Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye, E-posta:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye, E-posta: herdal@marmara.edu.tr, baris@marmara.edu.tr"

Transkript

1 5. Ululrrı İleri Teknolojiler Sepozyuu (IATS 9), Myı 29, Krük, Türkiye DC MOTOR PARAMETRELERİNİN BİLGİSAYAR TABANLI BELİRLENMESİ, SİMULASYONU ve PARAMETRE İYİLEŞTİRMESİ COMPUTER BASED DC MOTOR PARAMETER IDENTIFICATION, SIMULATION nd PARAMETER ESTIMATION Hn ERDAL *, Brış DOĞAN * ve Sezi TAŞKIN * Mrr Üniveritei Teknik Eğiti Fkültei, İtnul, Türkiye, E-pot: Cell Byr Üniveritei Turgutlu MYO End. Oto. Bölüü, Mni, Türkiye, E-pot: Özet Ypıln u çlışd, rgılı kutuplu ir DC otor it pretrelerin deneyel yoll ulunı ve ulunn pretrelerin yzılıl olrk iyileştirilei gerçekleştiriliştir. Bu çl ir Elektrik Mkineleri Tet Ünitei (EMTÜ), DC otor ile ürücüü ve veri topl krtı (DAQ) yüklü ir ilgiyr kullnılrk ir dizi deney ypılıştır. EMTÜ de otorun hızını ölçek için ir tkogenertör, otor il oentini ölçen ir gerile-ölçer (trin-guge) ve otor uygulnn yükü değiştireilen ir fuko-freni ulunktdır. EMTÜ nin hip olduğu nlog giriş-çıkışlr yeinde ölçü değerleri ile otor uygulnn refern ve yük değerleri DAQ yüklü ilgiyr ktrılilektedir. Deneylerin ypılilei için Mtl- Siulink ortınd Rel-Tie Window Trget Kütüphnei kullnılrk ir yzılı geliştiriliştir. Motor pretrelerinin deneyel olrk elde edileilei için önce, deney düzeneğinde yer ln ürücünün dvrnışlrını elirleek ve lgılyıcılrı klire etek cıyl çık-çevri deneyler ypılıştır. Sonrınd otor pretrelerinin ulunı için gerekli ölçüler ve deneyler ypılıştır. Elde edilen pretreler kullnılrk, itein iülyon ve gerçek zn dvrnışlrının krşılştırıldığı, Mtl-Siulink ortınd kuruln odel ile iulyon ypılıştır. Son olrk pretrelerin iyileştirilei ve gerçeğe en ykın değerlerin ulunı için Mtl-Preter Etition rcı kullnılıştır. Böylelikle ir DC otorun pretreleri elde ediliştir. Anhtr kelieler: DC Motor, Pretre Belirlenei, Pretre İyileştirei, Siulink, Rel-Tie Window Trget. Atrct In thi pper, experientlly etition of DC otor preter nd preter-fitting with oftwre i relized. For thi reon, erie of experient re de y uing n Electricl Mchine Tet Bed (EMTB), DC otor with driver nd dt cquiition crd (DAQ) intlled coputer. In EMTB, there i tco-genertor for euring the otor peed (rp), trin-guge for otining the otor hft torque (N) nd foucoult-rke for ltering the lod of the otor. By the help of nlog input-output port tht EMTB h; eured peed, pplied reference voltge to the otor nd otor lod vlue cn e trnferred to the DAQ intlled coputer. Softwre i developed on Mtl-Siulink pltfor uing Rel-Tie Window Trget lirry, in order to ke experient. At firt; open-loop experient re de for gthering infortion out ehvior of driver nd clirting enor, which re preent in the experient etup. Then, required experient nd eureent re de for etiting the preter. By uing etited preter, iultion i de with the odel creted on Mtl-Siulink pltfor; where iultion nd reltie repone of the otor re copred. In the end; Mtl-Preter Etition tool i ued to fit etited otor preter with the ot rel vlue. A reult, preter of DC otor re etited. Keyword: DC Motor, Preter Etition, Preter Fitting, Siultion, Siulink, Rel-Tie Window Trget. 1. GİRİŞ Meknik itelerin tnılnı ve odellenei prtik kontrol trıı uygullrınd oldukç önelidir. Site tnıl, dinik ir itein odelinin gerçek iteden lınn giriş-çıkış ölçüleriyle ulunı nlın gelir. Acı ie elirli ir itee uygulnck veri giriş-çıkışı ilişkiini kullnrk ite üzerinde ileriki çlışlrd kullnılilecek güvenilir ir tetikel odel kurulıdır. Bu odelin hedefi: Site dvrnışlrının öngörüleilei, Site dvrnışının itenilen yönde kontrol edilei ve yönlendirileileidir. Site tnıl üreci, deneyel plnl ve veri topl, odellerin kurulı, deney verilerinden ilineyen ite pretrelerinin thin edileini ve ulunn odelin geçerliliğinin tet edileini içerir. Böylelikle ite odelinin ilinei, ite krkteritiklerinin forülleştirilei ve un dynrk yükek perfornlı kontrol itelerinin trıını ve oluşturulını ğlr [1 4]. Site tnıld izlenen ırl genellikle şu şekildedir: Deneyel plnl Model ypıının eçii Pretre ketirii Kuruln odelin geçerliliğinin tet edilei. Bir elektrik kineinin trıınd ve kontrol optiizyonun d kine odelinin ve pretrelerinin kein olrk ilinei, kineden iyi ir dinik perforn ve enerji verililiği elde edileini ğlr. Bu pretreler genellikle kine trıı enınd nlitik IATS 9, Krük Üniveritei, Krük, Türkiye

2 Erdl, H., Doğn, B. ve Tşkın, S. olrk vey dh çoğunlukl frikd lortuvr ortındki deneyel ölçüler ile elde edilir. Litertürde ir elektrik kineinin odellenei ve pretrelerinin elirlenei ile ilgili irçok çlış ulunktdır. [5] de nltıldığı gii ir DC otor pretrelerinin deneyel olrk ulunı u yöntelerden iriidir. Böyle ir çlışd otor endüvirgıı direnci ve indüktnı, zıt ek iti, otor tork iti, eyleizlik oenti ve ürtüne ktyıı ypılck deneyler rcılığıyl heplnır. Kullnıln Kln filtrei ile özellikle endüvi kıının yrık znd (dicrete) ypıln ölçüleri düzleştirilir ve çıl hızln heplnır. Deneyel yoll ir PM-DC otorun odellenei ve pretrelerinin elirlenei üzerine çlışlrdn iri de [6] d görülektedir. Bu çlışd öncelikle tndrt doğrul frk denkleleri kullnılrk ir üç-kütleli (three) ite odeli geliştiriliş ve rdındn yıl girişçıkış verileriyle ite doğrul frk denkleeleri ile odelleniştir. Elde edilen odel yrık-zn elirlee lgoritı (dicrete-tie identifiction lgorith) ile deneniştir. Model çıkışlrı ile otor eti üzerinden deneyel yoll elde edilen değerlerin irirlerine ykın olduklrı görülüştür. Root-en-qure (RMS) error etodu ile odel doğrulnıştır. Açık çevri ve PI denetleyici ile kplı çevri tetleri ypılıştır. Bir itein pretrelerinin ulunı için doğrul ve doğrul olyn odeller de oluşturulilir. Coulo ürtünei ve ölü ölge (ded zone) gii teel doğrul olyn pretreler doğrul olyn odel içeriine dhil edilir. Hertein doğrul olyn ite yklşıı doğrul olyn ite odelinin elirlenei için kullnılır. Böylelikle DC otor gii ir itein doğrul ve doğrul olyn odelleri kullnılrk eş znlı ir odeli oluşturulilir [7]. Doğrul olyn itelerin odelleneinde NARMAX (nonliner utoregreive oving verge with exogenou input ite dışı giriş ortlı ile doğrul olyn geriye ğılı hreke odeli oldukç doğru ve etkin onuçlr veren ir yöntedir. Bu yönte girişleri, çıkışlrı ve odelleniş itein htlrını irleştiren çeşitli doğrul ve doğrul olyn teriler içeren polinolrdn eydn gelen ir genel pretrik odele dynır. [8] de NARMAX yklşııyl ir DC otor odelleniştir. NARMAX odelinin ypıını oluşturk için MLP (Multilyer Perceptron) ğı kullnılıştır. [9] d ie enkron kinenin pretrelerinin ulunı için gerekli yöntelerden iri oln DC Decy teti ir 4,5 KW ASEA enkron kine üzerinde uygulnıştır. DC Decy teti, ir kinenin rotorunun elirli ir konud it tutulrk ufk ir dc voltj uygulnı ve pretrelerin deneyel tekniklerle ulunını içerir. Bu yönte hreketiz zn doeni teti (tndtill tiedoin te vey DC Decy teti denir. Özel tet ekipnlrın ihtiyç duydığı için u yönte oldukç vntjlı ve dikkte değerdir. Ypıln u çlışd ie rgılı kutuplu ir DC otorun pretrelerinin deneyel yoll ulunı ve ulunn pretrelerin iyileştirilei gerçekleştiriliştir. Bu çl, TQ Equipent FH2 Elektrik Mkineleri Tet Ünitei, DC otor ürücüü, ilgiyr ve veri topl krtı kullnılrk ir dizi deney gerçekleştiriliştir. Tet üniteinde otorun hızını ölçek için ir tko-genertör, otor il oentini ölçek için ir trin-guge ve otor uygulnn yükü değiştireilek için ir fuko freni ulunktdır. Tet Ünitei yptığı ölçüler onucu nlog işretler üretektedir. Ayrıc tet ünitei hip olduğu nlog giriş rcılığıyl kullnıcıy otor uygulnn yükü değiştireile olnğı verektedir. Sitele ilgiyr rındki veri lış-verişi için Advntech PCI 1711 veri topl krtı, yzılı olrk ie Mtl-Siulink Rel-Tie Window Trget [1] ortı kullnılıştır. Çlışd öncelikle, itede yer ln ürücü ve lgılyıcılrın dvrnışlrını elirleek ve klire etek cıyl ir dizi deney gerçekleştiriliştir. Dh onr ie, pretrelerin elde edilei için gerekli ölçüler ve deneyler ypılıştır. Deneyler onucu elde edilen pretreler Mtl-Siulink ortınd kuruln odelde kullnılrk iülyon ypılış, iülyon ve gerçek zndki dvrnışlr krşılştırılıştır. Krşılştırdn elde edilen onuçlr, ulunn pretrelerin üyük ir yklşıklıkl doğru olduğunu göteriştir. Dh onr pretrelerin iyileştirilei ve gerçek değerlerine dh ykın ulunı cıyl Mtl-Preter Etition rcı kullnılıştır. Bu işle onucu elde edilen pretrelerle ypıln tetlerde, iülyon ve gerçek znlı dvrnışlrın örtüştüğü görülüştür. 2. DENEY DÜZENEĞİ KURULUMU Çlışd kuruln deney düzeneği veri topl krtı yüklü ir ilgiyr, ir Elektrik Mkineleri Tet Ünitei (EMTÜ) ve ir DC otordn oluşktdır. Tet ünitei olrk TQ Equipent firının FH2 odeli EMTÜ tercih ediliştir. Bu ünite Üç Fzlı Srgılı Kutuplu Motor (FH1), Step Motor (FH15) ve Srgılı Kutuplu Fırçlı DC Motor (FH5) gii frklı tiplerdeki düşük güçlü (frctionl horepower) elektrik kinelerinin tet edilei için trlnıştır. Tet üniteinin ve deney düzeneğinin rei Şekil 1 de görülektedir. Şekil 1. FH2 tet ünitei ve deney düzeneğinin görünüü. Deney düzeneği ile ilgiyr rındki ğlntı Advntech PCI 1711 veri topl krtı kullnılrk ypılıştır. DC otor kıının ölçüü için ilgiyr ğlntıı (eri-por ve yzılı deteği ulunn Fluke 45 ölçü leti kullnılıştır. Deney düzeneği ve ilgiyr ğlntı şeı Şekil 2 de görülektedir.

3 Erdl, H., Doğn, B. ve Tşkın, S. Şekil 2 Sitein Genel Ypıı ve ilgiyr ğlntı şeı. 2.1 DC Motorun Ypıı ve Mtetikel Bğıntılrı: Deneyde kullnıln otor, TQ Equipent firının FH5 odeli, he eri he de şönt kutup rgıın hip kopunt özellikli fırçlı DC kinedir. Bu çlışd dış uyrılı DC otor olrk kullnılıştır. Mkine şönt otor olrk çlıştırıldığınd kutup rgıı ve endüvii 11 V ile elenire yüküz durud devir yıı yklşık olrk 15 rp e çıkktdır[11]. Motorun elektrikel ve eknik ypıı Şekil 3 te görüldüğü giidir. Şekil.3 Kullnıln DC otorun elektr-eknik ypıı. Yukrıdki şey göre DC otorun pretrelerinin heplnınd kullnılck ğıntılr şğıdki giidir[12]: di e i. R L e dt (1) (1) Bğıntıındki L ihl edilire [12]; e i. R e (2) olur. Zıt EMK ie; e K. ( (3) Elektrikel yn ilişkin il oenti; T K. i (4) Meknik yn ilişkin il oenti; T d( J B. ( TL dt şeklindedir. Bu ğıntılrd kullnıln teriler ve çıkllrı: e = Endüvi gerilii (11 V) i = Endüvi kıı (1 A) R = Endüvi direnci (Oh) e = Zıt E.M.K. (V) = Açıl hız (rd/) K = Zıt EMK iti (V/rd/) T = Mil oenti (N) J = Atlet (N/rd/ 2 ) B = Sürtüne (N/rd/) T L = Yük oenti (N) K = Moent iti (N/A) olrk tnılnıştır. 3. MOTOR PARAMETRELERİNİN BULUNMASI ( 3.1 Endüvi Direnci ) Bulunı: R ve Zıt EMK. Siti K ) (2) Nurlı ğıntıd her teri i y ölünüre; e ( K. R i i ( (5) nin elde edilir. Bu eşitlikteki pretrelerin ulunı için otor uygulnn gerili dn şlnrk rttırılış, her dıd devir yıı ve kı ölçülüp Şekil.4 teki grfik elde ediliştir. (6)

4 Erdl, H., Doğn, B. ve Tşkın, S. E/I - W/I T - W E/I y =.6739x R 2 = W/I Şekil 4. Endüvi direnci ve Zıt EMK itinin ulunı. Grfik üzerinde ypıln eğri uydur işleinden y.6739x denklei elde ediliştir. Bu denkle (6) denklei ile eşleştirildiğinde zıt ek iti ve endüvi direnci: rd K. 6739, R V olrk elde edilir. K nin ulunı için ir diğer yöntede; kine, DC genertör olrk çlıştırılıp değişik devirlerde ürettiği gerililer ölçülerek K nin değeri yklşık olrk.7182 şeklinde elde ediliştir. Elde edilen değerler iririne ykındır, u nedenle 1. etotl ulunn K değeri kullnılcktır. 3.2 Sürtüne (B) nin Bulunı: Yukrıdki (5) ğıntıın göre ürekli hl duruund hız it olcğındn türevli teri ıfırdır ve dolyııyl (5) ğıntıındki eşitlik; d( T dt B. ( T L olur. Belli ir T L yük oenti değeri için otor çlıştırılrk il oenti T ve çıl hız değerleri ölçülüp u değerlere ğlı grfik çizilir. Elde edilen grfikte yine eğri uydur ile ulunck denkleden B ve T L değerleri heplnır. Bu deneyde otor noinl gerili değerinde çlışırken oent-ölçer den.1 N görülene kdr yükleniştir. Bu işleden onr otor devir yıı kdeeli olrk zltılış, her devir yıındki T ve değerlerine göre Şekil.5 teki grfik elde ediliştir. T (N) y =.1x R 2 = W (rd/) Şekil.5 Sürtüne (B) nin ulunı. Grfik üzerinde ypıln eğri uydur işleinden denklei elde ediliştir. Bu y.1x.865 T B. T ( t denklei ile denkle ) eşleştirildiğinde. 1 elde edilir. B ve Moent Siti ( K ) nin Bulunı: L T olrk Elektrikel yn ilişkin oentin ulunı için (4) nurlı ğıntı kullnılilir. Bunun için otorun çektiği kı ve il oenti ölçülüre oent iti ulunilir. Bu çl ypıln deneyde, otor noinl değerlerde oş çlıştırılış, onr yük oenti dn şlyrk rttırılış ve T değerlerine krşılık gelen değerleri kydedilerek şğıd Şekil.6 d görülen grfik elde ediliştir. T (N) T - I y =.524x R 2 = I (A) Şekil.6 Moent-kı grfiği. Grfik üzerinde ypıln eğri uydur işleinden y.524x.547 denklei, u denkleden de K.524 olrk elde edilir. 3.4 Atlet (J ) in Bulunı: Atlet e olrk şğıdki (7) ğıntıındn d görüleceği gii ivelene oenti T ve çıl ive w ile lklıdır[ kynk]. L i

5 Erdl, H., Doğn, B. ve Tşkın, S. J T (7) w İvelene oenti ie ilk klkış nınd çekilen kıın kiu değeri ile oent itinin ( K ) çrpıındn elde edileilir. T K i (8). x İvelene ie; DC otor noinl çlış gerilii (11 V) uygulndığınd elde edilecek hız-zn grfiğinin eğiinden ulunilir. n w (9) t x W (rd/) y = x R 2 =.9466 Hızln Şekil.7 Hızln grfiği ve tletin ulunı. Fluke 45 ile ypıln kı ölçe işleinde otorun ilk klkış kıı i 1. 73A olrk ölçülüştür. Şekil 5. x deki hızln grfiğinden ie eğiin yklşık olrk rd 2 t () olduğu görülektedir. Bun göre; koşturulı ve elde edilen onuçlrın gerçek ite dvrnışlrıyl krşılştırılı gerekektedir. Bury kdr ypıln deneylerle, ite içeriindeki n elen oln DC otorun pretreleri elde ediliştir. Şekil 1 deki ite ypıındn görüleceği gii otor elektronik ir nhtrl elenı ile ürülektedir. Sürücü, girişine uygulnn 6 V rlığındki refern inyli ile 11 V rlığınd otor üre gerilii üretir. Bu nedenle otorun odelinin çıkrtılilei için öncelikler ürücünün dvrnışı elirleniştir. Ypıln deneyde ürücü kontrol girişine üç frklı eviyede k girişler uygulnış ve ürücü çıkışının çıkışın zn ğlı değişii elirleniştir. Ölçülen değerler ile Şekil 8 de görülen ürücü krkteritik grfiği elde ediliştir. Motor Sürüş Gerilii (V) y = x R 2 =.9999 DC MOTOR SÜRÜCÜ ÇIKIŞ KARAKTERİSTİĞİ y = -2.59x R 2 = 1 y = x R 2 =.9992 y = x R 2 =.9999 y = x R 2 =.9992 y = x R 2 = Şekil.8 DC otor ürücüünün dvrnışı. Şekil 8 deki grfikte görüldüğü gii ürücüye verilen k girişe krşılık ürücü çıkışının elirli ir eğie hip rp şeklinde olduğu nlşılktdır. Grfikteki değerlere kıldığınd ürücünün yükeliş ve iniş eğileri yklşık olrk 22.5 ile -2.4 olduğu görülektedir. Sürücünün dvrnışı d ulunduktn onr ürücü ve DC otorun odeli Siulink te Şekil 9 d görüldüğü gii oluşturuluştur. t () T K. i.5349* N x T J N rd w olrk elde edilir. 2 Ypıln tü hepllr onucund otor it pretreler yklşık olrk şğıdki şekilde elde ediliş olur: R , K V rd K. 524 N, B. 1 A N rd J.3449 N 2 rd 4. BULUNAN PARAMETELERİN İNCELENMESİ ve İYİLEŞTİRİLMESİ Elde edilen u pretrelerin doğruluğunu tet etek için, itein odelinin oluşturulı, iülyon ortınd Şekil.9 DC otor ve ürücünün Siulink odelleri. Siulink odelleri oluşturulduktn onr 3. ölüdeki deneyler ile heplnn pretreler yerlerine konuş ve iülyon ypılıştır. Gerçek ite dvrnışlrı ile iülyon onuçlrı krşılştırıldığınd onuçlrın t olrk örtüşedikleri görülüştür. Bu nedenle Siulink- Preter Etition rcı kullnılrk pretre iyileştirei ypılıştır. Preter-Etition rcının kullnılı için öncelikle ite odelinin Siulink ortınd oluşturulı gereklidir. Dh onr odele uygulnck giriş verileri elirlenir ve gerçek itee uygulnır. Gerçek ite cevı d odel için refern

6 Erdl, H., Doğn, B. ve Tşkın, S. olcğındn kydedilir. Arç içeriinde giriş ve çıkış verileri tnıtıldıktn onr iyileştire ypılck pretreler ve değer rlıklrı elirlenir. Birden fzl pretrede iyileştire ypılcğı vryıldığınd pretrelerdeki değişi irirlerini etkileyecektir. Bu noktd değer rlıklrı, heplnn değerler göz önüne lınrk elirleniştir. Örneğin R olrk heplnıştır, oetre ile ypıln ölçüde de R nın değeri yklşık olrk 3 oh civrınddır. Dolyııyl, R için değer rlığı kul olduğu düşünülen en küçük 27, en üyük 35 oh olrk veriliştir. Bu şekilde özellikle değeri yklşık olrk ilinen pretreler için ypılck ınırllr, iyileştire onucunu ve perfornını rttırcktır. Şekil 1 d otorun pretre iyileştirei ypıldn önceki iülyon dvrnışı (iülyon), iyileştire ypıldıktn onrki iülyon dvrnışı (Optiizyon) ve otorun gerçek dvrnışı (Gerçek Çıkış) görülektedir. Motor Dönüş Hızı (rd/) Siulyon, Optiizyon ve Gerçek Çıkış Değerleri t () Siulyon Optiizyon Gerçek Çıkış Şekil.1 DC otor iülyon, iyileştire ve gerçek çıkış dvrnışlrı. 5. SONUÇ Birçok fizikel itei odelleyeilek için it tetikel tnıllr gereklidir. Öncelikle ite içeriinde etkileşide oln öneli öğeler, ğıntılr elirlenir. Sonrınd itein giriş ve çıkış değerleri ölçülerek dış etkileşileri elirlenir. Sitein iç ğıntılrı ve dış dvrnışlrı incelenerek ğıntılrd ulunn değişkenler (pretreler) heplnır. Böylelikle ir itein t ir tetikel odeli çıkrtılış olur ki u d itein frklı durulrdki dvrnışının ketirileinde ve kontrolünde öneli ir yere hiptir. Özellikle günüüzde itelerin giderek üyüdüğü ve krşıklştığı düşünülüre itei oluşturn ileşenlerin odelleneinin ve pretrelerinin doğru olrk heplnının önei dh iyi nlşılcktır. Bir DC otor, irçok krşık itein içeriinde ulunilecek oldukç teel ir elendır. Elektrik enerjiini hrekete dönüştürdüğü için içeriinde he elektrikel he de eknik ğıntılr ulunur. Ypıln u çlışd ir DC otorun odeli çıkrtılış ve tetikel ğıntılr kullnılrk ypıln deneyler ile ğıntılr içeriindeki pretreler tek tek heplnıştır. Bulunn pretreler odel içeriinde yerine konrk itein iülyon onuçlrı inceleniştir. Sitein gerçek dvrnışı ile iülyon onuçlrı krşılştırıldığınd t olrk örtüşedikleri görülüştür. Bu noktd ulunn pretrelerin tekrrdn gözden geçirilei gerekiştir. Günüüzde gelişen ilgiyr ve yzılı teknolojii yeinde ite odelleei ve pretre heplnı işleler oldukç it hle geliştir. Bu lndki en gelişiş yzılılrdn iri oln Mtl- Siulink kullnılrk tetikel odellee işleleri kolylıkl gerçekleştirileilir. Çlışd heplnn pretreler Siulink ortınd oluşturuln odel üzerinde deneniştir. Ypıln deneylerde ulunn pretrelerin gerçek ite dvrnışıyl üyük ornd enzeştiği fkt t olrk örtüşediği görülüştür. Bu nedenle ulunn pretreler üzerinde Siulink-Prteter Etition rcı kullnılrk iyileştireler ypılıştır. İyileştire işlei onucund ulunn yeni pretreler yeinde ite dvrnışı ile iülyon onuçlrının t olrk örtüştüğü görülüştür. Bu çlış onucund ir itein tetikel odeli çıkrtılış, odel pretreleri heplnış ve iyileştiriliştir. Belirlenen pretreler ileride ynı DC otorun kontrolüne yönelik ypılck çlışlr teel olcktır. KAYNAKLAR [1] Södertö, T., Stoci, P., Syte Identifiction, Prentice Hll Interntionl Serie in Syte & Control Engineering, [2] Mel, L.J. nd Sge, P.A., Syte Identifiction, Mthetic in Science nd Engineering, Vol. 8, New York, Acdeic Pre, [3] Ljung, L., Syte Identifiction:Theory for the Uer, Prentice Hll Infortion nd Syte Science Serie, [4] Chpn, J.S., Electric Mchinery nd Power Syte Fundentl, McGrw Hill, 21. [5] Ser, S.S., Red, A.K., Preter Identifiction of DC Motor: An Experientl Approch, Proceeding of the 8th IEEE Interntionl Conference on Electronic, Circuit & Syte, pp , Septeer 2-5, 21. [6] Eker, İ., Open-loop nd cloed-loop experientl online identifiction of three- electroechnicl yte, Eevier Mechtronic, Volue 14, Iue 5, pp , June, 24. [7] Kr, T. nd Eker, I., Nonliner odeling nd identifiction of DC otor for idirectionl opertion with rel tie experient, Energy Converion nd Mngeent 45, pp , 24. [8] Rhi, A.N., Ti, N.M. nd Yuof, I.M., Nonliner Syte Identifiction for DC Motor uing NARMAX Approch, AiSENSE, pp , 23. [9] Biró, K.A., Szó, L., Incu, V., Hedeiu, H.C. nd Brz, V., On The Synchronou Mchine Preter Identifiction, Workhop On Electricl Mchine Preter, My, 21. [1] Ogt, K., Mtl for Control Engineer, Prentice Hll, Oct 1, 27. [11] TecQuipent Ltd. FH2/3 MkIV Electricl Mchine Teching Syte Uer Mnul Book. [12] Ogt, K., Modern Control Engineering, Prentice Hll, 1996.

Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü

Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü 1. DC MOTORLAR Mntık olrk bobin üzerinden geçen kıın sonucund oluşturduğu ğnetik kçklr syesinde oluşturduğu kutuplşyı ileri ve geri yönlü olrk kullnrk yni zıt kutuplrın çekesi vd ynı kutuplrın birbirini

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3.1 Doğru Akım Mkinelerinin Ypısı Doğru kım mkineleri ypısl çıdn diğer elektrik mkineleri krşılştırıldığınd dh bsit bir görüntü sergilemektedir. Mkinede durn kısımdn oluşn ve sttor

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

prospectus tanıtıcı broşür South East European University

prospectus tanıtıcı broşür South East European University propectu tnıtıcı ure! t u F our Y Acce broşür South Et Europen Univerity South Et Europen Univerity Content İçindekiler A Mege from the Rector --- 3 The Republic of Mcedoni --- 4 Tetovo - A City of Eduction,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KISA ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT PLAKLARDA TİTREŞİM ANALİZİ Sit Özmen ERUSLU DOKTORA TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEZ DANIŞMANI: Doç Dr. Metin AYDOĞDU

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer 2 Arlık 28 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer Giriş 2 Arlık 28 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 16PF'den elde edilmiş ilgiyi kullnrk krr verme, sdee, ir ireyin sonuçlrını kendi profesyonel

Detaylı

Easy Interactive Tools Ver.3.0 Kullanım Kılavuzu

Easy Interactive Tools Ver.3.0 Kullanım Kılavuzu Esy Interctive Tools Ver.3.0 Kullnım Kılvuzu Esy Interctive Tools Ver.3.0 Kullnım Kılvuzu Esy Interctive Tools Özeti 3 Özellikler Esy Interctive Tools, ynsıtıln görüntüler üzerinde çizim ypmnız olnk tnıyn

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ FİZİK

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ FİZİK ÖĞRETMENİ AAN BİGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMERİ FİZİ. v 0 c 0 036c c 0 ñú 0,36 3. Negtif yüklü elektroskob dokunduğund yprklr hreket etiyors nin işreti ile elektroskobun yük işretleri ve potnsiyelleri ynıdır.

Detaylı

3. BÖLÜM DOĞRUSAL HAREKET YERDEĞİŞTİRME HIZ İVME NEWTON KANUNLARI. İŞ, GÜÇ ve ENERJİ

3. BÖLÜM DOĞRUSAL HAREKET YERDEĞİŞTİRME HIZ İVME NEWTON KANUNLARI. İŞ, GÜÇ ve ENERJİ 3. BÖÜM DOĞRUSA HAREET YERDEĞİŞTİRME HIZ İME NEWTON ANUNARI İŞ, GÜÇ ve ENERJİ Yzr: Dr. Tyfun Deirürk E-pos: deirurk@pu.edu.r 1 HAREET Önce reke nedir, bunun nıını bir yplı. Eğer bir cisi sbi kbul edilen

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82 Kullnım Kılvuzu Nkış Mkinesi Produt Code (Ürün Kodu): 882-D82 Mkineyi kullnmdn öne u elgeyi mutlk okuyun. Dh sonr referns olmsı çısındn u elgeyi sklmnızı öneririz. TİCARİ MARKALAR IMPORTANT: READ BEFORE

Detaylı

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c.

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c. Syıl Devreler (Lojik Devreleri) Tümleştirilmiş Kominezonl Devre Elemnlrı Syıl itemlerin gerçekleştirilmeinde çokç kullnıln lojik devreler, klik ğlçlrın ir ry getirilmeiyle tümleştirilmiş devre olrk üretilirler

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

Uyarı işareti yaralanmaların önüne geçmek için yapmanız gerekenleri belirtir. USB kablosunu henüz bağlamayın (USB kablosu kullanıyorsanız).

Uyarı işareti yaralanmaların önüne geçmek için yapmanız gerekenleri belirtir. USB kablosunu henüz bağlamayın (USB kablosu kullanıyorsanız). Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-490CW Mkineyi kullnmdn öne doğru kurulum ve montj için u Hızlı Kurulum Kılvuzunu okuyun. UYARI Uyrı işreti yrlnmlrın önüne geçmek için ypmnız gerekenleri elirtir.

Detaylı

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k u kit n her hkk skl d r ve kstrem Y nc l k ittir. Kit it metin ve sorulr, knk gösterilerek de ols kulln lmz. Kit n hz rln fl öntemi tklit edilemez. ISN: 978 0 9 8 9 steme dresi kstrem Yıncılık Tlf: (0)

Detaylı

KENDĐNDEN AYARLAMALI PID KONTROL VE DENEYSEL UYGULAMALARI

KENDĐNDEN AYARLAMALI PID KONTROL VE DENEYSEL UYGULAMALARI KENDĐNDEN AYARLAMALI PID KONROL VE DENEYSEL UYGULAMALARI Slh Serhn YURDAKUL slhserhn@gml.com Đlys EKER lys@cu.edu.tr Çukurov Ünverstes Elektrk Elektronk Mühendslğ Bölümü Blclı, Adn ÖZE Ornsl-Đntegrl-ürevsel

Detaylı

ĠNCE CĠDARLI SĠLĠNDĠRDE GERĠLME VE ġekġl DEĞĠġTĠRME ANALĠZĠ DENEYĠ

ĠNCE CĠDARLI SĠLĠNDĠRDE GERĠLME VE ġekġl DEĞĠġTĠRME ANALĠZĠ DENEYĠ .C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVRSĠSĠ MÜHNDĠSLĠK FAKÜLSĠ MAKĠNA MÜHNDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ĠNC CĠDARLI SĠLĠNDĠRD GRĠLM V ġkġl DĞĠġĠRM ANALĠZĠ DNYĠ HAZIRLAYANLAR Prf.Dr. rdem KOÇ Yrd.Dç.Dr. İrhim KLŞ Yrd.Dç.Dr. Keml YILDIZLI

Detaylı

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT 5 Kolorektl KANSERlerde Görüntüleme Dr. Gündüz ÖĞÜT Rdyoloji; kolorektl knserlerin tnısınd, evrelendirmesinde ve tedvi sonrsı dönemde metstzlrın rştırılmsı ile tkiinde önemli ir yer lmktdır. Çift kontrst

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

PIC 16F877 İLE DA MOTOR HIZ KONTROLÜ

PIC 16F877 İLE DA MOTOR HIZ KONTROLÜ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 5 : 11 : 2 : 277-285

Detaylı

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up 126 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Ürolojik Lproskopik Cerrhide Kullnıln Ekipmnlr ve Opersyon Odsının Dizynı Urologic Lproscopy Equipment nd Operting Room Set-Up Ömer

Detaylı

İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI

İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 00 CİLT 4 SAYI 3 (9-3) İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI Dr.Hv.Müh.Y. S.Krm AYTULUN* Hv Hrp Okulu Dknlığı Yşilyurt / İSTANBUL k.ytulun@hho.du.tr

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya OTOMOTİV SİSTEMLERİ VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya OTOMOTİV SİSTEMLERİ VE KONTROLÜ Otomatik Kontrol Ulual Tolantıı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya OTOMOTİV SİSTEMLERİ VE KONTROLÜ 8 Otomatik Kontrol Ulual Tolantıı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Ni-MH Batarya Sitemlerinde Gözleyici-Temelli Hata

Detaylı

HAVA ARACI KABLOLARINDA ÇAPRAZ KARIŞMA ÖLÇÜMLERİ VE KABLO AYRIM KURALLARI

HAVA ARACI KABLOLARINDA ÇAPRAZ KARIŞMA ÖLÇÜMLERİ VE KABLO AYRIM KURALLARI Hava Aracı Kablolarında Çapraz Karışa Ölçüleri ve Kablo Ayrı Kuralları HAVAIIK VE UZAY TEKNOOJİEİ DEGİİ TEMMUZ 2009 İT 4 AYI 2 (29-37) HAVA AAI KABOAINDA ÇAPAZ KAIŞMA ÖÇÜMEİ VE KABO AYIM KUAAI Fatih ÜTÜ*

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASİ TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASİ \ TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ ODTÜ ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜBİTAK ÖNSÖZ TBMMO Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik-Elektronik-Bilgisayar

Detaylı

Gerçek Dört-Bölgeli Bir DC Motor Sürücüsünün Modellenmesi ve Tasarımı

Gerçek Dört-Bölgeli Bir DC Motor Sürücüsünün Modellenmesi ve Tasarımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 2 (2), 295-33, 28 2(2), 295-33, 28 Gerçek Dört-Bölgeli Bir DC Motor Sürücüsünün Modellenmesi ve Tasarımı Hüseyin ALTUN, Ömür AYDOĞMUŞ,

Detaylı

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL )

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL ) MDDE 1 İLN VE REKLM VERGİSİ ( TL ) Dükkn, Ticri ve Snyi Müessese ve Serest Meslek erınc çeşitli yerlere sıln ve tkıln her çeşit ışıksız levh, yzı ve resim gii tüm sit iln ve reklmlrın eher m2' den yıllık.

Detaylı