FAD, FAE, FAM, FADB, FADS, FAK, FAKB

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAD, FAE, FAM, FADB, FADS, FAK, FAKB"

Transkript

1 FLENDER FLUDEX kaplinler FAO, FAD, FAE, FAM, FADB, FADS, FAK, FAKB ve FAR İşletim Talimatları FLENDER couplings

2 FLENDER FLUDEX kaplinler FAO, FAD, FAE, FAM, FADB, FADS, FAK, FAKB ve FAR İşletim Talimatları Orijinal işletim talimatlarının çevirisi Teknik özellikler Genel uyarılar Güvenlik uyarıları Taşıma ve depolama Teknik açıklama Montaj İşletmeye sokma 7 İşletim Arızalar, nedenleri ve giderilmeleri 8 9 Bakım ve onarım Yedek parçalar, müşteri hizmetleri Beyannameler 12 2 / 38

3 Bu işletim talimatları dahilinde bulunan uyarılar ve semboller Not: Işletim talimatları deyimi devamında kısaca talimatlar veya el kitabı olarak da anılacaktır. Yasal uyarılar Uyarı talimatları-konsepti Bu işletim talimatları sizin kişisel güvenliğinizin sağlanabilmesi ve aynı zamanda maddi hasarların önlenebilmeleri için uyarılar içermektedir. Sizin kişisel güvenliğiniz için verilen uyarılar bir ikaz üçgeni veya bir Ex -İnfilak işareti (94/9/EG direktifi gereği uygulamalarda) ile ve genel maddi hasarlar ile ilgili uyarılar ise bir STOP işareti ile donatılmış olarak öne çıkartılmıştır. İnfilak tehdidi UYARISI! Bu sembol ile donatılmış olan uyarılar, infilak hasarlarının önlenmeleri için mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu uyarıların dikkate alınmamaları durumunda, bunun sonucu olarak ölümcül veya ağır derecede yaralanmalar meydana gelebilmektedir. Kişisel hasar tehdidi UYARISI! Bu sembol ile donatılmış olan uyarılar, kişisel hasarların önlenmeleri için mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu uyarıların dikkate alınmamaları durumunda, bunun sonucu olarak ölümcül veya ağır derecede yaralanmalar meydana gelebilmektedir. Ürün hasarı tehdidi UYARISI! Bu sembol ile donatılmış olan bilgiler, ürün hasarlarının önlenmeleri için mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu uyarıların dikkate alınmamaları durumunda maddi hasarlar meydana gelebilmektedir. UYARI! Bu sembol ile donatılmış olan bilgiler, genel nitelikte kullanım bilgileri olarak dikkate alınmalıdır. Bu uyarıların dikkate alınmamaları durumunda, istenmeyen sonuçlar ile durumlar meydana gelebilmektedir. Sıcak yüzeyler tehdidi UYARISI! Bu sembol ile donatılmış olan bilgiler, sıcak yüzeyler sonucu olarak meydana gelen yanma tehlikesi açısından mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu uyarıların dikkate alınmamaları durumunda, sonuç olarak ağır derecede yaralanmalar meydana gelebilmektedir. Sayıları birden fazla olan tehlike tehditlerinin bir araya gelmeleri durumunda, daima daha büyük olan tehlikeye işaret eden uyarı talimatı dikkate alınacaktır. Bir ikaz üçgeni ile verilen bir uyarı talimatında kişisel hasarlar hakkında uyarılıyor ise, aynı uyarı talimatı dahilinde aynı zamanda buna ilaveten bir maddi hasar oluşumu olasılığı uyarısı da bulunabilmektedir. Nitelikli personel Bu işletim talimatlarına ait olan ürünün veya sistemin sadece bununla ilgili olan görevler için nitelikli personel tarafından kullanılabilmekte olup, söz konusu görevler için uyarlanmış olan işletim talimatlarının ve bilhassa bunların içersinde bulunan ilgili güvenlik- ve uyarı talimatlarının da dikkate alınmaları ve yerine getirilmeleri suretiyle çalışmalar yapılabilmektedir. Nitelikli personelin kendi eğitimi ve tecrübeleri itibariyle, söz konusu ürünler veya sistemler ile çalışabilme veya olası riskleri anlayabilme ve yine olası tehlikeleri önleyebilme yeteneklerine sahip olması gerekmektedir. 3 / 38

4 Siemens-ürünlerinin amacına uygun bir biçimde kullanımı Aşağıda bulunanları dikkate alınız: Markalar Söz konusu Siemens-Ürünlerinin sadece kendi katalogları ve aynı zamanda kendilerine ait olan teknik dokümantasyonlarda anılan uygulama durumlarında kullanılmalarına izin verilmektedir. Yabancı ürünlerin ve -bileşenlerin kullanılmaları durumunda ise, söz konusu ürün veya -bileşenlerin, Siemens kuruluşu tarafından tavsiye edilmiş veya onaylanmış olmaları gerekmektedir. Bu ürünlerin kusursuz ve emniyetli bir biçimde işletilebilmesi durumu doğru taşıma işlemlerine, aslına uygun bir biçimde depolanmalarına, ilgili talimatlar doğrultusunda kurulum ve montajına ve aynı zamanda aslına uygun olarak kullanım ile bakım ve onarım çalışmalarının uygulanmalarına bağlıdır. İzin verilen çevre şartlarının yerine getirilmeleri gerekmektedir. Ürüne ait olan dokümantasyonlar içersinde bulunan talimatların dikkate alınmaları gerekmektedir. Bütün mülkiyet hakkı notu ile donatılmış olan adlandırmalar, Siemens AG kuruluşuna ait olan tescilli markalardır. İşbu işletim talimatlarında bulunan tüm diğer adlandırmaları da marka sıfatına sahip olabilmekte olup, bunların üçüncü şahıslar tarafından kendi amaçları için kullanılmaları durumu, sahibinin haklarının zedelenmiş olmaları fiilini oluşturabilmektedir. Sorumluluk almama durumu İşbu işletim talimatlarının içeriği tarafımızca belirtilen ilgili yazılım- ve donanım ile uyuşmazlıklara dair kontrol edilmiştir. Buna rağmen uyuşmazlıkların var olabilmeleri durumu olasılığının var olabilmesi sonucu olarak söz konusu belgenin tamamen uyuşması ile ilgili olarak sorumluluk alamamaktayız. İşbu işletim talimatlarında bulunan bilgiler belirli aralıklarda denetlenmekte olup, gerekli olan düzeltmeler takip eden sayılarda bulunmaktadır. AB-Makine yönergesi 2006/42/EG açıklamaları "FLENDER couplings" markası altında adı geçen Siemens-Kaplin donanımlarının, AB-Makine yönergesi 2006/42/EG hükümleri gereği, donanımlar olarak değerlendirilmeleri gerekmektedir. Bu sebepten dolayı Siemens kuruluşu tarafından bir tesis etme beyannamesinin düzenlenmesi gerekmemektedir. Güvenli montaj, güvenli işletime sokma ve güvenli işletim ile ilgili olan bilgilerin, söz konusu uyarı bilgileri konseptinin dikkate alınması kaydı ile işbu işletim talimatlarından alınmaları gerekmektedir. 4 / 38

5 İçindekiler 1. Teknik özellikler Genel özellikler Kaplin yapı tipleri Kaplinlere özel veriler Genel uyarılar Giriş Telif hakkı Güvenlik uyarıları Temel görevler Taşıma ve depolama Teslimat kapsamı Taşıma Kaplinin Depolanması Uzun süre bekletilmek üzere depolama yeri koşulları Teknik açıklama Genel açıklama Yapı tipi FA Kaplin sistemlerinin yapılış biçimi Kaplin sistemlerinin infilak koruması ile ilgili olarak işaretlenmeleri FLUDEX Kaplin sistemlerinin infilak tehlikesi bulunan bölgelerde kullanım şartları Montaj Hazır deliğin açılması, eksensel emniyetleme, ayar vidaları, balans ayarı ile ilgili bilgiler Hazır delik Toleranslı kama oluğu Aksiyal emniyet Ayar cıvataları Balans ayarı Genel montaj bilgileri Kaplin parçalarının takılması Düzenleme Mümkün olan sapmalar Aksiyal sapma Açısal sapma Radyal sapma Radyal kayma ΔKr izin için izin verilen mil kayma değerleri ve aralık ölçüsü ΔS izin farkı Öngörülen sıkma momentleri İşletmeye sokma İşletmeye sokmadan önce yapılacak çalışmalar Sıvı dolumu İşletim sıvısı yağ İşletim sıvısı su veya su emülsiyonu İşletim Genel işletim bilgileri Arızalar, nedenleri ve giderilmeleri Genel bilgiler Olası arızalar Amacına aykırı kullanım Kaplin seçiminde ve/veya kaplin ebadının seçiminde sıklıkla olası hatalar Kaplinin montajında olası hatalar Bakım yapılırken olası hatalar / 38

6 10. Bakım ve onarım İşletim sıvısının değiştirilmesi Mil contalarının değiştirilmeleri N-EUPEX-ilave kaplin sisteminin bakım aralıkları Paketlerin değiştirilmesi FLUDEX kaplin sisteminin sökülmesi ebatlarının sökülmeleri ebatlarının sökülmeleri FLUDEX kaplin sisteminin sökülmesi FLUDEX-kaplin sisteminin yeniden birleştirilmesi FLUDEX-kaplin sisteminin yeniden yerine takılması FLUDEX-kaplin sistemleri FA.. ebatları 297, 395 ve 516 için dolum miktarları FLUDEX kaplin sistemleri FA.. ebatları 222, 342, 450 ve 590 için dolum miktarları Yedek parça stoku, müşteri hizmetleri Yedek parça ve müşteri hizmetleri servisi adresleri Yedek parça listesi FAO, FAK, FAD, FAE, FAM, FADB, FADS Yedek parça listesi FAR tipi Beyannameler EG Uygunluk beyannamesi / 38

7 1. Teknik özellikler 1.1 Genel özellikler Bu işletim talimatları yapı tipi FA.. FLUDEX-kaplinleri için genel olarak geçerlidir. 1.2 Kaplin yapı tipleri FAD FADB FAE FADS FAO FAR FAM Şekil 1: Kaplin yapı tipileri 1.3 Kaplinlere özel veriler Bir teslimat kapsamına dahil olan ve söz konusu teslimata ait veriler, sipariş anında bilinmeleri şartı ile sipariş özelliklerine bağlı olan baş sayfa üzerinde gösterilmiştir. Bu durumda bu veriler internet üzerinde baş sayfada bulunan verilerden farklı olmaktadır. Ancak ilgili işletim kılavuzunun verileri her daim aynıdır. Teslimat veya sipariş numarası kaplin sisteminin tanımlama numarası ile aynıdır. Bu numara kaplin üzerinde bulunan hafif kabartmalı olan bir damga alanında belirtilmiştir. 7 / 38

8 2. Genel uyarılar 2.1 Giriş Mevcut işletim talimatları, kaplin-teslimatının bir parçası olup, daima kaplin donanımının yakınında saklanmaları gerekmektedir. Kaplinin montajı, kullanımı, bakımı veya onarımıyla ilgili her kişi işletim kılavuzunu okumuş, anlamış olmalı ve riayet etmelidir. İşletim talimatına uyulmamasından kaynaklanan hasar ve işletim arızaları için Siemens kuruluşu tarafından hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Bu işletim kılavuzunda açıklanmış olan "FLENDER kaplin" genel makine endüstrisinde sabit (stasyoner) kullanım amacıyla geliştirilmiştir. Kaplin yalnızca Bölüm 1 Teknik özellikler bölümünde açıklanan kullanım alanı için tasarlanmıştır. Farklı işletim koşulları, sözleşmesel yeni düzenlemeler yapılmasını gerektirir. Kaplin son teknolojiye göre üretilmiş olup, işletilmesi güvenli şekilde teslim edilir. Bu kaplin donanımı 94/9/EG yönergesi hükümlerinin koşullarını yerine getirmektedir. Bu kaplin donanımının yalnızca Siemens kuruluşu ile sipariş eden taraf aralarında hizmet ve sevkiyat sözleşmesinde belirlenmiş olan şartlarda kullanımı ve işletimine izin verilmektedir. Burada tarif edilmiş olan kaplin donanımı, bu işletim talimatlarının basıldığı tarih itibariyle mevcut teknik bilgilere göre üretilmiştir. Ürün geliştirme çerçevesinde kapasite ve güvenliği artırmak için başlıca özellikler muhafaza edilerek belirli yapı elemanları ve aksesuarlarda gerekli değişiklikleri yapma hakkına sahip olduğumuzu açıklarız. 2.2 Telif hakkı Bu işletim talimatlarının telif hakları Siemens AG kuruluşuna aittir. İşletim talimatı iznimiz olmadan tamamen veya kısmen rekabet amaçları için kullanılamaz veya üçüncü şahısların kullanımına sunulamaz. Tüm teknik konularda olan sorularınız için aşağıda adresi belirtilen fabrikamız ile veya müşteri hizmetleri adreslerimizden birine müracaat edebilirsiniz: Siemens AG Schlavenhorst Bocholt Tel.: +49 (0)2871 / 92-0 Fax: +49 (0)2871 / / 38

9 3. Güvenlik uyarıları 3.1 Temel görevler Kullanıcının kendi başına dişli kutusu üzerinde değişiklik yapması yasaktır. Bu değişikliklere aynı zamanda dokunma korunması olarak düzenlenen koruma donanımları da dahildir. İşletici tarafından, söz konusu montaj, işletim, bakım ve onarım çalışmaları ile görevlendirilen her kişinin, ilgili işletim talimatlarını okumuş ve anlamış olmasını ve bunlara tüm noktalarda riayet etmesinin teminat altına alınması gerekmekte olup, bunun sebepleri ise aşağıda belirtilmektedir: Kullanıcı ve üçüncü şahıslara yönelik hayatî tehlikeleri önlemek Kaplinin işletme güvenliğini sağlamak Yanlış kullanım nedeniyle verim kaybını ve çevreye zararı önlenmelidir. Nakliyat, montaj ve demontaj, kullanım, bakım ve onarımda iş güvenliği ve çevre koruması için geçerli olan yönetmeliklere dikkat edilmelidir. FLUDEX kaplin sisteminin gövdesi alüminyum (AC-Al-Si10Mg) malzemeden üretilmiştir. Münferit durumlara bağlı olarak alüminyum maddesinin kullanımı ile ilgili kuralların da dikkate alınmaları gerekebilmektedir. Bu kaplin donanımının sadece nitelikli personel tarafından kullanılabilir, ilgili bakım çalışmaları ve/veya gerekli onarım çalışmaları yapılabilir (bakınız Nitelikli personel bu işletim talimatlarında sayfa 3). Tüm çalışmalar itinalı ve Güvenlik unsuru dikkate alınarak yapılmalıdır. Yapılacak çalışmalar ancak kaplin durmuş olması halinde yapılmalıdır. Tahrik ünitesi istenmeden işletilmeye karşı emniyete alınmalıdır (örn. anahtarlı şalter kilitlenerek veya elektrik beslemesindeki sigortalar çıkartılarak). Devreye sokma yerine kaplinde çalışma yapıldığını gösteren bir levha konulmalıdır. Kaplinin istenmeden temaslara karşı uygun koruyucu tertibatlarla donatılması gerekir. Bu tertibat aynı zamanda sıçrayan sıcak işletim sıvalarına karşı da koruma sağlamalıdır ve aynı zamanda kaplin sisteminin havalandırılmasına önemli bir derecede olumsuz etki yapmamalıdır. Erime tipi emniyet cıvataları ile dolum cıvatalarının ulaşılabilir durumda kalmaları gerekmektedir. Kaplin sisteminin işletimi için uygun işletim sıvalarının (genel olarak yağ) kullanımı gerekmektedir. Üretici tarafından ekte sunulan ilgili işletim sıvaları kullanım talimatlarının dikkate alınmaları gerekmektedir. Tahrik agregası, işletim esnasında kaplinin değişiklikler fark edildiğinde derhal devre dışı bırakılmalıdır. Kaplinin ünite veya tesislere montajı halinde söz konusu ünite veya tesisin imalatçıları, bu işletim kılavuzundaki yönetmelik, uyarı ve açıklamaları kendi kullanma kılavuzlarına eklemekle yükümlüdürler. Yedek parçalar daima Siemens kuruluşundan temin edilmelidir. 9 / 38

10 4. Taşıma ve depolama Bölüm 3, Güvenlik uyarıları bölümündeki uyarılara dikkat ediniz! 4.1 Teslimat kapsamı 4.2 Taşıma Teslimat kapsamı sevk evraklarında belirtilmiştir. Teslimatın eksiksiz olduğu teslim alırken kontrol edilmelidir. Olası nakliyat hasarları ve/veya eksik parçalar derhal yazılı olarak bildirilmelidir. Sistem çalışır vaziyette teslim edilmekte lup, sipariş durumuna göre de, sıvı dolumu yapılmış veya yapılmamış olarak teslim edilmektedir. İşletim maddesi ile doldurulmuş olan kaplin sistemlerinin teslimatında, dolum ağzının yakınında bu durumu gösteren bir etiket (...L, HLP 32 DİN 51524/2, işletim yağı doldurulmuştur ) konumlandırılmaktadır. Beher kaplin sisteminin yanında ayrıca bir adet eritme tipi emniyet cıvatası (veya sistemin yapı tipine göre bir adet termik şalter), ring tipi contaları, bir adet tutma pulu ve bir adet tutma cıvatası ile birlikte, öngörüldüğü takdirde teslim edilmektedir. Kaplin sistemi 94/9/EG direktifi bölüm 5 dahilinde tarif edilen CE-İşareti ile donatılmıştır. Taşıma esnasında sadece yeterli taşıma kapasitesine sahip kaldırma araç ve gereçlerini kullanın. Kaplinin nakliyesi sadece uygun nakliye araç ve gereçleriyle yapılmalıdır. Kaplinin ambalajı nakliyat yolu ve büyüklüğe bağlı olarak farklı şekillerde gerçekleşir. Sözleşmede başka türlü kararlaştırılmadığı hallerde ambalaj HPE Ambalaj Yönetmeliğine göre yapılır. Ambalaj üzerindeki sembollere dikkat edilmelidir. Bu sembollerin anlamları şöyledir: Üst Kırılacak eşya Sudan koruyun Sıcaktan koruyun Ağırlık merkezi El kancası yasak Buradan bağlayın Şekil 2: Taşıma sembolleri 4.3 Kaplinin Depolanması Kaplin, eğer özellikle başka bir şekilde sipariş edilmemişse, dış etkenlerden korunmuş olarak teslim edilir ve üstü kapalı ve kuru bir yerde 3 aya kadar depolanabilir. Daha uzun bir süre depolanmasına karar verilmesi durumunda uzun vadeli uygun koruma önlemleri gerekli olup, bu durum alüminyum gövdesi hariç, tüm dış yüzeylerini kapsamaktadır (Siemens şirketine danışılmalıdır). Kaplin sistemi temizlenmeden ve uzun süreli koruma malzemesi uygulanmadan önce, gerektiğinde N-EUPEX-ilave kaplininin paketleri çıkartılmalıdır. Mil tecrit contalarının çözeltici maddeler ile temas etmemeleri gerekmektedir. Usulüne uygun olarak depolanan kaplin sistemlerinin niteliği beş yıla kadar değişmez. Olumsuz depolama şartları altında tutulması ve kurallara uygun olmayan muamele durumunda paketlerin ve/veya contalarının fiziksel özelliklerinde negatif değişikler meydana gelir. Bu değişiklikler örneğin, oksijen, ozon etkisi, aşırı, aşırı ısı dereceleri, ışık, rutubet veya çözücü maddelerden kaynaklanabilir. 4.4 Uzun süre bekletilmek üzere depolama yeri koşulları Depolama yeri kuru ve tozsuz olmalıdır. Kaplin sistemlerinin kimyasal maddelerle, solventlerle, yakıtlarla, asitlerle vs. birlikte muhafaza edilmesi yasaktır. Paketler ile contalar ayrıca ışıktan, özellikle güneş ışınlarından ve yüksek ultraviyole oranına sahip güçlü suni ışıktan korunmalıdır. Depolama yerlerinde örneğin flüoresanlı ışık kaynakları, cıva buharlı lambalar, yüksek gerilime sahip elektrikli cihazlar gibi ozon üretici donanımların bulunması yasaktır. Rutubetli depolama yerleri elverişli değildir. Kondanzasyon oluşmamasına dikkat edilmelidir. Havadaki göreceli nem oranının 65'in % altında olması en uygunudur. 10 / 38

11 5. Teknik açıklama Bölüm 3, Güvenlik uyarıları bölümündeki uyarılara dikkat ediniz! 5.1 Genel açıklama Yapı tipi FA FAD Dengeleme hücresi 8 Çalışma alanı 9 N-EUPEX-ilave kaplin sistemi 12 Paket (N EUPEX) 101 Kürek gövdesi (Dış çark) 102 Kapak 103 Erimeli sigorta cıvatası 105 Kürek çarkı (İç çark) 106 Delikli mil 120 V-kayışı kasnağı 153 Dolum cıvatası 163 Kapatma cıvatası FAR Şekil 3: Genel açıklama Yapı tipi FA.. FLUDEX kaplin sistemi bir hidrodinamik akış tipi kaplın sistemi olup, Föttinger-Prensibi doğrultusunda çalışmaktadır. Tahrik ve iletim kısımlarının kaplin sistemi parçalarının, birbiri ile mekanik bir bağlantıları bulunmamaktadır. Burada elde edilen tork momenti aktarımı, kaplin sistemi dahilinde akış halinde olan sıvı dolum içeriği tarafından sağlanmakta olup, radyal bir biçimde konumlandırılmış olan kürek çarkları tarafından aktarılmaktadır. Bu sistemde sürekli işletim durumunda az miktarda olan bir devir kaybı oluşmaktadır. FA.. yapı serisinin FLUDEX-kaplin sistemleri her iki yönde de çalıştırılmaya elverişlidir. Bu sistemler yatay, çapraz veya dikey konumlarda da tesis edilebilmektedir. Dengeleme hücresi (7) ve çalışma alanının geometrik yapılarının faydalı bir biçimde uygulanmaları açısından, bu sistem tercihen içi boş mil (106) ve kürekli çark (105) üzerinden tahrik edilmelidir. Kaplin sisteminin bloke edilmesi veya tahrik sistemi tarafından aşırı yüklenime tabi tutulması durumunda, kaplin sistemi eritme tipi sigorta sisteminin tepki ısı derecesine ulaşmasına dek ısınmaktadır. Eritme tipi sigorta sisteminin devreye girmesi ile birlikte işletim sıvısı serbest kalmaktadır ve böylelikle, tahrik motoru çalışan makineden ayrılmaktadır. İşletim sıvısının serbest kalmasının önlenmesi için elektronik veya mekanik olarak yönlendirilen termik denetim sistemlerinin (Lütfen ayrı kullanım talimatları bölümüne bakınız) tesis edilmeleri mümkündür. 5.2 Kaplin sistemlerinin yapılış biçimi FLUDEX-kaplin sistemleri az ve sağlam parçalardan oluşmaktadır. İç rotor kısmına, kürekli çarkın (105) konumlandırıldığı içi boş mil (106) dahildir. Dış gövde bir kapak (102) ve kürek çarkı gövdesinden (101) oluşmaktadır ve bir cıvatalı flanş bağlantısı ile birbirine bağlanmıştır. Dış gövde ile iç rotor kısmı iç içe olmak üzere iki adet yatak kısmı ile donatılmıştır ve ring tipi mil contaları sayesinde dışarıya doğru tecrit edilmiştir. Kaplin sisteminin doldurulması için iki adet dolum cıvataları (153) tesis edilmiş olup, dolum kanalları birbirine 180 derece aykırı olarak konumlandırılmıştır (aşırı dolum emniyeti olarak). Buna aynı çap üzerinde yine aykırı olarak konumlandırılmış durumda (takriben 60 derece), kaplin sisteminin flanş kısmında bin kapatma cıvatası (163) konumlandırılmış olup, bu cıvata ile dolum sırasında hava alma işlemi, dolum seviyesi kontrolü ve işletim sıvısının dışarıya aktarılması sağlanmaktadır. Onun karşısında ise eritme tipi emniyet cıvatası (103) konumlandırılmıştır. 11 / 38

12 Standart donanımda eritme tipi emniyet cıvatasının harekete geçme ısı derecesi 140 C derece olarak öngörülmüş olup, conta donanımı olarak öngörülen madde Perbunan dır (azami 85 C derece sürekli işletim ısı derecesi olarak). Genişletişmiş standart kapsamında teslim edilen kaplin sistemlerinde (110 C dereceye kadar olan sürekli işletim ısı derecelerinde ve/veya sentetik tipte olan yağlarda) kaplin sistemi Viton maddesinden oluşan contalar ile donatılmış olarak teslim edilebilmektedir. Bu durumda kaplin sistemi dahilinde eritme tipi emniyet cıvatası olarak 160 C derece harekete geçme ısı derecesi donanımı kullanılmaktadır. İnfilak tehlikesi bulunan alanlarda işletilen kaplin sistemleri orada söz konusu ısı derecesi sınıfı için izin verilen eritme tipi emniyet cıvataları (103) ile donatılmıştır. Eritme tipi emniyet cıvatalarının baş kısımlarında harekete geçme ısı dereceleri damgalanmış olup, 140 C derecede harekete geçen cıvatalar kırmızı renginde ve 160 C derecede harekete geçen cıvatalar ise yeşil renginde işaretlenmiştir. Tahrik sisteminin sık olarak bloke olabileceği veya sık olarak arızalar ile karşılaşacağı durumlarda bir termik denetim sisteminin tesis edilmesi önerilmektedir. Böyle bir denetim sistemi sayesinde işletim sıvalarının dışarıya atılmaları sonucu olarak meydana gelen kayıplar ve aynı zamanda etrafın da tehlikeye ve kirlenmelere maruz kalması önlenmiş olacaktır. Bu durumda kaplin sisteminin flanş kısmına kapatma cıvatası (163) yerine bir verici (EOC-Sistemi) veya bir termik şalter (mekanik şalt etme tertibatı) tesis edilmektedir. Eritme tipi emniyet cıvatası (103 C) acil durum sigortası olarak kaplin sistemi içinde kalır. Perbunan- maddesinden olan contalar ve 140 C derece harekete geçme ısı derecesi olan eritme tipi emniyet cıvatası donanımı olan kaplin sistemlerinde, harekete geçme ısı derecesi 110 C derece olan bir termik şalter tesis edilebilmektedir. Viton-maddesinden olan contalar ve 160 C derece harekete geçme ısı derecesi olan eritme tipi emniyet cıvatası donanımı olan kaplin sistemlerinde, harekete geçme ısı derecesi 140 C derece olan bir termik şalter tesis edilebilmektedir. EOC-Sisteminde ise (verici devreye girme ısı derecesi 125 C derece) harekete gemce ısı derecesi 160 C derece olan bir eritme tipi emniyet cıvatası tesis edilerek Perbunan maddesinden oluşan contalar ile donatılmaktadır. FAO yapı biçiminde sadece akış tipi kaplin sisteminin yapı parçaları kapsanmaktadır (ilaveler olmadan) ve tahrik çıkışı kısmında flanş biçiminde bir bağlantı yeri mevcuttur. FAK/FAD/FAE/FAM yapı biçimlerinde ise kaplin sistemleri tahrik çıkış yönlerinde N-EUPEX-ilave kaplin sistemleri ile donatılmış olup, iki milin birbirine bağlanmaları sağlanmaktadır. FAKB/FADB yapı biçimleri ise FAK/FAD-tipi kaplin sistemleri olup, bir fren kampanası ile donatılmıştır. FADS yapı biçimi ise fren diski donanımı bulunan bir FAD tipi kaplin sistemidir. FAR yapı biçimi de tahrik çıkışı kısmında bir v- kayışı kasnağı ile donatılmış olan kaplin sistemidir. Elastik tipi olan N-EUPEX-ilave kaplin sisteminde Perbunan maddesinden oluşan H-biçiminde ve standart sertlik dereceleri 80 shore olan paketler kullanılmaktadır. Kaplin sistemlerinin aşınmış paketler (12) ile donatılmış olarak infilak tehlikesi bulunan alanlarda kullanılmaları (12) (aşınma işareti ΔS V bakınız Bölüm 10) yasaktır. 5.3 Kaplin sistemlerinin infilak koruması ile ilgili olarak işaretlenmeleri İnfilak tehlikesi olan bölümlerde çalıştırılmak istenen kaplin donanımlarının aşağıda açıklanan işaretleme donanımlarının bulunmaları zorunludur: Siemens AG II 2 G c T3 D160 C II B D Bocholt I M2 FLENDER couplings FLUDEX <imal yılı> - 30 C T a + 50 C Eritme tipi emniyet cıvatasının tanımlanması N-EUPEX-ilave kaplin sisteminin mil göbeği parçaları üzerinde gerekmektedir. damgasının bulunması 12 / 38

13 5.4 FLUDEX kaplin sistemlerinin infilak tehlikesi bulunan bölgelerde kullanım şartları işareti bulunan eritme tipi emniyet cıvataları ile donatılmış olan kaplin sistemleri, 94/9/EG direktifine uygun olan kullanım koşulları için elverişlidir: Cihaz grubu II (Yerüstü uygulamaları) Sıcaklık sınıfı T3 kategori 2 ve 3, içinde patlayıcı gaz, buhar, sis, hava karışımlarının bulunduğu bölümler ve tozun patlayıcı atmosferleri oluşturabileceği bölümler için. Cihaz grubu I (Yeraltı uygulamaları) kategori M2 Kaplin sistemlerinin yeraltında infilak tehlikesi bulunan alanlarda kullanımı durumunda, alüminyum maddesinden oluşan kaplin sisteminin sağlam bir muhafaza içersinde konumlandırılması gerekmekte olup, bu muhafazanın tarafından mesela sürtünme, vurma veya temas sonucu oluşan kıvılcım oluşumundan koruyabilecek nitelikte olması gerekmektedir. Kaplin sistemi gövdesinin üzerinde ağır metal oksitlerinin birikmeleri durumu (Paslanma) söz konusu muhafaza veya buna uygun diğer önlemler sayesinde önlenmelidir. FLUDEX-kaplin sistemleri üzerine tesis edilmiş olan fren diski veya v- kayışı kasnağı ile birlikte teslim edilebilmektedir. V- kayışı tahrik donanımı veya fren diski donanımının ilgili yönetmelik hükümlerine uygunluklarından söz konusu yapı grubunun tedarikçi kuruluşu sorumludur. Bilhassa elektrostatik gerilim yüklenmeleri ve ısınan yüzeylerden dolayı oluşan tehlike durumları da dikkate alınmalıdır. V-kayışlarının kullanımına IIC gazları ile bağlantılı olarak izin verilmemektedir. 6. Montaj Bölüm 3, Güvenlik uyarıları bölümündeki uyarılara dikkat ediniz! FLUDEX kaplin sistemleri sadece delme işlemi bitirilmiş ve içersine oluk açılmış olan içi boş mil (106) donanımı ile birlikte teslim edilmektedir. Siemens, müşterinin özel olarak istemesi durumunda N-EUPEX-ilave kaplin sisteminin deliksiz veya ön delme işlemi yapılmamış kaplin sistemlerini de teslim etmektedir. Deliklerin açılması için gerekli olan çalışmalar, müteakip şartlar dikkate alınarak ve özel bir itina gösterilerek yapılacaktır! Tamamlama çalışmalarının sorumluluğunu siparişi veren üstlenir. Tamamlama çalışmalarının yetersiz bir şekilde yapılmasından dolayı ortaya çıkan garanti talepleri Siemens tarafından kabul edilmez. İnfilak tehlikesi bulunan alanlarda kullanılmak üzere teslim edilen CE-işareti donanımları bulunan kaplin sistemleri sadece delme işlemleri tümüyle tamamlanmış olan mil göbek kısımları ile teslim edilmektedir. 6.1 Hazır deliğin açılması, eksensel emniyetleme, ayar vidaları, balans ayarı ile ilgili bilgiler Hazır delik 1 parça da: Paketlerin sökülmeleri. 5 parça da: Parça 8 yerinden sökülecektir. 13 parça da: Parça 3 yerinden sökülecektir. 32 parça da: Parça 6 yerinden sökülecektir. Kaplin parçalarının üzerindeki konservasyon maddesini giderin. Çözücülerin kullanımına ilişkin üretici uyarılarını dikkate alın. 13 / 38

14 Delik açma işleminde parçalar itinalı bir şekilde düzeltilmelidir. İzin verilen konsantriklik ve düz çalışma sapmaları ve izin verilen silindir şekli toleransları DİN İSO 286'dan alınabilir. Parçalar, işlemin yapılacağı cihaza işaretlenmiş yüzeylerinden ( ) takılacaktır. 2/3 numaralı parçalarda ve 4 ve 9 numaralı parçada rotatif kamlar nedeniyle daha dikkatli olunması gerekir. Kavrama bağlantıları için maksimum olarak izin verilen delik çapları (bakınız lütfen tablo 1) DİN 6885/1'e göre tasarlanmıştır ve aşılmaları yasaktır. Delinen deliklerin her biri uygun ölçüm araçları ile 100 % olarak kontrol edilmelidir. Eğer öngörülen kavrama bağlantılarının yerine başka mil-göbek bağlantıları (örneğin konik veya kademeli delik vs.) yapılacaksa, Siemens firmasına danışılmalıdır. Sıkmalı kavrama bağlantılarına izin verilmemektedir. IT8 A IT8 B IT8 C IT8 D A B C D IT6 IT6 IT6 IT Parça 1 IT8 B Parça 2 Parça 2/3 IT8 G Parça 4 IT8 H IT8 E IT8 F E F G H IT6 IT6 IT6 IT Parça 5 Parça 9 Fren tamburu (13; 32) Fren diski (32) Şekil 4: Tablo 1: Hazır delik N-EUPEX-ilave kaplin sistemi azami delik âdeti FLUDEX N EUPEX Azami delik çapı D 1 Ebat Ebat Parça 1 Parça 2 Parça 2/3 Parça 4 Parça 5 Parça 9 Fren tamburu Fren diski (13; 32) (32) / 38

