Femur Cisim Kırıkları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Femur Cisim Kırıkları"

Transkript

1 Femur Cisim Kırıkları Evrim Duman*, Yalım Ateş** Femur cisim kırığı tanımı, trokanter minörün beş santimetre altından, adduktor tüberkülün proksimaline kadar olan femur diafizindeki kırıkları içermektedir. Çoklu yaralanması olan hastalarda, sıklıkla femur cisim kırığı da eşlik etmektedir. Aynı zamanda femur cisim kırığı olan hastalarda %94 lere varan oranlarda eşlik eden bir başka ortopedik yaralanmanın olduğu bildirilmektedir. Bunlar arasında pelvis yaralanmaları, kalça çıkıkları, asetebulum kırıkları, spinal yaralanmalar ve femurun diğer bölge kırıkları sayılabilir. %6 oranında ipsilateral boyun kırıkları gözlenir ki sıklıkla gözden kaçma olasılığı vardır. Unutulmamalıdır ki femur cisim kırıkları %75 e varan oranlarda, genç erişkinlerde ve yüksek enerjili yaralanmalar sonrasında gözlenmektedir. Artan ateşli silah yaralanmaları ve yüksek enerjili motorlu araç yaralanmaları açık kırık sıklığını da beraberinde arttırmaktadır. Yaşlı hastalarda ise genellikle neden basit düşmelerdir. Yaklaşım Hastanın genel muayenesinin yanı sıra eşlik edebilecek yaralanmalar açısından da hasta değerlendirilmelidir. İleri hayat destek kuralları göz önünde tutularak, acil ilk müdahaleyi takiben, ektremitenin nörovasküler durumu değerlendirilmeli, açık kırıklar ve yumuşak doku yaralanması dikkatlice kayıt altına alınmalıdır. Radyolojik olarak, standart ön-arka ve lateral grafiler, kırığın yeri, parçalanma miktarı, kırık şekli ve kemik kaybı hakkında yeterli bilgiye ulaşmamızı sağlarlar. Unutulmamalıdır ki, standart protokoller zaten ön-arka pelvis grafisini de kapsamaktadırlar ve bu grafiler, özellikle femur boyun kırığı ve pelvis yaralanmaları açısından iyice değerlendirilmelidir. Yeni bir çalışma göstermiştir ki, %20-%50 arasında eşlik eden femur boyun kırığı tanısı atlanmaktadır ve önerilen tanı protokolü ile bu oranlar %5 e kadar düşmektedir. (1) Bu protokole göre internal rotasyonda ön-arka pelvis grafisi, sık kesitli kalça tomografisi ameliyat öncesi floroskopi ile lateral grafinin değerlendirilmesi ve ameliyat sonrası mutlaka önarka pelvis grafisinin çekilmesi gerekmektedir. Sınıflama Kırık sınıflamaları, prognoz ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verdikleri sürece değerli kabul edilebilir. Sıklıkla ortopedik cerrahlar, diafiz kırıklarını bulundukları yere (proksimal, orta ve distal 1/3), kırık şekline (transvers, kısa oblik veya spiral) ve parçalanma derecesine (kelebek fragmanların şekil ve büyüklüğüne) göre sınıflandırırlar. Tarihsel değeri olan iki ana sınıflandırmadan bahsetmek gerekir: Winquist Hansen sınıflaması (Şekil 1), parçalı kırıkları femur cismi çapına göre sınıflara ayırır. Tip 0 kırıklarda parçalanma yoktur. Tip I kırıklarda parçalanma azdır ve femur çapının %75inden fazlası devamlılık göstermektedir. Tip II kırıklar, %50 den az parçalanma gösterirler. Tip III kırıklar, %50 den az devamlılık gösterirler ve büyük kelebek fragmanları vardır. Tip IV kırıklarda ise, kırık hattında kortikal devamlılık yoktur, çok parçalı kırıklardır. * S.B.Yıldırım Beyazıt Araştırma ve Eğitim Hastanesi I. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Op.Dr. ** S.B.Yıldırım Beyazıt Araştırma ve Eğitim Hastanesi II. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Doç.Dr. Şekil 1. Winquist Hansen Sınıflaması 2008 Cilt: 7 Sayı: 1-2 TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Dergisi 1

2 Femur Cisim Kırıkları AO/OTA kırık sınıflaması (Şekil 2) ise evrensel bir sınıflama olup, sıklıkla kullanılır ancak tedaviyi yönlendirmede yetersiz kalmaktadır. Daha ileri bilgi ve destek için kurulmuş, AO Cerrahisi Kaynak sayfasından, sadece femur cisim kırıkları için değil, genel olarak kırık sınıflandırması ve tedavi önerileri için yararlanılabilir (http://www.aofoundation.org/ surgery/). Bu sınıflamaya göre, femur kırıkları 27 alt gruba ayrılır. Tip A kırıklar, basit, spiral (A1), oblik (A2) ve transvers (A3) kırıklardır. Tip B kırıklar kama tarzı kırıklar olup, spiral kama (B1), bükülme kama (B2) ve parçalı kama (B3) kırıklarını kapsar. Tip C kırıklar karmaşık kırıklar olup, kompleks spiral kırıklar (C1), segmental kırıklar (C2) ve çok parçalı (C3) kırklardan oluşur. Tip A ve B kırıklardaki.1 soneki subtrokanterik kırıkları,.2 soneki orta diafiz kırıkları,.3 soneki ise distal kırıkları ifade etmektedir. Tip C kırıklarda ise.1 den.3 e kadar sonekler giderek artan parçalanmanın göstergesidir. Tedavi Femur cisim kırıkları, diğer tüm kemiklerin cisim kırıkları gibi dört ana yöntem ile tedavi edilebilirler: Konservatif tedavi (traksiyon ve açılama), eksternal tespit yöntemi, plak tespiti ve intramedüller çivileme. Konservatif Tedavi Yetişkin hastada, konservatif tedavi çok nadir kullanılan bir yöntem olsada, cerrahi tedavi şansı olmayan, yaşlı, debil ek sorunları olan hastalarda traksiyon bir seçenek olabilir. Ancak uzun süreli yatağa bağlı kalmanın bu tip hastalarda durumu daha kötüleştirebileceği de akılda tutulmalıdır. Genellikle dört ile sekiz hafta iskelet traksiyonu sonrasında, hasta alçı ile hareketlendirilmelidir. Bu yöntemle kaynama sağlansa bile, tedavinin uzun sürmesi, ekstremitede kısalık ve açılanma, dizde fleksiyon kısıtlılığı yüksek oranlarda karşılaşabileceğimiz sorunlardır. (2,3) Plak Tespiti 1960 ların başında AO prensipleri ile modern plaklama yöntemi de şekillenmiş oldu. Burada katı tespit ve anatomik yerleştirme olmazsa olmaz şartlardı. Genellikle femur için kırığın her iki tarafında sekiz korteksin tutturulması yeterli olarak kabul ediliyordu. (4) Katı tespit ve erken mobilizasyona izin veren plak tespiti, intramedüller çivilemenin yaygın bir şekilde kabul görmesi ve başarısıyla, günümüzde femur cisim kırıklarının erişkin tedavisinde kısıtlı durumlar dışında yer bulamamaktadır. (örn. Periprostetik kırıklar ve intramedüller çivileme sonrası kötü dizilim gibi) (Şekil 3). Hatta tek endikasyonun intramedüller çivileme uygulaması için yeterli cihazın olmadığı durumlar olduğu klasik kitaplarda yer almaktadır. Plak tespiti uygulanacaksa, AO Tip A kırıklar için, LC-DCP veya DCP plaklar, anotomik yerleştirme ve katı tespit yöntemiyle uygulanabilirler ancak AO Tip B ve özellikle AO Tip C kırıklarda, aşırı periost sıyrılmasından ve yumuşak doku yaralanmasından kaçınmak, subkutan, submuskuler yaklaşım tercih Şekil 2. AO/OTA sınıflaması Şekil 3. Periprostetik kırıkta plak vida uygulaması 2 TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Dergisi 2008 Cilt: 7 Sayı: 1-2

3 ederek kırık hattına dokunulmadan uzun bir plak kullanılarak, köprüleme önerilir. Bu tip tedavide standart plak ve vida sisteminde hareket ile erken gevşeme görülme riskinin yüksek olduğu kabul edilir. Açısal planda kilitli vida kullanılan plakların daha başarılı olduğu belirtilmektedir (Şekil 4). (5) Şekil 4. A. Eski plak sistemlerinde kemik plak arasındaki sürtünme denge sağlarken, B. Yeni kilitli plak sistemleriplağa kilitlenen vidalarla denge sağlanmaktadır. Eksternal Tespit Eksternal tespit cihazları ise, ancak dengesiz yaşam bulguları olan hastaların ilk tedavisi aşamasında ve açık kırıklarda yumuşak doku hasarının izin vermediği hallerde, nihai tedavinin başlangıç aşaması olarak kullanılmalıdır. Bu tip durumlarda en kısa zaman içerisinde eksternal tespit cihazları çıkarılarak, intramedüller çivilemeye geçilebilmektedir. Unutulmamalıdır ki intramedüller çivileme, açık kırıkların tedavisinde, Gustilo III kırıklarda dahi düşük enfeksiyon ve kaynamama oranlarıyla kullanılabilir gözükmektedir. İntramedüller Çivileme Femur kırıklarında intramedüller çivileme, Gerhard Küntsher, Hey Groves, Rush kardeşler, Ivan Kempf ve Arsene Grosse un çalışmaları sayesinde, %98 lere varan yüksek kaynama oranları ve açık kırıklarda dahi düşük enfeksiyon riskiyle evrensel bir standart haline gelmiştir. Düşük enfeksiyon oranları, tibia kırıklarının aksine femuru çevreleyen yoğun kas grubuna ve bölgenin iyi beslenmesine bağlanabilir. İntramedüller çivileme, yılları arasında kullanılmaya başlanmış olsa da günümüzdeki şöhretini 80 lerde kilitli çivilerle beraber kazanmıştır. Konvansiyonel çivilere göre, sonradan kısalık ve kötü dizilimin oluşmasını engelleyen kilitli çiviler, yöntemin başarısında en önemli ivmeyi sağlamışlardır. Piriformis fossa yoluyla oymalı, kilitli, antegrad intramedüller çivileme standart uygulama haline gelmiştir. Seçenek olarak, retrograd ve trokanterik giriş yoluyla özel çivilerle intramedüller çivileme uygulanmaktadır. Ayrıca teknik olarak, oymasız çivilerde vardır. Literatürde, oymalı çivilerin kaynama zamanı olarak daha önde olduğu, ameliyat süresi ve kan kaybı açısından aralarında fark olmadığına dair yayınlar vardır. (6,7,8) Ayrıca Bhandari ve arkadaşlarının yaptığı bir metaanaliz sonucunda, oymalı intramedüller çivilerin, implant yetmezliği ve kaynamama oranlarının daha düşük olduğu ve pulmoner emboli, enfeksiyon, kompartman sendromu ve kötü kaynama oranlarını arttırmadığı bulunmuştur. (9) Piriformis fossa standart giriş yeri olsa da, trokanterik bölge özel çivilerle giriş yeri olarak kullanılabilmektedir. Her ne kadar piriformis fossa doğrudan kanala giriş için en ideal yol olsa da, pediatrik hastalarda kan dolaşımına zarar vermemek adına veya piriformis fossanın çok anterior yerleşiminde femur boyun kırığı riski nedeniyle, trokanterik giriş tercih edilebilir. Uygulamanın kolaylığı, skopi gereksiniminin az olması ve damar yaralanması olasılığını azaltması nedeniyle kullanılabilmektedir. Unutulmamalıdır ki proksimali geniş ve düz çiviler bu şekilde uygulamaya uygun değillerdir. Yeni çalışmalar, eski bilgimizin aksine oymalı intramedüller çivileme ile erişkin respiratuar distres sendromu ve akciğer komplikasyonları arasında çok sıkı bir ilişki olmadığını gösterir niteliktedir. (10) Ayrıca oymalı, daha geniş çaplı ve daha kuvvetli çivilerle, kanal-çivi ilişkisinin daha sıkı olduğu ve rotasyonel dengeli tespitler yapmak mümkün olduğundan hala değerlerini korumaktadırlar. İntramedüller çivileme sözkonusu olduğunda teknik iki konuya daha değinmekte yarar vardır. Öncelikle intramedüller çivileme uygulamaları için kırık masasının şart olmadığını, yapılan çalışmalarda, kullanılan masanın ameliyat süresi, kırık dizilimi ve skopi zamanı üzerinde etki yapmadığını belirtmek gerekir. Bir diğer konu da kırık hattının açılarak, açık çivileme adını verebileceğimiz yöntemdir ki aslında önerilmemekle birlikte, ameliyat süresini kısaltması, skopi kullanımını azaltması, kırık yerleştirmesinin daha iyi olması nedeniyle rotasyonel dengeli sonuçlar sağlaması ile akılda tutulmalıdır. Dezavantajları 2008 Cilt: 7 Sayı: 1-2 TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Dergisi 3

4 Femur Cisim Kırıkları olarak, kozmetik sonuçlarının iyi olmaması, kırık hematomunun kaybı ve özellikle oymalı çivilerde medüller içeriğin kaybı sayılabilir. Antegrad femur çivileme tekniği (Şekil 5) Ameliyat, kırık masasında veya normal masada, hasta sırtüstü veya yan yatar durumda yapılabilir. Kırık masasında, kırığın yerleştirilmesi, yerleştirmenin korunması ve skopi kontrolü daha kolay yapılabilir ancak olmazsa olmaz değildir. Yan yatar pozisyon, kalça fleksiyonuyla birlikte kanala ulaşımı kolaylaştırabilir. Yapılan en yaygın hatalardan biri trokanter major üzerinden kesi yapmaktır. Böyle bir durumda piriformis fossa ya ulaşmak zorlaşır. Kesi trokanter major dan başlamalı, proksimale doğru uzatılmalıdır. Ciltaltı yağ dokusu, fasya ve abduktor kaslar aralanarak, pirformis fossa ya ulaşılır. Buradan kanala ulaşıldıktan sonra, bir kılavuz tel kanal içine gönderilirken, tel ile yerleştirme sağlanır ve distal parçaya telin geçtiği skopi kontrolü ile teyit edilir. Kılavuz tel, ucundan bükülmüş ve dokulara zarar vermeyecek künt bir uca sahiptir. Bu haliyle redüksiyona yardımcı olarak kullanılır. Bir asistan ve skopinin varlığı, redüksiyonun sağlanması ve korunmasında büyük kolaylık sağlamaktadır. Kılavuz tel distalde ön-arka ve yan skopi görüntülerinde merkezde görülmelidir. Bu sağlandıktan sonra en küçükten başlanarak, 0.5 veya 1 mm arttırılmak kaydıyla, kortekse ulaşan en büyük oyucuya kullanılarak kanal genişletilir. Kullanılan oyucu çapından 1 mm. daha küçük çivi kullanılmalıdır. Kullanılacak çivinin çapı ve uzunluğu ameliyat öncesi çekilen grafilerden hesaplanabileceği gibi (özellikle oymasız çivilerde), ameliyat sırasında oyucu çapı ve kılavuz tel üzerinden ölçülerek de hesaplanabilir. Kullanılacak çivi tespit edildikten sonra, yerleştirmenin korunduğu teyit edilerek, çivi kanalda ilerletilir. Kırık bölgede yerleştirme iyi değil ise, çivinin distal parçanın korteksini parçalaması olasıdır. Çivinin kanalda olduğu, kırık bölgede dizilimin iyi olduğu, uzunluğun iyi olduğu ve rotasyonun olmadığı anlaşıldıktan sonra proksimaldeki ve distaldeki kilitleme vidaları uygun kılavuzlar yardımı ile gönderilir. Eskiden distal vidaların yerleştirilmesinde, manuel yöntemler kullanılırdı ancak günümüzde pek çok intramedüller çivinin kilitleme için geliştirilmiş yol göstericileri vardır. Yine de herhangi bir nedenle distal kilitleme vidaları manuel gönderilecekse, Şekil 5. A. Piriformis fossa bulunduktan sonra kılavuz drill ucu gönderilir. B. Dril kılavuz olarak kullanılarak, giriş yeri genişletilir. C. Kılavuz tel gönderilerek, skopi kontrolünde yerleştirme yapılarak, distal parçaya gönderilir. D. Kılavuz tel üzerinden oyucular 1 er mm. artırılarak, oyma işlemi tamamlanır skopi altında vida deliklerinin tam bir yuvarlak olarak gözüktükleri pozisyon temin edilerek, vida yerleri belirlenmeli ve vidalar gönderilmelidir. Oymasız çivilerde de teknik kanalın oyulması haricinde aynıdır. İsthmusa yakın kırıklarda oymasız çiviler kullanılırken, çivinin yerleştirilmesi sırasında kırık bölgesinde açılma olduysa, distaldeki vidalar kilitlendikten sonra çivi bir miktar geri çekilerek, kırık hattında kapanma elde edilebilir (Şekil 6). Retrograd çivileme Son yıllarda retrograd çivileme sıklıkla kullanılmaktadır. Aslında uzun yıllardır, trokanterik kırıkların tedavisinde küçük çaplı, esnek çivilerle iç kondilden uygulanan bu yöntem, morbid obez hastalarda giriş yeri ve ameliyat tekniğinden kaynaklanan zorluklar nedeniyle, çoklu yaralanmalarda, örneğin ipsilateral asetabüler kırıkları veya bilateral femur kırıkları olan hastada birkaç takımın beraber çalışabilmesi için farklı giriş bölgeleri temin etmek amacıyla ve hamilelikte radyasyona daha az maruz bırakmak için tercih edilmektedir. Retrograd çivileme, giriş yolu dışında antegrad çivileme ile benzerdir. Eğer diz eklemini ilgilendiren bir kırık değilse, perkütan 4 TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Dergisi 2008 Cilt: 7 Sayı: 1-2

