Serbest Kaynak Veri Entegrasyonunun Yatırım Getirisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Serbest Kaynak Veri Entegrasyonunun Yatırım Getirisi"

Transkript

1 TANITIM RAPORU

2 İçindekiler İçindekiler... 2 Serbest kaynak, tüm tarafların faydalandığı bir model... 3 Serbest kaynak veri entegrasyonunun farklı alternatifleri değişiyor... 5 YG nin (Yatırım Getirisi) Unsurları... 6 YG Hesaplamaları... 8 Maliyet Karşılaştırması ve YG Özet & Sonuç Sayfa 2

3 Serbest Kaynak, tüm tarafların faydalandığı bir model Maliyet çoğunlukla, BT projelerine yönelik serbest kaynak çözümü benimsemek için temel sebeplerden biri olarak gösterilir. Bununla birlikte, maliyet tasarrufları, buzdağının görünen kısmı olarak görülen lisans masrafları olan bir projenin gerçek maliyeti açık kuruluş maliyetini aştığı ve buzdağının görünmeyen - daha çok unsur içerdiği için son derece dikkatli bir şekilde belirlenmelidir. Bu raporun amacı, Bir BT projesinin maliyet hesabı konusunda öğretici bir bilgi sağlamak değildir. Aksine bu rapor, serbest kaynaklı veri entegrasyonuna yönelik farklı alternatifleri açıklamakta ve farklı türdeki projelerde bu alternatiflerin açık ve gizli maliyetlerini ortaya koymaktadır. Bu raporun ana konusuna geçmeden önce, serbest kaynak satıcılarının iş modeli ve aynı zamanda çeşitli yanlış fikirleri yok etme - hakkında birkaç noktaya değinmek gerekmektedir. Serbest kaynağın ücretsiz kısmı, maliyetin olmaması ile ilgili değildir, çözümün kullanım özgürlüğü ile ilgilidir (ortak bir örnekleme kullanırsak, ifade özgürlüğündeki özgürlük terimi ile aynı anlamdadır, bedava biradaki bedava ile aynı anlamda değildir). Serbest kaynak satıcıları, çoğu kez yaptıkları yatırımdan bir getiri bekleyen tanınmış finans şirketleri tarafından desteklenen kâr amaçlı kuruluşlardır. Bu modelin farklı şekilleri olmasına rağmen, serbest kaynak satıcıları, çoğunlukla hiçbir maliyeti olmayan bir çözüm sunar ve (destek, eğitim, uzmanlık ve benzeri) servisler ve büyük ölçekli projeler için yalnızca kuruluşlar tarafından gerek duyulan katma değer özelliği taşıyan özellikleri ücretlendirirler. Bununla birlikte, servisler ve katma değerli özellikler, karşılaştırılabilir serbest olmayan (proprietary) çözüm satıcılarının bunlar için yapacağı ücretlendirmeden dikkate değer bir şekilde daha ucuzdur. Bu düşük maliyetin birçok nedeni vardır. İşte bunlardan bazıları: Sayfa 3

4 o Geniş bir topluluğun benimsemesine bağlı olarak satışların maliyetinin keskin bir şekilde düşmesi (çoğu kez, projeler, ücretsiz sürüm ile başlar ve gelişir). o Çözümün tasarımı, geliştirilmesi ve test edilmesi aşamalarına topluluğun dâhil olması, gelişimin maliyetini düşürür. o Genellikle yeni şirket olan, serbest kaynak satıcıları, sürdürmeleri gereken eski kaynakların (miras) uygunluğunu yıllar boyunca devam ettirmez. Serbest kaynak satıcıları, toplumun özgür çalışmasından faydalanan vampirler değildir. Satıcılar, kullanıcılara bedelsiz olarak birçok özelliği geri verir. Ve bu arada, hiç kimse serbest kaynak toplum üyelerinin tecrübesiz olduklarını varsaymamalı ve bundan faydalanmayı düşünmemelidir, çünkü değillerdir! Serbest kaynak modeli, ilişkili olan tüm taraflar (toplum üyeleri, ödeme yapan müşteriler ve satıcılar) için gerçekten faydalıdır. Sayfa 4