15 Toleranslı kamalar aracılığıyla işletim durumunda delikler için aşağıdaki toleranslı bağlantı eşleşmeleri şart koşulur: Tablo 2: Toleranslı bağlantı eşleşmeleri Toleranslı bağlantı seçimi FLENDER normuna göre mil toleransı DİN 748/1'e göre mil toleransı Standart sistem mili Mil toleransları Delik donanımı toleransları üzeri azamî Delik çapı D 1 mm mm 25 k m6 H7 100 n6 50 k6 50 m6 H7 50 K7 h6 50 M7 tümü h8 N Toleranslı kama oluğu Tolerans alanlarının kullanımına göre, bir taraftan mil-göbek bağlantısındaki boşluğun küçük tutulması için veya diğer taraftan büyük ölçü sayesinde meydana gelen göbek gerginliğini izin verilen yük dahilinde sınırlı tutmak için toleranslı bağlantı düzenlemesinin dikkate alınması mutlaka şarttır. Toleranslı bağlantı düzenlemesine riayet edilmemesi durumunda mil-göbek bağlantısına tehlike söz konusudur. Millerin tolerans değerleri tablo 2 içindeki değerlerden sapıyorsa, Siemens firmasına danışılmalıdır. Bu bilgilerin dikkate alınmaması durumunda kaplinin çatlayarak dağılmasına neden olunabilir. Etrafa fırlayan parçalar sayesinde hayati tehlike mevcuttur. Kaplin ateşleme kaynağına dönüşür. Toleranslı kama olukları DİN 6885/1 normuna uygun şekilde yapılacaktır. Oluk geometrisinde sapma durumunda Siemens firmasına danışılması gerekir. Kamalar veya başlı kamalar yasaktır. Toleranslı kama oluklarının mevcut olan toleranslı kamalara uygun şekilde yapılması şarttır. Toleranslı kama olukları için, ISO JS 9 göbek oluğu genişliğinin tolerans alanı muhafaza edilmelidir. Yaylı oluk resimde gösterildiği gibi konumlandırılacaktır. Parça 1 Parça 2 Parça 4 Parça 5 Parça 9 Parça 13 Parça 32 Şekil 5: Toleranslı kama oluğu Aksiyal emniyet FLUDEX-kaplin sisteminin içi boş mili bir adet tutma pulu (140) ve bir adet tutma cıvatası (141) (teslimat kapsamı dahilinde) tarafından aksiyal olarak emniyete alınmaktadır (sıkma momentleri için bakınız tablo 3). Tablo 3: Tutma cıvataları için sıkma tork momentleri Tutma cıvatası paftası M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Sıkma tork değeri [Nm] N-EUPEX-ilave kaplin sistemi kaplin parçalarının aksiyal olarak emniyetlenmesi için bir ayar vidası veya bir bitiş levhası öngörülmelidir. Bitiş levhalarının kullanılması durumunda kaplin parçalarının içine yer açılması açısından Siemens firmasına danışılmalıdır. 15 / 38

Planet Tipi Dişli Kutusu PLANUREX 2. P..A, P..B, P..A/TR, P..S, P.HA, P.HB Ebatları 9'dan 40'a kadar

Planet Tipi Dişli Kutusu PLANUREX 2. P..A, P..B, P..A/TR, P..S, P.HA, P.HB Ebatları 9'dan 40'a kadar Planet Tipi Dişli Kutusu PLANUREX 2 P..A, P..B, P..A/TR, P..S, P.HA, P.HB Ebatları 9'dan 40'a kadar Montaj- ve işletim talimatları FLENDER gear units Planet Tipi Dişli Kutusu PLANUREX 2 P..A, P..B, P..A/TR,

Detaylı

ROTEX. KTR-N Kâğıt: Sayı: 40210 TR 1 / 22 19. ROTEX İşletme/Montaj tâlimatı

ROTEX. KTR-N Kâğıt: Sayı: 40210 TR 1 / 22 19. ROTEX İşletme/Montaj tâlimatı / 22 Burulma esnekliği olan tırnaklı kuplajlar, modeller: No. 00 Şaft kuplajı, No. 08 DKM, konik burçlu ve bunların kombinasyonlarıyla Hazır delikli ve ön delikli /deliksiz kavramalar için 94/9/EG (ATEX

Detaylı

Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) 3626-011200 tr

Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) 3626-011200 tr Voith Turbo Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) 3626-011200 tr TRI TR 94/9/AT direktifine uygun model dahil DİKKAT! Lütfen bu kılavuzu montaj ve devreye alma çalışmalarından

Detaylı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı Standart su pompası Etanorm İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Etanorm Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG tr Montaj ve kullanma kılavuzu 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Genel hususlar... 5 2 Emniyet... 5 2.1 Çalıştırma talimatında kullanılan ikaz ve emniyet sembolleri...

Detaylı

İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280

İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Baskı 11/2012 19494971 / TR SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

Montaj ve İşletme Kılavuzu

Montaj ve İşletme Kılavuzu Tahrik tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servis Montaj ve İşletme Kılavuzu R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Serisi Redüktörler Baskı 03/2012 19336985 / TR SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

Montaj kılavuzu Menteşe tipi palet-zincirli konveyör sistemleri CS SL

Montaj kılavuzu Menteşe tipi palet-zincirli konveyör sistemleri CS SL İçindekiler 1 Genel bilgiler... 5 1.1 Hakların saklı kalması... 5 1.2 Güvenlik işaretlerinin açıklaması... 5 2 Amacına uygun kullanım... 6 2.1 Montaj beyanı... 7 3 Genel işletim şartları... 8 4 Teknik

Detaylı

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar Baskı 10/2008 16715373 / TU İşletme kılavuzu SEWEURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

Kullanım kitabı ve bakım talimatı. Aksiyal Vantilatör

Kullanım kitabı ve bakım talimatı. Aksiyal Vantilatör Kullanım kitabı ve bakım talimatı Kullanım kitabı ve bakım talimatı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER : İÇİNDEKİLER 2 1 GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI 4 1.1 Genel Güvenlik Talimatları Giriş 4 1.2 Genel Uyarılar ve Uyarı

Detaylı

Wilo-EMU FA... + FK17.1...

Wilo-EMU FA... + FK17.1... Wilo-EMU FA... + FK17.1... İşletme ve bakım kılavuzu Sipariş numarası: Seri numarası template TMPFK17X WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax: +49 9281

Detaylı

Wilo-EMU KM13... + NU911...

Wilo-EMU KM13... + NU911... Wilo-EMU KM13... + NU911... İşletme ve bakım kılavuzu Sipariş numarası: Seri numarası template TMPDMLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax: +49 9281

Detaylı

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας F Notice

Detaylı

YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU ELMAS / ELMAS PLUS

YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU ELMAS / ELMAS PLUS YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU YAKUT YAKUT PLUS ELMAS / ELMAS PLUS İçindekiler: 1. El Kitabına ilişkin......4 1.1 El Kitabı içeriği...4 1.2

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. İşletme kılavuzu. Elektro silindir CMS..50 71

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. İşletme kılavuzu. Elektro silindir CMS..50 71 Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler İşletme kılavuzu Elektro silindir CMS..50 71 Baskı 03/2013 20071515 / TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

Spesifik taleplere göre geliştirilmiş ürünler

Spesifik taleplere göre geliştirilmiş ürünler SIDOOR El Kitabı 02/2012 Spesifik taleplere göre geliştirilmiş ürünler Answers for industry. Spesifik taleplere göre geliştirilmiş ürünler SIDOOR Cihaz kitabı Genel güvenlik uyarıları 1 Giriş 2 Terimler

Detaylı

İşletme Kılavuzu. M.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Düşey Redüktörler M.PV../M.RV.. Baskı 08/2004 D6.C00 11280972 / TR

İşletme Kılavuzu. M.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Düşey Redüktörler M.PV../M.RV.. Baskı 08/2004 D6.C00 11280972 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis M.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Düşey Redüktörler M.PV../M.RV.. D6.C00 Baskı 08/2004 11280972 / TR İşletme Kılavuzu

Detaylı

Kullanma kılavuzu G-BH1, G-BH9 2BH1 1 2BH1 2 2BH1 3 2BH1 4 2BH1 5 2BH1 6 2BH1 8 2BH1 9 2BH9 23. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Kullanma kılavuzu G-BH1, G-BH9 2BH1 1 2BH1 2 2BH1 3 2BH1 4 2BH1 5 2BH1 6 2BH1 8 2BH1 9 2BH9 23. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Baskı: 04.2010 610.44434.80.000 Orjinal kullanma kılavuzu Türkçe Kullanma kılavuzu G-BH1, G-BH9 2BH1 1 2BH1 2 2BH1 3 2BH1 4 2BH1 5 2BH1 6 2BH1 8 2BH1 9 2BH9 23 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

SKY HAVA SOĞUTMALI KIZGIN YAĞ POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKY HAVA SOĞUTMALI KIZGIN YAĞ POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKY SKY HAVA SOĞUTMALI KIZGIN YAĞ POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKY

Detaylı

Basınç yükseltme tesisatı. Hyamat V. Seri S-V/1'den itibaren. İşletim ve montaj talimatı

Basınç yükseltme tesisatı. Hyamat V. Seri S-V/1'den itibaren. İşletim ve montaj talimatı Basınç yükseltme tesisatı Hyamat V Seri S-V/1'den itibaren İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Hyamat V Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Tüm hakları

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : KOT SERİSİ, KAT SERİSİ KADEMELİ YATAY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01

Detaylı

EJE 116/118/120. İşletme Kılavuzu 10.03 - 50425878 06.06. Set

EJE 116/118/120. İşletme Kılavuzu 10.03 - 50425878 06.06. Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 EJE 116/118/120 10.03 - İşletme Kılavuzu T 50425878 06.06 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir.

Detaylı

DuoControl CS. Kullanma talimatı Montaj talimatı Aracın içinde bulundurunuz!

DuoControl CS. Kullanma talimatı Montaj talimatı Aracın içinde bulundurunuz! DuoControl CS TR Kullanma talimatı Montaj talimatı Aracın içinde bulundurunuz! DuoControl CS Içindekiler Kullanım amacı... 2 Kullanma talimatı Kullanılan semboller... 4 İşletime alınması... 4 Geçiş yapma...

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :...

SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...GPM Man. Yükseklik :...PSI Motor Gücü :...kw Devir Sayısı

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : NORM SERİSİ YATAY MİLLİ UÇTAN EMMELİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01 1/45

Detaylı

SP + Kullanım kılavuzu. 2022-D033540 Düzenleme: 04

SP + Kullanım kılavuzu. 2022-D033540 Düzenleme: 04 2022-D033540 04 SP + Kullanım kılavuzu 2022-D033540 Düzenleme: 04 SP + Revizyon geçmişi Düzenleme Tarih Yorum Bölüm 01 07.05.09 İlk oluşturma Tümü 02 01.08.09 Makine Yönetmeliği 1, 2, 3, 4, 6 03 13.07.10

Detaylı

İşletme kılavuzu AC motorlar DR.71-225, 315

İşletme kılavuzu AC motorlar DR.71-225, 315 Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler İşletme kılavuzu AC motorlar DR.71-225, 315 Baskı 12/2009 16880986 / TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı