Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi"

Transkript

1 hkm Jeodez, Jeonformasyon ve Araz Yönetm Dergs 2009/ Sayı 00 Boğazç Köprüsü Hareketlernn Zaman Dzler Analz İle Belrlenmes Hedye ERDOĞAN, Engn GÜLAL 2 Özet Bu makalede; Asya le Avrupa kıtalarını brbrne bağlayan İstanbul Boğazç Köprüsü nün tablye ve kulelernn rüzgar kuvvet, sıcaklık değşmler ve traf k yükü gb etkyen yükler altındak yanal, boylamasına ve düşey hareketler, zaman dzler analz le araştırılmış ve belrlenmştr. Analz sonucu, dzlerdek trend bleşenlernn, köprünün kısa sürel gözlemlernde uzun zamanlı peryodk hareketnden kaynaklandığı tespt edlmştr. Dzlern peryodk bleşen analznde se, köprünün frekanslarını belrleyeblmek çn dzlere alçak geçşl f ltreleme şlem uygulanmıştır. Dzlern zaman alanından frekans alanına geçş se Hızlı Fourer Dönüşümü (HFD) le sağlanmış ve dzlern güç spektrumları hesaplanmıştır. Güç spektrumlarından tespt edlen frekansların köprünün beklenen davranışını yansıttığı görülmüştür. Özellkle köprü tablyesnn rüzgar kuvvet ve traf k yükünden kaynaklanan çok sayıda anlamlı peryodk hareketlere sahp olduğu tespt edlmştr. Son olarak da zaman dzlernn stokastk bleşenler Otoregresf (AR) ve Otoregresf Hareketl Ortalama (ARMA) modellerle belrlenmştr. Sonuç olarak, zaman dzler analz le köprünün gözlenen hareketlernde beklenmedk herhang br durum tespt edlememştr. Anahtar Sözcükler Boğazç Köprüsü, Zaman Dzler Analz, Hızlı Fourer Dönüşümü (HFD), Güç Spektrumu, AR, ARMA Abstract Determnng Movements of Bosporus Brdge Usng Tme Seres Analyss In ths paper, the movements of the apron and pylons of Istanbul Bosporus Brdge, whch connects Asa to Europe, were observed under dfferent stress factors such as wnd speeds, temperature changes and traff c load, and tme seres analyses were conducted to determne and examne the lateral, longtudnal and vertcal movements of brdge s apron and pylons. In the analyss of tme seres trend, perodcal and stochastc components n the seres representng the movements of the brdge were determned. As a result of the analyss made for the short termed observatons t was determned that the trend components n the seres orgnated from the long term perodcal movements of the brdge. In the analyss of the perodcal components of the seres on the other hand, the low-pass f lterng processes were appled to the seres to determne frequences of the brdge. The transformaton of the seres from tme doman to frequency doman was carred out usng Fast Fourer Transform (FFT), and the power spectrums of seres were also computed. It has been found that the frequences obtaned from power spectrums refl ect the expected movements of the brdge. It has also been found out that the brdge deck sustans sgnf cant perodcal movements resultng from wnd force and traff c load. Fnally the stochastc components of tme seres has been determned wth the use of Auto-Regressve (AR) and Auto-Regressve Movng Average (ARMA) models. As a result, no unexpected condton has been determned wth the tme seres analyss n the observed movements of the brdge. Key Words Bosporus Brdge, Tme Seres Analyss, Fast Fourer Transform, Power Spectrum, AR, ARMA. Grş Mühendslk yapılarının sayısındak artış, bu yapıların bakımı ve kontrolü le lgl problemler de berabernde getrmştr. Bu tür yapılarda peryodk olarak yapılan kontrollerle yapının güvenlk rsk en aza ndrlmekte ve böylece bakım gderler de olabldğnce azaltılmaktadır. Dğer yandan, potansyel rsk ve tehlkelerle brlkte ekonomk beklentler de en uygun analz yöntemnn seçm çn öneml olmaktadır. Özellkle zaman dzlernn analz le mühendslk yapılarının, etkyen yük/yüklere bağlı tepkmeler kestrlmekte ve modellerle tanımlanablmektedr. Zaman dzler analz ve modellemes le tek br dzye at gözlemlern, dnamk veya zamana bağlı yapısını anlamak mümkün olmaktadır. Dnamk yapının sunduğu blg, dzlern temsl ettğ sstem kontrol etmek ve geleceğe lşkn doğru tahmnlern yapılmasını sağlaması açısından öneml olmaktadır. Ancak, mühendslk yapılarının tepkmelernn zaman alanında, zamanın br fonksyonu olarak fade edlmes bazı uygulamaları çn genelde yetersz kalablmektedr. Çünkü uygulamalar çn gerekl olan asıl blg, snyaln çerdğ frekans blgsnde yer almaktadır. Bu durumda snyaln zamangenlk gösterzm yerne frekans spektrumu ncelenmektedr. Frekans spektrumu, snyaln çerdğ frekans bleşenlern yan snyalde mevcut olan frekansları göstermektedr ve frekans alanında belrlenmektedr (REN vd. 2004). Mühendslk yapılarının özellkle köprülern, jeodez ölçme yöntemler le zlenmes le lgl olarak yapılan öneml çalışmalardan bazıları aşağıda sunulmaktadır. Kanada da Calgary kulesnn dnamk deformasyon ölçmelernn GPS le belrlenmes (LOVSE vd. 995), Humber Köprüsü nde yapılan çalışmalar (ROBERTS vd. 999), mühendslk yapılarındak hareketlern GPS le zlenebleceğ, özellkle de gözlemlern örnekleme frekansının seçm üzerne yapılan araştırmalar (ROBERTS vd. 2000), Hong-Kong da yer alan Tsng-Ma, Kap Shu Mun ve Tng Kua Köprüler nn hareketlernn GPS le zlenmes (WONG 2000), Nottngham Human Köprüsü nde, rüzgar kuvvet ve yaya yükünün köprüye etksnn GPS ve Yrd. Doç. Dr., Aksaray Ü., Mühendslk Fakültes, Jeodez ve Fotogrametr Müh. Böl., Aksaray 2 Doç. Dr., YTÜ, İnşaat Fakültes, Jeodez ve Fotogrametr Müh. Böl., Beşktaş/İstanbul -3-

2 Erdoğan H., Gülal E., Boğazç Köprüsü Hareketlernn Zaman Dzler Analz İle Belrlenmes hkm 2009/ Sayı 00 vme ölçer ölçümler le belrlenmes (ROBERTS vd. 200), Almanya da, Nesenbachtal Köprüsü hareketlernn reflektörsüz total staton le ölçülmes (KUHLMAN 200), Tulu/ Avustralya dak asma köprünün kısa sürel deformasyonlarının belrlenmes ve tablye üzerndek GPS alıcılarının kabloların varlığından dolayı etklendğ ve bu yüzden yüksek preszyolu GPS ölçüler elde edlemedğ (WIESER ve BRUNNER 2002), İstanbul Boğazç Köprüsü ttreşmlernn hem ölçümlerle hem de teork olarak belrlenmes (DUMANOĞLU ve SEVERN 985) ve İstanbul Boğazç Köprüsü nün dnamk davranışlarının hem GPS hem de Otomatk Hedef Tanıma (ATR) sstemne sahp total staton le zlenmes ve parametrk olmayan yöntemlerle belrlenmesdr. (ERDOĞAN 2006; ERDOĞAN vd. 2007; ERDOĞAN ve GÜLAL 2009; ERDOĞAN ve GÜLAL 2009). Bu çalışma; Yıldız Teknk Ünverstes Ölçme Teknğ Anablm Dalı araştırma grubu tarafından, İstanbul Boğazç Köprüsünde, köprü davranışlarının belrlenmes amacıyla yapılan araştırma çalışmalarının br kısmını çermektedr. Bu proje kapsamında oluşturulan jeodezk zleme ağı yardımı le köprünün karakterstk yerlerne tess edlen obje noktaları, yersel (ATR ssteml elektronk total staton) ve uydu teknkler (GPS) le zlenmştr. Böylece Boğazç Köprüsü nün kule ve tablyesnn sıcaklık değşm, rüzgâr kuvvet ve trafk yükü etks altındak yanal, boylamasına ve düşey yönlerndek hareketler hem parametrk yöntemlerle hem de parametrk olmayan yöntemlerden zaman dzler analz le belrlenmştr. Boğazç Köprüsü hareketlernn zaman dzlernn analz le araştırılmasında, dzlerdek trend, peryodk ve stokastk bleşenler tespt edlmştr. Peryodk bleşen analz kısmında dznn zaman alanından frekans alanına HFD yapılmış ve spektrum analz le köprünün frekansları hesaplanmıştır (JENKINS ve WATTS 968; RABINER ve GOLD 975). Belrlenen frekanslardan yararlanılarak statstksel olarak köprünün tablye kesmnde çok sayıda anlamlı peryodk hareketler tespt edlmştr. Ayrıca, zaman dzsnn stokastk bleşen Otoregresf (AR) ve Otoregresf Hareketl Ortalama (ARMA) modellerle belrlenmş ve belrlenen bu modellern köprünün davranışlarını temsl ettğ sonucuna varılmıştır.. Metot Mühendslk yapılarının zlenmesnde elde edlen zaman dzlernn analz le sstemn farklı yük etkler altında gösterdğ davranış bçm açıklanablmektedr. Genel olarak t (=, 2, 3,, n) zamanlarında br yapıda yapılan gözlemlern y(t ) zaman dzs üç bleşene ayrılablr. yt ( ) = yt ( ) Trend + yt ( ) Peryodk + yt ( ) Stokastk () Zaman dzler analznde, lk olarak dznn zamana bağlı grafğ çzlerek genel br trend yorumu yapılablr. Daha sonra se dzdek gürültü etksnn kısmen gderlmes, trend ve peryodk bleşenlern daha belrgn br şeklde ortaya çıkartılması çn dzye fltreleme şlem uygulanır. Fltreleme şlemnde özellkle kısa sürel gözlemlerdek peryodklklern ortaya çıkartılmasında aşağıda fade edlen beşnc dereceden kayan ağırlıklı ortalamalar (KAO) yöntem yaygın olarak kullanılmaktadır (ŞEN 2002). Bu şlem aynı zamanda br çeşt alçak-geçş fltreleme özellğ göstermektedr: ykao(t ) = [ y(t ) + 4 y(t ) + 6 y(t ) + 4 y(t ) + y(t )]/6 (2) Fltreleme şlemnden sonra dzde trend bleşen olupolmadığı tespt edlr. Dzdek trend bleşen, dznn zamana bağlı uzun peryotlu değşmlern temsl eder ve polnom şeklndek fonksyonu, eştlk (3) le zaman alanında belrleneblr (YONG ve CHRZANOWSKI 996; HEKİMOĞLU 989). m k Trend = k (3) k= y(t ) c t Burada c k, (k=,2,...,m) fonksyonun derecesne bağlı parametrelerdr. Fonksyon dereces m başlangıçta küçük seçlr ve statstk olarak anlamsız olana kadar artırılır. Bu parametrelern kestrm ve test edlmes ler bölümlerde fade edlmştr. Trend bleşen analznden sonra dzde peryodk bleşen(ler)n analz yapılır. Eğer trend belrlenmezse, peryodk bleşenn Fourer spektrumu bundan etklenr (HEKİMOĞLU 989). Mühendslk yapılarının zlenmesyle elde edlen dzdek peryodk bleşenler, yapının, sıcaklık değşmler, trafk yükü gb peryodk yükler altında yapının peryodk tepk göstermesnden kaynaklanmaktadır. Dzdek peryodk bleşen(ler), blnen f s (s=,2,...,p) frekansları le y(t ) ölçülerne bağlı olarak p y( t ) = a cos(2 π f t ) + bsn(2 π f t ) (4) Peryodk s s s s s= trgonometrk fonksyonu le modelleneblr. Eştlk (3) de blnmeyen trend bleşen parametreler c k le eştlk (4) de blnmeyen peryodk bleşen(ler) parametreler a s,b s ve bu parametrelern kovaryans matrs En Küçük Kareler Yöntemne (EKKY) göre kestrlr. Hesaplanan c k, a s ve b s parametreler ve bu parametrelern m ck, m as ve m bs standart sapmaları le her br parametre çn test büyüklükler hesaplanır. Bu test büyüklükler öngörülen -α güven düzey ve f serbestlk derecesne bağlı t-dağılımının t f,-α/2 güven sınırı le karşılaştırılır. Test sonucu statstksel anlamsız parametreler fonksyondan çıkartılır ve parametreler anlamlı olana kadar bu şleme devam edlr. Ancak eştlk (4) de fade edlen fonksyonda anlamlı peryodk bleşenlern belrleneblmes çn f s frekanslarının blnmes gerekr. Eğer f s frekansları önceden blnmyorsa, bunlar zaman dzsnn Fourer dönüşümünden, yan Fourer genlk spektrumundan belrleneblr. Eğer spektrumda tepe (peak) yapan frekanslar var se bu frekanslar zaman dzs çndek peryodk snyaln frekanslarına karşılık gelrler (JENKINS ve WATTS 968). Trend bleşen gderlmş dznn zaman alanından frekans alanına Ayrık Fourer dönüşümü (AFD), HFD yöntem le daha hızlı yapılmaktadır (RABINER ve GOLD 975). Ayrık zaman dzsnde yer alan br peryodk ttreşmn (snyaln) Fourer Spektrumu frekans ortamında tek br çzg şeklnde değl br asıl tepe (band) le bunun sağında ve solunda gderek küçülen tepeler ortaya çıkar. Bu küçük tepelere yan band etks denr. Eğer brden fazla ttreşm varsa bu yan band etkler asıl bantları bozar. Bu yan bant etksn azaltmak çn snyaln dönüşüm önces, genlğ kenarlara doğru -4-

3 hkm 2009/ Sayı 00 Erdoğan H., Gülal E., Boğazç Köprüsü Hareketlernn Zaman Dzler Analz İle Belrlenmes yavaşça sıfıra yaklaşan br pencere fonksyonu le çarpılması öngörülür. Bu amaçla kullanılan pencereleme fonksyonlarından Hannng Pencere Fonksyonu, n ölçü sayısı olmak üzere 2π w ( ) = 0,5 0,5cos n eştlğ le fade edlmektedr (JENKINS ve WATTS 968). Pencerelenmş, y(t p ) =y(t )w() ölçülernn HFD x(k) eştlk (6) le tanımlanmaktadır (RABINER ve GOLD 975): n t = 0 2π jk t n x( k) = y( t) e (6) HFD nün doğrudan hesaplanmasında her br x(k) değer çn n karmaşık çarpma ve n- karmaşık toplama şlem kullanılır. Bu durumda n adet HFD değer hesaplanırken, n 2 çarpma ve n(n-) toplama şlem yapılmaktadır. HFD sonucu elde edlen değerlern modül kares, Fourer spektrum P xx (k) olarak adlandırılmaktadır: 2 Pxx( k) = x( k) (7) Eştlk (7) le hesaplanan P xx (k) le br snyaln enerjsnn hang frekanslarda yoğunlaştığı tespt edlerek, dzde var olan peryodk hareketlern frekansları belrlenr. Eştlk (7) le belrlenen f s frekansları eştlk (4) de yerne konularak frekansa at a s ve b s parametreler EKKY le kestrleblmektedr. Kestrlen parametrelern 0 beklenen değernden sapmalarının anlamlı olup olmadığı test edlr. Test sonucu anlamsız çıkan parametreye at frekans fonksyondan çıkartılır. Bu şleme anlamlı frekanslar (parametrelerden brsnn anlamlı olması yeterl) tespt edlene kadar devam edlr. Böylece, zaman dzsnn anlamlı peryodk hareketler ve trend bleşen toplamı le de determnstk kısmı belrlenr. Zaman dzlernn analznde trend ve peryodk bleşen(ler) belrlendkten sonra dznn gerye kalan stokastk bleşennn nasıl br özellk gösterdğ araştırılır. Peryodk bleşen gderlen y(t ) zaman dzsnn ortalaması sıfır ve standart sapması bre eşt olan br süreç olmadığı, bu nedenle dznn y( t ) ortalama ve m Y standart sapması kullanılarak; yt ( ) Stokastk = ( yt ( ) yt ( ))/ m eştlğ le standartlaştırılmış y sürece dönüştürülmes gerektğ önerlmektedr (HIPEL ve MCLEOD 994). Standartlaştırılmış hale dönüştürülen y(t ) dzs, otoregresf, hareketl ortalamalar ya da doğrusal Stokastk regresyon eştlkler le fade edleblen br özellğe sahptr. Standartlaştırılmış değşkene otoregresf br modeln uyupuymadığına, değşkenn dzsel bağımlılığının ncelemesyle karar verlmektedr. Durağan dzlerde ardışık gözlemler arasındak ç bağımlılığın ölçülmesnde otokorelasyon katsayısı kullanılır. y(t ) stokastk bleşennn k geckmel otokorelasyon katsayısı r k (5) Otokorelasyon katsayıları (k>0 çn) yaklaşık olarak sıfır ortalamalı ve s rk / n standart sapmalı normal br dağılıma sahptr. r k ların güven aralıkları u (9) α / 2 sr k < rk < + u α / 2 sr k eştlğ le hesaplanmaktadır (CHATFIELD 996). Burada, α=öngörülen anlamlılık düzey, u -α/2 se -α/2 olasılığındak standart normal değşkendr. r k ların güven aralığının (α=0,05 çn ±,96 / n ) dışında kalması, r k ların sıfırdan sapmalarının statstksel olarak anlamlı olduğunu gösterr. Bu durumda, y(t ) stokastk bleşen otoregresf modellerle fade edleblr. Otoregresf modellerde br dğer öneml parametre de durağan sürece at kısm otokorelasyon, r k oto- katsayılarıdır. Kısm otokorelasyon katsayıları korelasyon katsayılarına bağlı olarak φ, = r k rk φk, jrk j j= φkk, = k φ r k, j j j= φ = φ φ φ k, j k, j k, k k, k j, k j φ k, k (0) eştlkler le katsayılarının güven aralığı da (9) eştlğne benzer şeklde hesaplanmaktadır (BOX VE JENKINS 976). Otoregresf (AR(p)) modeller, standartlaştırılmış durağan zaman dzlernn modellenmesnde kullanılan doğrusal modellerden brsdr. AR(p) modelnde y(t ) Stokastk değer, dznn p dönem geçmş değerlernn ağırlıklı toplamının ve rastlantısal hata termnn doğrusal fonksyonudur. Ancak, bazı durumlarda y(t ) Stokastk değer, dznn gerye doğru q dönem geçmş ε(t ) hata termlernn ve ortalamasının doğrusal fonksyonu olarak da fade edleblmektedr. Bu durumda otoregresf modellere br de hareketl ortalama MA(q) bleşenn de katılması gerekmektedr. Modele hareketl ortalama bleşennn eklenmesyle, aynı süreç daha az parametrel modellerle zah edleblmektedr. Otoregresf modele, hareketl ortalama bleşenn katılmasıyla otoregresf-hareketl ortalama ARMA(p,q) model ortaya çıkmaktadır (CHATFIELD 996). Eştlk () de br ARMA(p,q) modelnn genel hal verlmştr. p y( t ) = ϕ y( t ) θ ε( t ) + ε( t ) Stokastk j j Stokastk m m j= m= q () Burada ϕ j ve θ m parametreler EKKY le kestrlr. ε( t ) se rasgele hata termdr. Eştlktek p ve q model derecelerne se Akake Blg Krter (AIC) T AIC = nlog( ε( t ) ε( t )) + 2( p + q) (2) r k = n = n yt ( ) yt ( ) = yt ( ) + k eştlğ le hesaplanır. 2 (8) veya Schwartz Bayesan Krter (SBC) T SBC = nln( ε( t ) ε( t )) + ( p + q)ln( n) (3) kullanılarak karar verlmektedr (ENDERS 995). Hem AIC hem de SBC negatf değerler alablmekte ve bunlardan en -5-

4 Erdoğan H., Gülal E., Boğazç Köprüsü Hareketlernn Zaman Dzler Analz İle Belrlenmes hkm 2009/ Sayı 00 küçük değer veren p ve q değerler model dereceler olarak seçlmektedr. Ayrıca, otokorelasyon ve kısm otokorelasyon fonksyonları da model derecelernn seçmnde faydalı olmaktadır. y(t ) Stokastk sürecn temsl eden model dereces belrlendkten sonra ε(t ) aynı denklemden elde edleblmektedr. ε(t ) nn otokorelasyon katsayılarının (9) eştlğ le güven aralığının çnde kalması ya da k=, 2, 3, h geckmeler çn değştrlmş, tablyesnn güney tarafına (2, 22 ve 24 numaralı noktalar), tanes kuzey tarafına (23 numaralı nokta) tess edlmştr. Bunlardan 22 ve 23 numaralı noktalar köprünün orta noktasına karşılıklı olarak, dğer 2 ve 24 numaralı noktalar se köprünün dörtte br lk kısımlarına tess edlmştr. Obje noktalarından 3 ve 7 tablyenn altında yer alan kule krşnn orta noktasına, 4 ve 8 de kulenn en üst krşne tess edlmştr. h 2 Q = n(n +2) r (k)/(n-k) k= (4) Q statstğnn Qk 2 ( ) χ α, k p q < (5) olması durumunda ε(t ) nn ç bağımlılığının olmadığına karar verlmekte ve seçlen modeln uygun olduğu sonucuna varılmaktadır (CHATFIELD 996). 3. Materyal 3. Boğazç Köprüsü ne lşkn özet blgler Boğazç Köprüsü İstanbul da Asya yı ve Avrupa yı bağlamaktadır. İnşaatına 970 yılında başlanmış ve 973 yılında trafğe açılmıştır. Boğazç Köprüsü 074 m ana açıklıklı, sırasıyla Avrupa ve Asya yakalarında olmak üzere 23 m ve 255 m kenar açıklıklı, ç boş kapalı kutu kest tablyel, narn kulel ve eğk askılı modern br asma köprüdür. Şekl () de Boğazç Köprüsü nün genel br durumu görülmektedr. Şekl : Boğazç Köprüsü Boğazç Köprüsü 6 şertl br karayolu trafğn taşıyacak şeklde yapılmış olup k tarafta yaya yolu düzenlenmştr. Trafk yükü olarak lgl İnglz yük standardının verdğ değerler %0 artırılarak alınmış ve 80 tonluk özel taşıt yükü de gözetlmştr. Rüzgar yükü çn maksmum rüzgar hızı 45 m/sn alınmıştır. 3.2 Boğazç Köprüsü nde Yapılan Jeodezk Çalışmalar Boğazç Köprüsü Jeodezk Kontrol Ağını oluşturmak çn 6 adet referans noktası tess edlmştr, (Şekl 2). Köprünün etkyen yükler altındak hareketlern belrlemek amacıyla yapının karakterstk noktalarında 8 tane obje noktası tess yapılmıştır, (Şekl 3). Obje noktalarından 3 tanes köprü Şekl 2: Boğazç Köprüsü jeodezk kontrol ağı X Z Y Şekl 3: Boğazç Köprüsü obje noktalarının konumları ve köprü koordnat sstem (KKS) Referans ve obje noktalarındak ölçümlerde Leca TCA2003 otomatk hedefleme yapablen motorze total staton kullanılmıştır. Obje noktalarından kule üzerndek 4 ve 8 numaralı noktalarda ölçümler eşzamanlı olarak 0 dakka zaman aralıkları le 0 saat, tablye üzerndek obje noktalarında se (2, 22, 24), TCA2003 ün maksmum örnekleme frekansı olan sn zaman aralıklarında sırası le 60, 30 ve 30 dakka yapılmıştır. Ayrıca, ölçülern yapıldığı zaman aralığı çn, Boğazç Köprüsü nde etkl olan sıcaklık değşmler, rüzgar hızı ve araç sayısı büyüklükler de ölçülmüştür. Yapılan ölçümlern analz ve değerlendrme şlemler çn lokal br köprü koordnat sstem (KKS) seçlmştr, (Şekl 3). Bu koordnat sstemnde; X eksen (boylamasına) köprünün açıklık doğrultusu, Y eksen köprünün yanal doğrultusu ve Z de düşey doğrultudur. Bu şeklde seçlen koordnat sstem, yapının hareket yönler le lşkl olduğundan yapılan ölçümlern değerlendrlmesne, yapı hareketlernn açıklanmasına ve analz sonuçlarının daha y yorumlanmasına büyük yarar sağlayacağı düşünülmüştür. 4. Ölçülern Değerlendrlmes ve Analz Sonuçları 4. Kulelern Hareket Boğazç Köprüsü nün Avrupa tarafındak kules (4 numaralı obje noktası) le Asya tarafındak kules (8 numaralı obje noktası) aynı zaman aralığı çnde gözlendğnden, bu -6-

5 hkm 2009/ Sayı 00 Erdoğan H., Gülal E., Boğazç Köprüsü Hareketlernn Zaman Dzler Analz İle Belrlenmes kulelern hareketlernn brbrler le karşılaştırılması mümkün olmaktadır. Ölçülern değerlendrlmes KKS nde gerçekleştrlmştr. Ayrıca, değşmlern daha rahat yorumlanması çn grafklerde ölçü başlangıç zamanı referans alınarak gösterlmştr. Avrupa tarafındak kulenn yanal hareket (Y) ölçüm başlangıcından tbaren 7:30 a kadar br artış göstermekte (8 cm) ve daha sonra se bu harekette br düşüş gözlenmektedr (Şekl 4). Köprünün Asya tarafındak kules yanal hareketler (7,2 cm) de yaklaşık aynı zamanlarda benzer hareket göstermektedr (Şekl 5). Ancak hareketn artışı 2:00 da daha belrgn olarak kendn göstermekte ve 7:30 dan sonra se br düşüş gözlenmektedr. Buna göre her k kulede de yanal hareketn yönünün aynı olduğu fade edleblr. Şekl 4: 4 Numaralı noktanın X (boylamasına) ve Y (yanal) hareketler Şekl 5: 8 Numaralı noktanın X (boylamasına) ve Y (yanal) hareketler Avrupa tarafındak kulenn boylamasına hareket (X) ölçü başlangıcından 4:00 a kadar artmakta, daha sonra se azalmaktadır (değşm,4 cm). Buna karşılık, Asya tarafındak kulenn boylamasına hareketnn (değşm 2,0 cm) Avrupa tarafındak kulenn boylamasına hareketnn tam ters yönde olduğu gözlenmektedr. Böylece her k kulede de boylamasına hareket; ölçme süres çersnde, lk olarak açıklık yönünde (tablyenn kuleler arasındak bölümü), daha sonrada açıklığın ters yönünde gözlenmştr. Kulelern yanal hareketlernn aynı yönde, boylamasına hareketlernn de önce açıklık yönünde daha sonra da açıklığın ters yönünde olması, Boğazç Köprüsü nün yaklaşık olarak smetrk olmasından kaynaklanmaktadır. 4.2 Tablyenn Hareket 2 numaralı obje noktasının bulunduğu dörtte brlk tablye kesmnn yanal (Y) ve düşey (Z) hareketler hemen hemen aynı zaman aralıklarında, aynı yönde gerçekleşmektedr (Şekl 6). Boylamasına (X) hareket yanal ve düşey hareketlern ters yönde gerçekleşmektedr. Yan; aynı zaman aralıklarında yanal ve düşey hareket aynı yönde, boylamasına hareket de tam ters yönde meydana gelmektedr. Şeklde de görüldüğü gb tablyenn dörtte brlk kesm maksmum değşm yükseklkte ortaya çıkmıştır (23 cm). 22 numaralı obje noktası tablyenn orta noktası olup, özellkle düşey (Z) yönünde (24,3cm) belrgn değşmlern beklendğ hatta bu değşmlern gözlendğ noktadır (Şekl 7). Boylamasına (X) ve yanal (Y) hareketlern maksmum değşmlernn se hemen hemen aynı olduğu görülmüştür. Şekl (7) ncelendğnde, tablye orta noktasının yanal ve düşey hareketlernn benzer olduğu, yanal hareket (+) yönde ken, düşey hareketn de (+) yönde değşm gösterdğ görülmektedr. Boylamasına hareket de, yanal ve düşey hareketlere az da olsa benzemektedr. Ancak düşey hareketlern yanal ve boylamasına hareketlere göre daha fazla ve an yön değşmlerne sahp olduğu da görülmektedr. Yanal ve boylamasına hareketlerde, bazı zaman aralıklarında durağanlık da görülmektedr. Şekl 8 de tablyenn dörtte brlk kesmnde yer alan 24 numaralı noktanın boylamasına (X), yanal (Y) ve düşey (Z) hareketlernn büyük br benzerlk gösterdğ görülmektedr. Hareket yönler de aynı olup, 4:50 den sonra daha düzenl değşmektedr. Grafkler, ölçüm süres çnde br bütün olarak ncelenrse, boylamasına ve düşey yönlerdek değşmlern büyük br benzerlk gösterdğ fade edleblr. 24 numaralı noktanın düşey yönündek maksmum değşm de 28,5cm dr. Ayrıca, boylamasına ve yanal hareketlern mak- -7-

6 Erdoğan H., Gülal E., Boğazç Köprüsü Hareketlernn Zaman Dzler Analz İle Belrlenmes hkm 2009/ Sayı 00 smum değerler de 2 numaralı obje noktasının boylamasına ve yanal maksmum değerler le uyuşumlu olduğu da görülmüştür. Şekl 6: Tablyenn dörtte brlk kesm (2 numaralı nokta) X (boylamasına), Y (yanal) ve Z (düşey) hareketler Şekl 7: Tablye orta noktasının (22 numaralı nokta) X(boylamasına), Y (yanal) ve Z (düşey) hareketler Şekl 8: Tablye dörtte brlk kesm (24 numaralı nokta) X (boylamasına), Y (Yanal) ve Z (düşey) hareketler 4.3 Kule ve Tablye Hareketlernn Zaman Dzler le Analz Boğazç Köprüsü nün hareketlern tanımlamak ve geleceğe lşkn doğru tahmnlern yapılmasını sağlamak amacıyla zaman dzler analznden yararlanılmıştır. Köprü nün her üç yöndek hareketnn zaman dzler analznde, () eştlğnde gösterlen bleşenlern belrlenmes amaçlanmıştır Trend Bleşen Analz Köprünün tablye ve kulelernn boylamasına (X), yanal (Y) ve düşey (Z) hareketlern temsl eden zaman dzlernn lneer br trend bleşen çerp-çermedğ (3) eştlğnde öngörülen fonksyondan yararlanılarak tespt edlmştr. Bu fonksyonlara at c ve c 2 parametreler le bu parametrelern standart sapmaları EKKY le kestrlmştr. Kestrlen parametrelern %95 güven düzeynde f serbestlk derecesne bağlı t-dağılımının t f,-0,05/2 güven sınırına göre 0 beklenen değernden sapmalarının anlamlı olup olmadıkları test edlmştr. Bunun çn parametrelern test değerlernden ( tˆck = parametre / parametren n stan dart sapması ) yararlanılmıştır. Test sonucu 2 numaralı noktanın düşey hareketlernn zaman dzlernn α=0,05 yanılma olasılığı le lneer br trend bleşen çermedğ, ancak dğer noktaların zaman dzlernn lneer br trend bleşen çerdğ tespt edlmştr (Tablo ). Köprünün tablye ve kulelernn boylamasına, yanal ve düşey yönlerndek hareketlernn lneer olarak değşm göstermes beklenemez. Ancak, bunların çok uzun zamanlı peryodk hareket, kısa sürel gözlemlerde lneer trend bleşen olarak ortaya çıkmıştır. Bu trend bleşen spektral analz sonuçlarını etklemekte ve sıfır frekansında peak vermektedr. -8-

7 hkm 2009/ Sayı 00 Erdoğan H., Gülal E., Boğazç Köprüsü Hareketlernn Zaman Dzler Analz İle Belrlenmes Bu nedenle zaman dzler analznde statstksel olarak dzlerde var olan lneer trend bleşen dkkate alınmıştır. Tablo : Zaman serlerndek lneer trend bleşen fonksyonları ve parametre test ( tˆ ck test değer, serbestlk dereces f kuleler çn sırası le 56 ve 62, tablye çn se 500 den büyüktür). Fonksyon Parametre Test tˆ c k y(t )=c +c 2.t tˆc tˆ >t f,-0,05/2 yada ck tˆc 2 <t f,-0,05/2 Y 4 =995, , t 6,820>2,00 7,909>2,00 X 4 =2072, t 3,906>2,00 4,560>2,00 Y 8 =997,326+0, t 2,739>2,00 4,768>2,00 X 8 =998,333+0, t 6,356>2,00 7,368>2,00 Y 2 =983, t 6,486>,96 9,039>,96 X 2 =807,8+0, t 9,46>,96 22,422>,96 Z 2 =67,293+0, t,457<,96,683<,96 Y 22 =983,977-0, t 24,30>,96 28,067>,96 X 22 =536,096+0, t 8,979>,96 0,370>,96 Z 22 =68,992-0, t 4,627>,96 6,894>,96 Y 24 =984,380-0, t 3,340>,96 3,858>,96 X 24 =272,26+0, t 0,46>,96 2,03>,96 Z 24 =67,2270+0, t 7,066>,96 8,62>, Peryodk Bleşen Analz Köprünün tablye ve kulelernn boylamasına (X), yanal (Y) ve düşey (Z) hareketlernn zaman dzlerndek lneer trend bleşen gderldkten sonra, dzde var olan peryodk bleşenler tespt edlmştr. Peryodk bleşenler anlık, saatlk, yarım günlük vs. etkyen sıcaklık, rüzgar ve trafk yüküne bağlı olarak köprüde ortaya çıkan peryodk değşmlerdr. Köprünün tablye ve kulelernn frekans bleşenler sırası le 0-0,5Hz le 0-0,00083Hz aralığında hesaplanmıştır. Köprünün kısa sürel gözlemlerdek uzun peryotlu ttreşmlern elde etmek çn dzlern (2) eştlğ le beşnc dereceden KAO değerler hesaplanmıştır. Yan dzlere alçakgeçşl br fltreleme uygulanmıştır. Fltreleme uygulanan dz Hannng Pencere Fonksyonu le çarpılarak HFD le frekans alanına dönüştürülmüş ve (7) eştlğ le de Fourer Spektrumu hesaplanmıştır. Köprünün kulelernn ve tablyesnn hesaplanan kısa sürel gözlemlernn Fourer Spektrumu Şekl 9 ve Şekl 0 da verlmştr. Şekl 9: Kulelern X (boylamasına) ve Y (yanal) hareketlernn Fourer Spektrumu Şekl 0: Tablyedek 2, 22 ve 24 noktaların X (boylamasına), Y (yanal) ve Z (düşey) hareketlernn Fourer Spektrumu -9-

8 Erdoğan H., Gülal E., Boğazç Köprüsü Hareketlernn Zaman Dzler Analz İle Belrlenmes hkm 2009/ Sayı 00 Şekl 9 ncelendğnde, maksmum Fourer Spektrumuna sahp frekansların kulelerde aynı olduğu tespt edlmştr. Tablyede se 2 numaralı noktanın boylamasına ve düşey, 22 numaralı noktanın da yanal ve düşey ttreşm hareketlernn benzer olduğu görülmüştür. 24 numaralı noktanın boylamasına, yanal ve düşey yönlerndek maksmum Fourer Spektrumuna sahp frekanslarının se farklı olduğu tespt edlmştr (Şekl 0). Ayrıca köprünün dörtte brlk kesm le orta noktasının yanal, boylamasına ve düşey yönlerndek frekanslarının 0-0,3Hz aralığında yoğunlaştığı tespt edlmştr. Ancak, kuleler çn hesaplanan frekansların maksmum Fourer Spektrumuna sahp frekansın peryod süres, bu noktalarda yapılan ölçme süresne eşt çıkmıştır. Bunun en büyük neden, kulelerdek ölçüm süresnn (0 saat) kulelerde var olan uzun zamanlı (0 saatten daha fazla) peryodk hareketlern belrlenme süresnden az olmasıdır. Bu nedenle köprü kuleler çn anlamlı peryodk hareketlern varlığı araştırılmamıştır. Şekl :Tablyedek 2, 22 ve 24 noktaların X (boylamasına), Y (yanal) ve Z (düşey) yönlernde ölçülen, Model, ve Model 2 den hesaplanan hareketler Boğazç Köprüsü tablyesnn boylamasına, yanal ve düşey hareketlernden hesaplanan frekanslar, köprü tablyesnn kısa sürel gözlemlernde çok sayıda peryodk hareketlere sahp olduğunu göstermştr (Şekl 0). Bu peryodk hareketlern kaç tanesnn statstksel olarak anlamlı olup olmadıkları test edlmştr. Hesaplanan frekanslar (4) eştlğnde yerne konularak, peryodk hareketlern a s ve b s parametreler ve bu parametrelern standart sapmaları EKKY le kestrlmştr. Kestrlen bu parametreler %95 güven düzeynde f serbestlk derecesne bağlı t-dağılımının t f,-0,05/2 güven sınırına (f>500 çn, t f,-0,05/2 =,96) göre 0 beklenen değerlernden sapmalarının anlamlı olup olmadıkları test edlmştr. Parametrelern hesaplanan test değerlernn t f,-0,05/2 =,96 güven sınırından büyük olması durumunda parametrelere at ttreşmler (frekanslar) statstk olarak anlamlı kabul edlmştr. Test değerlernn t f,-0,05/2 =,96 güven sınırından küçük olması durumunda se parametrelere at frekansların statstk olarak anlamsız olduğu sonucuna varılmıştır. Bu anlamsız frekanslar (4) eştlğnden çıkartılmış ve bu şlem anlamlı frekanslar tespt edlene kadar tekrarlanmıştır. Böylece köprü tablyesndek anlamlı peryodk hareketler tespt edlmştr. Bu anlamlı peryodk hareketler zaman dzler analznde de peryodk bleşenn belrlenmesnde dkkate alınmıştır. Analz sonucu köprü tablyesnn çok sayıda anlamlı peryodk hareketlere sahp olduğu görülmüştür. Peryodk hareket sayısının çok olması nedenyle, köprü tablyesnn anlamlı peryodk hareketlere at (4) eştlğ le tanımlanan trgonometrk fonksyonları burada verlmemştr. Tablyenn model ve model 2 den hesaplanan ve ölçülen hareketlernn grafkler Şekl de gösterlmştr. Model ve model 2 şöyle tanımlanmıştır. -0-

9 hkm 2009/ Sayı 00 Erdoğan H., Gülal E., Boğazç Köprüsü Hareketlernn Zaman Dzler Analz İle Belrlenmes Model=trend+köprüdek anlamlı frekanslarla belrlenen model Model2=trend+köprüdek maksmum güce sahp frekansla belrlenen model Grafklerde, tablyenn modellerden hesaplanan hareketlernn yaklaşık olarak ölçülen hareketler yansıttığı görülmektedr Stokastk Bleşen Analz Köprü tablyesnn (4) eştlğ le hesaplanan boylamasına (X), yanal (Y) ve düşey (Z) yönlerndek peryodk hareketler zaman dzlernden gderlmş ve durağan dz elde edlmştr. Bell br zaman sürec çnde yapılan gözlemlerle (örnek değerlerden) analzler yapıldığı çn durağan hale getrlen zaman dzler stokastk sürecnn ortalamasının 0 ve standart sapmasının olmadığı belrlenmştr. Peryodk hareketler gderlen dzlern y( t ) ortalama ve m y standart sapması kullanılarak; ortalaması 0 ve standart sapması olan standartlaştırılmış stokastk bleşen elde edlmştr. Köprü hareketler zaman dzlernn standartlaştırılmış stokastk sürecn ç bağımlılıkları hem otokorelasyon hem de kısm otokorelasyon katsayılarının %95 güven düzeynde, ±,96/ n güven aralıkları çnde olmadığı görülmüştür. Zaman dzsnn hesaplanan otokorelasyon fonksyonunun Şekl (2-a) da snüzodal olarak azalma göstermes, bu dznn modelnde otoregresf termlernn bulunableceğn göstermştr. Aynı şeklde durağan dznn hesaplanan kısmıotokorelasyon fonksyonunun da anlamlı olması, modelde hareketl ortalama termlernn de var olableceğn göstermştr (Şekl 2-b). a b c rk rk rk k k k Şekl 2: 22 numaralı noktanın düşey yönündek değşmler durağan zaman serler otokorelasyon (a), kısm otokorelasyon (b) ve bu nokta çn belrlenen en uygun modeln rasgele hatalarının otokorelasyon katsayıları (c) Tablo 2. Zaman serlernn stokastk bleşenler çn en uygun modeller ve ölçütler N.No Hareketn Yönü AIC/SBC Değerler Model Tp Ljung-Box Q-statstğ Q(k) <χ 2 -α,k-p-q Y -836,247/-678,539 AR(22) Q(42)=26,78<χ 2 =3,4-0,05,42-22 X -28,06/-074,47 AR(8) Q(38)=30,996<χ 2 =3,4-0,05, 38-8 Z -087,659/-952,476 AR(7) Q(37)=3,39<χ 2 =3,4-0,05, 37-7 Y -2662,022/-2552,477 ARMA(3,9) Q(32)=3,402<χ 2 =3,4-0,05, X -522,596/-465,969 ARMA(3,6) Q(29)=20,863<χ 2 =3,4-0,05, Z -244,948/-2229,928 AR(22) Q(42)=30,262<χ 2 =3,4-0,05,42-22 Y -793,23/-707,07 ARMA(7,7) Q(34)=3,8<χ 2 =3,4-0,05, X -286,875/-228,473 ARMA(3,6) Q(29)=25,07<χ 2 =3,4-0,05, Z -2274,89/-228,62 ARMA(7,) Q(38)=30,369<χ 2 =3,4-0,05,38-7- Zaman dzlernn stokastk bleşen çn () eştlğ le çok sayıda oluşturulan modellern parametreler EKKY le kestrlmştr. Bu kestrmlerle en y model seçeblmek en küçük AIC ve SBC değerlern veren p ve q, model dereces olarak seçlmştr. Modeln uygunluğu Ljung-Box Q-statstğ kullanılarak α=0,05 yanılma olasılığında test edlmştr (CHATFIELD 996). Bunun çn modeln hesaplanan ε(t ) rasgele hata termlernn otokorelasyon katsayılarının hesaplanan Q(k) değerlernn, k-p-q gb br serbestlk dereces le χ 2 dağılımından küçük olduğu görülmüş ve modeln uygun olduğu görülmüştür. Ayrıca belrlenen modellerden elde edlen rasgele hatalarının otokorelasyon katsayıları k sayıdak geckme çn α=0,05 yanılma olasılığında anlamsız bulunmuştur (Şekl 2c). Tablo 2 de stokastk bleşen çn AIC ve SBC krterler, en uygun modeller ve Q-statstğ değerler verlmştr. Boğazç Köprüsü tablyesnn boylamasına, yanal ve düşey yönlerndek hareketlernn zaman dzler analznde, stokastk kesm AR ve ARMA tp modellerle belrlenmştr. Böylece zaman dzler analz le belrlenen modellern, köprünün hareketlern blg kaybı olmaksızın daha doğru temsl edebleceğ sonucuna varılmıştır. Bazı noktalarda model derecelernn büyük çıkması [AR(22) gb] dzlerde gerye kalan peryodk hareketlern stokastk bleşen etklemesnden kaynaklandığı düşünülmektedr. 5. Sonuçlar Bu çalışmada 973 yılından ber hzmet veren İstanbul Boğazç Köprüsü nün tablye ve kulelernn boylamasına, yanal ve düşey hareketler, zaman dzler analz le araştırılmıştır. Zaman dzs grafklernden, tablye ve kulelern --

Farklı Zaman Noktaları için (1973-2006) Boğaziçi Köprüsü Davranışlarının Belirlenmesi

Farklı Zaman Noktaları için (1973-2006) Boğaziçi Köprüsü Davranışlarının Belirlenmesi Farklı Zaman Noktaları için (1973-2006) Boğaziçi Köprüsü Davranışlarının Belirlenmesi Hediye ERDOĞAN 1, Engin GÜLAL 2, Burak AKPINAR 3, Ercenk ATA 3 Özet Bu çalışmada, Boğaziçi Köprüsü tabliyesinin trafik,

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ 655 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya EKF Tabanlı INS/GPS Entegrasyonu

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XVII, S., 004 Eng.&Arch.Fac.Osmangaz Unversty, Vol.XVII, No :, 004 THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Recep BAKIŞ,

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty Clt 27, No 2, 385-395, 2012 Vol 27, No 2, 385-395, 2012 AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme I 131 Yolsuzluğun Belrleycler ve Büyüme le İlşkler Assoc. Prof. Dr. Mne Gern (Marmara Unversty, Turkey) Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk Unversty, Turkey) Ph.D. Canddate

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ Emrullah ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI Madenclk, Clt 49, Sayı 1, Sayfa 31-44, Mart 2010 Vol.49, No.1, pp 31-44, March 2010 ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı