Omurga yaralanmaları. Omurga yaralanmaları. Resüsitasyon ve spinal immobilizasyon. Hangi durumlarda boyun grafisi çekelim?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Omurga yaralanmaları. Omurga yaralanmaları. Resüsitasyon ve spinal immobilizasyon. Hangi durumlarda boyun grafisi çekelim?"

Transkript

1 Omurga yaralanmaları Omurga yaralanmaları Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp A.D. Dr. Savaş Arslan * % 90 ı künt travmalara bağlı oluşur * Sıklığına göre yaralanma mekanizmaları Motorlu araç kazaları Saldırı Ateşli silah yaralanması Düşmeler Spor yaralanmaları * En sık servikal omurlarda görülür(%61) Anatomi * Omurga hareketleri Fleksiyon Ekstansiyon Lateral fleksiyon Rotasyon Sirkumdiksiyon Resüsitasyon ve spinal immobilizasyon ABC Potansiyel omurga yaralanmaları stabilize edilmeli ve ikincil yaralanmalar engellenmeli Spinal yaralanma açısından yüksek riskli hastalar Motorlu araç kazaları Düşmeler Dalış kazaları Bilinç değişikliğine neden olan yaralanmalar İmmobilizasyon da amaç; baş ve boyun hareketlerini sınırlayarak ikincil yaralanmaları engellemek olmalıdır. Sırt tahtası Servikal collar Kum torbası kullanılabilir. Sadece servikal kolar koruyucu değil - Lateral fleksiyonu engellemez. Hangi durumlarda boyun grafisi çekelim? * NEXUS kriterleri * 1. Bilinç değişikliği 2. İntoksikasyon 3. Servikal spinal duyarlılık 4. Fokal nörolojik defisit 5. Çeldirici yaralanma(boyundan farklı bölgelerde olan ağrılı yaralanmalar) Hangi durumlarda boyun grafisi çekelim? KANADA KRİTERLERİ * yüksek risk kriteri - 65 yaş üzeri - Yüksek enerjili travma - Extremitelerde parestezi * düşük risk kriteri - Basit arkadan çarpma şeklinde trafik kazası - Acil servise oturur pozisyonda getirilme, yürüyebilme - Geç dönemde boyun ağrısının olmaması - Boyun omurlarında orta hat hassasiyeti olmaması ve boyna rahat rotasyon yaptırabilme Hızlı alınmalıdır Servikal Grafiler Üç pozisyonda olmalı Lateral, AP ve odontoid grafiler Filmler çekilirken hastanın boynu hareket ettirilmemeli ve boyunluk çıkartılmamalıdır

2 Lateral servikal grafi Servikal grafiler Boyun Grafilerinin Yorumlanmasında Kullanılan Hatlar %70-80 duyarlılığa sahiptir Tüm servikal vertebra ve serviko-torakal bileşke görülmelidir Dört servikal ligamental hat değerlendirilmelidir Yaralanmaların % 20 si servikotorakal bileşkededir Üst ekstremitelere traksiyon ve yüzücü pozisyonu bu bileşkeyi daha iyi görüntülememizi sağlar Tüm servikal vertebralar ve servikotorasik bileşke değerlendirilebilmeli Servikal 4 ligamentöz hat değerlendirilebilmeli Normal Radyografi * Boyun omurlarının yandan görünümü Predental Aralık Disk Aralıkları Ön arka görünüm Odontoid bakı Yumuşak Doku Aralığı Nazofaringeal aralık (C1) 10mm (yetişkinler) Retrofaringeal aralık (C2 de <7mm C3-4 te <5mm) hematom veya abse Retrotrakeal aralık (C5-C7 de <14mm(çocuk) <21mm(yetişkin) Ön ve Arka Longitudinal Hatlar Hafif lordotikdir Normalde arka longitudinal hatta 3,5 mm ve 11 den daha fazla kayma olmamalıdır Spinolaminar Hat Hafif lordotikdir Özellikle üst boyun omurlarının yaralanmaları C2 nin spinolaminal hattan 1 mm veya daha fazla sapması - odontoid kırığı veya kırığı, - ön ve arka longitudinal ligaman hasarı bilateral C2 pedikül kırığını (Hangman s Kırığı) düşündürür. Predental Aralık Predental aralık C1 in ön arkı ile odontoid arasındaki mesafedir Yetişkinlerde 3 mm, çocuklarda 5 mm den fazla olmamalı (odontoid proçes fraktürü,transvers ligaman hasarı) Fraktür? BT Ligament hasarı? MR

3 AP ve odontoid grafi ÖN-ARKA GRAFİLER Yüz ve mandibuladan dolayı AP grafi ile üst servikali değerlendirmek zordur Ardışık vertebralar arasındaki açılanma önemlidir Odontoid grafi ağız açık çekilir, C1 değerlendirilir Fleksiyon ve Ekstansiyon Grafileri Bu grafiler yumuşak doku yaralanması şüphesi varsa çekilir Yaralanmanın instabil olduğu düşünülüyorsa kontrendikedir Fleksiyon-ekstansiyon grafileri Kırık görülmemiş ve ligamentöz hasarlanma dışlanmamışsa çekilir Anterior subluksasyonlar fleksiyonda artar ekstansiyonda azalır Fleksiyon ve ekstansiyonda hastanın ağrısının olduğu noktada durulur, daha fazla zorlamamak gerekir Kimlere BT çekelim? Yüksek hızlı motorlu araç kazaları Yüksekten düşmeler Yaya yaralanmaları Kafa travması veya intrakranial yaralanması olan Nörolojik semptomları spinal yaralanma düşündüren Muayenede bilinci kapalı olan hastalara çekilmelidir MR Yaralanma mekanizmaları Yumuşak dokuyu değerlendirmek üzere (herniye intervertebral disk,hematom,ödem, kanama,laserasyon) Spinal kord yaralanmasına bağlı nörolojik defisiti olanlarda Hemodinamik olarak stabil hastalarda * Fleksion Anterior subluxsasyon Bilateral interfasetal dislokasyon Kompresyon kırığı Clay-shoveler s Tear- drop * Fleksion rotasyon * Pillar fraktürü * Vertikal kompresyon Jefferson Burst * Hiperextansiyon Hipeerextansiyon- dislokasyon Avülsiyon Tear-drop Laminar kırık Hangman s kırığı * Lateral fleksiyon Unsinate kırığı * Mekanizması bilinmeyenler Occipito atlantal dislokasyon Dens kırıkları

4 Occipitoatlantal dislokasyon Servikal omurga yaralanmaları Üst servikal ( oksiput- atlas-axis) Alt servikalden anatomik olarak farklıdır. Rotasyonel hareket için düzenlenmiştir. Alt servikal (C3-C7) Occipitoatlantal dislokasyon Kafatası öne veya arkaya doğru servikal kanal üzerinden yer değiştirir Lateral grafilerde görülür Atlas kırıkları-jefferson kırığı Atlas kırıkları-jefferson kırığı C1 vertebranın kemik halkasının kompresyon fraktürü Lateral kütlelerin ayrılması ve transvers bağ yırtığı ile karakterize Servikal kolonun aksiyal hatta başın basısına maruz kalması sonucu oluşur Oksipital kondilin C1 e direkt basısı esas sebeptir Odontoid grafilerde görülür İnstabil yaralanmadır Transvers ligament yırlıkları C1 in önünden başlar, cismi sarar ve arkasında seyreder ve C1 in iç yüzünde sonlanır C1 ve C2 yi bir arada tutar C1 ve C2 aralığının 3 mm fazla olması durumunda şüphe edilmelidir 5 mm üzerinde ise rüptür vardır Atlas ön kolunun kırıkları Hiperekstansiyonda inferior uçtan açılanmaya bağlı kopma kırıkları görülür. En iyi lateral grafilerde görülür. Perivertebral yumuşak dokuda ödem vardır. İnstabildir.

5 Atlas ön kolunun kırıkları Atlas kırıkları Odontoid kırıkları Odontoid kırıkları Servikal omurları etkileyen çoklu travmalarda görülür Tüm servikal kırıkların % 7-14 ünü oluşturur %18-25 hastada nörolojik semptom gözlenir Üç tipi vardır Densin uç ayrılmaları; transvers ligament sağlamdır. Stabildir. Odontoid C2 ye bağlantı yerinden kırılır. En sık görülen tip. C2 gövdesinin üst kısmından kopma olur. Hangman Kırığı Hangman Kırığı Ekstensör güçlerden dolayı oluşur. Suisidal girişim ve dalma kazalarında görülür C2 pedinkülünde görülür ve C2, C3 üstüne doğru kayar Nörolojik bulgu vermeyebilir İnstabil yaralanmadır

6 Alt servikal omurlar - anatomi Ön kolon; fleksiyon ve ekstansiyon yaralanmaları görülür Orta kolon; kompresyon yaralanmaları Arka kolon; kompresyon, fleksiyon ve ekstansiyon yaralanmaları görülür. Hiperfleksiyon-Anterior Subluksasyon Hiperfleksiyonda posterior ligamentöz yapılar yetersiz kalır Spinöz çıkıntılar birbirinden uzaklaşır İki vertebra arasında 11 dereceden fazla açılanma olur, fraktür genellikle eşlik etmez Stabil yaralanmalardır Şüphelenilirse fleksiyon ekstansiyon grafileri çekilebilir Hiperfleksiyon-Clay-Shoveler kırığı Spinöz çıkıntının tam olarak kopması ile Karakterizedir Hiperfleksiyon-Clay-Shoveler kırığı Spinal kasların aşırı kasılmasına bağlı spinöz çıkıntıda kopmalar olur Sıklıkla C7 de görülür Aşırı fleksiyona bağlı oluşur ve stabil yaralanmadır Ghost sign Çift spinöz proses Hiperfleksiyon-Basit Kama Kırıkları Basıya bağlı oluşur Hiperfleksiyon-Basit Kama Kırıkları Vertebranın üst yüzeyinde fraktür oluşur, alt yüzeyi sağlamdır Posterior ligamanlar hasarlanır ve spinöz çıkıntılar arası mesafe artar Vertikal kırık olmaması ile Burst kırıklarından ayrılır Posterior kolonu da içerdiğinden instabildir.

7 Fleksiyon Teardrop Kırığı Fleksiyon Teardrop Kırığı Aşırı fleksiyona bağlıdır, nadir görülür Üstteki omurun alttakinin gövdesine çarpması sonucu oluşur Kırık omurga gövdesinde ön altta yer alır. İnstabil yaralanmadır Bilateral interfasetal dislokasyon Hiperfleksiyon nedeniyle oluşur Alt vertebranın gövdesine göre %50 kayma oluşur İnstabildir ve nörolojik defisit hemen daima vardır Bilateral interfasetal dislokasyon Fleksiyon- rotasyon- Tek taraflı faset dislokasyonu Omurga öne doğru kayar AP grafilerde spinöz proces farklı yerde görülür. Etkilenen vertebraya döner Lateral grafilerde öne kayma %50 den azdır Kırık yoksa stabildir Ekstansiyon rotasyon- Pillar kırığı Bilateral interfacetal dislocation between C6 and C7. Rotasyon ve ekstansiyona bağlı gelişir Üstteki omurun alttaki komşu ekleme çarpması sonucu vertikal ve oblik kırıklar oluşur Bu yaralanma stabildir Fleksiyon- rotasyon- Tek taraflı faset dislokasyonu Ekstansiyon rotasyon- Pillar kırığı

8 Ayrılma kırıkları Pedikül ve lamina ayrılmıştır Anterior longitudinal ligament ve disk yırtılabilir Ekstansiyon- Tear drop Ekstansiyon- Tear drop Anterior longitudinal ligament hiperekstansiyona bağlı olarak vertebral cisimde kopmaya neden olur İnstabildir Laminar kırıklar Hiperekstansiyona bağlı oluşur Grafilerde görülmesi zordur CT gerekir Stabildir Uncinat proces kırıkları Saf lateral fleksiyon yaralanmalarında görülür Vertebra gövdesi alttaki uncinat processe bası yapar Lateral fleksiyonu sınırlar Vertikal bası Burst kırıkları Vertikal bası Burst kırıkları Aksiyal kuvvet nedeniyle oluşur Alt servikallerde daha sık görülür Kırıklar her doğrultuda olabilir ve spinal kanala ilerleyebilir İnstabil bir yaralanmadır Hiperekstansiyon dislokasyon Anterior ve posterior longutidinal ligamanların hasarlanması ile oluşur Maksillo-fasiyal travmalarda görülür ve santral kord sendromu eşlik eder Paravertebral yumuşak dokuda yoğun ödem oluşur. Tanı flexion-extension grafisi SCİWORA SCIWOBA Spinal Cord Injury Without Bone Abnormality Radyografik bulgu olmadan spinal yaralanma olmasıdır Çocuklarda gözlenir Tanı için MRI yapılmalıdır Torakolomber omurga yaralanmaları Boyuna göre daha korumalı bir bölgedir En sık torakolomber bileşke yaralanır(göreceli olarak daha hareketli olduğu için) Majör yaralanmaları Kama kırıkları Burst kırıkları Chance kırıkları Fleksiyon distraksiyon yaralanmaları Minör yaralanmaları Transvers process kırıkları Spinöz process kırıkları Pars interartikülaris kırıkları

9 Chance- emniyet kemeri fraktürü Yüksek süratli motorlu araç kazalarında emniyet kemeriyle ilişkili oluşur Spinoz proces, lamina, transvers proces, pedikül, vertebral cisim ve ligamanlar etkilenir Fleksiyon-distraksiyon yaralanması Vertebranın ön kısmında kompresyon arka kısmında ayrılma oluşur Grafide ön kısımda yükseklik kaybı arka kısımda ise artış görülür CT instabil instabil Translasyon yaralanması Büyük ayırıcı güçle olur Spinal stabilite tamamen bozulur Grafide bir veya daha fazla vertebranın diğerleri üzerinde kaydığı görülür Genellikle nörolojik defisit var Özet ABC ve immobilizasyon Tek başına servikal kolar yeterli değil Lat. Servikal Grafide Predental aralık<3mm(erişkin), <5mm(çocuk) Yumuşak doku C2 <7mm C6 <21mm İnstabil yaralanmalarda flex-ext grafisi KE Jefferson frk sığ yere dalma (%40 birlikte C2 frk. varlığı) Hangman kendini asma Odontoid en sık tip2 En hareketli bölge, en sık kırık/subluksasyon C5-6 Clay-Shoveler spinöz proses kırığı..ghost sign Torakolomber yaralanma yüksek enerjili travma eşlik eden organ yaralanmasına dikkat Kaynaklar : Tintinalli 6. Edition Chapter ATLS

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA

Detaylı

OSTEOPOROTİK VERTEBRA KOMPRESYON KIRIKLARININ PERKÜTAN VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ YÖNTEMİYLE TEDAVİSİ

OSTEOPOROTİK VERTEBRA KOMPRESYON KIRIKLARININ PERKÜTAN VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ YÖNTEMİYLE TEDAVİSİ İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI OSTEOPOROTİK VERTEBRA KOMPRESYON KIRIKLARININ PERKÜTAN VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ YÖNTEMİYLE TEDAVİSİ Uzmanlık Tezi Dr.

Detaylı

Spinal Kord Yaralanmaları

Spinal Kord Yaralanmaları Spinal Kord Yaralanmaları Mustafa BERKER* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ANKARA Spinal Cord Injuries Key Words: Spinal cord, Injury. Anahtar Kelimeler: Spinal kord,

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

MULTĠTRAVMALI HASTAYA YAKLAġIM

MULTĠTRAVMALI HASTAYA YAKLAġIM MULTĠTRAVMALI HASTAYA YAKLAġIM TRAVMA RESUSĠTASYON Tanım Amaç Genel bilgiler Genel istatistikler, kimleri kurtarabiliriz, travma müdahale sistemi, personel yetiştirilmesi, hastane öncesi organizasyon,

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI ANABİLİM DALI BAŞKANI: PROF. DR.

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI ANABİLİM DALI BAŞKANI: PROF. DR. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI ANABİLİM DALI BAŞKANI: PROF. DR. AYHAN NEDİM KARA SERVİKAL SPONDİLOTİK MİYELOPATİNİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE 2 SEVİYE ANTERİOR

Detaylı

El Kırıklarının Tedavisi

El Kırıklarının Tedavisi El Kırıklarının Tedavisi Sait Ada*, Emin Bal** Vücudumuzun en çok rastlanan kınkları metakarp ve falanksların kırıklarıdır. Bu sıklık; tüm kırıkların %10'u veya tüm el yaralanmalarının 1/3'ü şeklindedir.

Detaylı

Omurga ve Ekstremite Ağrıları

Omurga ve Ekstremite Ağrıları 59 Omurga ve Ekstremite Ağrıları Haydar GÖK I. Boyun Ağrısı İnsanların yaklaşık %10 u hayatlarının bir döneminde boyun ağrısından yakınırlar (1). Boyun ağrısı bel ağrısından sonra ikinci en sıklıkta görülen

Detaylı

MANDİBULA FRAKTÜRLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Murat DEMİRCİ. Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK

MANDİBULA FRAKTÜRLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Murat DEMİRCİ. Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı MANDİBULA FRAKTÜRLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Murat DEMİRCİ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2009 / Sayı 45 BAŞKANIN MESAJI

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2009 / Sayı 45 BAŞKANIN MESAJI www.spineturk.org BAŞKANIN MESAJI EDİTÖRDEN YÖNETİM KURULU TUTANAĞI MAKALE ÇEVİRİLERİ Yüksek Derecede Displastik Spondilolistezisin Değerlendirilmesi ve Tedavisinde Yeni Konseptler TARTIŞMA PANELİ HUKUK

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2008 / Sayı 41 TARTIŞMA PANELİ

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2008 / Sayı 41 TARTIŞMA PANELİ www.spineturk.org TARTIŞMA PANELİ BİLİMSEL MAKALE Spondilolistezis TOPLANTILARDAN İZLENİMLER Spinal Cerrahi Yaz Okulu 1. Kursu Pamukkale deki Er Meydanı MAKALE ÇEVİRİLERİ Sakral Kordoma da Güncel Yaklaşım

Detaylı

Abdominal travma. Giriş. Giriş. Künt travma. Penetran travmada sıklıkla zedelenen organlar. Penetran travma 27.09.2012

Abdominal travma. Giriş. Giriş. Künt travma. Penetran travmada sıklıkla zedelenen organlar. Penetran travma 27.09.2012 Giriş Abdominal travma Dr. Savaş Arslan AÜTF Acil Tıp A.D. 05.06.2012 Abdominal travma, kafa ve ekstremite travmasından sonra 3. sıklıkla görülür Multitravmalı hastaların %25 inde vardır ve travma kaynaklı

Detaylı

SERVĠKAL DĠSK HERNĠSĠNE BAĞLI AKUT BOYUN AĞRISINDA DÜġÜK DOZ LAZER TEDAVĠSĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ

SERVĠKAL DĠSK HERNĠSĠNE BAĞLI AKUT BOYUN AĞRISINDA DÜġÜK DOZ LAZER TEDAVĠSĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ FĠZĠKSEL TIP ve REHABĠLĠTASYON ANABĠLĠM DALI SERVĠKAL DĠSK HERNĠSĠNE BAĞLI AKUT BOYUN AĞRISINDA DÜġÜK DOZ LAZER TEDAVĠSĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ Dr. Hazan ġahan BUKO UZMANLIK

Detaylı

Muharrem KARANFİLCİ - Spor Uzmanı BANU KABAK - Fizyoterapist Osman HAMAMCILAR - Dişhekimi Ebru ARSLANOĞLU - Diyetisyen

Muharrem KARANFİLCİ - Spor Uzmanı BANU KABAK - Fizyoterapist Osman HAMAMCILAR - Dişhekimi Ebru ARSLANOĞLU - Diyetisyen HAZIRLAYANLAR: Muharrem KARANFİLCİ - Spor Uzmanı BANU KABAK - Fizyoterapist Osman HAMAMCILAR - Dişhekimi Ebru ARSLANOĞLU - Diyetisyen Ankara - 2013 ISBN: 978-605-86193-0-2 Yayın Koordinatörü: Sultan Seyhan

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2007 / Sayı 37 TARTIŞMA PANELİ

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2007 / Sayı 37 TARTIŞMA PANELİ www.spineturk.org TARTIŞMA PANELİ BİLİMSEL MAKALE Romatoid Artritte Kranioservikal Bileşke Tutulumu Ve Profilaktik Cerrahi Gerekliliği TOPLANTILARDAN İZLENİMLER Türk-Kırgız Nöroşirürji Toplantısı 2007

Detaylı

65 YAŞ ÜZERİ,OSTEOPOROTİK,4 PARÇALI İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEİNBACH PROTEZ İLE 135 DERECE KAYICI KALÇA ÇİVİSİ UYGULAMALARIMIZIN

65 YAŞ ÜZERİ,OSTEOPOROTİK,4 PARÇALI İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEİNBACH PROTEZ İLE 135 DERECE KAYICI KALÇA ÇİVİSİ UYGULAMALARIMIZIN 65 YAŞ ÜZERİ,OSTEOPOROTİK,4 PARÇALI İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEİNBACH PROTEZ İLE 135 DERECE KAYICI KALÇA ÇİVİSİ UYGULAMALARIMIZIN KARŞILAŞTIRILMASI GİRİŞ VE TARİHÇE: Normal fonksiyonel anatominin

Detaylı

başkanın mesajı1 başkanınmesajı Değerli meslektaşlarım

başkanın mesajı1 başkanınmesajı Değerli meslektaşlarım başkanınmesajı başkanın mesajı1 Değerli meslektaşlarım Kuruluşumuzun 10. yılına girmiş olduğumuz bu günlerde geriye bakıldığında birçok zorluğa karşın spinal cerrahi anlamında çok önemli yollar katettiğimizi

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Yaşamın ilk dört dekatında birinci ölüm nedeni travmadır. Toraks travması ölümlerin %25 inde ana nedendir. Toraks travmalarının

Detaylı

Tanı kriterleri Ekstremitede ağrı, hassasiyet, deformite, krepitasyon ve patolojik hareket.

Tanı kriterleri Ekstremitede ağrı, hassasiyet, deformite, krepitasyon ve patolojik hareket. EKSTREMİTE KIRIK Tanı kriterleri Ekstremitede ağrı, hassasiyet, deformite, krepitasyon ve patolojik hareket. Kemik anatomik bütünlüğünün tam veya kısmen bozulmasına kırık denir. Fizik muayenede ağrı olan

Detaylı

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları İçindekiler VII. Üriner sistem travmaları 7.1 Böbrek travmaları //M.İrfan DÖNMEZ, Kubilay İNCİ 7.1.1 Klinik tablo 7.1.2 Sınıflandırma 7.1.3 Evrelendirme 7.1.4 Tedavi 7.1.5 Komplikasyonlar 7.2 Üreter yaralanmaları

Detaylı

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI Dr. Ömer USLUKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Karın travması Karın travmaları, baş, boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en

Detaylı

(UZMANLIK TEZİ) Dr. Metehan ESEOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

(UZMANLIK TEZİ) Dr. Metehan ESEOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi II. Nöroşirürji Kliniği Klinik Şefi: PROF. DR. Hidayet AKDEMİR LOMBER DİSK HERNİASYONUNDA

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ TEMMUZ 2010 / Sayı 48 BAŞKANIN MESAJI

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ TEMMUZ 2010 / Sayı 48 BAŞKANIN MESAJI www.spineturk.org BAŞKANIN MESAJI EDİTÖRDEN YÖNETİM KURULU TUTANAĞI MAKALE ÇEVİRİLERİ Yaşlılarda Enstrümanlı Lomber Füzyon Sonrası Yaşam Kalitesi Transpediküler Vertebroplastinin Major Komplikasyonları

Detaylı

27.09.2012. Akut sırt ağrısı: 6 hafta Subakut sırt ağrısı: 6 12 hafta. Kronik sırt ağrısı: 12 hf

27.09.2012. Akut sırt ağrısı: 6 hafta Subakut sırt ağrısı: 6 12 hafta. Kronik sırt ağrısı: 12 hf Travma Biyomekanik yaralanmalar Dejenerasyon İnflamasyon (artrit) İnfeksiyon (diskit, menenjit, epidural abse) İnfiltrasyon (metastatik kanser, spinal kord tm) Kompresyon (epidural hematom, abse) Atravmatik

Detaylı

KRONİK BOYUN AĞRILI HASTALARDA MATRİX RİTM TERAPİ UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ

KRONİK BOYUN AĞRILI HASTALARDA MATRİX RİTM TERAPİ UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ KRONİK BOYUN AĞRILI HASTALARDA MATRİX RİTM TERAPİ UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ Ayşe Nur OYMAK SOYSAL Mayıs 2011 DENİZLİ KRONİK BOYUN AĞRILI HASTALARDA MATRİX RİTM TERAPİ UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

SPİNAL TRAVMA OLGULARINDA KURTARMA VE TAŞIMA

SPİNAL TRAVMA OLGULARINDA KURTARMA VE TAŞIMA SPİNAL TRAVMA OLGULARINDA KURTARMA VE TAŞIMA Prof.Dr. Murat Hancı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı 30.2*10-6 insidansı gözünde tutulur ise ülkemizde her yıl 2086 vertebro-medüller

Detaylı

Dr. Oktay Zeki ÖZDİNÇ

Dr. Oktay Zeki ÖZDİNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ ŞEF: Uz. Dr. SERHAN ÇOLAKOĞLU ELEKTİF HİSTEREKTOMİLERDE KOMBİNE SPİNAL - EPİDURAL ANESTEZİ

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ACİL SERVİSTE MİNÖR KAFA TRAVMALI HASTALARIN ÖZELLİKLERİ VE BEYİN TOMOGRAFİSİ ÇEKİLME ENDİKASYONLARININ İNCELENMESİ UZMANLIK TEZİ DR. DUDU

Detaylı