ÇALIŞMA RAPORU (Mart.2013)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞMA RAPORU (Mart.2013)"

Transkript

1 T.C. AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ AFYONKARAHİSAR İL MERKEZİ ULAŞIM FİZİBİLİTESİ İŞİ (İKN:2013/370) ÇALIŞMA RAPORU (Mart.2013) HAZIRLAYAN: İstanbul Ulaşım Haberleşme ve Güvenlik Teknolojileri A.Ş. Bu çalışma "Doğrudan Faaliyet Destek Programı" kapsamında T.C. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 1

2 İÇİNDEKİLER: GİRİŞ 3 ÇALIŞMANIN AMAÇLARI 3 ÇALIŞMANIN KAPSAMI 4 KAVRAMSAL ÇERÇEVE ve YÖNTEM 4 YAPILAN ÇALIŞMALAR 6 Kent Haritasının Güncellenmesi 6 Kaza Verilerinin Toplanması 6 Kavşaklarda Trafik Sayımı 6 Sinyal Kontrollü Kavşaklarda Yapılan Tespitler 7 Kavşak ve Yol Kesimlerinde Diğer Tespitler 12 SOMUT ÇIKTILAR ve ÖNERİLER 12 Yol Ağındaki Düzenlemeler 12 Ana Arterlerde Koordinasyon Çalışmaları 12 Yol Kademelenmesi Çalışmaları 13 Yeni Yol Ağı ve Zon Oluşturulması 13 Trafik İşletmesi Düzenlemeleri 15 Trafik Dolaşım (Sirkülasyon) Planları 15 Kavşak Düzenlemeleri 15 Parklanma Düzenlemeleri 17 Toplu Taşıma Düzenlemeleri 17 Yaya Ulaşım 18 Kavşak Alanlarındaki Yaya Düzenlemeleri 18 Kentsel Meydan Yaya Düzenlemeleri 19 Yol Güvenliğini Artıracak Önlemler 19 Kurumsal ve İdari Yapılanma Önerileri 22 EKLER 25 2

3 AFYONKARAHİSAR İL MERKEZİ, ULAŞIM FİZİBİLİTESİ İŞİ ÇALIŞMA RAPORU 1. GİRİŞ Afyonkarahisar, Batı Anadolu nun diğer bölgelerine açılan bir kapı durumunda ve transit geçit merkezindedir ve demiryolu açısından da 4 önemli rotanın kesiştiği tek yerleşim yeri özelliğiyle de meşhurdur. Bu yoğun şehirlerarası ulaştırma altyapısına karşın, Afyonkarahisar kent merkezindeki ulaşım ve trafik yönetimi sorununun giderek kentin en önemli sorunsalı olmuştur. Bu durumun iyileştirilmesine ve kısmen ortadan kaldırılmasına hizmet edecek çalışma, Afyonkarahisar Belediyesi'nin belirlediği amaçlar ve kapsam doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSBAK A.Ş. uhdesinde yürütülmüş, T.C. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından "Doğrudan Faaliyet Destek Programı" kapsamında desteklenmiştir. Çalışma süreci içerisinde Başkanımız Sn.Burhanettin ÇOBAN'ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda içerik ve zamanlama olarak Çalışma Programı'nın gereklilikleri yerine getirilmiş, Başkan Yardımcısı Sn.Sabri DEMİRKAPU'nun gözetiminde Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Strateji Geliştirme ve Raporlama Birimi'nin uyumlu çalışması neticesinde tamamlanmıştır. 2. ÇALIŞMANIN AMAÇLARI İl merkezi özelliği de bulunan Afyonkarahisar kent merkezindeki ulaşım ve trafik yönetimi sorunu giderek kentsel yaşamı ve sosyo-ekonomik yapıyı olumsuz etkilemektedir. Afyonkarahisar Belediyesi Stratejik Planı analiz çalışmalarında Kent merkezindeki ana ulaşım arterlerinin gelecekte yetersiz kalabileceği ve trafik akışında problemlerin doğabileceğine dikkat çekilmiş, ulaşım sorununun kentsel yaşam kalitesini azaltan hususlardan biri olduğu tespiti yapılmıştır. Trafik ve Ulaşım başlığı, paydaş anketlerinde öne çıkan sorunlar arasında %20 ile ikinci sırada yer almıştır. GZFT analizi kapsamında Trafik yoğunluğunun sıkça yaşandığı merkezi yerlerde katlı otoparkların olmaması ve ulaşım ana planı çalışmasının gerçekleşmemesi "Zayıf" birer yön olarak belirtilmiştir. Toplu taşımadaki olumsuz rekabet, kaza sıklığı ve trafik yoğunluğundan kaynaklanan çevresel kirlilikler birer "Tehdit" olarak yer bulmuştur. 3

4 Bu nedenle, özellikle karayolu kavşak noktalarında ve karayolu ağının belirli kesimlerinde yaşanan yoğunluğun neden olduğu doğrudan veya dışsal negatif maliyetlerin azaltılabilmesi ve kısa/orta vadede bilimsel esaslara dayanan bir planın elde edilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Afyonkarahisar İl Merkezi Ulaşım Fizibilitesi İşi'nin temel amacı, belirlenen olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gerekli düzenlemeleri ortaya koymak, ek olarak hizmet alanını genişletecek bir idari yapıyı tanımlamak ve kurumsal kapasiteyi artırmaktır. 3. ÇALIŞMANIN KAPSAMI Yukarıda hatırlanan amaçlar ve hiyerarşik şekilde takip eden hedeflerin hem teknik şartnamede hem de Kalkınma Ajansı Başvuru metniyle paralel şekilde yerine getirilmesine çalışılmıştır. Bu çalışmanın zaman kısıtı ve bütçe miktarları göz önünde bulundurulduğunda, planlama kademelenmesi içinde kısa ve orta vadede yeterli olacağı görülmüştür fakat, önümüzdeki dönemde, kentin 2023 ve ötesindeki bir tarihi hedefleyen bir UAP (Ulaşım Ana Planı) hazırlanması gereklidir. 4. KAVRAMSAL ÇERÇEVE ve YÖNTEM Çalışmanın metodolojisi şu şekilde ilerlemiştir (Bu aşamalar "Yapılan Çalışmalar" başlığı altında detaylandırılmış alt faaliyetler şeklinde bulunabilir): 4

5 Çizelge: Çalışma Diagramı Ana verilerden olan kavşak alanlarındaki trafik hacminin belirlenmesine yönelik yerinde keşif, zirve saat (ZS) belirleme, ilgili kurumları bilgilendirme, görevli personel eğitimi, kamera çekimi ile veri doğrulama ve trafik mühendisliği analizinde doğrudan kullanılacak şeklide tablolaştırma yapılmıştır. Mobil ve yaya olarak çalışma alanı görülmüş, kavşaklarda sinyal çalışma planları, parklanma alışkanlıkları, darboğaz alanları, sürücü-yaya davranışları ve kavşaklar arası sinyal koordinasyonu, sistem donanımları envanteri çıkarılmıştır. Yol ağı ve kavşak analizlerinde tüm dünyada referans olarak kabul görmüş uzman trafik mühendisliği yazılımı olan TrafficWare Synchro 7.0 simülasyon ve analiz programından faydalanılmıştır. Böylece önümüzdeki dönemlerde de yenilebilir ve sürdürülebilir sinyal modeli hazır edilmiştir. Hizmet Seviyesi (LOS) ve Kavşak Kapasite Kullanım Oranı (ICU) performans kıstası olarak kullanılmıştır. Çalışma sürecinde web sayfası ve yerel basın bilgilendirilmiştir. Gerekli görüldüğü taktirde 3.parti kurumlar ve paydaşlarla yeniden bilgilendirme yapılabilir. Kurumsal karar mekanizması içinde yeniden yapılanma, otopark alanları ve toplu taşımacılık konusunda geri besleme beklenmektedir. 5. YAPILAN ÇALIŞMALAR 5.1. Kent Haritasının Güncellenmesi Afyonkarahisar Belediyesi ilgili birimden şehrin hali hazır imar planı ve uydu haritası sayısal ortamda temin edilmiştir. Ancak, kavşak alanlarının bazılarının güncel olmadığı görülmüştür. Harita birimi ile yürütülen çalışma neticesinde güncel CAD ortamında haritalar eklenmiştir. Bu haritalar kentin diğer işlerinde de kullanılabilecek çıktılar arasındadır Kaza Verilerinin Toplanması Trafiğin artmasına bağlı olarak trafik sorunları da artmaya başlamıştır. Trafik kazaları ve trafik güvenliği ile ilgili sorunlar bu alanda başlıca sorunlardan bazılarıdır. Kazaya etki eden faktörler başlıca insan, taşıt, yol ve çevresi başlıkları altında toplanabilir. Trafik kazalarından 5

6 görülecek zararın azaltılması, alınan önlemlerin etkinliğine bağlıdır (Y.Ş. Murat ve A. Şekerler). Bu nedenle Afyonkarahisar Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2010, 2011 ve 2012 Yılları Kaza Analizi Raporları'ndan faydalanılmıştır Kavşaklarda Trafik Sayımı Hareketliliğin ve kent içindeki araç yoğunluğunun belirlenmesi için çalışma alanı içindeki kavşak noktalarında trafik hacmi elde etme çalışması ulaşım ve trafik çalışmalarının en önemli verisini oluşturmaktadır. Afyonkarahisar Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü ile yapılan değerlendirme neticesinde en yoğun saatler belirlenmiştir. Afyonkarahisar Belediyesinin sorumluluğunda bulunan toplam 32 kavşakta Sabah Zirve (SZ) saatleri olan 07:00-08:30, Zirve Dışı (ZD) 12:00-13:00 ve Akşam Zirve (AZ) saatleri olan 16:30-18:30 arasında olmak üzere tüm kollarda ve tüm akımlarda (anayol ve tali yol kesitlerinde) 3 gün boyunca tam video kaydı alınmıştır. Bu günlerin seçilmesinde sömestr dışında kalması, dönemsel hava durumu ve ortalama hafta içi gün olmasının etkisi olmuştur. Bu çalışmaların devamı niteliğinde kavşak alanı çevre çekimleri ve başlangıç-bitiş kuyruğu tespitleri de yapılmıştır. Trafik Sayımı sonuçları bu raporun ek kısmında (Bölüm No.8) görülebilir , Pazartesi tarihinde trafik sayımı yapılan kavşaklar: Filli Kavşak Hüseyin Türkmen Kavşağı ANS Kavşağı Devlet Hastanesi Kavşağı Otogar Kavşağı Mavi Hastane Kavşağı Özdilek Kavşağı Park Hastanesi Kavşağı Mecidiye Kavşağı Fen Lisesi Kavşağı , Salı tarihinde trafik sayımı yapılan kavşaklar: Karayolları (Müze) Kavşağı MİT (Fatih) Kavşağı Cezaevi Kavşağı 6

7 Ataköy (Harbiş) Kavşağı Şuhut Kavşağı Ali İhsan Paşa Kavşağı Kadınana Kavşağı Fatih Kavşağı 2 Fuar Kavşağı Gümüş Kent Kavşağı TOKİ Kavşağı 2. Küçük Sanayi Kavşağı Organize Sanayi Kavşağı , Çarşamba tarihinde trafik sayımı yapılan kavşaklar: Maliye Kavşağı Hanönü (Demiryalayan) Kavşağı Vilayet Kavşağı Askerlik Şubesi (Orduevi) Kavşağı Stadyum Kavşağı Eski Otogar (Jandarma) Kavşağı Zekiler Kavşağı Yoğurt Pazarı (Sanat Okulu) Kavşağı Efeler Kavşağı 5.4. Sinyal Kontrollü Kavşaklarda Yapılan Tespitler No:1- Maliye Kavşağı: Kentin en önemli kavşaklarından biridir. Kentin kuzey-batısındaki en önemli aks olan Ali Çetinkaya Bulvarı ile merkezi çevreleyen Atatürk Bulvarı ile Gazlıgöl Caddesi'nin kesişim noktasıdır. Toplutaşım ve yaya geçişleri yoğundur. Sabah ve Akşam zirve saatlerinde kuyruklanmalar görülür. Geometri ve Yüzey Yapısı: 20 metre çaplı dönel kavşaktır. Geometrik ve yüzey yapısı düzgündür. Gazlıgöl caddesinin bir kısmında arterin daralması depolama alanını azaltmaktadır. Kontrol Tipi ve Donanımlar: Sinyalizasyon ile kontrol edilmektedir. Sinyal vericiler hizmet vermektedir. Gece saatlerinde Flaş modunda çalışmaktadır. Kırmızı ışık ihlali gözlenmektedir. No:2- Han Önü Kavşağı (diğer adıyla: Demiryalayan) : Gazlıgöl caddesi ile merkezden gelen Alparslan Türkeş Bulvarı'nın kesiştiği kavşaktır. 7

8 Geometri ve Yüzey Yapısı: 4 kollu olmasına rağmen Çukur sokaktaki dönüşlerin sık olmaması nedeniyle "T" kavşak olarak nitelendirilmiştir. Kavşak içinde tescilli Türbe yapısı bulunmaktadır. Bu nedenle geometrik düzenleme sadece Gazlıgöl caddesi üzerinde gerçekleştirilebilir. Yol yapısı düzgündür ancak yatay işaretleme eksiği görülmüştür. Kontrol Tipi ve Donanımlar: Sinyalizasyon ile kontrol edilmektedir. Sinyal vericiler hizmet vermektedir. Gece saatlerinde Flaş modunda çalışmaktadır. Kayıp süreler nedeniyle, "Sarı Taralı Alan" uygulaması için uygundur. No:3- Vilayet Kavşağı: Valilik, Belediye Başkanlığı, bankalar, genel tören alanı, eğitim donatılarının bulunduğu kentin en merkezindeki kavşaktır. Toplutaşım araçlarının da ana durak alanıdır. Kavşak alanını da içine alacak kapsamlı kentsel tasarım projesi mevcuttur. Geometri ve Yüzey Yapısı: Ordu Bulvarı, Birlik Caddesi, eski çarşı Basın-Dervişpaşa caddelerinin kesiştiği hatta Kaya sokağın da katıldığı çok kollu dönel kavşaktır. Yol yapısı düzgündür. Kavşak alanında parklanmanın ve rastgele yaya geçişlerinin sıkça görüldüğü bir noktadır. Bu bakımdan bakımından kavşak alanı iyi kullanılmamaktadır. Kontrol Tipi ve Donanımlar: Sinyalizasyon ile kontrol edilmektedir. Dönel ada etrafında araçlar serbest hareket etmektedir. Sinyal vericiler hizmet vermektedir. Gece saatlerinde Flaş modunda çalışmaktadır. No:4- Askerlik Şubesi Kavşağı: Vilayet kavşağı ile Stadyum kavşağına eşit mesafede, Ordu caddesi ile Alparslan Türkeş bulvarının kesiştiği kavşaktır. Geometri ve Yüzey Yapısı: Dört kollu dönel kavşaktır. Yan kolda yaya geçişini engelleyen anıt bulunmaktadır. Yol yüzey yapısı düzgün ve kaldırım genişliği yeterlidir. Kontrol Tipi ve Donanımlar: Sinyalizasyon ile kontrol edilmektedir. Dönel ada etrafında 4 fazlı yapıda, araçların vakit kaybı yaşadığı gözlenir. Sinyal vericiler hizmet vermektedir. Gece saatlerinde Flaş modunda çalışmaktadır. No:5- Stadyum Kavşağı: Demiryolu Gar ve Stadyum gibi önemli donatı alanlarının bulunduğu bölgede Alparslan Türkeş bulvarı ile Atatürk Bulvarı'nın kesişim noktasındadır. Anayol oldukça yoğundur. Maliye ve eski Otogar kavşaklarının orta noktasındadır. Geometri ve Yüzey Yapısı: Dört kollu dönel kavşaktır. Dönel ada çapının yaklaşık 10 metre olması kavşak içindeki depolama alanının yetersiz kalmasına sebep olmaktadır. Ancak, İstasyon Caddesi üzerinde yoğunluk gözlenmez bu nedenle hacimsel ağırlık nedeniyle "T" 8

