2. KAPSAM Doğan

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları )

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları ) ÇOCUK VAKFI NDAN ZEKÂ ve YETENEK KONUSUNDA ÜLKE ÖLÇEKLİ ÖNERİLER (Yeni Bir Anlayış, Yeniden Yapılandırma ve Yeni Modellerin Geliştirilmesi) -Ön Bilgi Notu- ( 3 Ağustos 2017 ) Önerilerin Amacı Çocuk Vakfı

Detaylı

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ Leonardo da Vinci Programı Türkiye Uygulaması ve Mesleki Eğitim Kurumlarına Etkileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Odalar ve Borsalar

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ VE ÜLKEMİZ MESLEKİ EĞİTİM VE ODA SİSTEMİ İÇİN ÇIKARIMLAR

ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ VE ÜLKEMİZ MESLEKİ EĞİTİM VE ODA SİSTEMİ İÇİN ÇIKARIMLAR ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ VE ÜLKEMİZ MESLEKİ EĞİTİM VE ODA SİSTEMİ İÇİN ÇIKARIMLAR Esin ÖZDEMİR Uzman TOBB AB Daire Başkanlığı ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KALİTE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Kalite İnsanların Yanlızca Çalışma Hayatı ile İlgili Değil, Tüm Yaşamlarıyla İlgili Bir konudur. Hidayet ŞAHİN TSE hisakys@gmail.com

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

TEPAV/EPIC Proje Değerlendirmesi. Lizbon Gündemi nin Yaygınlaştırılması Projesi nden öğrendiklerimiz

TEPAV/EPIC Proje Değerlendirmesi. Lizbon Gündemi nin Yaygınlaştırılması Projesi nden öğrendiklerimiz TEPAV/EPIC Proje Değerlendirmesi Lizbon Gündemi nin Yaygınlaştırılması Projesi nden öğrendiklerimiz Global Fırsatlar Fonu nun Reuniting Europe programı Kamu Diplomasisi Hükümet ortamı ve uzun vadeli hedeflerle

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Örnekliğinde Göçmen Bilgilendirmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü

Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Örnekliğinde Göçmen Bilgilendirmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Örnekliğinde Göçmen Bilgilendirmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Nedir? Keçiören Belediyesi, Keçiören Kaymakamlığı, Sosyal

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER Ekrem KAYACI İstihdam Uzmanı 27 Eylül 2013 1 SUNUM PLANI İşgücü Piyasası Göstergeleri İŞKUR a Engelli Kaydı İş ve Meslek Danışmanlığı

Detaylı