5 enfeksiyon ve kaynamama sorunlarının çok düşük oranlarda olduğunu göstermektedir. Unutulmaması gereken bu tip yaralanmalarda, yumuşak dokuların nasıl tedavi edildiği, kırığın tespiti ve kullanılan yöntemden daha önemlidir. Doğru yapılmış bir debridman ve yara temizliği, elde edilecek sonucu doğrudan etkilemektedir. (11,12,13) İpsilateral femur cisim ve kalça kırıkları Bu tip yaralanmalar özellikle yüksek enerjili travmalarla genç erişkin hastalarda gözlenmektedir. Tedavi seçenekleri arasında, antegrad veya retrograd intramedüller çivi ve kanüle vidalar, femur boynuna lag vidası göndermeye olanak sağlayan intramedüller çiviler veya plak tespiti ve kanüle vida kombinasyonları sayılabilir (Şekil 7). Şekil 6. Ameliyat sonrası çekilen grafisinde kırık bölgesinde distraksiyon gözlenen hastanın takip grafisinde kaynaması mevcut olarak uygulanmalıdır. Avantajları arasında, kolay uygulanabilirliği nedeniyle kısa sürmesi, özellikli bir ameliyat masası gerektirmemesi sayılabilir. Özel Durumlar Adölesan femur cisim kırıkları Son yıllarda adölesan hastalarda intramedüller çivileme artarak kullanılmaktadır. Fizislerin açık olması intramedüller çivileme için bir kontraendikasyon gibi gözükmemekle birlikte, femur başı avasküler nekrozu açısından dikkatli olunmalıdır. Avasküler nekrozun piriformis fossanın yakınından geçen medial sirkumfleks arterin hasarına bağlı olduğu düşünülmektedir. Yaşlı hastalar Özellikle 65 yaş üzeri yaşlı hastalarda, yüksek komplikasyon oranlarına rağmen, osteporotik kemikte plak tespitinde yaşanacak zorluklar ve erken yük verme gerekliliği intramedüller çivilemeyi en iyi seçenek haline getirmektedir. Açık kırıklar ve ateşli silah yaralanmaları Yapılan çalışmalar, Gustillo Tip I ve Tip II açık kırıklarda intramedüller çivilemenin güvenle kullanılabileceğini hatta Tip III kırıklarda bile, Şekil 7. Femur cisim kırığı, femur boyun kırığı ve radus distal uç kırığı beraberliği. Kanüle vida ve plak-vida kombinasyonu tercih edilmiş. Radius distal uç kırığına dirsek altı sirküler alçı uygulanmış. Kliniğimizin deneyimi Hastanemizin konumu ve acil servisimizin yoğunluğu nedeniyle travma hastaları ve özellikle çoklu yaralanması olan hastalar, kliniğimizde sıklıkla tedavi edilmektedir. Erişkin femur cisim kırıklarında klinik olarak bizim de ilk tercihimiz intramedüller çivilemedir. Sıklıkla normal ameliyat masasında, hasta sırt üstü 2008 Cilt: 7 Sayı: 1-2 TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Dergisi 5

6 Femur Cisim Kırıkları Tablo 1. Femur Cisim Kırığı Komplikasyonları GENEL ÖZEL Kaynamama Enfeksiyon Kötü dizilim Kompartman sendromu Proksimal parçalanma (antegrad teknik): Giriş yerinin doğru seçilmemesi ile trokanter major veya femur proksimal medial korteksinin parçalanması görülebilir. Kırık parçalanması: Yerleştirmenin yeterli olamadığı durumlarda intramedüller çivi ilerletilmesi halinde genellikle distal parçada gözlenir. Heterotopik ossifikasyon: Sıklıkla görülen kalça ağrısı sebebidir. Erkeklerde ve cerrahi girişimin ötelendiği durumlarda daha sık görülür. Femur boyun kırığı: Femur cisim kırıkları ve femur boyun kırığı birlikteliği her zaman akılda tutulmalıdır. İatrojenik kırklar nadir görülse de ciddi bir komplikasyondur. Ameliyat esnasında tespit edildiğinde kanüle vidalar veya özel çivilerle tespit edilmelidir. Eksternal rotasyon deformitesi: Klinik problemleri hafiftir, nadiren osteotomi gerektirir. Nörolojik hasar: Peroneal, pudental ve siyatik sinir hasarı görülebilir. Genellikle traksiyon masası kullanılırken görülebilirler ve prognozları iyidir. İntramedüller çivi ve kilitleme vidalarının kırılması: Kaynamama ile ilgili problemlerdir. Hastanın aktivitesi büyük rol oynar. Parçalı kırıklarda ve kırık distraksiyonu söz konusu ise yakından takip edilmelidir. Diz ağrısı (retrograd teknik): Retrograd teknikte daha fazla diz ağrısı şikayeti ile karşılaşılmaktadır. kilitleme yapmaktayız. Dört ila altı hafta sonra, kırık şekli ve kaynama durumuna göre dinamizasyon önermekteyiz. Bir dönem şişirilebilir intramedüller çiviler kullandık ancak bazı olgularda çivinin yeterli şişmemesi ve kaynamanın gecikmesi sebebiyle implant yetmezlikleri gözledik. Retrograd intramedüller çivi uygulamasını, yaşlı hastalarda ve femur distal kırıklarında daha çok tercih ediyoruz. Periprostetik kırıklarda plak-vida tespiti tercih ediyoruz. Uzun oblik kırığı olan kemik kalitesi kötü hastalarda, aynı zamanda serklaj uygulanabilen özel plakları daha güvenli bir tespit aracı olarak görüyoruz. Yazışma Adresi: Evrim Duman Koru Mah. Ema Asmabahçe Blokları G Blok/37 Çayyolu/ANKARA Şekil 8. Vakalarımızdan bir örnek. Proksimal ve distalden kilitli İM çivileme uygulaması yatarken, kırık taraf kalçanın altına yükseklik koyarak, antegrad, oymalı, kilitli çivileme uygulamaktayız (Şekil 8). Zorunlu olmadıkça kırık hattını açmadan, kapalı yöntemle, distal ve proksimalden statik Kaynaklar 1. Tornerta P III, Kain MS, Creevy WR: Diagnosis of femoral neck fractures in patients with a femoral shaft fracture: Improvement with a standard protocol. J Bone Joint Surg Am 2007;89: Riska, E.B.; von Bonsdorff, H.; Hakkinen, S.; et al. Primary operative fixation of long bone fractures in patients with multiple injuries. J Trauma 1977;17: Tylman, D.; Siwek, W Long-term results of functional treatment in intra-articular knee fractures and multi-fragment 6 TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Dergisi 2008 Cilt: 7 Sayı: 1-2

7 fracture of the shaft of the femurs.clin Orthop 1991;272: Muller, M.E.; Allgower, M.; Schneider, R.; Willenegger H. Manual of Internal Fixation, 3rd ed. Berlin, Springer-Verlag, Rozbruch, S.R.; Muller, U.; Gautier, E.; Ganz,R. The evolution of femoral shaft plating technique. Clin Orthop 1998;354: Johnson, K.D.; Johnson, D.WC; Parker, B. Comminuted femoral shaft fractures: Treatment by roller traction, cerclage wires and an intramedullary nail, or an interlocking intramedullary nail. J Bone Joint Surg Am 1984; 66: Klemm, K.W.; Borner, M. Interlocking nailing of complex fractures of the femur and tibia. Clin Orthop 1986;212: Reynders, P.A.; Broos, P.L.O. Healing of closed femoral shaft fractures treated with the AO unreamed femoral nail. A comparative study with the AO reamed femoral nail. Injury 2000;31: Bhandari, M.; Guyatt, G.H.; Tong, D.; et al. Reamed versus non-reamed intramedullary nailing of lower extremity long bone fractures: A systematic overview and meta-analysis. J Orthop Trauma 2000;14: Anvar IA, Battistella FD, Neiman R, Olson SA, Chapman M, Morhring HD: Femur fractures and lung complications: A prospective randomized study of reaming. Clin Orthop Relat Res 2004;422: Brumback, R.J.; Ellison, T.S., Jr.; Poka, A.; et al. Intramedullary nailing of open fractures of the femoral shaft. J Bone Joint Surg Am 1989; 71: Grosse, A.; Christie, J.; Taglang, G.; et al. Open adult femoral shaft fracture treated by early intramedullary nailing. J Bone Joint Surg Br 1993;75: Rutter, J.E.; de Vries, L.S.; van der Werken, C. Intramedullary nailing of open femoral shaft fractures. Injury 1994;25: Cilt: 7 Sayı: 1-2 TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Dergisi 7

Akut femur cisim kırıklarında traksiyon masası kullanmadan elle traksiyon yapılarak mini-açık intramedüller çivileme

Akut femur cisim kırıklarında traksiyon masası kullanmadan elle traksiyon yapılarak mini-açık intramedüller çivileme Araştırma Makalesi Akut femur cisim kırıklarında traksiyon masası kullanmadan elle traksiyon yapılarak mini-açık intramedüller çivileme Mini-open intramedullar nailing of acute femoral shaft fractures

Detaylı

El Kırıklarının Tedavisi

El Kırıklarının Tedavisi El Kırıklarının Tedavisi Sait Ada*, Emin Bal** Vücudumuzun en çok rastlanan kınkları metakarp ve falanksların kırıklarıdır. Bu sıklık; tüm kırıkların %10'u veya tüm el yaralanmalarının 1/3'ü şeklindedir.

Detaylı

65 YAŞ ÜZERİ,OSTEOPOROTİK,4 PARÇALI İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEİNBACH PROTEZ İLE 135 DERECE KAYICI KALÇA ÇİVİSİ UYGULAMALARIMIZIN

65 YAŞ ÜZERİ,OSTEOPOROTİK,4 PARÇALI İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEİNBACH PROTEZ İLE 135 DERECE KAYICI KALÇA ÇİVİSİ UYGULAMALARIMIZIN 65 YAŞ ÜZERİ,OSTEOPOROTİK,4 PARÇALI İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEİNBACH PROTEZ İLE 135 DERECE KAYICI KALÇA ÇİVİSİ UYGULAMALARIMIZIN KARŞILAŞTIRILMASI GİRİŞ VE TARİHÇE: Normal fonksiyonel anatominin

Detaylı

Anteriyor pelvis yaralanmalarının tedavisi: Cerrahi yaklaşımlar, yerleştirme ve tespit teknikleri

Anteriyor pelvis yaralanmalarının tedavisi: Cerrahi yaklaşımlar, yerleştirme ve tespit teknikleri TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2012;11(2):101-107 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.14 Anteriyor pelvis yaralanmalarının tedavisi: Cerrahi yaklaşımlar, yerleştirme

Detaylı

Artrozlar ve Artroplasti & Güncel Artrodez Yaklaşımları Kalça Artroplastileri

Artrozlar ve Artroplasti & Güncel Artrodez Yaklaşımları Kalça Artroplastileri Kitap Bölümü DERMAN Artrozlar ve Artroplasti & Güncel Artrodez Yaklaşımları Kalça Artroplastileri Özgür Başal, Barbaros Baykal, Halil Burç, Ozan Turgay, Recep Öztürk A. PRİMER KALÇA ARTROPLASTİSİ GENEL

Detaylı

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları İçindekiler VII. Üriner sistem travmaları 7.1 Böbrek travmaları //M.İrfan DÖNMEZ, Kubilay İNCİ 7.1.1 Klinik tablo 7.1.2 Sınıflandırma 7.1.3 Evrelendirme 7.1.4 Tedavi 7.1.5 Komplikasyonlar 7.2 Üreter yaralanmaları

Detaylı

JCEI / 2014; 5 (3): 403-409

JCEI / 2014; 5 (3): 403-409 JCEI / 2014; 5 (3): 403-409 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0428 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Erişkin radius distal uç kırıklarında konservatif

Detaylı

BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ İLİZAROV EKSTERNAL FİKSATÖRÜ ile SAĞALTIMI

BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ İLİZAROV EKSTERNAL FİKSATÖRÜ ile SAĞALTIMI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CERRAHİ ANABİLİM DALI VCR YL 2013 0002 BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ İLİZAROV EKSTERNAL FİKSATÖRÜ ile SAĞALTIMI Vet. Hek. Ali GÜLAYDIN

Detaylı

MANDİBULA FRAKTÜRLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Murat DEMİRCİ. Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK

MANDİBULA FRAKTÜRLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Murat DEMİRCİ. Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı MANDİBULA FRAKTÜRLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Murat DEMİRCİ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 3, Sayı: 1, Nisan 2013 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 3, Number: 1, April 2013 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

Asetabulumun her iki kolon kırığının tedavisinde redüksiyon ve tespit teknikleri

Asetabulumun her iki kolon kırığının tedavisinde redüksiyon ve tespit teknikleri TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2012;11(2):172-177 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.22 Asetabulumun her iki kolon kırığının tedavisinde redüksiyon ve tespit

Detaylı

UZATILMIŞ TROKANTERİK OSTEOTOMİ KAYNAMASINA FETAL DOZ ULTRASONUN ETKİSİ

UZATILMIŞ TROKANTERİK OSTEOTOMİ KAYNAMASINA FETAL DOZ ULTRASONUN ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI UZATILMIŞ TROKANTERİK OSTEOTOMİ KAYNAMASINA FETAL DOZ ULTRASONUN ETKİSİ Dr. Atilla AYDOĞAN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof.Dr.

Detaylı

RADİUS DİSTAL UÇ KIRIKLARINDA KONSERVATİF TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

RADİUS DİSTAL UÇ KIRIKLARINDA KONSERVATİF TEDAVİ SONUÇLARIMIZ RADİUS DİSTAL UÇ KIRIKLARINDA KONSERVATİF TEDAVİ SONUÇLARIMIZ Dr. Kubilay KARALEZLİ (*), Dr. Ruşen DEMİR (*), Dr. Serkan İLTAR (*), Dr. Ahmet ÇAKIR (*), Dr. Nazım KARALEZLİ (*), Dr. Zuhal ÖZERİ (**) Gülhane

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Klinik Şefi. Doç. Dr. Faik ALTINTAŞ

T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Klinik Şefi. Doç. Dr. Faik ALTINTAŞ T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Klinik Şefi. Doç. Dr. Faik ALTINTAŞ DİZ OSTEOARTRİTİNDE ARTROSKOPİK DEBRİDMAN VE VİSKOSÜPLEMANTASYONUN YERİ

Detaylı

KALÇA EKLEMĠ PATOLOJĠLERĠNĠN. TEġHĠS VE TEDAVĠSĠNDE KALÇA ARTROSKOPĠSĠ

KALÇA EKLEMĠ PATOLOJĠLERĠNĠN. TEġHĠS VE TEDAVĠSĠNDE KALÇA ARTROSKOPĠSĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ KLĠNĠĞĠ Klinik ġefi Doç. Dr. Okan YALAMAN KALÇA EKLEMĠ PATOLOJĠLERĠNĠN TEġHĠS VE TEDAVĠSĠNDE KALÇA ARTROSKOPĠSĠ (UZMANLIK

Detaylı

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan TUNA SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

Detaylı

5. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi 27 29 Mart 2008

5. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi 27 29 Mart 2008 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER Kongreye Davet. 4-7 Düzenleme Kurulu ve Davetli Konuşmacılar. 8 Sponsor Firmalar 9 Bilimsel Program... 10-15 Konuşma Özetleri.. 16-46 Sözel Bildiriler. 47-68 Poster Bildiriler 69-113 İndeks

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU BÜLTENİ TEMMUZ 2005 / Sayı 28

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU BÜLTENİ TEMMUZ 2005 / Sayı 28 www.spineturk.org TARTIŞMA PANELİ Faset Ağrısı BİLİMSEL MAKALE Alt Ekstremite Ağrıları TOPLANTILARDAN İZLENİMLER CSRS: Ali Aslantaş TND: Cüneyt Ten MAKALE ÇEVİRİLERİ SANAT VE OMURGA Tülay Çelikel RADYASYON

Detaylı

Tanı kriterleri Ekstremitede ağrı, hassasiyet, deformite, krepitasyon ve patolojik hareket.

Tanı kriterleri Ekstremitede ağrı, hassasiyet, deformite, krepitasyon ve patolojik hareket. EKSTREMİTE KIRIK Tanı kriterleri Ekstremitede ağrı, hassasiyet, deformite, krepitasyon ve patolojik hareket. Kemik anatomik bütünlüğünün tam veya kısmen bozulmasına kırık denir. Fizik muayenede ağrı olan

Detaylı

başkanın mesajı1 başkanınmesajı Değerli meslektaşlarım

başkanın mesajı1 başkanınmesajı Değerli meslektaşlarım başkanınmesajı başkanın mesajı1 Değerli meslektaşlarım Bilindiği gibi periferik sinir cerrahisi nörolojik cerrahinin temel konularından biridir. Bu konuda ülkemizdeki gelişmelere bakıldığında, nöroşirürjinin

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2008 / Sayı 41 TARTIŞMA PANELİ

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2008 / Sayı 41 TARTIŞMA PANELİ www.spineturk.org TARTIŞMA PANELİ BİLİMSEL MAKALE Spondilolistezis TOPLANTILARDAN İZLENİMLER Spinal Cerrahi Yaz Okulu 1. Kursu Pamukkale deki Er Meydanı MAKALE ÇEVİRİLERİ Sakral Kordoma da Güncel Yaklaşım

Detaylı

başkanın mesajı1 başkanınmesajı Değerli meslektaşlarım

başkanın mesajı1 başkanınmesajı Değerli meslektaşlarım başkanınmesajı başkanın mesajı1 Değerli meslektaşlarım Kuruluşumuzun 10. yılına girmiş olduğumuz bu günlerde geriye bakıldığında birçok zorluğa karşın spinal cerrahi anlamında çok önemli yollar katettiğimizi

Detaylı

AMELİYAT SONRASI BAKIM VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI

AMELİYAT SONRASI BAKIM VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI 21 AMELİYAT SONRASI BAKIM VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI Dr. Mustafa ÖNCEL Sağlık Bakanlığı nın 2008 verilerine göre ülkemizde kolorektal tümörler, kadınlarda ve erkeklerde sırasıyla en sık görülen 2.

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2009 / Sayı 45 BAŞKANIN MESAJI

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2009 / Sayı 45 BAŞKANIN MESAJI www.spineturk.org BAŞKANIN MESAJI EDİTÖRDEN YÖNETİM KURULU TUTANAĞI MAKALE ÇEVİRİLERİ Yüksek Derecede Displastik Spondilolistezisin Değerlendirilmesi ve Tedavisinde Yeni Konseptler TARTIŞMA PANELİ HUKUK

Detaylı

Omurga enfeksiyonları

Omurga enfeksiyonları TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2011;10(3):245-257 Omurga enfeksiyonları Infections of the spinal column Meriç Enercan, Çağatay Öztürk, Sinan Karaca, Azmi Hamzaoğlu

Detaylı

Replantasyonlar. Türker Özkan, Eftal Güdemez

Replantasyonlar. Türker Özkan, Eftal Güdemez 21 Replantasyonlar Türker Özkan, Eftal Güdemez MİKROCERRAHİ, insan elinin, insan gözünün görebileceğinden daha ince işler yapabilme yeteneğine dayanan bir tekniktir. Mikrocerrahi teknikleri kullanılarak

Detaylı

Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 24( 4) 194-201, 2002 194

Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 24( 4) 194-201, 2002 194 DERLEMELER Diz artroplastisi (Review rehabilitasyonu Articles) DİZ ARTROPLASTİSİ REHABİLİTASYONU Rehabilitation of Knee Arthroplasty Hüseyin DEMİR 1, Mustafa ÇALIŞ 2 Özet: Artroplasti eklemin yeniden yapılandırılması

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2007 / Sayı 37 TARTIŞMA PANELİ

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2007 / Sayı 37 TARTIŞMA PANELİ www.spineturk.org TARTIŞMA PANELİ BİLİMSEL MAKALE Romatoid Artritte Kranioservikal Bileşke Tutulumu Ve Profilaktik Cerrahi Gerekliliği TOPLANTILARDAN İZLENİMLER Türk-Kırgız Nöroşirürji Toplantısı 2007

Detaylı