IPv6 ve UlakNet Geçi planı. Hayrettin BUCAK TÜB TAK - ULAKB M

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IPv6 ve UlakNet Geçi planı. Hayrettin BUCAK TÜB TAK - ULAKB M"

Transkript

1 IPv6 ve UlakNet Geçi planı Hayrettin BUCAK TÜB TAK - ULAKB M

2 20 Yılı A kın Bir Süre Önce IP bundan yakla ık 20 yılı a kın bir süre önce geli tirilmi bir teknolojidir. lk olarak kısıtlı bir ekilde (askeri ileti im amaçlı) kullanıldı. Son 10 yılda bu teknoloji tüm dünyada kullanıma açıldı.

3 Ergenlik Ça ı Özel sektöründe bu altyapıyı toplu ileti im aracı olarak kullanmaya ba laması. Web in geli mesi.

4 Hastalanması Çok çabuk büyüme ve popülerlik yan etkiler olu turdu. Artık bu eski protokol limitlerine ula tı. Bu a ır yükü kaldıramıyacak hale geldi.

5 Günümüz Günümüz nterneti IPv4 protokolü üzerine kurulmu tur. IPv4 adresleri 32 bitten ibarettir. Bu adres alanı teoride 4,294,967,296 = 4,2.10^9 toplam adres olu turur.

6 IPv4 ün sıkıntıları Verimsiz adres atama mekanizmaları sebebiyle etkin adres sayısı hiçbir zaman bu noktaya ula amadı. Web in hızla geli mesi. Servis kalitesi. Güvenlik. Kablosuz eri imin son zamanlarda yaygınla ması ile 32 bitlik adres alanı yetersiz kaldı.

7 Sıkıntıyı gidermek için IPv4 havuzunun etkin kullanımı için çe itli yöntemler geli tirildi.. CIDR (Classless Internet-Domain Routing). PPP (point to point protocol). DHCP (Dynamic host configuration protocol). NAT (Network Address translator) Hatta bazı kurumların kullanmadıkları büyük adres bloklarını geri vermelerine ikna edilmeye çalı ıldı.

8 Sonuçta IPv4 adress kıtlı ı için yama niteli indeki NAT (a adres yönlendirici). Üzerinden istemci-sunucu i letiminin tek yönlü i leyebilmesi.. IPsec ba lantılarının sa lanamaması.. A ların sınırlı ölçeklenirli i ve yönetim zorlukları.

9 nternetin hızla büyüyen adres kıtlı ı problemi. NAT ( Network Address Translator) yüzünden girdi i sa lıksız geli imi engellemek için;

10 Te ekkürler IPv4 ; Ho geldin IPv yıllarının ba ında ; nternet mimarisinin temel prensipleri korunarak, Sa lıklı geli iminin sa lanması, Yeni uygulamaların önünün açılabilmesi için; IPv6 do du...

11 IPv6 Nedir? 128 bit adresleme. Daha hızlı (Basitle tirlmi header formatı). Daha güvenli (AH ve ESP eklentikeri). Daha iyi Servis Kalitesi Yönetimi (QOS). Dinamik IP yönetimi(dhcp benzeri Stateless autoconfiguration).

12 IPv6 nın getirdikleri Geni adresleme. Uçtan uca ba lantının sa lanabilmesi sayesinde; IPsec in getirmi oldu u yüksek güvenlik seviyesine eri ebilecek. Yeni e ler arası (peer to peer) ileti im uygulamalarını sa layacak. NAT(Network Address Translator) e ihtiyaç kalmayacak.

13 Dünyadaki durum IPv6 adres blo u da ılımı sıralaması;. % 42 Avrupa. % 34 Asya Pasifik Bölgesi. % 19 Kuzey Amerika IPv6 uygulamalarının geli tirilmesi ve nternetin IPv6 ya geçi sıralaması;. Asya Pasifik Ülkeleri. Avrupa. Amerika

14 IPv6 ya geçi ki kullanıcının IPv6 protokolünü kullanarak ileti im kurabilmesi için;. Her ikisi de IPv6 protokolünü destekleyen birer i letim sistemi kullanmalı.. Bilgisayarlar arasındaki tüm a birimlerinin IPv6 protokolunu desteklemesi veya IPv4 (6to4) tüneli açılması gerekir.

15 UlakNet in IPv6 adresleme konusundaki çalı maları RIPE ( Bölgesel internet tahsis kurumu) organizasyonundan UlakNet için 2001:A98::/32 IPv6 adres aralı ı alınmı tır yılı ba ında bu adres aralı ı kullanılarak UlakNet kullanıcıları olan Ara tırma kurumları ve Üniversitelere talepleri do rultusunda da ıtılmaya ba lanması planlanmı tır. Bu i lem sırasında RIPE organizasyonunun yayınladı ı dökümandaki kriterlere uyulması gerekecektir. Tüm bunlara linkinden eri ebilirsiniz

16 IPv6 Adres Aralı ı Ba vuruları için Kurumunuzun IPv6 a teknolojisini gösteren ayrıntılı bir çizim göndermeniz. Çizimde a üstündeki tüm elemanlar. Yönlendirici cihazlar. Anahtarlama cihazları. Sunucular vs. ayrıntılı bir ekilde belirtilmeli. Farklı subnetler bu subnetlerde kullanmayı planladı ınız IPv6 adresleri belirtilmeli. A ın 1. ve 2. yıl sonundaki geni leme planları tarihleri ile beraber gösterilmelidir.

17 Planınızı olu turun Servislerinizin ve cihazlarınızın IPv6 yı destekleyip desteklemedi inden, destekliyorsa ne kadar destekledi inden emin olunması. Bu servislerin güvenliklerini sa layıp sa lamadı ınız. IPv6 ya geçirilecek servisleri hangi sıra ile geçirece iniz.

18 Önerilerimiz Bu teknolojinin konferanslar,e itim materyalleri ve yayınlanmı teknik dökümanlarını okuyun. Servislerinizde bulunan güvenlik mekanizmalarını IPv6 da nasıl olu turaca ınızı ö renin (örn: veritabanları) Öncelikle kritik olmayan servisleri geçirin. En kritik servisinizi en sona bırakın. Önerimiz, önce DNS sunucunuzu IPV6 ya geçirmeniz. Sonra sırasıyla FTP, WWW di er sunucularınızı geçirin. Resmi servislerinizi geçirmeden önce, ilk olarak kapalı bir test networkü olu turun. IPv6 destekli bir DNS sunucusu kurun. Belli sayıda bilgisayar için IPv6 denemeleri yapın ve kapalı test networküne ekleyin. Bu test networkünü dı dünyaya açarak denemeler yapmak isterseniz UlakNet in GEÇ C olarak açaca ı tünelden yararlanabilirsiniz.

19 Biz hazırız sizleri bekliyoruz... [1] Postel,J., Internet protokol,rfc 791 [2] Rekhter,Y., An Architecture for ip address Allocation with CIDR,RFC 1518 [3] Simpson,W., The point to point protocol,rfc 1661 [4] Droms,R., Dynamic host configuration protocol,rfc 2131 [5] Egevang,K., The ip address translator,rfc1631 [6] Gilligan,R.,Thomson,S.,Bound,J., Basic socket interface extensions for IPv6,RFC 3493 [7] Gilligan,R., Transistion mechanisims for IPv6 hosts and routers,rfc 2893 [8] [9] [10]

20 TE EKKÜRLER Hayrettin Bucak

TCP/IP nin DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

TCP/IP nin DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI TCP/IP nin DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI Ayhan AKBAL Fırat Üniversitesi Mühendsilik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh.Bölümü ayhanakbal@gmail.com Hasan. H. BALIK Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU. IPv4 AĞLARININ IPv6 AĞLARINA ENTEGRASYONU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU. IPv4 AĞLARININ IPv6 AĞLARINA ENTEGRASYONU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU IPv4 AĞLARININ IPv6 AĞLARINA ENTEGRASYONU IPv4 AĞLARININ IPv6 AĞLARINA ENTEGRASYONU PROJE NO: 2006-20 Yrd. Doç.Dr. İsmail KADAYIF

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İNTERNET PROTOKOLÜ SÜRÜM 6 (IPv6) MİMARİSİ ÜZERİNDE SERVİS SINIFLARININ ÖNCELİKLENDİRİLMESİ Muhammet Eşref ERDİN ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

IP Protokolü. IP adreslerinin yapısını öğrenmek. IPv4 ve IPv6 arasındaki farkları sıralamak.

IP Protokolü. IP adreslerinin yapısını öğrenmek. IPv4 ve IPv6 arasındaki farkları sıralamak. IP Protokolü 2/66 IP adreslerinin yapısını öğrenmek. IPv4 ve IPv6 arasındaki farkları sıralamak. Ağ katmanında IP protokolüne yardımcı protokolleri öğrenmek. 2 1 3/66 İnternete bağlı her bilgisayarın kendine

Detaylı

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012 IPv6 EL KİTABI V2.1 Nisan 2012 [IPv6 El Kitabı, Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi kapsamında hazırlanmış olup, IPv6 ya geçiş aşamasında IPv6 protokolü, geçiş yöntemleri ve yapılandırması

Detaylı

Güvenlik Penceresinden IPv4/IPv6 Karşılaştırılması

Güvenlik Penceresinden IPv4/IPv6 Karşılaştırılması Güvenlik Penceresinden IPv4/IPv6 Karşılaştırılması Şeref SAĞIROĞLU, Onur BEKTAŞ, Murat SOYSAL Özet IPv4 ün yerini almak için tasarlanm olan IPv6 yak n bir gelecekte internete ba lanmak için yeni standart

Detaylı

Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması

Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması Baki BATI 1, Pınar Onay DURDU 2 1 B LGEM, TÜB TAK, Gebze, KOCAEL 2 nsan Bilgisayar Etkile imi Laboratuvarı, Kocaeli Üniversitesi, zmit,

Detaylı

Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi

Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi 6 Ocak 2009 TS/BAS-BÜL/09-03 Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Derne i (TÜS AD), Türk Giri im ve Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED),

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Bilgi lem Müdürlü ü olarak 2007 y l n yo un ve verimli bir y l olarak bitirmi bulunuyoruz. Bu y l ilk kez uygulad m z stratejik plan ve performans program paralelindeki çal malar m z

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU. Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma

KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU. Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU GEN BANT STRATEJ Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1-... 3 2- GEN BANT ER M NED R?... 4 3- GEN BANT NEDEN ÖNEML R 10

Detaylı

Dijital Hak Yönetimi ve Hukuksal Düzenlemeler

Dijital Hak Yönetimi ve Hukuksal Düzenlemeler Dijital Hak Yönetimi ve Hukuksal Düzenlemeler Caner AŞÇIOĞLU, Rüya ŞAMLI Özet- Geli en teknolojiler ve bu teknolojilerin hayat m z kolayla t ran yönleri gün geçtikçe artmaktad r. Ancak yenilikler ve geli

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

Lojistik Bili im Sistemleri

Lojistik Bili im Sistemleri Lojistik Bili im Sistemleri G R Bili im Sistemleri, verinin toplanmas, i lenmesi, depolanmas ve bilgisayar a lar üzerinden istenen bir uca güvenli bir ekilde iletilerek kullan c lar n hizmetine sunulmas

Detaylı

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE 18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE hsan ÇULHACI SUNU 1953 te Küba nın ba kenti Havana da gerçekle tirilen uluslararası kongre sonucunda olu turulan INTOSAI, daha sonra kurulan çok sayıdaki bölgesel te kilatları

Detaylı

Bilgisayar Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağı Nedir? Bilgisayar Ağı Nedir? İki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelerek belirli bir protokol altında iletişimde bulundukları yapıya bilgisayar ağı denir. Protokol, ağ bileşenlerinin birbiri ile nasıl

Detaylı

İnternetin Temelleri. İnternet Nedir? Bilgisayar Ağı. Ağ Türleri. İnternet Uygulamaları. İnternet Protokolleri

İnternetin Temelleri. İnternet Nedir? Bilgisayar Ağı. Ağ Türleri. İnternet Uygulamaları. İnternet Protokolleri İnternetin Temelleri İnternet Nedir? Bilgisayar Ağı Ağ Türleri İnternet Uygulamaları İnternet Protokolleri 1 İnternetin Nedir? Interconnected Networks, kelimelerinin kısaltmasıdır ve kendi aralarında bağlantılı

Detaylı

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 30 Haziran Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim irketi Kurulu Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

Yaz m Projelerinde Uygulama Ya am Döngüsü Yönetimi

Yaz m Projelerinde Uygulama Ya am Döngüsü Yönetimi Yaz m Projelerinde Uygulama Ya am Döngüsü Application Lifecycle Management (ALM) in Software Projects Koray NÇK TÜB TAK UEKAE Bili im Teknolojileri Enstitüsü koray.incki@bte.tubitak.gov.tr Bar SARIKAYA

Detaylı

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır.

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. NETWORK TEMELLERİ 2 Network Nedir? Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. Bir network ün kurulması için iki

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER ANKARA / Aralık 1998 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Performans Denetimi Raporu Karayolları Genel Müdürlü ü YOL YAPIM,

Detaylı

İnternet Teknolojileri. IP numarası. IP numaraları. Internet adresi nedir? Domain ismi ve IP numarası ne demektir? Ders 3

İnternet Teknolojileri. IP numarası. IP numaraları. Internet adresi nedir? Domain ismi ve IP numarası ne demektir? Ders 3 Internet adresi nedir? Domain ismi ve IP numarası ne demektir? mail.comu.edu.tr 193.255.97.3 İnternet Teknolojileri Ders 3 İnternet'e bağlı her bilgisayarın kendine özgü bir adresi vardır. Domain Name

Detaylı

PJD6243 DLP Projektör

PJD6243 DLP Projektör PJD6243 DLP Projektör Model No. VS14425 Uygunluk Bilgisi Kanada için i ii Madde Önerilen Maksimum 1 PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_TRK Rev. 1A 12-12-11 Ürün ömrünün bitiminde ürünün

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Air 5050. One touch setup Simple & easy to use

Kullanım kılavuzu. Air 5050. One touch setup Simple & easy to use yaşam Air 5050 ADSL2+ Kablosuz 4 Port Modem Kullanım kılavuzu Air 5050 One touch setup Simple & easy to use 7/24 desteksupport hattı 7/24 people 0 212 444 0 0239 +90 212 444 239 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (6&7&8) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (6&7&8) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (6&7&8) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TCP/IP Ağ protokolleri de bilgisayarlar arası veri akışını düzenler. TCP/IP internette veri transferi

Detaylı

Đnternette Ağ Katmanı

Đnternette Ağ Katmanı Đnternette Ağ Katmanı Ağ katmanı gözüyle internet çok sayıda subnetin birbiriyle bağlanmasıdır. Tam tanımlı bir yapısı yoktur, çok sayıdaki bölgesel subnetler backbone lar yardımıyla birbirine bağlanır.

Detaylı

Kablosuz yaşam. Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 444 0 239. Air 5341

Kablosuz yaşam. Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 444 0 239. Air 5341 Kablosuz yaşam Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu Air 5341 7/24 destek hattı 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum Sistem Gereksinimleri 4 1.2 Kutu

Detaylı

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim Programı e-bġlg 121 AĞ TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ Öğr. Gör. Bekir Güler E-mail: bguler@fatih.edu.tr Hafta 6: Ağ (Network) katmanı II 4.4 İnternet ağ katmanı fonksiyonları

Detaylı

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir.

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. PROGRAM EKLE/KALDIR(devam) 1. Program DeğiĢtirmek veya Kaldırmak 2. Yeni Program

Detaylı