Lens ve malzeme arası bir oda ile çevrilir. Bu oda basınçlı yardımcı gaz ile doldurulur ve nozul üzerinden işparçası üzerine yönlendirilir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lens ve malzeme arası bir oda ile çevrilir. Bu oda basınçlı yardımcı gaz ile doldurulur ve nozul üzerinden işparçası üzerine yönlendirilir."

Transkript

1 LASER İLE KESİMİN, MALZEMELERE TERMAL ETKİSİ Çeviri: Coşkun ORAL, L.Cenk KUMRUOĞLU reprinted from The Fabricator, January 1997 Originally presented at the Alternative Methods for Precision Sheet Metal Fabricating Conference, June 1996, San Jose, CA by Leonard Migliore ÖZET: Laser tekniği ile kesim, gerek metal levha kesimdeki kazanımları, gerekse hızlı ve esnek üretim tekniği olması nedeni ile kısa zamanda yaygın bir imalat metodu oldu. Mevcut laserli kesim sistemleri istenilen, bilgisayar ortamında oluşturulmuş uygun formatlı çizimi kolayca kesime dönüştürebilmektedir. Bilgisayarlar takım yolu üretebilmekte, kesim parametreleri, optimal yerleştirmeler yapabilmekte ve imalat sürecini otomatize etmektedir. Hatta bu durum neredeyse makinaya teknik resmi oluşturup, bundan kaç adet istediğinizi belirtip kısa sürede ihtiyacınız olan parçaları elde edebilir hale gelmiştir. Fakat bu otomasyonda unutulan bir detay laser kesimin ısıl etkisidir, metali eritir veya değişime uğratır böylelikle kesim yapılır. Bu işlemden çoğunlukla etkilenmeyiz fakat kritik işlerde bu işlemin ürün üzerindeki etkisinden haberdar olmamız gerekir.bundan dolayı malzemelerin mekanik özelliklerinin sınır değerlerde kullanıldığı, ve mukavemet değerlerinin dar toleranslar arasında tutuldugu üretim ve kullanım alanlarında, bu özellik önem teşkil etmektedir. Bu çalışmada Laser ile üretimi gerçekleştirilmiş mühendislik malzemelerinin termal özelliklerine laserin etkisi incelenmiştir. GİRİŞ: Laser kesim prensipleri: Metaller ve pekçok diğer malzemelerin iki benzer metod ile laser kesimi yapılır. Birincisi, gaz füzyon kesime yardımcı olur; ışık yüzeye noktasal yoğunlaşır, bu metali eritmesine neden olur. Eriyen malzeme yine bu yardımcı gaz ile uzaklaştırılır. İkinci metod reaktif gazın kesime yardımcı olmasıdır. Gaz malzeme ile reaksiyona girer ve işleme için daha çok enerji elde eder. Tipik ekipmanlar ve işlem figür 1 de gösterilmiştir. Laser ışın hüzmesi dik olarak aşağı yönlüdür, lens ile yüzeye odaklanmıştır. Lens ve malzeme arası bir oda ile çevrilir. Bu oda basınçlı yardımcı gaz ile doldurulur ve nozul üzerinden işparçası üzerine yönlendirilir. Bu işlemin önemli karakteristikleri: Metal erir, buhar olmaz. Bunun anlamı, ancak laser ışınının tamamen malzemeye nüfuz etmesi ile iyi bir kesim elde edilebilirdir. Böylelikle eriyen malzeme dışarı atılabilir. Bu ayrıca eriyen malzemenin yapışmasını engeller.

2 Metal gaz ile uzaklaştırılır laser ile değil. Laser sadece ısı kaynağı olarak görev yapar. İşlemin değişkenleri gaz akışı ile oldukça ilgilidir.kesim kenarında alt arkaya dogru eğimli çizgiler görülür. Bunun anlamı malzeme kalınlığı arttıkça işlemin laser polarizasyonuna ne kadar hassas olduğunu ve alt kenara ulaşmakta zorlandığını gösterir. Figür 1: Laser ile kesimde ; tipik ekipmanlar ve işlemler Karbon Çeliği: Laser kesimde en yaygın uygulamalar karbonlu çelik levhadır. Oksijen genellikle kullanılan yardımcı gazdır. 2Fe + O 2 2FeO oluşturur ve açığa çıkan enerji yaklaşık laserin gücüne eşittir. Oksijen ile elde edilen güç inert gazla karşılaştırılırsa yaklaşık iki kattır. Kesme bölgesi sıcaktır, eriyik malzemeyi daha sıvı hale getirir ve gazın malzemeyi itebilmesi kolaylaşır. Kesim kenarı ince demir oksit film tabakası ( kabuk ) ile kaplanır. Bu tezat olarak alt kaynak veya kaplama işlemlerini etkiler. Oksijen gazı saflığının kesim hızı ve kalitesine dramatik etkisi vardır. Testler saflığın % den %99.5 e düşmesi kesme hızını %20 oranında azalttığını göstermiştir. Bunun nedenleri tamamen açık değildir. Çelik ve oksijenin arasında oluşan bu büyük exotermic reaksiyon O 2 deki çok küçük bir değişim yavaşlatmaktadır. Süpriz bir şekilde reaksiyonun gücü bu hassas kirliliğe bağlıdır. Neden inert gazın saflığındaki çok az değişimin çok etkili olduğunu kesme işlemi kesitinde Figür 2 gösterilmiştir. Eriyik çeliğin oksijene büyük eğilimi vardır böylelikle yardımcı gazlardan ayırır. Nitrojen ile reaksiyona girmez böylelikle bu gaz kalır. Yardımcı gaz kesim kenarından akarken aerodinamik sınır katmanı olusur ki burada gaz yavaşlar ve bir miktar karışım olusur. Saf olmayan gaz atomu sayısı alt bölgede önemli ölçüde artar çünkü oxijen sıvı

3 metal yüzeyinden uzaklaştırılır; ve kesim %99.5 ten daha düşük bir saflıkta gerçekleşir, reaksiyon oranı düşer, yüzey ısısı ve kesim hızı düşer. Figür 2: İnert gazın saflığındaki çok az değişimin çok etkili olduğu kesme işlemi ve kesiti Aynı etki kalın çelik keserken görülür (> 10 mm ). Nozul dan çıkan saf gaz olmasına ragmen hava ile karşılaşır ve alt yüzeye dogru nitrojen oranı artmış olur. Kalın çelik kesme performansı bileşik (double) nozul ile artırılabilir. Nozul merkez açıklığının etrafı daha düşük oksijen gaz akışı sağlayacak bir çerçeve kanal ile sarılıdır. Dış gaz halkası kesme anında gazın hala oksijen olabilmesini, sağlayacaktır, çevresel gaz karışımını engelleyecektir. Kısıtlamalar kesim yüzeyinde demir ve oksijenin ekzotermik reaksiyona girmesi nedeni ile oluşmaktadır. Reaktif gaz yardımcı gaz olarak kullanıldığında kesim laser ışın odağının daha önünde erimemiş malzeme tarafından soğutulacak kadar bir mesafede gider. Laser gücü, ilerleme hızı, oksijen akısı uyumlu olduğunda yüzey dalgalanmaları azalır ve oldukça düzgün yüzey çıkarır. Eğer oksijen akısı artırılırsa dalgalanma kuvvetlenir ve yüzey pürüzlülüğü artar.

4 Çelikte Termal Etki: Laser kesim metalin eritilmesi ile olur. Laserin kestiği alan metalin ergime ısısına ulaşır, her türlü etki bu nedenle oluşur. Soğuk çekilmiş düşük karbonlu çeliklerin kesim kenarı daha yumuşaktır. Kısa bir bölgede ısıl etki görülür. Genelde yüzey işlemede veya parçanın fonksiyonunda bir etkisi yoktur. Eğer çelikteki karbon oranı 0.3% nin üzerinde ise, martensitik transfer oluşur ve sertleşmiş yüzey meydana gelir. Kesim elde edebilmek için çelik erime sıcaklığına yükseltilmelidir. (çelik yaklaşık 2800 F de erir ), malzeme kesim çevreside olduça sıcaktır ve 1650 F civarına yükselir bu da ostenite transferdir, ostenit malzemenin çabuk soğuması ile martenzitik yapı oluşur ve sert çelik elde etme metodudur. Bu etki bazen faydalıdır. Bazı takımlar, zımbalar, kesilip bu yöntemle sertleştirilebilirler; sertleştirilmiş kenarların aşınma direnci artar. Bazende problem olabilir. Malzeme sertleşmeye müsait ise kesim kenarında form verilecekse çatlamalar oluşabilir. Laser ile As-rolled çelik kesiminde bazen beklenmeyen mikro yapılar oluşur. 1650F üzerinde çelik hala ostenit yapıdadır ve oluşan metal homojen değildir. Genelde demir karbid yapıda olan karbon, düşük karbonlu ferrit alana yayılması gerekir. Eğer orjinal yapı işlenmemiş ise ( coarse ). Yayılma için gerekli zaman ısıtmanınkinden büyüktür. Çelik soğutulduğunda, yüksek karbonlu bölge sert olacaktır ve düşük karbonlu bölge yumuşak olacaktır. Böyle karışık yapılı malzemelerin zayıf mekanik özellikleri vardır. Eğer laser kesim ile sertleştirilmiş bir kenar isteniyorsa, levha önce ısıl işlem görmeli böylelikle eşit bir mikroyapı sağlanabilir. Bunun eniyi yolu malzemeyi sertleştirin ve malzemeyi gerekli ortalama sertliğe ulaştırın. İyi bir mikroyapıdaki sertleştirilmiş ve temperlenmiş çelik çabukça ve düzgünce hızlı ısıtma ve soğutma döngülerine cevap verebilmektedir. Alaşımlı Çelik Düşük alaşımlı çelikler 4140 ve 8620 laser kesime iyi cevap verirler. Alaşım oranı fazla çelikleri, pekçok takım çeliği bile iyi kesilemezler. Pekçok alaşım elementi, ör: krom eriyik akışkanlığını artırır ve adherent oxide oluşturur. Bu siyah ve yapışkan yüzey oluşturur, kaba köşelerin oluşmasına neden olur ( 6mm üzeri ). Kabul edilebilir karbon seviyeli alaşımlı çelik kesim kenarlarında martenzit oluşturur. Paslanmaz Çelik Bütün paslanmazlar yüksek kromlu alaşımlı çeliktir. Oksijen yardımı ile kesildiğinde yukarıda bahsedildiği gibi davranırlar: kenarlar yüksek krom oksit tabaka oluşturur. Bu pekçok durumda sonraki proses veya kullanım için zarar vericidir. Nitrojen kullanıldığında ise ki paslanmaz ile herhangi bir reaksiyona girmez, kenarda tabaka oluşmaz. Bir yardımcı soygaz eritmek için laserin tüm gücüne ihtiyaç duyar. Soygaz ile kesme hızı ve kalınlığı oksijen ile kesmeye göre düşüktür. Eriyen malzemenin akışkanlığı oldukça yüksektir ve malzemeye akıntı yapışması bir problemdir. Bunun çözümü genellikle yüksek gaz basıncı ile sağlanır. Bir soygaz laserden gelen bütün güce ihtiyaç duyar ve çok az metalurjik etki yapar. Ostenitik çelik te bazı yumuşak kenarlar oluşur. Ferritik veya martensitik paslanmaz da kenar sertleşmesi olur.

5 Alüminyum Alüminyum ve alaşımlı yüksek yansıtıcı ve termal iletken olarak tanımlandırılırlar. Bu kesimlerinin laser ile zor olduğu anlamına gelir. Yüksek güçlü laserler, iyi odaklanmış ışın ile kesilebilir, çeliğe göre daha ince kalınlıklar kesilir. Pekçok alüminyum alaşımı özellikle yüksek dayanıklı ve ısıl işlem görebilen 2000 ve 7000 serisinde kesilen kenarlarda mikro çatlaklar oluşturur. Aerospace uygulamalarda ki bu alaşımların en çok kullanıldığı yerlerdir bu şekildeki kenar şartları tercih edilmez parçanın metal yorulması zamanını düşürür. Bu tip parçalar kenarları mekanik olarak temizlendikten sonra kullanılır. Bu temizleme operasyonundan dolayı laser kesimi pratik olmaktan çıkmaktadır. Aerospace alanında su jeti ile alaşım kesimi malzeme üzerinde gözlemlenebilir bir ısıl işlem alanı oluşturmadığı için daha kullanışlıdır. Titanium Titanyum ve alaşımları oksijen ve nitrojen ile güçlü bir reaksiyona girerler. Titanyum oksijen ile kesilirse oldukça kuvvetli yanar. Eğer hava kullanılırsa kesim kalın oxide veya nitride bir katman oluşturur. Böyle parçalar kullanışsızdır. Nitrojen benzer sonuçlar verir. Titanyum kesimde en uygun gaz tamamıyle soygaz olan argon ve helium dur. Argon mantıksal seçim olarak görünürken ; Helyumdan ucuzdur. olası metallurjik problemleri dikkate almak gerekir. Kesim kenarının aşırı ısınması Ti 6Al 4V faz balansını değiştirir ve kesim kenarında "alpha durumu" oluşturur. Bu şartlar pekçok uzay ve havacılık uygulamalarında kabul edilemez çünkü kompanentin metal yorgunluğu direncini azaltır. Helyum, yüksek ısıl kapasitesi ve termal iletkenliği nedeni ile sıklıkla argon ile karıştırılır ve laser kesim esnasında iyi bir soğutma sağlanır. 50% helyum bazen gerekli olmasına rağmen 25% helyum-argon karışım genellikle başarılıdır A-metaller üzerindeki etki Laser çok geniş bir yelpazede malzeme çeşidini sertlik veya elektriksel iletkenliğine bakmadan kesim yapar. En yaygın kullanım metal kesim üzerineyken, işleme potansiyeli sert ve iletkenlerle sınırlı değildir. İnorganikler Ametal inorganik malzemeler, sınıf olarak düşük buhar basıncı ve zayıf ısıl iletkenlikleri vardır. Bu karakteristik. onların 10.6 um ışık soğurma özelliği ile birleştiğinde laser kesim için iyi birer malzeme olurlar. Neyazıkki pekçok seramik ve cam yüksek ergime ısı noktasına ve zayıf ısıl şok direncine sahip. Bu onların metallerden daha zor kesilmesi anlamına gelir. Alümina Fired alumina (Al2O3) genellikle laser ile kesilir veya dilimlenir. Kesim yüksek güç darbeleri (power pulse) ile malzemeyi buhar haline getirerek gerçekleştirebilir. Çünkü malzemenin tekrer ergimesi problem olur. Alümina nın yüksek ergime noktası düşük laser gücü değişken darbe modlu laser kullanıldığında ikiye katlanır ve düşük kesim hızı olarak sonuçlanır. Dilimleme (scribing ) işlemi hibrid mikrodevreler için altlık hazırlanmasında standart hale gelmiştir. Dilimleme işlemi deliklerin oluşturduğu satırların kısmen dilimnmesi ile elde edilir. Bu işleme seramik parçanın bu hat boyunca oturmasını sağlar. Tipik 0.6 mm kalınlıkta alumina substrate delikleri 0.2 mm derinlikte ve 0.18 mm aralıklarla delinir. Bu 1000 Hz laser pulse ile 10 metre/dk hızda gerçekleştirilebilir.

6 Kuartz Kuartz ın yüksek termal şok direnci metal gibi işlenmesine izin verir. Sürekli CO2 ışınımı kullanılır çünkü quartz 1.06 mm dalga boylu ışınım yapan Nd:YAG laser için oldukça transparant bir özellik gösterir. Termal gerilim genellikle kesimden sonra yapılan annealing işlemi ile serbest kalır. Cam Camın laser ile kesimi düşük termal şok direnci nedeni ile düşüktür. Bu nedenle camda kesimden sonra çatlaklar oluşur. Cam kesim kenarında recast malzemeye sahip olma eğilimi vardır çünkü iyi tanımlanabilen bir ergime noktası yoktur. Organik Organik malzemeler genelde laser ışığı ile bozulurlar. Bunun için gerekli enerji inorganik maddelerinkinden çok daha küçüktür, bu nedenle kesim yüksek hızda veya düşük güçle yapılmalıdır. Kesilen ürünlerin dekompozisyonu sırasındaki hacimsel genişleme bazı hatalara sebep olabilirler: Kesim kenarından kaçan gaz kesim hızını düşürür ve kesim yüzeyi kalitesini düşürür. Buna ek olarak pekçok organik malzeme laser kesim esnasında toxic bileşenler oluşturur. Bu etkiler dikkate alınmalı ve operatore ve çevreye zararları engellenmeli. Tahta Laser kesimin en yaygın kullanım alanlarından biri de bıçakların takıldığı tahta zımbalardır. Malzeme tipik birch plywood 20 mm kalınlıktadır, kesim aralığı hassas kontrol edilmelidir; çünkü çelik bıçaklar buraya yerleştirilirler. Tekstil Çok ince olduğu için laser kesimde çok az problem çıkarır. Problemlerin çoğu laser yapısından kaynaklanır. Tarama (Scanning ) sistemliler ki bilgisayarla aynalar kontrol edilir ve ışık kesilecek malzeme üzerine odaklanır ki bu sistem konvansiyonel kesme kafasını gezdiren kartezyen tezgahlardan çok daha hızlıdır. Tarama sistemi yardımcı gaz kullanamaz ve tekstilin buharlaşması ile çalışır. Plastik Polimerlerin çoğu laser ile kesilirler. Işın materyelin ergimesine, buharlaşmasına ve (decomposition ) bozulmasına neden olur. Thermosetler fenolik veya epoksiler bozunum ile kesilirken, termoplastikler polipropilen ve polisitren gibi eriyen malzemenin kırpılması ile kesilirler. Bozunum ile kesilen materyaller kesim kenarında karbon kalıntısı bırakırlar. Parçalar kullanılmadan önce bu kalıntı sıklıkla bazı operasyonlarla ( bead blasting gibi ) uzaklaştırılırlar. Polimerin lazer kesimde dekompozisyon ile kesim sonucu oluşturduğu ürünün çok tehlikeli olduğu bulunmuştur. Kompozitler: Kompozitler 2 veya daha fazla farklı unsurdan oluşur. Genellikle biri lifli yapıda diğeri çevresini saran matriks yapıdadır. Uygun matriksler seçilerek ve elementleri güçlendirerek özel amaçlı kullanım için malzemeler elde edilebilir. Laser kesim noktasından bakınca kompozitler arasındaki fark matriks, fiber, veya organik olmalarıdır. Organik Eğer organik fiberler organik matriks içine yerleştirilirlerse laser kesimde biraz zorluklarla karşılaşılabilir. Epoksi matriksteki kevlar (aramid) fiberler, çok yaygın yüksek performanslı kompositlerdir, laser kesime 6 mm e kadar hazırdırlar. Daha kalında ise kesim kenarının yanması ile sonuçlanırlar.

7 Organik inorganik Kompozistlerin laser ısısına cevabını inorganik materyaller değiştirirler. Fiberglass epoxy kesmek için laserin camı eritmesi gerekir. Bu epoksi yi bozmaktan daha çok enerji ister ama işlemi kontrol eder. Grafit epoksi kesimi çok zor bir materyaldir çünkü grafiti buharlaştırmak için 3600 C ye ihtiyacınız vardır. Oldukça iyi bir ısıl iletkenliği vardır. Kesim kenarındaki epoksi yüksek ısıya maruz kalır ve kesim kenarına uzak bir mesafeden bile bozunuma uğrar. Klasik laserler bu materyali keserken yanmış bir kesim kenar yüzeyi elde ederler. Mükemmel sonuçlar diode-pumped, Q-switched veya Nd:YAG laserlerle elde edilebilirler. Bu cihaz çok kısa süreli darbe üretebilir, (~100 ns) ve yeşil renkli ışığı ile çok küçük bir noktada odak oluşturabilirler. Kısa darbe süreleri ile kalan fiberlerin yapışmasını azaltır. Inorganik Bazı yüksek performanslı malzemeler vardır, bunlar metal-matriks kompozitlerdir. Refraktör fiberlerin superalaşım matrikslere eklenmesi yüksek ısıya devasa bir direnc gösteren ve ek olarak çok sert bir malzeme elde edilir. Ne yazık ki bu karakterde ki malzemelerin işlenmesi de zordur. Laser metal matriks kompozitlerin pekçoğunu keser ve bu alanda artan uygulamalar vardır. Matriksin kesim kenarında tekrar erimeyi kontrol altına almak gerekir, laser ısıl etkisine maruz kalmış fiberler oluşabilir. Yüksek enerji darbeler, Nd:YAG laserlerde olduğu gibi bu problemi en aza indirirler. Sonuç Laser kesiciler imalatın birçok, alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Üretim esnasında kesme işleminin çok küçük bir noktada gerçekleşmesine karşın, laserin ürettiği güce baglı olarak malzemelere ısıl bir etki söz konusu olabilmektedir. Ancak bu ısıl bölge kesimin olduğu yüzeyde çok ince bir bölgede oluşmaktadır. Malzemelerin mekanik özelliklerinin sınır değerlerine yakın kullanımları söz konusu olduğunda, malzeme seçiminde ve üretimindes laser prosesi kullanımı söz konusuysa, bu etkinin göz önünde bulundurulması önemli olacaktır. Referanslar 1. A. Ivarson, "On the Physics and Chemical Thermodynamics of Laser cutting", Thecknska Hogskolan Lulea, 1993, p A. Ivarson, p N. Kar and L. Migliore, Metallurgical Characteristics of Laser Cut Aerospace Alloys, "ICALEO '90, Vol.71, Laser Material Processing (Laser Institute of America, 1991), P Yamazaki Mazak Optonics department

ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU

ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU METALÜRJİ ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU ADEM ŞAHİN www.malzemebilimi.net 2 I. GİRİŞ Mühendislikte tasarlanan imalatı gerçekleştirmek için kullanılacak malzeme seçiminin doğru yapılması üretim kolaylığı

Detaylı

ISININ TESİRİ ALTINDAKİ BÖLGE

ISININ TESİRİ ALTINDAKİ BÖLGE ISININ TESİRİ ALTINDAKİ BÖLGE II.- Isının Tesiri Altındaki Bölgeler (Malzemelere göre) Teorik olarak ITAB ortam sıcaklığının üzerinde kalan tüm bölgeyi kapsar. Pratik olarak, bununla beraber, kaynak yönteminin

Detaylı

Alaşım elementlerinin çeliklere kazandırdığı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz :

Alaşım elementlerinin çeliklere kazandırdığı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz : ÇELİKTE ALAŞIM ELEMENTLERİ Çelikte bulunan elementleri, yabancı madde ve katkı elementleri olarak tanımlamak mümkündür. Yabancı madde, genellikle çeliğin elde edilmesi esnasında hammaddeden çeliğe geçen

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FERRĐTĐK KÜRESEL GRAFĐTLĐ DÖKME DEMĐRLERDE KAYNAK GÜCÜNÜN MEKANĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI AYKUT CANTEKĐNLER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

ISIL İŞLEM ve UYGUN MALZEME SEÇİMİ

ISIL İŞLEM ve UYGUN MALZEME SEÇİMİ ÇELİK NEDİR? ÇELİK, bir Demir(Fe) Karbon(C) alaşımıdır. Yapısında C dan başka farklı oranlarda alaşım elementleri ve empürite elementler bulunur. Çeliğe farklı özellikler kazandıran içerdiği elementlerin

Detaylı

Modern Üretim Yöntemleri. Sunumlar

Modern Üretim Yöntemleri. Sunumlar Modern Üretim Yöntemleri Sunumlar 2014 PLAZMA IŞINI İLE (PBM) Tanım Plazma, maddenin dördüncü halidir. Madde gaz halinde iken doğru koşullar altında maddeye enerji verilmesinin devam etmesi maddenin plazma

Detaylı

DALKILIÇ, TANATMIŞ 50

DALKILIÇ, TANATMIŞ 50 HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (49-61) GAZ TÜRBİNLİ MOTORLARIN İMALATI VE ONARIMINDA KULLANILAN GELİŞMİŞ İŞLEME YÖNTEMLERİ Arş. Grv. Serdar DALKILIÇ, Anadolu Üniversitesi

Detaylı

DYCOTE* MANUEL. Kalıpta eşit dolum. Konrtollü ısı transferi. Düzgün döküm yüzeyi. Uzun ömür

DYCOTE* MANUEL. Kalıpta eşit dolum. Konrtollü ısı transferi. Düzgün döküm yüzeyi. Uzun ömür BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METAL TRETMANLARI REÇİNELER POTALAR DYCOTE* MANUEL Kalıpta eşit dolum Konrtollü ısı transferi Düzgün döküm yüzeyi Uzun ömür Giriş Kokil kalıba

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI Teknolojik gelişmelerin temelinde malzeme alanındaki ilerlemeler ve yeni buluşları yatmaktadır. Günümüzde malzeme bilimi tek bir mühendislik dalı olmaktan

Detaylı

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI 1.1. Giriş Metaller insanlar tarafından binlerce yıldan beri kullanılmakla birlikte, ilk yararlı metalin nasıl üretildiği kesin olarak bilinmemektedir. Metallerin erken çağlardan

Detaylı

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur.

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. ÖZEL ÇELİKLER Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. Çelikler, farklı gereksinimleri karşılamak için gösterdikleri özellikleri nedeniyle gelişmiş malzeme olarak kabul

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı Hazırlayan: Pierre-Jean Cunat

Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı Hazırlayan: Pierre-Jean Cunat Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı Hazırlayan: Pierre-Jean Cunat Malzemeler ve Kullanımları Serisi, Cilt 3 Euro Inox Euro Inox, Paslanmaz Çelik için Avrupa pazarını geliştirme birliğidir. Euro Inox un üyeleri

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 2. Yapılarda çelik kullanımı 2.4. Çelik birleşim malzemeleri 2.4.1. Giriş 2.4.2. Düğüm noktalarının teşkilinde perçin-bulon-kaynak

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ÇEġĠTLĠ ELYAF DĠZĠLĠMLERĠYLE OLUġTURULMUġ METAL KÖPÜK ÇEKĠRDEKLĠ SANDVĠÇ KOMPOZĠTLERĠN MEKANĠK DAVRANIġLARININ ĠNCELENMESĠ Emre KARA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MAKĠNA

Detaylı

SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Fatih KAHRAMAN Ekim, 2008 İZMİR SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak uygun tekniklerle birleştirilebilir. Alaşım cinsi, birleşim

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ Hazırlayan Öğr. Gör. Serap KARAGÖZ Makine Resim Konstrüksiyon Programı Aydın

Detaylı

BİR TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMİNİN YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ. Serdar DALKILIÇ Doktora Tezi

BİR TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMİNİN YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ. Serdar DALKILIÇ Doktora Tezi BİR TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMİNİN YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Serdar DALKILIÇ Doktora Tezi Fen Bilimleri Enstitüsü Sivil Havacılık Anabilim Dalı Mart - 2007 JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI Serdar Dalkılıç

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Genelde malzemeyle ilgili sorunlar, belirli bir uygulama için uygun kombinasyona sahip malzeme veya malzemelerin seçimi sırasında ortaya çıkar. Bu nedenle karar verme konumunda

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN KAYNAKLI BAĞLANTILARIN DEĞİŞKEN ve ÇOK EKSENLİ YÜKLER ALTINDAKİ ULTRA DÜŞÜK ÇEVRİMLİ (UDÇY) YORULMA DAVRANIŞI Araştırma

Detaylı

27.10.2011. Doç. Dr. Turgut GÜLMEZ. Aşındırmalıİşleme Yöntemleri niçin önemlidir? Aşındırıcılı ve Geleneksel Olmayan Talaşlı işleme.

27.10.2011. Doç. Dr. Turgut GÜLMEZ. Aşındırmalıİşleme Yöntemleri niçin önemlidir? Aşındırıcılı ve Geleneksel Olmayan Talaşlı işleme. Aşındırmalıİşleme Yöntemleri niçin önemlidir? Her türlü malzemede kullanılabilir Aşındırıcılı ve Geleneksel Olmayan Talaşlı işleme Doç. Dr. Turgut GÜLMEZ Bazen son derece ince yüzey bitirme elde edilebilir

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır.

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır. EK:1 Cam kendine özgü malzemesinden dolayı kendi yolunu şekillendirir. Sadece onun doğasını anlayarak camı üretebilir,değiştirebilir, ondan faydalanabilir ve onu ihtiyaçalarımıza göre şekillendirebiliriz.

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG)

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG) I GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG) Prof. Dr. Selâhaddin ANIK Doc. Dr. Murat Vural II ÖNSÖZ Günümüzde kaynak

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR:

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: İLYAZ İDRİZOGLU M0220086 SUNAY DOĞAN M0120014 DANIŞMAN:

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Amaç Kaynak işlerinde ortaya çıkan İş sağlığı ve güvenliği konusundaki riskleri ve bu risklerden oluşabilecek tehlikeleri öğrenmek, bu konuda alınacak gerekli önlemleri

Detaylı

TIG kaynağı- metod ve uygulama

TIG kaynağı- metod ve uygulama TIG kaynağı- metod ve uygulama TIG kaynağı Tanım TIG ismi ABD den gelir ve Tungsten Inert Gazın kısaltmasıdır. Eğer dolgu maddesi kullanmak gerekliyse, dolgu teli çıplak tel gibi otomatik ya da manuel

Detaylı

İMAL USULLERİ PROJESİ

İMAL USULLERİ PROJESİ İMAL USULLERİ PROJESİ KAYNAK 1.1 Kaynak Kabiliyeti 1.2 Gaz Kaynağı 1.3 Ark Kaynağının Esasları 1.4 Elektrik Ark Kaynağı 1.5 Gazaltı Ark Kaynağı 1.6 Tozaltı Kaynağı 1.7 Direnç Kaynağı 1.8 Özel Kaynak Yöntemleri

Detaylı