LAZER ÖLÇME, MUAYENE VE ANALİZ YÖNTEMLERİNDE TEKNOLOJİK GELİŞMELER TECHNOLOGICAL ADVANCES IN LASER MEASUREMENT, INSPECTION AND ANALYSIS METHODS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LAZER ÖLÇME, MUAYENE VE ANALİZ YÖNTEMLERİNDE TEKNOLOJİK GELİŞMELER TECHNOLOGICAL ADVANCES IN LASER MEASUREMENT, INSPECTION AND ANALYSIS METHODS"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye LAZER ÖLÇME, MUAYENE VE ANALİZ YÖNTEMLERİNDE TEKNOLOJİK GELİŞMELER TECHNOLOGICAL ADVANCES IN LASER MEASUREMENT, INSPECTION AND ANALYSIS METHODS Hüseyin ÖZDEN a, * ve Serap ÇELEN b a, * Ege Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü,İzmir, Türkiye, E-posta: b Ege Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü,İzmir, Türkiye, E-posta: Özet Lazerli yöntemler, bir çok üstünlükleri nedeniyle, endüstriyel uygulamalarda konvansiyonel yöntem ve tekniklerin yerini almaktadır. İmalat sanayinde üretimin birçok kademesinde, malzemelerin işlenmesinde, ölçümlerinde, analizlerinde, kalite kontrollerinde, üretimin otomasyonunda lazerlerin kullanımı artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Lazer ölçme, muayene ve analizleri endüstride geniş ve çok yönlü bir kulanım alanına sahiptirler. Mesafe, alan, hacim ölcümleri lazerlerle çok kısa sürede temassız ve büyük bir hassasiyetle yapılabilmektedir. Çok karmaşık parçaların geometrik boyutların ve şekillerin kontrollerinde boyut ve şekil toleranslarının doğruluğunun tespitinde olduğu gibi. Katı, sıvı, gaz maddelerin içerik analizlerinde, malzeme tanılarında, fiziksel ve kimyasal büyüklüklerin tespitinde, ölçümlerin ve verilerin analizlerinde, v.b. uygulamalarda lazerler tercih edilmektedirler. Bildiride, lazerlerle ölçme, muayene ve analizler ve bu alandaki teknolojik yenilikler hakkında kısa özet bilgiler verilmektedir. Lazer ölçme yöntemleri ile konvansiyonel ölçme yöntemlerinin genel bir karşılaştırması yapılmaktadır. Lazer ölçme, muayene ve analiz teknolojisinin Türkiye açısından bir değerlendirilmesi tartışmaya sunulmaktadır. Anahtar kelimeler: lazerler, ölçme, muayene analiz sistemleri, teknolojik gelişmeler. Abstract Recently, laser based mesurement methods has been replaced to conventional methods and techniques because of many superiorities. Laser-usage has rising and spreading in many steps of manufacturing such as processing of materials, measurements, analyses, quality control, automation of production in manufacturing industry. Laser-based measurement, inspection and analysis have been wide and multi-aspect usage region nowadays. Distance, area, volume measurements can be done non-contact with lasers in very short time and very great accuracy (precision). Such as determination of accuracy for shape and dimensional tolerances and controlling geometrical dimensions and shapes of complex parts. Lasers are preferred applications such as analysing content of solid, liquid and gas materials, examining materials, determining physical and chemical quantities, analysing measurements and data etc. In present manuscript, measurements with lasers, inspections and analyses and technological innovations and informations are given. A general comparison has been made laser-based measurement methods and conventional measurement methods. A discussion about laser measurement, inspection and analysis technology has been offered for the viewpoint of Turkey. Keywords: lasers, mesurement, inspection analysis systems, technologic developments. 1. Giriş Güvenli, yüksek hassasiyette, temassız, yerinde, hızlı, ve ekonomik, çok amaçlı kullanımlı, kolay ölçüm, analiz ve kontrol yöntemlerine olan gereksinim gün geçtikçe artmaktadır. Tabii ki bütün bu isteklere cevap verebilecek cihazlar, sistemler henüz bulunmamaktadır. Gelişme safhasında bulunan lazerli ölçme, analiz, kontrol yöntemleri ile bu istekler günümüzde karşılanabilinmektedir. Lazer teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak, daha kaliteli ve ekonomik yeni lazerli ölçme, analiz, kontrol cihazlarında piyasaya sürülmektedir, [1,2,3,4,5]. Yeni cihazların ortak özelliklerinden biri satın alım fiyatlarının düşmesi, daha kompakt ve boyutlarının küçük ve rahatlıkla taşınabilir olmalarıdır. Örneğin, bilgisayar destekli, uzunluk, alan, hacim ölçümleri, seviye tespitleri için lazer cihazları artık çok ucuza, 5 ile 10 Euro ya Almanya daki marketlerde bulunabilmektedir. Daha profesyonel kullanımlı, (yüksek hassasiyetli, hızlı ölçüm ve hafızalı, bilgisayar bağlantılı) uzunluk, alan, hacim, seviye ölçümleri için cihazların fiyatları 30 ile 100 Euro arasında satın alınabilmektedir. Marketlerde satılan lazerli ölçüm cihazlarına örnek Şekil 1 gösterilmektedir. Cep telefonu büyüklüğündeki bu tip lazerli cihazlarla 0.10 m ile 50 m uzunluğundaki mesafeler, geometrik boyutlar 0,2 mm hassasiyetle üç-dört saniye içerisinde ölçülmektedir. Bu özelikteki lazerli ölçme cihazları, cep telefonları ile bütünleştirilmektedir. Lazerli ölçüm, analiz ve kontrol cihazlarının, sistemlerinin kullanım amaçlarına göre farklı versiyonları bulunmaktadır. Eski tip cihazların kapladıkları alan ve ağırlıkları büyük iken, yeni tip cihazların boyutları hayli küçülmüş ve taşınabilir hale getirilmişlerdir. Lazer makinelerindeki gözlenen verim, kalite artışı ve kompakt yapı, lazerli ölçme, analiz ve kontrol cihazlarına da yansımıştır [1,2,3,4,5,6]. Şekil 2 ve Şekil 3 te temassız ve yerinde ölçüm analiz ve kontroller için lazerli mobil cihazları gösterilmektedir.. IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 Holografik, - Triangulasyon vb.dir. Ölçülen Büyüklükleri ise; - mesafe uzunluk, - kalınlık, konturlar, yuvarlaklık, ovallik. Kat edilen mesafe, Titreşimler, Boyutsal deformasyonlar, uzama, genleşme, esneme miktarları, Yüzey pürüzlükleri, geometrik şekil ve boyutsal düzensizlikler. Şekil 1 Lazerli uzunluk, alan ve hacim cihazları Şekil 4 Lazer Ölcme yöntemin şematik çizimi 2. Lazerli ölçme, analiz ve kontrol yöntemleri, Endüstride yoğun kullanılan birçok ölçme yöntemleri bulunmaktadır. Prensip olarak ölçülen büyüklük özelliğine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılma yapılabilir [5,6,7]. Her sınıfın çok sayıda alt ölçme grupları bulunmaktadır: Şekil 2 Mobil lazer ölçme, analiz ve kontrol cihazı [7] Şekil 3 Temassız uzak mesafelerdeki analizler için kullanılan mobil lazer emissions spektrometresi [7] Lazerli ölçüm, analiz ve muayene yöntemleri, lazer ışının farklı özeliklerinden, (güç, dalga boyu, polirizasyon, koherent, spektrum, yön, sapma, kırılma, faz acısı, frekans) yararlanılarak geliştirilmişlerdir [3,5,6,7]. Örneğin, maddelerin, malzemelerin içeriğinin, kimyasal analizlerinde, malzeme tanılarında lazerlerin dalga boylarından, malzeme plazmasının lazerli spektrum özeliğinden faydalanılmaktadır. Lazerli ölçme, analiz ve muayene yöntemi prensip olarak Şekil 4 te şematik olarak gösterilmektedir. Lazer malzemenin farklı yerlerine odaklanarak, optik lekede oluşturulan materyal plazmasının lazerli detektörlerle kimyasal analizi yapılmaktadır [6,7] Astronomide kullanılan lazerli uzaklık ölçme cihazlarda kat edilen mesafe, yansıma-zamanı esas alınmaktadır. Ölçme de kullanılan yöntemler: -projeksiyon, -yansıma zamanı, - odaklama, - İnterferometre, - 1. Geometrik lazer ölçme yöntemleri - Optik koordinat, - Projeksiyon, - Otofokus, (odaklanma) - Kat edilen mesafe-zaman - Triangulasyon 2. Koherent lazer ölçme yöntemi, (İnterferometre) - Uzunluk, - Lazer hız ölçer (velocimeter), - Holografi, 3. Optik kablo ölçme yöntemi, (Fasersensor) - Sıcaklık, - Genleşme, Esneme Uzama Malzemelerin kimyasal bileşenlerinin tespitinde, malzeme tanımlarında kullanılan lazerli yöntemde, lazer ışını objenin belirli noktasına yoğunlaştırılmaktadır. (Şekil 4, Şekil 5) Lazer lekesinde bir mikrogram büyüklüğünde malzeme buharlaştırılarak plazmanın oluşması sağlanmaktadır [7]. Lazer ışınları ile plazma içerinde buhar halinde bulunan elementlere ve miktar oranlarına göre bir spektrum oluşturulmaktadır. Malzemelerin tanımında, elementlerin tespitinde v.b. lazerspektrum analizinden yararlanılmaktadır. Kimyasal analizler için mikrogram büyüklüğünde malzemenin metal plazması yeterli olmaktadır. Bu yöntemle 50 ye yakın element büyük bir doğruluk payı ile tespit edilebilinmektedir.

3 Cihazların küçük, kompakt ve taşınabilir boyutta ve ekonomik olması. 3. Endüstride kullanım alanları Lazerli ölçme, analiz ve kontrol yöntemleri endüstride bilhassa imalat sektöründe geniş ve yoğun bir kullanım alanı bulunmaktadır. Lazerli yöntemler, ekonomik ve kaliteli, güvenilir sanayi üretimin olmasa olmazlarındandır. Tıpta, savunma sanayinde, Uzay araştırmalarında, yapı ve çevre mimarlığında, haberleşme sanayinde lazerli ölçme, analiz ve kontrol sistemlerin kullanımında hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Şekil 5 Ölçüm lekesinde plazma ve krater oluşumu [7] Yöntemlerle ilgili detaylı bilgiler, Almanca ve İngilizce sözlü literatürde yeterli sayıda bulunmaktadır [3,4,5,6,7]. Lazerli ölçme, analiz ve kontrol sistemleri ile ilgili bazı bilgilere internet ortamından da ulaşılabilinmektedir. Bu çalışmada; prensip olarak lazerli ölçme, analiz ve kontrol, muayene yöntemlerine ve üstünlükleri üzerinde durulmaktadır. Endüstride, pratikte yoğun kullanımlara örnekler verilmektedir Lazerli Ölçme, analiz ve kontrol yöntemlerinin üstünlükleri Lazerli ölçme, analiz ve kontrol yöntemlerinin konvansiyonel yöntemlerine karşın başlıca üstünlüklerinin önem sırası dikkate alınmadan bir sıralanması; Temassız ölçme, analiz ve kontrol. Çok yüksek ölçme analiz ve kontrol hızları Büyük hassasiyet, değerlerinin yüksek doğruluğu ve güvenilirliği. Bozulma olasılığının çok az olması Uygulama sırasında çevresel ısı, nem, toz, rüzgâr v.b faktörlerden etkilenmemeleri Üretimin otomasyonunda entegrasyonu. Uzak mesafelerde temassız ve online ölçüm analiz etme imkânı. Daha önce mümkün olmayan veya tehlike arz eden ölçümler lazer ile mümkün olmaktadır. (Örneğin; elektrik akımlı, veya yüksek sıcaklıktaki parçaların aynı şekilde yüksek sıcaklıktaki proseslerin ölçüm analiz ve kontrollerin yapılabilinmesi) Online ölçme, analiz ve kontrol Ölçüm, kontrol ve analizlerin parça yerinde iken rahatlıkla uygulanabilmesi. Ölçüm, analiz ve muayenelerin bilgisayar destekli yapılabilmesi. Dataların, sinyallerin daha sonra değerlendirilmek üzere kaydedilebilir ve aktarılabilir olması. Mesafe, alan, hacim ölçümleri lazerlerle çok kısa sürede temassız ve büyük bir hassasiyetle yapılabilmektedir. Aynı şekilde materyal analizleri, malzemelerin içyapılarının ve ihtiva ettiği elementlerin tespitleri büyük bir doğrulukla çok kısa sürede gerçekleşmektedir. Üretimin belirli aşamalarında, hareket halindeki üretim bantlarında bulunan parçaların gerekli ölçüm, analizleri, kalite kontrolleri yapılabildiği gibi kalitesiz, hatalı, hasarlı ürünlerin üretim bantından ayrılmalarında, işaretlenmelerinde, üretim bandında parçaların tasnif edilmelerinde lazerli cihazlardan, sensörlardan faydalanılmaktadır. Sanayide imalat sektöründe olduğu gibi, tıpta da birçok hastalığın, hastalıklı dokuların üç boyutlu, hacimsel görüntülü teşhislerinde lazerler kullanılmaktadır. Savunma sanayinde lazerli silahlarda lazerli ölçme, analizi ve kontrol yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Burada lazerli ölçme analiz, kontrol yöntemlerinin geniş bir kullanım yelpazesi bulunmaktadır. Hedef tespitinde, mesafe ölçümlerinde, düşman hedeflerinin üç boyutlu koordinatların belirlenmesinde lazerli ölçme sistemleri kullanılmaktadır. Ayrıca malzeme içeriği bilinmeyen silahların malzeme yapıları, kimyasal elementlerin tespitinde kullanılmaktadır. Eskiden çok külfetli zaman alıcı ve yanılma payı büyük olan ve uzman kişilerce yapılan kimyasal analizler, günümüzde kolaylıkla, fazla uzmanlığa gerek kalmadan kısa sürede lazerlerle yapılabilinmektedir. Lazerli yöntemler saklı ateşli silahların, bombaların, mayınların uzaktan tespitinde de başarı ile kullanılmaktadır. Kullanım alanlarına farklı örnekler fotoğraflı ve kısa İngilizce başlıklar altında Şekil 6 da verilmektedir.[7]

4 ihtiyaç duyulmaktadır. Lazer emissionspektrum analiz yöntemi ile temassız ve taşlama, frezeleme gibi talaşlı imalat işlemlerine yada numune hazırlanmasına gerek duyulmadan direkt kısa sürede kimyasal analizler gerçekleşmektedir. Uygulamada pulsu, (atılımlı) lazer cihazları kullanılarak aynı cihazla tüm ölçüm kademleri gerçekleştirilmektedir. Aynı yöntemle çelik içinde bulunan kalıntılar, (N, P, O, S) ve taneler arasındaki çökeltiler gibi malzeme hataları, dağılımları da tespit edilmektedir. Bu yöntemde 40 a yakın element, (Fe, C, Si, P, S, Ni, Cr, Mn, Cu, Al, Mo, V, Ti,..) saptanmaktadır. Emissionspektrum analiz yönteminde Nd -YAG katı lazeri, kullanılmaktadır. Kaynak bağlantılarında da kaynak malzemesinin ve ITAB bölgesinin kimyasal analizlerinde aynı yöntem kullanılmaktadır. Şekil 8. sualtında hiperbar ortamında kaynak edilen bağlantıların lazerli kimyasal analizlerine örnek verilmektedir. Su derinliğine bağlı olarak elementlerin yanma miktarlarını gösteren bir araştırmadan alıntı yapılmıştır. Kaynak bağlantılarındaki kaynak dikişinde elementlerin miktar ve dağılımları Şekil 8 de gösterilmektedir. Numunelerin kimyasal analizlerinde kullanılan konvansiyonel yöntemler zaman ve maliyet gerektiren çok külfetli, günlerce sürebilen analizler, lazerle birkaç saniye içerisinde büyük bir doğruluk payı ile gerçekleştirilmekte3dir. Konvansiyonel yöntemlerle kimya laboratuarında günlerce yapılan kimyasal analizlerde doğruluk payı yaklaşık % civarındayken, lazer yöntemiyle bir iki saat içerisinde elde edilen değerlerin doğruluk oranı % 99 lara varmaktadır. Şekil 6 Lazerli ölçme, analiz, kontrol yöntemlerinin kullanım alanları, kısa başlıklar altında (Kaynak, Fraunhofer-Institut für Lasertechnik, [4] Mesafe, alan, hacim ölçümleri lazerlerle çok kısa sürede temassız ve büyük bir hassasiyetle yapılabilmektedir. Şekil 8 Lazerli analiz yöntemin hiperbarik ortamda br sualtı kaynak dikişinin kimyasal analizi protokolü Şekil 7. T-kaynağında lazer-emissionspektrometri ile mikron analiz; elementlerin dağılımı [7] Malzemelerin lazer ışını ile kimyasal kompozisyonlarının analizi kalite güvence ve kalite kontrolde yeni perspektifler açmaktadır. [7] Katı, sıvı, gaz maddelerin içerik analizlerinde, malzeme tanılarında, fiziksel ve kimyasal büyüklüklerin tespitinde, ölçümlerin ve verilerin analizlerinde, v.b. lazerli yöntemler tercih edilmektedirler. Proses kontrollerinde, malzemelerin üretiminde, örneğin çelik üretimi sırasında numunelerin kimyasal analizine Lazerli ölçme, analiz, kontrol yöntemlerinin kullanım alanlarına örnek olarak; - Gemi, Uçak tersanelerinde, Köprü, Metro inşaatlarında, Tünel kazılarında, maden ocaklarında yön, seviye, sapmasız doğrultu tayininde lazer cihazları kullanılmaktadır. - Lazerli radarlar, trafik kontrolünde otomobil gibi araçların hızların tespitinde kullanıldığı gibi deniz de gemilerin havada uçakların koordinatların, hızlarının ve de büyüklüklerinin tespitinde lazerlerden yararlanılmaktadır. - Alış-veriş merkezlerinde olduğu kadar lojistik sistemlerde, depolarda barkotların okunmasında lazerlerden yararlanılmaktadır. - Teknik yapılarda çeşitli nedenlerle ortaya çıkan titreşimlerin analizleri de lazerlerle yapılmaktadır. - Çok karmaşık

5 parçaların geometrik boyutların ve şekillerin kontrollerinde boyut ve şekil toleranslarının doğruluğunun tespiti ve, - Lazer ölçüm sistemleriyle takım tezgâhlarında vb eksensel kalibrasyonlar yapılabilmektedir. 4. Sonuçlar Lazerli ölçme, analiz ve muayene yöntemlerinin birçok üstünlükleri nedeniyle endüstride, bilhassa imalat sektöründe bilinen birçok konvansiyonel yöntemin yerini almıştır. Büyük hassasiyet, çok hızlı ve yerinde uygulama, hareketli ve tehlikeli objelere temassız uygulama lazerli yöntemlerin başlıca üstünlükleridir. Günümüzde, lazerli yöntemler kaliteli, ekonomik ve güvenilir üretimin olmasa olmazlarındandır. Sanayisi gelişmiş ülkelerde lazer teknolojisi hızla gelişirken, yeni ve geliştirilmiş, iyileştirilmiş lazer ölçme, analiz ve kontrol yöntemleri, cihaz-sistemleri piyasaya sürerlerken, Türkiye de bu alanda da kayda değer faaliyetlere rastlanmamaktadır. Lazer, optik teknolojisinin Türkiye de gelişmesi için bazı önlemlerin düşünülmesinde yarar vardır. Örneğin yurt dışında gönderilecek akademisyenlerin, öğrencilerin Türkiye de gereksimi duyulan teknolojilerde çalışmalarını, uzmanlaşmalarını şart koymak. Devlet teşvikli ortak projelerin yürütülmesini sağlamak, Devletin, TÜBİTAK, DPT projelerine ayırdığı kaynağının bir kısmının yeni teknolojilerin, (lazer, optik teknolojisinin) alt yapı imkanlarının geliştirilmesinde kullanılması. Üniversitelerde optik, lazer teknolojisi ile ilgili bölümlerin, enstitülerin açılması ilgili derslerin okutulması, bu konularda bitirme tezleri verilmesini teşvik edilmesi. Kaynaklar [1] Özden H. Lazer Teknolojisindeki Gelişmeler, Endüstride Kulanım Alanları C.Ü. 30-Yıl Sempozyumu, Adana, [2] Özden H. Çelen S., Çavuş N. 21. Yüzyılda Sanayide yenilenme sürecinde, lazer teknolojisi Yasar Üniversitesi Sempozyum, Mayıs [3] N.N., Laser tools, Buch, Trumpf, 2006, Vogel Buchverlag. [4] Mayer A., u.a. Optische Technologien Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Berlin, [5] Ostendorf, Lasertechnik I, II Skripte, LZH, Laser Zentrum Hannover, [6] Raebsch K., Lasermesstechnik I, II; Grundlagen, Methoden, und Beispiele LZH, Lazer Zentrum Hannover, 2008 (www.lzh.de). [7] N.N., Systems for Material Analysis Fraunhofer- Institut für Lasertechnik ILT, (www. ilt.fraunhofer.de).

KOORDİNAT ÖLÇÜM METROLOJİSİ, ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZI (CMM) MODERNİZASYONU, KALİBRASYONU, VERİFİKASYONU, DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM

KOORDİNAT ÖLÇÜM METROLOJİSİ, ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZI (CMM) MODERNİZASYONU, KALİBRASYONU, VERİFİKASYONU, DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM 1 KOORDİNAT ÖLÇÜM METROLOJİSİ, ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZI (CMM) MODERNİZASYONU, KALİBRASYONU, VERİFİKASYONU, DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM İlker TEKE* Tanfer YANDAYAN** Recep KARADAYI* * AAT Otomasyon Yazılım,

Detaylı

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA KULLANILAN YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLER USING THE TERRESTRIAL LASER SCANNER SYSTEMS FOR ENGINEERING APPLICATIONS

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA KULLANILAN YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLER USING THE TERRESTRIAL LASER SCANNER SYSTEMS FOR ENGINEERING APPLICATIONS MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA KULLANILAN YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLER K.Gümüş 1, H. Erkaya 2 1 YTÜ, Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Bölümü, Ölçme Tekniği Anabilim Dalı, İstanbul, kgumus@yildiz.edu.tr 2 YTÜ,

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

Açı metrolojisi, katma değeri yüksek endüstriyel

Açı metrolojisi, katma değeri yüksek endüstriyel MAKALE AÇI METROLOJİSİ: BİLİMSEL VE ENDÜSTRİYEL ALANLARDAKİ UYGULAMALARI, ÜST DÜZEY YENİ TALEPLER VE PROJELER* Doç. Dr., TÜBİTAK UME, Gebze, Kocaeli tanfer.yandayan@tubitak.gov.tr ÖZET Açı metrolojisi,

Detaylı

DEMİR DÖKÜM SEKTÖRÜNDE TAHRİBATSIZ MUAYENENİN ÖNEMİ VE UYGULAMALARI. Yaylalı GÜNAY, Seyfi DEĞİRMENCİ, Bülent ŞİRİN

DEMİR DÖKÜM SEKTÖRÜNDE TAHRİBATSIZ MUAYENENİN ÖNEMİ VE UYGULAMALARI. Yaylalı GÜNAY, Seyfi DEĞİRMENCİ, Bülent ŞİRİN DEMİR DÖKÜM SEKTÖRÜNDE TAHRİBATSIZ MUAYENENİN ÖNEMİ VE UYGULAMALARI Yaylalı GÜNAY, Seyfi DEĞİRMENCİ, Bülent ŞİRİN DÖKTAŞ Dökümcülük Tic. Ve San. A. Ş., Orhangazi BURSA ÖZET Demir döküm sektörünün son on

Detaylı

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1. GİRİŞ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama işlemleri

Detaylı

MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TEKNİK ÖLÇÜMLER

MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TEKNİK ÖLÇÜMLER MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TEKNİK ÖLÇÜMLER HAKKIMIZDA SRZ Mühendislik ve Danışmanlık, 2013 yılı itibariyle sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, ağır sanayi alanındaki firmalarla paylaşmak amacıyla ortaya kurulmuştur.

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDM İLE KABA İŞLEMEDE KÜRESEL UÇLU ELEKTROTLARIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI: DİKDÖRTGEN CEPLERİN BOŞALTILMASI Engin AVLAR YÜKSEK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Siamak BAZAATI İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2008) 1/2, 103-124 ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Mustafa SOBA Özet Küreselleşme ile değişim gösteren rekabet şartlarında işletmelerin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Huriser BALCI AKILLI (FONKSİYONEL) TEKSTİLLER, SEÇİLMİŞ KUMAŞLARDA ANTİBAKTERİYEL APRE VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ

HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ Mustafa VATANDAŞ 1, Metin GÜNER 1, Ufuk TÜRKER 2 ÖZET Tarım, ülkemizde uzun yıllardır bilişim sektörünün ilgi alanı dışında kalmış olmasına karşın; son yıllarda ve özellikle

Detaylı

TUSAGA AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

TUSAGA AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ M.V. GEZER 1, Z.S. KARAN 2, E. KULAKSIZ 3, B. ERKEK 4, S. BAKICI 5 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, mehmetvg@gmail.com 2 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ ONAY FORMU

YÜKSEK LİSANS TEZİ ONAY FORMU GIDA SANAYİNDE KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİKLER ve BU ÇELİKLERE UYGULANAN KAYNAK YÖNTEMLERİ İbrahim DORUK Haziran 2005 DENİZLİ GIDA SANAYİNDE KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİKLER ve BU ÇELİKLERE UYGULANAN KAYNAK

Detaylı

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2011 (41-54) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 2, 2011 (41-54) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

PRODUCTION AND COST ACCOUNTING FUNCTION INTERACTION EXPECTATIONS FROM THE COST ACCOUNTING EDUCATION: EDUCATION MODEL APPLICATION PROPOSAL

PRODUCTION AND COST ACCOUNTING FUNCTION INTERACTION EXPECTATIONS FROM THE COST ACCOUNTING EDUCATION: EDUCATION MODEL APPLICATION PROPOSAL ÜRETİM İŞLEVİ VE MALİYET MUHASEBESİ ETKİLEŞİMİNDE MALİYET MUHASEBESİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER: UYGULAMA EĞİTİMİ MODEL ÖNERİSİ * Öğr. Gör. Dr. Vedat ACAR Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN KAYNAKLI BAĞLANTILARIN DEĞİŞKEN ve ÇOK EKSENLİ YÜKLER ALTINDAKİ ULTRA DÜŞÜK ÇEVRİMLİ (UDÇY) YORULMA DAVRANIŞI Araştırma

Detaylı

Sistem Geliştirme Projelerinde Kullanılan Olgunluk Değerlendirme Araçları Üzerine Bir Literatür Araştırması

Sistem Geliştirme Projelerinde Kullanılan Olgunluk Değerlendirme Araçları Üzerine Bir Literatür Araştırması Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Mayıs/May 2014, Cilt/Volume 13, Sayı/Issue 1, 1-36. ISSN (Basılı) : 1303-6831 ISSN (Online): 2148-1776 Sistem Geliştirme Projelerinde Kullanılan

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİNDE DİGİTAL HAVA RESİM ÇEKME MAKİNELERİ VE LAZER TARAMA YÖNTEMLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI Proje Yüklenicisi: İstanbul İŞİN Teknik ADI Üniversitesi

Detaylı

MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU

MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU TÜBİTAK MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU VİZYON 2023 PROJESİ MEKATRONİK STRATEJİ GRUBU Ağustos 2004 ANKARA Mekatronik Strateji Grubu Üyeleri Koordinatör: Prof.Dr. Aydan Erkmen ODTÜ, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA (İŞÇİ, İŞVEREN VE DEVLET AÇISINDAN) DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA (İŞÇİ, İŞVEREN VE DEVLET AÇISINDAN) DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA (İŞÇİ, İŞVEREN VE DEVLET AÇISINDAN) DEĞERLENDİRİLMESİ Bitirme Projesi Erol DALYAN

Detaylı

: Yrd. Doç. Dr. Ufuk TÜRKER. : Prof. Dr. Mustafa VATANDAŞ. : Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR

: Yrd. Doç. Dr. Ufuk TÜRKER. : Prof. Dr. Mustafa VATANDAŞ. : Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKTÖRLE ÇEKİLİR ELEKTROMANYETİK (EM) ELEKTRİKSEL İLETKENLİK SENSÖRÜ İLE BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Uğur YEGÜL TARIM MAKİNELERİ

Detaylı

1991 SANAYİ KONGRESİ

1991 SANAYİ KONGRESİ tmmob makina mühendisleri odası 1991 SANAYİ KONGRESİ ARALIK 91 MAKİNA YAPIM SANAYİİ SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN: TMMOB MAKlNA MÜHENDiSLERi ODASI İSTANBUL ŞUBESi MMO YAYIN NO: 149/5 İÇiNDEKiLER SUNUŞ 5 HAZIRLIK

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

YERSEL LAZER TARAMA YÖNTEMİNİN MİMARİ BELGELEMEDE KULLANILMASI

YERSEL LAZER TARAMA YÖNTEMİNİN MİMARİ BELGELEMEDE KULLANILMASI YERSEL LAZER TARAMA YÖNTEMİNİN MİMARİ BELGELEMEDE KULLANILMASI Semih SAFKAN 1, Hakan HAMARAT, Zaide DURAN 2, Umut AYDAR 3, Mehmet Furkan ÇELİK 4 1 İTÜ, İnşaat Fak. Geomatik Müh. Böl. Ayazağa Kampüsü 34469

Detaylı

2.2 Sensörler. Açıklama: Bu bölüm Mekatronik Sistemler. (Isermann, R., 2002. Springer, Londra) kitabının kısaltılmış bir versiyonudur.

2.2 Sensörler. Açıklama: Bu bölüm Mekatronik Sistemler. (Isermann, R., 2002. Springer, Londra) kitabının kısaltılmış bir versiyonudur. Isermann, Rolf. 2006. Section 2.2 Sensors, pp. 32-52, of Chapter 2 Hardware, in CIGR Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology. Edited by CIGR-The International Commission of

Detaylı

Ya Ölç(e)meseydik? Hastanelerde yapılan tahliller ve tahlil sonuçlarına. Dünya Metroloji Gününü Kutluyoruz

Ya Ölç(e)meseydik? Hastanelerde yapılan tahliller ve tahlil sonuçlarına. Dünya Metroloji Gününü Kutluyoruz Enver Sadıkoğlu* Şakir Baytaroğlu** Okan Yılmaz*** *Dr., Fizik Bölümü ** Dr., Makine Mühendisliği ***Yüksek Lisans., Fizik Bölümü TÜBİTAK UME (Ulusal Metroloji Enstitüsü) Dünya Metroloji Gününü Kutluyoruz

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet CİĞER BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Erman COŞKUN AKILLI TEKSTİLLER VE GENEL ÖZELLİKLERİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2007 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı