KAPLĐN SANAYĐ ve TĐCARET KOLLEKTĐF ŞĐRKETĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAPLĐN SANAYĐ ve TĐCARET KOLLEKTĐF ŞĐRKETĐ"

Transkript

1

2 ĐÇĐNDEKĐLER KAPLĐN... 2 Kaplin Neir?... 2 Kaplin seçimi:... 2 Tork Hesabı :... 2 Elastik Ara Parçalar :... 4 Pivileks... 4 Normaleks... 4 Nitroleks... 4 Polileks... 4 Elastik Ara Parçaların Kontrolü:... 4 o A Tipi Kaplinler için... 5 o B Tipi Kaplinler için... 5 o H Tipi Kaplinler için... 5 Olabilecek Kaymalar :... 5 Mil Eksen Ayarının önemi:... 5 Delik ve Kama Kanalı Açma Đşlemi:... 6 Đmalat Malzemesi:... 6 KAPLĐN MODELLERĐ :... 7 A Tipi Kaplinler:... 7 o Elastik Ara Parçalar:... 7 o Ölçüler:... 8 B Tipi Kaplinler:... 9 o Elastik Ara Parçalar... 9 o Ölçüler: H Tipi Kaplinler : o Elastik Ara Parçalar : o Ölçüler: Yılız Tip Kaplinler: o Elastik Ara Parçalar: o Ölçüler: Pernolu Kaplinler : o Elastik Ara Parçalar: o Ölçüler: o Lastik Ölçüleri : ME Tipi Kaplinler: o Elastik Ara Parçalar : o Ölçüler: E Tipi Kaplinler: o Elastik Ara Parçalar: o Ölçüler: Đ Tipi Kaplinler: o Elastik Ara Parçalar: o Ölçüler: T Tipi Kaplinler: o Elastik Ara Parçalar: o Ölçüler: Dişli Tip Kaplinler : o Ölçüler: o Özel Dişli Kaplinler

3 KAPLĐN 1.1. Kaplin Neir? Mekanikte aynı eksene çalışan iki mil arasına önme hareketi aktarmaya yarayan elemanır. Kaplinler iki parçalı veya üç parçalı, üretilen moele göre çok parçalı a olabilirler. Makinalara emniyetli hareket iletimine önemli bir görevi olan; sistem içersine belki en basit, takılığı makinaya göre e en ucuz eleman gibi görünen KAPLĐNLER; üretimine, seçimine, montajına ikkatli avranılmaığına üretimin en pahalı elemanı haline gelebilir. Monte eiliği makinanın sık urmasına sebep olur. Tüm makinalı çalışmalara üretim zincirineki bir halkanın aksaması tüm sistemi etkileyeceğinen, kaplinlerin seçimi, montajı ve kontrolleri son erece önemliir. Buraa yapılan hatalar neeniyle işletmelere üretim kesintileri olur, kayıplar artar. Herhangi bir üzgünsüzlüğü karşılayamayan kaplinlere rijit, karşılayanlara ise esnek kaplinler enir. Elastik bir eleman vasıtasıyla esneklik sağlanan kaplinlere e Elastik Kaplin enir. Günümüze, teknolojik rekabet ortamına imalatçılar saece keni konularına uzmanlaştıkları orana kalitelerini arttırmakta ve o konua erinlemesine araştırma yaptıkça yenilenip iş hacimlerini büyütmekteirler. Bunan olayıır ki motor imalatçıları saece motor, pompa imalatçıları saece pompa, kompresör imalatçıları saece kompresör imal etmekteir. Uzman bir firmaa imal eilmiş olan elektrik motorunu başka bir uzman firmaa imal eilmiş olan pompaya bağlamak için KAPLĐN ihtiyacı oğmaktaır. Tabii ki kaplin imalatçısının a uzman olması beklenmekteir. Uzman firmaa imal eilmiş bir kaplin; 1. Güç kaybına veya balanssızlık neeniyle arızaya sebep olmamalı, 2. Sisteme oluşabilecek vibrasyonları, vuruntuları gerisineki motora iletmemeli, 3. Sisteme çalışma esnasına meyana gelen toleranstan sapma, ısıl genleşme vb. sebepler neeniyle millere meyana gelebilecek küçük sapmaları engelemeli, 4. Sisteme meyana gelen sıkışma veya arıza urumuna motoru korumak üzere kırılarak sigorta görevi yapmalı, 5. Sistem normal çalıştığı sürece uzun yıllar bozulmaan, kırılmaan ve en az bakım gerektirecek şekile ölçülenirilmiş ve uygun malzemeleren üretilmiş olmalıır Kaplin seçimi: Bir sistem için kaplin seçimi yapılırken sistemin; 1. Burulma momenti (Tork), 2. Çalışma sıcaklığı, 3. Yük sınıfı, saatte Durma-Kalkma sıklığı, 5. Mil çapları, bilgilerine ihtiyaç varır Tork Hesabı : Tork hesabı yapılırken önce Kaplinin Nominal Burulma Momenti (TKN), aha sonra ise sisteme etki een faktör katsayıları formüle konularak Sistem Toplam Burulma Momenti (TN) hesaplanmalıır. TKN = ( Motor gücü / Devir) x 9550 Bu formüle 9550 rakamı sabit bir sayıır. Motor gücü: Kilowatt (KW) olarak alınır. Devir: Milin önüş hızı, akikaaki evir sayısıır (/). 2

4 Sonuç birimi Newtonmetre (Nm) olarak ele eilir. TN = TKN x K1 x K2 x K3 TN : Sistem Toplam Burulma Momenti, TKN : Kaplin nominal Burulma Momenti, K1 : Sıcaklık Faktörü, (Tablo 1, Seçilen elastik ara parçalar için,) K2 : Yük Faktörü, (Tablo 2) K3 : Başlama, Durma Faktörü, (Tablo 3) Sonuç birimi Newtonmetre (Nm) olarak ele eilir. Formüle K1, K2, K3 olarak belirtilen çalışma katsayıları, tecrübeler neticesine ele eilmiş ve rakamsal olarak aşağıaki tablolara verilmiştir. Firmamıza imalatını yaptığımız kaplinlerin taşıyabileceği Nominal Burulma Momenti (TORK) eğerleri DIN 740 normuna uygun olarak test eilerek ölçü tablolarına Newtonmetre (Nm) cinsinen belirtilmiştir. Kullanıcı ihtiyacı olan kaplini seçerken buluğu TORK eğerinen aha büyük TORK lara ayanan bir kaplini bu tablolaran kolayca seçebilecektir. Bu seçimi yaparken motor veya reüktör mili ile makinanın mil çapının tablolara ( max) olarak verilen azami mil çapınan küçük olmasına a ikkat etmeliir. Sıcaklık Faktörü K1 Normaleks Nitroleks Polileks -20 ~ 30 C 1,0 1,0 1,0 30 ~ 40 C 1,1 1,0 1,2 40 ~ 60 C 1,4 1,0 1,4 60 ~ 80 C 1,6 1,2 1,8 Tablo 1 Önemli: Kaplinlerimizin elastik parçalarını 80 C nin üzerine kullanmak uygun eğilir. Yük Faktörü K2 Bu Gruptaki Makinalar 1Hafif Yük 1,1 Ahşap işleme tezgahları, Kepçeli Elevatörler, Hafif sıvı karıştırıcıları, Ambalaj makinaları, vb. Çamaşır makineleri, Tel çekme tezgahları, Paletli çekiciler, Hafif meraneli taşıyıcılar, Tekstil ve okuma tezgahları, Gıa makinası kırıcı ve karıştırıcıları, Takım tezgahları, Saç bükme ve kesme tezgahları, Plastik Orta Ağır Yük 1,3 kırma makinaları, Extruer ve enjeksiyon tezgahları, Santrifüj pompalar, Vinç sistemleri, asansörler, Beton karıştırıcıları, Santrifüjler, Hafif parça taşıyan zincirli veya çelik bantlı veya kayışlı konveyörler, Helezon taşıyıcılar, Zincirli hatlar, Kauçuk valsleri ve karıştırıcıları, Fanlar ve vantilatörler. Ağır Yük 1,8 Ekskavatörler ve sonaj sistemleri, Ağır parça taşıyan konveyörler, Jeneratör ve konverterler, Kırıcılar, Tuğla presleri, Yürüyüş bantları, Ahşap bıçkıları, Kaynak jeneratörleri, Pistonlu ve paletli pompalar, Lastik yoğurma makinaları ve extruerleri, Kağıt imalat tesisleri, Çekiçler, Presler ve övme presleri, Planyalar, Döküm tesisleri, Kompresörler, Kabuk soyma tamburları, Taş, toprak tesisleri. Tablo 2 3

5 24 Saatte Başlama Sayısı K3 1 ~ 10 1,1 10 ~ 40 1,2 40 ~ 80 1,4 80 ~ 160 1,6 160 ve fazlası 1,8 2. Elastik Ara Parçalar : Tablo Pivileks : 80 ShA sertliğine polivinil termoplastikten imal eilmekte olup, kimyasallara ayanıklı, elastikiyeti iyi fakat aşınma, yırtılma ve basınç mukavemeti çok yüksek olmayan bu neenle küçük tip kaplinlere kullanılan bir malzemeir Normaleks: 75 ShA sertliğine tabii kauçuktan imal eilmekte olup mükemmel elastikiyete sahiptir. Kalıcı eformasyonu çok üşük, vibrasyon sönümleme yeteneği ise çok yüksektir Nitroleks: 70 ShA sertliğine suni kauçuktan imal eilmekte olup, yağ ve akaryakıta ayanıklıır Polileks; 90 ShA sertliğine termoplastik poliüretanan imal eilmekte olup tüm kimyasallar ve atmosfer şartlarına ayanıklı, büyük torklara bozulmayan, aşınma mukavemeti çok yüksek bir malzemeir. Elastikiyeti Nitrolekse oranla üşük olsa a çok aha ayanıklıır. Not: Talebe göre istenilen (ShA) sertlikte lastik üretimi yapılabilir Elastik Ara Parçaların Kontrolü: Elastik ara parçalar periyoik olarak aşağıaki yöntemle kontrol eilmeli ve en fazla, kaplinin çapına göre belirlenmiş eğerlere kaar kullanılmalıır. Sistem uruyorken kaplinin bir parçası sabit olmak üzere iğer parçası sonuna kaar önürülür ve her iki parçayı kapsayacak şekile işaret konur, sonra aynı parça ters yöne oğru sonuna kaar önürülüğüne işaretler birbirinen uzaklaşır. Đki işaret arası mesafe ölçülüğüne çıkan eğer Tablo 1 e verilen eğerleri aşıyorsa elastik ara parçalar eğiştirilmeliir. Önemli: Elastik Ara Parçalar takım haline ve aynı tip lastik ile eğiştirilmeliir. 4

6 2.5.1 A Tipi Kaplinler için Kaplin Çapı Đşaretler arası fark (mm) , ,5 10,5 11, ,5 17, B Tipi Kaplinler için Kaplin Çapı Đşaretler arası fark (mm) 5, , , H Tipi Kaplinler için Kaplin Çapı Đşaretler arası fark (mm) 3. Olabilecek Kaymalar : , Tablo 4 Eksen kaçıklıkları, montaj esnasına kaplin parçalarının birleştirilmesinin hassas bir şekile yapılmamasınan ya a işletme şartlarınan (ısıl genleşme, milin eğilmesi, gevşek pompa ayağı gibi sebepleren) meyana gelebilir. Kaplin bu tip kaymaları ancak kabul eilebilir bir orana engeler. Önemli: Kaplinler evreye alınmaan önce mutlaka hassas mil eksen ayarı yapılmalı ve kaplin muhafazası takılmış olmalıır. 4. Mil Eksen Ayarının önemi: Yapılan araştırmalar ülkemizeki makinaların yüze oksanının tavsiye eilen toleransların ışına çalıştığını göstermekteir. Döner ekipman arızalarının ve yüksek vibrasyonun yüze elli neeni millereki eksen kaçıklıklarıır. 5 Eksen Kaçıklığı; Đş kazaları ve hayati tehlike yaratır, Kaplin ve lastiklerinin aşınmasını hızlanırır, Rulman ve keçelere etki een yükleri arttırarak rulman ömrünü azaltır. Vibrasyonu ve gürültüyü arttırır. Enerji sarfiyatını arttırır. Sisteme hasar ve arızaya yol açar.

7 Eksen kaçıklığının üzeltilmesi %15 lere varan enerji tasarrufu sağlaığı gibi, sisteme bağlı olan iğer ekipmanların a( Kaplin, rulman, keçe) ömrünü arttırarak hem plansız bakım uruşlarınan hem e yeek parça maliyetlerinen tasarruf sağlar. Đmalatını yaptığımız kaplinlerin salgı kontrolleri firmamız tarafınan yapılmaktaır. Balans işlemi, mil eliği ve kama kanalı işlenikten sonra yaptırılmalıır. 280 mm çapa kaar olan kaplinlerimiz eliksiz olarak, 280 mm ve aha büyük çaptaki kaplinlerimiz ise pilot elikli olarak sevk eilmekteir. Ancak kullanıcının talebine göre elik ve kama açma işlemi firmamız tarafınan yapılmaktaır. 5. Delik ve Kama Kanalı Açma Đşlemi: Delik işlemi yapılacak olan kaplin parçası işlemin yapılacağı cihaza küçük çaplı arka kısmınan ve üzgün bağlanmalıır. Mil eliği çapları tablolara verilen max. eğerlerini kesinlikle aşmamalıır. Aksi hale kaplinin elik ile ış kenara kaar olan kalınlık azalacağınan kaplinin kırılarak ağılmasına sebep olunabilir. Savrulan parçalar hayati tehlike yaratabilir. Kama kanalları şekil 1. e görülüğü gibi, lastiklerin takılığı işi kaplin parçasına iki lastik arasına merkezlenmiş şekile, ayaklı erkek kaplin parçasına ise ayak altına merkezlenmiş şekile açılmalıır. A Tipi kaplinlerin takoz parçasına iki montaj eliği arasına merkezlenmiş olmalı, Yılız kaplinlere iki ayak arasına merkezlenmiş olmalıır. Şekil Đmalat Malzemesi: Kaplinlerimiz seri olarak Gri Pik Dökümen imal eilmekteir. Ancak siparişe göre Çelik Döküm ve Sfero Döküm olarak a imalatı yapılmaktaır. Tablolara verilen ölçüler Pik Döküm için olup iğer malzemeleren imal eilen kaplinlere çap ölçüleri farklılık gösterebilir 6

8 KAPLĐN MODELLERĐ : A Tipi Kaplinler: Elastik parçalar ile birlikte ört parçaan oluşmuştur. 1-Erkek çember, 2-Erkek Takoz ile imbus cıvatalarla birleştirilerek kaplinin Erkek (3) tarafını oluşturur. Dişi (4), içerisine yerleştirilen elastik parçalar (6) ile birlikte Erkek ile birleştirilerek Komple Kaplini (5) oluşturur. Erkek Parçanın iki parçaan imal eilmesi sebebiyle, tahrik een ve eilen mekanizmalar yerinen oynatılmaan ve kaplin monte eiliği milen sökülmeen, saece erkek parça cıvatalarınan sökülüp ayrılığına, elastik parçaların eğiştirilme olanağı varır. Bu özellik, bakım süresini çok kısaltacağı gibi tekrar kaplin ayarı yapılmasına a gerek yoktur. Çalışma esnasına Elastik Parçalar (6) kapalı ortama oluğunan bozulmaları gözlenemez, olayısıyla çalışma şartları göz önüne bulunurulup periyoik olarak kontrol eilmeli (bkz. Elastik Ara Parçaların Kontrolü), bozulma varsa eğiştirilmeliir. Aksi hale vibrasyon, güç kaybı ve başka arızalara sebebiyet verebilir. Elastik ara parçalar tamamen tahrip oluğuna kaplin yapısı itibarı ile metal metale çalışacağınan kısa süreli ACĐL kullanıma müsaae eer ancak bu kullanım ayakların kırılmasına ve kaplinin e hasar görmesine sebep olabilir. 1-Erkek Çember 2-Erkek Takoz 3-Erkek Parça 4-Dişi Parça 5-Komple Kaplin 6-Lastik Elastik Ara Parçalar: Kullanılan stanart elastik parçalar (Nitroleks) 70 ShA sertliğine suni kauçuktan imal eilmekte olup, yağ ve akaryakıta ayanıklıır. Bunun ışına Normaleks ve Polileks ara parçalı olarak a temin eilir. Stanart Elastik Parça ışına iğer Elastik Parçaların kullanımına Nominal burulma eğerinin eğişeceği göz önüne tutulmalıır. 7

9 A Tipi Kaplin Ölçüleri: TĐP Nominal Moment TKN (Nm) Ortalama Ağırlık kg. min max ÖLÇÜLER ( mm) DH D1 D2 L1 L2 M P S L Cıvata Ölçüleri A , M8X30 6 A , M8X30 6 A , M8X35 6 A , M8X35 7 A , M8X40 8 A , M10X40 8 A , M10X45 8 A , M12X50 8 A , M14X45 8 A , M16X45 9 A , M16X50 9 A , M16X55 9 A , M16X80 9 A , M16X90 12 Tablo 2 Cıvata Aei 8

10 B Tipi Kaplinler: KAPLĐN SANAYĐ ve TĐCARET KOLLEKTĐF ŞĐRKETĐ B tipi kaplinler içlerine yerleştirilmiş Elastik ara parçalar (3) ile birlikte Dişi (1) ve Erkek (2) parçaan oluşmaktaır. Fiyat olarak ekonomiktir. Milin bağlanığı göbek büyük çaplıır ve miller arası mesafenin ar oluğu yere kullanılmaya çok uygunur. Elastik parçalar kapalı ortama oluğunan bozulmaları gözlenemez olayısıyla çalışma şartları göz önüne bulunurulup periyoik olarak kontrol eilmeli (bkz. Elastik Ara Parçaların Kontrolü), bozulma varsa eğiştirilmeliir. Elastik parçaları eğiştirmek için bir tarafı komple sökmek gerekir. Elastik ara parçalar tamamen tahrip oluğuna kaplin yapısı itibarı ile metal metale temas eeceğinen kısa süreli ACĐL kullanıma müsaae eer ancak bu kullanım ayakların kırılmasına ve kaplinin e hasar görmesine sebep olabilir. 1- Dişi 2- Erkek Komple Kaplin Elastik Ara Parçalar:: Kullanılan stanart elastik ara parçalar 75 Shore A sertliğine ve tabii kauçuktan imal eilmekte olup Normaleks olarak isimlenirilmiştir. Bunun ışına aha yumuşak olan 70 Shore A sertliğine Nitroleks ve aha sert olan 90 Shore A sertliğine Polileks ara parçalı olarak temin eilebilir. Stanart Elastik Ara Parça ışına iğer Elastik Ara Parçaların kullanımına Nominal burulma eğerinin eğişeceği göz önüne tutulmalıır. 9

11 B Tipi Kaplin Ölçüleri: TĐP Nominal Moment TKN (Nm) Ortalama Ağırlık kg. Min Max ÖLÇÜLER ( mm) DH D 1 D2 L1 L2 M P S L B , B , B , B , B , B , B , B , B , B , B , B , B , Tablo 2 10

12 H Tipi Kaplinler : KAPLĐN SANAYĐ ve TĐCARET KOLLEKTĐF ŞĐRKETĐ B Tipi kaplinlerin eğişik boylaraki uzatma ara parçalı şekliir. Aynı çaptaki kaplinler eğişik boylara uzatma ara parçalı olarak imal eilebilir. Kaplinin bağlanacağı millerin birbirinen uzak oluğu sistemlere kullanılır. H Tipi kaplinler 5 parçaan meyana gelmekteir. 1- Dişi 2- Erkek 3- uzatma ara parça 4- Takoz 5- Lastik Uzatma ara parçanın bir tarafına Takoz, iğer tarafına Erkek parça imbus cıvatalar ile monte eilir. Lastikler işi parçaaki yuvalarına yerleştirilikten sonra meyana gelen iki ana parça birleştirilerek komple kaplin oluşturulur. Dişi Erkek Ara Parça Takoz Lastik Komple Kaplin Elastik Ara Parçalar : Kullanılan stanart elastik ara parçalar 70 Shore A sertliğine ve suni kauçuktan imal eilmekte olup Nitroleks olarak isimlenirilmiştir. Bunun ışına 75 Shore A sertliğine Normaleks ve 90 Shore A sertliğine Polileks ara parçalı olarak temin eilebilir. Stanart Elastik Ara Parça ışına iğer Elastik Ara Parçaların kullanımına Nominal burulma eğerinin eğişeceği göz önüne tutulmalıır. H Tipi Kaplin Ölçüleri: 11

13 TĐP Nominal Moment TKN (Nm) Ortalama Ağırlık Kg. min max ÖLÇÜLER (mm) DH D1 L1 L2 M P T S LA 2, H , , , H , , H , , , , Cıvata Ölçüleri Cıvata Aei M8x16 12 M8x16 12 M8x20 12 H , M10x , , H , M10x , , H , M10x , H , , M10x , , H , M12x , H , M12x , H , M12x

14 Yılız Tip Kaplinler: En güçlü kaplin tiplerinen biriir. Karşılıklı iki aet erkek parçanın (1), bir aet yılız şekline elastik ara parça (2) ile birleştirilmesinen oluşur. Elastik parça ışarıan gözlenebiliği için bozulması urumuna hemen müahale eilebilir. Vibrasyonun çok oluğu sistemlere, elastik parçanın büyük kesitli olmasınan olayı güvenle kullanılabilir. Bakım işlemi için, elastik ara parçanın eforme olup olmaığını gözle kontrol etmek yeterliir. Kaplinin ayakları tamamen işleniği için boşluksuz çalışır. Komple Kaplin Tek Erkek Lastikli Tek Erkek Elastik Ara Parçalar: Kullanılan Stanar Elastik ara parçalar Ø 110 mm kaar 80 ShA sertliğine polivinil termoplastikten imal eilen PVC (Pivileks) olup, Ø 110mm ve aha büyük çaplı olan kaplinlere 75 ShA sertliğine tabii kauçuktan imal eilen Normaleks kullanılmaktaır. Ø 80mm ve aha büyük çaplı kaplinlere 70 ShA sertliğine suni kauçuktan imal eilen yağ ve akaryakıta ayanıklı Nitroleks, Ø 95mm ile Ø 180mm arası çaplara olanlara ise 90 ShA sertliğine termoplastik poliüretanan imal eilen Polileks elastik ara parça kullanma seçenekleri e varır. Ayrıca firmamıza Yılız tip kaplinlerin flanşlı ve uzatma ara parçalı özel moelleri e siparişe göre üretilmekteir. Yılız Tip Flanşlı Yılız Tip Uzatma Ara Parçalı 13

15 Yılız Tip Kaplin Ölçüleri: TĐP Nominal Moment TKN (Nm) Ortalama Ağırlık kg. min max ÖLÇÜLER ( mm) DH D 1 L 1 N B S E L Y , , Y , ,3 31,7 23,3 14,6 2,5 19,6 83 Y , , Y , Y , Y , Y , Y , Y , Y , Y , Y , Y , Y ,

16 Pernolu Kaplinler : Çok güçlü bir kaplin tipiir. Ağır sanayi, çimento fabrikaları, vinçler ve konveyörler için tercih eilen bir moelir. Elastik parçaların aşınması ışarıan gözlenebilir ve kaplin milen sökülmeen bozuk olan elastik parçalar eğiştirilebilir. Büyük çaplı ve birbirine çok yakın miller üzerine küçük çaplı kaplin kullanımına olanak tanır. Elastik Ara Parçalar: Elastik parçalar (Nitroleks) 70 ShA sertliğine suni kauçuktan imal eilmekte olup, yağ ve akaryakıta ayanıklıır. Pernolar çelikten imal eilmiş olup korozyona karşı galvaniz kaplanmaktaır. 15

17 Pernolu Tip Kaplin Ölçüleri: TĐP Nominal Moment TKN (Nm) Ortalama Ağırlık kg. min max ÖLÇÜLER ( mm) DH D 1 L1 L M Perno ve Lastik Aei P , P , P , P , P , P , P , P , Lastik Ölçüleri : l5 P ,5 20 P P P P ,5 46 P P ,

18 ME Tipi Kaplinler: KAPLĐN SANAYĐ ve TĐCARET KOLLEKTĐF ŞĐRKETĐ Jeneratörler için özel olarak tasarlanmış flanşlı tip kaplinlerir. Çok büyük çaplı millerin alnına civatalarla bağlanan flanş ar çalışma ortamına mükemmel tork aktaracak güçteir. Elastik Ara Parçalar: Elastik parça halka şekline 70 ShA sertliğine suni kauçuktan imal eilmekte olup, yağ ve akaryakıta ayanıklıır ve kapalı ortamaır. Periyoik olarak kontrol eilmeliir. ME Tipi Kaplin Ölçüleri: TĐP Nominal Moment TKN (Nm) Ortalama Ağırlık kg. max ÖLÇÜLER ( mm) DH D1 DF L1 L2 M F L ME , ME , ME , ME , ME , , ME , , ME

19 E Tipi Kaplinler: ME Tipi kaplinin flanşsız şekliir. Aynı ebatta iki Takoz parçanın arasına elastik ara parça yerleştirilip birleştirilmesiyle oluşur. Yapı ve Kullanım olarak B Tipi Elastik kapline çok benzer. En büyük farkı elastik ara parçaaır. Yekpare ara parça ve güçlü göve sayesine büyük burulma momentlerini aktarabilir. Elastik Ara Parçalar: Elastik parça halka şekline 70 ShA sertliğine suni kauçuktan imal eilmekte olup, yağ ve akaryakıta ayanıklıır. Çalışma esnasına Elastik Parça kapalı ortama oluğunan bozulması gözlenemez, olayısıyla çalışma şartları göz önüne bulunurulup periyoik olarak kontrol eilmeli, bozulma varsa eğiştirilmeliir. Aksi hale elastik parça ufalanarak kaplinin metal metale çalışmasına sebep olur ve kaplin tamamen hasar görür. 18

20 E Tipi Kaplin Ölçüleri: TĐP Nominal Moment TKN (Nm) max ÖLÇÜLER ( mm) DH D1 L1 M S L E ± E ± E ± E ± E ± E ± E ±

21 Đ Tipi Kaplinler: Çok yüksek burulma momentlerine ihtiyaç uyulan jeneratörlere ME tip kaplinlerin yetersiz kalması urumuna soğutma elikleri ve büyük kesitli elastik ara parçaları sayesine mükemmel çözüm sağlayan bir kaplin çeşiiir. KAPAK TAKOZ ÇEMBER LASTĐK Đ Tipi kaplinler ört ana parçaan oluşmaktaır. 1. Kapak 2. Takoz 3. Çember 4. Elastik ara parça KOMPLE Đ 315 ve Đ 360 olmak üzere iki boya üretilmekte olup; tercihe göre gri pik öküm, sfero öküm ve çelik öküm olarak imal eilebilmekteir. Burulma momentleri: Đ 315 için 7400 Nm, Đ 360 için 9800 Nm ir. Yukarıaki rakamlar gri pik öküm için verilmiştir. Çelik veya Sfero öküm tiplerine bu eğer aha a yükselmekteir. Elastik Ara Parçalar: Kullanılan elastik ara parçalar 70 ShA sertliğine suni kauçuktan imal eilmekte olup, yağ ve akaryakıta ayanıklıır. 20

22 Đ Tipi Kaplin Ölçüleri: Dm Da 1 D3 D Dn H L3 h3 h1 h2 L Đ Đ

23 T Tipi Kaplinler: KAPLĐN SANAYĐ ve TĐCARET KOLLEKTĐF ŞĐRKETĐ Mükemmel bir sistem sigortasıır. Aşırı torklara lastikler yırtılsa bile kapline ve sisteme zarar vermez. Lastiklerin yırtılması urumuna metal metale çalışmaz, erkek parça ile işi parça birbirlerine eğmez, sistem boşa çıkar. Yüksek torkları aktarmaa uygun eğilir. Lastikler periyoik olarak kontrol eilmeliir. Dişi Erkek Komple Elastik Ara Parçalar: Kullanılan stanart elastik ara parçalar 75 Shore A sertliğine ve tabii kauçuktan imal eilmekte olup Normaleks olarak isimlenirilmiştir. 22

24 T Tipi Kaplin Ölçüleri: Tip Nominal Moment TKN (Nm) Ortalama Ağırlık kg min max ÖLÇÜLER (mm) DH D1 D2 L1 L2 M P S L T , T , T , T , T , T , T , T , T , T , T , T , T , T ,

25 Dişli Tip Kaplinler : Đki aet aynı yapıa çelik işli ve bir aet poliami kovanan oluşur. Hirolik pompaların favori kapliniir. Sık işleri sayesine büyük montaj kolaylığı sağlar. Vibrasyona uygun eğilir, poliami kovan sert yapıaır ve vibrasyonu motora iletir. Rayal, açısal ve aksiyal kaymaların oluğu sistemlere kullanılabilir. Yüksek evire moment iletimine olanak tanır. Sisteme oluşabilecek bir arıza ve sıkışma urumuna elastik parça (Kovan) kırılarak sigorta görevi yapar, sistem urur. Kaplinin iğer parçalarına zarar gelmez. Sistemeki arıza gierilikten sonra kovan eğiştirilerek tekrar çalışabilir. Çelik Dişli Kovan Komple Kaplin Dişli Tip Kaplin Ölçüleri: TĐP Nominal Moment TKN (Nm) Ortalama Ağırlık min max Ölçüler DH D1 L1 LK S L Diş Aei DK , DK , DK , DK , DK , DK , DK , DK , DK ,

26 Özel Dişli Kaplin Ölçüleri Nominal Moment TĐP TKN (Nm) Ortalama Ağırlık min max Ölçüler DH D1 L1 LK S L Diş Aei DK , DK , DK ,

1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Uygulamaları. 5. AC-DC Dönüştürücüler / Doğrultucular. 6. AC-AC Dönüştürücüler / AC Kıyıcılar

1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Uygulamaları. 5. AC-DC Dönüştürücüler / Doğrultucular. 6. AC-AC Dönüştürücüler / AC Kıyıcılar PROF. DR. HAC BODR GÜÇ ELEKTRONİĞİ. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve ygulamaları. Temel Yarı İletken Güç Elemanları 3. Diğer Yarı İletken Güç Elemanları 4. Güç Elemanlarının Karşılaştırılması 5. AC-DC Dönüştürücüler

Detaylı

REDÜKTÖRLÜ MOTORLAR VARYATÖRLER & KONVEYÖR HESAPLARI

REDÜKTÖRLÜ MOTORLAR VARYATÖRLER & KONVEYÖR HESAPLARI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKĠNE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MALZEME PLANLAMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ REDÜKTÖRLÜ MOTORLAR VARYATÖRLER & KONVEYÖR HESAPLARI Hazırlayan = Mak. Yük. Müh. Metin BIÇAKÇI MART-1999 RĠZE Ġ

Detaylı

İşletme Kılavuzu. M.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Düşey Redüktörler M.PV../M.RV.. Baskı 08/2004 D6.C00 11280972 / TR

İşletme Kılavuzu. M.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Düşey Redüktörler M.PV../M.RV.. Baskı 08/2004 D6.C00 11280972 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis M.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Düşey Redüktörler M.PV../M.RV.. D6.C00 Baskı 08/2004 11280972 / TR İşletme Kılavuzu

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : KOT SERİSİ, KAT SERİSİ KADEMELİ YATAY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01

Detaylı

Keçe kodlama ve genel tip tanımı

Keçe kodlama ve genel tip tanımı Keçe tanımlaması Keçe kodlama ve genel tip tanımı Kullanım yerleri, şartları ve ölçülerine göre keçeler birbirlerinden farklı fiziksel, kimyasal özellikler ve şekillere sahiptirler. Keçe seçiminde ve sınıflandırılmasında

Detaylı

CIVATALAR ve SOMUNLAR

CIVATALAR ve SOMUNLAR 009 Kasım CIVATALAR ve SOMUNLAR ÖZET Ön germeli cıvata bağlantıları 08-ö M. Güven KUTAY 08a_civata_ozet_09_01.oc İ Ç İ N D E K İ L E R 1 Cıvata ne ir?.. 3 1.1 Cıvatanın kaba tanımı. 3 1. Via ne ir?. 3

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : NORM SERİSİ YATAY MİLLİ UÇTAN EMMELİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01 1/45

Detaylı

ROTEX. KTR-N Kâğıt: Sayı: 40210 TR 1 / 22 19. ROTEX İşletme/Montaj tâlimatı

ROTEX. KTR-N Kâğıt: Sayı: 40210 TR 1 / 22 19. ROTEX İşletme/Montaj tâlimatı / 22 Burulma esnekliği olan tırnaklı kuplajlar, modeller: No. 00 Şaft kuplajı, No. 08 DKM, konik burçlu ve bunların kombinasyonlarıyla Hazır delikli ve ön delikli /deliksiz kavramalar için 94/9/EG (ATEX

Detaylı

Montaj ve İşletme Kılavuzu

Montaj ve İşletme Kılavuzu Tahrik tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servis Montaj ve İşletme Kılavuzu R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Serisi Redüktörler Baskı 03/2012 19336985 / TR SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

4. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN ARIZALARI, ONARILMASI VE BAKIMI

4. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN ARIZALARI, ONARILMASI VE BAKIMI 4. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN ARIZALARI, ONARILMASI VE BAKIMI KONULAR 1. Kutup Sargılarındaki Arızalar 2. Kollektör ve Fırçalardaki Arızalar 3. Endüvi Sargılarındaki Arızalar 4. Yatak ve Mekanik Arızlar

Detaylı

SKY HAVA SOĞUTMALI KIZGIN YAĞ POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKY HAVA SOĞUTMALI KIZGIN YAĞ POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKY SKY HAVA SOĞUTMALI KIZGIN YAĞ POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKY

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

Arsen. ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- C U R L LISTED EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001

Arsen. ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- C U R L LISTED EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM Arsen ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- ISO 9001:2008 REGISTERED COMPANY C U R L LISTED US EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED OHSAS

Detaylı

SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :...

SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...GPM Man. Yükseklik :...PSI Motor Gücü :...kw Devir Sayısı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ ENJEKSİYON MAKİNELERİNDE ÜRETİM-1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BETON PARKE VE BRĠKET MAKĠNESĠ KULLANIM VE ĠġLETME TALĠMATI

BETON PARKE VE BRĠKET MAKĠNESĠ KULLANIM VE ĠġLETME TALĠMATI BETON PARKE VE BRĠKET MAKĠNESĠ KULLANIM VE ĠġLETME TALĠMATI NO ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1 GĠRĠġ 2 2 TAġIMA, NAKLĠYE VE MUHAFAZA SIRASINDA DĠKKAT EDĠLECEK 2 HUSUSLAR 3 MONTAJ 2-3 4 BAĞLANTILAR 3 4.1 Elektrik bağlantıları

Detaylı

Kullanım kitabı ve bakım talimatı. Aksiyal Vantilatör

Kullanım kitabı ve bakım talimatı. Aksiyal Vantilatör Kullanım kitabı ve bakım talimatı Kullanım kitabı ve bakım talimatı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER : İÇİNDEKİLER 2 1 GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI 4 1.1 Genel Güvenlik Talimatları Giriş 4 1.2 Genel Uyarılar ve Uyarı

Detaylı

LÜTFEN DİKKAT! POMPALARIMIZDAN AZAMİ VERİMİ ALABİLMENİZ İÇİN BU KILAVUZDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUMALISINIZ.

LÜTFEN DİKKAT! POMPALARIMIZDAN AZAMİ VERİMİ ALABİLMENİZ İÇİN BU KILAVUZDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUMALISINIZ. LÜTFEN DİKKAT! POMPALARIMIZDAN AZAMİ VERİMİ ALABİLMENİZ İÇİN BU KILAVUZDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUMALISINIZ. BU KILAVUZ ATIK SU POMPALARIYLA İLGİLİ BÜTÜN SORUNLARINIZDA SİZE YARDIMCI OLABİLECEK

Detaylı

Vanalar, özel yapıda ve özel amaçlar için kullanılan bazı tiplerin dışında genel olarak aşağıda verildiği şekilde sınıflandırılırlar.

Vanalar, özel yapıda ve özel amaçlar için kullanılan bazı tiplerin dışında genel olarak aşağıda verildiği şekilde sınıflandırılırlar. LAR İnsanoğlunun başta su ve hava olmak üzere, çeşitli akışkanlara hükmetmek, bu akışkanların; geçişini veya durdurulmasını sağlamak, debisini ayarlamak, geri dönüşünü engellemek, akış yönünü değiştirmek,

Detaylı

POMPA SEÇİMİ VE SANTRİFÜJ POMPA TİPLERİ

POMPA SEÇİMİ VE SANTRİFÜJ POMPA TİPLERİ POMPA SEÇİMİ VE SANTRİFÜJ POMPA TİPLERİ Oğuz Aydoğan AR GE Mühendisi MAS DAF Makina Sanayi A.Ş. 1. GİRİŞ Pompa başka bir kaynaktan aldığı mekanik enerjiyi dönüştürerek sıkıştırılamayan akışkanlara hidrolik

Detaylı

DOMAK POMPA KULLANMA KILAVUZU 3

DOMAK POMPA KULLANMA KILAVUZU 3 DOMAK POMPA KULLANMA KILAVUZU 3 İÇİNDEKİLER A. ÖNSÖZ 6 B. TALİMATLAR 7 B1. Genel Talimatlar 7 B2. Güvenlik Talimatları 7 B2.1 Bu kullanım kılavuzunun içindeki güvenlik işaretlerinin açıklaması 7 B2.2 Güvenlik

Detaylı

YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001 YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001. B Serisi Redüktörler KKBCE 0501/1212. Kullanım Kılavuzu

YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001 YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001. B Serisi Redüktörler KKBCE 0501/1212. Kullanım Kılavuzu ISO 900 ISO 900 Redüktörler KKBCE 050/ Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler... 0 -Bu Kılavuz Nasıl Kullanılmalı... 05 -Tip Tanımlaması... 06.- Detaylı tip tanımlaması... 06.- Etiket, tip tanımlaması...07.standart

Detaylı

RULMANLAR & RULMANLI YATAKLAR

RULMANLAR & RULMANLI YATAKLAR ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKĠNE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MALZEME PLANLAMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ RULMANLAR & RULMANLI YATAKLAR Hazırlayan = Mak. Yük. Müh. Metin BIÇAKÇI ġubat-1999 RĠZE Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Sayfa

Detaylı

1.Redüktör seçimi nasıl yapılmalı, en önemli seçim kriterleri nelerdir?

1.Redüktör seçimi nasıl yapılmalı, en önemli seçim kriterleri nelerdir? Servis Faktörü / Service Factor / Betriebsfaktor Günlük Çalışma Süresi Operating Time hour / Day Laufzeit Std. / Tag 24 16 8 4 1.9 1.8 1.7 1.6 1.8 1.7 1.6 1.3 1.2 1.7 1.6 1.3 1.2 1.1 1 1.3 1.2 1.1 1.0

Detaylı

Sızdırmazlık Elemanları

Sızdırmazlık Elemanları Sızdırmazlık Elemanları Sızdırmazlık elemanları makinaların veya sistemlerin içinde bulunan yağın, sıvının dışarıya çıkmasını ve dışarıda bulunan sıvının, tozun içeriye girmesini önlemek amacıyla kullanılan

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

6. AKIŞKANLARIN TAŞINMASI. (Ref. e_makaleleri) 6.1. Borular, Bağlantı Parçaları, Vanalar. Borular Ve Tüpler

6. AKIŞKANLARIN TAŞINMASI. (Ref. e_makaleleri) 6.1. Borular, Bağlantı Parçaları, Vanalar. Borular Ve Tüpler 1 6. AKIŞKANLARIN TAŞINMASI (Ref. e_makaleleri) 6.1. Borular, Bağlantı Parçaları, Vanalar Borular Ve Tüpler Su, gaz, petrol gibi akışkanların bir yerden başka bir yere taşınmasında kullanılan kil, beton,

Detaylı

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 1 İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 4. KESİCİ TAKIM BİLGİSİ VE KESİCİ TAKIM SEÇİMİ Talaşlı imalatta, iş parçalarının istenilen boyutta ve şekilde üretilebilmesi için iş parçası üzerinden uygun bir şekilde

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TİPİ SANTRİFÜJ POMPALAR İÇİN ÇALIŞMA VE SERVİS KILAVUZU GİRİŞ BİLGİLERİ

KULLANIM KILAVUZU TİPİ SANTRİFÜJ POMPALAR İÇİN ÇALIŞMA VE SERVİS KILAVUZU GİRİŞ BİLGİLERİ GİRİŞ BİLGİLERİ KULLANIM KILAVUZU KU TİPİ SANTRİFÜJ POMPALAR İÇİN ÇALIŞMA VE SERVİS KILAVUZU ÖZKAN POMPA SANAYİ İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TORMAK SANAYİSİTESİ 104 SOKAK C BLOK NO 13 BAŞAKŞEHİR -

Detaylı

YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001 YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001. V Serisi Redüktörler KKVCE0101/0514. Kullanım Kılavuzu

YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001 YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001. V Serisi Redüktörler KKVCE0101/0514. Kullanım Kılavuzu ISO 9001 ISO 9001 Redüktörler KKVCE0101/0514 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler... 02 1 -Bu Kılavuz Nasıl Kullanılmalı... 04 2 -Tip Tanımlaması... 05 2.1- Detaylı tip tanımlaması... 05 2.2- Etiket,

Detaylı