İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER"

Transkript

1 Klinik mikrobiyoloji uzmanının sorumluluğunda kan hizmet birimleri İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER Dr.A.Esra KARAKOÇ S.B.Ankara EAH TKMTD, TKV KLİMUD-EGE Sürekli Tıp Eğitimi, Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliği,

2 İmmünohematolojik Testler Kan gruplama Çapraz Karşılaştırma Antikor tarama Antikor tanımlama

3 ISBT Kan Gruplama Sistemleri Adı ABO MNS P Rh Lutheran Kell Lewis Duffy KiddJ Diego Cartwright XG Scianna Dombrock Colton Landsteiner-Wiener Chido/Rodgers Hh Kx Gerbich Cromer Knops Indian Ok Raph JMH Kısaltma ABO MNS P RH LU KEL LE FY K DI YT XG SC DO CO LW CH/RG H XK GE CROM KN IN OK RAPH JMH

4 ABO Kan Grup Sistemi ABO sistemi iki özellik nedeniyle farklı Serumda aglutinin varlığı ABH ag leri bir çok dokuda ve sekresyonlarda bulunur Serumda antikor gösterilme prensibine dayanan karşıt gruplamanın yapıldığı tek kan grup sistemi

5 Eritrosit Transfüzyonu

6 Plazma Transfüzyonu

7 KAN GRUPLARININ BELİRLENMESİ 7

8 REVERSE FORWARD KAN GRUPLARI 8

9 Kan Gruplarının Saptanması 1. Hemaglütinasyon Lam (Slide) yöntemi Tüp yöntemi Jel Santrifügasyon yöntemi Mikroplak yöntemi 2. RİA 3. EİA 4. PCR 9

10 Hemaglütinasyon Sonuçlarını Etkileyen Faktörler 1. Fiziksel Koşullar İnkübasyon ısısı IgM tipi antikorlar 4-27ºC (oda ısısı) IgG tipi antikorlar 30-37ºC (inkübatör) İnkübasyon süresi Santrifüj hız ve süresi Ortam: ph, LISS solüsyonu, enzimler, makromoleküller 2. Eritrositler 3. Yüzey antijenlerinin tipi, sayısı, lokalizasyonu ve immünojenitesi Homozigot veya heterozigot olmaları Serum: Protein içeriği ve antikorların yapı ve türleri 10

11 Hasta Örneği 11

12 TÜP YÖNTEMİ 12

13 13

14 14

15 Aglütinasyonun Değerlendirilmesi Aglütinasyon Değerlendirme ++++ Bir tek büyük küme, serbest hücre yok +++ Birkaç büyük küme, serbest hücre yok ++ Çok sayıda büyük ve küçük küme, serbest hücre yok + Çok sayıda küçük küme, zeminde serbest hücre var Mikroaglütinasyon Makroskobik negatif, mikroskobik bazı alanlar 6-8 hücreli kümeli Şüpheli Makroskobik negatif, çok nadir mikroskobik 6-8 hücreli küme Rulo Oluşumu Mikroskobik olarak kümeler para dizisi şeklinde Negatif Makroskobik ve mikroskobik küme yok Mixed Field Çok sayıda büyük ve küçük küme, zeminde serbest eritrosit var 15

16 Forward Gruplama 16

17 Temiz ve etiketli test tüplerine birer damla anti-a, anti-b, anti-ab, anti-d ve hasta serumu damlatılır 17

18 Her bir tüpe bir damla test edilecek eritrositlerin en az 3 kez yıkanmış % 2-5 lik süspansiyonundan (SF, serum veya plazma ile hazırlanmış) damlatılır 18

19 Tüp içerikleri yavaşça karıştırılır ve yaklaşık x g de sn santrifüj edilir (Alternatif olarak tüpler santrifüj edilmeden 1 saat oda ısısında bırakılır) 19

20 Tüplerin dibindeki eritrosit birikintileri tekrar yavaşça süspanse edilir ve makroskobik olarak aglütinasyon açısından incelenir. Test sonuçları okunur, yorumlanır ve kaydedilir 20

21 hemoliz agglütinasyon 21

22 Reverse Gruplama 22

23 Reverse gruplama Hasta serumu Test eritrositleri 23

24 hemoliz agglütinasyon 24

25 SONUÇLANDIRMA Forward Reverse A Ag pozitif D Ag negatif Anti-B Ab pozitif A grubu Rh negatif A grubu 25

26 JEL YÖNTEMİ 26

27 27

28 28

29 29

30 Aglütinasyonun Değerlendirilmesi

31 31

32 MİKROPLAK YÖNTEMİ 32

33 Mikroplak ABD Gruplama 33

34

35

36 ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA (Cross-Match) 36

37 Transfüzyon sırasında veya sonrasında oluşabilecek Ag-Ab reaksiyonunun laboratuvar ortamında yapılan ön denemesidir. Alıcı serumuyla verici eritrositleri karşılaştırılır Alıcı ve verici ABO uyumunun son kez doğrulanması Panel dışı Ab varlığı durumunda bu Ab ların belirlenmesi Majör CRM; alıcı serumu verici eritrositleri Minör CRM; verici serumu alıcı eritrositleri 37

38

39 Çapraz Karşılaştırma ABO ve Rh sistemleri dışında bulunan kan grupları nedeniyle önemli Kan transfüzyonu öncesi yapılması gerekir Lewis; Lea - Le - Leb MN; M - N - S - s U P; P1 - P2 - p Luteren; Lua - Lub Kell; K - k Duffy; Fya - Fyb İi; İ - i

40 Çapraz Karşılaştırma ABO Rh uygun kan % 98 uyum Antikor tarama -tanımlama Çapraz karşılaştırma % 2 ek uygunluk

41 Çapraz Karşılaştırma Aglutinasyon yok ~ uyumlu Aglutinasyon ~ uyumsuz Verici Eritrositi Hasta Serumu

42 42

43 Çapraz Karşılaştırma

44 Acil Cross-Match (Immediate Spin) Klinisyene göre, normal CRM prosedürünün uygulanması için geçecek süre hayati bir zaman kaybına neden olacaksa IS CRM Acil durumlar dışında kullanılmamalıdır Acil bir durumda IS CRM yapılarak kan kliniğe gönderildiğinde, mutlaka standart CRM işlemi de yapılıp sonuç klinisyene bildirilmelidir!.. 44

45 Aglütinasyonun Kolaylaştırılması 1. Eritrositler arası uzaklığı kısaltma 2. Proteolitik enzimler (papain, bromelin, ficin, neuroaminidase, trypsin vs) Albümin: Muhtemelen eritrosit yüzeyindeki negatif yükü nötralize etmekte Polikatyonlar (polybrene, protamine): Ortamın katyon yoğunluğunu artırarak eritrosit yüzeyindeki negatif yükü nötralize ederler LISS (Low Ionic Strength Solution): Ortamdaki iyon sayısını azaltır Santrifüj: Santrifüj gücü ile eritrositler birbirine yaklaşır İki eritrosit arasında köprü oluşturma: Coombs serumu 45

46 ANTİGLOBULİN TESTLER 46

47 Doğal ve İmmün Eritrosit Antikorlarının Özellikleri Doğal Antikorlar İmmün Antikorlar Eritrositlerin karbonhidrat antijenlerine yönelik Eritrositlerin protein antijenlerine yönelik Komplet İnkomplet Soğuk Sıcak Genellikle IgM Genellikle IgG Plasentadan geçmez Plasentadan geçer Komplet ve İnkomplet Antikorlar İzotonik tuzlu su ortamında eritrositleri kümeleştirebilen antikorlara komplet, kümeleştiremeyenlere inkomplet adı verilir. 47

48 48

49 Antiglobulin Testler Direkt Antiglobulin Test (DAT, Direkt Coombs Testi): Otoimmun hemolitik anemi, ilaca bağlı hemoliz, yenidoğanın hemolitik hastalığı ve yakın zamanda yapılmış kan transfüzyonuna bağlı alloimmünizasyon araştırılır İndirekt Antiglobulin Test (İAT, İndirekt Coombs Testi): Antikor tarama ve tanımlama, kan gruplama ve uygunluk testlerinde kullanılır 49

50 DAT POZİTİFLİK Eritrosit antijenlerine karşı oluşmuş otoantikorların komplemanla birlikte veya tek başına eritrosit yüzeyini kaplaması Transfüzyon sonrası alıcı antikorların donör eritrosit yüzeyini kaplaması Verici plazmasındaki antikorların alıcı eritrositlerin yüzeyini kaplaması

51 DAT 51

52 DAT 52

53 DAT Hasta eritrositlerinden SF içerisinde %2-5 lik eritrosit süspansiyonu hazırlanır. Bu süspansiyondan bir damla test tüpüne konur. SF ile eritrositler 4 kez yıkanır. Üstteki süpernatan tamamen döküldükten sonra 1-2 damla polispesifik AHG reageni ilave edilir 53

54 DAT 1000 x g de 1 dak. santrifüj edilir. Santrifüj sonrası aglütinasyon değerlendirilir ve sonuçlar kaydedilir 54

55 DAT 55

56 İAT 56

57 İAT 57

58 Bir tüpe 2-3 damla hasta serumu konur. Üzerine bir damla %2-5 lik test eritrosit süspansiyonu ilave edilir. Ortalama dk. Benmaride inkübe edilir İnkübasyon sonrası 1000 x g de 1 dak. santrifüj edilir Santrifüj sonrası tüpler hemoliz yönünden kontrol edilir. Daha sonra dibe çöken eritrositler resüspanse edilir, aglütinasyon olup olmadığı değerlendirilir 58

59 Aglütinasyon yoksa eritrositler %0.9 SF ile en az 4 kez yıkanır. Böylece eritrositlere bağlanmamış antikorlar ve serumda bulunan diğer proteinler uzaklaştırılmış olur. Yıkanmış eritrositlerin üzerine 2 damla AHG reageni eklenir 59

60 1000 x g de 1 dak. santrifüj edilir ve aglütinasyon değerlendirilir. Negatif AHG testini konfirme etmek için IgG kaplı kontrol eritrositlerinden 1 damla tüplere ilave edilir x g de 1 dak. santrifüj edilir. Santrifüj sonrası aglütinasyon değerlendirilir, en az 2+ aglütinasyon görülmelidir 60

61 Jel Yöntemi ile İAT 61

62 Jel Yöntemi ile İAT 62

63 Enzim 63

64 Enzim 64

65 Antikor Tarama - Tanımlama Antikor Tarama Testi Eritrosit antijenlerine karşı antikor olup olmadığını saptamak için yapılır Antikor Tanımlama Testi Varolan antikorun hangi kan grup sistemi ile ilişkili olduğunu ve hangi eritrosit antijenine karşı geliştiğini saptamak için yapılır

66 Antikor Tarama Klinik önemi olan antikorlar mutlaka araştırılmalı Klinik önem Antikorun 37oC de reaktif olması Hemoliz yapması Eritrosit yaşam süresini azaltması

67 Hücreler Fenotipik yapısı (tercihan homozigot) 2 veya 3 farklı donörden alınmış test hücreleri tarama, daha fazla sayıda test hücreleri ise tanımlama testlerinde kullanılmalı

68 IAT damla hücre + 2 damla hasta serumu

69 ANTİKOR TARAMA (IAT-ET) I ++++ II III I II + - III - Test Hücrelerinin Hazırlanması ( I, II, III ) Hücreler resüspanse edilerek oda ısısına getirilir I II III I II Dağıtım III 50 µl etiketine uyan test hücresi 25 µl hasta serumu veya plazma Test Hücrelerinin Hazırlanması ( IP, IIP, IIIP ) Hücreler resüspanse edilerek oda ısısına getirilir İnkübasyon 37 C de 15 Dakika Santrifüj 10 Dakika Değerlendirme Test hücreleri ekindeki tablo değerlendirmede kullanılır. Hücre ve tablonun Lot numarası aynı olmalıdır.

70 ANTİKOR TARAMA - CA I ++++ * III I II III - - * I Test Hücrelerinin Hazırlanması ( I, II, III ) II Hücreler resüspanse edilerek oda ısısına getirilir II III I II Dağıtım III 50 µl etiketine uyan test hücresi 25 µl hasta serumu veya plazma İnkübasyon 4 C de 15 Dakika Santrifüj 10 Dakika * Normal Hücre ve Nacl / Enzym / Cold Aglutinin Kartı Kullanılır Değerlendirme Test hücreleri ekindeki tablo değerlendirmede kullanılır. Hücre ve tablonun Lot numarası aynı olmalıdır.

71 Test Hücreleri

72 Tüpte Antikor Tanımlama damla hücre + 2 damla hasta serumu

73 ANTİKOR TANIMLAMA - IAT Test Hücrelerinin Hazırlanması ( 11 li Normal Panel Hücresi ) Hücreler resüspanse edilerek oda ısısına getirilir Dağıtım 50 µl etiketine uyan test hücresi 25 µl hasta serumu veya plazma İnkübasyon 37 C de 15 Dakika Santrifüj 10 Dakika Değerlendirme Test hücreleri ekindeki tablo değerlendirmede kullanılır. Hücre ve tablonun Lot numarası aynı olmalıdır.

74 ANTİKOR TANIMLAMA ET Adı Soyadı Tarih Test Hücrelerinin Hazırlanması ( 11 li Enzimli Panel Hücresi ) Hücreler resüspanse edilerek oda ısısına getirilir Dağıtım 50 µl etiketine uyan test hücresi 25 µl hasta serumu veya plazma İnkübasyon 37 C de 15 Dakika Santrifüj 10 Dakika Değerlendirme Test hücreleri ekindeki tablo değerlendirmede kullanılır. Hücre ve tablonun Lot numarası aynı olmalıdır.

75 ANTİKOR TANIMLAMA CA Adı Soyadı Tarih * * Test Hücrelerinin Hazırlanması ( 11 li Normal Panel Hücresi ) Hücreler resüspanse edilerek oda ısısına getirilir Dağıtım 50 µl etiketine uyan test hücresi 25 µl hasta serumu veya plazma İnkübasyon 4 C de 15 Dakika Santrifüj 10 Dakika * Normal Hücre ve Nacl / Enzym / Cold Aglutinin Kartı Kullanılır Değerlendirme Test hücreleri ekindeki tablo değerlendirmede kullanılır. Hücre ve tablonun Lot numarası aynı olmalıdır.

76 Değerlendirme

77 Antikor Tanımlama Anti-E

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 87-103 Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri Dr. Hül ya Bil gen

Detaylı

KAN GRUPLAMADA ILAŞILAN ILAN SORUNLAR

KAN GRUPLAMADA ILAŞILAN ILAN SORUNLAR IV. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON KONGRESİ KAN GRUPLAMADA KARŞILA ILAŞILAN ILAN SORUNLAR Dr. Meral SÖNMEZOS NMEZOĞLU Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Transfüzyon Merkezi KAN GRUP TERMİNOLOJ NOLOJİSİ

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

Kan Grup Antijenleri

Kan Grup Antijenleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 55-65 Kan Grup Antijenleri Dr. Hülya Bilgen ABO kan grup an tijenlerinin

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla OCAK - fiubat 000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN K ymetli okuyucular, kibin y l n n ilk say s nda yine sizlerle birlikteyiz. Bu say n n da de iflik konular

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 01 DOKÜMAN: 01.07.2011 20.05.2013-02 TRF-PR-01 Transfüzyon merkezi; Acil

Detaylı

Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının

Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının Transfüzyon Tıbbında Yapılan Temel Hatalar Önder ARSLAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının en sık nedeni ya kan ünitesinin,

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken

DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken Prof.Dr. Yücel Tangün Türk Hematoloji Derneği Başkanı Kurulduğundan bu yana aralıksız

Detaylı

OTO MMÜN HEMOL K ANEM TANI ve TEDAV KILAVUZU Tanı Hikaye Bulgular Laboratuar

OTO MMÜN HEMOL K ANEM TANI ve TEDAV KILAVUZU Tanı Hikaye Bulgular Laboratuar OTOĐMMÜN HEMOLĐTĐK ANEMĐ TANI ve TEDAVĐ KILAVUZU Otoimmün hemolitik anemi (OĐHA), hastanın kendi eritrositlerine karşı antikor üretmesi sonucunda, eritrositlerin parçalanması ve anemi ile karakterize bir

Detaylı

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI B100THG010004 Konu : Kan Merkezleri...................................... değerlendirme ve...................................... Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bilgilendirme formu

Detaylı

TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM

TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM Doç.Dr.Naci TİFTİK Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Hematoloji BD Kan Merkezi Transfüzyon Pratiği Transfüzyon ile ilişkili

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ KOD:MİK.RH.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1 /19 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST 2012 HAZIRLAYAN: MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM

Detaylı

DÖKÜMANTASYON ve KAYIT

DÖKÜMANTASYON ve KAYIT DÖKÜMANTASYON ve KAYIT Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu XIV 14-18 Aralık 2011 Kayıt Sistemleri Kan merkezleri kayıt sistemine sahip olmalıdır Yazılı kayıt sistemi (defterler, formlar vs)

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ KAN MERKEZLERİNDE KAYIT Dr L. Tufan KUMAŞ Kan Merkezinde Kayıt Kan merkezi bir kayıt sistemine sahip olmalıdır Yazılı kayıt sistemi (defterler, formlar vs) Bilgisayar ortamı Kan merkezinde tüm yapılanların

Detaylı

Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli

Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Dr.Gülhayat KOÇ KIZANLIK Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi,Đstanbul 1 AMAÇ Yararlı, güvenli ve etkili komponentin hazırlanması 2 KOMPONENT

Detaylı

DAMLA. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni

DAMLA. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1996/ SAYI 3 HIV/ AIDS ve Kan Transfüzyonu Prof. Dr. Enver Tali Çetin AIDS Savaşım Derneği Başkanı Ülkemizde Sağlık Bakanlığının ve Hükümet dışı

Detaylı

REAL-TIME PCR KURSU. 04-05 Haziran 2012

REAL-TIME PCR KURSU. 04-05 Haziran 2012 REAL-TIME PCR KURSU 04-05 Haziran 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARI DÜZENLEYENLER: DOÇ. DR. ALPASLAN ALP DOÇ. DR. AHMET

Detaylı

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü ESAT-6 ve CFP-10 peptid antijenlerine karşı yanıtları ölçen tam kan IFN- testi İn vitro tanı amaçlı kullanım içindir 2 x 96 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Detaylı

MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI. Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst.

MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI. Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst. MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst. Mikrobiyolojik donör tarama testleri Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlar yönünden bağışlanan kanların taranması,

Detaylı

HCV Ab PLUS KAT. NO: 34330

HCV Ab PLUS KAT. NO: 34330 HCV Ab PLUS KAT. NO: 34330 Kullanım Amacı Access HCV Ab Plus tahlili, Access Immunoassay Sistemlerini (Access, Access2, UniCel DxI ) kullanarak insan serum veya plazmasındaki Hepatit C virüsüne karşı olan

Detaylı

N MTT (3-[4,5-DIMETHYLTHIAZOLE-2- YL]-2,5-DIPHENYLTETRAZOLIUM BROMIDE; THIAZOLYL BLUE)

N MTT (3-[4,5-DIMETHYLTHIAZOLE-2- YL]-2,5-DIPHENYLTETRAZOLIUM BROMIDE; THIAZOLYL BLUE) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI PEDİATRİK HEMATOLOJİ BİLİM DALI K562 HÜCRE DİZİSİNDE FOSFİN BİLEŞİKLERİNİN SİTOTOKSİK ETKİSİNİN MTT (3-[4,5-DIMETHYLTHIAZOLE-2-

Detaylı

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri.

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. (UYARI: Bu eklerdeki görüş, talimat, prosedür vb. ifadelerin bir kısmı eski yıllara ait revizyonlar olup, örnek vermek amacıyla sunulmuştur.

Detaylı

TÜRK İMMUNOLOJİ DERNEĞİ AKAN HÜCRE ÖLÇER ALT GRUBU KILAVUZ BİLGİLER - 1. LENFOSİT İMMUNFENOTİPLEMESİ için KILAVUZ BİLGİLER

TÜRK İMMUNOLOJİ DERNEĞİ AKAN HÜCRE ÖLÇER ALT GRUBU KILAVUZ BİLGİLER - 1. LENFOSİT İMMUNFENOTİPLEMESİ için KILAVUZ BİLGİLER LENFOSİT İMMUNFENOTİPLEMESİ için KILAVUZ BİLGİLER İlk Çalışma Kopyası Eylül 2010 Akan Hücre Ölçer (Flow Cytometry) Alt Komitesi tarafından hazırlanan bu kılavuz bilgiler, Türk İmmunoloji Derneği web sitesine

Detaylı