MALİGN MELANOM TEDAVİ SEÇİMİNDE MOLEKÜLER PATOLOJİ. Ebru Serinsöz, MD, PhD Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİGN MELANOM TEDAVİ SEÇİMİNDE MOLEKÜLER PATOLOJİ. Ebru Serinsöz, MD, PhD Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı"

Transkript

1 MALİGN MELANOM TEDAVİ SEÇİMİNDE MOLEKÜLER PATOLOJİ Ebru Serinsöz, MD, PhD Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

2 Malign Melanom (MM) Moleküler Çağ öncesi MM Moleküler Çağ da MM

3 Moleküler Çağ öncesi malign melanom Melanosit malign transformasyonu 1. Yüzeyel yayılım gösteren melanoma 2. Akral lentiginöz melanoma 3. Lentigo maligna melanoma 4. Nodüler melanoma

4 Moleküler Çağ öncesi malign melanom DSÖ, 2006 Yüzeyel yayılım gösteren melanoma Akral lentiginöz melanoma Lentigo maligna melanoma Nodüler melanoma Desmoplastik melanoma Blue nevüs zemininde gelişen melanoma Konjenital nevüs zemininde gelişen melanoma Çocukluk çağı melanomu Nevoid melanoma

5 Moleküler Çağ ın Kazandırdıkları Kritik moleküler değişiklikler Aktive edici mutasyonlar MAPK ve PI3K/AKT/mTOR Transkripsiyon faktörlerine etki Jun, Fos, Myc, NFkB, MITF Proliferasyon, diferansiyasyon ve hücresel yaşlanma

6 Moleküler Çağ ın Kazandırdıkları Birbirleriyle kesişen yolaklarda görevli proteinler Hücre üzerinde farklı etkiler Sinyal ileti yolaklarının farklı düzeylerinde görevli Downstream moleküllerin farklı etkileri

7 Moleküler Çağ sonrası MM Farklı biyolojik alt gruplar: Spesifik genetik ve klinik özellikler Tedaviye yanıtları farklı

8 Sınıflamada Değişiklik Ortak moleküler patogenik mekanizma ve benzer klinik davranış 1. Kutanöz Melanoma I. Kronik güneş hasarı (KGH) ilişkili (baş-boyun, ön kol) II. İntermittan güneş hasarı (İGH) ilişkili (gövde, ekstremiteler) 2. Akral Melanoma 3. Mukozal Melanoma 4. Uveal Melanoma Curtin JA, et al. N Engl J Med 2005; 353: Bauer J, et al. Pigment Cell Melanoma Res. 2011; 24(2):

9

10

11 MM-KIT İlişkisi Tip III transmembran reseptör tirozin kinaz (RTK) Ligand SCF SCF bağlanması: Reseptör dimerizasyonu Otofosforilasyon Sinyal yolaklarının aktivasyonu Ekzon 9 Ekzon 11 Ekzon 13 Ekzon 17 N-terminali Ekstrasellüler Domain Jukstamembran Domain Proksimal Kinaz Domaini Distal Kinaz Domaini C-terminali

12 MM-KIT İlişkisi Went ve arkadaşları, 2004 Payne ve arkadaşları, 2005, 2006 Curtin ve arkadaşları, 2006 Went PT, et al. J Clin Oncol 2004; 22: Willmore-Payne C, et al. Hum Pathol 2005; 36: Curtin JA, et al. J Clin Oncol 2006; 24:

13 MM-KIT İlişkisi Clin Cancer Res. 2008; 14(21):

14 MM-KIT İlişkisi Mutasyon / Amplifikasyon KGH ilişkili MM: %17 Akral (%11-38 vs %19-27) Mukozal (%6-19 vs %20-33) Uveal (%9) Curtin JA, et al. J Clin Oncol 2006; 24: Beadling C. Clin Cancer Res 2008; 14: Ashida A, et al. Int J Cancer 2009; 124: Wallander ML, et al. Mod Pathol 2011; 24:

15 MM-KIT İlişkisi En sık ekzon 11 (ekzon 13, 17, 18) Ekzon 11, p.l576p (%34) IHK mutasyon varlığının kesin göstergesi değil!! Woodman SE, Davies MA. Biochem Pharmacol 2010; 80: Antonescu CR, et al. Int J Cancer 2007; 121: Hodi FS, et al. J Clin Oncol 2008; 26: Fisher DE, et al. Pigment Cell Melanoma Res 2010; 23:

16 MM-KIT İlişkisi JAMA. 2011; 305(22): K642E ve N822K Sensitivite V654A ve D820Y Direnç

17 MM da Hücre İçi Sinyal İleti Yolakları RAS ailesi: Büyüme Faktörü RTK Pek çok biyokimyasal prosesin kontrolü Sağkalım Proliferasyon

18 MM-RAS İlişkisi RAF ın hücre membranına gelmesi RAF aracılı MEK ve ERK aktivasyonu Hücre proliferasyonu Aktif RAS PI3K aktivasyonu AKT/mTOR aktivasyonu Apoptozisin inhibisyonu

19 MM-RAS İlişkisi MM da RAS mutasyonu: RAS proto-onkogen ailesi: HRAS NRAS KRAS Konjenital Nevüs: %56 Primer MM: %33 Metastatik melanom: %26 Demunter A, et al. J Invest Dermatol 2001; 117:

20 MM-NRAS İlişkisi En sık ekzon 2 ve 3 Glutamin > Lizin (Q61K) Glutamin > Arginin (Q61R) NRAS ve BRAF mutasyonları birbirini dışlayan mutasyonlar Metastaz / hastalık progresyonu ile ilişki Papp T, et al. J Med Genet 1999; 36:

21 MM-BRAF İlişkisi RAS yolağı downstream molekülü 3 isoform: ARAF, BRAF, CRAF Serin-treonin kinaz İGH ilişkili KMM da %45 BRAF mutasyonu Büyüme Faktörü RTK BRAF V600E (%80) Nükleoid 1799 T>A, kodon GTG>GAG Proliferasyon Sağkalım Davies H, et al. Nature 2002; 417: Woodman SE, et al. Clin Cancer Res 2012;

22 MM-BRAF İlişkisi N terminusu sürekli forforile Aktivasyonu için sadece RAS gerekir. Karsinogenetik mutasyonlara duyarlılık!!! RAS ve MEK arası temel sinyal molekülü Pollock PM, et al. Nat. Genet. 2003; 33: Curtin JA, et al. N Engl. J. Med. 2005; 353:

23 MM-BRAF İlişkisi BRAF mutasyonu (+) Selektif BRAF inhibitörleri (Vemurafenib) Selektif BRAF inhibitörleri ile progresyon BRAF WT Davies MA. Surg Oncol Clin N Am 2011;20: Flaherty KT, et al. N Engl J Med 2010;363: in vitro CRAF aracılı MAPK sinyal yolağı aktivasyonu Heidorn SJ, et al. Cell 2010; 140: Poulikakos PI, et al. Nature 2010; 464:

24 MM-BRAF İlişkisi BRAF mutasyon sıklığı Akral (%15) Mukozal (%10) KGH ilişkili LMM (%9-11) Maldonado JL, et al. J Natl Cancer Inst 2003; 95: Hocker T, Tsao H. Hum Mutat 2007; 28:

25 MM-BRAF İlişkisi BRAF WT tümörler orta ve ileri yaş İğsi hücreli MM %30 BRAF MT Özofagiyal MM %10 BRAF MT Şeffaf hücreli sarkom Uveal MM BRAF WT Dorkhom SJ, et al. J Clin Oncol 2011; 29(Suppl): Langer R, et al. Mod Pathol 2011; 24: Wong CW, et al. J Clin Pathol 2005; 58: Cohen Y, et al. Invest Ophthalmol Vis Sci 2003; 44:

26 MM-Guanin Nükleotid Bağlayıcı Protein alfa subunit (GNAQ) İlişkisi GNAQ Guanin nukleotid bağlayıcı proteinler Heterodimer 7 transmembran domain reseptör-hücre içi sinyal ileti yolakları (MAPK ) arası köprü Uveal melanom

27 Sonuç RTK Büyüme Faktörü Aktive edici c-kit (mukozal MM %20) Gα (GNAQ) SRC Aktive edici GNAQ (uveal MM %50) Grb2 RAS PTEN SOS PI3K Aktif RAS RAF MEK1/2 Aktive edici NRAS mutasyonu ( %15-20) Aktive edici BRAF mutasyonları ( %40-60) PTEN kaybı ( %30-50) Akt amplifikasyonu ( %60) Akt ERK1/2 P53 mtor p16 INK4a kaybı ( %50) p16 INK4a Hücresel proliferasyon ve sağkalım prb Hücresel yaşlanma

28 Tedavi Seçiminde Sinyal İleti Yolakları İmatinib RTK inhibitörleri KIT Diğer RTK (c-met, ERBB4) Vemurafenib GSK PI3K/mTOR inhibitörleri MEK inhibitörleri Proliferasyon Sağkalım İnvazyon

29 Sonuç Mutasyonlar (%) Önerilen Test Seçeneği BRAF NRAS KIT GNAQ/11 BAP1 1. Basamak 2. Basamak Kutanöz (İGH) Kutanöz (KGH) ? BRAF ± NRAS KIT ? BRAF ± NRAS KIT Akral ? BRAF, KIT ± NRAS Mukozal ? BRAF, KIT ± NRAS - - Uveal (Monozomi 3) Gen Ekspresyon profilinin çıkarılması / Monozomi 3 araştırılması - Primeri bilinmeyen MM BRAF, NRAS KIT; GNAQ, GNA11, Monozomi 3

30 Sonuç Moleküler testler için: Çalışılacak örnek seçimi Canlı tümör hücreleri Blokta tümör yoğunluğunun fazla olması Mikrodiseksiyon yöntemi ile tümör hücrelerinin zenginleştirilmesi

31 Sonuç DNA ekstraksiyonu PCR M Ex9 Ex11 Ex13 Ex17 M Ex9 Ex11 Ex13 Ex17

32 Sonuç PCR ürünün analizi: Sanger sekans yöntemi Pyrosekans yöntemi Deep sequencing HRMCA Alel/mutasyon spesifik PCR

33 Forward Analiz BRAF WT

34 Reverse Analiz BRAF WT

35 BRAF MT Forward Analiz BRAF V600E

36 BRAF MT Reverse Analiz BRAF V600E

37 KIT Ekzon 11 Sanger Sekans

38 KIT Ekzon13 Sanger Sekans

39 KIT Ekzon 17 Sanger Sekans

40 Teşekkürler

SİNYAL İLETİMİ ve KANSER. Dr. Lale Doğan Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji ABD

SİNYAL İLETİMİ ve KANSER. Dr. Lale Doğan Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji ABD SİNYAL İLETİMİ ve KANSER Dr. Lale Doğan Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji ABD Reseptör Tirozin Kinaz (RTK)= Protein Tirozin Kinaz RTK lar hücre membranında yerleşim gösterir. İnsan

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKCİĞER KANSER TANILI HASTALARDA EGFR MUTASYONLARININ KEMOTEROPATİK İLAÇLAR İLE YANIT İLİŞKİLERİNİN VE BU MUTASYONLARIN TÜMÖR HÜCRELERİNDEKİ P53,

Detaylı

Tiroid Lezyonlarına Moleküler Yaklaşım. Dr. Gaye Güler Tezel

Tiroid Lezyonlarına Moleküler Yaklaşım. Dr. Gaye Güler Tezel Tiroid Lezyonlarına Moleküler Yaklaşım Dr. Gaye Güler Tezel Plan Karsinogenez ve moleküler genetik Sorular ve kullanım alanları Olgular Karsinogenez ve Moleküler Genetik Klonalite ve Multifokalite DNA

Detaylı

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test Yeni Nesil DNA Dizileme (NGS), İmmünHistoKimya (IHC) ile Hastanızın Kanser Tipinin ve Kemoterapi İlacının Belirlenmesi Kanser Tanı

Detaylı

Ras Protein Ailesi: Hücresel İşlevi, Moleküler Kontrolü, Onkogenezdeki Rolü

Ras Protein Ailesi: Hücresel İşlevi, Moleküler Kontrolü, Onkogenezdeki Rolü Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2011; 36 (4) ; 367 373. Derleme [Review] Yayın tarihi 30 Aralık, 2011 TurkJBiochem.com [Published online 30 December, 2011] Ras Protein

Detaylı

Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi The effect of rapamycin in prostate cancer cell lines

Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi The effect of rapamycin in prostate cancer cell lines Araştırma Makalesi / Research Paper Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi The effect of rapamycin in prostate cancer cell lines Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2013;52(1):7-14

Detaylı

Kanser tedavisinde mtor sinyal yolağı ve mtor inhibitörleri

Kanser tedavisinde mtor sinyal yolağı ve mtor inhibitörleri 156 Dicle Tıp Dergisi / M. Küçüköner ve ark. Kanser tedavisinde mtor inhibitörleri 2013; 40 (1): 156-160 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0248 DERLEME / REVIEW ARTICLE Kanser tedavisinde

Detaylı

RENCİ ve TEDAVİSİ. Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

RENCİ ve TEDAVİSİ. Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi İMATİNİB B DİRENCD RENCİ ve TEDAVİSİ Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi KML Güncel Tanı ve Tedavi 10 Mayıs 2008, Konya SUNU AKIŞI BCR-ABL / SRC

Detaylı

Meme Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavilerde Güncel Gelişmeler. Dr. Ö. Berna Öksüzoğlu Ankara Onkoloji Eğtve Arş Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği

Meme Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavilerde Güncel Gelişmeler. Dr. Ö. Berna Öksüzoğlu Ankara Onkoloji Eğtve Arş Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Meme Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavilerde Güncel Gelişmeler Dr. Ö. Berna Öksüzoğlu Ankara Onkoloji Eğtve Arş Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Sunum Planı Meme Kanseri Hedef Moleküller Standard Tedavi

Detaylı

Meme Kanserinde Monoklonal Antikor Dışı Hedefe Yönelik Tedaviler. Doç.Dr.. Feyyaz ÖZDEMİR Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Onkoloji B.D.

Meme Kanserinde Monoklonal Antikor Dışı Hedefe Yönelik Tedaviler. Doç.Dr.. Feyyaz ÖZDEMİR Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Onkoloji B.D. Meme Kanserinde Monoklonal Antikor Dışı Hedefe Yönelik Tedaviler Doç.Dr.. Feyyaz ÖZDEMİR Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Onkoloji B.D. Meme Kanserinde Monoklonal Antikor Dışı Hedefe Yönelik Tedaviler

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS

KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS GEN MUTASYONLARININ REAL-TIME PCR YÖNTEMİ İLE TESPİTİ VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ Levent ELMAS Temmuz 2011 DENİZLİ KÜÇÜK

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI İNSAN KRONİK MYELOBLASTİK LÖSEMİ HÜCRE DİZİSİ K562 DE İMATİNİBİN VE SİLİMARİNİN BCR-ABL1, GRB2, GAB2, AKT ve ERK GEN İFADELENMELERİNE

Detaylı

Ubikitin-Proteozom Yolağının Karsinojenezdeki Rolü

Ubikitin-Proteozom Yolağının Karsinojenezdeki Rolü ARŞİV 2010; 19: 36 Ubikitin-Proteozom Yolağının Karsinojenezdeki Rolü Doktora Öğrencisi N.Ceren SÜMER TURANLIGİL* Dr. Yiğit UYANIKGİL** Ubikitinin Etki Mekanizması ve Genel Bilgiler Ubikitin molekülü anormal

Detaylı

HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİMDALI HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

Detaylı

Sinyal ileti sistemi, normal hücre fonksiyonlarının

Sinyal ileti sistemi, normal hücre fonksiyonlarının Hematolojik Malignitelerde Sinyal İleti Sistemleri Dr. Güray SAYDAM Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, İzmir Sinyal ileti sistemi, normal hücre fonksiyonlarının devamı için gerekli iletişim

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA PTEN GEN MUTASYONLARININ TANIMLANMASI MERİÇ TUĞBA AKGÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ Biyoloji Anabilim Dalı Haziran-2012 KONYA Her Hakkı

Detaylı

karsinomda mekanizmaları Dr. Haluk Özen

karsinomda mekanizmaları Dr. Haluk Özen Renal hücreli karsinomda hedefe yönelik y tedavi mekanizmaları Dr. Haluk Özen Genel bilgiler ABD de yılda y 30000 kişiye iye RHK tanısı 12000 kişi RHK den ölüyor Böbreğe e sınırls rlı ise 10y % 95, lokal

Detaylı

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda genetik, hücresel ve moleküler mekanizmalar

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda genetik, hücresel ve moleküler mekanizmalar 9 Pulmoner arteriyel hipertansiyonda genetik, hücresel ve moleküler mekanizmalar Genetic, cellular and molecular mechanisms of pulmonary arterial hypertension Bahadır Alan, Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi

Detaylı

Kanser Genetiği. Kıvanç ÇEFLE. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul

Kanser Genetiği. Kıvanç ÇEFLE. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul Kanser Genetiği Kıvanç ÇEFLE İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul Kanser, basit bir ifadeyle kontrolsüz hücre çoğalması olarak

Detaylı

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ Celal Bayar Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı-MANİSA Bazal Hücreli Kanser (BCC) 1827 - Arthur Jacob En sık rastlanan deri kanseri (%70-80) Açık

Detaylı

Metastatik Prostat Kanserinde Gelecekten Beklentiler

Metastatik Prostat Kanserinde Gelecekten Beklentiler Metastatik Prostat Kanserinde Gelecekten Beklentiler Dr Çağatay Arslan İzmir Üniversitesi MedicalPark İzmir Hastanesi Medikal Onkoloji Böl. 14.03.2015 Çeşme Prostat Kanserinde Hormonal Tedavinin Gelişimi

Detaylı

Akciğer Kanseri. Tanı Tedavi Takip. Editörler. Antakya Konsensusu. Prof.Dr. Adnan Aydıner - Prof.Dr. Turhan Ece - Prof.Dr.

Akciğer Kanseri. Tanı Tedavi Takip. Editörler. Antakya Konsensusu. Prof.Dr. Adnan Aydıner - Prof.Dr. Turhan Ece - Prof.Dr. Akciğer Kanseri Tanı Tedavi Takip Antakya Konsensusu Editörler Prof.Dr. Adnan Aydıner - Prof.Dr. Turhan Ece - Prof.Dr. Erkan Topuz AKCİĞER KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP Antakya Konsensus Raporu 2010 Editörler

Detaylı

GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLERDE AYIRICI TANI

GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLERDE AYIRICI TANI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Filiz ÖZYILMAZ GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLERDE AYIRICI TANI (Uzmanlık Tezi) Dr. Beril GÜLER EDİRNE-2010

Detaylı

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları Doktor Jean-Yves Blay, PhD: Merhaba ve programa hoşgeldiniz. Adım Jean-Yves Blay. Fransa'da Lyon'da çalışan bir Tıbbi Onkoloji Profesörüyüm. TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları başlıklı bu programa

Detaylı

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI 19. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI B L MSEL SEKRETERYA Prof. Dr. Nur Olgun Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Tel :

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

MUKOZAL MELANOM. Dr. Fatma AYDIN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

MUKOZAL MELANOM. Dr. Fatma AYDIN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı MUKOZAL MELANOM Dr. Fatma AYDIN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı SUNUM PLANI Mukozal melanomların genel özellikleri (klinik/patoloji/evreleme/prognoz/tedavi)

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ p53 YOLAĞINDA YER ALAN MDM2 VE p53 GENLERİNDE GÖRÜLEN TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZİMLERİNİN MEME KANSERLİ HASTALARDA ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ

Detaylı