9 "Dönel" kavşak olarak da tanımlanabilir. Yol yüzey yapısı düzgün ve kaldırım genişliği yeterlidir. Kontrol Tipi ve Donanımlar: Sinyalizasyon ile kontrol edilmektedir. Dönel ada etrafında 4 fazlı yapıda, araçların vakit kaybı yaşadığı, dönel adanın yetersiz kaldığı ve ana akımı engellediği gözlenir. Sinyal vericiler hizmet vermektedir. Gece saatlerinde Flaş modunda çalışmaktadır. No:6- Eski Otogar Kavşağı (diğer adıyla: Jandarma Kvş): Atatürk bulvarı, Asiye Sultan bulvarı, İsmet İnönü caddesi ve Kadınana caddeleri gibi önemli arterlerin kesişim noktasındadır. Kavşağın güney-doğu kısmı boş alan olmakla beraber ileri dönemde karışık kullanımlı gayrimenkul gelişimi beklenmektedir. Geometri ve Yüzey Yapısı: Dönel ada çapı 40 metredir. Ancak, İsmet İnönü ve Kadınana caddelerinin kavşağa katılım geometrisi uygun değildir. Yüzey yapısı düzgündür. Geometrik yapıda iseorta refüj alanlarının ve yaya geçişlerinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Kontrol Tipi ve Donanımlar: Dönel ada etrafında 4 fazlı yapıyla, sinyalizasyon ile kontrol edilmektedir. Oto sinyal vericiler hizmet vermektedir. Gece saatlerinde Flaş modunda çalışmaktadır. No:7- Zekiler Kavşağı: Afyonkarahisar'ın en sorunlu kavşaklarından biridir. Yaya yoğunluğu ve toplu taşım araçlarının yüksek oranda olduğu göze çarpmaktadır. Kavşak alanında düzensiz parklanmalar görülür. Alparslan Türkeş bulvarı ile Kadınana caddesinin kesişim noktasındadır. Geometri ve Yüzey Yapısı: Dört kollu dönel adanın çapı sadece 7,5 metredir. Bu nedenle kavşak alanı yersizdir. Kadınana caddesinin tek yön uygulaması kavşak alanının yükünü azaltmamıştır. Orta refüjlerdeki yaya geçiş koridorları da yetersizdir. Kontrol Tipi ve Donanımlar: Dönel ada etrafında 4 fazlı yapıyla, sinyalizasyon ile kontrol edilmektedir. Gece saatlerinde Flaş modunda çalışmaktadır. No:8- Yoğurt Pazarı Kavşağı (diğer adıyla: Sanat Okulu Kvş): Çarşı bölgesi olması nedeniyle toplu taşım araçları yoğun, önemli bir çekim noktasıdır. Alparslan Türkeş bulvarı ile Kurtuluş caddesinin kesişim noktasındadır. Akçeken sokak da kavşağa bağlanmaktadır ancak diğer kollara göre daha az kullanılmaktadır. 9

10 Geometri ve Yüzey Yapısı: Kavşak alanı ve yol yapısı geniştir. Ancak kavşak ortasında tüm araç hareketlerini engelleyecek vaziyette anıt bulunmaktadır. Bu nedenle geometrik iyileştirme potansiyeli yüksektir. Kontrol Tipi ve Donanımlar: Dönel ada etrafında 3 fazlı yapıyla, sinyalizasyon ile kontrol edilmektedir. Gece saatlerinde Flaş modunda çalışmaktadır. Yaya hareketleri serbest bırakılmıştır. No:9-Karayolları Kavşağı (diğer adıyla: Müze): Kurtuluş ve İsmet İnönü caddelerinin kesişim noktasındadır. Müze, Park, Meslek Lisesi, TC Karayolları ve Zafer Mahallesi Cami gibi önemli donatı alanları kavşak etrafında konumlanmıştır. Merkez bölgesinin en güneydoğu ucundadır. Geometri ve Yüzey Yapısı: K.Pazarı sokağın yoğun kullanılmaması nedeniyle Orta kısımda elips adalı geniş bir "T" kavşak olarak tanımlanabilir. Yol yapısı düzgündür. Kavşak alanında geometrik iyileştirme yapılabilir. Kontrol Tipi ve Donanımlar: Dönel ada etrafında 3 fazlı yapıyla, sinyalizasyon ile kontrol edilmektedir. Gece saatlerinde Flaş modunda çalışmaktadır. No:10 - MİT Kavşağı (diğer adıyla: Fatih Kvş.): Bu kavşak Adnan Menderes bulvarı ile Kocatepe caddesinin kesişim noktasıdır. Geometri ve Yüzey Yapısı: "T" kavşak şeklindedir. Kocatepe caddesinde sola dönüş kısıtlanmıştır. Anayodan tali yola giriş 30 metrelik sola dönüş cebinden sağlanmaktadır. Cebin kapasitesinin artırılması için yeterli alan bulunmaktadır. Kontrol Tipi ve Donanımlar: Kavşak 2 fazlı sinyalizasyon ile kontrol edilmektedir. Yarı-trafik uyarımlı kontrol için uygundur. Gece saatlerinde Flaş modunda çalışmaktadır. No:11 - Cezaevi Kavşağı: Açık Cezaevi, Adliye, Meteoroloji Müdürlüğü'nün bulunduğu Zübeyde Hanım caddesi, Adnan Menderes bulvarı ve 103. sokağın kesişim noktasıdır. Geometri ve Yüzey Yapısı: 4 kollu kavşak şeklindedir. Adnan Menderes bulvarı üzerindn tali yollara dönüşler 40 metrelik ceplerle sağlanmaktadır. Ancak sabah ve akşam zire saatlerinde yetersiz kalmaktadır. Her iki cebin kapasitesinin artırılması için yeterli alan bulunmaktadır. Zübeyde Hanım caddesi ve 103. sokakta orta refüj bulunmamaktadır. Yüzey yapısı düzgündür. Kavşak alanında kaldırım ve tali yol kesimleri eğimlidir. 10

11 Kontrol Tipi ve Donanımlar: Kavşak 4 fazlı sinyalizasyon ile kontrol edilmektedir. Özellikle Zübeyde Hanım caddesi yarı-trafik uyarımlı kontrol için uygundur. Gece saatlerinde Flaş modunda çalışmaktadır. No:12 - Ataköy Kavşağı (diğer adıyla: Harbiş Kvş.): Adnan Menderes bulvarı, Şair Ali Türk Caddesi ve 115. sokak kesişimlerindedir. Kentin güney-doğusundaki Esentepe ve Gazi mahallelerini birleştiren en önemli kavşaktır. Geometri ve Yüzey Yapısı: 4 kollu "offset" kavşak şeklindedir. Gerekli ayrılma adaları da bulunmaktadır. Sola dönüş cepleri yetersiz kalmaktadır. Güney-doğu gidiş yönünde 80 metre uzunluğunda katılım kolu bulunmaktadır. Yüzey yapısı düzgündür. Kontrol Tipi ve Donanımlar: Kavşak 4 fazlı sinyalizasyon ile kontrol edilmektedir. Gece saatlerinde Flaş modunda çalışmaktadır. No:13 - Şuhut Kavşağı: Adnan Menderes bulvarı, Şeyh Şamil bulvarı ve Şuhut ilçe yolu kesişimlerindedir. Kentin güney-doğu kesimindeki en önemli kavşaktır. Geometri ve Yüzey Yapısı: 4 kollu, ayrılma adaları da bulunan, kavşak alanı ve şerit sayılarının yüksek olması nedeniyle yoğun olmayan kapasitesi yüksek bir kavşaktır. Yüzey yapısı düzgündür ancak detaylandırılması, 110 ve 148 nolu sokakların kavşak ile birleştiği kesimlerin yeniden düzenlenmesi faydalı olabilir. Kontrol Tipi ve Donanımlar: Kavşak 4 fazlı sinyalizasyon ile kontrol edilmektedir. TSD oldukça yıpranmış vaziyettedir. Gece saatlerinde Flaş modunda çalışmaktadır. No:14 - Ali İhsan Paşa Kavşağı: İbn-i Sina caddesi ile Şeyh Şamil bulvarı kesişimindedir. Şeyh Şamil bulvarı kentin doğusundan geçen önemli bir alternatif yoldur. Bu nedenle yoğunlaşma ihtimali yüksektir. Bu tarih itibariyle konut alanları arasında yoğun olmayan bir kavşak görünümündedir. Geometri ve Yüzey Yapısı: 158. sokak kolunda yüzey yapısı düzgün değildir. 4 kollu, ayrılma adaları da bulunan, kapasitesi yüksek bir kavşaktır. Dönel ada yeniden şekillendirilmelidir. Kontrol Tipi ve Donanımlar: Kavşak 4 fazlı sinyalizasyon ile kontrol edilmektedir. TSD oldukça yıpranmış vaziyettedir. Gece ve kimi zaman tüm gün Flaş modunda çalışmaktadır. 11

12 No:15 - Kadın Ana Kavşağı: 103. sokak ile 107.sokak ve Şeyh Şamil bulvarı kesişimindedir. Kavşağın yoğun olmadığı gözlenmiştir. Geometri ve Yüzey Yapısı: 4 kollu, ayrılma adaları da bulunan bir dönel kavşaktır. Orta ada 10 metre çapı ile oldukça yetersizdir. İleri dönemlerde araç artışıyla kavşak kapasitesi yetersiz kalacaktır. Kontrol Tipi ve Donanımlar: Kavşak 4 fazlı sinyalizasyon ile kontrol edilmektedir. Yaya geçişlerinde sesli yaya düğmesi bulunmaktadır Kavşak ve Yol Kesimlerinde Diğer Tespitler Sinyalli kavşaklar haricinde trafik ağının bütünlüğü açısından önem taşıyan diğer kavşak noktaları ve önemli yolağı için de yerinde incelemelerde ve tespitlerde bulunulmuştur. bütün kavşaklar fotoğraflanmış, yol ağları ve kavşak numaralandırması Google Earth programı üzerinde işaretlenmiştir. Sinyalizasyon faz planları, sinyal süreleri, çalışma saatleri, çalışma modları yerinde tespit edilmiş, ilgili trafik mühendisliği formlarına işlenmiştir. Mevcut yollarda parklanma, kural ihlalleri, tek yön uygulamaları, toplu taşıma araçları için indirme-bindirme yerleri, şerit kullanımı, sürücü davranışları gibi trafik akışını doğrudan etkileyen hususlarda gerekli tespitler yapılmıştır. 6. SOMUT ÇIKTILAR ve ÖNERİLER 6.1. Yol Ağındaki Düzenlemeler Ana Arterlerde Koordinasyon Çalışmaları Sinyalizasyonun tesis edilebilmesi için bazı şartların oluşmuş olması gereklidir. Aksi durumda, gereksiz olarak kavşakların sinyalize edilmesi durumunda sürücüler başka bir yolu sinyalize kavşaktan geçilen yola tercih etmeye başlayabilir (E.Pehlivan, Ş.Bıyıklı, 2007). Bu nedenle sinyalize kavşakların tümünde sinyal optimizasyonu ve sinyal koordinasyonu çalışmalarının yapılması gereklidir. Bu nedenle yapılan çalışmada kavşak gruplamaları yapılmıştır. Bu seçimde benzer trafik karakteristiği olan yolağı ya da çizgisel arter seçilmiştir. Buna göre seçilen koordinasyon gruplamaları: 12

13 Afyon-İzmir-Uşak Yolu Afyonkarahisar Kent Merkezi (Atatürk Bulvarı) Afyonkarahisar Batı Arteri (M. Fevzi Çakmak Bulvarı) Ali Çetinkaya Bulvarı ABD deki FHWA (Federal Otoyol İdaresi) tarafından hazırlanan MUTCD- Manual on Uniform Traffic Control Devices e göre, bir kavşağın sinyalizasyon ile kontrol altına alınabilmesi için en az 8 şarttan birisi sağlanmalıdır. Afyonkarahisar kentinde yapılan değerlendirme sonucunda kaza analizleri sonuçlarına, 6 ve 8inci şartların yani arterdeki koordinasyonun sağlanmasına yönelik olarak: Erkmen (Zeyland) kavşağının da Yeşil Dalga koordinasyonu için ve yol güvenliği gerekçeleriyle Trafik Sinyal Denetleyicisi'nin yenilenmesi ve merkezi sistemle uyuşumlu çalışması, Atatürk Bulvarı üzerindeki İzmir İstasyon Caddesi ve Kadayifçioğlu kavşağının da Yeşil Dalga koordinasyonu için ve yol güvenliği gerekçeleriyle Trafik Sinyal Denetleyicisi'nin yenilenmesi ve merkezi sistemle uyuşumlu çalışması, Hız kontrolü, Emniyet Müdürlüğü araçlarının sıkça kullanımı, Maliye-Mecidiye kavşakları arasında Yeşil Dalga koordinasyonu için Atatürk Bulvarı üzerindeki İzmir İstasyon Caddesi kesişimine yeni bir kavşak düzenlenmesi, I. Sanayi Sitesi girişine, Eski Otogar ve Karayolları kavşakları arasına koordinasyonu sağlamak üzere yeni bir kavşak düzenlenmesi, İzmirli Caddesi'nin yeni bir alternatif oluşturması ve Atatürk Bulvarı üzerindeki Eski Otogar-Stadyum kavşaklarının koordinasyonunun sağlanmasına yönelik olarak daha sonraki dönemde bir sinyalize kavşak tesis edilmesi uygun olacaktır. İncelenen 32 sinyalize kavşak kontrol cihazı (TSE: Trafik Sinyal Denetleyicisi/TSD) ve Afyonkarahisar Belediyesi sorumluluğunda olmayan 2 kavşağın sadece biri (Cezaevi Kavşağı) hariç merkezi sinyal kontrolüne uygun olmadığı, teknik hizmet ve desteğin yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu nedenle tüm TSD'lerin yeterli kabiliyette ve gelecek 8-10 yılda da hizmet verebilecek donanımda olmasını sağlamak üzere yenilenmesi elzemdir. 13

14 Yapılan değerlendirmede kentin yoğun trafiği, trafikteki araç sayısının artması ve ekonomik ve sosyal gelişim nedeniyle seyahat sayısının artması nedenleriyle merkezi bir sinyal yönetim tekniğine ihtiyaç olduğu açıktır. Bunun sağlanmasıyla kaza sayısı trafikteki gecikmeler, hızlı müdahale, 7/24 senkronize şekilde müdahale ve program değişikliği, aynı anda uzaktan flaş moduna alma, devreden çıkarma işlemlerinin yapılmasına mümkün olabilecektir. Trafik sıkışıklığından doğan istenen hız ortalamasının kentiçi hız olan 50 km/sa düzeyine yükseltilmesi ve yaklaşık % 22-%25 düzeyinde koordinasyon ve duraklama, durma gereksiz beklemelerden kaynaklanan düşüşler önlenebilecektir Yol Kademelenmesi Çalışmaları Kentsel ulaşım planı için gerekli yol kademelenmesi çalışması, Anayol-Taliyol çalışmasıyla paralel olarak yürütülmüştür. Buna göre incelenen yol ağında yapılan kavşak trafik sayım sonuçlarına göre; a- hacimsel üstünlük b-yol genişliği c-arter optimizasyonu ve koordinasyonu d-acil ulaşım yolu kriterlerine göre tüm kavşaklardaki kollar nitelendirilmiştir Yeni Yol Ağı ve Zon Oluşturulması Yeni oluşturulacak yolağının ve yeni merkezlerin bireysel değil, toplutaşım ağırlıklı olması için gerekli imar planı düzenlemeleri, özellikle 1/10bin ve 1/5bin ölçekli planlarda yer almalıdır. Ulaşım Ana Planı verileri bu planların üzerinde olmalıdır. Yüksek yoğunluklu AVM benzeri yeni yapılaşmaların karar öncesinde mutlaka Trafik Etkileşim Analizi şartı getirilmelidir. tesislerin getireceği yükten kaynaklanan yol altyapılarının, yatırımcı tarafından karşılanması talep edilmelidir. İmar Planlarında 30 metre çapından daha küçük tüm dönel kavşaklar iptal edilmeli yerine alt geçit (diğer adıyla battı-çıktı) yada çok seviyeli kavşaklar tasarlanmalıdır. Hizmet Seviyesi uygun ise sinyalize dönel kavşak yerine yeterli cep mesafeleri, dönüş adaları bulunan 4 kollu hemzemin kavşaklar planlara işlenmelidir. 14

15 İmar planlarında araca kapalı yaya yolları minimum 10 metre, araç yolları minimum 14 metre olmalıdır. Yaya kaldırımları minimum 2,50 m. olmalıdır. Çevre yolları üzerindeki yüksek yoğunluklu ve lineer formlu ticaret, turizm, günübirlik tesis alanlarının erişim kontrollü olarak yapılaşması sağlanmalıdır. Geç kalmadan mutlaka yan yol tasarlanmalıdır Trafik İşletmesi Düzenlemeleri Trafik Dolaşım (Sirkülasyon) Planları Afyonkarahisar ilgili kurumlarınca alınan tek yön kararları incelenmiş ve az sayıdaki uygulamanın yeterli olduğu görülmüştür. Zekiler kavşağına katılan Kadınana batı kolunun kavşağa doğru değil, İmaret yönüne doğru tersine tek yön olarak düzenlenmesine karar verilmiştir Kavşak Düzenlemeleri Afyonkarahisar kentinde bulunan 32 adet sinyalize kavşakta Synchro7.0 simülasyon programı kullanılarak bahsi geçen performans kıstasları, mevcut durum ve sinyal süreleri optimizasyonu sonrası olmak üzere belirlenmiş ve elde edilen bulgular aşağıda karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Kavşak düzenlemelerinde; gecikme, gecikmeye bağlı olarak bulunan Hizmet Seviyesi (Level of Service-LOS) ve Hacim Kapasite Oranı (Volume Capasity Ratio- V/C) performans kıstası olarak kullanılmıştır. ABD Yol Kapasite El Kitabında (1998) Sinyalli kavşaklar için araç başına ortalama gecikmeye bağlı hizmet seviyeleri aşağıdaki Tablo'da verilmiştir. Tablo: Sinyalli Kavşaklar İçin Hizmet Seviyeleri Kriterleri (Highway Capasity Manual, WashingtonDC, 2000) Hizmet Seviyesi (LOS) A B C D Her Araç İçin Kontrol Gecikmesi (sn) 10 >10 ve 20 >20 ve 35 >35 ve 55 15

16 E >55 ve 80 F >80 Burada görüleceği üzere, "A" en ideal yani araç başına gecikmelerin en az olduğu durumu işaret etmektedir. "C" hedeflenen Hizmet Seviyesi olarak kabul edilmektedir. Metropoliten ve nüfusun 500bini aştığı yerleşimlerde "D" seviyesi de hedef olabilir. Tablo: LOS ve ICU Kriterleri Karşılığı (Synchro Manual, Trafficware, 2004) Hizmet Seviyesi (LOS) Kavşak Kullanım Oranı (ICU) A 0-55% B >55% - 64% C >64% - 73% D >73% - 82% E >82% - 91% F >91% - 100% Bir diğer performans göstergesi de literatürde ICU yani Kavşak Kullanım Yüzdesi'dir. Burada kesin olmamakla birlikte LOS ile ICU arasında bir ilinti kurulabilir. Üstteki LOS ve ICU Kriterleri Karşılığı Tablosu sinyalize olmayan kavşaklar için verilmiştir. Ancak, sinyalize kavşaklarda LOS ile ICU'nun her ikisine birden dikkat edilmesi kavşak performansı için çok kritiktir. Örneğin; bir sinyalize kavşakta Kavşak Kullanım Yüzdesinin %90 olması ve Hizmet Seviyesinin "F" olması, kavşağın yerinde uygulanan sinyal kontrol tekniğinde, yeşil sürelerinde veya faz sıralamasında hatalar olduğunu, kavşağın iyileştirilebilme ve Hizmet Seviyesinin yükseltilme potansiyeli taşıdığını gösterir. Afyonkarahisar'da yapılan sinyal sürelerinin Synchro programı ve yerinde yapılacak ince ayar (fine-tuning) çalışması ile gecikme (olması gerekenin üzerindeki bekleme) süresinin ortalama sn arasında azalacağı program raporlarında görülmektedir. Bazı kollarda gometrik iyileştirmelerle bu sürenin 35 saniye kadar azalacağı görülebilir. 16

17 Çizelge: Synchro'da Araçların Dağılım Yönleri Gösterimi Synchro 7.0 programında kullanılan temel araç dağılım (hareket) yönleri ise Çizelge de görüldüğü şekildedir Parklanma Düzenlemeleri Afyonkarahisar kent ulaşım yapısı değerlendirmelerine göre, otopark alanları ile toplu taşıma planları paralel olmak zorundadır. Örneğin toplu taşıma duraklarının yeniden organize edilmesiyle ortaya çıkan boş alanların bireysel otoparklara dönüşme ihtimali faydanın ortadan kalmasına neden olabilir. Bunun önüne geçmek üzere elektronik park denetleme sistemlerinin hem durak alanlarında hem de kontrol altında tutulması istenen yol kesimlerinde yerleştirilmesi çok faydalı olacaktır. Bununla ilgili yasal altyapı TEDES çatısı altında hazırlanmıştır. Benzer sistemlerle yaklaşık 100 metrelik alanın denetim altında tutulması sağlanmaktadır. Yapılan teknik çalışmalar, park etme alışkanlıklarının ihtiyaçlarla tam olarak örtüşmediği, asıl ihtiyaç olan ticari faaliyet, alışveriş gibi faaliyetlerin parklanmanın kısıtlandığı durumda da sağlıklı şekilde sürdürülebildiği, araç kullanmada ısrar ve daha yakın park etme tercihinin psikolojik yönünün ağır bastığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle park alanlarının kent meydanı çalışmalarının gelişimine bağlı olduğu söylenebilir. Merkezi alanlarda orta kapasiteli, doğrudan kamu yoluna değil kendi parseli içindeki ring yola bağlanan makul ücretle işletilen katlı otoparklar teşvik edilmelidir. Ana arterlerdeki paralel park alanları orta vadede kaldırılmalıdır. Kısa vadede ise kavşak alanlarına 20 metre öncesinde parklanma alanları sona erdirilmelidir. Derhal esnek dikmelerle kavşak alanlarındaki parklanmalar önlenmelidir. Bununla ilgili yeni trafik işaretlemeleri uygulanmalıdır. 17

18 6.3. Toplu Taşıma Düzenlemeleri Çalışma sırasında toplu taşıma ile ilgili meclis kararları, ilk trafik komisyonu kararları, trafik zabıtası verileri ve trafik denetleme verileri incelenmiş, hat güzergahları sayısal olarak edinilmiştir. Temel bazı bulgu ve öneriler şöyle sıralanabilir: Yaklaşık 14 hat ve 400'e yakın araç kentin toplutaşıma için potansiyel taşıdığını göstermektedir ancak benzer yerleşim alanları ile karşılaştırıldığında araç sayısı yüksektir. Hat güzergahlarının çok benzerlik gösterdiği hem sayısal verilerden hem de durak noktalarının sıklığından ve trafik sayımlarında minibüs sayısının yüksek oluşundan da anlaşılabilmektedir. Duraklar arası mesafeler kimi yerlerde oldukça kısalmıştır. Buna ek olarak rastgele yolcu indirme ve yolcu alma da oldukça sıktır. Ayrı duraklardan yolcu almaları rekabeti artırmakta ve yol kavşak alanı kapasitesini azaltmaktadır. Durak yerleri önemli noktalarda, işletmeciler için ortak ve belirlenen mesafelerde olmalıdır. Otobüs türü Personel Servislerinin merkez alanı dışında bekleme alanları oluşturulmalı ve büyük araçların merkezi alanlara girmesi önlenmelidir. Dış ve yakın yerleşimlerin (ilçe, belde ve köyler) 2 yada 3 dış noktada aktarma yapması sağlanmalı, kentiçi taşımacılık yapmaları yasaklanmalıdır. Kuzeybatı, kuzeydoğu ve güneydoğu kenarlarına yakın aktarma merkezleri planlanmalıdır. Bu alanlar bekleme, temel alışveriş, yeme-içme, ibadet gibi temel ihtiyaçların giderilebilmesine de uygun şekilde tasarlanmalıdır. Bu konuda ilk önerilerin yanı sıra kısa süreli ek bir çalışma yapılmasına gerek duyulmaktadır. Afyonkarahisar kentinin toplu taşıma alanındaki sorunları sadece trafik mühendisliği yaklaşımlarını değil, işletmecilik, yönetim ve halkla ilişkiler yönlerini de içine almak zorundadır Yaya Ulaşım Kavşak Alanlarındaki Yaya Düzenlemeleri 18

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi EK - ETÜDÜ VE TOPLU TAŞIM FĐZĐBĐLĐTE ETÜDÜ TEKNĐK ŞARTNAME Tablo-1: Mevcut Bilgilerin Toplanması Çalışmalarının Kapsamı Kent ile Đlgili Genel Bilgiler (coğrafi, tarihi, ekonomik yapı ve turizme yönelik

Detaylı

Çözümleri TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Trafik Mühendisliği İnsan-araç ve yol üçgeninde ulaşım çalışmalarının ve yatırımlarının temelini; planlama, projelendirme

Detaylı

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Karar Özeti

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Karar Özeti Tarihi Sayısı 02/03/2015 2015-10 11 12 13 BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Karar Özeti edilen; S.S. 30 Nolu Sandıklı Birlik Kooperatif Başkanı Abdullah PINARBAŞI nın 27/02/2015 tarihli dilekçesi ile;

Detaylı

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU (2012/39) : Belediye Meclisinin 07/06/2012 tarih ve 208 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Đl Emniyet Müdürlüğünün 18/04/2012 tarih ve 766 sayılı yazıları ile; Nedim Helvacıoğlu Bulvarı

Detaylı

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL, 2012 VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 01/08/2011

Meclisin tasviplerine arz olunur. 01/08/2011 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 01/08/2011 2011/38 (2011/38) Belediye Meclisinin 01/08/2011 tarih ve 428 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Turex Turizm Taşımacılık

Detaylı

Köy Garajından dönüş güzergahı : Köy Garajından çıkış- Fuar

Köy Garajından dönüş güzergahı : Köy Garajından çıkış- Fuar BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 02/06/2014 2014-42 (2014-42 : Belediye Meclisinin 02/06/2014 tarihinde Trafik Komisyonuna havale edilen; İl Trafik Komisyon Başkanlığının 30/04/2009

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 06/04/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 06/04/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 06/04/2010 2010/32 (2010/32: Belediye Meclisinin 01/04/2010 tarih ve 181sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Đl Özel Đdaresi

Detaylı

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ ŞİŞLİ 10 CAN KAYBI SOMA 301 CAN KAYBI VAN 604 CAN KAYBI JAPONYA 15.828 CAN KAYBI ÖLÜ

Detaylı

Trafik Sinyalizasyonu. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Trafik Sinyalizasyonu. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Trafik Sinyalizasyonu Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Trafik Sinyalizasyonun Amacı ve Avantajları a)kesişen akımlardan veya geometrik özelliklerden dolayı oluşan gecikme, sıkışıklık ve tıkanıklıkları önlemek,

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309 KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309 5 Kasım 6 Kasım 7 Kasım 12 Kasım 1. Ders ULAŞTIRMA KAVRAMI ve TARİHÇESİ 2. Ders ARAZİ

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 01/04/2013

Meclisin tasviplerine arz olunur. 01/04/2013 BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 01/04/2013 2013/11 2013-11: Belediye Meclisinin 01/04/2013 tarihli toplantısında Trafik Komisyonuna havale edilen; Tureks Turizm Taş. İnş. Akar.

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU (2012/54) : Belediye Meclisinin 01/08/2012 tarih ve 317 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Tureks Turizm Taş. Đnş. Akar. Đst. Tem. Đşl. Tic. ve San. A.Ş. yetkilisi Talip ŞANLI nın 25/06/2012

Detaylı

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayıs Karar Özeti 05/08/2014 2014-67 2014-67: Belediye Meclisinin 05/08/2014 tarihli kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen Tureks Turizm A.Ş. yetkilisi Talip

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 04/12/2008

Meclisin tasviplerine arz olunur. 04/12/2008 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 04/12/2008 2008/127 (2008/127: Belediye Meclisinin 01/12/2008 tarih ve 484 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Hüseyin DURGUN

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 08/02/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 08/02/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 08/02/2010 2010/14 (2010/14: Belediye Meclisinin 01/02/2010 tarih ve 84 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Sarıdere Alışveriş

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü BUTTİM Köprülü Kavşağı Buttim Kavşağı Avan ve Uygulama Projeleri İşi kapsamında proje çalışmaları tamamlanmıştır. Böylece, mevcut kavşaktaki

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

DORUK ULAŞIM PLANLAMA MÜH. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DORUK ULAŞIM PLANLAMA MÜH. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DORUK ULAŞIM PLANLAMA MÜH. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Adres : Nispetiye Mah. Barbaros Bul. Tel. : + 90 212 274 74 77 Gazi Güçnar Sok. Uygur İş Mrk. Kat:5 Fax. : + 90 212 273 26 43 Beşiktaş / İstanbul

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/09/2009

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/09/2009 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 07/09/2009 2009/112 (2009/112: Belediye Meclisinin 01/09/2009 tarih ve 465 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; 2. Belediye Şehir

Detaylı

BİSİKLET YOLLARINDA YOL GÜVENLİĞİ YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU 20 KASIM 2014. Celal Tolga İMAMOĞLU ULAŞTIRMA YÜKSEK MÜHENDİSİ

BİSİKLET YOLLARINDA YOL GÜVENLİĞİ YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU 20 KASIM 2014. Celal Tolga İMAMOĞLU ULAŞTIRMA YÜKSEK MÜHENDİSİ BİSİKLET YOLLARINDA YOL GÜVENLİĞİ YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU 20 KASIM 2014 Celal Tolga İMAMOĞLU ULAŞTIRMA YÜKSEK MÜHENDİSİ YOL GÜVENLİĞİ Küresel çapta etkiler (Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü) Dünyada

Detaylı

Karar No :321 Karar Tarihi :10/09/2015

Karar No :321 Karar Tarihi :10/09/2015 Karar No :321 Karar Tarihi :10/09/2015 KONUSU: 3. Ulaşım Komisyonu-İmar ve Bayındırlık Komisyonun Müşterek Raporunun görüşülmesi a) Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

İSTANBUL ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRİLMESİ

İSTANBUL ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRİLMESİ * Müge ÖRNEK, ** Hülya KARAOĞUZ ÖZET İstanbul Ulaşım Bilgi Sistemi, halen Ulaşım Planlama Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2011 İÇERİK 1. Ulaşımda Enerji Verimliliği Nedir? 2. Enerji Verimliliğinde Ulaştırma Sektörünün Mevcut Durumu 3.

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 01/03/2012

Meclisin tasviplerine arz olunur. 01/03/2012 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 01/03/2012 2012-07 (2011/07) : Belediye Meclisinin 01/03/2012 tarihli toplantısında Trafik Komisyonuna havale edilen; Tureks Turizm A.Ş. yetkilisi

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları Kent ve Ulaşım Ulaşım Planlaması Yeni Büyükşehirler Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar Olası Çözüm Yaklaşımları Merkeze odaklanan Tekrarlarlanan İşgünleri Hafta sonu Mevsimlik değişim Çevre Talep Kapasite

Detaylı

DR. SAVAŞ ZAFER ŞAHİN

DR. SAVAŞ ZAFER ŞAHİN ANKARA DA ULAŞIMIN GELECEĞİ KARANLIK! Bu raporda kullanılan tüm bilimsel veriler ve görsel materyaller TMMOB DR. SAVAŞ Şehir ZAFER Plancıları ŞAHİN Odası Ankara Şubesi tarafından yayımlanan Ankarada Uygulanan

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/01/2009

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/01/2009 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 07/01/2009 2009/01 (2009/01: Belediye Meclisinin 02/01/2009 tarih ve 39 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Dumlupınar Mahalle

Detaylı

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır.

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır. ULAŞTIRMADA TALEP YÖNETİMİ (UTY) NEDİR? Basit olarak, UTY programları bir araçtaki kişi sayısını arttırarak ya da seyahat zamanını ya da ihtiyacını etkileyerek taşımacılık sistemlerinin hareket kazandırdığı

Detaylı

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel Ulaşım; Deniz yolu, hava yolu, demir yolu ve kara yolu ile sağlanmaktadır. Ulaşım türleri arasında en yoğun kullanılan kara yolu ulaşımıdır. Kara yollarında çok sayıda ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti 01 10/06/2011-112 02 10/06/2011-113 03 10/06/2011-114 04 10/06/2011-115 05 10/06/2011-116 06 10/06/2011-117 07 10/06/2011-118 AFYONKARAHĐSAR Belediye Meclisinin 01.06.2011 Tarih ve 329 sayılı kararı ile

Detaylı

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR Sultangazi de 36 Altın Ay Altyapı ve Üstyapı HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 SULTANGAZİ NİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ Sultangazi

Detaylı

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular 6.6 OFİSLER 6.6 OFİSLER 166 6.6 OFİSLER Başkent Lefkoşa İmar Planı alanında var olan ofis gelişmelerinin yaklaşık %94.1 i (sigorta, banka, finans, kamu idaresi ve mesleki hizmet) şehrin merkezinde toplanmıştır.

Detaylı

ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1-(1)

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 ÖMER FARUK BACANLI DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 * DTD hakkında Genel Bilgi, * Ulaştırma Sektör üne Genel Bakış, * Türkiye nin Ulaştırma Sektör ündeki Yeri, * Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi,

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MEVCUT DURUM TESPİTİ VE KAPSAM Tarsus (Mersin) Nazım İmar Planı Revizyonu 02.10.2012 tarihinde Tarsus

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ Kentsel ve Kent dışı Alanlarda Yaya Trafiği ve Sosyal Yaşam Olarak İnsan Yaşamında Önemli Yer Tutan Hemzemin Geçitler Trafik Güvenliği olarak en tehlikesiz

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur.06/11/2007

Meclisin tasviplerine arz olunur.06/11/2007 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 06/11/2007 2007/69 Belediye Meclisinin 01/11/2007 tarih ve 314 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Afyon Özel Sağlık Hizmetleri San.ve

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

1. TRAFİK EĞİTİM PARKI İÇERSİNDE ENGELLİLER İÇİN ÖZEL SINIF

1. TRAFİK EĞİTİM PARKI İÇERSİNDE ENGELLİLER İÇİN ÖZEL SINIF İSTANBUL DA ENGELLİLERE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN UYGULAMALAR 1. TRAFİK EĞİTİM PARKI İÇERSİNDE ENGELLİLER İÇİN ÖZEL SINIF Topkapı Trafik Eğitim Parkında engelliler için özel tasarlanmış sınıfta her hafta düzenli

Detaylı

2010 yılı içinde B/3, D/1-A, D/2-A, D/4, 15/H, 80, D/13 hatları oluşturuldu.

2010 yılı içinde B/3, D/1-A, D/2-A, D/4, 15/H, 80, D/13 hatları oluşturuldu. Faaliyet ve Proje Bilgileri 6.995.86 kişi Belediye otobüslerimizi kullanarak seyahat etmiştir. Ortalama bir günde 9 hatta 44 adet Belediye otobüsleriyle Bursalı hemşerilerimize değişik güzergahlarda toplu

Detaylı

Bölünmüş yollar Otoyollar

Bölünmüş yollar Otoyollar Bölünmüş yollar Otoyollar Kapasite Analizleriyle Geometrik Standartların Değerlendirilmesi İçin Bir Yaklaşım 1 1 Verilen bu format; Ön Proje Raporu, Trafik Erişim Yönetim Raporu, Trafik Güvenliği Raporu

Detaylı

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2011-2012 TRABZON KENTİ STADYUM VE YAKIN ÇEVRESİ TASARIM PROJESİ 47661

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2011-2012 TRABZON KENTİ STADYUM VE YAKIN ÇEVRESİ TASARIM PROJESİ 47661 1.GİRİŞ Çalışma alanı Trabzon kentinde yer alan İnönü Mahallesi ndeki Stadyum ve Yakın Çevresini kapsamaktadır. Stadyum ve yakın Çevresine baktığımızda; Numune Hastanesi, Trabzon Lisesi, Endüstri Meslek

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Büyükşehir

Detaylı

Trafik Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN

Trafik Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN Trafik Mühendisliğine Giriş Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN Trafik Nedir? İnsanların ve/veya eşyaların bir yol boyunca hareketidir.? Trafik Problemi: Trafik miktarı ile yol kapasitesi arasındaki dengesizlik sonucu

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/06/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/06/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 07/06/2010 2010/64 (2010/64: Belediye Meclisinin 01/06/2010 tarih ve 264 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Turex Turizm Taşımacılık

Detaylı

TRAFİK GÜVENLİĞİ SORUNU

TRAFİK GÜVENLİĞİ SORUNU TRAFİK GÜVENLİĞİ SORUNU Dünya genelinde 2013 yılında trafik çarpışmalarında hayatını kaybedenler yaklaşık: 1.3 milyon kişi 2013 yılında trafik çarpışmalarında yaralananlar: 50 milyon kişiden fazla Trafik

Detaylı

BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI

BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 03/12/2007 2007/92 Belediye Meclisinin 03/12/2007 tarihinde yapılan toplantısında Komisyonumuza havale edilen; Đl Trafik Komisyonu Başkanlığının

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ UKOME GENEL KURUL KARARI

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ UKOME GENEL KURUL KARARI o K S E 1873 T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ UKOME GENEL KURUL KARARI TEMMUZ GÜNDEMİ Karar Sayısı 2015/201 Karar Tarihi : 15/07/2015 8. OTURUM KOMİSYON TEŞEKKÜLÜ: UKOME Komisyonu

Detaylı

ULAŞIM ANA PLANI KENTİÇİ ULAŞIM, YOL VE TRAFİK PLANLAMASI

ULAŞIM ANA PLANI KENTİÇİ ULAŞIM, YOL VE TRAFİK PLANLAMASI ULAŞIM ANA PLANI Kentleri mevcut ve gelecek planlarına bağlı olarak en uygun şekilde planlıyoruz. Palye Proje Uluslararası Mühendislik, Ulaşım Ana Planlarını tüm ulaşım türlerine entegre edip taleplere

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 11/01/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 11/01/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 11/01/2010 2010/01 (2010/01: Belediye Meclisinin 04/01/2010 tarih ve 15 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Çavuşbaş Minibüs

Detaylı

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI MEVZUAT. 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI MEVZUAT. 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI MEVZUAT 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. AMAÇ 2918 sayılı karayolları trafik kanunu;karayollarında

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ULAŞIM HİZMETLERİ 26.11.2011

YEREL YÖNETİMLERDE ULAŞIM HİZMETLERİ 26.11.2011 YEREL YÖNETİMLERDE ULAŞIM HİZMETLERİ 26.11.2011 5216 sayılı kanunda; Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve

Detaylı

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ KARAMAN [Metni yazın] Sayfa 0 1. PROJENİN TANIMI 1.1. PROJENİN İSMİ: ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ 1.2. PROJE ALANI: KARAMAN KENTSEL

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 21.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 78 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ YENİBOSNA MAHALLESİ 1542 ADA 35 NO LU PARSEL TANITIM DOKÜMANI Kasım 2010 1. TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 13-19 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Afyonkarahisar İli Mevcut Kent İçi Ulaşım Planı İçerisinde Raylı Sistem

Detaylı

TCDD YENİDEN YAPILANMASI ŞEBEKE BİLDİRİMİ. 15 Haziran 2016

TCDD YENİDEN YAPILANMASI ŞEBEKE BİLDİRİMİ. 15 Haziran 2016 TCDD YENİDEN YAPILANMASI ŞEBEKE BİLDİRİMİ 15 Haziran 2016 SUNUM PLANI TCDD nin Yeniden Yapılanması Şebeke Bildirimi Genel Erişim Koşulları TCDD Altyapısı Kapasite Tahsisi Hizmetler Ücretlendirme 2 TCDD

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13359 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2290 ada, 110 parsel, 7669 ada, 1-2-5-6 parseller) TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ 23 Kasım 2011 Ankara DÜNYADA HER YIL TRAFİK KAZALARINDA YAKLAŞIK 1.300.000 KİŞİ HAYATINI KAYBETMEKTE, ON

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 972 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ve

Detaylı

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI HAKKINDA RAPOR 22.07.2013 1 İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Çankaya/Alacaatlı da Konut Yapısı Ada 1 Parsel ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Çankaya/Alacaatlı da Konut Yapısı Ada 1 Parsel ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU Çankaya Belediyesi 64451 Ada 1 parsel için hazırlanan 57490.82 m 2 inşaat alanına sahip konut projesi, Projenin Adı : 64451 / 1 de Konut Yapısı Yeri : Çankaya / Alacaatlı Parsel Alanı : 18190 m 2 Emsal

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI 5 Kasım 6 Kasım 7 Kasım 12 Kasım 1. Ders ULAŞTIRMA KAVRAMI ve TARİHÇESİ 2. Ders ARAZİ KULLANIMI ve ULAŞIM 3. Ders KENTSEL ULAŞIM POLİTİKALARI 4.

Detaylı

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU Tarih : 05.01.2011 Sayı : 01 Belediyemiz Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 4 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen aşağıda ada, parsel numaraları belirtilen Belediyemize

Detaylı

ÇORUM DİNAMİK KAVŞAK KONTROL SİSTEMİ UYGULAMASININ PERFORMANS ANALİZİ Şubat 2014

ÇORUM DİNAMİK KAVŞAK KONTROL SİSTEMİ UYGULAMASININ PERFORMANS ANALİZİ Şubat 2014 ÇORUM DİNAMİK KAVŞAK KONTROL SİSTEMİ UYGULAMASININ PERFORMANS ANALİZİ Şubat 014 Çorum da 6 kavşakta hayata geçirilen Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM ile kavşaklarda bekleme sürelerinin azaltılması

Detaylı

VELİEFENDİ- ZEYTİNBURNU BİSİKLET YOLU

VELİEFENDİ- ZEYTİNBURNU BİSİKLET YOLU VELİEFENDİ- ZEYTİNBURNU BİSİKLET YOLU www.embarqturkiye.org Proje Ekibi: Carsten Wass Nick Price İÇİNDEKİLER 2 4 4 9 16 BİSİKLET YOLLARI İÇİN YOL GÜVENLİĞİ 1: Acil 2: Önemli SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; büyükşehir belediyesi bünyesinde

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman. GRSP-YTMK Güvenli Kentsel Hız Yönetimi Projesi

Yrd. Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman. GRSP-YTMK Güvenli Kentsel Hız Yönetimi Projesi Yrd. Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman GRSP-YTMK Güvenli Kentsel Hız Yönetimi Projesi Güvenli Kentsel Hız Yönetimi İÇERİK Türkiye de Trafik Güvenliği ve RS 10 Projesi Küresel Yol Güvenliği İşbirliği GRSP-YTMK

Detaylı

Kentsel Yol Sınıflandırması Örnekleri 27 Şubat 2015, YTMK-Ankara. Kenan Kayacı

Kentsel Yol Sınıflandırması Örnekleri 27 Şubat 2015, YTMK-Ankara. Kenan Kayacı Kentsel Yol Sınıflandırması Örnekleri 27 Şubat 2015, YTMK-Ankara Kenan Kayacı Ulaşımın Temel İşlevleri Ulaştırma sistemlerinin temel işlevleri hareket erişim yaşam Karayollarının Üzerindeki İşlev ve Etkinliğe

Detaylı

ANKARA İLİ DEVLET YOLLARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARININ KONUMSAL VERİLERİNİN, TRAFİK DENETİM POLİTİKALARINA KATKISI

ANKARA İLİ DEVLET YOLLARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARININ KONUMSAL VERİLERİNİN, TRAFİK DENETİM POLİTİKALARINA KATKISI Ömür KAYGISIZ Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü Senem ÇINARBAŞ AKIN Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü ANKARA İLİ DEVLET YOLLARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK

Detaylı

Akıllı Kentler ve Akıllı Ulaşım Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi BİLTİR Merkezi Akıllı Ulaşım Sistemleri Birim Başkanı

Akıllı Kentler ve Akıllı Ulaşım Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi BİLTİR Merkezi Akıllı Ulaşım Sistemleri Birim Başkanı Akıllı Kentler ve Akıllı Ulaşım Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi BİLTİR Merkezi Akıllı Ulaşım Sistemleri Birim Başkanı Kent ve Ulaşım Ulaşım bir türetilmiş taleptir bir amaç için

Detaylı

ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ulaştırma Bakanlığından: ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HEDEFLERİ KAPSAMINDA

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HEDEFLERİ KAPSAMINDA ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VERİMLİLİĞİ HEDEFLERİ KAPSAMINDA GENEL AYDINLATMADA (Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan.. ) LED ARMATÜRLERİN KULLANILMASI HAYATİ

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

Çözümleri KONTROL MERKEZİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri KONTROL MERKEZİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri KONTROL MERKEZİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Trafik Kontrol Merkezi (TKM) Trafik Kontrol Merkezi; kentlerin her gün artan ulaşım problemlerinin çözümünde önemli bir

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı