Femur Cisim Kırıkları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Femur Cisim Kırıkları"

Transkript

1 Femur Cisim Kırıkları Evrim Duman*, Yalım Ateş** Femur cisim kırığı tanımı, trokanter minörün beş santimetre altından, adduktor tüberkülün proksimaline kadar olan femur diafizindeki kırıkları içermektedir. Çoklu yaralanması olan hastalarda, sıklıkla femur cisim kırığı da eşlik etmektedir. Aynı zamanda femur cisim kırığı olan hastalarda %94 lere varan oranlarda eşlik eden bir başka ortopedik yaralanmanın olduğu bildirilmektedir. Bunlar arasında pelvis yaralanmaları, kalça çıkıkları, asetebulum kırıkları, spinal yaralanmalar ve femurun diğer bölge kırıkları sayılabilir. %6 oranında ipsilateral boyun kırıkları gözlenir ki sıklıkla gözden kaçma olasılığı vardır. Unutulmamalıdır ki femur cisim kırıkları %75 e varan oranlarda, genç erişkinlerde ve yüksek enerjili yaralanmalar sonrasında gözlenmektedir. Artan ateşli silah yaralanmaları ve yüksek enerjili motorlu araç yaralanmaları açık kırık sıklığını da beraberinde arttırmaktadır. Yaşlı hastalarda ise genellikle neden basit düşmelerdir. Yaklaşım Hastanın genel muayenesinin yanı sıra eşlik edebilecek yaralanmalar açısından da hasta değerlendirilmelidir. İleri hayat destek kuralları göz önünde tutularak, acil ilk müdahaleyi takiben, ektremitenin nörovasküler durumu değerlendirilmeli, açık kırıklar ve yumuşak doku yaralanması dikkatlice kayıt altına alınmalıdır. Radyolojik olarak, standart ön-arka ve lateral grafiler, kırığın yeri, parçalanma miktarı, kırık şekli ve kemik kaybı hakkında yeterli bilgiye ulaşmamızı sağlarlar. Unutulmamalıdır ki, standart protokoller zaten ön-arka pelvis grafisini de kapsamaktadırlar ve bu grafiler, özellikle femur boyun kırığı ve pelvis yaralanmaları açısından iyice değerlendirilmelidir. Yeni bir çalışma göstermiştir ki, %20-%50 arasında eşlik eden femur boyun kırığı tanısı atlanmaktadır ve önerilen tanı protokolü ile bu oranlar %5 e kadar düşmektedir. (1) Bu protokole göre internal rotasyonda ön-arka pelvis grafisi, sık kesitli kalça tomografisi ameliyat öncesi floroskopi ile lateral grafinin değerlendirilmesi ve ameliyat sonrası mutlaka önarka pelvis grafisinin çekilmesi gerekmektedir. Sınıflama Kırık sınıflamaları, prognoz ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verdikleri sürece değerli kabul edilebilir. Sıklıkla ortopedik cerrahlar, diafiz kırıklarını bulundukları yere (proksimal, orta ve distal 1/3), kırık şekline (transvers, kısa oblik veya spiral) ve parçalanma derecesine (kelebek fragmanların şekil ve büyüklüğüne) göre sınıflandırırlar. Tarihsel değeri olan iki ana sınıflandırmadan bahsetmek gerekir: Winquist Hansen sınıflaması (Şekil 1), parçalı kırıkları femur cismi çapına göre sınıflara ayırır. Tip 0 kırıklarda parçalanma yoktur. Tip I kırıklarda parçalanma azdır ve femur çapının %75inden fazlası devamlılık göstermektedir. Tip II kırıklar, %50 den az parçalanma gösterirler. Tip III kırıklar, %50 den az devamlılık gösterirler ve büyük kelebek fragmanları vardır. Tip IV kırıklarda ise, kırık hattında kortikal devamlılık yoktur, çok parçalı kırıklardır. * S.B.Yıldırım Beyazıt Araştırma ve Eğitim Hastanesi I. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Op.Dr. ** S.B.Yıldırım Beyazıt Araştırma ve Eğitim Hastanesi II. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Doç.Dr. Şekil 1. Winquist Hansen Sınıflaması 2008 Cilt: 7 Sayı: 1-2 TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Dergisi 1

2 Femur Cisim Kırıkları AO/OTA kırık sınıflaması (Şekil 2) ise evrensel bir sınıflama olup, sıklıkla kullanılır ancak tedaviyi yönlendirmede yetersiz kalmaktadır. Daha ileri bilgi ve destek için kurulmuş, AO Cerrahisi Kaynak sayfasından, sadece femur cisim kırıkları için değil, genel olarak kırık sınıflandırması ve tedavi önerileri için yararlanılabilir (http://www.aofoundation.org/ surgery/). Bu sınıflamaya göre, femur kırıkları 27 alt gruba ayrılır. Tip A kırıklar, basit, spiral (A1), oblik (A2) ve transvers (A3) kırıklardır. Tip B kırıklar kama tarzı kırıklar olup, spiral kama (B1), bükülme kama (B2) ve parçalı kama (B3) kırıklarını kapsar. Tip C kırıklar karmaşık kırıklar olup, kompleks spiral kırıklar (C1), segmental kırıklar (C2) ve çok parçalı (C3) kırklardan oluşur. Tip A ve B kırıklardaki.1 soneki subtrokanterik kırıkları,.2 soneki orta diafiz kırıkları,.3 soneki ise distal kırıkları ifade etmektedir. Tip C kırıklarda ise.1 den.3 e kadar sonekler giderek artan parçalanmanın göstergesidir. Tedavi Femur cisim kırıkları, diğer tüm kemiklerin cisim kırıkları gibi dört ana yöntem ile tedavi edilebilirler: Konservatif tedavi (traksiyon ve açılama), eksternal tespit yöntemi, plak tespiti ve intramedüller çivileme. Konservatif Tedavi Yetişkin hastada, konservatif tedavi çok nadir kullanılan bir yöntem olsada, cerrahi tedavi şansı olmayan, yaşlı, debil ek sorunları olan hastalarda traksiyon bir seçenek olabilir. Ancak uzun süreli yatağa bağlı kalmanın bu tip hastalarda durumu daha kötüleştirebileceği de akılda tutulmalıdır. Genellikle dört ile sekiz hafta iskelet traksiyonu sonrasında, hasta alçı ile hareketlendirilmelidir. Bu yöntemle kaynama sağlansa bile, tedavinin uzun sürmesi, ekstremitede kısalık ve açılanma, dizde fleksiyon kısıtlılığı yüksek oranlarda karşılaşabileceğimiz sorunlardır. (2,3) Plak Tespiti 1960 ların başında AO prensipleri ile modern plaklama yöntemi de şekillenmiş oldu. Burada katı tespit ve anatomik yerleştirme olmazsa olmaz şartlardı. Genellikle femur için kırığın her iki tarafında sekiz korteksin tutturulması yeterli olarak kabul ediliyordu. (4) Katı tespit ve erken mobilizasyona izin veren plak tespiti, intramedüller çivilemenin yaygın bir şekilde kabul görmesi ve başarısıyla, günümüzde femur cisim kırıklarının erişkin tedavisinde kısıtlı durumlar dışında yer bulamamaktadır. (örn. Periprostetik kırıklar ve intramedüller çivileme sonrası kötü dizilim gibi) (Şekil 3). Hatta tek endikasyonun intramedüller çivileme uygulaması için yeterli cihazın olmadığı durumlar olduğu klasik kitaplarda yer almaktadır. Plak tespiti uygulanacaksa, AO Tip A kırıklar için, LC-DCP veya DCP plaklar, anotomik yerleştirme ve katı tespit yöntemiyle uygulanabilirler ancak AO Tip B ve özellikle AO Tip C kırıklarda, aşırı periost sıyrılmasından ve yumuşak doku yaralanmasından kaçınmak, subkutan, submuskuler yaklaşım tercih Şekil 2. AO/OTA sınıflaması Şekil 3. Periprostetik kırıkta plak vida uygulaması 2 TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Dergisi 2008 Cilt: 7 Sayı: 1-2

3 ederek kırık hattına dokunulmadan uzun bir plak kullanılarak, köprüleme önerilir. Bu tip tedavide standart plak ve vida sisteminde hareket ile erken gevşeme görülme riskinin yüksek olduğu kabul edilir. Açısal planda kilitli vida kullanılan plakların daha başarılı olduğu belirtilmektedir (Şekil 4). (5) Şekil 4. A. Eski plak sistemlerinde kemik plak arasındaki sürtünme denge sağlarken, B. Yeni kilitli plak sistemleriplağa kilitlenen vidalarla denge sağlanmaktadır. Eksternal Tespit Eksternal tespit cihazları ise, ancak dengesiz yaşam bulguları olan hastaların ilk tedavisi aşamasında ve açık kırıklarda yumuşak doku hasarının izin vermediği hallerde, nihai tedavinin başlangıç aşaması olarak kullanılmalıdır. Bu tip durumlarda en kısa zaman içerisinde eksternal tespit cihazları çıkarılarak, intramedüller çivilemeye geçilebilmektedir. Unutulmamalıdır ki intramedüller çivileme, açık kırıkların tedavisinde, Gustilo III kırıklarda dahi düşük enfeksiyon ve kaynamama oranlarıyla kullanılabilir gözükmektedir. İntramedüller Çivileme Femur kırıklarında intramedüller çivileme, Gerhard Küntsher, Hey Groves, Rush kardeşler, Ivan Kempf ve Arsene Grosse un çalışmaları sayesinde, %98 lere varan yüksek kaynama oranları ve açık kırıklarda dahi düşük enfeksiyon riskiyle evrensel bir standart haline gelmiştir. Düşük enfeksiyon oranları, tibia kırıklarının aksine femuru çevreleyen yoğun kas grubuna ve bölgenin iyi beslenmesine bağlanabilir. İntramedüller çivileme, yılları arasında kullanılmaya başlanmış olsa da günümüzdeki şöhretini 80 lerde kilitli çivilerle beraber kazanmıştır. Konvansiyonel çivilere göre, sonradan kısalık ve kötü dizilimin oluşmasını engelleyen kilitli çiviler, yöntemin başarısında en önemli ivmeyi sağlamışlardır. Piriformis fossa yoluyla oymalı, kilitli, antegrad intramedüller çivileme standart uygulama haline gelmiştir. Seçenek olarak, retrograd ve trokanterik giriş yoluyla özel çivilerle intramedüller çivileme uygulanmaktadır. Ayrıca teknik olarak, oymasız çivilerde vardır. Literatürde, oymalı çivilerin kaynama zamanı olarak daha önde olduğu, ameliyat süresi ve kan kaybı açısından aralarında fark olmadığına dair yayınlar vardır. (6,7,8) Ayrıca Bhandari ve arkadaşlarının yaptığı bir metaanaliz sonucunda, oymalı intramedüller çivilerin, implant yetmezliği ve kaynamama oranlarının daha düşük olduğu ve pulmoner emboli, enfeksiyon, kompartman sendromu ve kötü kaynama oranlarını arttırmadığı bulunmuştur. (9) Piriformis fossa standart giriş yeri olsa da, trokanterik bölge özel çivilerle giriş yeri olarak kullanılabilmektedir. Her ne kadar piriformis fossa doğrudan kanala giriş için en ideal yol olsa da, pediatrik hastalarda kan dolaşımına zarar vermemek adına veya piriformis fossanın çok anterior yerleşiminde femur boyun kırığı riski nedeniyle, trokanterik giriş tercih edilebilir. Uygulamanın kolaylığı, skopi gereksiniminin az olması ve damar yaralanması olasılığını azaltması nedeniyle kullanılabilmektedir. Unutulmamalıdır ki proksimali geniş ve düz çiviler bu şekilde uygulamaya uygun değillerdir. Yeni çalışmalar, eski bilgimizin aksine oymalı intramedüller çivileme ile erişkin respiratuar distres sendromu ve akciğer komplikasyonları arasında çok sıkı bir ilişki olmadığını gösterir niteliktedir. (10) Ayrıca oymalı, daha geniş çaplı ve daha kuvvetli çivilerle, kanal-çivi ilişkisinin daha sıkı olduğu ve rotasyonel dengeli tespitler yapmak mümkün olduğundan hala değerlerini korumaktadırlar. İntramedüller çivileme sözkonusu olduğunda teknik iki konuya daha değinmekte yarar vardır. Öncelikle intramedüller çivileme uygulamaları için kırık masasının şart olmadığını, yapılan çalışmalarda, kullanılan masanın ameliyat süresi, kırık dizilimi ve skopi zamanı üzerinde etki yapmadığını belirtmek gerekir. Bir diğer konu da kırık hattının açılarak, açık çivileme adını verebileceğimiz yöntemdir ki aslında önerilmemekle birlikte, ameliyat süresini kısaltması, skopi kullanımını azaltması, kırık yerleştirmesinin daha iyi olması nedeniyle rotasyonel dengeli sonuçlar sağlaması ile akılda tutulmalıdır. Dezavantajları 2008 Cilt: 7 Sayı: 1-2 TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Dergisi 3

4 Femur Cisim Kırıkları olarak, kozmetik sonuçlarının iyi olmaması, kırık hematomunun kaybı ve özellikle oymalı çivilerde medüller içeriğin kaybı sayılabilir. Antegrad femur çivileme tekniği (Şekil 5) Ameliyat, kırık masasında veya normal masada, hasta sırtüstü veya yan yatar durumda yapılabilir. Kırık masasında, kırığın yerleştirilmesi, yerleştirmenin korunması ve skopi kontrolü daha kolay yapılabilir ancak olmazsa olmaz değildir. Yan yatar pozisyon, kalça fleksiyonuyla birlikte kanala ulaşımı kolaylaştırabilir. Yapılan en yaygın hatalardan biri trokanter major üzerinden kesi yapmaktır. Böyle bir durumda piriformis fossa ya ulaşmak zorlaşır. Kesi trokanter major dan başlamalı, proksimale doğru uzatılmalıdır. Ciltaltı yağ dokusu, fasya ve abduktor kaslar aralanarak, pirformis fossa ya ulaşılır. Buradan kanala ulaşıldıktan sonra, bir kılavuz tel kanal içine gönderilirken, tel ile yerleştirme sağlanır ve distal parçaya telin geçtiği skopi kontrolü ile teyit edilir. Kılavuz tel, ucundan bükülmüş ve dokulara zarar vermeyecek künt bir uca sahiptir. Bu haliyle redüksiyona yardımcı olarak kullanılır. Bir asistan ve skopinin varlığı, redüksiyonun sağlanması ve korunmasında büyük kolaylık sağlamaktadır. Kılavuz tel distalde ön-arka ve yan skopi görüntülerinde merkezde görülmelidir. Bu sağlandıktan sonra en küçükten başlanarak, 0.5 veya 1 mm arttırılmak kaydıyla, kortekse ulaşan en büyük oyucuya kullanılarak kanal genişletilir. Kullanılan oyucu çapından 1 mm. daha küçük çivi kullanılmalıdır. Kullanılacak çivinin çapı ve uzunluğu ameliyat öncesi çekilen grafilerden hesaplanabileceği gibi (özellikle oymasız çivilerde), ameliyat sırasında oyucu çapı ve kılavuz tel üzerinden ölçülerek de hesaplanabilir. Kullanılacak çivi tespit edildikten sonra, yerleştirmenin korunduğu teyit edilerek, çivi kanalda ilerletilir. Kırık bölgede yerleştirme iyi değil ise, çivinin distal parçanın korteksini parçalaması olasıdır. Çivinin kanalda olduğu, kırık bölgede dizilimin iyi olduğu, uzunluğun iyi olduğu ve rotasyonun olmadığı anlaşıldıktan sonra proksimaldeki ve distaldeki kilitleme vidaları uygun kılavuzlar yardımı ile gönderilir. Eskiden distal vidaların yerleştirilmesinde, manuel yöntemler kullanılırdı ancak günümüzde pek çok intramedüller çivinin kilitleme için geliştirilmiş yol göstericileri vardır. Yine de herhangi bir nedenle distal kilitleme vidaları manuel gönderilecekse, Şekil 5. A. Piriformis fossa bulunduktan sonra kılavuz drill ucu gönderilir. B. Dril kılavuz olarak kullanılarak, giriş yeri genişletilir. C. Kılavuz tel gönderilerek, skopi kontrolünde yerleştirme yapılarak, distal parçaya gönderilir. D. Kılavuz tel üzerinden oyucular 1 er mm. artırılarak, oyma işlemi tamamlanır skopi altında vida deliklerinin tam bir yuvarlak olarak gözüktükleri pozisyon temin edilerek, vida yerleri belirlenmeli ve vidalar gönderilmelidir. Oymasız çivilerde de teknik kanalın oyulması haricinde aynıdır. İsthmusa yakın kırıklarda oymasız çiviler kullanılırken, çivinin yerleştirilmesi sırasında kırık bölgesinde açılma olduysa, distaldeki vidalar kilitlendikten sonra çivi bir miktar geri çekilerek, kırık hattında kapanma elde edilebilir (Şekil 6). Retrograd çivileme Son yıllarda retrograd çivileme sıklıkla kullanılmaktadır. Aslında uzun yıllardır, trokanterik kırıkların tedavisinde küçük çaplı, esnek çivilerle iç kondilden uygulanan bu yöntem, morbid obez hastalarda giriş yeri ve ameliyat tekniğinden kaynaklanan zorluklar nedeniyle, çoklu yaralanmalarda, örneğin ipsilateral asetabüler kırıkları veya bilateral femur kırıkları olan hastada birkaç takımın beraber çalışabilmesi için farklı giriş bölgeleri temin etmek amacıyla ve hamilelikte radyasyona daha az maruz bırakmak için tercih edilmektedir. Retrograd çivileme, giriş yolu dışında antegrad çivileme ile benzerdir. Eğer diz eklemini ilgilendiren bir kırık değilse, perkütan 4 TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Dergisi 2008 Cilt: 7 Sayı: 1-2

5 enfeksiyon ve kaynamama sorunlarının çok düşük oranlarda olduğunu göstermektedir. Unutulmaması gereken bu tip yaralanmalarda, yumuşak dokuların nasıl tedavi edildiği, kırığın tespiti ve kullanılan yöntemden daha önemlidir. Doğru yapılmış bir debridman ve yara temizliği, elde edilecek sonucu doğrudan etkilemektedir. (11,12,13) İpsilateral femur cisim ve kalça kırıkları Bu tip yaralanmalar özellikle yüksek enerjili travmalarla genç erişkin hastalarda gözlenmektedir. Tedavi seçenekleri arasında, antegrad veya retrograd intramedüller çivi ve kanüle vidalar, femur boynuna lag vidası göndermeye olanak sağlayan intramedüller çiviler veya plak tespiti ve kanüle vida kombinasyonları sayılabilir (Şekil 7). Şekil 6. Ameliyat sonrası çekilen grafisinde kırık bölgesinde distraksiyon gözlenen hastanın takip grafisinde kaynaması mevcut olarak uygulanmalıdır. Avantajları arasında, kolay uygulanabilirliği nedeniyle kısa sürmesi, özellikli bir ameliyat masası gerektirmemesi sayılabilir. Özel Durumlar Adölesan femur cisim kırıkları Son yıllarda adölesan hastalarda intramedüller çivileme artarak kullanılmaktadır. Fizislerin açık olması intramedüller çivileme için bir kontraendikasyon gibi gözükmemekle birlikte, femur başı avasküler nekrozu açısından dikkatli olunmalıdır. Avasküler nekrozun piriformis fossanın yakınından geçen medial sirkumfleks arterin hasarına bağlı olduğu düşünülmektedir. Yaşlı hastalar Özellikle 65 yaş üzeri yaşlı hastalarda, yüksek komplikasyon oranlarına rağmen, osteporotik kemikte plak tespitinde yaşanacak zorluklar ve erken yük verme gerekliliği intramedüller çivilemeyi en iyi seçenek haline getirmektedir. Açık kırıklar ve ateşli silah yaralanmaları Yapılan çalışmalar, Gustillo Tip I ve Tip II açık kırıklarda intramedüller çivilemenin güvenle kullanılabileceğini hatta Tip III kırıklarda bile, Şekil 7. Femur cisim kırığı, femur boyun kırığı ve radus distal uç kırığı beraberliği. Kanüle vida ve plak-vida kombinasyonu tercih edilmiş. Radius distal uç kırığına dirsek altı sirküler alçı uygulanmış. Kliniğimizin deneyimi Hastanemizin konumu ve acil servisimizin yoğunluğu nedeniyle travma hastaları ve özellikle çoklu yaralanması olan hastalar, kliniğimizde sıklıkla tedavi edilmektedir. Erişkin femur cisim kırıklarında klinik olarak bizim de ilk tercihimiz intramedüller çivilemedir. Sıklıkla normal ameliyat masasında, hasta sırt üstü 2008 Cilt: 7 Sayı: 1-2 TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Dergisi 5

6 Femur Cisim Kırıkları Tablo 1. Femur Cisim Kırığı Komplikasyonları GENEL ÖZEL Kaynamama Enfeksiyon Kötü dizilim Kompartman sendromu Proksimal parçalanma (antegrad teknik): Giriş yerinin doğru seçilmemesi ile trokanter major veya femur proksimal medial korteksinin parçalanması görülebilir. Kırık parçalanması: Yerleştirmenin yeterli olamadığı durumlarda intramedüller çivi ilerletilmesi halinde genellikle distal parçada gözlenir. Heterotopik ossifikasyon: Sıklıkla görülen kalça ağrısı sebebidir. Erkeklerde ve cerrahi girişimin ötelendiği durumlarda daha sık görülür. Femur boyun kırığı: Femur cisim kırıkları ve femur boyun kırığı birlikteliği her zaman akılda tutulmalıdır. İatrojenik kırklar nadir görülse de ciddi bir komplikasyondur. Ameliyat esnasında tespit edildiğinde kanüle vidalar veya özel çivilerle tespit edilmelidir. Eksternal rotasyon deformitesi: Klinik problemleri hafiftir, nadiren osteotomi gerektirir. Nörolojik hasar: Peroneal, pudental ve siyatik sinir hasarı görülebilir. Genellikle traksiyon masası kullanılırken görülebilirler ve prognozları iyidir. İntramedüller çivi ve kilitleme vidalarının kırılması: Kaynamama ile ilgili problemlerdir. Hastanın aktivitesi büyük rol oynar. Parçalı kırıklarda ve kırık distraksiyonu söz konusu ise yakından takip edilmelidir. Diz ağrısı (retrograd teknik): Retrograd teknikte daha fazla diz ağrısı şikayeti ile karşılaşılmaktadır. kilitleme yapmaktayız. Dört ila altı hafta sonra, kırık şekli ve kaynama durumuna göre dinamizasyon önermekteyiz. Bir dönem şişirilebilir intramedüller çiviler kullandık ancak bazı olgularda çivinin yeterli şişmemesi ve kaynamanın gecikmesi sebebiyle implant yetmezlikleri gözledik. Retrograd intramedüller çivi uygulamasını, yaşlı hastalarda ve femur distal kırıklarında daha çok tercih ediyoruz. Periprostetik kırıklarda plak-vida tespiti tercih ediyoruz. Uzun oblik kırığı olan kemik kalitesi kötü hastalarda, aynı zamanda serklaj uygulanabilen özel plakları daha güvenli bir tespit aracı olarak görüyoruz. Yazışma Adresi: Evrim Duman Koru Mah. Ema Asmabahçe Blokları G Blok/37 Çayyolu/ANKARA Şekil 8. Vakalarımızdan bir örnek. Proksimal ve distalden kilitli İM çivileme uygulaması yatarken, kırık taraf kalçanın altına yükseklik koyarak, antegrad, oymalı, kilitli çivileme uygulamaktayız (Şekil 8). Zorunlu olmadıkça kırık hattını açmadan, kapalı yöntemle, distal ve proksimalden statik Kaynaklar 1. Tornerta P III, Kain MS, Creevy WR: Diagnosis of femoral neck fractures in patients with a femoral shaft fracture: Improvement with a standard protocol. J Bone Joint Surg Am 2007;89: Riska, E.B.; von Bonsdorff, H.; Hakkinen, S.; et al. Primary operative fixation of long bone fractures in patients with multiple injuries. J Trauma 1977;17: Tylman, D.; Siwek, W Long-term results of functional treatment in intra-articular knee fractures and multi-fragment 6 TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Dergisi 2008 Cilt: 7 Sayı: 1-2

7 fracture of the shaft of the femurs.clin Orthop 1991;272: Muller, M.E.; Allgower, M.; Schneider, R.; Willenegger H. Manual of Internal Fixation, 3rd ed. Berlin, Springer-Verlag, Rozbruch, S.R.; Muller, U.; Gautier, E.; Ganz,R. The evolution of femoral shaft plating technique. Clin Orthop 1998;354: Johnson, K.D.; Johnson, D.WC; Parker, B. Comminuted femoral shaft fractures: Treatment by roller traction, cerclage wires and an intramedullary nail, or an interlocking intramedullary nail. J Bone Joint Surg Am 1984; 66: Klemm, K.W.; Borner, M. Interlocking nailing of complex fractures of the femur and tibia. Clin Orthop 1986;212: Reynders, P.A.; Broos, P.L.O. Healing of closed femoral shaft fractures treated with the AO unreamed femoral nail. A comparative study with the AO reamed femoral nail. Injury 2000;31: Bhandari, M.; Guyatt, G.H.; Tong, D.; et al. Reamed versus non-reamed intramedullary nailing of lower extremity long bone fractures: A systematic overview and meta-analysis. J Orthop Trauma 2000;14: Anvar IA, Battistella FD, Neiman R, Olson SA, Chapman M, Morhring HD: Femur fractures and lung complications: A prospective randomized study of reaming. Clin Orthop Relat Res 2004;422: Brumback, R.J.; Ellison, T.S., Jr.; Poka, A.; et al. Intramedullary nailing of open fractures of the femoral shaft. J Bone Joint Surg Am 1989; 71: Grosse, A.; Christie, J.; Taglang, G.; et al. Open adult femoral shaft fracture treated by early intramedullary nailing. J Bone Joint Surg Br 1993;75: Rutter, J.E.; de Vries, L.S.; van der Werken, C. Intramedullary nailing of open femoral shaft fractures. Injury 1994;25: Cilt: 7 Sayı: 1-2 TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Dergisi 7

Tibia cisim kırıklarının oymalı kilitli intramedüller çiviler ile tedavisi

Tibia cisim kırıklarının oymalı kilitli intramedüller çiviler ile tedavisi 168 Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi A. Demirtaş / ve ark. Tibia cisim kırıkları tedavisi 2011; 2 (2): 168-174 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Detaylı

Femur Diafiz Kırıklarında Genişleyebilir İntramedüller Çivi Sonuçlarımız*

Femur Diafiz Kırıklarında Genişleyebilir İntramedüller Çivi Sonuçlarımız* Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 9: 11-15 / Mayıs 2008 Afyon Kocatepe Üniversitesi Femur Diafiz Kırıklarında Genişleyebilir İntramedüller Çivi Sonuçlarımız* Our Results Of Treatment

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

29 Ekim 2015, Perşembe

29 Ekim 2015, Perşembe 1 TÜRKÇE KONUŞULAN ÜLKELER KONGRESİ KONUK ÜLKE; KAZAKİSTAN 08:00-09:15 AÇILIŞ 08:00-08:12 Neden Türkçe? MN Doral(Tr) 08:12-08:24 Türkçesi konuşulan ülkeler Ö. Aydıngöz(Tr) 08:24-08:36 Birlikteliğimiz V.

Detaylı

TİBİA CİSİM KIRIKLARINDA PLAK - VİDA İLE OSTEOSENTEZ VE KİLİTLİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME İLE YAPILAN TEDAVİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

TİBİA CİSİM KIRIKLARINDA PLAK - VİDA İLE OSTEOSENTEZ VE KİLİTLİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME İLE YAPILAN TEDAVİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TİBİA CİSİM KIRIKLARINDA PLAK - VİDA İLE OSTEOSENTEZ VE KİLİTLİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME İLE YAPILAN TEDAVİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Kubilay KARALEZLİ(*), Dr. Timur YILDIRIM (**), Dr. Yaman KARAKOÇ

Detaylı

Akut femur cisim kırıklarında traksiyon masası kullanmadan elle traksiyon yapılarak mini-açık intramedüller çivileme

Akut femur cisim kırıklarında traksiyon masası kullanmadan elle traksiyon yapılarak mini-açık intramedüller çivileme Araştırma Makalesi Akut femur cisim kırıklarında traksiyon masası kullanmadan elle traksiyon yapılarak mini-açık intramedüller çivileme Mini-open intramedullar nailing of acute femoral shaft fractures

Detaylı

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik)

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik) DEFORMİTE Ekstremitenin normal anatomisinden sapması Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) Uzunluk farkı Angulasyon Rotasyon Translasyon Eklem kontraktürleri Dr. Mustafa KURKLU GATA Ort. ve Trav.

Detaylı

ERÝÞKÝN TÝBÝA KIRIKLARININ KÝLÝTLÝ ÝNTRAMEDÜLLER ÇÝVÝLEME ÝLE TEDAVÝSÝ

ERÝÞKÝN TÝBÝA KIRIKLARININ KÝLÝTLÝ ÝNTRAMEDÜLLER ÇÝVÝLEME ÝLE TEDAVÝSÝ KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 13, No. 4, (236-246), 2002 ERÝÞKÝN TÝBÝA KIRIKLARININ KÝLÝTLÝ ÝNTRAMEDÜLLER ÇÝVÝLEME ÝLE TEDAVÝSÝ M. Ömer ARPACIOÐLU*, Osman RODOP**, Ýbrahim AKMAZ** Ahmet KIRAL***,

Detaylı

Eklem dışı distal femur kırıklarının tedavisinde retrograd intramedüller çivileme ve köprü plaklama yöntemlerinin karşılaştırılması

Eklem dışı distal femur kırıklarının tedavisinde retrograd intramedüller çivileme ve köprü plaklama yöntemlerinin karşılaştırılması ORİJİNAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 2014;48(5):521-526 künyeli yazının Türkçe çevirisi Eklem dışı distal femur kırıklarının tedavisinde retrograd intramedüller çivileme ve köprü plaklama yöntemlerinin

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

Subtrokanterik kırıklarda proksimal femoral çivi tespiti

Subtrokanterik kırıklarda proksimal femoral çivi tespiti ORİJİNAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 2014;48(1):32-36 künyeli yazının Türkçe çevirisi Subtrokanterik kırıklarda proksimal femoral çivi tespiti Masood UMER, Haroon RASHID, Idrees SHAH, Irfan QADIR

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

İçerik. İmplant Özellikleri 2. 1. Endikasyonlar 3. 2. Ameliyat Öncesi Planlama 3. 3. Hasta Pozisyonu 3. 4. İnsizyon 4. 5.

İçerik. İmplant Özellikleri 2. 1. Endikasyonlar 3. 2. Ameliyat Öncesi Planlama 3. 3. Hasta Pozisyonu 3. 4. İnsizyon 4. 5. İçerik İmplant Özellikleri 2 1. Endikasyonlar 3 2. Ameliyat Öncesi Planlama 3 3. Hasta Pozisyonu 3 4. İnsizyon 4 5. Giriş Noktası 4-5 6. Kılavuz Tel Girişi ve Redüksiyon 5 7. Çivi Seçimi 5 8. Çivi Yerleştirilmesi

Detaylı

Tibia Cisim Kırıklarının Tedavisinde Oymalı Kanal İçi Çivi Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Tibia Cisim Kırıklarının Tedavisinde Oymalı Kanal İçi Çivi Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Araştırma Makelesi Tibia Cisim Kırıklarının Tedavisinde Oymalı Kanal İçi Çivi Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Evaluation of tibial shaft fractures treated with reamed intramedullary nailing Mehmet

Detaylı

Alt Ekstremite Kırıkları Diz & Bacak

Alt Ekstremite Kırıkları Diz & Bacak Kitap Bölümü DERMAN Alt Ekstremite Kırıkları Diz & Bacak Özgür Başal 1. Distal femur kırıkları 2. Patella kırıkları 3. Diz çıkıkları 4. Proksimal tibia kırıkları 5. Tibia cisim kırıkları DİSTAL FEMUR KIRIKLARI

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü AMERİKAN HASTANESİ Embriyoloji Tüm vertebral kolon 44 mesodermal somatomerden oluşur

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Akif Şakir Şakar Salonu KULLANILAN RENK VE

Detaylı

Erişkinlerde Önkol Kırıkları

Erişkinlerde Önkol Kırıkları Erişkinlerde Önkol Kırıkları A. Mehmet Demirtaş,* Mahmut Kalem* Önkol kırıklarının tedavileri, ulna ve radiusun birbirlerine olan pozisyonel durumlarının el fonksiyonlarına olan direk etkileri nedeniyle

Detaylı

Genç erişkin femur boyun kırıklarında açık redüksiyon ve internal fiksasyon sonuçları

Genç erişkin femur boyun kırıklarında açık redüksiyon ve internal fiksasyon sonuçları Göztepe Tıp Dergisi 7(4):161-166, 01 doi:10.5/j.goztepetrh.01.161 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-56X Ortopedi ve Travmatoloji Genç erişkin femur boyun kırıklarında açık redüksiyon ve internal fiksasyon sonuçları

Detaylı

Femur cisim k r klar nda intramedüller kilitli çivileme: Aç k ve kapal redüksiyonun sonuçlar üzerine etkisi

Femur cisim k r klar nda intramedüller kilitli çivileme: Aç k ve kapal redüksiyonun sonuçlar üzerine etkisi Eklem Hastal klar ve Cerrahisi Joint Dis Rel Surg Joint Diseases and Related Surgery Çal flma - Araflt rma / Original Article 2006;17(3):115-122 Femur cisim k r klar nda intramedüller kilitli çivileme:

Detaylı

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Dr. Zekeriya TOSUN Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı & El Cerrahisi Bilim Dalı PROF. DR. RIDVAN EGE TEMEL EL CERRAHİSİ KURSLARI-9

Detaylı

Pediatrik Femur Diafiz Kırıklarında Traksiyon Sonrası Pelvipedal Alçılama ve Titanyum Elastik Çivi Tedavilerinin Karşılaştırılması

Pediatrik Femur Diafiz Kırıklarında Traksiyon Sonrası Pelvipedal Alçılama ve Titanyum Elastik Çivi Tedavilerinin Karşılaştırılması doi:10.5222/jopp.2013.089 Araştırma Pediatrik Femur Diafiz Kırıklarında Traksiyon Sonrası Pelvipedal Alçılama ve Titanyum Elastik Çivi Tedavilerinin Karşılaştırılması A Comparison of Pelvipedal Casting

Detaylı

KİLİTLİ TEP KİLİTLİ TİTANYUM ELASTİK PİN İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ

KİLİTLİ TEP KİLİTLİ TİTANYUM ELASTİK PİN İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ KİLİTLİ TEP KİLİTLİ TİTANYUM ELASTİK PİN İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ ... İçindekiler -3 3-8 8 9 9 0 7 Giriș Özellikler Endikasyonlar Cerrahi Teknik Femur Cerrahi Tekniği Tibia Cerrahi Tekniği Radius Ulna Cerrahi

Detaylı

Onat Üzümcügil, Ahmet Do an, Merter Yalç nkaya, Mirza Zafer Da tafl, Nikola Azar, Erhan Mumcuo lu, Yavuz Selim Kabukçuo lu

Onat Üzümcügil, Ahmet Do an, Merter Yalç nkaya, Mirza Zafer Da tafl, Nikola Azar, Erhan Mumcuo lu, Yavuz Selim Kabukçuo lu Araflt rmalar / Researches Tibia diyafiz k r klar n n kilitli intramedüller çivileme ile tedavisinde orta dönem sonuçlar m z Onat Üzümcügil, Ahmet Do an, Merter Yalç nkaya, Mirza Zafer Da tafl, Nikola

Detaylı

Uzun Kemik Metafizer Kirik Civilemesinde Yontemler: teknik kolaylıklar ve püf noktaları

Uzun Kemik Metafizer Kirik Civilemesinde Yontemler: teknik kolaylıklar ve püf noktaları VIII. İZMİR İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME KURSU: Uzun Kemik Metafizer Kirik Civilemesinde Yontemler: teknik kolaylıklar ve püf noktaları Düzenleme Komitesi Kemal Aktuglu Kemal Durak Mehmet Arazi Güvenir Okçu

Detaylı

Kompleks humerus alt uç kırıklarının paralel plaklama tekniği sonrası fonksiyonel sonuçları

Kompleks humerus alt uç kırıklarının paralel plaklama tekniği sonrası fonksiyonel sonuçları Gaziantep Tıp Dergisi Gaziantep Medical Journal Araştırma Makalesi Research Article Kompleks humerus alt uç kırıklarının paralel plaklama tekniği sonrası fonksiyonel sonuçları The functional results of

Detaylı

Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler

Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2012;11(1):78-88 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.11 Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler

Detaylı

Kilitli plakların temel özellikleri, farklılıkları ve kilitli plakla tespit yöntemleri

Kilitli plakların temel özellikleri, farklılıkları ve kilitli plakla tespit yöntemleri TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2012;11(1):15-19 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.02 Kilitli plakların temel özellikleri, farklılıkları ve kilitli plakla tespit

Detaylı

Femur Boyun Kırıkları

Femur Boyun Kırıkları K. Keklikçi, F. Çilli, Ö. Pehlivan, M. Kuşkucu Femur Boyun Kırıkları Kenan Keklikçi*, Feridun Çilli*, Özcan Pehlivan**, Mesih Kuşkucu*** Femur boyun kırıkları (FBK) proksimal femurun intrakapsüler bölgesinde

Detaylı

RADİUS KIRIKLARINDA PLAK FİKSASYONU VE İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME YÖNTEMLERİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ

RADİUS KIRIKLARINDA PLAK FİKSASYONU VE İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME YÖNTEMLERİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ RADİUS KIRIKLARINDA PLAK FİKSASYONU VE İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME YÖNTEMLERİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ Halim Kovacı 1, Hojjat Ghahramanzadeh ASL 1, İrfan Kaymaz 1, Akgün Alsaran 1, Ayhan Çelik 1, Gürsel

Detaylı

Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon yöntemleri

Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon yöntemleri TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2012;11(1):1-14 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.01 Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon

Detaylı

İliotibial Bant Sendromu

İliotibial Bant Sendromu İliotibial Bant Sendromu Doç. Dr.Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Snapping Hip Kalça hareketlerinde ağrılı veya ağrısız atlama hissi, ses duyma

Detaylı

SUBTROKANTERIK KIRIKLARıN OERRAHI TEDAViSi

SUBTROKANTERIK KIRIKLARıN OERRAHI TEDAViSi SUBTROKANTERIK KIRIKLARıN OERRAHI TEDAViSi Mehlrilır ÇAKMAK Omer TAŞER Onsol DOMANlç ırfan OZTORK Azmi HAMZAOGLU ÖZET. 1971-1981 yılları arasında femur subtrokanterlk kırı!}ı nedeni Ile cerrahi tedavi

Detaylı

ERİŞKİN TİBİA CİSİM KIRIKLARINDA KİLİTLİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ UYGULAMALARI. Dr. Hasan YOLDAŞ. Doç. Dr. Mahmut Ercan ÇETİNUS

ERİŞKİN TİBİA CİSİM KIRIKLARINDA KİLİTLİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ UYGULAMALARI. Dr. Hasan YOLDAŞ. Doç. Dr. Mahmut Ercan ÇETİNUS T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Şef: Doç. Dr. Mücahit GÖRGEÇ ERİŞKİN TİBİA CİSİM KIRIKLARINDA KİLİTLİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ UYGULAMALARI Uzmanlık

Detaylı

DÖNEM V - C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı 1. Hafta 09/09/2015. ÇARŞAMBA Doğuştan çarpık ayak. Kongenital Pes Ekuinovarus

DÖNEM V - C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı 1. Hafta 09/09/2015. ÇARŞAMBA Doğuştan çarpık ayak. Kongenital Pes Ekuinovarus DÖNEM V C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı. Hafta 08.0 09: 09:0 0: 0.0. :0. :00 :. 6.00 6. 7.00 07/09/0 Bel ve Boyun Ağrıları Neck and Back Pain BORD(Bornova A blok. Kat Osteokondrozlar

Detaylı

Proksimal femur kırıklarının tedavisinde minimal invaziv cerrahi ve kilitli plak uygulaması

Proksimal femur kırıklarının tedavisinde minimal invaziv cerrahi ve kilitli plak uygulaması TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2012;11(1):49-54 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.07 Proksimal femur kırıklarının tedavisinde minimal invaziv cerrahi ve kilitli

Detaylı

ERİŞKİN FEMUR TROKANTERİK BÖLGE KIRIKLARINDA İNTRAMEDÜLLER KALÇA ÇİVİSİ İLE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI

ERİŞKİN FEMUR TROKANTERİK BÖLGE KIRIKLARINDA İNTRAMEDÜLLER KALÇA ÇİVİSİ İLE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI ERİŞKİN FEMUR TROKANTERİK BÖLGE KIRIKLARINDA İNTRAMEDÜLLER KALÇA ÇİVİSİ İLE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI DR. MUSTAFA SERKAN ZAİMOĞLU

Detaylı

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları Doç. Dr Halil İbrahim Bekler DRUJ sorunları sık görülür. Ön kol, bilek fonksiyonlarını bozar. Yaralanma Mekanizması Hiperpronasyonda, ekstansiyonda bilek üzerine

Detaylı

İntramedüller çivilemede floroskopi olmadan distal kilitleme teknikleri

İntramedüller çivilemede floroskopi olmadan distal kilitleme teknikleri Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Özgün Makale / Original Article Eklem Hastalık Cerrahisi 2014;25(2):64-69 doi: 10.5606/ehc.2014.15 İntramedüller çivilemede floroskopi

Detaylı

Femur Boyun Kırıklarında İnternal Fiksasyon

Femur Boyun Kırıklarında İnternal Fiksasyon Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Internal Fixation in the Femoral Neck Fractures Mehmet TÜKENMEZ*,Tacettin ÇEKİN**, Sıtkı PERÇİN***, Gündüz TEZEREN* ÖZET: Giriş: Çalışmamızda multipl AO kansellöz

Detaylı

PROKSİMAL FEMORAL ANTİROTASYON ÇİVİSİ İLE TEDAVİ EDİLMİŞ STABİL VE ANSTABİL EKSTRAKAPSÜLER PROKSİMAL FEMUR KIRIKLI

PROKSİMAL FEMORAL ANTİROTASYON ÇİVİSİ İLE TEDAVİ EDİLMİŞ STABİL VE ANSTABİL EKSTRAKAPSÜLER PROKSİMAL FEMUR KIRIKLI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Mert ÇİFTDEMİR PROKSİMAL FEMORAL ANTİROTASYON ÇİVİSİ İLE TEDAVİ EDİLMİŞ STABİL VE ANSTABİL EKSTRAKAPSÜLER

Detaylı

Ekstra - Artiküler Kalça Endoskopisi

Ekstra - Artiküler Kalça Endoskopisi Ekstra - Artiküler Kalça Endoskopisi Doç. Dr.Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ekstra-Artiküler Kalça Ağrısı Adale strain Stres veya avülsiyon

Detaylı

Açık Tibia Cisim Kırıklarının Tedavisinde Đlizarov Tipi Sirküler Eksternal Fiksatör Uygulamalarımızın Orta Dönem Sonuçları

Açık Tibia Cisim Kırıklarının Tedavisinde Đlizarov Tipi Sirküler Eksternal Fiksatör Uygulamalarımızın Orta Dönem Sonuçları Kilinik Araştırma www.firattipdergisi.com Açık Tibia Cisim Kırıklarının Tedavisinde Đlizarov Tipi Sirküler Eksternal Fiksatör Uygulamalarımızın Orta Dönem Sonuçları Bülent ÖZKURT a, Abdullah Yalçın TABAK,

Detaylı

Humerus cisim kaynamamaları: Plaklar ve çiviler

Humerus cisim kaynamamaları: Plaklar ve çiviler Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Özgün Makale / Original Article Eklem Hastalık Cerrahisi 2012;23(3):150-155 Humerus cisim kaynamamaları: Plaklar ve çiviler Humeral shaft

Detaylı

Osteoporotik yaşlı hastalarda pertrokanterik kırıkların eksternal fiksasyonla tedavisi

Osteoporotik yaşlı hastalarda pertrokanterik kırıkların eksternal fiksasyonla tedavisi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2008;42(4):246-251 doi:10.3944/aott.2008.246 Osteoporotik yaşlı hastalarda pertrokanterik kırıkların eksternal fiksasyonla tedavisi

Detaylı

TİBİA PİLON KIRIKLARINDA AÇIK REDÜKSİYON-İÇTEN TESPİT İLE TEDAVİ SONUÇLARI

TİBİA PİLON KIRIKLARINDA AÇIK REDÜKSİYON-İÇTEN TESPİT İLE TEDAVİ SONUÇLARI İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:63-71 ARAŞTIRMA MAKALESİ TİBİA PİLON KIRIKLARINDA AÇIK REDÜKSİYON-İÇTEN TESPİT İLE TEDAVİ SONUÇLARI RESULTS OF TIBIAL PILON FRACTURES TREATED WITH

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANA BİLİM DALI MALZEME LİSTESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANA BİLİM DALI MALZEME LİSTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANA BİLİM DALI MALZEME LİSTESİ 1-ÜST EKSTREMİTE ÇELİK PLAK VE VİDA GRUBU MİKTAR BİRİM FİYAT 1 KILITLI CLAVICLE CELIK PLAK SOL 4,5, 6, 7, 8, 10, 12

Detaylı

Köpek ve Kedilerde Malunion Olguları

Köpek ve Kedilerde Malunion Olguları Köpek ve Kedilerde Malunion Olguları Dokt. Öğr. Kıvanç İNAN Prof. Dr. Kemal YANIK T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI TANIM Kırılan herhangi bir kemiğin anatomik olmayan

Detaylı

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları. ve Akreditasyon Standartları

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları. ve Akreditasyon Standartları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları ve Akreditasyon Standartları Sağlık sisteminde verilen eğitimin niteliği, hizmetin niteliğini belirleyen

Detaylı

VIII. Uluslararası İntramedüller Çivileme Kursu

VIII. Uluslararası İntramedüller Çivileme Kursu Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği VIII. Uluslararası İntramedüller Çivileme Kursu Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği VIII. Uluslararası İntramedüller Çivileme Kursu Kurs Başkanları

Detaylı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Total Kalça Protezi Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Koksartroz Primer Önceden geçirildiği bilinen bir hastalık yok Genelde yaşlanmaya bağlı Eklemde

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez TIP FAKÜLTESİ Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Prof. Dr. Eftal Güdemez 04 Nisan 2015 - Cumartesi EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI ÇEKİÇ PARMAK, KUĞU BOYNU ve DÜĞME İLİĞİ DEFORMİTELERİ TEDAVİSİ Çekiç Parmak

Detaylı

TOTAL KALÇA PROTEZİ REVİZYONUNDA KEMİK KAYBI: KEMİK DEFEKT SINIFLANDIRMASI

TOTAL KALÇA PROTEZİ REVİZYONUNDA KEMİK KAYBI: KEMİK DEFEKT SINIFLANDIRMASI VII. DERVİŞ MANİZADE GÜNLERİ 21-22 Kasım 2008 TOTAL KALÇA PROTEZİ REVİZYONUNDA KEMİK KAYBI: KEMİK DEFEKT SINIFLANDIRMASI Doç. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji

Detaylı

Tibia pilon kırıklarında cerrahi yaklaşımlar

Tibia pilon kırıklarında cerrahi yaklaşımlar TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2013;12(2):142-152 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği doi: 10.5606/totbid.dergisi.2013.16 Tibia pilon kırıklarında cerrahi yaklaşımlar Surgical modalities in tibial

Detaylı

Alt Ekstremite Kırıkları / Kalça ve Femur

Alt Ekstremite Kırıkları / Kalça ve Femur Kitap Bölümü DERMAN Özgür Başal 1. Kalça çıkıkları 2. Femur başı kırıkları 3. Proksimal femur kırıkları A. Femur boyun kırıkları B. Femu trokanterik kırıkları C. Femur subtrokanterik kırıkları 4. Femur

Detaylı

Kemal ALTUNATMAZ* The Use of Interlocking Nail In Fracture Treatment

Kemal ALTUNATMAZ* The Use of Interlocking Nail In Fracture Treatment KIRIK SAĞALTIMINDA İNTERLOCKİNG PİN KULLANIMI Kemal ALTUNATMAZ* The Use of Interlocking Nail In Fracture Treatment Summary: Intramedullar nailing was one of the first techniques in both human and veterinary

Detaylı

HUMERUS PSEUDARTROZLARINDA EKSTERNAL TESPİT YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bülent KILIÇ 1, Ali Serdar YÜCEL 2, Aylin ZEKİOĞLU 3

HUMERUS PSEUDARTROZLARINDA EKSTERNAL TESPİT YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bülent KILIÇ 1, Ali Serdar YÜCEL 2, Aylin ZEKİOĞLU 3 HUMERUS PSEUDARTROZLARINDA EKSTERNAL TESPİT YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bülent KILIÇ 1, Ali Serdar YÜCEL 2, Aylin ZEKİOĞLU 3 1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Tekirdağ 2 Fırat Üniversitesi Besyo 3 Celal

Detaylı

Ekstremite Ateşli Silah Yaralanmaları

Ekstremite Ateşli Silah Yaralanmaları Kitap Bölümü DERMAN Ekstremite Ateşli Silah Yaralanmaları Niyazi Öztürk GİRİŞ Ateşli silah yaralanmalarının tarihine bakılacak olunursa barutun icadı, belki de ateşin bulunması kadar eski olabilir. Ateşli

Detaylı

Posteriyor duvar ve posteriyor kolon kırıklarının tedavisinde redüksiyon ve tespit teknikleri

Posteriyor duvar ve posteriyor kolon kırıklarının tedavisinde redüksiyon ve tespit teknikleri TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2012;11(2):182-189 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.24 Posteriyor duvar ve posteriyor kolon kırıklarının tedavisinde redüksiyon

Detaylı

Asetabulum kırıklarında komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi

Asetabulum kırıklarında komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2012;11(2):195-200 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.26 Asetabulum kırıklarında komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi The prevention

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI?

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. tbeyzade@superonline.com Diz Osteoartriti Kıkırdak Lezyonları A la Carte

Detaylı

Pediatrik Gartland Tip 3 Suprakondiler Humerus Kırıkları Cerrahi Tedavisinde Erken Dönem Sonuçlarımız

Pediatrik Gartland Tip 3 Suprakondiler Humerus Kırıkları Cerrahi Tedavisinde Erken Dönem Sonuçlarımız doi:10.5222/jopp.2013.027 Araştırma Pediatrik Gartland Tip 3 Suprakondiler Humerus Kırıkları Cerrahi Tedavisinde Erken Dönem Sonuçlarımız Our Early Term Surgical Treatment Results in Pediatric Gartland

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

Çocuklarda Tibia Kırıkları

Çocuklarda Tibia Kırıkları O. Bilge, M.C. Aksoy Çocuklarda Tibia Kırıkları Onur Bilge,* M. Cemalettin Aksoy** Tibia kırıkları, çocuklar da sık görülen yaralanmalardandır 1. Kapalı kırıklar arasında, femur ve önkol kırıklarından

Detaylı

Kalça Kırıkları. Neslihan Aksu*, Zekeriya Uğur Işıklar** Şekil 2. Kalkar ve trabeküler yapı.

Kalça Kırıkları. Neslihan Aksu*, Zekeriya Uğur Işıklar** Şekil 2. Kalkar ve trabeküler yapı. Kalça Kırıkları Kalça Kırıkları Neslihan Aksu*, Zekeriya Uğur Işıklar** Kalça Anatomisi: Femur üst ucu; femur başı, boynu ve küçük trokanterin 5 cm kadar distalini içine alan kemik yapıdır (Şekil 1). Femur

Detaylı

Çocuk Ön Kol Kırıklarının Tedavisinde Güncel Kavramlar

Çocuk Ön Kol Kırıklarının Tedavisinde Güncel Kavramlar Çocuk Ön Kol Kırıklarının Tedavisinde Güncel Kavramlar Çocuk Ön Kol Kırıklarının Tedavisinde Güncel Kavramlar Haluk Ağuş* Çocukluk çağının sık rastlanan yaralanmalarından olan önkol çift kemik kırıklarının

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

Tibia Pilon Kýrýklarý

Tibia Pilon Kýrýklarý Tibia Pilon Kýrýklarý Önder Ersan*, Bülent Çelik*, Emrah Kovalak**, Yalým Ateþ*** Distal tibianýn eklem yüzünü ve metafizi içeren kýrýklara pilon kýrýðý denir ve bu kýrýklar alt ekstremite kýrýklarýnýn

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

Subtrokanterik femur k r klar nda 95 derece aç l AO/ASIF kondiler plak uygulanan hastalarda tedavi sonuçlar n n de erlendirilmesi

Subtrokanterik femur k r klar nda 95 derece aç l AO/ASIF kondiler plak uygulanan hastalarda tedavi sonuçlar n n de erlendirilmesi Eklem Hastal klar ve Cerrahisi Joint Dis Rel Surg Joint Diseases and Related Surgery Çal flma - Araflt rma / Original Article 2005;16(1):42-48 Subtrokanterik femur k r klar nda 95 derece aç l AO/ASIF kondiler

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

Travma Hastasında Görsel Tanı: direkt grafi, BT, diğer (makalelerle, olgularla) John Fowler, MD Kent Hastanesi, İzmir

Travma Hastasında Görsel Tanı: direkt grafi, BT, diğer (makalelerle, olgularla) John Fowler, MD Kent Hastanesi, İzmir Travma Hastasında Görsel Tanı: direkt grafi, BT, diğer (makalelerle, olgularla) John Fowler, MD Kent Hastanesi, İzmir Travma hastasında hangi görüntüleme? Hastaya yarar getirecek Hastaya zarar vermeyecek

Detaylı

Distal femur kırıklarının minimal invaziv cerrahi tedavisi

Distal femur kırıklarının minimal invaziv cerrahi tedavisi TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2012;11(1):55-64 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.08 Distal femur kırıklarının minimal invaziv cerrahi tedavisi Minimal invasive

Detaylı

65 YAŞ ÜZERİ,OSTEOPOROTİK,4 PARÇALI İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEİNBACH PROTEZ İLE 135 DERECE KAYICI KALÇA ÇİVİSİ UYGULAMALARIMIZIN

65 YAŞ ÜZERİ,OSTEOPOROTİK,4 PARÇALI İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEİNBACH PROTEZ İLE 135 DERECE KAYICI KALÇA ÇİVİSİ UYGULAMALARIMIZIN 65 YAŞ ÜZERİ,OSTEOPOROTİK,4 PARÇALI İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEİNBACH PROTEZ İLE 135 DERECE KAYICI KALÇA ÇİVİSİ UYGULAMALARIMIZIN KARŞILAŞTIRILMASI GİRİŞ VE TARİHÇE: Normal fonksiyonel anatominin

Detaylı

Femur k r klar nda minimal invaziv yöntem ve biyolojik fiksasyon prensipleri ile plakla osteosentez uygulama sonuçlar m z

Femur k r klar nda minimal invaziv yöntem ve biyolojik fiksasyon prensipleri ile plakla osteosentez uygulama sonuçlar m z ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:129-135 Femur k r klar nda minimal invaziv yöntem ve biyolojik fiksasyon prensipleri ile plakla osteosentez uygulama sonuçlar

Detaylı

VI. PELVİS-ASETABULUM

VI. PELVİS-ASETABULUM Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği VI. PELVİS-ASETABULUM EĞİTİM TOPLANTISI BAŞKANLARI: PROF. DR. MEHMET ARAZİ PROF. DR. GÜVENİR OKÇU EĞİTİM TOPLANTISI SEKRETERLERİ: DOÇ. DR. H. YALÇIN YÜKSEL

Detaylı

Çocuk Femur Boyun Kırıkları

Çocuk Femur Boyun Kırıkları Ö. S. Biçer, E. Toğrul Çocuk Femur Boyun Kırıkları Ömer Sunkar Biçer,* Emre Toğrul** Özet Femur boyun kırıkları nadir görülmelerine rağmen, komplikasyonları, yaşam boyu bırakabilecekleri olumsuz etkileri

Detaylı

Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları

Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları (posterior yaklaşım) Dr.Hakan BOZKUŞ Konuşma Konusu Torakolomber Bileşke T11-L1 Kostavertebral ligaman İnterkostal adale İntertransvers adale Kuadratus lumborum Anterior

Detaylı

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi Sunum planı Omuz ve humerus yaralanmaları 01.06.2010 Dr. Mehmet Demirbağ Omuz anatomisi Omuz kompleksi ve humerus yaralanmaları Sternoklavikular dislokasyonlar Klavikula Skapula Akromioklavikular eklem

Detaylı

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

DIFFERENT CORRECTIVE METHODS OF THE TREATMENT MAL-.UNITED UPPER PROXIMAL END OF FEMORAL FRACTURES. ren pek çok vak'a kliniğimize müracaat

DIFFERENT CORRECTIVE METHODS OF THE TREATMENT MAL-.UNITED UPPER PROXIMAL END OF FEMORAL FRACTURES. ren pek çok vak'a kliniğimize müracaat KÖTÜ DURUMDA KAYNAMIŞ FEMUR ÜST UÇ KIRIKLARININ DEGİŞİK TASHİH METODLARI DIFFERENT CORRECTIVE METHODS OF THE TREATMENT MAL-.UNITED UPPER PROXIMAL END OF FEMORAL FRACTURES ' Prof. Dr.. Kemal BAYRAKTAR (*)

Detaylı

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem KOMPARTMAN SENDROMU 10.08.2010 Dr.Günay YILDIZ Kompartman Sendromu (KS),damar ve sinir içeren kapalı boşluklarda doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan hipoksiyle birlikte

Detaylı

Stabil Olmayan İntertrokanterik Femur Kırıklarında Primer Bipolar Leinbach Parsiyel Endoprotez Uygulamaları ve Sonuçları

Stabil Olmayan İntertrokanterik Femur Kırıklarında Primer Bipolar Leinbach Parsiyel Endoprotez Uygulamaları ve Sonuçları Stabil Olmayan İntertrokanterik Femur Kırıklarında Primer Bipolar Leinbach Parsiyel Endoprotez Uygulamaları ve Sonuçları (Primary Bipolar Leinbach Partial Endoprothesis Applications and Results in Unstable

Detaylı

Tibia Cisim Kırıklarına Yaklaşım

Tibia Cisim Kırıklarına Yaklaşım E. Gönen, Y. Ateş Tibia Cisim Kırıklarına Yaklaşım Emel GÖNEN,* Yalım ATEŞ** Tibia uzun kemikler içinde en sık kırılan kemiktir. Fakat bu kırıkların genelde basit kırık olması ve iyileşmeye meyillerinin

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 TANISAL VE GİRİŞİMSEL DİZ ARTROSKOPİSİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat Yöntem: Eklem içerisini gözlemek için, 0.5 cm'lik kesi deliklerinden artroskopinin

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM Doç. Dr. Ufuk Talu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Ortopedik Acil =? 1. Gerçek acil: Hemen tedavi edilmezse kalıcı sorun bırakan 2. İlk yardım sonrasında

Detaylı

Weber B tipi ayak bileği kırıklarının kilitli anatomik distal fibula plağı ile tedavisi

Weber B tipi ayak bileği kırıklarının kilitli anatomik distal fibula plağı ile tedavisi Göztepe Tıp Dergisi 28():-6, 203 doi:0.5222/j.goztepetrh.203.00 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 300-526X Ortopedi ve Travmatoloji Weber B tipi ayak bileği kırıklarının kilitli anatomik distal fibula plağı ile tedavisi

Detaylı

Metin UZUN, Erden ERTÜRER, İrfan ÖZTÜRK, Şenol AKMAN, Faik SEÇKİN, İsmail Bülent ÖZÇELİK 1

Metin UZUN, Erden ERTÜRER, İrfan ÖZTÜRK, Şenol AKMAN, Faik SEÇKİN, İsmail Bülent ÖZÇELİK 1 ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43(6):457-463 doi:0.3944/aott.2009.457 Dengesiz intertrokanterik femur kırıklarının proksimal femoral çivi ile tedavisi sonrasında

Detaylı

Kalça Osteoartritinde Proksimal Femoral Osteotomilerin

Kalça Osteoartritinde Proksimal Femoral Osteotomilerin Kalça Osteoartritinde Proksimal Femoral Osteotomilerin Yeri Kalça Osteoartritinde Proksimal Femoral Osteotomilerin Yeri Cemil Yıldız*, Yüksel Yurttaş**, Volkan Kılınçoğlu**, Mustafa Başbozkurt*** Giriş

Detaylı

FEMURDA İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ YARDIMLI UZATMA TEKNİĞİ ve SONUÇLARI

FEMURDA İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ YARDIMLI UZATMA TEKNİĞİ ve SONUÇLARI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI FEMURDA İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ YARDIMLI UZATMA TEKNİĞİ ve SONUÇLARI (UZMANLIK TEZİ) Dr. F. Erkal BİLEN İSTANBUL, 2001

Detaylı

Distal Humerus Kýrýklarýnda Tedavi

Distal Humerus Kýrýklarýnda Tedavi Güvenir Okcu, Hüseyin S. Yercan, R. Taçkýn Özalp Distal Humerus Kýrýklarýnda Tedavi Güvenir OKCU*, Hüseyin S. YERCAN*, R. Taçkýn ÖZALP* Humerus alt ucunun ayrýlmýþ kýrýklarý günümüzde ortopedi ve travmatolojinin

Detaylı

Tibia pilon kırıklarının tedavisinde İlizarov eksternal fiksatörü: Ayak bileği eklemli mi yoksa sabit mi?

Tibia pilon kırıklarının tedavisinde İlizarov eksternal fiksatörü: Ayak bileği eklemli mi yoksa sabit mi? Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Özgün Makale / Original Article 2013;24(3):133-138 doi: 10.5606/ehc.2013.30 Tibia pilon kırıklarının tedavisinde İlizarov eksternal fiksatörü:

Detaylı