KAPLĐN SANAYĐ ve TĐCARET KOLLEKTĐF ŞĐRKETĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAPLĐN SANAYĐ ve TĐCARET KOLLEKTĐF ŞĐRKETĐ"

Transkript

1

2 ĐÇĐNDEKĐLER KAPLĐN... 2 Kaplin Neir?... 2 Kaplin seçimi:... 2 Tork Hesabı :... 2 Elastik Ara Parçalar :... 4 Pivileks... 4 Normaleks... 4 Nitroleks... 4 Polileks... 4 Elastik Ara Parçaların Kontrolü:... 4 o A Tipi Kaplinler için... 5 o B Tipi Kaplinler için... 5 o H Tipi Kaplinler için... 5 Olabilecek Kaymalar :... 5 Mil Eksen Ayarının önemi:... 5 Delik ve Kama Kanalı Açma Đşlemi:... 6 Đmalat Malzemesi:... 6 KAPLĐN MODELLERĐ :... 7 A Tipi Kaplinler:... 7 o Elastik Ara Parçalar:... 7 o Ölçüler:... 8 B Tipi Kaplinler:... 9 o Elastik Ara Parçalar... 9 o Ölçüler: H Tipi Kaplinler : o Elastik Ara Parçalar : o Ölçüler: Yılız Tip Kaplinler: o Elastik Ara Parçalar: o Ölçüler: Pernolu Kaplinler : o Elastik Ara Parçalar: o Ölçüler: o Lastik Ölçüleri : ME Tipi Kaplinler: o Elastik Ara Parçalar : o Ölçüler: E Tipi Kaplinler: o Elastik Ara Parçalar: o Ölçüler: Đ Tipi Kaplinler: o Elastik Ara Parçalar: o Ölçüler: T Tipi Kaplinler: o Elastik Ara Parçalar: o Ölçüler: Dişli Tip Kaplinler : o Ölçüler: o Özel Dişli Kaplinler

3 KAPLĐN 1.1. Kaplin Neir? Mekanikte aynı eksene çalışan iki mil arasına önme hareketi aktarmaya yarayan elemanır. Kaplinler iki parçalı veya üç parçalı, üretilen moele göre çok parçalı a olabilirler. Makinalara emniyetli hareket iletimine önemli bir görevi olan; sistem içersine belki en basit, takılığı makinaya göre e en ucuz eleman gibi görünen KAPLĐNLER; üretimine, seçimine, montajına ikkatli avranılmaığına üretimin en pahalı elemanı haline gelebilir. Monte eiliği makinanın sık urmasına sebep olur. Tüm makinalı çalışmalara üretim zincirineki bir halkanın aksaması tüm sistemi etkileyeceğinen, kaplinlerin seçimi, montajı ve kontrolleri son erece önemliir. Buraa yapılan hatalar neeniyle işletmelere üretim kesintileri olur, kayıplar artar. Herhangi bir üzgünsüzlüğü karşılayamayan kaplinlere rijit, karşılayanlara ise esnek kaplinler enir. Elastik bir eleman vasıtasıyla esneklik sağlanan kaplinlere e Elastik Kaplin enir. Günümüze, teknolojik rekabet ortamına imalatçılar saece keni konularına uzmanlaştıkları orana kalitelerini arttırmakta ve o konua erinlemesine araştırma yaptıkça yenilenip iş hacimlerini büyütmekteirler. Bunan olayıır ki motor imalatçıları saece motor, pompa imalatçıları saece pompa, kompresör imalatçıları saece kompresör imal etmekteir. Uzman bir firmaa imal eilmiş olan elektrik motorunu başka bir uzman firmaa imal eilmiş olan pompaya bağlamak için KAPLĐN ihtiyacı oğmaktaır. Tabii ki kaplin imalatçısının a uzman olması beklenmekteir. Uzman firmaa imal eilmiş bir kaplin; 1. Güç kaybına veya balanssızlık neeniyle arızaya sebep olmamalı, 2. Sisteme oluşabilecek vibrasyonları, vuruntuları gerisineki motora iletmemeli, 3. Sisteme çalışma esnasına meyana gelen toleranstan sapma, ısıl genleşme vb. sebepler neeniyle millere meyana gelebilecek küçük sapmaları engelemeli, 4. Sisteme meyana gelen sıkışma veya arıza urumuna motoru korumak üzere kırılarak sigorta görevi yapmalı, 5. Sistem normal çalıştığı sürece uzun yıllar bozulmaan, kırılmaan ve en az bakım gerektirecek şekile ölçülenirilmiş ve uygun malzemeleren üretilmiş olmalıır Kaplin seçimi: Bir sistem için kaplin seçimi yapılırken sistemin; 1. Burulma momenti (Tork), 2. Çalışma sıcaklığı, 3. Yük sınıfı, saatte Durma-Kalkma sıklığı, 5. Mil çapları, bilgilerine ihtiyaç varır Tork Hesabı : Tork hesabı yapılırken önce Kaplinin Nominal Burulma Momenti (TKN), aha sonra ise sisteme etki een faktör katsayıları formüle konularak Sistem Toplam Burulma Momenti (TN) hesaplanmalıır. TKN = ( Motor gücü / Devir) x 9550 Bu formüle 9550 rakamı sabit bir sayıır. Motor gücü: Kilowatt (KW) olarak alınır. Devir: Milin önüş hızı, akikaaki evir sayısıır (/). 2

4 Sonuç birimi Newtonmetre (Nm) olarak ele eilir. TN = TKN x K1 x K2 x K3 TN : Sistem Toplam Burulma Momenti, TKN : Kaplin nominal Burulma Momenti, K1 : Sıcaklık Faktörü, (Tablo 1, Seçilen elastik ara parçalar için,) K2 : Yük Faktörü, (Tablo 2) K3 : Başlama, Durma Faktörü, (Tablo 3) Sonuç birimi Newtonmetre (Nm) olarak ele eilir. Formüle K1, K2, K3 olarak belirtilen çalışma katsayıları, tecrübeler neticesine ele eilmiş ve rakamsal olarak aşağıaki tablolara verilmiştir. Firmamıza imalatını yaptığımız kaplinlerin taşıyabileceği Nominal Burulma Momenti (TORK) eğerleri DIN 740 normuna uygun olarak test eilerek ölçü tablolarına Newtonmetre (Nm) cinsinen belirtilmiştir. Kullanıcı ihtiyacı olan kaplini seçerken buluğu TORK eğerinen aha büyük TORK lara ayanan bir kaplini bu tablolaran kolayca seçebilecektir. Bu seçimi yaparken motor veya reüktör mili ile makinanın mil çapının tablolara ( max) olarak verilen azami mil çapınan küçük olmasına a ikkat etmeliir. Sıcaklık Faktörü K1 Normaleks Nitroleks Polileks -20 ~ 30 C 1,0 1,0 1,0 30 ~ 40 C 1,1 1,0 1,2 40 ~ 60 C 1,4 1,0 1,4 60 ~ 80 C 1,6 1,2 1,8 Tablo 1 Önemli: Kaplinlerimizin elastik parçalarını 80 C nin üzerine kullanmak uygun eğilir. Yük Faktörü K2 Bu Gruptaki Makinalar 1Hafif Yük 1,1 Ahşap işleme tezgahları, Kepçeli Elevatörler, Hafif sıvı karıştırıcıları, Ambalaj makinaları, vb. Çamaşır makineleri, Tel çekme tezgahları, Paletli çekiciler, Hafif meraneli taşıyıcılar, Tekstil ve okuma tezgahları, Gıa makinası kırıcı ve karıştırıcıları, Takım tezgahları, Saç bükme ve kesme tezgahları, Plastik Orta Ağır Yük 1,3 kırma makinaları, Extruer ve enjeksiyon tezgahları, Santrifüj pompalar, Vinç sistemleri, asansörler, Beton karıştırıcıları, Santrifüjler, Hafif parça taşıyan zincirli veya çelik bantlı veya kayışlı konveyörler, Helezon taşıyıcılar, Zincirli hatlar, Kauçuk valsleri ve karıştırıcıları, Fanlar ve vantilatörler. Ağır Yük 1,8 Ekskavatörler ve sonaj sistemleri, Ağır parça taşıyan konveyörler, Jeneratör ve konverterler, Kırıcılar, Tuğla presleri, Yürüyüş bantları, Ahşap bıçkıları, Kaynak jeneratörleri, Pistonlu ve paletli pompalar, Lastik yoğurma makinaları ve extruerleri, Kağıt imalat tesisleri, Çekiçler, Presler ve övme presleri, Planyalar, Döküm tesisleri, Kompresörler, Kabuk soyma tamburları, Taş, toprak tesisleri. Tablo 2 3

5 24 Saatte Başlama Sayısı K3 1 ~ 10 1,1 10 ~ 40 1,2 40 ~ 80 1,4 80 ~ 160 1,6 160 ve fazlası 1,8 2. Elastik Ara Parçalar : Tablo Pivileks : 80 ShA sertliğine polivinil termoplastikten imal eilmekte olup, kimyasallara ayanıklı, elastikiyeti iyi fakat aşınma, yırtılma ve basınç mukavemeti çok yüksek olmayan bu neenle küçük tip kaplinlere kullanılan bir malzemeir Normaleks: 75 ShA sertliğine tabii kauçuktan imal eilmekte olup mükemmel elastikiyete sahiptir. Kalıcı eformasyonu çok üşük, vibrasyon sönümleme yeteneği ise çok yüksektir Nitroleks: 70 ShA sertliğine suni kauçuktan imal eilmekte olup, yağ ve akaryakıta ayanıklıır Polileks; 90 ShA sertliğine termoplastik poliüretanan imal eilmekte olup tüm kimyasallar ve atmosfer şartlarına ayanıklı, büyük torklara bozulmayan, aşınma mukavemeti çok yüksek bir malzemeir. Elastikiyeti Nitrolekse oranla üşük olsa a çok aha ayanıklıır. Not: Talebe göre istenilen (ShA) sertlikte lastik üretimi yapılabilir Elastik Ara Parçaların Kontrolü: Elastik ara parçalar periyoik olarak aşağıaki yöntemle kontrol eilmeli ve en fazla, kaplinin çapına göre belirlenmiş eğerlere kaar kullanılmalıır. Sistem uruyorken kaplinin bir parçası sabit olmak üzere iğer parçası sonuna kaar önürülür ve her iki parçayı kapsayacak şekile işaret konur, sonra aynı parça ters yöne oğru sonuna kaar önürülüğüne işaretler birbirinen uzaklaşır. Đki işaret arası mesafe ölçülüğüne çıkan eğer Tablo 1 e verilen eğerleri aşıyorsa elastik ara parçalar eğiştirilmeliir. Önemli: Elastik Ara Parçalar takım haline ve aynı tip lastik ile eğiştirilmeliir. 4

6 2.5.1 A Tipi Kaplinler için Kaplin Çapı Đşaretler arası fark (mm) , ,5 10,5 11, ,5 17, B Tipi Kaplinler için Kaplin Çapı Đşaretler arası fark (mm) 5, , , H Tipi Kaplinler için Kaplin Çapı Đşaretler arası fark (mm) 3. Olabilecek Kaymalar : , Tablo 4 Eksen kaçıklıkları, montaj esnasına kaplin parçalarının birleştirilmesinin hassas bir şekile yapılmamasınan ya a işletme şartlarınan (ısıl genleşme, milin eğilmesi, gevşek pompa ayağı gibi sebepleren) meyana gelebilir. Kaplin bu tip kaymaları ancak kabul eilebilir bir orana engeler. Önemli: Kaplinler evreye alınmaan önce mutlaka hassas mil eksen ayarı yapılmalı ve kaplin muhafazası takılmış olmalıır. 4. Mil Eksen Ayarının önemi: Yapılan araştırmalar ülkemizeki makinaların yüze oksanının tavsiye eilen toleransların ışına çalıştığını göstermekteir. Döner ekipman arızalarının ve yüksek vibrasyonun yüze elli neeni millereki eksen kaçıklıklarıır. 5 Eksen Kaçıklığı; Đş kazaları ve hayati tehlike yaratır, Kaplin ve lastiklerinin aşınmasını hızlanırır, Rulman ve keçelere etki een yükleri arttırarak rulman ömrünü azaltır. Vibrasyonu ve gürültüyü arttırır. Enerji sarfiyatını arttırır. Sisteme hasar ve arızaya yol açar.

7 Eksen kaçıklığının üzeltilmesi %15 lere varan enerji tasarrufu sağlaığı gibi, sisteme bağlı olan iğer ekipmanların a( Kaplin, rulman, keçe) ömrünü arttırarak hem plansız bakım uruşlarınan hem e yeek parça maliyetlerinen tasarruf sağlar. Đmalatını yaptığımız kaplinlerin salgı kontrolleri firmamız tarafınan yapılmaktaır. Balans işlemi, mil eliği ve kama kanalı işlenikten sonra yaptırılmalıır. 280 mm çapa kaar olan kaplinlerimiz eliksiz olarak, 280 mm ve aha büyük çaptaki kaplinlerimiz ise pilot elikli olarak sevk eilmekteir. Ancak kullanıcının talebine göre elik ve kama açma işlemi firmamız tarafınan yapılmaktaır. 5. Delik ve Kama Kanalı Açma Đşlemi: Delik işlemi yapılacak olan kaplin parçası işlemin yapılacağı cihaza küçük çaplı arka kısmınan ve üzgün bağlanmalıır. Mil eliği çapları tablolara verilen max. eğerlerini kesinlikle aşmamalıır. Aksi hale kaplinin elik ile ış kenara kaar olan kalınlık azalacağınan kaplinin kırılarak ağılmasına sebep olunabilir. Savrulan parçalar hayati tehlike yaratabilir. Kama kanalları şekil 1. e görülüğü gibi, lastiklerin takılığı işi kaplin parçasına iki lastik arasına merkezlenmiş şekile, ayaklı erkek kaplin parçasına ise ayak altına merkezlenmiş şekile açılmalıır. A Tipi kaplinlerin takoz parçasına iki montaj eliği arasına merkezlenmiş olmalı, Yılız kaplinlere iki ayak arasına merkezlenmiş olmalıır. Şekil Đmalat Malzemesi: Kaplinlerimiz seri olarak Gri Pik Dökümen imal eilmekteir. Ancak siparişe göre Çelik Döküm ve Sfero Döküm olarak a imalatı yapılmaktaır. Tablolara verilen ölçüler Pik Döküm için olup iğer malzemeleren imal eilen kaplinlere çap ölçüleri farklılık gösterebilir 6

8 KAPLĐN MODELLERĐ : A Tipi Kaplinler: Elastik parçalar ile birlikte ört parçaan oluşmuştur. 1-Erkek çember, 2-Erkek Takoz ile imbus cıvatalarla birleştirilerek kaplinin Erkek (3) tarafını oluşturur. Dişi (4), içerisine yerleştirilen elastik parçalar (6) ile birlikte Erkek ile birleştirilerek Komple Kaplini (5) oluşturur. Erkek Parçanın iki parçaan imal eilmesi sebebiyle, tahrik een ve eilen mekanizmalar yerinen oynatılmaan ve kaplin monte eiliği milen sökülmeen, saece erkek parça cıvatalarınan sökülüp ayrılığına, elastik parçaların eğiştirilme olanağı varır. Bu özellik, bakım süresini çok kısaltacağı gibi tekrar kaplin ayarı yapılmasına a gerek yoktur. Çalışma esnasına Elastik Parçalar (6) kapalı ortama oluğunan bozulmaları gözlenemez, olayısıyla çalışma şartları göz önüne bulunurulup periyoik olarak kontrol eilmeli (bkz. Elastik Ara Parçaların Kontrolü), bozulma varsa eğiştirilmeliir. Aksi hale vibrasyon, güç kaybı ve başka arızalara sebebiyet verebilir. Elastik ara parçalar tamamen tahrip oluğuna kaplin yapısı itibarı ile metal metale çalışacağınan kısa süreli ACĐL kullanıma müsaae eer ancak bu kullanım ayakların kırılmasına ve kaplinin e hasar görmesine sebep olabilir. 1-Erkek Çember 2-Erkek Takoz 3-Erkek Parça 4-Dişi Parça 5-Komple Kaplin 6-Lastik Elastik Ara Parçalar: Kullanılan stanart elastik parçalar (Nitroleks) 70 ShA sertliğine suni kauçuktan imal eilmekte olup, yağ ve akaryakıta ayanıklıır. Bunun ışına Normaleks ve Polileks ara parçalı olarak a temin eilir. Stanart Elastik Parça ışına iğer Elastik Parçaların kullanımına Nominal burulma eğerinin eğişeceği göz önüne tutulmalıır. 7

9 A Tipi Kaplin Ölçüleri: TĐP Nominal Moment TKN (Nm) Ortalama Ağırlık kg. min max ÖLÇÜLER ( mm) DH D1 D2 L1 L2 M P S L Cıvata Ölçüleri A , M8X30 6 A , M8X30 6 A , M8X35 6 A , M8X35 7 A , M8X40 8 A , M10X40 8 A , M10X45 8 A , M12X50 8 A , M14X45 8 A , M16X45 9 A , M16X50 9 A , M16X55 9 A , M16X80 9 A , M16X90 12 Tablo 2 Cıvata Aei 8

10 B Tipi Kaplinler: KAPLĐN SANAYĐ ve TĐCARET KOLLEKTĐF ŞĐRKETĐ B tipi kaplinler içlerine yerleştirilmiş Elastik ara parçalar (3) ile birlikte Dişi (1) ve Erkek (2) parçaan oluşmaktaır. Fiyat olarak ekonomiktir. Milin bağlanığı göbek büyük çaplıır ve miller arası mesafenin ar oluğu yere kullanılmaya çok uygunur. Elastik parçalar kapalı ortama oluğunan bozulmaları gözlenemez olayısıyla çalışma şartları göz önüne bulunurulup periyoik olarak kontrol eilmeli (bkz. Elastik Ara Parçaların Kontrolü), bozulma varsa eğiştirilmeliir. Elastik parçaları eğiştirmek için bir tarafı komple sökmek gerekir. Elastik ara parçalar tamamen tahrip oluğuna kaplin yapısı itibarı ile metal metale temas eeceğinen kısa süreli ACĐL kullanıma müsaae eer ancak bu kullanım ayakların kırılmasına ve kaplinin e hasar görmesine sebep olabilir. 1- Dişi 2- Erkek Komple Kaplin Elastik Ara Parçalar:: Kullanılan stanart elastik ara parçalar 75 Shore A sertliğine ve tabii kauçuktan imal eilmekte olup Normaleks olarak isimlenirilmiştir. Bunun ışına aha yumuşak olan 70 Shore A sertliğine Nitroleks ve aha sert olan 90 Shore A sertliğine Polileks ara parçalı olarak temin eilebilir. Stanart Elastik Ara Parça ışına iğer Elastik Ara Parçaların kullanımına Nominal burulma eğerinin eğişeceği göz önüne tutulmalıır. 9

11 B Tipi Kaplin Ölçüleri: TĐP Nominal Moment TKN (Nm) Ortalama Ağırlık kg. Min Max ÖLÇÜLER ( mm) DH D 1 D2 L1 L2 M P S L B , B , B , B , B , B , B , B , B , B , B , B , B , Tablo 2 10

12 H Tipi Kaplinler : KAPLĐN SANAYĐ ve TĐCARET KOLLEKTĐF ŞĐRKETĐ B Tipi kaplinlerin eğişik boylaraki uzatma ara parçalı şekliir. Aynı çaptaki kaplinler eğişik boylara uzatma ara parçalı olarak imal eilebilir. Kaplinin bağlanacağı millerin birbirinen uzak oluğu sistemlere kullanılır. H Tipi kaplinler 5 parçaan meyana gelmekteir. 1- Dişi 2- Erkek 3- uzatma ara parça 4- Takoz 5- Lastik Uzatma ara parçanın bir tarafına Takoz, iğer tarafına Erkek parça imbus cıvatalar ile monte eilir. Lastikler işi parçaaki yuvalarına yerleştirilikten sonra meyana gelen iki ana parça birleştirilerek komple kaplin oluşturulur. Dişi Erkek Ara Parça Takoz Lastik Komple Kaplin Elastik Ara Parçalar : Kullanılan stanart elastik ara parçalar 70 Shore A sertliğine ve suni kauçuktan imal eilmekte olup Nitroleks olarak isimlenirilmiştir. Bunun ışına 75 Shore A sertliğine Normaleks ve 90 Shore A sertliğine Polileks ara parçalı olarak temin eilebilir. Stanart Elastik Ara Parça ışına iğer Elastik Ara Parçaların kullanımına Nominal burulma eğerinin eğişeceği göz önüne tutulmalıır. H Tipi Kaplin Ölçüleri: 11

13 TĐP Nominal Moment TKN (Nm) Ortalama Ağırlık Kg. min max ÖLÇÜLER (mm) DH D1 L1 L2 M P T S LA 2, H , , , H , , H , , , , Cıvata Ölçüleri Cıvata Aei M8x16 12 M8x16 12 M8x20 12 H , M10x , , H , M10x , , H , M10x , H , , M10x , , H , M12x , H , M12x , H , M12x

14 Yılız Tip Kaplinler: En güçlü kaplin tiplerinen biriir. Karşılıklı iki aet erkek parçanın (1), bir aet yılız şekline elastik ara parça (2) ile birleştirilmesinen oluşur. Elastik parça ışarıan gözlenebiliği için bozulması urumuna hemen müahale eilebilir. Vibrasyonun çok oluğu sistemlere, elastik parçanın büyük kesitli olmasınan olayı güvenle kullanılabilir. Bakım işlemi için, elastik ara parçanın eforme olup olmaığını gözle kontrol etmek yeterliir. Kaplinin ayakları tamamen işleniği için boşluksuz çalışır. Komple Kaplin Tek Erkek Lastikli Tek Erkek Elastik Ara Parçalar: Kullanılan Stanar Elastik ara parçalar Ø 110 mm kaar 80 ShA sertliğine polivinil termoplastikten imal eilen PVC (Pivileks) olup, Ø 110mm ve aha büyük çaplı olan kaplinlere 75 ShA sertliğine tabii kauçuktan imal eilen Normaleks kullanılmaktaır. Ø 80mm ve aha büyük çaplı kaplinlere 70 ShA sertliğine suni kauçuktan imal eilen yağ ve akaryakıta ayanıklı Nitroleks, Ø 95mm ile Ø 180mm arası çaplara olanlara ise 90 ShA sertliğine termoplastik poliüretanan imal eilen Polileks elastik ara parça kullanma seçenekleri e varır. Ayrıca firmamıza Yılız tip kaplinlerin flanşlı ve uzatma ara parçalı özel moelleri e siparişe göre üretilmekteir. Yılız Tip Flanşlı Yılız Tip Uzatma Ara Parçalı 13

15 Yılız Tip Kaplin Ölçüleri: TĐP Nominal Moment TKN (Nm) Ortalama Ağırlık kg. min max ÖLÇÜLER ( mm) DH D 1 L 1 N B S E L Y , , Y , ,3 31,7 23,3 14,6 2,5 19,6 83 Y , , Y , Y , Y , Y , Y , Y , Y , Y , Y , Y , Y ,

16 Pernolu Kaplinler : Çok güçlü bir kaplin tipiir. Ağır sanayi, çimento fabrikaları, vinçler ve konveyörler için tercih eilen bir moelir. Elastik parçaların aşınması ışarıan gözlenebilir ve kaplin milen sökülmeen bozuk olan elastik parçalar eğiştirilebilir. Büyük çaplı ve birbirine çok yakın miller üzerine küçük çaplı kaplin kullanımına olanak tanır. Elastik Ara Parçalar: Elastik parçalar (Nitroleks) 70 ShA sertliğine suni kauçuktan imal eilmekte olup, yağ ve akaryakıta ayanıklıır. Pernolar çelikten imal eilmiş olup korozyona karşı galvaniz kaplanmaktaır. 15

17 Pernolu Tip Kaplin Ölçüleri: TĐP Nominal Moment TKN (Nm) Ortalama Ağırlık kg. min max ÖLÇÜLER ( mm) DH D 1 L1 L M Perno ve Lastik Aei P , P , P , P , P , P , P , P , Lastik Ölçüleri : l5 P ,5 20 P P P P ,5 46 P P ,

18 ME Tipi Kaplinler: KAPLĐN SANAYĐ ve TĐCARET KOLLEKTĐF ŞĐRKETĐ Jeneratörler için özel olarak tasarlanmış flanşlı tip kaplinlerir. Çok büyük çaplı millerin alnına civatalarla bağlanan flanş ar çalışma ortamına mükemmel tork aktaracak güçteir. Elastik Ara Parçalar: Elastik parça halka şekline 70 ShA sertliğine suni kauçuktan imal eilmekte olup, yağ ve akaryakıta ayanıklıır ve kapalı ortamaır. Periyoik olarak kontrol eilmeliir. ME Tipi Kaplin Ölçüleri: TĐP Nominal Moment TKN (Nm) Ortalama Ağırlık kg. max ÖLÇÜLER ( mm) DH D1 DF L1 L2 M F L ME , ME , ME , ME , ME , , ME , , ME

19 E Tipi Kaplinler: ME Tipi kaplinin flanşsız şekliir. Aynı ebatta iki Takoz parçanın arasına elastik ara parça yerleştirilip birleştirilmesiyle oluşur. Yapı ve Kullanım olarak B Tipi Elastik kapline çok benzer. En büyük farkı elastik ara parçaaır. Yekpare ara parça ve güçlü göve sayesine büyük burulma momentlerini aktarabilir. Elastik Ara Parçalar: Elastik parça halka şekline 70 ShA sertliğine suni kauçuktan imal eilmekte olup, yağ ve akaryakıta ayanıklıır. Çalışma esnasına Elastik Parça kapalı ortama oluğunan bozulması gözlenemez, olayısıyla çalışma şartları göz önüne bulunurulup periyoik olarak kontrol eilmeli, bozulma varsa eğiştirilmeliir. Aksi hale elastik parça ufalanarak kaplinin metal metale çalışmasına sebep olur ve kaplin tamamen hasar görür. 18

20 E Tipi Kaplin Ölçüleri: TĐP Nominal Moment TKN (Nm) max ÖLÇÜLER ( mm) DH D1 L1 M S L E ± E ± E ± E ± E ± E ± E ±

21 Đ Tipi Kaplinler: Çok yüksek burulma momentlerine ihtiyaç uyulan jeneratörlere ME tip kaplinlerin yetersiz kalması urumuna soğutma elikleri ve büyük kesitli elastik ara parçaları sayesine mükemmel çözüm sağlayan bir kaplin çeşiiir. KAPAK TAKOZ ÇEMBER LASTĐK Đ Tipi kaplinler ört ana parçaan oluşmaktaır. 1. Kapak 2. Takoz 3. Çember 4. Elastik ara parça KOMPLE Đ 315 ve Đ 360 olmak üzere iki boya üretilmekte olup; tercihe göre gri pik öküm, sfero öküm ve çelik öküm olarak imal eilebilmekteir. Burulma momentleri: Đ 315 için 7400 Nm, Đ 360 için 9800 Nm ir. Yukarıaki rakamlar gri pik öküm için verilmiştir. Çelik veya Sfero öküm tiplerine bu eğer aha a yükselmekteir. Elastik Ara Parçalar: Kullanılan elastik ara parçalar 70 ShA sertliğine suni kauçuktan imal eilmekte olup, yağ ve akaryakıta ayanıklıır. 20

22 Đ Tipi Kaplin Ölçüleri: Dm Da 1 D3 D Dn H L3 h3 h1 h2 L Đ Đ

23 T Tipi Kaplinler: KAPLĐN SANAYĐ ve TĐCARET KOLLEKTĐF ŞĐRKETĐ Mükemmel bir sistem sigortasıır. Aşırı torklara lastikler yırtılsa bile kapline ve sisteme zarar vermez. Lastiklerin yırtılması urumuna metal metale çalışmaz, erkek parça ile işi parça birbirlerine eğmez, sistem boşa çıkar. Yüksek torkları aktarmaa uygun eğilir. Lastikler periyoik olarak kontrol eilmeliir. Dişi Erkek Komple Elastik Ara Parçalar: Kullanılan stanart elastik ara parçalar 75 Shore A sertliğine ve tabii kauçuktan imal eilmekte olup Normaleks olarak isimlenirilmiştir. 22

24 T Tipi Kaplin Ölçüleri: Tip Nominal Moment TKN (Nm) Ortalama Ağırlık kg min max ÖLÇÜLER (mm) DH D1 D2 L1 L2 M P S L T , T , T , T , T , T , T , T , T , T , T , T , T , T ,

25 Dişli Tip Kaplinler : Đki aet aynı yapıa çelik işli ve bir aet poliami kovanan oluşur. Hirolik pompaların favori kapliniir. Sık işleri sayesine büyük montaj kolaylığı sağlar. Vibrasyona uygun eğilir, poliami kovan sert yapıaır ve vibrasyonu motora iletir. Rayal, açısal ve aksiyal kaymaların oluğu sistemlere kullanılabilir. Yüksek evire moment iletimine olanak tanır. Sisteme oluşabilecek bir arıza ve sıkışma urumuna elastik parça (Kovan) kırılarak sigorta görevi yapar, sistem urur. Kaplinin iğer parçalarına zarar gelmez. Sistemeki arıza gierilikten sonra kovan eğiştirilerek tekrar çalışabilir. Çelik Dişli Kovan Komple Kaplin Dişli Tip Kaplin Ölçüleri: TĐP Nominal Moment TKN (Nm) Ortalama Ağırlık min max Ölçüler DH D1 L1 LK S L Diş Aei DK , DK , DK , DK , DK , DK , DK , DK , DK ,

26 Özel Dişli Kaplin Ölçüleri Nominal Moment TĐP TKN (Nm) Ortalama Ağırlık min max Ölçüler DH D1 L1 LK S L Diş Aei DK , DK , DK ,

STAD. Balans vanası ENGINEERING ADVANTAGE

STAD. Balans vanası ENGINEERING ADVANTAGE Balans vanaları STAD Balans vanası Basınçlanırma & Su kalitesi Balanslama & Kontrol Termostatik kontrol ENGINEERING ADVANTAGE STAD balans vanaları geniş bir uygulama alanına hassas hironik performans sağlar.

Detaylı

www.teknikrulman.com.tr

www.teknikrulman.com.tr L Kaplin L Kaplin Komple L Kaplin T LK 035 17,00 TL T LK 050 10,70 TL T LK 070 13,60 TL T LK 075 17,40 TL T LK 090 21,90 TL T LK 095 23,90 TL T LK 099 25,70 TL T LK 100 33,90 TL T LK 110 60,00 TL T LK

Detaylı

Redüktörler genel olarak sahip oldukları dişli tiplerine göre sınıflandırılırlar.

Redüktörler genel olarak sahip oldukları dişli tiplerine göre sınıflandırılırlar. REDÜKTÖR TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ Redüktörler genel olarak sahip oldukları dişli tiplerine göre sınıflandırılırlar. Helisel dişli redüktörler Sonsuz dişli redüktörler Konik dişli redüktörler Planet dişli

Detaylı

Esnek Burulmalı Mil Kaplinleri

Esnek Burulmalı Mil Kaplinleri Kaplinler Esnek Burulmalı Mil Kaplinleri Birn esnek burulmalı mil Kaplinleri dönen iki mil arasındaki güç aktarımı sırasında çıkabilecek sorunları önlemek üzere, makina üretiminde yaygın olarak kullanılır.

Detaylı

Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1

Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1 Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1 Yılmaz Redüktörün standart üretim yelpazesinin içerisinde genel kullanım amaçlı üretilen redüktörlerin dışında sektöre özgü imal edilmiş özel redüktörlerde bulunmaktadır. Bu

Detaylı

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Gelişen imalat teknolojileri ile birlikte birim hacimde daha yüksek tork değerlerine sahip redüktörihtiyacı kullanıcıların en önemli beklentilerinden biri

Detaylı

Bobin Gövdesi. Flanşı Tork Ayar Vidası. Balata. Dişli. Montaj Vidası

Bobin Gövdesi. Flanşı Tork Ayar Vidası. Balata. Dişli. Montaj Vidası Kompakt bir yapıya sahip olan serisi frenler kontrollü veya kontrolsüz elektrik kesilmelerinde devreye giren kolay montajlı sistemlerdir. Vinç ve otomasyon sistemlerinde, asansörlerde, tekstil, tarım,

Detaylı

PMS / MİNİ 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ

PMS / MİNİ 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ PMS / MİNİ 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ POLAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Astim Organize Sanayi Bölgesi (P.K. 105) AYDIN / TÜRKİYE TEL : +90 (256) 231 04 73 (pbx) FAX : +90 (256) 231 04 78 www.polatas.com.tr

Detaylı

Her hakkı SONDEX A/S ye aittir. Sondex Plakalı Isı Değiştiriciler Gıda ve Hijyenik Uygulamalar

Her hakkı SONDEX A/S ye aittir. Sondex Plakalı Isı Değiştiriciler Gıda ve Hijyenik Uygulamalar Her hakkı SONDEX A/S ye aittir Sonex Plakalı Isı Değiştiriciler Gıa ve Hijyenik Uygulamalar Önceki moellerimiz ile uyumlu Soner-Safe emniyet plakaları ile temin imkanı Geçmeli SonerLock veya Soner-Snap

Detaylı

PMS / MAXİ 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ

PMS / MAXİ 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ PMS / MAXİ 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ POLAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Astim Organize Sanayi Bölgesi (P.K. 105) AYDIN / TÜRKİYE TEL : +90 (256) 231 04 73 (pbx) FAX : +90 (256) 231 04 78 www.polatas.com.tr

Detaylı

BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ

BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ www.muhenisiz.net 1 BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ Belli çaptaki sert bir bilya malzeme yüzeyine belli bir yükü uygulanarak 30 saniye süre ile bastırılır. Deneye uygulanan yükün meyana gelen izin alana bölünmesiyle

Detaylı

PMS / STANDART 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ

PMS / STANDART 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ PMS / STANDART 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ POLAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Astim Organize Sanayi Bölgesi (P.K. 105) AYDIN / TÜRKİYE TEL : +90 (256) 231 04 73 (pbx) FAX : +90 (256) 231 04 78 www.polatas.com.tr

Detaylı

HIZLI KATLANIR PVC KAPI

HIZLI KATLANIR PVC KAPI HIZLI KATLANIR PVC KAPI MARKASI : 1-MODEL Katlanır Tip 2- TEKNIK ÖZELLİKLER Kanatlı ve sürgülü kapılara kıyasla ölü alan kaybı yoktur. Yaklaşık 60-70 km/h rüzgara dayanıklıdır. ( Ortam şartlarına göre

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 A. TEMEL KAVRAMLAR MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 B. VİDA TÜRLERİ a) Vida Profil Tipleri Mil üzerine açılan diş ile lineer hareket elde edilmek istendiğinde kullanılır. Üçgen Vida Profili: Parçaları

Detaylı

MOTORSAN.vePAZR.İÇveDIŞTİC.LTD.ŞTİ. MetalişleriSanayiSitesi3.cad.no.109Kısıkköy/İZMİR Tel:0232 2576914-15 2575294 Fax:2575236 e-mail:antoba@

MOTORSAN.vePAZR.İÇveDIŞTİC.LTD.ŞTİ. MetalişleriSanayiSitesi3.cad.no.109Kısıkköy/İZMİR Tel:0232 2576914-15 2575294 Fax:2575236 e-mail:antoba@ REÜKTOR MOTORSN.veZR.ÇveIŞT.LT.ŞT. MetalişleriSanayiSitesi3.cad.no.09Kısıkköy/ZMR Tel:0232 79-729 Fax:723 e-mail:antoba@ tnet.net.tr GENEL LGLER Sonsuz vidalı redüktörler, yağ doldurulmuş ve son kontrollü

Detaylı

HALBACH & BRAUN. Madencilik ve hammadde sektörlerine hizmet veren H&B tüm dünyada kendini kanıtlamıştır.

HALBACH & BRAUN. Madencilik ve hammadde sektörlerine hizmet veren H&B tüm dünyada kendini kanıtlamıştır. HALBACH & BRAUN Bir aile şirketi olan H&B 1997 den bu yana Almanya Sprockhövel de faaliyet göstermektedir. Halbach Braun ürünleri yaratıcı ve sürekli yenilenen teknolojileri ile yer altı madenciliğinde

Detaylı

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Tip Kitapçõğõ./- G HPK Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Kullanõm Alanlarõ Standart dizayn HPK pompalarõ, sõcak su veya kõzgõn õsõ transfer yağlarõnõn boru veya tank sistemleri ile transferinin

Detaylı

Servo Flexible Kaplin

Servo Flexible Kaplin Servo Flexible Kaplin SERVOFEX SFC MODE Güçlü, yüksek mukavemetli alüminyum alaşımdan gövde Düşük atalet momenti Sağlığa zararlı madde içermez RoHS direktifleriyle uyumlu Tek disk ile yüksek rijitide

Detaylı

SANTRİFÜJ KIZGIN YAĞ POMPALARI

SANTRİFÜJ KIZGIN YAĞ POMPALARI SANTRİFÜJ KIZGIN YAĞ POMPALARI KYP SERİSİ MAS Pompa Sanayi A.S Merkez Ofis: Atasehir Bulvarı ATA Çarsı.K.No:9 İSTANBUL TÜRKİYE Tel: +9 () (Pbx)- Fax:+9 () E-Mail: masgrup@superonline.com http: // www.masgrup.com

Detaylı

Asenkron Motorlarda Mekanik Arızalar

Asenkron Motorlarda Mekanik Arızalar Asenkron Motorlarda Mekanik Arızalar. Asenkron motorlar endüstrinin en önemli ekipmanlarından birisidir. Fabrikalarda, asenkron motorların düzenli bakımı ve verimli kullanılması, elektriksel sistemin çalışmasını

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

TS EN ISO SNM / SNM-V. Monoblok Santrifüj Pompalar ATEX SNM 02 04-10

TS EN ISO SNM / SNM-V. Monoblok Santrifüj Pompalar ATEX SNM 02 04-10 TS EN ISO 9905 SN / SNV onoblok Santrifüj ompalar ATEX SN 02 0410 Genel Bilgiler SN / SNV Basılabilen Sıvılar SN / SNV pompalar içinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli,

Detaylı

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız Aksiyal fanlar Üretimin açıklanması Değişik rotor türleri için, çıkış konumu, gövde geometrisi, gövde sacı kalınlığı, ve malzesi yönünden geniş bir seçme olanağı bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar standart

Detaylı

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri 9 ork ve Denge est in Çözümleri M. Sistemlerin engee olması için toplam momentin (torkun) sıfır olması gerekir. Verilen üç şekil için enge koşulunu yazalım. F. br =. br F = Şekil II G =. +. +. =. 6 = 6

Detaylı

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım

Detaylı

S.D.E. KELEBEK VANA DONANIMLARI. www.sde.com.tr. Ürün Kodu : BV

S.D.E. KELEBEK VANA DONANIMLARI. www.sde.com.tr. Ürün Kodu : BV Ürün Kodu : BV KELEBEK VANA Kelebek Vana, silindirik bir gövde, içinde disk şeklinde bir klepe, klepeyi vana içinde tutan ve taşıyan bir milden oluşan, az yer kaplayan, bir vana türüdür. Vana açıkken,

Detaylı

UALITY MANAGEMENT SYSTEM

UALITY MANAGEMENT SYSTEM QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Arsen KOMPANSATÖRLER EKSENEL KOMPANSATÖRLER DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖRLER KARDAN MAFSALLI KOMPANSATÖRLER DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ LASTİK KOMPANSATÖRLER ISO 9001:2008 REGISTERED

Detaylı

DA 50. Fark basınç kontrol vanaları Ayarlanabilir set noktalı DN 32-50

DA 50. Fark basınç kontrol vanaları Ayarlanabilir set noktalı DN 32-50 DA 50 Fark basınç kontrol vanaları Ayarlanabilir set noktalı DN 32-50 IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / DA 50 DA 50 Bu fark basınç kontrol vanaları, ısıtma ve soğutma sistemlerine özellikle yüksek

Detaylı

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır.

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır. Ürün Kodu : GV SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER Sürgülü vanalar, uzun, yassı veya oval bir gövde, içinde vanayı açıp kapayan bir klepe, klepeyi hareket ettiren mil ve somundan oluşan, genel amaçlı vanalardır.

Detaylı

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır.

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır. Ürün Kodu : GV SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER Sürgülü vanalar, uzun, yassı veya oval bir gövde, içinde vanayı açıp kapayan bir klepe, klepeyi hareket ettiren mil ve somundan oluşan, genel amaçlı vanalardır.

Detaylı

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 5 Zeytinyağı

Detaylı

CATCRANE. Güçlü tasarım departmanı sayesinde her işletmenin ihtiyaçlarına göre esnek projelerde zorlanmadan sonuca ulaşılabilmektedir.

CATCRANE. Güçlü tasarım departmanı sayesinde her işletmenin ihtiyaçlarına göre esnek projelerde zorlanmadan sonuca ulaşılabilmektedir. CATCRANE Yıllarca sahip olunan tecrübeleri artık ürüne dönüştürmüş ihtiyaç sahiplerine mühendislik ve kalite adına yeni hızlı ve kalıcı çözümler sunmayı hedeflemiş genç bir firmadır. Güçlü tasarım departmanı

Detaylı

Yivli Boru Bağlantı Elemanları

Yivli Boru Bağlantı Elemanları Yivli Sabit Kaplin Yivli Esnek Kaplin Ağır Yük Sabit Kaplin Ağır Yük Esnek Kaplin Redüksiyon Kaplin Galvanizli Kaplin Galvanizli Çabuk Montaj Kaplin Yivli Dirsek 90 0 Yivli Dirsek 45 0 Yivli Standart Te

Detaylı

Redüktör Seçimi: Astana Stadyumu 232 bin 485 metrekarelik alana kurulmuştur. Stadyumun ana formu

Redüktör Seçimi: Astana Stadyumu 232 bin 485 metrekarelik alana kurulmuştur. Stadyumun ana formu Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk mimarlar tarafından tasarlanan ve bir Türk inşaat şirketi tarafından inşa edilen Astana Arena Stadyumunun en büyük özelliği olan kapanan çatı hareket sistemi Yılmaz

Detaylı

Tuğla duvar için enjeksiyon tekniği Profesyonel uygulayıcılar için genleşme basınçsız ankrajlama.

Tuğla duvar için enjeksiyon tekniği Profesyonel uygulayıcılar için genleşme basınçsız ankrajlama. AĞIR YÜK BAĞLANTILARI / KİMYA 95 Profesyonel uygulayıcılar için genleşme basınçsız ankrajlama. GENEL BAKIŞ Enjeksiyon vida dişli rod FIS G Enjeksiyon içten vida dişli ankraj FIS E Enjeksiyon içten vida

Detaylı

Hidrolik Paletli Pompa

Hidrolik Paletli Pompa Hidrolik Paletli Pompa 05532862889 bilgi@ahidrolikdunyasi.com http://www.ahidrolikdunyasi.com Hidrolik paletli pompalar tanımı Hidrolik paletli çalışma prensibi Hidrolik paletli kapasite çizelgesi Hidrolik

Detaylı

PAKTERMO DAİRE İÇİ TESİSAT HORTUMLARI

PAKTERMO DAİRE İÇİ TESİSAT HORTUMLARI PAKTERMO DAİRE İÇİ TESİSAT HORTUMLARI Avrupa Standardı EN 15266 ya uygun olarak üretilen, işletme basıncı 0,5 bar a kadar olan paslanmaz çelik esnek hortum takımları bina içi gaz bağlantılarında kullanılmaktadır.

Detaylı

Sıcak su sirkülasyon pompaları Standart Program

Sıcak su sirkülasyon pompaları Standart Program Tip Kitapçığı./- G HPK Sıcak su sirkülasyon pompaları Standart Program Kullanım Alanları Standart dizayn HPK pompaları, sıcak su veya kızgın ısı transfer yağlarının boru veya tank sistemleri ile transferinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 2. BÖLÜM BAĞLAMA ELEMANLARI... 7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 2. BÖLÜM BAĞLAMA ELEMANLARI... 7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 1.1. Kuvvet Makinaları... 1 1.2. İş Makinaları... 2 1.3. Tarifler... 2 1.4. Birimler ve Uluslararası Birim Sistemleri (SI)... 3 1.5. Makinalarda Tanımlar...

Detaylı

(m) sürekli k.u. (m) toplam k.u. (m) knet

(m) sürekli k.u. (m) toplam k.u. (m) knet 1. HFT DÖŞEME KLINLIKLRININ HESPLNMSI Döşemelerin bir oğrultua mı yoksa iki oğrultua mı çalıştıkları belirlenir. 11..1. Düzgün yük taşıyan ve uzun kenarının kısa kenarına oranı en büyük olan (l u / l k

Detaylı

BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032

BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032 BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032 TARİHÇESİ Sonsuz bantla taşıma çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. 1868 yıllında İngiliz mühendis Lyster kauçukla

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Mil-Göbek Bağlantıları Soruları 1. Mil-göbek bağlantılarını fiziksel esasa göre sınıflandırarak her sınıfın çalışma prensiplerini açıklayınız. 2. Kaç çeşit uygu kaması vardır? Şekil ile açıklayınız. 3.

Detaylı

REMA. TIP TOP REMASCREEN Eleme Sistemleri. Endüstriyel sektör için yüksek performanslı eleme çözümleri

REMA. TIP TOP REMASCREEN Eleme Sistemleri. Endüstriyel sektör için yüksek performanslı eleme çözümleri REMA TIP TOP REMASCREEN Eleme Sistemleri Endüstriyel sektör için yüksek performanslı eleme çözümleri REMA TIP TOP REMASCREEN Eleme Sistemlerinin Avantajları 1. Avantaj 2. Avantaj Servis Ömrü Yüksek aşınma

Detaylı

ELEKTROMAGNETİK FRENLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

ELEKTROMAGNETİK FRENLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER SUNUM Başlıkları: 1-ELEKTROMAGNETİK FRENLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 2-ELEKTROMAGNETİK FREN SERİLERİ 2-DF SERİSİ YAY BASKILI FRENLER 3-DYF SERİSİ YAY BASKILI FRENLER 4-DAF SERİSİ AKIM BASKILI FRENLER 5-FREN

Detaylı

GÜÇ ELEKTRONİĞİNİN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI 1

GÜÇ ELEKTRONİĞİNİN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI 1 GÜÇ ELEKTRONİĞİNİN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI 1 1. Kesintisiz Güç Kaynakları ( KGK, UPS ). Anahtarlamalı Güç Kaynakları ( AGK, SMPS ) 3. Rezonanslı Güç Kaynakları ( RGK, RMPS ) 4. Elektronik Balastlar (

Detaylı

PRES BESLEME SİSTEMLERİ

PRES BESLEME SİSTEMLERİ PRES BESLEME SİSTEMLERİ ADRES Esenşehir Mah.Muradiye Sok. No:56/A ümraniye- istanbul TEL: (0216) 540 67 06 Faks: (0216) 540 67 07 TEL: (0535) 434 44 96 TEL: (0532) 223 74 55 pressline@outlook.com PRESSline

Detaylı

10.836 m2 toplam alana kurulu FAF Vana Sanayi Fabrikası Kazan / ANKARA

10.836 m2 toplam alana kurulu FAF Vana Sanayi Fabrikası Kazan / ANKARA ÜRÜN KATALOĞU 10.836 m2 toplam alana kurulu FAF Vana Sanayi Fabrikası Kazan / ANKARA www.fafvana.com.tr satis@fafvana.com.tr CE BELGESİ ISO 9001 : 2000 KALİTE BELGESİ GOST RUSYA KALİTE BELGESİ UKR SEPRO

Detaylı

Kayar Mesnetler GS F 1G Kayar Mesnet GS F 2G Kayar Mesnet GS 2G-PL Kayar Mesnet

Kayar Mesnetler GS F 1G Kayar Mesnet GS F 2G Kayar Mesnet GS 2G-PL Kayar Mesnet Kayar Mesnetler 6Kayar Mesnet DestekleriKılavuzlu bir Desteğin bir Simotec Kiriş Kesiti 100 veya 120 den ya da 100 ila 120 mm arasında bir flanş genişliğine sahip başka bir çelik kirişten askıya alınması

Detaylı

Kare barkodu Tarayınız! Kolay Hızlı Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER. Nasıl Çalıştığını öğrenmek için:

Kare barkodu Tarayınız! Kolay Hızlı Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER. Nasıl Çalıştığını öğrenmek için: Kolay Hızlı k Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER Kare barkodu Tarayınız! AT&T Nasıl Çalıştığını öğrenmek için: ayvaz.com/karebarkod EURO-QUALIFLEX (AEQ) üyesidir. BİNA İÇİ DOĞALGAZ

Detaylı

Dik Milli Komple Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar

Dik Milli Komple Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar Dik Milli Komple Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar EVS Serisi EVS Dik Milli Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar Ürün Bilgileri Dik milli paslanmaz çelik santrifüj pompalar EVS2 - EVS4 EVS8 EVS16 EVS32

Detaylı

HE - KH- MHE - KHE Kullanım Klavuzu

HE - KH- MHE - KHE Kullanım Klavuzu HE - KH- MHE - KHE i i İçindekiler Önemli Uyarılar 1 edüktör Tip Tanımlaması 1 Etiket Tanımlaması 3 Emniyet Uyarıları 4 İşletme Koşulları 4 Teslimat 5 Depolama 5 Montaj 5 edüktör Giriş Mili 6 edüktör Çıkış

Detaylı

Dik Milli Komple Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar

Dik Milli Komple Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar Dik Milli Komple Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar EVS Serisi EVS Dik Milli Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar İÇİNDEKİLER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ürün Bilgileri, Özellikleri, Çalışma şartları, Kullanım

Detaylı

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Müh.Böl.Çiçek Özes. Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir.

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Müh.Böl.Çiçek Özes. Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir. AKSLAR ve MİLLER Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir. AKSLAR MİLLER Eksenel kuvvetlerde her iki elemanda çekmeye veya basmaya zorlanabilirler. Her iki elemanda içi dolu veya boş imal edilirler.

Detaylı

1.Yüzey Basınç (Pitting) Kontrolü, ISO6336:2006. = Nominal yüzey basıncı K faktörleri = Çalışma şartlarına uygun düzeltme katsayıları

1.Yüzey Basınç (Pitting) Kontrolü, ISO6336:2006. = Nominal yüzey basıncı K faktörleri = Çalışma şartlarına uygun düzeltme katsayıları DİŞLİ MUKAVEMETİ 1.Yüzey Basınç (Pitting) Kontrolü, ISO6336:2006 = Nominal yüzey basıncı K faktörleri = Çalışma şartlarına uygun düzeltme katsayıları Yüzey Basınç (Pitting) Kontrolü, ISO6336:2006 Ft =

Detaylı

AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ

AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL ÖZELLİKLER 1. Set içeriğinde yer alan tüm aletlerin taşıyıcı ana gövdeleri Ø 168 mm. çapında ve 5-4 mm. et kalınlığında metal malzemeden imal edilmiştir. 2. Ana

Detaylı

TS EN ISO. Düz Boruya Monte Edilen SNL. Santrifüj Pompalar ATEX SNL 02 04-10

TS EN ISO. Düz Boruya Monte Edilen SNL. Santrifüj Pompalar ATEX SNL 02 04-10 TS EN ISO 9905 Düz Boruya Monte Edilen Santrifüj Pompalar ATEX 02 0-10 Genel Bilgiler Basılabilen Sıvılar pompalar temiz veya çok hafif kirli düşük viskoziteli sıvıları basmaya uygundur. Teknik Bilgiler

Detaylı

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 5.BÖLÜM Bağlama Elemanları Kaynak Bağlantıları Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 BU SLAYTTAN EDİNİLMESİ BEKLENEN BİLGİLER Bağlama Elemanlarının Tanımı ve Sınıflandırılması Kaynak Bağlantılarının

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri

MAK-204. Üretim Yöntemleri MAK-204 Üretim Yöntemleri Taşlama ve Taşlama Tezgahı (12.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Taşlama Đşleminin Tanımı: Belirli bir formda imal

Detaylı

PV Serisi Paletli Pompalar

PV Serisi Paletli Pompalar PV Serisi Paletli Pompalar w w w. p e t r o l a n d. c o m. t r Petroland Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti. Alemdağ Cad. Güven San. Sitesi R Blok No: 7-8 Ümraniye - İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0.) 5 00 Faks: (0.)

Detaylı

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ 11 Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 02 FİYAT LİSTESİ Elastomerik Kauçuk Köpük Yüksek buhar difüzyon değerine sahip olan elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda iyi bir ısı

Detaylı

Makina ve Yedek Parça İmalatı

Makina ve Yedek Parça İmalatı - Demir Çelik Sanayi - Mak ina Sanayi - İnşaat Çimento Sanayi - Enerji Sanayi İçin Makina ve Yedek Parça İmalatı w w w. y u k s e l c n c. c o m Firmamız İstanbul İ.O.S.B de 500 metre kare kapalı sahası

Detaylı

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1 Bükme ve Düzeltme Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tip No inç. Sayfa Boru Bükmeler Tesisat 7 5 8-4 10-18 8.2 Enstrüman 8 16-1 2 6-12 8.2 Üçlü Bükme

Detaylı

CIVATA BAĞLANTILARI. DEÜ Makina Mühendisliği Böl. Çiçek ÖZES

CIVATA BAĞLANTILARI. DEÜ Makina Mühendisliği Böl. Çiçek ÖZES CIVATA BAĞLANTILARI Cıvata bağlantıları teknikte en çok kullanılan çözülebilen bağlantılardır. Cıvatalar makinaların montajında, yatakların ve makinaların temele tespitinde, boru flanşların, silindir kapaklarının

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch YÜRÜTME SİSTEMİ. TEKERLEKLER ve ŞASİ 40-2-1. M. Güven KUTAY. 40-2-1-tekerlekler+sasi.doc

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch YÜRÜTME SİSTEMİ. TEKERLEKLER ve ŞASİ 40-2-1. M. Güven KUTAY. 40-2-1-tekerlekler+sasi.doc 2009 Kasım YÜRÜTME SİSTEMİ TEKERLEKLER ve ŞASİ 40-2-1 M. Güven KUTAY 40-2-1-tekerlekler+sasi.oc İ Ç İ N D E K İ L E R 2 Yürütme Sistemi... 2.3 2.1 Tekerlekler ve şasi... 2.3 2.1.1 Çift banajlı tekerlek

Detaylı

DERS 10. Kapalı Türev, Değişim Oranları

DERS 10. Kapalı Türev, Değişim Oranları DERS 0 Kapalı Türev, Değişim Oranları 0.. Kapalı Türev. Fonksiyon kavramının ele alınığı ikinci erste kapalı enklemlerin e fonksiyon tanımlayabileceğini görmüştük. F (, enklemi ile tanımlanan f fonksiyonu

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5. Soğutma Şekline Göre Hava soğutmalı motortar: Bu motorlarda, silindir yüzeylerindeki ince metal kanatçıklar vasıtasıyla ısı transferi yüzey alanı artırılır. Motor krank milinden hareket alan bir fan

Detaylı

TEKNİK BİLGİ FORMU AÇIKLAMA

TEKNİK BİLGİ FORMU AÇIKLAMA TEKNİK BİLGİ FORMU ÜRÜN ADI: PERMATEX The Right Stuff AÇIKLAMA PERMATEX The Right Stuff mekanik montajlarda güvenilir yerinde oluşan contalar oluşturmak için formüle edilmiş tek bileşenli, oda sıcaklığında

Detaylı

NEDEN İÇİNDEKİLER KELEBEK VANALAR 02 KULLANIM ALANLARI 03-04 DİZAYN ÖZELLİKLERİ MALZEME ÖZELLİKLERİ 06-09 TEKNİK DETAYLAR TAHRİK ŞEKİLLERİ 11-13

NEDEN İÇİNDEKİLER KELEBEK VANALAR 02 KULLANIM ALANLARI 03-04 DİZAYN ÖZELLİKLERİ MALZEME ÖZELLİKLERİ 06-09 TEKNİK DETAYLAR TAHRİK ŞEKİLLERİ 11-13 www.ozkan.com.tr İÇİNDEKİLER 01 NEDEN KELEBEK VANALAR? 02 KULLANIM ALANLARI NEDEN KELEBEK VANALAR Düşük ağırlık Küçük hacim gereksinimi Montaj kolaylığı Düşük çalışma torku gereksinimi 0304 05 0609 1113

Detaylı

Tork aralığı dahilinde maksimum yük (Nm)

Tork aralığı dahilinde maksimum yük (Nm) Sipariş hakkında genel bilgiler Sipariş hakkında genel bilgiler PTO'ları ve PTO'lar için elektrikli tertibatı doğrudan fabrikadan sipariş edin. Parça ekleme oldukça maliyetli olacaktır. Tavsiye edilen

Detaylı

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA Firmamız Yüksek Isı İzolasyon Ürünleri Ve Teknik Tekstil Ürünleri Üzerine Uzmanlaşmış Kadrosuyla Uzun Yıllardır Sektörde Hizmet Vermektedir.

Detaylı

Redüktör Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Redüktör Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar Redüktör Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar Katalog Verileri Katalogda motorsuz tablolarında verilen nominal moment değerleri doğrusal yükler (servis faktörü fs=1) için verilir. Motorlu tablolarında verilen

Detaylı

JET FANLAR [PAF-J SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

JET FANLAR [PAF-J SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil! Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr

1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr 1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk Eposta: temirturk@pau.eu.tr 1 ELEKTROSTATİK: Durgun yüklerin etkilerini ve aralarınaki etkileşmeleri inceler. Doğaa iki çeşit elektrik yükü bulunur: ()

Detaylı

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS 009 he MGraw-Hill Companies, In. All rights reserved. - Burulma (orsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS ( τ ) df da Uygulanan

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı İmzası: CEVAP ANAHTARI Açıklama: Bellek yardımcısı kullanılabilir. Sorular eşit puanlıdır. SORU 1. Standart vida profillerini çizerek şekil üzerinde parametrelerini gösteriniz,

Detaylı

PN 16 FLANŞLI KÜRESEL VANA (FAF 1200 & 1250)

PN 16 FLANŞLI KÜRESEL VANA (FAF 1200 & 1250) PN 16 FLANŞLI KÜRESEL VANA (FAF 1200 & 1250) ÖZELLİKLERİ Flanşlar ve gövde GG 25 pik dökümdür. Paslanmaz çelik kürelidir. Paslanmaz çelik tabak yay takviyelidir. Küre sızdırmazlık ringi, dış sızdırmazlık

Detaylı

VOSSFORM PLASTİK ŞEKİL VERME KULLANIM ALANLARI VE AVANTAJLARI

VOSSFORM PLASTİK ŞEKİL VERME KULLANIM ALANLARI VE AVANTAJLARI VOSSFORM PLASTİK ŞEKİL VERME KULLANIM ALANLARI VE AVANTAJLARI Hidrolik boru tesisat bağlantılarını yapmak için yaygın olarak kullanılan üç bağlantı Yöntemi aşağıda gösterilmiştir. Yüksüklü bağlantı Kaynak

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI 1) Yukarıdaki şekilde AB ve BC silindirik çubukları B noktasında birbirleriyle birleştirilmişlerdir, AB çubuğunun çapı 30 mm ve BC çubuğunun çapı ise 50 mm dir. Sisteme A ucunda 60 kn

Detaylı

ASİMETRİK EVOLVENT PROFİLLİ DÜZ DİŞLİLERİN BOYUTLANDIRILMASI VE GEOMETRİK MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI

ASİMETRİK EVOLVENT PROFİLLİ DÜZ DİŞLİLERİN BOYUTLANDIRILMASI VE GEOMETRİK MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI Uluağ Üniversitesi Mühenislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 ASİMETRİK EVOLVENT PROFİLLİ DÜZ DİŞLİLERİN BOYUTLANDIRILMASI VE GEOMETRİK MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI Kair ÇAVDAR * Fatih KARPAT

Detaylı

AKSİYAL FANLAR [PAF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

AKSİYAL FANLAR [PAF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil! Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

bayrak direği Patent Bayrak ve Direği Direk Çeşitleri ve Aksesuarları Paslanmaz Bayrak Direği Galvaniz Bayrak Direği Büyük Bayrak Direği

bayrak direği Patent Bayrak ve Direği Direk Çeşitleri ve Aksesuarları Paslanmaz Bayrak Direği Galvaniz Bayrak Direği Büyük Bayrak Direği Bayrak ve Direği Direk Çeşitleri ve Aksesuarları Paslanmaz Bayrak Direği Galvaniz Bayrak Direği Büyük Bayrak Direği Bayrak Göndere Çekme Metodu Direk Ankrajı Sabitleme Direğe Göre Bayrak Ölçüleri Direkler

Detaylı

Bilezikli Asenkron Motora Yol Verilmesi

Bilezikli Asenkron Motora Yol Verilmesi Bilezikli Asenkron Motora Yol Verilmesi 1. GİRİŞ Bilezikli asenkron motor, sincap kafesli asenkron motordan farklı olarak, rotor sargıları dışarı çıkarılmış ve kömür fırçaları yardımıyla elektriksel bağlantı

Detaylı

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ.

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. OT SİLAJ MAKİNESİ KULLANMA KLAVUZU 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. 13.SK. NO:11 SELÇUKLU/KONYA TEL: 444 49 42 FAKS: 0332.345 15 04 www.celikeltarim.com info@celikeltarim.com

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

ISC. Sekonder Darbeli Kırıcılar. Yüksek performans, mükemmel kübik ürünler. s e r i s i

ISC. Sekonder Darbeli Kırıcılar. Yüksek performans, mükemmel kübik ürünler. s e r i s i ISC s e r i s i Sekonder Darbeli Kırıcılar Yüksek performans, mükemmel kübik ürünler ISC serisi sekonder darbeli kırıcılar, benzersiz ağır hizmet tipi 4 bıçaklı rotor dizaynı ve kırıcı gövde tasarımı ile

Detaylı

REDÜKTÖR - HİDROLİK KAPLİN ve DİŞLİ

REDÜKTÖR - HİDROLİK KAPLİN ve DİŞLİ REDÜKTÖR - İDROLİK KPLİN ve DİŞLİ KKIMIZD 1975 yılından bu yana düz, nihayetsiz, helis, konik, mahruti ve zincir dişliler yanında çeşitli güç ve ebatlarda hidrolik kaplinler, aks, kasnak, şaft, fren, iş

Detaylı

Santrifüj fanlar. Yüksek sıcaklığa dayanım, darbeye ve aşınmaya dayanım ve diğer gereksinimlere göre

Santrifüj fanlar. Yüksek sıcaklığa dayanım, darbeye ve aşınmaya dayanım ve diğer gereksinimlere göre Santrifüj fanlar Genel özellikler Giriş büyüklüğü 100~ 2500 mm (özel tasarımlar da olanaklıdır) Gövde sacı kalınlığı 2 ~16 mm Motor gövde büyüklüğü 63-400 Tahrik tipi Kavrama, kayış kasnak veya direk tahrik

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG

AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG Ekim 2013 AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG İÇİNDEKİLER 1. Alüminyum Kompozit Panel 2 2. Kompozit Panelin Avantajları 2 3. Akpa Kompozit Panel Üretim Ölçüleri 3 4. Tolerans

Detaylı

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri Nurettin ÇALLI Fen Bilimleri Ens. Öğrenci No: 503812162 MAD 614 Madencilikte Özel Konular I Dersi Veren: Prof. Dr. Orhan KURAL İTÜ Maden Fakültesi Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik

Detaylı

Teknik Not / Technical Note KONUT SEKTÖRÜ İÇİN LİNYİT KÖMÜRÜ TÜKETİCİ FAZLASI

Teknik Not / Technical Note KONUT SEKTÖRÜ İÇİN LİNYİT KÖMÜRÜ TÜKETİCİ FAZLASI MADENCİLİK, Cilt 45, Sayı 4, Sayfa 29-4, Aralık 26 Vol.45, No. 4, pp 29-4, December 26 Teknik Not / Technical Note KONUT SEKTÖRÜ İÇİN LİNYİT KÖMÜRÜ TÜKETİCİ FAZLASI Consumer Surplus of Lignite Coal Consumption

Detaylı

İMALAT TEKNİKLERİ. oksi-asetilen kesim. gaz altı kaynak. gazaltı kaynak. abkant büküm. plazma kesim. talaşlı imalat

İMALAT TEKNİKLERİ. oksi-asetilen kesim. gaz altı kaynak. gazaltı kaynak. abkant büküm. plazma kesim. talaşlı imalat Şirketimiz 2012 yılında kuruldu. İki ortaklı limited bir şirket olan Prama Endüstriyel Makine şu anda Ikitellide faaliyet göstermektedir. Firmamızda 20ye yakın çalışan bulunmaktadır. Toplamda 800 m² imalat

Detaylı

JPC. Primer Darbeli Kırıcılar. En zorlu koşullarda dahi güvenebileceğiniz JPC Serisi. s e r i s i

JPC. Primer Darbeli Kırıcılar. En zorlu koşullarda dahi güvenebileceğiniz JPC Serisi. s e r i s i JPC s e r i s i Primer Darbeli Kırıcılar En zorlu koşullarda dahi güvenebileceğiniz JPC Serisi JPC serisi çeneli kırıcıları, kendini kanıtlamış modüler konfigürasyona sahip ağır iş için elverişli kırıcılardır.

Detaylı

Rieter yedek parça + servis

Rieter yedek parça + servis Rieter yedek parça + servis......................... Olağanüstü performans için........................... Rieter. Aile Bayramı.. Mayıs. 2014.. Levent. Turna./ Roger. Eberhart............... 1 Rieter yedek

Detaylı

Metal Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri. Ayarlı kelepçeler ve vidalı ayarlı kelepçeler

Metal Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri. Ayarlı kelepçeler ve vidalı ayarlı kelepçeler Metal malzemeden üretilmifl OBO Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri, kablo ve boruların tekli veya çiftli tespit kelepçeleri yardımıyla her türlü zemine veya vidalı ayarlı kelepçeler sayesinde duvarlara

Detaylı

MADENİ EŞYA SAN. ve TİC. A.Ş.

MADENİ EŞYA SAN. ve TİC. A.Ş. MDENİ EŞY SN. ve TİC..Ş. KIVILCIM firması olarak 1949 yılından bugüne konveyör bant bağlantı elemanları konusunda faaliyette bulunmaktayız. Bu alandaki ilk üretici Türk firması olmanın haklı gururunu taşımaktayız.

Detaylı

Örnek tesisler & kullanımlar 2

Örnek tesisler & kullanımlar 2 gaz basınçlı tek nokta yağlama otomatik yağlama elle yağlamay son pahalı merkezi yağlama sistemlerine son gres- ve normal yağ rulman, zincir, kızak, bant, halat, vb. iç & dış mekanlarda Örnek tesisler

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ SIHHİ TESİSAT MALZEMELERİ ALINMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. PVC-U BORULARI VE EK PARÇALARI (ATIK SU) TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1.1 İmal edilecek

Detaylı

Hububat Depolama ve Taşıma Sistemleri TÜMENOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Hububat Depolama ve Taşıma Sistemleri TÜMENOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hububat Depolama ve Taşıma Sistemleri TÜMENOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Merkez: Horozlar Mah. Kadıköy Cad.No.68-70 Erenler / SAKARYA Fabrika Tel:0.264 3535421 Fax:0.264 3535422

Detaylı

YATAK HASARLARI (I) Mustafa YAZICI TCK

YATAK HASARLARI (I) Mustafa YAZICI TCK YATAK HASARLARI (I) Mustafa YAZICI TCK Yataklar makinalarda hareket ve yük iletimini aynı anda sağlayan parçalardır. Makinalarda hareketli ve sabit parçalar arasında yük iletimini sağlamak ve bu parçaları

Detaylı