ten Bilgi ve İletişim Sigortası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ten Bilgi ve İletişim Sigortası"

Transkript

1 ten OCAK-MART OCAK-MART SAYI: SAYI: Bilgi Güvenliği Sigortası Gelişen teknoloji, sigorta sektörünün güvence sağlaması beklenen risklerin de gelişmesine neden oldu. Bilişim ve iletişim çağı, elektronik ortamda ticari sır ve kişisel bilgilerin saklandığı dönem olarak değerlendirilebilir. Bu bilgilerin korunması için önce firewall lar, sonrasında ise Bilgi Güvenliği (Cyber Risk) Sigortası gelişti. Sigorta sektörünün bu en yeni ürünü için, Bilgi ve İletişim Sigortası ifadesini de kullanabiliriz.

2 ten ten Türkiye Türkiye Sigorta, Sigorta, Reasürans Reasürans ve Emeklilik ve Emeklilik Şirketleri Şirketleri Birliği yayınıdır Birliği yayınıdır 3 ayda bir 3 ayda yayınlanır bir yayınlanır Para ile Para satılmaz ile satılmaz ISSN: ISSN: mtiyaz mtiyaz Sahibi Sahibi Türkiye Türkiye Sigorta, Sigorta, Reasürans Reasürans ve ve Emeklilik Emeklilik Şirketleri Şirketleri Birliği Birliği Ad na Ad na Ramazan Ramazan ÜLGER ÜLGER Genel Genel Yay n Yay n Yönetmeni Yönetmeni Mehmet Mehmet KALKAVAN KALKAVAN Sorumlu Sorumlu Yaz Yaz şleri şleri Müdürü Müdürü Füsun Füsun DEDEHAYIR DEDEHAYIR Yay n Yay n Kurulu Kurulu Mehmet Mehmet KALKAVAN KALKAVAN Zihni Zihni METEZADE METEZADE Atilla Atilla OKSAY OKSAY Füsun Füsun DEDEHAYIR DEDEHAYIR Müge Müge SOYSAL SOYSAL Yay n Yay n Dan şman Dan şman Noyan Noyan DO AN DO AN GÖRÜS GÖRÜS 1 Başkan dan 1 Başkan dan 8 Hazine 8 Hazine Müsteşarlığı Müsteşarlığı Sigortacılık Sigortacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdürlüğü BİRLİK TEN HABERLER 3 Bakış 3 Bakış programı programı Habertürk te Habertürk te konukları konukları ağırlıyor ağırlıyor 3 Tunuslu 3 Tunuslu sektör temsilcilerini sektör temsilcilerini ağırladık ağırladık 4 Finansın 4 Finansın Geleceği: Geleceği: Emeklilik Emeklilik Tasarrufları Tasarrufları paneli gerçekleştirildi paneli gerçekleştirildi 5 Bologna 5 Bologna Uzmanları Uzmanları toplantısındaydık... 5 Insurance 5 Insurance Europe Europe Sorumluluk Sorumluluk Komitesi Komitesi 5 Euromoney 5 Euromoney Sigorta Sigorta ve Reasürans ve Reasürans Konferansı Konferansı 6 Zaman 6 Zaman aşımı ilanı aşımı yayınlandı ilanı yayınlandı 7 BES 7yönetmelik BES yönetmelik değişikliği değişikliği toplantısı toplantısı yapıldı yapıldı İNCELEME-ARASTIRMA 10 Oto 10sigortaları Oto sigortaları projesi projesi 18 Kapak 18 Konusu: Kapak Konusu: Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği Sigortası Sigortası 21 Mevzuat 21 Mevzuat Sorunlar Sorunlar ve Yargı ve Kararları Yargı Kararları 26 Sigorta 26 Sigorta statistikleri statistikleri 33 Uzman 33 Uzman Gözüyle Gözüyle Yardımcı Yardımcı Editör Editör Serap Serap GÜNSAV GÜNSAV Görsel Görsel Dan şman Dan şman Sertaç Sertaç BALA BALA Çizer Çizer Serdar Serdar GÜNB LEN GÜNB LEN Yönetim Yönetim Yeri Yeri Türkiye Türkiye Sigorta Sigorta Reasürans Reasürans ve ve Emeklilik Emeklilik Şirketleri Şirketleri Birliği Birliği Adres: Adres: Büyükdere Büyükdere Cad. Büyükdere Cad. Büyükdere Plaza Plaza No: No: 195/ / Levent Levent / STANBUL / STANBUL Tel: 0212 Tel: Faks: Faks: E-posta: E-posta: B RL K ten B RL K ten dergisinde dergisinde yay mlanan yay mlanan yaz ve yaz ve fotoğraflar n fotoğraflar n tüm haklar tüm haklar Türkiye Türkiye Sigorta, Sigorta, Reasürans Reasürans ve Emeklilik ve Emeklilik Şirketleri Şirketleri Birliği ne Birliği ne aittir. aittir. Kaynak Kaynak gösterilerek gösterilerek kullan labilir. kullan labilir. Dergide Dergide yeralan yeralan k şe yaz lar ndan k şe yaz lar ndan doğabilecek doğabilecek hukuki hukuki sorumluluk, sorumluluk, yazarlar n yazarlar n kendisine kendisine aittir. aittir. Bask Bask Ömür Ömür Matbaac l k Matbaac l k A.Ş. A.Ş. Beysan Beysan Sanayi Sanayi Sitesi Sitesi Birlik Cad. Birlik No: Cad. 20 No: Haramidere Haramidere - Beylikduzu - Beylikduzu - stanbul - stanbul HABERLER 35 GÜVENCE 35 GÜVENCE HESABI HESABI 39 S GORTA 39 S GORTA TAHK M TAHK M KOM SYONU KOM SYONU 43 S GORTA 43 S GORTA B LG VE B LG GÖZET M VE GÖZET M MERKEZ MERKEZ 51 AVRUPA 51 AVRUPA B RL B RL VE S GORTA VE S GORTA 54 TSEV 54 TSEV 58 SEGEM 58 SEGEM DASK 61 DASK 64 TARS M 64 TARS M DIS DIS BASIN BASIN 68 Avrupa yı 68 Avrupa yı daha fazla daha kuraklık fazla kuraklık bekliyor bekliyor 68 Afetlerde 68 Afetlerde sigortasız sigortasız kayıp yükselişte kayıp yükselişte 69 İngiltere de 69 İngiltere de emlak fiyatları emlak fiyatları etkilendi etkilendi 69 ABI, 69kötü ABI, havanın kötü havanın faturasını faturasını açıkladı açıkladı dünyada 2013 dünyada sel yılı sel yılı 70 WEF den 70 WEF den Küresel Küresel Riskler Riskler Raporu Raporu 70 İran 70petrolüne İran petrolüne sigorta sigorta yasağı kalkıyor yasağı kalkıyor 70 İspanya da 70 İspanya da zorunlu zorunlu sigortalar sigortalar sorunu sorunu 71 İngiltere de 71 İngiltere de finansal finansal suiistimal suiistimal artıyor artıyor 71 Avrupa 71 Avrupa Parlamentosu, Parlamentosu, 2030 hedeflerini 2030 hedeflerini belirledi belirledi 71 Hindistan, 71 Hindistan, afetleri afetleri telefondan telefondan uyaracak uyaracak 71 Malezya, 71 Malezya, Kamboçya Kamboçya işbirliği işbirliği 72 ABI, 72suiistimal ABI, suiistimal ile mücadeleye ile mücadeleye devam devam dedi dedi 72 AB den 72 AB den İsviçre deki İsviçre deki halk oylamasına halk oylamasına tepki tepki 72 Fitch 72Ratings, Fitch Ratings, İsviçre yi İsviçre yi mercek mercek altına aldı altına aldı

3 BAŞKAN dan Sev gi li Mes lek taş la r m ve De ğer li Bir lik ten Okur la r, Türkiye Sigorta Birliği nin yeni yönetimi adına sizleri dergimiz aracılığıyla bir kez daha selamlıyorum. Yeni dönemin başta Birliğimiz olmak üzere sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Birlik yönetimi olarak, tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte görev aldığımız dönem süresince sektörümüzün ülkemizde daha yaygın ve güçlü bir konuma ulaşabilmesi yönündeki çalışmalara devam edeceğiz yılının ilk çeyreğini geride bıraktığımız bu dönemde de, gerek sigortalı ve gerekse de sigorta şirketleri için faydalı olacak düzenlemeler üretme ve uygulamaya yönelik faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Bildiğiniz üzere bu yıl gündemimizdeki en önemli çalışma Oto Sigortaları Projesi dir. Bu projeyle amacımız; uluslararası sigorta piyasalarındaki en iyi uygulama örneklerini, yerel koşullarımızı dikkate alarak ülkemize uyarlamak ve çözüm önerileri geliştirmektir. Böylece ulaşmak istediğimiz nokta söz konusu branştaki sorunları çözüme kavuşturmak ve daha sağlıklı bir işleyiş sağlamaktır. Doğrudan Tazmin Sistemi, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplanmasında Standardizasyon, Sigorta Suiistimalleri ile Mücadele ve Yedek Parça- Tamirhane Sertifikasyonu gibi oldukça önemli konu başlıkları yer alan proje kapsamındaki çalışmalarda önemli bir yol kat edilmiştir. Projenin ikinci faz çalışmaları başlamış olup Kasım 2014 tarihinde projenin sonuçlanması hedeflenmiştir yılında sektörümüz için önemli katkısı olacağına inandığımız Oto Sigortaları Projesi nin yanı sıra Sigortacılıkta Dönüşüm Projesi ve Kalkınma Planı hedefleriyle ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabii ki her zaman olduğu gibi hem yurtiçi hem de yurtdışında olmak üzere kurumlar nezdindeki çalışmalarımız ve planlı faaliyetlerimiz de devam edecek. Geride bıraktığımız 2013 yılı sonuçlarını değerlendirdiğimizde prim üretiminde hayat dışı sigorta şirketlerinin % 22, hayat sigorta şirketlerinin ise % 25 oranında artış sağladığını görüyoruz. Bireysel emeklilikte ise ödenen katkı payları % 48 oranında artış göstermiştir. Hayat dışı şirketler 2013 yılını 835 milyon TL teknik kârla kapatırken, hayat ve emeklilik şirketleri sigortacılık iş ve işlemlerinden 473 milyon TL teknik kâr elde etmişlerdir. Buna karşın, emeklilik şirketleri, 2013 yılında bireysel emeklilik faaliyetlerinden 175 milyon TL zarar etmişlerdir. Sektör olarak trafik sigortalarında ciddi bir zararla karşı karşıya olduğumuz bir gerçek. Özellikle bedeni

4 BAŞKAN dan hasar maliyetlerindeki artışın devam etmesi ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılamamış olması en önemli etken. Bu yıl trafikte tam serbest tarifeye geçildi. Serbest tarife ile birlikte sürücü bilgileri analizleri çerçevesinde bazı sürücülerin primlerinde düşme oldu. Maliyetlerin artmaya devam ettiği bir dönemde primlerin azalması sonuçları olumsuz etkileyecektir yılında kasko branşındaki karlılığın 2014 yılında da devam ettirilmesi bugünkü konjonktürde kolay gözükmüyor. Kaskoda ortaya çıkan karlılıkla beraber primlerin yeniden düşmeye başladığını, dövizde yaşanan artış ile hasar maliyetlerinin arttığını görüyoruz. Yangın branşında, 2012 yılında basına yansıyan 100 ün üzerinde büyük yangın hasarı oldu yılında sigortalı tesislerde sahip olunması gereken standartlar konusunda daha sıkı riziko analizleri yapılmaya başlandı. Hasar sayılarındaki azalma ve riziko analizlerinin güçlendirilmesinin de etkisi ile yangın branşı, 2013 yılını başarılı tamamlayan branşlardan biri olmuştur. Bireysel emeklilik sisteminde şirketlerinin 7-8 sene gibi bir süre sonunda normal bir büyümeyle başa başnoktasını yakalayıp kâra geçmeye yönelik öngörüsü vardı yılında kesintilerle ilgili önemli düzenlemeler yapıldı ve şirketlerin gelirleri önemli ölçüde azaldı. Bu düzenleme sonucu şirketlerin zararları önemli ölçüde arttı. Bunun yanında sistemin hızlı büyümesini sağlayacak Devlet Katkısı modeline geçildi. Devlet katkısının etkisi ile 2013 yılında katılımcı sayısında ve fon büyüklüğünde önemli artışlar sağlandı. Tasarrufların artmasının ülkemiz için taşıdığı ekonomik ve stratejik önem ile üyemiz emeklilik şirketleri için taşıdığı önem dolayısıyla bireysel emeklilik sisteminde büyümeyi teşvik edecek modeller üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda çalışanların bir işyerinde işe başladıklarında otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi ve ilgili kişilere belirli bir süre içinde isterlerse plandan çıkma imkânı verilmesi olarak tanımlayabileceğimiz otomatik katılım ve performans kesintisi ile ilgili çalışmaları düzenleyici otoriteler ile birlikte yürütülmektedir. Sonuç olarak, 2013 yılında önceki senelere göre daha iyi bir yıl geçiren sektörümüzün, bu yılı da başarılı şekilde geçireceğine inanıyorum. Tüm sektör paydaşlarımıza çabaları için teşekkürlerimi sunarım. Say g la r m la, Ramazan ÜLGER Başkan 02

5 BİR LİK TEN HA BER LER Bakış programı Habertürk te konukları ağırlıyor Birlik sponsorluğunda yayınlanan Bakış programı her Pazartesi ve Salı, saat da HaberTürk TV de ekrana geliyor. Kasım 2013 tarihinde başlayan programı Noyan Doğan hazırlayıp sunuyor. 11 Programda pazartesi günleri hayat ve hayatdışı sigortalar, salı günleri ise Bireysel Emeklilik Sistemi ele alınıyor. Programa bugüne kadar TSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Olgaç, TSB Genel Sekreter V. Mehmet Kalkavan, TSB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Koçak, TSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Uğurlu, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Musa Ülken, Asya Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Türker Gürsoy, Demir Hayat Sigorta Genel Müdürü Ali Ersoy, Cigna Finans Emeklilik ve Hayat Genel Müdür V. Ajlan Sözütek, Eureko Sigorta Genel Müdürü Okan Utkueri, TSB Genel Sekreter Yardımcısı Atilla Oksay, Euler Hermes Genel Müdürü Özlem Özüner, TSB Genel Sekreter Yardımcısı Kerem Özdağ, Liberty Ocak 2014 tarihinde Tunus sigorta sektöründen bir heyet Birliğe çalışma ziya- 24 reti gerçekleştirdi. Tunus Sigorta Birliği, Sigorta Denetleme Kurulu ve bazı sigorta şirketi temsilcilerinin katıldığı toplantıda Birlik, Genel Sekreter Yardımcısı Atilla Oksay ile Uluslararası İlişkiler Sigorta Genel Müdürü Ragıp Yergin, Ziraat Hayat Emeklilik Genel Müdürü Şeref Aksaç, Güvence Hesabı Müdürü Kadir Küçük, MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, Ergo Türkiye İcra Kurulu Üyesi Yıldırım Türe, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Müdürü Aydın Satıcı, Ak Sigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, BNP Paribas Cardif Emeklilik Genel Müdürü Cemal Kişmir, Zurich Sigorta Genel Müdürü Yılmaz Yıldız, ING Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çevik, Groupama Emeklilik Genel Müdürü Ramazan Ülger, TARSİM Genel Müdürü Bülent Bora, Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan, Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bostan, Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Remzi Ufuk Teker ve Koru Sigorta Genel Müdür V. Hüsamettin Doğramacı konuk oldu. Tunuslu sektör temsilcilerini ağırladık Uzmanı Müge Soysal tarafından temsil edildi. Toplantıda, Birlik tarafından Birlik ve gerçekleştirdiği çalışmalar, Türk sigorta sektörü ve motorlu taşıt sigortalarına ilişkin gerçekleştirilen sunumun ardından Tunus heyeti tarafından yöneltilen sorular yanıtlandırıldı. 03

6 BİR LİK TEN HA BER LER Finansın Geleceği: Emeklilik Tasarrufları paneli gerçekleştirildi irlik ve CFA Society of Istanbul işbirliğiyle B 28 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Sabancı Center da Future of Finance: Emeklilik Tasarrufları konulu bir panel gerçekleştirildi. Finansın geleceğini konuşmak ve emeklilik tasarrufları konusunda yatırımcıların davranışsal eğilimlerini daha iyi anlamak amacıyla düzenlenen panele, yurtdışında finans danışmanlarına davranışsal finans konusunda danışmanlık yapan Santa Clara Üniversitesi Finans Profesörü Meir Statman ve CFA Enstitüsü Asya-Pasifik Bölgesi Genel Müdürü Dr. Ashvin Vibhakar katıldı. Panelin açılış konuşması CFA Istanbul Başkanı Ertunç Tümen tarafından gerçekleştirildi. Panelde ilk konuşmacı olarak yer alan Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Meral Eredenk, Türkiye de bireysel emeklilik sisteminin gösterdiği gelişimi ve tasarruf açığı konularını ele aldı. Panele yurtdışından konuşmacı olarak katılan CFA Enstitüsü Asya-Pasifik Bölgesi Genel Müdürü Dr. Ashvin Vibhakar ise Finansın Geleceği ve Emeklilik Tasarrufları konusundaki deneyimlerini aktardı. Finans danışmanlarına, yatırım davranışları konusunda danışmanlık yapan Santa Clara Üniversitesi Finans Profesörü Meir Statman ise panelde Yatırımcılar gerçekte ne ister: Zorunlu emeklilik hakkında davranışsal finans dersleri konulu bir sunum gerçekleştirdi. 04

7 Bologna Uzmanları toplantısındaydık... irlik, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Yükseköğretim Kurulu B Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi kapsamında Bologna Uzmanları, YÖK temsilcileri ve ilgili paydaş kurumların katılımıyla 13 Ocak 2014 tarihinde Dedeman Otel de gerçekleştirilen Paydaş Toplantısı na katıldı. Toplantının ilk oturumunda Bologna Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Durman tarafından Bologna süreci kapsamında Türkiye de gerçekleştirilen çalışmalar ve diğer ülkelerle kıyaslamalı duruma ilişkin olarak bir sunum gerçekleştirildi. KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi Paydaş Toplantısına katıldık. Toplantının ikinci oturumunda ise Ulusal Ajans Erasmus Koordinatörü İlyas Ülgür tarafından Erasmus Programı Hareketlilik Faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Toplantı sonunda Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilmesinin ardından paydaş (üniversite, meslek odaları vs.) temsilcileri tarafından özellikle mesleki yeterlilik kriterlerinin hangi kurumlar tarafından tayin edilmesi gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunularak bu konuda Avrupa daki örnekler paylaşıldı. Insurance Europe Sorumluluk Komitesi irlik, üyesi olduğu Avrupa Sigorta ve Reasürans B Federasyonu Insurance Europe un 28 Ocak 2014 tarihinde Brüksel de düzenlenen sorumluluk komitesi toplantısına katıldı. Birliğin Koordinatör Alper Tan tarafından temsil edildiği toplantıda; tıbbi cihazlar için ürün sorumluluk sigortası, havayolu firmalarının iflas sorumluluğu, paket tur sigortası, bina kusur ve tamamlama sigortası konuları ele alındı. Euromoney Sigorta ve Reasürans Konferansı irlik, 4-5 Şubat 2014 B tarihlerinde 2 ncisi düzenlenen Euromoney Sigorta ve Reasürans Konferansı'na katıldı. Uluslararası reasürans piyasalarından katılımcıların Türk sigorta sektöründen temsilcilerle buluştuğu konferansta sigorta ve reasürans piyasasındaki güncel gelişmeler, geride kalan yenileme dönemi ve Türk sigorta sektörünün kârlılık sorunu ele alındı. 05

8 BİR LİK TEN HA BER LER Zaman aşımı ilanı yayınlandı numara ve tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik uyarınca, unvan ve web adreslerinin kullanılmasına izin veren şirketlerin yer aldığı zaman aşımı ilanı Hürriyet ve Sabah Gazetelerinde 13 Şubat 2014 Perşembe ve 14 Şubat 2014 Cuma günleri yayınlandı. 06

9 BES yönetmelik değişikliği toplantısı yapıldı irliğin ev sahipliğinde 18 Mart 2014 tarihinde Kozyatağı Byotell de gerçekleşti- B rilen toplantıda, Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında yönetmelik değişikliği yapılmasına dair yönetmelik taslağı konunun taraflarınca ele alındı. Hazine Müsteşarlığı, SPK, Takasbank yetkililerinin kamu tarafını temsil ettiği toplantıya 18 emeklilik şirketi ve EGM üst düzey yöneticilerinin yanı sıra portföy yönetim şirketleri temsilcileri de katıldı. 07

10 HA Zİ NE MÜS TE ŞAR LI ĞI Sİ GOR TA CI LIK GE NEL MÜ DÜR LÜĞÜ Yeni Sigorta Acenteleri Yönetmeliği ilindiği üzere, Sigorta Acenteleri B Yönetmeliği tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yeni Yönetmelik ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu yla getirilen yeni sistemin gerektirdiği düzenlemelerin yanı sıra önceki yıllarda uygulamada mevzuat boşluğundan kaynaklanan sorunların giderilebilmesine yönelik düzenlemeleri de içeren tarihli Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Sigorta Acenteleri Yönetmeliği değişikliği çalışmalarında, düzenleme ihtiyacının tespit edildiği alanların kalıcı olarak mevzuata işlenmesi, vatandaş şikayetleri ile çeşitli kanallardan intikal eden sorunların giderilmesi ve uluslararası uygulamalar göz önünde bulundurularak sistemin daha iyi bir noktaya getirilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, sigorta acenteliği faaliyetinin sigortacılık sektörüne olan güveni artırıcı biçimde sürdürülmesini ve sözleşme taraflarının hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen acentelik sisteminin kurumsallaşmasının sağlanması için acentelik faaliyetlerinin çerçevesi ile bu faaliyetlere ilişkin temel ilkeler yeni Yönetmelik ile belirlenmiştir. Öte yandan, getirilen yenilikler itibarıyla acente ve şirketlerin durumlarını Yönetmeliğe uygun hale getirmeleri hususunda da, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren, altı aylık bir süre tanınmıştır. Bu kapsamda, Yönetmelik hükümlerine uyum için en son tarih 22 Ekim 2014 tür. Tek Düzen Hesap Planı ise, hesap yılının başında te uygulanmaya başlanacaktır. Bahsedilen hususlar ışığında, Yeni Yönetmelik ile getirilen düzenlemelere aşağıda yer verilmektedir. MESLEĞE GİRİŞ KOŞULLARINA İLİŞKİN HUSUSLAR Gerçek kişi acenteler, Tüzel kişi acenteler, Ortaklar ve yetkililer ayrı maddelerde düzenlenmiş, bahsedilen başlıklar altında detaylı düzenleme yapılmıştır. Tüzel kişi sigorta acentelerinde kurumsallaşmasının sağlanmasını teminen müdür dışında en az bir teknik personel istihdam edilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Teknik personel ve sigorta acentesi olabilmek için aranan öğrenim düzeyleri ile mesleki deneyim süreleri basamaklı bir yapıda düzenlenmiş, böylece sektöre girişin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, gerçek kişi acentelik için aranan diğer şartlar korunmuş, 2 yıllık sigortacılık tecrübesi süresi, dört yıllık yüksek öğrenim görenler için 1,5 yıla indirilmiş, sigortacılıkla ilgili 4 yıllık yüksek öğrenim görenler için bu süre tamamen kaldırılmıştır. Teknik personel için aranan 2 yıllık deneyim süresi ise, 1 yıla indirilmiştir. Bu süreler; müfredatında sigortacılık bulunan liseler ile iki yıllık yüksekokullar ve kamu istihdam projeleri için 6 aya indirilmiş, iki yıllık sigortacılıkla ilgili yüksekokullar ve dört yıllık yüksekokullar için tamamen kaldırılmıştır. İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olma şartı hem tüzel hem gerçek kişi acentelikte kaldırılmıştır. Teknik personel ve sigorta acentesi olabilmek için uluslararası uygulamalarda da aranan iti- 08

11 bar şartının uzantısı olan belirli suçlardan hüküm giymemiş ve/veya ceza almamış olma koşulu yeniden düzenlenmiştir. Asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek malvarlıklarının nakde kolay dönüşebilir yatırım araçlarından oluşması gereği düzenlenmiştir. Acentelerin, mesleki faaliyetleri nedeniyle verebilecekleri zararlardan sorumlu olduğu düzenlenmiş, anılan sorumluluğun karşılanmasını teminen sigorta veya benzeri teminat şartı aramaya Müsteşarlığa yetki verilmiştir. ACENTELİK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR Kendi bölümleri ile personeli ayrı olmak koşuluyla, birden fazla acentenin aynı mekanda faaliyet gösterebilmesine imkan tanınmıştır. Teşkilatlanma ve şube ile ilgili hükümler daha açık ve net hale getirilmiş, şubenin merkezle aynı yeterlik şartlarına sahip olması hükme bağlanmıştır. Şubelerin başka bir acente ile mekan paylaşımı yasaklanmıştır. Acente türleri itibarıyla eşit koşullar sağlanmaya çalışılmış, bankalar ve özel kanunlarına istinaden acentelik yapan kurumlar için, diğer sigorta acentelerine paralel şekilde aracılılık edilen sigorta şirketleri ve yetkilerinin kapsamına ilişkin hususlar ile acentelik faaliyeti yürütülen birimlerle teknik personele ilişkin bilgileri belirterek TOBB a bildirimde bulunma şartı getirilmiştir. Bankalar ve özel kanunlarına istinaden acentelik yapan kurumlar için TOBB tarafından kayıt numarası verilmesi öngörülmüştür. Bankalar ve özel kanunlarına istinaden acentelik yapan kurumlarda çalışan personel sayısı ve sirkülasyonu göz önünde bulundurularak bu kurum ve kuruluşlar için teknik personel kimliğinin TOBB tarafından verileceği hüküm altına alınmıştır. Tüketicinin korunması amacıyla, acentelerin kullanacakları bilgi işlem altyapılarını statik internet protokol adresi uygulamasına uyumlu hale getirmeleri öngörülmüştür. Tüketicinin korunmasına yönelik mevcut koruma önlemleri, acente sayısının fazlalığı ve acentelerin sermayelerinin takibindeki sorunlar da göz önünde bulundurularak, aracılık edilen prim tutarlarının bildirilmesi ve ilave sermaye ihtiyacının tamamlanması hükümleri çıkarılmıştır. Teknik personelin işlemleri nedeniyle verecekleri zararlardan yalnızca acenteler değil, teknik personel de sorumlu tutulmuştur. Acentelik sözleşmelerinde tarafların hak ve menfaatlerinin eşit oranda korunabilmesini teminen, sözleşmelerde yer alması gereken asgari unsurlar başlıklar halinde belirlenmiştir. Üç aylık dönemler itibariyle dönemi takip eden bir ay içerisinde hesap mutakabat zorunluluğu getirilmiştir. Acentelerin hesap ve mali tablolarının tek düze ve şeffaf şekilde takip edilebilmesi için Tek Düzen Hesap Planı getirilmiş, söz konusu planın tarihinde uygulamaya girmesi hükme bağlanmıştır. Sigortalıların hak ve menfaatlerinin halele uğratılması, sektörün itibarını zedeleyici tutum ve davranışların sergilendiğinin tespit edilmesi hallerinde Müsteşarlığımızca gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Yetkileri iptal edilen acentelerin, mevcut portföyleri ile ilgili olarak, hak sahipleri ve acentelerin menfaatlerinin korunması için sigorta şirketlerince tedbir alınması hükmü getirilmiştir. m 09

12 İNCELEME-ARAŞTIRMA Oto sigortaları projesi Atilla OKSAY TSB Ge nel Sek re ter Yar d m c s GİRİŞ yılından bugüne geçen süreçte ülkemizin ekonomik büyümesine paralel olarak otomotiv sektörü de büyümüş ve araç sayısı her yıl artmıştır. Ancak bu gelişim hızının altyapı faaliyetlerinde karşılığının olmamasının bir sonucu olarak trafik kazalarında da artış yaşanmış, trafik ülkemiz için önemli bir sorun haline gelmiştir. Araç sayısındaki artış, buna karşılık altyapı ve trafik kültürü ve sigorta bilincindeki yetersizlikler, fiyatlama ve hasar sürecinde yaşanan gelişmeler oto sigortalarında birtakım sorunların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Özellikle Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası nda son yedi yıllık sürece baktığımızda bu sigorta ürününde şirketlerin her dönem zarar açıkladığı görülmektedir. Birlik Yönetim Kurulu tarafından yaşanan sorunların çözümüne yönelik bir yol haritasının çıkartılmasını teminen konunun fiyatlama prosedürlerini, hasar süreçlerini, kamu ile ilişkileri, tanıtım ve bilinçlendirmeyi kapsayacak şekilde bir bütün olarak ele alınması ve projelendirilmesi gereğinden hareketle Birlik bünyesinde bir proje yürütülmesi kararı alınmıştır. 2. PROJENIN KAPSAM VE AMACI Oto sigortaları projesi ile uluslararası sigorta piyasalarında uygulanan en iyi uygulama örneklerinin ülkemiz koşulları dikkate alınarak adapte edilmesi amaçlanıyor. Sigorta, sosyal ve ekonomik hayatı destekleyen önemli enstrümanlar arasındadır. Bu çerçevede toplumsal fayda görülen alanlarda üçüncü şahısları korumak amacıyla kanun koyucu tarafından zorunlu sigortalar ihdas edilmektedir. Nitekim otomobil kullanımının yoğunlaşması ile birlikte artan trafik kazaları nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları zararları tazmin etme sürecinde yaşanan sorunların çözülebilmesi amacıyla Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ihdas edilmiştir. Oto sigortaları başlığı altında yer alan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Kara Araçları Kasko Sigortası hayat dışı toplam prim üretiminde yaklaşık % 48'lik, toplam prim üretiminde ise % 41 lik bir paya sahiptir. Oto sigortaları projesi ile gerek uluslararası sigorta piyasalarında uygulanan en iyi uygulama örneklerinin ülkemiz koşulları dikkate alınarak adapte edilmesi, gerekse çözüm önerileri geliştirilerek branşta yaşanan sorunların çözülmesi suretiyle branşın daha sağlıklı bir şekilde işlemesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşabilmek için aşağıda belirtilen konu başlıkları bazında çalışmalar yürütülmektedir. a) Doğrudan Tazmin Sistemi b) Yedek Parça ve Özel Servis Sertifikasyonu c) Sigorta Suiistimali ile Mücadele Modeli d) Destekten Yoksun Kalma Tazminatı 10

13 3. DOĞRUDAN TAZMIN SISTEMI Doğrudan Tazmin Sistemi, sisteme dahil olan sigorta şirketinin, trafik sigortası ile teminat sağladığı sigortalısının, trafik kazasında uğradığı zararı sorumlu sigorta şirketi hesabına, anlaşma şartlarına göre tazminat limiti dahilinde tazmin etmesini içermektedir. Diğer bir deyişle, bu sistemde trafik kazasında zarar gören araç sahibi kendisine zarar veren aracın sigortacısına değil, kendi sigortacısına başvuracaktır. Sistemin amacı, trafik sigortasında gerçekleşen tazminat taleplerini ve ödemelerini kolaylaştırmak ve hızlandırmaktır. Tablo 1. Doğrudan Tazmin Sisteminin İşleyişi Kusursuz Sigortalı Kusursuz Taraf Sigorta Şirketi Takas Odası Kusurlu Taraf Sigorta Şirketi Tamirhane 1. Kusurlu ve kusursuz sigortalılar, kaza tespit tutanağındaki ilgili tüm alanları belirtilen şekilde doldurmakta ve kusursuz sigortalı kendi sigorta şirketini arayarak kaza hakkında bilgilendirme yapmaktadır. 2. Şirketler, kaza tutanağı ve varsa fotoğrafları ve kendi sorumluluk değerlendirmelerini paylaşmaktadır. 3. Kusursuz sigortalı, aracını kendi sigorta şirketinin yönlendirdiği servise teslim etmektedir. 4. Kusursuz sigortalının sigorta şirketi, gerekli belgeleri ve yaptığı ödemeyi Takas Odası na bildirmektedir. 5. Takas Odası sektör ortalama tutarını kusurlu taraf sigorta şirketine borç; kusursuz taraf sigorta şirketine alacak olarak kaydetmekte ve taraflara gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır. 6. Kusurlu sigortalının sigorta şirketi Takas Odası na anlaşmada belirlenen sürede ortalama tutardan borç ödemesini yapmaktadır. 7. Takas Odası sektör ortalama tutarını, kusursuz sigortalının sigorta şirketinin hesabına yatırmaktadır. Sistemin uygulandığı ülkelerde gerek sigortalı ve mağdurların gerekse sektörün yararına bir takım sonuçların ortaya çıktığı görülmektedir. Sistemin uygulandığı ülkeler incelendiğinde, öncelikle uygulamanın başlangıç dönemlerinde maddi tazminat ödemesi gerektiren hasarların kapsam dahilinde olduğu, zaman içerisinde bedeni tazminatların da belirli kıstaslar çerçevesinde sisteme dahil edildiği görülmektedir. Ayrıca başlangıçta sadece iki aracın karıştığı hasarlarda sistem devreye girerken, günümüzde bazı ülke uygulamalarında pilot uygulama olarak ikiden fazla aracın karıştığı kazalarda da sistemin uygulandığı görülmektedir. Bu çerçevede, proje kapsamında, dünyadaki çeşitli uygulama örnekleri ve modelin gelişim süreci ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Birlik Yönetim Kurulu tarafından ülkemizde uygulanması kararı alınan sistemin ana hatları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 11

14 İNCELEME-ARAŞTIRMA Doğrudan Tazmin Sistemi Sigortalı Sigorta Şirketleri Sigorta Sektörü Kendi sigorta şirketinden hizmet alması sebebiyle müşteri memnuniyeti artması Hasar hizmetinin hızlanması Anlaşmalı Servis Hizmeti ile Hasar Tazmini Hasar tasfiye sürecinin hızlanması İhtilaflı durumların asgariye indirgenmesi Ortalama tutarı ödemesi ile hasar maliyetlerinin kontrolü Hizmet çeşitliliği ve Çapraz / Yukarı satış fırsatı Hızlı muallak dönüşü ve etkin karşılık yöntemi Suistimal riskinin azalması Hasar ödeme yetkinliği ile kamuoyu ve tüketiciler önünde sigorta sektörü imajının ve değerinin yükselmesi Sistemin yönetim, planlama ve aktüerya operasyonlarının TSB, Takas Odası operasyonunun SBM bünyesinde kurulması, Sisteme üyeliğin prensip olarak ihtiyari olması, Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi olan iki aracın karıştığı kazalarda sistemin geçerli olması, ancak kaskodan yapılan rücuların da bu sistemde tasfiye edilmesi, Sadece maddi hasarlı kazalarda sistemin geçerli olması, Kaza Tespit Tutanağı ndaki kusur oranına göre ödeme yapılması, Ortalama hasar tutarında çoklu rassal ortalama hasar sisteminin kullanılması, Ortalama hasarın başlangıçta aylık, sonrasında üçer aylık, altışar aylık ya da yıllık dönemlerde hesaplanması, Tüm araç gruplarının sisteme dahil olması, Doğrudan Tazmin Sistemi ne konu alt ve üst limit olması, bu limitler haricindeki hasarlar mevcut prosedür izlenerek tasfiye edilmesi, Doğrudan Tazmin Sistemi incelendiğinde sistemin dört ana unsurunun olduğu görülmektedir. Ülkemizdeki uygulamanın da bu dört ana unsur üzerinde çalışması planlanmaktadır KAZA TESPIT TUTANAĞI Ülkemizde de tarihinden itibaren uygulanan ve maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında taraflarca düzenlenen kaza tespit tutanağı, sigorta şirketlerinin kusur tespiti yapabilmeleri amacıyla doğrudan tazminat sisteminde talep edilen belgeler arasında yer almaktadır. Proje kapsamında Kaza Tespit Tutanağı nda geliştirilmesi gereken alanlar da belirlenmiş olup, konu Birlik bünyesinde faaliyet gösteren komiteler tarafından da incelenmiş ve öneriler Birlik Yönetim Kurulu nda görüşülerek son haline getirilmiştir. Bu çerçevede oluşturulan öneriler Hazine Müsteşarlığı ile paylaşılacaktır. Kaza Tespit Tutanağı için yapılacak öneriler aşağıda özetlenmektedir. 12

BES te Otomatik Katılım

BES te Otomatik Katılım ten NİSAN-HAZİRAN 2014 SAYI: 36 BES te Otomatik Katılım Bireysel Emeklilik Sistemi nde otomatik katılım, bir işyerinde çalışmaya başlayan kişilerin otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi

Detaylı

ten EKİM-ARALIK 2014 SAYI: 38

ten EKİM-ARALIK 2014 SAYI: 38 ten EKİM-ARALIK 2014 SAYI: 38 Emeklilik Fonları ve Performansı Bireysel emeklilik sisteminde 2006 yılı sonunda 2,8 milyar TL olan toplam fon büyüklüğü, düzenli bir şekilde artış göstererek 2012 yılı sonunda

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı 6-7 Şirketin

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 XXxxxxx Değerli paydaşlarımız, Kurum olarak, oldukça yoğun ancak pek çok

Detaylı

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 9 Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı 10 Yönetim Kurulu ndan 11 Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi nin 21 Mart

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. BÖLÜM 1.1. Tarihsel Gelişim 1.1.1. 19812010 Yılları

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2011 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Tutarlar

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - III SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Sudi APAK Doç.

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013 Yönetimin Değerlendirmesi DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 2013 FAALİYET RAPORU Selamet Yazıcı DASK Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim

Detaylı

Değerli Okurlar, BAŞKAN DAN

Değerli Okurlar, BAŞKAN DAN BAŞKAN DAN Değerli Okurlar, Yeni yıla yeni bir Sermaye Piyasası Kanunu ile girdik. Yeni Kanunu, gerek sektörümüzün sağlıklı büyümesi uluslararası rekabette güçlenmesi, gerekse sermaye piyasalarımız için

Detaylı

Geleceğiniz için daha fazlası. 2013 Faaliyet Raporu

Geleceğiniz için daha fazlası. 2013 Faaliyet Raporu Geleceğiniz için daha fazlası 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler 2 Genel Bilgiler 2 Genel Bilgiler, Ortaklık Yapısı 3 Kurumsal Değerlerimiz 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 6 Genel Müdür ün Mesajı 8 Yönetim

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0 İÇİNDEKİLER 1 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2007

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2007 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2007 Sayfa: 1 / 45 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 18 MART 2008 TARİHİNDE İSTANBUL DA TOPLANAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU 1. HESAP YILI ( 04.07.2007 31.12.2007 ) FAALİYET

Detaylı

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan D okümanı BAŞKANIN SUNUŞU Finansal tüketicinin korunması,

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 1 BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:191 06680 Kavaklıdere Ankara-Türkiye Tel: (312) 455 65 29 Faks: (312) 424

Detaylı

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 Yatırımcı Seferberliği Arama Konferansı Sonuç Raporu (sayfa 7) Altyapı Yatırımlarının Finansmanı (sayfa 15) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi

Detaylı

ARAŞTIRMA SİGORTA İŞ GÜCÜ EŞDEĞER PARÇA OYDER - OTOMOTİV YETKİLİ SATICILARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR. İşverene Büyük Teşvik: İşbaşı Eğitim Programı

ARAŞTIRMA SİGORTA İŞ GÜCÜ EŞDEĞER PARÇA OYDER - OTOMOTİV YETKİLİ SATICILARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR. İşverene Büyük Teşvik: İşbaşı Eğitim Programı İŞ GÜCÜ SİGORTA EŞDEĞER PARÇA ARAŞTIRMA İşverene Büyük Teşvik: İşbaşı Eğitim Programı İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü MUAMMER COŞKUN Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor Aksigorta Genel Müdürü

Detaylı

Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014

Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014 Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014 Alacak Sigortasında Dünya Lideri 4 Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014 Bölüm I Sunuş 5 İçindekiler Bölüm I Sunuş 10 Euler Hermes e Bakış 11 Kilometre Taşları 12 Kurumsal

Detaylı

faaliyetraporu pdf.fh11 25/4/08 2:36 PM Page 1 2007 FAALİYET RAPORU

faaliyetraporu pdf.fh11 25/4/08 2:36 PM Page 1 2007 FAALİYET RAPORU faaliyetraporu pdf.fh11 25/4/8 2:36 PM Page 1 27 FAALİYET RAPORU faaliyetraporu pdf.fh11 25/4/8 2:36 PM Page 2 27 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü...2 Genel Kurul Gündemi...3

Detaylı

Köklü olduğu kadar dinamik bir sigorta şirketi. 2010 Faaliyet Raporu

Köklü olduğu kadar dinamik bir sigorta şirketi. 2010 Faaliyet Raporu Köklü olduğu kadar dinamik bir sigorta şirketi 2010 Faaliyet Raporu 1 Aksigorta 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş 2 Kurumsal Profil 3 Olağan Genel Kurul 3 Toplantısı Gündemi 4 Vizyonumuz, Misyonumuz

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRLÜK Groupama Plaza Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:2 34398 Maslak Sarıyer / İstanbul Tel :(0212) 367 67 67 Faks: (0212) 367 68 68 Web: www.groupama.com.tr

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu Geleceğiniz İçin Daha Fazlası Kuruluşumuzdan bu yana lider olduğumuz Hayat Sigortaları Branşı nda 589 milyon TL lik prim üretimi ve %21,7 lik pazar payı ile 2012 yılında da sektör

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 2013 Yıllık Faaliyet Raporu İçindekiler 1. Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2 2. Genel Müdür Mesajı 3 3. Genel Bilgiler a) Şirketin vizyonu, misyonu,değerleri ve stratejisi 5 b) Genel bilgiler, organizasyonel

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

Değerli Okurlar, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği nin düzenlemiş olduğu

Değerli Okurlar, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği nin düzenlemiş olduğu BAŞKAN DAN Değerli Okurlar, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği nin düzenlemiş olduğu Kolektif Yatırım Araçları Sektör Toplantısı nın bu yıl altıncısını gerçekleştirdik. Kamu kurum ve kuruluşlarının,

Detaylı

Euler Hermes. Alacak Sigortasında Dünya Lideri

Euler Hermes. Alacak Sigortasında Dünya Lideri Euler Hermes Alacak Sigortasında Dünya Lideri Faaliyet Raporu 2013 2 Euler Hermes Faaliyet Raporu 2013 Bölüm I Sunuş 3 İçindekiler Bölüm I Sunuş 06 Euler Hermes e Bakış 07 Kilometre Taşları 08 Kurumsal

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU Nişantaşı Rumeli Caddesi No: 48 Kat: 7 Şişli - 34365 İstanbul www.dask.gov.tr 0212 368 0 800 İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetim Kurulu

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu ERGO Sigorta A..

2012 Faaliyet Raporu ERGO Sigorta A.. 2012 Faaliyet Raporu ERGO Sigorta A.. ERGO Sigorta A.. çindekiler 1. Bölüm 5 1.1. Genel Bilgiler 5 1.2. Misyon 5 1.3. Vizyon 5 1.4. Kurumsal Değerlerimiz 6 1.5. Tarihsel Gelişim 7 1.6. Ortaklık Yapısı

Detaylı