Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) 16 Mart 2014 A

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) 16 Mart 2014 A"

Transkript

1 SİSTEM VE AĞ GRUBU 1. IP adreslerini fiziksel adreslere dönüştürülmesini sağlayan ve adres çözümlemesi yapan protokol aşağıdakilerden hangisidir? A) ARP B) IP C) TCP D) UDP 2. İki bilgisayar ağı arasında veri çerçevelerinin (data frame) iletimini sağlayan ve ağ katmanında çalışan ağ donanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ethernet kartı B) Hub C) WIFI D) Router 3. Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayarın dinamik olarak IP adresi alması için kullanılan protokoldür? A) DNS B) SNMP C) DHCP D) ARP 4. Geniş alan ağlarında ses ve görüntü aktarımı gibi gerçek zamanlı veri aktarımlarında daha yaygın kullanılan protokol aşağıdakilerden hangisidir? A) TCP B) UDP C) FTP D) SNMP 5. FTP protokolünün çalıştığı katman aşağıdakilerden hangisidir? A) Fiziksel katman B) Uygulama katmanı C) Oturum katmanı D) Ulaşım katmanı 6. IP adreslerinin yanında yazılan port numaralarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sanal veri yolları oluşturularak, aynı IP Adresinden farklı programlara veri alışverişi yapabilmektir. B) Bilgisayarın MAC adresini gösterir. C) IP paketinin en fazla kaç uç birimden atlayarak hedefe gitmesi gerektiğini gösterir. D) IP paketinin boyutu hakkında bilgi verir. 7. Elektronik posta iletimi için kullanılan protokol aşağıdakilerden hangisidir? A) SMTP B) SNMP C) TCP D) DNS 1

2 8. Kablosuz ağ standartları için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) IEEE 754 B) RS 232 C) IEEE D) IEEE x 9. Aşağıdakilerden hangisi ikili tabandaki sayısının 16 tabanındaki karşılığıdır? A) 96 B) B6 C) 106 D) A6 10. SQL enjeksiyonu için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilecek bir giriş verisidir? A) ' or '1'='1 B) C) a>b+1 D) and 1=2 11. OSI referans modelindeki üçüncü katman aşağıdakilerden hangisidir? A) Fiziksel Katman B) Ağ Katmanı C) Oturum Katmanı D) Sunum Katmanı /25 IP adresine ve alt ağ maskesine sahip bir ağda bilgisayara verilebilecek en son IP adresi nedir? A) B) C) D) Bilgisayar ağının çakışma alanlarında (Collusion Domain) çalışan cihaz aşağıdakilerden hangisidir? A) Modem B) Firewall C) Switch D) Ethernet 14. Aşağıda TCP ile UDP hakkında verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) TCP protokolü UDP protokolüne göre verinin karşı tarafa gidip gitmediğini kontrol ettiği için daha yavaştır. B) HTTP protokolü TCP üzerinden çalışmaktadır. C) UDP protokolü ile karşıdaki bilgisayarın veriyi alıp almadığını ölçmek için FIN paketini karşıdaki bilgisayara gönderir. D) Video verilerinin aktarılması sırasında küçük kayıplar önemli olmayacaksa UDP protokolü kullanılabilir. 15. IPv6 ile kaç adet IP adreslenebilir? A) 1 28 B) 2 32 C) 2 64 D)

3 16. IP adres sınıflarından hangisi Multicast Network amaçlı kullanılır? A) A sınıfı B) B sınıfı C) D sınıfı D) G sınıfı 17. Aşağıdakilerden hangisi yönlendirme protokollerinden değildir? A) BCGH B) RIP C) EIGRP2 D) OSPF 18. Bir bilgisayardaki MAC adresi ne zaman değişir? A) Bilgisayar yeni bir LAN a bağlandığında B) Bilgisayarın ethernet kartı değiştirildiğinde C) İki bilgisayarı paralel porttan bağlandığında D) Bilgisayara statik IP verildiğinde 19. Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemlerinde başlatılan bir işlemin (process) beş durumundan birisi değildir? A) Created B) Ready C) Running D) Deadlocked 20. Aşağıdakilerden tekniklerden hangisi işletim sistemlerinde senkronizasyon sorununa çözüm için önerilmiştir? A) Kelebek Etkisi B) Kuyruklu Yıldız C) Yemek Yiyen Filozoflar D) Dijkstra Çözümü 21. RJ-45 soketlerin bağlantı şekli bir standart sıralamayla yapılır. Aşağıdakilerden hangisi Standart olarak kullanılan kablo renklerinden değildir? A) TuruncuBeyaz B) MaviBeyaz C) SiyahBeyaz D) KahverengiBeyaz 22. Linux işletim sistemindeki kullanıcılara ait; kullanıcı adı, şifre (kriptolu olarak), son şifre değişiklik zamanı gibi bilgilerinin tutulduğu dosya aşağıdakilerden hangisidir? A) /etc/users B) /etc/shadow C) /var/shadow D) /var/users 23. Linux/Unix işletim sistemindeki vi editöründe bir satır silmek için gerekli komut aşağıdakilerden hangisidir? A) dd B) cd C) md D) mx 3

4 24. Pardus Sisteminde kurulu yazılımların birbirleriyle uyumlu çalışabilmesini sağlayan yapılandırma yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Müdür B) Pisi C) Yalı D) Çomar 25. Microsoft Active Directory de Policy ve Logon Scripts diğer Domain üyelerine dağıtımı için hangi klasör kullanılır? A) Netlogon B) Sysvol C) Etc D) System32 SİSTEM VE AĞ GRUBU SORULARI BİTMİŞTİR. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ 4

5 YAZILIM GRUBU 1. Aşağıdakilerden hangisi Yazılım Yaşam Döngüsü (SDLC-Software Developmet Life Cycle) modellerinden birisi değildir? A) Capability Maturity Model B) Water fall C) Spiral D) Prototype 2. Aşağıdakilerden hangisi Yazılım Yaşam Döngüsü fazlarından birisi değildir? A) Kodlama (Coding) B) Kurulum ve Bakım (Installation & Maintenance) C) Tasarım (Design) D) Tanımlamaların Belirtilmesi (Defining Specifications) 3. Aşağıdaki C programı çalıştırıldığında hangi sonuç elde edilir? A) Sonuc2: 500 B) Sonuc2: 505 C) Sonuc2: 13a9fff6 D) Derleme hatası 4. Aşağıdakilerden hangisi Nesne yönelimli programlamanın (OOP) temel özelliklerinden birisi değildir? A) Polymorphism (Çok biçimlilik) B) Encapsulation (Sarmalama/Paketleme) C) Service Oriented Architecture (Servis Odaklı Mimari) D) Inheritance (Miras Alma) 5. Aşağıdakilerden hangisi oluşturucu tasarım şablonlarından birisi değildir? A) Kompozit (Composite) Tasarım Şablonu B) Singleton (Teklik) Tasarım Şablonu C) Builder (İnşaatçı) Tasarım Şablonu D) Factory (Fabrika) Tasarım Şablonu 6. Aşağıdakilerden hangisi yazılım kalite güvencesini sağlamak amacıyla kullanılan bir süreç değildir? A) Ortak Kriterlerin Tespiti (Detecting Common Criterias) B) Gereksinimlerin Tanımlanması (Requirement Definition) C) Kod Gözden Geçirme (Code Reviews) D) Değişiklik Yönetimi (Change Management) 5

6 7. Yazılım mühendisliğinde iki modül arasındaki etkileşimin derecesi ne olarak ifade edilir? A) Inheritance (Kalıtım) B) Cohesion (Yapışkanlık) C) Coupling (Bağlaşım) D) Strenght (Güçlülük) 8. Aşağıdakilerden hangisi yazılım mühendisliğinde kullanılan test seviyelerinden birisi değildir? A) Ünite Testi (Unit Test) B) Entegrasyon Testi (Integration Test) C) Kabul Testi (Acceptance Test) D) Anonim Test (Anonymos Test) 9. Aşağıdakilerden hangisi bir web servisin içerdiği metodlar hakkında bilgi verir? A) XSD B) XML C) WSDL D) JSON 10. Java da soyut (Abstract) sınıflar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Abstract sınıflar statik veri içeremezler. B) Abstract olarak tanımlanmış bir metod içeren her sınıf Abstract olarak tanımlanmalıdır. C) Abstract olarak tanımlanmış herhangi bir metod içermeyen bir sınıf da Abstract olarak tanımlanabilir. D) Abstract sınıflar, yapılandırıcıları (Constructor) çağrılarak oluşturulamazlar. 11. Aşağıdakilerden hangisi Java programlama dilinde en fazla kısıtlayıcı olandan en az kısıtlayıcı olana doğru verilmiş sıralamadır? A) private, protected, public, default B) private, protected, default, public C) protected, private, dafault, public D) private, default, protected, public 12. Java da ilk yapılandırıcılar (Constructor) ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Constructor isimleri sınıf ismiyle aynı olmalıdır. B) Constructor ların dönüş tipi olamaz C) Varsayılan Constructor her zaman argüman almayan Constructor dır. D) Argüman almayan Constructor her zaman yazılmak zorundadır. 6

7 13. Aşağıdaki Java kodu çalıştırılmak istendiğinde ne olur? A) Program çıktısında "BD" yazar B) Program çıktısında "DB" yazar C) Program çıktısında "DBC" yazar D) Program çıktı üretmez. Derleyici hatası oluşur 14. Aşağıdaki Java kodunda 9. satıra ne yazarsak program doğru bir şekilde derlenir? A) x2.do2(); B) (Y)x2.do2(); C) ((Y)x2).do2(); D) new (X).y2.do2(); 15. Aşağıdaki Java kodu çalıştırıldığında 12. satırdaki program çıktısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) A) Sonucun içinde y ifadesi yer alır. B) Programda derleme hatası oluşur C) Sonucun içinde x ifadesi yer alır. D) Sonuç boş olur. 7

8 16. Aşağıdaki Java programı derlenip çalıştırıldığında çıktısı ne olur? A) 1 3 B) 2 3 C) 1 4 D) Aşağıdakilerden hangisi soyut sınıf (abstract class) ile arayüz (interface) arasındaki farklardan biri değildir (Java dikkate alınacaktır)? A) Soyut sınıf gerçekleme (implemention) içerebilir, arayüz içeremez. B) Bir sınıf birden fazla arayüzü gerçekleyebilir ancak en fazla bir soyut sınıftan türeyebilir C) Bir soyut sınıftan nesne oluşturulabilir ancak arayüzden oluşturulamaz. D) Soyut sınıflarda private değişkenler tanımlanamaz ancak arayüzde tanımlanabilir. 18. Aşağıdakilerden hangisi bir UML diagram çeşidi değildir? A) Activity Diagram B) Service Oriented Diagram C) Sequence Diagram D) Use Case Diagram 8

9 19. Aşağıdaki Java programı derlenip çalıştırıldığında çıktısı ne olur? A) 1 B) 3 C) 123 D) Aşağıdaki kod bloğunda hangi tasarım şablonu uygulanmıştır? A) Abstract B) Singleton C) Flyweight D) Proxy 9

10 21. Aşağıdaki C kodu çalıştırıldığında çıktısı ne olur? A) In while loop In while loop In while loop B) In while loop In while loop C) Derleyiceye göre değişir D) Derleme hatası alır 22. Aşağıdakilerden hangisi Java da istisnalar (Exception) için doğru değildir? A) final ifadesi; try içindeki kod bloğu tarafından istisna fırlatılsın yada fırlatılmasın kesin olarak çalıştırılması gereken kod bloğunu tanımlar. B) try ifadesi; içinde olası mümkün istisnanın yer aldığı kod bloğunu tanımlar. C) catch ifadesi; belirli bir istisna tipinin yakalandığı kod bloğunu tanımlar. D) Throw ifadesi manuel olarak istisna fırlatmak için kullanılır. 23. Aşağıdaki programın çıktısı aşağıdakilerden hangisidir? Not: (mantıksal ifade? doğru ise dönecek değer : yanlış ise dönecek değer) A) Yazılım B) Veritabanı C) Network D) İşletim Sistemi 24. Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi C programlama dilinde desteklenmez? A) int _a3; B) int a_3; C) int _3a D) int 3_a; 10

11 25. Aşağıdaki programın çıktısı aşağıdakilerden hangisidir? A) BD B) BDE C) BCD D) BCDE YAZILIM GRUBU SORULARI BİTMİŞTİR. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 11

Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) 16 Mart 2014 B

Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) 16 Mart 2014 B SİSTEM VE AĞ GRUBU 1. Aşağıdakilerden hangisi ikili tabandaki 10100110 sayısının 16 tabanındaki karşılığıdır? A) 96 B) B6 C) 106 D) A6 2. Linux/Unix işletim sistemindeki vi editöründe bir satır silmek

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ GÜVENLİĞİ VE AĞ PROTOKOLLERİ 481BB0007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net OSI farklı üreticiler tarafından geliştirilen network bileşenlerinin bir arada uyumlu bir şekilde çalışabilmelerini sağlayan kurallar bütünüdür Network bileşenlerinin

Detaylı

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK HAZIRLAYAN Mahmut Ergünöz ELAZIĞ-2003

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ PROTOKOLLERİ ve AĞ GÜVENLİĞİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ HİZMETLERİ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Bilgisayar Ağlarına Giriş

Bilgisayar Ağlarına Giriş BTÖ 306 Bilgisayar Ağlarına Giriş Öğr. Gör. Dr. Şirin Karadeniz http://www.bote.gazi.edu.tr/boteabd/bto306/ Mainframe BTÖ 306 OS yoktu Batch Systems (Toplu İşlem) Birden fazla işin arka arkaya çalıştırılması

Detaylı

Bilgisayar Ağları Ders Notları

Bilgisayar Ağları Ders Notları Bilgisayar Ağları Ders Notları Cemal TANER Fatih ÖCAL 2014 Manisa İçindekiler İçindekiler... 2 Bilgisayar Ağlarının Temelleri... 6 Ağ Sistemlerinin Yararları... 6 Ağ Bileşenleri... 6 Ağ İşletim Sistemleri...

Detaylı

Temel Ağ Protokolleri ve OSI Modeli

Temel Ağ Protokolleri ve OSI Modeli Temel Ağ Protokolleri ve OSI Modeli 2/66 Temel ağ protokollerini sıralamak. Ethernet ağlarında kullanılan kablo ve iletişim teknolojilerini öğrenmek. Jetonlu halka ağ protokolünün çalışma prensibini tanımlamak.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 19. GRUP: PROGRMCI Soru

Detaylı

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır.

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. AĞ TOPOLOJİLERİ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. Fiziksel Topoloji : Ağın fiziksel olarak

Detaylı

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir.

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. PROGRAM EKLE/KALDIR(devam) 1. Program DeğiĢtirmek veya Kaldırmak 2. Yeni Program

Detaylı

Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis.

Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis. Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis. Bağlantılı servis telefon sistemine benzer. Bir bağlantılı ağ servisinin

Detaylı

Muhammed Ali TEL. Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK

Muhammed Ali TEL. Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NETWORK EKİPMANLARI VE ROUTER KONFİGÜRASYONU (BİTİRME ÖDEVİ) Muhammed Ali TEL YÖNETEN Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK ELAZIĞ

Detaylı

Cisco Notları. 1 Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz. OSI Referans Modeli

Cisco Notları. 1 Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz. OSI Referans Modeli 1 Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Cisco Notları OSI Referans Modeli Bilgisayar ağları kullanılmaya başlandığı ilk zamanlarda sadece aynı üreticinin ürettiği

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ 481BB0089 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (6&7&8) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (6&7&8) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (6&7&8) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TCP/IP Ağ protokolleri de bilgisayarlar arası veri akışını düzenler. TCP/IP internette veri transferi

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI. «Uygulama Katmanı»

BİLGİSAYAR AĞLARI. «Uygulama Katmanı» BİLGİSAYAR AĞLARI «Uygulama Katmanı» İÇİNDEKİLER TCP/IP ve OSI Modeli TCP/IP Modeli Neden TCP/IP Modeli TCP/IP Modeli (Protokolü)Katmanları OSI Modeli Neden OSI Modeli OSI Modeli Katmanları OSI ve TCP

Detaylı

TCP/IP ve Bileşenleri

TCP/IP ve Bileşenleri 12 TCP/IP ve Bileşenleri Şu ana kadar bilgisayar ağı kavramları ve ağ yapısının fiziksel katmanları hakkında genel bir fikir edindik. Bu noktada bilgisayarlar arası iletişimi sağlayan temel protokol katmanlarına

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TAŞRA-ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI-BİLGİ İŞLEM) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TAŞRA-ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI-BİLGİ İŞLEM) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TAŞRA-ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI-BİLGİ İŞLEM) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. Aşağıdakilerden hangisi algoritma kavramı için doğru bir açıklama değildir? a) Bir sorunun çözümü

Detaylı

3. Linux Ağ Yönetimi I

3. Linux Ağ Yönetimi I 3. Linux Ağ Yönetimi I 3.1 TCP/IP Ağ Kavramları Diğer açık sistemler gibi Linux'un da en büyük özelliklerinden biri ağ protokolleri ve uygulamalarının sistemin en doğal parçalarından biri olmasıdır. Dolayısıyla

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve Internet

Bilgisayar Ağları ve Internet Bilgisayar Ağları ve Internet Küçük bir alan içerisindeki veya uzak mesafelerdeki bilgisayarların iletişim hatları aracılığıyla birbirine bağlandığı, dolayısıyla bilgi ve sistem kaynaklarının farklı kullanıcılar

Detaylı

Veri bağlantısı katmanı iki alt bölüme ayrılır: Media Access Control(MAC) ve Logical Link Control(LLC).

Veri bağlantısı katmanı iki alt bölüme ayrılır: Media Access Control(MAC) ve Logical Link Control(LLC). OSI (Open System Interconnect). Phsical Layer (Fiziksel Katman) : Veri gönderimi yapılacaksa üst katmandan gelen digital bit streamini taşıyıcı kablo sistemi üzerine vermek için analog sinyale çevirir

Detaylı

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır.

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. NETWORK TEMELLERİ 2 Network Nedir? Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. Bir network ün kurulması için iki

Detaylı

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları Türkçe CCNA EĞİTİM Notları INTERNETWORKING TEMELLERI Network Nedir, Ne İşe Yarar? Birden fazla bilgisayarın çeşitli sebeplerden dolayı birbirlerine bağlandığı yapıya network (ağ) denir. Bir çok bilgisayarın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ ELEMANLARI VE AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Cisco Packet Tracer Kullanarak Ağ Performansı Değerlendirilmesi

Cisco Packet Tracer Kullanarak Ağ Performansı Değerlendirilmesi Cisco Packet Tracer Kullanarak Ağ Performansı Değerlendirilmesi Muhammet Emin KAMİLOĞLU 1 Özet Bu çalışma bir geniş alan ağı tasarlanmış ve simule edilmiştir. Bu ağda kullanılan cihazlar, kablolar, yerel

Detaylı

Ağ Sunucuları ve Uygulamaları

Ağ Sunucuları ve Uygulamaları KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI Ağ Sunucuları ve Uygulamaları 1. GİRİŞ Ağ sunucusu, bir ağ veya internet üzerinden gönderilen istekleri değerlendirip

Detaylı

Bölüm 5 İletim Katmanı

Bölüm 5 İletim Katmanı Bölüm 5 İletim Katmanı 5.1 Giriş İletim katmanın temel işlevi, oturum katmanından veriyi alıp, ihtayaç duyulduğunda küçük bileşenlere ayırıp ağ katmanına geçirerek, diğer uca bu parçaların doğru bir şekilde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ 6 481BB0070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı