Ö RENME FAAL YET 1 Ö RENME FAAL YET 1 AMAÇ 1.KES C LER BA LAMA ARA TIRMA Freze Çak lar n Biçimlerine Göre Tan t lmas ve Kullan ld Yerler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö RENME FAAL YET 1 Ö RENME FAAL YET 1 AMAÇ 1.KES C LER BA LAMA ARA TIRMA. 1.1. Freze Çak lar n Biçimlerine Göre Tan t lmas ve Kullan ld Yerler"

Transkript

1 ÖRENME FAALYET 1 AMAÇ ÖRENME FAALYET 1 Belirtilen sürede balama araçlarn kullanarak freze çaklarn balayabileceksiniz. ARATIRMA Çevrenize en yakn bir imalat atölyesine gidip orada freze ortamn geziniz. Gözlemlerinizi snfta arkadalarnza anlatnz. Orada sizin en çok dikkatinizi çeken ey neydi? Arkadalarnzla tartnz. 1.KESCLER BALAMA Okulunuzda veya evinizde internet ortamnda frezeleme ile ilgili bilgiler toplaynz. Topladnz bilgilerin internet adresini arkadalarnza söyleyiniz Freze Çaklarn Biçimlerine Göre Tantlmas ve Kullanld Yerler Kendieksenietrafnda dönen ve genellikle çok dili azlaryla tala kaldrma ilemi yapan kesiciye freze çaks ad verilir Silindirik Frezeler Adndan da anlald gibi silindir biçimli olarak yaplrlar. Diler çevre d yüzeyi üzerinde olup düz ve helis kanallar eklindedir. Helis kanall frezeler birkaç di birden kesme yapt için düz kanall freze çaklarna göre daha rahat ve sessiz keserler. Bir freze çaksnn ucundan bakld zaman eer di kanal saat akrebi yönünde bükülerek uzaklayorsa, buna SA HELS, eer ters yöne doru ise buna da SOL HELS denir. Resim 1.1 de sa ve sol helis kanall freze çaklar görülmektedir. Makine parçalarnn yüzeylerinin frezelenmesinde kullanlr. RESM 1.1:Sa Helis Kanall Silindirik Frezeler RESM 1.2: Kanal Freze Çaks Kanal Frezeleri Bu tür freze çaklarnn silindirik freze çaklarndan fark sadece dar olmalardr (Resim 1.2). Bu çaklarn bazlarnn çevre yüzleri, bazlarnn hem çevre hem de aln yüzleri keser. sminden de anlald gibi kanal açmak veya mevcut kanallar geniletmek için kullanlr Aln Frezeleri Hem çevre hem de aln yüzeyinde kesici dileri vardr (Resim 1.3). Aln frezeleri ile düzlem yüzeyler ve kanallar açlabilir. Ayrca ayn anda birbirine dik iki yüzeyi ilemek mümkündür. RESM 1.3:Aln Freze Çaks Aç Frezeleri Resim 1.4 te de görüldüü gibiuçlar açl olarak sivriltilmi freze çaklardr. Genellikle 30, 45, 60, 75, 90 vb. açlarda bulunur. Tek taraf açl veya çift taraf açl olarak da bulunur (Resim 1.4a). Büyük çapl olanlar ortadan delikli, küçük çapl olanlar ise sapl olarak imal edilir (Resim 1.4b). Krlangç kuyruu ve benzeri profiller bu aç freze çaklar ile açlr Parmak Frezeler Hem çevrelerinde, hem de aln yüzeylerinde iki veya daha fazla kesici azlar vardr (Resim 1.5). Silindirik veya konik sapl olarak imal edilir. nce ve küçük parçalarn kenarlarn dik ilemek, kama kanallar açmak gibi ilemlerde kullanlr T Frezeler T freze çaklar bir disk ve diske bal sap ksmndan oluur. Diskin çevresinde kesici diler bulunur. Silindirik veya konik sapl olarak imal edilir. Düz ve helis kanall olarak yaplr (Resim 1.6). T kanallar, kama kanallar gibi kanallar açmak için kullanlr. T freze çaksn kullanmadan önce T kanal için parmak freze veya kanal freze çaks ile düz ön kanalnaçlmas gerekir. (a) RESM 1.4:Aç Freze Çaklar RESM 1.5: Parmak Frezeler (b) RESM 1.6: T FrezeÇaks 3 4

2 Modül Frezeler Standart dili çark profillerini açmak için kullanlr. Bu freze çaklar di büyüklüklerine göre normlatrlr. Her seride 8 veya 16 freze çaks bulunur. Modül freze çaks 1 den 8 veya 16 ya kadar numaralandrlm olup her numarann hangisaylardaki dili çarklar açaca üzerinde yazlmtr (Resim 1.7). RESM 1.7: Modül Freze Çaks RESM 1.8: Profil Freze Çaks Biçim (Profil) Frezeler Çeitli profillerin ilenmesi için kullanlan freze çaklardr. En çok kullanlanlar iç ve d bükey olanlardr. htiyaca göre özel olarak deiik profillerde imal edilir (Resim 1.8) Yüksek HzÇeliinden (HSS) Yaplm Freze Çaklar yi cins karbonlu çelik içine katk maddeleri ilavesiyle elde edilen alaml çeliktir. Yüksek hz çelikleri, oda ve yüksek scaklklarda yüksek sertlii veyüksekok direnci sayesinde iyi performansyla kesici takm malzemesi olarak kullanlmaktadr. Yüksek hz çelikleri önemli miktarda W, Mo, V ve Cr gibi karbür yapc elementlerle alamlandrlmtr. Endüstride yaygn olarak kullanlrlar Sert Maden Uçlu Freze Çaklar Sertmadenuçlufrezeçaklar 900C ye kadar olan çalma scaklklarna dayanm gösteririler. Anma dirençleri oldukça yüksektir. Çok sert dokularndan dolay krlgandrlar. Isy iyi iletirler ve sl genlemeleri azdr. Endüstride en çok kullanlan freze çaklardr (Resim 1.10). Yüksek kesme hz ve ilerleme ile çaltklarndan maliyeti düüktür. Ayn zamanda soutma svs seçimi ve kullanlmas önemlidir. Kesici uçlar köreldiinde deitirilerek yenisi taklr. 1.2.Freze ÇaklarnnDilerinin Yaplna Göre Tantlmas Takma Uçlu Freze Çaklar Takm çelii veya dökme çelikten yaplm bir gövde üzerine sert maden uçlarn taklmasyla meydana gelir. Krlan veya bozulan uçlarn yenileriyle deitirilmesi kolaydr. Büyük çapl frezelerde gövde maliyetini ekonomik oluunu salamaktadr. a) Tungsten Karbür Sert Maden Kesici Uçlar RESM 1.9: Takma Uçlu Freze Çaklar Eksantrik Torna Edilmi (Sabit Kesitli) Freze Çaklar Freze çaklarnn dileri arkaya doru eksantriktir. Modül ve profil freze çaklar bu türdendir (Resim 1.7 ve 1.8) Normal Biçimde (Sivri Di) Freze Çaklar Bu tip freze çaklarnn dilerinin kolay biçimlendirilebilmesi sebebiyle genellikle sivri dili olarak yaplrlar. Parmak, kanal, silindirik, testere, aln,, T,aç frezeler birer sivri dili freze çaklardr (Resim ). 1.3.Freze ÇaklarnnYapld Malzemelere Göre Tantlmas Takm Çelii Freze Çaklar Karbon çeliinden yaplmtr. Düük scaklkta sertliklerini kaybettiklerinden ömürleri ksadr. Ucuz ancak piyasada çok az kullanlr. b) PCD Sert Maden Kesici Uçlar c) CBN Sert Maden Kesici Uçlar RESM 1.10: Çeitli Sert Maden Uçlar 1.4.Freze Çaklarnn Tezgaha Balanmas Freze Çaklarnn Fener Miline Balanmas Ortas delikli freze çaklar uzun ve ksa malafa milleriyle, sapl freze çaklarnn büyükleri özel skma düzenleriyle, küçükleri de pens-mandren tertibat ile freze tezgah fener miline balanrlar. Delikli freze çaklar, malafaad verilen bir milin üzerine taklr. Bu milin üzerindeki konik ksm tezgah fener milinin uygun konik yuvasna sokulup, arkasndan bir vida ile çektirilerek tespit edilir (Resim 1.11). 5 6

3 (a) (b) RESM 1.11: Malafa Milinin Fener Miline Taklmas RESM 1.14 : Malafa Miline Taklan Freze Çaks Freze çaksn sökmek için, tezgah motoru durdurulur ve ar devirealnr. Malafa somunu anahtarla gevetilir. Ön yatak tespit vidas gevetilerek dar alnr. Malafa somunu elle sökülür. Bilezikler elle dar alndktan sonra freze çaks çkarlr. RESM 1.12: Mors Konik Sapl Malafa ve Freze Çaks Freze Çaklarnn Malafalara Balanmas Uzun malafay fener miline balamak için, üst balk vidalar gevetilerek malafa boyu kurtaracak kadar çekilir ve gövdeye tespit edilir. Arka destek yata üst kzaa geçirilerek bala tespit edilir. Malafa somunu sökülür. Freze çaks mümkün olduu kadar tezgah gövdesine yakn balanacak ekilde malafa bileziklerinin bir ksm çkartlr. Freze çaks kesme yönüne göre malafa somununu skacak ekilde malafaya taklr. Üzerine malafa bilezikleri ve yatak bilezii silinerek taklr. Ön destek yata temizlenerek, malafa mili üzerindeki yatak bileziine yerletirilir. Üst bala tespit edilir. Daha sonra malafa mili somunu uygun bir anahtarla sktrlr (Resim 1.12). DKKAT: Anahtara çekiçle vurulmaz, boru taklarak skma yaplmaz. RESM 1.15 : Malafa Millerinin Düzeni Sökülen malafa mili temiz bir bez ile temizlendikten sonra özel raflarna kaldrlr (Resim 1.15). Ksa malafalar da fener miline tespit edildikten sonra freze çaksnn kalnlna göre bilezikler kullanlarak malafa vidas alndan sktrlr. RESM 1.13 : Freze Tezgah Üst Balk ve Aparatlar Freze çaks malafa miline taklrken malafa üzerinde serbestçe kaymal, asla ZORLANMAMALIdr. Çakya çekiçle vurulmamaldr. Aksi halde malafa mili bozulur. Çak da krlr. DKKAT: Malafa somunu ön yatak çkarlmadan gevetilmelidir. Aksi halde malafa mili eilir. (a) RESM 1.16:Ksa Malafa Mili ve Uç Vidasnn Dik Bala Takl (b) 7 8

4 Sapl Freze Çaklarnn Pens Adaptörü ve Tutucularla Balanmas Mors konikli freze çaksnn fener miline mors konii ile balanmas, silindirik sapl freze çaksnn fener miline tespiti, genellikle özel skma düzenleri ile yaplr. 1.5.Balklar Üniversal Balklar Bu tür balklarn milleri hem düey hem de yatay düzlemde istenilen eiklikte döndürülüp tespit edilebilir (Resim 1.19). Kendi gövdesinde bulunan aç bölüntülerinden yararlanarak 360 döndürülerek çalabildikleri için piyasada skça kullanlr. (a) (b) RESM 1.19 : Üniversal Freze Bal Eksantrik Balklar a. Tantlmalar Eksantrik balklar, fener milinden alnan dairesel hareketi, dorusal harekete çevrilmesinde kullanlr. Bu balk ile tabla yüzeyine dik olarak, her iki tarafa 90 ye kadar döndürülerek açl yüzeyler ilenebilir. b. Kullanld Yerler Eksantrik balklar genellikle, dili çarklarn, kasnaklarn kama kanallarn, kare, dikdörtgen veya düzgün olmayan biçimdeki deliklerin yapmnda, çeitli profildeki kanallarnaçlmasnda kullanlr. (c) (d) RESM 1.17:ParmakFrezeÇaksnn PenseTakl ve Sklmas Küçük çapl sapl freze çaklar pens-mandren tertibatyla balanrlar. Adaptör ad da verilen bu yöntemde delik çaplar, deiik ölçülerde yaplm bir seri takm penstakm ile kullanlr. Bu takmdan balanacak freze çaks çapna uygun olan pens seçilerek adaptöre taklr. Daha sonra freze çaks pens içine yerletirilir. Ve adaptör somunu ay anahtarla sklr (Resim 1.17). (a) (b) (c) RESM 1.20 : Dik Baln Tezgaha Taklmas c. Sökülüp Taklmalar Freze tezgahlarnda fener miline taklacak bütün balklar aadaki sra dikkatlice takip edilerek yaplmaldr. RESM 1.18 : Pens Adaptör Takm ve Malafa Mili Freze tezgah motorunu ana alterden kapatnz. Fener mili devir saysn en düük devire alnz. Tablay korumak için yüzeyine tabla geniliine yakn ölçülerdesuntaveyaahap konmaldr kibalk tablaya zarar vermesin ve kaymasn. Balk yüzeyi ve fener mili yüzeyini bez ile silerek temizleyiniz. Taklacak balk atölyede bulunan vinçle (vinç yoksa birkaç kii birlikte) kaldrlarak tezgah fener mili yuvasna yaklatrnz. Vinç yardmyla balk yüzeyinin yuvasna oturmasn salaynz. Yüzeyde pim varsayuvayaoturmasn salaynz. Balkyuvasna oturduunda, varsa çektirme milini sknz. Balk yuvaya oturduktan sonra tespit civatalarn sklarak emniyete alnz. 9 10

5 Emniyetli bir ekilde baln takldndan emin olduunuzda, tezgah düük devirde çaltrarak kontrol ediniz. ÖRENME FAALYET 2 ÖRENME FAALYET -2 Freze balklarnn sökülmesinde ise aadaki sra dikkatlice takip edilmelidir. Freze tezgah motorunu ana alterden kapatnz. Fener mili devir saysn en düük devire alnz. Balkta freze çaks takl ise dikkatlice sökünüz. Tabla yüzeyine koruyucu ahap koyunuz. Tabla yüzeyindeki koruyucu baln alt yüzeyine deyinceye kadar kaldrnz. Atölyede vinç varsa kancay balkyuvasna takp emniyetealnz. Fener milinde çektirme mili takl ise sökünüz. Gövdeye tespit edilen civatalar sökünüz. Bal tutan bir ey kalmadnda tablann enine hareketiyle (y ekseninde) fener milinden uzaklatrnz. Vinçle bal emniyetli bir ortama taynz. Balk, fener mili ve dier yardmc parçalar temizleyerek yalaynz. AMAÇ AMAÇ Belirtilen sürede i parçalarn emniyetli bir ekilde freze tezgahna balayabileceksiniz. ARATIRMA Çevrenize en yakn bir imalat atölyesine gidip orada freze ortamn geziniz. Gözlemlerinizi snfta arkadalarnza anlatnz. Mengene, civata, balama pabucu hakknda bilgi ve resim toplaynz. nternet ortamndan faydalanabilirsiniz. letmelere gidebilirsiniz. 2. PARÇALARINI BALAMA 2.1.Mengenenin Tezgaha Balanmas Azlar Gövdeye Paralel lenen parçalarn hassasiyetinin istenilen deerde çkmas mengenenin tezgah tablasna çok iyi balanmas gerekir. Mengene çeneleri komparatörle kontrol edilerek tezgah tablasna balanr (Resim 2.1). Tablann üzeri temizlenir. Mengenenin alt yüzeyi temizlenir. Mengene, tabla üzerine azlar gövdeye paralel gelecek ekilde konur ve civata hafif sklr. Komparatör malafaya balanr. Komparatör ucunun mengene hizasna gelmesi için tabla hareket ettirilir. Komparatör ucu mengenenin sabit çenesine dayatlarak birkaç devir yaptrlarak sfra ayarlanr. Tabla saa-sola hareket ettirilerek azlarn gövdeye paralellikleri kontrol edilir. Paralelliklerini salamak için mengeneye hafifçe vurulur. Çenenin her iki tarafnda komparatörden okunan deer ayn olmaldr. Cvata ve somunlar sklr

6 DKKAT: Mengeneleri tablaya balamadan önce mengenenin alt yüzeyi, tablann üst yüzeyi bez ya da üstüpü silinerek temizlenmelidir. 2.3.Civata ve Pabuçlarla Balama Balama Civata ve Somunlar Freze tezgahlarnda bulunan T kanallarna uyan ölçülerde yaplm olan civata balar genellikle kare olarak yaplr. Rondela ve somunlarla i parçalarn skma ileminde kullanlr. RESM 2.1:MengeneAzlarnn Komparatörle Gövdeye Paralellik Ve Diklik Kontrolü Azlar Gövdeye Dik Mengene çenelerinin gövdeye dikliini paralellikte takip edilen admlar aynen yaplr. Sadece tabla enine hareket ettirilecektir Pabuçlar ve Çeitleri lenecek parçay tezgah tablasna balayan makine parçalardr. Yass, çatal, bal, özel amaç için yaplm pabuçlar vardr. 2.2.Mengene le Balama Vidal Mengenelerle Endüstride en çok kullanlan mengene çeididir. Küçük parçalarda i parçasnn altna talanm uygun altlklar konur. Vidal mengenelerin bazlarnn taban sabittir, saa-sola dönmez. Baz mengenelerin taban döner tabla üzerine oturtulmutur ve saa-sola istenen açda döndürülüp sabitlenebilir. Bu mengenelere üniversal mengene denir. Baz mengenelerin hem taban düey eksen etrafnda döner hem de gövdesi yatay eksen etrafnda dönebilir. Böylece parçalarn açl yüzeyleri yataya paralel hale getirilerek ilenebilir. DKKAT: parças daima sabit çene tarafna sktrlr. Küçük i parçalarn mengenede skarken, hareketli çene tarafna yuvarlak parça konur. Böylece ilenen yüzeyler birbirine dik olur. (a) (b) (c) RESM 2.3:Balama Pabuçlar Dayama Pabuçlar ve Çeitleri Mengenelere smayacak büyüklükteki, deiik geometrilerde olan parçalarn civatalarla tezgah tablasna sklmasnda kullanlr. Çok deiik tip pabuç ve dayamalar mevcuttur. RESM 2.4 : Komparatörle Parçasnn Gövdeye Paralel Balama RESM 2.2:Vidal Mengene Eksantrikli Mengenelerle Bu tip mengeneler i parçasn, kolun tek hareketi ile söküp skmay salar Hidrolik ve Pnömatik Mengenelerle Seri üretimde parçalarn elle balanp sökülmesi zaman kaybna ve yorulmalara sebep olur. Bunlar önlemek için hidrolik ve pnömatik mengeneler kullanlr Civata ve Pabuçlarla Balama Kurallar Pabuçlar uygun ekilde yerletirilmeli ve altna konacak takozun yükseklii tam olmaldr. Takoz, yüksek veya alçak olursa pabuç tam skma yapmaz. Civata i parçasna yaknolmaldr. Pabuç, i parças ve takozun üzerine geni yüzeyle oturmaldr. 19 RESM 2.5: Parçasn Cvata ve Pabuçlarla Balama

7

8

9

10

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Freze ile ilgili tanımlar Kendi ekseni etrafında dönen bir kesici ile sabit bir iş parçası üzerinden yapılan talaş kaldırma işlemine Frezeleme, yapılan tezgaha Freze ve yapan kişiye de Frezeci denilir.

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ FREZEDE DELĠK DELME VE KANAL AÇMA 521MMI107

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ FREZEDE DELĠK DELME VE KANAL AÇMA 521MMI107 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ FREZEDE DELĠK DELME VE KANAL AÇMA 521MMI107 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi TALAġLI ĠMALAT YÖNTEMĠ Hammadde halindeki bir malzemeye belirli bir şekil vermek için ucu (ağzı) keskin takımlar yardımıyla parça üzerinden küçük parçacıklar halinde malzeme kaldırma işlemidir, kaldırılan

Detaylı

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 1 İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 4. KESİCİ TAKIM BİLGİSİ VE KESİCİ TAKIM SEÇİMİ Talaşlı imalatta, iş parçalarının istenilen boyutta ve şekilde üretilebilmesi için iş parçası üzerinden uygun bir şekilde

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TAŞLAMA İŞLEMLERİ 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TAŞLAMA İŞLEMLERİ 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TAŞLAMA İŞLEMLERİ 2 ANKARA 2005 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TORNALAMA İŞLEMLERİ 2 ANKARA 2005 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AHŞAP TEKNOLOJİSİ ELDE ŞEKİLLENDİRME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TORNALAMA İŞLEMLERİ 2 521MMI004

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TORNALAMA İŞLEMLERİ 2 521MMI004 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TORNALAMA İŞLEMLERİ 2 521MMI004 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY. 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI

Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY. 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI 2.1 ERTME 2.2 GAZ ÇÖZÜNÜRLÜÜ VE GAZ GDERME 2.3 KALIBIN DOLDURULMASI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME

BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, aynı cinsten bilinmeyen bir değeri karşılaştırmaya ÖLÇME denir. Örneğin ; cetvel, kumpas ve mikrometre Çelik cetvel ve şerit

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1. 1.HELĠS DĠġLĠ AÇMA

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1. 1.HELĠS DĠġLĠ AÇMA ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 AMAÇ Frezede helis diģli açma iģlemlerini yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Çevrenizdeki iģletmelerin, helis diģli imalat yöntemlerini araģtırınız, topladığınız bilgileri

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI ETÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ STAJ KOMİSYONU 2013 İçindekiler A. GENEL ESASLAR... 2 1. Staj Öncesi...

Detaylı

T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3

T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3 T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3 ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI TEKNİSYEN-2

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI TEKNİSYEN-2 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 14 Haziran 2015 - SAAT: 10.00 ADI : SOYADI : T.C. KİMLİK NO : SINAV SALON NO : SIRA NO:. DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz. GENEL AÇIKLAMA 1. Bu

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA TEZGÂHLARI ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA TEZGÂHLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA TEZGÂHLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA TEZGÂHLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Bilgisayar Destekli İmalat

Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli Đmalat (Computer Aided Manufacturing-CAM) CAM, planlama, yönetme ve bir imalat işleminin kontrolünün doğrudan veya dolaylı olarak bilgisayar yardımı ile yapılmasıdır.

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 FREZECİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 FREZECİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 FREZECİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00..-3 Frezeci ÖNSÖZ Frezeci (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ EL VE GÜÇ ALETLERĠ 522EE0016

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ EL VE GÜÇ ALETLERĠ 522EE0016 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ EL VE GÜÇ ALETLERĠ 522EE0016 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ÜNİTE MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Ayhan ÇELİK HEDEFLER TALAŞLI ÜRETİM YÖNTEMLERİ

ÜNİTE MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Ayhan ÇELİK HEDEFLER TALAŞLI ÜRETİM YÖNTEMLERİ TALAŞLI ÜRETİM YÖNTEMLERİ İÇİNDEKİLER Üretim Yöntemlerinin Sınıflandırılması Talaşlı Üretimin Temelleri Talaşlı Üretim Yöntemleri CNC ile İşleme MAKİNA VE TEÇHİZAT Prof. Dr. Ayhan ÇELİK HEDEFLER Bu üniteyi

Detaylı

CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI

CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1. GİRİŞ 1.1. CNC nedir? CNC (Computer Numerical Control) Bilgisayar Yardımı İle Sayısal Kontrol anlamındaki kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir ifadedir. Bir CNC tezgah

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : KOT SERİSİ, KAT SERİSİ KADEMELİ YATAY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01

Detaylı

CAD / CAM Software File New Design Design

CAD / CAM Software File New Design Design CAD / CAM Software TopSolid Programnn açl ekrannda File Menüsünden New komutunu seçtiimizde aadaki ekran (new document) karmza gelecektir. TopSolid Program makine, kalp ve otomotiv sektöründe çalan her

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI CNC TEZGAHLARI Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım

Detaylı