5 Serbest kaynak veri entegrasyonunun farklı alternatifleri değişiyor Serbest kaynak, veri entegrasyonuna yönelik tek yaklaşım değildir. Birçok kuruluş tarafından kullanılan diğer yaklaşımlar, isteğe bağlı özel gelişmeleri ve serbest olmayan veri entegrasyon çözümlerini içermektedir. İsteğe bağlı özel gelişmeler, diğer bir deyişle manüel kodlama "Entegrasyon çözümümüzü geliştirmek için yalnızca üç ayımız vardı gerçekte, testler ve kurulum için hesaplandığında 5 6 hafta vardı. Özel betik geliştirme, hem zamanlama hem de özellikler açısından çalıştırılamadı." -- Medialab Manüel kodlama olarak da adlandırılan isteğe bağlı özel gelişme, veri entegrasyonuna yönelik belki de en yaygın olarak kullanılan yaklaşımdır. Basitçe söylemek gerekirse, manüel kodlama, veri entegrasyonu ihtiyaçlarını işaret etmek için (C++, Java ve benzeri) üçüncü nesil programlama dillerinde ya da Perl, Python ve benzeri) betik dillerdeki yazı programlarından oluşur. Bu programlar tipik olarak, veriyi bir ya da birkaç kaynaktan çıkaracak, çok sayıda veri işleme ve dönüştürme işlemi uygulayarak ve daha sonra veriyi hedef(ler)ine yazmaktadır. Manüel kodlama yaklaşımı, büyük oranda esneklik sunarken, aynı zamanda son derece yüksek düzeyde programlama becerisi gerektirdiğinden ve en basit olanları aşan herhangi bir süreç için çok fazla teknik zorluk ortaya çıkardığından, son derece zaman alıcıdır. Buna ilaveten, manüel kodlama, diğer geliştiriciler tarafından yazılan kodları sürdürmesi gereken herhangi birine aşina gelen bakım sorunları yaratır. Serbest olmayan veri entegrasyon çözümleri "Oracle ın çözümünü terk etmek için hızlı bir şekilde çaba harcadık (...): büyüme modelimiz, hedeflenen MİB başına maliyete dayanan Oracle ın yeni fiyatlandırma modeli ile uyuşmadı." -- Eurofins Manüel kodlamanın aksine, serbest olmayan veri entegrasyon çözümleri, gelişmelerin karmaşıklığını azaltan bir soyutlama tabakası sağlar ve çok daha yüksek verimlilik sağlar. Bununla birlikte serbest olmayan veri entegrasyon çözümleri, (hem açık hem de gizli) yüksek maliyet ve uzun öğrenme eğrileri ile uğraşmakta ve yüksek bir esneklik düzeyi sağlamamaktadır. Sayfa 5

6 Yatırım Getirisinin Unsurları Burada sunulan maliyet çalışmaları, birçok unsuru göz önüne alır. Diğerlerini değerlendirmek zor iken ve bunlar maddî olmayanlar şeklinde ifade edilirken, bu unsurlardan bazıları kolaylıkla ölçülebilir. Geliştirme lisans maliyetleri, geliştirme lisanslarının edinim maliyetlerini içerir. Bunlar yalnızca, serbest olmayan veri entegrasyon çözümlerine uygulanır. "Serbest kaynak modeli, vergi mükelleflerinin parası ile finanse edilen ve malî olarak bu kişilere karşı sorumlu olan bir kuruluşta önemli bir faktör olan belirgin bir yatırım ihtiyacını sınırlamıştır." -- Brantford Şehri Eğitim eğrisi maliyetleri, hem ölçülebilir unsurları eğitim sınıflarının maliyetleri ve eğitimleri esnasında personelin maaşları ve arttırma aşamaları hem de maddî olmayan unsurları içerir: çok uzun eğitim nedeniyle geciken projenin piyasaya sürülme süresi. Hem serbest olmayan hem de serbest kaynak veri entegrasyon çözümlerini kapsarlar (bu raporun, manüel kodlamayı uygulayan geliştiricilerin kullandıkları dilde uzman olduğu hususunu göz önüne aldığını varsayalım). Geliştirme süresi, hem ölçülebilir unsurları projenin geliştirilme aşaması boyunca personelin maaşları hem de maddî olmayan unsurları içerir: projenin piyasaya sürülme süresi. Bunlar tüm yaklaşımlara uygulanır. Çalıştırma lisansları maliyeti, çalıştırma lisanslarının (makine, konektör ve benzeri) edinim maliyetini içerir. Proje üretime geçtiğinde ve projede bir uzama olduğunda bunlar ödenmelidir: veri hacmindeki artışlara bağlı olarak işleme gücündeki (MİB/Merkezî İşlem Birimi sayısı) artış, yeni kaynakların/hedeflerin tanıtımı. Bunlar yalnızca serbest olmayan veri entegrasyon çözümlerine uygulanır. Donanım ve işletim sistemi lisanslarının kurulumu (ve geçerli bakım) veri entegrasyon süreçlerini çalıştırmak için kullanılan sistemleri kapsar. Bunlar tüm yaklaşımlara uygulanır. Sayfa 6

7 BT işlemleri maliyeti, üretimde eskiden kurulan veri entegrasyon işlerinin uygun bir şekilde yerine getirilmesini denetleyen personelin maaşlarını içerir. Bunlar, tüm yaklaşımlara uygulanır. Bakım/abonelik maliyetleri, destek, bakım ve abonelik özelliklerinden faydalanmak için satıcıya ödenen ve ödenmeye devam eden maliyetleri içerir. Bunlar, hem serbest olmayan hem de serbest kaynak veri entegrasyon çözümlerine uygulanır. Bakım süresi, hem ölçülebilir unsurları projenin bakım aşamaları süresince personelin maaşları hem de maddî olmayan unsurları içerir: yeni özelliklerin ve düzeltmelerin piyasaya sürülme süresi. Bunlar, tüm yaklaşımlara uygulanır. Veri entegrasyon süreçlerinin güvenilirliği ve öngörülebilirliği, projenin başarısı için maddî olmayan, ancak çok önemli olan unsurlardır. Tutarlı bir şekilde hatasız çalışmayan ya da kesin ve zamanında veri ulaştırmayan veri entegrasyon süreçlerinin iş faaliyetlerinin başarısı için yapacak çok az şeyi olacaktır. Bu unsurlar, tüm yaklaşımlara uygulanır. Sayfa 7

8 YG Hesaplamaları Tanıtım raporunun bu bölümü, üç farklı proje için çeşitli yatırım getirisi hesaplamaları sunmaktadır: bir "küçük", bir "orta" ve bir "büyük". "Küçük", "orta" ve "büyük", ilişkili sistemlerin sayısını, gerekli olan veri entegrasyon süreçlerinin (veri akışlarının) sayısını ve projenin karmaşıklığını kapsar. Bu tanıtım yazısı her proje için, üç yaklaşımın her biri ile ilgili maliyeti değerlendirir: manüel kodlama, serbest olmayan veri entegrasyonu ve serbest kaynak veri entegrasyonu. Bu çalışma ayrıca her bir yaklaşımın maddî olmayan unsurları hakkında da yorum yapmaktadır. Sayfa 8

9 Küçük ölçekli proje: veri aktarımı Küçük proje, nispeten basit bir veri aktarım projesidir. Bu proje, RDBMS de bulunan müşteri verilerinin bir CRM uygulamasına aktarılmasından oluşur. Dosyalardaki (zenginleştirme için) veri dönüşümü ve aramalar bu aktarımın bir parçası olarak uygulanmalıdır. Bu, bir seferlik bir aktarımdır (devam eden bakım değildir). Bu proje, 20 veri akışı içerir. Yaklaşım: manüel kodlama Geliştirme süresi 1 geliştirici, 8 hafta 12,000 $ Gerekli değil (mevcut sistemlerde çalışır) 0 $ Yaklaşım: serbest olmayan veri entegrasyonu Geliştirme lisansı maliyeti 1 yıllık bakım ile birlikte 1 geliştirici seat 36,000 $ Biz piyasadaki çeşitli alternatifleri gözden geçirdik. Talend Open Studio, birçok avantaj sunuyordu. İlk olarak, ücretsiz lisans birkaç açıdan son derece çekiciydi: bütçe tasarrufları ve lisans yönetimi olmaması. -- Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi Eğitim 1 geliştirici, 1 hafta (sınıf + maaş maliyeti) 5,500 $ Geliştirme süresi 1 geliştirici, 2 hafta (maaş) 3,000 $ Çalıştırma lisans maliyeti 1 çalıştırma makinesi 1 RDBMS konektör 1 CRM konektör Yukarıdakiler için 1 yıllık bakım 1 çift çekirdek ile birlikte Intel sunucu Windows 2003 Sunucuyu çalıştıran MİB 150,000 $ 1,500 $ Yaklaşım: serbest kaynak veri entegrasyonu (Talend Open Studio) Abonelik maliyeti 1 geliştirici seat (Gold destek dâhil) 2,150 $ Eğitim 1 geliştirici, 3 gün (sınıf + maaş maliyeti) 2,700 $ Geliştirme süresi 1 geliştirici, 2 hafta (maaş) 3,000 $ Gerekli değil (mevcut sistemlerde çalışır) 0 $ Sayfa 9

10 Özet Yaklaşım Proje maliyeti Pazara sürüm süresi Manüel kodlama 12,000 $ 8 hafta Serbest olmayan veri entegrasyonu Serbest kaynak veri entegrasyonu 196,000 $ 3 hafta 7,850 $ 3 hafta Serbest kaynak veri entegrasyonu Serbest olmayan veri Manüel kodlama Proje maliyeti Grafik 1 Veri entegrasyonuna yönelik 3 yaklaşımın kullanımı ile kıyaslandığında, küçük bir proje için toplam maliyet: serbest kaynak, serbest olmayan ve manüel kodlama Maddî olmayan unsurlar Yukarıda vurgulanan maliyet unsurlarına ilaveten, pazara sürüm süresi, bu tarz projeler için son derece önemli bir faktördür. Aracın kullanımı, gelişimin hızına son derece büyük ivme kazandırır ve bu nedenle yeni sistemin geçerliliğine de ivme kazandırır. Sayfa 10

11 Orta ölçekli proje: ETL "Orta ölçekli proje, üç farklı RDBMS ve bir CRM uygulamasında bulunan veri ve Web Servisleri tarafından sağlanan veri ile birlikte, günlük olarak yüklenen bir veri ambarından oluşan bir ETL projesidir. Referans dosyalarına karşı, veri denormalizasyonları (denormalizations) ve aramalar uygulanmaktadır. Bu proje 120 veri akışını içerir. Yaklaşım: manüel kodlama Geliştirme süresi 5 geliştirici, 24 hafta 180,000 $ Her biri 2 çift çekirdek MİB ile 2 Intel sunucu, Linux u çalıştırır. 4,000 $ operasyonu & bakım lık 1,000 $ Bakım süresi 1 geliştirici, üç ay (maaş) için 4 hafta - yıllık 24,000 $ Yaklaşım: serbest olmayan veri entegrasyonu Başlangıç geliştirme lisans maliyeti İlk yıl için bakım ile birlikte 3 geliştirici seat 90,000 $ Devam eden geliştirme lisans maliyeti lık bakım 15,000 $ Biz, Talend Open Studio nun otomatik olarak ürettiği binlerce kod satırını manüel olarak hiçbir zaman üretemedik. Bu, bizim anlamaya çalışmaktan çok veri üzerinde daha fazla zaman harcamamıza ve çok değerli zamanı kazanmamıza olanak verdi. -- Easyssur Eğitim 3 geliştirici, 2 hafta (sınıf + maaş maliyeti) 33,000 $ Geliştirme süresi 3 geliştirici, 8 hafta (maaş) 36,000 $ 4 çift çekirdek MİB ile birlikte 1 Intel sunucu, Windows Sunucu 2003 ü çalıştırır operasyonu & bakım Başlangıç çalıştırma süresi lisans maliyeti 10,000 $ lık 2,500 $ 1 çalıştırma makinesi (8 çekirdek) 4 RDBMS konektör 1 CRM konektör 1 Web Servisleri konektörü Yukarıdakiler için ilk yıl bakımı 420,000 $ Devan eden çalıştırma süresi lisans maliyeti lık bakım 70,000 $ Bakım süresi 1 geliştirici, üç ay (maaş) için 1 hafta - yıllık 6,000 $ Sayfa 11

12 Yaklaşım: serbest kaynak veri entegrasyonu (Talend Integration Suite, Team Edition) Abonelik maliyeti Eğitim 3 geliştirici seat (Gold destek dâhil) - yıllık 1 bakım seat (Gold destek dâhil) - yıllık 3 geliştirici, 1 hafta (sınıf + maaş maliyeti) 8,500 $ 4,000 $ 13,500 $ Geliştirme süresi 3 geliştirici, 8 hafta (maaş) 36,000 $ operasyonu & bakım Linux çalıştıran her biri 2 çift çekirdek MİB ile birlikte 2 Intel sunucu 4,000 $ lık 1,000 $ Bakım süresi 1 geliştirici, üç ay (maaş) için 1 hafta - yıllık 6,000 $ Özet Yaklaşım Maliyet 1 5 lık Maliyet Piyasaya sürüm zamanı Manüel kodlama 184,000 $ 284,000 $ 24 hafta Serbest olmayan veri entegrasyonu Serbest kaynak veri entegrasyonu 581,500 $ 955,500 $ 10 hafta 62,000 $ 106,000 $ 9 hafta Serbest kaynak veri entegrasyonu Serbest olmayan veri Manüel kodlama Grafik 2 Veri entegrasyonuna yönelik 3 yaklaşımın kullanımı ile kıyaslandığında orta ölçekli bir proje için 5 yılın üzerinde toplam maliyet: serbest kaynak, serbest olmayan ve manüel kodlama Sayfa 12

13 Maddî olmayan unsurlar Yukarıda vurgulanan maliyet unsurlarına ilaveten, bir aracın/yazılımın (tool) kullanımı, projenin piyasaya sürülme süresine fazlasıyla ivme kazandırır. Ayrıca, risk faktörünü de azalır: yazılım temelli (tool- based) gelişmeler, manüel kodlamadan daha kesin ve güvenilirdir ve hata yapmaya daha az açıktır. Bakım kolaylık da yazılımın (tool) kazandırdığı çok önemli bir faydadır: bir yazılımın (tool) kullanımı yalnızca devam eden bakım maliyetlerini keskin bir şekilde azaltmaz, aynı zamanda veri entegrasyon süreçlerine güncellemelerin piyasaya sürülme süresini de hızlandırır. Ayrıca, projenin kapsamı değişir ise, örneğin eklenen ekstra veri kaynakları ya da gerekli olan daha fazla işleme gücü ile birlikte, serbest olmayan yazılım, ekstra konektör lisanslarının edinimini ya da çalıştırma MİB lisanslarını gerektirecekken serbest kaynak, genel proje maliyetlerine öngörülebilirlik kazandırır. Büyük ölçekli proje: gerçek zamanlı kurumsal veri entegrasyonu "Büyük" proje, komple bir kurumsal veri entegrasyonu projesidir. On iki farklı veri tabanı, (bir ERP ve bir SCM olmak üzere)iki paket uygulama, (Web servisleri vasıtasıyla erişilen) bir ortaktan gelen bir uygulama, bir LDAP dizini ve bir servis olarak bir CRM yazılımının tümünün gerçek zamanlı olarak senkronize tutulması gerekir. Bu proje, 200 karmaşık veri akışını kapsar. Yaklaşım: manüel kodlama Geliştirme süresi 40 geliştirici, 24 ay $ Linux çalıştıran her biri çift çekirdekli MİB ile birlikte 6 Intel sunucu 12,000 $ operasyonu & bakım lık 3,000 $ Bakım süresi BT Operasyonları süresi Tam zamanlı 10 geliştirici (maaş) - yıllık Tam zamanlı 2 geliştirici (maaş) yıllık 720,000 $ 144,000 $ Sayfa 13

14 Yaklaşım: serbest olmayan veri entegrasyonu Başlangıç geliştirme lisans maliyeti Devam eden geliştirme lisans maliyeti Eğitim İlk yıl için bakım ile birlikte 15 geliştirici seats 300,000 $ lık bakım 50,000 $ 15 geliştirici, 2 hafta (sınıf + maaş maliyeti) 165,000 $ Geliştirme süresi 15 geliştirici, 12 ay (maaş) $ operasyonu & bakım Başlangıç çalıştırma süresi lisans maliyeti Devan eden çalıştırma süresi lisans maliyeti Bakım süresi BT Operasyonları süresi Her biri 4 çift çekirdekli 2 MİB ile birlikte Unix sunucu 100,000 $ lık 25,000 $ 2 çalıştırma makinesi (her biri 885,000 $ 8 çekirdek için) 12 RDBMS konektör 2 ERP/CRM konektör 1 Web Servisi konektörü 1 LDAP konektör Yukarıdakiler için ilk bakım lık bakım 147,500 $ Tam zamanlı 1 geliştirici (maaş) - yıllık Tam zamanlı 1 geliştirici (maaş) - yıllık 72,000 $ 72,000 $ "Talend, bize süreklilik ve (fiyatlarda) gerçek saydamlık sağlayan tek araçtır. Dahası, Talend in fiyatları diğer iki yazılım tedarikçisinin fiyatlarından çok daha makuldür. -- Naville Yaklaşım: serbest kaynak veri entegrasyonu (Talend Integration Suite, Enterprise Edition) Abonelik maliyeti Eğitim 15 geliştirici seats (Gold destek dâhil) - yıllık 5 bakım seats (Gold destek dâhil) - yıllık 15 geliştirici, 1 hafta (sınıf + maaş maliyeti) 108,000 $ 38,000 $ 67,500 $ Geliştirme süresi 15 geliştirici, 12 ay (maaş) $ Linux çalıştıran her biri 2 çift çekirdekli MİB ile birlikte 4 Intel sunucu (artı mevcut sistemlerde dağıtılan süreç) 8,000 $ Sayfa 14

15 operasyonu & bakım lık 2,000 $ Bakım süresi BT Operasyonları süresi Tam zamanlı 1 geliştirici (yıllık maaş) - yıllık Tam zamanlı 1 geliştirici (yıllık maaş) - yıllık 72,000 $ 72,000 $ Özet Yaklaşım Maliyet 1 5 lık Maliyet Piyasaya sürülme süresi Manüel kodlama $ $ 24 ay Serbest olmayan veri entegrasyonu Serbest kaynak veri entegrasyonu $ $ 12 ay $ $ 12 ay Serbest kaynak veri entegrasyonu Serbest olmayan veri Manüel kodlama Grafik 3 Veri entegrasyonuna yönelik 3 yaklaşımın kullanımı ile kıyaslandığında orta ölçekli bir proje için 5 yılın üzerinde toplam maliyet: serbest kaynak, serbest olmayan ve manüel kodlama Maddî olmayan unsurlar Bu proje için, bir aracın/yazılımın (tool) kullanımı, yalnızca projenin piyasaya sürülme süresine fazlasıyla ivme kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda devam eden bakım maliyetlerini de dikkate değer bir şekilde azaltır. Bununla birlikte, bu büyüklükteki bir projede, yazılım (tool) önce güvenilirlik ve öngörülebilirliği sağlar. Manüel olarak kodlanan süreçler, BT operasyonlarının organizasyonunda sürekli dikkat ve özen gerektirir. Sayfa 15

16 Ve bu süreçler, bu tarz kritik misyonlu sistemlerde ihtiyaç duyulan tutarlılığı çoğu kez dağıtamaz. Ayrıca, bunun gibi bir proje, başlangıçta neredeyse hiçbir zaman tam olarak analiz edilmez ve ekstra kaynak ve hedeflere yönelik ihtiyaçlar, çoğu kez proje ilerledikçe eklenir. Serbest olmayan veri entegrasyonu ile birlikte bu, ekstra ve önceden kestirilemez maliyet anlamına gelecektir. Serbest kaynak, denkleme maliyet öngörülebilirlik katar. Sayfa 16

17 Maliyet Karşılaştırması ve Yatırım Getirisi Manüel kodlamaya karşı serbest kaynak Yalnızca gerçek maliyet tasarrufuna bakarsak, serbest kaynak tarafından sağlanan yatırım getirisi, grafik 4 te gösterildiği şekilde, projenin ölçeği büyüdükçe belirgin bir şekilde artar. Küçük proje Orta proje Büyük proje Grafik 4 Veri entegrasyonu için manüel kodlama yerine serbest kaynak seçimini teşvik eden maliyet tasarrufları Bu YG farklılıkları, birkaç unsur ile açıklanabilir: Küçük bir proje için bir yazılım (tool) kullanma, daha büyük projelerde çok daha kolay amorte edilen bir öğrenme eğrisini (eğitim) kapsar. Manüel kodlama, daha az karmaşık projeler için elverişsiz bir yaklaşım olmasına rağmen uygulanabilirdir. Bununla birlikte, daha önce de belirtildiği gibi, manüel kodlama projelerini uğraştırma eğiliminde olan birkaç maddî olmayan unsur da mevcuttur: ertelenen projeler, güvenilmez süreçler, öngörülemez uygulama ve benzerleri. Sayfa 17

18 Serbest olmayan kaynağa karşı serbest kaynak Aşağıda yer alan Grafik 5, serbest olmayan veri entegrasyonu teknolojileri ile karşılaştırıldığında, serbest kaynak tarafından sağlanan yatırım getirisini gösterir. Projenin ölçeği ve karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte, serbest kaynak her üç proje tipi için de hatırı sayılır bir yatırım getirisi kazandırır. Küçük proje Orta proje Büyük proje Grafik 5 Serbest olmayan veri entegrasyon teknolojileri yerine serbest kaynakların seçilmesini teşvik eden maliyet tasarrufları Bu değişiklikler birkaç faktöre bağlıdır: "Talend'ın Serbest Kaynak Modeli, tüm maliyetleri iptal etmez ancak maliyetleri önemli ölçüde azaltır, özellikle de kurulum aşamasında." -- ETAI Serbest olmayan veri entegrasyonu, açık yatırımı küçük ve orta ölçekli projeler için son derece dik hale getirerek serbest kaynak entegrasyonlarından önemli ölçüde fazla olan lisans maliyetlerine ve öğrenme eğrisine neden olur. Projenin karmaşıklığı arttıkça, başlangıç lisans ve eğitim yatırımını dengelemeye başlayan gelişme miktarı da artar. Bununla birlikte, serbest kaynak lisanslama modeli, serbest kaynak için açık olan bir avantajı koruyarak, toplam proje yaşam döngüsü boyunca çok önemli avantajını sürdürmeye devam etmektedir. Sayfa 18

19 Özet & Sonuç Bu çalışmada açıklanan senaryolar, serbest kaynağın veri entegrasyon projelerine kazandırdığı maliyet tasarruflarını ve yatırım getirilerini örneklerle açıklamaktadır: Küçük projeler için manüel kodlama, uygulanabilir bir çözümdür; ancak serbest kaynak, toplam proje maliyetinin % 35 ine kadar bir tasarruf ve birçok maddî olmayan fayda sağlar. Serbest olmayan teknoloji maliyetleri, bu tarz projeler için bunları genellikle kullanışsız hale getirir. Orta ölçekli projeler, kullanıcılara gerçekten yaklaşımı seçme imkanı sunar: serbest kaynak, serbest olmayan ya da manüel kodlama. Serbest olmayan teknolojilerle kıyaslandığında serbest kaynak tasarrufları, % 89 a kadar olabilmektedir. Oysa, manüel kodlama ile kıyaslandığında tasarruflar % 63 seviyesine ulaşır. Büyük ölçekli projelerde manüel kodlama genellikle, çok fazla karmaşıklığı ortaya çıkarır ve piyasaya sürülme süresini uzatır. Bu senaryoda serbest kaynak maliyet tasarrufları, serbest olmayan teknolojilerin kullanılması karşısında % 54 e ulaşır. Her durumda serbest kaynak, önemli maliyet tasarrufları kazandırır. Bununla birlikte serbest kaynağın faydaları, ayrıca göz önünde bulundurulması gereken maddî olmayan birçok faktörle birlikte bu tasarrufların hayli ötesindedir. Talend ın serbest kaynak veri entegrasyon çözümleri hakkında daha fazla bilgi için bakınız: Bölgeniz için iletişim bilgileri: Talend Inc. Tüm hakları mahfuzdur. Java, Sun Microsystems in tescilli markasıdır, Linux, Linus Torvalds ın tescilli markasıdır. Burada ifade edilen diğer tüm marka isimleri ya da ürünler, bu isim ya da ürünlerin ilgili sahiplerinin markaları ya da tescilli markaları olarak kabul edilmektedir. Sayfa 19

BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ

BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ SAP BusinessObjects Portfolio BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ Sap BUSINESSOBJECTS PORTFOLIO BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ İÇERİK 3 Data Integrator 9 Data Quality Service 11 Data Services 15 Data Federator 19 Metadata

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

Riski Minimuma İndirirken Değişiklikleri Daha Hızlı Uygulamaya Koyun

Riski Minimuma İndirirken Değişiklikleri Daha Hızlı Uygulamaya Koyun SearchOracle.com tarafından hazırlanan bir BT Brifing i Riski Minimuma İndirirken Değişiklikleri Daha Hızlı Uygulamaya Koyun TechTarget BT Medya ROI Uzmanları ORACLE tarafından desteklenmektedir. 1 Riski

Detaylı

İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ. SAP BusinessObjects Portfolio

İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ. SAP BusinessObjects Portfolio SAP BusinessObjects Portfolio İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ Sap BUSINESSOBJECTS PORTFOLIO İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ İÇERİK 3 Web Inteligence 7 Crystal Reports 13 Xcelsius Enterprise 17 Dashboard Builder 21 Explorer 25

Detaylı

İş Zekasının En İyi Uygulama Yöntemleri: Raporlama Mimarisini Basitleştirmek

İş Zekasının En İyi Uygulama Yöntemleri: Raporlama Mimarisini Basitleştirmek tarafından bir BT Bilgilendirmesi İş Zekasının En İyi Uygulama Yöntemleri: Raporlama Mimarisini Basitleştirmek Sponsor 1 İş Zekasının En İyi Uygulama Yöntemleri: Raporlama Mimarisini Basitleştirmek José

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

ALDIĞINIZ KARARLARDAN EMİN OLUN

ALDIĞINIZ KARARLARDAN EMİN OLUN 2012 SAYI 16 İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER İÇİNDEKİLER EN DOĞRU KARARI VERİN Verilerinizin kontrolü sizde olsun ANALİTİĞE YENİ BİR BAKIŞ İşe bakış açınızı değiştirin MOBİL HALDEYKEN ZEKİ ÇALIŞIN Sürekli

Detaylı

ERP Kullanılabilirliğinin Arttırılması

ERP Kullanılabilirliğinin Arttırılması Sage ERP I Tanıtım Yazısı ERP Kullanılabilirliğinin Arttırılması Kullanımı kolay ERP nin Üretkenliği Etkilemesi, Yatırım Geri Dönüşünü arttırması ve İşbirliğini zenginleştirmesi İçindekiler 1. Özet 3 2.

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

GÜVENLİK: VERİ TABA NI. Ürün Tanıtım Broºürü

GÜVENLİK: VERİ TABA NI. Ürün Tanıtım Broºürü GÜVENLİK: VERİ TABA NI Ürün Tanıtım Broºürü 1 02 1. İÇİNDEKİLER 1. İÇİNDEKİLER 1. İçindekiler... 03 2. Giriº... 05 3. Veri Koruma ve Veri Yönetimi... 06 3.1 Veri Koruma: Veritabanı... 07 3.2 Veri Koruma:

Detaylı

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu Yalnızca Intel Teknoloji Sağlayıcıları içindir Bu kapsamlı kılavuz, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) Intel tabanlı dijital güvenlik ve izleme (DSS) çözümleri satmanızda size yardımcı olacaktır.

Detaylı

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu Yalnızca Intel Teknoloji Sağlayıcıları içindir Bu kapsamlı kılavuz, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) Intel tabanlı satış noktası (POS) çözümleri satmanızda size yardımcı olacaktır. Ürün ve/veya

Detaylı

ERP SEÇİMİ YAPACAKLAR İÇİN

ERP SEÇİMİ YAPACAKLAR İÇİN ERP SEÇİMİ YAPACAKLAR İÇİN FAYDALI OKUMALAR Workcube White Paper 1 Değerli Okuyucu, Bu doküman ERP, CRM, İnsan Kaynakları Yönetimi vb. kurumsal bilgi sistemi uygulamalarını işletmelerinde hayata geçirecek

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2623 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1591 PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr. Metin ARGAN (Ünite 1, 3) Doç.Dr. Rasime Ayhan YILMAZ (Ünite

Detaylı

Orta Ölçekli İşletmeler İçin. Oracle Ürün Özeti Oracle Business Intelligence Standard Edition One

Orta Ölçekli İşletmeler İçin. Oracle Ürün Özeti Oracle Business Intelligence Standard Edition One Orta Ölçekli İşletmeler İçin Oracle Ürün Özeti Edition One İŞLETMENİZ NEDEN BİR İŞ ZEKÂSI (İZ) ÇÖZÜMÜNE İHTİYAÇ DUYAR Büyük ve giderek artan miktarda oldukça değerli veriler ne zaman bir avantajdan çok

Detaylı

STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı

STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Ali Mercan AYDIN Daire Başkanı Ankara 2009

Detaylı

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP...

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2 2. Geçmişten Geleceğe ERP... 4 3. ERP Sistemlerinin Yapısal Özellikleri...8 4. ERP Sistemlerinin

Detaylı

3.3 Yazılım Evrimi Hakkında Konular

3.3 Yazılım Evrimi Hakkında Konular Saraiva, Antonio Mauro, André Riyuti Hirakawa, and Carlos Eduardo Cugnasca. 2006. Section 3.3 Topics on Software Evolution, pp. 139-153 of Chapter 3 Methods, Algorithms, and Software, in CIGR Handbook

Detaylı

IBM Business Process Manager

IBM Business Process Manager IBM Yazılım WebSphere Düşünce Liderliği Teknik Belgesi IBM Business Process Manager İlk projeden kurumsal çaptaki programlara kolaylıkla ölçeklenebilen tek, kapsamlı iş süreci yönetimi platformu 2 IBM

Detaylı

Cisco IT Veri Merkezinde Konsolidasyonu ve Standartlaştırmayı Nasıl Başarıyor

Cisco IT Veri Merkezinde Konsolidasyonu ve Standartlaştırmayı Nasıl Başarıyor Cisco IT Veri Merkezinde Konsolidasyonu ve Standartlaştırmayı Nasıl Başarıyor Sunucu ve veri depolama sanallaştırma, Cisco faaliyetlerinin esnekligini artırıyor ve TCO yu düşürüyor. Cisco IT Durum Analizi

Detaylı

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler ERP Yazılımı Seçim Sürecinizi Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler white papers İçindekiler Değerli Okuyucu, Bu doküman ERP, CRM, İnsan Kaynakları Yönetimi vb. kurumsal bilgi sistemi uygulamalarını

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ BİNA YÖNETİM SİSTEMİ Akın KAYA Hüseyin EMİROĞULLARI Schneider Electric EBYS Çözüm Ekibi Schneider Elektrik San.Tic.A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Elvan Sok. No:16-18B 34750 Ataşehir/İstanbul akin.kaya@schneider-electric.com

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları

Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları 1 Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları 1. Bilgi sistemlerinin günümüz işletmeleri için niçin çok önemli olduğunu açıklayınız. Bilgi sistemleri günümüz işletmelerinin işlerini yapabilmeleri için

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

2005 Eylem Planı. 7 numaralı eylem: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Uygulanabilirliği

2005 Eylem Planı. 7 numaralı eylem: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Uygulanabilirliği e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı 7 numaralı eylem: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Uygulanabilirliği Açık kaynak kodlu yazılımların idari, mali ve hukuki boyutları

Detaylı

Bulut Bilişim Güvenlik ve Kullanım Standardı

Bulut Bilişim Güvenlik ve Kullanım Standardı Bulut Bilişim Güvenlik ve Kullanım Standardı (Taslak) TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 07.03.2014 1 2 Standart Hakkında Bu Standart, Türk Standardları Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren olan Siber Güvenlik

Detaylı

Orta Ölçekli İşletmeler İçin. Oracle Ürün Özeti Real Application CLUSTER (RAC)

Orta Ölçekli İşletmeler İçin. Oracle Ürün Özeti Real Application CLUSTER (RAC) Orta Ölçekli İşletmeler İçin Oracle Ürün Özeti Real Application CLUSTER (RAC) İŞLETMENİZ NEDEN KÜMELEMEYE İHTİYAÇ DUYAR Operasyonel devamlılık işletmenizin başarısı için hayati öneme sahiptir. Özellikle

Detaylı