tmmob makina mühendisleri odası V. DANILEVSKY İMALAT MÜHENDİSLİĞİ Çeviren: Malt. Müh. Emin Bahadır KANTAROĞLU YAYIN NO: 121

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tmmob makina mühendisleri odası V. DANILEVSKY İMALAT MÜHENDİSLİĞİ Çeviren: Malt. Müh. Emin Bahadır KANTAROĞLU YAYIN NO: 121"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri odası V. DANILEVSKY İMALAT MÜHENDİSLİĞİ Çeviren: Malt. Müh. Emin Bahadır KANTAROĞLU YAYIN NO: 121

2 TMMOB MAKlNA MÜHENDiSLERi ODASI OCAK 1987 YAYIN NO: 121 r' İ BASKI: Yon» Boa Y«y«S«yi LMI. Şti. T«t ANKARA

3 27. KASIM KAMALI MiL* İMALATI Kamalı Milli Geçmelerin Çeşitleri ve Kullanılma Amaçlan Kamalı milli geçmeler, çeşitli amaçlarla kullanılan makina parçalarının (dişliler, kasnaklar, manşon ve kovanlar vb.) millere ya sıkı geçme veya boşlukta geçme ile monte edilmeleri için kullanılırlar. Bunlar, iki elemanın birbirlerine göre hareketlerini önleyen tesbit elemanları grubuna girerler. Basit kamalarla karşılaştırıldığında kamalı milli geçmelerin çeşitli avantajlı özellikleri, bulunduğu görülür: Parçalar, kamalı mil üzerinde kayarlarsa daha kolay yerleştirilirler basınç gerilmeleri normal kamanın yüzlerindekine göre kamalı milin kama yan yüzlerinde daha azdır; kamalı miller, dinamik ve değişken yüklere kama geçirilmiş millerden daha iyi dayanırlar. Kamalı milli geçmelerin en yaygın olarak kullanılanları; paralel kayar kamalı (Şekil 235-a), evolvent kamalı (Şekil 235-b) ve sıçan dişi (Şekil 235-c) olanlardır. ŞekU-235. Kamalı milli geçme çeşitleri. Paralel kenarlı kamalı mil geçmelerinde** üç öp yerleştirme (imalatta ve operasyonda) usulü uygulanır: (1) kamaların yanlarından yerleştirme (2) üst çapa göre yerleştirme (3) alt çapa göre yerleştirme. * : Kamalı mil: (yivli mil, oluklu mil, kamalı sıyırma, freze U mil gibi çeşitli isimlerle de bilinir). Bir mitin çevresinde kendi üzerine sabit işlenmiş kama ve oluklardan ve bunun içine girdiği dişi parçadan-kovan-meydana gelen geçme düzeni. Otomobillerin şaftlarında olduğu gibi. (Ç.N.) **.Bazı hallerde 1:16 lık eğimleri bulunan eğimli paralel kenarlı kamalı milli geçmeler de kullanılır. 359

4 Kamaların yan yüzlerine göre yerleştirmeye, üst çapı 25 ~ 90 mm arasında olan ve delik elemanının tam ve sıhhatli yerleştirilmesi gerekmeyen ancak geçmede yeterli sağlamlık aranan geçmelerde başvurulur. Takım tezgahlan, otomobiller, traktörlerdeki gibi en önemli özelliği dişli sisteminin kinematik hassasiyeti olan mekanizmalarda, üst çap (D) veya alt çap (d) yerleştirmesinden yararlanılır. üst veya alt çapın yerleştirme elemanı olarak kullanılmasının seçiminde kamalı mil kanallarının yüzey sertlikleri ve kamalı milli geçmenin büyüklüğü dikkate alınır. Eğer bir deliğin kama kanallarına ısıl işlem uygulanmamışa veya bunların yüzey sertlikleri ısıl işlemden sonra sıyırma takımıyla tam ölçüye getirilmelerine olanak verecek kadarsa, üst çapa göre yerleştirme yapılır. Eğer sertmk, ısıl işlemden sonra sıyırma işlemini uygulanamaz hale getiriyorsa alt çapa göre yerleştirme yapılır. Isıl işlem uygulanan uzun kamalı millerin yerleştirilmelerinde de alt çaptan yararlanılır, çünkü kamaların yan yüzleri taşlanırken alt çapta aynı anda taşlanabilir Üst çap yerleştirmesi için kamalı milin kamalarının dış köşelerine pah kırılır (Şekil 236-b); iç çap yerleştirmesinde kama kanallarının iç köşelerine pah yapılır ve dış köşelerine dolgu yapılır. Alt çap yerleştirmesinde ve aynca kamalarla kama kanalı yan yüzleri arasında maksimum temas alanım sağlamak gerektiğinde, kamalı milin kama kanallarının diplerinde boşluk kanalcıkları yapılır (Şekil 236-c). (C) Şekil-236. Kamalı milli geçmelerde yerleştirme çeşitleri Paralel kenarlı kamalı miller, profilli freze çaküanyla freze edilebilirler veya azdırma çakılanyla türetilebilirler. Her geçme ebadı ve kama sayısı için ayn bir azdırma çakısı gereklidir. Evolvent kamalı mitti geçmeler, oldukça büyük torklann aktarılmasında ve aynca birleşen elemanların yerleştirilmelerinde çok büyük hassasiyet arandığında kullanılırlar. Bu geçmeler, paralel kenar kamalı milli geçmelerden daha kuvvetlidirler. Çünkü, kama genişliği kama tepesinden dibine doğru yavaş yavaş artar ve dipteki gerilim konsantrasyonu azaltılmış olur. Bunun da ötesinde, kamalı millerin azdırma usulüyle işlenmelerinde düz kesici ağızlı azdırma çakılan kullanıldığından bu ikincisi daha hassastır ve daha iyi bir yüzey kalitesi verir. Bir çok halde evolvent kamalı miller azdırma ile daha sonraki taşlamayı gerektirmeyecek hassasiyette işlenebilirler. 360

5 Kamalı millerin evolvent kamaları, dişliler için kullanılan verimli metotlarla hassas işlenebilirler: raspalama, türetmeli taşlama v.s. Evolvent kamalı miller; üst çaplarından, dişlerin (kamaların) yanlarından veya yardımcı silindirik yüzeylerden (sap) yararlanılarak yerleştirilirler. Kamaların yanlarından yerleştirme çok sık olarak uygulanmaktadır. Düz kenarlı (üçgen) sıçan dişleri esas olarak küçük terk değerli sabit geçmelerde (pres geçmeden kaçınmak için) ve aynca ince cidarlı manşonlarda kullanılırlar. Sıçan dişli millerde, yerleştirme sadece dişlerin yanlarından yapılır, Kamalı Milli ve Delikli Elemanları işleme Metotları Millerin kamalı kışından; divizörle donatılmış düz yatay freze tezgahlarında, dişli azdırma tezgahlannda, özel kamah mil azdırma tezgahlannda ve taşlama tezgahlannda (Şekil 237) işlenir. Büyük parti ve seri imalatta son yıllarda kamalı mil azdırma usulünün yerine, kamalı mil planyası, kamalı sıyırma ve makaralar, kremayerler veya çok makaralı kafalarla kamalı millerin soğuk haddelenmeleri şeklinde işleme metotları.kullanılmaktadır. Bu metotlar, aynı zamanda pahalı azdırma çakılarını gerektiren kamalı mil azdırma metodundan daha yüksek üretim kapasitesine sahiptirler. Parti imalatında, paralel kenar kamah miller genellikle iki operasyonda fireze edilirler, önce iki kanal freze ç akışıyla, karşılıklı iki kamanın yan yüzleri aym anda freze edilir bundan sonra da alt çap bir profil freze çakısı ile freze edüir. Şekil-237. Kamah millerin işlenme metotlan a- divizörlu bir düz yatay freze tezgahında freze ediliş; b- türetme işlemiyle azdırma; c- üç zımpara taşıyla kamah mil taşlama; d- profilli zımpara taşıyla kamalı mil taşlama. Seri imalatta, kamaların arasındaki bütün boşluk (yan yana iki kamanın kenarları ve alt çap) bir kamalı mil azdırma çakısıyla bir dişli veya kamalı mil azdırma tezgahında işlenir. 361

6 Şekil 238 de bir kamalı mil azdırma tezgahı gösterilmiştir, işlenecek kamalı mil iş tablasının l üzerindeki kafaların 2 ve 3 puntalann arasına tesbit edilir. Kamalı mil azdırma çakısı 4, azdırma çakısı helis açısına dik bir düzlem içerisinde salınabilen çakı sportunun üzerindeki malafaya monte edilmiştir. Azdırılacak en düşük kama sayısı dörttür. Çaplan 30 mm ye kadar olan kamalı miller genellikle tek pasoda azdırılırlar; daha büyük miller ise iki pasoda işlenirler. Azdırma, yan ve profil freze çakılanyla düz yatay freze tezgahlarında yapılan işlemeden daha üretgen bir metottur. Kamaların bir faturaya veya geniş kademeye yaklaşarak son buldukları kısa kamalı millerin, kısa kamalı kısımları (yani freze çakısı veya azdırma çakısı için yeterince yer bulunmayan hallerde) dişli planya tezgahlarında özel dizaynlı planya kalemleri kullanılarak işlenebilirler. Şekil Kamalı mil azdırma tezgahı Kamalı millerin merkez delikleri genellikle ısıl işlemden sonra konik taşlama kafasıyla taşlanırlar. Paralel kenarlı kamaların yan yüzleri ve kamalı milin alt çapı bir veya iki operasyonda taşlanabilir. Parti imalatında bu iş genellikle basit yatay milli git-gel tablalı yüzey taşlama tezgahlarında ve iki operasyonda yapılır, önce iki düz zımpara taşıyla karşılıklı iki kamanın yanlan taşlanır (Şekil 237 -c) ve sonra da profilli zımpara taşıyla yan yana iki diş arasındaki boşluğun tabanı (alt çap) taşlanır. Seri imalat ve büyük parti imalatında yan yana iki kamanın arasındaki boşluğun tamamı (yanlar ve alt çap) kamalı mil taşlama tezgahında tek operasyonda taşlanır (Şekil 362

7 237-d). Kamaların yan yüzlerinde ve alt çap yüzeyinde bırakılacak taşlama payı genellikle 0,1 ~ 0,2 mm ananda değişir (her bir yönde). Kamalı mü planyası, profil kalemleri radyal yarıklar içerisinde oturtulmuş, çok kalemli bir kafa ile yapılır. Kullanılacak profil kalemlerinin sayıları ve profilleri, kama sayılan ile yan yana kamalar arasındaki boşluk profilinin aynıdır. Kalemlerin önceden ayarlanmış işleme boyunda hızla geri çekilmeleri olanağı sağlanmıştır. Bu bütün mil boyunca uzanmayan kamaların planya «dilmeleri için kullandır. Sovyet yapısı MA 4 modeli kamalı mil planya tezgahında 20 ~ 50 mm çapındaki kamalı millerde 70 ~ 370 mm boyunda kamalar planya edilebilir. 435 mm boya kadar miller yerleştirilebilir. Kamalar ya tam mil boyunda planya edilirler veya alt çapla üst çap arasındaki eğrisel bir geçiş hattı ile bitmek üzere belli bir boya kadar planya edilirler. Şekil-239. Parçalı iki sıyırma takımıyla kamalı mil sıyırma Şekil-240. Çok sayıda profil makaralı hadde kafasıyla kamalı mil haddeleme prensibi. Kamalı mil sıyırma, (broşlama). Paralel kenarlı kamaların sıyrılmaları, iki boşluğu kesen iki adet parçalı sıyırma takımıyla yapılır. Bundan sonra iş parçası, geri kalan boşluktan, her seferinde iki boşluk işlenmek üzere indekslenir (Şekil 239). Bu metotla kamalı millerin ya boydan boya tamamı veya bir kısmı işlenir. Böyle parçalı sıyırma takımlarında, sıyırma takımının her dişi radyal yönde bağımsız hareket yapabilir. Kam çubuğu, milin sadece belli bir bölümüne kadar uzanan ve istenilen herhangi bir şekildeki bir geçişim eğrisiyle* bilen kamaların işlenmesini sağlar. Kamalı mil sıyırmada üretim, kamalı mi! azdırmaya göre 5 ~ 10 kat fazladır. Soğuk haddeleme, (veya ovalama). Kamalı miller makaralarla, kremayerlerle veya çok sayıda profil makaralı kafalarla soğuk olarak haddelenirler. Soğuk haddelenmiş kamalı miller, işlenmiş kamalı millerden çok daha yüksek (yaklaşık % 40) yüklere dayanabilirler. Birçok halde, soğuk haddelenmiş kamalı millerin kazandıktan yüzey sertliği, yüzey kalitesi ve hassasiyet ısıl işlemi ve taşlamayı gerektirmeyecek kadar mükemmeldir. : Geçişim eğrisi: iki ayrı yüzey veya çizgiyi birbirine bağlayan eğrisel hat. (Ç.N.) 363

8 2,5 mm modüle kadar olan evolvent kamalı miller, iki veya üç profil makarasının soğuk çapraz haddelenmesiyle elde edilirler. Bu makaralar milin bölme dairesine göre ve sistemin elastik deformasyonu dikkate alınarak ayarlanırlar. Soğuk çapraz haddeleme iş parçasına pozitif eksenel haıeket verilir. Makaraların bir giriş kısmı vardır, iş parçası makaralara göre zamanlanmış olarak döner ve onların eksenlerine paralel olarak ilerler. Makaraların merkepleri aracındaki uzaklık önceden ayarlanır ve haddeleme işlemi boyunca değiştirilmez. Daha sonra soğuk haddelenecek iş parçaları, azdırma ile işlenecek iş parçalarına göre daha hassas işlenmiş olmalıdırlar. Sertlikleri Bhn 220 üzerinde olmayan iş parçalan soğuk haddelenebilirler. Bu metot çok sayıda (18 den fazla) kaması bulunan kamalı millerin imalatında kullanılır. Kama sayısı arttıkça haddeleme operasyonu daha düzgün şelilde ilerler. Evolvent kamalı miller soğuk haddelendiklerinde hatve hatası 0,03 mm içerisinde kalır. 250 mm den daha uzun kamalı millerde bu metodun üretimi, azdırma metodunun 10 kâtıdır; 100 mm den uzun kamalı millerde üretgeniik 4 ~ 7 defa fazladır. Çok sayıda profil makaralı kafalarla soğuk haddelemenin uygulanışı Şekil 240 ta şematik olarak gösterilmişi.». Bu metotta çok hassas olarak imal edilmiş çok makaralı kafa kullanılması gerekir. Takım kafası, her daire diliminde bir profil makarası bulunmak Üzere (sekiz makara gösterilmiştir) düzenlenmiş daire dilimlerine (şekilde gösterilmemiştir) sahip bir sertleştirilmiş rijit halkadan meydana gelmiştir. Bu makaralar rulmanların ortalarına geçirilmiş miller üzerinde serbestçe dönerler. Bu makaralar birbirlerine bağımlı olmaksızın ayarlanabilir ve değiştirilebilirler, tş parçası kenetleme aletinin cuntaları arasına yerleştirilir ve hadde kafası sabitlenmiş iş parçası ekseni boyunca önceden ayarlanmış boyda ilerler. Bu metotla elde edilen paralel kenarlı kamaların genişlikleri 0,07 veya 0,08 mm içerisinde değişiklik gösterir. Bu soğuk haddeleme işleminde plasük deformasyon iş parçasının çok derinlerine kadar geçer. Kaba parçanın sertliği Bhn 220 yi geçmemelidir. Bu nedenle operasyon sırasında iş parçası uzar, yer değiştiren metalin bir kısmı iş parçasının dış yüzüne doğru kaydırılır, îş parçasının dış çapı bir miktar artar ve ölçüye getirilmesi için silindirik taşlama gerekir. îş parçasının yüzey tabakalarının sertliği % 20 ~ 30 oranında artar. Bir takım kafası iş parçası işleyebilir. Bu metot yüksek üretim kapasitesine sahiptir, fakat her çok makaralı takım kafası tek bir ölçüdeki kamalı mili işleyebilir. Bu tip kafalar evolvent kamalı millerin haddelenmesinde de kullanılabilirler. Ancak bu millerin 16 veya 18 den fazla kamaları bulunmamalıdır. Daha çok sayıda kama için makaraları düzenlemek olanaksızdır. Kamalı mil delikleri. Şaft-kovanları ve burç lordaki kamalı mil deliklerin kaba işlemleri, dolu parça delinerek, maça matkabı kullanılarak, bir ucunda veya her iki ucunda alın düzleme yapılarak tamamlanır. Bundan sonra yuvarlak bir delik daha sonrada kamalı delik sıyrılır. Seri imalatta, hem silindirik deliği hem de kama kanallarını tek bir kursta sıyırmak için uzun bir sıyırma (broş) takımı kullanılır. Bütün dış yüzlerin islenmesi bitirildikten son- 364

9 ra veya sadece kamah delikle eş eksenli olan yüzler işlendikten sonra iş parçasına ısıl işlem uygulanır ve kamalı deliğin alt çapı taşlanır. Bu taşlama operasyonunda iş parçası, yüksek hassasiyetle işlenmiş kamalı mil kısmıyla eş eksenli silindirik yüzeye göre yerleştirilir. Bu taşlama işi bir iç taşlama tezgahında yapılır. Kamalı miller ve delikler özel kamah mastarlanyla kontrol edilirler. Bazı hallerde kamah millerin alt çaplan mikrometreli pergellerle veya kamalar için kanalları bulunan dişi tampon mastarlarla kontrol edilirler. Alt çapla şaft muylularının aynı eş eksenli ve düzgün olup olmadıkları bir komparatörle kontrol edilebilir. 365

tmmob makina mühendisleri edası V. DANILEVSKY İMALAT MÜHENDİSLİĞİ Çeviren: Mak. Müh. Emin Bahadır KANTAROGLU YAYIN NO: 121

tmmob makina mühendisleri edası V. DANILEVSKY İMALAT MÜHENDİSLİĞİ Çeviren: Mak. Müh. Emin Bahadır KANTAROGLU YAYIN NO: 121 tmmob makina mühendisleri edası V. DANILEVSKY İMALAT MÜHENDİSLİĞİ Çeviren: Mak. Müh. Emin Bahadır KANTAROGLU YAYIN NO: 121 »I-k t TMMOB MAKINA MÜHENDiSLERi ODASI OCAK1M7 YAYIN NO. 121 BASKI: Yon» BMM Y«y«ıSM«yM

Detaylı

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 1 İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 4. KESİCİ TAKIM BİLGİSİ VE KESİCİ TAKIM SEÇİMİ Talaşlı imalatta, iş parçalarının istenilen boyutta ve şekilde üretilebilmesi için iş parçası üzerinden uygun bir şekilde

Detaylı

ÜNİTE MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Ayhan ÇELİK HEDEFLER TALAŞLI ÜRETİM YÖNTEMLERİ

ÜNİTE MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Ayhan ÇELİK HEDEFLER TALAŞLI ÜRETİM YÖNTEMLERİ TALAŞLI ÜRETİM YÖNTEMLERİ İÇİNDEKİLER Üretim Yöntemlerinin Sınıflandırılması Talaşlı Üretimin Temelleri Talaşlı Üretim Yöntemleri CNC ile İşleme MAKİNA VE TEÇHİZAT Prof. Dr. Ayhan ÇELİK HEDEFLER Bu üniteyi

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi TALAġLI ĠMALAT YÖNTEMĠ Hammadde halindeki bir malzemeye belirli bir şekil vermek için ucu (ağzı) keskin takımlar yardımıyla parça üzerinden küçük parçacıklar halinde malzeme kaldırma işlemidir, kaldırılan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TORNALAMA İŞLEMLERİ 2 ANKARA 2005 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TORNALAMA İŞLEMLERİ 2 521MMI004

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TORNALAMA İŞLEMLERİ 2 521MMI004 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TORNALAMA İŞLEMLERİ 2 521MMI004 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Freze ile ilgili tanımlar Kendi ekseni etrafında dönen bir kesici ile sabit bir iş parçası üzerinden yapılan talaş kaldırma işlemine Frezeleme, yapılan tezgaha Freze ve yapan kişiye de Frezeci denilir.

Detaylı

Saçlar,haddeleme yöntemiyle üretilir.saç,ince ise,satışa rulo halinde sürülür;kalın ise,tabakalar halinde pazarlanır.

Saçlar,haddeleme yöntemiyle üretilir.saç,ince ise,satışa rulo halinde sürülür;kalın ise,tabakalar halinde pazarlanır. SAÇ ŞEKİLLENDİRME İŞLEMLERİ Saçlar,haddeleme yöntemiyle üretilir.saç,ince ise,satışa rulo halinde sürülür;kalın ise,tabakalar halinde pazarlanır. Bir saç parçasından şekil üretilmek istendiğinde,önce büyük

Detaylı

BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME

BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, aynı cinsten bilinmeyen bir değeri karşılaştırmaya ÖLÇME denir. Örneğin ; cetvel, kumpas ve mikrometre Çelik cetvel ve şerit

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR:

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: İLYAZ İDRİZOGLU M0220086 SUNAY DOĞAN M0120014 DANIŞMAN:

Detaylı

2010 Ekim. www.guven-kutay.ch DİŞLİ ÇARKLAR SİLİNDİRİK DİŞLİLER 12-01. M. Güven KUTAY. www.guven-kutay.ch

2010 Ekim. www.guven-kutay.ch DİŞLİ ÇARKLAR SİLİNDİRİK DİŞLİLER 12-01. M. Güven KUTAY. www.guven-kutay.ch 010 Ekim DİŞLİ ÇARKLAR SİLİNDİRİK DİŞLİLER 1-01 M Güven KUTAY Sevgili eşim FİSUN ' a ÖNSÖZ Bir konuyu bilmek demek, onu eldeki imkanlara göre kullanabilmek demektir Dişliler konusunu bilmek, dişli üretip

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI CNC TEZGAHLARI Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

Keçe kodlama ve genel tip tanımı

Keçe kodlama ve genel tip tanımı Keçe tanımlaması Keçe kodlama ve genel tip tanımı Kullanım yerleri, şartları ve ölçülerine göre keçeler birbirlerinden farklı fiziksel, kimyasal özellikler ve şekillere sahiptirler. Keçe seçiminde ve sınıflandırılmasında

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1. 1.HELĠS DĠġLĠ AÇMA

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1. 1.HELĠS DĠġLĠ AÇMA ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 AMAÇ Frezede helis diģli açma iģlemlerini yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Çevrenizdeki iģletmelerin, helis diģli imalat yöntemlerini araģtırınız, topladığınız bilgileri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TAŞLAMA İŞLEMLERİ 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TAŞLAMA İŞLEMLERİ 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TAŞLAMA İŞLEMLERİ 2 ANKARA 2005 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI

SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI Barış GÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

Bilgisayar Destekli İmalat

Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli Đmalat (Computer Aided Manufacturing-CAM) CAM, planlama, yönetme ve bir imalat işleminin kontrolünün doğrudan veya dolaylı olarak bilgisayar yardımı ile yapılmasıdır.

Detaylı

CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI

CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1. GİRİŞ 1.1. CNC nedir? CNC (Computer Numerical Control) Bilgisayar Yardımı İle Sayısal Kontrol anlamındaki kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir ifadedir. Bir CNC tezgah

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ ENJEKSİYON MAKİNELERİNDE ÜRETİM-1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Programa bakış Grup 8

Programa bakış Grup 8 Programa bakış Grup 8 8.1 Hafif yapılı levhalar için bağlantı teknolojisi i Ürün çeşitleri 8.1.0 8.2 Bağlantı elemanları i Ürün çeşitleri 8.2.0-8.2.1 8.3 Yataklar ve döşemeli mobilyalar için bağlantı elemanları

Detaylı

GİRİŞ, DÖVÜLEBİÜRÜK, AÇIK KALIPTA DÖVME. Prof. Dr. Levon ÇAPAN İTÜ SAKARYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA BÖLÜMÜ

GİRİŞ, DÖVÜLEBİÜRÜK, AÇIK KALIPTA DÖVME. Prof. Dr. Levon ÇAPAN İTÜ SAKARYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA BÖLÜMÜ GİRİŞ, DÖVÜLEBİÜRÜK, AÇIK KALIPTA DÖVME Prof. Dr. Levon ÇAPAN İTÜ SAKARYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA BÖLÜMÜ 26 ARALIK 1991 5 Giriş- Dövülebilirlik- Açık Kalıpta Dövme Giriş. Dövülebilirlik En eski üretim

Detaylı

AYAKKABI MAKİNELERİ BİLGİSİ (FOOTWEAR MACHINES)

AYAKKABI MAKİNELERİ BİLGİSİ (FOOTWEAR MACHINES) AYAKKABI MAKİNELERİ BİLGİSİ (FOOTWEAR MACHINES) Öğr. ÖĞR.GÖR.ÖMER UÇTU DERS 1 (LECTURE 1) Makine nedir? (What is machine?) Ayakkabı makineleri (Footwear machines) Ayakkabının kısımları. (Parts of footwear)

Detaylı

Her palete doğrudan ve bağımsız erişim sağlayan geleneksel raf sistemi

Her palete doğrudan ve bağımsız erişim sağlayan geleneksel raf sistemi Paletli Ürünler için Sırt Sırta Raf Sistemi Her palete doğrudan ve bağımsız erişim sağlayan geleneksel raf sistemi Sırt Sırta Raf Sisteminin Genel Özellikleri Mecalux sırt sırta raf sistemi, palet üzerinde

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Genelde malzemeyle ilgili sorunlar, belirli bir uygulama için uygun kombinasyona sahip malzeme veya malzemelerin seçimi sırasında ortaya çıkar. Bu nedenle karar verme konumunda

Detaylı