ten Bilgi ve İletişim Sigortası

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ten Bilgi ve İletişim Sigortası"

Transkript

1 ten OCAK-MART OCAK-MART SAYI: SAYI: Bilgi Güvenliği Sigortası Gelişen teknoloji, sigorta sektörünün güvence sağlaması beklenen risklerin de gelişmesine neden oldu. Bilişim ve iletişim çağı, elektronik ortamda ticari sır ve kişisel bilgilerin saklandığı dönem olarak değerlendirilebilir. Bu bilgilerin korunması için önce firewall lar, sonrasında ise Bilgi Güvenliği (Cyber Risk) Sigortası gelişti. Sigorta sektörünün bu en yeni ürünü için, Bilgi ve İletişim Sigortası ifadesini de kullanabiliriz.

2 ten ten Türkiye Türkiye Sigorta, Sigorta, Reasürans Reasürans ve Emeklilik ve Emeklilik Şirketleri Şirketleri Birliği yayınıdır Birliği yayınıdır 3 ayda bir 3 ayda yayınlanır bir yayınlanır Para ile Para satılmaz ile satılmaz ISSN: ISSN: mtiyaz mtiyaz Sahibi Sahibi Türkiye Türkiye Sigorta, Sigorta, Reasürans Reasürans ve ve Emeklilik Emeklilik Şirketleri Şirketleri Birliği Birliği Ad na Ad na Ramazan Ramazan ÜLGER ÜLGER Genel Genel Yay n Yay n Yönetmeni Yönetmeni Mehmet Mehmet KALKAVAN KALKAVAN Sorumlu Sorumlu Yaz Yaz şleri şleri Müdürü Müdürü Füsun Füsun DEDEHAYIR DEDEHAYIR Yay n Yay n Kurulu Kurulu Mehmet Mehmet KALKAVAN KALKAVAN Zihni Zihni METEZADE METEZADE Atilla Atilla OKSAY OKSAY Füsun Füsun DEDEHAYIR DEDEHAYIR Müge Müge SOYSAL SOYSAL Yay n Yay n Dan şman Dan şman Noyan Noyan DO AN DO AN GÖRÜS GÖRÜS 1 Başkan dan 1 Başkan dan 8 Hazine 8 Hazine Müsteşarlığı Müsteşarlığı Sigortacılık Sigortacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdürlüğü BİRLİK TEN HABERLER 3 Bakış 3 Bakış programı programı Habertürk te Habertürk te konukları konukları ağırlıyor ağırlıyor 3 Tunuslu 3 Tunuslu sektör temsilcilerini sektör temsilcilerini ağırladık ağırladık 4 Finansın 4 Finansın Geleceği: Geleceği: Emeklilik Emeklilik Tasarrufları Tasarrufları paneli gerçekleştirildi paneli gerçekleştirildi 5 Bologna 5 Bologna Uzmanları Uzmanları toplantısındaydık... 5 Insurance 5 Insurance Europe Europe Sorumluluk Sorumluluk Komitesi Komitesi 5 Euromoney 5 Euromoney Sigorta Sigorta ve Reasürans ve Reasürans Konferansı Konferansı 6 Zaman 6 Zaman aşımı ilanı aşımı yayınlandı ilanı yayınlandı 7 BES 7yönetmelik BES yönetmelik değişikliği değişikliği toplantısı toplantısı yapıldı yapıldı İNCELEME-ARASTIRMA 10 Oto 10sigortaları Oto sigortaları projesi projesi 18 Kapak 18 Konusu: Kapak Konusu: Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği Sigortası Sigortası 21 Mevzuat 21 Mevzuat Sorunlar Sorunlar ve Yargı ve Kararları Yargı Kararları 26 Sigorta 26 Sigorta statistikleri statistikleri 33 Uzman 33 Uzman Gözüyle Gözüyle Yardımcı Yardımcı Editör Editör Serap Serap GÜNSAV GÜNSAV Görsel Görsel Dan şman Dan şman Sertaç Sertaç BALA BALA Çizer Çizer Serdar Serdar GÜNB LEN GÜNB LEN Yönetim Yönetim Yeri Yeri Türkiye Türkiye Sigorta Sigorta Reasürans Reasürans ve ve Emeklilik Emeklilik Şirketleri Şirketleri Birliği Birliği Adres: Adres: Büyükdere Büyükdere Cad. Büyükdere Cad. Büyükdere Plaza Plaza No: No: 195/ / Levent Levent / STANBUL / STANBUL Tel: 0212 Tel: Faks: Faks: E-posta: E-posta: B RL K ten B RL K ten dergisinde dergisinde yay mlanan yay mlanan yaz ve yaz ve fotoğraflar n fotoğraflar n tüm haklar tüm haklar Türkiye Türkiye Sigorta, Sigorta, Reasürans Reasürans ve Emeklilik ve Emeklilik Şirketleri Şirketleri Birliği ne Birliği ne aittir. aittir. Kaynak Kaynak gösterilerek gösterilerek kullan labilir. kullan labilir. Dergide Dergide yeralan yeralan k şe yaz lar ndan k şe yaz lar ndan doğabilecek doğabilecek hukuki hukuki sorumluluk, sorumluluk, yazarlar n yazarlar n kendisine kendisine aittir. aittir. Bask Bask Ömür Ömür Matbaac l k Matbaac l k A.Ş. A.Ş. Beysan Beysan Sanayi Sanayi Sitesi Sitesi Birlik Cad. Birlik No: Cad. 20 No: Haramidere Haramidere - Beylikduzu - Beylikduzu - stanbul - stanbul HABERLER 35 GÜVENCE 35 GÜVENCE HESABI HESABI 39 S GORTA 39 S GORTA TAHK M TAHK M KOM SYONU KOM SYONU 43 S GORTA 43 S GORTA B LG VE B LG GÖZET M VE GÖZET M MERKEZ MERKEZ 51 AVRUPA 51 AVRUPA B RL B RL VE S GORTA VE S GORTA 54 TSEV 54 TSEV 58 SEGEM 58 SEGEM DASK 61 DASK 64 TARS M 64 TARS M DIS DIS BASIN BASIN 68 Avrupa yı 68 Avrupa yı daha fazla daha kuraklık fazla kuraklık bekliyor bekliyor 68 Afetlerde 68 Afetlerde sigortasız sigortasız kayıp yükselişte kayıp yükselişte 69 İngiltere de 69 İngiltere de emlak fiyatları emlak fiyatları etkilendi etkilendi 69 ABI, 69kötü ABI, havanın kötü havanın faturasını faturasını açıkladı açıkladı dünyada 2013 dünyada sel yılı sel yılı 70 WEF den 70 WEF den Küresel Küresel Riskler Riskler Raporu Raporu 70 İran 70petrolüne İran petrolüne sigorta sigorta yasağı kalkıyor yasağı kalkıyor 70 İspanya da 70 İspanya da zorunlu zorunlu sigortalar sigortalar sorunu sorunu 71 İngiltere de 71 İngiltere de finansal finansal suiistimal suiistimal artıyor artıyor 71 Avrupa 71 Avrupa Parlamentosu, Parlamentosu, 2030 hedeflerini 2030 hedeflerini belirledi belirledi 71 Hindistan, 71 Hindistan, afetleri afetleri telefondan telefondan uyaracak uyaracak 71 Malezya, 71 Malezya, Kamboçya Kamboçya işbirliği işbirliği 72 ABI, 72suiistimal ABI, suiistimal ile mücadeleye ile mücadeleye devam devam dedi dedi 72 AB den 72 AB den İsviçre deki İsviçre deki halk oylamasına halk oylamasına tepki tepki 72 Fitch 72Ratings, Fitch Ratings, İsviçre yi İsviçre yi mercek mercek altına aldı altına aldı

3 BAŞKAN dan Sev gi li Mes lek taş la r m ve De ğer li Bir lik ten Okur la r, Türkiye Sigorta Birliği nin yeni yönetimi adına sizleri dergimiz aracılığıyla bir kez daha selamlıyorum. Yeni dönemin başta Birliğimiz olmak üzere sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Birlik yönetimi olarak, tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte görev aldığımız dönem süresince sektörümüzün ülkemizde daha yaygın ve güçlü bir konuma ulaşabilmesi yönündeki çalışmalara devam edeceğiz yılının ilk çeyreğini geride bıraktığımız bu dönemde de, gerek sigortalı ve gerekse de sigorta şirketleri için faydalı olacak düzenlemeler üretme ve uygulamaya yönelik faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Bildiğiniz üzere bu yıl gündemimizdeki en önemli çalışma Oto Sigortaları Projesi dir. Bu projeyle amacımız; uluslararası sigorta piyasalarındaki en iyi uygulama örneklerini, yerel koşullarımızı dikkate alarak ülkemize uyarlamak ve çözüm önerileri geliştirmektir. Böylece ulaşmak istediğimiz nokta söz konusu branştaki sorunları çözüme kavuşturmak ve daha sağlıklı bir işleyiş sağlamaktır. Doğrudan Tazmin Sistemi, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplanmasında Standardizasyon, Sigorta Suiistimalleri ile Mücadele ve Yedek Parça- Tamirhane Sertifikasyonu gibi oldukça önemli konu başlıkları yer alan proje kapsamındaki çalışmalarda önemli bir yol kat edilmiştir. Projenin ikinci faz çalışmaları başlamış olup Kasım 2014 tarihinde projenin sonuçlanması hedeflenmiştir yılında sektörümüz için önemli katkısı olacağına inandığımız Oto Sigortaları Projesi nin yanı sıra Sigortacılıkta Dönüşüm Projesi ve Kalkınma Planı hedefleriyle ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabii ki her zaman olduğu gibi hem yurtiçi hem de yurtdışında olmak üzere kurumlar nezdindeki çalışmalarımız ve planlı faaliyetlerimiz de devam edecek. Geride bıraktığımız 2013 yılı sonuçlarını değerlendirdiğimizde prim üretiminde hayat dışı sigorta şirketlerinin % 22, hayat sigorta şirketlerinin ise % 25 oranında artış sağladığını görüyoruz. Bireysel emeklilikte ise ödenen katkı payları % 48 oranında artış göstermiştir. Hayat dışı şirketler 2013 yılını 835 milyon TL teknik kârla kapatırken, hayat ve emeklilik şirketleri sigortacılık iş ve işlemlerinden 473 milyon TL teknik kâr elde etmişlerdir. Buna karşın, emeklilik şirketleri, 2013 yılında bireysel emeklilik faaliyetlerinden 175 milyon TL zarar etmişlerdir. Sektör olarak trafik sigortalarında ciddi bir zararla karşı karşıya olduğumuz bir gerçek. Özellikle bedeni

4 BAŞKAN dan hasar maliyetlerindeki artışın devam etmesi ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılamamış olması en önemli etken. Bu yıl trafikte tam serbest tarifeye geçildi. Serbest tarife ile birlikte sürücü bilgileri analizleri çerçevesinde bazı sürücülerin primlerinde düşme oldu. Maliyetlerin artmaya devam ettiği bir dönemde primlerin azalması sonuçları olumsuz etkileyecektir yılında kasko branşındaki karlılığın 2014 yılında da devam ettirilmesi bugünkü konjonktürde kolay gözükmüyor. Kaskoda ortaya çıkan karlılıkla beraber primlerin yeniden düşmeye başladığını, dövizde yaşanan artış ile hasar maliyetlerinin arttığını görüyoruz. Yangın branşında, 2012 yılında basına yansıyan 100 ün üzerinde büyük yangın hasarı oldu yılında sigortalı tesislerde sahip olunması gereken standartlar konusunda daha sıkı riziko analizleri yapılmaya başlandı. Hasar sayılarındaki azalma ve riziko analizlerinin güçlendirilmesinin de etkisi ile yangın branşı, 2013 yılını başarılı tamamlayan branşlardan biri olmuştur. Bireysel emeklilik sisteminde şirketlerinin 7-8 sene gibi bir süre sonunda normal bir büyümeyle başa başnoktasını yakalayıp kâra geçmeye yönelik öngörüsü vardı yılında kesintilerle ilgili önemli düzenlemeler yapıldı ve şirketlerin gelirleri önemli ölçüde azaldı. Bu düzenleme sonucu şirketlerin zararları önemli ölçüde arttı. Bunun yanında sistemin hızlı büyümesini sağlayacak Devlet Katkısı modeline geçildi. Devlet katkısının etkisi ile 2013 yılında katılımcı sayısında ve fon büyüklüğünde önemli artışlar sağlandı. Tasarrufların artmasının ülkemiz için taşıdığı ekonomik ve stratejik önem ile üyemiz emeklilik şirketleri için taşıdığı önem dolayısıyla bireysel emeklilik sisteminde büyümeyi teşvik edecek modeller üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda çalışanların bir işyerinde işe başladıklarında otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi ve ilgili kişilere belirli bir süre içinde isterlerse plandan çıkma imkânı verilmesi olarak tanımlayabileceğimiz otomatik katılım ve performans kesintisi ile ilgili çalışmaları düzenleyici otoriteler ile birlikte yürütülmektedir. Sonuç olarak, 2013 yılında önceki senelere göre daha iyi bir yıl geçiren sektörümüzün, bu yılı da başarılı şekilde geçireceğine inanıyorum. Tüm sektör paydaşlarımıza çabaları için teşekkürlerimi sunarım. Say g la r m la, Ramazan ÜLGER Başkan 02

5 BİR LİK TEN HA BER LER Bakış programı Habertürk te konukları ağırlıyor Birlik sponsorluğunda yayınlanan Bakış programı her Pazartesi ve Salı, saat da HaberTürk TV de ekrana geliyor. Kasım 2013 tarihinde başlayan programı Noyan Doğan hazırlayıp sunuyor. 11 Programda pazartesi günleri hayat ve hayatdışı sigortalar, salı günleri ise Bireysel Emeklilik Sistemi ele alınıyor. Programa bugüne kadar TSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Olgaç, TSB Genel Sekreter V. Mehmet Kalkavan, TSB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Koçak, TSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Uğurlu, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Musa Ülken, Asya Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Türker Gürsoy, Demir Hayat Sigorta Genel Müdürü Ali Ersoy, Cigna Finans Emeklilik ve Hayat Genel Müdür V. Ajlan Sözütek, Eureko Sigorta Genel Müdürü Okan Utkueri, TSB Genel Sekreter Yardımcısı Atilla Oksay, Euler Hermes Genel Müdürü Özlem Özüner, TSB Genel Sekreter Yardımcısı Kerem Özdağ, Liberty Ocak 2014 tarihinde Tunus sigorta sektöründen bir heyet Birliğe çalışma ziya- 24 reti gerçekleştirdi. Tunus Sigorta Birliği, Sigorta Denetleme Kurulu ve bazı sigorta şirketi temsilcilerinin katıldığı toplantıda Birlik, Genel Sekreter Yardımcısı Atilla Oksay ile Uluslararası İlişkiler Sigorta Genel Müdürü Ragıp Yergin, Ziraat Hayat Emeklilik Genel Müdürü Şeref Aksaç, Güvence Hesabı Müdürü Kadir Küçük, MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, Ergo Türkiye İcra Kurulu Üyesi Yıldırım Türe, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Müdürü Aydın Satıcı, Ak Sigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, BNP Paribas Cardif Emeklilik Genel Müdürü Cemal Kişmir, Zurich Sigorta Genel Müdürü Yılmaz Yıldız, ING Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çevik, Groupama Emeklilik Genel Müdürü Ramazan Ülger, TARSİM Genel Müdürü Bülent Bora, Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan, Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bostan, Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Remzi Ufuk Teker ve Koru Sigorta Genel Müdür V. Hüsamettin Doğramacı konuk oldu. Tunuslu sektör temsilcilerini ağırladık Uzmanı Müge Soysal tarafından temsil edildi. Toplantıda, Birlik tarafından Birlik ve gerçekleştirdiği çalışmalar, Türk sigorta sektörü ve motorlu taşıt sigortalarına ilişkin gerçekleştirilen sunumun ardından Tunus heyeti tarafından yöneltilen sorular yanıtlandırıldı. 03

6 BİR LİK TEN HA BER LER Finansın Geleceği: Emeklilik Tasarrufları paneli gerçekleştirildi irlik ve CFA Society of Istanbul işbirliğiyle B 28 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Sabancı Center da Future of Finance: Emeklilik Tasarrufları konulu bir panel gerçekleştirildi. Finansın geleceğini konuşmak ve emeklilik tasarrufları konusunda yatırımcıların davranışsal eğilimlerini daha iyi anlamak amacıyla düzenlenen panele, yurtdışında finans danışmanlarına davranışsal finans konusunda danışmanlık yapan Santa Clara Üniversitesi Finans Profesörü Meir Statman ve CFA Enstitüsü Asya-Pasifik Bölgesi Genel Müdürü Dr. Ashvin Vibhakar katıldı. Panelin açılış konuşması CFA Istanbul Başkanı Ertunç Tümen tarafından gerçekleştirildi. Panelde ilk konuşmacı olarak yer alan Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Meral Eredenk, Türkiye de bireysel emeklilik sisteminin gösterdiği gelişimi ve tasarruf açığı konularını ele aldı. Panele yurtdışından konuşmacı olarak katılan CFA Enstitüsü Asya-Pasifik Bölgesi Genel Müdürü Dr. Ashvin Vibhakar ise Finansın Geleceği ve Emeklilik Tasarrufları konusundaki deneyimlerini aktardı. Finans danışmanlarına, yatırım davranışları konusunda danışmanlık yapan Santa Clara Üniversitesi Finans Profesörü Meir Statman ise panelde Yatırımcılar gerçekte ne ister: Zorunlu emeklilik hakkında davranışsal finans dersleri konulu bir sunum gerçekleştirdi. 04

7 Bologna Uzmanları toplantısındaydık... irlik, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Yükseköğretim Kurulu B Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi kapsamında Bologna Uzmanları, YÖK temsilcileri ve ilgili paydaş kurumların katılımıyla 13 Ocak 2014 tarihinde Dedeman Otel de gerçekleştirilen Paydaş Toplantısı na katıldı. Toplantının ilk oturumunda Bologna Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Durman tarafından Bologna süreci kapsamında Türkiye de gerçekleştirilen çalışmalar ve diğer ülkelerle kıyaslamalı duruma ilişkin olarak bir sunum gerçekleştirildi. KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi Paydaş Toplantısına katıldık. Toplantının ikinci oturumunda ise Ulusal Ajans Erasmus Koordinatörü İlyas Ülgür tarafından Erasmus Programı Hareketlilik Faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Toplantı sonunda Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilmesinin ardından paydaş (üniversite, meslek odaları vs.) temsilcileri tarafından özellikle mesleki yeterlilik kriterlerinin hangi kurumlar tarafından tayin edilmesi gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunularak bu konuda Avrupa daki örnekler paylaşıldı. Insurance Europe Sorumluluk Komitesi irlik, üyesi olduğu Avrupa Sigorta ve Reasürans B Federasyonu Insurance Europe un 28 Ocak 2014 tarihinde Brüksel de düzenlenen sorumluluk komitesi toplantısına katıldı. Birliğin Koordinatör Alper Tan tarafından temsil edildiği toplantıda; tıbbi cihazlar için ürün sorumluluk sigortası, havayolu firmalarının iflas sorumluluğu, paket tur sigortası, bina kusur ve tamamlama sigortası konuları ele alındı. Euromoney Sigorta ve Reasürans Konferansı irlik, 4-5 Şubat 2014 B tarihlerinde 2 ncisi düzenlenen Euromoney Sigorta ve Reasürans Konferansı'na katıldı. Uluslararası reasürans piyasalarından katılımcıların Türk sigorta sektöründen temsilcilerle buluştuğu konferansta sigorta ve reasürans piyasasındaki güncel gelişmeler, geride kalan yenileme dönemi ve Türk sigorta sektörünün kârlılık sorunu ele alındı. 05

8 BİR LİK TEN HA BER LER Zaman aşımı ilanı yayınlandı numara ve tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik uyarınca, unvan ve web adreslerinin kullanılmasına izin veren şirketlerin yer aldığı zaman aşımı ilanı Hürriyet ve Sabah Gazetelerinde 13 Şubat 2014 Perşembe ve 14 Şubat 2014 Cuma günleri yayınlandı. 06

9 BES yönetmelik değişikliği toplantısı yapıldı irliğin ev sahipliğinde 18 Mart 2014 tarihinde Kozyatağı Byotell de gerçekleşti- B rilen toplantıda, Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında yönetmelik değişikliği yapılmasına dair yönetmelik taslağı konunun taraflarınca ele alındı. Hazine Müsteşarlığı, SPK, Takasbank yetkililerinin kamu tarafını temsil ettiği toplantıya 18 emeklilik şirketi ve EGM üst düzey yöneticilerinin yanı sıra portföy yönetim şirketleri temsilcileri de katıldı. 07

10 HA Zİ NE MÜS TE ŞAR LI ĞI Sİ GOR TA CI LIK GE NEL MÜ DÜR LÜĞÜ Yeni Sigorta Acenteleri Yönetmeliği ilindiği üzere, Sigorta Acenteleri B Yönetmeliği tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yeni Yönetmelik ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu yla getirilen yeni sistemin gerektirdiği düzenlemelerin yanı sıra önceki yıllarda uygulamada mevzuat boşluğundan kaynaklanan sorunların giderilebilmesine yönelik düzenlemeleri de içeren tarihli Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Sigorta Acenteleri Yönetmeliği değişikliği çalışmalarında, düzenleme ihtiyacının tespit edildiği alanların kalıcı olarak mevzuata işlenmesi, vatandaş şikayetleri ile çeşitli kanallardan intikal eden sorunların giderilmesi ve uluslararası uygulamalar göz önünde bulundurularak sistemin daha iyi bir noktaya getirilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, sigorta acenteliği faaliyetinin sigortacılık sektörüne olan güveni artırıcı biçimde sürdürülmesini ve sözleşme taraflarının hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen acentelik sisteminin kurumsallaşmasının sağlanması için acentelik faaliyetlerinin çerçevesi ile bu faaliyetlere ilişkin temel ilkeler yeni Yönetmelik ile belirlenmiştir. Öte yandan, getirilen yenilikler itibarıyla acente ve şirketlerin durumlarını Yönetmeliğe uygun hale getirmeleri hususunda da, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren, altı aylık bir süre tanınmıştır. Bu kapsamda, Yönetmelik hükümlerine uyum için en son tarih 22 Ekim 2014 tür. Tek Düzen Hesap Planı ise, hesap yılının başında te uygulanmaya başlanacaktır. Bahsedilen hususlar ışığında, Yeni Yönetmelik ile getirilen düzenlemelere aşağıda yer verilmektedir. MESLEĞE GİRİŞ KOŞULLARINA İLİŞKİN HUSUSLAR Gerçek kişi acenteler, Tüzel kişi acenteler, Ortaklar ve yetkililer ayrı maddelerde düzenlenmiş, bahsedilen başlıklar altında detaylı düzenleme yapılmıştır. Tüzel kişi sigorta acentelerinde kurumsallaşmasının sağlanmasını teminen müdür dışında en az bir teknik personel istihdam edilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Teknik personel ve sigorta acentesi olabilmek için aranan öğrenim düzeyleri ile mesleki deneyim süreleri basamaklı bir yapıda düzenlenmiş, böylece sektöre girişin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, gerçek kişi acentelik için aranan diğer şartlar korunmuş, 2 yıllık sigortacılık tecrübesi süresi, dört yıllık yüksek öğrenim görenler için 1,5 yıla indirilmiş, sigortacılıkla ilgili 4 yıllık yüksek öğrenim görenler için bu süre tamamen kaldırılmıştır. Teknik personel için aranan 2 yıllık deneyim süresi ise, 1 yıla indirilmiştir. Bu süreler; müfredatında sigortacılık bulunan liseler ile iki yıllık yüksekokullar ve kamu istihdam projeleri için 6 aya indirilmiş, iki yıllık sigortacılıkla ilgili yüksekokullar ve dört yıllık yüksekokullar için tamamen kaldırılmıştır. İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olma şartı hem tüzel hem gerçek kişi acentelikte kaldırılmıştır. Teknik personel ve sigorta acentesi olabilmek için uluslararası uygulamalarda da aranan iti- 08

11 bar şartının uzantısı olan belirli suçlardan hüküm giymemiş ve/veya ceza almamış olma koşulu yeniden düzenlenmiştir. Asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek malvarlıklarının nakde kolay dönüşebilir yatırım araçlarından oluşması gereği düzenlenmiştir. Acentelerin, mesleki faaliyetleri nedeniyle verebilecekleri zararlardan sorumlu olduğu düzenlenmiş, anılan sorumluluğun karşılanmasını teminen sigorta veya benzeri teminat şartı aramaya Müsteşarlığa yetki verilmiştir. ACENTELİK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR Kendi bölümleri ile personeli ayrı olmak koşuluyla, birden fazla acentenin aynı mekanda faaliyet gösterebilmesine imkan tanınmıştır. Teşkilatlanma ve şube ile ilgili hükümler daha açık ve net hale getirilmiş, şubenin merkezle aynı yeterlik şartlarına sahip olması hükme bağlanmıştır. Şubelerin başka bir acente ile mekan paylaşımı yasaklanmıştır. Acente türleri itibarıyla eşit koşullar sağlanmaya çalışılmış, bankalar ve özel kanunlarına istinaden acentelik yapan kurumlar için, diğer sigorta acentelerine paralel şekilde aracılılık edilen sigorta şirketleri ve yetkilerinin kapsamına ilişkin hususlar ile acentelik faaliyeti yürütülen birimlerle teknik personele ilişkin bilgileri belirterek TOBB a bildirimde bulunma şartı getirilmiştir. Bankalar ve özel kanunlarına istinaden acentelik yapan kurumlar için TOBB tarafından kayıt numarası verilmesi öngörülmüştür. Bankalar ve özel kanunlarına istinaden acentelik yapan kurumlarda çalışan personel sayısı ve sirkülasyonu göz önünde bulundurularak bu kurum ve kuruluşlar için teknik personel kimliğinin TOBB tarafından verileceği hüküm altına alınmıştır. Tüketicinin korunması amacıyla, acentelerin kullanacakları bilgi işlem altyapılarını statik internet protokol adresi uygulamasına uyumlu hale getirmeleri öngörülmüştür. Tüketicinin korunmasına yönelik mevcut koruma önlemleri, acente sayısının fazlalığı ve acentelerin sermayelerinin takibindeki sorunlar da göz önünde bulundurularak, aracılık edilen prim tutarlarının bildirilmesi ve ilave sermaye ihtiyacının tamamlanması hükümleri çıkarılmıştır. Teknik personelin işlemleri nedeniyle verecekleri zararlardan yalnızca acenteler değil, teknik personel de sorumlu tutulmuştur. Acentelik sözleşmelerinde tarafların hak ve menfaatlerinin eşit oranda korunabilmesini teminen, sözleşmelerde yer alması gereken asgari unsurlar başlıklar halinde belirlenmiştir. Üç aylık dönemler itibariyle dönemi takip eden bir ay içerisinde hesap mutakabat zorunluluğu getirilmiştir. Acentelerin hesap ve mali tablolarının tek düze ve şeffaf şekilde takip edilebilmesi için Tek Düzen Hesap Planı getirilmiş, söz konusu planın tarihinde uygulamaya girmesi hükme bağlanmıştır. Sigortalıların hak ve menfaatlerinin halele uğratılması, sektörün itibarını zedeleyici tutum ve davranışların sergilendiğinin tespit edilmesi hallerinde Müsteşarlığımızca gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Yetkileri iptal edilen acentelerin, mevcut portföyleri ile ilgili olarak, hak sahipleri ve acentelerin menfaatlerinin korunması için sigorta şirketlerince tedbir alınması hükmü getirilmiştir. m 09

12 İNCELEME-ARAŞTIRMA Oto sigortaları projesi Atilla OKSAY TSB Ge nel Sek re ter Yar d m c s GİRİŞ yılından bugüne geçen süreçte ülkemizin ekonomik büyümesine paralel olarak otomotiv sektörü de büyümüş ve araç sayısı her yıl artmıştır. Ancak bu gelişim hızının altyapı faaliyetlerinde karşılığının olmamasının bir sonucu olarak trafik kazalarında da artış yaşanmış, trafik ülkemiz için önemli bir sorun haline gelmiştir. Araç sayısındaki artış, buna karşılık altyapı ve trafik kültürü ve sigorta bilincindeki yetersizlikler, fiyatlama ve hasar sürecinde yaşanan gelişmeler oto sigortalarında birtakım sorunların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Özellikle Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası nda son yedi yıllık sürece baktığımızda bu sigorta ürününde şirketlerin her dönem zarar açıkladığı görülmektedir. Birlik Yönetim Kurulu tarafından yaşanan sorunların çözümüne yönelik bir yol haritasının çıkartılmasını teminen konunun fiyatlama prosedürlerini, hasar süreçlerini, kamu ile ilişkileri, tanıtım ve bilinçlendirmeyi kapsayacak şekilde bir bütün olarak ele alınması ve projelendirilmesi gereğinden hareketle Birlik bünyesinde bir proje yürütülmesi kararı alınmıştır. 2. PROJENIN KAPSAM VE AMACI Oto sigortaları projesi ile uluslararası sigorta piyasalarında uygulanan en iyi uygulama örneklerinin ülkemiz koşulları dikkate alınarak adapte edilmesi amaçlanıyor. Sigorta, sosyal ve ekonomik hayatı destekleyen önemli enstrümanlar arasındadır. Bu çerçevede toplumsal fayda görülen alanlarda üçüncü şahısları korumak amacıyla kanun koyucu tarafından zorunlu sigortalar ihdas edilmektedir. Nitekim otomobil kullanımının yoğunlaşması ile birlikte artan trafik kazaları nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları zararları tazmin etme sürecinde yaşanan sorunların çözülebilmesi amacıyla Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ihdas edilmiştir. Oto sigortaları başlığı altında yer alan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Kara Araçları Kasko Sigortası hayat dışı toplam prim üretiminde yaklaşık % 48'lik, toplam prim üretiminde ise % 41 lik bir paya sahiptir. Oto sigortaları projesi ile gerek uluslararası sigorta piyasalarında uygulanan en iyi uygulama örneklerinin ülkemiz koşulları dikkate alınarak adapte edilmesi, gerekse çözüm önerileri geliştirilerek branşta yaşanan sorunların çözülmesi suretiyle branşın daha sağlıklı bir şekilde işlemesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşabilmek için aşağıda belirtilen konu başlıkları bazında çalışmalar yürütülmektedir. a) Doğrudan Tazmin Sistemi b) Yedek Parça ve Özel Servis Sertifikasyonu c) Sigorta Suiistimali ile Mücadele Modeli d) Destekten Yoksun Kalma Tazminatı 10

13 3. DOĞRUDAN TAZMIN SISTEMI Doğrudan Tazmin Sistemi, sisteme dahil olan sigorta şirketinin, trafik sigortası ile teminat sağladığı sigortalısının, trafik kazasında uğradığı zararı sorumlu sigorta şirketi hesabına, anlaşma şartlarına göre tazminat limiti dahilinde tazmin etmesini içermektedir. Diğer bir deyişle, bu sistemde trafik kazasında zarar gören araç sahibi kendisine zarar veren aracın sigortacısına değil, kendi sigortacısına başvuracaktır. Sistemin amacı, trafik sigortasında gerçekleşen tazminat taleplerini ve ödemelerini kolaylaştırmak ve hızlandırmaktır. Tablo 1. Doğrudan Tazmin Sisteminin İşleyişi Kusursuz Sigortalı Kusursuz Taraf Sigorta Şirketi Takas Odası Kusurlu Taraf Sigorta Şirketi Tamirhane 1. Kusurlu ve kusursuz sigortalılar, kaza tespit tutanağındaki ilgili tüm alanları belirtilen şekilde doldurmakta ve kusursuz sigortalı kendi sigorta şirketini arayarak kaza hakkında bilgilendirme yapmaktadır. 2. Şirketler, kaza tutanağı ve varsa fotoğrafları ve kendi sorumluluk değerlendirmelerini paylaşmaktadır. 3. Kusursuz sigortalı, aracını kendi sigorta şirketinin yönlendirdiği servise teslim etmektedir. 4. Kusursuz sigortalının sigorta şirketi, gerekli belgeleri ve yaptığı ödemeyi Takas Odası na bildirmektedir. 5. Takas Odası sektör ortalama tutarını kusurlu taraf sigorta şirketine borç; kusursuz taraf sigorta şirketine alacak olarak kaydetmekte ve taraflara gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır. 6. Kusurlu sigortalının sigorta şirketi Takas Odası na anlaşmada belirlenen sürede ortalama tutardan borç ödemesini yapmaktadır. 7. Takas Odası sektör ortalama tutarını, kusursuz sigortalının sigorta şirketinin hesabına yatırmaktadır. Sistemin uygulandığı ülkelerde gerek sigortalı ve mağdurların gerekse sektörün yararına bir takım sonuçların ortaya çıktığı görülmektedir. Sistemin uygulandığı ülkeler incelendiğinde, öncelikle uygulamanın başlangıç dönemlerinde maddi tazminat ödemesi gerektiren hasarların kapsam dahilinde olduğu, zaman içerisinde bedeni tazminatların da belirli kıstaslar çerçevesinde sisteme dahil edildiği görülmektedir. Ayrıca başlangıçta sadece iki aracın karıştığı hasarlarda sistem devreye girerken, günümüzde bazı ülke uygulamalarında pilot uygulama olarak ikiden fazla aracın karıştığı kazalarda da sistemin uygulandığı görülmektedir. Bu çerçevede, proje kapsamında, dünyadaki çeşitli uygulama örnekleri ve modelin gelişim süreci ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Birlik Yönetim Kurulu tarafından ülkemizde uygulanması kararı alınan sistemin ana hatları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 11

14 İNCELEME-ARAŞTIRMA Doğrudan Tazmin Sistemi Sigortalı Sigorta Şirketleri Sigorta Sektörü Kendi sigorta şirketinden hizmet alması sebebiyle müşteri memnuniyeti artması Hasar hizmetinin hızlanması Anlaşmalı Servis Hizmeti ile Hasar Tazmini Hasar tasfiye sürecinin hızlanması İhtilaflı durumların asgariye indirgenmesi Ortalama tutarı ödemesi ile hasar maliyetlerinin kontrolü Hizmet çeşitliliği ve Çapraz / Yukarı satış fırsatı Hızlı muallak dönüşü ve etkin karşılık yöntemi Suistimal riskinin azalması Hasar ödeme yetkinliği ile kamuoyu ve tüketiciler önünde sigorta sektörü imajının ve değerinin yükselmesi Sistemin yönetim, planlama ve aktüerya operasyonlarının TSB, Takas Odası operasyonunun SBM bünyesinde kurulması, Sisteme üyeliğin prensip olarak ihtiyari olması, Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi olan iki aracın karıştığı kazalarda sistemin geçerli olması, ancak kaskodan yapılan rücuların da bu sistemde tasfiye edilmesi, Sadece maddi hasarlı kazalarda sistemin geçerli olması, Kaza Tespit Tutanağı ndaki kusur oranına göre ödeme yapılması, Ortalama hasar tutarında çoklu rassal ortalama hasar sisteminin kullanılması, Ortalama hasarın başlangıçta aylık, sonrasında üçer aylık, altışar aylık ya da yıllık dönemlerde hesaplanması, Tüm araç gruplarının sisteme dahil olması, Doğrudan Tazmin Sistemi ne konu alt ve üst limit olması, bu limitler haricindeki hasarlar mevcut prosedür izlenerek tasfiye edilmesi, Doğrudan Tazmin Sistemi incelendiğinde sistemin dört ana unsurunun olduğu görülmektedir. Ülkemizdeki uygulamanın da bu dört ana unsur üzerinde çalışması planlanmaktadır KAZA TESPIT TUTANAĞI Ülkemizde de tarihinden itibaren uygulanan ve maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında taraflarca düzenlenen kaza tespit tutanağı, sigorta şirketlerinin kusur tespiti yapabilmeleri amacıyla doğrudan tazminat sisteminde talep edilen belgeler arasında yer almaktadır. Proje kapsamında Kaza Tespit Tutanağı nda geliştirilmesi gereken alanlar da belirlenmiş olup, konu Birlik bünyesinde faaliyet gösteren komiteler tarafından da incelenmiş ve öneriler Birlik Yönetim Kurulu nda görüşülerek son haline getirilmiştir. Bu çerçevede oluşturulan öneriler Hazine Müsteşarlığı ile paylaşılacaktır. Kaza Tespit Tutanağı için yapılacak öneriler aşağıda özetlenmektedir. 12

15 İngilizce Kaza Tespit Tutanağı nın mevcut olmadığı, artan turist sayısı ve yabancı sürücüler dikkate alındığında tutanağın İngilizce versiyonu hazırlanması önerilmektedir. Tutanağın akıllı telefonlardan doldurulabilecek şekilde mobil uygulamasının hayata geçirilebileceği düşünülmektedir. Şu an sadece bir şirket mobil KTT uygulamasını hayata geçirmiş olmakla birlikte mobil KTT uygulaması için SBM nezdinde bir çalışma yürütülmektedir. Tutanağın Açıklamalar bölümüne Doğrudan Tazmin Sistemi ile ilgili bir bilgilendirme ve yönlendirme bölümü eklenmesi önerilecektir. Araç dışında meydana gelen diğer maddi hasarlar alanı eklenmesi önerilecektir. Görülür Hasar bilgisinin girileceği bir alan eklenmesi önerilecektir. Kazaya karışanların e-postalarının girileceği bir alan eklenmesi önerilecektir. Sürücünün işleten ile yakınlık derecesinin girileceği bir alan eklenmesi önerilecektir ORTALAMA HASAR TUTARININ HESAPLANMASI Sistemin esasını sigorta şirketinin kendi sigortalısının hasarını ödemesi, sonrasında hesaplanan ortalama hasar tutarını kusurlu tarafın sigorta şirketinden tahsil etmesi teşkil etmektedir. Bu çerçevede hasara ilişkin veriler ya kurulan merkezlere ya da Takas Odası'na aktarılmakta ve oluşturulan bu bilgi üzerinden, bir formülasyon ya da kurulan bir komite vasıtasıyla ortalama hasar tutarı hesaplanmaktadır. Ortalama hasar tutarının hesaplanma periyodu da ülkeden ülkeye farklılık arz etmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere ülkemiz uygulaması için çoklu rassal ortalama hasar sisteminin kullanılması yönünde karar alınmış olup gerek modelin kurgulanması gerekse sistemin uygulanacağı alt ve üst limitlerin belirlenmesi için Aktüerya Komitesi üyelerinden oluşan bir çalışma grubu kurulmuş olup çalışmanın Nisan ayı ortasında sonuçlandırılması hedeflenmektedir. 13

16 İNCELEME-ARAŞTIRMA 3.3. TAKAS ODASI Şirketler arasındaki mutabakatı sağlamak üzere Takas Odası kurulmaktadır. Bazı ülke uygulamalarında Takas Odaları mutabakatı sağlama yanında ortalama hasar tutarının hesaplanması işlevini de yerine getirmektedir. Ülkemizde uygulanması planlanan modelde Takas Odası operasyonunun SBM bünyesinde kurulması yönünde karar alınmıştır. Ocak 2014 itibariyle Takas Odası yazılımı ve kurgusunun oluşturulması amacıyla SBM bünyesinde çalışmalar başlamıştır. Çalışmaların Mayıs 2014 te sonuçlanması ve Haziran 2014 te şirketlere test ortamında açılması planlanmaktadır ANLAŞMA VE EL KITABI Sistemin işleyişi, uygulanacak kurallar, anlaşmazlık durumunda izlenecek prosedürler, belirlenen kurallara uymama durumunda uygulanacak yaptırımlar hazırlanan anlaşmada yer almaktadır. Sisteme dahil olmak isteyen sigorta şirketleri anlaşmayı imzalamak suretiyle sisteme dahil olmaktadırlar. Bu kapsamda İspanya, İtalya ve Yunanistan da kullanılan anlaşmalar incelenerek Birlik bünyesinde faaliyet gösteren ilgili komite üyelerinden oluşturulan çalışma grubu ile birlikte taslak metin hazırlanmıştır. Ortalama hasar ile ilgili çalışmalar sonuçlandığında sektör ile paylaşılması planlanmaktadır UYGULAMAYA ALMA Oto sigortaları projesinin ilk fazı sonrasında karar verilen modellerin hayata geçirilmesi için ikinci faz çalışmaları başlamıştır. Bu çerçevede Doğrudan Tazmin Sistemi nin ikinci faz çalışmalarının Birlik bünyesinde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde yukarıda belirtilen çalışmalar yürütülmektedir. Takas Odası nın bir aylık test sürecinden sonra sistemin Temmuz 2014 tarihinden itibaren sanal olarak çalıştırılması, 6 aylık bir test sürecinden sonra tarihinde sistemin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 4. YEDEK PARÇA VE ÖZEL SERVIS SERTIFIKASYONU Yedek Parça ve Servis Sertifikasyonu Modellemesi projesi ile sigorta kapsamındaki hasar sonucu aracı onarılan sigortalıların tamirhane ve kullanılan eşdeğer parçadan kaynaklı şikayetlerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Sertifikasyon uygulamalarının yetersiz kalması eşdeğer parçaların düşük kaliteli parça olarak algılanmasına ve sektör paydaşlarının olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet vermektedir. Diğer taraftan kurumsal olmayan küçük ve dağınık onarım servislerinin varlığı ve sertifikasyon sisteminin bulunmaması eleştirilere ve müşteri memnuniyetsizliğine yol açmaktadır. Yapılan çalışmada dünyadaki çeşitli uygulama örnekleri ve modelin gelişim süreci ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Tamirhane ve eşdeğer parça standartlarının belirlenerek sigorta kapsamındaki hasarlardaki sertifikalı tamirhane ve eşdeğer parça kullanımı ile maliyet kontrolü, hizmet kalitesinde artış sağlanması ile sigorta sektörüne duyulan güvenin artması beklenmektedir. Bu kapsamda ülkemizde uygulanması planlanan modelin ana hatları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. a) Yedek Parça Sertifikasyonu için; CZ, Cappa, Thatcham gibi sertifikasyon kuruluşlarının vermiş olduğu sertifikaların kabul edilmesi, ancak bu kuruluşların verdiği sertifikalardan hangilerinin kabul edileceğinin Birlik tarafından kurulacak bağımsız yapı tarafından tespit edilmesi, Sertifikası olmayan parçaların belgelendirilmesi için TÜRKAK akreditasyonu olan Türk Loydu Vakfı ile işbirliğine gidilmesi. b) Özel Servis Sertifikasyonu için; TS13168 özel servis ve TS 8986 Tamirhane standartlarına göre kurulan bağımsız yapı tarafından sertifika verilmesi, ancak bu standartların TSE ile iletişime geçilerek revize edilmesi, Sertifikasyon faaliyetinin TÜRKAK akreditasyonu olan Türk Loydu Vakfı ile yürütülmesi. Sistemin kurgulanmasında ve hayata geçirilmesinde parça ve belgelendirme prosedürlerinin belirlenmesi gibi teknik konular olduğundan ikinci faz çalışmaların sürdürülmesi için danışmanlık hizmeti alınmasına karar verilmiştir. Bu alanda yapılacak çalışmalar 26 hafta sürecek olup tarihinde ikinci faz çalışmalara başlanacaktır. 14

17 5. SIGORTA SUIISTIMALI ILE MÜCADELE MODELI Sigorta suiistimali; haksız kazanç elde etmek amacıyla, sigorta şirketinin kararını değiştirecek önemli bir gerçeğin gizlenmesi ya da gerçek dışı bir beyan yoluyla sigortacının, sigortalı tarafından bilerek, kasıtlı olarak aldatılmasıdır. Sigorta suiistimalleri birçok ülkede vergi kaçakçılığından sonra en yaygın ekonomik suç olarak kabul edilmektedir. Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu (CEA) verilerine göre sigorta şirketleri yaşanan suiistimallerin sadece % 5-10 luk kısmını saptayabilmektedir. Suiistimallerin gerek uluslararası sigorta endüstrilerine gerekse ülkemiz sigorta endüstrisine gerekse sigortalılara ağır bedeller ödettiği açıktır. Uluslararası uygulamalar suiistimallerin tamamen ortadan kaldırılamadığını hatta çok az bir bölümünün ortaya çıkartılabildiğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede sigorta suiistimallerinin en aza indirilmesi için sektörün tüm paydaşlarının ortak çözümler etrafında toplanması büyük önem arz etmektedir. Suiistimal Yönetim Modeli ile sigorta suiistimallerinin tespiti yoluyla caydırıcılığın sağlanması sonucu sigorta şirketlerinin teknik sonuçlarının iyileşmesi ve sigorta primlerinin düşmesi ile daha geniş kesimlerin sigorta ile tanışması hedeflenmektedir. Kurulacak bilgi işlem altyapısı ile poliçe tanzimi ve hasar ihbarı esnasında sigorta şirketlerinin suiistimal ihtimaline ilişkin uyarılması ve organize suç örgütleri tarafından gerçekleştirilen suiistimallerin tespit edilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede ülkemizde kurulması öngörülen modelin ana hatları aşağıda yer almaktadır. Halkla İlişkiler ve İletişim Sigorta Suiistimal Bürosu Strateji Operasyon Bilgi Hattı Hukuk ve Uyum Denetim Eğitim Paydaş Yönetimi ve Resmi İlişkiler İnceleme ve Raporlama Analitik 15

18 İNCELEME-ARAŞTIRMA Sigorta suiistimali ile mücadele kapsamında Sigorta Suiistimal Bürosu kurulmasına, büronun hibrit bir yapı altında kurulup analitik skorlama ile ilgili çalışmaların SBM, yönetişim, strateji ve operasyon çalışmalarının da Birlik çatısı altında kurulacak yeni birimler ve geliştirilecek yetkinliklerle yürütülmesine karar verilmiştir. Bu modelin kurgulanması ve hayata geçirilmesi kapsamında yürütülecek çalışmalar da danışmanlık hizmeti alınmak suretiyle yürütülmekte olup sertifikasyon modelinde olduğu gibi çalışma 26 hafta sürecektir. 6. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMINATI Zorunlu Trafik Sigortası nda bedeni tazminatlar, zarar verilen kişinin vefatı halinde geride kalanlara; tamamen veya belirli bir oranda çalışamaz duruma gelmesi halinde ise kendisine yapılacak tazminat ödemelerini kapsamakta olup tazminat hesaplamalarının aktüeryal tekniklere uygun olarak yapılması esastır. Geride kalanlar için destekten yoksun kalma tazminatı hesaplaması, vefat eden ve destekten yoksun kalan kişilerin yaşları, beklenen ömrü, gelir seviyesi ve enflasyon gibi birçok kriter dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Daimi maluliyet durumunda ise yine aynı kriterler, maluliyet oranı ile birlikte değerlendirilmektedir. Vefat durumunda hesaplama, vefat eden kişi eğer yaşasaydı geride kalanlara sağlayacağı maddi desteğin süresi ve tutarı temel alınarak gerçekleştirilmektedir. Maddi desteğin süresi, kişinin beklenen ömrüne bağlı olarak aktüer tarafından belirlenmektedir. Gelir seviyesi ise belgelendirilen ve son kazanılan ücret temel alınarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Daimi maluliyet durumunda ise yine kişinin beklenen ömrü aktüer tarafından belirlenmekte, kişinin maluliyet oranı ve gelir seviyesi göz önünde bulundurularak tazminat tutarı hesaplanmaktadır. Uygulamada sigorta şirketleri destekten yoksun kalma hesaplamaları ile ilgili olarak aktüerlerle çalışmaktadır. Aktüerler, Hazine Müsteşarlığı nın 2010 yılında yayımladığı 2010/4 Sayılı Genelge de belirtilen esasları dikkate alarak hesaplama yapmaktadır. Ancak yargıya taşınan dosyalarda hesaplamaları aktüerler değil, mahkeme tarafından atanan bilirkişiler yapmaktadır. Bu kapsamda farklı hesaplama modellerinin kullanılması farklı sonuçlara ulaşılmasına yol açmakta, bu durum da aracı kurumların ortaya çıkarak hesaplanan tazminatın büyük bir oranının mağdurlar yerine bu aracı kurumlara gitmesine yol açmaktadır. Bu durum mağdurların hak kayıpları yanında sigorta şirketlerinin de ileride ödeyecekleri tazminatları doğru tahmin etmesi imkanını ortadan kaldırmaktadır. Geldiğimiz noktada destekten yoksun kalma tazminat taleplerinin neredeyse tamamı söz konusu aracı kurumlar marifetiyle sigorta şirketine başvuruda bulunulmadan direkt yargıya başvurulması suretiyle yapılmaktadır. Yurt dışı uygulamalar incelendiğinde başka ülkelerde de benzer sorunların yaşandığı, ancak farklı yöntemler geliştirilerek bu sorunların aşıldığı görülmektedir. Örneğin İspanya'da destekten mahrum kalma tazminatının hesaplamasında tüm ilgili tarafların kullandığı bir hesaplama modeli benimsenmiştir. Model, hem sigorta şirketleri hem de mahkemeler tarafından kullanılmakta, bu sayede hesaplamada farklı metodların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan sorunlarla karşılaşılmamaktadır. Bu çerçevede Birliğimizce destekten yoksun kalma tazminatının hesaplama modelinin standartlaştırılmasına yönelik bir çalışma başlatılmış ve bir danışmanlık şirketinden destek alınarak uluslararası başarılı uygulama modelleri incelenmiştir. Yapılan çalışma ile destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamasında kullanılan mortalite tablosu, teknik faiz oranı gibi ödenecek tazminat tutarına etki eden faktörlerde en uygun varsayımların belirlenmesi suretiyle sektörel standardın oluşturulması yönünde öneriler geliştirilmiştir. Uluslararası uygulamalarda da rastlanan hesaplamada standardizayonun sağlanması ile mevcut uygulamanın sigorta primlerinin hesaplanmasını zorlaştırıcı etkinin giderilmesi, mağdurların aracılara hak ettikleri tazminatın bir bölümünü aracılara vermeden, hak ettikleri tazminatın tamamını almaları sağlanmış olacaktır. Bu konuda Birliğimiz tarafından gerçekleştirilen kapsamlı çalışmaya ilişkin olarak hazırlanan rapor Hazine Müsteşarlığı na sunulmuştur. Ayrıca mevzuat çalışmalarında da hesaplamalarda standardizasyonun sağlanması 16

19 yönünde önerilerimiz Hazine Müsteşarlığı ile paylaşılmış olup gerekli mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirilmesi beklenmektedir. 7. SONUÇ Teknolojide ve tüketici memnuniyetinin artırılmasına yönelik yıllar içerisinde yaşanan gelişme ve değişiklikler, tüketicilerin hizmeti en kısa sürede ve en yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak suretiyle almak istemeleri, bunun karşılığında şirketlerin geleneksel yöntemlerle bu amaçları gerçekleştirmede karşılaştıkları sorunlar, süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini gerektirmektedir. Sigorta şirketleri de oto sigortalarında hasar tasfiye süreçlerini iyileştirirken, aynı zamanda maliyetleri etkin bir şekilde yönetebilmek amacıyla çeşitli yöntemler geliştirmektedir. Oto sigortaları projesi ile uluslararası sigorta piyasalarında uygulanan en iyi uygulama örneklerinin ülkemiz koşulları dikkate alınarak adapte edilmesi amaçlanmaktadır. Oto sigortalarının sigorta sektöründeki payı, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası nın toplumsal işlevi dikkate alındığında bu alanda yaşanan sorunların ivedilikle çözümü büyük önem taşımaktadır. Proje çıktılarına göre geliştirilen çözüm önerilerinin oto sigortalarında yaşanan sorunların çözülmesi suretiyle branşın daha sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayacağı düşünülmektedir. m 17

20 KA PAK KO NU SU Bilgi Güvenliği Sigortası Alper TAN Türkiye Sigorta Birliği / Koordinatör rkeolojik veriler insan ırkının evrim sürecinin yaklaşık 2,5 milyon yıllık bir öykü- A sü olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sürecin ilk yapı taşı yaklaşık yıl öncesine dayanan Cilalı Taş Devri dir. O güne kadar mağara resimleri ve günümüze kadar kalan taş aletler ile tanıdığımız atalarımız bu dönemde hayvancılık ve tarıma başlamıştır. M.Ö li yıllarda Bakır Çağı ile taş aletlerin yanı sıra bakırı da kullanmaya başlayan insanoğlu M.Ö lü yıllarda yazının bulunmasıyla İlk Çağ a adımını atmıştır. 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu nun yıkılması ile başlayıp 1453 yılında İstanbul un fethi ile son bulan Orta Çağ ı, Rönesans ve 17. Yüzyıl da yaşanan Aydınlanma Dönemi takip eder Fransız devrimi sonrasında sanayi toplumuna uygun siyasi yapılanmanın temellerinin atılması ile birlikte 18 ve 19. yüzyıla buhar gücü ile çalışan makinaların bulunması ile Sanayi Devrimi damgasını vurur. Bilgisayarın icadı ile yeni bir döneme girildiği 1950 lerin sonlarında tartışılmaya başlansa da 1980 lerde internet kullanımının yaygınlaşması yeni dönemin, Bilişim Çağı nın başlangıcı olarak kabul edilmiştir li yıllarda sosyal medyanın hayatımızın bir parçası halini almaya başlaması ile birlikte Bilişim Çağı nın yerini İletişim Çağı na bıraktığı tartışılmaya başlanmıştır. Bilgisayarın Bilişim Çağı nda iş hayatında, İletişim Çağı nda ise sosyal yaşamda devrim yarattığı söylenmektedir. CYBER RISK Gelişen teknoloji, sigorta sektörünün güvence sağlaması beklenen risklerin de evrim İçinde bulunduğumuz Bilişim ve İletişim Çağı elektronik ortamda ticari sır ve kişisel bilgilerin saklandığı dönem olarak değerlendirilebilir. Bu bilgilerin korunması için ilk önce firewall lar geliştirildi, sonrasında ise Bilgi Güvenliği (cyber risk) Sigortası gelişti. geçirerek gelişmesine neden olmuştur. İçerisinde bulunduğumuz Bilişim ve İletişim Çağı elektronik ortamda ticari sır ve kişisel bilgilerin saklandığı dönem olarak değerlendirilebilir. Bu bilgilerin korunması için ilk önce firewall lar geliştirildi, sonrasında ise Bilgi Güvenliği (cyber risk) Sigortası gelişti. Bu açıdan bakıldığında sigorta sektörünün bu en yeni ürünü için Bilgi ve İletişim Sigortası ifadesini de kullanabiliriz. İlk başlarda bu riskin varlığı ve sigorta ihtiyacı soyut bir kavram olarak görünüyordu. ABD nin Kaliforniya eyaletinde 2003 yılında kişisel bilgilerin korunması ile ilgili yasanın onaylanması ve artan hacker faaliyetleri Bilgi Güvenliği Sigortası nın yaygınlaşmasına öncelik etti. Bu gelişmeyi dünyanın çeşitli bölgelerindeki benzer yasal düzenlemeler ve Bilgi Güvenliği Sigortası piyasasının oluşması takip etti. Amerika Birleşik Devletleri ndeki artan talebi öncelikle Londra marketi karşılarken bugün kıta Avrupası nda pek çok sigorta şirketi bu teminatı sunmakta ve olay başı teminat limiti için 100 milyon Euro larla ifade edilen reasürans kapasitesinden söz edilebilmektedir. 18

2014 YENİ ACENTELER YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ. Dr. Ahmet Genç Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü

2014 YENİ ACENTELER YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ. Dr. Ahmet Genç Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü 2014 YENİ ACENTELER YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ Dr. Ahmet Genç Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Genel Olarak - Amaç ve kapsam genişletilmiş acentelik faaliyetlerinin sektöre olan güveni artırıcı

Detaylı

Saygılarımızla İSAD YK 2014 YENİ ACENTELER YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ. YENİ ACENTELER YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ Pazartesi, 19 Mayıs 2014 12:41

Saygılarımızla İSAD YK 2014 YENİ ACENTELER YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ. YENİ ACENTELER YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ Pazartesi, 19 Mayıs 2014 12:41 Değerli üyelerimiz, sevgili Acenteler Yeni yönetmelik yayınlandı sizlere bu sayfada tüm detaylarını duyurmuştuk, bu yönetmeliğin getirdiklerini özetle aşağıda bilgilerinize sunuyoruz, dikkatli olmanızı

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30)

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Bilindiği üzere, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 01/04/2015

Detaylı

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Can Akın ÇAĞLAR Başkan 4 Ekim 2017 1 I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler II. Gündemdeki Önemli Konular 1. Zorunlu Trafik Sigortası 2. Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ

Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ Yazarlar Yrd.Doç.Dr.İsmail Yıldırım Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık Emin Çağlak Gökhan Kaya Gülhan Deniz Mazhar Dede Ömer Sinan Pehlivan Selin Coşkun

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Finansta Kariyer Günleri 09 İstanbul, 6 Mayıs 2009

Finansta Kariyer Günleri 09 İstanbul, 6 Mayıs 2009 Finansta Kariyer Günleri 09 İstanbul, 6 Mayıs 2009 Taylan Matkap İstatistikçi & Aktüer Anadolu Sigorta (Sorumlu Aktüer) Aktüerler Derneği (Genel Sekreter) Amerika Kaza Aktüerleri Birliği (Derecelendirme

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta İşletmelerinin Organizasyonu İç Organizasyon Yapısı Sigorta işletmesinin fonksiyonlarına göre: Hukuk, yatırım, acenteler, reklam, satın alma, tahsilat ve üretim bölümleri

Detaylı

RİSKLİ SİGORTALAR HAVUZU VE DENETİMİ

RİSKLİ SİGORTALAR HAVUZU VE DENETİMİ RİSKLİ SİGORTALAR HAVUZU VE DENETİMİ Arif Hikmet CESUR Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı 6 Ekim 2017, İstanbul SÜREÇ VE KURULUŞ AMACI Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Üst Sınırı 12.4.2017 Sigorta

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? a) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı b) Sigorta himayesi

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2017 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

2017 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI MAYIS 2017 TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez?

2017 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI MAYIS 2017 TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez? TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB SORU 1 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez? A) Teknik karşılıklar hesaplamaları B) Bilanço aktif-pasif dengesi hesaplamaları C) Finans ve

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı 2016 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

Türkiye de Özel Sağlık Sigortası

Türkiye de Özel Sağlık Sigortası Türkiye de Özel Sağlık Sigortası Dünya da ekonomi ve sağlık sektörü açısından gelişmişliğin bir göstergesi olan ve gelişmiş ülkelerde neredeyse nüfusun büyük bölümüne sirayet eden Özel Sağlık Sigortalı

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

DERNEK HABERLERİ. BÜLTEN: Eylül 2009 / 12. - Şirketlerin soruları yanıtlandı

DERNEK HABERLERİ. BÜLTEN: Eylül 2009 / 12. - Şirketlerin soruları yanıtlandı BÜLTEN: Eylül 2009 / 12 DERNEK HABERLERİ - Şirketlerin soruları yanıtlandı Brokerlerimizden Derneğimize gelen sorular yanıtlandı. - Yeni Brokerlik Başvurusu Hazine Müsteşarlığı na Gönderildi Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 20.09.2010 AKTÜERYAL ZĐNCĐRLEME MERDĐVEN METODUNA ĐLĐŞKĐN GENELGE (2010/12)

Hazine Müsteşarlığından: 20.09.2010 AKTÜERYAL ZĐNCĐRLEME MERDĐVEN METODUNA ĐLĐŞKĐN GENELGE (2010/12) Hazine Müsteşarlığından: 20.09.2010 AKTÜERYAL ZĐNCĐRLEME MERDĐVEN METODUNA ĐLĐŞKĐN GENELGE (2010/12) Bilindiği üzere, şirketler teknik karşılıklar ve Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metodu na (AZMM) ilişkin

Detaylı

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Can Akın ÇAĞLAR Başkan 3 Ağustos 2017 1 I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler II. Gündemdeki Önemli Konular 1. Zorunlu Trafik Sigortası 2. Bireysel Emeklilik Sistemi ve

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 10. Kalkınma Planının 3. Programı olan Yurtiçi Tasarrufların Arttırılması Ve İsrafın Önlenmesi Programı kapsamında 4. bileşen, Tamamlayıcı Sigortacılığın

Detaylı

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayat grubu sigortaları teknik personelinin niteliklerine, faaliyetlerine, mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

Avukat sorumluluk sigortası nedir?

Avukat sorumluluk sigortası nedir? Avukat sorumluluk sigortası nedir? Sigortalı nın Mesleki Hizmetleri nelerdir? Avukatlık Kanunu uyarınca yasal merciler önünde yürütülen bilirkişilik ve benzeri görevler... Görev Aksatma Hata Yanlış, Hatalı,

Detaylı

16 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29595 YÖNETMELİK

16 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29595 YÖNETMELİK 16 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29595 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 22/4/2014 tarihli

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI

İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Hazine Müsteşarım, Yurt dışından gerek

Detaylı

TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI

TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI TÜRKİYE NİN İLK VE TEK ULUSLARARASI SİGORTA EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİDİR. KURUCULARIMIZ TSEV, 1970 Yılında; Türkiye Sigorta ve Şirketleri Birliği ve Milli Reasürans T.A.Ş.

Detaylı

DEĞER KAYBI DÜKKANI ARAÇ DEĞER KAYBI & TİCARİ KAZANÇ KAYBI & TRAFİK KAZASI TAZMİNATLARI NASIL TALEP EDEBİLİRİM? NEREDEN VE NE ZAMAN TALEP EDEBİLİRİM?

DEĞER KAYBI DÜKKANI ARAÇ DEĞER KAYBI & TİCARİ KAZANÇ KAYBI & TRAFİK KAZASI TAZMİNATLARI NASIL TALEP EDEBİLİRİM? NEREDEN VE NE ZAMAN TALEP EDEBİLİRİM? DEĞER KAYBI DÜKKANI ARAÇ DEĞER KAYBI & TİCARİ KAZANÇ KAYBI & TRAFİK KAZASI TAZMİNATLARI NASIL TALEP EDEBİLİRİM? NEREDEN VE NE ZAMAN TALEP EDEBİLİRİM? NEYE GÖRE HESAPLANIR? TRAFİK KAZALARINDAN TAZMİNAT

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2016 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

SİGORTA BROKERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ. Bülten tarihi: Temmuz - Ağustos 2010 Bülten No: 22

SİGORTA BROKERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ. Bülten tarihi: Temmuz - Ağustos 2010 Bülten No: 22 SİGORTA BROKERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ Bülten tarihi: Temmuz Ağustos 2010 Bülten No: 22 Dernek Kuruluş Tarihi: 1992 DERNEK HABERLERİ Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmelik Taslağı ve Ekleri Hazine Müsteşarlığına

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014 ANKARA

SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014 ANKARA SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014 ANKARA Sigorta Acentelerinin Türkiye Geneline Göre Dağılım Oranı (%) Sigorta Acentelerine İlişkin Bazı Veriler 7.794 Gerçek kişi acente sayısı

Detaylı

TIBBĠ KÖTÜ UYGULAMAYA ĠLĠġKĠN ZORUNLU MALĠ SORUMLULUK SĠGORTASI

TIBBĠ KÖTÜ UYGULAMAYA ĠLĠġKĠN ZORUNLU MALĠ SORUMLULUK SĠGORTASI TIBBĠ KÖTÜ UYGULAMAYA ĠLĠġKĠN ZORUNLU MALĠ SORUMLULUK SĠGORTASI Mehmet KALKAVAN Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Genel Sekreter Yardımcısı 2011 MESLEKĠ UYGULAMALARDAN DOĞAN SORUMLULUKLAR

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Haziran-Temmuz 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 05 Haziran 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı

Detaylı

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V.

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 18.10.1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI 1- Otomatik katılım nedir? İşyeri bazlı emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, çalışanların

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 97 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 97 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 97 İST, 26.12.2016 ÖZET: Hazine Müsteşarlığı tarafından bireysel emeklilik sistemine otomatik katılıma geçiş hakkında 21 Aralık 2016 tarihli ve 2016/192 sayılı basın açıklaması

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2)

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Resmi Gazete No : 25107 Resmi Gazete Tarihi : 13.05.2003 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Amaç ve Kapsam Madde 1-

Detaylı

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir.

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. HDI SİGORTA A.Ş. HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. 110 YILLIK SİGORTA TECRÜBESİ ALMAN SİGORTA DEVİNİN MALİ GÜCÜ HDI International AG (Talanx):

Detaylı

Hakkımızda Ulusal İşbirlikleri

Hakkımızda Ulusal İşbirlikleri Amacı 1970 yılında, TSB ve Milli-Re tarafından, eşit paylarla kurulan Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı - TSEV, Türk sigorta sektörünün ilk ve tek uluslararası eğitim ve araştırma merkezidir. TSEV in temel

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

Bülten tarihi: Nisan 2010 Bülten No: 19

Bülten tarihi: Nisan 2010 Bülten No: 19 SİGORTA BROKERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ Bülten tarihi: Nisan 2010 Bülten No: 19 Dernek Kuruluş Tarihi: 1992 DERNEK HABERLERİ - Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı; 16 Nisan 2010 Cuma günü yapılan

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal yönetimin; Şirket in başarıya ulaşması, bu başarının devamı ve Şirketimizin pay sahiplerine ekonomik değer sağlanması açısından önemli olduğuna inanmaktayız.

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ BDO Yayıncılık A.Ş. Sirküler Tarihi : 06.03.2017 Sirküler No : 2017/043 01.02.2017 TARİHİ İTİBARİYLE UYGULANACAK OLAN İŞVEREN DESTEĞİ 09.02.2017 tarih ve 29974

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 02.07.2013

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 02.07.2013 Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 02.07.2013 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2013/10) Bu Genelge, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

Bülten tarihi: Mart 2010 Bülten No: 18

Bülten tarihi: Mart 2010 Bülten No: 18 SİGORTA BROKERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ Bülten tarihi: Mart 2010 Bülten No: 18 Dernek Kuruluş Tarihi: 1992 DERNEK HABERLERİ - Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı; 23 Mart 2010 Salı günü yapılan

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

DERNEK HABERLERİ. BÜLTEN: Ocak 2009 / 05

DERNEK HABERLERİ. BÜLTEN: Ocak 2009 / 05 BÜLTEN: Ocak 2009 / 05 DERNEK HABERLERİ - Brokerlerimizin Ruhsat Yenileme Çalışmalarına Devam Edildi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu nun 21.inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak, Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU 1. GİRİŞ Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığınca verilmiş bulunan ve örneği Mevzuattaki

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA. Sigortacılık Hesap Planında aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi hesap kodu kullanılmaz?

MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA. Sigortacılık Hesap Planında aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi hesap kodu kullanılmaz? MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA SORU 1: Sigortacılık Hesap Planında aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi hesap kodu kullanılmaz? A) 2 B) 3 C) 7 D) 8 E) 9 CEVAP: D SORU 2: Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmelik 01 Ekim 2013 tarihinde

Detaylı

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği (Yeni Yönetmelik) 27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 1 Yeni Yönetmelik

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Bülten tarihi: Mayıs 2010 Bülten No: 20

Bülten tarihi: Mayıs 2010 Bülten No: 20 SİGORTA BROKERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ Bülten tarihi: Mayıs 2010 Bülten No: 20 Dernek Kuruluş Tarihi: 1992 DERNEK HABERLERİ - Dernek Üyeliği; Derneğimize üye olmak isteyen Brokerlerimizin üye başvuru formları

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

Müsteşarlık tarafından yayınlanan sözkonusu basın duyurusunun metni aşağıda sunulmuştur.

Müsteşarlık tarafından yayınlanan sözkonusu basın duyurusunun metni aşağıda sunulmuştur. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Tahkim Komisyonu'nun Faaliyete Başlamasına İlişkin Bir Ba T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Tahkim Komisyonunun faaliyete başlamasına ilişkin olarak

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Güvence Hesabı Yönetmeliği

Güvence Hesabı Yönetmeliği Güvence Hesabı Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) (Değişik: RG-05.03.2013-28578) Bu Yönetmeliğin amacı; 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılısigortacılık Kanununun

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı Sayı : 13849230 OHDAA'İO Konu :Sağlık Sigortası 1 1 Temmuz 20U Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.06.2014 tarihli yazısı ekinde İçişleri Bakanlığı Göç

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

SİGORTA DENETLEME KURULU. Dr. Mehmet Hakan SARAÇ Sigorta Denetleme Uzmanı

SİGORTA DENETLEME KURULU. Dr. Mehmet Hakan SARAÇ Sigorta Denetleme Uzmanı SİGORTA DENETLEME KURULU Dr. Mehmet Hakan SARAÇ Sigorta Denetleme Uzmanı Sigorta Nedir? Sigorta öyle bir akittir ki, bununla sigortacı bir prim karşılığında; diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88 KONU: Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. 17 Temmuz 2012

Detaylı

TAAHHÜTNAME T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA

TAAHHÜTNAME T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA EK: 1 TAAHHÜTNAME T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının Sigorta şirketlerinin, sigorta acentelerinin ve sigorta eksperlerinin ortakları,

Detaylı

OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ 28/02/2017 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EMEKLİLİK UYGULAMA VE DÜZENLEME DAİRESİ

OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ 28/02/2017 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EMEKLİLİK UYGULAMA VE DÜZENLEME DAİRESİ OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ 28/02/2017 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EMEKLİLİK UYGULAMA VE DÜZENLEME DAİRESİ 1 Mevzuat BES 4632 sayılı Kanun (Yürürlük: 2001) Otomatik Katılım 6740

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Muhasebesi

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Muhasebesi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Muhasebesi Dr. Metin SARIASLAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE MUHASEBESİ Bireysel Emeklilik Sistemi Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Desteği Katılımcılardan Yapılan Kesintiler

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI

TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI Tarım, nüfusun temel ihtiyaç maddelerini üreten bir kesim olması nedeni ile stratejik bir öneme sahiptir ve diğer sektörler içerisinde doğal, ekonomik, sosyal ve kişisel

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Teminatı. GÖZDE KARATOPAK Manager, FINPRO Practice

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Teminatı. GÖZDE KARATOPAK Manager, FINPRO Practice Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Teminatı GÖZDE KARATOPAK Manager, FINPRO Practice Program Türkiye de yöneticinin sorumluluğu Yeni TTK Neden Yönetici Sorumluluk Sigortası? Poliçe işleyişi

Detaylı

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI 1- Otomatik katılım nedir? İşyeri bazlı emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, çalışanların

Detaylı

FASIL 9 MALİ HİZMETLER

FASIL 9 MALİ HİZMETLER FASIL 9 MALİ HİZMETLER Öncelik 9.1 Kredi kurumları ve yatırım şirketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili diğer direktiflere (mevduat garanti programı, toparlama ve yeniden örgütlenme, finansal

Detaylı

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı