ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORU"

Transkript

1 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C3 1 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORU İLİ: İLÇESİ: BELEDİYE: PAFTA: TEKİRDAĞ ÇORLU MARMARACIK F19C01C3D ADA: - PARSEL: YÜZÖLÇÜMÜ: m² Sorumlu Jeoloji Mühendisinin Adı- Soyadı:Güler Kaynarcalıdan Oda Sicil No: 7070 KAYNARCA T.C. Kimlik No: JEOTEKNİK İmza: SONDAJ TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası.ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER

2 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C3 2 1 ) AMAÇ VE KAPSAM 2 ) İNCELEME ALANININ TANITILMASI VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 2.1 ) Coğrafi Konum 2.2 ) İklim ve Bitki Örtüsü 2.3 ) Sosyo-Ekonomik bilgiler 3 ) İNCELEME ALANININ MEVCUT PLAN, YAPILAŞMA DURUMU, VE DİĞER ÇALIŞMALAR 3.1 ) Tüm Ölçeklerde Mevcut Plan Durumu ve Mevcut Yapılaşma 3.2 ) Mevcut Plana Esas Yer Bilimsel Etütler, Sakıncalı Alanlar - Afete Maruz Bölgeler 3.3 ) Taşkın Sahaları, Sit Alanları, Koruma Bölgeleri 3.4 ) Değişik Amaçlı Etütler ve Verileri 4 ) JEOMORFOLOJİ 5 ) JEOLOJİ 5.1) Genel Jeoloji ) Stratigrafi ) Yapısal Jeoloji 5.2 ) İnceleme Alanı Jeolojisi 6 ) ZEMİN TÜRLERİNİN ÖZELLİKLERİ 7 ) HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLER 7.1 ) Yer Altı ve Yerüstü Suları 7.2 ) İçme ve Kullanma Suyu 8 ) DOĞAL AFET TEHLİKELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 8.1 ) Deprem Durumu 8.2 ) Kütle Hareketleri 8.3 ) Su Baskını 8.4 ) Çığ 9 ) İNCELEME ALANININ YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ 9.1 ) Uygun Alanlar (UA) İÇİNDEKİLER

3 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C ) SONUÇ VE ÖNERİLER 11. YARARLANILAN KAYNAKLAR: 12 ) EKLER Ek-1 Ek-2 Ek-3 Ek-4 Ek-5 Ek-6 Ek-7 Ek-8 Ek-9 İnceleme alanına ait tapu örneği. İncele alanı koordinatları (Aplikasyon Krokisi). Belediye Dilekçesi Araştırma çukuru çizelgeleri Araştırma çukuru korelasyonları İnceleme alanı ve yakın çevresinin Genel Jeoloji Haritası Labratuvar deney sonuçları İnceleme alanında yapılan çalışmalara ait fotoğraflar. İnceleme alanı 1/1000 ölçekli yerleşime uygunluk, mühendislik jeolojisi, eğim haritaları TABLOLAR TABLO-1 İnceleme alanı koordinatları TABLO-2 Araştırma çukurlarının koordinatları TABLO-3 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri TABLO-4 Zeminlerin Mekanik Özellikleri TABLO-5 Zeminlerin Kıvamlılık İndisine Göre Sınıflandırılması TABLO-6 Zeminlerin Kıvamlılık İndisi Tanımı, Means ve Parcher 1963 TABLO-7 Zeminlerin Plsatisite İndisine Göre Sınıflandırması; Burmister 1951 sınıflaması TABLO-8 Zeminlerin Plsatisite İndisine Göre Sınıflandırması; Leonards 1962 sınıflaması TABLO-9 Şişen Killerde Muhtemel Hacim Değişiklikleri (Chen, 1975) TABLO-10 İnceleme Alanında Yer Alan Killerin Şişme Derecesi TABLO-11 Killerde Sışabilirlik TABLO-12 İnceleme Alanında Yer Alan Kil Zeminlerin Sıkışabilirliği ŞEKİLLER Şekil-1 İnceleme alanı yerbulduru haritası. Şekil-1.1 İnceleme alanı uydu fotoğrafı. Şekil-2 İnceleme alanı ve yakın çevresinin genelleştirilmiş dikme kesiti. Şekil-3 Marmara fay haritası. Şekil-4 Tekirdağ deprem haritası. 1 ) AMAÇ VE KAPSAM

4 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C3 4 Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Marmaracık Belediyesi' nde Özbirlik İnş. Em. Tur. San. ve adına kayıtlı olan sahada F19C01C3D pafta, parselde yapılaşma uygulama imar planına esas olacak alanın jeolojik özelliklerinin belirlenmesi, zemin sorunlarının aydınlatılması, doğal afetler açısından incelenmesi ve yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmesi amacıyla jeolojik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İnceleme alanı dir. İnceleme alanının 3 katlı konut alanı yapılması planlanmaktadır. *İnceleme alanı ait Tapu Ek-1 ile gösterilmiştir. Söz konusu olan F19C01C3D pafta, parsede mevcut yapılaşma olmayıp, KONUT ALANI yapılması planlanmaktadır. 2 ) İNCELEME ALANININ TANITILMASI VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 2.1 ) Coğrafi Konum İnceleme alanın Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Marmaracık Belediyesi sınırları içinde yer almaktadır. Saha Çorlu ilçesine 2 km, mesafededir. Çorlu-Edirne karayolu yakınında yer almaktadır. Marmaracık, Ergene havzasında ve Trakya'nın merkezi bir yerinde bulunmaktadır. Y Koordinatı X Koordinatı , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 38 Nokta No TABLO-1 İnceleme alanı koordinatları Nokta No Y Koordinatı X Koordinatı , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 *İnceleme alanı aplikasyon krokisi Ek-2 olarak gösterilmiştir. *İnceleme alanı yerbulduru haritası Şekil-1 olarak gösterilmiştir. *İnceleme alanı uydu fotoğrafı Şekil-1.1 olarak gösterilmiştir.

5 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C ) İklim ve Bitki Örtüsü Ergene Havzası Marmaracık, iç kesimde yer alması nedeniyle Trakya'da en az yağış alan bölgesidir. Yıllık miktarı 545 mm (kg/m²) dir. Yağışların % 20'si ilkbahar, % 10'u Yaz, %30'u Sonbahar, % mevsiminde düşmektedir. Yıllık sıcaklık ortalaması 12.6 C en yüksek sıcaklık ortalaması en düşük sıcaklık ortalaması 8.1 C'dir. Marmaracık, Karadeniz ile Akdeniz arasında yer aldığ bu iklim bölgelerinin etkileri altında kalır. Kuzeyden gelen soğuk hava kütleleri ile güneyden, Akdeniz ve Ege'den gelen nemlilik hava akımları bölge iklim yapısını belirler. Beldenin sahip olduğu toprakları çok büyük bir kısmı tarıma elverişlidir. 2.3 ) Sosyo-Ekonomik bilgiler Beldenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Ayrıca beldenin yakın çevresinde sanayi kuruluşları yer almaktadır. Belde hayvancılık açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. Beldede hızlanan sanayileş kentleşme, gerekli tedbirler alınmadığından verimli tarım alanlarının bir bölümünü tarım dışına kaymasına yol açmıştır. 3 ) İNCELEME ALANININ MEVCUT PLAN, YAPILAŞMA DURUMU, VE DİĞER ÇALIŞMALAR 3.1 ) Tüm Ölçeklerde Mevcut Plan Durumu ve Mevcut Yapılaşma İnceleme alanı 1/5000' lik Nazım İmar planı içinde Konut Alanında kalmaktadır. Mevcut yapıla bulunmamaktadır. 3.2 ) Mevcut Plana Esas Yer Bilimsel Etütler, Sakıncalı Alanlar - Afete Maruz Bölgeler İnceleme alanında sakıncalı alan, afete maruz bölge bulunmamaktadır. İnceleme alanı için önceden hazırlanmış yer bilimsel etüt bulunmamaktadır. 3.3 ) Taşkın Sahaları, Sit Alanları, Koruma Bölgeleri İnceleme alanında taşkın sahası, sit alanı ve koruma bölgesi bulunmamaktadır.

6 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C ) Değişik Amaçlı Etütler ve Verileri İnceleme alanında yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. * Belediye başvuru dilekçesi Ek-3 olarak gösterilmiştir. 4 ) JEOMORFOLOJİ İnceleme alanı ve yakın çevresi genel morfolojik görünümü itibari ile düzgün bir görünüm İnceleme alanında topoğrafik anomali yoktur. Eğim % 0-5 aralığındadır. 5 ) JEOLOJİ 5.1) Genel Jeoloji Trakya Havzası Türkiye'nin en batı ucunda yer alan bir dağlararası sedimanter havzadır.kuzey Anadolu kıvrımlarının batı uzantısı olan Istranca kıvrımları ile Ege kıvrımları arasında yer derin kısmında 5000 metreden fazla kalın olan Tersiyer dolgusu Eosen,Oligosen ve Miyosen denizel ve lagünel serilerden oluşmuştur. Flişimsi denizel Eosen,tuzlumsu gölsel Oligo Miyosen denizel Miyosen çökelleri Trakya havzasını doldurmuştur.orta Eosen sonlarından başlayıp Oligosen sonlarına kadar devam eden bir transgresyon evresi geçiren Trakya havzasına bu aralığında çok kalın denizel sedimanlar çökelmiştir. Havzanın güney kenarında resifal gelişmiş, ancak sakin kuzey kenarına nazaran havzanın güney kenarı tektonik yönden daha hareketli olduğundan güneyde bir resif birikmemiştir. Havza Orta Miyosen'de şiddetli bir tektonizmanın etkisinde kalmıştır.havzanın güney kuzeybatısında geniş çapta kıvrılma ve kırılma hareketleri olmuştur. Özellikle havzanın güney güneybatısında Kuzey Anadolu Fayının (KAF) devamı olan sağ atımlı bir fay zonu oluşmuş fay zonunun yarattığı kompresyonel kuvvetlerle havzanın bu kesimi etkin bir deformasyona uğramıştır. Koru Dağı ve Işıklar dağı antiklinalleri bu şekilde oluşmuştur. Yine bu tektonizma sonucu havza kenarları büyük büyük aşınıma uğramış, sedimanter örtü büyük ölçüde aşınmı Pliyosen sonlarında tekrar etkisini gösteren aktif tektonizma, havzada geniş çapta kayma yapılarının oluşmasına neden olmuştur. * İnceleme alanı Genel Jeoloji Haritası Ek-6 Olarak verilmiştir ) Stratigrafi İHSANİYE FORMASYONU

7 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C3 7 Karbonat çimentolu kumtaşı- çakıltaşı ara tabakalı, yer yer tüf seviyeli, killi kireçtaşı, marn, kireçtaşı ile kireçli miltaşı, kumtaşı ve marnlar İhsaniye formasyonu adı altında tanımlanmı İhsaniye formasyonu kirli beyaz, açık gri renkli, lamelli branş fosilli, killi kireçtaşı; bej renkli, kırıklı miltaşı, silttaşı, sarımsı beyaz renkli kireçtaşı ve tüflerden oluşmaktadır. Birimin içinde ve orta tabakalı kumtaşı ve çakıltaşı seviyeleri yer almaktadır. Genelde orta- kalın tabakalıdır. yer taze yüzeyleri sarımsı beyaz, grimsi ve nadiren yeşilimsi beyaz, ayrışma yüzeyi kirli renkli, gevşek ve sert konkresyonlu marn seviyeleri bol olarak izlenir. Birimin yaşının Üst Alt Oligosen olabileceği kabul edilmiştir. İhsaniye formasyonu pelajik faunası ve litolojileriyle resif ilerisi ortamda veya resiflerin geliş yerlerde karbonat platformunun derin kesimlerinde durulmuştur. ÇAKIL FORMASYONU (Toç) Çakıl formasyonu, kanal dolgusu özellikli, kiltaşı- silttaşı mercekli çakıltaşlarından oluşur. olarak sarımsı kahve renkli, çeşitli boyutlarda, iyi yuvarlanmış, iyi tutturulmuş kuvarsit, gnays, çört, riyolit ve tüf taneli, az belirgin orta-kaba tabakalanmalı, sert, karbonat çimentolu çakıltaşıdır. Sarımsı renkli, yer yer çapraz katmanlı, az tutturulmuş kumtaşı, yeşilimsi renkli,kiltaşı mercekli olup,aşındırmalı tabanlıdır.çakıl formasyonunda fosil bulunamamı Formasyonun yaşı Orta- Üst Oligosendir. ERGENE FORMASYONU (Mie) Ergene formasyonu beyaz, sarımsı renkli, çapraz katmanlı, kil ve çakıl mercekli, gevşek tutturulmu kumlardan oluşur ve Danişmen formasyonu üzerinde diskordanslıdır. Büyük ve küçük düzlemsel ve teknemsi çapraz katmanlı çakıl ve kumlar arasında bulunan kil mercekleri yayılım sunarlar. Çapraz katmanlarda akıntı genellikle güneye doğru ve tek yönlüdür. katmanlı çakıl ve kumlar kanal çökelleri;ince kum,silt ve killer ise taşkın ovası çökelleri yorumlanabilirler. Bulunan bazı omurgalı fosillere dayanarak bu birime Üst Miyosen verilmiştir. Ergene grubu içinde ayrıca Kurtdere üyesi, Çelebi ve Sinanlı formasyonları ayırtlanmaktadır. Ergene grubu üzerine uyumsuz olarak Trakya formasyonu gelir. TRAKYA FORMASYONU (Tnt) Tutturulmamış çakıl ve kaba çakıllı çakıltaşı ile kumtaşı ve kıt kiltaşından oluşur. kahve,açık kahverengimsi sarı, yer yer beyaz renkli, yer yer çapraz katmanlı, kötü boylanmalı, kırmızımsı kil-mil matriksli, tutturulmamış çakıltaşındaki taneler çoğunlukla kuvars, kuvarsit kaba çakıllı, nadiren şist, gnays, metagranit ve volkanitlerden oluşmuştur. Formasyonun Miyosen'in üstü Pliyosen'dir. * İnceleme alanı ve yakın çevresinin genelleştirilmiş dikme kesiti Şekil-2 olarak gösterilmiştir ) Yapısal Jeoloji

8 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C3 8 Marmara Bölgesinin önemli yapısal unsurları olan Kuzey Anadolu fayı (örneğin Barka and Cade, 1988; Şaroglu vd., 1992) ve onun yaşlı kolu olduğu öne sürülen Trakya fay zonunun (Perinçek 1987, 1991) tektonik etkilerini gösteren yapısal özellikler vardır. Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal faylarından biridir. Fay tek bir kayma düzlemi olmayıp, birçok parçalardan müteşekkil, genişlikte bir «fay zonu» halindedir. Doğuda Karlıova ile batıda Mudurnu vadisi arasında doğ doğrultusunda bir yay gibi uzanır. Dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında Kuzey Anadolu fay zonunun uzunluğu yaklaşık 1200 km dir; genişliği ise 100 m ile 10 km arasynda değişir. Kuzey Anadolu Fayı nın Marmara Denizi nin batısından Saroz Körfezi arasındaki kesimi Fay Sistemi veya zonu olarak adlandırılır (Yaltırak, 1996). Ganos Fay Sistemi (GFS), Marmara Denizi nin batısı ile Kuzey Ege Çukurunu içine alan ana fayın kuzeyinde ve güneyinde bulunan faya paralel/ paralele yakın faylardan oluşmuştur. Bu faylar çoğunlukla karada doğrultu atımlı bindirme karakterli, deniz alanlarında düsey atımlı obliktir. İnceleme sahasında örtü nedeni ile yüzeyde kırık sistemi belirlenememiştir. Ancak Marmara içinden geçen Kuzey Anadolu Fayının etkinliği sahayı tesir altına aldığı düşünülmektedir. 5.2 ) İnceleme Alanı Jeolojisi İnceleme alanında Ergene Formasyonu hakimdir. Açılan araştırma çukurlarında Formasyonu' na ait inorganik kil birim gözlenmiştir. Ergene Formasyonu, Trakya havzasında ve özellikle havzanın orta kesimlerinde geniş gösterir. Ergene Formasyonu, kendinden önceki tüm formasyonların üzerine diskordans olarak gelmektedir. Genel olarak çapraz katmanlı Ergene Formasyonu, tipik olarak tane boyu yukarıya doğru incelen istiftir. Ancak çakıltaşları ve kumtaşları tümüyle çapraz katmanlı litolojilerden oluşan görünümündedir. Büyük ve küçük ölçekli düzlemsel ve teknemsi çapraz katmanlıdırlar. katmanlardaki akıntı yönünü genel olarak güneydoğuya doğru tek yönlü olması, tek yönlü tarafından oluşturulduğunu gösterir. Çapraz katmanlı çakıltaşları ve kumtaşları arasında olarak rastlanan sınırlı yayılımı bulunan kırmızı veya yeşil renkli killer ise durgun su koşullarında, asıntıdan çökelmişlerdir. ergene formasyonu kayaları, örgülü veya menderesli akarsu çökelleri olarak yorumlanabilir. Çapraz katmanlı çakıltaşı ve kumtaşları kanal çökellerini, siltler ise, taşkın ovası çökellerini karakterize ederler. 6 ) ZEMİN TÜRLERİNİN ÖZELLİKLERİ Araştırma Çukurları

9 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C3 9 İnceleme alanında, 9 adet 4.50' şer metre derinliğinde araştırma çukuru açılmış olup, araş çukurlarının yerleri inceleme alanının zeminini en iyi temsil edilebilecek noktalar belirlenmiştir. AÇ metre metre AÇ metre metre Bitkisel toprak Kırmızımsı kahve renkli, plastik, az çakıllı, inorganik kil; CH Bitkisel toprak Kırmızımsı kahve renkli, plastik, az çakıllı, inorganik kil; CH AÇ metre metre Bitkisel toprak Kırmızımsı kahve renkli, plastik, az çakıllı, inorganik kil; CH AÇ metre metre AÇ metre metre Bitkisel toprak Kırmızımsı kahve renkli, plastik, az çakıllı, inorganik kil; CH Bitkisel toprak Kırmızımsı kahve renkli, plastik, az çakıllı, inorganik kil; CH AÇ metre metre Bitkisel toprak Kırmızımsı kahve renkli, plastik, az çakıllı, inorganik kil; CH AÇ metre metre Bitkisel toprak Kırmızımsı kahve renkli, plastik, az çakıllı, inorganik kil AÇ metre metre Bitkisel toprak Kırmızımsı kahve renkli, plastik, az çakıllı, inorganik kil AÇ metre metre Bitkisel toprak Kırmızımsı kahve renkli, plastik, az çakıllı, inorganik kil AÇ No Y koordinatı X koordinatı AÇ-1 AÇ , , , ,26 AÇ , ,54

10 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C3 10 TABLO-2 AÇ-4 AÇ-5 AÇ-6 AÇ-7 AÇ-8 AÇ , , , , , , , , , , , ,26 Araştırma çukurlarının koordinatları * Araştırma çukuru çizelgeleri Ek-4 olarak gösterilmiştir. * Araştırma çukuru korelasyonları Ek-5 olarak gösterilmiştir. * İnceleme alanında yapılan çalışmalara ilişkin fotoğraflar Ek-8 olarak gösterilmiştir. Zemin İndex - Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi İnceleme alanından alınan zemin örneklerinin fiziksel özelliklerini belirlemek amacı ile doğ hacim ağırlık, su içeriği tayini, elek analizi, atterberg limitleri deneyleri yaptırılmış ve aşağıdaki tabloda verilmiştir. SONDAJ NO: NUMUNE DERİNLİĞİ DOĞAL BİRİM HACİM AĞIRLIK (kn/m³) SU İÇERİĞİ (%) ELEK ANALİZİ ATTERBER LİMİTLERİ No:4 KALAN (%) No:200 GEÇEN (%) LL PL PI ZEMİN SINIFI (METRE) AÇ-1 2,00 18,37 22,8 2,1 68,3 56,1 26,7 29,4 CH AÇ-2 3,00 18,29 19,8 0,6 85,8 50,1 24,7 25,4 CH AÇ-3 2,00 18,10 19,4 2,4 73,3 53,2 23,9 29,3 CH AÇ-4 1,50 18,22 19,9 2,6 65,6 52,5 23,0 29,5 CH AÇ-5 1,50 18,32 20,2 3,3 58,7 60,1 26,5 33,6 CH AÇ-6 2,00 18,25 19,3 1,5 73,4 54,1 22,9 31,2 CH TABLO-3 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri (CH: İnorganik kil; SC: Çakıllı killi kum/killi kum) * Labratuvar deney sonuçları Ek-7 olarak gösterilmiştir. İnceleme alanında açılan araştırma çukurlarında, inorganik kil (CH) birim gözlenmiştir. Bu birimin likit limit değeri % , plastik limit değeri % , plastisite indisi % olarak hesaplanmıştır. Zeminlerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

11 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C3 11 İnceleme alanından alınan zemin örneklerinin mekanik özelliklerini belirlemek amacı ile numuneler üzerinde direk kesme deneyi yapılmış olup elde edilen değerler aşağıdaki tablo ile verilmiştir. SONDAJ NO: YAPILAN DENEY c (kgf/cm²) ø (º) AÇ-1 Direk Kesme Deneyi 0, AÇ-2 Direk Kesme Deneyi 0,486 9 AÇ-3 Direk Kesme Deneyi 0,479 8 AÇ-4 Direk Kesme Deneyi 0,490 9 AÇ-5 Direk Kesme Deneyi 0,503 9 AÇ-6 Direk Kesme Deneyi 0,473 9 TABLO-4 Zeminlerin Mekanik Özellikleri Zemin Türlerinin Sınıflandırılması SONDAJ NO: AÇ-1 AÇ-2 AÇ-3 AÇ-4 AÇ-5 AÇ-6 SU ZEMİN SINIFI LL(%) PL(%) PI(%) İÇERİĞİ W (%) Ic CH 56,1 26,7 29,4 22,6 1,14 CH 50,1 24,7 25,4 23,6 1,04 CH 53,2 23,9 29,3 24,6 0,98 CH 52,5 23,0 29,5 25,6 0,91 CH 60,1 26,5 33,6 26,6 1,00 CH 54,1 22,9 31,2 27,6 0,85 TABLO-5 Zeminlerin Kıvamlılık İndisine Göre Sınıflandırılması (CH:İnorganik kil, LL: Likit Limit, PL: Plastik Limit, PI: plastisite İndisi W:su içeriği, Ic:Kıvamlılık İndisi) TANIM YARI KATI-ÇOK SERT YARI KATI-ÇOK SERT SERT SERT SERT SERT İnce Taneli Zeminlerin Kıvamlılık İndeksine Göre Sınıflandırılması Kıvamlılık İndeksi ( Ic) Tanım <0 Akışkan (Çamur) Çok yumuşak Yumuşak Yarı sert (sıkı) Sert >1 Yarı katı (çok sert) TABLO-6 Zeminlerin Kıvamlılık İndisi Tanımı, Means ve Parcher 1963 İnceleme alanından alınan örneklerde yapılan deney sonuçlarına göre kıvamlılık hesaplandığında, kıvamlılık indisinin inorganik kil birim için olarak hesaplanmış değerler inorganik kil birimin sert-yarı katı aralığında olduğunu göstermektedir. İnce Taneli Zeminlerin Plastisite İndeksine Göre Sınıflandırılması Yuvarlandığı En Küçük

12 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C3 12 Plastisite İndeksi PI Çap (mm) Plastisite Derecesi Tanımlama 0 - Plastik değil SİLT Çok düşük plastisiteli KİLLİ SİLT Düşük plastisiteli SİLT VE KİL ,5 Orta plastisiteli KİL VE SİLT ,8 Yüksek plastisiteli SİLTLİ KİL >40 0,4 Çok yüksek plastisiteli KİL TABLO-7 Zeminlerin Plsatisite İndisine Göre Sınıflandırması; Burmister 1951 sınıflaması Plastisite İndeksi PI Plastisite Derecesi 0-5 Plastik değil 5-15 Orta derecede plastik Plastik >40 Çok plastik TABLO-8 Zeminlerin Plsatisite İndisine Göre Sınıflandırması; Leonards 1962 sınıflaması İnceleme alanında açılan araştırma çukurlarında gözlenen inorganik kil birim, plastik olduğu hesaplanmıştır. (Leonards 1962 sınıflaması) İnceleme Alanının Zemin Profili İnceleme alanı Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Marmaracık Belediyesi sınırları içinde yer almaktadır. İnceleme alanında açılan araştırma çukurlarında yüzeyden itibaren metre derinliğ bitkisel toprak katmanı bulunduğu belirlenmiştir. Plastik, az çakıllı, inorganik kil birim yer gözlenmiştir. ZEMİNİN ŞİŞME DERECESİ 200 No'lu Elekten Geçen LL (%) Şişme Derecesi > 95 > 60 Çok Yüksek

13 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C Yüksek Orta < 30 < 30 Düşük TABLO-9 Ş Şişen Killerde Muhtemel Hacim Değişiklikleri (Chen, 1975) Sondaj no: Derinlik (metre) Zemin sınıfı LL (%) 200 nolu elekten geçen Şişme Derecesi AÇ-1 2,00 CH 56,1 68,3 YÜKSEK AÇ-2 3,00 CH 50,1 85,8 YÜKSEK AÇ-3 2,00 CH 53,2 73,3 YÜKSEK AÇ-4 1,50 CH 52,5 65,6 YÜKSEK AÇ-5 1,50 CH 60,1 58,7 ÇOK YÜKSEK AÇ-6 2,00 CH 54,1 73,4 YÜKSEK TABLO-10 İnceleme Alanında Yer Alan Killerin Şişme Derecesi İnceleme alanının zeminini oluşturan inorganik kil birimin şişme derecesi yüksek derecede hesaplanmıştır. ZEMİNİN SIKIŞABİLİRLİĞİ Tanım Sıkışma İndisi (Cc) Likit Limit (%) Yüksek Sıkışabilirlik > 0,40 > 51 Orta Sıkışabilirlik 0,20-0, Düşük Sıkışabilirlik 0-0, TABLO-11 Killerde Sışabilirlik Sondaj no: Derinlik (metre) Zemin sınıfı LL (%) Sıkışma indisi (Cc) Tanım AÇ-1 2,00 CH 56,1 0,50 YÜKSEK SIKIŞABİLİRLİK AÇ-2 3,00 CH 50,1 0,45 YÜKSEK SIKIŞABİLİRLİK AÇ-3 2,00 CH 53,2 0,48 YÜKSEK SIKIŞABİLİRLİK AÇ-4 1,50 CH 52,5 0,47 YÜKSEK SIKIŞABİLİRLİK AÇ-5 1,50 CH 60,1 0,54 YÜKSEK SIKIŞABİLİRLİK AÇ-6 2,00 CH 54,1 0,49 YÜKSEK SIKIŞABİLİRLİK TABLO-12 İnceleme Alanında Yer Alan Kil Zeminlerin Sıkışabilirliği İnceleme alanının zeminini oluşturan inorganik kil birimin sıkışabilirliğinin yüksek hesaplanmıştır. 7 ) HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLER 7.1 ) Yer Altı ve Yerüstü Suları

14 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C3 14 İnceleme alanında açılan araştırma çukurlarında yer altı suyuna rastlanmamıştır. Beldenin en önemli yüzey suyu Çorlu Deresi' dir. Ergene çayı Çorlu nun 12 km. kuzeyinden geçer. Bu çay, Ergene nehrinin önemli bir Ergene Trakya nın en büyük akarsuyu olan Meriç Nehri nin kolu olmaktadır.ilçeden geçen Çayı, Muratlı yakınlarından Çorlu deresini alarak batıdan Meriç nehrine boşalır. Çorlu deresi, Yıldız dağlarının (lstranca) doğu yamaçlarından beslenir. Bir çok mevsimlik kendine bağlar. Gerek Çorlu deresi gerek Ergene çayından tarım sahalarının sulanmasında sanayide büyük ölçüde yararlanılır. Çorlu Deresi Çorlu ilçe merkezinin 5 km kuzeyinden geçtikten sonra, Marmaracik ve Kütüklü derelerini alir. Muratli ilçesinin kuzeyinde Ergene Irmagi"na karisir. Derenin suyu yazin iyice azalir, kisin yagislar nedeniyle artar. 7.2 ) İçme ve Kullanma Suyu Bölgenin içme ve kullanma suyu Marmaracık Belediyesi tarafından temin edilmektedir. 8 ) DOĞAL AFET TEHLİKELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 8.1 ) Deprem Durumu

15 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C3 15 Bölgenin Deprem Tehlikesi ve Risk Analizi İnceleme alanı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre 3. derece Deprem bölgesi girmektedir. *Marmara fay haritası Şekil-3 olarak gösterilmiştir. *Türkiye deprem bölgeleri haritası ve Tekirdağ ili deprem haritası Şekil-4 olarak gösterilmiştir. *Marmara Bölgesinde Meydana Gelen Depremler **Tarihsel dönemdeki başlıca depremler. Bunlar depremlerin sismografla kaydedilmediği döneme ait olup gerek odakları büyüklükleri tarihsel kayıtlardan tahmin edilmektedir. Bu döneme ait en büyük deprem ' da meydana gelmiş olup İstanbul' da 5000 kişinin ölümüne yol açması nedeni ile Kıyamet" olarak adlandırılmış ve çok geniş bir alanda hissedilmiştir. Bu depremin büyüklüğ dan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Bu depremini takip eden tarihlerde Marmara Bölgesinde Mayıs 1556' da, 11 Temmuz 1690' da, 22 Mayıs 1766' da ve 1894 te büyük depremler meydana gelmiştir. **Aletsel dönemdeki başlıca depremler. Bunlar 1900' li yıllarda sismograflarla kaydedilen depremlerdir. Bu dönemde Marmara çevresinde 18 Eylül 1963 Yalova-Çınarcık depremi (Ms=6.4), 6 Ekim 1964 Manyas (Ms=6.9), 22 Temmuz 1967 Mudurnu-Adapazarı depremi (Ms=7.1), gibi depremler meydana gelmiş ve ciddi tahribata yol açmışlardır. Marmara Bölgesini etkileyen son büyük deprem Ağustos 1999' da gölcükte meydana gelmiştir. 7.4 büyüklüğündeki bu deprem ve onun arkasından 12 Kasım 1999' da Düzce' de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem İzmit Körfezinde açıklarından Bolu' ya kadar uzanan 140 kilometrelik bir yüzey kırığı oluşturmuştur.

16 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C ) Kütle Hareketleri inceleme alanında herhangi bir kütle hareketi beklenmemektedir. 8.3 ) Su Baskını İnceleme alanının kuzyinde kuru dere yatağı mevcuttur. Bu kısımda yoğun yağışlarda su birikmesi muhtemeldir. Bu kısımda yapılması planlanan mekanlar şev üstünden 5.00 metrelik bir yakla mesafesi bırakılmalıdır. Planlama aşamasında DSİ' den görüş alınarak planlama yapılması olacaktır. Yoğun yağışlarda oluşabilecek suyun bina temellerine etkisi drenaj sistemleri uygulanarak uzaklaştırabilinir. 8.4 ) Çığ İnceleme alanında çığ riski bulunmamaktadır. 9 ) İNCELEME ALANININ YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ

17 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C3 17 Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Marmaracık Belediyesi' nde Özbirlik İnş. Em. Tur. San. ve adına kayıtlı olan sahada F19C01C3D pafta, parselde yapılaşma öncesi, uygulama imar planına esas olacak alanın jeolojik özelliklerinin belirlenmesi, zemin sorunlarının aydınlatılması, doğal afetler açısından incelenmesi ve yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmesi amacıyla jeolojik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İnceleme alanı İnceleme alanının 3 katlı konut alanı yapılması planlanmaktadır. İnceleme alanında yapılan jeolojik-jeoteknik incelemeler neticesinde yer altı su seviyesine rastlanmamıştır. Eğim genel olarak % 0-5 aralığında gözlenmiştir. UA-1 ile gösterilen alanlarda heyelan, kaya düşmesi, çığ, su baskını v.b. afet riski bulunmamaktadır. 1/1000 ölçekli yerle uygunluk haritasına UA-1 simgesi ile gösterilmiştir. 9.1 ) Uygun Alanlar (UA) Arazi Kullanım Sınıflamasına göre Uygun Alanlar (UA) sınıfında yer alan arazilerde morfolojik ve jeolojik özellikleri itibariyle yapılaşma yönünden hiçbir sakınca yoktur. Kaya düşmesi, çığ düşmesi, feyezan, çökme v.b. doğal afet riski taşımamaktadır. Etüt alanında UA ile gösterilen alanlarda açılan araştırma çukurlarında Ergene formasyonuna birimler ile karşılaşılmıştır. Etüt alanında eğimin 0-5 º olduğu hesaplanmıştır. İnceleme açılan araştırma çukurlarında yüzeyden itibaren metre derinliğe kadar bitkisel katmanı bulunduğu belirlenmiştir. Plastik, az çakıllı, inorganik kil birim yer aldığı gözlenmiş özelliklerden dolayı inceleme alanımız Uygun Alan (UA) olarak değerlendirilmiştir. Etüt alanında UA ile gösterilen alanlar Uygun Alanlar dır. *İnceleme alanı 1/1000 ölçekli yerleşime uygunluk.eğim ve mühendislik jeolojisi haritaları olarak gösterilmiştir. 10 ) SONUÇ VE ÖNERİLER

18 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C )Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Marmaracık Belediyesi' nde Özbirlik İnş. Em. Tur. San. ve Ltd. Şti. adına kayıtlı olan sahada F19C01C3D pafta, parselde yapılaşma uygulama imar planına esas jeolojik etüt çalışması yapılmış olup. Sahanın jeolojik özellikleri, muhtemel afet riskleri ve zemin sorunlarının belirlenmesi amacıyla söz konusu rapor edilmiştir. 2 ) Söz konusu olan F19C01C3D pafta, parselde parsede mevcut yapıla olmayıp 3 katlı KONUT ALANI yapılması planlanmaktadır. 3 ) İnceleme alanında yapılan 9 adet 4.50 metre derinliğindeki araştırma çukurlarında suyuna rastlanmamıştır. 4 )İnceleme alanında Ergene Formasyonu hakimdir. Açılan araştırma çukurlarında Formasyonu' na ait inorganik kil birim gözlenmiştir. İnorganik kil birim hesaplanan plastisite indislerine göre plastik özellikte olduğu hesaplanmıştır. İnorganik kil birimin şişme yüksek, sıkışabilirliği yüksek olduğu hesaplanmıştır. 5 )İnceleme alanı Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Marmaracık Belediyesi sınırları içinde yer almaktadır. İnceleme alanında açılan araştırma çukurlarında yüzeyden itibaren metre derinliğ bitkisel toprak katmanı bulunduğu belirlenmiştir. Plastik, az çakıllı, inorganik kil birim yer gözlenmiştir. 6 ) İnceleme alanı ve yakın çevresi genel morfolojik görünümü itibari ile düzgün bir görünüm sergiler. Eğim % 0-5 aralığındadır. 7 ) İnceleme alanı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre 3. derece Deprem bölgesi girmektedir. Sahanın yaklaşık olarak 40 km. güneyinden, Marmara Denizi açıklarından Kuzey Anadolu Fayının hareketine bağlı olarak, tarihsel ve aletsel dönemlerde önemli depremler meydana gelmiştir. Etkin yer ivme katsayısı; Ao=0.20 g 8 ) İnceleme alanının kuzyinde kuru dere yatağı mevcuttur. Bu kısımda yoğun yağışlarda birikmesi muhtemeldir. Bu kısımda yapılması planlanan mekanlar şev üstünden 5.00 metrelik yaklaşma mesafesi bırakılmalıdır. Planlama aşamasında DSİ' den görüş alınarak planlama yapılması yerinde olacaktır. Yoğun yağışlarda oluşabilecek suyun bina temellerine etkisi drenaj sistemleri uygulanarak uzaklaştırabilinir. 9 ) 7269 sayılı yasa kapsamına giren heyelan, su baskını, deprem, vb. doğal afet riski bölgelerde AFET BÖLDELERİNDE YAPILACAK YAPILAR yönetmeliğine uyulmalıdır. İnceleme alanı için Marmaracık Belediyesi' nin alınmış olduğu bir afet kararı bulunmamaktır. İnceleme alanında eğim % 0-5 aralığında olduğundan dolayı şev duraysızlığı ve kütle hareketi taşımamakla beraber heyelan riskide bulunmamaktadır.

19 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C ) Arazi Kullanım Sınıflamasına göre Uygun Alanlar (UA) sınıfında yer alan arazilerde morfolojik ve jeolojik özellikleri itibariyle yapılaşma yönünden hiçbir sakınca yoktur. düşmesi, heyelan, çığ düşmesi, feyezan, çökme v.b. doğal afet riski taşımamaktadır. Etüt alanında UA-1 ile gösterilen alanlarda açılan araştırma çukurlarında Ergene formasyonuna birimler ile karşılaşılmıştır. Etüt alanında eğimin 0-5 º olduğu hesaplanmıştır. İnceleme temel zeminini oluşturan birimlerde yeraltısuyuna rastlanmamıştır. Bu özelliklerden inceleme alanımız Uygun Alan (UA-1) olarak değerlendirilmiştir. 11 ) Bu rapor Tekirdağ İli, Çorlu ilçesi, Marmaracık Belediyesi, F19C01C3D pafta, parsellerin UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜD RAPORU hazırlanmış olup parsel bazında temel zemin etüdü olarak kullanılamaz. Sorumlu Jeoloji Mühendisinin Adı- Soyadı:Güler Kaynarcalıdan Oda Sicil No: 7070 KAYNARCA T.C. Kimlik No: JEOTEKNİK İmza: SONDAJ TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

20 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C YARARLANILAN KAYNAKLAR: Etüt alanı çevresinde yapılan önceki çalışmalar Yerbilimleri Dergisi, Cilt 9, Sayı 1-2, Marmara Bölgesi Termomineral Kaynaklarının Hidrojeo Kimyası, Rüstem Pehlivan-Osman Yılmaz Umut ve Diğ.(1984):Tekirdağ İli-Silivri-Pınarhisar Alanının Jeolojisi,M.T.A No:7349 Bingöl (1989):1/ Ölçekli Açınsama Nitelikli Türkiye Jeoloji Haritaları Kırklareli C5 Paftası, M.T.A Genel Müdürlüğü Saraç, G.(1987):Kuzey Trakya Bölgesinde Edirne- Kırklareli, Saray-Çorlu,Uzunköprü- Devcikebir yörelerinin Memeli Faunası,M.T.A Trakya Bölge Müdürlüğü,Arşiv No:a 1-36 Uygulamalı Jeoteknik Bilgiler, Reşat ULUSAY,TMMOB Jeoloji Mühendisleri Yayınları:38,Genişletilmiş 4. baskı,2001-ankara Bir Çevresel Analiz Örneği TRAKYA, Dr. Ergun GÜRPINAR, İSTANBUL Yapıların Projelendirilmesinde Mühendislik Jeolojisi, Dr.Erdal ŞEKERCİ Ğ Genişletilmiş 3. Baskı, ANKARA-2002 Zemin Mekaniği Ve Temeller, Deniz GENÇ, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 12 ) EKLER

imar Planlarına Esas Jeolojik Etütlerle İlgili Yönetmelik

imar Planlarına Esas Jeolojik Etütlerle İlgili Yönetmelik imar Planlarına Esas Jeolojik Etütlerle İlgili Yönetmelik 17 Ağustos Marmara Depremi'nin ardından Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2 Eylül 1999gün 23804 Sayılı resmi Gazete'de "3030 Sayüı Kanun kapsmm dışında

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR YAKIN ÇEVRESİNİN DİRİ FAYLARI VE DEPREM POTANSİYELLERİ MTA Rapor No: 10754 Dr.Ömer EMRE (Jeomorfolog) Dr.Selim ÖZALP (Jeoloji Yük. Müh.) Ahmet DOĞAN (Jeoloji

Detaylı

VAN ĐLĐ ÇEVRE DURUM RAPORU

VAN ĐLĐ ÇEVRE DURUM RAPORU VAN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ VAN ĐLĐ ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR Hüseyin AVCĐL Mehmet KAPTANOĞLU Resul AKOVA : Đl Müdürü : Çed ve Çevre Yönetimi Şub. Müd. : Mühendis. 2006 VAN ĐÇĐNDEKĐLER

Detaylı

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) İlgi: 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı Olur. Bilindiği üzere, bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin, uygun

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HATAY İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HATAY İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HATAY İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 2 1. ÖZ Hatay, Doğu Torosların güneye uzantısı olan, Amanos dağları ile temsil edilir. Amanos dağları,

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

Doç. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi. **

Doç. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi. ** Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 24 Volume: 6 Issue: 24 Kış 2013 Winter 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DEPREME BAĞLI

Detaylı

JEOTERMAL ALANLARDA KAYNAK KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ: AFYONKARAHİSAR-SANDIKLI JEOTERMAL ALANI ÖRNEĞİ

JEOTERMAL ALANLARDA KAYNAK KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ: AFYONKARAHİSAR-SANDIKLI JEOTERMAL ALANI ÖRNEĞİ JEOTERMAL ALANLARDA KAYNAK KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ: AFYONKARAHİSAR-SANDIKLI JEOTERMAL ALANI ÖRNEĞİ Nilgün DOĞDU*, Berrin AKAN* ve Ö.Faruk TAMGAÇ* ÖZ.- Son yıllarda nüfusun artışı ve sanayileşmenin

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

Key words: Orta-Şabanözü (Çankırı), geology, coal (lignite)

Key words: Orta-Şabanözü (Çankırı), geology, coal (lignite) Jeoloji Mühendisliği Dergisi 31 (1) 2007 15 Araştırma Makalesi / Research Article Orta-Şabanözü (Çankırı) Yöresinin Jeolojisi ve Kömür Potansiyeli Geology and Coal Potential of Orta-Şabanözü (Çankırı)

Detaylı

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR.

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. M.Kemal ATATÜRK 2 ULUSAL ÇEVRE ANDI ŞİMDİ VE GELECEK KUŞAKLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, ÇEVREYE DUYARLI

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı. Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri. Ernam Öztürk. Seminer

T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı. Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri. Ernam Öztürk. Seminer T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri Ernam Öztürk Seminer Danışman: Yrd.Doç.Dr. Tekin YEKEN Ocak 2004 1 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

Proje No: 107Y226. Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ. Aralık 2008 ELAZIĞ

Proje No: 107Y226. Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ. Aralık 2008 ELAZIĞ Proje No: 107Y226 Köprübaşı (Manisa) uranyum yatağı çevresinde toprak, su ve bitki örneklerinde, uranyum düzeyleri ve olası çevresel etkilerinin belirlenmesi Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ Aralık 2008 ELAZIĞ ÖNSÖZ

Detaylı

SAYI: 101 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: 101 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 101 DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK BÜLTENİ DSİ TEKNİK BÜLTENİ Sahibi DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sorumlu Müdür Dr. Yusuf Z. GÜRESİNLİ Yayın Kurulu Dr. Yusuf Z. GÜRESİNLİ Kadri YAŞAR

Detaylı

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı

BOZKIR-HADİM-TAŞKENT (ORTA TOROSLAR'IN KUZEY KESİMİ) DOLAYINDA YER ALAN TEKTONO-STRATİGRAFİK BİRLİKLERİN STRATİGRAFİSİ

BOZKIR-HADİM-TAŞKENT (ORTA TOROSLAR'IN KUZEY KESİMİ) DOLAYINDA YER ALAN TEKTONO-STRATİGRAFİK BİRLİKLERİN STRATİGRAFİSİ MTA Dergisi 119, 113-174, 1997 BOZKIR-HADİM-TAŞKENT (ORTA TOROSLAR'IN KUZEY KESİMİ) DOLAYINDA YER ALAN TEKTONO-STRATİGRAFİK BİRLİKLERİN STRATİGRAFİSİ Necdet ÖZGÜL* ÖZ.- Orta Toroslar'ın ayırtman jeoloji

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU KAYNAK KORUMA ALANI ETÜT RAPORU FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI İŞLETME RUHSATI/RUHSATLARINA İLİŞKİN

JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU KAYNAK KORUMA ALANI ETÜT RAPORU FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI İŞLETME RUHSATI/RUHSATLARINA İLİŞKİN JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU KAYNAK KORUMA ALANI ETÜT RAPORU FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI İŞLETME RUHSATI/RUHSATLARINA İLİŞKİN KAYNAK KORUMA ALANI ETÜT RAPORU HAZIRLAYAN (Jeoloji Mühendisi) :

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

Türkiye'deki Bazı Önemli Genç Tektonik Olaylar

Türkiye'deki Bazı Önemli Genç Tektonik Olaylar Türkiye'deki Bazı Önemli Genç Tektonik Olaylar Some recent tectonic events in Turkey ESEN ARPAT ve FUAT ŞAROĞLU Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara. ÖZ: Depremlerin, korkunç tehdidi altında olan Türkiye'de

Detaylı

Plan Kademeleri-Yerbilimsel Etütler

Plan Kademeleri-Yerbilimsel Etütler Ek-1 Plan Kademeleri-Yerbilimsel Etütler Plan Kademeleri ve Ölçek Etüt Türleri ve Uygulanacak Format Plan Ölçek 1., 2. ve 3. Deprem Bölgeleri ve Nüfus 30,000 Olan Yerleşim Birimleri (A) Uygulanacak Format

Detaylı

ISTANBUL BOĞAZI GÜNEYİ VE HALİC'İN JEOLOJİK YAPISI VE GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ

ISTANBUL BOĞAZI GÜNEYİ VE HALİC'İN JEOLOJİK YAPISI VE GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ Jeoloji Mühendisliği s. 4», 5-14, 1992 Geological Engineering, n. 40,5-14,1992 ISTANBUL BOĞAZI GÜNEYİ VE HALİC'İN JEOLOJİK YAPISI VE GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ MostafaYILDMM Kolay ÖZAYDIN Ali ERGUV ANLI Yıldız

Detaylı

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu Tablo 74. Amasra İlçesi Öğretmen ve Öğrenci Sayıları Öğretmen sayısı İlköğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 94 Ortaöğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 47 Okul Öncesi Öğretmen Sayısı (Kadrolu) 2 Okul

Detaylı

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ Misyonumuz: Dünya ve ülke ölçeğinde doğal tarihi ve kültürel değerlere sahip ancak kentleşme, turizm, tarım ve sanayi gibi kullanımların baskısı altındaki bölgelerde; bütünleşik

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case)

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case) Bakanlık Yayın No : 335 Müdürlük Yayın No : 49 AÇIK MADEN OCAKLARININ DOĞAL FORMUNUN ORİJİNAL TESVİYE EĞRİLERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANMA OLANAKLARI (ÇEŞME GERMİYAN

Detaylı