Serbest Kaynak Veri Entegrasyonunun Yatırım Getirisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Serbest Kaynak Veri Entegrasyonunun Yatırım Getirisi"

Transkript

1 TANITIM RAPORU

2 İçindekiler İçindekiler... 2 Serbest kaynak, tüm tarafların faydalandığı bir model... 3 Serbest kaynak veri entegrasyonunun farklı alternatifleri değişiyor... 5 YG nin (Yatırım Getirisi) Unsurları... 6 YG Hesaplamaları... 8 Maliyet Karşılaştırması ve YG Özet & Sonuç Sayfa 2

3 Serbest Kaynak, tüm tarafların faydalandığı bir model Maliyet çoğunlukla, BT projelerine yönelik serbest kaynak çözümü benimsemek için temel sebeplerden biri olarak gösterilir. Bununla birlikte, maliyet tasarrufları, buzdağının görünen kısmı olarak görülen lisans masrafları olan bir projenin gerçek maliyeti açık kuruluş maliyetini aştığı ve buzdağının görünmeyen - daha çok unsur içerdiği için son derece dikkatli bir şekilde belirlenmelidir. Bu raporun amacı, Bir BT projesinin maliyet hesabı konusunda öğretici bir bilgi sağlamak değildir. Aksine bu rapor, serbest kaynaklı veri entegrasyonuna yönelik farklı alternatifleri açıklamakta ve farklı türdeki projelerde bu alternatiflerin açık ve gizli maliyetlerini ortaya koymaktadır. Bu raporun ana konusuna geçmeden önce, serbest kaynak satıcılarının iş modeli ve aynı zamanda çeşitli yanlış fikirleri yok etme - hakkında birkaç noktaya değinmek gerekmektedir. Serbest kaynağın ücretsiz kısmı, maliyetin olmaması ile ilgili değildir, çözümün kullanım özgürlüğü ile ilgilidir (ortak bir örnekleme kullanırsak, ifade özgürlüğündeki özgürlük terimi ile aynı anlamdadır, bedava biradaki bedava ile aynı anlamda değildir). Serbest kaynak satıcıları, çoğu kez yaptıkları yatırımdan bir getiri bekleyen tanınmış finans şirketleri tarafından desteklenen kâr amaçlı kuruluşlardır. Bu modelin farklı şekilleri olmasına rağmen, serbest kaynak satıcıları, çoğunlukla hiçbir maliyeti olmayan bir çözüm sunar ve (destek, eğitim, uzmanlık ve benzeri) servisler ve büyük ölçekli projeler için yalnızca kuruluşlar tarafından gerek duyulan katma değer özelliği taşıyan özellikleri ücretlendirirler. Bununla birlikte, servisler ve katma değerli özellikler, karşılaştırılabilir serbest olmayan (proprietary) çözüm satıcılarının bunlar için yapacağı ücretlendirmeden dikkate değer bir şekilde daha ucuzdur. Bu düşük maliyetin birçok nedeni vardır. İşte bunlardan bazıları: Sayfa 3

4 o Geniş bir topluluğun benimsemesine bağlı olarak satışların maliyetinin keskin bir şekilde düşmesi (çoğu kez, projeler, ücretsiz sürüm ile başlar ve gelişir). o Çözümün tasarımı, geliştirilmesi ve test edilmesi aşamalarına topluluğun dâhil olması, gelişimin maliyetini düşürür. o Genellikle yeni şirket olan, serbest kaynak satıcıları, sürdürmeleri gereken eski kaynakların (miras) uygunluğunu yıllar boyunca devam ettirmez. Serbest kaynak satıcıları, toplumun özgür çalışmasından faydalanan vampirler değildir. Satıcılar, kullanıcılara bedelsiz olarak birçok özelliği geri verir. Ve bu arada, hiç kimse serbest kaynak toplum üyelerinin tecrübesiz olduklarını varsaymamalı ve bundan faydalanmayı düşünmemelidir, çünkü değillerdir! Serbest kaynak modeli, ilişkili olan tüm taraflar (toplum üyeleri, ödeme yapan müşteriler ve satıcılar) için gerçekten faydalıdır. Sayfa 4

5 Serbest kaynak veri entegrasyonunun farklı alternatifleri değişiyor Serbest kaynak, veri entegrasyonuna yönelik tek yaklaşım değildir. Birçok kuruluş tarafından kullanılan diğer yaklaşımlar, isteğe bağlı özel gelişmeleri ve serbest olmayan veri entegrasyon çözümlerini içermektedir. İsteğe bağlı özel gelişmeler, diğer bir deyişle manüel kodlama "Entegrasyon çözümümüzü geliştirmek için yalnızca üç ayımız vardı gerçekte, testler ve kurulum için hesaplandığında 5 6 hafta vardı. Özel betik geliştirme, hem zamanlama hem de özellikler açısından çalıştırılamadı." -- Medialab Manüel kodlama olarak da adlandırılan isteğe bağlı özel gelişme, veri entegrasyonuna yönelik belki de en yaygın olarak kullanılan yaklaşımdır. Basitçe söylemek gerekirse, manüel kodlama, veri entegrasyonu ihtiyaçlarını işaret etmek için (C++, Java ve benzeri) üçüncü nesil programlama dillerinde ya da Perl, Python ve benzeri) betik dillerdeki yazı programlarından oluşur. Bu programlar tipik olarak, veriyi bir ya da birkaç kaynaktan çıkaracak, çok sayıda veri işleme ve dönüştürme işlemi uygulayarak ve daha sonra veriyi hedef(ler)ine yazmaktadır. Manüel kodlama yaklaşımı, büyük oranda esneklik sunarken, aynı zamanda son derece yüksek düzeyde programlama becerisi gerektirdiğinden ve en basit olanları aşan herhangi bir süreç için çok fazla teknik zorluk ortaya çıkardığından, son derece zaman alıcıdır. Buna ilaveten, manüel kodlama, diğer geliştiriciler tarafından yazılan kodları sürdürmesi gereken herhangi birine aşina gelen bakım sorunları yaratır. Serbest olmayan veri entegrasyon çözümleri "Oracle ın çözümünü terk etmek için hızlı bir şekilde çaba harcadık (...): büyüme modelimiz, hedeflenen MİB başına maliyete dayanan Oracle ın yeni fiyatlandırma modeli ile uyuşmadı." -- Eurofins Manüel kodlamanın aksine, serbest olmayan veri entegrasyon çözümleri, gelişmelerin karmaşıklığını azaltan bir soyutlama tabakası sağlar ve çok daha yüksek verimlilik sağlar. Bununla birlikte serbest olmayan veri entegrasyon çözümleri, (hem açık hem de gizli) yüksek maliyet ve uzun öğrenme eğrileri ile uğraşmakta ve yüksek bir esneklik düzeyi sağlamamaktadır. Sayfa 5

6 Yatırım Getirisinin Unsurları Burada sunulan maliyet çalışmaları, birçok unsuru göz önüne alır. Diğerlerini değerlendirmek zor iken ve bunlar maddî olmayanlar şeklinde ifade edilirken, bu unsurlardan bazıları kolaylıkla ölçülebilir. Geliştirme lisans maliyetleri, geliştirme lisanslarının edinim maliyetlerini içerir. Bunlar yalnızca, serbest olmayan veri entegrasyon çözümlerine uygulanır. "Serbest kaynak modeli, vergi mükelleflerinin parası ile finanse edilen ve malî olarak bu kişilere karşı sorumlu olan bir kuruluşta önemli bir faktör olan belirgin bir yatırım ihtiyacını sınırlamıştır." -- Brantford Şehri Eğitim eğrisi maliyetleri, hem ölçülebilir unsurları eğitim sınıflarının maliyetleri ve eğitimleri esnasında personelin maaşları ve arttırma aşamaları hem de maddî olmayan unsurları içerir: çok uzun eğitim nedeniyle geciken projenin piyasaya sürülme süresi. Hem serbest olmayan hem de serbest kaynak veri entegrasyon çözümlerini kapsarlar (bu raporun, manüel kodlamayı uygulayan geliştiricilerin kullandıkları dilde uzman olduğu hususunu göz önüne aldığını varsayalım). Geliştirme süresi, hem ölçülebilir unsurları projenin geliştirilme aşaması boyunca personelin maaşları hem de maddî olmayan unsurları içerir: projenin piyasaya sürülme süresi. Bunlar tüm yaklaşımlara uygulanır. Çalıştırma lisansları maliyeti, çalıştırma lisanslarının (makine, konektör ve benzeri) edinim maliyetini içerir. Proje üretime geçtiğinde ve projede bir uzama olduğunda bunlar ödenmelidir: veri hacmindeki artışlara bağlı olarak işleme gücündeki (MİB/Merkezî İşlem Birimi sayısı) artış, yeni kaynakların/hedeflerin tanıtımı. Bunlar yalnızca serbest olmayan veri entegrasyon çözümlerine uygulanır. Donanım ve işletim sistemi lisanslarının kurulumu (ve geçerli bakım) veri entegrasyon süreçlerini çalıştırmak için kullanılan sistemleri kapsar. Bunlar tüm yaklaşımlara uygulanır. Sayfa 6

7 BT işlemleri maliyeti, üretimde eskiden kurulan veri entegrasyon işlerinin uygun bir şekilde yerine getirilmesini denetleyen personelin maaşlarını içerir. Bunlar, tüm yaklaşımlara uygulanır. Bakım/abonelik maliyetleri, destek, bakım ve abonelik özelliklerinden faydalanmak için satıcıya ödenen ve ödenmeye devam eden maliyetleri içerir. Bunlar, hem serbest olmayan hem de serbest kaynak veri entegrasyon çözümlerine uygulanır. Bakım süresi, hem ölçülebilir unsurları projenin bakım aşamaları süresince personelin maaşları hem de maddî olmayan unsurları içerir: yeni özelliklerin ve düzeltmelerin piyasaya sürülme süresi. Bunlar, tüm yaklaşımlara uygulanır. Veri entegrasyon süreçlerinin güvenilirliği ve öngörülebilirliği, projenin başarısı için maddî olmayan, ancak çok önemli olan unsurlardır. Tutarlı bir şekilde hatasız çalışmayan ya da kesin ve zamanında veri ulaştırmayan veri entegrasyon süreçlerinin iş faaliyetlerinin başarısı için yapacak çok az şeyi olacaktır. Bu unsurlar, tüm yaklaşımlara uygulanır. Sayfa 7

8 YG Hesaplamaları Tanıtım raporunun bu bölümü, üç farklı proje için çeşitli yatırım getirisi hesaplamaları sunmaktadır: bir "küçük", bir "orta" ve bir "büyük". "Küçük", "orta" ve "büyük", ilişkili sistemlerin sayısını, gerekli olan veri entegrasyon süreçlerinin (veri akışlarının) sayısını ve projenin karmaşıklığını kapsar. Bu tanıtım yazısı her proje için, üç yaklaşımın her biri ile ilgili maliyeti değerlendirir: manüel kodlama, serbest olmayan veri entegrasyonu ve serbest kaynak veri entegrasyonu. Bu çalışma ayrıca her bir yaklaşımın maddî olmayan unsurları hakkında da yorum yapmaktadır. Sayfa 8

9 Küçük ölçekli proje: veri aktarımı Küçük proje, nispeten basit bir veri aktarım projesidir. Bu proje, RDBMS de bulunan müşteri verilerinin bir CRM uygulamasına aktarılmasından oluşur. Dosyalardaki (zenginleştirme için) veri dönüşümü ve aramalar bu aktarımın bir parçası olarak uygulanmalıdır. Bu, bir seferlik bir aktarımdır (devam eden bakım değildir). Bu proje, 20 veri akışı içerir. Yaklaşım: manüel kodlama Geliştirme süresi 1 geliştirici, 8 hafta 12,000 $ Gerekli değil (mevcut sistemlerde çalışır) 0 $ Yaklaşım: serbest olmayan veri entegrasyonu Geliştirme lisansı maliyeti 1 yıllık bakım ile birlikte 1 geliştirici seat 36,000 $ Biz piyasadaki çeşitli alternatifleri gözden geçirdik. Talend Open Studio, birçok avantaj sunuyordu. İlk olarak, ücretsiz lisans birkaç açıdan son derece çekiciydi: bütçe tasarrufları ve lisans yönetimi olmaması. -- Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi Eğitim 1 geliştirici, 1 hafta (sınıf + maaş maliyeti) 5,500 $ Geliştirme süresi 1 geliştirici, 2 hafta (maaş) 3,000 $ Çalıştırma lisans maliyeti 1 çalıştırma makinesi 1 RDBMS konektör 1 CRM konektör Yukarıdakiler için 1 yıllık bakım 1 çift çekirdek ile birlikte Intel sunucu Windows 2003 Sunucuyu çalıştıran MİB 150,000 $ 1,500 $ Yaklaşım: serbest kaynak veri entegrasyonu (Talend Open Studio) Abonelik maliyeti 1 geliştirici seat (Gold destek dâhil) 2,150 $ Eğitim 1 geliştirici, 3 gün (sınıf + maaş maliyeti) 2,700 $ Geliştirme süresi 1 geliştirici, 2 hafta (maaş) 3,000 $ Gerekli değil (mevcut sistemlerde çalışır) 0 $ Sayfa 9

10 Özet Yaklaşım Proje maliyeti Pazara sürüm süresi Manüel kodlama 12,000 $ 8 hafta Serbest olmayan veri entegrasyonu Serbest kaynak veri entegrasyonu 196,000 $ 3 hafta 7,850 $ 3 hafta Serbest kaynak veri entegrasyonu Serbest olmayan veri Manüel kodlama Proje maliyeti Grafik 1 Veri entegrasyonuna yönelik 3 yaklaşımın kullanımı ile kıyaslandığında, küçük bir proje için toplam maliyet: serbest kaynak, serbest olmayan ve manüel kodlama Maddî olmayan unsurlar Yukarıda vurgulanan maliyet unsurlarına ilaveten, pazara sürüm süresi, bu tarz projeler için son derece önemli bir faktördür. Aracın kullanımı, gelişimin hızına son derece büyük ivme kazandırır ve bu nedenle yeni sistemin geçerliliğine de ivme kazandırır. Sayfa 10

11 Orta ölçekli proje: ETL "Orta ölçekli proje, üç farklı RDBMS ve bir CRM uygulamasında bulunan veri ve Web Servisleri tarafından sağlanan veri ile birlikte, günlük olarak yüklenen bir veri ambarından oluşan bir ETL projesidir. Referans dosyalarına karşı, veri denormalizasyonları (denormalizations) ve aramalar uygulanmaktadır. Bu proje 120 veri akışını içerir. Yaklaşım: manüel kodlama Geliştirme süresi 5 geliştirici, 24 hafta 180,000 $ Her biri 2 çift çekirdek MİB ile 2 Intel sunucu, Linux u çalıştırır. 4,000 $ operasyonu & bakım lık 1,000 $ Bakım süresi 1 geliştirici, üç ay (maaş) için 4 hafta - yıllık 24,000 $ Yaklaşım: serbest olmayan veri entegrasyonu Başlangıç geliştirme lisans maliyeti İlk yıl için bakım ile birlikte 3 geliştirici seat 90,000 $ Devam eden geliştirme lisans maliyeti lık bakım 15,000 $ Biz, Talend Open Studio nun otomatik olarak ürettiği binlerce kod satırını manüel olarak hiçbir zaman üretemedik. Bu, bizim anlamaya çalışmaktan çok veri üzerinde daha fazla zaman harcamamıza ve çok değerli zamanı kazanmamıza olanak verdi. -- Easyssur Eğitim 3 geliştirici, 2 hafta (sınıf + maaş maliyeti) 33,000 $ Geliştirme süresi 3 geliştirici, 8 hafta (maaş) 36,000 $ 4 çift çekirdek MİB ile birlikte 1 Intel sunucu, Windows Sunucu 2003 ü çalıştırır operasyonu & bakım Başlangıç çalıştırma süresi lisans maliyeti 10,000 $ lık 2,500 $ 1 çalıştırma makinesi (8 çekirdek) 4 RDBMS konektör 1 CRM konektör 1 Web Servisleri konektörü Yukarıdakiler için ilk yıl bakımı 420,000 $ Devan eden çalıştırma süresi lisans maliyeti lık bakım 70,000 $ Bakım süresi 1 geliştirici, üç ay (maaş) için 1 hafta - yıllık 6,000 $ Sayfa 11

12 Yaklaşım: serbest kaynak veri entegrasyonu (Talend Integration Suite, Team Edition) Abonelik maliyeti Eğitim 3 geliştirici seat (Gold destek dâhil) - yıllık 1 bakım seat (Gold destek dâhil) - yıllık 3 geliştirici, 1 hafta (sınıf + maaş maliyeti) 8,500 $ 4,000 $ 13,500 $ Geliştirme süresi 3 geliştirici, 8 hafta (maaş) 36,000 $ operasyonu & bakım Linux çalıştıran her biri 2 çift çekirdek MİB ile birlikte 2 Intel sunucu 4,000 $ lık 1,000 $ Bakım süresi 1 geliştirici, üç ay (maaş) için 1 hafta - yıllık 6,000 $ Özet Yaklaşım Maliyet 1 5 lık Maliyet Piyasaya sürüm zamanı Manüel kodlama 184,000 $ 284,000 $ 24 hafta Serbest olmayan veri entegrasyonu Serbest kaynak veri entegrasyonu 581,500 $ 955,500 $ 10 hafta 62,000 $ 106,000 $ 9 hafta Serbest kaynak veri entegrasyonu Serbest olmayan veri Manüel kodlama Grafik 2 Veri entegrasyonuna yönelik 3 yaklaşımın kullanımı ile kıyaslandığında orta ölçekli bir proje için 5 yılın üzerinde toplam maliyet: serbest kaynak, serbest olmayan ve manüel kodlama Sayfa 12

13 Maddî olmayan unsurlar Yukarıda vurgulanan maliyet unsurlarına ilaveten, bir aracın/yazılımın (tool) kullanımı, projenin piyasaya sürülme süresine fazlasıyla ivme kazandırır. Ayrıca, risk faktörünü de azalır: yazılım temelli (tool- based) gelişmeler, manüel kodlamadan daha kesin ve güvenilirdir ve hata yapmaya daha az açıktır. Bakım kolaylık da yazılımın (tool) kazandırdığı çok önemli bir faydadır: bir yazılımın (tool) kullanımı yalnızca devam eden bakım maliyetlerini keskin bir şekilde azaltmaz, aynı zamanda veri entegrasyon süreçlerine güncellemelerin piyasaya sürülme süresini de hızlandırır. Ayrıca, projenin kapsamı değişir ise, örneğin eklenen ekstra veri kaynakları ya da gerekli olan daha fazla işleme gücü ile birlikte, serbest olmayan yazılım, ekstra konektör lisanslarının edinimini ya da çalıştırma MİB lisanslarını gerektirecekken serbest kaynak, genel proje maliyetlerine öngörülebilirlik kazandırır. Büyük ölçekli proje: gerçek zamanlı kurumsal veri entegrasyonu "Büyük" proje, komple bir kurumsal veri entegrasyonu projesidir. On iki farklı veri tabanı, (bir ERP ve bir SCM olmak üzere)iki paket uygulama, (Web servisleri vasıtasıyla erişilen) bir ortaktan gelen bir uygulama, bir LDAP dizini ve bir servis olarak bir CRM yazılımının tümünün gerçek zamanlı olarak senkronize tutulması gerekir. Bu proje, 200 karmaşık veri akışını kapsar. Yaklaşım: manüel kodlama Geliştirme süresi 40 geliştirici, 24 ay $ Linux çalıştıran her biri çift çekirdekli MİB ile birlikte 6 Intel sunucu 12,000 $ operasyonu & bakım lık 3,000 $ Bakım süresi BT Operasyonları süresi Tam zamanlı 10 geliştirici (maaş) - yıllık Tam zamanlı 2 geliştirici (maaş) yıllık 720,000 $ 144,000 $ Sayfa 13

14 Yaklaşım: serbest olmayan veri entegrasyonu Başlangıç geliştirme lisans maliyeti Devam eden geliştirme lisans maliyeti Eğitim İlk yıl için bakım ile birlikte 15 geliştirici seats 300,000 $ lık bakım 50,000 $ 15 geliştirici, 2 hafta (sınıf + maaş maliyeti) 165,000 $ Geliştirme süresi 15 geliştirici, 12 ay (maaş) $ operasyonu & bakım Başlangıç çalıştırma süresi lisans maliyeti Devan eden çalıştırma süresi lisans maliyeti Bakım süresi BT Operasyonları süresi Her biri 4 çift çekirdekli 2 MİB ile birlikte Unix sunucu 100,000 $ lık 25,000 $ 2 çalıştırma makinesi (her biri 885,000 $ 8 çekirdek için) 12 RDBMS konektör 2 ERP/CRM konektör 1 Web Servisi konektörü 1 LDAP konektör Yukarıdakiler için ilk bakım lık bakım 147,500 $ Tam zamanlı 1 geliştirici (maaş) - yıllık Tam zamanlı 1 geliştirici (maaş) - yıllık 72,000 $ 72,000 $ "Talend, bize süreklilik ve (fiyatlarda) gerçek saydamlık sağlayan tek araçtır. Dahası, Talend in fiyatları diğer iki yazılım tedarikçisinin fiyatlarından çok daha makuldür. -- Naville Yaklaşım: serbest kaynak veri entegrasyonu (Talend Integration Suite, Enterprise Edition) Abonelik maliyeti Eğitim 15 geliştirici seats (Gold destek dâhil) - yıllık 5 bakım seats (Gold destek dâhil) - yıllık 15 geliştirici, 1 hafta (sınıf + maaş maliyeti) 108,000 $ 38,000 $ 67,500 $ Geliştirme süresi 15 geliştirici, 12 ay (maaş) $ Linux çalıştıran her biri 2 çift çekirdekli MİB ile birlikte 4 Intel sunucu (artı mevcut sistemlerde dağıtılan süreç) 8,000 $ Sayfa 14

15 operasyonu & bakım lık 2,000 $ Bakım süresi BT Operasyonları süresi Tam zamanlı 1 geliştirici (yıllık maaş) - yıllık Tam zamanlı 1 geliştirici (yıllık maaş) - yıllık 72,000 $ 72,000 $ Özet Yaklaşım Maliyet 1 5 lık Maliyet Piyasaya sürülme süresi Manüel kodlama $ $ 24 ay Serbest olmayan veri entegrasyonu Serbest kaynak veri entegrasyonu $ $ 12 ay $ $ 12 ay Serbest kaynak veri entegrasyonu Serbest olmayan veri Manüel kodlama Grafik 3 Veri entegrasyonuna yönelik 3 yaklaşımın kullanımı ile kıyaslandığında orta ölçekli bir proje için 5 yılın üzerinde toplam maliyet: serbest kaynak, serbest olmayan ve manüel kodlama Maddî olmayan unsurlar Bu proje için, bir aracın/yazılımın (tool) kullanımı, yalnızca projenin piyasaya sürülme süresine fazlasıyla ivme kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda devam eden bakım maliyetlerini de dikkate değer bir şekilde azaltır. Bununla birlikte, bu büyüklükteki bir projede, yazılım (tool) önce güvenilirlik ve öngörülebilirliği sağlar. Manüel olarak kodlanan süreçler, BT operasyonlarının organizasyonunda sürekli dikkat ve özen gerektirir. Sayfa 15

16 Ve bu süreçler, bu tarz kritik misyonlu sistemlerde ihtiyaç duyulan tutarlılığı çoğu kez dağıtamaz. Ayrıca, bunun gibi bir proje, başlangıçta neredeyse hiçbir zaman tam olarak analiz edilmez ve ekstra kaynak ve hedeflere yönelik ihtiyaçlar, çoğu kez proje ilerledikçe eklenir. Serbest olmayan veri entegrasyonu ile birlikte bu, ekstra ve önceden kestirilemez maliyet anlamına gelecektir. Serbest kaynak, denkleme maliyet öngörülebilirlik katar. Sayfa 16

17 Maliyet Karşılaştırması ve Yatırım Getirisi Manüel kodlamaya karşı serbest kaynak Yalnızca gerçek maliyet tasarrufuna bakarsak, serbest kaynak tarafından sağlanan yatırım getirisi, grafik 4 te gösterildiği şekilde, projenin ölçeği büyüdükçe belirgin bir şekilde artar. Küçük proje Orta proje Büyük proje Grafik 4 Veri entegrasyonu için manüel kodlama yerine serbest kaynak seçimini teşvik eden maliyet tasarrufları Bu YG farklılıkları, birkaç unsur ile açıklanabilir: Küçük bir proje için bir yazılım (tool) kullanma, daha büyük projelerde çok daha kolay amorte edilen bir öğrenme eğrisini (eğitim) kapsar. Manüel kodlama, daha az karmaşık projeler için elverişsiz bir yaklaşım olmasına rağmen uygulanabilirdir. Bununla birlikte, daha önce de belirtildiği gibi, manüel kodlama projelerini uğraştırma eğiliminde olan birkaç maddî olmayan unsur da mevcuttur: ertelenen projeler, güvenilmez süreçler, öngörülemez uygulama ve benzerleri. Sayfa 17

18 Serbest olmayan kaynağa karşı serbest kaynak Aşağıda yer alan Grafik 5, serbest olmayan veri entegrasyonu teknolojileri ile karşılaştırıldığında, serbest kaynak tarafından sağlanan yatırım getirisini gösterir. Projenin ölçeği ve karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte, serbest kaynak her üç proje tipi için de hatırı sayılır bir yatırım getirisi kazandırır. Küçük proje Orta proje Büyük proje Grafik 5 Serbest olmayan veri entegrasyon teknolojileri yerine serbest kaynakların seçilmesini teşvik eden maliyet tasarrufları Bu değişiklikler birkaç faktöre bağlıdır: "Talend'ın Serbest Kaynak Modeli, tüm maliyetleri iptal etmez ancak maliyetleri önemli ölçüde azaltır, özellikle de kurulum aşamasında." -- ETAI Serbest olmayan veri entegrasyonu, açık yatırımı küçük ve orta ölçekli projeler için son derece dik hale getirerek serbest kaynak entegrasyonlarından önemli ölçüde fazla olan lisans maliyetlerine ve öğrenme eğrisine neden olur. Projenin karmaşıklığı arttıkça, başlangıç lisans ve eğitim yatırımını dengelemeye başlayan gelişme miktarı da artar. Bununla birlikte, serbest kaynak lisanslama modeli, serbest kaynak için açık olan bir avantajı koruyarak, toplam proje yaşam döngüsü boyunca çok önemli avantajını sürdürmeye devam etmektedir. Sayfa 18

19 Özet & Sonuç Bu çalışmada açıklanan senaryolar, serbest kaynağın veri entegrasyon projelerine kazandırdığı maliyet tasarruflarını ve yatırım getirilerini örneklerle açıklamaktadır: Küçük projeler için manüel kodlama, uygulanabilir bir çözümdür; ancak serbest kaynak, toplam proje maliyetinin % 35 ine kadar bir tasarruf ve birçok maddî olmayan fayda sağlar. Serbest olmayan teknoloji maliyetleri, bu tarz projeler için bunları genellikle kullanışsız hale getirir. Orta ölçekli projeler, kullanıcılara gerçekten yaklaşımı seçme imkanı sunar: serbest kaynak, serbest olmayan ya da manüel kodlama. Serbest olmayan teknolojilerle kıyaslandığında serbest kaynak tasarrufları, % 89 a kadar olabilmektedir. Oysa, manüel kodlama ile kıyaslandığında tasarruflar % 63 seviyesine ulaşır. Büyük ölçekli projelerde manüel kodlama genellikle, çok fazla karmaşıklığı ortaya çıkarır ve piyasaya sürülme süresini uzatır. Bu senaryoda serbest kaynak maliyet tasarrufları, serbest olmayan teknolojilerin kullanılması karşısında % 54 e ulaşır. Her durumda serbest kaynak, önemli maliyet tasarrufları kazandırır. Bununla birlikte serbest kaynağın faydaları, ayrıca göz önünde bulundurulması gereken maddî olmayan birçok faktörle birlikte bu tasarrufların hayli ötesindedir. Talend ın serbest kaynak veri entegrasyon çözümleri hakkında daha fazla bilgi için bakınız: Bölgeniz için iletişim bilgileri: Talend Inc. Tüm hakları mahfuzdur. Java, Sun Microsystems in tescilli markasıdır, Linux, Linus Torvalds ın tescilli markasıdır. Burada ifade edilen diğer tüm marka isimleri ya da ürünler, bu isim ya da ürünlerin ilgili sahiplerinin markaları ya da tescilli markaları olarak kabul edilmektedir. Sayfa 19

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları.

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları. Script Statik Sayfa Dinamik Sayfa Dinamik Web Sitelerinin Avantajları İçerik Yönetim Sistemi PHP Nedir? Avantajları Dezavantajları Script HTML kodları arasına yerleştirilen küçük kodlardır. Web sayfalarında

Detaylı

30 yılı aşkın bir süredir, Rauland-Borg hemşire. çağrı sistemlerinde mükemmellik standardını. belirlemiştir. Şimdi de, komple, entegre ve

30 yılı aşkın bir süredir, Rauland-Borg hemşire. çağrı sistemlerinde mükemmellik standardını. belirlemiştir. Şimdi de, komple, entegre ve 30 yılı aşkın bir süredir, Rauland-Borg hemşire çağrı sistemlerinde mükemmellik standardını belirlemiştir. Şimdi de, komple, entegre ve kullanımı kolay bir iletişim sistemi olan son Responder versiyonu

Detaylı

Finans Dünyasında Linux ve Özgür Yazılımlar

Finans Dünyasında Linux ve Özgür Yazılımlar Finans Dünyasında Linux ve Özgür Yazılımlar volkan.uygun@ozguryazilim.com.tr Linux Nedir? Bir işletim sitemidir Linus Torvalds, Minix yerine Temmuz 91 başladı 5 ekim 91 de 0.02 sürümünü yayınladı 1991-0.02

Detaylı

İŞ ZEKASI (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın

İŞ ZEKASI (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın Kurumunuzun yarınını belirleyecek kararları verirken en iyi iş zekası araçlarını kullanın. *BUSINESS INTELLIGENCE İş Zekası Çözümleri

Detaylı

Uyumluluk markalamasından katma değerli kodlamaya kadar

Uyumluluk markalamasından katma değerli kodlamaya kadar Teknik rapor Uyumluluk markalamasından katma değerli kodlamaya kadar Ultra Yüksek Hızlı Sürekli Mürekkep Püskürtme teknolojisi, ambalajlamayı geliştirmek için yeni olanaklar oluşturmaktadır Kodlama ve

Detaylı

Özgür Yazılım Proje Yönetimi

Özgür Yazılım Proje Yönetimi Özgür Yazılım Proje Yönetimi Hakan Uygun İçerik Özgür Yazılım Nedir? Proje Yönetimi Özgür Yazılım Farkı Sorular Özgür Yazılım Nedir? Açık Kaynak Kodlu Yazılım Özgür Yazılım Bedava Yazılım Korsan Yazılım

Detaylı

Dijital Dönüşümde BT Maliyet Yönetimi

Dijital Dönüşümde BT Maliyet Yönetimi www.pwc.com Dijital Dönüşümde BT Maliyet Yönetimi Dijital dönüşümü anlamak İÇERİK Dönüşüm Nedir? Dijital Nedir? Dijital Dönüşüm Nedir? Dijital Dönüşümde BT Maliyetleri BT Maliyetlerinin İzlenmesi ve Şeffaflık

Detaylı

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir ERP Nedir? ERP = Kurumsal Kaynak Planlama Organizasyonların farklı fonksiyonlarının ve departmanlarının kullandığı enformasyonu

Detaylı

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu Turquaz Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com Turquaz Proje Grubu Konu Başlıkları 1. Turquaz Proje Grubu 2. Programın fikri 3. Geliştirme aşaması 4. Programın içeriği 5. Yapılacaklar 6. Dizayn

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlama Özdeğerlendirme Kılavuzu

Kurumsal Kaynak Planlama Özdeğerlendirme Kılavuzu Kurumsal Kaynak Planlama Özdeğerlendirme Kılavuzu Tanım : Kurumların kendi kaynaklarını kullanarak bilgi sistemlerinin yeterlilik düzeylerini sayısal olarak ölçebilecekleri bir özdeğerlendirme kılavuzu

Detaylı

Ek Gereksinimler Standard Pro Plus EE HR

Ek Gereksinimler Standard Pro Plus EE HR Haziran-Aralık 2013 Workcube E-Business Portal Editions* Paketler (Sunucu bazlı lisanslama) / USD Standart Edition 19.900 $ Pro Edition 29.900 $ Plus Edition 39.900 $ Enterprise Edition 49.900 $ Open Enterprise

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

Açık Kaynak Kodlu Yazılım

Açık Kaynak Kodlu Yazılım Temel Kavramlar İşletim Sistemi Bilgisayar kullanıcısı ile bilgisayarı oluşturan donanım arasındaki iletişimi sağlayan, aynı zamanda diğer uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır.

Detaylı

Ara Katman Yazılımları İçin İşlemci Değer Birimi Lisanslaması

Ara Katman Yazılımları İçin İşlemci Değer Birimi Lisanslaması IBM Software Ara Katman Yazılımları İçin İşlemci Değer Birimi Lisanslaması Geleceğe İlişkin Temelin Sağlam Olabilmesi İçin Yapının Geliştirilmesi Müşteri Sunumu 2006 IBM Corporation Gündem Ara katman yazılımı

Detaylı

Linux ve Özgür Yazılım Nedir?

Linux ve Özgür Yazılım Nedir? Efe ÇİFTCİ Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Aralık 2010 www.efeciftci.com Çankaya Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Topluluğu (BiLTeC) Katkılarıyla Linus Torvalds Kimdir? Linux'un Ortaya

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz.

Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz. Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz. İletişiminiz ne kadar iyi? Bu, günümüzün mobil ve sanal iş alanı ortamında çalışanları iş ortakları ve müşterileri arasında kesintisiz iletişim

Detaylı

Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ. 2012 IBM Corporation

Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ. 2012 IBM Corporation Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ BT İşletim Maliyetleri Dünya Genelinde Sunucu, Güç, Soğutma ve Yönetim İçin Yapılan Harcamalar 100 %8 %29 %63 130 %11 %46 %43 175 %16 %51 %33 217 %12 %66 %22 tahmini 247 %11

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

BİL 542 Paralel Hesaplama. Dersi Projesi. MPJ Express Java Paralel Programlama

BİL 542 Paralel Hesaplama. Dersi Projesi. MPJ Express Java Paralel Programlama BİL 542 Paralel Hesaplama Dersi Projesi MPJ Express Java Paralel Programlama Recep Ali YILMAZ 131419106 Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Detaylı

SC-T46. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci

SC-T46. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T46 PC, güçlü Intel N2930 1.8GHz CPU ile Windows 8 Embedded Standard veya Linux işletim sistemi kullanır. SC-T46, Citrix ICA/HDX, PCoIP ve Microsoft RemoteFX gibi başlıca uzak

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu

İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu bulunmaktadır; 1. Performans: İşletim sistemi, makine

Detaylı

İleriye doğru açık bir yol

İleriye doğru açık bir yol Broşür İleriye doğru açık bir yol Bir HP PartnerOne İş Ortağı ile çalışmanın avantajlarını keşfedin HP portföyünün eşsiz zenginliği, yetkili HP PartnerOne İş Ortağı nın becerileriyle birlikte size piyasada

Detaylı

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bilindiği gibi internet üzerindeki statik web sayfaları ziyaretçinin interaktif olarak web sayfasını kullanmasına olanak vermemektedir. Bu yüzden etkileşimli web sayfaları oluşturmak

Detaylı

Lexmark Embedded Solution

Lexmark Embedded Solution fotokopi - yazıcı - faks - tarayıcı denetimi Lexmark Embedded Solution Bilar Bilgi Araçları ve Elektronik Tic. Ltd. Şti. - 0212 2170830 t - 0212 2170834 f - bilgi@bilarltd.com e Lexmark çok fonsiyonlu

Detaylı

CloudPro Server Backup. Güçlü bir Veri Yedekleme Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı

CloudPro Server Backup. Güçlü bir Veri Yedekleme Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı CloudPro Server Backup Güçlü bir Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı CloudPro Server Backup Uygun Maliyetli Buluta Çözümü Küçük ve orta ölçekli birçok firma, kurumsal seviyede veri yedekleme

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

ETG Danışmanlık. Şirkete Genel Bakış. Technology Evaluation Centers

ETG Danışmanlık. Şirkete Genel Bakış. Technology Evaluation Centers WWW.TECHNOLOGYEVALUATION.COM Şirkete Genel Bakış ETG kendini, danışmanlık hizmetleri, en iyi endüstri uygulamaları, endüstri şablonları ve yazılım dahil olmak üzere endüstriye özgü çözümlerle müşterilerinin

Detaylı

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T47 PC, güçlü Intel J1900 2GHz CPU ile Windows 8 Embedded Standard işletim sistemi kullanır. SC-T47, Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP ve Microsoft RemoteFX gibi başlıca uzak ağ protokollerinin

Detaylı

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır.

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. windesk.com.tr WINDESKINTEGRA BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. sıgnum WINDESK Süreç Tabanlı Uygulama Platformu

Detaylı

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayarın Yapısı Donanım (Hardware): Bir bilgisayara genel olarak bakıldığında; Kasa, Ekran, Klavye, Fare, Yazıcı, Hoparlör,

Detaylı

Eleman Yetiştirmenin Maliyeti Eleman Kaybetmenin Maliyeti. www.kavurmaci.net

Eleman Yetiştirmenin Maliyeti Eleman Kaybetmenin Maliyeti. www.kavurmaci.net Eleman Yetiştirmenin Maliyeti Eleman Kaybetmenin Maliyeti www.kavurmaci.net ELEMAN KAYBETMENİN MALİYETİ Yetenekli bir çalışanın şirkete toplam maliyeti genellikle yıllık ücretin 3 katına kadar çıkabilir.

Detaylı

ClientAceDA Bağlantısı. ClientAce DA bağlantısı, Visual Basic.NET veya C# programcılarının rahatlıkla. serverlarla bağlantı kurabilen

ClientAceDA Bağlantısı. ClientAce DA bağlantısı, Visual Basic.NET veya C# programcılarının rahatlıkla. serverlarla bağlantı kurabilen Kepware'in ClientAce OPC.NET Toolkiti, bir OPC client uygulaması yapmak isteyen programcılara kullanımı kolay bir tool sunar. ClientAce, iki ana parça içeren bir nesne temelli programlama tool dur: DA

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı

Nebim V3 Uyarlama Metodolojisi

Nebim V3 Uyarlama Metodolojisi Nebim, firmaların Nebim V3'e geçmeye karar vermelerinden itibaren karşılaşacakları sorulara yanıt bulmalarına yardımcı olmakta ve anahtar kullanıcıların Nebim V3'e geçerken en ideal kararları vermelerini

Detaylı

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur.

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. SİSTEM VE YAZILIM o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. o Yazılım, bilgisayar sistemlerinin bir bileşeni olarak ele alınmalıdır. o Yazılım yalnızca

Detaylı

Etiketler ve oluklu kutularin ve kartonlarin doğrudan kodlanmasi

Etiketler ve oluklu kutularin ve kartonlarin doğrudan kodlanmasi Etiketler ve oluklu kutularin ve kartonlarin doğrudan kodlanmasi ETİKETLER VE OLUKLU KUTULARIN VE KARTONLARIN DOĞRUDAN KODLANMASI Günümüzün üretim tesislerinde çeşitli ürünlerin kutularını tanımlama ihtiyacını

Detaylı

Kemalettin YıldY KADIR HAS UNIVERSITY. UNIX SYSTEM ADMINISTRATOR www.kemalettinyildiz.tk kemalettinyildiz@yahoo.com kemalettinyildiz@khas.edu.

Kemalettin YıldY KADIR HAS UNIVERSITY. UNIX SYSTEM ADMINISTRATOR www.kemalettinyildiz.tk kemalettinyildiz@yahoo.com kemalettinyildiz@khas.edu. Kemalettin YıldY ldız KADIR HAS UNIVERSITY BİLGİ İŞLEM MERKEZİ UNIX SYSTEM ADMINISTRATOR www.kemalettinyildiz.tk kemalettinyildiz@yahoo.com kemalettinyildiz@khas.edu.tr BSD BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION

Detaylı

Sizin başarınız için çalışıyorlar

Sizin başarınız için çalışıyorlar Sizin başarınız için çalışıyorlar NAVmobile ve AXmobile çalışanlarınıza ve ortaklarınıza daha erişimli yaparak iş verilerinizin gücünü arttıran çözümlerdir. NAVmobile ve AXmobile firmanın İşletme kaynaklarını

Detaylı

USE IMPROVE EVANGELIZE. OpenSolaris. Afşin TAŞKIRAN EnderUNIX Yazılım Geliştirme Ekibi Türkiye OpenSolaris Kullanıcıları Grubu afsin ~ enderunix.

USE IMPROVE EVANGELIZE. OpenSolaris. Afşin TAŞKIRAN EnderUNIX Yazılım Geliştirme Ekibi Türkiye OpenSolaris Kullanıcıları Grubu afsin ~ enderunix. OpenSolaris Afşin TAŞKIRAN EnderUNIX Yazılım Geliştirme Ekibi Türkiye OpenSolaris Kullanıcıları Grubu afsin ~ enderunix.org OpenSolaris Nedir? Solaris işletim sisteminin açık geliştirme modeliyle açık

Detaylı

Servis olarak Altyapı

Servis olarak Altyapı Servis olarak Altyapı Servis olarak Altyapı (Infrastructure as a Servis, IaaS) fiziksel makineler, sanal makineler ve sanal depolama gibi temel kaynaklara erişebilmeyi sağlar. Bu kaynaklardan başka IaaS

Detaylı

Java ve Linux. Bora Güngören Portakal Teknoloji bora@portakalteknoloji.com Akademik Bilişim 2006 09.02.2006

Java ve Linux. Bora Güngören Portakal Teknoloji bora@portakalteknoloji.com Akademik Bilişim 2006 09.02.2006 Java ve Linux Bora Güngören Portakal Teknoloji bora@portakalteknoloji.com Akademik Bilişim 2006 09.02.2006 Sunum Planı Java Çalışma Ortamı POSIX uyumu ve Linux Java Toplum Süreci (JCP) Açık kaynak kodlu

Detaylı

IBM CLM Çözümleriyle Çevik Yazılım Süreçleri. Canberk Akduygu & Koray Okşar

IBM CLM Çözümleriyle Çevik Yazılım Süreçleri. Canberk Akduygu & Koray Okşar IBM CLM Çözümleriyle Çevik Yazılım Süreçleri Canberk Akduygu & Koray Okşar Günümüzde Yazılım Geliştirme Proje takımları farklı bölgelerde çalışabilir ve iletişim eksikliği doğabilir Gebze Maltepe Odakule

Detaylı

e-fatura e-arşiv e-defter

e-fatura e-arşiv e-defter e-fatura e-arşiv e-defter Şirket Profili Veriban, Özel entegratör statüsü ile e-fatura ve ilgili hizmetleri hızlı, güvenilir ve etkin bir şekilde şirketlerin kullanımına sunabilmek amacıyla 2013 yılında

Detaylı

Web Sunucularda Uygulama Koşturulması

Web Sunucularda Uygulama Koşturulması Web Sunucularda Uygulama Koşturulması Doruk Fişek (dfisek@ozguryazilim.com.tr) Web Uygulamalarının Yayına Alınması Analiz, gereksinimlerin belirlenmesi Tasarım ve teknoloji seçimi Geliştirme süreci Test

Detaylı

Özgür yazılım nedir?

Özgür yazılım nedir? Özgür yazılım nedir? Enver ALTIN http://enveraltin.com/ ealtin@construia.com Yazılım mühendisi (adayı) Yazılım nedir? Bilgisayar sisteminin ayrılmaz parçası, elle tutulamayan yeri Nasıl yazılır? Fakat

Detaylı

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Hakkımda Eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi - Matematik Mühendisliği lisans Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans Deneyim

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Pardus. S.Çağlar Onur, caglar@pardus.org.tr. 21 Aralık 2006. Pardus Projesi [TÜBİTAK / UEKAE] Linux Kullanıcıları Derneği

Pardus. S.Çağlar Onur, caglar@pardus.org.tr. 21 Aralık 2006. Pardus Projesi [TÜBİTAK / UEKAE] Linux Kullanıcıları Derneği Yenilikleri Projesi [TÜBİTAK / UEKAE] Linux Kullanıcıları Derneği 21 Aralık 2006 Yenilikleri İçerik 1 Neden? Nasıl? 2 Yenilikleri man 3 Yenilikleri Neden? Nasıl? 1 Neden? Nasıl? 2 Yenilikleri man 3 Yenilikleri

Detaylı

Özgür Yazılım ve Pardus. Erkan Tekman TÜBİTAK UEKAE 7 Aralık 2006

Özgür Yazılım ve Pardus. Erkan Tekman TÜBİTAK UEKAE 7 Aralık 2006 Özgür Yazılım ve Pardus Erkan Tekman TÜBİTAK UEKAE 7 Aralık 2006 Özgür Yazılım Nedir? Neden? Pardus Tarihçe Amaçlar / Hedefler Planlar Yazılım TDK: Bir bilgisayarda donanıma hayat veren ve bilgi işlemde

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

Kılavuz içerisinde TalksPBX kurulumu anlatılmakta olup, yapacağınız konfigürasyonlar satın aldığınız lisans ile sınırlıdır.

Kılavuz içerisinde TalksPBX kurulumu anlatılmakta olup, yapacağınız konfigürasyonlar satın aldığınız lisans ile sınırlıdır. HAKKIMIZDA Aktiftelecom, 1994 yılından bu yana deneyimli kadrosu ile telekomünikasyon sektöründe hizmet vermektedir. Satış sonrası hizmetler konusunda uzmanlaşmış teknik destek ekibi ve yurt çapında yayılmış

Detaylı

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor.

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor. İÇİNDEKİLER MERHABA ŞİRKET TANIMI BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM İNTERNET HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK TEKNİK SERVİS SINAV DEĞERLENDİRMELERİ ÇÖZÜM ORTAKLARI REFERANSLAR MERHABA Eğitim sektörüne

Detaylı

Üretimin Modernizasyonunda Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi insansız seri üretim

Üretimin Modernizasyonunda Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi insansız seri üretim Üretimin yenileştirme çalışması İş gücü, zaman ve enerji kullanımları konusunda avantaj sağlayan bir yöntemdir. Üretimin modernizasyonu Firmaların rekabet avantajlarını kazanmaları ve sürdürebilmeleri

Detaylı

Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083

Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ SEYAHAT İŞLETMELERİNDE OTOMASYON SUNUMU Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083

Detaylı

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım Hakkımızda LOGOBI Yazılım A.Ş. iş zekası alanında faaliyet gösteren, Türkiye de sahip olduğu yüzlerce müşterinin

Detaylı

Sizlere sunduklarımız?

Sizlere sunduklarımız? Müşteriye özen göstererek, istemlerine göre kaliteli hizmet sunuyoruz. Müşterinin beklentilerini tamamlayarak, kararlaştırılan süreler çerçevesinde projelerimizi eksiksiz gerçekleştiriyoruz. Müşteri ile

Detaylı

Novartis İş Zekası Çözümü. 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis

Novartis İş Zekası Çözümü. 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis Novartis İş Zekası Çözümü 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis Gündem Novartis İlaç Sektörü Cognos Raporlama Sistemi Projeler Faydalar 2 Novartis Biz kimiz? AMACIMIZ Hastalıkları önleyen ve tedavi

Detaylı

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

Ders Tanıtım Sunumu. Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı. 26 Şub. 2013 Öğr. Gör.

Ders Tanıtım Sunumu. Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı. 26 Şub. 2013 Öğr. Gör. Ders Tanıtım Sunumu Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 26 Şub. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU PHP Nedir? Platformdan bağımsız (işletim Sistemi) dinamik web sayfaları

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı

Linux İşletim Sistemleri. Eren BAŞTÜRK. basturkeren@gmail.com www.erenbasturk.com

Linux İşletim Sistemleri. Eren BAŞTÜRK. basturkeren@gmail.com www.erenbasturk.com Linux İşletim Sistemleri Eren BAŞTÜRK basturkeren@gmail.com www.erenbasturk.com Giriş Linux İşletim Sistemleri Linux Terimlerinin Açıklanması Gömülü Linux İşletim Sistemleri Ubuntu Kurulumu Linux İşletim

Detaylı

VERİNETWORK BİLGİ VE İLETİŞİMTEKNOLOJİLERİ Anafartalar Mh. Sanayi Cd. Doğan Sk. No: 1/148 Ulus Altındağ / ANKARA

VERİNETWORK BİLGİ VE İLETİŞİMTEKNOLOJİLERİ Anafartalar Mh. Sanayi Cd. Doğan Sk. No: 1/148 Ulus Altındağ / ANKARA VERİNETWORK Türkiye genelinde hizmet veren firmaların teknoloji alt yapıları optimum seviyeye çıkartmayı hedeflemektedir. Kurumlara özel Müşteri ilişkileri yönetim yazılımları,kuruma özel yazılımlar ve

Detaylı

GENEL BAKIŞ MOBILTECH

GENEL BAKIŞ MOBILTECH GENEL BAKIŞ MOBİL ÇÖZÜMÜMÜZ ile sağlanacak kazanımları sıralarsak; İşletme maliyetlerinizi azaltır, Daha verimli ve güncel bilgilerle çalışmasını sağlar, Anlık olarak merkezden hatasız bilgi alımını sağlar,

Detaylı

PHP 1. Hafta 2.Sunum

PHP 1. Hafta 2.Sunum PHP 1. Hafta 2.Sunum Hello World Bu derste görülecekler WAMP ve PHP Hosting kavramı ve bizi neden ilgilendirmediği Domain ve localhost kavramları www klasörü İlk PHP kodunun

Detaylı

Sensör Birleştirme Eğitimi. Hızlı jet uçağa monte görev sistemlerinin geliştirilmiş operasyonel performansı vasıtasıyla avantaj sağlayın

Sensör Birleştirme Eğitimi. Hızlı jet uçağa monte görev sistemlerinin geliştirilmiş operasyonel performansı vasıtasıyla avantaj sağlayın Sensör Birleştirme Eğitimi Hızlı jet uçağa monte görev sistemlerinin geliştirilmiş operasyonel performansı vasıtasıyla avantaj sağlayın Operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarma Hızlı jet platformlar,

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One KOBİleri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci

Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci SC-T45 İnce İstemci: Güç ve Esneklik Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T45 İnce İstemci PC'si, Windows 7 Embedded Standard OS ile güçlü Intel Atom N2800'ü kullanır. SC-T45;

Detaylı

Efe Çiftci Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Kasım 2012 CENG 191 Computer Engineering Orientation Özel Sunumu

Efe Çiftci Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Kasım 2012 CENG 191 Computer Engineering Orientation Özel Sunumu Efe Çiftci Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Kasım 2012 CENG 191 Computer Engineering Orientation Özel Sunumu Sunum İçeriği Linux'tan Önce... Linus Torvalds Kimdir? Linux'un Ortaya Çıkışı

Detaylı

DELL KILAVUZU MOBILITE

DELL KILAVUZU MOBILITE DELL KILAVUZU MOBILITE DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ Hiçbir şeyden ödün vermeyen bir dizüstü bilgisayar istiyorsunuz. En sık seyahat edenlere bile dayanabilecek sistemlerle servis dışı kalma

Detaylı

SEKTÖREL ÇÖZÜM GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ

SEKTÖREL ÇÖZÜM GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ SEKTÖREL ÇÖZÜM GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ 1C:İŞLETME SİSTEMİNİN YAPISI 1C.İŞLETME PLATFORMU + 1TÇ:STANDART UYGULAMA + UYARLAMALAR 1TÇ Ürünleri ÜRÜNLER 2010 2011 2012 2013 1 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi 2 1TÇ:Ticari

Detaylı

Temel Bilgisayar (Basic Computer) Yazılım (Software)

Temel Bilgisayar (Basic Computer) Yazılım (Software) Temel Bilgisayar (Basic Computer) Yazılım (Software) Yazılım (Software) Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/egitimtv 2 Yazılım Daha önce de bahsettiğimiz gibi; yazılım, bilgisayar üzerinde çalışan

Detaylı

2. hafta Bulut Bilişime Giriş

2. hafta Bulut Bilişime Giriş 1 2. hafta Bulut Bilişime Giriş 3. Bulut Bilişime Duyulan İhtiyaç Son yıllarda veri kullanımında görülen artışlar sayesinde verinin elde edilmesi ve üzerinde analizler yapılarak genel değerlendirmelerde

Detaylı

Yazılım Çeşitleri. Uygulama Yazılımları. İşletim Sistemleri. Donanım

Yazılım Çeşitleri. Uygulama Yazılımları. İşletim Sistemleri. Donanım Yazılım Yazılım Bilgisayarlar üretildikleri anda içlerinde herhangi bir bilgi barındırmadıkları için bir işlevleri yoktur. Bilgisayarlara belirli yazılımlar yüklenerek işlem yapabilecek hale getirilirler.

Detaylı

EYLÜL 2012 İŞLETİM SİSTEMLERİ. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 İŞLETİM SİSTEMLERİ. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 İŞLETİM SİSTEMLERİ İÇERİK 2 2 Yazılım nedir? Yazılım türleri nelerdir? İşletim sistemi nedir? İşletim sisteminin özellikleri İşletim sistemleri Unix Linux Windows Mac OS Android Yazılım Yazılım(Software),

Detaylı

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

PostgreSQL Veritabanı Sunucusu Devrim GÜNDÜZ. devrim@gunduz.org

PostgreSQL Veritabanı Sunucusu Devrim GÜNDÜZ. devrim@gunduz.org PostgreSQL Veritabanı Sunucusu Devrim GÜNDÜZ PostgreSQL Geliştiricisi PostgreSQL DBA devrim@gunduz.org Command Prompt, Inc. devrim@commandprompt.com devrim@postgresql.org[.tr] http://twitter.com/devrimgunduz

Detaylı

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr Biz Kimiz? Hizmetlerimiz Türmob ve İşNet Ortaklığı Hizmetlerimiz ve Artılarımız Temel Süreçler Biz Kimiz? Türkiye İş Bankası'nın %100 iştiraki

Detaylı

Türkiye'nin Lider E-Dönü üm Platformu. www.izibiz.com.tr

Türkiye'nin Lider E-Dönü üm Platformu. www.izibiz.com.tr Türkiye'nin Lider E-Dönü üm Platformu www.izibiz.com.tr 1 Telekom alan ndaki tecrübemizi, gücümüzü, enerjimizi ve yenilikçi ye il dostu kirlerimizi E-Dönü üm Platformunda lider servis sa lay c olmak üzere

Detaylı

Direct Express Hızlı çözümler

Direct Express Hızlı çözümler Direct Express Hızlı çözümler Sizin için TNT Direkt Ekspres DİREKT: Gönderiler depo ve merkezleri atlayarak doğrudan yurtiçi dağıtım ağlarına gönderilir. EKSPRES:Hızlı, esnek ve güvenilir bir kapıdan kapıya

Detaylı

İşletim Sistemleri; İÇERİK. Yazılım BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI 19.10.2015. 3 Yazılım Türleri

İşletim Sistemleri; İÇERİK. Yazılım BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI 19.10.2015. 3 Yazılım Türleri İÇERİK 2 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI İşletim Sistemleri ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK Yazılım nedir? Yazılım türleri nelerdir? İşletim sistemi nedir? İşletim sisteminin özellikleri İşletim sistemleri

Detaylı

Akademik Dünyada Özgür Yazılım. Akademik Dünyada. Onur Tolga Şehitoğlu 10-02-2007

Akademik Dünyada Özgür Yazılım. Akademik Dünyada. Onur Tolga Şehitoğlu 10-02-2007 Akademik Dünyada Özgür Yazılım Onur Tolga Şehitoğlu 10-02-2007 1 Özgür Yazılım Nedir? Neden Özgür Yazılım? 2 Masaüstü İşletim Sistemi Ofis Uygulamaları 3 Görüntüleme 4 Bilimsel Araçlar Octave SciLab R

Detaylı

Ünite-3 Bilgisayar Yazılımı. www.cengizcetin.net

Ünite-3 Bilgisayar Yazılımı. www.cengizcetin.net Ünite-3 Bilgisayar Yazılımı Yazılım Kavramı Bilgisayarın belirli bir işi gerçekleştirebilmesi için kullanıcı tarafından her adımda ne yapacağı tarif edilmiş olmalıdır. Yani kullanıcı bilgisayara uygun

Detaylı

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Pardus Vizyonu Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Gündem Pardus Projesi Hakkında Proje hedefleri Kamu göç projelerimiz Yürüteceğimiz Faaliyetler AKASYA Projesi Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Açık kaynak

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek 2 Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi ile endişelerinizden kurtulun Sistemi ihtiyaçlarınız belirler sadece size gereken için ödeme yaparsınız Uzak

Detaylı

E-Defter Nedir? Format ve standartları «www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir.

E-Defter Nedir? Format ve standartları «www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir. E-Defter Nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür. Format

Detaylı

İLE GÜVENCE ALTINA ALIN

İLE GÜVENCE ALTINA ALIN KENDİNİZİ HACH SERVİSİ İLE GÜVENCE ALTINA ALIN Cihazınızın bakım ve onarımını uzman ellere bırakarak hem daha huzurlu olun hem de güvenilirliğinizi arttırın. HACH SERVİS İLE ALDIĞINIZ RİSKLERİNİZİ AZALTIN

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı. Logatherm WPLS. Isıtma bizim işimiz

Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı. Logatherm WPLS. Isıtma bizim işimiz [ Hava ] [ Su ] Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı Logatherm WPLS Isıtma bizim işimiz Tüm yıl boyunca konfor için yenilenebilir enerjiye yer

Detaylı

Yazılım Güvencesi Yenileme Planlama Kılavuzu

Yazılım Güvencesi Yenileme Planlama Kılavuzu Yazılım Güvencesi Yenileme Planlama Kılavuzu Microsoft Yazılım Güvencesi geleneksel bir bakım teklifinden fazladır. Yazılım Güvencesi, teknoloji yatırımınızın dönüşünü artırmanıza yardımcı olan yazılım

Detaylı

İngilizce'de Relational Database Management System (RDBMS) olarak ifade edilir.

İngilizce'de Relational Database Management System (RDBMS) olarak ifade edilir. İlişkisel Veritabanı Yaklaşımı: İngilizce'de Relational Database Management System (RDBMS) olarak ifade edilir. İlişkisel veri tabanı yönetim sistemi verilerin tablolarda satır ve sutunlar halinde tutulduğu

Detaylı

Kaspersky Open Space Security: Release 2. İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü

Kaspersky Open Space Security: Release 2. İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü Kaspersky Open Space Security: Release 2 İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü Güncellenmiş uygulamalar Updated applications Release 2 uygulamaları: Kaspersky Anti-virus for Windows Workstations

Detaylı

Akıllı telefonlar, avuçiçi bilgisayarlar ile taşınabilir (cep) telefonların özelliklerini birleştiren cihazlardır. Akıllı telefonlar kullanıcıların

Akıllı telefonlar, avuçiçi bilgisayarlar ile taşınabilir (cep) telefonların özelliklerini birleştiren cihazlardır. Akıllı telefonlar kullanıcıların Akıllı telefonlar, avuçiçi bilgisayarlar ile taşınabilir (cep) telefonların özelliklerini birleştiren cihazlardır. Akıllı telefonlar kullanıcıların bilgilerini saklamalarına, program yüklemelerine izin

Detaylı

Konvansiyonel Yangın Paneli 500 Serisi Alfabe Kadar Kolay

Konvansiyonel Yangın Paneli 500 Serisi Alfabe Kadar Kolay Konvansiyonel Yangın Paneli 500 Serisi Alfabe Kadar Kolay 2 Kurulumu, Konfigürasyonu, Bakımı ve Kullanımı Kolay bir Yangın Paneli. Bütün dedektör alanları için durum göstergeli LCD ekran Kolay konfigürasyon

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi 4 Haftalık Ajanda 1. Hafta: Örneklerle BPM-ERP İlişkisi 2. Hafta:

Detaylı