PASLANMAZ ÇELİKLERİN LAZER KAYNAĞINDA KAYNAK PARAMETRELERİNİN BAĞLANTININ DAYANIM VE KOROZYON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PASLANMAZ ÇELİKLERİN LAZER KAYNAĞINDA KAYNAK PARAMETRELERİNİN BAĞLANTININ DAYANIM VE KOROZYON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PASLANMAZ ÇELİKLERİN LAZER KAYNAĞINDA KAYNAK PARAMETRELERİNİN BAĞLANTININ DAYANIM VE KOROZYON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Serap ÇELEN Haziran, 2006 İZMİR

2 PASLANMAZ ÇELİKLERİN LAZER KAYNAĞINDA KAYNAK PARAMETRELERİNİN BAĞLANTININ DAYANIM VE KOROZYON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makina Mühendisliği Bölümü, Konstrüksiyon-İmalat Anabilim Dalı Serap ÇELEN Haziran, 2006 İZMİR

3 ii

4 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın her aşamasında gösterdikleri değerli yardımlar dolayısıyla Sayın hocam Prof. Dr. Süleyman KARADENİZ e, deneysel uygulamaların yapılması amacıyla lazer kaynak alt yapısının sağlanmasında ve teorik bilginin hayata aktarılmasında çok büyük katkıları için Sayın Arif ÇAKMAK-LAZER METAL firmasına çok teşekkür ederim. Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümündeki Sayın hocam Prof. Dr. Vural CEYHUN a, ayrıca D.E.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü Metalografi-Malzeme Laboratuvarındaki deneylerin yapılmasında gösterdiği yardımlar dolayısıyla Araş. Gör. Y. Müh. Fatih KAHRAMAN a ve Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Biyomekanik laboratuvarında mekanik testlerin yapılmasında gösterdiği yardımlar dolayısıyla Araş. Gör. Y. Müh. Mehmet SARIKANAT a teşekkür ederim. Bana her konuda destek olan aileme ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Serap ÇELEN iii

5 PASLANMAZ ÇELİKLERİN LAZER KAYNAĞINDA KAYNAK PARAMETRELERİNİN BAĞLANTININ DAYANIM VE KOROZYON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÖZ Lazer kaynağı son dönemde özellikle endüstriyel imalat için artan önem kazanmıştır. Lazer kaynağı yüksek enerji yoğunluğuna sahip bir ışınla kaynak işlemidir. Lazerin enerji yoğunluğu ışık dalgalarının konsantrasyonu ile sağlanmaktadır. Lazer, malzemeler tarafından absorbe edilebilecek ısı enerjisine çevrilebilecek ışık enerjisi üretir. Kaynak işleminde genellikle iki tip lazer sistemi kullanılır, bunlar CO 2 ve Nd:YAG lazeridir. Bu çalışmada lazer kaynağı mekanizması ve darbeli lazer dikiş kaynağının parametrik analizi araştırılmıştır. Darbeli lazer dikiş kaynağı çeşitli parametreler tarafından kontrol edilir. Bunlar ortalama tepe güç yoğunluğu (APPD), lazer gücü, kaynak hızı ve darbe süresidir. Çalışma kapsamında temel işlem parametrelerinin özellikle birleştirme dayanımı ve kaynak kalitesi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ayrıca, bir darbeli Nd:YAG lazer ışın kaynağıyla paslanmaz çeliklerin alın dikişi şeklinde kaynak edilebilirliği konusu araştırılmıştır. Kaynaklı birleştirmelerde tam nüfuziyet, minimum ITAB ve kabul edilebilir kaynak profili elde edebilmek için, kaynak hızları, darbe süreleri ve koruyucu gaz kombinasyonlarının uygun bir şekilde seçilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: anahtar deliği etkisi, lazer kaynağı, Nd:YAG lazeri iv

6 THE INVESTIGATION OF EFFECT OF LASER WELDING PARAMETERS ON JOINT STRENGTH AND CORROSION CHARACTERISTICS OF STAINLESS STEELS ABSTRACT Laser welding has achieved increased significance especially for industrial production in recent years. Laser welding is a high energy beam process.. The energy density of the laser is achieved by the concentration of light waves. Laser generate light energy that can be absorbed into materials and converted to heat energy. There are two types of laser systems that are being used for welding operation; those are CO 2 and Nd:YAG lasers. In this study, we researched laser welding mechanisms and parametric analysis of pulsed laser seam welding process. The pulsed laser seam welding process is controlled by a variety of parameters. These are; average peak power density (APPD), mean laser power, welding speeds and pulse duration. We focus on the effects of the main processing parameters on joint strength and weld quality. And also we examined the weldability of stainless steels in butt joint configuration by a pulsed Nd:YAG laser beam welding. In order to have complete penetration, minimum heat affected zone and acceptable weld profile at weld joints, we should carefully select welding speeds, pulse durations and shielding gas combinations. Keywords: keyhole mode, laser welding, Nd:YAG laser v

7 İÇİNDEKİLER Sayfa YÜKSEK LİSANS TEZİ SINAV SONUÇ FORMU.....iii TEŞEKKÜR.... iv ÖZ v ABSTRACT....vi BÖLÜM BİR-GİRİŞ Giriş BÖLÜM İKİ - LAZER IŞINI ÜRETİMİNİN FİZİKSEL TEMELLERİ Lazer Işını Üretiminin Esasları Kendiliğinden Emisyon ve Uyarılmış Emisyon Lazer Işınının Karekteristikleri Lazer Işını ile Malzemelerin Etkileşimi BÖLÜM ÜÇ - LAZER KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN LAZERLER VE LAZER SİSTEMLERİ Lazer Kaynağı Lazerlerin Sisteminin Temel Elemanları Lazer Üreteci Pompalama Kaynağı Optik Resonatör Odaklama Optik Elemanları Lazer Sistemleri Katı-Hal Lazer Sistemleri Nd:YAG Lazer Sistemi Nd:CAM Lazer Sistemi Ruby Lazer Sistemi vi

8 Sayfa Gaz Lazer Sistemleri CO 2 Lazer Sistemi BÖLÜM DÖRT - METALURJİK AÇIDAN LAZER KAYNAĞI Lazer İletim ve Nüfuziyet Kaynağı Lazer Kaynağının Avantajları Lazer Kaynağının Dezavantajları Metalik Malzemelerin Lazer Kaynağı Lazer Kaynağında Kaynak Edilebilirlik Lazer Kaynak Yönteminde Birleşme Mekanizması Lazer Kaynağı ve Konvansiyonel Kaynak Yönteminde Isı Tesiri Altında Kalan Bölgelerdeki Mikroyapılar BÖLÜM BEŞ - LAZER KAYNAĞINDA KAYNAK PARAMETRELERİ Lazer Kaynağında Işın Bırakımı Lazer Kaynağında Kaynak Sıcaklık Çevrimi Lazer Kaynağında Temel Kaynak Parametreleri Lazer Gücü Odaklama Koruyucu Gaz Birincil Ayarlanabilir Kaynak Parametreleri Darbeli Nd:YAG Lazer Dikiş Kaynağında Kaynak Parametreleri Darbeli Nd:YAG Lazer Dikiş Kaynağı Prosesinin Parametrik Analizi Darbe Süresinin (Tp) Isı Akışı Üzerindeki Etkisi BÖLÜM ALTI - LAZER KAYNAĞINDA BİRLEŞTİRME TÜRLERİ VE KAYNAK VERİMİ Lazer Kaynağında Birleştirme Türleri Lazer Alın Birleştirmesi Lazer Bindirme Birleştirmesi Lazer Kenar Birleştirmesi vii

9 Sayfa Lazer T Alın Kaynağı ve Bindirme Radyüslü Birleştirmeler Lazer Flare Birleştirmesi Lazer Dar Aralık Birleştirmesi Lazer Kaynağında Kaynak Verimini Arttırma Yöntemleri Soğurucu Kaplamalar Yüzey Pürüzlülüğü Oluşturma BÖLÜM YEDİ - LAZER GÜVENLİĞİ Lazer Kaynak Yönteminde Lazer Güvenliği I.Sınıf (class I) Lazer II.Sınıf (class II) Lazer III.Sınıf (class III) Lazer III-a.Sınıf (class III-a) Lazer III-b.Sınıf (class III-b) Lazer IV.Sınıf (class IV) Lazer BÖLÜM SEKİZ - DENEYSEL ÇALIŞMALAR Deneylerde Kullanılan Malzeme Kullanılan Kaynak Parametreleri Çekme Testi Bükme Testi Mikrosertlik Testi Lazer Kaynağında Kullanılan Kaynak Parametrelerinin Dikiş Formuna ve Nüfuziyete Etkileri Darbe Süresi Değişiminin Etkileri Gerilim Değişiminin Etkileri Darbe Enerjisi Değişiminin Etkileri Mikroyapı İncelemesi. 143 iix

10 Sayfa BÖLÜM DOKUZ SONUÇLAR Sonuçlar KAYNAKLAR ix

11 BÖLÜM BİR GİRİŞ 1.1 Giriş Lazer kelimesi, İngilizce bir kaç sözcüğün baş harflerinin birleştirilmesiyle meydana gelmiştir. LASER, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ışınmanın uyarılmış yayınımı ile ışığın kuvvetlendirilmesi anlamına gelmektedir. Lazerin prensibi, ışık yayınımı teorisi ve uyarılmış yayınım kavramı ile 1917 yılında Albert EINSTEIN tarafından ortaya konmuştur yılında ilk defa Charles H TOWNES tarafından ilk MASER (Microwave Amplification of Stimulated Emission of Radiation-Işınmanın Uyarılmış Yayınımı ile Mikrodalga Yükseltilmesi) Colombia Üniversitesinde icat edilmiştir. Uyarılmış emisyona dayalı ilk aygıt 1964 te Nobel ödülünü almıştır yılında da Charles H TOWNES ve Arthur L SCHAWLOW ilk detaylı Optik Maser i yani Lazer i bulmuşlardır yılında bu iki bilim adamı ilk Laser in patentini almışlar, aynı yıl Hughes Araştırma laboratuvarında Dr.Teodore MAIMAN ilk Rubin (Ruby) Lazerini bulmuştur yılında Bell laboratuvarlarında A G Fox ve T Li optik resonatörlerin teorik analizini ortaya koymuşlar, 1964 yılında yine aynı laboratuvarlarda J E GEUSIC, H M Marcos, L G Van UTEIT ilk çalışan Nd:YAG lazerini bulmuşlardır.1964 te aynı yerde Kumar N PATEL tarafından CO 2 lazeri bulunmuş, Hughes Araştırma laboratuvarında William BRIDGES tarafından Argon Ion lazeri bulunmuştur. Bu çalışmada lazerlerin kaynak işleminde kullanımı ve lazer alın kaynağıyla birleştirilmiş olan paslanmaz çelik levhaların mekanik ve mikroyapı özellikleri araştırılmış ve uygun kaynak parametreleri belirlenmiştir. 1

12 BÖLÜM İKİ LAZER IŞINI ÜRETİMİNİN FİZİKSEL TEMELLERİ 2.1 Lazer Işını Üretiminin Esasları: Atom bir çekirdek ve bunu çevreleyen bir elektron bulutundan oluşmaktadır. Her atomun belirli bir iç enerjisi vardır. Minimum enerji prensibine göre bunu en düşük enerji konumunda tutma eğilimindedir. Bu minimum enerjili olduğu duruma o atomun taban enerji seviyesi denmektedir. (E 1 enerji seviyesi) Atomun bu konumdan daha yüksek enerjili olduğu konumlarda olabilir. Bu konumlardaki atoma uyarılmış atom adı verilir. (E 2 enerji seviyesi) Aslında burada atomun elektronları bir alt enerji seviyesinden (bir alt yörüngeden) bir üst enerji seviyesine (bir üst yörüngeye) çıkarlar ve atomun enerji seviyesi bu şekilde yükselir. Şekil 2.1 Taban enerji seviyesi ve uyarılmış durum şekilleri Atomdaki bir üst enerji seviyesine geçen elektronlar (atom aldığı enerjiyi geri verdiğinde) tekrar alt enerji seviyelerine dönerler ve atom, E 2 enerji seviyesinden E 1 enerji seviyesine geçer, bu geçiş sırasında sahip olduğu enerji farkını ortama elektromagnetik dalga yani foton olarak bırakacaktır. Bu fotonlar (enerji yüklü ışın parçacıkları) ışınları (örneğin lazer ışınını) oluşturur. Atomun uyarılmış durumda kalma süresi yaklaşık 10-8 s dir. Bu esnada E=E 2 -E 1 enerji farkı denklem (2.1) ile hesaplanmaktadır; E=h*ν=E 2 -E 1 (2.1) 2

13 3 E: Fotonun enerjisi E 2 : Yüksek seviyedeki (uyarılmış durum) enerji E 1 : Son seviyedeki (düşük enerji durumu) enerji h: Plank sabiti (6,625x10-34 Js/molekül) ν: Lazer ışığının frekansını göstermektedir. Lazer üretimini tam olarak anlayabilmek için ilk önce şu örneği inceleyelim. Cam bir tüpün içine konmuş bir gaz, bir dış kaynak vasıtasıyla ısıtılırsa; gaz atomları aldıkları enerji ile uyarılırlar. Elektronlar temel enerji seviyelerinden daha üst enerji seviyelerine pompalanırlar. Sonuçta bu atomlar uyarılmış durumlarına yükseltilirler. Ancak bu durumda kararsız olduklarından, alt enerji seviyelerine (yarı kararlı konumlara) geri dönerler. Einstein ın ortaya koyduğu ışık yayınımı teorisine göre, uyarılmış enerji seviyesinde bulunan bir atom daha alt enerji seviyelerine foton (enerji yüklü ışın parçacığı) yayarak inebilir. Yani bu esnada kaybettikleri enerji radyasyonla ışık fotonlar şeklinde yayılır. Bu yayılan fotonlar diğer atomlarada çarparak bunları aşağı seviyedeki enerji durumuna indirirler. Ancak bu tür bir kaynak içindeki atomlar soğurmuş oldukları enerjiyi gelişi güzel doğrultularda foton olarak bırakırlar. Yayılan fotonlar arasında faz bağlantısı yoktur. Faz hem zamansal hemde uzaysal olarak değişmektedir. Lazer işleminde, yayılma sırasında açığa çıkan fotonlar aynı dalga boyunda, aynı doğrultuda, aynı fazda ve birbirleriyle uyumlu şekildedir. Einstein ın ışık yayınımı teorisinde uyarılmış bir atomun daha düşük enerjili bir konuma foton yayarak iki farklı şekilde geçebileceği anlatılmıştır. Bu iki durumun ilki atomun kendiliğinden emisyonla (dışarıdan herhangi bir etki olmaksızın) düşük enerjili duruma geçmesidir. İkincisi ise uygun frekanslı bir elektromagnetik ışınımla tahrik edilerek uyarılmış emisyonla enerji yayarak düşük enerjili duruma geçmesidir. İkinci durum yani bir dış kaynak tarafından tetiklenerek yapılan uyarılmış emisyon olayı lazer üretiminin temelini oluşturur. Atomun uyarılması ancak aşağıdaki yollarla mümkündür; 1) Basınç uygulayarak,

14 4 2) Isıtılarak, 3) Hızlandırılmış elektronlarla bombardıman ederek, 4) Bir ışık demetine maruz bırakarak. Şimdi kendiliğinden emisyon ve uyarılmış emisyonun fiziksel prensiplerini inceleyelim Kendiliğinden ve Uyarılmış Emisyon Kendiliğinden emisyonda olay aniden olmaz. Elektronlar belirli bir zaman periyodu sonunda düşük enerji seviyelerine inerler. (Şekil 2.2) Her kendiliğinden emisyon için sabit olan bu zamana kendiliğinden emisyon ömrü denir. Kendiliğinden emisyon olayında atomun bir alt enerji seviyesine geçişinde elektromagnetik radyasyon olmayabilir. Bu durumda E enerji farkı atomun enerjisinin artmasına sebep olur. Şekil 2.2 Kendiliğinden (a) ve uyarılmış emisyon (b) oluşum şekilleri Kendiliğinden emisyon (Şekil 2.2a) olasılığı denklem (2.2) yardımıyla hasaplanmaktadır. dn dt 2 ke = A* N 2 (2.2) N 2 : t anında E 2 enerji seviyesinde birim hacimde bulunan atom sayısı A: Kendiliğinden emisyon oranı

15 5 dn2 : Kendiliğinden emisyon olasılığı dt ke Yukarıda da söz ettiğimiz gibi E 1 taban enerji seviyesindeki bir atom uyarılmadığı sürece bu durumda kalmaya devam edecektir. Bu atoma Şekil 2.2b de görüldüğü üzere bir fotonun çarpması durumunda, fotonun sahip olduğu enerji atom tarafından yutulmaktadır. Böylece atom E 2 enerji seviyesine yükselir. Bu olaya yutma denmektedir. Yutma oranı denklem (2.3) ile hesaplanmaktadır; dn dt 1 ke = W 12 * N 1 (2.3) N 1 : t anında E 1 enerji seviyesinde birim hacimde bulunan atom sayısı W 12 : Yutma oranı W 12 = σ 12 * F (2.4) F: Atoma çarpan foton yoğunluğu σ 12 : Fotonların uyarılmış durumda bulunan atomlara çarpma olasılığı σ 21 : Fotonların uyarılmamış durumda bulunan atomlara çarpma olasılığı Einstein σ 12 nin σ 21 e eşit olduğunu göstermiştir. Yani birim hacimde bulunan uyarılmış ve uyarılmamış atomlara çarpma olasılıkları birbirlerine eşittir. ( σ =σ 12 =σ 21 )

16 6 Şekil 2.3 Kendiliğinden emisyon Şekil 2.4 Uyarılmış emisyon E 2 uyarılmış durum enerji seviyesindeki bir atoma kendi frekansı ile aynı olan elektromagnetik dalga çarptığında bu atom E 1 taban durumu enerji seviyesine geçecektir. Bu tip emisyon ile çarpan her bir atoma karşılık iki foton bırakılır. Kendiliğinden emisyon olayında bir atomun bıraktığı elektromagnetik dalgalar arasında bir faz ilişkisi yoktur. Yayılma gelişi güzel bir şekilde olmaktadır. Buna karşın, uyarılmış emisyon bir zaman periyodu gerektirmez ve çok ani bir şekilde meydana gelir. Enerjisi hν olan bir foton elektronu uyarır ve yüksek enerjili durumdan düşük enerjili duruma bir foton daha yayarak geçmesi için zorlar. Bu olay sonunda yayılan iki fotonun fazı, kutuplanması ve ilerleme doğrultusu aynıdır. (Şekil 2.4) Atomlar genellikle taban durumlarında olduklarından daha çok kendiliğinden emisyon görülmektedir. (Şekil 2.5)

17 7 Şekil 2.5 Kendiliğinden ve uyarılmış emisyon ve resonatörde amplifikasyon (Unitek-miyachi) Uyarılmış emisyonla, uyarılmış atomun bıraktığı fotonun frekansı, enerjisi, yönü ve fazı tahrik eden fotonunki ile aynıdır. Uyarılma şartı denklem (2.5) ile hesaplanmaktadır; dn dt 2 ue = W 21 * N 2 (2.5) W 21 : Uyarılmış emisyon olasılığı (E 2 enerji seviyesinde bulunan atomların emisyon sonucunda sayılarının değişme oranı) denklem (2.6) ile hesaplanmaktadır. W 21 iletimdeki parçacıklara ve çarpan elektromagnetik dalganın yoğunluğuna bağlıdır. W 21 = σ 12 * F (2.6) Lazerin oluşum şartı denklem 2.7 ile hesaplanmaktadır. W 12 = σ 12 * F (2.7)

18 8 dn dt 2 ke = W 21 * N 2 (2.8) Denklem (2.7) ve (2.8) den; df=σ (N 1 -N 2 )*dz (2.9) elde edilir. N 1 : E 1 enerji seviyesindeki atom sayısı N 2 : E 2 enerji seviyesindeki atom sayısı F: Atoma çarpan foton yoğunluğu dz: z yönündeki diferansiyel ilerleme (Tarakçıoğlu, Özcan, 2004) Nüfusun tanımını yapmak gerekirse, verilen seviyedeki birim hacim başına düşen atom sayısına o seviyenin nüfusu denmektedir. Atomları uyarılmış atom durumuna getirirsek yani alt enerji durumlarını boş bırakırsak nüfus terslenmesi diye adlandırdığımız olay meydana gelir. Bu şekilde belirli bir frekansla gelen atom, diğer fotonların yayılmasını tetikler ve olay zincirleme olarak devam eder. Sonuçta, aynı fazlı uyarılmış foton kümesi teşekkül eder. Enerji yarı-kararlı atomlardan henüz ortaya çıkmakta olan ışık dalgasına aktarılır. Dalga aktif ortam içinde gidip gelerek gelişimini sürdürür. Bu durum dalga güçlenmesini arttırır, dolayısıyla akı yoğunluğuda artar. Nüfusun tanımını yaptığımıza göre, nüfus terslenmesi olayını daha iyi açıklayabiliriz. Bir malzeme için nüfusun tersine çevrilmesi olayı, N 2 - N 1 >0 şartının yerine getirilmesi ile mümkündür. Yani üst enerji seviyesinde, alt enerji seviyesinden daha fazla atom bulunması gerekmektedir. Nüfusu tersine çevrilmiş olan malzemeye aktif materyal denir. Şekil 2.6 da üç düzeyli bir lazerde nüfus terslenmesi olayı görülmektedir.

19 9 Şekil 2.6 Üç düzeyli bir lazerde nüfus terslenmesi olayı Termal denge durumunda E 1 ve E 2 enerji seviyelerindeki N 1 ve N 2 nüfus dağılımları denklem (2.10) ile ifade edilmektedir. N N 2 1 = exp ( E E ) k 2 B * T 1 (2.10) k B : Boltzman sabiti (1,380x10-23 J/K molekül) T: Malzemenin sıcaklığı Sonuç olarak burada N 2 > N 1 ise, malzeme bir amplifikatör gibi davranır. Eğer, N 2 < N 1 ise, gelen foton yani elektromanyetik dalga yutulmaktadır. (N 2 < N 1 Malzeme gelen fotonu yutar. N 2 > N 1 Malzeme bir amplifikatör gibi davranır.) Yukarıdaki eşitlikteki exponansiyelin eksi işaretinin anlamı nüfus terslenmesinin negatif sıcaklık koşulları altında olması gerektiğidir. Bu geçmişteki lazer araştırmacıları tarafından oldukça şaşırtıcı bulunmuştur. Çünkü negatif sıcaklıklar fiziksel olarak kabul edilemez. Buna karşın, Boltzman denklemi sadece termal denge koşullarında tanımlanabilir. Öyleyse, lazerler termal dengede çalıştırılamazlar. Üst enerji seviyelerine pompalama ile nüfuslandırılırlar. Bir ışık dalgası, bir elektriksel

20 10 veya kimyasal reaksiyon optik pompalama için, yani üst enerji seviyesindeki nüfusu arttırmak için kullanılabilir. Örneğin; E 1 =1.0 ev ve E 2 = 2.10 ev olan iki enerji seviyesi düşünelim. E 1 enerji seviyesinde 1,0*10 16 elektron/cm 3 olduğunu varsayalım K lik bir sıcaklıkta E 2 enerji seviyesinde kaç elektron olduğunu şu şekilde hesaplarız. N N 2 1 = exp ( E E ) k 2 B * T 1 (2.10) ( E E ) 2 1 N 2 = N1 * exp (2.11) k B * T N 2 = 16 3 ( ) ( 2,10eV 1,0eV ) 1,0*10 elektron/ cm *exp k B * 1000K N 2 =2,85942 elektron/cm 3 Örneğin; E 1 =1.0 ev ve E 2 = 2.10 ev olan iki enerji seviyesi düşünelim. E 1 enerji seviyesinde 1,0*10 16 elektron/cm 3, E 2 enerji seviyesinde 1,0*10 15 elektron/cm 3 olsun. Termal dengede bu nüfus dağılımını oluşturmak için gerekli sıcaklık nedir? T ( E2 E1 ) In( N ) = (2.12) k * N B 2 1 T = k B * In ( 2,10eV 1,0eV ) [( 1,0 *10 1,0 *10 ) elektron / cm ] T= -5543,72 K olarak bulunur. (Kuhn, 1998) Optik pompalama kaynağı (lamba-ışık kaynağı) lazer üretecine enerji sağlar. Böylece ışık enerjisi ile tahrik edilen lazer üreteci elektronları daha önce izah

21 11 ettiğimiz şekilde daha üst enerji seviyelerine yükseltilirler, atom uyarılmış konuma yükseltilir. Bu olaya optik pompalama adı verilir. Elektronlar bu uyarılmış seviyede kalamazlar ve oradan alt enerji seviyelerine inerler. Bu işlemde, atom kendiğilinden bir foton yayarak sahip olduğu fazla enerjisini kaybeder. Fotonlar bu yöntemle ortaya çıkarılarak lazer üretiminin temelleri atılmış olur. Kendiliğinden olan emisyonla yayılan fotonlar nihai bir şekilde daha yüksek enerji seviyelerindeki diğer elektronlara çarparlar. Uyarılmış emisyon, ışığın hızı ve uyarılmış atomların yoğunluğu sayesinde çok kısa bir zamanda olur. Çarpılan elektrondan yeni bir foton yayılması olur. Bu iki fotonda faz içerisinde tutarlıdır, aynı dalga boyunda ve aynı yöndedir. Olay zincirleme olarak devam eder. Fotonlar tüm yönlerde yayılırlar, bununla beraber bazıları lazer sisteminin resonatör aynalarına çarparlar ve tekrar üretecin içine geri yansırlar. Resonatörün aynaları uyarılmış emisyon için tercihli (ayrıcalıklı) amplifikasyon yönünü tayin ederler. Sonuç olarak amplifikasyonun meydana gelmesi için uyarılmış atom yüzdesi düşük enerji seviyesindeki atom yüzdesinden daha büyük olmalıdır. Bu durum lazer üretimi için gereken koşulların oluşumuna olanak sağlar. Şekil 2.7 Bir rubin kristalinde lazer oluşumu ve Cr +3 atomunun soğurma frekans şeritleri Şekil 2.7 de sol tarafta bir yakut lazerin enerji seviyeleri, yanında ise Cr +3 iyonunun atomunun soğurma frekans şeritleri görülmektedir. Optik pompalama kaynağı olan, flaş tüpünün ateşlenmesiyle bir kaç milisaniyelik şiddetli bir ışık

22 12 patlaması olşturulur. Bu enerjinin bir kısmı ısı enerjisi şeklinde kaybolurken, bir kısmıda Cr +3 iyonlarının büyük bölümünü soğurma frekans şeridi içinde uyarılmış duruma geçirir. Uyarılmış durumdaki atomlar, aldıkları enerjinin bir kısmını kristal örgüsüne vererek 10 ns gibi çok kısa bir sürede yarı kararlı hale geçerler. Bu geçiş, ışımasız olur ve iyonlar birbirine çok yakın bir çift alt konumu tercih ederler. Bu enerji konumları yarı-kararlı konum olarak isimlendirilir. Yarı-kararlı konumlar uzun ömürlü geçici durumlardır. İyonlar bu durumda, taban durumuna geçinceye kadar, 3 milisaniye kalırlar. Pompalama hızı arttırılırsa, nüfus terslenmesi oluşur. Kendiliğinden emisyonla yayılan bir kaç foton zincir reaksiyonunu başlatır, ve enerji yarı-kararlı atomlardan henüz ortaya çıkmakta olan ışık dalgasına aktarılır. Bu dalga aktif ortam içinde ileri geri gidip gelerek gelişmesini sürdürür. Kısmen gümüşlenmiş olan uçtan yakut kristalinin kendine özgü şiddetli kırmızı ışıması olur. (Hecth, çev., 1999) İdeal bir lazer ışığı aynı frekanslı (dalga boylu) ve aynı fazlı bir foton grubu tarafından oluşturulmaktadır Örneğin; E 1 =1,0 ev ve E 2 = 2,50 ev olan iki enerji seviyesi düşünelim. Bu enerji seviyeleri arasında kendiliğinden emisyonla açığa çıkan fotonun enerjisini ve fotonların dalga boylarını aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz. E= h* ν= E 2 - E 1 =2.50 ev-1.0 ev=1.50 ev Dalga boyu denklem (2.13) ile hesaplanır. h* co λ = (2.13) E E 2 1 λ = 34 8 h * co 6,626*10 j. s *3*10 m / s = = 827,216 nm 19 E2 E1 (2,5J / coul 1,5 J / coul) *(1,602*10 coul) veya daha kolay bir şekilde denklem (2.14) yardımıyla hesaplanabilir.

23 13 h* co λ ( µ m) = (2.14) E E 2 1 h * c 1,24( ev * µ m) 1,24( ev * µ m) λ( µ m) = = = = 0, 827 E E E( ev ) 1,50eV 2 o µ 1 m Lazerin oluşumu için ayrıca bir osilasyona ve bunun içinde bir geri beslemeye gerek duyulmaktadır. Geri besleme için aktif materyalde, belli bir frekanslı optik rezonatör kullanılmalıdır. Geri besleme işlemi, aktif materyalin her iki ucuna yerleştirilmiş yansıtıcı aynalarla yapılmaktadır. Osilasyon işlemi, elektromagnetik dalgaların aktif ortam içerisinde ileri geri gidip gelerek gelişimini sürdürmesidir. Yansıtıcı aynalara çarpıp, ileri geri yansıyan elektromagnetik dalgalar aktif materyal tarafından yükseltilir. Elektromagnetik demeti çıkışa iletmek için, aynalardan birisi kısmi geçirgen yapılır. Osilasyon işlemi başladığında, aktif materyalde çıkış aynasından çıkan ışın demetlerinin karşılanması gerekmektedir. Aktif materyaldeki birim kazancın dolayısıyla çıkış ve giriş arasındaki foton yoğunluğu oranının hesaplanması için denklem (2.15) kullanılır; df df [ * ( N N ) L] o exp 2 1 * i = σ (2.15) Denklem (2.15) te; L: Aktif materyalin uzunluğu σ: Yutma kesit alanı Yalnızca iletimsel kayıplar söz konusu ise; [ *( N N )* L] 1 r1 * r2 *exp 2* σ 2 1 = (2.16) Eşik enerji konumuna ulaşıldığında, nüfus terslenmeside bir kritik değere ulaşır. Kritik nüfus terslenmesi denklem (2.17) yardımıyla hesaplanmaktadır;

24 14 ( N N ) 2 ( r r ) In * = (2.17) kr 2 * σ * L Kritik terslenmeye ulaşıldığında, kendiliğinden emisyon olayından osilasyon oluşmaktadır. Daha öncede izah ettiğimiz üzere boşluk ekseni boyunca, kendiliğinden fotonlar yayılmaktadır. Bu işlem yükseltme işleminin başlangıcıdır. Bu olay bir lazer osilatörünün temelini teşkil eder. Lazer aktif materyalden ışın demeti elde etmek için gerekli koşullar şunlardır; 1) Sistem uyarılmış durumda olmalıdır. Nüfus terslenmesi olmalıdır. Uyarılmış konumdaki atom sayısı, taban konumundakinden fazla olmalıdır. 2) Sistemin uyarılmış konumu yarı-kararlı bir durum olmalıdır. Böyle bir durumun ömrü daha uzundur. Uyarılmış ışıma, kendiliğinden ışımadan önce olur. 3) Yayılan fotonlar, uyarılmış atomlardan uyarılmış ışıma yaptırmaya yetecek kadar uzun süre sistem içinde tutulmalıdır. Buda, sistemin uçlarına yerleştirilmiş olan yansıtıcı aynalarla sağlanmaktadır. Uçlardan birisi tamamen yansıtıcı, diğer uç ise lazer demetinin çıkışına izin verecek şekilde yarı geçirgen yapılmalıdır. (Tarakçıoğlu, Özcan, 2004) 2.2 Lazer Işınının Karekteristikleri Odaklanmış bir lazer ışını, endüstride mevcut en yüksek güç yoğunluğuna sahip kaynaklardan biridir. Lazer gücünün hem uzaysal, hemde zamansal alanlarda dağılımından dolayı lazer ışını özellikleri oldukça karmaşıktır. Lazer ışını güç dağılımına bağlı olarak değişen hesaplama modeli kullanarak farklı sıcaklık ve gerilme şekil değişimi dağılımları elde edilebilir, bu durum lazerle mikro işlenmiş iş parçasının kalitesini etkileyecektir. Bir lazer ışınının çıkış noktası enine elektromagnetik mod (Transverse Electro Magnetic Mode) olarak adlandırılır ve

25 15 TEM m,n ile gösterilir. Burada mod terimi lazer ışını kesitindeki yoğunluk dağılımını ifade etmektedir. Bir lazer ışının TEM m,n i (enine elektromagnetik modu) elektromagnetik ışınımının ışın üretimine dik düzlemde ölçülen ışınım yoğunluğu şeklidir. m ve n indisleri, çıkan ışık demetine dik olan doğrultulardaki enine düğüm sayılarını gösteren tam sayılardır. Demet dik kesitinde bir veya daha çok bölgeye ayrılmıştır. Şekil 2.8 Farklı enine elektromegnetik mod (TEM x,y ) şekilleri (Wikipedia) Ticari lazerlerin çoğunda en yaygın kullanılan enine elektromagnetik mod TEM 0,0 dır. Bunun sebebi; ışının dik kesiti üzerindeki akı yoğunluğu ideal bir Gaussyen olmasıdır. Yoğunluk dağılımı Gaussyen fonksiyonu ile (Denklem 2.18) tanımlanmaktadır. Denklem (2.18) de a>0, b ve c sabit sayılardır. f ( x) ( x b) 2 / c = a. e (2.18) 2 Işının dik kesitindeki elektrik alan içinde (diğer modlarda ortaya çıkan) faz kayması hiç yoktur. Bu nedenle, tam olarak konumsal faz uyumludur, ışın demetinin açısal sapması çok küçüktür ve ışın demeti çok küçük bir nokta şeklinde odaklanabilir. Ayrıca lazer ışığı zamansal faz uyumludur. Lazer ışığı dar bir frekans şeridinde iletilebilen yüksek akı veya ışınım gücüne sahiptir.

26 16 Gaussyen ışın demeti küçük bir nokta çapında odaklanarak delme, kesme ve kaynak uygulamaları için çok yüksek bir güç yoğunluğu sağlamaktadır. Lazerlerin bir çok ticari özellikleri, örneğin odaklanmış yüksek enerjili lazer ışınlarının kaynak için kullanımı veya araştırma için lazer ışınlarının çok uzak mesafelere yayılımı, temel şekilde lazerlerin çaprazlama elektromagnetik mod özellikleri ile belirlenir. Gaussyen profili radyal olarak simetrik bir dağılıma sahiptir ve elektrik alanı değişimi denklem (2.19) ile hesaplanmaktadır. 2 r E S = E 0 * exp 2 (2.19) w0 Gaussyen enerji dağılımı, optik sistem aralığında yayılım yolu boyunca her noktada Gaussyen kalmaktadır. (Şekil 2.9) Şekil 2.9 Gaussyen ışın demetindeki yoğunluk dağılımları (Wikipedia) Bu durum, özellikle optik sistemdeki her noktadaki dağılımı göz önünde canlandırmayı kolaylaştırmaktadır. Gaussyen yoğunluk değişimi aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.

27 17 2 * 2r I = S η * ES * ES *exp 2 (2.20) w0 Denklem (2.20) dan Gaussyen yoğunluk dağılımı denklem (2.21) elde edilir. 2 () 2r I r = I 0 exp (2.21) 2 w0 Bir r yarıçapında içerilen güç, P(r) yoğunluk dağılımının 0 dan r ye integrasyonu ile belirlenir ve denklem (2.22) ile hesaplanır. 2 () 2r P r = P 1 exp 2 (2.22) w0 Denklem (2.21) de P( ) toplam güçtür. Gücün yaklaşık %100 ü r=2w 0 yarıçapında tutulmaktadır. Gücün yarısı 0.59w 0 da tutulur ve sadece yaklaşık % 10 u 0.23w 0 da tutulmaktadır. Toplam güç, P( ) Watt, eksen üzerindeki yoğunluk I(0) Watt/m 2 ile ilişkilidir ve denklem (2.23) ve (2.24) ile ifade edilmektedirler. P πw = I ( 0) (2.23) I 2 ( 0) = P 2 πw0 (2.24) Herhangi bir dönel simetrik lazer ışını aşağıdaki üç parametre ile karekterize edilmektedir. Bunlar;

28 18 a) Işın bel pozisyonu, z b) Işın (beli) yarıçapı, w 0 c) Uzak alan ayrılma (difraksiyon) açışı, θ 0 Şekil 2.10 Lazer ışınını karekterize eden parametreler Işın beli yarıçapı w(z), z yayılım ekseninin merkezinden itibaren ışının en dar olduğu yarıçap değeridir. Eksendeki yoğunluğun 1/e 2 veya değerine düştüğü yarıçap olarakda tanımlanır. Tam bu noktada, ışın beli çapı minimumdur ve w 0 ile gösterilmektedir. Işın beli yarıçapı denklem (2.25) ile hesaplanır. w 2 2 ( ) 0 z = w πnw0 λ z 2 (2.25) Işın yarıçapı R(z), kararlı dalga (wavefront) eğriliğinin yarıçapıdır ve denklem (2.25) ile hesaplanır. R ( z) πnw 0 = z 1+ λ0 z 2 2 (2.26)

29 19 Kararlı dalga profili z=0 ışının en dar olduğu yerdir ve R(z) sonsuza gitmektedir (R(z) ). Bu mesafe Rayleigh aralığı olarak adlandırılır ve denklem (2.27) ile hesaplanmaktadır. Işın yarıçapı ilk önce yavaşça, sonra hızlı bir şekilde, sonunda z ile orantılı bir şekilde artacaktır πnw z R = (2.27) λ Rayleigh aralığı, yakın-alandan uzak-alana geçiş davranışını belirlemektedir. Örneğin; dalga boyu λ=514,5 nm olan bir argon iyon lazerinin ışın beli ölçüleri 3,5 ve 7 mm olsun. Rayleigh aralığından daha küçük mesafelerde sonsuza doğru hızlı bir azalma vardır (R(z)= ). Rayleigh aralığından daha büyük mesafelerde R(z) yavaşça artar ve yaklaşık z ye eşit olur. (Şekil 2.12) Şekil 2.11 Gaussyen ışınının önemli karekteristikleri

30 20 Şekil 2.12 Gaussyen ışınını eğrilik yarıçapı R(z) (Dalga boyu 514,5 nm olan bir argon-iyon lazeri üç başlangıçlı ışın beli için çizilmiştir.) (Kuhn, 1998) Uzak alan ayrılma (difraksiyon) açısı θ 0 dır ve denklem (2.28) ile hesaplanmaktadır. λ 0 θ 0 = (2.28) πnw0 Açılar küçük olduğundan tanθ 0 =θ 0 yaklaşımı yapılır. Böylece θ 0 mercek üzerindeki aydınlatılan çap D, merceğin odak uzaklığı f e bölünmesi suretiyle bulunur ve denklem (2.29) ile hesaplanır. D θ = (2.29) f Ayrıca odaklama derinliği, d f, odaklanmış bir ışının odak nokta çapının yaklaşık olarak sabit kaldığı mesafedir ve denklem (2.30) ile hesaplanır.

ANKAA ÜNİVESİTESİ FEN BİLİMLEİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ OSİLATÖ SEL SİSTEMİNDE OPTİK KAVİTE YAPILAI VE LAZE KAZANÇ MEKANİZMALAI Sezen TEKİN FİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKAA 008 Her hakkı saklıdır

Detaylı

FİBER OPTİK KABLO ÜRETİM TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ

FİBER OPTİK KABLO ÜRETİM TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİBER OPTİK KABLO ÜRETİM TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ Adem ÜKTE Yüksek Lisans Tezi DENİZLİ 2002 FİBER OPTİK KABLO ÜRETİM TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ Pamukkale

Detaylı

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI İçindekiler 1. Dalgalar 1.1. Tanımlar 1.. İlerleyen Dalga 1.3. Kararlı (Durağan) Dalga 1.4. İki Ucu Sabit Bir Telde Kararlı Dalgalar. Işığın Doğası.1. Elektromanyetik

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI YARIİLETKEN KRİSTALLERİNİN OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI YARIİLETKEN KRİSTALLERİNİN OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ I T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI YARIİLETKEN KRİSTALLERİNİN OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ UFUK DURMUŞ EDİRNE 2009 II ÖNSÖZ Bu çalışma esnasındaki

Detaylı

SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Fatih KAHRAMAN Ekim, 2008 İZMİR SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik Öğretmeni Mustafa KARAMANAV Enstitü Anabilim Dalı : ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Tez Danışmanı

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJE NO : 2011 BSP 003 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM

Detaylı

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz ?????? ÜNİVERSİTESİ AÇIK KAYNAK DERS NOTLARI Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz???? Düzenleme Tarihi December 7, 2010 Basım Yeri Malatya Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental

Detaylı

FİZİK LABORATUARI III DENEY KILAVUZU 1

FİZİK LABORATUARI III DENEY KILAVUZU 1 FİZİK LABORATUARI III DENEY KILAVUZU 1 DENEY NO: 1 DENEYİN ADI: DURAN DALGALAR DENEYİN AMACI: Bir ip üzerinde duran dalgaları ve rezonans koşullarını gözlemek, duran dalgaların dalga boyunun hangi parametrelere

Detaylı

FİBER OPTİK HABERLEŞME

FİBER OPTİK HABERLEŞME EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEK OKULU ELEKTRONİK HABERLEŞME BÖLÜMÜ FİBER OPTİK HABERLEŞME DERS NOTU Öğr. Gör. Y. Müh. Seyhan COŞKUN Şubat 2012 İZMİR FİBER OPTİK HABERLEŞME SİSTEMLERİ Konular: 1) Fiber

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2-FENİLBENZİMİDAZOLASİT MOLEKÜLÜNÜN TİTREŞİMSEL SPEKTRUMLARININ TEORİK ve DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Tezi Hazırlayan İbrahim GÜMÜŞTÜFEK Tezi Yöneten

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ IAEA NIN TRS 277 VE TRS 398 PROTOKOLLERİNE GÖRE FARKLI ENERJİLER İÇİN SOĞRULAN DOZ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hale AKKOR YÜKSEK LİSANS TEZİ Fizik Anabilim

Detaylı

alkın nsı ul Ka si Fibe otları Bo olum ojesi kapsa Fiiberiist Projes Bu do İİçerik ile ilg gili tek soru eknik Bilim k Y niveritesi Te armara Ün

alkın nsı ul Ka si Fibe otları Bo olum ojesi kapsa Fiiberiist Projes Bu do İİçerik ile ilg gili tek soru eknik Bilim k Y niveritesi Te armara Ün İsttanbu ul Ka alkın nma Ajan nsı Fiiberiist Projes si F roptik Ka Fibe ablo Derrs No otları Bo olum m1 Bu do oküman, İsstanbul Kalkınma Ajansı nın des steklediği Fiberist F Pro ojesi kapsa amında hazzırlanmıştır.

Detaylı

alkın nsı ul Ka si Fibe otları Bo olum ojesi kapsa Fiiberiist Projes Bu do İİçerik ile ilg gili tek soru eknik Bilim k Y niveritesi Te armara Ün

alkın nsı ul Ka si Fibe otları Bo olum ojesi kapsa Fiiberiist Projes Bu do İİçerik ile ilg gili tek soru eknik Bilim k Y niveritesi Te armara Ün İsttanbu ul Ka alkın nma Ajan nsı Fiiberiist Projes si F roptik Ka Fibe ablo Derrs No otları Bo olum m1 Bu do oküman, İsstanbul Kalkınma Ajansı nın des steklediği Fiberist F Pro ojesi kapsa amında hazzırlanmıştır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

FİBER OPTİK. Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi

FİBER OPTİK. Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi FİBER OPTİK Bilgi iletişiminin tarihi oldukça eskiye dayanır. İlk çağlar da insanlar ateş yakarak iletmek istedikleri bilgiyi bir tepeden bir başka tepeye aktardılar.

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU Öğrencinin Adı ve Soyadı: Barış AKDUR

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

LLAZERİİN YAPPIISII VE İİŞLLEVLLERİİ Tek renkli, oldukça düz, yoğun ve aynı fazlı paralel dalgalar halinde genliği yüksek güçlü bir ışık demeti üreten alet. Laser İngilizce; Light Amplification by Stimulated

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DC MANYETİK ALAN SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN Co 90 Fe 10 NANO FİLMLERİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ M. İbrahim COŞKUN DANIŞMAN:

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI 1.1. Giriş Metaller insanlar tarafından binlerce yıldan beri kullanılmakla birlikte, ilk yararlı metalin nasıl üretildiği kesin olarak bilinmemektedir. Metallerin erken çağlardan

Detaylı

MALZEME BİLİMİ DERS SLAYTLARI

MALZEME BİLİMİ DERS SLAYTLARI MALZEME BİLİMİ DERS SLAYTLARI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Mehmet GAVGALI Prof. Dr. Akgün ALSARAN Yrd. Doç. Dr. Burak DİKİCİ Vizyon Makine sanayi donatımında, gemi, uçak yapımında, konstrüksiyon

Detaylı

makina tmmob makina mühendisleri odası yayın organıdır

makina tmmob makina mühendisleri odası yayın organıdır makina tmmob makina mühendisleri odası yayın organıdır ŞUAT 1985 İÇİNDEKİLER ŞUAT 1985-SAYI : 307 CİLT: 26 SUNUŞ 2 LASER KAYNAĞI VE UYGULAMALARI 3 Hüseyin Ulvi AY KOL HASSAS KESME 11 A. Turan GÜNEŞ MAKİNA

Detaylı

MAGNEZYUM ALAġIMLARININ TIG KAYNAK ÖZELLĠKLERĠ

MAGNEZYUM ALAġIMLARININ TIG KAYNAK ÖZELLĠKLERĠ T.C. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MAGNEZYUM ALAġIMLARININ TIG KAYNAK ÖZELLĠKLERĠ Erhan ERATICI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ METAL EĞĠTĠMĠ ANA BĠLĠM DALI METAL EĞĠTĠMĠ PROGRAMI DANIġMAN Yrd. Doç.

Detaylı