31 Mart Mart Pay oranı (%)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "31 Mart Mart Pay oranı (%)"

Transkript

1 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Şirket") nin fiili faaliyet konusu ilk maddesi PVC ve polietilen olan her çeşit plastik boru, ek parçalar ve yedek parçaları üretimi ve satışını gerçekleştirmektir. 2. Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklar Hissedar Pay oranı (%) Pay tutarı Pay oranı (%) Pay tutarı Mazhar Zorlu Holding A.Ş ,126, ,326,936,000 Ege Yıldız Plastik Paz.Tic.San A.Ş ,076, ,876,000,000 Diğer- Halka açık kısım ,614, ,614,807, Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar 31 Mart 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle A grubu hisse sahipleri Yönetim Kurulu nda %50 nin bir oy üzerinde temsil edilmek suretiyle yönetim imtiyazına sahiptir. 4. Kayıtlı sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı 12,000,000 TL (31 Mart 2003: 12,000,000 TL ) 5. Dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları Yoktur (31 Mart 2003: Yoktur) 6. Dönem içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler Yoktur (31 Mart 2003: Yoktur). 7. Dönem içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler Yoktur (31 Mart 2003: Yoktur). 8. Cari dönemde duran varlık hareketleri a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 57,673 TL (31 Mart 2003: 1,429,441 TL) b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti :3,380 TL (31 Mart 2003: Yoktur) c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışı: Yoktur (31 Mart 2003 : Yoktur) 1

2 8. (DEVAMI) d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi: 31 Mart 2004 Harcama Yatırım Tutarı Başlangıç Bitiş Tarihi Tamamlanma Yatırımın Niteliği Tutarı Tarihi Derecesi (%) Egesökteks Bina Maliyeti 3,620,000 3,620, Enjeksiyon Kalıpları 30,506 30,506 01/01/ /04/ Mart 2003 Yatırım Tutarı Başlangıç Bitiş Tarihi Tamamlanma Yatırımın Niteliği Tarihi Derecesi (%) Modernizasyon 7,346, Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi Cari dönemde yararlanılan yatırım indirimi 3,119,707 TL (31 Mart 2003: Yoktur). Gelecek dönemlerde yararlanılması muhtemel yatırım indirimi toplam tutarı ise 10,917,405 TL (31 Mart 2003: 12,484,956 TL) dir. 10. İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar ile olan alacak borç ilişkisi Borçlar Alacaklar Borçlar Alacaklar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan İştirakler Bağlı ortaklıklar ,379 10,824,983-30,112 7,593, ,963 Ortaklar - 87, , , ,379 10,824, ,207 7,593, , Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve Şirket in sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun XI/ 1 sayılı tebliği ve bu tebliğe değişiklik ve eklemeler yapan XI/ 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16 ve 17 sayılı tebliğleriyle, Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıklar ve aracı kurumlar tarafından 31 Aralık 1988 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ilişkin olarak düzenlenecek mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kurallar (bundan sonra SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri olarak anılacaktır) belirlenmiştir. 2

3 11. (DEVAMI) Buna göre, Şirket mali tablolarını ve dipnotlarını yürürlükteki ticari ve mali mevzuata ve SPK tebliğlerindeki ilke ve kurallara uygun olarak hazırlamaktadır. Önemli muhasebe ilkeleri aşağıdaki gibidir:- a) Menkul Kıymetler Menkul kıymetler hisse senetlerinden oluşmaktadır. Şirket hisse senetlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ( İMKB ) de son beş iş günü boyunca oluşan üzerinden değerlemektedir. b) Stoklar günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması Stokların değerlendirilmesinde elde etme maliyeti veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı esas alınmıştır. Şirket in, stok maliyeti belirleme yöntemi, tüm stoklar için hareketli ağırlıklı ortalama maliyet yöntemidir. c) Alacak ve Borçlar Alacak ve borçlar kayıtlı değerleri ile değerlendirilmekte ve bu grup içerisinde gösterilen alacak ve borç senetleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ) ınca belirlenen reeskont oranı olan % 48 (31 Mart 2003: % 64) kullanılarak reeskonta tabi tutulmaktadır. 23 Ocak 1996 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SPK nın XI/ 13 sayılı tebliği uyarınca 3 aydan daha uzun vadeli avans, depozito ve teminat niteliğinde olmayan senetsiz alacak ve borçlar için de reeskont uygulaması getirilmiştir. Ancak, Şirket in Cari yılda 3 ayı geçen ve belirtilen nitelikte senetsiz borç ve alacağı bulunmamaktadır. (Önceki dönemde 90 günü geçen senetsiz alacaklarımız ve senetsiz borçlarımıza vadelerine uygun libor faiz oranı uygulanarak reeskont hesaplanmıştır.) d) Şüpheli Alacaklar Karşılığı Şüpheli alacaklar, ödeme süresi geçmiş ve bu nedenle vadesi birkaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden daha fazla sayıda talep edilmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış üçüncü kişilerden olan senetli ve senetsiz alacakları kapsamaktadır ve tamamına karşılık ayrılmaktadır. e) Maddi Duran Varlıklar Amortismana tabi maddi duran varlıklar elde etme maliyeti ile gösterilmekte ve yeniden değerlemeye tabi tutulmamaktadır. Şirket maddi duran varlıklarını vergi mevzuatında belirlenmiş esaslar çerçevesinde normal amortismana tabi tutmaktadır. f) Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar içerisinde yer alan haklar, elde etme maliyet bedelleriyle yansıtılıp normal itfa yöntemine tabi tutulmaktadır. 3

4 11. (DEVAMI) g) Finansal Duran Varlıklar İştirakler ve diğer finansal duran varlıklar nakit karşılığında alınan hisse senetleri elde etme maliyetleriyle, ilgili kuruluşların içsel kaynaklardan yaptıkları sermaye artırımlarından edinilen bedelsiz hisse senetleri ise nominal değerleriyle yansıtılmaktadır. İlişikteki mali tablolar açısından Şirket'in doğrudan %50 den fazla paya sahip olduğu kuruluşlar bağlı ortaklıklar, %10 ile %50 arasında paya sahip olduğu kuruluşlar iştirakler, %10 dan az paya sahip olunan kuruluşlar ise bağlı menkul kıymetler olarak tanımlanmıştır. h) Yabancı Para Varlık ve Borçlar Dönem içerisinde yabancı para cinsinden gerçekleşen işlemler, işlem tarihinde geçerli kurlar esas alınarak Türk lirasına çevrilmiştir. Bilançoda yer alan yabancı para cinsinden varlıklar dönem sonu TCMB döviz alış kuru, borçlar ise dönem sonu TCMB döviz satış kuru esas alınarak Türk lirasına çevrilmiştir (bilanço dipnotu 30). Yabancı para cinsinden işlem ve bilanço kalemlerinin Türk lirasına çevrilmesinden doğan kur farkı gelir ve giderleri cari dönem karının belirlenmesinde hesaba alınmıştır. ı) Kıdem Tazminatı Yürürlükte olan iş kanunu, Şirket te bir yılını doldurmuş olan her personele sebepsiz olarak işten çıkarma, emekliliğe hak kazanma, askere çağrılma veya ölüm hallerinde kıdem tazminatı ödemeyi öngörür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarıdır ve 31 Mart 2004 tarihi itibariyle kıdem tazminatı tavanı 1,485 TL (31 Mart 2003: 1,324 TL) dir. i) Gelir ve Gider Tahakkukları Dönem gelir ve giderleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmiştir. j) Diğer Bilanço Kalemleri Diğer bilanço kalemleri esas olarak kayıtlı değerleriyle yansıtılmıştır. k) Geçmiş dönemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun 14/01/1999 tarih ve 7/76 sayılı kararının e bendi şartları dahilinde mamül stoklarına finansman giderlerinden verilen pay bu dönemde verilmemiştir.parasal değeri 31/03/2004 olarak 221,156 TL ye tekabül etmektedir. 12. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi Yoktur. (31 Mart 2003 : 01/04/2003 tarihinden itibaren SSK Prim tabanı 327,583 TL den 393,100 TL ye, SSK Primi tavanı da 1,637,916 TL den 1,965,500 TL ye yükselmiştir.) 13. Şarta bağlı zararlar ve her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi Şirket in muhtelif kişi ve kurumlara karşı açtığı dava ve takip tutarı 137,256 TL ve 124,993 ABD$ 255,646 EUR (31 Mart 2003: 47,659 ABD$) dır. 14. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri 4

5 Yoktur (31 Mart 2003: Yoktur). 15. Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları Şirket in gayrimenkulleri üzerinde 74,321,772 TL; 55,000,000 ABD$ ve 2,500,000 Euro tutarlarında çeşitli derecelerden ipotekler mevcuttur (31 Mart 2003: 74,321,772 TL; 2,500,000 Euro). 16. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları Stoklar ve maddi duran varlıklara ilişkin toplam sigorta tutarı 39,308,906 TL (31 Mart 2003: 27,848,255 TL) 17. Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı Alınan Teminat Mektubu Alınan Teminat Çekleri Alınan Teminat Senetleri Alınan Teminat Mektubu Alınan Teminat Çekleri TL - 185, ,000, Alınan Teminat Senetleri ABD$ - 5,541 1,000, , ,000,000 EUR - 40, , , * 3,600,000 FFR = 548,816 EUR dur. 18. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı Şirket çeşitli gümrüklere ve satıcılara 1,417,478 TL; 14,555,558 ABD$ ve 64,921 EUR (31 Mart 2003: 1,490,020 TL; 12,555,558 ABD$ ve 6,760,704 EUR) tutarında teminat mektubu vermiştir. 19. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar 1,844 TL (31 Mart 2003 : 937 TL). 20. Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi Şirket in 31 Mart 2004 tarihi itibariyle elinde hisse senedi bulunmamaktadır. 31 Mart 2003 Menkul Kıymetler/Finansal Duran Varlıklar Maliyet Bedeli İşlem Gördüğü Borsa Borsa Rayici Menkul Kıymetler Hisse senetleri- Mazhar Zorlu Holding A.Ş. 4,390 İ.M.K.B. 1, Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar 5

6 Şirket in 31 Mart 2004 tarihi itibariyle elinde hisse senedi bulunmamaktadır. (31 Mart 2003: 3,600,000 adet karşılığı 1,796 TL tutarında Mazhar Zorlu Holding A.Ş. hisse senedi). 22. Mali tablolardaki diğer ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20 sini veya bilanço aktif toplamının %5 ini aşan kalemlerin ad ve tutarları Bilanço Diğer Kalemleri a) Diğer Kısa Vadeli Alacaklar grubu içerisinde Kısa Vadeli Diğer Alacaklar :- Güçbirliği Holding A.Ş. - 9,369,241 Şüpheli diğer alacaklar 4,559, ,624 Ege Sökteks Tekstil San.ve Tic. A.Ş. 759,306 2,148,164 Etem Ozsoy Tarım Tiç.Ve San.A.Ş. 26,839 - As Boru Plastik San. 70,205 - Diğer 89,849 13,657 b) Diğer Dönen Varlıklar :- 5,505,779 11,859,686 Gelecek aylara ait giderler 87, ,414 Peşin ödenen vergi ve fonlar 3,883 16,437 Diğer Katma Değer Vergisi ( KDV ) 46,749 2,001 Diğer 6, ,275 c) Diğer Duran Varlıklar :- 144, ,127 Gelecek yıllara ait giderler - 15,363 d) Diğer Kısa Vadeli Borçlar grubu içerisinde Kısa Vadeli Diğer Borçlar :- - 15,363 Personele borçlar 220, ,790 Gelecek aylara ait gelirler 14,504 14,504 Diğer KDV 46,749 2,001 Ege Zorlu Plastik San.Tic.A.Ş. 1,752,690 Diğer 23,472 20,011 2,057, ,306 6

7 f) Uzun Vadeli Borç ve Gider Karşılıkları grubu İçerisinde Diğer Borç ve Gider Karşılıkları :- İhtilaflı Vergi Karşılıkları - 8,870-8,870 Gelir Tablosu Diğer Kalemleri a) Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar grubu içerisinde Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar :- Kambiyo karları 4,143,656 1,541,882 Reeskont gelirleri 282, ,704 Kira gelirler 81,159 70,481 Diğer 203 1,637 b) Faaliyetle İlgili Diğer Giderler ve Zararlar :- 4,507,122 2,418,704 Şüpheli Alacaklar 51,464 Menkul Kıymet Satış Zararı 2,593 Kambiyo Zararları 776, ,607 Reeskont Faiz Giderleri 171, ,456 Diğer 20,723 6,996 1,020, ,652 c) Olağanüstü Gelirler ve Karlar grubu içerisinde Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar :- Vergi gecikme zammı tahakkuk iptali 664,476 Sayım ve tesellüm fazlaları 2,127 Sigorta hasar tazminat gelirleri 1,203 Sabit Kıymet Satış Gelirleri 28,354 İhtilaflı Vergi Karsılıkları 1,158,560 Diğer ,877 1,161,890 7

8 d) Olağanüstü Giderler ve Zararlar grubu içerisinde Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar :- Tazminat zararları 4,272 Matrah arttırım vergileri 8,329 8,619 İhtilaflı vergi karşılıkları 12,032 5,856 Petkim Kontrat Taahhüt Tazminat Zararı 3,981 Diğer ,380 18, Diğer Alacaklar ile Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları Yoktur (31 Mart 2003 : Yoktur). 24. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçluları Yoktur (31 Mart 2003 : Yoktur). 25. Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları Şirket in 31 Mart 2004 itibariyle vadesi geldiği halde tahsil edemediği müşterilerinden olan 1,632,391 TL (31 Mart 2003: 1,580,958 TL) tutarındaki ticari alacağı ve 4,559,580 (31 Mart 2003: 328,624 TL)tutarındaki diğer alacakları için şüpheli alacak karşılığı bulunmaktadır. 26. İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem kârı veya zararı, net dönem kârı veya zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, Sermaye Piyasası Kurulu standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği: 31 Mart 2004 İştirak Oranı (%) Taahhüt Edilen İştirak Tutarı En son Mali Tablo tarihi Dönem Kârı/ (Zararı) Net Dönem Kârı/ (Zararı) Bağlı Ortaklıklar Ege Yıldız A.Ş. * ,000, (1,133,447) TL (1,133,447) TL Ege Pamtur A.Ş. * ,300, ,982 TL 190,982 TL Rom Egeplast A.Ş. * ,938 ABD$ 31/03/ ,890,000 LEI 574,608,000 LEI 8

9 * 2004 yılı ara dönem Mali Tabloları Ana Ortaklık Egeplast A.Ş. olduğundan yukarıda adı geçen bağlı ortaklıklarımızın konsolideye tabi tultulması nedeniyle SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmakta ve bağımsız denetime tabi tutulmamaktadır 31 Mart 2003 İştirak Oranı (%) Taahhüt Edilen İştirak Tutarı En son Mali Tablo tarihi Dönem Kârı/ (Zararı) Net Dönem Kârı/ (Zararı) Bağlı Ortaklıklar Ege Zorlu Plastik Tic.A.Ş.* ,500 TL 31/12/ ,168 TL 11,168 TL Ege Yıldız A.Ş ,000,001,144 TL 31/12/2002 5,459,538 TL 5,459,538 TL Ege Pamtur A.Ş ,000,010,015 TL 31/12/2002 (1,111,449) TL (1,111,449) TL Rom Egeplast A.Ş.* ,938 ABD$ (1,893,222) LEI (1,893,222) LEI 27. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları Yoktur (31 Mart 2003: Yoktur). 28. Taşınmazlar üzerinde sahip olunan sınırlı ayni haklar ve değerleri Yoktur (31 Mart 2003: Yoktur). 29. Duran varlıklarda son üç dönemde yapılan yeniden değerleme tutarları Şirket maddi duran varlıklarını yeniden değerlemeye tabi tutmamaktadır (31 Aralık 2003: Yoktur, 31 Aralık 2002 : Yoktur). 30. Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL na dönüştürülme kurları 31 Mart 2004 Varlık Cinsi : Döviz Cinsi Döviz Miktarı Değerleme Kuru (TL) Alınan Çekler ABD$ 17,153 1,311,286 Banka Mevduatı ABD$ 297,919 1,311,286 EUR 246,301 1,599,769 Ticari Alacaklar ABD$ 381,629 1,311,286 EUR 30,223 1,599,769 Alacak Senetleri EUR 4,500,000 1,599,769 Şüpheli Alacaklar ABD$ 866,625 1,311,286 EUR 3,106,930 1,599,769 9

10 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar ABD$ 111,038 1,311,286 Diğer Çeşitli Alacaklar ABD$ 53,984 1,311,286 EUR 1,251 1,599,769 Verilen Sipariş Avansları ABD$ 23,346 1,319,887 EUR 11,137 1,614,000 Seyahat Avansları USD 3,896 1,311,286 Borç Cinsi : Banka Kredileri ABD$ 43,704,048 1,317,611 Ticari Borçlar ABD$ 48,787 1,317,611 EUR 728,118 1,607,485 Borç Senetleri ABD$ 540,876 1,317,611 Ortaklara Borçlar ABD$ 61,741 1,317,611 EUR 351 1,607,485 Diğer Çeşitli Borçlar ABD$ 3,552 1,317,611 Alınan Sipariş Avansları ABD$ 24,421 1,337,137 EUR 64,632 1,894, Mart 2003 Varlık Cinsi : Döviz Cinsi Döviz Miktarı Değerleme Kuru (TL) Banka Mevduatı ABD$ 1,109,422 1,708,213 EUR 339,595 1,833,254 Ticari Alacaklar ABD$ 539,137 1,708,213 EUR 106,487 1,833,254 STR 8,152 2,669,206 Alacak Senetleri ABD$ 33,217 1,708,213 EUR 7,396,809 1,833,254 Şüpheli Alacaklar ABD$ 616,743 1,708,213 EUR 422,106 1,833,254 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar ABD$ 106,157 1,708,213 Diğer Çeşitli Alacaklar EUR 2,225 1,833,254 Verilen Sipariş Avansları ABD$ 97,770 1,722,733 EUR 344, ,587 Y.Dışı Seyahat Avansları ABD$ 6 1,708,213 10

11 Borç Cinsi : Banka Kredileri ABD$ 41,973,021 1,716,452 Ticari Borçlar ABD$ 104,032 1,716,452 EUR 2,630,486 1,842,096 Borç Senetleri ABD$ 451,690 1,708,213 Ortaklara Borçlar ABD$ 420,784 1,716,452 EUR 3,390 1,842,096 Diğer Çeşitli Borçlar ABD$ 3,552 1,716,452 Alınan Sipariş Avansları ABD$ 157,493 1,645, Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı Şirket in iştirakleri lehine verilmiş olan 468,716 TL ; 902,243 ABD$ ve 2,735 EUR kefaleti (31 Mart 2003: 468,716 TL ; 902,243 ABD$ ve 2,735 EUR tutarında kefalet ve 61,521 EUR tutarında teminat mektubu) mevcuttur. 32. Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı İşçi Taşeron işçisi İdari personel Teknik personel Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar Şirket SPK nın 6 Haziran 2001 tarih ve OFD/1453 sayılı yazısına istinaden bazı gayrimenkullerini Asliye Ticaret Mahkemeleri vasıtasıyla değerlemeye tabi tutmuştur. 31 Mart 2004 bilanço tarihi itibariyle aktiflerinde satış vb. nedenler ile değişme olmamıştır. Bu bilanço döneminde sermaye kaybı sözkonusu olmadığından TTK. 324 maddesine göre oluşan 17,281,995 TL lik fon kullanımına gerek kalmamıştır.(mali tablolara yansıtılmamıştır.) 30/04/2003 tarihinde Egesökteks A.Ş. den Vakıf Gayri Menkul Ekspertiz firmasına yapılan değer tespiti tutarı üzerinden cari hesaba mahsuben alınan fabrika binası nın 31/03/2004 itibariyle tapu tescil işlemleri tamamlanmamıştır. 34. Yukarıdaki maddelerde yer almayıp işletme için belli bir öneme sahip olan muhasebe politikaları Yoktur. (31 Mart 2003: Yoktur) 11

12 HESAP DÖNEMİNE AİT GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları A) Amortisman giderleri Aa) Normal amortisman giderleri 414, ,615 Ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri , ,615 B) İtfa ve tükenme payları 6,678 6, Dönemin reeskont ve karşılık giderleri Şüpheli alacak karşılığı 51,464 - Reeskont gideri 171, ,456 Kıdem tazminatı karşılığı 32,117 18,677 İhtilaflı vergi karşılıkları - 3. Dönemin tüm finansman giderleri 255, ,133 Doğrudan gider yazılanlar 2,660,027 5,587,730 Mamül stoklarına verilenler - 377,925 Üretim maliyetine verilenler - Sabit varlıkların maliyetine verilenler - - 2,660,027 5,965, Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar ile ilgili kısmın tutarı Yoktur (31 Mart 2003: Yoktur). 5. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar ile yapılan alış ve satışlar Ticaret ünvanı Alış Satış Alış Satış Bağlı ortaklıklar - 9,172,344 65,163 9,337,647-9,172,344 65,163 9,337,647 12

13 HESAP DÖNEMİNE AİT GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 6. Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri. 31 Mart 2004 Hizmet Gideri Kira Geliri Kira Gideri Finans Gideri Finans Geliri Ortaklar Mazhar Zorlu Holding A.Ş 5,589 6,094 2,272 Bağlı Ortaklıklar Ege Pamtur A.Ş. - 9, Rom Egeplast A.Ş ,175 Ege Yıldız A.Ş. - 21, , Mart 2003 Hizmet Gideri Kira Geliri Kira Gideri Finans Gideri Finans Geliri Ortaklar Mazhar Zorlu Holding A.Ş 3,177 6, ,454 Bağlı Ortaklıklar Ege Pamtur A.Ş. - 3, Rom Egeplast A.Ş ,212 Ege Zorlu Plastik A.Ş ,271 - Ege Yıldız A.Ş. - 20, , Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 46,510 TL (31 Mart 2003: 43,837 TL) 8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) Şirket amortismana tabi maddi duran varlıklarına bilanço dipnotu 11 de belirtilen amortisman yöntemi kullanılarak amortisman ayırmaktadır. Amortisman hesaplama yöntemlerinde değişiklik yoktur. 9. Stok maliyeti hesaplama sistemleri ve yöntemleri Stok maliyet hesaplama yöntemi safha maliyetidir. Stok değerleme yöntemi tüm stoklar için hareketli ağırlıklı ortalamadır. 10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeleri Şirket, dönem fiili stok sayımlarını yapmıştır. 13

14 HESAP DÖNEMİNE AİT GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 11. Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları Yoktur (31 Mart 2003 : Yoktur). 12. İşletmenin varsa satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi 4,447 TL (31 Mart 2003 : Yoktur.) 13. Önceki döneme ilişkin gelir ve kârlar ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not Yoktur. (31 Mart 2003 : Yoktur). 14. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına net dönem kârı ve kâr payı oranları Geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılabilir kar oluşmamaktadır. (31 Mart 2003 : Yoktur). 15. Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, Şirket in dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet üretim miktarlarındaki değişmeler Ana Üretim Grubu Ölçü birimi 1 Ocak- 31 Mart 2004 Üretim miktarı 1 Ocak- 31 Mart 2003 Üretim miktarı Değişim (%) Ekstrüzyon Kg. 1,900,740 2,569, Enjeksiyon Kg. 230, , Konfeksiyon Kg 1,534,073 2,111, Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere, Şirket in dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet satış miktarlarındaki değişmeler Ana Üretim Grubu Ölçü birimi 1 Ocak- 31 Mart 2004 Satış miktarı 1 Ocak- 31 Mart 2003 Satış miktarı Değişim (%) Ekstrüzyon Kg. 2,115,139 2,376, Konfeksiyon* Kg. 1,689,181 1,510, Enjeksiyon Kg. 315, , * Konfeksiyon satışları Ekstrüzyon ve Enjeksiyon üretimlerinin Konfeksiyona gelip, yeni bir kod ile satışlarının gerçekleşmesinden oluşmaktadır. 14

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A. Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A. Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A. Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ nin 1 OCAK- 30 HAZİRAN

Detaylı

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL)

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Et ve Et Mamülleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması 2- Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların;

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI (Milyon TL) 1- İşletmenin Faaliyet Konusu: Et ve Et Ürünleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların; Adı Pay

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

/ TARİHLİ DİPNOTLARI

/ TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800.

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Milyon TL) : 1- İşletmenin Fiili Faaliyet Konusu : Et ve Et Ürünleri İle Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 ve Daha Fazlasına Sahip Ortaklar : Adı/Ünvanı

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S.

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. (Şirket) Türkiye ve Yurtdışında Endüstriyel ve Ticari şirketlere Factoring Hizmetleri

Detaylı

1 OCAK 30 EYLÜL 2004 HESAP DÖNEM

1 OCAK 30 EYLÜL 2004 HESAP DÖNEM (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) nın tarihindeki alım ve satım gücü cinsinden olarak gösterilmiştir) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayii A.Ş. ("Şirket")

Detaylı

31/03/2003 (1.000.-TL) BİLANÇO DİPNOTLARI:

31/03/2003 (1.000.-TL) BİLANÇO DİPNOTLARI: Sayfa No: 1 31/03/2003 (1.000.-TL) BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Ana Faaliyet konusu, ilk maddesi PVC ve Polietilen olan her çeşit plastik boru, ek parçalar ve yedek parçaları

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

(The Member firm of CPAA International Worldwide)

(The Member firm of CPAA International Worldwide) (The Member firm of CPAA International Worldwide) EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. NİN 01 OCAK 2004 30 HAZİRAN 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLARINA

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: 1 30.06.2004 TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1-

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 116.941.839 99.596.409 A. Hazõr Değerler 84.692.941 67.483.612

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 A. Brüt Satõşlar 771.437 40.216.376

Detaylı

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI 1. Đşletmenin fiili faaliyet konusu: Đşletmenin fiili faaliyet konusu Karma yem üretimi-satışı,

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAFRA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 12.04.2013-16:22:37 Vergi Kimlik Numarası 0300053846 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 2970 İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 26.04.2014-19:17:32 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 17.04.2013-11:54:31 Vergi Kimlik Numarası 6190406571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 22.04.2015-12:01:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının --- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 491.814.851.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının --- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının ---

Detaylı

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

31 Aralık Aralık Pay oranı (%) 100, ,

31 Aralık Aralık Pay oranı (%) 100, , (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası () olarak tarihindeki alım gücü ile ifade 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayii A.Ş. ("Şirket") nin fiili faaliyet

Detaylı

Anmak Holding A.Ş. % ,880,679 % ,880,679 Diğer ortaklar % ,199,321 % ,199,321 % ,080,000 % 100.

Anmak Holding A.Ş. % ,880,679 % ,880,679 Diğer ortaklar % ,199,321 % ,199,321 % ,080,000 % 100. AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Alarko Holding A.Ş. (Şirket) bünyesindeki bir kısım şirketlerdeki hisseleri yoluyla bir holding şirketi olup hissesi bulunan grup şirketlerine

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) A. Brüt Satõşlar 40.216.376 1.084.680 1. Yurtiçi Satõşlar 39.858.168

Detaylı

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den Bağımsız Sınırlı Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.06.2003 30.06.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 19.513.981 24.073.044 A. Hazır Değerler 8.413.233 4.478.512 1. Kasa 228 449 2. Bankalar

Detaylı

30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti

Detaylı

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi. 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi. 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Sayfa No: 1 Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2,340,903 1,707,665 A. Hazır Değerler

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri: XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri: XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası olarak Türk Lirası nın tarihindeki alım gücüyle ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerindeki Ayrıntılı Bilançolara İlişkin Dipnotlar

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerindeki Ayrıntılı Bilançolara İlişkin Dipnotlar 1. Faaliyet Konusu Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirketidir. Şirket faaliyetlerini aşağıdaki müesseseleri vasıtasıyla yürütmektedir. Müessese

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 31.12.2004

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ÜSKÜDAR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-10:41:07 Vergi Kimlik Numarası 0850335797 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 1. Dönem Onay Zamanı : 14.05.2015-09:05:11

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 25.04.2013-16:22:56 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 1430028214 kadir@get.com.tr

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2013 4. Dönem Onay Zamanı : 14.02.2014-17:25:56

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.09.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) 4 Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 3. Dönem Onay Zamanı : 31.10.2015-14:23:42

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2014 1. Dönem Onay Zamanı : 25.04.2014-10:21:55

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2014 4. Dönem Onay Zamanı : 16.02.2015-15:40:02

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) I. DÖNEN VARLIKLAR 112.037.169 108.276.824 A. Hazõr Değerler 71.896.871

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2014 3. Dönem Onay Zamanı : 20.10.2014-10:08:16

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerinde sona eren yıllara ait Ayrıntılı Gelir Tablolarına İlişkin Dipnotlar

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerinde sona eren yıllara ait Ayrıntılı Gelir Tablolarına İlişkin Dipnotlar 1. Dönemin Tüm Amortisman Giderleri İle İtfa ve Tükenme Payları amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları aşağıdaki gibidir (milyon TL) : a) Amortisman giderleri 2,775,456 2,517,572 aa) Normal amortisman

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2012 4. Dönem Onay Zamanı : 18.02.2013-16:08:37

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2013 2. Dönem Onay Zamanı : 19.08.2013-14:03:43

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 1. Dönem Onay Zamanı : 12.05.2015-14:38:15

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 17.04.2013-11:54:28 Vergi Kimlik Numarası 0100452234 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı